Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors"

Transkript

1 1 Knud Søre n s e n Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors

2 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Knud Sørensen Forsidefoto: Axel Nielsen (Aksel Sandemose) som konfirmand, april Den foreliggende udgave har været publiceret i Risørmagasinet 1997/98. Søren Kappel Schmidt Sandemoseprojektet v. Morsø Folkebibliotek Algade 4 DK-7900 Nykøbing Mors

3 3 Aksel Sandemose og Nykøbing Mors Af Knud Sørensen Udover at fortælle noget om Sandemoses oplevelse af og forhold til byen Nykøbing på Mors, som Sandemose (næsten ene af alle) yndede at kalde den, vil jeg godt i begyndelsen se bort fra Sandemose og fortælle lidt om selve byen. Nykøbing Mors er som købstad den ældste af de tre købstæder med navnet Nykøbing, som vi har i Danmark. Byen må antages at være opstået omkring år 1200, som en slags erstatning for den hidtidige store by på Mors, landsbyen Karby på øens vestside. Den havde sin storhedstid i vikingetiden, da der var forbindelse vestud af Limtjorden, men mistede betydning, da udløbet sandede til. Grundlaget for Nykøbing var sildefiskeri, og i modsætning til, hvad man tidligere har troet, nemlig at byen opstod på en holm mellem to åer - der hvor kirken ligger i dag - så viser de nyeste undersøgelser, at byen opstod i et slags ingenmandsland langs helligåndsåen (omkring det nuværende Ringsgade) hvor

4 4 besejlingsforholdene var gode. Den bredte sig senere til arealet omkring det nuværende Østergade og Nørregade, først senere - omkring år opslugte byen de tilgrænsende landsbyer Venner og Vettel og bredte sig til de arealer, som vi i dag betragter som byens centrum. Byen var en fisker- og handelsby, og første gang man i historiske kilder støder på navnet er i et dokument dateret 13. juli Det er led i en strid mellem kongen, Erik Menved, og biskop Jens Grand, hvor kongen tilbyder Jens Grand en række ejendomme og deriblandt hele den købstad, som kaldes Nykøbing på Mors. På grundlag af det dokument fastlægger man Nykøbings alder som købstad (selv om ordlyden tyder på, at byen allerede var købstad på det tidspunkt, da dokumentet blev udformet), og en hastig hovedregning kan fortælle enhver, at vi om to år ikke bare markerer 100 året for Sandemoses fødsel, men også fejrer byens 700 års jubilæum. Nu skal jeg nok lade være med at gennemgå hele byens historie (og den kender jeg forøvrigt heller ikke særlig godt), men alligevel skal der siges lidt om udviklingen i forrige århundrede. I første halvdel af århundredet havde byen vel ca indbyggere, og de vigtigste erhverv var søfart, fiskeri, handel og skibsbygning. Egentlig industri fandtes endnu ikke, men i 1850 erne tog udviklingen fart. Morsø Jernstøberi blev oprettet og senere andre fabrikker, f.eks. Schourups Maskinfabrik, der bl.a. lavede de kendte Morsø-plove, og som omkring år 1900 blandt de ansatte talte smeden Jørgen Nielsen, der i 1913 overtog driften af fabrikken. Der kom også tobaksfabrik og tekstilfabrik, og Nykøbing

5 5 udviklede sig til den største industriby ved Limfjorden næstefter Aalborg. Det skyldtes først og fremmest de gode besejlingsforhold, det var jo dengang over vand de vigtigste transporter foregik. Jeg kan fortælle, at omkring år 1890 var 55 skibe (og heri er naturligvis ikke medregnet fiskefartøjer) hjemmehørende i Nykøbing. Byen blev langsomt en arbejderby, og befolkningstallet voksede. Omkring år 1900 var der 5000 indbyggere, og befolkningstallet kulminerede om-kring Da var det på knap Så begyndte nedgangen - ikke bare Sandemose forlod byen i de år. Det var lidt om den by, hvor Axel Nielsen blev født den 19. marts Fødestedet var et hus i et forholdsvis nyt arbejderk v a r t e r, der var anlagt på bagarealer til nogle gårde ved Nørregade. Gaden hedder Færkenstræde, husnummeret er 12. Det var sådan et sted, hvor solide arbejderfamilier blev sat i stand til at bygge eller erhverve hus. Kigger man i tingbogen ser man, at flere af de arbejderfamilier, der byggede der, fik gunstige lån af Morsø Jernstøberis ejer. Det gjaldt naturligvis ikke Jørgen Nielsen, som ikke var ansat på støberiet. Han købte huset på matr.nr. 152 b, Nykøbing Købstads Markjorder i 1899, og samtidig med skødet blev der tinglyst et pantebrev på 1500 kr til H. Nielsen - som jeg ikke ved hvem er. Jørgen Nielsen ejede huset indtil 1913 (da han blev driftsleder af Schourups maskinfabrik efter indehaverens død, og familien flyttede ned på havnen, hvor fabrikken lå). Han solgte huset i Færkenstræde til arbejdsmand Jens Thorsen. Jens Thorsen var svigersøn, gift med Sandemoses ældre søster Marie.

6 6 Men der er forøvrigt en - måske, måske ikke - mærkelig ting, omkring Jørgen Nielsens køb af huset. Huset er angiveligt Aksel Sandemoses fødehjem. Han blev født den 19. marts Men skødet på huset er underskrevet den 27. marts 1899 (og tinglyst den 15. april), altså efter fødselsdagen. Desværre findes der ikke folketællinger fra netop det år eller året før, så hvor familien har boet på hvilket tidspunkt lige inden købet, er det ikke til at finde ud af. Johannes Væth oplyser, at familien tidligere boede til leje i Færkenstræde nr. 5. Jeg tror dog ikke, at Sandemose ikke er født i huset, og der eksisterer da også et fotografi af huset med familien ude foran dog med den undtagelse, at moderen kun ses i et åbentstående vindue, angiveligt fordi hun var gravid (med Aksel) og ikke ville fotograferes i den tilstand. Datomysteriets løsning er nok den enkle, at familien også havde siddet til leje i huset her umiddelbart før købet. Altså: Født i huset i Færkenstræde, byens pæne arbejderkvarter, genbo til Stausholms gård (kendt som Adamsens lade) med muren med den hellige sten. Sandemose har beskrevet morgenerne i Færkenstræde, lyden af træskotramp, når arbejderne gik til deres arbejde, og synet af faderen, der gjorde sig klar til at gå, men altid gjorde holdt foran spejlet og stod lidt og iagttog sig selv. Han har også beskrevet, hvordan han fik lov til at følge faderen et stykke på vej, men kun til det sted, hvor Færkenstræde munder ud i Nørregade. Der stod han så og så faderen forsvinde henne ved det hjørne, som han troede var verdens ende. Beskrivelser af det Nykøbing, som Sandemose voksede op i,

7 7 finder man især i En flygtning krydser sit spor, og selv om Jante og Jantes befolkning naturligvis ikke er helt identiske med Nykøbings - man kan vel sige, at Nykøbing er ikke Jante, men Jante er også Nykøbing så er der alligevel så mange oplevede og sansede træk beskrevet, at de har en autentisk smag. Men også andre steder, bringer Sandemose erindringsglimt, ofte nogle som røber hans kærlighed til fødebyen. Sandemose kom i skole i skolebygningen i Nørregade. Det har han selv fortalt, men det voldte en overgang lidt problemer at få den oplysning til at stemme med skoleforholdene i Nykøbing. Det var da rigtigt, at der havde været en skolebygning i Nørregade, men når man læste om skoleforhold i Nykøbing måtte man få det indtryk, at den skole forlængst var nedlagt, da Sandemose nåede skolealderen. Man kan nemlig læse sig til, at der i 1889 blev vedtaget en ny (en sjette) skoleplan for Nykøbing. Den nye plan og det voksende børnetal betød, at den gamle skolebygning i Nørregade blev for lille, og der blev opført en ny skole i Grønnegade i Den blev taget i brug den 13. februar 1893, og skolen i Nørregade blev altså nedlagt 6 år før Sandemoses fødsel. Men undersøger man så lidt mere, opdager man, at på grund af byens kraftige vækst i slutningen af forrige århundrede blev den nye skole snart for lille, og i 1901 blev det nødvendigt at overføre først fire og senere yderligere to klasser til den gamle bygning i Nørregade (den havde i mellemtiden været lejet ud). Først i 1910 fik man bygget endnu en bygning i Grønnegade. Den lå med gavlen ud mod det, der i dag hedder Skolegade. Den 1. februar 1911 blev de seks klasser fra Nørregade flyttet til den nye bygning. (Og først da blev der forøvrigt heldagsundervisning for alle børn).

8 8 Så selv om en kendt Sandemose-forsker har udtalt, at det er hans livs erfaring, at når Sandemose havde fortalt noget om sig selv, så passer det ikke, så har vi altså her undtagelsen. Jeg vil godt sige lidt mere om skoleforholdene i Nykøbing på Sandemoses tid. For nogle år siden kiggede jeg lidt på dem, naturligvis på foranledning af Johannes Væth. Johannes Væth havde skrevet til mig. I brevet stod: Sandemose har engang skrevet, at når man kom i skole i Nykøbing, blev man sat i klasse ud fra sociale kriterier. Kan det være rigtigt?. Jeg svarede spontant, at det kunne det bestemt. Sådan var det (endnu) da jeg i 1935 kom i skole i Hjørring. I A og B klasserne gik det pæne borgerskabs børn, i C klassen alle de andre. I de første år gik de om eftermiddagen, da mange af dem var bagerbude, som skulle arbejde om morgenen. Så henvendte jeg mig på skolen og fik lov til at se protokollerne fra Sandemoses skoleår. 1910, f.eks., gik Axel Nielsen i fjerde klasse. Der var ialt fem fjerdeklasser, nemlig 4. A drengeklasse, 4. A pigeklasse, 4. B drengeklasse, 4. B pigeklasse. Og så var der 4. C fællesklasse. I den gik Axel Nielsen. Det var tydeligt, at A og B klasserne var det bedre borgerskabs børn, hvorimod C klassens elever var børn af f.eks. en skom a g e r, en smed, en fisker, en skomagerenke, en arbejdsmand osv.

9 9 Principielt, fik jeg at vide af en lærerinde der var kommet til skolen først i århundredet, underviste man drenge for sig og piger for sig, men når der var for mange elever måtte man lave en fællesklasse. Der var fællesklasse på alle klassetrin. Læser man protokollen ser man, at der i Aksel Nielsens klasse var 19 drenge og 14 piger, og i protokollen er drenge og piger opført i den orden, der bestemmes af deres dygtighed. Jeg vil lige indskyde, at jeg i de første år, jeg var i Nykøbing, nu og da hørte historier om, hvor umulig ham Sandemose havde været i skolen, sådan rent opførselsmæssigt. Fuld af numre. Axel Troldmand blev han kaldt. Protokollen fortæller en lidt anden historie. Blandt drengene var Axel opført først, han var så afgjort klassens dygtigste dreng (3 af pigerne havde dog bedre årsprøveresultater end han). Axel Nielsens karakterer var: dansk ug-, retskrivning ug-, skrivning mg, regning mg+, danmarkshistorie ug-, geografi ug, naturhistorie ug-, tegning ug, sang ug. Så anføres endvidere: evner mg, flid mg, opførsel mg (og ingen i klassen, hverken af drengene eller af pigerne havde højere karakter her). Det er altså meget fine karakterer (også i opførsel), og der blev bestemt anlagt en streng bedømmelse fra lærernes side. Det vrimler med godt er og tg er, når man kigger protokollen igennem. Der er en stor forskel på, hvilke fag der undervistes i i klasserne A, B og C. Efter 2, klasse blev der foretaget en ny opdeling af eleverne i A og B klasserne, sådan at de dygtigeste kom i A og borgerskabets dummeste børn i B. C klassen forblev uforandret:, bortset fra ganske få tilfælde, hvor en elev, hvis far havde fået en højere social status blev flyttet over i en A klasse. Efter delingen fik A klasserne en undervisning, der bl.a. omfattede engelsk og tysk for drengenes vedkommende og tysk

10 10 for pigernes. B og C klasserne have ingen fremmedsprog. I A klasserne havde man også verdenshistorie, hvilket man ikke havde i B og C. Axel Nielsen blev ikke flyttet til en A klasse. Det var ikke nok at være dygtigst, når man havde en far, der var arbejdsmand ganske vist avanceret til smed. Og så alligevel. I skolens protokol finder man for året 1910 en Anna Nielsen, der gik i 2. B, og som ved årsprøven var 8 5/12 år gammel. Det er protokollens eneste Anna Nielsen, så det må være Sandemoses lillesøster. Hun blev født 11. oktober 1901, så det passer med protokollens angivelse. Også hun havde meget fine karakterer, og blev flyttet til en 3. A. Jeg er lige ved at sige desværre for min påstand før krakelerer en smule. Men måske var det lettere for piger at overskride klasseskellet i begge betydninger af ordet. Efter endt skolegang i 1913 kom Sandemose i gartnerlære. Gartneriet lå i Østergade, og ligger der forresten endnu. Året efter kom han på Staby Vinterlærerseminarium, og i 1915 tog han der sit livs eneste eksamen. Så kommer historien om hans liv til søs , hvor han i sept. måned vendte hjem til Nykøbing og bl.a. blev beskæftiget ved jordarbejdet til det jernbaneanlæg over Mors, som aldrig blev fuldført. Men lidt blev der tilbage. Den såkaldte banegrav, hvor Axel Nielsen har stukket spaden eller skovlen i jorden, er der endnu og er en del af indkørselsvejen til Nykøbing, og hedder Næssundvej. Så rejste han igen. Til København.

11 11 I de følgende år er han slet ikke så sjældent i Nykøbing hos forældrene. Leo Estvad har i bogen Aksel Sandemose først i 20 erne offentliggjort en del breve, som han fik fra Sandemose. F.eks. et brev dateret , hvor Sandemose (der indtil da hed Axel Nielsen), gør opmærksom på, at hans adresse fra 1. juli er A. Sandemose, Havnen 1, Nyk. M. Det er to måneder efter, at han havde taget navneforandring. Men det er et andet og spændende brev, skrevet i Nykøbing den 12. juli 1920 også til Leo Estvad, som jeg vil citere lidt af. Føj, hvor jeg hader provinsen - at bo der, at vide, at her har man rod. - Jeg er ikke københavner (med gåseøjne), det ved du, jeg agskyr nemlig København i lige så høj grad. Men det er mennesker, jeg taler om. Den første dag - med et poetisk skaer ih, hvor den bliver truk - ken ned! Ved du hvad - jeg har i de sidste dage opdaget, at jeg ikke er Proletar... og han forklarer bl.a. sin erkendelse med at fortælle om sin afsky for de sproglige platheder og de sindets råheder, som han oplever, når han konfronteres med dem, der klassemæssigt repræsenterer den lille bys proletarer. Han skriver også, at han pludselig var blevet så klarsynet, at han for sig selv sammenlignede byen og dens mennesker det med maddikers kravlen i en død rotte. Og nu springer jeg så til 30 erne, da En flygtning krydser sit spor var udkommet. I Nykøbing blev bogens eksistens kendt, og reaktionerne var voldsomme. Man betragtede den som en nøgleroman og opfat-

12 12 tede den som Sandemoses angreb på byen og dens befolkning. Og så slog man igen. Som Sandemose selv skriver i forordet til 1955-udgaven: Skildringerne af byen Jante er i de ydre omrids taget fra Nykøbing på Mors omkring Dette førte engang til en raekke meget skar - pe angreb på mig. Hvis de var kommet fra mennesker der beherske - de laesekunsten kunne de nok have virket med et vist eftertryk, men nu var de blot urimelige. Mine forfølgere kunne sikkert have fundet frem til temmelig pinlige sager, men de var bare rasende, og da kan det jo være så som så med klarsynet Så var der også en baggrund som disse mennesker ikke kunne vide noget om, nemlig alle de bre v e j eg også fik om hvor herligt det var at jeg overfaldt byen. Jeg fik latri - nære forslag om at tage imod nye oplysninger for at kunne sværte byen yderligere. ( ) I hvert tilfælde har Jante I breve til mig sværtet sig selv mere end jeg end jeg nogen sinde har ønsket eller kunnet... Hovedangriberen var Oscar Bang, nok den mest begavede og i virkeligheden mest litterære af angriberne. (Han var en helt god forfatter af sange på dialekt). Han var også formand for turistforeningen, og det var nok i den egenskab han hidsede sig op. Han angreb Sandemose for at besudle sin egen rede, hvortil Johannes Væth engang har bemærket, at skal man besudle en rede er det dog høfligst at besudle sin egen. Men det er sikkert Oscar Bangs virke som turistforeningsformand, der har fået Sandemose til i Rejsen til Kjørkelvik at skrive: Der findes rigeligt med udveje for den der ønsker at tage skade på sin sjæl. En af dem er at lave en turistforening. Den slår sig ned som en permanent standret, som bare giver pardon mod total underkas -

13 13 telse for enhver der har udtrykt en mening der ikke er penge værd. Turistforeningen laegger beslag på den ædleste og harmfuldeste af al indignation og forargelse, den der er kroværtens forargelse, den som lever i snusket symbiose med Hamlet- og vikingesvindel og intet ved om kærlighed til mennesker, steder og ting. (Hentydningen til Hamlet viser tydeligt, hvem adressaten er. Morsø Turistforening havde med Oscar Bang som initiativtager lavet fupnummeret Kong Fegges Grav på Feggeklit). Som det også fremgår af Sandemoses forord til En flygtning..., så var nykøbingensernes forargelse blandet med indestængt fryd - når man vel at mærke ikke selv var en af dem, der følte sig skildret. Jeg har hørt - men ikke selv set - at det eksemplar af den danske udgave, som biblioteket havde stående, var fyldt med blyantsbemærkninger, hvor læsere havde siddet og fundet ud af, hvem der i virkeligheden var personeme i bogen. Utvivlsomt var det hårdt for mange at gå rundt og føle, at alle de andre kunne udpege en, som en af bogens personer. Og nu springer jeg så lidt igen. Frem til tiden omkring I det før omtalte forord til En flygtning krydser sit spor omtaler Sandemose også, at han har hørt, at der nu er kommet en ny generation i Nykøbing, som ikke føler sig personligt impliceret og derfor ikke læser med rødsprængte øjne, men trods disse ord kan jeg bevidne, at forargelsen over bogen og hadet til Sandemose stadig eksisterede, da vi flyttede til Nykøbing i Hvis man dengang nævnede Sandemoses navn i pænt selskab, så var reaktioneme der omgående. Gadedreng var det mildeste af de skældsord, man hørte.

14 14 Jeg fik meget hurtigt en drøm om, at der skulle blive arrangeret et møde mellem byens befolkning og Sandemose. En forfatteraften med Sandemose - men i flere år forblev det en uudtalt drøm. Men så blev den pludselig realiseret. På grund af en fejltolkning. Jeg var dengang formand for Nykøbing Mors Biblioteksforening, og den daværende overbibliotekar Ame Rossen var sekretær. En dag, da jeg kom ind på biblioteket, sagde Rossen: Mads Hansen har lige været her. Han spurgte, om det ikke var på tide, at der blev arrangeret en Sandemoseaften i Nykøbing. Mads Hansen var den tidligere redaktør af Morsø Folkeblad, en af de få i Nykøbing, der hele vejen igennem havde forstået Sandemose og haft et godt forhold til ham. På nogle af sine hemmelige besøg på Mors var Sandemose sammen med ham, jeg husker f.eks., at mens Mads Hansen stadig var redaktør - og det har været omkring bragte avisen en kryptisk artikel om en natlig udflugt, og man kunne forstå, at Mads Hansen sammen med Sandemose en sen aften i en lommelygtes skær havde forsøgt at finde et bestemt træ i anlægget. Det var et træ, hvor Sandemose i sin ungdom havde ridset sit navn ind i barken. Men altså: Mads Hansen. Bekendt af (måske endda ven med) Sandemose. Rossen og jeg blev enige om, at det sikkert var Sandemose selv, der havde antydet et ønske om et sådant arrangement, og vi gik straks i gang. For at sikre det økonomiske grundlag måtte vi lave en hel kulturuge. Da biblioteksforeningen på det tidspunkt iflg. vedtægte-

15 15 me ikke måtte bruge penge til andet end som tilskud til bibliotekets drift (biblioteket var endnu ikke kommunalt, men var en selvejende institution) måtte vi først overtale kunstforeningen (som jeg forøvrigt også var fommand for) til at tage initiativ til, at der blev indkaldt til et møde med det ene programpunkt: Afholdelse af en kulturuge på Mors i marts Ialt 17 foreninger var med på ideen, og det stod fra starten klart, at ugens kulmination skulle være en Sandemose-aften fredag den 5. marts. Taler: Johannes Væth det var hvad vi bestemte den første aften, men det blev dog antydet, at vi ville forsøge at få Sandemose til selv at komme. Så begyndte vi at korrespondere med Sandemose, og det blev en meget besværlig korrespondance. Dels var der meget længe mellem vores breve og Sandemoses svar, og dels ville Sandemose ikke give noget egentligt tilsagn. Han var utvivlsomt usikker. Den daværende danske lektor ved universitetet i Oslo, Erling Nielsen, har engang fortalt mig, at han i en periode det efterår opholdt sig sammen med Sandemose på et højfjeldshotel. Sandemose var på rekreation efter en sygdomsperiode. Hver aften, når de havde nydt nogle glas portvin, begyndte Sandemose at famle i jakkens inderlomme efter et brev, som aften for aften blev mere og mere krøllet. Jeg har forresten fået brev fra Jante, sagde han, og refererede vores indbydelse, og hver aften sagde Erling Nielsen: I morgen svarer du, hvilket Sandemose lovede. Men næste aften kom brevet frem igen. Han var usikker, instinktivt afvisende men vel også tiltrukket. Måske huskede han, hvad han havde skrevet i kapitlet Hjømet i En flygtning... hvor han forestiller sig at Espen Amakke han en stomlfuld høstaften kommer gående igennem byen og går over til drengene, der står og hænger på hjømet ved Larsens Magasin og siger til dem: Find noget arbejde som I synes om,

16 16 og find jer piger som I holder af og gør alle synder lovlige. Og han fortsætter med at omtale sin broder Petrus: I kan tage Petrus med ud i skoven og skyde ham der, fordi han aldrig blev lykkelig. På grund af det manglende tilsagn måtte vi planlægge, som om Sandemose ikke kom. Officielt hed det om den 5. marts, at Sandemose-kenderen Johannes Væth ville holde et foredrag om Sandemose og Nykøbing. (Det foredrag som senere er kommet i bogform). Kulturugen begyndte mandag den 1. marts og bød på kunstudstillinger (Robert Jacobsen og Aksel Jørgensen), koncerter og meget mere, og vi gik rundt og blev mere og mere spændte. Men vi hørte intet fra Sandemose. Tirsdag hørte vi dog rygter om, at han var rejst fra Norge, og vi skyndte os at flytte arrangementet fra Afholdshotellets sal (hvor der kunne være ca. 150 mennesker) til Centralhotellets, hvor det ville være muligt at proppe 600 tilhørere ind. Og vi lod sive ud, at det kurme tænkes, at Sandemose selv kom. Onsdag begyndte der at komme norske joumalister og torsdag kom der en svensk radiomand. Vi begyndte at føle os mere sikre. Men stadig hørte vi intet. Ved middagstid om fredagen kom Johannes Væth og svenskeren Carl-Eric Nordberg (som skrev den første Sandemose-biografi), og Væth mente bestemt, at Sandemose kom. Om efterrniddagen var jeg ude med den svenske radiomand for at interviewe et par af Sandemoses gamle skolekammerater Radiomanden havde glemt sine bånd på biblioteket, og jeg kørte ind efter dem.

17 17 Dengang var Algade ikke gågade, jeg kørte igennem den, og da jeg var ud for Hotel Bendix så jeg Sandemose stige ud af en taxi. Jeg tilstår, at der faldt et helt fjeld fra mit hjerte. Selvfølgelig havde Sandemose valgt Hotel Bendix, som i årtier havde været byens førende. Han vidste nok ikke, at det et par år tidligere var omdannet til missions- og afholdshotel. Politikens fotograf tog et godt set billede af Sandemose ud for et skilt i hotellets forhal: Morgenandagt kl. 9. Iøvrigt var Sandemose lidt sur. Han brokkede sig over, at de annoncer, vi havde indrykket om Sandemoseaftenen var for små. Der kommer jo ingen mennesker, sagde han. Jeg har forøvrigt lidt svært ved at genkende Sandemoses ankomst til Nykøbing, sådan som Carl-Eric Nordberg skildrer den i sin biografi, hvor det bl.a. hedder: foran rådhuset vajer både det danske og norske flag, borgmesteren står i spidsen for modtagelseskomiteen... Der var den dag kun en modtagelseskomite, og den bestod af Ame Rossen og mig, som stod på havnen og tog imod Johannes Væth og Carl-Eric Nordberg, da de kom med færgen fra Glyngøre. De havde nemlig fortalt, hvomår de kom. Borgmesteren optrådte ikke før efter aftenens arrangement. Da gav byen en bid mad og en øl og en dram. Borgmesteren indbød Sandemose til næste dag at komme ind på borgmesterkontoret og skrive i byens gæstebog, men der satte Sandemose grænsen. Nu sprang jeg lidt for langt. Jeg vil sige noget om aftenens øvrige forløb. Det var rnig, der stod foran døren til Centralhotellets sal lidt i otte om aftenen for at tage imod Sandemose og få ham ind i salen. Ame Rossen skulle byde ham velkommen fra talerstolen. Et par minutter i otte om aftenen ankom Sandemose. Salen

18 18 var fyldt. Det fortalte jeg ham. Og så blev han stående. Foran døren. Længe. Meget længe. Jeg har prøvet at skildre mit indtryk af aftenen i digtet Sandemoses ryg i Jante 5. marts 1965, som ikke skal citeres her. I digtet beskriver jeg Sandemoses tøven foran døren, beskriver hvordan han omsider går ind i salen, stift skridt for skridt. Der er helt stille i salen, og Sandemose går stadig stift op ad midtergangen. Så endelig begynder nogen at klappe, så klapper alle, og Sandemoses stive anspændte ryg bliver en almindelig ryg, en gammel mands ganske almindelige ryg. Sandemoses tale den aften virkede en lille smule rodet i den forstand, at han stod og bladede i en dynge papirer. Som om han lavede om på talen, kasserede noget og fandt andet frem. Jeg har snakket nogle gange med Poul Erik Søe, der for Danmarks Radio optog Sandemoses tale. Søe havde den teori, at Sandemose havde planlagt en skrap tale, men blev grebet af stemningen og modererede den fra talerstolen. Jeg var ikke utilbøjelig til at give ham ret. Men da så Johannes Væth for et par år siden skænkede Sandemose-samlingen en kelnerblok fra en Oslo-restaurant, og der på den blok var de notater, sorn Sandemose byggede sin tale på, ja så var det tydeligt, at han nøje sagde, hvad han havde planlagt. Der var et lidt makabert øjeblik. Sandemose sagde noget i retning af dette: Da jeg for nogle år siden var her i (og han sagde vist) Jante for at se til mine forældres grave, så jeg, at der på kirkegården var kommet en ny afdeling. Og i den lå alle mine fjender i to rækker. Der blev en leen og klappen i salen - og en meget stor del af de klappende var sønner eller døtre af dem, der lå i de nævnte to rækker. Alle var indstillet på, at aftenen skulle forløbe harmonisk.

19 19 Og Sandemose strakte billedligt talt hånden ud, da Halfway Mountain fra En flygtning... blev citeret. Men næste dag udtalte han i en fjernsynsinterview, optaget da han sad på en bænk ved havnekontoret: Alting i livet kommer for sent. Jeg nævnede før noget om Sandemoses forhold til turistforeningen, og hans foragt for den. Man kan i dag diskutere, hvem der vandt krigen. Sandemose betragtes som et turistmæssigt aktiv, turistbureauet laver pjecer, der findes en Jantebutik med et skilt med Jante-loven uden for, på Sallingsund Færgekro har man (havde i hvert fald - det er nogle år siden, jeg var der sidst) en jantestue, hvor man kunne få den oplevelse at tørre munden i en papirserviet med janteloven påtrykt, og samme lov hænger indrammet på mange kontorer i byen - hvilket nok kan undre en tænksom sjæl. Gågadeforeningen har ved specielle lejligheder fremstillet pengeseddellignende janter, som man får udleveret, når man har gjort passende indkøb, og disse janter kan man få øl for eller vand, hvis man skulle have sådanne lyster. Og der er sikkert flere eksempler på, at der slås plat på Sandemoses berømmelse.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade 196 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere