FAS Flow i Administration og Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAS Flow i Administration og Service"

Transkript

1 : LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver virksomheden ret til at: Kopiere, udskrive og anvende materialet Lave tilføjelser til materialet når det er tydeligt, at det er udført af virksomheden Fjerne andre sider end denne side Det er ikke tilladt at: Sælge materialet Fremvise materialet for tredje part mod betaling Fjerne denne side 2 Copyright by DI 1

2 : Introduktion Mobiltelefoner er slukket under kaizeneventen Der arbejdes IKKE med mail under kaizeneventen Kommunikation, som ikke kan udsættes, kan gennemføres i pausen til frokost 3 Introduktion Kaizengruppen præsenteres Hver deltager præsenterer KORT sig selv, max 3 min 1. Navn 2. Stilling 3. Baggrund 4. Hvorfor jeg deltager i denne kaizenevent 5. Erfaring med leanværktøjer 4 Copyright by DI 2

3 : Forventninger Hver deltager i kaizeneventen fortæller om sine forventninger til denne kaizeneventen i en sætning Kaizenlederen noterer på flipover Vi gennemgår forventningerne under det afsluttende møde i denne gruppe efter kaizeneventen - Har vi indfriet de opstillede forventninger? 5 - Plads På denne flipover skrives de spørgsmål, som kaizengruppen ikke umiddelbart kan få svar på Kaizenlederen skaffer svar under kaizeneventen og formidler svaret på en af gruppens møder Den samlede liste gennemgås på det afsluttende møde efter kaizeneventen Hvis der på dette tidspunkt stadig er ubesvarede spørgsmål, aftales en ansvarlig, samt hvordan svaret fremskaffes og formidles 6 Copyright by DI 3

4 : Program for kaizenevent Undervisning At sikre, at deltagerne har den fornødne viden og information for at kunne gennemføre en kaizenevent Analyse af problemstillingen At få deltagerne til at se potentialet og mulighederne i værktøjet Forslag til implementering af forbedring At udarbejde forslag til implementering af værktøjet. Forslaget præsenteres for afdelingen. Gennemførelse af forandringen At udarbejde et eksempel på værktøjets implementering Opbygning af en struktur til opfølgning At sikre, at indretningen af flowet kan fastholdes og videreudvikles Afrapportering At sikre ejerskab hos ledere og medarbejdere for de ændringer, der gennemføres Evaluering At sikre læring af forløbet 7 Flow i Administration og Service Undervisning 8 Copyright by DI 4

5 : og SAS behandler det tværgående forløb SAS behandler det lokale bidrag Chef KT 1 - Vurderer rapporter Personer = 1 GT = 5 min CT = 5 min Samlet gennemløbstid = 27,7 dage Samlet cyklustid = min Værdiskabende tid = 11 % 1 d 8 - Vurdere information Personer = 1 GT = 10 min CT = 10 min CL Central Logistik 2 Vurderer og udarbejder forslag 1 d Personer = 1 GT = 3 dage CT = 210 min 4 - Opgaven gøres klar og stilles til KTS 1 d Personer = 1 GT = 30 min CT = 30 min 6 - Opfølgning på ændring Personer = 1 5 d GT = 300 min CT = 300 min TLS Terminal Syd Logistik KTS Kørsel Terminal Syd 1 d 3 - Evaluerer Forslaget Personer = 1 GT = 1 dage CT = 40 min 1 d 5 - Behandler anmodning, Realiser plan finder løsning Personer = 2 Personer = 1 GT = 30 min CT = 30 min SAS GT = 9 dage CT = 360 min ØKO TAKT tiden = 9,2 dage/nedlæggelse TAKT tiden = 1,7 dage/ændring 1 d 7 - Opdater forecast Into til chef Personer = 1 GT = 1 dag CT = 40 min 1 d 3 d 2 d 1 d 2 d 1 d 0 d + 9 d 5 d 0,7 d 1 d 1 d 1 d 5 m 210 m 40 m 30 m 30 m m 300 m 40 m 10 m 9 Værdistrømsanalyse i administration Anvend præsentationen for det relevante værktøj til værdistrømsanalyse Dag 1 10 Copyright by DI 5

6 : 11 Dataopsamling, svømmebaner og 5S Dag 2 12 Copyright by DI 6

7 : Dataopsamling i Genba Dataopsamling (fortsat fra dag 1) Se spild i værdistrømmen Beregn transport og ventetid i værdistrømmen Fordel opgaverne mellem deltagerne i kaizeneventen? 13 Dataopsamling (fortsat fra dag 1) Holdet går gennem alle processer for at få et overblik Gennemgangen foretages, fra kunden bestiller en ydelse, til kunden modtager ydelsen Flowet for eventuelle materialer følges fra bestilling hos leverandør til levering ved processen, der anvender materialet Data opsamles efterfølgende, mens processerne observeres. Data registreres for hver proces. Informationer, der beskriver den bestilte ydelse, noteres gennem alle processerne Der gøres et skøn over belastningen af medarbejderne - de arbejder med de processer, som ledelsen har defineret For hver proces registreres så mange spildtyper som muligt Ventetider og opgavelister mellem processerne registreres 14 Copyright by DI 7

8 : Se spild Udvælg 1 observationssted pr. deltager i værkstedet eller kontoret. Stå stille og observér arbejdets udførelse i 30 min. Der må ikke konfereres med medarbejderne. Find eksempler på de otte spildtyper. 15 Find så meget spild som muligt Find så meget spild som muligt Forsøg at forstå, hvorfor spildet er der og, hvor det kommer fra Gennemgå alle typer af spild for at sikre, at de alle er repræsenteret 16 Copyright by DI 8

9 : Transport og ventetid Flyder arbejdet? 1. Flyder informationen? Ved alle, hvad de skal gøre og hvornår? Hvor hurtigt reageres der på problemer, der kan forhindre levering til tiden? Hvad sker der for at løse disse problemer, og hvor hurtigt bliver de løst? 2. Flyder det, vi arbejder på (bilen)? Bliver bilen flyttet fra en værdiskabende proces til den næste uden forsinkelse og berigtigelse? 3. Flyder medarbejderne? Er det arbejde, medarbejderne udfører, gentagende og konsistent inden for en fast tidsramme? Kan medarbejderne gå fra at udføre én værdiskabende proces til den næste? 4. Er der ventetid for kunden i værdistrømmen? 17 Transport og ventetid Varernes transportvej Lav en kortlægning af ydelsens transportvej Kortlægningen omfatter både den ydelse, der fremstilles, og de materialer, der indgår. Normér transporten til meter i alt for en ydelse Tegn alle transportvejene på et kort over området - spagettidiagram Start med at lave en tegning over området, som kopieres Fordel opgaven på deltagerne i kaizeneventen Bemærk, hvis der er specielle forhold for visse ydelser 18 Copyright by DI 9

10 : Transport og ventetid Spagettidiagram - varer Procesrum 1 Procesrum 2 Procesrum 3 Rampe Port Lager Proces B Lager Værktøj Port Proces C Proces A Lager 19 Transport og ventetid Medarbejdernes vandring Lav en kortlægning af, hvor langt medarbejderne går for samme ydelse Kortlægningen omfatter både fremstilling samt det at hente og bringe materialer, værktøj og dokumentation Normér vandringen til meter i alt for en ydelse Tegn alle de ruter, der gås, på et kort over området - spagettidiagram Fordel opgaven på deltagerne i kaizeneventen Bemærk, hvis der er specielle forhold for opgaver som f.eks. at hente varer på køl eller aflæsning af instrumenter 20 Copyright by DI 10

11 : Transport og ventetid Arealforbrug Opmål det samlede areal, der medgår til denne produktion Arealet omfatter hele det område, hvor der produceres og er lagre De områder, som de to foregående spagettidiagrammer dækker, er omfattet Hvis områder deles med andre værdistrømme, medtages de forholdsvis 21 Transport og ventetid Ventetid Ventetid i værdistrømmen internt: Mål ventetid i forbindelse med processerne Notér, hvordan den opstår Notér idéer til, hvordan den kan fjernes Beregn den samlede ventetid for dagen eller serien 22 Copyright by DI 11

12 : Transport og ventetid Ventetid for kunden Ventetid for kunden: Tegn kundens aktiviteter parallelt med den interne værdistrøm Mål kundens ventetid Notér, hvordan den opstår Notér idéer til, hvordan den kan fjernes Beregn den samlede ventetid for dagen eller ordren 23 Hvis der skal arbejdes med svømmebaner, anvendes præsentationen for dette værktøj fra den relevante værdistrømsanalyse Svømmebaner 24 Copyright by DI 12

13 : 25 5S Undervisning 26 Copyright by DI 13

14 : Definition for 5S -Lav standarder og synliggør brugen af dem -Udarbejd arbejdsrutiner og tjeklister 4S Standard 5S 1S Sorter og smid ud -Ryd op og hold arbejdspladsen pæn -Fjern alt det, som ikke skal bruges for at arbejde -Sørg for, at der er mulighed for at rengøre og vedligeholde arbejdspladsen 3S Skrub og skur Selvdisciplin 2S Skab orden og system -Organisér arbejdspladsen,så redskaber er der, hvor de skal bruges -Undgå,at medarbejderne skal flytte sig efter information Selvdisciplin -Kontinuerlig problemløsning og opfølgning -Overvåg processer, vedligehold standarder, lav løbende forbedringer 27 Fordele ved 5S En iøjnefaldende arbejdsplads er let at styre Giver et bedre arbejdsmiljø Involverer alle Skaber tillid hos kunderne Giver grundlag for yderligere forbedring Forbedrer sikkerheden 28 Copyright by DI 14

15 : Målbare fordele ved 5S Sikkerhed Reducerer omfanget af ulykker og fravær i forbindelse hermed Kvalitet Eliminerer muligheden for at bruge tidligere kasserede dokumenter eller de forkerte informationer Produktivitet Eliminerer tabt tid, der går med at lede efter information Reducerer tilfælde, hvor udstyr er ude af drift - ved regelmæssig rengøring og inspektion Holdningsændring Et organiseret arbejdsmiljø har en positiv indvirkning på medarbejdernes holdning 29 1S - Sortér Fjern alt det, som ikke skal bruges for at arbejde Oprydning Behold kun det nødvendige Fjern det unødvendige Ting, der er tvivl om, markeres Spørgsmål Hvad skal det bruges til? Hvorfor har jeg det? Hvor ofte bruger jeg det? Er der andre, der har den samme ting? Smid ud! Flyt til relevant sted! Afmærk plads! 30 Copyright by DI 15

16 : 1S - Sortér Hvad skal gennemgås: PRODUKTIONSOMRÅDER KONTOROMRÅDER Skabe Komponenter Dokumentation Måleredskaber Maskiner Pakkematerialer Dele Udskrifter Hylder Beholdninger Borde Redskaber Håndklæder Affald Slet døde filer og programmer Bøger Formularer Skabe Kataloger Korrespondance Udstyr IT, pc og mail Magasiner Papir Dele Journaler Prøver Hylder Beholdninger 31 2S - Skab orden og system Organisér din arbejdsplads for at lette arbejdet Vælg hensigtsmæssig opbevaringsmetode Markér arealer, opbevaringssteder etc. Lav skilte eller lign., som klart forklarer tingenes placering Ting sættes på plads Hver ting får sin plads Redskaber placeres optimalt i forhold til, hvor de skal bruges 32 Copyright by DI 16

17 : 2S - Skab orden og system Organiser filer i et hierarki af logiske mapper 33 3S - Skrub og skur Rengør og vedligehold udstyr og arbejdsplads Definér: Hvem, der skal gøre rent Hvad, der skal gøres rent Hvor, det skal gøres Hvordan, det skal gøres hvor ofte, der skal gøres rent Fjern regelmæssigt inaktive filer 34 Copyright by DI 17

18 : Eksempel på arbejdsplads efter 5S (personlig) Arkiv Back log Igangværende opgaver Max. 5 Afsluttet Indeværende uge MAX S - Skrub og skur 36 Copyright by DI 18

19 : 4S - Standard Lav arbejdsrutiner, tjeklister og visuelle kontroller Systematiser og etabler standarder og formater Lav standarder og synliggør brugen af dem Standardisér og skab sammenhæng. Brug f.eks. billeder. Foretag ændringer og forbedringer, så det er nemt at rengøre Gør standarderne synlige, så afvigelser straks opdages Anvend tjeklister for at opretholde kvalitetsniveauet 37 Eksempel på arbejdsplads efter 5S (fælles) 38 Copyright by DI 19

20 : 5S - Selvdisciplin Kontinuerlig problemløsning og opfølgning: Overvåg processerne Vedligehold standarder Auditér 5S-systemet For at sikre at: tjeklister bliver en naturlig rutine fastlagte standarder følges der løbende sker forbedringer alle accepterer 5S som et personligt mål 39 5S - Selvdisciplin 40 Copyright by DI 20

21 : 5S Taløvelse Dan mindst tre grupper. Udlevering: Der udleveres et ark med tal før hver runde af øvelsen Arket placeres med bagsiden opad Instruktionen til øvelsen gennemgås Når alle har forstået instruktionen, kan øvelsen igangsættes Når instruktøren igangsætter øvelsen vendes arket 41 Tal Hvilke to tal mangler? Copyright by DI 21

22 : 5S-processen - Talspil - før S1 Før "Sortér og smid ud" 1. Det ark, du får udleveret, repræsenterer vores arbejdsplads 2. Opgaven viser arbejdspladsen, inden vi har udført 5S 3. Vores job er i løbet af 20 sekunder at overstrege numrene 1-49 i korrekt rækkefølge Eksempel: Holdets resultat vil være repræsenteret ved den laveste individuelle score Det udleverede ark placeres med bagsiden opad Når opgaven starter, løses opgaven Opgaven afsluttes efter 20 sekunder 43 5S-processen - Talspil - efter S1 Efter "Sortér og smid ud" 1. Det ark, du får udleveret, repræsenterer vores arbejdsplads 2. Opgaven viser arbejdspladsen, når vi har udført 1S - Sortér Vi har fjernet alle tal fra 50-90, som vi ikke skal bruge 3. Vores job er i løbet af 20 sekunder at overstrege numrene 1-49 i korrekt rækkefølge Eksempel: Holdets resultat vil være repræsenteret ved den laveste individuelle score Det udleverede ark placeres med bagsiden opad Når opgaven starter, løses opgaven Opgaven afsluttes efter 20 sekunder 44 Copyright by DI 22

23 : 5S-processen - Talspil - efter S2 Efter "Skab orden og system" 1. Det ark, du får udleveret, repræsenterer vores arbejdspladsen, efter 2S - Skab orden og system 2. Vi har organiseret tingene i 9 felter, således at vi har nummer 1 i venstre øverste hjørne 3. Numrene er i rækkefølge i felterne fra venstre mod højre fra top til bund og forsætter forfra igen 4. Vores job er i løbet af 20 sekunder at overstrege numrene 1-49 i korrekt rækkefølge, eksempel: Holdets resultat vil være repræsenteret ved den laveste individuelle score Det udleverede ark placeres med bagsiden opad Når opgaven starter, løses opgaven og afsluttes efter 20 sekunder S-processen - Talspil - efter S4 Efter S4 - "Standardisér" (og S3 - "Skrub og skur") 1. Det ark, du får udleveret, repræsenterer vores arbejdsplads, når vi har udført 4S - Standardisér 2. Eftersom vi har tallene 1-49 i rækkefølge, er det logisk, at reorganisere dem på en så standardiseret måde som muligt, hvilket gør afslutningen af denne opgave lettest mulig 3. Dette skulle sikre, at alle er i stand til at fuldende opgaven (og derved fremkomme med et holdresultat på 49) 4. Overstreg numrene 1-49 i rækkefølge i løbet af 20 sekunder 5. Holdets resultat vil være repræsenteret ved den laveste individuelle score Det udleverede ark placeres med bagsiden opad Når opgaven starter, løses opgaven og afsluttes efter 20 sekunder 46 Copyright by DI 23

24 : 5S-processen - Talspil - efter S4 Synlig ledelse 1. For at vise respekt for standarder er det nødvendigt at gøre ledelsen af dette område synlig 2. Ved at gå tilbage til det oprindelige arbejdsområde, er der 2 tal, der mangler i denne opgave. Vi kan ikke fuldende opgaven uden disse numre, så vi bliver nødt til at finde dem først. 3. Hvor meget nemmere er det nu at finde kvalitetsproblemerne? 47 5S Indled arbejdet med at gennemføre 5S Alt, hvad der ikke skal bruges, SKAL fjernes Personlige ejendele fjernes Etablér et sted uden for arbejdspladsen til personlige ting Lav en markedsplads for ting, der er i overskud Alt, hvad der skal bruges, skal være på en opmærket plads 4S Standard 5S Selvdisciplin 3S Skrub og skur 1S Sortér og smid ud 2S Skab orden og system 48 Copyright by DI 24

25 : Indret arbejdspladsen ergonomisk Hvis sekvensen er kort arbejdes stående (mindre end tre-fem min.) Arbejdspladsen indrettes, så der kan arbejdes med albuerne ind til kroppen Bredden på arbejdspladsen er max 60 cm Opdel arbejdspladsen i flere mindre arbejdspladser Indret arbejdspladsen, så den er egnet til personer med forskellig højde Belysning og lysindfald skal være optimale for medarbejderen Placér udstyr og mapper i den rækkefølge, de bruges Lav opmærkning af udstyr, mapper m.v. 49 Personlige ejendele Ved 5S fjernes alle personlige ejendele fra arbejdspladsen Arbejdspladserne er fremover IKKE personlige Det personlige tilhørsforhold til arbejdspladsen skal etableres på anden måde Indret et område til pauser, møder, information eller andre aktiviteter, hvor personlige områder kan etableres 50 Copyright by DI 25

26 : Forandringsmodel Når forandringer truer, gennemlever vi alle en krise Hvis vi bliver påført forandringer, gennemlever vi et forløb, hvor vi fornægter, yder modstand, undersøger muligheder og bidrager til forandringen Mulighederne for påvirkning og inddragelse er afgørende for, hvordan vi kommer ud af forandringen Deltagerne i en kaizenevent har mulighed for påvirkning Deltagerne i en kaizenevent skal informere og inddrage dem, der arbejder i området, som ikke deltager Giv regelmæssig information om, hvad I laver under kaizeneventen Få accept for ændringer undervejs 51 Deltagernes opgave under eventen Som deltager i en kaizenevent forventes du at informere og inddrage dem, der arbejder i området, som ikke deltager give regelmæssig information om, hvad I laver under kaizeneventen sikre dig accept for ændringer undervejs 52 Copyright by DI 26

27 : Oplevelsen af forandring Forandringen annonceres Fornægtelse Motivation Chok Senere udgang af processen giver mere personlig styrke Bidrager aktivt Frygt Modstand Vrede Skyld Søger løsninger Accept Undersøger Personlig krise Tiden 53 Den positive bevægelse til indflydelse på eget arbejde Aktiv Aktiv modsættende adfærd Aktiv engageret adfærd Gør modstand Er engageret Passiv modsættende adfærd Passiv engageret adfærd Passiv 54 Copyright by DI 27

28 : 5S som øvelse ved kaizenevent 5S-kaizeneventen er ofte den første forbedring i arbejdet med at forbedre en værdistrøm De første erfaringer med deltagelse i en kaizenevent gøres her I en 5S-kaizenevent praktiseres det meget synligt, at alle er lige ved kaizeneventen: Direktøren gør rent Forslag fra yngste elev behandles på lige fod med de øvrige idéer til indretningen af arbejdspladsen 55 5S er en øvelse i visuel ledelse Alt udstyr og hjælpemidler får en opmærket placering Alle informationer, mapper og hjælpemidler får en opmærket placering Der laves et foto af arbejdspladsen, når den er indrettet Dette foto placeres over arbejdspladsen, så det er tydeligt, om oprydningen på arbejdspladsen er som forventet På gulv og arbejdsflader er det tydeligt, om tingene er placeret, hvor de ønskes Står der noget uden for en opmærkning, hører det ikke til i området og skal fjernes! 56 Copyright by DI 28

29 : 5S er en øvelse i standard Med 5S etableres der en standard for orden og renlighed. Det kontrolleres, at denne standard overholdes Dagens første arbejdsopgave er at kontrollere, at standarden for 5S er overholdt Arbejdspladser kontrolleres i forhold til billederne Tings placering kontrolleres i forhold til opmærkningerne Resultatet registreres på tavlen for området som OK eller Afvigelse Det auditeres, at standarden overholdes Periodevis gennemføres en audit af området efter en auditliste Hvis der er afvigelser fra standarden ved auditten, registreres afvigelserne på et skema for afvigelser Afvigelser analyseres, og der laves statistik for dem 57 Opsamling for 5S 1. Hvordan ser din arbejdsplads ud? 2. Reflektér i 5 min og beskriv, hvordan du bruger 5S i din dagligdag? 1S - Sortér og smid ud 2S - Skab orden og system 3S - Skrub og skur 4S - Standard 5S - Selvdisciplin 3. Hvad kan du gøre anderledes? 58 Copyright by DI 29

30 : 5S - Go Genba! 59 Start 5S-processen i Genba Gå rundt til arbejdspladserne: Hvordan ser der ud? Er der personlige ejendele: Hører det til på arbejdspladsen? Hvad er der behov for bliver mærket op? 60 Copyright by DI 30

31 : Anvend præsentationen for det relevante værktøj til værdistrømsanalyse Dag 3 Den fremtidige værdistrøm Copyright by DI 31

32 : Skab flow i Genba Undervisning 63 Skab flow i Genba 1. Lav et nyt flow 2. Præsentér det nye flow for alle medarbejdere 3. Flyt processerne sammen og indret arbejdspladserne 64 Copyright by DI 32

33 : Lav et nyt flow Isolér monumenter og gardinprocesser Lav flow for de resterende processer Indret arbejdspladserne og flyt processerne sammen, hvis det er muligt Indret arbejdspladserne, så de opfylder kravene til gode arbejdspladser: Små arbejdspladser med korte rækkeafstande Få procestrin ved hver arbejdsplads Arbejdet udføres stående, hvis procestiderne er mindre end 5 min Placér udstyr, varer og værktøj, så de skaber en standard 65 Lav en præsentation af forslaget Forslaget til et nyt flow præsenteres Alle deltagere præsenterer hver en del af arbejdet Lav en præsentation på flipover eller på anden vis Gennemgå de væsentligste idéer til forbedringer, som er uden for denne kaizenevent Lav en liste med disse idéer 66 Copyright by DI 33

34 : Flyt processerne sammen og indret arbejdspladsen Indret en arbejdsplads, så den passer til en proces Indret en U-celle, hvis det er muligt Flyt materialer, værktøj eller andre hjælpemidler til arbejdspladsen Lav en synlig kø af opgaver, der skal løses Aftal, hvem der fylder lagrene med materialer op (mælkemandsrute) Aftal, hvem der kommer med opgaverne, leverer dem i den synlige kø og leverer færdige opgaver videre (mælkemandsrute). Operatørerne i cellen kan ikke indgå i dette arbejde. Indbyg kvalitetskontrol i flowet, så dårlig kvalitet findes hurtigt 67 Standard, Nøgletal, Tavler og Fokuspunkter Dag 4 68 Copyright by DI 34

35 : Aktiviteter for dag 4 1. Verificér den fremtidige værdistrøm 2. Lav en standard for det nye flow 3. Lav nøgletal for 5S, kvalitet og rettidig levering 4. Opbyg en tavle for processen og afdelingen 69 Lav en standard for det nye flow Standarden etableres ved at indrette arbejdspladsen. Det gøres ved at sikre, at en stor arbejdsplads nedbrydes i flere mindre hver arbejdsplads har få trin højst syv trin trinene har en indre logik, som sikrer, at standarden følges materialerne placeres i en naturlig rækkefølge - som de bruges værktøjerne placeres i en naturlig rækkefølge - som de bruges alt, der skal bruges, er en del af arbejdspladsen 70 Copyright by DI 35

36 : Øvelse med Lego Dan mindst tre grupper. Udlevering: Der udleveres en instruktion, som skal placeres med bagsiden opad Der udleveres materiale, som ikke må anvendes, før øvelsen starter Øvelse: Der tages tid på, hvor hurtigt øvelsen gennemføres Kun grupper med rigtige løsninger deltager i vurderingen Underviser igangsætter øvelsen, når alle er klar 71 Lego-øvelse - samling af figur 1. Der dannes flere grupper 2. Hver gruppe får otte Legoklodser i forskellige farver 3. Klodserne afleveres i en blok, der er 2 x 6 x 4 4. Hver gruppe får en instruktion til samling af en figur 5. Instruktionen afleveres med bagsiden opad 6. Instruktionen må først vendes, når øvelsen starter 7. Inden øvelsen starter, skal gruppen beslutte, hvem der gør hvad 8. Tiden for samling af figuren måles 9. Det kontrolleres, at figuren er samlet korrekt 10. Resultatet diskuteres efter øvelsen Hvad har vi lært hvad vil vi gøre anderledes næste gang? 11. Øvelsen gentages med de samme gruppe 72 Copyright by DI 36

37 : Visualisering støtter en standard Billeder og figurer siger mere end mange ord Undgå lange instruktioner Gør instruktioner visuelle: Lav en opmærkning for alt, der skal bruges Opmærkningen skal passe med den måde, tingene bruges på Lav en figur for tingene, hvor de skal placeres Lav figurer eller billeder af væsentlige procestrin Lav billeder af gode og dårlige emner og varer 73 Nøgletal Nøgletal måler resultatet af processerne Nøgletal viser resultatet af aktiviteterne Nøgletal for resultatet måles efter, processen er udført 74 Copyright by DI 37

38 : 1 9 Procesindikator Procesindikator måler, hvordan processen forløber Procesindikator viser processens stabilitet eller kapabilitet Procesindikator måles, mens processen forløber Procesindikator kan anvendes til styring af processen 75 Opfølgning på procesindikator Måles under drift Målingen viser, om processen forløber som forventet Målingen bruges til at holde processen i kontrol (styring) Målingen bruges til at finde årsagen til afvigelser. Årsagen noteres, så den kan fjernes. 5 bar Måling på proces Procesindikator 76 Copyright by DI 38

39 : Opfølgning på nøgletal for proces Nøgletal anvendes til at vise fejlraten Årsager til fejl skal findes straks - de forsvinder ofte igen Årsagen til fejl skal registreres - fastholder viden Kontrol af resultatet Nøgletal 77 Tavlemåling for overholdelse af Standard 5S Der etableres en daglig vurdering af, om 5S er overholdt Vurderingen foretages ud fra opmærkninger og billeder 78 Copyright by DI 39

40 : Tavlemåling for overholdelse af kvalitet Der etableres en måling af kvalitet Resultatet vises på en graf i forhold til målet for dagen Det vurderes dagligt, om målet for dagen blev opfyldt 79 Tavlemåling for overholdelse af Rettidig levering Der etableres måling af Rettidig levering Resultatet vises på en graf i forhold til målet for dagen Det vurderes dagligt, om målet for dagen blev opfyldt 80 Copyright by DI 40

41 : Måltavlestruktur - etablering af tavler Enhed Måltavle Afdeling Måltavle Afdeling Måltavle Afdeling Måltavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle 81 Procesårsager identificeres Afvigelser for den løbende opfølgning kobles til procesårsager Gruppen lister de mulige årsager til en afvigelse Listen vil ofte være en række hændelser For hver hændelse findes den proces, som kan forårsage hændelsen Overfladefejl Ridser Buler For lav For lang Nister Farve Overspænding Underspænding Starter ikke op Elektrisk fejl Afvist i test Justeret Hændelser til procesårsager Chassis Maling Håndtering Montagefejl El. komponent 82 Copyright by DI 41

42 : Procesopfølgning Vi sikrer levering til tiden ved at styre ressourcerne Den løbende opfølgning anvendes til at gøre afvigelser synlige Opfølgningen udføres med korte intervaller (en time) Er målet for intervallet opfyldt? JA NEJ Marker resultatet med grøn Marker resultatet med rød Marker procesårsagen for afvigelsen Noter eventuelle bemærkninger til lederen Afvigelsen er nu synlig for lederen Lederen reagerer på afvigelsen, hvis det er nødvendigt 83 Procesopfølgning - Skema for K Procesopfølgning - K Slutmontage - K Afdeling Apparatmontage Proces og hold: Slutmontering Dato 20xx Ansvarlig for opdatering Ansvarlig for registrering Antal i alt 142 Afviste i alt 16 GFG indeks 89 Mål indeks 90 Rød / Grøn X MIG / DIG Målemetode: Kvalitet måles ved at beregne forholdet mellem ikke-afviste varer og alle varer. DIG / MIG Varer er afvist, hvis de ikke består en test eller justeres efter en måling. Beregning af indeks for GFG = (Antal - Afviste) x 100 / Antal Antal Afviste GFG indeks Mål indeks Resultat V - X V X V X V V X X V X V V X V X V Når der er en afvigelse fra periodens mål, markerer medarbejderen procesårsagen ved et antal eller et X under perioden. ID Sum Årsag\Periode: Chassis Maling Håndtering Montagefejl Råvarefejl Andet Antal i alt og Afviste i alt er bidraget fra processen til summen for Antal og Afviste til tavlen for afdelingen. Rød / Grøn farven til Afdelingstavlens K ved processen for dagen. For at få procesårsager til afvigelser, skal 40% af målingerne for opfølgningen være med afvigelser. - Målet juseres, så det er opfyldt! Medarbejdernes noter ved afvigelser: kl 7 - Ridse fra intern transport kl 15 - Hul til skrue mangler i bagplade Procesårsager er fastlagt på forhånd 84 Copyright by DI 42

43 : <dag> Afviste Indeks Nøgletal for kun en proces Der kan være flere udstyr, som udfører samme proces, med hver sin løbende opfølgning For hver procesårsag beregnes summen for dagen Summen for dagen vises i skemaet for nøgletallet Nøgletallet vises på tavlen for afdelingen Procesårsag Overfladefejl Farvefejl Afvist i test Justeret Råvarefejl Andet Nøgletal i afdeling fra en proces Nøgletal på afdelingstavlen => K - GFG - Kvalitet Mål og Resultat - K - GFG Daglig opfølgning på proces: Procesopfølgning - K Slutmontage - K Afdeling Apparatmontage Proces og hold: Slutmontering Dato 20xx Ansvarlig for opdatering MIG / DIG Kvalitet at beregne forholdet mellem ikke-afviste varer alle varer. måles ved og Målemetode: Ansvarlig for registrering DIG / MIG Varer er afvist, hvis de ikke består en test eller justeres efter en måling. Beregning af indeks for GFG = (Antal - Afviste) x 100 / Antal Antal i alt 142 Antal 8 11 Afviste Afviste i alt 16 GFG indeks GFG indeks 89 Mål indeks Mål indeks 90 Rød / Grøn X Resultat V - X V X V X V V X X V X V V X V X V Når der er en afvigelse fra periodens mål, markerer medarbejderen procesårsagen ved et antal eller et X under perioden. Sum Årsag\Periode: ID 2 1 Chassis Maling Håndtering Montagefejl Råvarefejl Andet For at få procesårsager til afvigelser, skal 40% af målingerne for opfølgningen være med afvigelser. - Målet juseres, så det er opfyldt! Indeks I år Maj 100 Indeks Skala: 80 Top Bund Enhed ref. 40 Vælg mellem: 30 % Mdr: Dag: Antal <dag> Antal Afviste Indeks Mål Mål ID Procesårsag Overfladefejl Farvefejl Afvist i test Justeret Råvarefejl Andet Ansvar data DIG/MIG Kvalitet måles ved at beregen forholdet mellem ikke afviste varer og alle varer. Målemetode Ansvar opdatering MIG/DIG Varer er afvist, hvis de ikke består en test eller justeres efter en måling. Medarbejdernes noter ved afvigelser: kl 7 - Ridse fra intern transport kl 15 - Hul til skrue mangler i bagplade 86 Copyright by DI 43

44 : Indeks Nøgletal for flere processer Alle skemaer for procesopfølgning opdateres dagligt Summer og indeks beregnes for de udfyldte skemaer Med rød/grøn markeres det om målet for processen er opfyldt I skemaet for nøgletal anføres processerne under "Procesårsag" For hver proces markeres opfyldelse af dagens mål (rød/grøn) Procesårsag Lakering Undersamling Slutmontage Kontrol 87 Nøgletal i afdeling fra flere processer Nøgletal på afdelingstavlen => Daglig opfølgning på proces: Indeks I år 100 Indeks Skala: 80 Top Bund K - GFG - Kvalitet Maj Mål og Resultat - K - GFG Procesopfølgning - K Slutmontage - K Enhed 40 ref Vælg mellem: 30 % Afdeling Apparatmontage Proces og hold: Slutmontering Dato 20xx Ansvarlig for opdatering MIG / DIG Kvalitet at beregne forholdet mellem ikke-afviste varer alle varer. måles ved og Målemetode: Ansvarlig for registrering DIG / MIG Varer er afvist, hvis de ikke består en test eller justeres efter en måling. Beregning af indeks for GFG = (Antal - Afviste) x 100 / Antal Antal i alt 142 Antal 8 11 Afviste Afviste i alt 16 GFG indeks GFG indeks 89 Mål indeks Mål indeks 90 Rød / Grøn X Resultat V - X V X V X V V X X V X V V X V X V Når der er en afvigelse fra periodens mål, markerer medarbejderen procesårsagen ved et antal eller et X under perioden. Sum Årsag\Periode: ID 2 1 Chassis Maling Håndtering Montagefejl Råvarefejl Andet Mdr: Dag: Antal <dag> Antal Afviste <dag> Afviste Indeks Mål Mål ID Procesårsag Lakering Undersamling Slutmontage Kontrol 5 Ansvar data DIG/MIG Kvalitet måles ved at beregen forholdet mellem ikke afviste varer og alle varer. Målemetode Ansvar opdatering MIG/DIG Varer er afvist, hvis de ikke består en test eller justeres efter en måling. Antal i alt og Afviste i alt er bidraget Rød / Grøn farven til For at få procesårsager til afvigelser, skal 40% af målingerne for opfølgningen fra processen til summen for Antal Afdelingstavlens K ved og Afviste til tavlen for afdelingen. processen for dagen. være med afvigelser. - Målet juseres, så det er opfyldt! Medarbejdernes noter ved afvigelser: kl 7 - Ridse fra intern transport kl 15 - Hul til skrue mangler i bagplade 88 Copyright by DI 44

45 : Tavle struktur + Sikkerhed K Kvalitet R Rettidighed L Lager P Produktivitet M Moral Primære måling: Procesindikator (tal opsamles løbende) - sådan opleves performance fra processen Sekundær måling: Nøgletal (tal kommer med forsinkelse) - sådan opleves performance af medarbejder, kunder og ejer Status: For afvigelser - registrering, kompensering og eliminering af årsag 89 Tavle - eksempel for administration 5S / SAS SAS SAS GLM K R L P M Kvalitet Rettidighed Lager / Kø Produktivitet Moral Audit: 5S Sikkerhed Intern Andel godkendt første gang Fejl hos kunder Rettidig levering Ikke leverede opgaver (arbejdstid) Opgaver i kø (arbejdstid) Tavlestandard Gennemløbstid Produktivitet Opfyldelse af tiderne for standardarbejde Moral Rettidigt fremmøde Standard for tavlemøde A3 A3 A3 Problemliste Kvalifikationer 90 Copyright by DI 45

46 : Aktiviteter, der gennemføres på dag 5 Indfør den forbedrede proces 91 Go Genba - indfør forbedret proces Fordel opgaver mellem deltagerne: Etablering af de enkelte delprocesser Etablér standarder for den samlede proces Etablér målinger for enkelte delprocesser - som støtte til målingerne for den samlede proces Etablér målinger for processen Etablér måling af 5S for det område, hvor det er udført Aftal, hvornår dette arbejde skal være afsluttet. 92 Copyright by DI 46

47 : Lav en præsentation af resultatet Kaizeneventen afsluttes med, at gruppen præsenterer resultatet: Alle deltagere præsenterer hver en del af arbejdet Lav en præsentation på flipover eller på anden vis Vis gerne billeder af før og efter Gennemgå processen Gennemgå resultatet Gennemgå de væsentligste idéer til forbedringer, som er uden for denne kaizenevent Lav en liste med disse idéer 93 Copyright by DI 47

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

5S og Flow. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. 5S og flow

5S og Flow. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. 5S og flow LEANREJSEN - 5S og Flow Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation : LEANREJSEN - 5S og Flow Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

5S-processen - Talspil

5S-processen - Talspil LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

SAS - Standardarbejde i Administration og Service

SAS - Standardarbejde i Administration og Service : LEANREJSEN - - Standardarbejde i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

SAS - Standardarbejde i Administration og Service

SAS - Standardarbejde i Administration og Service LEANREJSEN - - Standardarbejde i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til

Læs mere

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer LEANREJSEN - Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Opfølgning og Auditering

Opfølgning og Auditering DI version 2015-01-13 5S Opfølgning og Auditering 2-3-1-5S - Opfølgning Og Auditering - 2015-03-03 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 5S Opfølgning og Auditering Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

BSA - Balancering og StandardArbejde

BSA - Balancering og StandardArbejde : LEANREJSEN - - Balancering og StandardArbejde Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Lederens StandardArbejde

Lederens StandardArbejde : LEANREJSEN - Lederens StandardArbejde Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

BSA - Balancering og StandardArbejde

BSA - Balancering og StandardArbejde LEANREJSEN - - Balancering og StandardArbejde Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version DI version 2015-12-15 5S og flow Kaizenlederens vejledning 2-3-1-5S Og Flow - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 14 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse LEANREJSEN - Flow-øvelse - Både Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist.

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser FAS anvendes for at lære organisationen at holde en aftalt standard (5S) og for at etablere trækstyring for en proces.

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

GLM. GenbaLedelse og Moral

GLM. GenbaLedelse og Moral DI-version 2015-04-28 GLM GenbaLedelse og Moral Alle rettigheder tilhører DI 3-3-1 - GLM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-28 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS)

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) DI version 2015-12-15 Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-3-2 - FAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 16 Rettigheder

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere LEANREJSEN - duktion af nye medarbejdere og ledere Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

SMED - Single Minute Exchange of Die

SMED - Single Minute Exchange of Die : LEANREJSEN - - Single Minute Exchange of Die Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme DI-version 2014-11-26 KV Kundeværdi og værdistrømme 2-1-1 - KV - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 9 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

LSA. Lederens StandardArbejde

LSA. Lederens StandardArbejde DI-version 2015-12-15 LSA Lederens StandardArbejde Alle rettigheder tilhører DI 3-1-1 - LSA - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

SMED - Single Minute Exchange of Die

SMED - Single Minute Exchange of Die LEANREJSEN - - Single Minute Exchange of Die Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-9 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser SAS anvendes for at lære organisationen at følge en aftalt arbejdsstandard. Der måles efter denne kaizenevent på

Læs mere

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

Flow øvelse. Version: 2015-01-13

Flow øvelse. Version: 2015-01-13 Denne øvelse skal vise, hvilken effekt 1 styks-produktion i flow har. Der spilles i tre runder: 1. runde - Batch-produktion 2. runde - Flow-produktion 3. runde - 1 styks-flow-produktion Spillereglerne

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning DI version 2015-06-19 Medarbejderuddannelse og træning Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-1 - MUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-06-19 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Problemløsning i praksis

Problemløsning i praksis LEANREJSEN - Problemløsning i praksis Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

VSM. Kaizenlederens vejledning

VSM. Kaizenlederens vejledning DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2011-08-3019 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 13 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Introduktion til LEAN De 5 grundprincipper Lean Værktøjer Spild Presentation af de 7 spildtyper Hvordan finder man spild 5 S Gennemgang af 5 S 5 S Spillet Hvad

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Undervisning Copyright by DI : Brugerlicens DI ejer

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2015-12-16 SAS Standardarbejde i Administration og Service Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-16 side 1 af 18 Rettigheder

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17 DI-version 2015-12-17 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-17 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version DI-version 2015-07-20 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-07-20 side 1 af 13 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 DI-version 2015-03-23 SMED Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

5S Orden og ryddelighed. Georg Jensen, Hjørring, 2009

5S Orden og ryddelighed. Georg Jensen, Hjørring, 2009 5S Orden og ryddelighed Georg Jensen, Hjørring, 2009 x x x x x x 5S- orden og ryddelighed 2 5S handler om at indrette sin arbejdsplads på den mest hensigtsmæssige måde 1S - Sortér 2S - Systematisér Japanske

Læs mere

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase - Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26 DI-version 2014-11-26 Strategiudrulning Kaizenlederens vejledning 1-1-1 - STU - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Auditbeskrivelser for FAS

Auditbeskrivelser for FAS 2-3-2 V02 2-3-2 V03 2-3-2 V04 2-3-2 V05 2-3-2 V06 2-3-2 V07 2-3-2 V08 Er der for en given værdistrøm: Kortlagt ydelsernes transportvej ved 5S og flow? Punktet er relevant i konverteringsfasen, hvor der

Læs mere

VSM-p. Kaizenlederens vejledning

VSM-p. Kaizenlederens vejledning DI-version 2015-01-12 VSM-p Værdistrømsanalyse - Produktion 2-2-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2015-01-12 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 16 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI

Læs mere

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11 DI-version 2014-12-11 Kanban Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-4-1 - Kanban - Kaizenlederens Vejledning - 2014-12-11 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12 DI-version 2014-12-12 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Ledelsens Vejledning - 2014-12-1207 side 1 af 5 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm : LEANREJSEN - VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase - Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation : LEANREJSEN - Problemløsning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L 1 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

TPM - Systematisk vedligeholdelse

TPM - Systematisk vedligeholdelse LEANREJSEN - - Systematisk vedligeholdelse Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Lederuddannelse og træning

Lederuddannelse og træning : LEANREJSEN - Lederuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

SMED. Øvelse - Kaffebrygning

SMED. Øvelse - Kaffebrygning DI-version 2012-05-16 SMED Øvelse - Kaffebrygning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - Smed - Øvelse - Kaffebrygning - 2012-05-166 side 1 af 10 Øvelse - Kaffebrygning Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15 Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Noter til underviser Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers egne

Læs mere

GLM. Version:

GLM. Version: Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Konverteringen blev udført med fokus på processer. Ledelsen overtog ejerskabet til processerne og medarbejderne følger

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

TPM. Version: 2015-07-22

TPM. Version: 2015-07-22 Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser Anvendelsen af udstyr og maskiner er afgørende for kravene til overvågning og vedligeholdelse. Hvis udstyret anvendes

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis Noter til underviser Kort introduktion til problemløsning for nyansatte. Præsentationen er et udklip af værktøjet PL - Problemløsning. Copyright by DI 1 Dette materiale er en del af Leanrejsen - En guide

Læs mere

VSM. Øvelse. DK Auto A/S

VSM. Øvelse. DK Auto A/S DI-version 2015-07-17 VSM Værdistrømsanalyse for service Øvelse 2-2-3 - VSM-S - Øvelse - DK Auto- 2015-07-17 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 13 Rettigheder Denne øvelse er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

Genba Ledelse og Moral - GLM

Genba Ledelse og Moral - GLM LEANREJSEN - Genba Ledelse og Moral - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Øvelse i tidtagning 2014-06-20

Øvelse i tidtagning 2014-06-20 Formål Øvelsen skal give deltagerne mulighed for at øve: Opdeling af en opgave i arbejdsprocesser Aflæsning af tiden for arbejdsprocesserne Registrering af tiden i skemaet for Observationer kort tid Anvendelse

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse.

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning LEANREJSEN - Medarbejderuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk 5S LEAN Værktøj 2 Sorter og smid væk Dette første S betyder, at alt i hvert arbejdsområde eller i hver produktionscelle skal gås

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Inden der udføres SMED, skal der være udført 5S og flow i området. Flowet er etableret for de gældende arbejdsrutiner.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere