Lærdomme fra Jeremias Bog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærdomme fra Jeremias Bog"

Transkript

1 13 Lærdomme fra Jeremias Bog TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med indsigt og øve ret og retfærdighed i landet (Jer 23,5). Vi er nu nået til afslutningen af vores studium af Jeremias Bog. Det har været et spændende studium, fyldt med drama, følelser og energi, mens vi har fulgt profetens saga. Profeterne skrev ikke i et vakuum. Jeremias var ingen undtagelse. Hans budskab kom fra Herren til et folk på et bestemt tidspunkt og sted og under helt specifikke omstændigheder. Men selv om hans omstændigheder var totalt anderledes end vores, eller forskellig fra de mange andre generationers, som har læst Jeremias Bog, finder vi alligevel i hans bog vigtige principper for Guds folk til alle tider. Blandt disse principper er troskab mod Gud og lydighed mod hans bud, sand religion, dvs. religion, som udspringer fra hjertet i modsætning til tomme og døde ritualer, som kan lulle folk ind i en falsk følelse af selvtilfredshed. Vi ser også, hvor nødvendigt det er, at Guds folk villigt lytter til irettesættelser, selv når de går på tværs af det, man ønsker at høre. Et andet princip vedrører sand vækkelse og reformation. Det er også tydeligt, at vi bør stole på Gud og hans løfter i stedet for menneskelig styrke. Og sådan kunne man fortsætte. I denne uge vil vi se nærmere på nogle af de mange lærdomme, vi kan hente gennem denne åbenbaring af Guds kærlighed til sit folk midt i de kraftige advarsler til dem om, hvad deres handlinger vil føre til. Ugens tekster Jer 2,13; 6,20; 7,1-10 Matt 9,12 5 Mos 6,5 Jer 10,1-15; 23,

2 SØNDAG 20. DECEMBER 2015 Jeremias Gud Som syvende dags adventister har vi den forståelse, at det grundlæggende spørgsmål i den store strid handler om Guds karakter. Hvordan er Gud egentlig? Er han den uretfærdige tyran, som Satan påstår, eller er han en kærlig og omsorgsfuld far, som kun ønsker det bedste for os? Dette er i virkeligheden de allervigtigste spørgsmål i hele universet. Hvordan ville vores situation være, hvis Gud ikke var god og kærlig og selvopofrende, men ond og vilkårlig og sadistisk? Hvis det var tilfældet, vi ville være bedre stillet uden en gud. Spørgsmålet er altså uhyre vigtigt. Heldigvis har vi svarene, og de ses allerbedst på korset. Aldrig skal det glemmes, at han, hvis kraft skabte og opretholdt de utallige verdener i rummets umådelige rige, Guds elskede søn, himlens Majestæt, som keruber og skinnende serafer tilbad af hele deres hjerte, ydmygede sig for at løfte det faldne menneske op; at han bar syndens skyld og skam og oplevede, at Faderen skjulte sit ansigt for ham, indtil en fortabt verdens elendighed fik hans hjerte til at briste og slukkede hans liv på Golgatas kors. Det vil altid vække universets undren og tilbedelse, at alverdens skaber lagde sin herlighed til side og ydmygede sig af kærlighed til mennesket. (Ellen White, Mod en bedre fremtid, s. 526). Hvordan kommer Guds karakter til syne i følgende tekster fra Jeremias Bog? Hvad fortæller de om ham? Jer 2,13 Jer 5,22 Jer 11,22 Jer 31,3 Jer 3,7 Dette er kun nogle få af de billeder og udtryk, som bruges i bogen for at vise os noget af Guds natur og karakter. Han er livets kilde, den mægtige Skaber, en dommens Gud, en Gud der elsker os og kalder på os igen og igen, for at vi skal angre vores synd og vende om fra den vej, der vil føre til ødelæggelse. Til at tænke over Hvordan har du selv oplevet, at Gud er en kærlig Gud? 127

3 MANDAG 21. DECEMBER 2015 Ritualer og synd Der findes et dokument, som gengiver Guds endeløse, nedslående kamp med organiseret religion. Det kaldes Bibelen. (Terry Eagleton, Reason, Faith, and Revolution: Reflections on the God Debate, s. 8. Kindle Edition). Dette er ikke helt rigtigt; for Bibelens religion, den religion, som Gud har givet menneskene, var altid en organiseret religion. På den anden side er der i Jeremias Bog ikke er nogen tvivl om, at Herren forsøgte at lede folket bort fra de kolde og døde, men meget organiserede ritualer, som var kommet til at dominere deres tro ritualer, som de troede, dækkede deres synd. Det er værd at gentage, at størstedelen af Jeremias problemer skyldtes lederne og præsterne og folk, som troede, at fordi de var Guds udvalgte og Abrahams børn, pagtsfolket, så var alt i orden mellem dem og Gud. Hvilket sørgeligt bedrag, som vi, der også er af Abrahams afkom (Gal 3,29), bør være på vagt over for. Jer 6,20; 7,1-10 Hvad er budskabet i disse tekster? Hvordan kan vi anvende principperne i disse tekster i vores egen vandring med Gud? Læs Jer 7,9-10 igen. Hvis man ønsker at finde et eksempel på en situation, hvor den såkaldte billige nåde passer, så har vi den her. Folket begår alle disse synder for så at komme tilbage til templet for at tilbede den sande Gud og påberåbe sig tilgivelse? Med mindre de forandrer deres liv, især den måde de behandler de svage i samfundet på, så kommer de til at møde en hård dom. Hvor de dog bedrager sig selv! De tror, at deres organiserede religion med dens ritualer er nok til at dække over deres synder, så de kan fortsætte med dem. Til at tænke over Hvad er forskellen på det, Jeremias advarer mod her og det, Jesus siger i Matt 9,12? 128

4 TIRSDAG 22. DECEMBER 2015 Hjertets religion Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud (Rom 14,12). En stor del af Jeremias Bog henvender sig til folket som et hele. Igen og igen talte han om Israel og Juda samlet, som Guds ægte stikling (Jer 2,21) eller Herrens elskede (Jer 11,5; 12,7), hans vingård (Jer 12,10) og hans hjord (Jer 13,7). Der er ingen tvivl om, at vi i bogen får en opfattelse af det fælles kald, Gud gav til dette folk. Det samme er selvfølgelig tilfældet i Det Nye Testamente, hvor kirken igen og igen beskrives som en fælles enhed (se Ef 1,22; 3,10; 5,27). Alligevel er frelsen personlig, ikke blot et fælles anliggende. Vi frelses ikke som en pakkeløsning. Som det var tilfældet med kirken i Det Nye Testamente, bestod også nationen Juda af enkeltpersoner, og det er på dette individuelle plan, at de virkeligt betydningsfulde spørgsmål opstår. Den kendte tekst i 5 Mos 6,5, Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke, blev talt til hele folket, men gives i anden person ental. Der er tale om du, ikke I; Gud taler til hver enkelt individuelt. Til syvende og sidst er vi alle personligt nødt til at aflægge regnskab over for Gud. Det samme ser vi hos Jeremias. Jer 17,7.10 Jer 9,23-24 Hvad siger disse tekster om vigtigheden i en personlig, individuel vandring med Gud? Selv om både Det Gamle og Det Nye Testamente taler om Guds kirke som et fællesskab, er sand tro altid individuel. Hver enkelt må dagligt overgive sig til Gud og personligt vælge at vandre i tro og lydighed. Til at tænke over Der er ingen tvivl om, at vi hver især er ansvarlige mht. vores egen sjæls frelse. Men hvordan kan vi sikre os, at vi gør alt, vi kan, for at hjælpe og opmuntre andre? Hvem kender du, med hvem du lige nu kan dele nogle venlige og opløftende ord? 129

5 ONSDAG 23. DECEMBER 2015 Afgudernes undergang Jer 10,1-15 Hvad var en af de store synder, som folket begik, og som Jeremias hele tiden var nødt til at påtale? Det interessante i disse vers er ikke kun den måde, profeten viser, hvor tomme, ubrugelige og latterlige disse afguder er, men hvordan han sammenligner dem med den levende Gud. Disse afguder er magtesløse. Hvilken modsætning til Herren, som skabte himlen og jorden! Han er evig, mens disse afgudsbilleder skal udryddes for evigt. Hvem bør vi altså tilbede og hellige vores liv til? Det falske, nytteløse og magtesløse eller Herren, hvis kraft og magt er så stor, at han skabte og opretholder hele universet? Svaret er indlysende. Men virkeligheden er alligevel den, at også vi står i fare for afgudsdyrkelse. Selv om vi i dag ikke tilbeder den samme slags afguder, som man gjorde på Jeremias tid, er vores moderne tilværelse fuld af falske guder. Disse moderne afguder er måske det, vi elsker højere end Gud. Det, vi tilbeder (og tilbedelse betyder ikke altid sang og bøn), bliver vores gud, og vi gør os skyldige i afgudsdyrkelse. Nævn nogle ting, som vi kan stå i fare for at gøre til afguder? Hvad med fx din telefon eller i-pad, penge, berømmelse, ja til og med andre mennesker? Lav en liste over, hvad disse eventuelle afguder kan være, og spørg derefter dig selv, hvilken egentlig frelse disse ting tilbyder dig. Rent intellektuelt ved vi selvfølgelig, at ingen af disse ting er værd at tilbede. Vi ved egentlig godt, at intet af det, denne verden tilbyder, eller det, vi gør til afguder, kan tilfredsstille vores sjæl og slet ikke frelse os. Vi ved det godt, og alligevel er det så let at blive fanget i en moderne form for afgudsdyrkelse, som Jeremias så ihærdigt langede ud efter. Det eneste, der kan redde os, er hele tiden at have blikket fæstet på Jesus og det, han har gjort for os. 130

6 TORSDAG 24. DECEMBER 2015 En rest Profeternes formaninger var tilsyneladende næsten frugtesløse i de sidste år af Judas frafald, og da kaldæernes hære kom og belejrede Jerusalem for tredje og sidste gang, mistede alle håbet. Jeremias forudsagde, at det ville ende med en katastrofe. Han blev jo netop kastet i fængsel, fordi han blev ved med at opfordre nationen til at overgive sig. Men Gud overlod ikke den trofaste rest, som stadig var i byen, til fortvivlelsens mørke. Selv da Jeremias blev holdt under opsyn af mennesker, som foragtede hans budskab, fik han stadig nye åbenbaringer om Himlens villighed til at tilgive og frelse, og disse budskaber har været en aldrig svigtende kilde til trøst for Guds menighed indtil i dag. (Ellen White, Profeter og konger, s. 226). Midt i overvældende frafald og ulykke har Gud altid haft et trofast folk, selv om de ikke har været mange. Meget af Jeremias og de andre profeters budskaber handlede om frafald og troløshed; for Herren ønskede netop at frelse folket fra dette. Alligevel har Herren altid haft en trofast rest. Og sådan vil det blive ved med at være lige til verdens ende (se Åb 12,17). Jer 23,1-8 Hvordan kommer tanken om en rest til udtryk i disse vers? Hvordan gælder dette for Det Nye Testamentes tid? (Se også Jer 33,14-18). Bibelforskere har længe set en profeti om Messias i versene 5-7, en profeti om frelse for Guds trofaste folk. Det er rigtigt, at en rest vendte tilbage efter landflygtigheden i Babylon; men det var ikke nogen strålende tilbagevenden. Guds plan ville imidlertid blive opfyldt gennem Davids afkom, gennem en retfærdig spire, gennem den konge, som en dag skulle komme. Denne profeti gik delvist i opfyldelse med Jesu første komme (se Matt 1,1; 21,7-9; Joh 12,13). Den vil få sin endelige opfyldelse ved Jesu genkomst (se Dan 7,13-14), når alle Guds trofaste, hans sande rest, i al evighed vil bo i fred og sikkerhed. Forløsningen, som først blev symboliseret gennem udgangen fra Egypten, vil være endelig, fuldstændig og evig. Til at tænke over Hvad er dit håb for fremtiden? Hvordan kan du lære at stole mere på Guds løfter og deres opfyldelse i dit eget liv? 131

7 FREDAG 25. DECEMBER 2015 Til videre studium For mange år siden holdt adventistprædikanten W.D. Frazee en prædiken, han kaldte Vindere og tabere. I sin prædiken gennemgik han forskellige bibelske personers liv, hvor han specielt så på deres arbejde og tjeneste. For hver af dem stillede han spørgsmålet: Var han en vinder eller en taber? Johannes Døber levede et ensomt liv i ødemarken. Selv om han til sidst fik en lille gruppe, der fulgte ham, var han slet ikke så succesrig som Jesus. Og de sidste dage af sit liv tilbragte han i fængsel, hvor han blev plaget af tvivl, og han endte med at få sit hoved hugget af (Matt 14). Efter at have genfortalt historien, spurgte pastor Frazee: Var Johannes en vinder eller en taber? Hvad med profeten Jeremias? Hvor succesrig var han? Han gennemgik store lidelser, og han var heller ikke bange for at klage og jamre over det. Med ganske få undtagelser lod det til, at præsterne, profeterne, kongerne og folket ikke brød sig om det, han sagde. Han blev til og med betragtet som en forræder. Til sidst kom den ulykke og ødelæggelse, som han havde brugt hele sit liv på at advare imod. Han blev kastet ned i en mudret brønd, og de håbede, at han ville dø der. Han overlevede imidlertid og var vidne til, at hans nation blev ført i landflygtighed, mens Jerusalem og templet blev ødelagt. Fra et menneskeligt synspunkt var der ikke meget, der gik godt for Jeremias. Man havde god grund til at sige, at han havde et elendigt liv. Spørgsmål til drøftelse 1. Var Jeremias en vinder eller en taber? Hvad er begrundelserne for de valg, du foretager? Hvis du svarer, at han var en vinder, hvad siger det om, hvor vigtigt det er ikke at dømme virkeligheden ud fra verdens målestok? Hvilken målestok bør vi bruge i vores forsøg på at forstå, hvad der er rigtigt og forkert, godt og ondt, succes eller nederlag? 2. Hvordan kan vi se Jeremias liv som billede på Jesu liv og gerning? Hvilke paralleller kan du finde? 3. Tidligere i ugen så vi på problemet med billig nåde og den holdning, at udførelsen af visse religiøse ritualer er det eneste, der kræves for at dække over vores synd. Hvori består sand nåde i modsætning til den billige, værdiløse og til og med bedrageriske version, som vi advares imod? 132

8 DIALOG TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Aktiviteter og dialog Guds ord og klassens aktiviteter Dette er kvartalets sidste sabbat. Den er velegnet til at sammenfatte kvartalets studium eller se på spørgsmål, der har hobet sig op i løbet af studiet. Juletiden kan selvfølgelig skabe både udfordringer og muligheder. Hvilke bibeltekster eller emner har i særlig grad talt til dig i dette kvartals lektier? - Er der noget, du på grund af disse lektier kunne tænke dig at gøre anderledes i dit personlige liv? - Del med andre i klassen, hvad du har lært om Gud i løbet af dette kvartal. Hvordan ved du, hvordan Gud er? - Hvad har du lært om ham fra Jeremias Bog? Hvad har overrasket dig i studiet af Jeremias? Uddybende spørgsmål Drøft Jeremias Bog i lyset af Skriften som et hele. Hvad bidrager den med? Hvad ville vi miste, hvis den ikke var med i Bibelen? Prøv at tænke over organiseret religion og de forskellige måder, religion har været udøvet i historiens løb. - Hvordan vil du vurdere dem? Hvad er fordelene og ulemperne ved organiseret religion? Mange går i dag til angreb på al religion (et eksempel er den britiske videnskabsmand Richard Dawkins). Er der områder, hvori du/i er enig i hans kritik af religion? - Hvad vil du foretrække: at leve i samfund med falsk eller intolerant religion eller i et samfund med udbredt ateisme og vantro? Behøver man at være religiøs for at være kristen? Personligt kristenliv Hvordan udøver du din religion? Hvad foretager du dig i forholdet til Gud, som er enestående for dig og andre kristne i sammenligning med ikke-kristne? Hvilken betydning har fællesskabet af troende for den måde, hvorpå du praktiserer din religion? 133

9 DIALOG TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Mødet med dagligdagen Baggrund Hvordan har du mødt religion og religionsudøvelse i ugen, der er gået? Del evt. eksempler med din klasse. I oldtidens Rom var religio oprindeligt et udtryk for udførelsen af de fælles offentlige riter. Ordet sagde ikke i sig selv noget om, hvordan mennesker følte i den forbindelse. På Det Nye Testamentes og i den første kristne menigheds tid fastholdt den romerske statsmagt betydningen af den offentlige religion; men samtidig opstod en lang række mere personlige religioner, hvori den enkelte kunne give udtryk for sin religiøse længsel og søgen. Som tiden er gået, er ord som religion og religiøs derfor anvendt på mange forskellige måder. De kan bruges til at betegne kollektiv praksis, men også i nogle sammenhænge være en betegnelse for den individuelle oplevelse af det guddommelige. NOTER 134

10 NOTER TIL SABBATTEN 26. DECEMBER

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

Jeremias profetiske kald

Jeremias profetiske kald 1 TIL SABBATTEN 3. OKTOBER 2015 Jeremias profetiske kald Ugens vers Introduktion Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig; jeg gjorde dig til profet

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41).

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). 12 Jesus i Jerusalem TIL SABBATTEN 20. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). Den sidste uge i Jesu liv her på jorden fandt sted i Jerusalem. Store

Læs mere

Den kosmiske strid over Guds karakter

Den kosmiske strid over Guds karakter 12 TIL SABBATTEN 21. DECEMBER 2013 Den kosmiske strid over Guds karakter Ugens vers Introduktion Og jeg hørte alteret sige: Ja, Herre, Gud, Almægtige, sande og retfærdige er dine domme (Åb 16,7). Adventister

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

I skal græde og jamre!

I skal græde og jamre! 10 TIL SABBATTEN 6. DECEMBER 2014 I skal græde og jamre! Ugens vers Introduktion For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. (Matt 6,21). Fjernsynsprogrammet Hvem vil være millionær er populært

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB Danny Shelton Shelley Quinn Danny Shelton og Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB DE TI BUD 1. Du må ikke have andre guder end mig. 2. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

N YT LIV 3-2012 Å RG. 4 5 HAR VI RET TIL AT SKÆLDE UD PÅ GUD? MIKROSKOPISK TRO KIRKEN I FANGENSKAB

N YT LIV 3-2012 Å RG. 4 5 HAR VI RET TIL AT SKÆLDE UD PÅ GUD? MIKROSKOPISK TRO KIRKEN I FANGENSKAB N YT LIV 3-2012 Å RG. 4 5 HAR VI RET TIL AT SKÆLDE UD PÅ GUD? MIKROSKOPISK TRO KIRKEN I FANGENSKAB Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs

Læs mere

Abraham, den første missionær

Abraham, den første missionær 2 TIL SABBATTEN 11. JULI 2015 Abraham, den første missionær Ugens vers Introduktion Det er som med Abraham: Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har

Læs mere

2. KVARTAL 2012. Mød kend fortæl!

2. KVARTAL 2012. Mød kend fortæl! 2. KVARTAL 2012 Mød kend fortæl! Alt for ofte står jeg overfor et menneske, hvor jeg får sådan en lyst til at fortælle dem alt, hvad jeg ved om Gud og det skal være lige nu. Alt sammen på én gang. Er det

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Fra ører til fødder. Ugens vers

Fra ører til fødder. Ugens vers 2 TIL SABBATTEN 10. JANUAR 2015 Fra ører til fødder Ugens vers Introduktion Giv agt på den vej, du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde! (Ordsp

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Elevhæfte til Det Gamle Testamente Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2003 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE Af Samuel Roswall Lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Israel - et sammensat land Israel er et sammensat og spændende land. Det gælder for det første geografien. Trods landets

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere