Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7, tekstrække.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække."

Transkript

1 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 15. september 2013 kl Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7, tekstrække. Salmer. DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster små. Dåb: DDS 447 Herren strækker ud sin arm. DDS 449 Vor Herre tar de små i favn. DDS 148 Ånden opgav enkesønnen DDS 349 Herren han har besøgt sit folk Altergang: Koret synger. DDS 7 Herre Gud! Dit dyre navn og ære. Tekstlæsninger. Job 19,23-27a; Ef.3,13-21; Luk. 7,11-17.

2 2 Prædiken. Tænk at være enken fra Nain! Betegnelsen enke afslører præcis som i dag - at hun havde mistet sin mand. Det er trist nok i sig selv, men i datidens Israel - hvor størstedelen af handlingen i Det Nye Testamente finder sted var enker socialt udsatte. Tilsyneladende havde en enke ingen arveret efter sin afdøde mand. Samtidig var kvinder ikke en del af arbejdsmarkedet. De skulle derimod passe hus og børn, mens mændene skaffede den nødvendige indtægt. Når en ægtemand døde, så det altså skidt ud, hvis den efterladte enke ikke havde en eller flere sønner, der kunne brødføde resten af familien. Ganske vist var der en regel om, at en eventuel bror til den afdøde ægtemand havde pligt til at gifte sig med sin svigerinde, men det var ikke altid, at det kunne lade sig gøre i virkeligheden og det var bestemt heller ikke altid, at det var ønskeligt. Jer, der er gift, kan jo overveje, hvordan det ville være at blive gift med jeres svigerinde eller svoger. Selv i de bedste familier ville det kunne medføre visse problemer. - Men tilbage til enkernes vilkår på Jesu tid: Var der ingen forsørgere i familien, måtte enken hurtigst muligt blive gift igen koste hvad det ville. Hun kunne ikke tillade sig at være kræsen, men måtte for sin egen og børnenes overlevelses skyld tage til takke med den mand, der ville have hende. Kærlighed kom ikke på tale, med mindre hun vandt i lotteriet og rent faktisk blev forelsket i den mand, hun kunne få. Enken kunne lige så godt risikere at få en mand, der udnyttede hende som billig arbejdskraft og som tak tævede hende og børnene. Hendes eneste alternativ var at gribe tiggerstaven, og så var det dog bedre at satse på at blive gift igen. Med lidt held kunne det medføre en tålelig tilværelse. Enken fra Nain havde en enkelt søn. Hvor gammel han var nævnes ikke. Men selvom han måske endnu ikke var gammel nok til at skaffe en særlig stor indtægt, var det dog kun et spørgsmål om tid, inden han kunne sikre sin mor og sig selv en rimelig tilværelse. Derfor var det en dobbelt katastrofe, da han døde. Det var en katastrofe,

3 3 fordi enken mistede det menneske, hun havde knyttet sig allertættest til og holdt allermest af. At miste et barn er det forfærdeligste, man kan blive udsat for, og selvom sorgen måske fik enken til at ønske, at hun kunne følge med sin søn i graven, så vidste hun dog, at det ikke bare sådan lige kunne lade sig gøre. Hun var tvunget til at leve videre uden ham. Derfor var det også en katastrofe, at den indtægt, hun skulle leve af, var forsvundet med sønnen. I første omgang var det dog næppe økonomiske spekulationer, men den lammende sorg over drengens død, der fyldte moderens forpinte sind. Det overgår forstanden, når et menneske, man har knyttet sin kærlighed og forventning til, pludselig ikke er mere. Selvom der logisk set ikke er noget at være i tvivl om, så kræver det en tankemæssig tilvænning, før man for alvor fatter, at det katastrofale er sket og ikke står til at ændre. Alt i én kæmper imod den indsigt, der ligger lige for, fordi indsigten gør alt for ondt. Tænk at være enken fra Nain! Hun går efter båren, som hendes døde søn ligger på. Selvom hun ønsker at se ham, fordi det er sidste chance for at lade hans udseende prente sig i hendes erindring, flyder han ud i den tåge, som hendes tårer danner for hendes øjne. I denne situation hører enken en stemme, der siger Græd ikke! Findes der noget dummere og mere ufølsomt at sige i sådan en situation? Enken har så småt erkendt, at hun har mistet sin søn. Hun er ulykkelig, men ved, at der intet er at stille op. Dertil er døden for magtfuld en modstander. Hun er overladt til sig selv uden søn og forsørger og kan se frem til et liv som socialt udskud. I andres øjne vil hun fremover kun være til besvær. Derfor kræves der styrke af hende i denne situation, hvor styrke er noget af det sidste, hun er i stand til at mobilisere. Og så kommer der en eller anden ufølsom type og opfordrer hende til ikke at græde. Som om hun ikke havde lov til at lade sine tårer oversvømme gaderne, hvis det var det, hun ville. Hvis han siger sådan, fordi han ikke bryder sig om at blive stillet overfor den skrækkelige sorg, der fylder hende, er hans ubehag dog langt mindre end hendes

4 4 sjælelige smerte. Vel er det ubehageligt at stå ansigt til ansigt med folks utilslørede sorg, fordi det minder én om, at man selv risikerer at komme i en lignede situation. Men det retfærdiggør ikke, at man forsøger at pakke andres sorg væk som noget upassende. Sorg er en fuldstændig normal livsytring, vi alle kan få brug for at give udtryk for. Med sin opfordring til ikke at græde udviser den talende en usmagelig mangel på medfølelse. Sådan ville det i hvert fald have forholdt sig, hvis den talende havde været en hvilken som helst anden end Jesus. Men nu er der den kolossale forskel, at Jesus ikke opfordrer enken til at stoppe sin gråd for sin egen, men for hendes skyld. Snart vil der nemlig ikke være noget at græde over. Tværtimod! Jesus går resolut hen til båren og siger: Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!. Tænk at være enken fra Nain! Tænk at opleve den ubegribelige og bratte overgang fra den dybe sorg og grusomme fortvivlelse til den euforiske lykke og vilde glæde, som enken gennemlever. Det må være lige før, at hun ikke kan følge med. Selvom hun ser sin søn rejse sig op, og selvom hun genkender hans stemme, da han begynder at tale, er det ikke til at forstå, hvad der er sket. Det er ganske simpelt ubegribeligt. En så hurtig følelsesmæssig overgang mellem to så store modpoler kan intet menneske rumme, før det har fået lov at bundfælde sig i sindet. Selv da kan det være svært at forstå; især når det, der er sket, er umuligt sådan som det var tilfældet i Nain. Selvom vi vægrer os mod det, kan vi forholde os til, at livet afløses af døden, fordi det nu engang er sådan, tilværelsen fungerer. Men når udviklingen går den anden vej, udfordres vores forståelse af det skete. Det trodser enhver erfaring såvel som den måde, naturen er indrettet på, når døde får livet tilbage. Ganske vist ydes der genoplivning i vore dage, men i dette tilfælde går Jesus hverken i gang med hjertemassage, kunstigt åndedræt eller andre metoder. Han nøjes med at sige: Rejs dig op!, hvorved den døde får liv, rejser sig og taler. Da må det være fantastisk at være enken fra Nain. I samme nu har hun fået både sin søn og sit eget liv tilbage, for

5 5 selvom hun ikke døde af sorg, ville livet uden hendes dreng være blevet så hårdt, at det hurtigt ville have slidt hende op. Tænk at være enken fra Nain! Hun blev reddet ud af sorgen. Med ét var hendes fremtid så sikret, som den kunne blive. En sådan sikkerhed var det ikke alle, der kunne læne sig op ad. Apostlen Paulus for eksempel levede en særdeles utryg tilværelse. Han sad sandsynligvis i fængsel eller husarrest, da han skrev de ord, vi hørte fra alteret før: Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. Paulus startede sin karriere som nidkær farisæer. I sikker forvisning om, at hans forståelse af Gud var den korrekte, havde han forfulgt og fængslet nogle af de mange nye kristne. Han var med, da den første kristne martyr Stefanus blev henrettet ved stening. Siden hen havde en voldsom hændelse overbevist Paulus om, at han havde taget fejl, og fra da af var han den nok mest aktive blandt apostlene. Han foretog flere lange rejser, hvorunder han dannede nye kristne menigheder rundt omkring i den nordlige del af middelhavsområdet. Det var en farlig beskæftigelse, for ikke alle var interesseret i, at der opstod et konkurrerende trossamfund. Men Paulus lod sig ikke skræmme. Han var overbevist om, at det, han forkyndte, var selveste sandheden. Han var 110 procent sikker på, at han havde Gud på sin side. En sådan indstilling fandt mange provokerende. I Apostlenes Gerninger fra Det Nye Testamente gives der mange eksempler på, hvor farligt han og nogle af de andre apostle levede. En stor del af sin tid brugte Paulus i det nuværende Tyrkiet. Her lykkedes det engang hans modstandere at rejse den lokale folkestemning mod ham. Uden rettergang blev han stenet. På den måde fik han helt bogstaveligt indsigt i, hvordan Stefanus havde haft det, dengang han blev henrettet. Da Paulus lå livløs på gaden, blev han slæbt udenfor byen, så hans lig kunne bliv ædt af ådselæderne. Det viste sig dog, at Paulus kun var slået bevidstløs - eller også skal det forstås sådan, at der fandt en opvækkelse sted,

6 6 som den der tidligere var blevet enkens søn fra Nain til del. I hvert fald rejste Paulus sig og gik ind i byen igen. Næste dag var han dog fornuftig nok til at drage videre. 1 Selvom Paulus slap levende fra mange mordplaner, endte han med at blive halshugget i Rom. Men da havde han haft held til at stifte en lang række menigheder. Han havde bestemt ikke levet forgæves. Tænk at være enken fra Nain! Hun fik øjnene op for Guds magt, da Jesus gav drengen livet tilbage. Umiddelbart kan det se ud som om, at hun og Paulus udgør to modpoler, for mens enken først erkendte Guds magt, da drengen blev levende igen, så havde Paulus øje for Guds magt i en sådan grad, at han følte sig tryg nok til at sætte livet på spil i sin kamp for at bringe det kristne budskab ud i verden. Han var nemlig overbevist om, at Gud ville være med ham selv i døden. Det betyder ikke, at han forventede, at Gud ville opvække ham på samme måde, som Jesus gjorde det med enkens søn - selvom det muligvis er det, der fortælles om ham i historien om hans stening. Paulus var derimod overbevist om, at selvom det værste skulle ske, så var Gud stadig med ham. Faktisk er det også det, der peges hen på med fortællingen om enkens søn fra Nain. Jesus dukker jo ikke længere op og genopvækker de døde. Vi når aldrig til den situation, som enken kom i, da Jesus vendte op og ned på hendes forståelse af, hvad der var muligt. Vi oplever ikke guddommelige dødeopvækkelser. Derfor udgør historien en henvisning til de dødes opstandelse; en opstandelse, der ikke fører til et nyt liv her på jorden, men til en ny, anderledes men helt igennem god tilværelse hos Gud. Det evige liv ligger der ikke en lige så konkret trøst i, som den enken oplevede, da hendes søn pludselig blev levende igen. Alligevel er forkyndelsen af de dødes opstandelse langt fra værdiløs, for det er godt at kunne sætte sin lid til, at der er taget hånd om dem, vi ikke længere selv kan tage hånd om. Enken kunne tage hånd om sin søn, ligesom han kunne tage hånd om hende. Det kan vi også, så længe vi lever. Men 1 Ap.G. 14,19-20.

7 7 samtidig kan vi sætte vores lid til, at Gud tager hånd om hver enkelt af os, både mens vi lever, og når vi er døde. På den måde er vi i bedre hænder, end enken og hendes søn ville have været, hvis de kun havde haft hinanden. Men tænk alligevel at være enken fra Nain! Ved at hun fik sin søn tilbage fra døden, fik hun også del i budskabet om de dødes opstandelse til det evige liv, fordi det var Guds egen søn, der havde grebet ind og sagt Græd ikke!. Amen.

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter trinitatis, Matt. 5,20-26. 1. tekstrække.

Prædiken til 6. søndag efter trinitatis, Matt. 5,20-26. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 7. juli 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 6. søndag efter trinitatis, Matt. 5,20-26. 1. tekstrække. Salmer. DDS 743 Nu rinder solen op. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Den interviewede - Sabine. Okay Okay

Den interviewede - Sabine. Okay Okay Interviewer holde øje med hvordan det går med interviewet fordi det er en af de første gange vi laver et af de her interview, så de sidder lige og holder øje, okay? Yes Er vi klar til at starte? Observatør

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

uden for døren, for det er faktisk ikke spor rart at være sat udenfor lock outet fra fællesskabet sendt ud i kulden, hvor der hverken er løn eller

uden for døren, for det er faktisk ikke spor rart at være sat udenfor lock outet fra fællesskabet sendt ud i kulden, hvor der hverken er løn eller Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 28. april 2013 kl. 9.30 4. søndag efter påske - Konfirmation Johannes 8,1-11 Salmer: 749-29 478-192 v1+2+3+5+7+9-752 v.4+5 Men Jesus gik ud til Oliebjerget.

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Prædiken til 13. søndag efter trinitatis, Luk 10,23-27. 1. tekstrække

Prædiken til 13. søndag efter trinitatis, Luk 10,23-27. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. august 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 13. søndag efter trinitatis, Luk 10,23-27. 1. tekstrække Salmer DDS 369: Du, som gir os liv og gør os glade Dåb: DDS

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere