Teologi for Lægfolk. Kursus året 2015/2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teologi for Lægfolk. Kursus året 2015/2016. www.teologi-for-laegfolk.dk"

Transkript

1 Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien et forum, hvor troen sættes i spil, og hvor universitetsteologi og tro går i dialog med hinanden Det gamle Testamentes tekst og teologi Det nye Testamentes tekst og teologi Religionspædagogik Gudstjeneste, bøn og spiritualitet et teologisk perspektiv Kirkehistoriske perioder og temaer Gammeltestamentlige temaer Nytestamentlige temaer Religionsteologi Teologisk etik Diakoni og sjælesorg Kirke- og konfessionskundskab et økumenisk teologisk perspektiv Etiske dilemmaer og problemstillinger Ny Testamente tekst og teologi i Johannesevangeliet, Ny Testamente tekst og teologi hos Paulus Kristendommens tro og tænkning dogmatiske hovedlinjer Kristendommens historie fra aposteltid til nutid Aktuelle teologiske problemstillinger og tænkere Teologi for Lægfolk Kursus året 2015/2016

2 Kursus året 2015/2016 Teologi så enhver kan være med Kursus året 2015/2016 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. årgang... side 5 Kursusdatoer... side 7 Mellemtrinnet / Undervisning 2. årgang... side 8 Fag- / kursusforløb (3. år 2015/16)... side 11 Afslutterholdet / Undervisning 3. årgang... side 12 Praktiske oplysninger... side 15 Kontaktoplysninger... side 15 Priser og betaling... side 15 Sommerkonvent side 17 Tilmelding til kurset... side 17 Undervisere på Teologi for Lægfolk... side 18 Tilmeldingsblanket... side 19 Teologi for Lægfolk er teologisk voksenundervisning for alle med lyst til at arbejde fagligt med de store spørgsmål i tilværelsen. Teologi for Lægfolk er treårigt. Det består af Basisåret, Mellemtrinnet og Afslutterholdet. På Overbygningen fordyber man sig i teologiske emner. Der afholdes ikke eksamen, men ved afslutningen af forløbet udleveres et deltagerbevis. Der undervises i de centrale teologiske fagområder med fokus på kristendommen og dens samspil med kirke, kultur, samfund, tro og etik. Undervisningen varetages af en lærerstab fra bl.a. Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet og Diakonhøjskolen. Kurset er økumenisk og åbent for alle. Der er ingen adgangskrav. Undervisning og samtalen mellem kursister og lærere samt mellem kursister giver en spændende og frugtbar dimension. Velkommen til kursusåret 2015/2016 på Teologi for Lægfolk Peter Lodberg, universitetslektor, dr. theol. og formand for Teologi for Lægfolk Kursus året 2015/2016 Teologi for Lægfolk har siden 1968, hvor det blev oprettet med det formål at give tilbud om teologisk voksenundervisning, leveret teologisk undervisning på et højt niveau til flere tusinde kursister fra hele landet. Kurset er økumenisk og altså åbent for alle. Afslutning

3 Fag- / kursusforløb Basisåret / Undervisning 1. år Fag- / kursusforløb 1. år/basisåret påbegyndes i 2015/16 Det gamle Testamentes tekst og teologi Det nye Testamentes tekst og teologi Kristendommens historie fra aposteltid til nutid Etiske dilemmaer og problemstillinger Religionsteologi Kristendommens tro og tænkning Dogmatiske hovedlinjer TEMA 2. år/mellemtrinnet påbegyndes i 2015/16 Ny Testamente tekst og teologi i Johannesevangeliet Ny Testamente tekst og teologi hos Paulus Kirkehistoriske perioder og temaer Gudstjeneste, bøn og spiritualitet et teologisk perspektiv Religionspædagogik Samtidsteologi TEMA 3. år/afslutterholdet påbegyndes i 2016/17 Gammeltestamentlige temaer Nytestamentlige temaer Kirke- og konfessionskundskab et økumenisk teologisk perspektiv Teologisk etik Aktuelle teologiske problemstillinger og tænkere Diakoni og sjælesorg TEMA Undervisningen på Teologi for Lægfolk skemaet omfatter kursister, der begynder i august 2015: Basisåret (1. år), Mellemtrinnet (2. år) og Afslutterholdet (3. år). Basisårets fag er beskrevet på side 5-7. Skema for igangværende afslutterhold (3. år) ses på side 11. Undervisningen på 1. år forudsætter, at du har kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber og lyst til at arbejde for at udbygge din viden. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, læreroplæg, samtaler og holddrøftelser. Litteraturlister udleveres ved undervisningens begyndelse. Det Gamle Testamentes tekst og teologi Formålet med faget er at give en indføring i Det Gamle Testamentes tekster og teologier. Efterårets undervisning introducerer forskellige typer af tekster og teologier i Det Gamle Testamente, og der arbejdes med Det Gamle Testamentes omverden, historisk og religionshistorisk og med deres menneskesyn. Om foråret læses 1 Mos 1-12 eksegetisk, dvs. at teksterne tolkes på baggrund af deres historiske og religionshistoriske sammenhæng og deres litterære form. Underviser: Cand. theol., ph.d., universitetslektor Else K. Holt Hold 1: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 2 timer Det Ny Testamentes tekst og teologi Formålet med faget er at give en indføring i Ny Testamentes forskellige tekster og deres teologiske hovedsynspunkter. Med hovedvægt på det ældste evangelium (Markus fra o. år 70) vil vi gennemgå en række centrale tekster fra de synoptiske evangelier (Matthæus, Markus og Lukas). I undervisningen inddrages blandt andet Jesu lignelser, undergerninger og lidelseshistorie. Underviser: Cand. theol., ph.d., postdoc, universitetsadjunkt René Falkenberg Hold 2: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 2 timer Kirkehistorie fra oldtid til nutid I forløbet skal vi gennemgå kirkens historie fra Jesusbevægelsen i ca. år 30 og frem til i dag. Undervisningen vil fokusere på den vesteuropæiske kirkes historie med enkelte afstikkere til de østlige kirker. Forløbet vil give et overblik over en lang, men fascinerende og spændende udvikling, der fører frem mod nutidens store og små kirkesamfund. Hvornår og hvordan blev f.eks. præste- og bispeembedet til? Hvorfor skulle Henrik IV gå Canossagang? Og hvad var reformationen en reaktion på? Den danske kirkes historie fra munken Ansgars mission i 826 og frem til dagens debatter om folkekirken vil også indgå som en central del af forløbet. Litteratur: Martin Schwartz Lausten, Kirkehistorie grundtræk af Vestens kirkehistorie fra begyndelsen til nutiden, Forlaget Anis Underviser: Ekstern lektor, ph.d. Uffe Holmsgaard Eriksen Hold 3: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 2 timer 1. år / Basisåret 4 5

4 Etiske dilemmaer og problemstillinger Fagets formål er en drøftelse af aktuelle etiske problemstillinger, som i særlig grad udfordrer teologi og kirke. Ved gennemgangen lægges der særlig vægt på spørgsmålet om menneskesyn. Følgende emneområder forventes behandlet: etik ved livets begyndelse (især selektiv abort); organ-donation som etisk dilemma; arbejde, arbejdsløshed og menneskeværd; holdningen til demente og alderdomssvækkede og kirkens stillingtagen til krig og fred. Underviser: Cand. theol., tidl. universitetslektor Johannes Nissen Hold 4: Efterår 2015: 10 timer TEMA I hver kursusweekend er der en fælles dobbelttime for alle kursister på de tre årgange og TFL overbygningen (hold for tidligere kursister). Denne dobbelttime har fagbetegnelsen TEMA og vil typisk bestå af et foredrag om et aktuelt teologisk og kirkeligt relevant emne. Lærere: Skiftende foredragsholdere/undervisere. Hold 20, 30 og 40: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016 i uge 26 for basisåret, 1 år: 1. år / Basisåret Religionsteologi Formålet med faget er at give en grundlæggende indføring i Hinduisme, Buddhisme og Islam set ud fra et kristent perspektiv. Undervisningen vil især fokusere på Guds- og menneskeforståelsen i de tre store religioner, herunder opfattelsen af liv og død, efter livet, frelse. Desuden planlægges ekskursioner til en moske og et buddhisttempel. Underviser: Cand. theol., pastor Leif Vestergaard Konsulent, missionær Lorens Hedelund Hold 5: Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer Kristendommens tro og tænkning - Dogmatiske hovedlinjer Formålet med faget er at give en introduktion til hovedpunkterne i teologien, sådan som den har udviklet sig indtil i dag. Vi vil tage fat på de store ord i teologien som fx skabelse, frelse, nåde, gudsbegreb, kirken, retfærdighed og tilgivelse. Undervejs vil vi støde på centrale teologer og drøfte, om deres udsagn fortsat har gyldighed. Underviser: Professor, dr. theol. Anders-Christian Jacobsen Hold 6: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer Kl. Mandag Tirsdag Onsdag 8-10 Bibelsk teologi v. Else K. Holt og René Falkenberg Dogmatisk tema v. Peter Lodberg Religionsteologi og etik besøg Religionsteologi og etik besøg v. Leif Vestergaard og Lorens Hedelund Kirkehistorisk tema v. Uffe Holmsgaard Eriksen Kirkehistorisk tema Foredrag/sang/bål TFLs generalforsamling Film Bibelsk teologi Dogmatisk tema Gudstjeneste Festaften 1. år / Basisåret Kursusdatoer: Efterår august september oktober november december Betaling Basisåret 1. årgang: Hold nr. 1 6 inkl. TEMA og 6 timers fællesundervisning onsdag på sommerkonventet: I alt 154 timer Efterår 2015: Pr. hold kr. 360,00 / *282,00 - i alt kr. 2150,00 / *1691 Forår 2016: Pr. hold kr. 360,00 / *282,00 - i alt kr. 2150,00 / *1691 Forår januar februar april 30. april 1. maj maj juni Sommerkonvent 2016 Uge 26: 27. juni juni begge dage inklusive Det er helt unikt med dette tilbud om et langt undervisningsforløb med tid til fordybelse og med højt uddannede lærere. Sigfred Lauridsen, tidl. områdechef, Århus At være på TFL er som at være på bjerget, og der få besked om at gå ned i dalen/ud i hverdagen med bud om lys og glæde! Annelise Fauslet, forhenværende børnehaveleder, Kolding 6 7

5 Mellemtrinnet / Undervisning 2. år Undervisningen på 2. år forudsætter, at du har kendskab til teologiske emner og begreber svarende til gennemført undervisning på 1. år, basisåret, og lyst til at arbejde for at udbygge din viden yderligere. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, læreroplæg, samtaler og holddrøftelser. Litteraturlister udleveres ved undervisningens begyndelse. Ny Testamente - tekst og teologi i Johannesevangeliet I dette fag vil vi arbejde med udvalgte tekster og temaer fra Johannesevangeliet. Undervisningens mål er at give deltagerne indsigt i evangeliets egenart. Hovedvægten lægges på de beretninger, der er specifikke for evangeliet, og der peges på de centrale træk i evangeliets teologi. Endvidere vil vi drøfte, hvilken betydning Johannesevangeliets tekster og temaer har for en nutidig kristendom. Underviser: Cand. theol., tidl. universitetslektor Johannes Nissen Hold 7: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer 2. år / Mellemtrinnet Ny Testamente - tekst og teologi hos Paulus Faget består af en eksegetisk gennemgang af Paulus Første Brev til Korintherne med henblik på at forstå brevets historiske sammenhæng og teologiske indhold. Vi skal især diskutere brevets sociale og kulturelle kontekst, der giver et helt unik billede af en kristen menighed i det første århundrede. Ligeledes vil vi se på, om den korinthiske situation minder os om noget, vi kender fra vores egen erfaringsverden. Underviser: Cand. theol., ph.d., postdoc, universitetsadjunkt René Falkenberg Hold 8: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Religionspædagogik I dette undervisningsforløb drøftes deltagernes formidling af det kristne budskab i en aktuel sammenhæng. Der lægges særlig vægt på mødet med andre livsanskuelser og religiøse holdninger. Vi skal bl.a. beskæftige os med det fundamentale i kristendommen, religionspædagogikkens rolle i religionsmødet, samtalens betydning, og ikke mindst brugen af bibeltekster i religionspædagogikken. Undervisere: Cand. theol., tidl. universitetslektor Johannes Nissen Cand. theol., forstander Jens Maibom Pedersen Cand. theol., sognepræst Bent R. Arendt Hold 9: Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer Undervisning forår 2015 Kirkehistoriske perioder og temaer Helvede tur-retur: om nedfarten til dødsriget i oldkirken og middelalderen Hver søndag bekender den kristne kirke, at Kristus er nedfaret til dødsriget, hvorfra han opstod på tredje dag. Men Det Nye Testamente er påfaldende tavs om, hvad der skete dernede. Denne tavshed førte til, at teologer og digtere i oldkirken og middelalderen spekulerede over, hvordan helvede så ud, og hvad Kristus gjorde, mens han var dernede. Det resulterede i mange fantastiske historier og legender, som kulminerer med Dantes Den Guddommelige Komedie. I kurset skal vi læse nogle af disse fortællinger og se, hvordan temaet udfoldede sig i kirkekunsten. Litteratur: Kompendium med udvalgte tekster. Underviser: Ekstern lektor, ph.d. Uffe Holmsgaard Eriksen Hold 10: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer Gudstjeneste, bøn og spiritualitet et teologisk perspektiv Formålet med faget er at perspektivere gudstjenestens teologi og opbygning med inddragelse af bøn og spiritualitet. Om efteråret drøftes aktuelle spørgsmål i forhold til bønnens teologi og spiritualitetens praksis med fokus på traditionen fra ørkenfædrene, middelalderens mystikere og eksempler på nye bønner og bekendelser. Om foråret arbejdes der med gudstjenestens trosbekendelser, deres historiske baggrund, teologiske indhold og aktuelle betydning. Underviser/efterår: Dr. theol. Peter Lodberg Underviser/forår: Cand. theol., pastor Leif Vestergaard Hold 11: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer 2. år / Mellemtrinnet 8 9

6 Samtidsteologi Formålet er en drøftelse af aktuelle teologiske problemstillinger, som spiller en rolle i nutidens teologi, kultur og samfund nationalt og globalt. Undervisningen vil især fokusere på emner som teologiens betydning for dannelse af national og global identitet, det danske velfærdssamfund, medier, opfattelsen af tid og penge samt kirkernes rolle i nogle af verdens brændpunkter. Der er mulighed for at tage emner op, der diskuteres i medierne. Underviser: Dr. theol. Peter Lodberg Hold 12: Efterår 2015: 10 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer Fag-/kursusforløb for kursister på kommende 3. år, fra august 2015: 3. år Undervisningen på Teologi for Lægfolk for det kommende hold 3 (dvs. 3. år 2015/16) er beskrevet på de følgende sider. 2. år / Mellemtrinnet Sommerkonvent 2016 i uge 26 for mellemtrinnet, 2. år: Kl. Mandag Tirsdag Onsdag 8-10 Kirkehistorisk tema v. Uffe Holmsgaard Eriksen Religionspædagogik v. Jens Maibom Pedersen, Bent R. Arendt, Johannes Nissen Gudstjeneste, bøn og spiritualitet v. Leif Vestergaard og Peter Lodberg Gudstjeneste, bøn og spiritualitet Samtidsteologi v. Peter Lodberg Samtidsteologi Foredrag/sang/bål TFLs generalforsamling Film Kirkehistorisk tema Religionspædagogik Gudstjeneste Festaften Romerbrevet Anvendt teologi Kirke- og Konfessionskundskab 2 Systematisk teologi Gammeltestamentlige teologier Diakoni og Sjælesorg TEMA For os er det utroligt spændende, at vi får noget forskelligt ud af den samme tekst, og vi tror, det er sundt en gang i mellem at komme ud af den kirkelige sammenhæng, vi ellers færdes i, og lade sig provokere. Så bliver man nødt til at eftertænke sin egen tro. Jette og Christian Christiansen, lærere, Vejle 3. år / Afslutterholdet Betaling 2. årgang: Hold nr inkl. TEMA og 6 timers fællesundervisning onsdag på sommerkonventet: I alt 154 timer Efterår 2015: Pr. hold kr. 360,00 / *282,00 - i alt kr. 2150,00 / *1691 Forår 2016: Pr. hold kr. 360,00 / *282,00 - i alt kr. 2150,00 / *1691 Som han elskede os, skal vi elske hinanden. Tre år for livet, hvor jeg vil gennemgå en stor personlig udvikling. Er på 1. årgang, basisåret, men kan kun forestille mig, at overbygningen på TFL bliver en realitet. Lisbeth Udby, efterlønsmodtager, Odder Peter Lodberg underviser 2014 Teologi for Lægfolk giver dig noget at tænke over. Tolkning og forståelse af kristendommen på en måde, som har været en stor øjenåbner. Teologi for Lægfolk varetages af professionelle teologer med et overblik og en entusiasme, der smitter i en sådan grad, at man bliver afhængig. Man kan ikke slippe det, fordi det udvikler ens forståelse af kristendommen på en reflekterende og analytisk måde. Lars Michael Clausen, overlæge i region Sjælland, Næstved 10 11

7 Afslutterholdet / Undervisning 3. årgang 3. år / Afslutterholdet Undervisningen på 3. årgang forudsætter, at du har kendskab til teologiske emner og begreber svarende til gennemført undervisning på 1. og 2. årgang og lyst til at arbejde for at udbygge din viden yderligere. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, læreroplæg, samtaler og holddrøftelser. Litteraturlister udleveres ved undervisningens begyndelse. Romerbrevet I dette fag skal vi arbejde med Romerbrevets egenart blandt andet gennem en analyse af en række temaer som menneskesyn, tro og retfærdiggørelse. Vi vil også kigge nærmere på brugen af gammeltestamentlige referencer i Romerbrevet, undersøge dets virkningshistorie og trække perspektiver til aktuelle temaer i kirke, kultur og samfund. Underviser: Cand. theol., ph.d., postdoc, universitetsadjunkt René Falkenberg Hold 13: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 2 timer Systematisk teologi Faget behandler et antal aktuelle temaer ud fra en teologisk og etisk synsvinkel. Vi skal undersøge og diskutere forholdet mellem den kristne tro og darwinismen, forholdet mellem kristendom og politik samt bioetiske problemstillinger i forbindelse med genteknologi og stamcelleforskning. Sommerkurset vies K.E. Løgstrups etik herunder hans brevveksling med Hal Koch om den danske samarbejdspolitik under 2. verdenskrig. Underviser: Cand. theol., tidl. universitetslektor Kees van Kooten Niekerk Hold 14: Efterår 2015: 10 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer Anvendt teologi Den første del af dette fag handler om prædikenforståelse, den anden om Bibel og etik. Det gennemgående spørgsmål er, hvordan en teksts oprindelige anliggende kan gøres gældende i en aktuel sammenhæng? I første del skal vi drøfte en række nutidige prædikener over bibelske tekster, og desuden skal vi overveje det principielle forhold mellem tekst og prædiken. I anden del vil vi drøfte en række spørgsmål vedrørende etikkens grundlæggelse og dens anvendelse i nye sammenhænge (anvendt etik). Det sker under inddragelse af aktuelle eksempler. Underviser: Cand. theol., tidl. universitetslektor Johannes Nissen Hold 15: Efterår 2015: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer Kirke- og konfessionskundskab 2 Faget gennemgår de forskellige kristne kirkesamfund, deres historie og konfessionelle egenart. Hvad er fx den væsentlige forskel mellem den ortodokse, den katolske og den lutherske kirke? Hvad er den evangelisklutherske kirkes særpræg over for den reformerte og den anglikanske kirke? Og hvilket ærinde er frikirkerne ude i? Desuden får du en indføring i den økumeniske bevægelse. Underviser: Cand. theol., pastor Leif Vestergaard Hold 16: Forår 2016: 12 timer Diakoni & Sjælesorg I den ene del af dette fag skal vi fokusere på diakonien som en vigtig del af den kristne kirkes selvforståelse og undersøge følgende temaer: Hvad er diakoni? Hvad er forholdet mellem kristen og human omsorgsetik? Diakoni og menneskesyn, Diakoniens historie og rolle i velfærdsstaten, Diakoni og folkekirke, Social omsorg og åndelig omsorg: Udfordringer til det diakonale arbejde netop nu. I fagets anden del får du en indføring i sjælesorgen. Et væsentligt sjælesørgerisk tema sætter rammen for hver lektion, men du er selv med til at udfylde rammen med dine vinkler på temaet. Samtidig vil du blive udfordret til at finde din egen sjælesørgeriske identitet, hvad enten du er professionel eller praktiserer køkkenbordssjælesorg. Undervisere: Cand. theol. Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen samt ansatte på Diakonhøjskolen Cand. theol., præst ved Det Palliative Team ved Århus Sygehus Steen Bonde Cand. phil. i musik, diakon Ele Bonde Hold 17: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer 3. år / Afslutterholdet TFL støtter plantning af oliventræer i Palæstina. Foto: Dorte Dalsgaard Hatt TFL er stærkt vanedannende Anne Margrethe Kjær, tidligere læge, Aarhus 12 13

8 Praktiske oplysninger Gammeltestamentlige teologier Formålet med faget er at give en indføring i de forskellige gammeltestamentlige teologier og deres grundlæggende centrale temaer, som fx 1) den national-etniske (deuteronomistiske) teologi, der fokuserer på udvælgelsen af det israelitiske folk, udfrielsen fra Egypten, ørkenvandringen, pagten, loven og indvandringen i landet, og 2) den præstelige teologi, hvor bl.a. kulten, præsteskabet, Jahves tilstedeværelse i helligdommen, forholdet mellem rent og urent samt helligt og profant spiller den afgørende rolle. Vi vil læse tekster fra Mosebøgerne, historieværkerne, de profetiske bøger, salmerne og visdomslitteraturen. Underviser: Cand. theol., ph.d.-studerende Sif Egede Antonsen Hold 18: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer Kontaktoplysninger Sekretariatsadresse Teologi for Lægfolk, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Åbent daglig fra kl Hjemmeside og Formand Dr. theol. Peter Lodberg Spicavej 6, 8270 Højbjerg Tlf Kursusleder Anita Winnie Petersen Bogholder John Karup Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg tlf Kontoret har åbent mandag - fredag kl Sommerkonvent 2016 i uge 26 for afslutterholdet, 3. år: 3. år / Afslutterholdet Kl. Mandag Tirsdag Onsdag 8-10 GT v. Sif Egede Antonsen NT v.johannes Nissen/ René Falkenberg GT NT Teologisk etik v. Kees van Kooten Niekerk Diakoni og Sjælesorg v. Jens Maibom Pdersen, ansatte på Diakonhøjskolen og 2 x Bonde Teologisk etik Diakoni og Sjælesorg Gudstjeneste Foredrag/sang/bål TFLs generalforsamling Film Festaften Praktiske oplysninger Priser og betaling for kursusåret 2015/2016 Deltagerandel i lærer/lederløn inkl. fotokopier. I alt kr. 4300,00 (*pris 3382,00) For pensionister, arbejdsledige og efterlønsmodtagere, der er bosat i Århus kommune se *pris. Regnskabsåret under Lov om støtte til Folkeoplysning følger kalenderåret, hvorfor betalingen sker efter følgende plan: Betaling sker ad 2 gange med kr. 2150,00 (*pris 1691,00) Den 1. september 2015 og den 1. februar 2016 Praktiske oplysninger Betaling for sommerkonventet betales særskilt i juni Denne betaling gælder alene opholdet, idet der er betalt for undervisningen. Betaling 3. årgang: Hold nr inkl. TEMA og 6 timers fællesundervisning onsdag på sommerkonventet: I alt 154 timer Efterår 2014: Pr. hold kr. 360,00 / *282,00 - i alt kr. 2150,00 / *1691 Forår 2015: Pr. hold kr. 360,00 / *282,00 - i alt kr. 2150,00 / *1691 TFL... kilde til oplysning, inspiration i et dejligt fællesskab. Helen Albertsen, diakon, Aarhus OBS! Ved tilmelding til kurset skal der senest 3 dage efter tilmeldingen indbetales et depositum på kr. 300, - til nedenstående bankkontonr. for at være tilmeldt kurset. Husk, at påføre betalingen navn og adresse og mærk venligst betalingen Teologi for Lægfolk. Vi sender en bekræftelse på din tilmelding, så snart vi har modtaget dit depositum og din tilmeldingsblanket. Bemærk, at tilmelding også kan ske via hjemmesiden Deltagerbetalinger skal ske til Jyske Bank reg.nr og konto nr Efter kursusstart tilbagebetales kursusgebyret ikke

9 Praktiske oplysninger Kursets omfang Kurset Teologi for Lægfolk drives som aftenskole i h. t. Lov om støtte til Folkeoplysning. Kurset begynder hvert år sidst i august måned, er treårigt og omfatter hvert år 154 undervisningstimer fordelt med 132 timer over 11 weekends (landskonventer) på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg og 22 timer i løbet af 3 dage (sommerkonvent) ligeledes på Diakonhøjskolen. Sommerkonventet på de 3 dage ligger i forlængelse af landkonventweekenden i juni måned, jf. punktet Sommerkonvent på næste side. Kurset tilbyder således over de tre år 462 timers undervisning. Konventer Landskonventer holdes i form af månedlige weekends, normalt i perioden august til juni på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. Der afvikles 6 undervisningstimer i løbet af lørdagen fra kl til kl og 6 undervisningstimer i løbet af søndagen fra kl til kl Lørdag kl tilbydes en kort liturgisk gudstjeneste i Diakonhøjskolens auditorium. Diakonhøjskolen tilbyder overnatning og spisning Der er mod betaling mulighed for at overnatte på Diakonhøjskolen i enkeltværelse eller dobbeltværelse. Men som udgangspunkt udlejes alle værelser som dobbeltværelser for at gøre plads til flest mulige kursister, da der kun er 18 dobbeltværelser og ét handicapværelse (dobbeltværelse) til udlejning på Diakonhøjskolen. Derudover har man mulighed for at overnatte på madras i et klasselokale inkl. morgenmad til en meget billig pris. Der er ligeledes mulighed for mod betaling at tilmelde sig aftensmad lørdag aften, morgenmad søndag og middagsmad søndag. Tilmelding til måltider og overnatning sker via TFLs hjemmeside senest onsdagen før konventet. Kost og logi bedes indbetalt på reg.nr og konto nr inden kursusweekenden. Bemærk, at dette er et andet reg.nr. og konto nr. end deltagerbetalingen. Dette bedes respekteres af hensyn til revisionen. Sommerkonvent afholdes i 2016 den 27. juni 29. juni begge dage inklusive på Diakonhøjskolen i Århus. Sommerkonventet afholdes i forlængelse af et helt almindeligt landkonvent i weekenden den juni Der undervises i 22 timer, holdes gudstjeneste, arrangeres foredrag og lignende. Sommerkonventet danner afslutningen på årets undervisning og er således en integreret del af undervisningen. Tilmelding til kurset Tilmeldingsblanketten udfyldes omhyggeligt og sendes til kursuslederen. Flere af de ønskede oplysninger bl.a. cpr.nr. er en forudsætning for, at der kan opnås tilskud i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning. Der er ingen tilmeldingsfrist; men af hensyn til tilrettelæggelsen af kurset vil vi gerne have tilmeldingen så tidligt som muligt. Der optages kursister pr. hold. Materiale vedrørende undervisningen m.v. vil blive fremsendt medio august Billede For at lette kommunikationen mellem kursister og lærere vil vi gerne have tilsendt et pasfoto sammen med tilmeldingen. Forbehold for ændringer Vi forbeholder os retten til ændringer af underviser og undervisningslokale. Eventuelle ændringer udløser derfor ikke refundering af betaling. Hvis en lærer aflyser, forsøger vi at finde en vikar eller giver en erstatningstime. Vi refunderer ikke betalingen, hverken helt eller delvist. Kursusbevis Efter gennemført kursus modtager kursisterne et kursusbevis, der indeholder omtale af kurset og oplyser, om kursisterne har deltaget med en mødeprocent på over eller under 80. Kursister, som har skrevet speciale, får tillige anført emne og bedømmelse på kursusbeviset. Praktiske oplysninger Bøger Litteraturliste udleveres ved undervisningens begyndelse af de enkelte undervisere. Opgaver og specialer Der er mulighed for at aflevere skriftlige besvarelser af opgaver, der aftales med underviserne. Endvidere kan interesserede kursister få vejledning i udarbejdelse af specialer over emner efter eget valg på 3. årgang. Lærerne vil være behjælpelige med at finde relevant materiale og litteratur. Specialet bedømmes efter 12-trinsskalaen. Specialet har et omfang på 20 til 40 A4 sider. 1 A4 side omfatter 2400 anslag med mellemrum. Kursisten skal som minimum læse en 2000 siders litteratur til specialet

10 Undervisere på Teologi for Lægfolk Tilmeldingsblanket og betalingsbetingelser Brug blokbogstaver ( se også tilmelding på: ) Navn: Stilling: Adresse: Sif Egede Antonsen Bent Rudolph Arendt Ele Bonde Steen Bonde Landsby: Postnr.: By: Telefon: Bopælskommune: CPR nr.: Undervisere Uffe Holmsgaard Eriksen Anders-Christian Jacobsen René Falkenberg Peter Lodberg Lorens Hedelund Kees van Kooten Niekerk Else Kragelund Holt Johannes Nissen Kursister bosat i Århus kommune bedes sætte kryds: Efterlønsmodtager o Pensionist o Arbejdsledig o tilmelder sig herved kurset Teologi for Lægfolk 2015/ årgang, basisåret Tilmeldingen omfatter 11 weekends (132 timer) og 3 dage (22 timer) på Diakonhøjskolen i Århus i alt 154 timer. Betaling af: Deltagerandel i lærerløn 1. september kr. 2150,00 (*1691,00) Deltagerandel i lærerløn 1. februar kr. 2150,00 (*1691,00) Tilmeldingsblanket Bemærkninger: Jens Maibom Pedersen Leif Vestergaard Kursusleder Anita W. Petersen Dato / Underskrift SENDES TIL: Teologi for Lægfolk, Lyseng Allé 15, 8210 Højbjerg

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015 Teologi for Lægfolk Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. år... side

Læs mere

Teologi for Lægfolk. Kursusåret 2013/2014

Teologi for Lægfolk. Kursusåret 2013/2014 Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien - et forum, hvor troen sættes i spil, og hvor universitetsteologi og tro går i dialog med hinanden. Kursusåret 2013/2014 Teologi for Lægfolk

Læs mere

Teologi for Lægfolk Kursusåret 2012/ 2013

Teologi for Lægfolk Kursusåret 2012/ 2013 Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien - et forum, hvor troen sættes i spil, og hvor universitetsteologi og tro går i dialog med hinanden. På Teologi for Lægfolk møder vi undervisere

Læs mere

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2017/ Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2017/ Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien et forum, hvor troen sættes i spil, og hvor universitetsteologi og tro går i dialog hinanden Teologi for Lægfolk Det Gamle Testamentes tekst

Læs mere

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2016/ Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2016/ Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien et forum, hvor troen sættes i spil, og hvor universitetsteologi og tro går i dialog med hinanden Det gamle Testamentes tekst og teologi Det

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2011 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Program for overbygningen - Efterår 2015

Program for overbygningen - Efterår 2015 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Efterår 2015 Ny indfaldsvinkel på Ny Testamente/ Hvad gør vi!? - Etik i teori og praksis/ Paulus evangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet/ Teologi og

Læs mere

Program for overbygningen - Forår 2016

Program for overbygningen - Forår 2016 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Forår 2016 Evangelierne læst som litteratur/ Hvad gør vi!? - Etik i teori og praksis/ De gnostiske evangelier/ Litteratur og teologi/ Johannesbrevene og

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Forår 2014 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for overbygningen - Efterår 2016

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for overbygningen - Efterår 2016 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Efterår 2016 KRISTUS LEVER!/ Islam. Tradition, tro og tolkning./ TEMA: Luther/ Religion og samfund/ Ortodoks teologi og den ortodokse kirke / Nytestamentlige

Læs mere

Mødets Teologi - Hvad er

Mødets Teologi - Hvad er Teologi for Lægfolk Mødets Teologi - Hvad er forsoning? Sommerkonventet 2016 Teologi for Lægfolk Veterankursus 27. juni - 29. juni 2016 Mødets teologi - Hvad er forsoning? Årets sommerkonvent sætter fokus

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig orientering om kristendommens idé-indhold og historie. Undervisningen

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2012 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2013 2014 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Forår 2015 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Det kristendomsfaglige område Februar 2015 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder indenfor loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet indenfor

Læs mere

Program for overbygningen - Forår Kvindelige stemmer i bibelen og dens omverden/hvad betød renæssancen for teologien?

Program for overbygningen - Forår Kvindelige stemmer i bibelen og dens omverden/hvad betød renæssancen for teologien? TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Forår 2017 Kvindelige stemmer i bibelen og dens omverden/hvad betød renæssancen for teologien?/nutidige religionsteologiske strømninger/tro og efterfølgelse/danskernes

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

Teologi for Lægfolk NÅR TROEN SKIFTER. Sommerkonvent & Veterankursus

Teologi for Lægfolk NÅR TROEN SKIFTER. Sommerkonvent & Veterankursus Teologi for Lægfolk NÅR TROEN SKIFTER Sommerkonvent & Veterankursus 26. juni - 28. juni 2017 NÅR TROEN SKIFTER Årets sommerkonvent/veterankursus sætter fokus på, hvad der sker, når troen skifter. Vi vil

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for overbygningen - Efterår 2017

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for overbygningen - Efterår 2017 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Efterår 2017 N.F.S. Grundtvigs liv, teologi og virkningshistorie/ Den gyldne strøm: Kirkefædrenes inspiration til vestens teologihistorie/ Teologisk poesi

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område 2016 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder indenfor loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet indenfor

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område

Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område Efteråret 2017/Forår 2018 Diakonhøjskolen og 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder inden for loven

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område

Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område Enkeltfag Åben Uddannelse Diakonhøjskolen & 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område Efteråret 2017 Diakonhøjskolen og 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder inden for loven om åben

Læs mere

Læreplan for faget kristendomskundskab

Læreplan for faget kristendomskundskab Læreplan for faget kristendomskundskab Signalement af faget kristendomskundskab Der undervises i kristendomskundskab på 0.-10. klassetrin bortset fra 7. klasse, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område Revideret 11.3.2016/ULZE 2016 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder indenfor loven om åben uddannelse en række enkeltfag.

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus Kirkens Liv & Vækst Diakoni i sognet Lørdag den 7. marts 2009 på Diakonhøjskolen i Århus et stiftsarrangement til inspiration for menighedsråd, præster, ansatte og frivillige i Århus Stift første lejlighed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 HF

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) Generalforsamlingen 28. juni 2016 kl. 19.00 på Diakonhøjskolen i Aarhus FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE Gældende vedtægter 1, NAVN OG HJEMSTED Navn: Foreningen Teologi

Læs mere

Religion på. Sankt Joseph. Trinmål for faget religion

Religion på. Sankt Joseph. Trinmål for faget religion Religion på Institut Sankt Joseph Trinmål for faget religion 1 Udgivet af Institut Sankt Joseph 2017 Redaktion lærer Louise Knudsen lærer Christopher Rude lærer Pia Andersen lærer Birgitte le Fevre Ryom

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Skoleår: 2016-2017 Livsoplysning/Religion Uge/måned August-oktober efterårsferien Troens folk Folkekirken i Dag Buddhisme Hinduisme Livsfilosofi og etik til religiøse dimensions indhold

Læs mere

Bibelen, anden del. Lektion 2

Bibelen, anden del. Lektion 2 Lektion 2 Bibelen, anden del Profeterne De profetiske bøger er: Josvabogen, Dommerbogen, 1.-2. Samuelsbog, 1.-2. Kongebog, Esajas bog, Jeremias bog, Ezekiels bog, Hoseas bog, Joels bog, Amos bog, Obedias

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 25. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2012 TEMA: Diakoni med hjerte, mund og hænder Velkommen til det 25. Landsstævne for voksne

Læs mere

Bøvling Friskole Fagplan for kristendom (Faget er obligatorisk) Formål Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Bøvling Friskole Fagplan for kristendom (Faget er obligatorisk) Formål Centrale kundskabs- og færdighedsområder Bøvling Friskole Fagplan for kristendom (Faget er obligatorisk) Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er at styrke elevernes forståelse af kristendommen som grundlæggende for vor livsanskuelse

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission Bethesdas Formiddagshøjskole Bethesdakurser Kursuskatalog 2015-2016 Bethesdakurser Bethesdakurser er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed Undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011/12 Institution VUC Holstebro/Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Religion C Camilla

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Studieordning af 14. okt. 1997 for

Studieordning af 14. okt. 1997 for Studieordning af 14. okt. 1997 for Institut for Teologi Ilisimatusarfik Revideret juni 1999 og december 2006 1 Adgangskrav 01.01.2004 GU/HF/HHX/HTX-eksamen, lærereksamen eller anden tilsvarende uddannelse.

Læs mere

At bede sit liv og at leve sin bøn

At bede sit liv og at leve sin bøn At bede sit liv og at leve sin bøn Bibelens fortællinger som nutidens nøgler et personligt forløb eller en uddannelse i bibliodramaledelse Bibelens fortællinger som nutidens nøgler Nøglefortællinger er

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Kristendom

Undervisningsplan. Fag : Kristendom Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Kristendom Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

FORÅRSPROGRAM Teologisk Forening

FORÅRSPROGRAM Teologisk Forening FORÅRSPROGRAM 2014 KARABIN OG EVANGELIUM Fællesforedrag med Religionsvidenskabelig Forening v. tidligere feltpræst Victor Greve At være feltpræst er at lytte og tale med soldaterne om deres frustrationer

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

teologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 TEOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

teologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 TEOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET teologi PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 TEOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 TEOLOGI AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ TEOLOGI Ansatte og studerende på teologi vil gerne byde dig

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

REFUGIEUGE MARTS

REFUGIEUGE MARTS ROLD SKOV REFUGIUM REFUGIEUGE 6. - 10. MARTS 2017 1517-2017 Nøje at skelne det sande fra dets skin Dengang og nu: Reformationens betydning for samfund, kirke, identitet, bevidsthed Dagsprogram: Morgenmad

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2014

BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2014 BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2014 Studieprogram i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme BUDDHISTISK UNIVERSITET i Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme blev etableret i 2008 på initiativ af

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

BÅRINGMØDET 2013. Kursus for religionslærere, præster, seminarielærere, lærerstuderende m.fl. på. Løgumkloster Refugium

BÅRINGMØDET 2013. Kursus for religionslærere, præster, seminarielærere, lærerstuderende m.fl. på. Løgumkloster Refugium BÅRINGMØDET 2013 Kursus for religionslærere, præster, seminarielærere, lærerstuderende m.fl. på Løgumkloster Refugium 21. - 24. juli 2013 Kurset støttes af Grundtvigsk Forum 50. gang På dybt vand Årets

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

ETIK I TEORI OG PRAKSIS

ETIK I TEORI OG PRAKSIS ETIK I TEORI OG PRAKSIS - Hvad gør vi?! Etik og Kristen etik i en bioetisk sammenhæng Ved Anne Mette Fruelund Andersen Bioetik Definition: Overvejelser over etiske problemer i tilknytning til udvikling

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Sammen skaber vi engagement. Højskole for genbrug

Sammen skaber vi engagement. Højskole for genbrug Sammen skaber vi engagement Højskole for genbrug Mandag d. 14. marts - fredag d. 18. marts 2016 1 Forsidefoto: Mikkel Østergaard Dato Kurset afholdes fra mandag den 14. til fredag den 18. marts 2016. Pris

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff.

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi og religion er navnet på et åbent og vidtspændende fagområde, der beskæftiger sig med kristen tro og andre religiøse tilværelsesforståelser

Læs mere

Årsplan for kristendom 2011/2012

Årsplan for kristendom 2011/2012 33-41 Kort introforløb om faget kristendom og prøven i faget Eleverne gøres bekendte med trinmålene for faget samt vejledningen til den mundtlige prøve i kristendom Livsfilosofi og etik Sokres, Plon og

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM)

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM) Årsplan for 4 T.B i bibelhistorie 2016/2017./ Malene von der Maase Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af bibelhistorie i 4 klasse, er de mål og trinmål, som står beskrevet i Fælles

Læs mere

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker TPL-skema USH4 kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger / Eleven

Læs mere

Tema 12 Trosbekendelser og kunst Begreber Dogmer treenigheds- meningen om Jesus Trosbekendelserne Den Nikænske Trosbekendelse

Tema 12 Trosbekendelser og kunst Begreber Dogmer treenigheds- meningen om Jesus Trosbekendelserne Den Nikænske Trosbekendelse Tema 12 Trosbekendelser og kunst Kristendommen har altid udtrykt sig i og gennem begreber, symboler og kunst. Du skal kende de vigtigste kristne dogmer og trosbekendelsen, og du skal kende nogle vigtige

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Fra Jerusalem til Folkekirken

Fra Jerusalem til Folkekirken Fra Jerusalem til Folkekirken Indledning. Oversigt over program. Formål Hvad er kirke? 0 400 Fra huskirke til statskirke. 3. Bibelen Kirkemøder og bekendelser. Kanon 451 og 1054 Bibeloversættelser Øst

Læs mere

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Livsfilosofi og etik om den religiøse dimension ud fra og etiske principper nuanceret om den religiøse dimensions

Læs mere

TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET københavns universitet det teologiske fakultet Dyk ned i livets store spørgsmål TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET og bliv klogere på historie, sprog, religion, filosofi, litteratur, etik og samfund Jeg

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

Studieplan (HFE-hold) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter. Gennemgang af fagets nye læreplan. Begrebet Religion. - Herunder Smarts model

Studieplan (HFE-hold) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter. Gennemgang af fagets nye læreplan. Begrebet Religion. - Herunder Smarts model Studieplan (HFE-hold) Hold og skoleår: rreced17 (religion efterår 2017) Underviser: RHT/Hanne Toftager Periode Forløb Fag Progression Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl

Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl - PROGRAM: Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl -Rids af fagets udvikling - Ændringer i beskrivelsen af faget - Den nye portal - Materialer Dannelse Skolen og religionsundervisningen i 200 år Kundskabsformidling

Læs mere

En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv

En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv FORÅRSPROGRAM 2016 En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv Debatmøde med Biskop Christian Alsted fra Metodistkirken i Norden og Baltikum, Biskop Tine Lindhardt

Læs mere