Teologi for Lægfolk. Kursus året 2015/2016.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teologi for Lægfolk. Kursus året 2015/2016. www.teologi-for-laegfolk.dk"

Transkript

1 Tilmeld dig Teologi for Lægfolk og bliv klogere på teologien et forum, hvor troen sættes i spil, og hvor universitetsteologi og tro går i dialog med hinanden Det gamle Testamentes tekst og teologi Det nye Testamentes tekst og teologi Religionspædagogik Gudstjeneste, bøn og spiritualitet et teologisk perspektiv Kirkehistoriske perioder og temaer Gammeltestamentlige temaer Nytestamentlige temaer Religionsteologi Teologisk etik Diakoni og sjælesorg Kirke- og konfessionskundskab et økumenisk teologisk perspektiv Etiske dilemmaer og problemstillinger Ny Testamente tekst og teologi i Johannesevangeliet, Ny Testamente tekst og teologi hos Paulus Kristendommens tro og tænkning dogmatiske hovedlinjer Kristendommens historie fra aposteltid til nutid Aktuelle teologiske problemstillinger og tænkere Teologi for Lægfolk Kursus året 2015/2016

2 Kursus året 2015/2016 Teologi så enhver kan være med Kursus året 2015/2016 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. årgang... side 5 Kursusdatoer... side 7 Mellemtrinnet / Undervisning 2. årgang... side 8 Fag- / kursusforløb (3. år 2015/16)... side 11 Afslutterholdet / Undervisning 3. årgang... side 12 Praktiske oplysninger... side 15 Kontaktoplysninger... side 15 Priser og betaling... side 15 Sommerkonvent side 17 Tilmelding til kurset... side 17 Undervisere på Teologi for Lægfolk... side 18 Tilmeldingsblanket... side 19 Teologi for Lægfolk er teologisk voksenundervisning for alle med lyst til at arbejde fagligt med de store spørgsmål i tilværelsen. Teologi for Lægfolk er treårigt. Det består af Basisåret, Mellemtrinnet og Afslutterholdet. På Overbygningen fordyber man sig i teologiske emner. Der afholdes ikke eksamen, men ved afslutningen af forløbet udleveres et deltagerbevis. Der undervises i de centrale teologiske fagområder med fokus på kristendommen og dens samspil med kirke, kultur, samfund, tro og etik. Undervisningen varetages af en lærerstab fra bl.a. Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet og Diakonhøjskolen. Kurset er økumenisk og åbent for alle. Der er ingen adgangskrav. Undervisning og samtalen mellem kursister og lærere samt mellem kursister giver en spændende og frugtbar dimension. Velkommen til kursusåret 2015/2016 på Teologi for Lægfolk Peter Lodberg, universitetslektor, dr. theol. og formand for Teologi for Lægfolk Kursus året 2015/2016 Teologi for Lægfolk har siden 1968, hvor det blev oprettet med det formål at give tilbud om teologisk voksenundervisning, leveret teologisk undervisning på et højt niveau til flere tusinde kursister fra hele landet. Kurset er økumenisk og altså åbent for alle. Afslutning

3 Fag- / kursusforløb Basisåret / Undervisning 1. år Fag- / kursusforløb 1. år/basisåret påbegyndes i 2015/16 Det gamle Testamentes tekst og teologi Det nye Testamentes tekst og teologi Kristendommens historie fra aposteltid til nutid Etiske dilemmaer og problemstillinger Religionsteologi Kristendommens tro og tænkning Dogmatiske hovedlinjer TEMA 2. år/mellemtrinnet påbegyndes i 2015/16 Ny Testamente tekst og teologi i Johannesevangeliet Ny Testamente tekst og teologi hos Paulus Kirkehistoriske perioder og temaer Gudstjeneste, bøn og spiritualitet et teologisk perspektiv Religionspædagogik Samtidsteologi TEMA 3. år/afslutterholdet påbegyndes i 2016/17 Gammeltestamentlige temaer Nytestamentlige temaer Kirke- og konfessionskundskab et økumenisk teologisk perspektiv Teologisk etik Aktuelle teologiske problemstillinger og tænkere Diakoni og sjælesorg TEMA Undervisningen på Teologi for Lægfolk skemaet omfatter kursister, der begynder i august 2015: Basisåret (1. år), Mellemtrinnet (2. år) og Afslutterholdet (3. år). Basisårets fag er beskrevet på side 5-7. Skema for igangværende afslutterhold (3. år) ses på side 11. Undervisningen på 1. år forudsætter, at du har kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber og lyst til at arbejde for at udbygge din viden. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, læreroplæg, samtaler og holddrøftelser. Litteraturlister udleveres ved undervisningens begyndelse. Det Gamle Testamentes tekst og teologi Formålet med faget er at give en indføring i Det Gamle Testamentes tekster og teologier. Efterårets undervisning introducerer forskellige typer af tekster og teologier i Det Gamle Testamente, og der arbejdes med Det Gamle Testamentes omverden, historisk og religionshistorisk og med deres menneskesyn. Om foråret læses 1 Mos 1-12 eksegetisk, dvs. at teksterne tolkes på baggrund af deres historiske og religionshistoriske sammenhæng og deres litterære form. Underviser: Cand. theol., ph.d., universitetslektor Else K. Holt Hold 1: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 2 timer Det Ny Testamentes tekst og teologi Formålet med faget er at give en indføring i Ny Testamentes forskellige tekster og deres teologiske hovedsynspunkter. Med hovedvægt på det ældste evangelium (Markus fra o. år 70) vil vi gennemgå en række centrale tekster fra de synoptiske evangelier (Matthæus, Markus og Lukas). I undervisningen inddrages blandt andet Jesu lignelser, undergerninger og lidelseshistorie. Underviser: Cand. theol., ph.d., postdoc, universitetsadjunkt René Falkenberg Hold 2: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 2 timer Kirkehistorie fra oldtid til nutid I forløbet skal vi gennemgå kirkens historie fra Jesusbevægelsen i ca. år 30 og frem til i dag. Undervisningen vil fokusere på den vesteuropæiske kirkes historie med enkelte afstikkere til de østlige kirker. Forløbet vil give et overblik over en lang, men fascinerende og spændende udvikling, der fører frem mod nutidens store og små kirkesamfund. Hvornår og hvordan blev f.eks. præste- og bispeembedet til? Hvorfor skulle Henrik IV gå Canossagang? Og hvad var reformationen en reaktion på? Den danske kirkes historie fra munken Ansgars mission i 826 og frem til dagens debatter om folkekirken vil også indgå som en central del af forløbet. Litteratur: Martin Schwartz Lausten, Kirkehistorie grundtræk af Vestens kirkehistorie fra begyndelsen til nutiden, Forlaget Anis Underviser: Ekstern lektor, ph.d. Uffe Holmsgaard Eriksen Hold 3: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 2 timer 1. år / Basisåret 4 5

4 Etiske dilemmaer og problemstillinger Fagets formål er en drøftelse af aktuelle etiske problemstillinger, som i særlig grad udfordrer teologi og kirke. Ved gennemgangen lægges der særlig vægt på spørgsmålet om menneskesyn. Følgende emneområder forventes behandlet: etik ved livets begyndelse (især selektiv abort); organ-donation som etisk dilemma; arbejde, arbejdsløshed og menneskeværd; holdningen til demente og alderdomssvækkede og kirkens stillingtagen til krig og fred. Underviser: Cand. theol., tidl. universitetslektor Johannes Nissen Hold 4: Efterår 2015: 10 timer TEMA I hver kursusweekend er der en fælles dobbelttime for alle kursister på de tre årgange og TFL overbygningen (hold for tidligere kursister). Denne dobbelttime har fagbetegnelsen TEMA og vil typisk bestå af et foredrag om et aktuelt teologisk og kirkeligt relevant emne. Lærere: Skiftende foredragsholdere/undervisere. Hold 20, 30 og 40: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016 i uge 26 for basisåret, 1 år: 1. år / Basisåret Religionsteologi Formålet med faget er at give en grundlæggende indføring i Hinduisme, Buddhisme og Islam set ud fra et kristent perspektiv. Undervisningen vil især fokusere på Guds- og menneskeforståelsen i de tre store religioner, herunder opfattelsen af liv og død, efter livet, frelse. Desuden planlægges ekskursioner til en moske og et buddhisttempel. Underviser: Cand. theol., pastor Leif Vestergaard Konsulent, missionær Lorens Hedelund Hold 5: Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer Kristendommens tro og tænkning - Dogmatiske hovedlinjer Formålet med faget er at give en introduktion til hovedpunkterne i teologien, sådan som den har udviklet sig indtil i dag. Vi vil tage fat på de store ord i teologien som fx skabelse, frelse, nåde, gudsbegreb, kirken, retfærdighed og tilgivelse. Undervejs vil vi støde på centrale teologer og drøfte, om deres udsagn fortsat har gyldighed. Underviser: Professor, dr. theol. Anders-Christian Jacobsen Hold 6: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer Kl. Mandag Tirsdag Onsdag 8-10 Bibelsk teologi v. Else K. Holt og René Falkenberg Dogmatisk tema v. Peter Lodberg Religionsteologi og etik besøg Religionsteologi og etik besøg v. Leif Vestergaard og Lorens Hedelund Kirkehistorisk tema v. Uffe Holmsgaard Eriksen Kirkehistorisk tema Foredrag/sang/bål TFLs generalforsamling Film Bibelsk teologi Dogmatisk tema Gudstjeneste Festaften 1. år / Basisåret Kursusdatoer: Efterår august september oktober november december Betaling Basisåret 1. årgang: Hold nr. 1 6 inkl. TEMA og 6 timers fællesundervisning onsdag på sommerkonventet: I alt 154 timer Efterår 2015: Pr. hold kr. 360,00 / *282,00 - i alt kr. 2150,00 / *1691 Forår 2016: Pr. hold kr. 360,00 / *282,00 - i alt kr. 2150,00 / *1691 Forår januar februar april 30. april 1. maj maj juni Sommerkonvent 2016 Uge 26: 27. juni juni begge dage inklusive Det er helt unikt med dette tilbud om et langt undervisningsforløb med tid til fordybelse og med højt uddannede lærere. Sigfred Lauridsen, tidl. områdechef, Århus At være på TFL er som at være på bjerget, og der få besked om at gå ned i dalen/ud i hverdagen med bud om lys og glæde! Annelise Fauslet, forhenværende børnehaveleder, Kolding 6 7

5 Mellemtrinnet / Undervisning 2. år Undervisningen på 2. år forudsætter, at du har kendskab til teologiske emner og begreber svarende til gennemført undervisning på 1. år, basisåret, og lyst til at arbejde for at udbygge din viden yderligere. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, læreroplæg, samtaler og holddrøftelser. Litteraturlister udleveres ved undervisningens begyndelse. Ny Testamente - tekst og teologi i Johannesevangeliet I dette fag vil vi arbejde med udvalgte tekster og temaer fra Johannesevangeliet. Undervisningens mål er at give deltagerne indsigt i evangeliets egenart. Hovedvægten lægges på de beretninger, der er specifikke for evangeliet, og der peges på de centrale træk i evangeliets teologi. Endvidere vil vi drøfte, hvilken betydning Johannesevangeliets tekster og temaer har for en nutidig kristendom. Underviser: Cand. theol., tidl. universitetslektor Johannes Nissen Hold 7: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer 2. år / Mellemtrinnet Ny Testamente - tekst og teologi hos Paulus Faget består af en eksegetisk gennemgang af Paulus Første Brev til Korintherne med henblik på at forstå brevets historiske sammenhæng og teologiske indhold. Vi skal især diskutere brevets sociale og kulturelle kontekst, der giver et helt unik billede af en kristen menighed i det første århundrede. Ligeledes vil vi se på, om den korinthiske situation minder os om noget, vi kender fra vores egen erfaringsverden. Underviser: Cand. theol., ph.d., postdoc, universitetsadjunkt René Falkenberg Hold 8: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Religionspædagogik I dette undervisningsforløb drøftes deltagernes formidling af det kristne budskab i en aktuel sammenhæng. Der lægges særlig vægt på mødet med andre livsanskuelser og religiøse holdninger. Vi skal bl.a. beskæftige os med det fundamentale i kristendommen, religionspædagogikkens rolle i religionsmødet, samtalens betydning, og ikke mindst brugen af bibeltekster i religionspædagogikken. Undervisere: Cand. theol., tidl. universitetslektor Johannes Nissen Cand. theol., forstander Jens Maibom Pedersen Cand. theol., sognepræst Bent R. Arendt Hold 9: Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer Undervisning forår 2015 Kirkehistoriske perioder og temaer Helvede tur-retur: om nedfarten til dødsriget i oldkirken og middelalderen Hver søndag bekender den kristne kirke, at Kristus er nedfaret til dødsriget, hvorfra han opstod på tredje dag. Men Det Nye Testamente er påfaldende tavs om, hvad der skete dernede. Denne tavshed førte til, at teologer og digtere i oldkirken og middelalderen spekulerede over, hvordan helvede så ud, og hvad Kristus gjorde, mens han var dernede. Det resulterede i mange fantastiske historier og legender, som kulminerer med Dantes Den Guddommelige Komedie. I kurset skal vi læse nogle af disse fortællinger og se, hvordan temaet udfoldede sig i kirkekunsten. Litteratur: Kompendium med udvalgte tekster. Underviser: Ekstern lektor, ph.d. Uffe Holmsgaard Eriksen Hold 10: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer Gudstjeneste, bøn og spiritualitet et teologisk perspektiv Formålet med faget er at perspektivere gudstjenestens teologi og opbygning med inddragelse af bøn og spiritualitet. Om efteråret drøftes aktuelle spørgsmål i forhold til bønnens teologi og spiritualitetens praksis med fokus på traditionen fra ørkenfædrene, middelalderens mystikere og eksempler på nye bønner og bekendelser. Om foråret arbejdes der med gudstjenestens trosbekendelser, deres historiske baggrund, teologiske indhold og aktuelle betydning. Underviser/efterår: Dr. theol. Peter Lodberg Underviser/forår: Cand. theol., pastor Leif Vestergaard Hold 11: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer 2. år / Mellemtrinnet 8 9

6 Samtidsteologi Formålet er en drøftelse af aktuelle teologiske problemstillinger, som spiller en rolle i nutidens teologi, kultur og samfund nationalt og globalt. Undervisningen vil især fokusere på emner som teologiens betydning for dannelse af national og global identitet, det danske velfærdssamfund, medier, opfattelsen af tid og penge samt kirkernes rolle i nogle af verdens brændpunkter. Der er mulighed for at tage emner op, der diskuteres i medierne. Underviser: Dr. theol. Peter Lodberg Hold 12: Efterår 2015: 10 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer Fag-/kursusforløb for kursister på kommende 3. år, fra august 2015: 3. år Undervisningen på Teologi for Lægfolk for det kommende hold 3 (dvs. 3. år 2015/16) er beskrevet på de følgende sider. 2. år / Mellemtrinnet Sommerkonvent 2016 i uge 26 for mellemtrinnet, 2. år: Kl. Mandag Tirsdag Onsdag 8-10 Kirkehistorisk tema v. Uffe Holmsgaard Eriksen Religionspædagogik v. Jens Maibom Pedersen, Bent R. Arendt, Johannes Nissen Gudstjeneste, bøn og spiritualitet v. Leif Vestergaard og Peter Lodberg Gudstjeneste, bøn og spiritualitet Samtidsteologi v. Peter Lodberg Samtidsteologi Foredrag/sang/bål TFLs generalforsamling Film Kirkehistorisk tema Religionspædagogik Gudstjeneste Festaften Romerbrevet Anvendt teologi Kirke- og Konfessionskundskab 2 Systematisk teologi Gammeltestamentlige teologier Diakoni og Sjælesorg TEMA For os er det utroligt spændende, at vi får noget forskelligt ud af den samme tekst, og vi tror, det er sundt en gang i mellem at komme ud af den kirkelige sammenhæng, vi ellers færdes i, og lade sig provokere. Så bliver man nødt til at eftertænke sin egen tro. Jette og Christian Christiansen, lærere, Vejle 3. år / Afslutterholdet Betaling 2. årgang: Hold nr inkl. TEMA og 6 timers fællesundervisning onsdag på sommerkonventet: I alt 154 timer Efterår 2015: Pr. hold kr. 360,00 / *282,00 - i alt kr. 2150,00 / *1691 Forår 2016: Pr. hold kr. 360,00 / *282,00 - i alt kr. 2150,00 / *1691 Som han elskede os, skal vi elske hinanden. Tre år for livet, hvor jeg vil gennemgå en stor personlig udvikling. Er på 1. årgang, basisåret, men kan kun forestille mig, at overbygningen på TFL bliver en realitet. Lisbeth Udby, efterlønsmodtager, Odder Peter Lodberg underviser 2014 Teologi for Lægfolk giver dig noget at tænke over. Tolkning og forståelse af kristendommen på en måde, som har været en stor øjenåbner. Teologi for Lægfolk varetages af professionelle teologer med et overblik og en entusiasme, der smitter i en sådan grad, at man bliver afhængig. Man kan ikke slippe det, fordi det udvikler ens forståelse af kristendommen på en reflekterende og analytisk måde. Lars Michael Clausen, overlæge i region Sjælland, Næstved 10 11

7 Afslutterholdet / Undervisning 3. årgang 3. år / Afslutterholdet Undervisningen på 3. årgang forudsætter, at du har kendskab til teologiske emner og begreber svarende til gennemført undervisning på 1. og 2. årgang og lyst til at arbejde for at udbygge din viden yderligere. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, læreroplæg, samtaler og holddrøftelser. Litteraturlister udleveres ved undervisningens begyndelse. Romerbrevet I dette fag skal vi arbejde med Romerbrevets egenart blandt andet gennem en analyse af en række temaer som menneskesyn, tro og retfærdiggørelse. Vi vil også kigge nærmere på brugen af gammeltestamentlige referencer i Romerbrevet, undersøge dets virkningshistorie og trække perspektiver til aktuelle temaer i kirke, kultur og samfund. Underviser: Cand. theol., ph.d., postdoc, universitetsadjunkt René Falkenberg Hold 13: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 2 timer Systematisk teologi Faget behandler et antal aktuelle temaer ud fra en teologisk og etisk synsvinkel. Vi skal undersøge og diskutere forholdet mellem den kristne tro og darwinismen, forholdet mellem kristendom og politik samt bioetiske problemstillinger i forbindelse med genteknologi og stamcelleforskning. Sommerkurset vies K.E. Løgstrups etik herunder hans brevveksling med Hal Koch om den danske samarbejdspolitik under 2. verdenskrig. Underviser: Cand. theol., tidl. universitetslektor Kees van Kooten Niekerk Hold 14: Efterår 2015: 10 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer Anvendt teologi Den første del af dette fag handler om prædikenforståelse, den anden om Bibel og etik. Det gennemgående spørgsmål er, hvordan en teksts oprindelige anliggende kan gøres gældende i en aktuel sammenhæng? I første del skal vi drøfte en række nutidige prædikener over bibelske tekster, og desuden skal vi overveje det principielle forhold mellem tekst og prædiken. I anden del vil vi drøfte en række spørgsmål vedrørende etikkens grundlæggelse og dens anvendelse i nye sammenhænge (anvendt etik). Det sker under inddragelse af aktuelle eksempler. Underviser: Cand. theol., tidl. universitetslektor Johannes Nissen Hold 15: Efterår 2015: 10 timer Forår 2015: 12 timer Sommerkonvent 2015: 2 timer Kirke- og konfessionskundskab 2 Faget gennemgår de forskellige kristne kirkesamfund, deres historie og konfessionelle egenart. Hvad er fx den væsentlige forskel mellem den ortodokse, den katolske og den lutherske kirke? Hvad er den evangelisklutherske kirkes særpræg over for den reformerte og den anglikanske kirke? Og hvilket ærinde er frikirkerne ude i? Desuden får du en indføring i den økumeniske bevægelse. Underviser: Cand. theol., pastor Leif Vestergaard Hold 16: Forår 2016: 12 timer Diakoni & Sjælesorg I den ene del af dette fag skal vi fokusere på diakonien som en vigtig del af den kristne kirkes selvforståelse og undersøge følgende temaer: Hvad er diakoni? Hvad er forholdet mellem kristen og human omsorgsetik? Diakoni og menneskesyn, Diakoniens historie og rolle i velfærdsstaten, Diakoni og folkekirke, Social omsorg og åndelig omsorg: Udfordringer til det diakonale arbejde netop nu. I fagets anden del får du en indføring i sjælesorgen. Et væsentligt sjælesørgerisk tema sætter rammen for hver lektion, men du er selv med til at udfylde rammen med dine vinkler på temaet. Samtidig vil du blive udfordret til at finde din egen sjælesørgeriske identitet, hvad enten du er professionel eller praktiserer køkkenbordssjælesorg. Undervisere: Cand. theol. Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen samt ansatte på Diakonhøjskolen Cand. theol., præst ved Det Palliative Team ved Århus Sygehus Steen Bonde Cand. phil. i musik, diakon Ele Bonde Hold 17: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer 3. år / Afslutterholdet TFL støtter plantning af oliventræer i Palæstina. Foto: Dorte Dalsgaard Hatt TFL er stærkt vanedannende Anne Margrethe Kjær, tidligere læge, Aarhus 12 13

8 Praktiske oplysninger Gammeltestamentlige teologier Formålet med faget er at give en indføring i de forskellige gammeltestamentlige teologier og deres grundlæggende centrale temaer, som fx 1) den national-etniske (deuteronomistiske) teologi, der fokuserer på udvælgelsen af det israelitiske folk, udfrielsen fra Egypten, ørkenvandringen, pagten, loven og indvandringen i landet, og 2) den præstelige teologi, hvor bl.a. kulten, præsteskabet, Jahves tilstedeværelse i helligdommen, forholdet mellem rent og urent samt helligt og profant spiller den afgørende rolle. Vi vil læse tekster fra Mosebøgerne, historieværkerne, de profetiske bøger, salmerne og visdomslitteraturen. Underviser: Cand. theol., ph.d.-studerende Sif Egede Antonsen Hold 18: Efterår 2015: 10 timer Forår 2016: 12 timer Sommerkonvent 2016: 4 timer Kontaktoplysninger Sekretariatsadresse Teologi for Lægfolk, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg Åbent daglig fra kl Hjemmeside og Formand Dr. theol. Peter Lodberg Spicavej 6, 8270 Højbjerg Tlf Kursusleder Anita Winnie Petersen Bogholder John Karup Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg tlf Kontoret har åbent mandag - fredag kl Sommerkonvent 2016 i uge 26 for afslutterholdet, 3. år: 3. år / Afslutterholdet Kl. Mandag Tirsdag Onsdag 8-10 GT v. Sif Egede Antonsen NT v.johannes Nissen/ René Falkenberg GT NT Teologisk etik v. Kees van Kooten Niekerk Diakoni og Sjælesorg v. Jens Maibom Pdersen, ansatte på Diakonhøjskolen og 2 x Bonde Teologisk etik Diakoni og Sjælesorg Gudstjeneste Foredrag/sang/bål TFLs generalforsamling Film Festaften Praktiske oplysninger Priser og betaling for kursusåret 2015/2016 Deltagerandel i lærer/lederløn inkl. fotokopier. I alt kr. 4300,00 (*pris 3382,00) For pensionister, arbejdsledige og efterlønsmodtagere, der er bosat i Århus kommune se *pris. Regnskabsåret under Lov om støtte til Folkeoplysning følger kalenderåret, hvorfor betalingen sker efter følgende plan: Betaling sker ad 2 gange med kr. 2150,00 (*pris 1691,00) Den 1. september 2015 og den 1. februar 2016 Praktiske oplysninger Betaling for sommerkonventet betales særskilt i juni Denne betaling gælder alene opholdet, idet der er betalt for undervisningen. Betaling 3. årgang: Hold nr inkl. TEMA og 6 timers fællesundervisning onsdag på sommerkonventet: I alt 154 timer Efterår 2014: Pr. hold kr. 360,00 / *282,00 - i alt kr. 2150,00 / *1691 Forår 2015: Pr. hold kr. 360,00 / *282,00 - i alt kr. 2150,00 / *1691 TFL... kilde til oplysning, inspiration i et dejligt fællesskab. Helen Albertsen, diakon, Aarhus OBS! Ved tilmelding til kurset skal der senest 3 dage efter tilmeldingen indbetales et depositum på kr. 300, - til nedenstående bankkontonr. for at være tilmeldt kurset. Husk, at påføre betalingen navn og adresse og mærk venligst betalingen Teologi for Lægfolk. Vi sender en bekræftelse på din tilmelding, så snart vi har modtaget dit depositum og din tilmeldingsblanket. Bemærk, at tilmelding også kan ske via hjemmesiden Deltagerbetalinger skal ske til Jyske Bank reg.nr og konto nr Efter kursusstart tilbagebetales kursusgebyret ikke

9 Praktiske oplysninger Kursets omfang Kurset Teologi for Lægfolk drives som aftenskole i h. t. Lov om støtte til Folkeoplysning. Kurset begynder hvert år sidst i august måned, er treårigt og omfatter hvert år 154 undervisningstimer fordelt med 132 timer over 11 weekends (landskonventer) på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg og 22 timer i løbet af 3 dage (sommerkonvent) ligeledes på Diakonhøjskolen. Sommerkonventet på de 3 dage ligger i forlængelse af landkonventweekenden i juni måned, jf. punktet Sommerkonvent på næste side. Kurset tilbyder således over de tre år 462 timers undervisning. Konventer Landskonventer holdes i form af månedlige weekends, normalt i perioden august til juni på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. Der afvikles 6 undervisningstimer i løbet af lørdagen fra kl til kl og 6 undervisningstimer i løbet af søndagen fra kl til kl Lørdag kl tilbydes en kort liturgisk gudstjeneste i Diakonhøjskolens auditorium. Diakonhøjskolen tilbyder overnatning og spisning Der er mod betaling mulighed for at overnatte på Diakonhøjskolen i enkeltværelse eller dobbeltværelse. Men som udgangspunkt udlejes alle værelser som dobbeltværelser for at gøre plads til flest mulige kursister, da der kun er 18 dobbeltværelser og ét handicapværelse (dobbeltværelse) til udlejning på Diakonhøjskolen. Derudover har man mulighed for at overnatte på madras i et klasselokale inkl. morgenmad til en meget billig pris. Der er ligeledes mulighed for mod betaling at tilmelde sig aftensmad lørdag aften, morgenmad søndag og middagsmad søndag. Tilmelding til måltider og overnatning sker via TFLs hjemmeside senest onsdagen før konventet. Kost og logi bedes indbetalt på reg.nr og konto nr inden kursusweekenden. Bemærk, at dette er et andet reg.nr. og konto nr. end deltagerbetalingen. Dette bedes respekteres af hensyn til revisionen. Sommerkonvent afholdes i 2016 den 27. juni 29. juni begge dage inklusive på Diakonhøjskolen i Århus. Sommerkonventet afholdes i forlængelse af et helt almindeligt landkonvent i weekenden den juni Der undervises i 22 timer, holdes gudstjeneste, arrangeres foredrag og lignende. Sommerkonventet danner afslutningen på årets undervisning og er således en integreret del af undervisningen. Tilmelding til kurset Tilmeldingsblanketten udfyldes omhyggeligt og sendes til kursuslederen. Flere af de ønskede oplysninger bl.a. cpr.nr. er en forudsætning for, at der kan opnås tilskud i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning. Der er ingen tilmeldingsfrist; men af hensyn til tilrettelæggelsen af kurset vil vi gerne have tilmeldingen så tidligt som muligt. Der optages kursister pr. hold. Materiale vedrørende undervisningen m.v. vil blive fremsendt medio august Billede For at lette kommunikationen mellem kursister og lærere vil vi gerne have tilsendt et pasfoto sammen med tilmeldingen. Forbehold for ændringer Vi forbeholder os retten til ændringer af underviser og undervisningslokale. Eventuelle ændringer udløser derfor ikke refundering af betaling. Hvis en lærer aflyser, forsøger vi at finde en vikar eller giver en erstatningstime. Vi refunderer ikke betalingen, hverken helt eller delvist. Kursusbevis Efter gennemført kursus modtager kursisterne et kursusbevis, der indeholder omtale af kurset og oplyser, om kursisterne har deltaget med en mødeprocent på over eller under 80. Kursister, som har skrevet speciale, får tillige anført emne og bedømmelse på kursusbeviset. Praktiske oplysninger Bøger Litteraturliste udleveres ved undervisningens begyndelse af de enkelte undervisere. Opgaver og specialer Der er mulighed for at aflevere skriftlige besvarelser af opgaver, der aftales med underviserne. Endvidere kan interesserede kursister få vejledning i udarbejdelse af specialer over emner efter eget valg på 3. årgang. Lærerne vil være behjælpelige med at finde relevant materiale og litteratur. Specialet bedømmes efter 12-trinsskalaen. Specialet har et omfang på 20 til 40 A4 sider. 1 A4 side omfatter 2400 anslag med mellemrum. Kursisten skal som minimum læse en 2000 siders litteratur til specialet

10 Undervisere på Teologi for Lægfolk Tilmeldingsblanket og betalingsbetingelser Brug blokbogstaver ( se også tilmelding på: ) Navn: Stilling: Adresse: Sif Egede Antonsen Bent Rudolph Arendt Ele Bonde Steen Bonde Landsby: Postnr.: By: Telefon: Bopælskommune: CPR nr.: Undervisere Uffe Holmsgaard Eriksen Anders-Christian Jacobsen René Falkenberg Peter Lodberg Lorens Hedelund Kees van Kooten Niekerk Else Kragelund Holt Johannes Nissen Kursister bosat i Århus kommune bedes sætte kryds: Efterlønsmodtager o Pensionist o Arbejdsledig o tilmelder sig herved kurset Teologi for Lægfolk 2015/ årgang, basisåret Tilmeldingen omfatter 11 weekends (132 timer) og 3 dage (22 timer) på Diakonhøjskolen i Århus i alt 154 timer. Betaling af: Deltagerandel i lærerløn 1. september kr. 2150,00 (*1691,00) Deltagerandel i lærerløn 1. februar kr. 2150,00 (*1691,00) Tilmeldingsblanket Bemærkninger: Jens Maibom Pedersen Leif Vestergaard Kursusleder Anita W. Petersen Dato / Underskrift SENDES TIL: Teologi for Lægfolk, Lyseng Allé 15, 8210 Højbjerg

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015 Teologi for Lægfolk Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. år... side

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2012 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Forår 2015 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 PRAKTISKE OPLYSNINGER For at tilmelde sig et kursus skal man logge på med brugernavn og password.

Læs mere

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse...

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse... F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 BLÅ KERNE KRISTENDOM OG FORKYNDELSE Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Hvorfor kristendom og forkyndelse?...2 Opbygningen af et modul...3 Lærte du noget?...4

Læs mere

5 år efter kommunalreformen

5 år efter kommunalreformen SEPTEMBER 2011 DIAKONbladet 348. ÅRGANG 5 år efter kommunalreformen 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk > DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Indlæg

Læs mere

Skole for Kirke & Teologi

Skole for Kirke & Teologi Skole for Kirke & Teologi 2015/2016 Skole for Kirke og Teologi Sæsonen 2015-2016 Skole for Kirke og Teologi bygger på et samarbejde mellem alle menighedsråd i Svendborg Provsti. I sæson 2015-16 tilbyder

Læs mere

det teologiske fakultet københavns universitet Kompetencegivende efter- og videreuddannelse Forår 2011

det teologiske fakultet københavns universitet Kompetencegivende efter- og videreuddannelse Forår 2011 det teologiske fakultet københavns universitet Kompetencegivende efter- og videreuddannelse Forår 2011 28 Indhold 2 Åbent Universitet 4 Masteruddannelse 5 Praktisk information Oversigt over kurser i foråret

Læs mere

Skole for Kirke & Teologi

Skole for Kirke & Teologi Skole for Kirke & Teologi 2014/2015 Skole for Kirke og Teologi Sæsonen 2014-2015 Så lægger vi op til endnu en spændende sæson i Skole for Kirke og teologi. Vi er glade for at kunne præsentere en temarække

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.

INDHOLDSOVERSIGT. MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi. Efteråret 2014 MENIGHEDSFAKULTETET Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf.: 8616 6300 Fax: 8616 6860 E-mail: mf@teologi.dk Hjemmeside: www.teologi.dk INDHOLDSOVERSIGT Velkomsthilsen... 3 Semesterindledning...

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER ALLE kan deltage på Folkeuniversitetet og der stilles ingen krav om forkundskaber, eksaminer eller uddannelse Sekretariat Vi har sekretariat på Syddansk Universitet (SDU), Niels Bohrs

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Oktober 2008 > 45. årg > nr. 5. Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse

Oktober 2008 > 45. årg > nr. 5. Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse DIAKON bladet > 45. årg > nr. 5 Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse 2 DiakonBladet Eksamensfoto Filadelfia 1965 For en generation siden betragtede mange diakonuddannelsen som en lederuddannelse. Mange af

Læs mere

LTC-mappen E15 F16. 2. Et LTC-ophold 5 måneder eller 9 måneder du bestemmer!

LTC-mappen E15 F16. 2. Et LTC-ophold 5 måneder eller 9 måneder du bestemmer! LTC-mappen E15 F16 Indholdsfortegnelse: 1. LTC - Hvem er vi, og hvad vil vi? 2. Et LTC-ophold 5 måneder eller 9 måneder du bestemmer! 3. LTC-livet i praksis 4. Økonomi skoleåret 2015-2016 5. Opstarts-

Læs mere

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s.

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s. 7 2007 2007 2007 2007 200 7 2007 2007 2007 2007 2007 20072007 20072007200720072007 22007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2007 DiakonBladet 2007 2007 2007 007 2007 2007

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2010 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse LEDEREN: Med mennesker er intet sikkert............................. 3 Regionale FOA-medlemmer ud af KTO..............................

Læs mere

Profession i forandring

Profession i forandring MARTS 2012 2 23 1 DIAKONbl bladet adet 49. ÅRGANG Profession i forandring Viden giver muligheder Man skal lytte Ånden i hånden TEMA: Diakoni mellem teori og praksis 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia

Læs mere

Nummer 4 Dec 2013. Indhold. 3 Forord. 4 På vej mod den dobbelte folkekirke med religionsmødet som eksempel

Nummer 4 Dec 2013. Indhold. 3 Forord. 4 På vej mod den dobbelte folkekirke med religionsmødet som eksempel Nummer 4 Dec 2013 Indhold 3 Forord Af Jarl Ørskov Christensen 4 På vej mod den dobbelte folkekirke med religionsmødet som eksempel Af Steen Marqvard Rasmussen 13 Konfirmander og religionsmøde nye redskaber

Læs mere

VÆRE DIAKON ER BÅDE TRO OG FAGLIGHED

VÆRE DIAKON ER BÅDE TRO OG FAGLIGHED 2 JUNI 2015 52. ÅRGANG AT VÆRE DIAKON ER BÅDE TRO OG FAGLIGHED DIAKONbladet Diakonforbundet 2 DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Medborgerskab i læreruddannelsen

Medborgerskab i læreruddannelsen 1 Medborgerskab i læreruddannelsen Rapport til Undervisningsministeriet, januar 2009 Af Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt INDHOLD Indledning... 1 Medborgerskab. Et nyt element i læreruddannelsen...

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

DIAKON. 2009 > 46. årg > nr. 2. Mission på flere fronter

DIAKON. 2009 > 46. årg > nr. 2. Mission på flere fronter DIAKON April 2009 > 46. årg > nr. 2 Mission på flere fronter 2 DiakonBladet Kald og afkald Langt op mod vor tid har missionsvenernes viden om udviklingslande, forskellige etniske grupper, såkaldte fremmede

Læs mere

BIBELSTUDIEKATALOG. det gamle testamente det nye testamente temaer

BIBELSTUDIEKATALOG. det gamle testamente det nye testamente temaer KATALOG det gamle testamente det nye testamente temaer DET GAMLE TESTAMENTE OLE DUPONT KOFOD VÆR MODIG OG STÆRK Otte studier om Josva. Josva voksede op under israelitternes ørkenvandring. Han blev af Gud

Læs mere

22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER. Forkælelse for ånd, krop og hjerne

22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER. Forkælelse for ånd, krop og hjerne 22.-24. NOVEMBER 2013 VILDBJERG SPORTS- OG KULTURCENTER Forkælelse for ånd, krop og hjerne Godt sammensat program, gode foredragsholdere og der var en rigtig god og hyggelig stemning. Deltager på KURSUS

Læs mere

PROGRAM KONFIRMANDUNDERVISNING 2015/2016

PROGRAM KONFIRMANDUNDERVISNING 2015/2016 PROGRAM KONFIRMANDUNDERVISNING 2015/2016 KÆRE KONFIRMAND! Du har meldt dig til konfirmation i Adventskirken til april 2016. I denne folder kan du og dine forældre læse lidt om den forberedelse, du skal

Læs mere

I opmærksomheden ligger kuren

I opmærksomheden ligger kuren I opmærksomheden ligger kuren En kvalitativ evaluering af Retræteophold for ledere, Refugiet Lolland-Falster, Maribo Kloster forår 2012 forår 2013 Anne Liveng & Janne Gleerup, Roskilde Universitet, Institut

Læs mere

nyheder & inspiration

nyheder & inspiration nyheder & inspiration Nummer 3 2010 Tema: Giv Inspirationsdag Generalforsamling Visioner Giv til krop og sjæl Jesu modtræk At nøjes agape Agape ønsker på folkekirkelig grund at hjælpe mennesker, som oplever

Læs mere