MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e."

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling

2 Leder Diakoni og mission må gå hånd i hånd Kurt E. Larsen Lektor i kirke- og missionshistorie De studerende på MF har som en del af Praktisk Teologi et fag, der hedder Diakoni og Menighedsforståelse. Diakoni er betegnelsen for den praktiske hjælp og omsorg til mennesker, som udgår fra kristne mennesker og fra menigheder som en frugt af evangeliets gave. Diakonien står centralt i Det Nye Testamente, og har også fulgt den kristne kirke gennem historien. Da vækkelserne i 1800-tallet havde gjort den kristne tro levende for mange mennesker i Danmark, skete der også en fornyelse af diakonien. Fx var Indre Missions samfund i Esbjerg aktive på det sociale område. Der var mange fattige i byen, og i 1890 erne samlede man penge ind, så fattige børn kunne få et måltid varm mad hver dag i vintermånederne, og der blev tilberedt og udleveret mad til børn dagligt i missionshuset. Der var også et kæmpestort søndagsskolearbejde i missionshuset, og ordets og håndens tjeneste fulgtes ad over for byens børn. Der er ingen modsætning i Det Nye Testamente mellem mission og diakoni. I kirkens historie har det været sådan, at tider med stærkt åndeligt liv også var de tider, hvor troende kristne var mest aktive i at tage sig af de svageste grupper i landet. Der bør heller ikke i dag være nogen modsætning mellem missionsarbejde og diakonalt arbejde. Faktisk bør de gå tættest muligt hånd i hånd. Samtidigt med at der skal være en arbejdsdeling. Studerende på MF skal ikke være diakoner, og derfor skal de heller ikke på MF lære praktisk diakoni. Men det er alligevel vigtigt, at de kender til diakonien i teori og praksis, fordi diakoni er en så vigtig del af kirkens samlede tjeneste for de mennesker, Gud har skabt. På MF uddanner vi til Ordets tjeneste, men Ordets og håndens tjeneste skal altid følges ad. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen December årgang Oplag: 6500 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Henriette Engberg Jensen Stud. theol. Jesper Risbjerg Kristensen Forsidebillede: Colourbox.com 2

3 Fakultetsleder takker af Jørn Henrik Olsen har sagt sin stilling op som fakultetsleder med udgangen af november. Jørn Henrik bor på Nordsjælland og ønsker med sin opsigelse at få sit arbejdsliv og familieliv til at gå op i en bedre enhed. Der er afskedsreception på Menighedsfakultetet fredag den 28. november kl.15-17, hvor alle er velkomne. Nils Andersen Landssekretær Jørn Henrik Olsen blev ansat 1. august 2010 og havde fra starten en klar dagsorden: Den gode Teologi skal længere ud. Vi spørger ham, hvor godt han synes, dette er lykkedes de godt fire år, han har været fakultetsleder. Jeg har set gode resultater af forsøget på at åbne MF op til omverdenen, for det har helt klart været mit mål, at teologien skal bringes i kontakt med mennesker uden for de traditionelle cirkler. God teologi fortjener at blive bragt ud over kanten. Ud i grænseområderne og ud på livets korsveje. Flere og flere har fået glæde af vore foredragsserier, kurser, artikler i medierne, lydbibliotek etc. MF tjener en vigtig funktion i at skabe disse brohoveder. TORVET og Center for Kristen Apologetik Etableringen af TORVET er en synliggørelse af, at teologien er bragt mere i spil. Det har været en kæmpe glæde at se det dynamiske samarbejde mellem MF og andre organisationer blomstre, og se hvordan teologi og mission kan interageres i en frugtbar dynamik. Tilsvarende er Center for Kristen Apologetik kommet på banen og forsvarer og begrunder den kristne tro i mødet med ateisme og andre religiøse opfattelser. Uddannelsen bragt op i højere gear Med den nye samarbejdsaftale med University of South Africa er MF s internationale profil blevet styrket. Vore undervisere er aktive på konferencer og gennem øget publicering af deres forskning og ved samarbejde med det europæiske teologiske netværk (GBFE) og det nordiske Helsjö-netværk. Der er blevet sat høje standarder for forskning og uddannelse, undervisernes faglige kompetencer stiger, og teologiuddannelsen på MF står stærkere end nogen sinde. Et vedholdende bagland bærer os frem Den store økonomiske og åndelige opbakning, som MF oplever, glæder mig meget. Vi har ikke en prangende økonomi, men er dog kommet ud af de sidste fire år med overskud. Det er virkelig glædeligt. MF er et ressourcecenter, som uddanner et stort antal studerende til præstetjenester og andre vigtige opgaver, og jeg vil her på falderebet stærkt opfordre Guds folk til at kaste sin kærlighed på MF, øge forbønnen og den økonomiske støtte til det livgivende teologiske arbejde, som MF bidrager med. Vi ser frugten i form af flere og flere MFteologer, der bliver ansat som præster rundt om, ligesom vi glæder os over, at MF-studerende rejser ud som medarbejdere i international mission for kortere eller længere perioder i Asien, Mellemøsten og Afrika. Med vemod takker jeg af. På MF holdes der fast på Guds ord, satses på formidlingen af evangeliet og arbejdes med en varm linje til Guds folk. MF er med de fantastisk engagerede og målrettede studerende og medarbejdere suverænt den bedste arbejdsplads, jeg har været i berøring med. Bed... Bed Gud kalde en ny fakultetsleder 3

4 Studerende rækker evangeliet Erik Empleo Dahl Hansen Stud. theol. på 2013-årgangen Sammen med flere andre studerende fra 2013-årgangen hjælper jeg Det Blå Sted med at holde åbent om søndagen fra klokken 10 til 14. Det Blå Sted er Blå Kors værested i Aarhus, hvor tidligere og nuværende stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, psykisk syge, ensomme og socialt udsatte mennesker, kan købe en kop kaffe, noget billigt at spise, eller bare få en hyggelig snak. Vi laver og serverer mad og drikke, og uddeler tøj, sko og tæpper til dem, der har behov for sådanne ting, men vores fornemmeste opgave er at møde folk, der hvor de er i deres liv, og snakke med dem. Sagt med andre ord: at være sammen med dem. Vi snakker om alt mellem himmel og jord; hverdagens små bagateller og livets store spørgsmål og efterhånden som de, der kommer om søndagen, lærer os bedre at kende, bliver disse snakke også mere indholdsrige og personlige. Vi møder her et segment af befolkningen, som så nemt bliver glemt og overladt til sig selv, og i det møde har vi muligheden for at dele evangeliet. Det gør vi blandt andet igennem en andagt, der bliver holdt efter frokosten, som plejer at dreje snakken hen på Gud, hvis ikke snakken allerede er om Gud. Undervisningen og et konkret besøg satte os i gang Hele dette foretagende udsprang af et besøg på Det Blå Sted, som vores lærer Kurt Larsen havde arrangeret i forbindelse med faget Diakoni og Menighedsforståelse. Hele 2013-årgangen blev vist rundt på Det Blå Sted af den daværende leder Lisbet Kristensen, som derefter fortalte os om den daglige drift på Det Blå Sted og om, hvordan de drev diakoni. Vi fik lov til at stille hende en række spørgsmål, og til sidst rundede Kurt besøget af med at spørge, om Det Blå Sted havde nogle ønsker, hvorefter Lisbet svarede, at de godt kunne bruge nogle frivillige til at holde åbent om søndagen. Efter et par dage, havde vi samlet en gruppe og arrangeret et møde med Det Blå Sted, hvor rammerne for søndagsholdet blev fastlagt. Det Blå Sted har nogle faste regler så som, at man ikke må indtage alkohol derinde eller handle med stoffer, men ellers har vi ret frit spil med hensyn til, hvad der skal være på søndagens program. Det er en enestående chance for en gruppe unge teologistuderende! Diakoni og forkyndelse i praksis I undervisningen på MF har vi diskuteret spændingen og komplementariteten mellem diakoni og forkyndelse. I denne diskussion ønskede vi alle, at forene diakoni og forkyndelse i en eller anden udstrækning, så diskussionen drejede sig i sidste ende om, hvorledes dette bør ske. Sådan en diskussion kan nemt blive teoretisk og virkelighedsfjern, hvis man ikke har nogen erfaring på emnet. Her er søndagsarbejdet en enestående mulighed for os studerende til selv at gå balancegangen mellem diakoni og forkyndelse. Her kan vi selv sætte dagsordenen og vælge, hvilken tilgang til arbejdet vi finder bedst. Vi omsætter vores undervisning til konkret erfaring med samspillet mellem diakoni og forkyndelse. Denne gave håber vi på at række videre til kommende studerende. 4

5 til narkomaner og alkoholikere Et undervisningsforløb i Diakoni og Menighedsforståelse har motiveret en gruppe MFstuderende til at arbejde som frivillige blandt udsatte borgere i Aarhus. 5

6 Kristne var de eneste, der viste medfølelse Eksempler på diakoni i Bibelen og i kirkens historie Kurt E. Larsen Lektor i kirke- og missionshistorie Guds rige, som Jesus forkyndte, rummer et dobbelt aspekt: Det er allerede nu virksomt i verden, først gennem Jesu eget virke, siden gennem hans menighed. Dog er det endnu-ikke virkeliggjort fuldt ud, det sker først på den yderste dag. Jesu helbredelser skal også ses i dette dobbelte perspektiv: De var en lindring af nøden allerede nu, og samtidig pegede de frem mod den fuldkomne verden, som endnu ikke er indtrådt, hvor der ingen sygdom findes mere. Et sandt kristenliv leves tilsvarende i en dobbelthed: i forventningen om den kommende herlighed og i praktisk omsorg og tjeneste for andre her og nu. Et diakonalt tjenersind er den grundholdning, der må præge alle i den kristne menighed. Et særligt kald Diakoni er imidlertid også et særligt kald for nogle kristne mænd og kvinder. På apostlenes tid skete der en arbejdsdeling, fordi menigheden voksede og arbejdsopgaverne blev større, og nogle blev indsat til at være diakoner. Selv om de syv diakoner også prædikede og vidnede, varetog de dog primært menighedens diakonale opgave over for mennesker i nød. Der blev arbejdet for menighedens vækst med både mund og hånd. Et attraktivt fællesskab De første kristnes fællesskab virkede dragende på andre: Hele skaren af troende var ét i hjerte og sjæl, og ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget; men de var fælles om alt. Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse, og alle nød de stor yndest. Der var da heller ikke nogen nødlidende iblandt dem. (Ap.G. 4,32f). De kunne aflægge deres vidnesbyrd med stor kraft, netop fordi deres budskab blev understreget af deres egne handlinger. En kristens liv vil nemlig enten overstrege eller understrege vedkommendes vidnesbyrd. Apostlenes vidnesbyrd blev understreget af deres synlige omsorg, og derfor aflagde de det med stor kraft. Kun de kristne viste medfølelse Kirkehistorikeren Euseb fortæller fra tiden omkring år 310, hvordan de kristne levede i tjeneste for andre i en svær tid med pest, hungersnød og krig: Beviserne på de kristnes iver og fromhed blev meget tydelige for alle hedninger. For de var de eneste, som under sådanne ulykkelige forhold viste medfølelse og menneskekærlighed ved deres gerninger. Hele dagen holdt de ud med at tage sig af de døende og at begrave dem (der var utallige, som der ikke var nogen, der bekymrede sig om). Andre samlede fra hele byen mængden af dem, som var plaget af hungersnøden, på ét sted og uddelte brød til alle, så deres handling blev kendt af alle mennesker, og de priste de kristnes Gud og overbevist af selve gerningerne indrømmede de, at de kristne alene var virkelig fromme og gudfrygtige. I velfærdssamfundet i dag udføres der også diakonalt arbejde. Det moderne samfund har skabt nye problemer, som bl.a. diakonale foreninger og institutioner bidrager til at afhjælpe. Det er et vidnesbyrd om, at der i kirkelige kredse stadig er nogle, der er opmærksomme på samfundets skiftende behov og går foran for at række en hjælpende hånd. Desværre fylder den diakonale indsats ikke meget i mediebilledet og heller ikke i det officielle kirkebillede, men diakonien er i live, og mennesker bliver hjulpet - også i dag. 6

7 Teolkursus 2015 Teolkursus 2015 afholdes den januar på MF og har temaet: Ledelse og formidling - når teologi og erfaring krydser spor. Kurset er for teologer, præster, organisationsansatte og alle andre interesserede. Hovedforelæser bliver professor Paul Otto Brunstad fra Norge, mens Jens Ole Christensen holder tre bibeltimer. Programmet findes på men kan også rekvireres på MF ( eller Fra 6 til 4 numre af MF-bladet I 2015 skærer vi antallet af numre af MF-bladet ned fra de nuværende 6 numre til 4 numre. I stedet udvider vi bladet fra 12 til 16 sider. På den måde sparer vi portoudgifter og får plads til flere artikler, hvor vi blandt andet vil fokusere mere på, hvordan det går med at omsætte MFs vision om at sende teologer ud i vigtige opgaver i kirke og mission. Samtidigt opfordrer vi MF-bladet læsere til at melde sig til at modtage månedlige nyhedsmails, så I på den måde får friske nyheder, også mellem de fire numre af MF-bladet. Du kan abonnere på MFs nyhedsmail på forsiden af vores hjemmeside: Klik på symbolet nede i højre hjørne og skriv din adresse der. Ny bog af Leif Andersen: Når Gud er tavs Når nu Gud er almægtig, står han så bag alt, hvad der sker i verden, incl. det onde? MF-lektor Leif Andersen forholder sig kompetent til emnet både sjælesørgerisk og teologisk/ tankemæssigt. Første del af bogen tager fat i den sjælesørgeriske side af lidelsen, mens anden del går ind i en debat, der har været blandt bibeltro kristne, om hvorvidt det var Gud, der stod bag Utøya-masakren i Norge i Bogen er på 108 sider og koster 100 kr. og kan bestilles på Forlaget Lohse. Peter V. Legarth gearer ned Professor Peter V. Legarth har været ansat som underviser på Menighedsfakultetet siden 1975 og nærmer sig så småt pensionsalderen og gearer efter eget ønske ned og går på deltid fra 1. januar. Således tilgodeser Peter både ønsket om at bevare sit arbejde med undervisning og forskning, som han værdsætter så højt og behovet for at tage større hensyn til sit helbred, som har skrantet de seneste år, senest med hospitalsindlæggelse i september og oktober. Nye mennesker i repræsentantskab og bestyrelse Til repræsentantskabsmødet den 20. september blev der valgt følgende nye medlemmer til repræsentantskabet: KFS-koordinator på Færøerne Ragnhard Petersen, kirkesanger Birgitte Grinderslev Christensen, administrerende direktør Peder Østermark Andreasen, process engineer specialist Jens Hassingboe, sognepræst Bjarne Hougaard og missionær Peer Mikkelsen. Informationsarkitekt. Johannes Krejberg Haahr blev valgt ind i bestyrelsen. Repræsentantskabet er MFs øverste myndighed, mens bestyrelsen varetager ledelsen. Elleve organisationer er ved at undersøge, hvad der kendetegner god forkyndelse, og hvordan det står til med den aktuelle forkyndelse. Stoffet fra en spørgeskemaundersøgelse og interviews med forkyndere og tilhørere er ved at blive analyseret, og resultatet vil munde ud i en rapport i Læs mere på godforkyndelse.dk og følg med i bloggen 7

8 MF-bladet Gud har lagt en brand i mit hjerte for at nå indvandrere, særligt kvinderne, med evangeliet. Teologi er også for kvinder Johane Ettrup Larsen er i gang med sit sidste år på MF s bacheloruddannelse. Det har indtil videre været tre fyldte læringsår, hvor Johane har fundet ud, at teologi kan bruges til meget mere end at blive præst. 8

9 MF-bladet Julie Kajgaard Stud. theol. På 2011-årgangen Teologi er for Johane ikke kun en uddannelse til at blive præst, men en basisuddannelse, hvor der gives mange kompetencer. Med det, jeg gerne vil bruge uddannelsen til, kunne jeg godt have læst 3K (Kristendom, Kultur og Kommunikation red.), men interessen for at læse Bibelen på originalsprog og gå i dybden i teologien, tiltalte mig. Johane valgte at studere teologi på MF, fordi hun på Aarhus Universitet ville skulle forholde sig mere skeptisk til undervisningen. På MF får vi kendskab til både en kritisk og en konservativ forskning. Det gør en afgørende forskel for Johane, at de studerende på MF også får kendskab til den konservative forskning. Hvis jeg selv skulle sætte mig ind i den konservative forskning, skulle jeg bruge meget energi, en energi som jeg nu kan bruge på de mennesker, jeg er sat i blandt. Johane vil nå indvandrerkvinder Johane bor i Gellerupparken, hvor hun sammen med andre kristne drømmer om at dele Guds håb og forvandling med Gellerup. Johane bor netop her, fordi hun allerede er i gang med det, hun drømmer om på sigt at kunne leve af: nemlig at dele evangeliet med indvandrerkvinder. Gud har lagt en brand i mit hjerte for at nå indvandrere, særligt kvinderne, med evangeliet. For at kunne nå disse kvinder, er det godt selv at være kvinde. I en mellemøstlig kultur er det vanskeligt for danske mænd at skabe naturlige relationer til disse kvinder. Johane oplever, at det er givende at have en teologisk indsigt, når man bor blandt folk af en anden trosopfattelse. Jeg synes, det giver mening at læse teologi, for det hjælper mig med at forstå, hvad jeg selv tror på, og det gør det lettere at møde mennesker med en anden tro. Kvindelig teologistuderende på MF Når Johane fortæller andre, at hun læser teologi på MF, oplever hun fra tid til anden, at folk bliver bekymret for, om hun trives der. Dertil svarer Johane: Selvom der ikke er så mange kvinder på MF, så er det ikke noget, jeg tænker over. Johane har tidligere arbejdet på et plejehjem, og konklusionen derfra lyder: Jeg dur ikke til at være i en hønsegård! Selvom der blandt studiekammeraterne er forskellige teologiske holdninger til kvinders rolle i menigheden, så oplever Johane, at det er et godt studiemiljø, hun færdes i. Min oplevelse er, at vi på vores hold godt kan have forskellige holdninger og også diskutere dem, men der er en accept over for de forskellige positioner. Lige fra at Johane startede på MF, har hun oplevet, at der er en positiv stemning fra ansatte og studerende over for de kvindelige studerende, så Johane slutter af med at slå fast: Der er brug for folk, der vil læse teologi på MF, også kvinder! Der er brug for folk, der vil læse teologi på MF, også kvinder! 9

10 leif andersen Teksten og tiden I & II I: 150 kr. II: 100 kr. En midlertidig bog om forkyndelse»... Det er lang tid siden, jeg har læst så god en bog om den kunst, det er at prædike... At bogen så samtidig er skrevet i en personlig essayistisk stil med den frækhed og det engagement, der skal til, for at den bliver medrivende, det gør ikke overraskelsen mindre. Andersen har simpelthen skrevet en perle af en bog.«anders Kjærsig, Fyns stifttidende»...lige præcis lidenskab, hjertelighed, varme, glæde, inderlighed og kropslighed bobler det med i denne bog.«lohse LogosMedia Credo Fokal Kolon Refleks Forlagsgruppen Annonce Lohse MF.pdf /08/ Biskop Sten Skovsgaard Kristeligt Dagblad»... Homiletikker kan man ikke have nok af - og de forældes hurtigt. Det kan være en mangel, men også en fordel, tegn på, at der er liv i teologien. Leif Andersen s homiletik er både aktuel, nutidig og rodfæstet i en traditionel teologi. En udfordring til postmoderniteten, og dog også præget af den. En grundholdning, der forbinder begge dele, at kunne være gammeldags og moderne på en gang. En bog, fyldt med materiale, skrevet i en levende personlig stil, meget at hente også for den, der teologisk står et andet sted. Den er både let at læse og dog fyldt med tung teologi.«en god bog fra kolon Eberhard Harbsmeier, Rektor for Teologisk Pædagogisk Center, professor i praktisk teologi Forlaget Kolon blev oprindeligt etableret af Menighedsfakultetet i Aarhus, men har siden 2006 været en del af Forlagsgruppen Lohse. Kolon udgiver akademiske teologiske bøger, som er blevet godkendt ved en forlagsuafhængig fagfællevurdering. forlagetkolon.dk d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Anelystparken 21 Tilst Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet q C M Y CM MY CY CMY K Vækst og fornyelse i liv og parforhold Konsultation: Århus og Bramming Gunhild Aaen Madsen Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF Tlf: Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Psykoterapi & supervision af ledere Mob Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Christian 8.s 37 Vej , Silkeborg q Reparation af alle bilmærker Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen 10

11 MFs Økonomi Hjælp os med at imødekomme efterspørgslen på gode præster! Giv en ekstra julegave! Walther Plauborg Hansen Forretningsfører tlf MF har brug for din støtte Tak om du vil sende en julegave på fx 300, 500 eller kr. På forhånd tak! Fra juli til oktober modtog Menighedsfakultetet (MF) ligesom sidste år 2 mio. kr. i gaver, hvilket vi er meget taknemlige for. Tak for jeres trofaste støtte! På MF glæder vi os over to hold studerende, som udviser stor flid og dygtighed i fagene. Vi ser frem til, at de om få år indtræder som præster i menigheder eller i missionsopgaver i Danmark og internationalt. MF-teologer er efterspurgte, og vi modtager en lind strøm af henvendelser fra menigheder, som ønsker en god præst. Det er en stor glæde for os, hver gang en MF-kandidat bliver ansat i sogne-, valg- og frimenigheder. Vi har kendskab til mere end en håndfuld teologer med MF-baggrund som i 2014 har fået stilling som præster. Men det kniber med at efterkomme efterspørgslen, så der er også sogne, som ikke fik en præst fra MF eller DBI, som de ønskede. Der er derfor et stigende behov for at uddanne flere engagerede teologer, især nu, hvor de første årgange af MF-kandidater nærmer sig pensionsalderen. Menighedsfakultetet brænder for at uddanne en kommende generation af engagerede præster og ledere, der bibringer kirken Ånd og liv. Dertil behøver vi Guds hjælp og jeres forbøn og støtte. Hjælp os med at imødegå behovet og efterspørgslen på bibeltro teologer ved at give MF en ekstra julegave på fx 300, 500 eller kr. Et fald i de offentlige tilskud på kr. i form af bl.a. momskompensation øger behovet for ekstra gavebidrag, og vi forventer, at udgifterne i dette regnskabsår bliver knapt 2 % større end sidste år. MF har brug for din støtte. På forhånd tak for ethvert bidrag! Sådan kan du støtte Benyt en af nedenstående muligheder eller se flere på Derfor støtter jeg MF Jeg støtter MF økonomisk, fordi jeg (og alle andre) har en medfødt mistillid til Guds Ord, og hvis den mistillid får frit spil og får anledning til at præge vores tro eller præge kirken, så går det galt. Vi har brug for i fællesskab at holde fast ved Guds Ord. Den Treenige Gud har talt klart og forståeligt, og det Ord skal oversættes, læses, granskes, tolkes og udlægges, og derfor er det vigtigt med et MF, der på flere felter kan levere den teologiske kompetence. Nu om stunder er det den religiøse pluralisme, der sætter dagsordenen i samfundet og kræver alles tilslutning, men det glæder mig at kunne støtte et foretagende, hvor der er respekt for Guds Ord. Erik Kloster Gymnasielærer i Ringkøbing Dankort MobilePay Til nr Skriv dit navn og adresse i meddelelsesfeltet Netbank Overførsel til: reg.nr kontonr

12 Magasinpost SMP ID nr Sidste nyt! Kurt E. Larsen forsvarer doktorafhandling Aarhus Universitet har antaget en afhandling af Menighedsfakultetets lektor i kirkehistorie, ph.d., Kurt E. Larsen, til forsvar for den teologiske doktorgrad. Afhandlingen bærer titlen Christian Bartholdy, vækkelseskristendom og dansk kirkeliv - studier i Indre Missions historie ca Forsvaret er offentligt og finder sted fredag den 30. januar 2015 kl på adressen: Aarhus Universitet, AIAS, Aarhus Institute of Advanced Studies, Høegh-Guldbergsgade 6B, 8000 Aarhus C, bygning 1632, lokale 201. Afhandlingen, der er på ca. 720 sider, udgives på forlaget Kolon og udkommer i starten af december. Prisen er kr Den kan bestilles og købes i MF s bogsalg, se www. teologi.dk. Hvis alt går vel med forsvaret, bliver Kurt E. Larsen den fjerde af MFs nuværende lærere, der har erhvervet sig en doktorgrad i teologi og den første, der forsvarer den ved Aarhus Universitet. Tom WrighT Nyt studiekredsmateriale på dansk af den kendte engelske teolog Nt Wright. Serien består pt af Lukas for alle Jakob for alle timotheus-titus for alle tlf Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013 Søren Kierkegaard på spil 03 Lydighed eller lovsang 04 Søren Kierkegaards passion 11 MF behøver din støtte 1 At blive sig selv Leder Jørn Henrik Olsen fakultetsleder,

Læs mere

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os!

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014 forsvar for troen Troen involverer forstanden 02 Trosforsvar er vigtigt 04 Hjælp os! 11 1 Leder Troen involverer forstanden Emil Børty Nielsen BA.theol. og medarbejder

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

Hvem skal lede kirken?

Hvem skal lede kirken? MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2013 Hvem skal lede kirken? 02 Bibeltroskab i dag 29 nye studerende 03 04 Hvem bør lede folkekirken 1 Bibeltroskab i dag Leder Asger Chr. Højlund Professor jo bare

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk

Diakoni som kultur. Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Diakoni som kultur Fyraftensmøde Diakoniudvalget Kbh. Stift Onsdag d. 29. oktober 2014 cyj@filadelfia.dk Mine to vigtigste budskaber Diakoni er mere end aktiviteter det er også værdier og kultur i hele

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/5-2008 Slotskirken kl. 10 Ida Secher 725 313 449 364 363 318 1 Ida Secher I den treenige, den trefoldige, Gud, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vi

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014 TORVET forbinder teologi og mission 02 Teologi og mission i interaktion 04 Global missionsglød 08 TORVET giver retning i studiet 1 Teologi og mission i interaktion

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11.

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Et smukt billede. Et herligt billede. Ordet herlighed er et centralt ord i Jesu bøn. Jesu bad om at blive

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Fremtiden får ikke så mange ord med i evangelierne. Tales der endeligt om fremtiden, så er det i evighedens betydning.

Fremtiden får ikke så mange ord med i evangelierne. Tales der endeligt om fremtiden, så er det i evighedens betydning. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 1. juni 2014 Kirkedag: 6.s.e.påske/B Tekst: Joh17,20-26 Salmer: SK: 257 * 254 * 264 * 263 * 251,3 * 267 LL: 257 * 254 * 263 * 251,3 * 267 I et par og 30

Læs mere

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter!

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter! Vil I være med til at arbejde for samfundets udsatte og dermed understrege, at folkekirken er en handlende kirke i forhold til aktuelle, sociale problemer? Folkekirken tager medansvar og drager omsorg

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Kundskab vs. Kendskab

Kundskab vs. Kendskab Kundskab vs. Kendskab JESUS ACADEMY TEMA: KUNDSKAB VS. KENDSKAB For os kristne er det at kende Gud selve grundlaget for vores tro, men vi tænker måske ikke altid over hvilken enorm påstand dette er.! At

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

Bibelens syn på autoriteter

Bibelens syn på autoriteter Møde i Bibelens syn på autoriteter Disposition 1. Definition af autoritet 2. Autoritetstabets historie 3. Bibelens autoritet 4. Treenighedens autoritet 5. Afledte autoriteter 6. Kefalæ-strukturen a) kirken

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1: Hvorfor stille spørgsmål? Del 2: Hvilke spørgsmål stiller folk? Introduktion

Indholdsfortegnelse. Del 1: Hvorfor stille spørgsmål? Del 2: Hvilke spørgsmål stiller folk? Introduktion Indholdsfortegnelse 9 15 17 38 54 77 79 109 124 134 Introduktion Del 1: Hvorfor stille spørgsmål? Kapitel 1 Hvorfor er spørgsmål bedre end svar? Kapitel 2 Hvad lærer Ordsprogenes Bog os om spørgsmål? Kapitel

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

teologiens berettigelse og nødvendighed

teologiens berettigelse og nødvendighed MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2011 teologiens berettigelse og nødvendighed 03 Teologi i livets tjeneste Hvad er teologi?! 04 Teologi på tre ben 061 Er vores vision også din? Nils Andersen Landssekretær

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere