MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e."

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling

2 Leder Diakoni og mission må gå hånd i hånd Kurt E. Larsen Lektor i kirke- og missionshistorie De studerende på MF har som en del af Praktisk Teologi et fag, der hedder Diakoni og Menighedsforståelse. Diakoni er betegnelsen for den praktiske hjælp og omsorg til mennesker, som udgår fra kristne mennesker og fra menigheder som en frugt af evangeliets gave. Diakonien står centralt i Det Nye Testamente, og har også fulgt den kristne kirke gennem historien. Da vækkelserne i 1800-tallet havde gjort den kristne tro levende for mange mennesker i Danmark, skete der også en fornyelse af diakonien. Fx var Indre Missions samfund i Esbjerg aktive på det sociale område. Der var mange fattige i byen, og i 1890 erne samlede man penge ind, så fattige børn kunne få et måltid varm mad hver dag i vintermånederne, og der blev tilberedt og udleveret mad til børn dagligt i missionshuset. Der var også et kæmpestort søndagsskolearbejde i missionshuset, og ordets og håndens tjeneste fulgtes ad over for byens børn. Der er ingen modsætning i Det Nye Testamente mellem mission og diakoni. I kirkens historie har det været sådan, at tider med stærkt åndeligt liv også var de tider, hvor troende kristne var mest aktive i at tage sig af de svageste grupper i landet. Der bør heller ikke i dag være nogen modsætning mellem missionsarbejde og diakonalt arbejde. Faktisk bør de gå tættest muligt hånd i hånd. Samtidigt med at der skal være en arbejdsdeling. Studerende på MF skal ikke være diakoner, og derfor skal de heller ikke på MF lære praktisk diakoni. Men det er alligevel vigtigt, at de kender til diakonien i teori og praksis, fordi diakoni er en så vigtig del af kirkens samlede tjeneste for de mennesker, Gud har skabt. På MF uddanner vi til Ordets tjeneste, men Ordets og håndens tjeneste skal altid følges ad. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen December årgang Oplag: 6500 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Henriette Engberg Jensen Stud. theol. Jesper Risbjerg Kristensen Forsidebillede: Colourbox.com 2

3 Fakultetsleder takker af Jørn Henrik Olsen har sagt sin stilling op som fakultetsleder med udgangen af november. Jørn Henrik bor på Nordsjælland og ønsker med sin opsigelse at få sit arbejdsliv og familieliv til at gå op i en bedre enhed. Der er afskedsreception på Menighedsfakultetet fredag den 28. november kl.15-17, hvor alle er velkomne. Nils Andersen Landssekretær Jørn Henrik Olsen blev ansat 1. august 2010 og havde fra starten en klar dagsorden: Den gode Teologi skal længere ud. Vi spørger ham, hvor godt han synes, dette er lykkedes de godt fire år, han har været fakultetsleder. Jeg har set gode resultater af forsøget på at åbne MF op til omverdenen, for det har helt klart været mit mål, at teologien skal bringes i kontakt med mennesker uden for de traditionelle cirkler. God teologi fortjener at blive bragt ud over kanten. Ud i grænseområderne og ud på livets korsveje. Flere og flere har fået glæde af vore foredragsserier, kurser, artikler i medierne, lydbibliotek etc. MF tjener en vigtig funktion i at skabe disse brohoveder. TORVET og Center for Kristen Apologetik Etableringen af TORVET er en synliggørelse af, at teologien er bragt mere i spil. Det har været en kæmpe glæde at se det dynamiske samarbejde mellem MF og andre organisationer blomstre, og se hvordan teologi og mission kan interageres i en frugtbar dynamik. Tilsvarende er Center for Kristen Apologetik kommet på banen og forsvarer og begrunder den kristne tro i mødet med ateisme og andre religiøse opfattelser. Uddannelsen bragt op i højere gear Med den nye samarbejdsaftale med University of South Africa er MF s internationale profil blevet styrket. Vore undervisere er aktive på konferencer og gennem øget publicering af deres forskning og ved samarbejde med det europæiske teologiske netværk (GBFE) og det nordiske Helsjö-netværk. Der er blevet sat høje standarder for forskning og uddannelse, undervisernes faglige kompetencer stiger, og teologiuddannelsen på MF står stærkere end nogen sinde. Et vedholdende bagland bærer os frem Den store økonomiske og åndelige opbakning, som MF oplever, glæder mig meget. Vi har ikke en prangende økonomi, men er dog kommet ud af de sidste fire år med overskud. Det er virkelig glædeligt. MF er et ressourcecenter, som uddanner et stort antal studerende til præstetjenester og andre vigtige opgaver, og jeg vil her på falderebet stærkt opfordre Guds folk til at kaste sin kærlighed på MF, øge forbønnen og den økonomiske støtte til det livgivende teologiske arbejde, som MF bidrager med. Vi ser frugten i form af flere og flere MFteologer, der bliver ansat som præster rundt om, ligesom vi glæder os over, at MF-studerende rejser ud som medarbejdere i international mission for kortere eller længere perioder i Asien, Mellemøsten og Afrika. Med vemod takker jeg af. På MF holdes der fast på Guds ord, satses på formidlingen af evangeliet og arbejdes med en varm linje til Guds folk. MF er med de fantastisk engagerede og målrettede studerende og medarbejdere suverænt den bedste arbejdsplads, jeg har været i berøring med. Bed... Bed Gud kalde en ny fakultetsleder 3

4 Studerende rækker evangeliet Erik Empleo Dahl Hansen Stud. theol. på 2013-årgangen Sammen med flere andre studerende fra 2013-årgangen hjælper jeg Det Blå Sted med at holde åbent om søndagen fra klokken 10 til 14. Det Blå Sted er Blå Kors værested i Aarhus, hvor tidligere og nuværende stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, psykisk syge, ensomme og socialt udsatte mennesker, kan købe en kop kaffe, noget billigt at spise, eller bare få en hyggelig snak. Vi laver og serverer mad og drikke, og uddeler tøj, sko og tæpper til dem, der har behov for sådanne ting, men vores fornemmeste opgave er at møde folk, der hvor de er i deres liv, og snakke med dem. Sagt med andre ord: at være sammen med dem. Vi snakker om alt mellem himmel og jord; hverdagens små bagateller og livets store spørgsmål og efterhånden som de, der kommer om søndagen, lærer os bedre at kende, bliver disse snakke også mere indholdsrige og personlige. Vi møder her et segment af befolkningen, som så nemt bliver glemt og overladt til sig selv, og i det møde har vi muligheden for at dele evangeliet. Det gør vi blandt andet igennem en andagt, der bliver holdt efter frokosten, som plejer at dreje snakken hen på Gud, hvis ikke snakken allerede er om Gud. Undervisningen og et konkret besøg satte os i gang Hele dette foretagende udsprang af et besøg på Det Blå Sted, som vores lærer Kurt Larsen havde arrangeret i forbindelse med faget Diakoni og Menighedsforståelse. Hele 2013-årgangen blev vist rundt på Det Blå Sted af den daværende leder Lisbet Kristensen, som derefter fortalte os om den daglige drift på Det Blå Sted og om, hvordan de drev diakoni. Vi fik lov til at stille hende en række spørgsmål, og til sidst rundede Kurt besøget af med at spørge, om Det Blå Sted havde nogle ønsker, hvorefter Lisbet svarede, at de godt kunne bruge nogle frivillige til at holde åbent om søndagen. Efter et par dage, havde vi samlet en gruppe og arrangeret et møde med Det Blå Sted, hvor rammerne for søndagsholdet blev fastlagt. Det Blå Sted har nogle faste regler så som, at man ikke må indtage alkohol derinde eller handle med stoffer, men ellers har vi ret frit spil med hensyn til, hvad der skal være på søndagens program. Det er en enestående chance for en gruppe unge teologistuderende! Diakoni og forkyndelse i praksis I undervisningen på MF har vi diskuteret spændingen og komplementariteten mellem diakoni og forkyndelse. I denne diskussion ønskede vi alle, at forene diakoni og forkyndelse i en eller anden udstrækning, så diskussionen drejede sig i sidste ende om, hvorledes dette bør ske. Sådan en diskussion kan nemt blive teoretisk og virkelighedsfjern, hvis man ikke har nogen erfaring på emnet. Her er søndagsarbejdet en enestående mulighed for os studerende til selv at gå balancegangen mellem diakoni og forkyndelse. Her kan vi selv sætte dagsordenen og vælge, hvilken tilgang til arbejdet vi finder bedst. Vi omsætter vores undervisning til konkret erfaring med samspillet mellem diakoni og forkyndelse. Denne gave håber vi på at række videre til kommende studerende. 4

5 til narkomaner og alkoholikere Et undervisningsforløb i Diakoni og Menighedsforståelse har motiveret en gruppe MFstuderende til at arbejde som frivillige blandt udsatte borgere i Aarhus. 5

6 Kristne var de eneste, der viste medfølelse Eksempler på diakoni i Bibelen og i kirkens historie Kurt E. Larsen Lektor i kirke- og missionshistorie Guds rige, som Jesus forkyndte, rummer et dobbelt aspekt: Det er allerede nu virksomt i verden, først gennem Jesu eget virke, siden gennem hans menighed. Dog er det endnu-ikke virkeliggjort fuldt ud, det sker først på den yderste dag. Jesu helbredelser skal også ses i dette dobbelte perspektiv: De var en lindring af nøden allerede nu, og samtidig pegede de frem mod den fuldkomne verden, som endnu ikke er indtrådt, hvor der ingen sygdom findes mere. Et sandt kristenliv leves tilsvarende i en dobbelthed: i forventningen om den kommende herlighed og i praktisk omsorg og tjeneste for andre her og nu. Et diakonalt tjenersind er den grundholdning, der må præge alle i den kristne menighed. Et særligt kald Diakoni er imidlertid også et særligt kald for nogle kristne mænd og kvinder. På apostlenes tid skete der en arbejdsdeling, fordi menigheden voksede og arbejdsopgaverne blev større, og nogle blev indsat til at være diakoner. Selv om de syv diakoner også prædikede og vidnede, varetog de dog primært menighedens diakonale opgave over for mennesker i nød. Der blev arbejdet for menighedens vækst med både mund og hånd. Et attraktivt fællesskab De første kristnes fællesskab virkede dragende på andre: Hele skaren af troende var ét i hjerte og sjæl, og ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget; men de var fælles om alt. Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse, og alle nød de stor yndest. Der var da heller ikke nogen nødlidende iblandt dem. (Ap.G. 4,32f). De kunne aflægge deres vidnesbyrd med stor kraft, netop fordi deres budskab blev understreget af deres egne handlinger. En kristens liv vil nemlig enten overstrege eller understrege vedkommendes vidnesbyrd. Apostlenes vidnesbyrd blev understreget af deres synlige omsorg, og derfor aflagde de det med stor kraft. Kun de kristne viste medfølelse Kirkehistorikeren Euseb fortæller fra tiden omkring år 310, hvordan de kristne levede i tjeneste for andre i en svær tid med pest, hungersnød og krig: Beviserne på de kristnes iver og fromhed blev meget tydelige for alle hedninger. For de var de eneste, som under sådanne ulykkelige forhold viste medfølelse og menneskekærlighed ved deres gerninger. Hele dagen holdt de ud med at tage sig af de døende og at begrave dem (der var utallige, som der ikke var nogen, der bekymrede sig om). Andre samlede fra hele byen mængden af dem, som var plaget af hungersnøden, på ét sted og uddelte brød til alle, så deres handling blev kendt af alle mennesker, og de priste de kristnes Gud og overbevist af selve gerningerne indrømmede de, at de kristne alene var virkelig fromme og gudfrygtige. I velfærdssamfundet i dag udføres der også diakonalt arbejde. Det moderne samfund har skabt nye problemer, som bl.a. diakonale foreninger og institutioner bidrager til at afhjælpe. Det er et vidnesbyrd om, at der i kirkelige kredse stadig er nogle, der er opmærksomme på samfundets skiftende behov og går foran for at række en hjælpende hånd. Desværre fylder den diakonale indsats ikke meget i mediebilledet og heller ikke i det officielle kirkebillede, men diakonien er i live, og mennesker bliver hjulpet - også i dag. 6

7 Teolkursus 2015 Teolkursus 2015 afholdes den januar på MF og har temaet: Ledelse og formidling - når teologi og erfaring krydser spor. Kurset er for teologer, præster, organisationsansatte og alle andre interesserede. Hovedforelæser bliver professor Paul Otto Brunstad fra Norge, mens Jens Ole Christensen holder tre bibeltimer. Programmet findes på men kan også rekvireres på MF ( eller Fra 6 til 4 numre af MF-bladet I 2015 skærer vi antallet af numre af MF-bladet ned fra de nuværende 6 numre til 4 numre. I stedet udvider vi bladet fra 12 til 16 sider. På den måde sparer vi portoudgifter og får plads til flere artikler, hvor vi blandt andet vil fokusere mere på, hvordan det går med at omsætte MFs vision om at sende teologer ud i vigtige opgaver i kirke og mission. Samtidigt opfordrer vi MF-bladet læsere til at melde sig til at modtage månedlige nyhedsmails, så I på den måde får friske nyheder, også mellem de fire numre af MF-bladet. Du kan abonnere på MFs nyhedsmail på forsiden af vores hjemmeside: Klik på symbolet nede i højre hjørne og skriv din adresse der. Ny bog af Leif Andersen: Når Gud er tavs Når nu Gud er almægtig, står han så bag alt, hvad der sker i verden, incl. det onde? MF-lektor Leif Andersen forholder sig kompetent til emnet både sjælesørgerisk og teologisk/ tankemæssigt. Første del af bogen tager fat i den sjælesørgeriske side af lidelsen, mens anden del går ind i en debat, der har været blandt bibeltro kristne, om hvorvidt det var Gud, der stod bag Utøya-masakren i Norge i Bogen er på 108 sider og koster 100 kr. og kan bestilles på Forlaget Lohse. Peter V. Legarth gearer ned Professor Peter V. Legarth har været ansat som underviser på Menighedsfakultetet siden 1975 og nærmer sig så småt pensionsalderen og gearer efter eget ønske ned og går på deltid fra 1. januar. Således tilgodeser Peter både ønsket om at bevare sit arbejde med undervisning og forskning, som han værdsætter så højt og behovet for at tage større hensyn til sit helbred, som har skrantet de seneste år, senest med hospitalsindlæggelse i september og oktober. Nye mennesker i repræsentantskab og bestyrelse Til repræsentantskabsmødet den 20. september blev der valgt følgende nye medlemmer til repræsentantskabet: KFS-koordinator på Færøerne Ragnhard Petersen, kirkesanger Birgitte Grinderslev Christensen, administrerende direktør Peder Østermark Andreasen, process engineer specialist Jens Hassingboe, sognepræst Bjarne Hougaard og missionær Peer Mikkelsen. Informationsarkitekt. Johannes Krejberg Haahr blev valgt ind i bestyrelsen. Repræsentantskabet er MFs øverste myndighed, mens bestyrelsen varetager ledelsen. Elleve organisationer er ved at undersøge, hvad der kendetegner god forkyndelse, og hvordan det står til med den aktuelle forkyndelse. Stoffet fra en spørgeskemaundersøgelse og interviews med forkyndere og tilhørere er ved at blive analyseret, og resultatet vil munde ud i en rapport i Læs mere på godforkyndelse.dk og følg med i bloggen 7

8 MF-bladet Gud har lagt en brand i mit hjerte for at nå indvandrere, særligt kvinderne, med evangeliet. Teologi er også for kvinder Johane Ettrup Larsen er i gang med sit sidste år på MF s bacheloruddannelse. Det har indtil videre været tre fyldte læringsår, hvor Johane har fundet ud, at teologi kan bruges til meget mere end at blive præst. 8

9 MF-bladet Julie Kajgaard Stud. theol. På 2011-årgangen Teologi er for Johane ikke kun en uddannelse til at blive præst, men en basisuddannelse, hvor der gives mange kompetencer. Med det, jeg gerne vil bruge uddannelsen til, kunne jeg godt have læst 3K (Kristendom, Kultur og Kommunikation red.), men interessen for at læse Bibelen på originalsprog og gå i dybden i teologien, tiltalte mig. Johane valgte at studere teologi på MF, fordi hun på Aarhus Universitet ville skulle forholde sig mere skeptisk til undervisningen. På MF får vi kendskab til både en kritisk og en konservativ forskning. Det gør en afgørende forskel for Johane, at de studerende på MF også får kendskab til den konservative forskning. Hvis jeg selv skulle sætte mig ind i den konservative forskning, skulle jeg bruge meget energi, en energi som jeg nu kan bruge på de mennesker, jeg er sat i blandt. Johane vil nå indvandrerkvinder Johane bor i Gellerupparken, hvor hun sammen med andre kristne drømmer om at dele Guds håb og forvandling med Gellerup. Johane bor netop her, fordi hun allerede er i gang med det, hun drømmer om på sigt at kunne leve af: nemlig at dele evangeliet med indvandrerkvinder. Gud har lagt en brand i mit hjerte for at nå indvandrere, særligt kvinderne, med evangeliet. For at kunne nå disse kvinder, er det godt selv at være kvinde. I en mellemøstlig kultur er det vanskeligt for danske mænd at skabe naturlige relationer til disse kvinder. Johane oplever, at det er givende at have en teologisk indsigt, når man bor blandt folk af en anden trosopfattelse. Jeg synes, det giver mening at læse teologi, for det hjælper mig med at forstå, hvad jeg selv tror på, og det gør det lettere at møde mennesker med en anden tro. Kvindelig teologistuderende på MF Når Johane fortæller andre, at hun læser teologi på MF, oplever hun fra tid til anden, at folk bliver bekymret for, om hun trives der. Dertil svarer Johane: Selvom der ikke er så mange kvinder på MF, så er det ikke noget, jeg tænker over. Johane har tidligere arbejdet på et plejehjem, og konklusionen derfra lyder: Jeg dur ikke til at være i en hønsegård! Selvom der blandt studiekammeraterne er forskellige teologiske holdninger til kvinders rolle i menigheden, så oplever Johane, at det er et godt studiemiljø, hun færdes i. Min oplevelse er, at vi på vores hold godt kan have forskellige holdninger og også diskutere dem, men der er en accept over for de forskellige positioner. Lige fra at Johane startede på MF, har hun oplevet, at der er en positiv stemning fra ansatte og studerende over for de kvindelige studerende, så Johane slutter af med at slå fast: Der er brug for folk, der vil læse teologi på MF, også kvinder! Der er brug for folk, der vil læse teologi på MF, også kvinder! 9

10 leif andersen Teksten og tiden I & II I: 150 kr. II: 100 kr. En midlertidig bog om forkyndelse»... Det er lang tid siden, jeg har læst så god en bog om den kunst, det er at prædike... At bogen så samtidig er skrevet i en personlig essayistisk stil med den frækhed og det engagement, der skal til, for at den bliver medrivende, det gør ikke overraskelsen mindre. Andersen har simpelthen skrevet en perle af en bog.«anders Kjærsig, Fyns stifttidende»...lige præcis lidenskab, hjertelighed, varme, glæde, inderlighed og kropslighed bobler det med i denne bog.«lohse LogosMedia Credo Fokal Kolon Refleks Forlagsgruppen Annonce Lohse MF.pdf /08/ Biskop Sten Skovsgaard Kristeligt Dagblad»... Homiletikker kan man ikke have nok af - og de forældes hurtigt. Det kan være en mangel, men også en fordel, tegn på, at der er liv i teologien. Leif Andersen s homiletik er både aktuel, nutidig og rodfæstet i en traditionel teologi. En udfordring til postmoderniteten, og dog også præget af den. En grundholdning, der forbinder begge dele, at kunne være gammeldags og moderne på en gang. En bog, fyldt med materiale, skrevet i en levende personlig stil, meget at hente også for den, der teologisk står et andet sted. Den er både let at læse og dog fyldt med tung teologi.«en god bog fra kolon Eberhard Harbsmeier, Rektor for Teologisk Pædagogisk Center, professor i praktisk teologi Forlaget Kolon blev oprindeligt etableret af Menighedsfakultetet i Aarhus, men har siden 2006 været en del af Forlagsgruppen Lohse. Kolon udgiver akademiske teologiske bøger, som er blevet godkendt ved en forlagsuafhængig fagfællevurdering. forlagetkolon.dk d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Anelystparken 21 Tilst Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet q C M Y CM MY CY CMY K Vækst og fornyelse i liv og parforhold Konsultation: Århus og Bramming Gunhild Aaen Madsen Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF Tlf: Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Psykoterapi & supervision af ledere Mob Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Christian 8.s 37 Vej , Silkeborg q Reparation af alle bilmærker Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen 10

11 MFs Økonomi Hjælp os med at imødekomme efterspørgslen på gode præster! Giv en ekstra julegave! Walther Plauborg Hansen Forretningsfører tlf MF har brug for din støtte Tak om du vil sende en julegave på fx 300, 500 eller kr. På forhånd tak! Fra juli til oktober modtog Menighedsfakultetet (MF) ligesom sidste år 2 mio. kr. i gaver, hvilket vi er meget taknemlige for. Tak for jeres trofaste støtte! På MF glæder vi os over to hold studerende, som udviser stor flid og dygtighed i fagene. Vi ser frem til, at de om få år indtræder som præster i menigheder eller i missionsopgaver i Danmark og internationalt. MF-teologer er efterspurgte, og vi modtager en lind strøm af henvendelser fra menigheder, som ønsker en god præst. Det er en stor glæde for os, hver gang en MF-kandidat bliver ansat i sogne-, valg- og frimenigheder. Vi har kendskab til mere end en håndfuld teologer med MF-baggrund som i 2014 har fået stilling som præster. Men det kniber med at efterkomme efterspørgslen, så der er også sogne, som ikke fik en præst fra MF eller DBI, som de ønskede. Der er derfor et stigende behov for at uddanne flere engagerede teologer, især nu, hvor de første årgange af MF-kandidater nærmer sig pensionsalderen. Menighedsfakultetet brænder for at uddanne en kommende generation af engagerede præster og ledere, der bibringer kirken Ånd og liv. Dertil behøver vi Guds hjælp og jeres forbøn og støtte. Hjælp os med at imødegå behovet og efterspørgslen på bibeltro teologer ved at give MF en ekstra julegave på fx 300, 500 eller kr. Et fald i de offentlige tilskud på kr. i form af bl.a. momskompensation øger behovet for ekstra gavebidrag, og vi forventer, at udgifterne i dette regnskabsår bliver knapt 2 % større end sidste år. MF har brug for din støtte. På forhånd tak for ethvert bidrag! Sådan kan du støtte Benyt en af nedenstående muligheder eller se flere på Derfor støtter jeg MF Jeg støtter MF økonomisk, fordi jeg (og alle andre) har en medfødt mistillid til Guds Ord, og hvis den mistillid får frit spil og får anledning til at præge vores tro eller præge kirken, så går det galt. Vi har brug for i fællesskab at holde fast ved Guds Ord. Den Treenige Gud har talt klart og forståeligt, og det Ord skal oversættes, læses, granskes, tolkes og udlægges, og derfor er det vigtigt med et MF, der på flere felter kan levere den teologiske kompetence. Nu om stunder er det den religiøse pluralisme, der sætter dagsordenen i samfundet og kræver alles tilslutning, men det glæder mig at kunne støtte et foretagende, hvor der er respekt for Guds Ord. Erik Kloster Gymnasielærer i Ringkøbing Dankort MobilePay Til nr Skriv dit navn og adresse i meddelelsesfeltet Netbank Overførsel til: reg.nr kontonr

12 Magasinpost SMP ID nr Sidste nyt! Kurt E. Larsen forsvarer doktorafhandling Aarhus Universitet har antaget en afhandling af Menighedsfakultetets lektor i kirkehistorie, ph.d., Kurt E. Larsen, til forsvar for den teologiske doktorgrad. Afhandlingen bærer titlen Christian Bartholdy, vækkelseskristendom og dansk kirkeliv - studier i Indre Missions historie ca Forsvaret er offentligt og finder sted fredag den 30. januar 2015 kl på adressen: Aarhus Universitet, AIAS, Aarhus Institute of Advanced Studies, Høegh-Guldbergsgade 6B, 8000 Aarhus C, bygning 1632, lokale 201. Afhandlingen, der er på ca. 720 sider, udgives på forlaget Kolon og udkommer i starten af december. Prisen er kr Den kan bestilles og købes i MF s bogsalg, se www. teologi.dk. Hvis alt går vel med forsvaret, bliver Kurt E. Larsen den fjerde af MFs nuværende lærere, der har erhvervet sig en doktorgrad i teologi og den første, der forsvarer den ved Aarhus Universitet. Tom WrighT Nyt studiekredsmateriale på dansk af den kendte engelske teolog Nt Wright. Serien består pt af Lukas for alle Jakob for alle timotheus-titus for alle tlf Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte!

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR 03 23 nye studerende Islam og terror 04 15 Tak for uvurderlig støtte! 1 Leder Menighedsfakultetet ønsker at uddanne præster til hele landet Thomas

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1 Når sandheden om

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik

Hus i Tiberias. Morten stod for undervisningen. sagen. Jeg havde morgenrefleksioner over nogle af Jesu lignelser samt didaktik Nyhedsbrev Nr. 3 September 205 / 6. årgang ISSN: 603-8983 Årsskrift 204/5 Hele gruppen i Davidsbyen. Fotos Lars Birkmose KPI i Israel Den 0. til 7. maj 205 arrangerede Ordet og Israel i samarbejde med

Læs mere

Profession i forandring

Profession i forandring MARTS 2012 2 23 1 DIAKONbl bladet adet 49. ÅRGANG Profession i forandring Viden giver muligheder Man skal lytte Ånden i hånden TEMA: Diakoni mellem teori og praksis 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet OKT 2005 7 bladet fra menighedsfakultetet Støt MF-studerende uden SU Se resultatopgørelse side 4 15 af de 19 bachelorstuderende, der begyndte 1. september Bo Giertz - få har betydet så meget for så mange

Læs mere

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Kirke i en globaliseret verden Vi er bedst, når vi er sammen Repræsentantskabsmøde Vidste du... En tro der bygger bro Hvem

Læs mere

på græsrodsplan i LM. Landsstyremedlem Christian AF BIRGER REUSS SCHMIDT

på græsrodsplan i LM. Landsstyremedlem Christian AF BIRGER REUSS SCHMIDT 07 inspiration nærvær holdning 6. april 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bodyguard Popstjernen Whitney Houston bliver jævnligt spillet i radioen for tiden. Hun begyndte som gospelsanger, men levede ikke

Læs mere

Frivillige hænder KIRKEBLADET NR. 2 2015 JULI OKTOBER. (til gengæld får du ingen løn) CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken

Frivillige hænder KIRKEBLADET NR. 2 2015 JULI OKTOBER. (til gengæld får du ingen løn) CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken Frivillige hænder KIRKEBLADET NR. 2 2015 JULI OKTOBER (til gengæld får du ingen løn) Til alle husstande i Christians sogn Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK AF SOGNEPRÆST CARSTEN HAUGAARD NIELSEN chn@km.dk

Læs mere

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT 04 inspiration nærvær holdning 28. februar 2014 Årgang 114 Sukker På Lolland Falster og andre steder dyrkes sukkerroer, og de bliver til rigtig meget sukker. Sukker, sukker og atter sukker. Det hvide guld,

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

lørdag den 6. april i Slagelse Årsberetninger 2012-2013 ved

lørdag den 6. april i Slagelse Årsberetninger 2012-2013 ved DEMs årsmøde 2013 lørdag den 6. april i Slagelse Mission med håb Årsberetninger 2012-2013 ved Hans Peter Nohns, bestyrelsesformand Sune Skarsholm, generalsekretær Jakob Swartz, sekretær for international

Læs mere

Men for Karl Haahr handler det ikke kun om at holde ord. Der er mere på spil. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Men for Karl Haahr handler det ikke kun om at holde ord. Der er mere på spil. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 13-14 inspiration nærvær holdning 29. juni 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Kønsneutral Forleden morgen vågnede jeg op og opdagede, at min ægtefælle i nattens løb var blevet kønsneutral. I den fagre nye

Læs mere

MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Tro til tiden Det gælder vores fælles fremtid Fredens stemme bliver hørt Gud virker i hele verden Mad Med Mere Sommerlejr for

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

DEMs årsmøde 2012. Herre, lær os at bede!

DEMs årsmøde 2012. Herre, lær os at bede! DEMs årsmøde 2012 lørdag den 14. april i Herning Herre, lær os at bede! Årsberetninger 2011-2012 ved Sune Skarsholm, generalsekretær Jakob Swartz, sekretær for international mission Katrinebjergvej 75

Læs mere

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævne 2014 Musikalsk børneklub i Kaas Ansgarskolerne i Norge Rumænien Thailand Arrow - for ledere Tro bygger bro MAGASINET

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

KH bladetmaj 2 2015. Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret.

KH bladetmaj 2 2015. Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret. KH bladetmaj 2 2015 15 Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret. 3 10 Kristelig Handicapforening Katrinebjergvej 75 8200 Århus N

Læs mere