BREDSTRUP PJEDSTED OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BREDSTRUP PJEDSTED OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR 2010-2011"

Transkript

1 K I R K EBLA D BREDSTRUP PJEDSTED OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR

2 Efterårets påskedag (Johannes kap. 11, og Salme 139 i Det Gamle Testamente)- tekster til 16. s. e. trin 2. tekstrække Der er én bøn i bønnen over alle bønner, nemlig Fader vor, der trænger sig på i mødet med teksterne til 16. s. e. trin. Den bøn, jeg tænker på, er: Giv os i dag vort daglige brød. For når vi tænker med, hvad Martin Luther har lært os om betydningen af denne bøn, så kan vi se både salmistens lovsang fra Det gamle Testamente og Johannes beretning om Lazarus opvækkelse fra de døde, som et svar på denne bøn. Luther lærer os nemlig, at det daglige brød er meget, meget mere end det, vi får fyldt vores mave med hver dag. Det daglige brød er alt det, der giver vort liv mening og fylde. Først og fremmest er det vor familie, kone/mand, børn, gode venner og naboer. Det er alt det, som vi vel alle ind imellem er tilbøjelige til at tage for givet i betydning af selvfølge. I det tilfælde kan vi nok ikke tale om det daglige brød på en måde, der implicerer taknemmelighed og kærlighed. Men der er da også en anden betydning af det at tage noget for givet. Den ligger nok i virkeligheden nærmere vendingens oprindelige betydning, nemlig at det er mig givet eller skænket som en gave, jeg kan modtage. Men som jeg altså også kan miste. Ingen af os slipper uden om at blive konfronteret med den kendsgerning, at det selvfølgelige ikke længere er en selvfølge, når det rammer os selv eller én vi har kær. Det, der med et slag kan forandre alt. Sygdom, tab og død. Når virkeligheden rammer os på den måde, kalder den sorgen, men også taknemmeligheden frem. Vi hører i dag Johannes bringe os en fortælling, som ingen af de andre evangelister har med. Hvorfor ved vi ikke, men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Johannes som den mesterfortæller han er, vil bruge denne fortælling til at prædike for os om livet og døden ikke dengang men lige nu, hvor vi er samlede om Guds ord. Han vil give os mod til at tage imod vort liv som en gave, der rækkes os af livets Gud, selvom vi må leve det på forgængelighedens betingelser. At mig dagen fryder trods synd og død. Intet andet sted i NT møder vi Jesus så menneskelig og så tæt på menneskelige normalforhold. Vi hører om et nært venskab, og vi hører om at Jesus rammes af Lazarus families sorg. Han oprøres over den. Opvækkelsen sker så at sige i protest over de vilkår, der er givet og vil vække nyt håb og mod hos os til at leve vort liv frimodigt og uden angst, på trods. Fortællingen lægger i al dens fantastiske og uforståelige styrke sig som et svøb om os, der både trøster og åbner for et nyt håb midt i mørket og dødens skygge. Hvor jeg føler, at alt er mørke, der tændes et lys, som det salmisten sang om: Mørket er ikke mørke for dig, natten er som dagen, mørket er som lys. Det vi synger om med Jakob Knudsen i hans vidunderlige og elskede salme Se nu stiger solen. For mig er der heller ikke nogen tvivl om, at det netop er følelsen af taknem

3 melighed, der bærer den salme igennem. Vi ved, at Jakob Knudsen, der ellers så langt fra var en morgenmand, engang havde besøg af en anden forfatter. De diskuterede og underholdt sig med hinanden indtil den årle morgenstund, og havde nok ikke spyttet i bægeret. Så gik han ud denne sommermorgen, tindrende klar med en vidunderlig solopgang. Fra sin terrasse i Mellerup præstegård så han solopgangen over Randers fjord. Han så, hvordan dagen voksede ud af himlen. Lysvæld bag ved Lysvæld i himlen ind. Det var livet der kom til ham ikke som en selvfølge, men som en mægtig gave. Tænk at kunne kalde denne dag med navne som bedst jeg ved: Moder, søster, elskte min kærlighed. Det er denne erkendelse, der giver ham mod til livet trods synd og død. Dette trods er, hvad han skænkes, hvad vi skænkes eller gives hver morgen på ny. Det gør vi, fordi Jakob Knudsen foretager troens spring. Idet han ser dagen som en gave, der med den opgående sol rækkes ham, så melder spørgsmålet sig naturligvis med det samme: Jamen, hvis det er en gave, hvem er så giveren. Hvem er det, der rækker mig livet og skænker mig det daglige brød der? Ja, det er der for præsten Jakob Knudsen kun ét svar på. Det gør Gud, hvis vilje vi beder om må ske. når blot jeg trygt vil sige: din vilje ske! Og det bekræftes han da i med det symbol, han ser i den opgående sol. Det er billedet på Kristi opstandelse. Kristi opstandelse, livets sejr over døden, den har han fået del i i sin dåb, og derfor kan han sige: ud hans hånd mig river af dødens garn, jeg er hans barn. Det er altså en prædiken om livsmod på trods og sådan hører jeg også Johannes fortælling om Lazarus, der bliver revet ud af dødens garn. Vi kan ikke komme til rette med den fortælling eller begribe den, hvis vi ikke forstår den som en foregribelse af eller tegn på påskemorgenens opstandelse, som intet øje så. Hvor det skete, som ikke kunne ske, men som vi alligevel holder søndag på. Fordi den netop møder os som en tilgivelse af vort liv, idet den, når den tros, giver os nyt liv til, det vi har. Derfor har man også fra gammel tid kaldt 16. s. e. trin for efterårets påskedag, som det også - 3 -

4 kommer til udtryk i de salmer, vi synger i dag. Men det betyder da også, at vi skal høre, at Johannes prædiker for os. Fortællingen om Lazarus, hvis navn meget sigende betyder: Gud har hjulpet, er fortællingen om mig. Så længe jeg lever, får jeg givet livet, ikke som en selvfølge, men som en gave. Og når jeg en skønne dag møder døden, så er det ikke bare dette mørke gravkammer. Nej, der møder jeg ham, der siger til Martha såvel som til dig og mig: Jeg er opstandelsen og livet; den der tror på mig, skal leve, om han end dør. Han der gik i forvejen for mig ind i min død og fremtid, Kristus. Det er det, Holger Lissner så smukt digter om i sin salme: Der er en vej (nr. 551 i DDS) I det første vers taler han om vort liv, sådan som vi må leve det alene, om vejen, som vi må gå alene ind i mørket, det ukendte skumringsland. Det land ingen vender tilbage fra for at fortælle om, hvad der venter os der. Der er en vej, som vi må gå alene. I det næste vers siger han: Der er en mand som i kærlighed til livet gik ind i mørket og bar det på sin krop. Hvad ingen kunne, det gjorde han for alle: han blev til mørke og mørket lyste op. Kristus er den mand, og da han gik ind i mørket og bar det for os da gik han ind i salme 139 s billedverden og opfyldte den. Han blev vort lys og hans hånd vil også lede mig der, hans højre holder mig fast og river mig ud af dødens garn. For døden er at være uden Gud, uden kærlighed. For Guds rige er der, hvor kærlighed bor. Derfra kastes der et lys på den vej, vi vandrer, som på sin vis ophæver det første vers tale om den ensomme vandring. For lyset falder også i Ordet på denne vej. Her hører jeg som et ekko fra min dåb: Jeg er opstandelsen og livet, den der tror det, skal leve om han end dør. Tror du det? spørger Jesus Martha, som præsten spurgte mine forældre. Martha svarede: Ja, Herre jeg tror, at du er Kristus, Guds Søn, ham som kommer til verden. Det er kirkens bekendelse til Kristus. 2. trosartikel som menigheden bekender i gudstjenesten og som lyder i tilspørgelsens form lige før dåben. Det svar gjorde mine forældre til deres svar med deres ja ved min dåb

5 Det er nok værd at bide mærke i den sidste sætning, i Marthas svar, hendes bekendelse af Kristus. Ham som kommer. Det er en del af titlen eller betegnelsen ham som kommer nu og siden. Der er en lov som er stærkere end døden: at kærligheden vil få det sidste ord. Nu gælder nåden til trøst for dem, som tror. Det er vores nutid, der her er tale om. - You will never walk alone, synger F. C. Liverpools tilhængere, når de med et salmecitat forsikrer klubben om deres solidaritet. Det er i bund og grund netop det, der er budskabet til hver og en af os denne efterårspåskedag. Det udtrykker Holger Lissner så fornemt i sidste vers: Der er en vej, som vi ikke går alene, om end den fører os til et ukendt land; for Kristus venter på os ved dødens grænse, og han er livet, vi får bag tidens rand. Når vi hører det til tro, så skænkes vi livet som dagligt brød, og da kan vi rejse vort faldne mod og møde dagen med glæde og taknemmelighed og synge Gud en sang for den lyse dag. Takke ham, at morgenen mig end er sød at mig dagen fryder trods synd og død. Amen! Afsked med medarbejdere. Da jeg vendte tilbage til arbejdet her i pastoratet, var der sket meget, som er af stor betydning for dette arbejde. I Bredstrup var ansættelsesforholdet mellem Arne Ulvestad og Fredericia Kirkegårde, hvor han var ansat, bragt til ophør. Derfor stod vi uden kirketjener i Bredstrup. I Pjedsted havde sygdom betinget, at Hanne Andersen ikke længere kunne fortsætte sit arbejde som graver ved Pjedsted kirke. Det må vi naturligvis tage til efterretning om end med beklagelse. Jeg vil meget gerne benytte lejligheden til først at sige Hanne Andersen tak for godt samarbejde i 12 år. Det er år, som jeg vil tænke tilbage på med glæde. Man taler nu omstunder meget om, at medarbejdere skal have en slags ejerskab til deres arbejde. Det kan man roligt sige, at Hanne har haft i hele sin ansættelsesperiode. Hun har udvist et meget stort ansvar for kirke og kirkegård, altid ivrigt optaget af at udfylde sin plads, på kirkegården og i kirken. Såvel vi medarbejdere som alle, der kom i kirken og på kirkegården kunne være sikre på at møde en smilende, imødekommende og ihærdig graver. Hun gav sig tid til at tale med de besøgende på kirkegården. Hanne Andersen forlader en kirkegård, der må aftvinge enhver kirkegårds interesseret stor respekt. En stor tak til Hanne for et muntert samarbejde. Jeg vil ønske hende alt muligt godt i fremtiden. Til Arne Ulvestad vil jeg også gerne - 5 -

6 sige tak for samarbejdet i kirken, hvor han har været en interesseret medarbejder, man kunne forlade sig på. Venlig og i godt humør tog han mod menigheden i kirkedøren med sin charmerende norske accent. Med stor tjenstvillighed og imødekommenhed. Jeg ønsker ham alt godt i fremtiden. Det er afgjort på sin plads at takke de afløsere, der har stået os bi i den vanskelige situation, vi er kommet i, specielt Susanne Madsen. Susanne er med stor ihærdighed sprunget til som afløser i begge kirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Afsked med gamle medarbejdere betyder almindeligvis også et goddag til nye medarbejdere. Således også i dette tilfælde. Vi håber meget i næste nummer af kirkebladet at kunne præsentere en ny kirketjener fælles for de to kirker, idet Pjedsted kirkegård herefter også vil overgå til pasning af Fredericia kirkegårde og arbejdet som kirketjener skæres væk fra graverarbejdet på kirkegården. Vi ser meget frem til at kunne komme i rolige vande igen og sammen yde en tilfredsstillende indsats for menigheden. Årets sogneudflugt. I år gik sommerudflugten til Vedersø. Desværre havde jeg ikke mulighed for at deltage i min orlov. Men det er en stor glæde for mig at høre så enstemmigt om en fin tur med godt humør og masser af gode oplevelser. Her er et par billeder fra en meget vellykket udflugt, som vi gerne vil takke Lene Bang og Bente Sørensen for at have tilrettelagt på bedste vis. Høstgudstjeneste 2010 D. 12. september kunne vi igen holde høstgudstjeneste i Pjedsted kirke, hvor Susanne Madsen havde pyntet smukt. Også i år var spejderne mødt op for med deres faner at være med til at gøre det til en særlig festlig dag. Høstofferet blev på 2873,00 kr., som er -6-

7 fordelt mellem Kirkens Korshær i Fredericia og Folkekirkens Nødhjælp. Efter gudstjenesten kunne vi sætte os til bords i præstegårdens konfirmandstue, hvor vi nød den gode mad, der befordrede en god stemning. Tak til alle der medvirkede med praktisk hjælp. og vand til den rimelige pris af 50,00 kr. kl blev den sidste sang sunget og den sidste kop kaffe tømt. Vi håber, at sang og mad bekom alle vel og at vi hermed har prøvet noget som tåler gentagelse. Fyraftensmøde T orsdag 30. september tog vi hul på den nye sæson i præstegården med en sangeftermiddag, der begyndte kl Vi sang en række dejlige efterårssange og lærte da også et par enkelte nye. Blandt andet fortalte jeg lidt om Simon Grotrians nye bryllups salme, der synges på Nu falmer skoven. Kl. 18 kunne vi sætte os til bords og nyde stegt flæsk og persillesovs med øl Konfirmanderne N u er denne sæsons konfirmander kommet godt i gang med undervisningen. Der er to hold i år. Et lille på fem drenge om onsdagen og et noget større på 16 om torsdagen. Til konfirmationsundervisningen hører som bekendt at gå i kirke. Det vil sige, at man som kirkegænger i den kommende tid vil være sammen med nogle af disse unge. Jeg vil gerne opfordre alle til at tage godt imod dem og -7-

8 Minikonfirmander Også i år har vi naturligvis undervisning for børnene fra skolens 3. klasser. I år er der så mange børn, at vi må dele dem i to hold. Det første, A klassen, begynder lige efter efterårsferien og fortsætter til 3. uge i januar. B klassen begynder ugen efter og slutter i april. det kan man blandt andet gøre ved at komme til gudstjenesterne selv! Så de, ikke skal bekræftes i det alle siger: der kommer der da aldrig nogen. Dramagudstjeneste i Bredstrup kirke. Den 14. november er det disse konfirmander, der står for gudstjenesten. De skal ved hjælp af dramaindslag fortolke et par bibeltekster, ligesom de skal stå for tekstlæsninger og bønner. Vi har ikke mindre end to dåb den dag dem tager jeg mig nu selv af. Men det bliver en udfordring for disse unge mennesker at være med til at række evangeliet til en stor menighed denne dag. Kom og vær med til en festlig og anderledes gudstjeneste. Bak de unge op ved at komme og vise dem, at det ikke er ligegyldigt, det de er i gang med! Overvejelser omkring kirkebladet På et menighedsrådsmøde i september blev kirkebladet drøftet. Er der en rimelig sammenhæng mellem hvad det koster og den kommunikation, det yder? Alle sogne i provstiet er blevet bedt om at foretage besparelser, også Bredstrup-Pjedsted. Vi overvejer nu muligheden af et samarbejde med Fokus, der jo udkommer i hele pastoratet, ligesom vi vil udnytte vores hjemmeside bedre. Dertil kan komme en mere målrettet annoncering af vore tiltag. Formanden gør i sin hilsen opmærksom på vores nye hjemmeside, som så småt begynder at finde sin form. Webadressen er: Her vil man meget billigt kunne bringe læsestof, oplysninger, links m.m. så det printede blad kunne skæres betydeligt ned. Menighedsrådet vil sætte pris på kommentarer til disse tanker/forslag til forbedret kommunikation

9 Tirsdag 14. december kl Gudrun Jessen fortæller om Den unge Grundtvig i Thyregod. Gudrun Jessen, der har været præstekone igennem mange år i Thyregod, har interesseret sig meget for den berømte gæst i præstegården. N. F- S. Grundtvig tilbragte jo en del af sine ungdomsår i Thyregod præstegård, hvor han var privatelev hos præsten der, som var en god bekendt af hans far. Således er Grundtvig konfirmeret i Thyregod kirke. Gudrun Jessens interesse for den unge Grundtvig afspejlede sig i DR s meget vellykkede julekalender 2009 Pagten. Naturligvis skal vi også synge adventsog julesalmer sammen. Gudrun Jessen er lektor i engelsk og latin og har samarbejdet med forfatteren Ida Jessen (hendes datter) om oversættelsen af den fremragende roman Gilead af den amerikanske forfatter Marilynne Robinson. Dernæst har Gudrun Jessen været konsulent for forfatter Hanne Richardt Beck på oversættelsen af samme forfatters roman Hjemme, som er en fortsættelse til Gilead. Bogen er udkommet dette forår. Arrangementer Tirsdag 1. februar kl Knud Tarpgaard, Vedersø Knud Tarpgaard, der er en garvet fortæller, tager os i sit fortælleunivers på en tur igennem den nordiske mytologi. Vi kommer til at høre om verdens skabelse, Tors brudefærd, Balders død, Fenrisulven og flere af de drabelige beretninger om kampene mellem guder og jætter. Tirsdag 1. marts kl Thomas H. Beck Krigen i Afghanistan. I et forsøg på at svare på nogle af alle de spørgsmål, der melder sig, når vi i pressen konfronteres med, at endnu en ung dansk soldat har mistet livet eller sin førlighed, vil sogne- og feltpræst Thomas H. Beck med sit foredrag give en indsigt i Afghanistans brogede historie og baggrunden for den nuværende situation, samt de danske soldaters opgaver og store indsats i landet. Naturligt vil foredraget også berøre de

10 udfordringer, der ligger i at være præst under så specielle forhold, der er noget anderledes end Thomas Becks dagligdag som sognepræst i Barløse, Sandager og Holevad sogne nord for Assens på Fyn. Foredraget vil blive suppleret med nogle billedserier, der giver et godt indtryk af Afghanistan, dets befolkning og soldaternes indsats. Thomas Beck har været udsendt som feltpræst for tre hele hold danske soldater i Afghanistan. Første gang i 2004, anden gang i og tredje gang Tre vidt forskellige missioner, hvor den første fokuserede på fredeligt samarbejde med lokale myndigheder om genopbygning af hovedstaden Kabul, mens det danske bidrag siden 2006 først og fremmest har sigtet på en militær konfrontation med Taleban i den sydlige Helmand-provins. De tre udsendelser har givet Thomas Beck en indgående indsigt i forholdene i dag i den urohærgede region. En indsigt, der ikke er blevet mindre af to besøg af en måneds varighed i 2008 og Thomas Beck har venligst indvilliget i at træde ind på Kathrines plads, da hun det næste år befinder sig i London. Kirkebil Det er et stående tilbud til alle i Bredstrup og Pjedsted, der har brug for transport til kirke og arrangementer i præstegården, at de kan bestille en taxa dagen før. Regningen går til præstegården. Bestilling senest en time før vognen ønskes. Aftenmøder Torsdag 11. november kl Peter & Poul. Pressefotograf Peter Honoré og journalist Poul Beck fortæller om deres liv i pressens tjeneste ved Fredericia Dagblad. Det er blevet til mange store oplevelser af meget forskellig karakter. Sammen har de været med til at dække stort og småt i vores område i en lang årrække og har således bogstaveligt skrevet historie. Det er historier der strækker sig fra tragedier til muntre og glædelige begivenheder. Naturligvis bliver der også lejlighed til at se et udvalg af Peter Honorés fremragende pressefotos. Tirsdag 30. november kl Adventsgudstjeneste i Bredstrup kirke med efterfølgende foredrag i Pjedsted forsamlingshus. Prædiken og foredrag ved Erling Tiedemann, København. Efter gudstjenesten venter kaffen på os i forsamlingshuset, og når denne er indtaget vil vores tidligere amtsborgmester Erling Tiedemann fortælle os om Peters Jul m.m. en personlig beretning, hvor den store fortæller folder sig ud. Denne aften arrangeres i samarbejde med Foredragsforeningen.

11 Torsdag 20. januar kl Ole Engberg fortæller om Valget et forsøg på at forstå, hvad der fik unge mennesker fra slutningen af 30erne og begyndelsen af 40erne til at vælge modstand mod besættelsesmagten eller medløb ud fra Erik Ålbæk Jensens og Tage Skov Hansens forfatterskaber. Foredraget skulle gerne kunne ses som en læsefrugt af min studieorlov, hvor det som andet sted beskrevet er denne emnekreds, jeg skal beskæftige mig med. Torsdag 10. februar kl Filmaften: De nøgne træer en filmatisering af Tage Skov Hansens debutroman af samme navn. De nøgne træer Anmeldt af: Rune Stærmose Hansen De Nøgne Træer er en lille perle i dansk film, og vel den mest vellykkede om 2. Verdenskrig, der er lavet her i landet. Kampen om modstanden Da den unge læge - og erfarne håndværker ud i sabotørens virke - Christian Borch (Michael Moritzen), kommer til byen, dannes en sabotagegruppe, som fungerer efter bedste evne. Men Borch har ikke styr på alle tropperne. Nok er det ham, som bestemmer over gruppen, men han kan ikke styre sin kone Gerda (Lena Nilsson), som har et forhold til den utilpassede Holger (Ole Lemmeke). Individet vs. fællesskabet Schou-Hansen begyndte efter sin studentereksamen at læse litteraturhistorie, men han involverede sig også i illegalt arbejde, som havde til formål at svække nazisternes tilstedeværelse i Danmark. Individet i forhold til fællesskabet er i Schou-Hansens forfatterskab et centralt tema. I forhold til Ole Christian Madsens billedskønne men noget overgjorte og hule Flammen & Citronen er De Nøgne Træer stadig en meget spændende og intens oplevelse. Torsdag 10. marts kl Helge Bekke-Hansen, tidl. forstander Uldum Folkehøjskole. Det historisk-poetiske og den grundtvigske tradition De frie skolers historisk-poetiske dannelsestradition står til debat i disse år. Mange ser den grundtvigske livsoplysning som forældet i forhold til den multikulturelle og globale virkelighed. Andre finder et skatkammer i den grundtvigske tradition til festlige lejligheder. Foredraget vil vægte et tredje standpunkt, der peger på det historisk-poetiske som en måde at se og forstå sin verden på.

12 23. januar i Pjedsted kirke. Afslutnings gudstjeneste med det første hold minikonfirmander 6. marts kl i Bredstrup kirke Fastelavnsgudstjeneste i Bredstrup kirke. Minikonfirmanderne medvirker og der er tøndeslagning m.m. bagefter i præstegården. Julekoncert i Bredstrup kirke 7. december kl Kolding Kammerkor. Det er en stor glæde at kunne præsentere Kolding Kammerkor under ledelse af dirigenten Morten Heide ved årets julekoncert. Koret, der tæller ca. 30 medlemmer, har ofte samarbejdet med andre store kor professionelle solister ved fremførelsen af større værker. Repertoiret spænder fra ældre klassiske værker, sange, viser og rytmiske satser. Naturligvis bærer repertoiret denne aften præg af den kommende højtid. Familiegudstjenester 12. december kl i Bredstrup kirke Advents gudstjeneste i samarbejde med skolen. Minikonfirmanderne medvirker og der er julehygge på skolen bagefter. 17. april palmesøndag kl i Bredstrup kirke Afslutningsgudstjeneste for det andet hold minikonfirmander. Alle gudstjenester er for hele familien ikke kun dem, der i år går til minikonfirmandundervisning. Nytårsmarchen 2011 Også næste årsskifte vil vi markere med en nytårsmarch inden gudstjenesten kl i Bredstrup kirke. I år prøve vil vi prøve en ny rute. Vi mødes ved Bredstrup kirke kl I bus køres vi så ud til Fager Lien i Egum, hvorfra vi går gennem denne skønne del af pastoratet til kirke. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et glas vin med bobler i og et stykke kransekage. Det var rigtigt fornøjeligt sidste gang. Det håber vi også bliver tilfældet den kommende nytårsdag.

13 Fra menighedsrådet. Arbejdet i menighedsrådet har i den senere tid været præget af medarbejdersituationen og økonomien. Vi er i den situation, at der skal spares i sognene i provstiet. Det betyder, at arbejdet med udvidelse af præstegården er stillet i bero, idet provstiet har vedtaget, at der ikke må være anlægsudgifter i 2011.På medarbejdersiden er der sket ændringer i Bredstrup og i Pjedsted. Graver og kirketjenerstillingen ved Bredstrup kirke. Samarbejdet mellem Fredericia Kirkegårde og graver og kirketjener Arne Ulvestad er ophørt. Det betyder, at Arne ikke længere er graver og kirketjener ved Bredstrup kirke. Fra menighedsrådets side skal der her rettes en tak til Arne Ulvestad for hans virke som graver og kirketjener ved Bredstrup kirke. Et arbejde, som er udført til vor fulde tilfredshed. Også tak for et godt samarbejde. Menighedsrådet har på baggrund af, at det har vist sig vanskeligt for Fredericia Kirkegårde at håndtere og rumme den kombinerede stilling som graver og kirketjener valgt at udskille kirketjenerfunktionen. Det betyder, at Fredericia Kirkegårde fortsat skal varetage kirkegårdsarbejdet Graver og kirketjenerstillingen ved Pjedsted Kirke. Siden 1998 har Hanne Andersen virket som graver- og kirketjener ved Pjedsted kirke. Vi har i Hanne Andersen haft en god, kompetent og tjenstvillig medarbejder. Som det sikkert er en del af menigheden bekendt, så blev Hanne ramt af sygdom og følger heraf, som betød vanskeligheder med at udføre de opgaver, som er forbundet med stillingen. Efter gensidig aftale mellem Hanne Andersen og menighedsrådet er vi derfor blevet enige om at ophøre samarbejdet. Mellem Hanne s fagforening FAKK og menighedsrådet er der blevet indgået en fratrædelsesaftale den 24. september På menighedsrådets vegne vil jeg som formand sige Hanne Andersen en stor og hjertelig tak for årene, hvor du har virket som graver og kirketjener i Pjedsted. Tak for et godt samarbejde. Vi ønsker dig det bedste for fremtiden. De bedste hilsener Bjarne Gertz Olsen, formand.

14 Hilsen fra Hanne. Jeg vil gerne på denne måde sige en stor tak til alle jeg har lært at kende gennem mit arbejde på kirkegården og i kirken. En speciel tak til Christian og Ruth Jensen (nærmeste nabo til kirken) der har været som en far og mor for mig. Jeg har været utrolig glad for mit arbejde gennem næsten 12 år. Mange hilsner Hanne Kirkegårdene i Bredstrup og i Pjedsted passes af Fredericia Kirkegårde. Menighedsrådet har besluttet, at kirkegårdene skal passes af Fredericia kirkegårde. Det er en opgave, som Fredericia Kirkegårde løser for menighedsrådet. Dette betyder også, at det er Fredericia Kirkegårde som tilrettelægger arbejdet og sørger for udførelse af dette. Nogle dage vil man derfor kunne se flere ansatte på kirkegården. Andre dage er der måske ingen ansatte. Spørgsmål vedr. kirkegården og pasningen af gravsteder skal rettes til Fredericia kirkegårde tlf

15 Livets gang: Bredstrup Døbte: Kristoffer Kjerside Jensen-Dahm Sigurd Høyer Storm Nicklas Oliver Hartvig Kristensen Caroline Glavind Linnet Viede og velsignede: Ruth Kjær Nyborg og Thyge Riis Nyborg Dorthe Valentin Bohlbro og Anders Knudsen Bohlbro Døde og begravede: Maren Hansen Gerda Nielsen Pjedsted Viede og velsignede: Heidi Lonnie Lütken Hansen og Bjørn Angelo Lütken Hansen Tina Deuleran og Michael Deleuran Anni Tina Møller og Michael Møller Døde og begravede: Lars Peter Christiansen Bro Willy Bylov Karlo Marinus Baumann Henning Schulz Andersen Inger Lykkebo Sørensen Poul Erik Madsen Sognenes hjemmeside findes på På siden er der forskellige informationer herunder referater fra menighedsrådsmøder m.m Gospel Kids Husk ved den sidste gudstjeneste i Bredstrup kirke hver måned er der Gospel Kids. Det er et tilbud til de yngre kirkegængere om, at de kan gå med vores kirkesanger Anette og en medhjælper over i konfirmandstuen under salmen før prædikenen. Her bydes der på et glas saftevand og en kiks inden børnene aktiveres med rytmisk sang, musik og dans. Når præsten går ned fra prædikestolen, slutter børnene sig til os andre igen. Kom og vær med! NB-KLUBBEN Alle børn er velkommen på Nyager 12 i Bredstrup, hvor vi mødes tirsdage fra kl til NB-Klubben (Nyager Børneklub) er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. LEdErE: Gunhild og Bjarne Gertz Olsen (tlf ) Isabella, Hanne og Mikael Arendt Laursen (tlf )

16 BREDSTRUP 10 oktober 19. s. trin oktober 20. s. e. trin oktober 21. s. e. trin oktober 22. s. e. trin november Alle helgens dag november 24. s. s. e. trin november Sidste s. i kirkeåret november 1. s. i advent * december 2. s. i advent december 3. s. i advent december 4. s. i advent ingen gudstjeneste 24 december juleaften december juledag december 2. juledag..ingen gudstjeneste 1 januar Nytårsdag januar Helligtrekongers s januar 1. s. e. h3k januar 2. s. e. h3k januar 3. s. e. h3k.ingen gudstjeneste 30 januar 4. s. e. h3k * februar 5. s. e. h3k februar Sidste s. e. h3k februar Septuagesima februar Seksagesima * marts Fastelavn ** marts 1. s. i fasten marts 2. s. i fasten * marts 3. s. i fasten april Midfaste april Mariæ Bebudelse april Palmesøndag **10.30 * Gospel Kids ADRESSER Sognepræst Ole Engberg, Bredstrupvej 128, Bredstrup, telf mail: Træffes bedst kl undtagen mandag Menighedsrådsformand Bjarne Gertz Olsen telf Kirkesanger Anette Mouritsen telf Organist Peter Toft Poulsen, telf PJEDSTED 10 oktober 19. s. trin oktober 20. s. e. trin oktober 21. s. e. trin oktober 22. s. e. trin november Alle helgens dag november 24. s.e. trin ingen gudstjeneste 21 november Sidste s. i kirkeåret november 1. s. i advent december 2. s. i advent december 3. s. i advent ingen gudstjeneste 19 december 4. s. i advent december juleaften december juledag december 2. juledag januar Nytårsdag. ingen gudstjeneste 2 januar Helligtrekongers s januar 1. s. e. h3k januar 2. s. e. h3k januar 3. s. e. h3k ** januar 4. s. e. h3k februar 5. s. e. h3k februar Sidste s. e. h3k februar Septuagesima februar Seksagesima marts Fastelavn.. ingen gudstjeneste 13 marts 1. s. i fasten marts 2. s. i fasten marts 3. s. i fasten april Midfaste april Mariæ Bebudelse april Palmesøndag. ingen gudstjeneste ** Familie gudstjeneste BREDSTRUP Kirkeværge Peter Pagh, telf Fredericia Kirkegårdskontor telf PJEDSTED Kirkeværge Niels Jørgen Andersen, tlf Fredericia Kirkegårdskontor telf Redigeret af : Ole Engberg NGJ Tryk: Strandbygaard Grafisk A/S tlf

BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015

BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015 KIRKEBLAD BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015 Konfirmation 2015 dag har jeg valgt, at vi foruden de I to tekster, der blev læst ved I konfirmanders dåb også skal høre to brudstykker

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

4 December Januar Februar 2013/14

4 December Januar Februar 2013/14 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2013/14 Kirkeværge, hvad er det? Johan Knudsen har velvilligt sagt ja til at fortælle om sin funktion som kirkeværge i Rise, og jeg føler mig ventet og velkommen

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN kort & godt Julekrybber fra hele verden Mød det nye menighedsråd Hvad er en sorgruppe Händels Messias i Mølholm Kirke Side 2-3 Side 4-5 Side 7 Side 8 Mere information på: på: www.molholm-kirke.dk MØLHOLM

Læs mere

KIRKEBLADET Dec. - jan. - feb. 2013/2014

KIRKEBLADET Dec. - jan. - feb. 2013/2014 KIRKEBLADET Dec. - jan. - feb. 2013/2014 BRENDERUP OG INDSLEV SOGNE Labyrintens to spørgsmål Kender du følelsen af at gå i en labyrint? Væggene klæber og klemmer, og man bare går og går og går. Engang

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Vinter 2014/2015 December Januar Februar Nr. 1 30. årg. www.skivesogn.dk Karsten Nissens afskedsprædiken Søndag d. 28. september holdt Karsten Nissen sin afskedsprædiken, og satte

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

marts, april og maj 2015. Årgang 59 Hasseris Sogneblad

marts, april og maj 2015. Årgang 59 Hasseris Sogneblad marts, april og maj 2015. Årgang 59 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2009-2010 Landemodeprædiken i Odense Domkirke 26. sept. 2009 Af provst Anders Hauge. Tekst: Sig altid vor Gud og Fader tak for alle ting i vore Herres Jesu Kristi

Læs mere

Kirkelig vejviser. Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk

Kirkelig vejviser. Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk SEPTEMBER JUNI OKTOBER JULI NOVEMBER AUGUST 2013 2011 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Men hvis I ikke er gift, skal I, såfremt I ønsker fælles forældremyndighed,

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere