BREDSTRUP PJEDSTED OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BREDSTRUP PJEDSTED OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR 2010-2011"

Transkript

1 K I R K EBLA D BREDSTRUP PJEDSTED OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR

2 Efterårets påskedag (Johannes kap. 11, og Salme 139 i Det Gamle Testamente)- tekster til 16. s. e. trin 2. tekstrække Der er én bøn i bønnen over alle bønner, nemlig Fader vor, der trænger sig på i mødet med teksterne til 16. s. e. trin. Den bøn, jeg tænker på, er: Giv os i dag vort daglige brød. For når vi tænker med, hvad Martin Luther har lært os om betydningen af denne bøn, så kan vi se både salmistens lovsang fra Det gamle Testamente og Johannes beretning om Lazarus opvækkelse fra de døde, som et svar på denne bøn. Luther lærer os nemlig, at det daglige brød er meget, meget mere end det, vi får fyldt vores mave med hver dag. Det daglige brød er alt det, der giver vort liv mening og fylde. Først og fremmest er det vor familie, kone/mand, børn, gode venner og naboer. Det er alt det, som vi vel alle ind imellem er tilbøjelige til at tage for givet i betydning af selvfølge. I det tilfælde kan vi nok ikke tale om det daglige brød på en måde, der implicerer taknemmelighed og kærlighed. Men der er da også en anden betydning af det at tage noget for givet. Den ligger nok i virkeligheden nærmere vendingens oprindelige betydning, nemlig at det er mig givet eller skænket som en gave, jeg kan modtage. Men som jeg altså også kan miste. Ingen af os slipper uden om at blive konfronteret med den kendsgerning, at det selvfølgelige ikke længere er en selvfølge, når det rammer os selv eller én vi har kær. Det, der med et slag kan forandre alt. Sygdom, tab og død. Når virkeligheden rammer os på den måde, kalder den sorgen, men også taknemmeligheden frem. Vi hører i dag Johannes bringe os en fortælling, som ingen af de andre evangelister har med. Hvorfor ved vi ikke, men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Johannes som den mesterfortæller han er, vil bruge denne fortælling til at prædike for os om livet og døden ikke dengang men lige nu, hvor vi er samlede om Guds ord. Han vil give os mod til at tage imod vort liv som en gave, der rækkes os af livets Gud, selvom vi må leve det på forgængelighedens betingelser. At mig dagen fryder trods synd og død. Intet andet sted i NT møder vi Jesus så menneskelig og så tæt på menneskelige normalforhold. Vi hører om et nært venskab, og vi hører om at Jesus rammes af Lazarus families sorg. Han oprøres over den. Opvækkelsen sker så at sige i protest over de vilkår, der er givet og vil vække nyt håb og mod hos os til at leve vort liv frimodigt og uden angst, på trods. Fortællingen lægger i al dens fantastiske og uforståelige styrke sig som et svøb om os, der både trøster og åbner for et nyt håb midt i mørket og dødens skygge. Hvor jeg føler, at alt er mørke, der tændes et lys, som det salmisten sang om: Mørket er ikke mørke for dig, natten er som dagen, mørket er som lys. Det vi synger om med Jakob Knudsen i hans vidunderlige og elskede salme Se nu stiger solen. For mig er der heller ikke nogen tvivl om, at det netop er følelsen af taknem

3 melighed, der bærer den salme igennem. Vi ved, at Jakob Knudsen, der ellers så langt fra var en morgenmand, engang havde besøg af en anden forfatter. De diskuterede og underholdt sig med hinanden indtil den årle morgenstund, og havde nok ikke spyttet i bægeret. Så gik han ud denne sommermorgen, tindrende klar med en vidunderlig solopgang. Fra sin terrasse i Mellerup præstegård så han solopgangen over Randers fjord. Han så, hvordan dagen voksede ud af himlen. Lysvæld bag ved Lysvæld i himlen ind. Det var livet der kom til ham ikke som en selvfølge, men som en mægtig gave. Tænk at kunne kalde denne dag med navne som bedst jeg ved: Moder, søster, elskte min kærlighed. Det er denne erkendelse, der giver ham mod til livet trods synd og død. Dette trods er, hvad han skænkes, hvad vi skænkes eller gives hver morgen på ny. Det gør vi, fordi Jakob Knudsen foretager troens spring. Idet han ser dagen som en gave, der med den opgående sol rækkes ham, så melder spørgsmålet sig naturligvis med det samme: Jamen, hvis det er en gave, hvem er så giveren. Hvem er det, der rækker mig livet og skænker mig det daglige brød der? Ja, det er der for præsten Jakob Knudsen kun ét svar på. Det gør Gud, hvis vilje vi beder om må ske. når blot jeg trygt vil sige: din vilje ske! Og det bekræftes han da i med det symbol, han ser i den opgående sol. Det er billedet på Kristi opstandelse. Kristi opstandelse, livets sejr over døden, den har han fået del i i sin dåb, og derfor kan han sige: ud hans hånd mig river af dødens garn, jeg er hans barn. Det er altså en prædiken om livsmod på trods og sådan hører jeg også Johannes fortælling om Lazarus, der bliver revet ud af dødens garn. Vi kan ikke komme til rette med den fortælling eller begribe den, hvis vi ikke forstår den som en foregribelse af eller tegn på påskemorgenens opstandelse, som intet øje så. Hvor det skete, som ikke kunne ske, men som vi alligevel holder søndag på. Fordi den netop møder os som en tilgivelse af vort liv, idet den, når den tros, giver os nyt liv til, det vi har. Derfor har man også fra gammel tid kaldt 16. s. e. trin for efterårets påskedag, som det også - 3 -

4 kommer til udtryk i de salmer, vi synger i dag. Men det betyder da også, at vi skal høre, at Johannes prædiker for os. Fortællingen om Lazarus, hvis navn meget sigende betyder: Gud har hjulpet, er fortællingen om mig. Så længe jeg lever, får jeg givet livet, ikke som en selvfølge, men som en gave. Og når jeg en skønne dag møder døden, så er det ikke bare dette mørke gravkammer. Nej, der møder jeg ham, der siger til Martha såvel som til dig og mig: Jeg er opstandelsen og livet; den der tror på mig, skal leve, om han end dør. Han der gik i forvejen for mig ind i min død og fremtid, Kristus. Det er det, Holger Lissner så smukt digter om i sin salme: Der er en vej (nr. 551 i DDS) I det første vers taler han om vort liv, sådan som vi må leve det alene, om vejen, som vi må gå alene ind i mørket, det ukendte skumringsland. Det land ingen vender tilbage fra for at fortælle om, hvad der venter os der. Der er en vej, som vi må gå alene. I det næste vers siger han: Der er en mand som i kærlighed til livet gik ind i mørket og bar det på sin krop. Hvad ingen kunne, det gjorde han for alle: han blev til mørke og mørket lyste op. Kristus er den mand, og da han gik ind i mørket og bar det for os da gik han ind i salme 139 s billedverden og opfyldte den. Han blev vort lys og hans hånd vil også lede mig der, hans højre holder mig fast og river mig ud af dødens garn. For døden er at være uden Gud, uden kærlighed. For Guds rige er der, hvor kærlighed bor. Derfra kastes der et lys på den vej, vi vandrer, som på sin vis ophæver det første vers tale om den ensomme vandring. For lyset falder også i Ordet på denne vej. Her hører jeg som et ekko fra min dåb: Jeg er opstandelsen og livet, den der tror det, skal leve om han end dør. Tror du det? spørger Jesus Martha, som præsten spurgte mine forældre. Martha svarede: Ja, Herre jeg tror, at du er Kristus, Guds Søn, ham som kommer til verden. Det er kirkens bekendelse til Kristus. 2. trosartikel som menigheden bekender i gudstjenesten og som lyder i tilspørgelsens form lige før dåben. Det svar gjorde mine forældre til deres svar med deres ja ved min dåb

5 Det er nok værd at bide mærke i den sidste sætning, i Marthas svar, hendes bekendelse af Kristus. Ham som kommer. Det er en del af titlen eller betegnelsen ham som kommer nu og siden. Der er en lov som er stærkere end døden: at kærligheden vil få det sidste ord. Nu gælder nåden til trøst for dem, som tror. Det er vores nutid, der her er tale om. - You will never walk alone, synger F. C. Liverpools tilhængere, når de med et salmecitat forsikrer klubben om deres solidaritet. Det er i bund og grund netop det, der er budskabet til hver og en af os denne efterårspåskedag. Det udtrykker Holger Lissner så fornemt i sidste vers: Der er en vej, som vi ikke går alene, om end den fører os til et ukendt land; for Kristus venter på os ved dødens grænse, og han er livet, vi får bag tidens rand. Når vi hører det til tro, så skænkes vi livet som dagligt brød, og da kan vi rejse vort faldne mod og møde dagen med glæde og taknemmelighed og synge Gud en sang for den lyse dag. Takke ham, at morgenen mig end er sød at mig dagen fryder trods synd og død. Amen! Afsked med medarbejdere. Da jeg vendte tilbage til arbejdet her i pastoratet, var der sket meget, som er af stor betydning for dette arbejde. I Bredstrup var ansættelsesforholdet mellem Arne Ulvestad og Fredericia Kirkegårde, hvor han var ansat, bragt til ophør. Derfor stod vi uden kirketjener i Bredstrup. I Pjedsted havde sygdom betinget, at Hanne Andersen ikke længere kunne fortsætte sit arbejde som graver ved Pjedsted kirke. Det må vi naturligvis tage til efterretning om end med beklagelse. Jeg vil meget gerne benytte lejligheden til først at sige Hanne Andersen tak for godt samarbejde i 12 år. Det er år, som jeg vil tænke tilbage på med glæde. Man taler nu omstunder meget om, at medarbejdere skal have en slags ejerskab til deres arbejde. Det kan man roligt sige, at Hanne har haft i hele sin ansættelsesperiode. Hun har udvist et meget stort ansvar for kirke og kirkegård, altid ivrigt optaget af at udfylde sin plads, på kirkegården og i kirken. Såvel vi medarbejdere som alle, der kom i kirken og på kirkegården kunne være sikre på at møde en smilende, imødekommende og ihærdig graver. Hun gav sig tid til at tale med de besøgende på kirkegården. Hanne Andersen forlader en kirkegård, der må aftvinge enhver kirkegårds interesseret stor respekt. En stor tak til Hanne for et muntert samarbejde. Jeg vil ønske hende alt muligt godt i fremtiden. Til Arne Ulvestad vil jeg også gerne - 5 -

6 sige tak for samarbejdet i kirken, hvor han har været en interesseret medarbejder, man kunne forlade sig på. Venlig og i godt humør tog han mod menigheden i kirkedøren med sin charmerende norske accent. Med stor tjenstvillighed og imødekommenhed. Jeg ønsker ham alt godt i fremtiden. Det er afgjort på sin plads at takke de afløsere, der har stået os bi i den vanskelige situation, vi er kommet i, specielt Susanne Madsen. Susanne er med stor ihærdighed sprunget til som afløser i begge kirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Afsked med gamle medarbejdere betyder almindeligvis også et goddag til nye medarbejdere. Således også i dette tilfælde. Vi håber meget i næste nummer af kirkebladet at kunne præsentere en ny kirketjener fælles for de to kirker, idet Pjedsted kirkegård herefter også vil overgå til pasning af Fredericia kirkegårde og arbejdet som kirketjener skæres væk fra graverarbejdet på kirkegården. Vi ser meget frem til at kunne komme i rolige vande igen og sammen yde en tilfredsstillende indsats for menigheden. Årets sogneudflugt. I år gik sommerudflugten til Vedersø. Desværre havde jeg ikke mulighed for at deltage i min orlov. Men det er en stor glæde for mig at høre så enstemmigt om en fin tur med godt humør og masser af gode oplevelser. Her er et par billeder fra en meget vellykket udflugt, som vi gerne vil takke Lene Bang og Bente Sørensen for at have tilrettelagt på bedste vis. Høstgudstjeneste 2010 D. 12. september kunne vi igen holde høstgudstjeneste i Pjedsted kirke, hvor Susanne Madsen havde pyntet smukt. Også i år var spejderne mødt op for med deres faner at være med til at gøre det til en særlig festlig dag. Høstofferet blev på 2873,00 kr., som er -6-

7 fordelt mellem Kirkens Korshær i Fredericia og Folkekirkens Nødhjælp. Efter gudstjenesten kunne vi sætte os til bords i præstegårdens konfirmandstue, hvor vi nød den gode mad, der befordrede en god stemning. Tak til alle der medvirkede med praktisk hjælp. og vand til den rimelige pris af 50,00 kr. kl blev den sidste sang sunget og den sidste kop kaffe tømt. Vi håber, at sang og mad bekom alle vel og at vi hermed har prøvet noget som tåler gentagelse. Fyraftensmøde T orsdag 30. september tog vi hul på den nye sæson i præstegården med en sangeftermiddag, der begyndte kl Vi sang en række dejlige efterårssange og lærte da også et par enkelte nye. Blandt andet fortalte jeg lidt om Simon Grotrians nye bryllups salme, der synges på Nu falmer skoven. Kl. 18 kunne vi sætte os til bords og nyde stegt flæsk og persillesovs med øl Konfirmanderne N u er denne sæsons konfirmander kommet godt i gang med undervisningen. Der er to hold i år. Et lille på fem drenge om onsdagen og et noget større på 16 om torsdagen. Til konfirmationsundervisningen hører som bekendt at gå i kirke. Det vil sige, at man som kirkegænger i den kommende tid vil være sammen med nogle af disse unge. Jeg vil gerne opfordre alle til at tage godt imod dem og -7-

8 Minikonfirmander Også i år har vi naturligvis undervisning for børnene fra skolens 3. klasser. I år er der så mange børn, at vi må dele dem i to hold. Det første, A klassen, begynder lige efter efterårsferien og fortsætter til 3. uge i januar. B klassen begynder ugen efter og slutter i april. det kan man blandt andet gøre ved at komme til gudstjenesterne selv! Så de, ikke skal bekræftes i det alle siger: der kommer der da aldrig nogen. Dramagudstjeneste i Bredstrup kirke. Den 14. november er det disse konfirmander, der står for gudstjenesten. De skal ved hjælp af dramaindslag fortolke et par bibeltekster, ligesom de skal stå for tekstlæsninger og bønner. Vi har ikke mindre end to dåb den dag dem tager jeg mig nu selv af. Men det bliver en udfordring for disse unge mennesker at være med til at række evangeliet til en stor menighed denne dag. Kom og vær med til en festlig og anderledes gudstjeneste. Bak de unge op ved at komme og vise dem, at det ikke er ligegyldigt, det de er i gang med! Overvejelser omkring kirkebladet På et menighedsrådsmøde i september blev kirkebladet drøftet. Er der en rimelig sammenhæng mellem hvad det koster og den kommunikation, det yder? Alle sogne i provstiet er blevet bedt om at foretage besparelser, også Bredstrup-Pjedsted. Vi overvejer nu muligheden af et samarbejde med Fokus, der jo udkommer i hele pastoratet, ligesom vi vil udnytte vores hjemmeside bedre. Dertil kan komme en mere målrettet annoncering af vore tiltag. Formanden gør i sin hilsen opmærksom på vores nye hjemmeside, som så småt begynder at finde sin form. Webadressen er: Her vil man meget billigt kunne bringe læsestof, oplysninger, links m.m. så det printede blad kunne skæres betydeligt ned. Menighedsrådet vil sætte pris på kommentarer til disse tanker/forslag til forbedret kommunikation

9 Tirsdag 14. december kl Gudrun Jessen fortæller om Den unge Grundtvig i Thyregod. Gudrun Jessen, der har været præstekone igennem mange år i Thyregod, har interesseret sig meget for den berømte gæst i præstegården. N. F- S. Grundtvig tilbragte jo en del af sine ungdomsår i Thyregod præstegård, hvor han var privatelev hos præsten der, som var en god bekendt af hans far. Således er Grundtvig konfirmeret i Thyregod kirke. Gudrun Jessens interesse for den unge Grundtvig afspejlede sig i DR s meget vellykkede julekalender 2009 Pagten. Naturligvis skal vi også synge adventsog julesalmer sammen. Gudrun Jessen er lektor i engelsk og latin og har samarbejdet med forfatteren Ida Jessen (hendes datter) om oversættelsen af den fremragende roman Gilead af den amerikanske forfatter Marilynne Robinson. Dernæst har Gudrun Jessen været konsulent for forfatter Hanne Richardt Beck på oversættelsen af samme forfatters roman Hjemme, som er en fortsættelse til Gilead. Bogen er udkommet dette forår. Arrangementer Tirsdag 1. februar kl Knud Tarpgaard, Vedersø Knud Tarpgaard, der er en garvet fortæller, tager os i sit fortælleunivers på en tur igennem den nordiske mytologi. Vi kommer til at høre om verdens skabelse, Tors brudefærd, Balders død, Fenrisulven og flere af de drabelige beretninger om kampene mellem guder og jætter. Tirsdag 1. marts kl Thomas H. Beck Krigen i Afghanistan. I et forsøg på at svare på nogle af alle de spørgsmål, der melder sig, når vi i pressen konfronteres med, at endnu en ung dansk soldat har mistet livet eller sin førlighed, vil sogne- og feltpræst Thomas H. Beck med sit foredrag give en indsigt i Afghanistans brogede historie og baggrunden for den nuværende situation, samt de danske soldaters opgaver og store indsats i landet. Naturligt vil foredraget også berøre de

10 udfordringer, der ligger i at være præst under så specielle forhold, der er noget anderledes end Thomas Becks dagligdag som sognepræst i Barløse, Sandager og Holevad sogne nord for Assens på Fyn. Foredraget vil blive suppleret med nogle billedserier, der giver et godt indtryk af Afghanistan, dets befolkning og soldaternes indsats. Thomas Beck har været udsendt som feltpræst for tre hele hold danske soldater i Afghanistan. Første gang i 2004, anden gang i og tredje gang Tre vidt forskellige missioner, hvor den første fokuserede på fredeligt samarbejde med lokale myndigheder om genopbygning af hovedstaden Kabul, mens det danske bidrag siden 2006 først og fremmest har sigtet på en militær konfrontation med Taleban i den sydlige Helmand-provins. De tre udsendelser har givet Thomas Beck en indgående indsigt i forholdene i dag i den urohærgede region. En indsigt, der ikke er blevet mindre af to besøg af en måneds varighed i 2008 og Thomas Beck har venligst indvilliget i at træde ind på Kathrines plads, da hun det næste år befinder sig i London. Kirkebil Det er et stående tilbud til alle i Bredstrup og Pjedsted, der har brug for transport til kirke og arrangementer i præstegården, at de kan bestille en taxa dagen før. Regningen går til præstegården. Bestilling senest en time før vognen ønskes. Aftenmøder Torsdag 11. november kl Peter & Poul. Pressefotograf Peter Honoré og journalist Poul Beck fortæller om deres liv i pressens tjeneste ved Fredericia Dagblad. Det er blevet til mange store oplevelser af meget forskellig karakter. Sammen har de været med til at dække stort og småt i vores område i en lang årrække og har således bogstaveligt skrevet historie. Det er historier der strækker sig fra tragedier til muntre og glædelige begivenheder. Naturligvis bliver der også lejlighed til at se et udvalg af Peter Honorés fremragende pressefotos. Tirsdag 30. november kl Adventsgudstjeneste i Bredstrup kirke med efterfølgende foredrag i Pjedsted forsamlingshus. Prædiken og foredrag ved Erling Tiedemann, København. Efter gudstjenesten venter kaffen på os i forsamlingshuset, og når denne er indtaget vil vores tidligere amtsborgmester Erling Tiedemann fortælle os om Peters Jul m.m. en personlig beretning, hvor den store fortæller folder sig ud. Denne aften arrangeres i samarbejde med Foredragsforeningen.

11 Torsdag 20. januar kl Ole Engberg fortæller om Valget et forsøg på at forstå, hvad der fik unge mennesker fra slutningen af 30erne og begyndelsen af 40erne til at vælge modstand mod besættelsesmagten eller medløb ud fra Erik Ålbæk Jensens og Tage Skov Hansens forfatterskaber. Foredraget skulle gerne kunne ses som en læsefrugt af min studieorlov, hvor det som andet sted beskrevet er denne emnekreds, jeg skal beskæftige mig med. Torsdag 10. februar kl Filmaften: De nøgne træer en filmatisering af Tage Skov Hansens debutroman af samme navn. De nøgne træer Anmeldt af: Rune Stærmose Hansen De Nøgne Træer er en lille perle i dansk film, og vel den mest vellykkede om 2. Verdenskrig, der er lavet her i landet. Kampen om modstanden Da den unge læge - og erfarne håndværker ud i sabotørens virke - Christian Borch (Michael Moritzen), kommer til byen, dannes en sabotagegruppe, som fungerer efter bedste evne. Men Borch har ikke styr på alle tropperne. Nok er det ham, som bestemmer over gruppen, men han kan ikke styre sin kone Gerda (Lena Nilsson), som har et forhold til den utilpassede Holger (Ole Lemmeke). Individet vs. fællesskabet Schou-Hansen begyndte efter sin studentereksamen at læse litteraturhistorie, men han involverede sig også i illegalt arbejde, som havde til formål at svække nazisternes tilstedeværelse i Danmark. Individet i forhold til fællesskabet er i Schou-Hansens forfatterskab et centralt tema. I forhold til Ole Christian Madsens billedskønne men noget overgjorte og hule Flammen & Citronen er De Nøgne Træer stadig en meget spændende og intens oplevelse. Torsdag 10. marts kl Helge Bekke-Hansen, tidl. forstander Uldum Folkehøjskole. Det historisk-poetiske og den grundtvigske tradition De frie skolers historisk-poetiske dannelsestradition står til debat i disse år. Mange ser den grundtvigske livsoplysning som forældet i forhold til den multikulturelle og globale virkelighed. Andre finder et skatkammer i den grundtvigske tradition til festlige lejligheder. Foredraget vil vægte et tredje standpunkt, der peger på det historisk-poetiske som en måde at se og forstå sin verden på.

12 23. januar i Pjedsted kirke. Afslutnings gudstjeneste med det første hold minikonfirmander 6. marts kl i Bredstrup kirke Fastelavnsgudstjeneste i Bredstrup kirke. Minikonfirmanderne medvirker og der er tøndeslagning m.m. bagefter i præstegården. Julekoncert i Bredstrup kirke 7. december kl Kolding Kammerkor. Det er en stor glæde at kunne præsentere Kolding Kammerkor under ledelse af dirigenten Morten Heide ved årets julekoncert. Koret, der tæller ca. 30 medlemmer, har ofte samarbejdet med andre store kor professionelle solister ved fremførelsen af større værker. Repertoiret spænder fra ældre klassiske værker, sange, viser og rytmiske satser. Naturligvis bærer repertoiret denne aften præg af den kommende højtid. Familiegudstjenester 12. december kl i Bredstrup kirke Advents gudstjeneste i samarbejde med skolen. Minikonfirmanderne medvirker og der er julehygge på skolen bagefter. 17. april palmesøndag kl i Bredstrup kirke Afslutningsgudstjeneste for det andet hold minikonfirmander. Alle gudstjenester er for hele familien ikke kun dem, der i år går til minikonfirmandundervisning. Nytårsmarchen 2011 Også næste årsskifte vil vi markere med en nytårsmarch inden gudstjenesten kl i Bredstrup kirke. I år prøve vil vi prøve en ny rute. Vi mødes ved Bredstrup kirke kl I bus køres vi så ud til Fager Lien i Egum, hvorfra vi går gennem denne skønne del af pastoratet til kirke. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et glas vin med bobler i og et stykke kransekage. Det var rigtigt fornøjeligt sidste gang. Det håber vi også bliver tilfældet den kommende nytårsdag.

13 Fra menighedsrådet. Arbejdet i menighedsrådet har i den senere tid været præget af medarbejdersituationen og økonomien. Vi er i den situation, at der skal spares i sognene i provstiet. Det betyder, at arbejdet med udvidelse af præstegården er stillet i bero, idet provstiet har vedtaget, at der ikke må være anlægsudgifter i 2011.På medarbejdersiden er der sket ændringer i Bredstrup og i Pjedsted. Graver og kirketjenerstillingen ved Bredstrup kirke. Samarbejdet mellem Fredericia Kirkegårde og graver og kirketjener Arne Ulvestad er ophørt. Det betyder, at Arne ikke længere er graver og kirketjener ved Bredstrup kirke. Fra menighedsrådets side skal der her rettes en tak til Arne Ulvestad for hans virke som graver og kirketjener ved Bredstrup kirke. Et arbejde, som er udført til vor fulde tilfredshed. Også tak for et godt samarbejde. Menighedsrådet har på baggrund af, at det har vist sig vanskeligt for Fredericia Kirkegårde at håndtere og rumme den kombinerede stilling som graver og kirketjener valgt at udskille kirketjenerfunktionen. Det betyder, at Fredericia Kirkegårde fortsat skal varetage kirkegårdsarbejdet Graver og kirketjenerstillingen ved Pjedsted Kirke. Siden 1998 har Hanne Andersen virket som graver- og kirketjener ved Pjedsted kirke. Vi har i Hanne Andersen haft en god, kompetent og tjenstvillig medarbejder. Som det sikkert er en del af menigheden bekendt, så blev Hanne ramt af sygdom og følger heraf, som betød vanskeligheder med at udføre de opgaver, som er forbundet med stillingen. Efter gensidig aftale mellem Hanne Andersen og menighedsrådet er vi derfor blevet enige om at ophøre samarbejdet. Mellem Hanne s fagforening FAKK og menighedsrådet er der blevet indgået en fratrædelsesaftale den 24. september På menighedsrådets vegne vil jeg som formand sige Hanne Andersen en stor og hjertelig tak for årene, hvor du har virket som graver og kirketjener i Pjedsted. Tak for et godt samarbejde. Vi ønsker dig det bedste for fremtiden. De bedste hilsener Bjarne Gertz Olsen, formand.

14 Hilsen fra Hanne. Jeg vil gerne på denne måde sige en stor tak til alle jeg har lært at kende gennem mit arbejde på kirkegården og i kirken. En speciel tak til Christian og Ruth Jensen (nærmeste nabo til kirken) der har været som en far og mor for mig. Jeg har været utrolig glad for mit arbejde gennem næsten 12 år. Mange hilsner Hanne Kirkegårdene i Bredstrup og i Pjedsted passes af Fredericia Kirkegårde. Menighedsrådet har besluttet, at kirkegårdene skal passes af Fredericia kirkegårde. Det er en opgave, som Fredericia Kirkegårde løser for menighedsrådet. Dette betyder også, at det er Fredericia Kirkegårde som tilrettelægger arbejdet og sørger for udførelse af dette. Nogle dage vil man derfor kunne se flere ansatte på kirkegården. Andre dage er der måske ingen ansatte. Spørgsmål vedr. kirkegården og pasningen af gravsteder skal rettes til Fredericia kirkegårde tlf

15 Livets gang: Bredstrup Døbte: Kristoffer Kjerside Jensen-Dahm Sigurd Høyer Storm Nicklas Oliver Hartvig Kristensen Caroline Glavind Linnet Viede og velsignede: Ruth Kjær Nyborg og Thyge Riis Nyborg Dorthe Valentin Bohlbro og Anders Knudsen Bohlbro Døde og begravede: Maren Hansen Gerda Nielsen Pjedsted Viede og velsignede: Heidi Lonnie Lütken Hansen og Bjørn Angelo Lütken Hansen Tina Deuleran og Michael Deleuran Anni Tina Møller og Michael Møller Døde og begravede: Lars Peter Christiansen Bro Willy Bylov Karlo Marinus Baumann Henning Schulz Andersen Inger Lykkebo Sørensen Poul Erik Madsen Sognenes hjemmeside findes på På siden er der forskellige informationer herunder referater fra menighedsrådsmøder m.m Gospel Kids Husk ved den sidste gudstjeneste i Bredstrup kirke hver måned er der Gospel Kids. Det er et tilbud til de yngre kirkegængere om, at de kan gå med vores kirkesanger Anette og en medhjælper over i konfirmandstuen under salmen før prædikenen. Her bydes der på et glas saftevand og en kiks inden børnene aktiveres med rytmisk sang, musik og dans. Når præsten går ned fra prædikestolen, slutter børnene sig til os andre igen. Kom og vær med! NB-KLUBBEN Alle børn er velkommen på Nyager 12 i Bredstrup, hvor vi mødes tirsdage fra kl til NB-Klubben (Nyager Børneklub) er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. LEdErE: Gunhild og Bjarne Gertz Olsen (tlf ) Isabella, Hanne og Mikael Arendt Laursen (tlf )

16 BREDSTRUP 10 oktober 19. s. trin oktober 20. s. e. trin oktober 21. s. e. trin oktober 22. s. e. trin november Alle helgens dag november 24. s. s. e. trin november Sidste s. i kirkeåret november 1. s. i advent * december 2. s. i advent december 3. s. i advent december 4. s. i advent ingen gudstjeneste 24 december juleaften december juledag december 2. juledag..ingen gudstjeneste 1 januar Nytårsdag januar Helligtrekongers s januar 1. s. e. h3k januar 2. s. e. h3k januar 3. s. e. h3k.ingen gudstjeneste 30 januar 4. s. e. h3k * februar 5. s. e. h3k februar Sidste s. e. h3k februar Septuagesima februar Seksagesima * marts Fastelavn ** marts 1. s. i fasten marts 2. s. i fasten * marts 3. s. i fasten april Midfaste april Mariæ Bebudelse april Palmesøndag **10.30 * Gospel Kids ADRESSER Sognepræst Ole Engberg, Bredstrupvej 128, Bredstrup, telf mail: Træffes bedst kl undtagen mandag Menighedsrådsformand Bjarne Gertz Olsen telf Kirkesanger Anette Mouritsen telf Organist Peter Toft Poulsen, telf PJEDSTED 10 oktober 19. s. trin oktober 20. s. e. trin oktober 21. s. e. trin oktober 22. s. e. trin november Alle helgens dag november 24. s.e. trin ingen gudstjeneste 21 november Sidste s. i kirkeåret november 1. s. i advent december 2. s. i advent december 3. s. i advent ingen gudstjeneste 19 december 4. s. i advent december juleaften december juledag december 2. juledag januar Nytårsdag. ingen gudstjeneste 2 januar Helligtrekongers s januar 1. s. e. h3k januar 2. s. e. h3k januar 3. s. e. h3k ** januar 4. s. e. h3k februar 5. s. e. h3k februar Sidste s. e. h3k februar Septuagesima februar Seksagesima marts Fastelavn.. ingen gudstjeneste 13 marts 1. s. i fasten marts 2. s. i fasten marts 3. s. i fasten april Midfaste april Mariæ Bebudelse april Palmesøndag. ingen gudstjeneste ** Familie gudstjeneste BREDSTRUP Kirkeværge Peter Pagh, telf Fredericia Kirkegårdskontor telf PJEDSTED Kirkeværge Niels Jørgen Andersen, tlf Fredericia Kirkegårdskontor telf Redigeret af : Ole Engberg NGJ Tryk: Strandbygaard Grafisk A/S tlf

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat!

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat! PRÆDIKEN SØNDAG SEKSAGESIMA DEN 12.FEBRUAR 2012 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.45,5-12; 1.Kor.1,18-21; Mark.4,26-32 Salmer: 403,298,156,320,7 Lad tidens hjul omdrive, Lad

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Prædiken til 13. s. e. trin. (ved Stafet For Livet)

Prædiken til 13. s. e. trin. (ved Stafet For Livet) Prædiken til 13. s. e. trin. (ved Stafet For Livet) Søndag den 10. september kl. 8.25 i Bogense kirke Salmer: 754 29 // 370 Tak, Gud, for denne lyse morgen Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101

Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101 Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101 Storm P har malet billedet, juleaften, som jeg har sat udenpå gudstjenestearket. De fleste kender det nok, det er

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden.

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden. Prædiken til 16. Søndag efter trinitatis 2016, Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke Stine Munch I tirsdags på personalemødet besluttede vi, at drengekoret skulle stå nede i koret i dag. Så kan vi både

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 5. april 2015 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække Salmer. DDS 224 Stat op, min sjæl, i morgengry Dåb DDS 234 Som forårssolen morgenrød - - -

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere