KREJL. ffi. Kommenlar...s.18. og N.H.Lindhard...s.19 En gravsten I tårnmuren. Af. Vitskøl på en anden måde...s.27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. ffi. Kommenlar...s.18. og N.H.Lindhard...s.19 En gravsten I tårnmuren. Af. Vitskøl på en anden måde...s.27"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN 10. ARGANG NR. 2. NOVEMBER ffi *t INDHOLD. Kommenlar....s.18 Huse ved havnen. Af Knud Andersen og N.H.Lindhard...s.19 En gravsten I tårnmuren. Af B jarne Gei 1...s.24 Vitskøl på en anden måde...s.27 Vitskøl i fare...s.28 Julekonkurrence...s.1 og s.32

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - november februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard Ekspedition: Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 Løgstør. Postgiro: Arsabonnement: 4O kr. Tryk:Løgstør Bogtrykkeri. tssn Kære læserl Så er vi endnu engang faret i blækhuset lor at glæde dig. Der er i dette nummer artikler, som er kommet til med kraf tig h jælp udenfor redaktionen. Også artiklen om Vitskøl bygger På oplysninger, som er kommet fra en al læserne, nemlig Skiold Hansen, som altid er beredt til at øse af sin store viden. Bidrag udefra modtages dog stadig med glæde. $a ieq fcr tibtn er Ilellicltiget rlcb,rt' r-rbføre leronboteeilc!c! Srr.!Il. imonfen leri Egen, og ntine {rl'eibgrebltol'er erc lil 6tcbc, Ioa hrbef ieo [crtcb be of Eben8 og Drn, corrcnd -aicbe Etboere, Ionr ltnlfe tirrrrborl'cibe rrblgrt, om ot benuenbc fig tit $r. 6inronlen i ben tternteie fir'cilrlib. C0outnt srettftn, $rfnbgroder' HURRA I NU ER KREJL DEB FORSIDEN og BAGSIDEN viser de billeder, der skal gættes i årets julekonkurrence. De burde være til al regne ud. Løsninger skal som sædvanligt indleveres eller sendes til Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 Løgslør inden jul. Præmien er den sædvanlige storslåede, et gratis abbonnement på KREJL. God fornøjelse. 18

3 HUSE VED HA/NEN AF KNUD ANDERSEN OG N.F{. I.NNDFilARD Ud mod havnen og mod Købmagergade, med den ene side langs Hjortensgyde, ligger en karr6, der har en broget histo' rie- Den omfatter 5 matrikelnumre, 129, 130, l3l, 146, 147 og 169, og det er muligt at følge dem fra 1800 til i dag. Detektivarbejdet med at grave alle ejerne frem fra tingbøgerne er gjort af tidligere møbelhandler Knud Andersen i anledning af, at en del af komplekset er overtaget af Andelsboligforeningen i Artiklen kommer omtrent samtidigt med, at lejerne er begyndt at flytte ind i de nye lejligheder Karrå,en var oprindeligt opdelt i to lange stykker fra Fjordgade og op til Skolegade. Gaderne har jo som bekendt skiftet navn, så hedder det hhv Havnevej og Købmagergade. I den vestlige ende ud mod fjorden boede i 1801 skipper Anders Nielsen Bach og hustru Else Christensdatter. Byen levede mest af fiskeri og søfart, så skipperne var i stort tal i Fjordgade, som var Løgstørs hovedgade. I 1833 var Anders Bach død, men hans enke solgte ejendommen til Niels Ejlersen,, selv om hun ikke kunne dokumentere sin ejendomsret til huset..(9 v) /4 --,, På kortet fra 1818 er karn2en blevet indrammet Kortet er muligvis blevet fremstillet til brug for den brandtaksation, som er nævnt i teksten. Matrikelnumrene er ikke de samme, som vi kender i dag. 19

4 Det er i det hele taget usikkert, hvem der har været ejer af. huset i mellemtiden. I 1818 blev der foretaget en brandtaksation. Taksaiionskomiteen bestod af tre personer, nemlig herredsfogeden, Jens Dahl og Jens Theilmann. Den sidste var nabo til Anders Bach, og burde vide, hvem der ejede huset. Her bliver Hans Lykke anført som ejer, så muligvis har Lykke-familien allerede været inde i billedet på den tid. Allerede i 1801 boede der en Niels Ellersen i huset. Alderen stemmer ikke fuldstændig med køberens, men det kan være en unøjagtighed, ved folketællingen, for hans barn var døbt Anders Bach Ejlersen. Efter Niels Ejlersens død i 1856 blev huset solgt til snedkermester og vognfabrikant N.P. Chr. Lykke. Han havde kun ejendommen i kort tid, for allerede to år efter blev den overtaget af restauratør Andreas Hansen. Efter den tids prisniveau var ejendommen ret dyr. Der var l. og 2. prioritet på tilsammen 4000 rdl., og Lykke havde en 3. prioritet på 1000 rdl., som Hansen havde lånt. Pengene skulle antagelig bruges til at bygge om til hotel, for efter den tid hedder det Hotel Limfjorden Det var her, Frederik den Syvende fejrede kanalens åbning sammen med byens honoratiores den 13. juli Hvem der betalte, ved vi ikke, men en måned efter Sinø E0j. $ong.nø.snhohft lil J'ooftor I'n 13 Suli 1861 (efte! et $totogldllti il U. T!qg). Her ankommer Frederik den Syvende til kajen foran Hotel Limfiorden, efter at han har indviet kanalen. Han var blevet hentet i Hjarbæk på dampskibet 'Aalborg" og sejlet gennem kanalen, som det første officielle skih Der var mange mennesker i byen, Aalborg Stiftstidende mene4 at der var Det var ca. 5 gange Løgstørs befolkning! Det, der på billedet ligner en hæk langs med kaien er faktisk menneskemængden. Træsnittet er lavet efter et fotografi, som desværre ikke findes mere. 20

5 gik hotellet på tvangsauktion. Lykke har nok udnyttet sin prioritet, for sammen med gdr. Mads Jacobsen blev han igen ejer af hotellet. Det skete den l6.august Som et led i overtagelsen blev det godkendt, at havnevæsenet måtte opkræve havnepenge ved ejendommens bolværk mod en årlig afgift på 10 rdl. plus en godtgørelse på 4 rdl. til vedligeholdelsen. Det var åbenbart ikke så dyrt at vedligeholde havn den gang! Det med havnepenge var et af stridspunkterne lor P.B.Petersen, (se KREJL, 9.årg. s.39). De havde hotellet fl f8ffi, hvor det blev overtaget af Christen Christensen. Det var ham, der lejede lokaler ud til Løgstør Borgerforening, da den begyndte i 1883, jfr. sidste nummer af KREJL. Hotellet havde efterhånden en række ejere, mens det gik jævnt ned ad bakke. Pladsen som byens førende hotel blev i 1890-erne overtaget af Hotel du Nord, mens Limfjorden skiftede navn, først en kort overgang til Hanherred og derefter til Phønix. Hotel Phønix blev afholdshotel, og blev delvis brugt til indkvartering af sikringsstyrker under første verdenskrig. Derfor kan det virke mærkeligt at se den sidste ejer, som var Consul og vinhandler S.Braun og Aalborg Aktiebryggerier, som bestod af Limfjorden og Urban. Hvis det var et forsøg på at gøre hotellet attraktivt igen, så lykkedes det ikke. Bygningen blev nedrevet i 1918, og en del af stenene skal være brugt til at bygge Fredpnsgade 5, hvad der har voldt de senere ejere mange kvaler på grund af alt det Her ses Hotel Phønix' takkede gavl tilvenstre. Billedet er fra omkring Ud mod kajen ligger nogle af de gamle pavilloner. Helt til venstre stikker lidt af et skilt frem, son viser ind til PKolds købmandsforretning Bagved ses Simonsens købmandsgård, og længere til højre det gamle kartoffelpakhus, som forsvandt i stormfloden Helt ude i baggrunden anes badeanstalterne. 21

6 Udsigt langs Skolegade med 50-øres bazaren t.v. og Hjortensgydes udmunding bagved. Ca salt, der var trukket ind i stenene gennem de mange år ved fjorden. Ejendommen op imod Skolegade blev i L9l7 købt af detaillist Christen Martinus Christensen, som oprettede 50'øres bazaren. Den blev fra 1947 drevel videre af købmand Aksel Jacobsen I 1956 blev huset revisionskontor for Aage Thulstrup fra Hadsund, og endelig i L970 blev det sammenlagt med naboejendommen med Knud Andersen som ejer. Den østlige side. Sammen med vennen, manufakturhandler Poul Bach, drog han ned til Rhinen og opkøbte en hel produktion af møllesten, som blev oplagret på havnen i Løgstør. Det gav en brav fortjeneste, da han nærmest havde monopol på møllesten i stor omkreds. Det fortælles også, at lodsformand Th. Møller Aistrup, muligvis i forbindelse med et besøg på et naerliggende hotel, brugte Theilmanns trappe til udkig over fjorden efter skibe med sin lange kikkert. Vi må formode, at trappen har væ,retrethøj. I 1830 var ejendommen vurderet til 1530 rdl., mens naboen var vurderet til 870 rdl. Julius Theilmann døde 18. juli 1861, og hans svigersøn, Isak Jensen, købte sine medarvinger ud og overtog forretningen året efter. Dei var rimelig billigt, mod at han betalte en slags aftægt til svigermoderen og et par svigerinder I den østlige side boede i 1801 snedkermester Jens Theilmann. Det var ham med brandtaksationen i 1818 Huset blev forøvrigt vurderet til 320 rdl. Han boede der til 1830, hvor hans søn Julius overtog huset og indrettede købmandsgård. Folketællingen 1834 viser, at der boede mange mennesker i gården, bl.a. to store familier. Julius Theilmann var en driftig mand og ikke bange for at tage en chance. I 1850-erne havde han gennem en forbindelse fra Rigsdagen hørt, at mølleprivilegierne snart blev ophævet, så alle kunne drive møller. Isak Jensen. Her fotograferet som medstifter af Løgstør Tømmerhandel

7 Her blev den overtaget af adoptivsønnen Julian Peter Kold. Han var gift med en søster til forfatteren 'Jakob Knudsen. Deres far var i mange år præst i Aggersborg. Midt i 1930-erne, efter at både P. Kold og Maren Kold var døde, var d,er tire arvinger, som alle boede i København. Efter 10 års forløb, så stykket mod Fjordgade blev solgt til skibsmægler Chr. Odgaard og fra 1963 til Julius Odgaard Stykket mod Skolegade blev solgt til sadelmager Asger Andersen, som drev både sadelmageri og møbelhandel i 24 år. Udsigt op ad Hjortensgyde fra havnen. Foto Bygningerne blev ombygget i 1866, tilsyneladende over det hele, og Isak Jensen, der blev konsul, havde ejendommen til Forretningen blomstrede og udvidede, og i 1970 blev den slået sammen med naboejendommen under Knud Andersens ledelse. Ejendommens historie fortsætter som privatbolig for alle de mennesker, som nu er ved at flytte ind i Andelsboligforeningens smukke huse. Møbelforretningen, som den tog sig ud i april 1971, efter at naboen vat købt med. 23

8 EN GRAVSTEN I TARNN/.TJREN Den forholdsvis lille og beskedne Løgsted kirke, der indtil for knap 100 år siden var Løgstørs sognekirke, er vel ikke en af egnens store seværdigheder, men den er nu alligevel et besøg værd. En af de mere beskedne seværdigheder, en gravsten, skal omtales her. Gravstenen er ikke særlig stor. Jeg har målt den til ca. 87 cm. lang og 31 cm. bred. Hvor dyb den er må blive gætteri, men 30 cm. skal den nok være. På Løgsted kirkegård er der en helligkif de, den fremstår i dag som en tør stenbrønd med en trappe ned til bunden. Brønden er omgivet af et jernstakit og man får let øje På den, når man går ind af den vestlige låge. Den der vender ud mod landevejen til Viborg. Helligkilden, der ikristen tid har båret navnet Sct. Hans eller rettere Sct. Johannes kilde, har antagelig været helligsted længe lør end kirken blev bygget i den tidlige middelalder. Man må forestille sig' at bønderne i Løgsted, Mjallerup og Wormstrup har slæbt store marksten sammen tæt ved kilden, og da de havde nok, har de tilkaldt en stenmester, der kunne hugge dem til kvadre, så de kunne bruges til kirkens tykke mure. I første omgang byggede man kor og skib Våbenhus og tårn er senere tilbygninger- Men det er alligevel i tårnets sydmur der sidder en bemærkelsesværdig sten, ca' i godt øjenhøjde. Stenen er antagelig en gravsten fra middelalderen. I det store bogværk om Danmark, kaldet TRAPS DANMARK, benævnes stenen som 'en romansk gravsten med kors'. Jeg kender ikke nogen alder på tårnbygningen, men det er ifølge TRAP opført al gule munkesten, og så af stenkvadre. Det hele ser lidt tilfældigt ud, præget af genbrugsmaterialer, og som sådan er'den romanske gravsten med kors' vel også havnet i tårnets stenmur. Den indmurede romanske gravste7 som den er tegnet til proiektbeskrivelsen Lige ved siden af 'den romanske gravsten med kors'sidder som hjørne' sten en anden grå gravsten, også med et kors, der står på en høj. Desværre er stenen drejet 90 grader og det virker forkert. Efter min bed'ømmelse er 'den romanske gravsten med kors' også dreiet 90 grader. Den ligger vandret, men skulle måske have været anbragt lodret, men det vender jeg tilbage til. En hel anden sag er dog, at en gravsten måske slet ikke burde anbringes i et par meters højde over jorden i en tårnbygning. I begyndelsen af 1980-erne blev Løgsted kirke istandsat. I forbindelse hermed blev der af arkitektfirmaet BRØGGER 24

9 I I udarbejdet en bog, en såkaldt projektbeskrivelse om arbejdet. Arkitekten har tilsyneladende tået øie for 'den romanske gravsten med kors'. Han har tegnet den ganske smukt. Tegningen pryder bogens forside. Jeg har tilladt mig at bruge denne tegning. Som det ses af tegning og billed af stenen har den desværre ingen indskrift. Det kunne ellers have været spændende. Men stenen rummer som det ses nogle symboler, som nok kan fortælle os noget. Middelalderlige symboler er dog vanskelige at tyde. Middelaldermenneskets tankegang har været vidt lorskellig fra nutidens. Man kan vel slå fast, at religionen, den kristne tro, har spillet en væsentlig rolle i dagligdagen. Og denne sten, antagelig sat som minde over en atdød, har da også som sit væsentligste symbol et kors. Korset er af den type, man benævner et Sankt Georgs kors. Det ser ud som om korset er hæftet til en tvedelt stage, men fortolkningen må nok gå i den retning, at det er "korset', som står på Golgata. Motivet kendes fra mange andre jævnaldrende gravsten. Granitslen er et hårdt og vanskeligt materiale, så stenmesteren har vel forenklet sit motiv. Det har heller ikke lettet hans opgave, at korset er et Sankt Georgs kors. Er der en forklaring herpå? Ja, måske! Sankt Georg var soldaternes og rytternes helgen. lfølge sagnet levede han omkring år 300 e.kr, og han udførte den bedrift, at dræbe en menneskeædende drage. Sankt Georg kendes også under navnet Sankt Jørgen. Trods sin store bedrift blev han henrettet under store lidelser, og på et tidspunkt gjorde Den katof ske Kirke ham til helgen Sankt Georg og hans korstegn blev et symbol på kampen mod det onde. Korset blev brugt i den tidlige middelalder som symbol for korsfarerne, der drog mod det hellige land og Jerusalem for at befri det for de vantro tyrker. Disse korstog startede omkring år 1100 og de ebbede ud i slutningen at 12OOtallet. Også danskerne drog, dog i mindre målestok på korsiog. Som måske bekendt døde den danske konge Erik Ejegod ( ) på øen Cypern. 25

10 Stenens andre symboler mener jeg også er kristne. Bølgelinierne (til højre for korset på tegningen) kan være symbolet for vand, altså i overført betydning for dåben. Er det tilfældet, er stenen måske anbragt rigtig i muren. Det kunne være spændende at vide, hvorledes stenen oprindelig har været benyttet? De mærkelige trekanter til venstre for korset på tegningen kan også være kristne symboler. Tegnet for treenigheden. Men hvorfor er der så 6 af demt Eller er der 7? Den syvende er i så fald noget afvigende. Men det kan vel være et lille kiks fra stenmesterens side. De var ikke alle lige fremragende. Fejl eller ej, så er denne her romanske sten efter min opfattelse ganske smuk. Er der 7 trekanter, kan det være en hentydning til det hellige tal 7. Vi kender dette tal fra det gamle testamente. Den grå hiørnesten der er en halv gravsten med et kors på Golgata- Stenen er dreiet 9O grader. Kong Valdemars togt til Estland 1219 var reelt et korstog. Det var her den røde dug med det hvide kors dalede ned fra himlen og blev til danskernes fane. Kan en mand tra Løgsted have været deltager i sådan et korstog? Ja, muligheden foreligger, og den er ikke utænkelig. I Vejerslev på Mors er der fundet en gravsten, der er rejst som minde over en korsridder. (se tegning). Det er ikke utænkeligt, at'den romanske gravsten med kors'er rejst over en korsridder, men gåden er nok ikke mulig at løse. Jeg har sat navnet Georg i forbindelse med stenens kors. Georg betyder bonde på græsk, har jeg ladet mig fortælle- Men et er sikkert. Stenen med så smukke udhugninger blev ikke sat på en grav, hvor en bonde fra Løgsted eller Mjallerup var begravet Stenen er heller ikke sat som minde over en mand nede fra Løgsted Øre. Fti disse sten- og sandrimmer lå der sikkert kun nogle fattige fiskerhytter i middelalderen. Stenen må være sat til minde over en velhavende mand, en storbonde med tilknytning til datidens militær. Det er mit gæt. Stenen har nok været gemt væk, glemt, men den blev fundet frem, da håndværkerne skulle bygge tårnet. Man har manglet byggematerialer. 26

11 Sammen med den anden sten med kors kom "den romanske sten med kors" til gavn og en vis værdighed. Placeringen kunne dog have været bedre. VITSKØL KLOSTER PA EN ANDEN MADE I S1?rring kirke i Thy sidder der i sydmuren en romansk gravsten der kan minde noget om stenen i Løgsted. Korset er af samme typq men mere primitiv i sin udformning. Læg mærke til den tvedelte fod. Den er her reduceret til næsten ingenting. BJARNE GEIL. Denne tegning og de to fotos er lavet af Bjarne GeiL Billedet viser et rekonstruktionsforsøg af Vitskøl klosterkirke. Modellen er udført i småsten uden hensyn til, hvilke materialer, originalen har været opført i. Som ledetråd har modelbyggeren haft grundplanen af den udgravede kirke samt søjlerne i koromgangen- Hvordan kirken har set ud oppe i luften, er rent gætteri, selv om det naturligvis har været muligt at kigge på andre kirker i samme stil. Kirken har været opstillet i den nedlagte stenhave i Vilsted, og billedet blev sendt ud som postkort. 27

12 VITSKØL Ire Vitskøl Klosters fremtid er for tiden uvis. Det er ikke første gang, det sker. Allerede kort efter reformationen, hvor kongemagten havde overtaget klostrene, var det usikkert, hvordan de skulle eksistere videre. Mens Frederik den Anden havde ejendommen, begyndte det første forfald. Han lod kobbertaget rive af den mægtige klosterkirke, for at det kunne bruges til kanoner. Det ser ikke ud til, at taget blev erstattet af et andet, så forfaldet begyndte med det samme. Selve herregården blev rimeligt vedligeholdt igennem flere hundrede år, men i l93l gik det galt. Den 14. november l93l kunne Løgstør Avis berette: "Avlsbygningerne til Bjørnsholm er nedbrændt, men det lykkedes at redde klosterf lø jen og hoved bygningen Vitskøl Kloster. Det oplyses, at for flere hundrede år siden blev marsken Stig Andersen manet i jorden øst f or B jørnsholms herresæde. Hvert år rykker han et hanefjed nærmere gården, og når han når den, vil den blive tændt i brand ved hans fakkel. Sådan lyder en gammel legende, og i aftes var det Bjørnsholms skæbnetime, og den røde hane galede ondt og ildevarslende over den historisk inleressante qt _7,JA,/'^t$i'-- l^ 1'-: ta ' '.å'l.a ;!d'å! I I I I t I sv. I Blbrnsholm omkring Lidt af udbygningerne ses nederst t.h. Der var flere udbygninger yest for bygningerne. 28

13 lade-bygning og udhusene med deres indhold af kostbart dyremateriale. E jeren Robert Eriksen var ikke hjemme, men der var familiefest i hovedbygningerne, da branden blev opdaget. Brandvæsenet fra Løgslør blev tilkaldt, men havde uheld undervejs, idet motoren var i uorden, og turen tog ca. 50 minutter. En tæt tåge lå over egnen, og man måtte lamle sig frem som i blinde. Det lykkedes ved energisk arbeide at redde alle dyrene. llden føg om bygninger, og brandsvendene gjorde et stort og dygtigt arbejde. SO kreaturer, T0 svin og 10 heste blev reddet, men alle maskiner og avlen brændte. To vagabonder, der havde sovet i laden, blev reddet i sidste øjeblik. De mentes ikke at have noget med ildens opståen at gøre. Bygningernes værdi anslås til kr.' Bjørnsholm å med vandmølle og Blbrn* holm i baggrunden. Her ses næsten alle udbygninger, som brændte. Nordsidea af Bjørnsbolm set fra øst med lidt af kirkeruinen til højre.. I 1934 var det gait igen. Denne gang ikke en ildebrand, men meget alvorligere. Om det skriver red. Gunnar Nielsen i "Politiken", d.28.okt bl.a; 'Ruinerne al klosterkirken er et tavst, men overbevisende vidnesbyrd om, hvad Vitskøl betød. Kirken sank i grus, nu truer undergangen også hovedbygningerne, hvor cisterciensermunkene sad i flere hundrede år og stovte herremænd i lige så mange år derefter. Det gamle hus vil blive revet ned, og munkestenene - de første der blev fremstillet i Danmark - skal anvendes til opførelse af en villa og en kostald. En al vort lands interessanteste historiske bygninger skal falde i løbet af få dage. Det kan kun hindres derved, at staten griber ind og overtager den; men hidtil har statsmyndighederne ikke kunnet beslutte sig til handling. Å

14 LANGVARIGE RESULTATLøSE FORHANDLINGER MELLEM EJE- REN OG STATEN. Er den danske stat så fattig, at den ikke har råd til at ofre kr. til bevarelse af en af Danmarks interessanteste historiske bygninger? Selvfølgelig ikke - men ikke desto mindre står man umiddelbart foran nedrivningen af bygningen - det er dage om at gøte, hvis det skal lykkes at redde den. I et år eller mere har der været ført forhandlinger mellem staten og den nuværende ejer af "Bjørnsholm". Naturligvis er bygningen fredet, og den kan derfor ikke uden videre rives ned. Efter fredningsloven er ejeren pligtig at tilbyde staten bygningen, inden han Påbegynder nedrivningen. Det har ejeren også gjort. Og den i loven fastsatte frist, som ejeren skal overholde, er udløbet, uden at det har været muligt at nå til et resultat. Nationalmuseets direktør har dog endnu ikke opgivet håbet om, at det skal lykke at bevare dette enestående mindesmærke... " Politiken fortsætter med en længere redegørelse om Vitskøls glorværdige historie, og landskabets storhed: "Et herligt sted, også når stormen raser, og regnen pisker som i dag. ldyllisk? Alt andet, men smukt og betagende i al sin jyske storladenhed og barskhed. Måske skal man væte født i hovedlandet for rigtig at kunne synes om landskabet omkring Bjørnsholm, men der har været en tid, da barskheden mildnedes af søen, som nu er eng og ager, og af de store skove, der strakte sig vidt i alle retninger. Således så det ud, da Vitskøl blev grundlagt". Videre beskriver bladet udgravningen af klosterkirken "så enhver kan få et begreb om, hvilke mægtige dimensioner kirken har haft". Fra Bjørnsholms have ca

15 FORFALDET ER BEGYNDT. For så vidt er nedrivningen allerede begyndt: den søndre storsten er pillet ned, stenene skal anvendes til opførelse af en kostald. Hvor skorstenen tør vat, styrter nu regnen gennem'såret' ind i loftet, hvor bjælker og loftsbrædder rådner. Vinduerne er slået ud, gesimserne styrter ned, tagstenene ligger løse og styrter ned i stormen. Munkenes refektorium er omdannet til et høloft, regnen siler ned over gamle kalkmalerier. Ødelæggelse og forfald overalt. For enden af den store sal ses endnu resterne af en gammel sandstenskamin..betench ENDEN, står der endnu over abbedens plads i spisesalen. Ak, om den gamle kunne se, hvilken ende det nu truer med at tage for Vitskøl Kloster. Om denne følelsesladede artikel, som her er gengivet i stærk forkortning, har været med til at give et resultat, er svært at afgøre. Ihvertfald blev der startet en hjælpeaktion med seminarieforstander Chr. Høyrup i spidsen. Det lykkedes dem at samle kr., og da statens finansudvalg bevilgede kr., var pengene til købet hjemme. For pengene lik man hovedbygninger, have, skov og strandmark. Landbrugsarealet blev solgt til anden side, men blev senere købt tilbage til Ungdomshjemmet, som igen brugte navnet Vitskølkloster. Eriksen blev ejendomsmægler i Ålestrup. Der er i de senere år ofret store summer på restaurering af VitskøI, så vi må håbe, at der også findes en lornuftig anvendelse af bygningerne i fremtiden. Bjørnsholm set fra yest med landeve.lbn til Viborg i forgrunden, hvor den fører over Bjørnsholm å. Til venstre for bygningerne ses den gamle kirkegårsmur. Ca

16 x F

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO INDHOLD: -å-il

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO INDHOLD: -å-il KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO Wi -å-il e ;{ JULEN I9å9 HOSJOHRNNE 06JENS FU6L. BREDGRDE 62 Lø6STØR. TE6NET RF RXEL FU6L{9SI{ INDHOLD: Kommentar

Læs mere

Flid, selvværd og slagsmål

Flid, selvværd og slagsmål Flid, selvværd og slagsmål - erindringer fra 1800-tallets Sorø og Lynge Sogn Af Karsten Byrgesen Blandt arkivalierne på Sydvestsjællands Museum i Sorø findes nogle erindringer fra 1800-tallets Sorø og

Læs mere

HVIDOVRE LOKALBISTORIE

HVIDOVRE LOKALBISTORIE ---- l./ r L. HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHIS1DRISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej 280 2650 Hvidovre : 11 i I HVIDOVRE LOKALBISTORIE,Q = {Il Q) rn Q) {Il... So4 Q +il {Il....= = Q Q) So4 g "=... = 6. årgang.

Læs mere

Rold Skovs Venner 24. udgave.

Rold Skovs Venner 24. udgave. Rold Skovs Venner 24. udgave. Mange kilder små, gør en stor å. Med en let omskrivning af det gamle mundheld er der lagt op til årets hovedtema, idet vi hovedsageligt skal beskæftige os med kilderne i Rold

Læs mere

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 INDHOLD: Kommentar s.34 En cykletur i Jylland i 1896 af CharlesEdwardes... s.35 Jeg fandt forleden (Malle kirke) af Kad

Læs mere

Nr. 3594 September-Oktober 2009 125. årgang

Nr. 3594 September-Oktober 2009 125. årgang Nr. 3594 September-Oktober 2009 125. årgang 105 106 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge Tlf. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Der er grøde i det lokalhistoriske arbejde og der er stor interesse for lokalhistorien i disse år. Det mærkes ved de mange lokalhistoriske

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 3, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009

Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009 Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009 11. årgang Gug Kirke gennem 800 år ISSN: 1902-505X 1 Forord. Med udgivelsen af denne årbog 2009 vil Gug- Sønder Tranders Lokalhistoriske Forening

Læs mere

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR.4 - APRIL 1999

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR.4 - APRIL 1999 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR.4 - APRIL 1999 INDHOLD: Kommentar side 50 Mit liv i Løgsløn Af Gudrun Mathiasen side 51 Smede i Brårup. Af Jacob Larsen side 53 Erindringer.

Læs mere

Rold Skovs Venner 27. udgave. 2. halvår

Rold Skovs Venner 27. udgave. 2. halvår Rold Skovs Venner 27. udgave. 2. halvår Et nyt kapitel i Rold Skovs Venners historie - II Efter en formidabel god og lang sommer kunne Rold Skovs Venner atter mødes ved Gammel Skørping kirke den 15. september.

Læs mere

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 10. årgang Den initiativrige dyrlæge på Sønder Tranders Kro, kunne også lave medicin mod kolera. Den sælges i pottevis fra kroen Overstregede bygninger

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999. Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999. Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999 INDHOLD: Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen En bondedreng kommer til byen - af Johannes Sørensen Oudrup

Læs mere

Vi søger slægtens spor i stort og småt

Vi søger slægtens spor i stort og småt 1 På jagt efter huggespor i granitstenene i kirkediget Vi søger slægtens spor i stort og småt Lokalhistoriske skrifter for Hilleslev-Kåstrup sogne. Nr. 6 2003 2 3 Vi søger slægtens spor i stort og småt

Læs mere

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Festskrift 2009 Udgivet af Ranum menighedsråd Redaktion: John Vestergaard Grafisk tilrettelæggelse og sats: Per Eskildsen Tryk: Grafisk Hus Løgstør A/S Foto: forsidebilledet,

Læs mere

wldre uu NLi11 E\rL Kommentar s. 2 Lindhard s. 3 ro. ÅRenruc NR.1 SEPTEMBER 1996 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN

wldre uu NLi11 E\rL Kommentar s. 2 Lindhard s. 3 ro. ÅRenruc NR.1 SEPTEMBER 1996 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN wldre uu NLi11 E\rL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN ro. ÅRenruc NR.1 SEPTEMBER 1996 INDHOLD: Kommentar s. 2 Byen rundt på eet sekund (fortsat) af Lars Lindhard s. 3 Verdens ældste fragtskib

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE Denne bog udsendes i anledning af 450årsdagen for kong Frederik den 1.s brev af 10. august 1524, hvormed han gav Thisted købstad de første kendte privilegier. Den afløser til dels P. L. Halds Af Thisted

Læs mere

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 1 Knud Søre n s e n Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Knud Sørensen Forsidefoto: Axel Nielsen (Aksel Sandemose) som konfirmand,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre!

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre! ÅRGANG 3 NR. 7 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE APRIL 2009 Så er foråret kommet til Lejre! I lederen til dette forårsnummer af Lethrica bydes bl.a. velkommen til Bramsnæs som medudgiver af bladet

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KRIJT udkommer med 4 numre om året, og sidste nummer udkommer maj 2OO6. Omfang 32 sider. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition:

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 1 2 3 Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 Lokalhistorisk forening kan i år udsende vores 4. årbog. Denne gang handler den om Sdr. Tranders, idet vi har modtaget to manuskripter. Det

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE. historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård. Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer

Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE. historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård. Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer SØLLERØD KIRKE1 Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer 2011 2 3 Søllerød Kirke Udgivet af Rudersdal Museer

Læs mere

Optegnelser. om Løvel sogn. hentet fra bøger, aviser og blade.

Optegnelser. om Løvel sogn. hentet fra bøger, aviser og blade. Optegnelser om Løvel sogn. hentet fra bøger, aviser og blade. Arkivets kommentarer: Som det fremgår af artiklens overskrift, drejer det sig om optegnelser, som Ejvind Sørensen havde gjort sig gennem årene.

Læs mere

Erindringer om det gamle Karup af Ejnar Lauridsen.

Erindringer om det gamle Karup af Ejnar Lauridsen. Erindringer om det gamle Karup af Ejnar Lauridsen. Forord Ejnar Lauridsen døde i sommeren 1994, næsten 80 år gammel. Han var et af de mennesker, der vidste mest om Karup, som det var engang. Og ikke alene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. s. 16

Indholdsfortegnelse. s. 16 NIVÅ KIRKE 1910-2010 I forbindelse med forberedelserne til Nivå Kirkes 100 års jubilæum faldt vi over Kirkebladet fra 1976 med Jens Søndergaards akvarel. Det rejste spørgsmålet: Hvor er originalen og kunne

Læs mere