KREJL. ffi. Kommenlar...s.18. og N.H.Lindhard...s.19 En gravsten I tårnmuren. Af. Vitskøl på en anden måde...s.27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. ffi. Kommenlar...s.18. og N.H.Lindhard...s.19 En gravsten I tårnmuren. Af. Vitskøl på en anden måde...s.27"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN 10. ARGANG NR. 2. NOVEMBER ffi *t INDHOLD. Kommenlar....s.18 Huse ved havnen. Af Knud Andersen og N.H.Lindhard...s.19 En gravsten I tårnmuren. Af B jarne Gei 1...s.24 Vitskøl på en anden måde...s.27 Vitskøl i fare...s.28 Julekonkurrence...s.1 og s.32

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - november februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard Ekspedition: Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 Løgstør. Postgiro: Arsabonnement: 4O kr. Tryk:Løgstør Bogtrykkeri. tssn Kære læserl Så er vi endnu engang faret i blækhuset lor at glæde dig. Der er i dette nummer artikler, som er kommet til med kraf tig h jælp udenfor redaktionen. Også artiklen om Vitskøl bygger På oplysninger, som er kommet fra en al læserne, nemlig Skiold Hansen, som altid er beredt til at øse af sin store viden. Bidrag udefra modtages dog stadig med glæde. $a ieq fcr tibtn er Ilellicltiget rlcb,rt' r-rbføre leronboteeilc!c! Srr.!Il. imonfen leri Egen, og ntine {rl'eibgrebltol'er erc lil 6tcbc, Ioa hrbef ieo [crtcb be of Eben8 og Drn, corrcnd -aicbe Etboere, Ionr ltnlfe tirrrrborl'cibe rrblgrt, om ot benuenbc fig tit $r. 6inronlen i ben tternteie fir'cilrlib. C0outnt srettftn, $rfnbgroder' HURRA I NU ER KREJL DEB FORSIDEN og BAGSIDEN viser de billeder, der skal gættes i årets julekonkurrence. De burde være til al regne ud. Løsninger skal som sædvanligt indleveres eller sendes til Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 Løgslør inden jul. Præmien er den sædvanlige storslåede, et gratis abbonnement på KREJL. God fornøjelse. 18

3 HUSE VED HA/NEN AF KNUD ANDERSEN OG N.F{. I.NNDFilARD Ud mod havnen og mod Købmagergade, med den ene side langs Hjortensgyde, ligger en karr6, der har en broget histo' rie- Den omfatter 5 matrikelnumre, 129, 130, l3l, 146, 147 og 169, og det er muligt at følge dem fra 1800 til i dag. Detektivarbejdet med at grave alle ejerne frem fra tingbøgerne er gjort af tidligere møbelhandler Knud Andersen i anledning af, at en del af komplekset er overtaget af Andelsboligforeningen i Artiklen kommer omtrent samtidigt med, at lejerne er begyndt at flytte ind i de nye lejligheder Karrå,en var oprindeligt opdelt i to lange stykker fra Fjordgade og op til Skolegade. Gaderne har jo som bekendt skiftet navn, så hedder det hhv Havnevej og Købmagergade. I den vestlige ende ud mod fjorden boede i 1801 skipper Anders Nielsen Bach og hustru Else Christensdatter. Byen levede mest af fiskeri og søfart, så skipperne var i stort tal i Fjordgade, som var Løgstørs hovedgade. I 1833 var Anders Bach død, men hans enke solgte ejendommen til Niels Ejlersen,, selv om hun ikke kunne dokumentere sin ejendomsret til huset..(9 v) /4 --,, På kortet fra 1818 er karn2en blevet indrammet Kortet er muligvis blevet fremstillet til brug for den brandtaksation, som er nævnt i teksten. Matrikelnumrene er ikke de samme, som vi kender i dag. 19

4 Det er i det hele taget usikkert, hvem der har været ejer af. huset i mellemtiden. I 1818 blev der foretaget en brandtaksation. Taksaiionskomiteen bestod af tre personer, nemlig herredsfogeden, Jens Dahl og Jens Theilmann. Den sidste var nabo til Anders Bach, og burde vide, hvem der ejede huset. Her bliver Hans Lykke anført som ejer, så muligvis har Lykke-familien allerede været inde i billedet på den tid. Allerede i 1801 boede der en Niels Ellersen i huset. Alderen stemmer ikke fuldstændig med køberens, men det kan være en unøjagtighed, ved folketællingen, for hans barn var døbt Anders Bach Ejlersen. Efter Niels Ejlersens død i 1856 blev huset solgt til snedkermester og vognfabrikant N.P. Chr. Lykke. Han havde kun ejendommen i kort tid, for allerede to år efter blev den overtaget af restauratør Andreas Hansen. Efter den tids prisniveau var ejendommen ret dyr. Der var l. og 2. prioritet på tilsammen 4000 rdl., og Lykke havde en 3. prioritet på 1000 rdl., som Hansen havde lånt. Pengene skulle antagelig bruges til at bygge om til hotel, for efter den tid hedder det Hotel Limfjorden Det var her, Frederik den Syvende fejrede kanalens åbning sammen med byens honoratiores den 13. juli Hvem der betalte, ved vi ikke, men en måned efter Sinø E0j. $ong.nø.snhohft lil J'ooftor I'n 13 Suli 1861 (efte! et $totogldllti il U. T!qg). Her ankommer Frederik den Syvende til kajen foran Hotel Limfiorden, efter at han har indviet kanalen. Han var blevet hentet i Hjarbæk på dampskibet 'Aalborg" og sejlet gennem kanalen, som det første officielle skih Der var mange mennesker i byen, Aalborg Stiftstidende mene4 at der var Det var ca. 5 gange Løgstørs befolkning! Det, der på billedet ligner en hæk langs med kaien er faktisk menneskemængden. Træsnittet er lavet efter et fotografi, som desværre ikke findes mere. 20

5 gik hotellet på tvangsauktion. Lykke har nok udnyttet sin prioritet, for sammen med gdr. Mads Jacobsen blev han igen ejer af hotellet. Det skete den l6.august Som et led i overtagelsen blev det godkendt, at havnevæsenet måtte opkræve havnepenge ved ejendommens bolværk mod en årlig afgift på 10 rdl. plus en godtgørelse på 4 rdl. til vedligeholdelsen. Det var åbenbart ikke så dyrt at vedligeholde havn den gang! Det med havnepenge var et af stridspunkterne lor P.B.Petersen, (se KREJL, 9.årg. s.39). De havde hotellet fl f8ffi, hvor det blev overtaget af Christen Christensen. Det var ham, der lejede lokaler ud til Løgstør Borgerforening, da den begyndte i 1883, jfr. sidste nummer af KREJL. Hotellet havde efterhånden en række ejere, mens det gik jævnt ned ad bakke. Pladsen som byens førende hotel blev i 1890-erne overtaget af Hotel du Nord, mens Limfjorden skiftede navn, først en kort overgang til Hanherred og derefter til Phønix. Hotel Phønix blev afholdshotel, og blev delvis brugt til indkvartering af sikringsstyrker under første verdenskrig. Derfor kan det virke mærkeligt at se den sidste ejer, som var Consul og vinhandler S.Braun og Aalborg Aktiebryggerier, som bestod af Limfjorden og Urban. Hvis det var et forsøg på at gøre hotellet attraktivt igen, så lykkedes det ikke. Bygningen blev nedrevet i 1918, og en del af stenene skal være brugt til at bygge Fredpnsgade 5, hvad der har voldt de senere ejere mange kvaler på grund af alt det Her ses Hotel Phønix' takkede gavl tilvenstre. Billedet er fra omkring Ud mod kajen ligger nogle af de gamle pavilloner. Helt til venstre stikker lidt af et skilt frem, son viser ind til PKolds købmandsforretning Bagved ses Simonsens købmandsgård, og længere til højre det gamle kartoffelpakhus, som forsvandt i stormfloden Helt ude i baggrunden anes badeanstalterne. 21

6 Udsigt langs Skolegade med 50-øres bazaren t.v. og Hjortensgydes udmunding bagved. Ca salt, der var trukket ind i stenene gennem de mange år ved fjorden. Ejendommen op imod Skolegade blev i L9l7 købt af detaillist Christen Martinus Christensen, som oprettede 50'øres bazaren. Den blev fra 1947 drevel videre af købmand Aksel Jacobsen I 1956 blev huset revisionskontor for Aage Thulstrup fra Hadsund, og endelig i L970 blev det sammenlagt med naboejendommen med Knud Andersen som ejer. Den østlige side. Sammen med vennen, manufakturhandler Poul Bach, drog han ned til Rhinen og opkøbte en hel produktion af møllesten, som blev oplagret på havnen i Løgstør. Det gav en brav fortjeneste, da han nærmest havde monopol på møllesten i stor omkreds. Det fortælles også, at lodsformand Th. Møller Aistrup, muligvis i forbindelse med et besøg på et naerliggende hotel, brugte Theilmanns trappe til udkig over fjorden efter skibe med sin lange kikkert. Vi må formode, at trappen har væ,retrethøj. I 1830 var ejendommen vurderet til 1530 rdl., mens naboen var vurderet til 870 rdl. Julius Theilmann døde 18. juli 1861, og hans svigersøn, Isak Jensen, købte sine medarvinger ud og overtog forretningen året efter. Dei var rimelig billigt, mod at han betalte en slags aftægt til svigermoderen og et par svigerinder I den østlige side boede i 1801 snedkermester Jens Theilmann. Det var ham med brandtaksationen i 1818 Huset blev forøvrigt vurderet til 320 rdl. Han boede der til 1830, hvor hans søn Julius overtog huset og indrettede købmandsgård. Folketællingen 1834 viser, at der boede mange mennesker i gården, bl.a. to store familier. Julius Theilmann var en driftig mand og ikke bange for at tage en chance. I 1850-erne havde han gennem en forbindelse fra Rigsdagen hørt, at mølleprivilegierne snart blev ophævet, så alle kunne drive møller. Isak Jensen. Her fotograferet som medstifter af Løgstør Tømmerhandel

7 Her blev den overtaget af adoptivsønnen Julian Peter Kold. Han var gift med en søster til forfatteren 'Jakob Knudsen. Deres far var i mange år præst i Aggersborg. Midt i 1930-erne, efter at både P. Kold og Maren Kold var døde, var d,er tire arvinger, som alle boede i København. Efter 10 års forløb, så stykket mod Fjordgade blev solgt til skibsmægler Chr. Odgaard og fra 1963 til Julius Odgaard Stykket mod Skolegade blev solgt til sadelmager Asger Andersen, som drev både sadelmageri og møbelhandel i 24 år. Udsigt op ad Hjortensgyde fra havnen. Foto Bygningerne blev ombygget i 1866, tilsyneladende over det hele, og Isak Jensen, der blev konsul, havde ejendommen til Forretningen blomstrede og udvidede, og i 1970 blev den slået sammen med naboejendommen under Knud Andersens ledelse. Ejendommens historie fortsætter som privatbolig for alle de mennesker, som nu er ved at flytte ind i Andelsboligforeningens smukke huse. Møbelforretningen, som den tog sig ud i april 1971, efter at naboen vat købt med. 23

8 EN GRAVSTEN I TARNN/.TJREN Den forholdsvis lille og beskedne Løgsted kirke, der indtil for knap 100 år siden var Løgstørs sognekirke, er vel ikke en af egnens store seværdigheder, men den er nu alligevel et besøg værd. En af de mere beskedne seværdigheder, en gravsten, skal omtales her. Gravstenen er ikke særlig stor. Jeg har målt den til ca. 87 cm. lang og 31 cm. bred. Hvor dyb den er må blive gætteri, men 30 cm. skal den nok være. På Løgsted kirkegård er der en helligkif de, den fremstår i dag som en tør stenbrønd med en trappe ned til bunden. Brønden er omgivet af et jernstakit og man får let øje På den, når man går ind af den vestlige låge. Den der vender ud mod landevejen til Viborg. Helligkilden, der ikristen tid har båret navnet Sct. Hans eller rettere Sct. Johannes kilde, har antagelig været helligsted længe lør end kirken blev bygget i den tidlige middelalder. Man må forestille sig' at bønderne i Løgsted, Mjallerup og Wormstrup har slæbt store marksten sammen tæt ved kilden, og da de havde nok, har de tilkaldt en stenmester, der kunne hugge dem til kvadre, så de kunne bruges til kirkens tykke mure. I første omgang byggede man kor og skib Våbenhus og tårn er senere tilbygninger- Men det er alligevel i tårnets sydmur der sidder en bemærkelsesværdig sten, ca' i godt øjenhøjde. Stenen er antagelig en gravsten fra middelalderen. I det store bogværk om Danmark, kaldet TRAPS DANMARK, benævnes stenen som 'en romansk gravsten med kors'. Jeg kender ikke nogen alder på tårnbygningen, men det er ifølge TRAP opført al gule munkesten, og så af stenkvadre. Det hele ser lidt tilfældigt ud, præget af genbrugsmaterialer, og som sådan er'den romanske gravsten med kors' vel også havnet i tårnets stenmur. Den indmurede romanske gravste7 som den er tegnet til proiektbeskrivelsen Lige ved siden af 'den romanske gravsten med kors'sidder som hjørne' sten en anden grå gravsten, også med et kors, der står på en høj. Desværre er stenen drejet 90 grader og det virker forkert. Efter min bed'ømmelse er 'den romanske gravsten med kors' også dreiet 90 grader. Den ligger vandret, men skulle måske have været anbragt lodret, men det vender jeg tilbage til. En hel anden sag er dog, at en gravsten måske slet ikke burde anbringes i et par meters højde over jorden i en tårnbygning. I begyndelsen af 1980-erne blev Løgsted kirke istandsat. I forbindelse hermed blev der af arkitektfirmaet BRØGGER 24

9 I I udarbejdet en bog, en såkaldt projektbeskrivelse om arbejdet. Arkitekten har tilsyneladende tået øie for 'den romanske gravsten med kors'. Han har tegnet den ganske smukt. Tegningen pryder bogens forside. Jeg har tilladt mig at bruge denne tegning. Som det ses af tegning og billed af stenen har den desværre ingen indskrift. Det kunne ellers have været spændende. Men stenen rummer som det ses nogle symboler, som nok kan fortælle os noget. Middelalderlige symboler er dog vanskelige at tyde. Middelaldermenneskets tankegang har været vidt lorskellig fra nutidens. Man kan vel slå fast, at religionen, den kristne tro, har spillet en væsentlig rolle i dagligdagen. Og denne sten, antagelig sat som minde over en atdød, har da også som sit væsentligste symbol et kors. Korset er af den type, man benævner et Sankt Georgs kors. Det ser ud som om korset er hæftet til en tvedelt stage, men fortolkningen må nok gå i den retning, at det er "korset', som står på Golgata. Motivet kendes fra mange andre jævnaldrende gravsten. Granitslen er et hårdt og vanskeligt materiale, så stenmesteren har vel forenklet sit motiv. Det har heller ikke lettet hans opgave, at korset er et Sankt Georgs kors. Er der en forklaring herpå? Ja, måske! Sankt Georg var soldaternes og rytternes helgen. lfølge sagnet levede han omkring år 300 e.kr, og han udførte den bedrift, at dræbe en menneskeædende drage. Sankt Georg kendes også under navnet Sankt Jørgen. Trods sin store bedrift blev han henrettet under store lidelser, og på et tidspunkt gjorde Den katof ske Kirke ham til helgen Sankt Georg og hans korstegn blev et symbol på kampen mod det onde. Korset blev brugt i den tidlige middelalder som symbol for korsfarerne, der drog mod det hellige land og Jerusalem for at befri det for de vantro tyrker. Disse korstog startede omkring år 1100 og de ebbede ud i slutningen at 12OOtallet. Også danskerne drog, dog i mindre målestok på korsiog. Som måske bekendt døde den danske konge Erik Ejegod ( ) på øen Cypern. 25

10 Stenens andre symboler mener jeg også er kristne. Bølgelinierne (til højre for korset på tegningen) kan være symbolet for vand, altså i overført betydning for dåben. Er det tilfældet, er stenen måske anbragt rigtig i muren. Det kunne være spændende at vide, hvorledes stenen oprindelig har været benyttet? De mærkelige trekanter til venstre for korset på tegningen kan også være kristne symboler. Tegnet for treenigheden. Men hvorfor er der så 6 af demt Eller er der 7? Den syvende er i så fald noget afvigende. Men det kan vel være et lille kiks fra stenmesterens side. De var ikke alle lige fremragende. Fejl eller ej, så er denne her romanske sten efter min opfattelse ganske smuk. Er der 7 trekanter, kan det være en hentydning til det hellige tal 7. Vi kender dette tal fra det gamle testamente. Den grå hiørnesten der er en halv gravsten med et kors på Golgata- Stenen er dreiet 9O grader. Kong Valdemars togt til Estland 1219 var reelt et korstog. Det var her den røde dug med det hvide kors dalede ned fra himlen og blev til danskernes fane. Kan en mand tra Løgsted have været deltager i sådan et korstog? Ja, muligheden foreligger, og den er ikke utænkelig. I Vejerslev på Mors er der fundet en gravsten, der er rejst som minde over en korsridder. (se tegning). Det er ikke utænkeligt, at'den romanske gravsten med kors'er rejst over en korsridder, men gåden er nok ikke mulig at løse. Jeg har sat navnet Georg i forbindelse med stenens kors. Georg betyder bonde på græsk, har jeg ladet mig fortælle- Men et er sikkert. Stenen med så smukke udhugninger blev ikke sat på en grav, hvor en bonde fra Løgsted eller Mjallerup var begravet Stenen er heller ikke sat som minde over en mand nede fra Løgsted Øre. Fti disse sten- og sandrimmer lå der sikkert kun nogle fattige fiskerhytter i middelalderen. Stenen må være sat til minde over en velhavende mand, en storbonde med tilknytning til datidens militær. Det er mit gæt. Stenen har nok været gemt væk, glemt, men den blev fundet frem, da håndværkerne skulle bygge tårnet. Man har manglet byggematerialer. 26

11 Sammen med den anden sten med kors kom "den romanske sten med kors" til gavn og en vis værdighed. Placeringen kunne dog have været bedre. VITSKØL KLOSTER PA EN ANDEN MADE I S1?rring kirke i Thy sidder der i sydmuren en romansk gravsten der kan minde noget om stenen i Løgsted. Korset er af samme typq men mere primitiv i sin udformning. Læg mærke til den tvedelte fod. Den er her reduceret til næsten ingenting. BJARNE GEIL. Denne tegning og de to fotos er lavet af Bjarne GeiL Billedet viser et rekonstruktionsforsøg af Vitskøl klosterkirke. Modellen er udført i småsten uden hensyn til, hvilke materialer, originalen har været opført i. Som ledetråd har modelbyggeren haft grundplanen af den udgravede kirke samt søjlerne i koromgangen- Hvordan kirken har set ud oppe i luften, er rent gætteri, selv om det naturligvis har været muligt at kigge på andre kirker i samme stil. Kirken har været opstillet i den nedlagte stenhave i Vilsted, og billedet blev sendt ud som postkort. 27

12 VITSKØL Ire Vitskøl Klosters fremtid er for tiden uvis. Det er ikke første gang, det sker. Allerede kort efter reformationen, hvor kongemagten havde overtaget klostrene, var det usikkert, hvordan de skulle eksistere videre. Mens Frederik den Anden havde ejendommen, begyndte det første forfald. Han lod kobbertaget rive af den mægtige klosterkirke, for at det kunne bruges til kanoner. Det ser ikke ud til, at taget blev erstattet af et andet, så forfaldet begyndte med det samme. Selve herregården blev rimeligt vedligeholdt igennem flere hundrede år, men i l93l gik det galt. Den 14. november l93l kunne Løgstør Avis berette: "Avlsbygningerne til Bjørnsholm er nedbrændt, men det lykkedes at redde klosterf lø jen og hoved bygningen Vitskøl Kloster. Det oplyses, at for flere hundrede år siden blev marsken Stig Andersen manet i jorden øst f or B jørnsholms herresæde. Hvert år rykker han et hanefjed nærmere gården, og når han når den, vil den blive tændt i brand ved hans fakkel. Sådan lyder en gammel legende, og i aftes var det Bjørnsholms skæbnetime, og den røde hane galede ondt og ildevarslende over den historisk inleressante qt _7,JA,/'^t$i'-- l^ 1'-: ta ' '.å'l.a ;!d'å! I I I I t I sv. I Blbrnsholm omkring Lidt af udbygningerne ses nederst t.h. Der var flere udbygninger yest for bygningerne. 28

13 lade-bygning og udhusene med deres indhold af kostbart dyremateriale. E jeren Robert Eriksen var ikke hjemme, men der var familiefest i hovedbygningerne, da branden blev opdaget. Brandvæsenet fra Løgslør blev tilkaldt, men havde uheld undervejs, idet motoren var i uorden, og turen tog ca. 50 minutter. En tæt tåge lå over egnen, og man måtte lamle sig frem som i blinde. Det lykkedes ved energisk arbeide at redde alle dyrene. llden føg om bygninger, og brandsvendene gjorde et stort og dygtigt arbejde. SO kreaturer, T0 svin og 10 heste blev reddet, men alle maskiner og avlen brændte. To vagabonder, der havde sovet i laden, blev reddet i sidste øjeblik. De mentes ikke at have noget med ildens opståen at gøre. Bygningernes værdi anslås til kr.' Bjørnsholm å med vandmølle og Blbrn* holm i baggrunden. Her ses næsten alle udbygninger, som brændte. Nordsidea af Bjørnsbolm set fra øst med lidt af kirkeruinen til højre.. I 1934 var det gait igen. Denne gang ikke en ildebrand, men meget alvorligere. Om det skriver red. Gunnar Nielsen i "Politiken", d.28.okt bl.a; 'Ruinerne al klosterkirken er et tavst, men overbevisende vidnesbyrd om, hvad Vitskøl betød. Kirken sank i grus, nu truer undergangen også hovedbygningerne, hvor cisterciensermunkene sad i flere hundrede år og stovte herremænd i lige så mange år derefter. Det gamle hus vil blive revet ned, og munkestenene - de første der blev fremstillet i Danmark - skal anvendes til opførelse af en villa og en kostald. En al vort lands interessanteste historiske bygninger skal falde i løbet af få dage. Det kan kun hindres derved, at staten griber ind og overtager den; men hidtil har statsmyndighederne ikke kunnet beslutte sig til handling. Å

14 LANGVARIGE RESULTATLøSE FORHANDLINGER MELLEM EJE- REN OG STATEN. Er den danske stat så fattig, at den ikke har råd til at ofre kr. til bevarelse af en af Danmarks interessanteste historiske bygninger? Selvfølgelig ikke - men ikke desto mindre står man umiddelbart foran nedrivningen af bygningen - det er dage om at gøte, hvis det skal lykkes at redde den. I et år eller mere har der været ført forhandlinger mellem staten og den nuværende ejer af "Bjørnsholm". Naturligvis er bygningen fredet, og den kan derfor ikke uden videre rives ned. Efter fredningsloven er ejeren pligtig at tilbyde staten bygningen, inden han Påbegynder nedrivningen. Det har ejeren også gjort. Og den i loven fastsatte frist, som ejeren skal overholde, er udløbet, uden at det har været muligt at nå til et resultat. Nationalmuseets direktør har dog endnu ikke opgivet håbet om, at det skal lykke at bevare dette enestående mindesmærke... " Politiken fortsætter med en længere redegørelse om Vitskøls glorværdige historie, og landskabets storhed: "Et herligt sted, også når stormen raser, og regnen pisker som i dag. ldyllisk? Alt andet, men smukt og betagende i al sin jyske storladenhed og barskhed. Måske skal man væte født i hovedlandet for rigtig at kunne synes om landskabet omkring Bjørnsholm, men der har været en tid, da barskheden mildnedes af søen, som nu er eng og ager, og af de store skove, der strakte sig vidt i alle retninger. Således så det ud, da Vitskøl blev grundlagt". Videre beskriver bladet udgravningen af klosterkirken "så enhver kan få et begreb om, hvilke mægtige dimensioner kirken har haft". Fra Bjørnsholms have ca

15 FORFALDET ER BEGYNDT. For så vidt er nedrivningen allerede begyndt: den søndre storsten er pillet ned, stenene skal anvendes til opførelse af en kostald. Hvor skorstenen tør vat, styrter nu regnen gennem'såret' ind i loftet, hvor bjælker og loftsbrædder rådner. Vinduerne er slået ud, gesimserne styrter ned, tagstenene ligger løse og styrter ned i stormen. Munkenes refektorium er omdannet til et høloft, regnen siler ned over gamle kalkmalerier. Ødelæggelse og forfald overalt. For enden af den store sal ses endnu resterne af en gammel sandstenskamin..betench ENDEN, står der endnu over abbedens plads i spisesalen. Ak, om den gamle kunne se, hvilken ende det nu truer med at tage for Vitskøl Kloster. Om denne følelsesladede artikel, som her er gengivet i stærk forkortning, har været med til at give et resultat, er svært at afgøre. Ihvertfald blev der startet en hjælpeaktion med seminarieforstander Chr. Høyrup i spidsen. Det lykkedes dem at samle kr., og da statens finansudvalg bevilgede kr., var pengene til købet hjemme. For pengene lik man hovedbygninger, have, skov og strandmark. Landbrugsarealet blev solgt til anden side, men blev senere købt tilbage til Ungdomshjemmet, som igen brugte navnet Vitskølkloster. Eriksen blev ejendomsmægler i Ålestrup. Der er i de senere år ofret store summer på restaurering af VitskøI, så vi må håbe, at der også findes en lornuftig anvendelse af bygningerne i fremtiden. Bjørnsholm set fra yest med landeve.lbn til Viborg i forgrunden, hvor den fører over Bjørnsholm å. Til venstre for bygningerne ses den gamle kirkegårsmur. Ca

16 x F

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Allerslev Kirke Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Opførelse Kirkeskibet er nederst bygget af groft tilhuggede grønsandskalksten fra Køge Å, nær Lellinge. Der er så bygget

Læs mere

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør.

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. KVK Mark. 16,1-8 2015 Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. Opstandelse kan opleves som et menneskehav, der skyller

Læs mere

Blegen/Køng Linnedfabrik

Blegen/Køng Linnedfabrik Blegen/Køng Linnedfabrik Ved Kronens salg af Vordingborg Rytterdistrikt i 1774 fulgte dele af Vintersbølle skov med til Øbjerggård gods i Køng, der blev købt af storkøbmand og konferensråd Niels Ryberg.

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Harry Hansens billeder fra Klitterne i Frederikshåb Plantage er mange, og de skattes højt af dem, som er så heldige at eje et

Læs mere

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen 725-10-787 Valdemarsgudstjeneste. 15/6-07. 20.30. Johs. 3,16. Jørgen Christensen Læsning: Johannes 3,16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen ANSGAR på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2012 Forlagsredaktion:

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Billeder fra tur til Sebber Klosterkirke.

Billeder fra tur til Sebber Klosterkirke. Billeder fra tur til Sebber Klosterkirke. Redigeret af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29, Skivum 9240 Nibe Familietur Sebber Klosterkirke Oprettet:16. maj 2005 Poul Rosenbeck Side 1 af 9 Den 15 Maj i det Herrens

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Prædiken til Hedefest 28.08.2014 kl. 19.10

Prædiken til Hedefest 28.08.2014 kl. 19.10 Prædiken til Hedefest 28.08.2014 kl. 19.10 Salmer: 70 du kom til vor runde jord 10 alt hvad som fuglevinger fik 370 menneske din egen magt 787 du som har tændt Herren er mit lys og min frelse, hvem skal

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Absalon 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Absalon. Det kan være de kender noget til ham fra julekalenderen "Absalons hemmelighed".

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb

N I. Arbejdsark. Orienteringsløb V Orienteringsløb - Klip et sæt bogstaver ud til hvert hold (kopiér dette ark i samme antal som antal hold). Husk at fordele bogstaverne ud på posterne. Grupperne får udleveret disse bogstaver, når de

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Slangerupsgade forsvinder

Slangerupsgade forsvinder 10 Slangerupsgade forsvinder Lars Mørch Skynd dig, kom! Om føje år Slangerupsgade som en betonvæg står Dette omskrevne citat indrammer gruopvækkende nok den omvæltning, der foregår i disse år i Slangerupsgade.

Læs mere

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408

Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8. Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Tekster: Sl 118,13-18, 1 Pet 1,3-9, Matt 28,1-8 Salmer: 236, 218, 227, 224, 438, 223.5-6, 408 Der er ingen af evangelisterne, der har set Jesus stå op fra de døde. Der var heller ingen af disciplene der

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Jul FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Jul FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret)

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret) Lærevejledning til forberedelse før besøg på Middelaldercentret. - Daglejren, Byens borgere og Middelalderen på egen hånd Før I kommer til daglejeren og til en dag i middelalderen, er det en god ide at

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. 1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 36-208/ 379-680 Hinge kl.10.30: 36-208- 621/ 379-287- 680 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen.

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. Fra det grønne område ovenfor havnen (tv). Den centrale plads midt i byen (th). Den

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Englændertræf i det smukke Nordsjælland

Englændertræf i det smukke Nordsjælland Englændertræf i det smukke Nordsjælland Sådan lød overskriften på invitationen til årets fælles træf med Rootes klubben, og vi kan kun give arrangørerne ret. Nordsjælland er smuk (ikke at forklejne andre

Læs mere

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå Det gamle Janderup Janderup kirke ligger langt fra byens nuværende centrum. Kirkens beliggenhed, ved en naturlig havn, vidner om det gamle Janderup før mejeriet og jernbanen kom. Landsbyen lå som en række

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset KORSETS OPHØJELSE Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset Efter Jesu død på Golgata forsvandt korset fra det sted, hvor Jesus blev korsfæstet. Da de jødiske ledere så de mange mirakler som

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s

Læs mere