Ursula Munch-Petersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ursula Munch-Petersen"

Transkript

1 Hærvejens tidstavle Ursula Munch-Petersen

2 KRIDTTID KRIDTTIDEN Vi begynder med Kridttiden, selvom der har været mange tider før: Kambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Karbon, Perm, Trias, Jura og så Kridttiden som varede fra 145 mio. til 65 mio. år fra nu. Vi begynder her, fordi kridtet ligger under hele Danmark det vi alle kender som kalk og kridt. I Mønsted Kalkgruber ved Viborg ligger kridtet oppe ved overfladen. Kalkgruberne fi ndes knapt 25 km vest for Hærvejen. Kalk er så holdbart og billigt, at det ikke længere betaler sig særlig godt at sælge det der er for lille avance på det. Men alle de hvidkalkede gårde og kirker i Danmark lyser stadig af denne fjerne fortid. For 70 millioner år siden var Danmark dækket af hav med blæksprutter, krokodiller, hajer, søpindsvin og uendelig mange forskellige mikroskopiske kalkalger som blev til kridt. ISTIDERNE ISTID Der har i de seneste omtrent 1,8 millioner år været ca. 15 kolde perioder eller istider hver med en længde på omkring år. Istiderne var afbrudt af mellemistiderne på til års længde. I Danmark har man spor af 4 muligvis 5 istider med isdække. Israndslinien under den sidste istid dannede Den Jyske Højderyg, som fra tidernes morgen blev brugt af vejfarende op og ned gennem Jylland. Seneste istid strakte sig fra til før vor tidsregning, og for ca år siden smeltede isen over Danmark.

3 1. 1. Ved Mønsted vest for Viborg dukker Kridttiden op til overfladen. Den jyske højderyg.

4 ÆLDSTE STENALDER FISKER-JÆGER-STENALDER Da isen var smeltet vandrede jægerfolk ind sydfra. Store isklumper som lå tilbage i jorden, tøede langsomt op og blev til søer. Ved sådan et dødishul ved Slotseng i Sønderjylland har man de tidligste spor af menneskelige bopladser i Danmark. Her er flinteredskaber og forarbejdede knogler af slagtede rensdyr, østersskaller, fugle- og fiskeknogler. Disse mennesker havde gener fra Cro-Magnon, hulemalerne i Frankrig og Spanien og så spiste de SMELT. Smelt er en lille cm lang lakselignende fisk lokalt i Jylland også kaldet Stint. Den fi ndes i Hald Sø. Selma Lagerløf fortæller om hvordan man spiste dem i Sverige for 100 år siden. Der var så mange om foråret, at man kunne skovle dem op. Man skar hovedet af, og trak indvoldene ud, lagde dem helt tæt på en pande og stegte dem i smør til de hang sammen i en kage, og så blev de spist på knækbrød. De er så små at man spiser ben og skæl med. Vikingerne spiste også hovedet. GUL ÅKANDE nøkke-rose opkaldt efter nøkken eller åmanden. Man spiste dengang både frø og rødder. I Kina serverer man stadig åkanderrødder. Åmanden lokkede ved at spille den fineste musik og lovede at lære det fra sig, men tog man mod tilbudet, så var man i hans vold. Han krævede menneskeliv. SØDGRÆSSER STRANDBEDE RAMSLØG BÆR HASSELNØDDER

5 TRAGTBÆGERKULTUR TRAGTBÆGERKULTUR BONDESTENALDER Tidlig Tragtbægerkultur Dyssetid Den slebne flints tid og sen Tragtbægerkultur/Jættestuetid. DEN STORE MODERGUDINDE vises i relieffet som to øjne på et lerkar. Hun er den gudinde, der også ses på Gundestrupkarret med et hjul, som markerer den sydlige pol i Mælkevejen, hvilken man opfattede som billedet af en kæmpestor kvinde. Dette er den første jordbrugskultur i Norden og den falder da også tidsmæssigt næsten sammen med Bondestenalderen. Tegneren Claus Deleuran foreslår i sin Danmarks Historie at de HØJE FOD- SKÅLE var små ildsteder og at man bagte brød på lerskeer lagt ovenpå gløderne. Brødene blev bagt som pitabrød, tortillas eller lefser. Man spiser stadig lefser i Norge, og i Danmark har vi også brugt ordet om uhævede brød. JYDEPOTTERNE har jeg vist under Romersk jernalder, men allerede i Bondestenalderen begyndte pottekulturen, hvor pottemagerne udfoldede sig meget smukt.

6 Ved Slotseng i Sønderjylland har man de tidligste spor af menneskelige bopladser i Danmark. 2. Stint fanger man i Hald Sø. 3. Gundestrup. 4. Skarpsallingkarret regnes for en af Danmarks fineste lerkrukker.

7 BONDESTENALDER TRAGTBÆGERKULTUR BONDESTENALDER VILDE ÆBLER er fundet som halverede og tørrede, men også i form af kærner fastbrændt i madskorpen i kogekar, og så er vilde æbler fundet i egekistegrave fra Bronzealderen. VEJBRED kaldte indianerne den hvide mands fodspor fordi den voksede frem i hælene på Hernán Cortés og hans spanske hær efter at de gik i land i 1519 og begyndte erobringen af Mexico, og dermed ødelæggelsen af deres kultur. I begyndelsen er EMMERHVEDE den vigtigste kornsort, derefter dyrkes byg, og i slutningen af stenalderen overtager spelt. I emmermarkerne har der været et islæt af andre kornsorter som enkorn og dværghvede. Forskellige sødgræsser har man samlet og spist. NØGEN BYG ENKORN DVÆRGHVEDE AGERN til mel og grød ØSTERS BUE og PIL SPERGEL olieplante, som blev dyrket i Vestjylland som foderplante helt op i 1900-tallet SÆD-DODDER dyrkes for sine olieholdige frø

8 BRONZEALDER BRONZEALDER HELLERISTNINGER med SOLTEGN solen var det centrale i Bronzealderens religion. Man forestillede sig, at solen blev transporteret over himlen om dagen. Om morgenen førte en fisk solen til et skib, som transporterede solen indtil middag. Her tog solhesten over og førte solen videre til eftermiddagsskibet. Til aften førte en slange solen til underverdenen, der lå under den flade jord. Hernede var solen mørk, mens den blev transporteret på natskibe tilbage til morgenens udgangspunkt, hvor fi sken atter tog over. Således blev dagens cyklus opretholdt i al evighed af solens hjælpere fisken, hesten, slangen og skibene. Solvognen er et billede af hestens dagsrejse over himlen. Den er dateret til 1350 før Kristus og blev fundet i Trundholm Mose i Nordvest-Sjælland. FLINTHUGNING bliver perfektioneret, samtidig med at bronzen tager over. Blandt andet blev lurene støbt i det nye dyre materiale. Først senere fortrænger jernet fl inten helt. Flintehåndværket blev til kunsthåndværk ligesom mange brugsting i vores tid er blevet det, efterhånden som hverdagsting møbler, beklædning og tallerkener kan masseproduceres mere effektivt og billigt. De fineste stendolke og økser var prestige-genstande, e-genstande, som slet ikke var beregnet til brug. BRONZE-SIKKERHEDSNÅL eller FIBULA RØLLIKEN er modelleret, fordi man fandt den i Egtvedpigens grav ved Vejle. Rølliken blomstrede den dag år 1370 før Kristus, da begravelsen fandt sted. Lille BRONZEGUDINDE med TORQUE om halsen torquen er en keltisk halsguldring, som er vist under Keltisk jernalder. Man mener at disse små figurer har været brugt som betalingsmiddel i bronze. HAVRE HVIDMELET GÅSEFOD de grønne blade brugtes som kål HØR til mad, olie, tøj

9 Bronzealder-helleristning. 2. Egtvedpigens grav.

10 KELTISK JERNALDER KELTISK JERNALDER Den keltiske kultur prægede Europa, selvom kelterne selv knapt nok nåede så nordligt som til Danmark på dette tidspunkt. Gundestrupkarret er et fi nt eksempel på denne påvirkning. Det blev fundet under tørvegravning i Borremose, Himmerland i 1891, og er en sølvkedel, som er 2 meter i omkreds, indeholdende 9 kg sølv. Kedlen var skildt ad i mange stykker og lagt som offer. Den har billedfortællinger på sine plader hele vejen rundt og en tyr i den runde bund. Den sorte HUND på keramikrelieffet er taget derfra. Karret opbevares på Nationalmuseet, men findes i tro kopi på Himmerlands museum i Aars. SÆD-DODDER har olieholdige frø, som er fundet i Tollundmanden og Grauballemandens maveindhold sammen med blandt andet byg og pileurt. Bladene fra FARVE-VAID som er en gulblomstrende korsblomst, blev brugt til at farve tøj og den gav en klar blå farve. Farve-vaid er blandt andet fundet på Osebergskibet et meget velbevaret norsk vikingeskib, og på Lønne Hede ved Nørre Nebel fandt man en smuk blå kjole i en kvindegrav. Planten blev dyrket i Danmark i Himmerland op i det 19. århundrede, indtil man istedet importerede indigo som blåt farvestof. STOR NÆLDE eller brændenælde brugt til reb og lærred, kaldet netteldug, som har været produceret langt op i tiden. HC Andersen fortæller i De vilde svaner om prinsessen, som med bare hænder og uden at måtte tale, skulle sno og binde 11 panserskjorter af brændenælder til sine brødre, som var forvandlede til svaner for at redde dem. Prinserne havde skrevet med diamantgriffel på guldtavler og læste lige så godt udenad som indeni man kunne straks høre, at de var prinser. Søsteren Elisa sad på en lille skammel af spejlglas og havde en billedbog, der var købt for det halve kongerige. Oh, de børn havde det så godt, men således skulle det ikke altid blive. Prinsessen nåede at sno og binde 10¾ skjorte til tiden så den ene bror måtte leve med en svanevinge istedet for sin ene arm efter at fortryllelsen blev ophævet.

11 TØNDEN man fandt på at samle udbuede træstave med tøndebånd om en rund bund. Glemte man en gammel tønde udenfor, så stod den der og faldt i staver. LEEN var en forstørrelse og en forbedring af kornseglene, hvor flinten blev overtaget af bronze. Rav-vejen = Hærvejen. Grækeren Herodot fortæller 400 år før Kr. om en handels karavane, som kommer med det kostbare rav fra landet hinsides nordenvinden. Die Bernsteinstrasse gik fra Jylland til Adriaterhavet gennem Thyringen (hvis navn måske kommer af Thy). Ved Nissum Bredning har man fundet små rav-stridsøkser i en jættestue. En keltisk myte fortæller om lysets gud, Lug. Ravet er symbol for Lug, som den genkommende sol, daggryet og den lyse sommer. Det har været en betydningsfuld handelsvare. I bytte fik man sydfra: metal, glasvarer og ikke mindst salt. Den frygiske kong Krøsus opfandt SØLV og GULDMØNTER ca. 700 før Kr. Frygien lå i Anatolien i det nuværende Tyrkiet. FERSKEN-PILEURT HAVRE

12 ROMERSK JERNALDER ROMERSK JERNALDER JESUS år 0 født af en jomfru, korsfæstet, død og begravet. Opstanden fra de døde, og opfaret til himmels, hvor han sidder ved Gud Fader den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde selv sagde Jesus: Jeg er verdens lys. I vore dage er der billeder og figurer af Jesus i alle kirkerne langs Hærvejen. MITRA født 100 år før år 0 også den 25. december. Den dag har alle solguder fødselsdag fordi det er på denne tid ved vintersolhverv at solen tager til i styrke. De repræsenterer alle kampen mellem lys og mørke. Mithra/Mitras/ Mitra, navnet staves forskelligt. Han blev født i en klippehule af en jomfru. Solen var hans far. Oprindelig var han en persisk lysgud og frelsergud, siden hovedpersonen i en hellenistisk mysteriereligion, men den største udbredelse og betydning fi k denne tro i kejsertidens førkristne Romerrige. Mitra Den uovervindelige sol. I katakomberne i Rom fi ndes et billede af Mitras på skødet af sin jomfrumoder. Man troede på en fremtidig dom med Mitras som dommer og indvielsesritualet til religionen var en dåb. Mitra er også afbildet under afskedsmåltidet med drikkehorn og brød med kors på som solsymbol inden han for til himmels i en solvogn. Mitra-ismen sluttede omkring år 400. Da kristendommen blev statsreligion i Rom, blev den gamle religion forbudt og gjort strafbar med dødsstraf. NISSEDRAGTEN Mitra er som voksen afbildet i en rød dragt og hue, som ligner en dansk nisses. Det er en frygisk dragt, som har været meget udbredt.

13 Under romersk jernalder ses FUTHARK = runealfabetet. De tidligste runer er fra år 150 det sidste ændrede og udvidede runealfabet er fra år 900. Ved Bække er en runesten stillet op mellem kirken og Hærvejen. Den har indskriften: Ravnunge-Tue og Funden og Gnyble de tre gjorde Thyres høj. H C Andersen skriver Jylland mellem tvende have som en runestav er lagt. Jeg har læst, at ordet bogstav kom af, at man skar runer i bøgetræ, men for mig lyder det helt simpelt og logisk, at de gamle runestaver blev til bogstaver, når de blev brugt i bøger. Kristendommen kom til Irland i 400-tallet, hvor man havde en fint udviklet kultur. Den førkatolske kristendom smeltede sammen med den gamle druidetro. Ordet druide eller dru-vid betyder meget vidende. Jesus dyrkedes sammen med deres smukke, poetiske naturreligion. Denne irokeltiske religion var udbredt i hele Norden. Vikingerne var bekendt med den fra deres handel nogle gange hærgen! Keltiske stenkors med solsymbol cirkel i midten kendes dybt inde i Nordfjord i Norge. Jon s Kapel på Bornholm var det sted hvor en irsk-keltisk munk prædikede kristendom for bornholmerne. Måske var han en bornholmsk viking, som havde været i lære på et irsk kloster. Man dyrkede Jordmoderen, som nogen mener er det samme ord som i vores jordemor. Man fi k barnet fra jorden og fødselshjælperen overrakte barnet fra jorden til moderen. Kelternes store kvinde hed Brigid også kaldet Gælernes Maria, oprindelig Brithgifu = lysende. Hendes navn har levet videre i Birgitta-ordenen. Brigids forestilling om himmelen var som et evigt måltid, hvor hun altid havde mad nok til sine gæster. Gik hendes kloster køkken-tomt hvilket ofte skete fortsatte man med at nyde musik istedet for mad. Hun kunne klart se Kristus i ethvert menneske og kunne få alle til at spille musik, skønt de aldrig havde spillet før. Selvom de irske keltere havde klostre som en slags universiteter, hvor poesi var en vigtig diciplin, så var det ikke en skriftlig kultur, så dette keltiske digt er først senere nedskrevet i 1200-tallet: GUD jeg er vinden som blæser på havet jeg er bevægelserne i den svømmende laks jeg er bølgen på havet jeg er modet i det kæmpende vildsvin jeg er hviskningen i raslende løv jeg er hurtigheden i den løbende kronhjort jeg er solens lys jeg er styrken i oksen som trækker ploven jeg er månen og stjernernes stråler jeg er storheden i det mægtige egetræ jeg er kraften i træet som gror og jeg er alle de menneskers tanker jeg er knoppen, som springer ud i blomst som priser min skønhed og storhed. fra bogen Ilden fra vest af Harald Olsen. TORS HAMMER Mjølner med svastika. Mjølner = maler (til mel). Støbeform i klæbersten til både kors og torshammer er fundet ved Trendgården, Himmerland. Svastika betyder lykkebringer på sanskrit. Hagekors eller svastika har mange steder været et lykkesymbol og man satte det derfor på festbrødene og særlig julebrødene indtil nazismen ødelagde dén betydning.

14 Mjølner er smedet af to dværge. Den kan skifte størrelse og gemmes i den mindste lomme om nødvendigt. Den rammer altid sit mål og vender tilbage til sin ejermand, og så forårsager den lyn og torden. Navne som er opkaldt efter Tor: Torben, Torbjørn, Torkil, Terkel, Torleif, Torsten, Torvald,Troels,Tora, Tove. GULDMØNT fra fundet på Skodborg Mark ved Ringkøbing med portræt af Freyr og indskriften: Til år og fred hjælp al ven hjælp al ven hjælp al ven godt år til alle. HØR dyrkedes i Ægypten 2000 år før Kr. I Danmark først i Jernalderen. HAVRE AUNKLÆDT BYG til øl

15 Borremose. 2. Himmerlands Museum i Aars. 3. Grauballe. 4. Lønne Hede. 5. Nissum Bredning. 6. Bække. 7. Trendgården. 8. Skodborg Mark ved Ringkøbing.

16 VIKINGETID VIKINGETID MALMKLOKKEN i begyndelsen brugte de kristne nødigt klokker, fordi det lød hedensk. Klokker var nemlig kendt længe før kristendommen. Vikingerne havde mindre klokker. Da kristendommen var blevet statsreligion i Danmark, lagde man kirkerne langs Hærvejen så tæt, at hvis alle kirkernes kristnede klokker kimede samtidigt, så var hele vejen beskyttet mod hedenskab, og nu kaldes klokkerne simpelthen kirkeklokker.den ældste kirkeklokke er fra Hedeby 950. Hedeby var blevet bispesæde 948. Den trekantede ler-lysestage med forskellige hulstørrelser i hjørnerne er både smuk og meget funktionel. Lysestager, kogekar, bikuber, sier, kander med meget mere blev produceret af pottekonerne. Jydepotteriet var et kvinde-erhverv, som senere kom til at danne grundlag for en betydelig handel. Potterne blev solgt langs Hærvejen fra mange professionelle værksteder, hvis folk mere eller mindre levede af dette salg. Kvinderne producerede, mens mændene handlede. En vej fra Ribe mod Hærvejen kaldtes Pottervejen. Ved Ladegårdsåen udenfor Københavns volde, var der engang losseplads for københavnerne. Graver man idag i frederiksbergske haver finder man blandt meget andet mange jydepotteskår og masser af østersskaller. Rav var stadig en anden vigtig eksportvare. Rav kaldtes: stivnet lys, forstenet honning, havets guld eller Frejas tårer (over at blive forladt af sin mand Od, som rejste ud i verden). Vølvens Spådom er et berømt digt om verdens tilstand, dens skabelse og undergang. Digtet er nedskrevet i 1200 og 1300-tallet her er et kort uddrag: De fi nder atter undere dér: gyldne brikker i græsset til tavlspil dem som de ejede engang i urtid. Nu skal markerne usåede gro alt ondt blir godt, Balder kommer bygger Ropts tofter valguders helligdom vil i vide mere eller hvad?

17 KÅL munkene lærte danskerne at spise grøntsager. Bønderne anlagde kålgårde. Men omkring Hærvejen, som blev brugt af fattige, hjemløse, pilgrimsvandrere såvel som af oksedrivere og handlende, var det ikke altid lige sjovt at være bonde, for ifølge danskernes kristenpligt skulle fattige hjælpes med mad og husly. Hærvejens pilgrimsrute fortsatte ned gennem Tyskland til Santiago de Compostela i Spanien, hvilket skabte problemer for bønderne langs hele strækningen. SKIBE var en vigtig del af kulturen i det danske ørige. Lidt udenfor Bække er der en stort anlagt stensætning i form af et skib. LØG store gule dyrkede e løg

18 MIDDELALDER MIDDELALDEREN BIBEL ordet bibel kommer fra græsk biblia og betyder lille bog. De 5 Mosebøger er skrevet i det 5. århundrede før Kristus. Det Ny Testamente er nedskrevet på græsk i de første århundreder efter vor tidsregnings begyndelse rejste to munke fra Flensborg kloster ned gennem Tyskland, for at høre nærmere om Martin Luther ( ). Den ene prædikede efter hjemkomsten Luthers lære i Rinkenæs Kirke i Haderslev sogn endnu før reformationen blev udbredt i resten af landet. Den anden var Johanittermunken Hans Tausen, som senere blev biskop i Viborg. Den første danske bibel menes at være fra 1488, oversat fra vulgata = latin, og i 1550 blev biblen oversat fra tysk til dansk under Christian III. STUDEHANDEL der blev drevet okser om året ad Hærvejen. Udover stude blev også heste, grise, geder, får og gæs drevet samme vej. Beretninger om denne trafi k er først nedskrevet i 1600-tallet, men da havde denne handel stået på længe. HEKSEBRÆNDINGER vølven var nordens udgave af Delfi-oraklets præstinde Phytia, som profeterede hallucineret fra sin trebenede taburet. Vølverne brugte kanabis, alrune, opiumsvalmue, galnebær og BULMEURT. Frø af bulmeurt er fundet i en læderpung i en vølves grav ved Fyrkat. Bulmeurt er stærkt euforiserende og giftig. Kong Haralds vølve blev begravet ved borgen Fyrkat længst inde i Mariager fjord. Borgen blev opført 980. Vølven havde mange andre specielle ting med sig i graven, heriblandt en amulet forestillende en stol. Sådanne stole sad vølverne på, når de påvirkede af euforiserende stoffer var i kontakt med over og underverdenen og talte og spåede derfra. Stolen var symbolsk i lighed med kongestolen, højsædet eller domstolen. I graven fandt man også en vølvestav, som blev brugt ved sejd. Da kong Harald gjorde danerne kristne begyndte man at forfølge de tidligere højt respekterede kloge mænd og koner og mange af kvinderne blev brændt som hekse. Olav den Hellige druknede Seidmændene på Skratteskær i Norge ved at lænke dem til skæret, så at de druknede langsomt

19 ved tidevandets komme. Seidmand er en gammel nordisk betegnelse for troldmand, medicinmand eller hedensk præst. Ved kristendommens indførelse i Danmark byggede man ofte kirkerne ovenpå de gamle helligsteder og selv blomsternavne blev ændret, for at få folk til at glemme deres gamle kultur. Således kom Frejas gyldne lokker til at hedde Jomfru Marias sengehalm. Det er en korsblomst med masser af små gule kors den hedder også Gul snerre. Jydepottehandel og jydepotter, som jeg har modelleret under Romersk jernalder, hører nok snarere til i Middelalderen og senere, men håndværket er en direkte udvikling fra oldtiden. I bogen Jydepotten står der, at hvert eneste skib fra Hjærting udførte sorte potter. Til Holland førtes for 127 rigsdaler i I Varde og Randers, der ligger klods på produktionsstederne, bruges i toldbøgerne udtrykket Sortepotter, medens karrene i Ribe og Kolding kaldes Jydepotter, og i Vejle Jyske Lær Kaar. I indberetninger fra 1735 oplyses, at der i Lundenæs og Bølling amter er eendeel Sogner udj Øster-Nørherred, som forarbejder og brender sorte gryder og Lerpotter hvilket forøvrigt var egnens eneste industri. ÆBLE-skivepande RUG-brød Oliebagt brød

20 Hedeby. 2. Ribe. 3. Flensborg. 4. Fyrkat ved Mariager Fjord. 5. Skibssætning nord for Bække. 6. Lundenæs. 7. Bølling. 8. Koldinghus. 1.

21 OPLYSNINGSTIDEN OPLYSNINGSTIDEN FORNUFTENS LYS videnskab overfor kongemagt og kirke. Begrebet oplysningstid stammer fra Immanuel Kants værk Beantwortung der Frage: Was Ist Aufklärung? fra 1784: Hvis nogen spørger lever vi i en oplyst tid? ville svaret være nej, vi lever i Oplysningstiden. Bogtrykkerkunsten gjorde, at man nu kunne sprede nye idéer bredt. Gutenberg opfandt bogtrykket i 1500-tallet, og i slutningen af 1700-tallet kunne man fremstille bøger så effektivt og billigt, at de kunne komme ud til alle mennesker. Litteraturen bliver betydningsfuld med nye udtryksformer som: essayet, læredigtet, satiren og romanen. Man udtrykker nye filosofiske og politiske forestillinger om mennesket som frihed, lighed og broderskab. Man kunne og ville udbrede fornuft gennem skrift og undervisning. Det var ikke længere Gud, som styrede planeternes gang, men naturlove, og hvis der var ting som videnskaben endnu ikke forstod skulle forklaringen ikke søges i religionen, men gennem forståelse af naturens mekanismer. I England udgav Jonathan Swift Gullivers Rejser i Men flere af hans andre skrifter udkom under pseudonym, fordi han som samfundskritiker var bange for repressalier. I Danmark skrev P A Heiberg: Ordner hænger man på idioter stjerner og bånd man kun adelen giver. Dog har man hjærne kan man jo gerne undvære orden og stjerne.

22 NUTID NUTIDEN PENGE og magt har altid fulgtes ad, men i globaliseringens tid er pengemagten blevet mere og mere abstrakt, så at penge, varer og ydelser langtfra altid svarer til hinanden. Den kloge snyder den dumme og det giver globaliseringen gode muligheder for. Rationalisme den nærmest grænseløse tro på videnskaben som fornuftens lys, skaber nye problemer. Religionshistorikeren Vilhelm Grønbech ( ) skrev: Man saver livets træ op i rummeter alt blir målt og vejet. Videnskabens muligheder for at udfinde mere og mere effektiv udnyttelse af naturen, truer nu klodens bæredygtighed. Gennem mange måneder i 2010 er olien strømmet ud i havet fra en havareret boreplatform i Den Mexikanske Golf. J J Dampe ( ) var videnskabsmand og politiker. Han vandt universitetets guldmedalje for en prisopgave i æstetik og han fik den filosofiske doktorgrad i 1812 for en afhandling om koranens etik. Derefter kaldes han Doktor Dampe. Han fulgte intenst med i de politiske bevægelser som dukkede op i Europa efter Napoleons fald, og han besluttede sig for at blive politiker og reformator. 25 km øst for Vejen, som Hærvejen har givet navn til, ligger Koldinghus, der med den genopførte ruin er et tankevækkende mindesmærke over Napoleonkrigenes ødelæggelser. Doktor Dampe kæmpede for en folkevalgt nationalforsamling, som kunne erstatte det enevældige styre, der herskede i kongeriget siden Hans tanker lå i klar forlængelse af oplysningstidens idéaler, men i 1820 blev han anklaget for højforrædderi og majestætsfornærmelse og fængslet i 20 år heraf tilbragte han de fl este i isolation i fængslet på Christiansø. WWW er i princippet demokratiske værktøjer og oplysningstidens filosoffer ville nok have glædet sig over internettet, men måske havde de alligevel ikke været tilfredse med forvaltningen af deres forestilling om at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder alle er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle og udvikle idéer med hverandre i en broderskabets ånd.

23 Danmark var ikke moden til oplysningstidens demokratiske idéer før 1848, da enevælden endelig blev afskaffet. Demokrati er ikke bare en selvfølgelighed, som stille og roligt udviklede sig mellem mennesker i Skandinavien. Nej, mange har, som Doktor Dampe, betalt en høj pris for sit engagement. Idag går man på nettet og her opgiver Wikipedia denne definition af demokrati som den enkleste: Ved demokrati forstås simpelthen, at den enkelte har størst mulig indflydelse på sit eget liv og at der fi ndes institutioner, som gør det muligt for alle interesser frit at komme til orde og blive konfronteret på en ligeværdig måde med henblik på at etablere en løsning. HÆRVEJENS TIDSTAVLE Hærvejen er nok Danmarks ældste færdselsåre. Den ældste fundne danske bosætning er Slotseng ved Sommersted i Sønderjylland, og mon ikke disse Cro Magnonefterkommere gik op langs Den jyske højderyg og trådte de første stier her. Tidstavlen er en anskuelsestavle i ler. Den fortæller om det liv, der har udfoldet sig omkring denne ældgamle vej. Tavlen er anbragt tre steder langs Hærvejen: På Naturskolen Hald Hovedgård ved Viborg. Ved Bække som er omtrent midt mellem Viborg og den tyske grænse. Ved herberget Café Ellegård ved Sommersted i Sønderjylland. Jeg har udvalgt og modelleret forskelligt, som har interesseret mig, og der er naturligvis udeladt mange planter, dyr og ting. Alligevel blev tavlen undervejs længere og længere. På et tidspunkt kom jeg i tanker om Gullivers Rejser hvor landenes konger prøver at overgå hinanden med hensyn til at lave det bedste landkort én havde målt alle bjerge op en anden indtegnet alle vande osv til sidst er der én som slår alle andre ved at fortælle, at han var igang med et kort, hvor alt skulle være i hel størrelse. Gulliver spørger om dette kort kan bruges det kan det selvfølgelig ikke, for dette kort måtte jo blive en kopi i 1:1 af hele landet. Keramiktavlen må altså nøjes med at give et hurtigt blik på noget karakteristisk fra hver tidsperiode.

24 A. B. C. Hærvejens tidstavle er anbragt tre steder langs Hærvejen: A. På Naturskolen Hald Hovedgård ved Viborg. B. Ved Bække som er omtrent midt mellem Viborg og den tyske grænse. C. Ved herberget Café Ellegård ved Sommersted i Sønderjylland.

25 SKARPSALLINGKARRET Skarpsallingkarret fra Himmerland regnes for en af Danmarks fineste lerkrukker. Mønsteret er delvist lavet ved at bruge den riflede kant af en hjærtemusling som stempel. Spisning, seksualitet, fødsel og død har altid været ritualiseret, og ornamenterne på de beholdere, som man brugte til mad, har givetvis haft betydning ud over at være til pynt. Den store modergudindes øjne på lerkrukkerne sørger for frugtbarhed og frodighed. Skarpsallingkarret demonstrerer udsøgt orden. Brugsting er altid en blanding af noget praktisk og noget æstetisk. Den nederste del af Skarpsallingkarret er den der rummer noget, mens den øverste brede tragtformede kant åbner sig imødekommende mod brugeren. Ornamenternes fi ne orden viser at mennesket har magt over situationen. Hærvejens tidstavle måler 3,40 x 0,75 meter. Den er modelleret i stentøjsler og brændt på Tommerup Keramiske Værksted på Fyn med god hjælp og med brug af deres materialer og store ovne. De farvede glasurer er lidt forskellige fra tavle til tavle. Arkæologerne Eva Koch og Sabine Karg, som begge har skrevet om oldtidens brug af planter, har rådgivet mig, og Claus Deleuran s tegneserier Danmarks Historie har inspireret mig. Det økonomiske grundlag for det hele har været Statens Kunstfond s projekt Kunst på Hærvejen, hvor 12 forskellige kunstnere har løst opgaven på hver sin måde. Layout: Erik Hagens og Eks-Skolens Trykkeri ApS Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS Fotografer: Morten Pihl og Esben Lyngså Madsen (forside) Ursula Munch-Petersen 1. oktober 2010

DET HISTORISKE OVERBLIK

DET HISTORISKE OVERBLIK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DET HISTORISKE OVERBLIK Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Det historiske overblik Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

ROLLER. dramaioldtiden.natmus.dk

ROLLER. dramaioldtiden.natmus.dk ROLLER VEJLEDNING TIL ROLLERNE: Sæt jer sammen i 2-mandsgrupper, og lær jeres identitet at kende. Find ud af, hvordan I kunne have set ud (tyk/tynd, rødhåret/lyshåret osv.). Hvad for noget tøj kunne I

Læs mere

Hvad er Lindholm Høje?

Hvad er Lindholm Høje? Hvad er Lindholm Høje? 1 Lindholm Høje ligger på et højde drag ved Nørresundby med udsigt ud over Limfjorden og Aalborg. Her er et stort og sjældent oldtids minde fra jernalderen og vikingetiden år 400-1100.

Læs mere

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om FRUGT Æbler INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 TEMA OM FRUGT Æbler Delemne

Læs mere

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 kulturarv Om fortidsminder, historie og gamle dage Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 Hvad er kulturarv? Undervisningsavisen har spurgt en række danskere om, hvad

Læs mere

Nationalmuseet 2013 En stor tak til Erindringsmøntmidlerne for økonomisk Støtte til projektet Fortid for begyndere. isbn: 978-87-7602-213-6

Nationalmuseet 2013 En stor tak til Erindringsmøntmidlerne for økonomisk Støtte til projektet Fortid for begyndere. isbn: 978-87-7602-213-6 FORTID FOR BEGYNDERE INDHOLD 3 Introduktion til pædagogen 3 6 Ægte vikingeskatte 6 8 Vikingernes mange rejser 8 10 Hvordan så vikingerne ud? 10 12 Gunulf og Ragnhild 12 17 Vikingernes tro 17 21 Odins visdom

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 5 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 5 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 5 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 5, Grundbog. Filen er stillet til

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 4 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 4 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 4 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 4, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

... En undervisningsavis fra. gamle dage. Om kulturarv, fortidsminder og historie. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. gamle dage. Om kulturarv, fortidsminder og historie. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 gamle dage Om kulturarv, fortidsminder og historie Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 G A M L E D A G E Nørreport dukkede op fra dybet Da metroen skulle bygges, var

Læs mere

Projektets opbygning 2 Fælles mål for faget kristendomskundskab og... 3. Baggrundsstof... 4

Projektets opbygning 2 Fælles mål for faget kristendomskundskab og... 3. Baggrundsstof... 4 Skabelsen Indholdsfortegnelse Projektets opbygning 2 Fælles mål for faget kristendomskundskab og.... 3 Baggrundsstof... 4 Første skabelsesberetningen i dag 4 En bogstavelig forståelse af skabelsesberetningen...

Læs mere

Om systemet Indblik og udsyn... 2. Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6. Historiekanon og Indblik og udsyn... 7. Metodeværkstedet...

Om systemet Indblik og udsyn... 2. Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6. Historiekanon og Indblik og udsyn... 7. Metodeværkstedet... Indholdsfortegnelse Om systemet Indblik og udsyn... 2 Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6 Historiekanon og Indblik og udsyn... 7 Metodeværkstedet... 8 Fortælleark...12 Om historie...16 Danmark før

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDDELALDEREN

VELKOMMEN TIL MIDDELALDEREN VELKOMMEN TIL MIDDELALDEREN OG TIL BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER HUSDYR LANDBOBEBYGGELSEN VAND OG ILD DEN BEFÆSTEDE STORMANDSGÅRD SÆRTRÆK VED DEN BORNHOLMSKE MIDDELALDER Middelalderen i Danmark strækker

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 7, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 3, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Illerup Ådal. - fjendens ansigt. Skolemateriale. 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM

Illerup Ådal. - fjendens ansigt. Skolemateriale. 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM Illerup Ådal - fjendens ansigt Skolemateriale udarbejdet til Moesgård Museums udstilling om offerfundet fra Illerup ådal 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM MOESGÅRD MUSEUM Indhold 1. Det store slag... 2 2. Hvad

Læs mere

Den farverige. Middelalder

Den farverige. Middelalder Den farverige Middelalder indhold Stumper af en virkelighed 2 Mennesker, mad og medicin 4 Det skrevne ord 6 Billedernes tale 8 Silke og ærlig pæl 10 Byen 14 Den vide verden 18 Magt og status 21 I mellemtiden

Læs mere

Vikingernes møde med andre kulturer

Vikingernes møde med andre kulturer Vikingernes møde med andre kulturer Hej, mit navn er Matgoggur, og jeg har brug for din hjælp. Engang græssede jeg på de grønneste af alle marker. Det var markerne i gudernes land, Asgård. Desværre kom

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

Flid, selvværd og slagsmål

Flid, selvværd og slagsmål Flid, selvværd og slagsmål - erindringer fra 1800-tallets Sorø og Lynge Sogn Af Karsten Byrgesen Blandt arkivalierne på Sydvestsjællands Museum i Sorø findes nogle erindringer fra 1800-tallets Sorø og

Læs mere

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27 1 Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne Tekst: Daniel 6,6-27 Rekvisitter fra En løve, Daniel og en væg. Ledertanker: Kender du Daniels tro, mod og frimodighed? Hvis du havde været Daniel

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Kenya 19 Chuma mit navn betyder stål 19 23 Aktiviteter 23. Ghana 27 Angel min mor kalder mig Engel 27 32 Aktiviteter 32

Kenya 19 Chuma mit navn betyder stål 19 23 Aktiviteter 23. Ghana 27 Angel min mor kalder mig Engel 27 32 Aktiviteter 32 FORTID FOR BEGYNDERE AFRIKA INDHOLD 3 Dette hæfte handler om børn i Afrika 3 3 Når i går i gang 3 4 Besøg på Nationalmuseet 4 7 Fortid for begyndere 7 8 Om det afrikanske kontinent 8 9 Kort over Afrika

Læs mere

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 EN VIKINGEFEST INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 FORBEREDELSER OPSKRIFTER Tørrede æbler 8 Honningslik 8 Figurboller 9 FESTLIG UDSMYKNING Pyntedug 10 En guirlande af vikinger 11 Vikingeskjolde til bordet

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Usynlige bevægelser. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS

Usynlige bevægelser. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Nr. 93 - November 2010 December 2010 / Januar - Februar 2011 15. november 2010 Usynlige bevægelser Der kan være et anstrøg af melankoli over det at bevæge sig i ensartede og

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere