R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E"

Transkript

1 Kære medarbejdere, vi glæder os til at få jer med ombord i det nye år! Psykolog Lisbeth Bruus-Jensen. Nu er det jeres tur Vi har nu været i gang med projekt Refleksion & Arbejdsglæde ca. et halvt år. Lederne har været på et lederseminar og har derefter haft en lederteamdag og en coaching én gang om måneden siden august. På de næste sider kan I læse om, hvad de har fået ud af det. Efter nytår kommer turen så til jer. Den første medarbejderdag kommer til foregå på Kanten ved siden af Faxe Vandrerhjem. Her vil vi tage imod jer og give jer en præsentation af hele projektet. Bagefter vil vi fortælle om selvpsykologien, som handler om, hvordan vi som mennesker kan udvikle os og lære nyt i relation til andre. En tankegang, som jeres ledere også har lært at kende. 10 kan I læse Hanne og Gerdas bud på, hvad de forbinder med arbejdsglæde. Sidst på dagen skal I se en god film, som handler om, hvad der skal til, for at vi som mennesker udvikler os og føler, at vi er en del af et fællesskab. Se programmet for medarbejderdagen på næste side. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i januar/februar. Vi glæder os til at se jer! Mange hilsner Lisbeth og Lene Efter frokost skal vi lave en øvelse sammen, der handler om at lytte til hinanden på en anerkendende måde. I den forbindelse vil vi bede jer om at fortælle, hvad der skaber energi og arbejdsglæde i jeres liv. Noget som I godt må begynde at tænke over allerede nu. På side 9 og Kommunikationskonsulent Lene Eriknauer. 1

2 R E F L E K S I O N A R B E J D S G L Æ D E Program for temadage med personalet Kl Morgenkaffe og velkomst ved formand for omsorgsudvalget Ivan Lilleng. Lisbeth Bruus-Jensen og Lene Eriknauer laver et oplæg om at møde andre mennesker med anerkendelse. Kort pause. Kl Lene fortæller om Projekt Refleksion & Arbejdsglæde. Lisbeth fortæller om, hvordan en teori, der kaldes selvpsykologien, kan støtte os i at skabe både faglig udvikling og arbejdsglæde. Kort pause. Kl Introduktion til den anerkendende dialog. Gruppearbejde: Kaffen drikkes i gruppen. To og to bruger I den anerkendende dialog til at fortæller om: Hvad ved jeg om, hvordan jeg skaber liv og engagement i mit arbejde med borgerne. Plenum. Kl Vi viser en filmen Som i himlen af Kay Pollak. Kl Gruppearbejde. Kl Frokost. 2

3 En gammel cirkushest kan også lære nyt Referat fra lederseminar på Præstekilde Hotel på Møn den august 2008 Af pædagogisk konsulent Lis Nielsen Der var høj himmel og sol over Møn, da de 6 ledere på omsorgsområdet, den pædagogiske konsulent og de 2 projektledere Lisbeth Bruus-Jensen og Lene Eriknauer satte hinanden stævne på Præstekilde Hotel. Vi havde sammen 3 gode og lærerige dage med mange faglige oplæg og gode diskussioner og øvelser. De vigtigste emner var Serviceloven og dens betydning for vores lederskab, selvpsykologien en teori om, hvad der skal til, for at vi kan udvikle os og den anerkendende tankegang om at fokusere på det, der lykkes for os og som giver os arbejdsglæde. Ud over det faglige var der rig mulighed for, at lederne kunne snakke og lære hinanden bedre at kende. Der blev også tid til hygge og fællessang den sidste aften. Lederseminariet gav mig lyst til at fortsætte projektet. Stig H Nielsen, Lokalpsykiatrien På de følgende sider kan du læse om ledernes kommentarer til lederseminariet, og hvad de har fået ud af det. Fra venstre bagest : Flemming Willadsen, Stig Nielsen, Dan Rasmussen, Lene Eriknauer, Alfred Date, Flemming Rønhoff, Lis Nielsen, Carl Nøddelund, Dorte Andersen og Lisbeth Bruus-Jensen. 3

4 Lederseminariet gav et godt fundament for et styrket fællesskab i gruppen. Dorte Andersen, Kildebakken Lederseminariet gjorde det klart at vi har meget til fælles i ledergruppen, nemlig ledelse! Carl Nøddelund, Bo&Beskæftigelse Vest Stig: En gammel cirkushest kan også lære nyt! Ofte når man kommer hjem fra temadage eller kursus, er man meget optaget af det, men inden man får set sig om, er man tilbage i den vante gænge. Derfor giver det god mening, at det her projekt strækker sig over 3 år, og at vi bliver holdt fast i et kontinuerligt forløb. Jeg kan sagtens identificere mig med de værktøjer, vi får lært at bruge. Jeg oplever egentlig meget, at jeg får sat teori på min praksis. Jeg får sat fokus på, hvor jeg skal blive bedre i forhold til min lederrolle. Her er coachingen, som vi får én gang om måneden, også et rigtig godt redskab. Jeg oplever underviserne som meget kompetente og gode til at supplere hinanden. Jeg oplever også, at det er en styrke, at hele ledergruppen er sammen. Det giver flere gode diskussioner, at vi er så forskellige. Vi får en god chance for at lære hinanden rigtig godt at kende og det gør helt klart samarbejdet i hverdagen meget nemmere. Dorte: Jeg fandt også ud af at det egentlig går meget godt i min hjemlige andedam! Det var udviklende for mig at bruge andre metoder, end jeg har været vant til f.eks. at arbejde med metaforer. Det vil jeg helt sikkert bruge hjemme i min egen organisation. Det gav meget mening, at de teorier, vi blev præsenteret for, blev sat ind i praksis. Det er vigtigt med opfølgningsdagene og coaching. Projektet kræver meget af lederne. Jeg oplever, at der er kommet mere dynamik i ledergruppen, og det bliver mere tydeligt med vores stærke og svage sider. Carl: Man skal øve sig i at glemme, at hverdagens opgaver hober sig op, når man er på uddannelse. Det er nogle meget spændende og brugbare værktøjer, vi bliver præsenteret for. Det er rigtig godt at få kigget på sin egen lederrolle. Jeg oplever, jeg kan bruge værktøjerne til at få afstemt forventningerne hos mine medarbejdere til mig som leder. Jeg oplever allerede nu, at det giver respekt og anerkendelse i medarbejdergruppen, at jeg beder om feed- 4

5 Det kan være svært at koncentrere sig om at være på uddannelse, når jeg ved, at tingene derhjemme hober sig op. Flemming Rønhoff, Bo & Beskæftigelse Midt og Øst Det er vigtigt at få skabt sammenhæng i tingene, så alle kan overskue det og finder det meningsfuldt. Dan Stefan Nielsen, Bo og Netværk back på, hvordan man opfatter mig som leder. Det giver medarbejderne anledning til at reflektere over både deres egen og min rolle, og over hvordan vi får samarbejdet til at fungere så godt som muligt. Flemming: Øvelse gør Mester. De værktøjer, der bliver præsenteret, er helt sikkert anvendelige, men de kræver øvelse. Det er godt, at det er et langt forløb, der strækker sig over 3 år. Det forpligter. Der er ingen tvivl om, hvis vi får implementeret værktøjerne i enhederne vil det betyde et kvalitetsløft i forhold til fagligheden. Jeg er meget tilfreds med coaching forløbet. Det er en god proces. Det er meget lærerigt at høre lederkollegernes fremlæggelse. Det er også godt for netværksdannelse at være sammen med ledergruppen i længere tid, og derfor er pauserne også væsentlige. Jeg synes nogle gange, at det vi skal lave er noget grænseoverskridende, det kan f.eks. være, når vi bliver bedt om at fremhæve vores gode sider. Men her gælder det vel også, at øvelse gør mester. Til sidst vil jeg godt sige, at jeg synes altså vi får for mange lektier for! Dan: Det er vigtigt at få projektet passet ind i alle de andre ting, der er i gang. Projektet er faktisk en gave i forhold til det udviklingsarbejde, jeg har planlagt, selv om jeg ikke vidste, da jeg blev ansat, at der var planlagt et 3 årigt forløb. Men det kan sagtens være understøttende for målet, at øge folks kompetence til at kommunikere. Det er så vigtigt at få skabt sammenhæng i tingene, så alle kan overskue det og finder det meningsfuldt. Jeg er meget tryg ved underviserne, de virker kompetente og har en sikker måde at formidle på. De udstråler en naturlig autoritet. De formår at tilpasse programmet ud fra de tilbagemeldinger, der kommer og er rigtig gode til at vejre stemningen. De er gode til at tage sig af helheden og af den enkelte, både i gruppen og især i den individuelle coaching. Det er en gruppe med stor forskellighed og med meget forskellige ledelsesmæssige udfordringer. Jeg ser meget frem til involvering af medarbejderne i projektet, det bliver rigtig spændende at følge. 5

6 Drømmen om et samfund, hvor alle er med og alle får lov til at bidrage Ivan Lilleng, formand for Omsorgsudvalget, civilingeniør og gymnasielærer Ivan Lilleng, formand for Omsorgsudvalget, glæder sig over at de udviklingshæmmede er blevet en del af bybilledet i Faxe. Hans vision for fremtiden er en kommune, hvor der er åbne vinduer og at alle udviklingshæmmede eller ej trives side om side. Hvilken mening giver det dig at være leder for Omsorgsudvalget? Som politiker er man jo i sagens natur drevet af ønsket om at få indflydelse. Spørgsmålet er så, hvad man vil bruge den indflydelse til. Da jeg sagde ja til at blive formand for udvalget, så jeg en meningsfuld opgave i at sikre, at de svageste borgere også kunne få deres sag på dagsordenen. En opgave, som jeg ikke havde indtryk af, at så mange andre politikere i kommunen var optaget af. Jeg kan stadig huske den udsendelse i TV med de to mongoldrenge, Peter og Morten. Den gjorde dybt indtryk på mig. De to var jo ret velfungerede og kunne udtrykke deres følelser og behov. Men det er der jo kun en lille del, der kan. Hvad med alle de andre derude? Der er ikke mange til at tale deres sag, kun et system. Hvordan ser du udviklingen på omsorgsområdet i din tid som leder? I de første år var min oplevelse, at Serviceloven endnu ikke var kommet til Faxe Kommune. De udviklingshæmmede blev stadig opfattet som klienter, som vi bare kunne flytte fra det ene sted til det andet. Men heldigvis har vi oplevet et stort holdningsskift siden noget som også kan høres i vores sprog. I dag taler vi om de udviklingshæmmede som borgere, som bor i deres eget hjem, ikke på en institution. Her i Faxe er de udviklingshæmmede blevet en naturlig del af bybilledet, og det er en udvikling som jeg godt kunne tænke mig se udbredt i hele kommunen. I Haslev er det ikke sådan endnu. Der er et brækket ben stadig det største handicap, du kan optræde med offentligt! Men det bliver der lavet om på nu, hvor vi er i gang med at bygge 32 nye boliger. >> 6

7 Hvad er din vision for Faxe kommune på dette område? Min drøm er, at alle borgere handicappede eller ej har en åben udveksling med hinanden og trives side om side. Der skal være åbne vinduer, og alle skal føle, at de er med i fællesskabet og har deres bidrag at komme med. På Holmegård Glasfabrik, hvor jeg legede som barn, husker jeg, at der var mange ansatte som i dag sikkert ville ha været på institution. Dengang boede de hjemme i familierne og fandt sig et job, som de kunne klare på den lokale arbejdsplads. Det billede ser jeg altid for mig, når jeg tænker fremtid. Min vision er et samfund, hvor alle er sammen, og hvor alle er med. Hvilke muligheder ser du i Projekt Refleksion & Arbejdsglæde? Jeg ser, at dette projekt er med til at skabe et solidt fundament for, at alle handicappede kan være mere deltagende. At projektet kan skabe en endnu større forståelse for, hvordan vi arbejder med udvikling og læring hos borgerne. Som politikere skal vi vænne os af med at tænke i penge og i stedet tænke i relationer og kontakt. Vi skal være med til at udvikle ny måder at arbejde med mennesker på. Hvis du kunne sende en hilsen til medarbejderne, hvad vil du så sige? Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg ville sige: Meld jer ind og leg med! Jeg ved godt, at der er en travl hverdag, og jeg har stor respekt for alle de medarbejdere, der hver dag yder deres bedste for at give vores svage borgere et godt liv. Men forhåbentlig kan dette projekt også være et lille pusterum og give inspiration til de mange opgaver, der skal løftes. Min egen erfaring er, at det er meget sjovere at lege med og turde lade sig udfordre end det modsatte. Man vokser altid ved at være sammen med andre, og så oplever man glæden ved at komme videre. Jeg har stort respekt for alle de medarbejdere, der hver dag yder deres bedste for at give vores svageste borgerne et godt liv. 7

8 Velkommen til to nye ansigter i ledergruppen Hans Brewaeys, Faxe Vandrehjem Hans Brewaeys Jeg, min kone og plejedatter er tilflyttet fra Bagsværd til Faxe Ladeplads sommeren Vi har haft et ønske om at fungere i lokalområdet, hvilket vi er glade for er blevet til virkelighed. Den 1/11 08 startede jeg som daglig leder af Danhostel Faxe, et job som er fantastisk udfordring, og som jeg glæder mig til at udvikle positivt fremover. Gennem de sidste 15 år har jeg arbejdet med den arbejdsmarkedsrettede indsats for alle målgrupper af ledige de 10 af årene som leder. Mine kerneopgaver har været etablering af projekter målrettet særlige problemstillinger som ungeindsats, misbrugsindsats og indsats overfor en række andre svage ledige. Jeg glæder mig meget til at samarbejde med kolleger i Faxe Kommune, hvoraf jeg allerede har mødt en del. Grethe Larsen Jeg hedder Grethe Larsen, er 61 år og bosat i en lille by på Stevns der hedder Holtug. Jeg har arbejdet inden for området siden 1992 og har blandt andet arbejdet på en skole for udviklingshæmmede, samtidig med at jeg tog uddannelsen som pædagog. Derudover har jeg arbejdet på et ferie- og aflastningshjem og siden 2004 fungeret som teamkoordinator i aktivitetstilbuddet Parken på Stevns. Jeg er et meget engageret menneske. Jeg har et positivt livssyn og møder altid glad på mit arbejde. Er aktiv i foreningsarbejde og har altid været fagligt aktiv. Jeg har taget udfordringen op og søger den ledige lederstilling på Stevns. Grethe Larsen, konstitueret leder for Bo & Beskæftigelse Stevns 8

9 Hvad er arbejdsglæde for dig? Arbejdsglæde er for mig, når det har været en god dag for alle brugerne af Kernen. Pædagog Hanne Sigtryggsson er ansat på Kernen, som er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med svær fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Her er 19 pladser og 4 pædagoger. Hanne har været ansat i 3 år. Arbejdsglæde for mig er, når jeg oplever, at det har været en god dag for alle brugerne af Kernen, og det skønner jeg ud fra brugernes adfærd, når de går glade og afslappede hjem fra en dag i Kernen. Det betyder meget at have tid til den enkelte og give den sociale kontakt, der er behov for. For nogen er det at sidde og holde i hånd, for andre at klippe/klistre eller noget helt tredje. Det er ikke så vigtigt med de produkter, der kommer frem, men derimod de processer vi har undervejs, hvor den gode kontakt opstår. Det giver også arbejdsglæde at få anerkendelse for sit arbejde både fra ledelse og kolleger. Det betyder noget med det lille skulderklap i hverdagen. Når vi har gæster og de udtrykker, at på Kernen er der rart at være, så giver det faglig stolthed og glæde. Arbejdsglæde er også afhængig af, at der er en vis form for arbejdsro, at når der skal ske forandringer i organisationen, at der bliver ordentlig tid til planlægning og til at gennemføre det. Der er også vigtigt at der er et højt informationsniveau. Arbejdsglæde for mig handler meget om gode kolleger. Pædagog Gerda Jensen er ansat i Egely, som er et botilbud for 7 voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Gerda har arbejdet inden for området i rigtig mange år og kendt nogle af brugerne i 23 år. For 2 ½år siden flyttede borgerne sammen i et nyt klyngebyggeri i Faxe, og alle har hver deres egen lejlighed og herudover fællesrum til disposition. Arbejdsglæden for mig handler meget om gode kolleger og en >> 9

10 fantastisk brugergruppe, hvor jeg oplever mange faglige udfordringer. Det er inspirerende at finde på, nogle gange meget kreative, løsninger. Det bliver aldrig rutinepræget. En anden vigtig ting for min arbejdsglæde er den store grad af selvbestemmelse, der er i arbejdet, dét at man i stor udstrækning selv kan planlægge sin tid. At vi har rigtig gode fysiske rammer giver både en glæde på det personlige plan, men det gør mig også glad, at borgerne har fået så gode betingelser at leve under. Det giver også stor arbejdsglæde at få tilbudt en relevant efteruddannelse. Det er der behov for, hvis vi skal kunne løfte de opgaver, vi har, på en faglig forsvarlig måde. Endelig er det væsentligt for arbejdsglæden, at der er arbejdsro, at der er nogenlunde ro i organisationen, og at man ikke har udskiftning i ledelsen eller andre store forandringer hele tiden. Fortæl hvad der giver dig arbejdsglæde - og vind 2 biografbilletter til Kanten Tag et foto eller skriv et par linier om hvad arbejdsglæde er for dig! F.eks. Arbejdsglæde for mig er når jeg får et skulderklap af de andre MANGE HILSNER ANNE MARIE eller et foto af det, der gør dig glad! Du kan bare tage et foto med din mobil eller dit kamera og skrive nedenunder billedet. Send dit bidrag eller sms det til Lis Nielsen: mobilnummer: Blandt de bidrag vi får tilsendt inden d. 1. marts 2009, trækker vi lod om 5x2 biografbilletter til Kanten. Samtidig vil vi gerne ha lov til at bringe jeres bidrag i det næste. Send dit bidrag til pædagogisk konsulent Lis Nielsen 10

11 Konkurrence Hvor godt kender du din leder? Gæt hvilken livret, ynglingsbog og dyr de forskellige ledere har. Læs på kortene på næste side og sæt dem sammen med billederne på denne side. Skriv løsningen og mail eller sms den til eller mobilnummer: senest d Blandt de mest rigtige svar, trækker vi lod om 3x2 biografbilletter til Kanten. A: Dorte C: Grethe D: Dan B: Hans F: Carl G: Flemming E: Stig 11

12 R E F L E K S I O N A R B E J D S G L Æ D E Konkurrence Hvor godt kender du din leder? Kylling En dejlig torsdag John Steinbeck Hund Lagkage 7 gode vaner Kat Fransk ost og rødvin Trilogien Stieg Larsson And Forloren hare Citronfromage Wienerschnitzel Måndalen Jack London Rulleål med hjemmebagt rugbrød Grimmere end Grimm Rune T. Kidde Gris 5 Udviklingspsykologi Schæferhund 6 Laks Tusindfryd Martha Christensen Aieredale terrier Frø

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Kompetenceudvikling i botilbud

Kompetenceudvikling i botilbud Kompetenceudvikling i botilbud Temadag Region Sjælland / Region Hovedstaden. Socialt Lederforum Janina Gaarde Rasmussen - Socialstyrelsen Baggrund Strandvænget og andre mediesager Rapport: Veje til et

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Vision og mission for Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole skal være kraft- og videnscenter for og om de 14-18-årige i Silkeborg

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Trivselsundersøgelse, dec. 2009, Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Trivselsundersøgelse, dec. 2009, Bøgeskovgård Aktivitetscenter Udviklings-/synlighedsprojekt /undersøgelse af Bøgeskovgårds Aktivitetspark på Bøgeskovgård Aktivitetscenter, støttet af Socialpædagogisk Landsforening, 009 Trivselsundersøgelse, dec. 009, Bøgeskovgård

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær?

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær? Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Bente Fjordside Administrativt Center Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 5014 e-mail: abfj@ringamt.dk Referencer: Værdigrundlaget for Ringkjøbing Amt: www.ringamt.dk publikationer

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

Gør din målgruppe motiveret!

Gør din målgruppe motiveret! Temadag Gør din målgruppe motiveret! Få konkret viden og redskaber, der gør din målgruppe selvmotiverende Temadag den 9. december 2014 i Den Gamle By De er der og så alligevel ikke. For de er ikke rigtig

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Det skal vi tale om i dag I dag skal vi tale om vores engagement og om, hvordan vi styrker det i hverdagen. Der er tre punkter

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Projekt Refleksion og Arbejdsglæde Faxe Kommune 2008-2011

Projekt Refleksion og Arbejdsglæde Faxe Kommune 2008-2011 1/ Projekt Refleksion og Arbejdsglæde Faxe Kommune 2008-2011 2/ Bogen Vejen til det anerkendende samarbejde, der beskriver metoderne i projektet kan downloades WWW.BRUUSERIKNAUER.COM Click Header & Footer

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

LÆRINGSNETVÆRK JOBCENTRE OG A-KASSER RYKKER TÆTTERE SAMMEN!

LÆRINGSNETVÆRK JOBCENTRE OG A-KASSER RYKKER TÆTTERE SAMMEN! LÆRINGSNETVÆRK JOBCENTRE OG A-KASSER RYKKER TÆTTERE SAMMEN! MOD FÆLLES MÅL Jobcentre og a-kasser er to systemer med ét fælles mål - at få den ledige hurtigst muligt i arbejde. For at lykkes kræver det

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR KURSUS I FREMTIDSFORSKNING 1 VELKOMMEN - TIL DIN MENINGSFULDE FREMTID Kapitel 1, som du sidder med, byder på

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

- en hverdags App til mennesker med sindslidelse

- en hverdags App til mennesker med sindslidelse Minvej - en hverdags App til mennesker med sindslidelse E-sundhedsobservatoriets årskonference 2014 Københavns Kommunes Socialforvaltning Oplæg ved Chefkonsulent Marie Høgh Thøgersen, cand.psych. Ph.D:

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Kvalitet i den generelle sprogstimulerende indsats. Daginstitutionen som sprogligt læringsmiljø

Kvalitet i den generelle sprogstimulerende indsats. Daginstitutionen som sprogligt læringsmiljø Kvalitet i den generelle sprogstimulerende indsats Daginstitutionen som sprogligt læringsmiljø Kvalitet i daginstitutioner Uddannet personale Stærk fælles faglig kultur God normering Ambitiøs og kompetent

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstens Allé 47 og 51, Karise Allé 29 og 31. Tilsynsdato 19. december 2013 Antal pladser

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Landsdelskursus Øst for instruktører og ledere.

Landsdelskursus Øst for instruktører og ledere. Landsdelskursus Øst for instruktører og ledere. 4H Ledelse, Aktiviteter & Rollespil Fra fredag den 22. februar kl. 17.30 til lørdag den 23. februar 2008 kl. 16.45 2008 på Køge Vandrerhjem. Program for

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 07-11-2010 2 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering...

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

WATCH Ideer og inspiration til gruppevejledning

WATCH Ideer og inspiration til gruppevejledning WATCH Ideer og inspiration til gruppevejledning Claudia H. Dose 28. november 2013, Odense Årsmøde for studie- og erhvervsvejledere på de videregående uddannelser Det kommer jeg ind på Baggrunden for WATCH

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere