R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E"

Transkript

1 Kære medarbejdere, vi glæder os til at få jer med ombord i det nye år! Psykolog Lisbeth Bruus-Jensen. Nu er det jeres tur Vi har nu været i gang med projekt Refleksion & Arbejdsglæde ca. et halvt år. Lederne har været på et lederseminar og har derefter haft en lederteamdag og en coaching én gang om måneden siden august. På de næste sider kan I læse om, hvad de har fået ud af det. Efter nytår kommer turen så til jer. Den første medarbejderdag kommer til foregå på Kanten ved siden af Faxe Vandrerhjem. Her vil vi tage imod jer og give jer en præsentation af hele projektet. Bagefter vil vi fortælle om selvpsykologien, som handler om, hvordan vi som mennesker kan udvikle os og lære nyt i relation til andre. En tankegang, som jeres ledere også har lært at kende. 10 kan I læse Hanne og Gerdas bud på, hvad de forbinder med arbejdsglæde. Sidst på dagen skal I se en god film, som handler om, hvad der skal til, for at vi som mennesker udvikler os og føler, at vi er en del af et fællesskab. Se programmet for medarbejderdagen på næste side. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i januar/februar. Vi glæder os til at se jer! Mange hilsner Lisbeth og Lene Efter frokost skal vi lave en øvelse sammen, der handler om at lytte til hinanden på en anerkendende måde. I den forbindelse vil vi bede jer om at fortælle, hvad der skaber energi og arbejdsglæde i jeres liv. Noget som I godt må begynde at tænke over allerede nu. På side 9 og Kommunikationskonsulent Lene Eriknauer. 1

2 R E F L E K S I O N A R B E J D S G L Æ D E Program for temadage med personalet Kl Morgenkaffe og velkomst ved formand for omsorgsudvalget Ivan Lilleng. Lisbeth Bruus-Jensen og Lene Eriknauer laver et oplæg om at møde andre mennesker med anerkendelse. Kort pause. Kl Lene fortæller om Projekt Refleksion & Arbejdsglæde. Lisbeth fortæller om, hvordan en teori, der kaldes selvpsykologien, kan støtte os i at skabe både faglig udvikling og arbejdsglæde. Kort pause. Kl Introduktion til den anerkendende dialog. Gruppearbejde: Kaffen drikkes i gruppen. To og to bruger I den anerkendende dialog til at fortæller om: Hvad ved jeg om, hvordan jeg skaber liv og engagement i mit arbejde med borgerne. Plenum. Kl Vi viser en filmen Som i himlen af Kay Pollak. Kl Gruppearbejde. Kl Frokost. 2

3 En gammel cirkushest kan også lære nyt Referat fra lederseminar på Præstekilde Hotel på Møn den august 2008 Af pædagogisk konsulent Lis Nielsen Der var høj himmel og sol over Møn, da de 6 ledere på omsorgsområdet, den pædagogiske konsulent og de 2 projektledere Lisbeth Bruus-Jensen og Lene Eriknauer satte hinanden stævne på Præstekilde Hotel. Vi havde sammen 3 gode og lærerige dage med mange faglige oplæg og gode diskussioner og øvelser. De vigtigste emner var Serviceloven og dens betydning for vores lederskab, selvpsykologien en teori om, hvad der skal til, for at vi kan udvikle os og den anerkendende tankegang om at fokusere på det, der lykkes for os og som giver os arbejdsglæde. Ud over det faglige var der rig mulighed for, at lederne kunne snakke og lære hinanden bedre at kende. Der blev også tid til hygge og fællessang den sidste aften. Lederseminariet gav mig lyst til at fortsætte projektet. Stig H Nielsen, Lokalpsykiatrien På de følgende sider kan du læse om ledernes kommentarer til lederseminariet, og hvad de har fået ud af det. Fra venstre bagest : Flemming Willadsen, Stig Nielsen, Dan Rasmussen, Lene Eriknauer, Alfred Date, Flemming Rønhoff, Lis Nielsen, Carl Nøddelund, Dorte Andersen og Lisbeth Bruus-Jensen. 3

4 Lederseminariet gav et godt fundament for et styrket fællesskab i gruppen. Dorte Andersen, Kildebakken Lederseminariet gjorde det klart at vi har meget til fælles i ledergruppen, nemlig ledelse! Carl Nøddelund, Bo&Beskæftigelse Vest Stig: En gammel cirkushest kan også lære nyt! Ofte når man kommer hjem fra temadage eller kursus, er man meget optaget af det, men inden man får set sig om, er man tilbage i den vante gænge. Derfor giver det god mening, at det her projekt strækker sig over 3 år, og at vi bliver holdt fast i et kontinuerligt forløb. Jeg kan sagtens identificere mig med de værktøjer, vi får lært at bruge. Jeg oplever egentlig meget, at jeg får sat teori på min praksis. Jeg får sat fokus på, hvor jeg skal blive bedre i forhold til min lederrolle. Her er coachingen, som vi får én gang om måneden, også et rigtig godt redskab. Jeg oplever underviserne som meget kompetente og gode til at supplere hinanden. Jeg oplever også, at det er en styrke, at hele ledergruppen er sammen. Det giver flere gode diskussioner, at vi er så forskellige. Vi får en god chance for at lære hinanden rigtig godt at kende og det gør helt klart samarbejdet i hverdagen meget nemmere. Dorte: Jeg fandt også ud af at det egentlig går meget godt i min hjemlige andedam! Det var udviklende for mig at bruge andre metoder, end jeg har været vant til f.eks. at arbejde med metaforer. Det vil jeg helt sikkert bruge hjemme i min egen organisation. Det gav meget mening, at de teorier, vi blev præsenteret for, blev sat ind i praksis. Det er vigtigt med opfølgningsdagene og coaching. Projektet kræver meget af lederne. Jeg oplever, at der er kommet mere dynamik i ledergruppen, og det bliver mere tydeligt med vores stærke og svage sider. Carl: Man skal øve sig i at glemme, at hverdagens opgaver hober sig op, når man er på uddannelse. Det er nogle meget spændende og brugbare værktøjer, vi bliver præsenteret for. Det er rigtig godt at få kigget på sin egen lederrolle. Jeg oplever, jeg kan bruge værktøjerne til at få afstemt forventningerne hos mine medarbejdere til mig som leder. Jeg oplever allerede nu, at det giver respekt og anerkendelse i medarbejdergruppen, at jeg beder om feed- 4

5 Det kan være svært at koncentrere sig om at være på uddannelse, når jeg ved, at tingene derhjemme hober sig op. Flemming Rønhoff, Bo & Beskæftigelse Midt og Øst Det er vigtigt at få skabt sammenhæng i tingene, så alle kan overskue det og finder det meningsfuldt. Dan Stefan Nielsen, Bo og Netværk back på, hvordan man opfatter mig som leder. Det giver medarbejderne anledning til at reflektere over både deres egen og min rolle, og over hvordan vi får samarbejdet til at fungere så godt som muligt. Flemming: Øvelse gør Mester. De værktøjer, der bliver præsenteret, er helt sikkert anvendelige, men de kræver øvelse. Det er godt, at det er et langt forløb, der strækker sig over 3 år. Det forpligter. Der er ingen tvivl om, hvis vi får implementeret værktøjerne i enhederne vil det betyde et kvalitetsløft i forhold til fagligheden. Jeg er meget tilfreds med coaching forløbet. Det er en god proces. Det er meget lærerigt at høre lederkollegernes fremlæggelse. Det er også godt for netværksdannelse at være sammen med ledergruppen i længere tid, og derfor er pauserne også væsentlige. Jeg synes nogle gange, at det vi skal lave er noget grænseoverskridende, det kan f.eks. være, når vi bliver bedt om at fremhæve vores gode sider. Men her gælder det vel også, at øvelse gør mester. Til sidst vil jeg godt sige, at jeg synes altså vi får for mange lektier for! Dan: Det er vigtigt at få projektet passet ind i alle de andre ting, der er i gang. Projektet er faktisk en gave i forhold til det udviklingsarbejde, jeg har planlagt, selv om jeg ikke vidste, da jeg blev ansat, at der var planlagt et 3 årigt forløb. Men det kan sagtens være understøttende for målet, at øge folks kompetence til at kommunikere. Det er så vigtigt at få skabt sammenhæng i tingene, så alle kan overskue det og finder det meningsfuldt. Jeg er meget tryg ved underviserne, de virker kompetente og har en sikker måde at formidle på. De udstråler en naturlig autoritet. De formår at tilpasse programmet ud fra de tilbagemeldinger, der kommer og er rigtig gode til at vejre stemningen. De er gode til at tage sig af helheden og af den enkelte, både i gruppen og især i den individuelle coaching. Det er en gruppe med stor forskellighed og med meget forskellige ledelsesmæssige udfordringer. Jeg ser meget frem til involvering af medarbejderne i projektet, det bliver rigtig spændende at følge. 5

6 Drømmen om et samfund, hvor alle er med og alle får lov til at bidrage Ivan Lilleng, formand for Omsorgsudvalget, civilingeniør og gymnasielærer Ivan Lilleng, formand for Omsorgsudvalget, glæder sig over at de udviklingshæmmede er blevet en del af bybilledet i Faxe. Hans vision for fremtiden er en kommune, hvor der er åbne vinduer og at alle udviklingshæmmede eller ej trives side om side. Hvilken mening giver det dig at være leder for Omsorgsudvalget? Som politiker er man jo i sagens natur drevet af ønsket om at få indflydelse. Spørgsmålet er så, hvad man vil bruge den indflydelse til. Da jeg sagde ja til at blive formand for udvalget, så jeg en meningsfuld opgave i at sikre, at de svageste borgere også kunne få deres sag på dagsordenen. En opgave, som jeg ikke havde indtryk af, at så mange andre politikere i kommunen var optaget af. Jeg kan stadig huske den udsendelse i TV med de to mongoldrenge, Peter og Morten. Den gjorde dybt indtryk på mig. De to var jo ret velfungerede og kunne udtrykke deres følelser og behov. Men det er der jo kun en lille del, der kan. Hvad med alle de andre derude? Der er ikke mange til at tale deres sag, kun et system. Hvordan ser du udviklingen på omsorgsområdet i din tid som leder? I de første år var min oplevelse, at Serviceloven endnu ikke var kommet til Faxe Kommune. De udviklingshæmmede blev stadig opfattet som klienter, som vi bare kunne flytte fra det ene sted til det andet. Men heldigvis har vi oplevet et stort holdningsskift siden noget som også kan høres i vores sprog. I dag taler vi om de udviklingshæmmede som borgere, som bor i deres eget hjem, ikke på en institution. Her i Faxe er de udviklingshæmmede blevet en naturlig del af bybilledet, og det er en udvikling som jeg godt kunne tænke mig se udbredt i hele kommunen. I Haslev er det ikke sådan endnu. Der er et brækket ben stadig det største handicap, du kan optræde med offentligt! Men det bliver der lavet om på nu, hvor vi er i gang med at bygge 32 nye boliger. >> 6

7 Hvad er din vision for Faxe kommune på dette område? Min drøm er, at alle borgere handicappede eller ej har en åben udveksling med hinanden og trives side om side. Der skal være åbne vinduer, og alle skal føle, at de er med i fællesskabet og har deres bidrag at komme med. På Holmegård Glasfabrik, hvor jeg legede som barn, husker jeg, at der var mange ansatte som i dag sikkert ville ha været på institution. Dengang boede de hjemme i familierne og fandt sig et job, som de kunne klare på den lokale arbejdsplads. Det billede ser jeg altid for mig, når jeg tænker fremtid. Min vision er et samfund, hvor alle er sammen, og hvor alle er med. Hvilke muligheder ser du i Projekt Refleksion & Arbejdsglæde? Jeg ser, at dette projekt er med til at skabe et solidt fundament for, at alle handicappede kan være mere deltagende. At projektet kan skabe en endnu større forståelse for, hvordan vi arbejder med udvikling og læring hos borgerne. Som politikere skal vi vænne os af med at tænke i penge og i stedet tænke i relationer og kontakt. Vi skal være med til at udvikle ny måder at arbejde med mennesker på. Hvis du kunne sende en hilsen til medarbejderne, hvad vil du så sige? Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg ville sige: Meld jer ind og leg med! Jeg ved godt, at der er en travl hverdag, og jeg har stor respekt for alle de medarbejdere, der hver dag yder deres bedste for at give vores svage borgere et godt liv. Men forhåbentlig kan dette projekt også være et lille pusterum og give inspiration til de mange opgaver, der skal løftes. Min egen erfaring er, at det er meget sjovere at lege med og turde lade sig udfordre end det modsatte. Man vokser altid ved at være sammen med andre, og så oplever man glæden ved at komme videre. Jeg har stort respekt for alle de medarbejdere, der hver dag yder deres bedste for at give vores svageste borgerne et godt liv. 7

8 Velkommen til to nye ansigter i ledergruppen Hans Brewaeys, Faxe Vandrehjem Hans Brewaeys Jeg, min kone og plejedatter er tilflyttet fra Bagsværd til Faxe Ladeplads sommeren Vi har haft et ønske om at fungere i lokalområdet, hvilket vi er glade for er blevet til virkelighed. Den 1/11 08 startede jeg som daglig leder af Danhostel Faxe, et job som er fantastisk udfordring, og som jeg glæder mig til at udvikle positivt fremover. Gennem de sidste 15 år har jeg arbejdet med den arbejdsmarkedsrettede indsats for alle målgrupper af ledige de 10 af årene som leder. Mine kerneopgaver har været etablering af projekter målrettet særlige problemstillinger som ungeindsats, misbrugsindsats og indsats overfor en række andre svage ledige. Jeg glæder mig meget til at samarbejde med kolleger i Faxe Kommune, hvoraf jeg allerede har mødt en del. Grethe Larsen Jeg hedder Grethe Larsen, er 61 år og bosat i en lille by på Stevns der hedder Holtug. Jeg har arbejdet inden for området siden 1992 og har blandt andet arbejdet på en skole for udviklingshæmmede, samtidig med at jeg tog uddannelsen som pædagog. Derudover har jeg arbejdet på et ferie- og aflastningshjem og siden 2004 fungeret som teamkoordinator i aktivitetstilbuddet Parken på Stevns. Jeg er et meget engageret menneske. Jeg har et positivt livssyn og møder altid glad på mit arbejde. Er aktiv i foreningsarbejde og har altid været fagligt aktiv. Jeg har taget udfordringen op og søger den ledige lederstilling på Stevns. Grethe Larsen, konstitueret leder for Bo & Beskæftigelse Stevns 8

9 Hvad er arbejdsglæde for dig? Arbejdsglæde er for mig, når det har været en god dag for alle brugerne af Kernen. Pædagog Hanne Sigtryggsson er ansat på Kernen, som er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med svær fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Her er 19 pladser og 4 pædagoger. Hanne har været ansat i 3 år. Arbejdsglæde for mig er, når jeg oplever, at det har været en god dag for alle brugerne af Kernen, og det skønner jeg ud fra brugernes adfærd, når de går glade og afslappede hjem fra en dag i Kernen. Det betyder meget at have tid til den enkelte og give den sociale kontakt, der er behov for. For nogen er det at sidde og holde i hånd, for andre at klippe/klistre eller noget helt tredje. Det er ikke så vigtigt med de produkter, der kommer frem, men derimod de processer vi har undervejs, hvor den gode kontakt opstår. Det giver også arbejdsglæde at få anerkendelse for sit arbejde både fra ledelse og kolleger. Det betyder noget med det lille skulderklap i hverdagen. Når vi har gæster og de udtrykker, at på Kernen er der rart at være, så giver det faglig stolthed og glæde. Arbejdsglæde er også afhængig af, at der er en vis form for arbejdsro, at når der skal ske forandringer i organisationen, at der bliver ordentlig tid til planlægning og til at gennemføre det. Der er også vigtigt at der er et højt informationsniveau. Arbejdsglæde for mig handler meget om gode kolleger. Pædagog Gerda Jensen er ansat i Egely, som er et botilbud for 7 voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Gerda har arbejdet inden for området i rigtig mange år og kendt nogle af brugerne i 23 år. For 2 ½år siden flyttede borgerne sammen i et nyt klyngebyggeri i Faxe, og alle har hver deres egen lejlighed og herudover fællesrum til disposition. Arbejdsglæden for mig handler meget om gode kolleger og en >> 9

10 fantastisk brugergruppe, hvor jeg oplever mange faglige udfordringer. Det er inspirerende at finde på, nogle gange meget kreative, løsninger. Det bliver aldrig rutinepræget. En anden vigtig ting for min arbejdsglæde er den store grad af selvbestemmelse, der er i arbejdet, dét at man i stor udstrækning selv kan planlægge sin tid. At vi har rigtig gode fysiske rammer giver både en glæde på det personlige plan, men det gør mig også glad, at borgerne har fået så gode betingelser at leve under. Det giver også stor arbejdsglæde at få tilbudt en relevant efteruddannelse. Det er der behov for, hvis vi skal kunne løfte de opgaver, vi har, på en faglig forsvarlig måde. Endelig er det væsentligt for arbejdsglæden, at der er arbejdsro, at der er nogenlunde ro i organisationen, og at man ikke har udskiftning i ledelsen eller andre store forandringer hele tiden. Fortæl hvad der giver dig arbejdsglæde - og vind 2 biografbilletter til Kanten Tag et foto eller skriv et par linier om hvad arbejdsglæde er for dig! F.eks. Arbejdsglæde for mig er når jeg får et skulderklap af de andre MANGE HILSNER ANNE MARIE eller et foto af det, der gør dig glad! Du kan bare tage et foto med din mobil eller dit kamera og skrive nedenunder billedet. Send dit bidrag eller sms det til Lis Nielsen: mobilnummer: Blandt de bidrag vi får tilsendt inden d. 1. marts 2009, trækker vi lod om 5x2 biografbilletter til Kanten. Samtidig vil vi gerne ha lov til at bringe jeres bidrag i det næste. Send dit bidrag til pædagogisk konsulent Lis Nielsen 10

11 Konkurrence Hvor godt kender du din leder? Gæt hvilken livret, ynglingsbog og dyr de forskellige ledere har. Læs på kortene på næste side og sæt dem sammen med billederne på denne side. Skriv løsningen og mail eller sms den til eller mobilnummer: senest d Blandt de mest rigtige svar, trækker vi lod om 3x2 biografbilletter til Kanten. A: Dorte C: Grethe D: Dan B: Hans F: Carl G: Flemming E: Stig 11

12 R E F L E K S I O N A R B E J D S G L Æ D E Konkurrence Hvor godt kender du din leder? Kylling En dejlig torsdag John Steinbeck Hund Lagkage 7 gode vaner Kat Fransk ost og rødvin Trilogien Stieg Larsson And Forloren hare Citronfromage Wienerschnitzel Måndalen Jack London Rulleål med hjemmebagt rugbrød Grimmere end Grimm Rune T. Kidde Gris 5 Udviklingspsykologi Schæferhund 6 Laks Tusindfryd Martha Christensen Aieredale terrier Frø

R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E

R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E & nyhedsbrev R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E Tak for et godt og spændende år vi glæder os til januar! nr. 5 Vi glæder os til at se jer på fyraftensmøderne i januar og høre, hvordan jeres

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Anne Woergaard Mikkelsen Afgangsprojekt efterår 05 Sammensat PD KLEO Vejleder: Trine Pedersen

Anne Woergaard Mikkelsen Afgangsprojekt efterår 05 Sammensat PD KLEO Vejleder: Trine Pedersen Anne Woergaard Mikkelsen Afgangsprojekt efterår 05 Sammensat PD KLEO Vejleder: Trine Pedersen INDLEDNING.... 3 METODE... 4 HISTORIK OG PARADIGMESKIFT... 5 AFGRÆNSNING OG BEGREBSAFKLARING... 7 PROBLEMFELTER...

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

STAR. Orla Dahl Jepsen

STAR. Orla Dahl Jepsen STAR Internt Actona-magasin om lederudvikling i milliardklas sen For 8-10 år siden sagde jeg klart: Uddannelse er opreklameret. De ord er jeg ikke bange for at tage i mig igen. På den måde vil jeg også

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed ISSN 1903-5497 Den Sociale Magasinet Udviklingsfond Dokumentation Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed 2 SUF MAGASINET Maj 2013 Redaktion: Suzette Frovin, Margrethe Langer, Michael

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

De seneste års besparelser, samdrift af

De seneste års besparelser, samdrift af Fra brandslukker til leder Af Marie Juul Hansen, Louise Laustsen Pedersen og Carsten Hornstrup, MacMann Berg De seneste års besparelser, samdrift af lokalcentre og udviklingen af en teambaseret organisation,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Personalebladet. Ældre- og Handicapforvaltningen marts 2013 nummer 50 AALBORG KOMMUNE.DK

Personalebladet. Ældre- og Handicapforvaltningen marts 2013 nummer 50 AALBORG KOMMUNE.DK Personalebladet Ældre- og Handicapforvaltningen marts 2013 nummer 50 BACK TO THE FUTURE Læs i dette nummer om René, der med bostøttens hjælp er vendt tilbage til livet, psykiatrien, der er vendt på tværs

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Granhøjens beboermagasin December/januar 2011/2012 Løssalg 10 kr. Kendte ansigter på Granhøjen Jeg har lært at acceptere mig selv McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Kursusrække for beskæftigelsesmedarbejdere

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Indhold Forord...3 Sådan er projektet gennemført....4 Ledelse af selvledelse...5 1. At afstemme forventninger til selvledelse...6 2. At

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere