1.1 Hvordan du skaber arbejdsglæde med positiv psykologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Hvordan du skaber arbejdsglæde med positiv psykologi"

Transkript

1 Coaching Forlaget Andersen 1.1 Hvordan du skaber arbejdsglæde med positiv psykologi Af Anna-Mette Thomsen, Aut. psykolog og coach, Specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi, INSPIRES - center for psykologisk ekspertise, Aps. Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Positiv psykologi 2. Arbejdsglæde 3. De fire redskaber til at skabe arbejdsglæde A. Selvtillid B. Håb C. Optimisme D. Modstandsdygtighed 4. Krise, forandring og arbejdsglæde 1. Positiv psykologi Bølgen i positiv psykologi startede for cirka ti år siden, da Seligman udfordrede det psykologiske felt til forandring fra et fokus på, hvad der er galt og dysfunktionelt med mennesker til, hvad der er rigtigt og godt hos dem. Specifikt fokuserer tilgangen på styrker i stedet for svagheder, sundhed og vitalitet i stedet for sygdom og patologi. Positiv psykologi kan hermed defineres som det videnskabelige studie af optimale menneskelige processer. Positiv psykologi tager herved udgangspunkt i det, der fungerer, og hvordan du kan bruge det, der virker. Det er en tilgang der er baseret på både teori, studier og praktiske erfaringer. Psykologer i hele verden har taget tilgangen til sig, og anvender den i praksis. Selv i de mest succesfulde virksomheder i verden anvender de positiv psykologi. For tilgangen giver ikke kun glade medarbejdere, gode arbejdsdage og arbejdsglæde. Det viser sig faktisk også, at det giver gode resultater på bundlinjen. I en tid hvor alle råber krise, krise og atter krise, kan det betale sig at investerer i at skabe arbejdsglæde. Den eneste måde du kan skabe arbejdsglæde på er at fokusere på den menneskelige kapital, altså de medarbejdere, du har i din virksomhed. En af de mest succesfulde mænd i verden, Bill Gates, anerkender, at de mest værdifulde aktiver han

2 Positiv psykologi og arbejdsglæde har, forlader virksomheden hver dag. Med andre ord, anerkender han, den kollektive viden, egenskaber og evner, som hans medarbejdere indeholder. Det er disse unikke styrker, der adskiller Microsoft fra andre konkurrenter. Selvom tilgangen kun er 10 år gammel, ved vi en masse om, hvordan du udvikler, støtter og skaber optimale menneskelige processer. Til at forklare, hvordan du kan påvirke disse processer optimalt, vil jeg starte med begrebet arbejdsglæde, som er en positiv følelse, som fylder dig med glæde, når du arbejder. Arbejdsglæde vil således hjælpe med at skabe optimale menneskelige processer, som virksomheden kan anvende til at skabe bedre resultater på bundlinjen. En amerikansk undersøgelse har fundet, at der er en stor sammenhæng mellem medarbejderes effektivitet og arbejdsglæde. Det vil sige, at arbejdsglæde gør dig i stand til at præstere mere samtidig med, at du er glad. 2. Arbejdsglæden i virksomheden Med andre ord: Der er et stort potentiale ved at arbejde konkret og bevidst med arbejdsglæde i virksomheden. Start med at tage temperaturen på arbejdsglæden i virksomheden. Vurdér dine medarbejders arbejdsglæde: Hvor glade er de, når de møder på arbejde eller i løbet af dagen, når de går hjem? Hvor højt vil du score den indbyrdes arbejdsglæde i afdelingen - på en skala fra 1-10, hvor 10 er meget høj? Hvilke tegn kan du se på, at arbejdsglæden er høj/mindre høj? Hvor ligger udviklingsmulighederne i jeres afdeling i forhold til arbejdsglæden? Hvad skal du være mere opmærksom på i dig selv og hos andre for at styrke arbejdsglæden i afdelingen? Du har ansvaret Det er vigtig at slå fast, at det er dig, der har ansvaret for, at medarbejderne har en høj arbejdsglæde. Det starter med dig, og hvordan du skaber rammerne for medarbejderne. Det handler om din tilgang til arbejdsglæde. De signaler du sender, påvirker hvordan den enkelte reagerer både tanke-, følelses- og handlingsmæssigt. Positive tanker og handlinger giver positive følelser. Når medarbejderen tænker, føler og handler positivt, har du skabt arbejdsglæde. Skaber du de rette rammer og sender positive signaler, så vil medarbejderne også tage ansvar for deres egen arbejdsglæde. Det giver en selvforstærkende effekt. I denne artikel får du en række redskaber til, hvordan du kan gøre dine egne erfaringer og skabe ændringer i din egen og medarbejdernes

3 Forudsætninger for arbejdsglæde arbejdsglæde. Menneskelig kapital, social kapital og positiv psykologisk kapital Inden jeg vil forklare, hvordan du helt konkret kan arbejde med at skabe rammerne og signalerne over for medarbejderne. Vil jeg gennemgå det teoretiske fundament bag redskaberne. Når du ser på resultaterne fra virksomheden, kigger du oftest på bundlinjen, som vi også kan kalde den økonomiske kapital. Flere og flere ledere er dog også begyndt at se på den menneskelige kapital. Menneskelige refererer til de mennesker, som arbejder på alle niveauer, hvor kapital refererer til det, der er investeret og forventes at komme tilbage. Denne tilgang til menneskelige ressourcer har givet et positivt udfald i forhold til præstationsniveauet. I en undersøgelse fra Fortune 500 viser det sig, at 86 procent anvendte målinger på den menneskelige kapital på grund af bundlinjen. Disse målinger bliver oftest anvendt til, hvad der skal sættes ind over for på virksomheden. Men at isolere og måle på den menneskelige kapital kan være meget vanskeligt, fordi det er situationsbestemt. Alligevel er den menneskelige kapital afgørende for virksomhedens præstationer blandt konkurrenter. Herudover er social kapital, som en ligeså væsentlig del af virksomhedens præstationer i forhold til konkurrenterne, fordi relationer sælger. En undersøgelse har endda påvist at relationsmarkedsføring står for 85 procent af salget. De relationer og det netværk medarbejderne har, er derfor også meget væsentlig. Men social kapital handler ikke udelukkende om salg, det handler også om, hvordan medarbejderne løser udfordringer og får arbejdsglæde gennem en betænksom kollega. Har medarbejderen eksempelvis brug for hjælp til løse et problem, hvem kan så hjælpe internt eller eksternt? Medarbejderen får hermed mulighed for at løse udfordringen igennem social kapital hurtigere end, hvis medarbejderen skulle løse det alene. Herudover vil en positiv kommentar eller et smil eller selskab i pauserne give ekstra energi til den enkelte medarbejder. Ligesom en negativ kommentar eller en surt udtryk eller en afvisning vil trække arbejdsglæden ned. På samme måde som den menneskelige kapital, er social kapital ligeledes en god investering for virksomheden. Men tre anerkendte forskere fra USA har introduceret et nyt begreb, som de kalder positiv psykologisk kapital, der kan anvendes til at skabe endnu højere arbejdsglæde. 2. Positiv psykologisk kapital Positiv psykologisk kapital er, din individuelle positive psykologiske udviklingstilstand, som er karakteriseret af: 1. Have selvtillid til at tage og anvende den rette indsats til at få succes med udfordrende opgaver 2. Sigte efter mål (håb) og hvis nødvendigt ændre vejen til målet for at opnå succes

4 Positiv psykologi og arbejdsglæde 3. Tillægge sig positive overbevisninger (optimisme) om at løse opgaven nu og i fremtiden 4. Håndtere modstand eller store problemer og bibeholde sin styrke (modstandsdygtighed) så personen opnår succes. Disse fire positive psykologiske egenskaber er noget, som du kan udvikle både hos dig selv og hos andre. Hvordan du gør det, vil jeg komme ind på senere. Som du kan se i figur 1, så handler menneskelig kapital om, hvad du ved, Social kapital handler om, hvem du kender. Positiv psykologisk kapital handler om, hvem du er. Figur 1. Menneskelig kapital Hvad du véd Social kapital Hvem du kender Positiv psykologisk kapital Hvem du er Menneskelig kapital Social kapital Positiv psykologisk kapital Hvad du véd Hvem du kender Hvem du er Erfaringer Relationer Selvtillid Uddannelse Netværk Håb Evner Venner Optimisme Viden Modstandsdygtig Idéer hed Men hvad skal der egentlig til for, at du kan starte med at skabe arbejdsglæde? Start med at skærpe din opmærksomhed på, hvordan du oplever arbejdsglæde ved at tænke over følgende spørgsmål: Hvordan véd du, at du har arbejdsglæde?

5 Forudsætninger for arbejdsglæde Hvordan véd du, hvor din arbejdsglæde kommer fra? Hvad kan du selv gøre for at skabe arbejdsglæde? På hvilke områder og i hvilke relationer har arbejdsglæde? Hvad kommer den af? Hvordan kan du bidrage til andres arbejdsglæde? Arbejdsglæde kan skabes både gennem den menneskelige, sociale og positive psykologiske kapital. Men især den positive psykologiske kapital giver dig mulighed for, at medarbejderen selv tager ansvar og udvikler sin arbejdsglæde over for sig selv, men også i forhold til andre. Det handler om at blive bevidst på arbejdsglæden, ved at formulere dét der ligger i luften, men som ingen andre siger højt. Det svarer til de 3-D tegninger, som vi anvender til at se, hvordan vi opfatter tingene. Tænk på billedet, hvor to mennesker vender deres ansigter imod hinanden, dette billede er faktisk også et billede af en vase. Men det afhænger af, hvordan du ser. For at få øje på det skjulte motiv i mønstret skal du lægge dine forudfattede oplevelser og meninger væk, og på den måde træder et helt nyt billede frem. Når du først er opmærksom på det, forsvinder det ikke. Men det kræver lidt øvelse at se og bygge ovenpå arbejdsglæden. Det er dog også væsentligt at holde for øje, at medarbejderne kan opfatte arbejdsglæde forskelligt. Det afhænger af deres psykologiske kapital. Har en medarbejder f.eks. meget lav selvtillid, hvor han ikke tror på hans egne evner, vil han have mere brug for ros, end en medarbejder, som har selvtillid. Den anden medarbejder kan derimod have en negativ indstilling til tilværelsen (pessimisme), og har brug for opmuntrende ord på vejen. Du skal være opmærksom på, hvordan du selv oplever en situation og hvordan situationen påvirker dig. Ønsker du, at medarbejderne skal være åbne, skal du skabe rammerne for dem. Du skal ligge dagsorden på bordet, og fortælle, hvad der skaber arbejdsglæde for dig, og opfordre medarbejderne til at fortælle, hvad der giver dem mere arbejdsglæde. Herudfra får du simpelt hen mere information til rådighed til at skabe endnu bedre rammer for højere arbejdsglæde. Det hjælper ikke at vente på bedre tider, det handler om at skabe dem selv. Det handler om at tage problemerne og utilfredshed op i de fora, hvor de hører hjemme, så der kan handles på dem. Fortæl, hvad dine forventninger er, hvad du ønsker, der skal ske. På en virksomhed eksisterer der altid usynlige regler for, hvad og hvordan vi kommunikerer arbejdsglæde. Nogle ledere tænker, at de skal rose deres medarbejdere rigtig meget, andre tænker, når de ikke får skældt ud, så gør de et godt stykke arbejde. Men det er ikke nødvendigvis det, som den enkelte medarbejder har brug for. Vi tror andre véd og forstår, hvad vi mener. Det gør andre mennesker sjældent. Desto bedre vi er til at gøre

6 Positiv psykologi og arbejdsglæde de gensidige forventninger tydelige, desto nemmere vil arbejdsglæden stige. Men hvordan kan du så bruge den positive psykologiske kapital? De fire redskaber til at skabe højere arbejdsglæde Hver medarbejder har i højere eller mindre grad positiv psykologisk kapital. Det er dog vigtig at have for øje, at hvis medarbejderen er stresset eller lignende, så kan det være vanskeligt at mobilisere medarbejderen til at skabe højere arbejdsglæde. Er du i tvivl, så send medarbejderen til en professionel, som har ekspertviden. Hvornår har du sidst lyttet og fokuseret på din medarbejders arbejdsglæde uden, at der var opstået en konflikt, problem eller sygemelding? Hvor ligger dit fokus? På brandslukning, forebyggelse eller opbygning? Uanset hvor dit fokus ligger, så er det aldrig for sent at se på medarbejdernes positive psykologiske kapital. Vurdér dine medarbejdere netop nu: På en skala fra 1-10, hvor 10 er meget godt, scorer dine medarbejdere på selvtillid, når de skal løse en opgave? Hvad siger denne karakter om personen? Hvordan kan du støtte/styrke selvtilliden? På en skala fra 1-10, hvor meget scorer dine medarbejdere på optimisme, når de skal løse en opgave? Hvordan reagerer de nu, og hvordan reagerer de undervejs? Hvordan kan du støtte/styrke optimismen? På en skala fra 1-10, hvor højt score dine medarbejdere på håb, når de løser en opgave? Hvordan arbejder de sig hen imod målet? Hvordan kan de regulerer målet undervejs? Hvordan kan du støtte/styrke håbet? På en skal fra 1-10, hvor højt scorer dine medarbejdere på modstandsdygtighed? Overvinder de svære problemer? Hvordan reagerer de, når de møder modstand? Hvordan kan du støtte/styrke deres modstandsdygtighed? Hvad du finder afhænger af, hvem du taler med, og i hvilken situation I er i. At lytte mellem linjerne kræver opmærksomhed. Du skal have fokus på medarbejderen for at kunne tilbyde den rette hjælp. Til gengæld er gevinsten stor. Du får en medarbejder, der er glad, produktiv, kreativ og målrettet. Som leder er det dit job at hjælpe dine medarbejdere til at åbne op for deres største potentiale. Nu tilbyder jeg en direkte vej til dette potentiale gennem positiv psykologisk kapital.

7 Forudsætninger for arbejdsglæde Forsøg at lytte efter: hvad der ikke bliver sagt, hvad der siges mellem linjerne, hvad den enkelte viser igennem handlinger, hvilke følelser de viser, når de møder modstand. På den måde kan du lytte efter, hvad dine medarbejdere har brug for at arbejde med. Og herigennem hvad de har brug for til at skabe højere arbejdsglæde. Når du véd, hvad de har brug for, kan du anvende følgende: A. Selvtillid Selvtillid er en persons tillid til sine egne evner. Alle mennesker har forskellig grader af selvtillid, hvor nogle har meget lidt tro på sig selv, og andre har meget. Når du konstant føler nederlag og er utilfreds med dig selv, så bevæger du dig gradvist længere og længere ned i arbejdsglæde, du kan endda udvikle depression. Selvtillid er ikke noget du er født med. Det er noget, der læres igennem erfaring. Men oftest holder mange sig tilbage, fordi de er bange for at mislykkes. Derfor er det nødvendigt at opmuntre din medarbejder, hvis du eksempelvis oplever, at han undgår en opgave eller taler negativt om sine egne evner. Opmuntring hjælper med, at medarbejderen forsøger at løse en opgave, hvor han føler sig usikker. På den måde giver du som leder din medarbejder mulighed for at øge sin selvtillid. Men det er ikke kun opmuntring alene, det er også afgørende, hvad medarbejderen tænker om sig selv. En engelsk undersøgelse af knap par enæggede og tveæggede tvillinger afslører, at de med tiltro til egne evner også fik de højeste resultater, selv når man justerer faktorerne for andre ellers afgørende påvirkninger som intelligens og det omgivende miljø (1). Det, den enkelte medarbejder tænker om sig selv, når de udfører en opgave bliver herved afgørende for, hvordan og hvor godt de udfører opgaven. Det tankemønster medarbejderen anvender påvirker herved, hvilken grad af selvtillid han har. Du kan hjælpe din medarbejder ved følgende trin: 1. Lyt efter personens følelser, forhindring (negative tanker) og potentiale for at udføre en opgave. 2. Hvad underbygger og opbygger personens selvtillid i forhold til opgaven? 3. Fortæl, hvad du hører. Hører du frygt, fortæl det, hvis du hører tvivl, fortæl det. Fortæl derefter hvilket potentiale du kan se hos personen. 4. Spørg personen, hvad der kan hjælpe ham? Spørg indtil den støtte han har brug for, hvilke tanke der kan hjælpe ham på vej.

8 Positiv psykologi og arbejdsglæde 5. Understøt og underbyg altid personens selvtillid igennem anerkendelse, og opmuntring. Selvtillid er ligesom en trappe, når du har taget det første skridt, så går resten af sig selv. Det næste redskab i positiv psykologisk kapital er håb. B. Håb Håb er forventningen om at noget ønsket måske vil indtræffe. Håbet hænger således sammen med tiden og at vi i nutiden ikke kan vide, hvad der vil ske i fremtiden. Når vejen til dit mål er blokeret, skal du også kende vejen og alternative veje til at gennemføre din vilje (plan). En høj grad af håb kræver, at du har både vejen mod målet og viljen til at gennemføre det succesfuldt. Håb som positiv psykologisk komponent omhandler således en tankemæssig tilstand og indre plan. Denne mentale holdning og indre plan samarbejder i en konstant udvikling, hvor vilje og beslutsomhed giver motivationen til at finde nye veje til målet. Når du som leder skal opbygge medarbejders håb, kan du arbejde med at: 1. Sætte klare mål for virksomheden, som er specifikke og udfordrende. Har medarbejderen en meget lav grad af håb, skal målet være mindre udfordrende. Herved kan medarbejderen udvikle håb. 2. Anvende en trappemetode, hvor der bliver opstillet konkrete delmål. Herved opnår medarbejderen succes undervejs. 3. Udvikle mindst en alternativ vej til at opnå målet. Så der eksisterer en handlingsplan, der kan revurderes undervejs, hvis det er nødvendigt. 4. Anerkende processen, som en del af målet. Det handler ikke kun om at nå målet, men også at nyde vejen dertil. 5. Vær forberedt på, at du skal hjælpe med at omformulere målet, så der ikke kommer til at eksistere falsk håb. Håb adskiller sig fra optimisme ved, at du kan få eller arbejde dig hen mod et ønsket mål uanset om, du skal revurdere vejen eller målet. Optimisme er et sæt af positive overbevisninger i forhold til sig selv, andre og arbejdsopgaver. Det næste redskab i positiv psykologisk kapital er optimisme. C. Optimisme Er glasset halvt fuld eller halvt tomt? Det er det spørgsmål, du kan stille og få et enkelt svar på om du er pessimist eller optimist. Fremhæver du den nøjagtige samme situation tager en pessimist et mere negativt syn og fokuserer på, hvad der mangler, hvorimod en optimist fokuserer på det,

9 Forudsætninger for arbejdsglæde der allerede er eller kan komme. På trods af, at mennesker kan se forskelligt på verden, viser forskning, at du har et overordnet niveau for optimisme eller pessimisme. Heldigvis viser forskning også, at du kan udvikle din optimisme, hvis du ønsker det. Seligman som er faderen af den positive psykologiske retning, mener at forskellen på optimister og pessimister er, hvordan de forklarer de negative ting, der sker i deres liv. Altså hvordan og hvad de tillægger deres oplevelser. Det bliver således en forklaringsmodel, som personen levet sit liv ud fra. Forskellen på optimister og pessimister kan ifølge Seligman opstilles på følgende måde: Dimensioner Optimister: Pessimister: fremtidig forklaringsmodel Udbredelse Ansvar Sådan er det denne gang. Det kan være en midlertidig begivenhed eller noget der er nemt at ændre. Det er ikke noget, der spiller nogen afgørende rolle i fremtiden. Oplevelsen er begrænset til denne specifikke situation. Ydre begrundelser. Det kan skyldes mange ting. Sådan er det altid eller der sker aldrig noget, det er en permanent begivenhed, der ikke ændres. Oplevelsen har generelle begrundelser, som påvirker næsten alle områder i personens liv. Indre begrundelser. Det er personens egen skyld og ikke ydre omstændigheder. Der er altså tre dimensioner, som er væsentlige i forhold til, hvordan du forklarer en negativ hændelse: tid eller varighed, udbredelse og ansvar. Nøglen til at udvikle sin optimisme ligger i medarbejderens tanker og handlinger. Det medarbejderen skal lære, er at blive bevidst om hans pessimistiske tanker og handlinger, sætte spørgsmålstegn ved dem, for derefter til sidst at handle på en anden måde. Du kan hjælpe din medarbejder ved følgende trin: 1. Lyt efter personens selvødelæggende tanker, se efter negative

10 Positiv psykologi og arbejdsglæde handlinger og udviklingsmuligheder for at udføre en opgave. 2. Hvad underbygger og opbygger personen i forhold til opgaven? 3. Fortæl, hvad du hører og oplever. Fortæl derefter hvilket potentiale du kan se hos personen? 4. Spørg personen, hvad der kan hjælpe ham? Spørg indtil den støtte han har brug for, hvilke tanke og handlinger der kan hjælpe ham på vej. Når medarbejderen bliver mere bevidst omkring sine negative overbevisninger, kan han arbejde med at ændre dem til mere positive og optimistiske overbevisninger. Det næste redskab i positiv psykologisk kapital er modstandsdygtighed. D. Modstandsdygtighe d Modstandsdygtighed har i mange år været noget psykologer og forskere troede, mennesker var født med. I dag ved vi dog, at det handler om, hvilke håndteringsstrategier du anvender eller udvikler i en givent situation. Du kan hjælpe din medarbejder til at udvikle modstandsdygtighed igennem en opfordring til, at: 1. Undgå at negative tankefælder, når tingene går galt. 2. Teste hvor præcis en overbevisning er i forhold til problemet og hvordan personen finder løsningen. 3. Forholde sig roligt, når personen overvældes af stress eller negative følelser. Modstandsdygtighed er meget personlig, fordi det afhænger af, hvilke håndteringsstrategier medarbejderen allerede har. Oplever du eller din medarbejder store vanskeligheder i forhold til at håndtere opgaver, situationer eller følelser, er det bedst, at konsultere en psykolog med den rette viden. De fire redskaber en ny vinkel til, hvordan du kan skabe arbejdsglæde på et højere niveau. Det handler bare om at komme i gang. Ansvaret starter hos dig, men på sigt kan medarbejderne med ovenstående selv tage ansvar og videreudvikle højere arbejdsglæde. 4. Krise, forandring og arbejdsglæde I denne krisetid, som vi kalder disse store forandringer, der sker lige nu, har mange ledere og medarbejdere sunde udfordringer, når det handler om at skabe arbejdsglæde. Forandringstempoet har ændret sig markant det sidste årti. Når en arbejdsopgave er løst, kommer der en ny. Er der for få forandringer bliver det kedeligt, er der for mange, bliver personen træt og opgivende. Arbejdsglæde kan igennem de fire ovenstående

11 Forudsætninger for arbejdsglæde redskaber være med til at styrke medarbejderen og herigennem virksomheden i forandringstider. Når menneskelig kapital er en vigtig del af den konkurrencemæssige fordel i dagens virksomheder, så er tiden kommet til at omdefinere og udvikle denne kapital. Artiklens fokus har været arbejdsglæde igennem positiv psykologisk kapital. De praktiske redskaber i artiklen er: selvtillid, håb, optimisme og modstandsdygtighed, som alle kan udvikle. Disse fire redskaber udvikler ikke kun arbejdsglæde, men giver også mulighed for højere produktivitet og kreativitet. De menneskelige faktorer kan bedre anvendes til at møde de store udfordringer virksomheder står over for lige nu og i fremtiden. Om forfatteren, Anna-Mette Thomsen I dag er Anna-Mette Thomsen direktør for Inspires center for psykologisk ekspertise Aps. Anna-Mette Thomsen er psykolog (cand. Psyk.) fra Århus Universitet med speciale i coaching inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt. Hun er godkendt som autoriseret psykolog af Psykolognævnet, og internationalt akkrediteret coach. Hun arbejder til daglig i det arbejds- og organisatoriske felt, hvor hun hjælper enkeltpersoner, grupper og organisationer med erhvervslivets udfordringer. Kontakt: Anna-Mette Thomsen, Direktør, psykolog og coach, Inspires center for psykologisk ekspertise Aps, Noter 1. 'More Than Just IQ: School Achievement Is Predicted by Self- Perceived Abilities - But for Genetic Rather Than Environmental Reasons' Mere viden Du kan læse mere om positiv psykologi og arbejdsglæde i mange typer bøger. Inden for litteraturen er der inspiration at hente her: Litteratur Psychological Capital Developing the Human Competitive Edge Fred Luthans et. al, Oxford University Press Cooperrider, David L. (1987): Positive Image, Positive Action the Affirmative Basis of Organizing. I Cooperrider (o.a.) (ed.): Appreciative Inquiry. An Emerging Direction for Organization Development, s

12 Positiv psykologi og arbejdsglæde Stipes Publishing, 2001 Fredrickson, Barbara [1] The Value of Positive Emotions I: American Scientist, 2003 Fredrickson, Barbara [2]: Positive emotions and Upward Spirals in Organizations I Cameron, K. S. (ed.): Positive Organizational Scholarship, s Berett - Koehler Publishers, Berkeley, 2003 Fredrickson, Barbara (2002) [3]: Leading with Positive Emotions Fredrickson, Barbara [4]: Cultivating Positive Emotions to Optimize Health and Well-Being I: Prevention & Treatment, 2000.

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives Positiv psykologi 1954 A. Maslow Motivation & Personality 1998 Positiv psykologi M. Seligman, formand APA M. Csikszentmihalyi Brugbar viden om, hvad der gør livet værd at leve Positiv psykologi Det videnskabelige

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

At turde følge dit hjerte

At turde følge dit hjerte At turde følge dit hjerte Opregn i din personlige udviklingsdagbog alle de tidspunkter i dit liv, hvor du har ladet vigtige muligheder for vækst og udfordring gå dig forbi. Hvorfor besluttede du dig for

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Hvordan står det til med dannelsen i folkeskolen? Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Er du blevet informeret om, hvordan skolen konkret arbejder med dit barns alsidige udvikling?

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Langtidsfriske medarbejdere

Langtidsfriske medarbejdere Langtidsfriske medarbejdere - skab de bedste betingelser for trivsel og effektivitet Det er da påfaldende at mange ledere bruger 80% af deres ledertid på de 20% (eller mindre) af medarbejderne, som på

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Voksenpsykologi Det kunne være så meget. Men her sættes først fokus på Personlighed så Hvordan påvirker vi hinanden?... Og endelig Sportspsykologi/Idrætspsykologi EN DEFINITION:

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Vækst, mennesker og service

Vækst, mennesker og service 1 Vækst, mennesker og service Det kan Cremans rådgivning gøre for din forretnings vækst I mere end 25 år har Cremans stifter arbejdet med virksomheders idéer, og menneskene bag dem. Hos Creman har vi,

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Guide til mentorforløb

Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Guide til mentorforløb Oktober 2008 ISBN: 978-87-92403-01-8 Oplag: 1.000 stk. Redaktion: Susie Skov Nørregård Layout: Helle Thorbøl Møller Tryk: one2one Yderligere information kan

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION Større medarbejdertrivsel og øget effektivitet er gevinsten for virksomheder, der arbejder aktivt med at udvikle medarbejdernes personlige styrker.

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man holder sig de langsigtede mål for øje.

Læs mere

www.undervisere.dk www.folkeskolen.dk februar 2009

www.undervisere.dk www.folkeskolen.dk februar 2009 Vis skolen og skolens ansatte anerkendelse og skab understøttende refleksionsrum for egen praksis - så stiger alle de parametre (glæde, tillid, trivsel og læring) som alle I og omkring folkeskolen gerne

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Mentalisering og inklusion - Hvorfor bør en mentaliseringsbaseret tilgang bruges i arbejdet med inklusion i folkeskolen?

Mentalisering og inklusion - Hvorfor bør en mentaliseringsbaseret tilgang bruges i arbejdet med inklusion i folkeskolen? Mentalisering og inklusion - Hvorfor bør en mentaliseringsbaseret tilgang bruges i arbejdet med inklusion i folkeskolen? Af psykolog Maja Nørgård Jacobsen Jeg vil i denne artikel kort skitsere, hvorfor

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Udvikling af styrkebaseret tilgange hånd, til på at en sikre for virksomheden

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Få en uforglemmelig og forrygende dag eller aften med både

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Syntax A/S har mere end 25 års erfaring i at afdække, hvilke tiltag der skal til for at give din virksomhed maksimal effekt vores redskab er værdimåling

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING

LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING FAKTA: Overspringshandlinger og udskydelsesadfærd er et velkendt fænomen for mange. Forskningen viser, at det især er studerende (75

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Kursus i intern /ekstern patentrådgivning

Kursus i intern /ekstern patentrådgivning 1 Kursus i intern /ekstern patentrådgivning Hvorfor er sådan et kursus en god idé En partner i et af de største danske konsulentfirmaer for salgstræning har sagt: Når danske ingeniører bliver gode sælgere,

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

Et værktøj til at kortlægge børns styrker

Et værktøj til at kortlægge børns styrker Et værktøj til at kortlægge børns styrker Hvad er en styrke? Psykolog Mette Marie Ledertoug, Defintion af styrker En styrke er en præ-eksisterende kapacitet for en bestemt måde at handle, tænke og føle

Læs mere