MADMOD & ARBEJDSGLÆDE - guide til handleplan i daginstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MADMOD & ARBEJDSGLÆDE - guide til handleplan i daginstitutioner"

Transkript

1 MADMOD & ARBEJDSGLÆDE - guide til handleplan i daginstitutioner 1

2 Pjecen Madmod og Arbejdsglæde guide til handleplan i daginstitutioner er udarbejdet af Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Madhus. Grafisk formgivning: Gurli Nielsen, , Børne- og Ungdomsforvaltningen Foto: Bjørn Bertheussen & Lars Nybøll 2

3 INDHOLD Forord 4 Madmod & arbejdsglæde 5 Løfte 1 - Lige til at spise 9 Løfte 2 - Rå varekvalitet 12 Løfte 3 - Respekt for måltidet 14 Løfte 4 - Den rette mad til de rigtige mennesker 19 Løfte 5 - Ansvar og arbejdsglæde 21 3

4 FORORD Mætte børn trives og lærer bedre, fordi de har energi til hele dagen. På mine mange besøg i de københavnske daginstitutioner har jeg oplevet den store begejstring, børnene har, når de spiser frokost i fællesskab. Madmod og arbejdsglæde guide til handleplan i daginstitutioner er et inspirationsmateriale til alle jer, der hver dag gør et stort stykke arbejde for at skabe sunde, velsmagende og dejlige måltider køkkenpersonale, pædagogisk personale og ledere. Materialet kan bidrage til, at I som personalegruppe får endnu mere ud af maden og måltiderne sammen med børnene. Sæt spot på, hvordan I sammen vil gribe arbejdet med mad og måltider an, og udnyt det unikke potentiale ved at koble mad, måltider og pædagogik sammen. God arbejdslyst! Anne Vang Børne- og Ungdomsborgmester 4

5 MADMOD & ARBEJDSGLÆDE Hvorfor udarbejde en handleplan for madmod og arbejdsglæde? Arbejdet med mad og måltider i daginstitutioner handler ikke kun om mæthed i børnemaver. Det indeholder også et unikt potentiale for at fremme børnenes alsidige udvikling, madmod og maddannelse. Hvis måltiderne skal være mere end bespisning kræver det, at I som institution udvikler fælles værdier og mål for mad og måltider. En handleplan er et værktøj, der kan hjælpe jer til at træffe faglige og tværfaglige beslutninger af ernæringsmæssig, kulinarisk, pædagogfaglig og ledelsesmæssig karakter. Når I udarbejder en handleplan for madmod og arbejdsglæde, sætter I både fokus på gevinster for børnene i form af maddannelse og madmod og for jer selv som personalegruppe, i form af et endnu bedre fællesskab og større arbejdsglæde. Maddannelse Med maddannelse mener vi, at børnene via inddragelse og dialog tilegner sig: Viden og indsigt om maden fx viden om at mel er kværnet korn, gulerødder gror i jorden og brombær vokser på buske. Engagement i form af udvikling af nysgerrighed, madmod og madglæde Visioner om på længere sigt at kunne tage ansvar for sig selv og andre, også når det handler om mad og måltider Handleerfaringer ved at være inddraget og få skeen i egen hånd Se mere om Køkkenløftet på Københavns Madhus hjemmeside: Kritisk sans om at være rustet til at træffe valg på et reflekteret grundlag. 5

6 Når børn spiser sammen, påvirker de hinanden og mange gange tør de udforske ting, de ellers ikke ville have rørt, bare fordi sidemanden tør. Den fælles madordning giver børnene mulighed for at opdage, udforske og smage retter, som de ellers ikke ville have mødt derhjemme. Børn motiveres af det sociale de spiser det, kammeraterne spiser. Per Schultz Jørgensen, professor, dr. phil. Inspirationskilde til denne guide Inspirationskilden til Madmod og arbejdsglæde guide til handleplan i daginstitutioner er Køkkenløftet, som er et redskab der bruges til at vurdere kvaliteten af de offentlige måltider. Køkkenløftet er udviklet af Københavns Madhus. Køkkenløftet er, ligesom denne guide, opdelt i fem løfter (temaer): 1. Lige til at spise om den kulinariske kvalitet af jeres mad 2. Rå varekvalitet om de varer I bruger 3. Respekt for måltidet om jeres måltider og værtskabet 4. Den rette mad til de rigtige mennesker om ernæring i forhold til jeres børn 5. Ansvar og arbejdsglæde om jeres samarbejde og respekt for hinanden Guidens opbygning I dette værktøj er der til hvert af de 5 løfter formuleret en række spørgsmål, der er tænkt som inspiration til en dialog i personalegruppen. Det kan være en god idé at nedsætte et madudvalg, hvor repræsentanter fra køkkenet, det pædagogiske personale og ledelsen deltager. Et tværfagligt madudvalg kan samtidig være med til at skabe fælles fodslag og ejerskab til handleplanen og understøtte respekten for jeres forskellige fagligheder. Det er madudvalgets opgave at vælge, om I ønsker at arbejde med alle 5 løfter i jeres handleplan fra starten, eller om I vil prioritere rækkefølgen. Når I arbejder med løfterne er det en god idé at tage afsæt i det, der allerede fungerer godt hos jer, og finde frem til, hvilke områder I gerne vil styrke. 6

7 Et ledelsesmæssigt ansvar En forudsætning for at udarbejde en handleplan for madmod og arbejdsglæde er, at ledelsen: sætter arbejdet i gang prioriterer at bruge de nødvendige ressourcer sikrer at handleplanen spiller sammen med guide til sundhedspolitikker for Københavns Kommunes dagtilbud sikrer at køkkenmedarbejderen/e bliver hørt træffer beslutninger ved uenighed understøtter erfaringsopsamling og forankring Se mere om Køkkenløftet på Københavns Madhus hjemmeside: Det er ikke en forudsætning, at I kender til Køkkenløftet for at kunne arbejde med dette materiale. Indledende overvejelser til arbejdet med handleplanen Nedenfor finder I nogle bud på centrale overvejelser der er værd at gøre sig, for at processen med at udarbejde jeres nye handleplan bliver så konstruktiv som muligt. 7

8 Et øget fokus på mad og måltider giver en masse gevinster. Maden kan bruges som løftestang for det pædagogiske arbejde og bidrager med en masse læring for både børn og voksne. Pædagogisk leder, Stockholmsgave Ansvar & Arbejdsgruppe Hvem skal deltage i arbejdsgruppen, og hvor ofte holder vi møder? Hvilken beslutningsret har arbejdsgruppen? Hvem er ansvarlig for hvilke opgaver, og hvordan får vi vores pointer nedskrevet? Prioritering & mål Ønsker vi at give os i kast med alle 5 løfter, eller vil vi I første omgang fokusere på ét enkelt løfte? Har vi allerede udarbejdet politikker eller lignende, som vi vil inddrage i handleplanen? Hvilke milepæle/delmål sætter vi i udarbejdelsen af handleplanen, og hvad er vores tidsplan? Formidling & forankring Hvem skal være ansvarlig for, at de enkelte dele af handleplanen bliver brugt i praksis? Hvordan formidler vi handleplanen til kollegaer, nye medarbejdere og forældre? Hvordan giver vi feedback til hinanden, hvis vi ikke følger handleplanen? Erfaringsopsamling & udvikling Hvordan sikrer vi løbende erfaringsopsamling og udvikling af handleplanen? Hvem er ansvarlig for erfaringsopsamling og udvikling? Hvor ofte reviderer vi handleplanen? 8

9 LØFTE 1 - Lige til at spise Kulinarisk kvalitet er et udtryk for summen af de sanseoplevelser, som måltidet tilbyder. Ønsker I at arbejde med udvikling af børnenes maddannelse, forudsætter det, at I som personalegruppe finder frem til, hvordan I inddrager børnene på måder, der giver dem kendskab til en stor mangfoldighed af retter, smage, dufte, farver og konsistenser. Dette arbejde kan foregå i køkkenet, på stuen eller på legepladsen. Eksempler Hvordan arbejder vi for, at børnene lærer at smage, og sætte ord på det de smager? Hvilke aktiviteter omkring smag kan vi lave med børnene? Det pædagogiske personale og køkkenpersonalet har samarbejdet om udarbejdelse af menuplanerne, og om hvad børnene er med til at tilberede. Det betyder at maden og måltiderne nu er et fælles projekt, der højner kvaliteten og madglæden hos børnene Pædagogisk leder, Stockholmsgave Da det er dig som køkkenansvarlig, der sikrer den kulinariske kvalitet af maden, er de første fire spørgsmål primært formuleret til dig. De øvrige spørgsmål er til hele personalegruppen/madudvalget. De skal sikre en tværfaglig forståelse for, hvordan I arbejder med kulinarisk kvalitet. 9

10 Arbejdsspørgsmål til køkkenet Hvordan bruger du som køkkenansvarlig de fem grundsmage (salt, sødt, surt, bittert og umami) i tilberedningen af maden? Hvordan har du som køkkenansvarlig fokus på en indbydende anretning af maden? Hvordan arbejder du som køkkenansvarlig for at skabe variation i smag, farver og konsistens i maden? Hvordan viser du som køkkenansvarlig det pædagogiske personale, hvordan maden skal anrettes. (Kunne du/i fx forberede en prøvetallerken, som illustrerer, hvordan de enkelte komponenter fx kylling, kartofler, grønsager er tænkt sammensat)? Arbejdsspørgsmål til personalegruppen/madudvalget Hvilke mål for børnenes læring ønsker vi, at arbejdet med kulinarisk kvalitet skal bidrage med ift. børnenes maddannelse, lyst og mod til at smage nyt? Hvordan kan vi som pædagogfagligt personale støtte op, når børnene introduceres for en ny ret? Hvordan inddrager vi børnene i tilberedningen i køkkenet eller på stuen? Tilbereder vi af og til mad på bål? 10

11 SPISEKORTE T Spisekortet SALT SER UD SOM BIT TER MI MA U RT SU DUFTER AF S ØD T Spisekortet til børn er et værktøj til det pædagogiske arbejde omkring mad og måltider. Spisekortet er en plakat, som viser forskellige råvarer, mad, og drikke som eksempler på de mange smage, former, farver, størrelser og konsistenser vi møder, når vi spiser og drikker. Spisekortet skal inspirere til, at sproget og samtalen kan folde sig ud, når børn og voksne spiser sammen, eller når snakken tilfældigvis falder på mad. Kortet er suppleret med en guide til det pædagogiske personale. SMAGER AF FØLELSEN I MUNDEN Download guiden Smagskompasset Smagskompasset er et redskab, der kan bruges, når man skal tilsmage en ret. Smagskompasset kan bruges af alle, der vil vide mere om, hvordan de 5 grundsmage virker og er indbyrdes forbundet. Download smagskompasset 11

12 LØFTE 2 - Rå varekvalitet Løfte 2 hedder Rå varekvalitet i to ord, da det dækker over råvarer såvel som forarbejdede varer. God råvarekvalitet er en forudsætning for dejlig mad på tallerkenen. Det er dig som køkkenansvarlig, der vælger råvarerne og tager stilling til friskhed, sæson, variation og økologi. Ønsker I som institution at arbejde med udvikling af børnenes maddannelse forudsætter det, at I som personalegruppe finder frem til, hvordan I inddrager børnene på måder, der giver dem kendskab til en stor mangfoldighed af råvarer, og viden om fra jord til bord. Dette arbejde kan foregå i køkkenet, på stuen eller på legepladsen. Eksempler Hvordan arbejder vi med at lade børnene se og smage mange forskellige råvarer? Hvordan lærer vi bedst børnene om råvarernes oprindelse? Da det er dig som køkkenansvarlig, der vælger og bestiller varer, er de første tre spørgsmål primært formuleret til dig. 12 De øvrige spørgsmål er til hele personalegruppen/madudvalget. De skal sikre en tværfaglig forståelse for, hvordan I arbejder med råvarer.

13 Arbejdsspørgsmål til køkkenet Hvordan afspejler vores menuplan sæsonen? Hvilke overvejelser ligger bag vores råvareindkøb i forhold til: økologi og bæredygtighed friskhed frem for frost Hvordan skaber vi størst mulig variation i: sorter og typer af frugt og grønt (f. eks. æbler og kartofler) kødtyper og udskæringer fiskearter Arbejdsspørgsmål til personalegruppen/madudvalget Hvilke mål for børnenes læring bidrager arbejdet med råvarekvalitet til? Eksempler: Hvornår er jordbær i sæson? Kan rødbeder have forskellige farver og mønstre etc. Hvordan bidrager vi som pædagogfagligt personale til børnenes råvarekendskab og viden om fra jord til bord. Hvordan bruger vi mad som pædagogisk aktivitet på stuen, i fællesrummet osv.? 13

14 LØFTE 3 - Respekt for måltidet Det er vigtigt at få talt om, hvordan vi griber det professionelt an, når vi arbejder pædagogisk med mad og måltider, så vi ikke lader os styre af de private holdninger, som vi alle bevidst og ubevidst bringer med os Pædagogisk leder, Garvergården Som pædagogfaglige medarbejdere vil det primært være jer, der er ansvarlige for måltiderne. I Køkkenløftet bruges begrebet Værtskab til at favne den opgave, I som pædagogisk personale har ved måltidet. Værtskab handler om alt det, I gør ved måltidet, og måden I gør det på. Det gode værtskab er udgangspunktet for at skabe et dejligt børnemåltid og for at være gode rollemodeller. Alle mennesker har private holdninger og værdier knyttet til det at indgå i et måltid. Derfor er det vigtigt, at I bliver bevidste om, hvad der er jeres personlige holdninger og regler, og hvad der skal være institutionens. Må børnene fx gerne hælde maden frem og tilbage i glasset, selv om I personligt synes, det er noget griseri? Denne øvelse er ikke let, men det er vigtigt, at I når frem til en praksis, som kan begrundes pædagogisk, og som I alle kan bakke op om. Det betyder ikke, at I alle skal være helt enige på tværs af institutionen, men det betyder, at I helt konkret skal finde frem til, hvilke fælles værdier og mål I vil basere jeres arbejde med mad og måltider på. Det er væsentligt, at I fx får diskuteret, hvad en god vært er i jeres institution, og hvilke opgaver værten har. Skal alle på én stue fx have den samme opgave under måltidet? Er der én, der altid skal blive siddende? Skal én udpeges til at være praktisk gris, hvis noget går galt? En mulighed i jeres arbejde med værtskabet og det gode måltid er at tage udgangspunkt i de kompetencer, I gerne vil have, at børnene tilegner sig gennem maden og måltiderne. De fleste daginstitutioner bruger allerede måltiderne til at under- 14

15 støtte børnenes selvhjulpenhed ved at børnene dækker bord, sen-der maden rundt, øser op, og rydder af. Men der er også mulighed for at bruge måltiderne til at lære børnene om råvarer, forskellige årstider, retter og kulturer, hvis I gør det til en vane at inddrage disse elementer i samtalen rundt om bordet. Der kan også være en stor gevinst i at tænke temaerne fra de pædagogiske læreplaner ind i arbejdet med værtskabet. 15

16 Jeg synes helt klart at der har været gevinster ved at inddrage børnene. De er blevet meget mere selvhjulpne Daginstitutionsleder, Margrethegården Arbejdsspørgsmål til personalegruppen/madudvalget med fokus på værtskabet Hvad er en god vært for os? Hvad er vores konkrete rolle og opgaver ved måltiderne, både indbyrdes og i forhold til børnene? Hvordan forholder vi os til vores indbyrdes forskelligheder som værter? Hvordan giver vi feedback, hvis vi ikke synes vores kollegaer gør, som vi har aftalt? Hvordan skaber vi den gode stemning ved måltidet? Hvad er en god og meningsfyldt samtale under måltidet, og hvordan sættes den i gang? Hvordan arbejder værten med at gøre børnene til medværter? Hvordan skaber vi ro, så alle børn, både de hurtigt spisende og de langsomme, når at nyde maden? Hvilken læring ønsker vi, at arbejdet med værtskabet skal bidrage med i forhold til børnenes sociale kompetencer og maddannelse? Hvordan sørger vi for, at maden altid bliver præsenteret for børnene? Hvordan og hvorfor inddrager vi børnene før, under og efter måltidet? Hent mere inspiration på 16

17 Regler og holdninger Hvordan griber vi arbejdet omkring måltidet professionelt an, og sørger for, at det er faglige begrundelser vi tager afsæt i ved måltiderne? Må børnene selv bestemme, hvad de lægger på tallerknen og hvor meget? Skal de spise op? Skal alle børn/voksne smage på maden, og har vi pædagogiske måltider? Hvordan arbejder vi med at skabe madmod og med at styrke det? Hvad mener vi om eksperimenterende spisning (al maden op i glasset med mælk og tilbage igen på tallerknerne osv.)? Bestik eller fingrene? Hent mere inspiration på 17

18 Rammer og omgivelser Hvordan kan vi indrette det fysiske spisemiljø, så det er rart for børnene samtidig med, at miljøet understøtter vores måltidspædagogik? Hvordan forholder vi os til: Faste/frie pladser? Rolige spisekroge uden gennemgang og muligheder for at spise andre steder end indenfor? Belysning og møblering om borde og stole passer til børnene? Rutiner for udluftning, oprydning før måltidet osv.? Har vores måltid en fælles start og slutning? Hvordan markerer vi måltidets start og slutning, og hvornår er et måltid færdigt? Må børnene gå til og fra måltidet er det åbent, så længe der er mad på bordet? Er der forskel på, hvem der må hvad?(alder, særlige behov etc.) Hvad oplever vi som forstyrrelser i forhold til måltidet? Hvordan håndterer vi i praksis: beskeder mellem vores leder og os selv under måltidet, toiletbesøg af såvel børn som voksne, telefonopkald under måltidet mv.? Hvilke forstyrrelser kan og vil vi undgå ved måltidet? Mærkedage og højtider For mere inspiration til sunde fester, klik ind på 18 Hvordan markerer vi mærkedage som fx fødselsdage? Hvilke højtider fejrer vi og hvordan? Jul, påske, æblets dag, fiskens dag?

19 LØFTE 4 - Den rette mad til de rigtige mennesker Sund mad er et væsentligt element i børns trivsel og udvikling. Derfor spiller den ernæringsmæssige kvalitet også en central rolle i arbejdet med mad og måltider i daginstitutionen. Der eksisterer et nationalt krav om, at daginstitutioner, der serverer et fælles frokostmåltid dagligt, skal leve op til de enhver tid gældende anbefalinger. Udgangspunktet for arbejdet med dette løfte er, at du som køkkenansvarlig kender Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund mad til børn i daginstitutioner, som bl.a. er beskrevet i publikationen Det fælles frokost måltid anbefalinger og inspiration til mad til børn i daginstitutionen. Denne publikation kan du også bruge til at afklare eventuelle uoverensstemmelser om, hvad sund mad er. Det gælder både i forhold til forældre og på tværs i personalegruppen. Da det er dig som køkkenansvarlig, der sikrer, at børnene får ernæringsrigtig mad, er de to første spørgsmål primært formuleret til dig. De øvrige spørgsmål er til hele personalegruppen/madudvalget. De skal sikre en tværfaglig forståelse for, hvordan I arbejder med den rette mad til børnene. Kommunale krav som alle københavnske daginstitutioner der serverer mad skal leve op til: varm mad et par gange om ugen morgenmad & mellemmåltider tilbud om vegetarmad tilbud om mælke/ æggefri diætmad til børn med allergi i de institutioner der selv tilbereder mad Krav om min. 75 % økologi og 90 % i 2015 Der tages kulturelle og religiøse hensyn Publikationen Det fælles frokost måltid, kan downloades på dk eller bestilles på eller på telefon: ellers 19

20 Arbejdsspørgsmål til køkkenet Hvordan planlægger du som køkkenansvarlig maden og måltiderne, så måltiderne hen over en to ugers periode lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger? Hvordan bruger du som køkkenansvarlig mellemmåltiderne til at sikre, at børnene får nok mad i løbet af dagen, og at den er varieret? Hvis du fx serverer grød eller suppe til frokost, hvordan tilrettelægger du så et fyldigt og proteinrigt mellemmåltid om eftermiddagen? Tilbyder du fx børnene eftermiddagsbrød med leverpostej, hummus, torskerognssalat o. lign.? Allergi- og vegetarmad Hvordan planlægger du maden til børn med mælke/ægge allergi, så den ligner maden til de øvrige børn? Hvordan planlægger du maden til børn, der spiser vegetarisk, så den ligner maden til de øvrige børn? Hvordan sikrer du nok protein til de børn, der spiser vegetarisk? Arbejdsspørgsmål til personalegruppen/madudvalget Hvordan kan vi som spiser sammen med børnene være med til at sikre, at børnene spiser tilstrækkeligt og varieret? Overvej om andre end den køkkenansvarlige bør kende Det fælles frokost måltid anbefalinger og inspiration til mad til børn i daginstitutioner 20 Hvordan sikrer vi, at børn med et anderledes indhold på tallerkenen stadig er en del af måltidsfællesskabet? Fx ved diætmad eller kulturelle/religiøse behov? Hvordan vii vi som ledelse og pædagogisk personale bakke den køkkenansvarlige op ved ernæringsmæssige spørgsmål fra forældrene?

21 LØFTE 5 - Ansvar og arbejdsglæde At få et godt udbytte af mad og måltider kræver samarbejde mellem køkkenet, det pædagogiske personale og ledelsen. Arbejdsspørgsmål til personalegruppen/madudvalget med fokus på ansvar og arbejdsglæde Kompetencer i køkkenet og på stuerne Hvordan arbejder vi med kompetenceudvikling i køkkenet? Hvordan prioriterer vi deltagelse på kurser? Hvordan sikrer vi inspiration til den ansvarlige for arbejdet i køkkenet? Kan andre, fx madudvalget, være med til at tilsmage maden af og til? Kan andre, fx madudvalget, have ansvar for feedback til køkkenet? Deltager den køkkenansvarlige på personalemøder? Hvordan sikrer vi i hverdagen, at den køkkenansvarlige får sparring internt i klyngen, i netværk for selvejende institutioner eller udenfor klyngen? Vores fokus på maden har givet et bedre samarbejde og en god forståelse mellem køkken og det pædagogiske personale. Det har givet en øget accept af, at alle faktisk løfter en stor opgave Pædagogisk leder, Stockholmsgave Hvordan arbejder vi med kompetenceudvikling af det pædagogfaglige personale? Hvordan prioriterer vi deltagelse på kurser? Hvilke andre værktøjer kan vi drage nytte af for at kvalificere vores måltidspædagogiske tilgang fx kollegial sparring eller besøg i andre institutioner? Hvilke kompetencer kunne vi på længere sigt tænke os at prio ritere og få tilført for at videreudvikle vores måltidskultur og for at nå målene i vores handleplan? Hent mere inspiration på 21

22 Tværfagligt arbejde & arbejdsglæde Hvordan kan vi i hverdagen se, at vi udviser respekt for hinandens faglighed eller bliver bedre til det? Hvordan opnår køkkenet og det pædagogiske personale en bedre forståelse for hinandens arbejde? Hvordan er overleveringen af viden om dagens mad fra køkkenet til det pædagogiske personale, og hvordan sikrer vi, at det bliver formidlet videre til børnene? Skal den køkkenansvarlige spise med på stuerne en gang imellem? Skal ledelsen spise med på stuerne en gang imellem? Økonomien og maden Hvordan sikrer ledelsen, at madbudgettet balancerer, således at de afsatte midler bruges til frokostmåltidet, samtidig med at der er midler til at servere varierede mellemmåltider? Hvilken viden har den køkkenansvarlige om den økonomiske ramme for maden? KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 22

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

Hvordan mad bliver til mere end mætte maver Idékatalog til daginstitutioner, der vil skabe rammer for maddannelse

Hvordan mad bliver til mere end mætte maver Idékatalog til daginstitutioner, der vil skabe rammer for maddannelse Hvordan mad bliver til mere end mætte maver Idékatalog til daginstitutioner, der vil skabe rammer for maddannelse Materialet er udviklet for Københavns Kommune 1 Indhold Indledning s. 4 1. Rammer og omgivelser

Læs mere

INSPIRATION TIL BØRNS MADDANNELSE OG MÅLTIDSKULTUR

INSPIRATION TIL BØRNS MADDANNELSE OG MÅLTIDSKULTUR INSPIRATION TIL BØRNS MADDANNELSE OG MÅLTIDSKULTUR Velkommen Med udgivelsen, Madleg inspiration til børns maddannelse og måltidskultur, håber vi at bidrage til, at det store maddannelsesarbejde der allerede

Læs mere

Kurser & Inspirationsarrangementer Efterår 2009. Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk

Kurser & Inspirationsarrangementer Efterår 2009. Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk Kurser & Inspirationsarrangementer Efterår 2009 Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk Kurser og inspirationsarrangementer efterår 2009 Velkommen til 22 kurser i Københavns Madhus. Efteråret

Læs mere

Kurser & Inspirationsarrangementer Forår 2014. Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk

Kurser & Inspirationsarrangementer Forår 2014. Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk Kurser & Inspirationsarrangementer Forår 2014 Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk Kurser & inspirationsarrangementer forår 2014 Så er det tid til en ny kursussæson i Københavns Madhus. Velkommen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem - hvorfor og hvordan MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

økologi børnemaden Børnemaden kompetenceudvikling rådgivning Rådgivning udvikling bilag Bilag bilag bilag bilag

økologi børnemaden Børnemaden kompetenceudvikling rådgivning Rådgivning udvikling bilag Bilag bilag bilag bilag ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse rasmus Rasmus kjeldahl Kjeldahl Anne Birgitte birgitte agger økologi køkkenløftet børnemaden Børnemaden eat EAT kompetenceudvikling rådgivning Rådgivning udvikling Bilag

Læs mere

UDVIKLINGSDEL 2013-15

UDVIKLINGSDEL 2013-15 UDVIKLINGSDEL 2013-15 Indholdsfortegnelse UDVIKLINGSDELEN...1 1. Evaluering af året der gik...2 1.1 Principper for evalueringen...2 1.2 Året der gik...2 1.3.1Handleplan for barnets alsidige udvikling...6

Læs mere

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune KØBENHAVNS MADHUS Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune Juli 2007 Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé Hovedkonklusioner, s.3 1. Baggrunden for det nye skolemadskoncept

Læs mere

Evalueringsrapport. Mad og Motion i Børnehøjde

Evalueringsrapport. Mad og Motion i Børnehøjde Evalueringsrapport Mad og Motion i Børnehøjde 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beskrivelse af projektet...3 2.1. Formål...3 2.2 Projektets forløb og organisering...3 2.3 Projektansvarlige...3

Læs mere

Kostpolitik for Helsted Børnehus

Kostpolitik for Helsted Børnehus Kostpolitik for Helsted Børnehus Hvorfor en kostpolitik? Der er fart på i børnenes dagligdag der skal, lege og lærer en masse nyt. Børnene skal vokse og udvikle sig og det er derfor vigtigt at de får,

Læs mere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Implementeringsguide til indsatser i køkkenerne omkring mad og måltider Socialstyrelsen - social viden til gavn Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune KØBENHAVNS MADHUS Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune Juli 2007 Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé Hovedkonklusioner 1. Baggrunden for det nye skolemadskoncept

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder Kære forældre Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen. Derfor vil vi gerne

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

Vuggestuen Skydebanevej

Vuggestuen Skydebanevej INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM ER VI?...5 HVAD FÅR FORÆLDRE TIL AT VÆLGE VUGGESTUEN SKYDEBANEVEJ:...6 PROFESSIONELT PERSONALE:...6 PÅ BØRNENES PRÆMISSER:...6 LYS, LUFT I GRØNNE OMGIVELSER:...6 ERNÆRINGSRIGTIG

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Sund og nem eftermiddagsmad

Sund og nem eftermiddagsmad Sund og nem eftermiddagsmad Projekt i Vestermarkskolens SFO Inspiration til forandring af mad og måltidskultur i SFO er Udarbejdet af Hanne Hauger Maria Mægbæk Schønau 2010 Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere