Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?"

Transkript

1 RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? Find løsninger og gode råd på bar-service.dk Se vores materialer/værktøjer i denne folder!

2 Download vejlednings- og inspirationsmaterialet på vores hjemmeside BAR Service her starter det gode arbejdsmiljø!! Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for service- og tjenesteydelser er et samarbejde mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Vores opgave er at bistå branchens virksomheder med informationer og vejledning om arbejdsmiljøområdet. Vi har udarbejdet en lang række forskellige vejlednings- og inspirationsmaterialer til arbejdsmiljøorganisationen, ledere og medarbejder, og de anviser gode løsninger på arbejdsmiljøproblemer. Alle vejledninger er godkendt af Arbejdstilsynet. I denne folder får du information om de vigtigste rettet mod din virksomheds arbejdsområde. På vores hjemmeside bar-service.dk kan du finde andre vejledninger og informationsmaterialer, der måske er rettet mod en anden branche, men som kan give dig nyttige informationer om et arbejdsområde på netop din arbejdsplads. På hjemmesiden kan du bestille alle vores materialer. Vejledning om Ergonomi og rengøring Hvordan gør man rent uden at belaste kroppen unødvendigt? I denne vejledning får I god vejledning om ergonomi og rengøring. Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Hvad kan vi gøre for at undgå at blive smittet? Læs vejledningen om, hvordan rengøring kan være med til at sprede smitte og infektioner, og hvordan rengøringspersonalet undgår at blive ramt af smitte. BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Vejledningen beskriver, hvordan Arbejdstilsynet I Postboks København C Tlf.: effektivt forebygger, at medarbejdere i rengøringen udsættes 2100 København Ø for Fax.: Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 Tlf.: Fax.: unødig belastning af rengøringsmidler. Tlf.: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø 00 Fax.: Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf.: Fax.: Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Arbejdstagersekretariatet H.C. Andersens Boulevard 38, København V Tlf.: Fax.: Arbejds-miljøhåndbog for renhold og Service Hvor kan jeg få en bred viden om arbejdsmiljøarbejdet? Håndbog for Renhold og Service er et godt opslagsværk for arbejdsmiljøorganisationen, hvor der kan hentes masser af viden og information til arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøhåndbog for renhold og Service 1. udgave, 1. oplag Varenr Isbn nr Layout: caseone. Tryk: Chronografisk

3 Rengøringsvenligt byggeri - det kan betale sig! Hvordan indretter vi de nye bygninger, så der bliver det bedste arbejdsmiljø for rengøringen? Denne vejledning beskriver, hvordan man kan tage hensyn til arbejdsmiljøet, når man renoverer, bygger nyt eller til. Hvordan sikrer vi et godt arbejdsmiljø her på vaskeriet? Hent denne vejledning, der giver gode råd om arbejdet med arbejdsmiljøet på vaskerier.

4 ServiS ve Hizmet Sektoründe Çalışma Ortamı Kurulu Dansk Tyrkisk version. Danca - Türkçe sürümü. 0577_BAR_dvdcover_v3.indd 1 inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 1/8/10 4:15 PM De 10 gode råd fokuserer på de vigtigste rutiner for at kunne udføre rengøringsarbejdet både sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. De 10 gode råd henvender sig især til rengøringsassistenter, men også til arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter i forbindelse med det daglige sikkerhedsarbejde. De er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser i samarbejde med branchens arbejdsgivere, ledere og arbejdstagere, ligesom Arbejdstilsynet har haft de 10 gode råd til gennemsyn. Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Tlf tjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Børsen 1217 København K Tlf Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf Arbejdstagersekretariatet Trommesalen København V Tlf Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Tlf Arbejdsmiljørådets Service Center Ramsingvej Valby Tlf BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Instruktionsmaterialer RengøRing og arbejdsmiljø i billeder Er der let tilgængeligt materiale med gode råd om rengøring og arbejdsmiljø? Få de 10 vigtigste råd beskrevet i billeder i denne folder. Plakat-10 gode råd 18/02/ :50 Side 1 GODE RÅD OM ARBEJDSMILJØ VED RENGØRING Hvad er 2 det vigtigste for et godt ØJNE OG LUFTVEJE arbejdsmiljø ved rengøring? I denne folder får I de 10 vigtigste råd i forbindelse med rengøring og arbejdsmiljø. Til folderen er der 4 også en OG plakat. MASKINER 1 BRUG RENGØRINGS- BESKYT DIN HUD, MIDLERNE RIGTIGT 3 PAS PÅ DIN KROP BENYT REDSKABER RIGTIGT 5 HOLD KONTAKT TIL DINE OMGIVELSER (LEDELSE, KOLLEGAER, KUNDER/BRUGERES) 6 TILRETTELÆG 7 VÆR GODT 8 DIT ARBEJDE ORIENTERET OM DIT JOB OG DIN ARBEJDSPLADS OPBEVAR RENGØRINGSMIDLER OG RENGØRINGS- UDSTYR PÅ ÉT STED (DEPOT) temizlik ve Çalışma ortamina ılışkın resımler การนำเสนอร ปภาพ การทำความสะอาดและ อาช วอนาม ยในสถาน ท ทำงาน Dansk Thai version. ฉบ บ เดนน ช-ไทย Har I rådgivningsmaterialer om arbejdsmiljø på andre sprog? Rengøring og arbejdsmiljø findes på både thai og tyrkisk. 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment 9 DU SKAL HAVE 10 VIL DU VIDE MERE? ADGANG TIL OMKLÆDNINGSRUM, TOILET OG BAD Hvordan oplærer vi bedst stuepigerne, så de udfører arbejdet sikkert og sundt? I denne pjece får du 10 gode råd om, hvordan man bedst udfører arbejdet på en forsvarlig måde. ADRESSER OG TELEFONNUMRE: Vare nr GODE RÅD OM ARBEJDSMILJØ VED RENGØRING Varenummer gode Hvordan oplyser vi enkelt om arbejdet med kemikalier? I denne folder får i 10 gode råd, som er med til at sikre, at I arbejder sikkert og forsvarligt med farlige kemikalier. Mere information Du kan hente flere relevante informationer om et godt arbejdsmiljø på Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelsers hjemmeside, hos Arbejdstilsynet og hos Videnscenter for Arbejdsmiljø. 10 gode råd til et BeDre ArBejDsmiljø 10 tips for a better work environment Kan man få rådgivning om stuepigers arbejde på CD? Ja, hent denne CD, der giver gode råd i lyd og levende billeder. om arbejde med kemikalier

5 Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Hvor finder vi inspiration til at skabe et godt arbejdsmiljø? Dette hæfte vil give jer viden og inspiration til at styrke det gode og sunde arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Hæftet er rettet mod arbejdsgivere, ledere og arbejdsmiljøorganisationen. 10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser Hvordan får vi bedre arbejdsglæde og mindre slid? Dette hæfte giver 10 gode eksempler på, hvordan arbejdet kan organiseres anderledes, så arbejdsglæden styrkes og nedslidning og sygefravær reduceres. Hvordan arbejder vi bedst muligt med vores hjælpemidler? Denne cd-rom giver et godt oplæg til at tale om, hvordan I kan arbejde og bruge hjælpemidler godt og forsvarligt. Hvad skal vi være opmærksomme på ved udbud og udlicitering af rengøring og vinduespolering? Find alle informationer på denne hjemmeside, som giver både overblik og dybdegående viden. EN sikker manual TIl din stige TRIN FOR TRIN Hvordan styrker vi sikkerheden ved arbejde på stiger? Denne pjece giver gode råd til rengøring, vinduespolering og ejendomsservice i forbindelse med arbejde på stiger med et lille glimt i øjet. Der findes både postkort og klistermærker til pjecen.

6 BAR Service i samarbejde med Capacent A/S _stress-af_3 10/17/06 10:04 AM Side 1 Historier fra arbejdspladser, hvor arbejdsglæde og trivsel hører til dagens orden, og hvor stressforebyggelse og stresshåndtering er noget der prioriteres BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Generelt Mini Smil Arbejdsmiljøcertificering - på den lette måde 1 2 Arbejdsmiljøarbejdet APV 6 3 Tjek Kommunikation 5 4 Særlige Daglig situationer drift Hvordan kan vi arbejde for et bedre psykisk miljø? Brug Håndbog om psykisk arbejdsmiljø fra A-Å et opslagsværk, der fokuserer på særlige problematikker inden for BAR Service brancher. Stress-af kogebogen Hvor finder vi inspiration til at få større arbejdsglæde og trivsel? Stress-af kogebogen har samlet historier fra virksomheder, der gennem arbejde med stress har styrket arbejdsglæde og trivsel. Hvordan undgår jeg arbejdsulykkerne i rengøring? Klik ind på forebygulykker.dk og find brancherettet værktøjer, der kan forebygge ulykker. Hvordan undgår jeg arbejdsulykkerne i vaskeri og renseri? Klik ind på forebygulykker.dk og find brancherettet værktøjer, der kan forebygge ulykker.

7 så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter Lær spillereglerne at kende BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER VÆRKTØJSKASSER gode råd til løsninger EN VÆRKTØJSKASSE OM En værktøjskasse om KonfliKthåndtering ALENEARBEJDE Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold og hvad man kan gøre for a EN VÆRKTØJSKASSE OM arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret JOBUSIKKERHED omstrukturering, og nedskæringer Ledelsesansvar Ejendomsfunktion Konflikt 1027_vold-trusler_v9.indd 1

8 RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER APV det vigtigste redskab til et bedre arbejdsmiljø Arbejdspladsvurderingen er den mest grundlæggende undersøgelse af arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads. Derfor er det også et fantastisk redskab måske det bedste - til at forbedre arbejdsmiljøet. Men husk: Det nytter ikke noget at undersøge arbejdspladsen og registrere problemer, hvis I ikke også laver en handleplan, som sikrer, at der bliver gjort noget ved dem. Hvordan laver vi en APV? På bar-service.dk finder du et link til APV-portalen, som giver inspiration, gode idéer, metoder og værktøjer til at komme godt i gang med arbejdspladsvurderingen (APV) i rengøringsvirksomheder, renserier og vaskerier. Hvordan får vi alle kollegerne til at forstå, hvor vigtigt arbejdsmiljøet er? Hvis man ikke lærer at tage arbejdsmiljøet alvorligt, når man starter på en arbejdsplads, kan det udvikle sig til en masse dårlige vaner. Derfor har BAR Service udarbejdet en lang række film, foldere og hæfter, der kan inspirere til at give den bedste oplæring af nyansatte i branchen. Vi vil strømline vores arbejdsmiljøledelse Hvad gør vi? På bar-service.dk finder du masser af inspiration, debatoplæg og gode råd og anvisninger, der kan være med til at støtte processen frem mod en effektiv og god struktur for arbejdsmiljøledelsen på din virksomhed. Find mere inspiration og viden på bar-service.dk På vores hjemmeside får du det fulde overblik over det mangfoldige materialeudbud, som BAR Service stiller til din rådighed. Du kan bestille alle materialerne on-line. Vi ser frem til at hjælpe dig til et bedre arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Varenummer / ISBN / 1. udgave / 1. oplag / 2012

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen

Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger. Hotel- og restaurationsbranchen Inspirationsmateriale om arbejdspladsbrugsanvisninger Hotel- og restaurationsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 03 2. Baggrund... 04 3. Farlige rengøringsmidler og kemikalier i din branche... 05

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

AMO s brug af og ønsker til AM-materialer fra BAR Service. Kortlægning

AMO s brug af og ønsker til AM-materialer fra BAR Service. Kortlægning AMO s brug af og ønsker til AM-materialer fra BAR Service Kortlægning Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Patricia Pihl Oktober 2012 AMO S BRUG AF OG ØNSKER TIL AM-MATERIALER FOR BAR- SERVICE Udarbejdet

Læs mere

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

DEN RØDE TRÅD I SUNDHED. Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen

DEN RØDE TRÅD I SUNDHED. Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen DEN RØDE TRÅD I SUNDHED Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen 02 Forord Med Den røde tråd i sundhed ønsker Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere