Fordi relationer skaber værdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordi relationer skaber værdi"

Transkript

1 Fordi relationer skaber værdi

2 BDO i hele tal BDO er landets 4. største revisionsvirksomhed og 100 % danskejet og ledet. Alle aktionærer er partnere og arbejder i virksomheden. 5specialafdelinger 22 skatte- og momsspecialister 150 medarbejdere, der arbejder med revision og rådgivning af kommuner og offentlige selskaber 50 konsulenter i Consulting medarbejdere i Danmark 120 statsautoriserede revisorer 30 kontorer fordelt over hele landet 846 mio. kr. var omsætning i BDO i Danmark i 2012/13 1kontor på Grønland kolleger i det verdensomspændende BDO netværk 144 BDO-lande på verdensplan

3 3 Fordi relationer skaber værdi BDO er en professionel videnvirksomhed, og vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv. Vi stræber efter at udvikle BDO som en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed, et balanceret arbejdsliv, høj arbejdsglæde, og hvor vi gennem engagement og ansvar arbejder mod at opfylde vores strategi. Som medarbejder i BDO forventer vi, at du har et højt fagligt niveau. Forretningsforståelse, markedskendskab samt indlevelse i vores kunders udfordringer og behov er en forudsætning for vores succes. Derfor skal du både kunne levere specialiserede fagløsninger og indgå i værdiskabende relationer med kunder og kolleger. BDO har et stærkt DNA Vores forretning bygger på et stærkt DNA, hvor vores faglige og personlige kompetencer udgør strengene. Fagligheden er udgangspunkt for alt, hvad vi gør. Vores revisorer, specialister og konsulenter er altid opdaterede om lovgivning og regler. Samtidigt har de national og international markedsindsigt, branchekendskab og specialviden. Den anden streng i vores DNA udgøres af de personlige kompetencer. Vi forventer ikke kun, at du er fagligt dygtig, men at du også besidder stærke menneskelige kompetencer som blandt andet engagement, indlevelse og ansvarlighed.

4 En ægte BDO er I BDO skaber vi udvikling og vækst gennem viden og indlevelse, og en ægte BDO er formår netop at forene de faglige og personlige kompetencer, så de matcher vores værdisæt. Værdisættene beskriver den måde, vi er på, og de styrer vores adfærd. De udtrykker vores kultur og vores holdninger, og de udmønter sig i vores handlinger. Dygtige og Dedikerede Vi er de bedste til det, vi gør. Faglighed, kvalitet, arbejdsglæde og gejst er vores brændstof. Indlevelse og Initiativ Vi er proaktive, engagerede og handlekraftige og har kundens tarv og behov i centrum. Respekt og Relationer Vi møder vores kunder og hinanden i øjenhøjde med ærlighed, ansvarlighed og troværdighed. BDO s mission BDO MEDVIRKER TIL AT SKABE SUND VÆKST FOR VIRKSOMHEDER OG MENNESKENE BAG Missionen er grundlaget for vores forretning og udtrykker vores eksistensberettigelse - det, vi er og udretter som virksomhed. Når vi udlever missionen, oplever kunder, medarbejdere og andre samarbejdspartnere en høj grad af nærvær, handlekraft, engagement og kvalitet i mødet med os. Venlig hilsen Stig Holst Hartwig, administrerende direktør og Trine Remin Ankjær, HR-chef

5 DNA et er netop dét, der gør en BDO er til en BDO er - og en værdsat relation for vores kunder. Stig Holst Hartwig, administrerende direktør En attraktiv og velfungerende arbejdsplads skabes ikke af ord alene, men af handlinger og relationer mellem mennesker. Trine Remin Ankjær, HR-chef 5

6 Vi forventer, at vores medarbejdere tager medansvar for løbende faglig og personlig udvikling. Til gengæld tilbyder vi et positivt og professionelt miljø. Henrik Brünings, partner, statsautoriseret revisor Bestyrelsesformand

7 Indfri dine ambitioner i BDO I BDO er det vores fornemste opgave at motivere og involvere dig som medarbejder og skabe et dagligt arbejdsmiljø, der er præget af faglig udvikling, åbenhed og respekt. Samarbejdsformen er uformel, og du får stor indflydelse på og ansvar for egne opgaver. BDO er en virksomhed med solide nationale rødder og internationale bånd. Vi er landets 4. største revisions- og rådgivningshus, og vi har nogle af landets skarpeste hoveder på en række fagområder. Ligeledes er det internationale BDO netværk en vigtig platform for udveksling af kompetencer og inspiration. Derfor får du både et stærkt fagligt bagland at trække på og direkte adgang til den nyeste internationale viden og praksis. Kom videre i BDO Udvikling er en livslang proces, som alle i BDO er omfattet af - uanset jobniveau og -funktion. Vi stiller store krav til dit faglige niveau, og vi understøtter og opmuntrer til stadig faglig og personlig udvikling. Vi forventer, at du vil udfordres, ligesom vi forventer, at du vil udfordre os fagligt, så vi sammen kan øge BDO s position på det nationale og internationale marked. Derigennem kan vi alle bidrage til at gøre BDO til en arbejdsplads, hvor udvikling og økonomisk lønsomhed er nøgleordene - både for den enkelte og for virksomheden. Venlig hilsen Henrik Brünings, partner, statsautoriseret revisor Bestyrelsesformand 7

8 Bliv en del af BDO Rekruttering BDO har et godt omdømme som arbejdsplads, hvilket sammen med vores medarbejderes store lyst til at agere ambassadører for virksomheden er med til at tiltrække nye medarbejdere. Vi ønsker at tiltrække de kandidater, der deler vores værdier, og som vil understøtte BDO s mission. Rekrutteringsprocessen Når vi ansætter en ny kolleger, sker det med udgangspunkt i en veldefineret ansættelsesproces, hvor den faglige og personlige profil matches op med jobbets profil. Vi behandler ansøgninger og ansøgere etisk korrekt. Dette indebærer, at vi følger op, melder tilbage og håndterer alle oplysninger med diskretion. I ansættelsesprocessen sikrer vi god plads til gensidig afklaring gennem en eller flere samtaler. Hvis det er relevant, anvender vi profilanalyser til at afdække din personprofil. Onboarding Det er vigtigt for os, at du som ny medarbejder føler dig velkommen fra det øjeblik, du har underskrevet ansættelseskontrakten. Du vil komme igennem et onboarding forløb, der sikrer, at du bliver introduceret til BDO, dine kolleger og opgaverne på bedst mulig måde. Gennem forløbet bliver du hurtig fortrolig med hverdagen, hvilket er en gevinst for både dig og os. I det første år har alle nyansatte en buddy i afdelingen. Det er din buddys fornemste opgave at sørge for, at du falder godt til i afdelingen, både fagligt og socialt.

9 Jytte Lavridsen Kocemba, ledende revisor, ansat siden 1976 og Jan Hansen, partner, registreret revisor, COR, ansat siden

10 9 Senior Partner Partner Specialist Leder Director Specialist Leder 7-8 Statsautoriseret revisor Senior Manager Revisor Kundeansvarlig 5-6 SR - Akademi 2 år Manager Revisor Erfaren 3-4 Cand.merc.aud. Studerende Assistant Manager Senior Assistant Revisor TEORETISK PRAKTISK 2 Assistant 2 år 1 Trainee 2 år NIVEAU 0 BDOVÆKSTHUS

11 Dine udviklingsmuligheder Det er en del af vores DNA at imødekomme dine individuelle behov i videst mulig omfang i de forskellige livsfaser og karriereforløb under hensyntagen til BDO s overordnede strategier og mål. Det sker gennem daglig dialog, løbende udviklingssamtaler, karriereplaner, seniorsamtaler o. lign. BDO Væksthus BDO er en videnvirksomhed, og vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Som medarbejder er det din viden, engagement og motivation, der gør en forskel i mødet med kunderne. Derfor er det vigtigt for BDO, kunderne og ikke mindst for dig selv - at du personligt og fagligt trives med dit job og opnår succes. Vi har et fælles ansvar for både at skabe resultater og trivsel i dagligdagen. Vi skal derfor sikre, at motivationen og evnerne til at skabe succes er til stede og kontinuerligt udbygges. Vores mål er, at din markedsværdi hele tiden er på niveau med de bedste i branchen. Vi gør det derfor attraktivt at tage en uddannelse, eksternt eller internt. Det gør vi fordi, at det både er en fordel for dig som medarbejder, at du uddanner dig, og for BDO som virksomhed. Vi ønsker, at vores kompetencer til stadighed er opdaterede og sikrer kvalificerede erfaringsudvekslinger på tværs i organisationen til gavn for den enkelte, BDO og vores kunder. En stor del af vores uddannelse foregår internt i BDO s Væksthus. De interne uddannelsesforløb er skræddersyet til BDO og skal sikre, at alle medarbejdere konstant lever op til de krav, som deres stillinger kræver. Hvis du ikke ønsker at gå hele vejen på uddannelsesstigen, men gerne vil videreudvikle dine kompetencer på dit nuværende niveau, accepteres det fuldt ud. 11

12 RADAR Resultater Adfærd Dialog Aktiviteter Realistisk Du vil hvert år blive indbudt til en RADAR samtale med din leder. RADAR er BDO s medarbejderudviklingssamtale. I RADAR samtalen vil du få en tilbagemelding på dine præstationer det seneste år, ligesom du og din leder ser fremad og udarbejder en handlingsplan, hvor netop dine kompetencer, dit potentiale og dine ønsker samt lederens forventninger til dig beskrives. Vil du ud i verden? Hvis du vil ud i verden, fx til London, Toronto eller Bahrain, eller måske se, hvordan tingene foregår i en anden by i Danmark, er der gode muligheder for det. BDO Danmark er en del af det internationale BDO netværk. Det betyder, at der er gode muligheder for at blive udstationeret, hvis du ønsker det. Vores holdning er, at der er mange fordele ved udstationering både for den enkelte og for BDO. Som medarbejder får du fx mulighed for at hente ny inspiration og viden, og bliver desuden en del af et nyt netværk til gavn for din karriere - både på kort og længere sigt. En udstationering i udlandet forudsætter som minimum en gennemført HD og har som udgangspunkt en varighed på 5-6 måneder eller længere. 2

13 Fra ord til handling Høj arbejdsglæde i BDO I BDO er vi stolte af, at vores medarbejderes arbejdsglæde er i top og er det år efter år. Dette fremgår af de årlige målinger af medarbejdertilfredsheden i BDO. I målingen vurderer vores medarbejdere blandt andet samarbejdet samt mulighederne for faglig og personlig udvikling. Resultaterne taler for sig selv, når vi ser, at medarbejdertilfredsheden hos os er på niveau med de absolut bedste resultater i gruppen for mellemstore virksomheder med ansatte på det danske arbejdsmarked. Den årlige Temperaturmåling Generelt har vi stort fokus på vores arbejdsmiljø, og det er derfor naturligt, at vi løbende spørger vores medarbejdere om, hvor godt de trives i BDO. Resultaterne af den årlige Temperaturmåling giver en status på arbejdsglæden blandt medarbejderne og på, hvor god ledelsen er - derfor har Temperaturmålingen stort fokus i hele organisationen. Resultaterne bruges aktivt til at konkretisere og prioritere indsatsområder samt efterfølgende udarbejdelse af handlingsplaner for de udvalgte områder både lokalt og centralt. BDO benytter Ennovas model, som er den mest anvendte model i Danmark. Modellen anvendes i mere end 20 lande verden over, hvilket giver gode muligheder for benchmarking inden for vores egen branche. 13

14 Christina Hvid, revisor, ansat siden 2011 og Benjamin M. Neuert, revisor, ansat siden Arbejdsmiljøet i BDO Vi har en lang tradition for at inddrage medarbejderne i mange centrale beslutninger bl.a. i personalepolitiske spørgsmål. Vi har et velfungerende Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SAMU), hvor ledelse og medarbejdere har fokus på de områder, som er med til at gøre BDO til en arbejdsplads med høj arbejdsglæde. Udover SAMU har vi Arbejdsmiljøgrupper (AM-grupper), hvis opgaver er, i samarbejde med lederen, at planlægge og koordinere indsatsen omkring fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø skabes ikke af ord, men af vores handlinger. Derfor er vi opmærksomme på hinanden i hverdagen, og hvis en medarbejder rammes af en personlig krise, tager vi som kolleger, ledere og virksomhed vores ansvar alvorligt, så medarbejderen oplever arbejdspladsen som et godt og trygt holdepunkt undervejs i krisen. BDO understøtter i videst muligt omfang medarbejderens behov i særligt svære situationer fx ønsker om orlov, nedsat tid eller andet. Social ansvarlighed Det er ikke kun internt i BDO, at vi tager ansvar, og det ligger os meget på sinde at integrere sociale, samfundsmæssige og miljømæssige hensyn i vores aktiviteter. Vi involverer derfor vores interessenter lokalt, nationalt og globalt. Vores sociale ansvarlighed udspringer af vores DNA: Vi tilstræber bæredygtighed i alle vores aktiviteter Vi sætter mål for medarbejdernes faglige uddannelse Vi arbejder proaktivt på at sikre et godt arbejdsklima Vi udviser troværdighed Ledelsesstilen i BDO understøtter en tillidsfuld og udviklende atmosfære, hvor der er plads til individualitet. Løn og personalegoder 4Pension og forsikringer Løn og personalegoder er vigtige elementer i at fastholde og udvikle BDO som en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere. Derfor indbydes alle medarbejdere en gang årligt til en individuel lønreguleringssamtale med deres nærmeste leder. Som medarbejder er du omfattet af BDO s pensionsordning og forsikringer fra tiltrædelsesdatoen.

15 Visse af forsikringsdækningerne er på forhånd fast definerede fx basisdækninger på livsforsikring, kritisk sygdom og tab af erhvervsevne. Basisdækningerne er en del af BDO s pensionsordning, der er en del af lønnen. BDO s forsikringsordninger rummer også mulighed for individuelle valgmuligheder, så den enkelte i stor udstrækning selv kan sammensætte sin forsikringspakke. Personalegoder og BDO Flexvalg I BDO tilbyder vi fleksibilitet i ansættelsesforholdet. En del af fleksibiliteten består i, at du selv kan sammensætte din lønpakke i det, vi kalder BDO Flexvalg. Gennem BDO Flexvalg tilbyder vi en række personalegoder, som du kan købe mod et træk i bruttolønnen og nettolønnen. Personalegoderne vælges for et år ad gangen med virkning pr. 1. januar. Nyansatte medarbejdere kan vælge udvalgte personalegoder i løbet af de første 14 dage efter tiltrædelsesdatoen. Udbuddet af personalegoder i BDO Flexvalg udvikles konstant i forhold til, hvad der efterspørges fra medarbejderne, og hvad der er muligt jf. skattelovgivningen. 15

16 Arijana Gerin, revisor, HD(R), ansat siden 2010 og Dan Bøøk Malmstrøm, partner, statsautoriseret revisor, ansat siden

17 17 Få mere at vide om BDO På vores hjemmeside kan du bl.a. finde mere information om, hvordan det er at være ansat i BDO, hvad vi arbejder med, hvem vi har ansat og hvilke ledige stillinger, vi har. LinkedIn BDO Danmarks virksomhedsside BDO Debatterer, hvor vi debatterer virksomheder og vækst BDO Corporate Finance, køberkartotek for alle med interesse i køb og salg af virksomheder OfficeLink, for alle med interesse i OfficeLink. Har du flere spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os på

18

19 Fordi relationer skaber værdi Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Juni 2014 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne brochure eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Publikationen dækker ikke specifikke situationer, og du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne publikation.

20 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 144 lande.

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ÅRSRAPPORT 2013/14 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ÅRSRAPPORT 2013/14 BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB CVR-NR. 20 22 26 70 BDO ÅRSRAPPORT 2013/14 3 INDHOLD LEDELSESBERETNING Fortsat stort fokus på kunder skaber fremgang.... 4 BDO s strategi...

Læs mere

Drevet af ambitionen om at skabe værdi

Drevet af ambitionen om at skabe værdi Drevet af ambitionen om at skabe værdi Revision er et vigtigt værktøj. Men det, der virkelig driver os, er ambitionen om at skabe værdi. Stig Holst Hartwig Administrerende direktør BDO i hele tal 1 kontor

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Personalepolitik i PensionDanmark

Personalepolitik i PensionDanmark Internt notat PensionDanmark 19. august 2009 MJO Personalepolitik i PensionDanmark PensionDanmark har en kort historie. Selskabet blev etableret i 1992, da arbejdsmarkedets parter blev enige om, indenfor

Læs mere

CSR-redegørelse 2011. for

CSR-redegørelse 2011. for CSR-redegørelse 2011 for Version 1.0 Januar 2012 CSR-redegørelse 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 CSR-indsatsområder i 2011... 4 Definition af CSR... 4 CSR-arbejdets strategiske fundament... 4 Retningslinjer

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

CSR-redegørelse 2012. for

CSR-redegørelse 2012. for CSR-redegørelse 2012 for Version 1.0 December 2012 CSR Redegørelse 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 CSR-indsatsområder i 2012... 4 Definition af CSR... 4 CSR-arbejdets strategiske fundament... 4 Retningslinjer

Læs mere

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Personale- og lønpolitik for 1 Forord Personalepolitikken har fokus på den hele medarbejder og dennes virke og udvikling på arbejdspladsen. Personalepolitikken tager udgangspunkt i skolens værdier, mission

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

Mere end bare et job

Mere end bare et job Mere end bare et job Mere end bare et job Meget mere end pension Et job hos ATP udvikler dig ikke kun fagligt, men også socialt og personligt. Vi tager din udvikling alvorligt. For det er vigtigt for både

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 JURIDISK STRUKTUR OG EJERSKAB... 4 LEDELSESSTRUKTUR

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 JURIDISK STRUKTUR OG EJERSKAB... 4 LEDELSESSTRUKTUR

Læs mere

BRANCHEANALYSE. turisme

BRANCHEANALYSE. turisme BRANCHEANALYSE turisme En stor tak Vi skylder alle kunder, der i april 2013 tog sig tid til at besvare vores spørgeskema en stor tak. Uden jeres input var det ikke muligt at udarbejde denne brancheanalyse,

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere