Best practice håndbog. Trivsel og arbejdsglæde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Best practice håndbog. Trivsel og arbejdsglæde"

Transkript

1 Best practice håndbog Trivsel og arbejdsglæde

2 ARBEJDS 1½ år med Trivselsprojekt og efterfølgende forankring GLÆDE

3 PROJEKTDESIGN Denne Best Practice håndbog er en beskrivelse af trivselsprojektet Arbejdsglæde på Innovation Randers A/S. Projektforløbet, som blev finansieret af Forebyggelsesfonden, strakte sig over halvandet år, fra januar 2011 til og med september Projektets forhistorie: Innovation har, ligesom så mange andre virksomheder, i perioder været udfordret i forhold til medarbejdertrivsel, fællesskabsfølelse og arbejdsglæde. Virksomheden var derfor parat og positiv, da muligheden bød sig for at få bevilget midler til et trivselsprojekt. Adskillige af de iværksatte initiativer er efterfølgende blevet forankret i virksomheden, og lever videre som gode trivselsfremmere i dagligdagen efter at projektet er afsluttet. (Se side 15) Håndbogen er dels en kortfattet opsummering af forløbets indhold, hændelser og initiativer, dels et forsøg på at udlede de vigtigste erfaringer og pointer med håb om at disse kan fungere som anbefalinger og inspirationer for andre, der er i færd med, eller tænker på, at iværksætte trivselsinitiativer. Projektdesign: Indledende trivselsspørgeundersøgelse blandt alle medarbejdere (v/ ArbejdsmiljøCentret, Randers) Tilbagemelding fra ArbejdsmiljøCentret til både ledelse og medarbejderstab om væsentlige - og kritiske - tilsynekomster af trivselsmæssig art i spørgeundersøgelsen, samt anbefalinger af videre aktiviteter. Udarbejdelse af handleplan på baggrund af spørgeundersøgelse og konsulentanbefalinger. Uddannelse af 6 Trivselsambassadører blandt medarbejderne (v/ ArbejdsmiljøCentret). Gradvis implementering af handleplan 2 netværksmøder, som var åbne, halvdagskonferencer, hver med fokus på centrale trivselsproblematikker, som kunne tænkes at gøre sig gældende også i andre virksomheder/organisationer (s. 11)). Afsluttende trivselsspørgeundersøgelse af samme design som den indledende, m.h.p hvad der flyttede sig medarbejdertilfredshedsmæssigt i løbet af projektet. Hvad flyttede sig: Den afsluttende måling viste tydelige, generelle trivselsforbedringer, bl.a. på centrale områder som Samarbejde og ledelse og Værdier på arbejdspladsen. 3

4 ENKEL Keep it simple - Spot de ømme punkter - Gør noget ved dem HED - Tjek om det har virket

5 ENKELHED Den enkle model Projektmodellen har været ganske enkel: En måling af trivslen i virksomheden ved projektets start (Anvendt: Arbejdsmiljøinstituttets spørgeskema) Igangsætning af nogle centrale indsatser, som umiddelbart gav sig af trivselsundersøgelsen En fornyet måling af medarbejdertrivsel ved projektets afslutning (samme spørgeskema som ved projektstart) MED ANDRE ORD: Tag temperaturen. Iværksæt aktiviteter Tjek om det virker Det er klart, at de enkelte indsatser kalder på en høj grad af planlægning og omhu, - men det er en forudsætning for et godt og operationelt projekt, at det overordnede design er enkelt og tydeligt og logisk i forhold til projektets anledning. 5

6 COMMIT Involvér alle.. Fra høj til lav Og helt fra begyndelsen MENT

7 INVOLVERING En virksomhed har mange lag Et vellykket projektforløb forudsætter commitment fra alle. Vilje og entusiasme i forhold til det mål, man vil nå. Af hensyn til den efterfølgende forankring Kun hvis der er opbakning i alle lag, lever de gode indsatser videre Så medarbejderne forstår, at den her indsats er alvorligt ment For fællesskabets og korpsåndens skyld Fordi indsatser fra eksterne aktører virker og forankres langt bedre, hvis de eksterne konsulenter mødes af den samlede virksomheds opbakning og medspil Udfordringen er selvfølgelig, at den daglige drift kræver alles primære opmærksomhed. Ordrer skal afsluttes; pludselige ildebrande opstår og skal slukkes, osv. Men hvis projektet er støttet og prioriteret af en ledelse, der VIL det, - så kan et trivselsprojekt fint gennemføres sideløbende med det nødvendige daglige arbejde. 7

8 INFORMATIO Informèr, tak N TIL MEDAR God kommunikation er kilden til god trivsel BEJDERNE

9 INFORMATION ledelse information Medarbejderkommunikation Som i mange andre organisationer, har en del af mistrivslen hos medarbejderne været relateret til en utilfredshed med ikke at få vigtige ting at vide. Ikke mindst i forbindelse med afskedigelsesrunder. Og dermed i relation primært til informationer vedr. hvordan går det med forretningen. Altså omkring ordrebeholdning og -prognoser, kunder og marked. Måske har utrygheden ved ikke at vide, hvad der kunne komme, - ikke at føle sig velinformeret - i virkeligheden været kernen i den reducerede trivsel på Innovation. En permanent usikkerhed i forhold til mulige nedskæringer, som man ikke så komme, og hvor man tænker, at det kunne der have været informeret om tidligere. Projekt Arbejdsglæde har medført konkrete forbedringer af informationsniveauet, - ikke mindst fra salgsleddet til medarbejderne, bl.a. regelmæssige fredagsmøder (se s. 15), samt en klart højnet generel bevidsthed i hele huset om nødvendigheden af god information. salg & marked information medarbejderne 9

10 VIDENS Del viden Både: Del ud! Og saml ind! DELING

11 VIDENSDELING Netværksmøder / vidensdeling Den viden, der opsamles i et projektforløb, bør deles med andre. Og andres erfaringer og indsigter skulle gerne inddrages i, - og berige - ens egen proces. I det større perspektiv bør udviklingsprojekter også fungere udadrettet, som frugtbare bidrag til den viden og praksis, der allerede findes og virker andre steder. Samtidig med at egne indsigter og landvindinger kommunikeres ud af huset. I løbet af Projekt Arbejdsglæde afholdtes 2 Netværksmøder til fremme af en bredere dialog, erfaringsudveksling og sparring imellem Innovation og andre virksomheder og aktører med viden om og engagement i medarbejdertrivsel. Det første netværksmøde havde overskriften Medarbejderkommunikation (se også s. 9). Faglige indlæg fra Institut for Erhvervskommunikation, Aarhus Universitet. Samt fra Tulips kommunikationsafdeling. Indbudte virksomhedsfolk med særlig interesse for intern kommunikation. Det andet netværksmøde var et afsluttende, opsummerende dialogmøde: Trivsel og arbejdsglæde. Erfaringer og resultater. Innovation fortalte om indsatserne og forløbet, udfordringerne og succes erne. En ekstern proceskonsulent/erhvervspsykolog perspektiverede projektforløbet, i relation bl.a. til begreberne Social kapital og Arbejdsliv. Fælles for Netværksmøderne var vidensdeling og erfaringsudveksling med en bredere målgruppe end de direkte projektinvolverede. Uformelle netværk, skabt på disse halvdagskonferencer, er en del af den samlede forankringsproces. Der er lagt kim til fortsat idé- og erfaringsudveksling mellem virksomhed og netværkspartnere. 11

12 TRIVSEL Et godt forbindelsesled mellem gulv og ledelse SAMBASS - Lydhøre kolleger - nogen at gå til ADØRER

13 TRIVSELSAGENTER Trivselsagentkurset stiller skarpt på følgende: * Hvad er psykisk trivsel og psykisk arbejdsmiljø? * Hvad stiller jeg op overfor mistrivsel, stress og mobning? * Hvordan kan jeg og mine kolleger sætte fokus på psykisk trivsel i det daglige? * Hvordan håndteres samtaler om stress og mistrivsel? Trivselsambassadører ArbejdsmiljøCentret uddannede, som del af det samlede projekt, 6 trivselsambassadører blandt Innovations medarbejdere. Dels nogle fra Arbejdsmiljøudvalget, dels nogle helt menige, - samt Innovations projektansvarlige, som også er produktionschef med et omfattende personaleansvar. Overordnet er trivselsambassadørerne således medarbejdere fra gulvet. Dette at ambassadørerne befinder sig på organisationens basis-niveau har vist sig værdifuldt. Det positive ved denne græsrods-/ambassadør-konstruktion er dobbelt: Ambassadørerne kender deres kolleger fra en daglig, fælles arbejdspraksis, og ved måske allerede på forhånd hvor skoen trykker. Og kollegerne er på deres side helt trygge ved de nye trivselsambassadører og føler ingen barrierer i forhold til at komme til disse med eventuelle bekymringer eller konkrete problemer. I løbet af projektperioden er trivselsambassadørerne blevet mere og mere værdsat. De bruges jævnligt af kolleger, og meget tyder på at de dækker et hul, som måske var udækket før. Der spørges indimellem til, om det ikke giver vanskeligheder, at trivselsambassadørerne er uden formel bemyndigelse, - men heroverfor anføres det, at de af mange kolleger opfattes som særligt tilgængelige NETOP fordi de er helt menige. 13

14 FORAN Efter projektet KRING Fastholde det, der er opnået

15 Forankring Det er vigtigt, at de igangsatte projektaktiviteter sikres liv, også efter projektslut. I Innovation s Projekt Arbejdsglæde var de nye trivselsinitiativer produkter af den indledende spørgeskemaundersøgelse. Dvs. de var ikke kendt på forhånd, men gav sig af de svar, der indkom i den indledende trivselsundersøgelse. Man kan sige, - der var nogle enkelte lamper der blinkede. Indsatsområderne blev, - som beskrevet ovenfor: Uddannelse af trivselsambassadører. Forbedret information til medarbejderne fra salg&ledelse. Øget bevidstgørelse af trivsel som nødvendigt fokuspunkt i det daglige arbejdsliv. Etablering af et handleberedskab ifm kritiske situationer (dødsfald, fyringer, voldsepisoder osv) Altafgørende for et projekts succes er den efterfølgende forankring af de iværksatte initiativer, - således at de erobrede territorier ikke tabes igen, når projektet slutter. Hos Innovation blev der bl.a. nedrammet følgende fortøjningspæle til forankring af påbegyndte aktiviteter Fredagsmøder. En gang hver måned. Information til medarbejderne om vigtige anliggender, ikke mindst om kunder og marked. Afdelingsmøder Vedligeholdelse af gejst og puls. Hvert ½ år i de enkelte afdelinger. F.eks. en ½ temadag. Formål: At vedligeholde den nye bevidsthed, der er kommet i virksomheden omkring trivsel og trivselsforhold. Trivselsambassadører Ambassadørerne blev uddannet som del af projektet, men det er selvfølgelig afgørende, at deres velfungerende virke fortsætter FORANKRING Trivselsgruppe. En tovholder-gruppe, bestående af Trivselsambassadørerne og sikkerhedsudvalgsmedlemmer. Bærer projektet videre ind i fremtiden. Projektforankringens grundpille. Udarbejdelse af politikker Som en hurtig forankring af den nyopståede krisebevidsthed udarbejdes skriftlige og blivende retningslinjer i forbindelse med de nævnte kritiske situationer 15

16 7 gode opmærksomheder i forbindelse med trivselsprojekter: a a a a a a a Medarbejderne på gulvet skal involveres i projektet Alle niveauer i virksomheden skal committe sig til projektet og til indsatserne Information er med sikkerhed både en del af problemet, - OG en del af løsningen Projektet skal være et åbent projekt : Del erfaringer og viden med andre! Projektet skal være simpelt i sin logik og opbygning Alene dét at sætte fokus på trivsel kan være trivselsfremmende Ildsjæle i virksomheden bliver garanter for forankring! Projektkoordinering: Inge Lise Warberg

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Svendborg Kommune, august 2012 marts 2015 Evalueringsrapport Afrapportering til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRIVSEL OG LEAN. Styrk balancen i Lean-processen. Det Personalepolitiske Forum. Stress

TRIVSEL OG LEAN. Styrk balancen i Lean-processen. Det Personalepolitiske Forum. Stress TRIVSEL OG LEAN Styrk balancen i Lean-processen Det Personalepolitiske Forum Stress TRIVSEL OG LEAN Styrk balancen i Lean-processen Maj 2008 Det Personalepolitiske Forum Projektledelse Marlene Skou Jørgensen,

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV

Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV 1 Case rapporter Metoderapport vedr. behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV Rapport, 7. marts 2008 Udarbejdet af: Eva Toft Hans Jørgen Limborg Kaia Nielsen Ole H. Sørensen Dette projekt er finansieret

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere