EVALUERING AF TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE"

Transkript

1 EVALUERING AF TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE Spørgeskema undersøgelse af Trivsel og Arbejdsglæde kursus 745 Ibsing og Fornitz ApS kursister har evalueret projektet og kursus Trivsel og Arbejdsglæde Denne rapport indeholder besvarelserne.

2 Evaluering af Trivsel og Arbejdsglæde A F I B S I N G O G F O R N I T Z A P S, K U R S U S T R I V S E L O G A R B E J D S G L Æ D E Denne rapport indeholder besvarelser for et spørgeskema udsendt til personer i perioden september 2008 til 28 december I denne rapport er der 745 respondenter, heraf 9 der ikke har fuldført hele evaluerings skemaet. 55% af de inviterede har besvaret evaluerings skemaet. 477 af responderne har udfyldt skemaet i Spørgeskemaet er sendt ud elektronisk til de deltager i Ibsing og Fornitz ApS 3 dages kursus, 3 dage fordelt over en periode af 12 uger. Respondenterne har fået skemaet efter projektets afslutning. Spørgeskemaet giver mulig for at afkrydse en værdi, samt komme med kommentarer til afkrydsningen Respondenternes svar er ikke redigeret for slå-, stavefejl eller forståelses fejl. Side 1

3 HVORDAN VUDERES TRIVSLEN På en skal fra 1 til 10, hvor 10 er bedst. Hvordan er trivslen. Før starten af projektet Trivsel og Arbejdsglæde havde deltagerne en gennemsnits trivsel på 7,47, ved evalueringen afslutning af projektet var deltagernes trivsel steget til 8,2, en forbedring på 0,7,3 svarende til 9%. Af besvarelserne har 477 besvaret spørgeskemaet i 2010 deres resultat er således, før trivsel 7,53, ved evalueringen en trivsel på 8,34 en forbedring på 0,81 svarende til 10,8%. Ibsing og Fornitz anbefaling er at trivslen skal være på 7 og derover for ikke at skabe udbrændte og fraværsramte medarbejdere. På de 137 respondenter der havde en trivsel på under 7 før forløbet, var den gennemsnitlige trivsel på 5,18, efter forløbet steget til 7,15. en forbedring på 1,97 svarende til 38%. Trivsel før projekt Trivsel efter Stigning i % 745 besvarelser 7,47 8,2 9 % besvarelser i 2010 (477 per) 7,53 8,34 10,8 % Lav trivsel 137 personer (under 7 på 10 skalaen) 5,18 7,15 38 % Trivslen før - efter Aksetitel 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 før efter trivsel i alt 7,47 8,2 svar i ,53 8,34 lav før trivsel 5,18 7,15 Trivslen stiger gennemsnitlig med 9% For respondenter med den ringeste trivsel, stiger trivslen med 38 % Side 2

4 Indholdsfortegnelse HVORDAN VUDERES TRIVSLEN... 1 RESUMÉ... 4 OVERSIGT... 5 HVORDAN VURDERER DU KURSET SOM HELHED?... 6 KAN DU BRUGE KURSET I DIT VIDERE ARBEJDE?... 7 Hvordan vil du bruge din nye viden fra kurset fremover?... 7 Hvorfor kan du ikke ikke bruge kurset i dit videre arbejde? VIL DU ANBEFALE KURSET TIL ANDRE? Med hvilken begrundelse kan du anbefale kurset til andre? Hvorfor kan du ikke anbefale kurset til andre? HVORDAN HÆNGER KURSETS MÅLSÆTNINGER OG INDHOLD SAMMEN? HVORDAN VAR UNDERVISNINGSFORLØBET DISPONERET TIDSMÆSSIGT? HVILKE FORVENTNINGER HAVDE DU TIL KURSET? Blev dine forventninger til kurset imødekommet? Hvorfor blev dine forventninger ikke imødekommet? HVORDAN OPFATTEDE DU UNDERVISNINGSFORMEN? HVORDAN VURDERER DU UNDERVISEREN RENT FAGLIGT? HVORDAN VAR UNDERVISERENS EVNER TIL AT FORMIDLE STOFFET PÅ EN PÆDAGOGISK MÅDE? HVORDAN VAR DIT UDBYTTE AF KURSET? Har du forslag til, hvordan undervisningen kan målrette sig endnu bedre til dine behov? RESPONDERTERNES YDERLIGERE KOMMENTARER Side 3

5 RESUMÉ Kurset har stor positiv effekt på alle og i særdeleshed på de medarbejdere med den ringeste trivsel. 745 personer besvarelse danner grundlag for denne evaluering. Trivslen er gennemsnitligt øget, og der er tendens til sidste udfyldte respondenter har et endnu bedre resultat af kurset. For alle kursister steg trivslen gennemsnitlig med; 9 procent og her af for de senest (år 2010) udfyldte; 10,8 procent. For respondenter med lav før trivsel, steg trivslen med; 38 procent, 92 procent vurderer kurset i sin helhed som tilfredsstillende, 7 procent som acceptabel, 1% ved ikke. 96 procent kan bruge kurset i sit videre arbejde. 95 procent kan anbefale kurset til andre. 93 procent fik deres forventninger imødekommet, af de 7 procent der ikke fik forventningerne imødekommet, var en del negative forventninger, som ikke blev indfriet ved kurset. Som; jeg var jo lidt negativ indstillet da jeg mødte op men blev hurtig meget positiv overrasket. når man er skeptisk og det så viser sig at man faktisk lære noget om sig selv og sine kollegaer og kan bruge det i dagligdagen Langt de fleste ledere, fortæller at sygefraværet er reduceret og at trivslen generelt er steget, også lang tid efter kursus er afsluttet. Af de 4-5 procent der ikke kan anbefale eller kan bruge kurset i deres videre arbejde, er trivslen steget ringe, og deres trivsel ligger markant under de øvrige kursister 13,8% Super kursus skriver mange i deres kommentarer. Andre kommentarer; fantastisk at opleve hvordan undervisningsformen faktisk var i stand til at rykke folks barrierer og endda med positivt resultat det skulle alle have lov at prøve at komme på sådan et kursus Keep up the good work...yes! vil meget gerne bare sige 1000 tak for et ' hamrende ' godt og konstruktivt kursus Det giver et kæmpe løft En vurdering af et kursus forløb der er meget tilfredsstillende for kursus udbyderne. Side 4

6 OVERSIGT Hvordan vurderer du kurset som helhed? Kan du bruge kurset i dit videre arbejde? Procent af respondenter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 92% 7% 0% 1% Procent af respondenter 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% Ja 4% Nej Svar Svar Vil du anbefale kurset til andre? Blev dine forventninger til kurset imødekommet? Procent af respondenter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 95% Ja 5% Nej Procent af respondenter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 93% Ja 7% Nej Svar Svar Side 5

7 HVORDAN VURDERER DU KURSET SOM HELHED? Svarprocent: 100% (N=745) Spørgsmålstype: Vælg en tilfredsstilende Acceptabelt utilfredsstilende Ved ikke Svar i alt % 49 7% 3 0% 4 1% % 90% 92% 80% Procent af respondenter 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% tilfredsstilende 7% 0% 1% Acceptabelt utilfredsstilende Ved ikke Svar Side 6

8 KAN DU BRUGE KURSET I DIT VIDERE ARBEJDE? Svarprocent: 100% (N=744) Spørgsmålstype: Vælg en Ja Nej Svar i alt % 28 4% 744 Procent af respondenter 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% Ja Svar 4% Nej Hvordan har man vurderet sin egen trivsel, ud fra om man har svaret ja eller nej Trivsel før projekt Trivsel efter Stigning i % 716 svarede ja 28 svarede nej 7,48 8,24 7,18 7,25 10,2 % 1 % Hvordan vil du bruge din nye viden fra kurset fremover? 1.okt skifter jeg arbejdsplads (absolut ikke på grund af mistrivsel)til en stor institution med mange flere medarbejdere, og jeg er helt sikker på det vil hjælpe mig til at lære mine nye kollegaer hurtigere og bedre at kende, fordi jeg vil se på kollegaerne og tænke på dynamikken imellem dem på en anden måde. acceptere at vi er forskellige,mere posivitet Side 7

9 acceptere vores forskelligheder og forstår bedre hvorfor jeg og andrer gør som vi gør. Accepterer og respekterer andres meninger altid være positiv Arbejde som altid, med at holde gode positive miner, uanset hverdagens tilbagevendende problematiker. Minde kollegaer og leder om fortsat at have det for øje arbejde ud fra de nye input arbejde videre med det, vi har gang i At bedre forstå hvorfor mine kolleget tænker på den måde de gør, vil forstå hvad er logisk for der At blive bedre til at tage hensyn til kollegaer. at bære over...:-) at der er brug for forskellighed blandt medarbejdergruppen for at få det bedst mulige samarbejde. At forskelligheden i personalegruppen ikke skal være en stopklods for samarbejde, men en mulighedernes vej til forståelse og en bedring i kommunikationen i dagligdagen. Arbejde mere bevidst med den viden jeg har om mig selv og hvad det gør ved mine kollegaer. Tage fat i kollegaer hvis de brokker for meget, fordi det er et udtryk for utilfredshed, og den skal der skal arbejdes med. At fortsætte med at være positiv i dagligdagen, have et glad og smilende kropssprog.fortælle nye kollegaer og elever vigtigheden af denne holdning. at få et godt samarbejde med mine kollegaer at have i baghovedet, at der er en årsag til hvorfor folk reagerer,som de gør at have MEGET MERE TÅLMODIGHED -specielt med kollegaer der måske har brug for mere betænkningstid end mig, og nyde godt at deres grundighed At jeg er siker på mig selv, og det er en god ting til min fremtiden. at jeg ikke er med til at skabe dårlig stemning og tænker før jeg taler At kende det 9 typer vil hjælpe mig at kende og forstå migselv meget mere og søge for at udvikle mig for at blive meget mere positiv alle hvor jeg er(på arbejd,i min familie,...) Jeg vil også kende mine omgivelser meget bedre,så kan jeg have mere respekt og forståelse i deres personhed,og acceptere dem som de er,fordi vi behøver ikke at være ens og der er ingen der ikke duer til noget... Jeg vil også anerkende de andres stykke arbejde de har lavet og ungå nogle konflikter og misforståelse med de andre.alle det her lykkes ved at snakke til hinanden (ikke ved at snakke om hinanden). Jeg vil bruge meget mere mine trivesvenner. At kunne se hinandens forskelligheder er meget brugbart og man kan får bedre forståelse hvorfor man reagerer som man gør selv og ligeledes sine kollegaer. at man begynder at tale sammen som kollegaer og ikke børn. har fantasisk med personale i stue plan og leder i stue plan At man har fået større forståelse for hinandens forskelligheder (typer) At sige ja. At vi alle er forskellige, og der er brug for os alle. at vi bliver bedre til at bruge hianden. samarbejde At vi er forskellig og det er godt, ellers ville det ikke hænge sammen.. Og der er nogle personer, som man bare ikke kan sammen med, og så må man fokusere på dem som man kan med.. at vi er så forskellige, gir en bedre pleje til de beboer vi har. at vise mine kolleger og andre faglige kolleger at alt er ikke ligegyldighed,at rose og kan tage imod når andre rose mig. at være kun positiv, sige 'ja'... og... At være med til at vi får et trivlse på 10 At være mere imøde kommende for noget nyt. at være mere obs. på hvordan kollegaerne har det at være mere åben og tolerant over for andre, at kunne samarbejde med forskellige kollegaer lige så godt. bade ja, og nej. da jeg selv mener at jeg fortæller mine koll. hvis det har gjort noget godt, men osse hvis det er Side 8

10 skidt. Men alligevel stopper jeg da osse lige op og siger ' hvad skete der lige her. Beder forstå mine kollegaer samt mig selv og evt. rette på mig selv. bedre forståelse af folks forskelligheder Bedre forståelse for hvorfor elever og kollegaer er som de er ifølge deres arketype. Det sparer en del arbejde på at få dem til at agere efter min arketype. Ja det gælder alle mennesker jeg har omgang med. Ægtefællen ved jeg også hvorfor han reagerer som han gør ud fra den arketype han er. bedre forståelse for koleger væremåde Bedre forståelse for, at vi mennesker ikke alle har samme meninger og holdninger. bedre kendskab til mig selv... hvorfor reagere jeg som jeg gør. Bedre forståelse for andre specielt mine kollegaer og brugere. bedre til at acpterer forskelligheder. Betydnig og forståelse af gruppesammensætninger og adfærd blandt andet kan jeg bedre forstå hvorfor ikke alle tænker det samme som mig, der blevet mere forståelse til sine kolleger vi er mange typer samlet, og det er kun godt. Blive bedre til at give roser og anderkendelse. Blive bedre til at give plads til forskellighed. Blive ved at tænke positivt også på lidt dårlige dage.tænker ikke over om min kollega er det ene nr eller det andet. Kender mine nærmeste kolleger rimeligt godt blive ved med at være positiv, og lade en bemærkning falde hvis kollegaer er negative Bruge de målsætninger vi har lavet i grupper. Bruge de redskab, vi fik med. bruge den nye viden om kollegaer positivt. bruge høje side af hjerne. bruge min viden i det daglige arbejde og håbe at mine kollegaer gør det samme bruge redskaberne til større forståelse, samt bedre formidling til personalet bruge ting fra kurset være åben og positiv. Både i mødet i det daglige med kollegaer,børn og forældre.en anden indgang( posetiv ) til alt det som vil møde mig i det daglige. Både på den måde jeg skal formidle nye tiltag til medarbejderne og udviklingen af den enkelte Da jeg normalt er en person der accepterer at vi arbejder forskelligt er det lidt svært at svare på, men kan måske bedre se at da vi er forskellige er det ok at vi ikke alle giver samme omsorg til vores beboere, tænke mere over, at andre så giver noget andet. Den nye viden jeg har fået, giver mig kendskab til, hvorfor vi som mennesker reagerer så forskelligt på ting som vi gør, jeg ved nu at når en 4 laver det helt store drama, bunder det ikke så dybt, jeg behøver ikke selv bruge så meget krudt på at spekulere på hvad gør jeg så nu, for inden jeg har fundet en løsning, har 4eren, glemt alt om optrinet. Det der i kurset var mest nyt for mig, var fokus på opmærksomheden på at skabe god reklame/omtale. DEt er en hjælp til at forstå sine kolleger,og man kan minde sig selv om at tænke positivt det er jo altid godt med nået mere viden Det er nemmere at hjælpe og skabe trivsel, da jeg nu kender og ved mere om mine kollegaer. det gav mig et skub til at være mere positiv og jeg kan se hvor godt det er for arbejdspladsen at vi er så forskellige 'typer' Det har jeg ikke tænkt over i nu. Jeg har fået en ny viden som jeg helt sikkert vil komme til at bruge i fremtiden. Tak for et godt kursus. Det har nok givet mig nogle redskaber til at forstå mine kollegaer`s forskellige meninger, til at se dem fra en ny vinkel,til at lytte lidt mere før jeg drager nogen konklusioner. Men jeg forstår nok også mig selv lidt bedre,vil prøve at formulerer mig lidt bedre. det har sat focus på tingene det har sat mange tanker igang. Man tænker måske lige en ekstra gang over tingene. Det har givet en større Side 9

11 forståelse om hvorfor folk er / svarer / reagerer på en bestemt måde. Det kan jeg bruge hver dag, og så er der også en masse filosofi i det og det kan jeg godt lide for det passer på alle og dermed meget brugbart for den enkelte. Det kommer lidt ad gangen, men der er ikke lige noget specielt det overvejer jeg endnu, men vil være mere positiv og åben overfor nye ideer DEt skal først tænkes igennem, men forestiller mig at vi med fælles møder, tænker med de personligheder vi nu mener vi er Det var meget spændende med personprofilerne. Jeg forestiller mig det kan bruges i forhold til nyansættelser og sammensætningen af personalet på stuerne. Det er en anden måde at tænke personale på. det ved jeg ikke helt endnu da jeg altid er glad for at komme på arbejde men er sikker på at jeg er blevet bedre til at forstå at vi er meget forskellige som mennesker. Det ved jeg ikke rigtig endnu, skal lige tænke over det. Jeg er fortrins et posetivt menneske og prøver at fortælle mine kolegaer det når jeg syntes om dem og det de laver/indenholder. Det vi havde i de 2 halve dage med at rose og være positive kan jeg bruge, men ikke det med enneagram som vi brugte 2 hele dage på. enkelte ting, er blevet bedre til at rose. enneagrammerne kan jeg anvende i planlægning af medarbejdersamtaler de nedskrevne plancher hjælper til at fastholde det mål vi ønsker at nå rapporten kan vise os hvor vi er stærke og hvor vi skal støtte hinanden i personlig udvikling enneagrammet vil blive brugt flittigt, da jeg og mine kollegaer har fået en størrere forståelse for hvorfor vi er som vi er og reagere som vi gør. er blevet klogere på mig selv og måske også mine kollegaer. Et bredt menneskesyn er altid godt. Fastholde den gode viden og bruge den Fik en masse redskaber, som jeg vil være mere opmærksom på fremover... Især det med at se ind i sig selv og være et godt eksempel selv. Fik genopfrisket en del ting som jeg godt vidste, men egentlig havde 'glemt' lidt i hverdagens travlhed! fint at få indblik i egne og kollegers reaktions mønster, det gir en større forståelse. Fokus er mere på kollegaer. Fokusere på at være mere posetiv Fordele og ulemper ved typerne. Stryke kompetencerne. Forstå bedre hvorfor folk tænker og gør som de gør, Husker at sige til folk at de skal give rum til alle.. Forståelse for forskelligheden mellem kollegaerne forståelse mellem kollegaer forsætte med at være opmærksomhed på hvordan jeg selv har det og andre har det Forsøge at bruge det,se indad og også være mere opmærksomme på kollegaers forskelligheder Forsøge at huske hvordan man selv virker i dagligdagen...og påvirker hianden forsøge at tænke på hvordan jeg virker på andre. og tænke mere over hvad jeg siger. fortælle kollegaere og andre medarbejdere, når jeg værsætter deres arbejde, ROSEN Fremme det positive, kunne le af sig selv og groteske situatuioner, møde andre åbent og positivt, tro på det bedste,huske at forskellighed er en rigdom, osv osv og ved at bruge 'bolden'og hinanden. Fremover vil vi naturligvis tænke tilbage på de mange positive tilkendegivelser, vi har givet til hinanden på kurset. Vi har som noget nyt - prøvet at sætte to personer sammen i forbindense med andet arbejde (kvalicare - sårpleje) Jeg er faktisk sikker på, at vi også fremover får idéer til lignende tiltag. Først og fremmest vil jeg søge endnu mere viden, da det rummer så mange muligheder. Ellers vil jeg bruge den nye viden til at prøve at være et mere rummeligt menneske, og jeg kan allerede mærke at jeg er blevet et mere positivt og overskuds-menneske, så det vil jeg da håbe også fortsætter. Derudover er det spændende at fylde hverdagen med trivsel - både på arbejde og privat, og se og mærke alt det gode der kommer retur Side 10

12 Få en større forståelse for andre medmennesker, ikke kun på arbejde, men også privat. Give den videre til nye kollegaer, og selv bruge den i min hverdag Giver mig bedre forståelse/assept af mine kollegaers og borgers handlinger. Når jeg har nogle ideer/forslag der skal præsenteres, vil jeg overveje, hvem det er jeg sidder overfor, hvordan de tænker/reagerer. GODT SAMARBRJDE Har altid vidst at der fandtes X antal typer, og det er en af grundene til at vi reagerer som vi gør, og er som vi er. Håber da på at jeg i fremtiden bedre kan spotte de enkelte typer og dermed tilrette lægge min væremåde og kan forstå andres. Samt håbe på forståelse fra andre. Har bedre forståelse for hvorfor mine kollegaer reager/er som de gør/er nu hvor jeg har kendskab til de forskellige typer og hvem der er hvad. Jeg vil rose og anderkende dagligt. har fået bedre forståelse for de andre har fået et godt indblik i egne og andres naturlige måde at reagere på :) rigtig godt at vide hvem der er bedre til at håndtere visse ting frem for andre, det er med til at højne det psykiske arbejds miljø Have det i baghovedet at huske på trivsel Have endnu mere forståelse for de forskellige typer, jeg vil se om man bruge de typekort som små opgaver ved personalemøderne helt sikker, syntes jeg ser mere positiv på tingene. holde focus på det der fremmer trivslen på min arbejdsplads Holde fokus på det, vi har hørt, og det, vi har aftalt. Holde liv i bolden med gode tanker bag. Holde gejsten oppe - hver dag. Holde gang i det jeg har lært, og huske på,også i evt nye job hvorfor vi er forskellig, og hvordan det kan bruges positivt 'Holde gryden i kog'. Bruge udviklingspunkterne til medarbejdersamtaler. Tænke over de forskellige typer og deres muligheder i samarbejdet. Fortsætte den positive/anerkendende tilgang til personalet og opgaverne.holde fokus på trivsel og livsglæde i dagligdagen. huske at rose og acceptere forskellighed huske at rose og sige tak for hjælpen noget oftere huske at rose, jeg tænker også meget over hvad nr ens kolegaer er. huske at vende det negative til positivt og støtte op om ledelsen når surstrålerne går i gang vi har faktisk en god arbejdsplads som jers kursus har åbent mine øje for netop ved at være positiv og ikke lade sig rive med Huske at være positiv, have øje for mine kolleger, fremme det gode samarbejde, ved at rose og og med en overbevisning om at jeg er på en arbejdsplads, hvor alle vil det bedste for hinanden huske de virkelig gode ting derfra og huske vi alle er forskellige og derfor vælger/handler forskelligt. huske på at vi alle er forskellige og acceptere det Huske på at vi har forskellige reaktionsmønstre hvilket gør at vi reagere forskelligt på tingene HUSKE PÅ HVILKEN TYPE MINE KOLLEGER ER HVIS DER ER NOGET VED DEM DER 'TRIGGER' MIG PÅ EN DÅRLIG MÅDE... huske på vi er forskellige typer huske på vi ikke alle er ens huske teorier og at alle ikke arbejder på samme måde som jeg selv Huske vores forskellighed og bruge disse som ressourcer. Huske ros og ris. Hvem jeg er, og hvorfor jeg er sådan. hvis jeg får noget materiale om os og mig tilsendt, vil jeg kunne bruge det. hvis stemningen er trykket vil jeg ikke liste men skabe humør Hvor meget ros og anerkendelse det gør ved en og dem vi giver det til.. Trods vi er gode til det heroppe på konvalvej. Ligeledes de forskellige typer der er er det spændende at se hvordan folk de 'er' bådfe privat og arbejdsmæssigt. Det er lidt sort på hvidt, men har brugt det nogle gange, hvor man lige tænker, nå.. det var den fordi personen var den type ;) Side 11

13 I højere grad end jeg tidligere har gjort, vil jeg nu bedre kunne acceptere/forstå kollegers handlemåder/udtryksmåder, hvilket naturligvis er en fordel for mig. I konflikt situationer eller stressede perioder, at huske hinanden på at vi er forskellige og vi alle bidrager med det vi kan. Jeg har også lært at jeg måske skal pakke tingene lidt ind når jeg skal sige noget til andre. Ikke alle taler og forstår mit ' sprog ', der er meget kontant og direkte. At det måske kan virke provokerende eller sårende på andre som er et helt andet ' tal '. Jeg vil fortsætte med at rose mine kollegaer... det har jeg altid været super god til. i min Kommunikation og min tilgang til kollegaer. bruge min viden om de forskellige typer til bedre at acceptere mine kollegaers holdninger. i mit samarbejde med kolleger og i arbejdet med mine egne personlige kompetancer. I samarbejdet kan det være godt at kende til hinandes typer. Dett giver større forståelse for reaktioner hos folk I samarbejdet med mine dejlige kollegaer,og her tænker jeg på vores forskelligheder,måden at tænke på. I samarbejdet med mine kollegaer og alle brugerne I samarbejdet og i min kommunikation I sociale sammenhæng, hvor enneagrammets arketyper kan benyttes som baggrundsviden. Mere vigtigt mener jeg, at kurset har sat fokus på trivsel, hvilket har medført, at det er mere legitimt at snakke trivsel. På sammen tid er det min fornemmelse, at vi på Sofiegården er blevet mere opmærksomme på, hvordan kollegaer har det. Idet man har set og hørt om ens forskelligheder er det fremover nok nemmere at acceptere de forskelligheder der er blandt så mange kollegaer. Især med hensyn til mig selv. En bedre forståelse for mine kollegaer, som de er. ja bestemt, gør mange ting som måske har stor betydning for mine kollegaer ude at jeg tænker over det, så fortsætte som jeg er. ja man har jo fået en bedre forståelse for hvorfor ens kollegaer handler som de gør det er jo POSITIVT. Ja og nej. Jeg færdes ikke meget i boenhederne i det daglige. Ja rigtig meget... :-) ja, det tror jeg. Være opmærksom på de signaler jeg ser hos kollegaer, og være åben i alle forhold. Men det synes jeg nu altid jeg har været... Ja, jeg er begyndt at rose meget. Har en bedre forståelse hvorfor en kollega gør som hun gør Ja. Til at lære at forstå hvorfor mine kollegaer nogle gange reagerer som de gør. Jamen se på ens kollegaer med andre øjne - Vi er ikke alle ens! Jamen.. vi skal jo være gode ved hinanden og fortsætte med det. Hurra for forskelligheder.( selvom det ikke altid er det letteste). Jeg synes jeg har fået nogle redskaber som jeg virkelig skal arbejde med, hvis jeg ikke skal lade mig påvirke for meget psykisk af vores problemer i aftenvagten. jeg er begynt at se lidt anderledes på min kollegaer og klienter Jeg er blevet bedre til at lytte, og have forståelse for vores forskelligheder Jeg er blevet bedre til at sige JA og vil arbejde videre på det. Jeg er blevet bevidst om, hvorfor mine kollegaer nogle gange reagere anderledes end jeg forventede, og jeg er blevet bedre til at forstå hvorfor vi kan gå forkert af hinanden i f.eks. en kommunikation og forebygge dette, ved evt. at stille et ekstra spørgsmål. Jeg er bevidst om at give positive tilkendegivelser. Jeg er blevet meget mere bevidst om mit behov for succesoplevelser for at trives. kan jeg ikke opnå dette må jeg jo finde en løsning. jeg har en bedre forståelse for hvorfor folk reagere som de gør Jeg har en psykoterapeut uddannelse, som jeg kan se dette godt i spænd med. I mit job her i Skovhuset er det et godt redskab i hverdagen, så vi kan respektere og profitere af vores forskelligheder. Jeg har fået afdækket stærke og mindre stærke sider af mig selv, og ved nu hvor jeg skal være opmærksom på min utilstrækkelighed og derved trække på andres styrke og som så vil være til gavn og gode til min styrke. Side 12

14 Jeg har fået en indsigt i hvorfor mine kollegaer reagerer og er som de er og gør Jeg har fået en meget større forståelse for at vi er vidt forskellige og at der er en grund til det. Jeg forstår nu hvorfor mine kollegaer er som de er, og kan derfor se meget mere positivt ved den enkelte. jeg har fået en større forståelse for hvordan andre arbejder Jeg har fået et større kendskab til gruppens andre person, og kan måske bedre fortå hvorfor de som tider reagere, på en anden måde en jeg havde forventet. Jeg har fået mere bevidsthed om vores forskellige type, er blevet mere rummelig. Kan nu også selv arbejde mere bevidst med mine egne resourcer og udviklingspunkter. Jeg har fået mere forståelse for forskelligheder. Og jeg har helt klart fået mere arbejdsglæde. VI har det sjovt omkring det.de forskellige personer vi er. jeg har fået nogle prinsipper, så jeg bedre forstår hvis en kollega gør tingene på en anden måde, da vi jo er forskellige og heldigvis, for så kan vi også lære af hinanden Jeg har fået større forståelse for mine kollegaer og deres 'særheder' og ikke mindst større kendskab til mig selv og min person og rolle på arbejdspladsen. jeg har helt klart at se mine kollegaer med nye briller.og ikke mindst mig selv. Jeg har lært at det er særdeles vigtigt at for at holde trivslen på et højt niveau, er det utroligt vigtigt at holde alle medarbejdere fast i at rose og hjælpe hinanden. Jeg vil fremover have trivsel som et fast punkt på dagsordenen til alle personalemøder. Jeg mener også jeg kan bruge det jeg har lært på kurset ved eventuelle komflikter, ved at være mere opmærksom på hvorfor hver enkelt medarbejder reagerer som de gør. Jeg har lært eneagrammet at kende - altid godt at se hvad andre går og roder med - kan kun gøre verden større Jeg har mere forståelse overfor mine kolleger, nu jeg har erfaret, at vi ikke er ens. Har forståelser for vore forskelligheder. Forståelse for hvorfor jeg gør som jeg gør. Jeg er klart en Dette kursus burde alle arbejdspladser deltage i. Så kunne de undgå mange konfligter. Jeg har opnået en bedre forståelse for, hvorfor mine kollegaer reagerer, som de gør i de forskellige situationer - eks. pga. deres individuelle persontyper.jeg vil tænke mere over og anvende ros/anerkendelse overfor mine kollegaer, end jeg hidtil har gjort. Jeg kan bedre forstå at vi ikke altid er enige Jeg kan bedre forstå hvorfor andre mennesker er så forskellige. Jeg kan bruge det på både mine borgere kollegaer og familie/venner. Jeg kan bruge den både på arbejde vedrørnde beborene og mine kolleger og hjem ved privat. Jeg kan bruge enneagrammet, hvis jeg kan huske/tid til at bruge begreberne. jeg kan bruge id det iforholde til personale sammen sætning, og den viden at det er vigtig at vi har alle typer i gruppen for at udvukle os Jeg kender mine kolleger bedre nu og jeg tænker lige en ekstra gang inden jeg 'dømmer' Jeg bruger det også til at håndtere børnene forskelligt - mere end før. Sidst men ikke mindst er jeg bedre til at holde af mig selv. jeg mener hele tiden,jeg har haft meget af det med i mit arb.jeg mener og får også at vide fra kollegaer og borgere, at jeg møder med godt humør og de kan mærke jeg elsker mit arb. Jeg synes at jeg har lært mig selv og mine kolleger bedre og kende. Jeg har lært hvor vigtigt det er at rose og påskønne hinanden Jeg tror det bliver nemmere når vi får fremsendt det på kurset brugte materiale så man kan for sig selv læse det. Tænke over min måde at være på overfor minet koll.(men det skal man jo altid) men får sikkert bedre forståelse for forskelligheder. jeg tænker mere over folks forskellighed jeg tænker mere over hvad jeg laver og formidle til andre Jeg tænker mere over hvordan de forskellige i gruppen reagere på det jeg siger. Og hvordan jeg skal formidle ting. Jeg er også blevet mere bevist over mine egne reationer Jeg tænker ofte over, at en kollegas reaktion hænger sammen med, hvilken type hun er.nogle gange tænker jeg, at vi er for mange 9 ere, som er for dårlige til at sige tingene lige ud til andre kolleger Jeg ved mere om, hvorfor mine kolleager reagere som de gør, og kan derfor bedre i møde komme dem. Side 13

15 jeg ved nu en smule og forhåbentlig med tiden en del mere om hvordan jeg kan skal være over for mine koleger når der opstår et problem. Kan bedre se hvorfor de takler tingene som de gør og søtte mig ind i det når jeg tænker på vor forskellighed Jeg ved nu hvorfor, jeg reagerer som jeg gør og hvorfor mine kollegaer gør som de gør. Det er dejligt at vide der er en grund til at vi er som vi er. :0) Jeg vi l helt klart fokusere på det postive, huske på at anderkende andre. Jeg vil altid være som jeg er, glad og positiv, så skal det nok gå før eller senere Jeg vil arbjde videre med mig selv i forhold til den type jeg er - både fagligt og personligt, og også bruge min viden i forhold til kolleger i hele huset, men specielt til mine kolleger i boenheden. jeg vil bedre kunne forstå andres og mine egen handliger i svære situationer Jeg vil bedre kunne forstå egne og andres reaktioner i forskellige situationer. Jeg vil bestræbe mig på at fokusere på det positive og tænke på, at vi har brug for alle typer mennesker i personalegruppen. Jeg vil øve mig på at sige fra overfor negativitet og sladder på en ordentlig måde. Det er også vigtigt at huske på, at beboerne er forskellige typer, der har krav på respekt, uanset hvordan de er. Det er vigtigt altid at tænke på, hvad jeg selv kan bidrage med - og til stadighed fokusere på at være en god rollemodel overfor både kolleger, beboere, pårørende og at være en god repræsentant for vores arbejdsplads og fag som helhed. jeg vil bl.a. bruge det i teambuildingsprcesser Jeg vil blive bedre til at se det positive og give et skulderklap. Jeg vil blive endnu bedre, til at rose en kollega, når vedkommende har gjort et godt stykke arbejde Jeg vil brufg min viden til større forståelse af mine kolleger. Jeg forventer mig meget af de handleplaner vi lavede Jeg vil bruge de forskellige kvaliteter, som alle besidder endnu mere. Jeg håber, at jeg er god til den anerkendende pædagogik, men det vil jeg også prøve at blive bedre til. Dette ikke kun overfor kollegaer men så sandelig også overfor 'vore' børn og forældre. Dette er enorm vigtigt for et godt samarbejde. Jeg vil bruge de redskaber I har lært mig. Både på det personlige plan, men også i mit job som sekretær. Jeg vil bruge de redskaber jeg har fået med mig til, at stoppe op og reflektere over, hvad der er skyld i at trivslen på arbejdenspladsen dykker, er mig selv eller er det mine kollegaere. Jeg vil bruge den i mit daglige arbejde med udvikling af den enkelte medarbejder og i sammensætning af teams. Jeg vil bruge den til at få en større forståelse for mine kollegaers adfærd nu jeg ved hvilken ennagramtype de er.. Jeg vil bruge det i forbindelse med at jeg er ved at skrive eksamensopgave på diplom i ledelse. Min eksamensopgave vil komme til at handle om hvordan man skaber trivsel og arbejdsglæde på sin arbejdsplads. Jeg vil bruge det i hverdagen, og løse opgaverne. Ud fra de redskaber jeg har fået.f.eks. Da alle er forskellige, vil jeg handle ud fra det. Jeg vil bruge det i samarbejde med både børn forældre og mine kollegaer jeg vil bruge det med at sige 'ja' noget mere jeg VIL BRUGE DET PERSONLIGHEDSUDVIKLENDE ISÆR PÅ MIG SELV - I FØRSTE OMGANG. jeg HAR DA OGSÅ LÅNT FLERE BØGER OM EMNET. SAMTIDIG SYNES JEG OGSÅ, AT JEG BRUGER DET PÅ ARBEJDET - BÅDE PÅ KOLLEGAER OG BEBOERE. Jeg vil bruge det på mit arbejde, for at gøre samarbejdet bedre. Vi er begyndt, men der er et stykke vej endnu. Det vil også værer sjovt, at bruge det privat og til samarbejde i andre sammenhænge. jeg vil bruge min nye viden både på jobbet, ifht. børn og voksne, og privat. jeg vil helt sikkert bruge det på mig selv og arbejde med visse ting i min personlighed. Jeg vil bruge min nye viden til at respektere det enkelte menneske ud fra den viden at ikke to mennesker er ens. Jeg vil bruge min nye viden til forhåbentligt at blive bedre til at se og forstå andre mennesker. jeg er blevet mere opmærksom på, hvor vigtigt det er at anerkende og blive anerkendt, og hvor vigtigt humoren er, for at have en god trivsel på arbejdspladsen. Side 14

16 Jeg vil bruge rapporten og bolden. Jeg vil bruge typerne fra ennagrammet til at finde ud af hvilke typer kollegaer, familie og borgere er. jeg vil bruge viden i forhold til den enkelte og gruppen omkring samarbejde, opgaver og kommunikation. Jeg vil da nok ind imellem spekulere om hvilke typer jeg omgås,og handle mere derudfra. Jeg vil forsøge, at forstå mine kollegaer bedre. Forsøge - at lade de kollegaer jeg arbejder mest sammen komme mere til orde ved at sætte mit eget tempo ned. Det bliver svært for mig, da jeg ikke er så god til stilstand og stilhed på mit job. Jeg vil også fortælle dem af mine nære kollegaer som ikke var med på kurset, hvordan de også kan bruge noget af det vi har lært og gennemgå materialet. Jeg skal selv arbejde med at give ros og opmærsomhed til mine kollegaer. Ikke at jeg ikke gør det - man kan altid blive bedre. Jeg vil ha' det vi har lært 'liggende' i baghovedet og bruge det i mit daglige arbejde. Jeg vil have størrer forståelse for hvorfor visse kollegaer ikke trives, kan løse opgaver m.m. Jeg vil helt klart rose mine kollegaer mere. Være mere opmærkom på andre mennerskers humør og behov. Ville kunne bruge det jeg ved nu om mig selv til at læse og forstå andre jeg vil huske at være positiv og skønne på andre. jeg vil huske hvad de andre er for nogen typer og agere efter det. jeg vil ind og nærstudere enneagrammet - bruge ros og anerkendelse i mit daglige arbejde. Jeg gik desværre glip af 2 kursusdage - her vil jeg søge viden gennem kollegerne. Jeg vil komme til at bruge enegrammet rigtig meget, da man virkelig får forståelse for en andens personlighed og ikke mindst sin egen. kan virkelig bruge det til at arbejde med mig selv. jeg vil kunne bruge den både kollegialt samt ude på jobbet men også privat Jeg vil nok tænke mig om en ekstra gang før jeg dømmer en kollega eller pårørende. De kan være en helt anden personlighedstype end jeg. jeg vil når jeg går ind af døren på mit arbejde finde min positive side frem (er dog ikke svært)og være med til at skabe et godt arbejdsmiljø for beboere og kollegaer Jeg vil prøve at bruge bolden og være åben overfor mine kolleger - måske sige lidt mere ja. jeg vil prøve at forstå hvorfor en kollega reagerer anderledes end jeg. og bruge mere posiv tænkning jeg vil prøve at få en bedre forstoelse for hvorfor jeg selv og mine kollegaer reagere som vi gør Jeg vil se muligheder frem for begrænsninger. jeg vil se på mine kolegaer med andre øjne. Jeg vil så vidt mulig gøre dagligdagen behagligt for mine kollegaer Jeg vil tage en dyb indånding inden jeg møder på arbejde,møde andre med et smil. Jeg vil tænke meget over at mine kolleger kan have en anden indgangsvinkel til tingene, og at den kan være lige så god som min. Jeg vil tænke meget over de signaler jeg sender, og hvordan de opfattes. Jeg vil tænke meget over 'Enneagrammet'. Det har givet mig stof til eftertanke. jeg vil tænke meget over hvorfor mine kolleger reagerer som de gør. Jeg vil tænke mere over at vi er forskellige individer (typer) som mennesker, at vi arbejder udfra forskellige holdninger og værdier. Alle har ret til at have sin mening. og man skal være imødekommende overfor nye tiltag/tanker/holdninger. Jeg vil tænke over, hvordan jeg virker på folk, med min frembrusende adfærd, og forsøge ihærdigt at give plads til andre. Derudover vil jeg også forsøge altid at være positiv, tænke det bedste om andre mennesker istedet for at konkludere på forhånd. Jeg vil oså give mere ros og anerkendelse til mine kolleger, da jeg har set, hvilken effekt det har...folk bliver glade, motiverede og så kommer det altsammen jo tibage til én selv...skønt.. Jeg vil tænke på forskellige typer af kolleger, og dermed forskellige reaktioner. Ros. Jeg vil være bedre til at acceptere andres måde at være på. Jeg vil rose noget mere og være positiv og mere imødekommende. Jeg vil være bedre til at rose og anerkende kollegaer. Være bedre til at sige 'Ja'. Rart at vide at der er brug for Side 15

17 alle typer at vi hver især er unikke. Jeg vil være glad, positiv, anerkendende og servicemindet i min proffessionelle fremtræden Jeg vil være mere bevidst om vigtigheden af at anderkende og rose mine kollegaer. jeg vil være mere opmærksom på hvad jeg siger og hvordan jeg siger tingene overfor mine kollegaer. jeg vil øve mig i at lytte til hvad andre siger inden jeg handler. blive bedre til at modtage og give ris og ro, og håndtere det uden at fare op som en trold. Jeg vil være mere opmærksom på hvordan andre opfatter mig, og min egen selvopfattelse. Har fundet ud af, hvormeget det egentligt betyder for mig selv og andre med ros og skulderklap. Så det vil jeg helt sikkert fortsætte med, men på en måde så det ikke bliver kunstigt. Jeg vil være mere opmærksom på mine kolleger og deres behov. Jeg ved lidt mere om, hvordan de er og hvordan de bedst trives. Legesom jeg kender mig selv lidt bedre. Jeg vil være mere opmærksom på mine kolleger, chefen og borgerne. Det er også et godt redskab i privatlivet og i livet som sådan. jeg vil være mig selv og tænke mere på mig selv og lære at sige fra,det er noget af det jeg har lært og vil stadigvæk være den gode kollega og nu forstår vi jo bedre hinanden efter de typer vi er Jeg vil være opmærksom på at være mere til at sige ja,da det giver færre begrænsninger og mindre modvilje fra både min side og mine kollegaer. Jeg øver mig på at finde frem til, hvor jeg kan bruge det. - altså en bevidstgørelse kan bruges til al form for arbejde med mennesker, da man får en indsigt i hvorfor mennesker er forksellige fra en selv. kan se hvorfor min kollega handler anderledes end jeg gør.vise større forståelse for andre koigge på de børn og voksne jeg har med at gøre, og møde dem som de er.. komkret er der ideer til MUS samtaler. Erkendelse af gruppen giver et godt fingerpeg om hvor der skal såes forandringsfrø konkrete værktøjer til hvad jeg vil gøre for trivslen. Plancher. kun til at se hvad type personer de forskellige er. kurset er bestilt til medarbejdergruppen, der glæder sig og jeg som leder vil være meget bevidst om anvendelse af den 'nye' viden derefter i hverdagen Kurset er slags 'mellemstation' for mig, jeg forsøger at arbejde med anderkendelse og er i uddannelse ang. dette. Det er altid godt at diskutere gode ting om og om igen. Trivsel er et punkt på dagsordnen ved hvert personalemøde og jeg arbejder aktivt for at uddelegere arbejdsopgaver der kunne have interesse og relevans for medarbejderne. Kurset har givet mig en forståelse for, at vi er mange forskellige typer, og at vi derfor tænker og handler forskelligt. Denne forskellighed er en stor ressource - ikke mindst i vores branche. Derudover vil jeg bestræbe mig på at sige ja i stedet for nej og huske på at rose mine kolleger. Kurset har hjulpet mig at tænke positivt på mit arbejde og mine kolleger. LYTTE LIDT MER lytte og acceptere at vi er meget forskellige man forstå hvorfor medarbejderen er som hun/han er man får et billede af hvorfor, en gør sådan og sådan og ikke som man måske havde regnet med. Man ser sine kollegaer på en anden måde, og har også fået en god forståelse for det.hvor man før evt blev lidt irreteret, kan man nu bruge det man har lært istedet, Hvis man er åben over for det, det er jeg. godt kursus. Man skal bare være sig selv,være posetiv og hjælpsom,og glad,og ha det sjovt på arbejds pladsen,så går dagen så godt, men det er svært når man er 9 og skal arbejde meget sammen med frontkæmper 8 ;(( med at se tingene på forkellige form, med at respeter de enkel person på deres forkellighed, etc Medtænke dette i en hver situation, både i mit arbejde med beboerne samt kollegaer m.m. vi som mennesker er humant meget forskellige på godt og ondt, og denne viden kan videreudvikle mig som person både fagligt/personligt/socialt. Som har til sigte at medarbejderne arbejdsmiljø fysisk/psykisk bliver styret, som igen afspejler beboernes ve og vel. Side 16

18 mere opmærksom på de signaler mine kolleger sender Mere respekt og tollerance over for brugere og kollegaer. Min viden kan hjælpe mig, med at blive bedre til at forstå min egen måde at reagere og handle på, til at se mine kollegers forskelligheder som noget positivt. Min viden om kollegaer kan gøre at jeg giver lidt længere line end før. Minde hinanden på hvor meget ros betyder i hverdagen. Og hvilke måde den bedst kan gives på. Minde medarbejder om at være posetiv, når der opstår konflikter. møde mere positiv i hverdagen, og rose andre noget mere møde mere positiv op på mit arbejde, og være mere opmærksom på mine kollegaer trives, samt give ros, når der er noget at rose. møde positiv på arbejde, huske og gi`skulder klap Måske at stoppe op en gang imellem og tænke tilbage på hvilke redskaber jeg fik på kurset og få det brugt noget bedre. måske en bedre måde at arbejde på, rose, anderkende, bedre forståelse. Måske stoppe op en gang i mellem - hurtig hen og fange trivsels bolden - så tror Jeg at vi alle kan bruge vores nye viden. måske ved at lytte mere hvad andre siger. Måske vende tilbage til erindingen om det kursus vi var på og holde fast i de ting kollegaer selv har kommet frem med under kurset, og fortælle dem at de skal huske at være mere ja siger og kunne hjælpe andre uden at hver gang skulle have noget igen, og huske at det er et servicefag de arbejder i og have fokus på serviceringen i arbejdsopgaverne Nogle ting at jeg bruge, så som hvilken type man er. Synes det var en smule plat at samle legetøj op fra gulvet. Nu har jeg ligesom en forståelse for de forskellige typer der findes i enneagrammet, hvilket er med til give en meget større forståelse for disse. Det gør det også nemmere i det dgl. arbejde, når jeg ved, hvorfor kollegaen evt. reagere som han/hun gør. Nu hvor jeg ved at min type kan stresse andre vil jeg arbejde på at få en bedre tilgang til andre typer, dog uden at glemme hvem jeg er. Jeg har altid været en der roser mine kollegaer fordi de er så super dejlige, dygtige og rare at være sammen med så det fortsætter jeg med. Nu jeg kender kollegaernes stærke sider vil jeg helt sikkert kunne bruge det i samarbejdet. nu kan man jo se og måske forstå, hvorfor vores kollegaer evt. gør sådan..eller sådan.så man forstå måske hinanden bedre, og ikke tror hun bare vil dig det ondt/eller negativt, men det er hendes måde. Nu sluttede kurset i går, så med tiden vil jeg se hvordan det kan bruges. Nu tænker jeg over hvorfor folk reagerer så forskellige nu ved jeg hvorfor mennesker er sat så forskelligt sammen Nu ved jeg jo noget mere om hvad jeg skal arbejde med ved mig selv. Jeg bliver måske ikke så bange næste gang en 8 råber af mig. Nu ved jeg jo at de er bamser inden i. Nu ved jeg mine egne og mine kollegaers stærke sider og derfor ved jeg også hvor de svage sider er.i forhold til mig selv ved jeg nu også hvad jeg skal arbejde med og i forhold til mine kollegaer ved jeg nu også hvor de evt måtte have brug for hjælp og har også nu foratåelse hvorfor de handler som de gør. når en kollega ser træt, ked ud af det, opgivende vil jeg nok tænke på hvad årsagen er til det, og reagerer ud fra det når jeg ansætter nye medarbejdere og hvordan jeg kan håndtere konflikter, når jer ved hvordan vi er. når jeg kender beboerne og mine venner vurdere jeg dem og kan bedre forstå hvorfor de gør nogle ting anderledes. Det er vigtigt vi fokusere på det positive og accepter hinanden når jeg møde en kollega, som er meget anderledes end mig selv, vil jeg havde større forståelse for forskelligheden når jeg skal arbejde tæt sammen med mine kolleager når jeg skal starte på nye opgaver på min arbejdeplads Opmærksomhed på kolleger, brugere, og mig selv Side 17

19 person tydning posetivt positivitet POSITIVT prøve altid at være posetiv og lyttende prøve at forstå,være mere tolerant,for dem som ikke er som jeg,jeg kan ikke med alt det der navle pilleri,og klynkeri,hive det posetive frem,som de så kunne bruge istedet det er jo ne arbejdsplads og ingen strikkeklub. prøve at forstå dem, jeg arbejder med beder. Prøve at forstå mine kollegaer meget bedre Prøve at huske på vi er forskellige typer, der skal være plads til alle. Sige min mening på en ordentlig måde til rette vedkommende, hvis der er noget der trikker mig.huske at rose hvis der er nogle der gør noget godt. på personalemøder på morgenmøder bruge bolden til anerkendelse huske at sige det. På samme måde som jeg heletiden har arbejdet, bare bruge de positive ting mere og være mere opmærksom på at sige fra over for brok. Vil målrettet prøve på at undgå 'sur' smitte. reflektere og tænke positiv ros og annerkende Rose de andre mere. Se den enkelte mere. Hele tiden sætte ord på. Rose mere og anerkende Rose mine kollegaer noget mere. Accepterer at der er andre typer end mig selv. Rose og anerkende mine kollegaer.være opmærksom på at være 'JA'siger i stedet for nej. ROSE OG PØVE AT SAMME ARBEJD MED MINE KOLEGAER rummelighed bedre forståelse af mig selv og andre Samme fremgangsmåde Sammen med min leder bruge al den viden, vi fik om vore medarbejdere,til at optimere vores børnehave. Huske at bruge det hver dag så vi kan fortsætte med at have et super samarbejde. sammensætning af teams, stillingsannoncer, fastholde de gode historier og anderkendelse. Italesætte de svære ting der der kommer se anderledes på tingene ikke være for hård med at dømme andre mennesker, og det med at være positiv er godt at have i baghovedet Se hvilken type jeg er og hvilken type jeg fungere godt med for at opnå resultat Se mere på hvilke type man er, og hvorfor man reagere som man gør. se muligheder istedet for at stå stille og ikke tuer tag chancer se posetivt se på at vi alle er forskellige og at vi opfatter ting forskelligt og så vil jeg blive ved med at være positiv Se på hvordan andre trives se på mennesket på en lidt anderledes forstående måde Se på mig selv og mine kollegaer positivt med de forskelligheder vi har. Nu ved jeg også, hvad jeg selv skal arbejde vidre med. se på mine kollegaer med andre øjne se på mine kollegaer på en anden måde, forbedre mine 'dårlige' sider se styrker i stedet for svagheder Sig Ja og tænk postiv og så skal vi op på et 10 tal på vores arbejdplads med pil op ad og det skal vi også nok komme sige ja sige ja istedet for nej Sige ja noget oftere. Rose og give mine kollegere anderkendelse. Side 18

20 Skal sige fra på de rigtige tider. som kollegaer har man forskellige måder at se tingene på. større forståelse for forskellighed større forståelse for mine kolegaer og hvad jeg selv siger og gør større opmærksomhed på mine kollegaer, mere åbenhed og posetiv tænkning Syntes alerede at jeg er begyndt at kigge efter hvilke slags typer mennesker jeg møder.jeg er mere opmærksom på at rose mine kollegaer og andre samarbejdspartnere. Søge at 'hjælpe' medarbejderne til at fastholde rum til forskelligheder og den mere positive ånd overfor hinanden Søge mere viden om emnet og evt finde kursus. Lære mere om mit 7'er barn, og omhvordan hun takles bedst i konflikter. Sørge at den nye viden også bliver brugt bl.a ved at snakke med kollegaer om at bruge erfaringerne fra kurset og i et eventuelt problematisk samarbejde huske på at vi er mange forskellige typer på arbejdspladsen.. så bliver jeg bedre til at forstå mine kollegaer og deres handlemænstre og kommunikere bedre i personale gruppen Tage det bedste og bruge det positivt. Tage det med et smil man bruger flere resuser, ved at værer sur. Tage enneagrammet op på pers.møde. til at bruge min trivsel og sammen vær med min kolegear. til at forstå hvorfor bla mine kollegaer reagere som de gør. Til at forstå mine omgivelser bedre. Den måde de ser mig på og den måde jeg ser dem på. Og man bliver aldrig færdig med at arbejde med sig selv. Er godt klar over nogle fejl og mangler. Man kan altid gøre det bedre... :) til at hanke op i mig selv når trivselstallet er ved at falde. til at forstå mine kollegaer og mig selv bedre, nu når jeg ved, hvor vi hører hjemme i enneagrammet Til at have bedre forståelse for mig selv og mine kollegaer, Samt studere brugerne og deres pårørende, Kort sagt mine med mennesker. Til at have større forståelse og viden om medarbejderne, hvordan de er som person som en hjælp til hvad vi så kan forvente af hinanden... Til at møde andre mennesker med en større viden om udtryk, og til at forstå folks væremåde. Til at rette op på mit liv og hvad ellers der skla gøres for at få det bedre. til at se styrken i vores forskellighed og til at arbejde med egne styrker og svagheder til at tænke over mine egne ressourcer og svagheder til at være endnu mere åben og positiv og imødekommende ( hvis dette kan lade sig gøre, men det kan det jo altid.) til at være mere bevidst om især andres opfattelse af egen person, og til bedre at forstå andres reaktionsmønstre Til beder at kunne bedømme hvorfor at folk regere forskelligt i visse sitrationer til bedre at forstå hvor forskellige vi er og derved bedre samarbejde Til bedre at forstå hvorfor vi er så forskellige og hvorfor der bliver reageret så forskelligt på sammen udfordringer Til bedre at kunne forstå egne, kollegaers og beboeres handlemåder. Til også at ændre på uhensigtsmæssige handlemåder hos mig selv. Til bedre at kunne forstå mig selv og mine kollegers reaktioner og kompetencer til bedre sam.mellem kolegaer Til mere gennemslagskraft for det jeg står for, tror på og arbejder for. Samt til i nogen eller større grad at acceptere ( ikke lig respektere )nogen andre kollegaers holdninger. Tja, selvom jeg ikke har fået løst MIT problem, har jeg jo lært noget om mine kolleger, og det giver selvfølgelig en større forståelse for dem. Side 19

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS.

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. Afgangsprojekt Diplom i ledelse, særlig tilrettelagt for ledere i Brønderslev kommune. Modul nr. C18293B1. Diplom projekt. Vejleder: Niels Jægerum

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar

Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle Periode: N/A til N/A Jeg ønsker at blive souschefstilling, så jeg får mere ansvar generelt. nej ikke lige pt. Nej er godt tilfreds Nej

Læs mere

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023),

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Efterår 2013 Bilagsmappe Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi á Lakjuni (47973) Vejleder: Christian la Coir

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros 2006 1 Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 8 veje til uddannelse Industrigruppen 3F Industrigruppen Ansvarlig forhandlingssekretær: Pia Maul Andersen, tlf. 88 92 04 17, mail: pia.andersen@3f.dk Uddannelseskonsulent:

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere