Demo rapport. Rapporten genereret den: Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42"

Transkript

1 Demo rapport Rapporten genereret den: Powered by Demo rapport - 1 / 42

2 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas er et diagnostisk værtøj, designet til at hjælpe dig med at styrke din performanceudvikling, og samtidig øge tilfredshed og arbejdsglæde. At give og modtage feedback kan være vanskeligt Det kan være svært at skulle give andre direkte feedback, og tingene bliver derfor ofte ikke sagt. Som den der har behov for feedback, kan man derfor heller ikke arbejde målrettet på at styrke egen performance. Problemer kan forblive uberørte i årevis, og tappe en for både energi og arbejdsglæde. UdviklingsKompas er udviklet til at hjælpe andre med at give dig relevant feedback, så du kan arbejde målrettet og systematisk med at identificere styrker og udviklingsområder. Datagrundlaget i UdviklingsKompas - Rapporten er udarbejdet på grundlag af de svar som du og dine respondenterne har givet. - Respondenternes feedback er afgivet som: Hvor ofte du udviser den pågældende adfærd. - Dine respondenter har givet feedback på Hvad de ser - og ikke på hvad de mener eller tror. Indikatorer og kompetencer - Hvert af de udsagn, der er afgivet feedback på - er en adfærdsindikator. - Et antal adfærdsindikatorer beskriver tilsammen en kompetence. Er din feedback troværdig? Feedbackrapporten giver overblik over dine styrker og svagheder - set med de menneskers øjne, som har givet dig feedback. Da disse mennesker samarbejder med dig til daglig, giver rapporten måske en mere præcis tilbagemelding end du før har modtaget. Husk at din feedback er baseret på andres opfattelse af din adfærd. Altså på hvordan andre "oplever" din adfærd set i en bestemt sammenhæng. Når den enkelte giver feedback ser de tingene fra "egen synsvinkel" - de er selv "en del af billede". En feedbackrapport er derfor hverken en objektiv beskrivelse eller "sandheden" - HUSK at læse din feedback i den sammenhæng! Du kan være uenig i din feedback - men det ændrer ikke ved, at det er sådan andre oplever dig. Derfor har det heller ingen værdi at være uenig med andre i deres feedback. Brug i stedet din feedbackrapport, som oplæg til en konstruktiv dialog med dine respondenter. Feedback er en gave - som du selv beslutter, om du vil modtage! Følgende antal respondenter har givet feedback: - (1) - (2) - (3) - (8) - Samarbejdspartner (1) Følgende svarskala er anvendt: 0: Helt uenig 1: Meget uenig 2: Delvis uenig 3: Både/og 4: Delvis enig 5: Meget enig 6: Helt enig Demo rapport - 3 / 42

3 Samlet Performance Grafen viser din samlede feedback på alle kompetencer - 100% svarer til topscore på alt. Vurderingsskala: Til 50% - Utilfredsstillende Performance 50-65% - Lav Performance 66-75% - Acceptabel Performance 76-85% - God Performance Til 100% - Høj Performance Utilfredsstillende Performance - Der er ikke udviklet en effektiv tilgang til løsning af opgaverne Lav Performance - Der er flere områder som skal styrkes, for at opnå en acceptabel samlet performance - Der er behov for udviklingstiltag. Du er "på vej" - eller måske "kommet på afveje". God Performance - Der er udviklet gode kompetencer på enkeltområder - Men det er stadig kompetencer, der skal fokuseres på forbedring af Høj Performance - Der er udviklet stærke kompetencer indenfor de fleste kompetencer - Det er evt. stadig muligt at forbedre marginalerne (= undersøg på indikatorniveau) Særdeles god Performance - `Stjerneniveau` - Kompetencerne er højt udviklet, og der er godt samspil mellem områderne Demo rapport - 4 / 42

4 Spindelvævsgraf - kompetencer Egen vurdering og Gennemsnit af alle Spindelvævsgrafen viser gennemsnit af resultatet fra alle respondentgrupper. Analyse Afstanden mellem linierne viser forskelle mellem egen vurdering og respondentgruppernes feedback. Er der områder med store forskelle - eller er der feedback, der ikke er som forventet? Demo rapport - 5 / 42

5 Spindelvævsgraf - kompetencer respondentgrupper vist enkeltvis Spindelvævsgrafen viser alle kompetencegrupper. Spindelvævsgrafen giver et overblik over differencer imellem respondentgruppernes feedback. Analyse Afstanden mellem linierne viser forskellene i respondentgruppernes feedback. Er der områder med store forskelle - eller er der feedback, der ikke er som forventet? Demo rapport - 6 / 42

6 Opmærksomhedspunkter - "Trafiklys" Søg efter lodrettet og vandrette "spor". Hvor er der mange "grønne" rækker = Stærke områder Hvor er der mange "grønne" kolonnner = Gruppe med høj feedback Hvor er der mange "røde" rækker = Udviklingsområder Hvor er der mange "røde" kolonnner = Gruppe med lav feedback Tolkning Rød: Score under 50% Gul: Score mellem 50% og 80% Grøn: Score over 80% Kompetencer A: B: C: D: G: Delegerende Forandringskatalysator Gennemslagskraft Kommunikerende Konflikthåndtering Motiverende Problemløsende erkendelse Strategisk Teamarbejde Tillidsfuld Udviklende Tolkning Rød: Score under 50% Gul: Score mellem 50% og 80% Grøn: Score over 80% Demo rapport - 7 / 42

7 Kompetencer - Sorteret efter score Oplistning af samtlige kompetencer- i sorteret rækkefølge efter score. Listen er sorteret efter respondenternes samlede feedback. Listen viser altså ikke gaps! Kompetencer: 1: Tillidsfuld 2: erkendelse 3: Problemløsende 4: Strategisk 5: Delegerende 6: Forandringskatalysator 7: Kommunikerende 8: Gennemslagskraft 9: Konflikthåndtering 10: Teamarbejde 11: Udviklende 12: Motiverende 1 Tillidsfuld 5,8 5,6 4,7 2 erkendelse 3 Problemløsende 4,5 4,9 4 Strategisk 4,5 4,7 5 Delegerende 4,7 6 Forandringskatalysator 5,1 4,5 7 Kommunikerende 3,8 8 Gennemslagskraft 5,1 3,9 4,4 9 Konflikthåndtering 3,8 4,5 10 Teamarbejde 4,9 3,7 11 Udviklende 3,8 4,2 12 Motiverende 3,7 4,2 Demo rapport - 8 / 42

8 Kompetencer Gennemslagskraft A: B: C: D: G: Svarskala:: 0: Helt uenig 1: Meget uenig 2: Delvis uenig 3: Både/og 4: Delvis enig 5: Meget enig 6: Helt enig Fremlægger forslag på en positiv og overbevisende måde ,71 5,18 Er vedholdende når en sag skal igennem ,95 Får andre til at se formålet/ det store billede 0 4,50 3,33 4,14 3,99 Udnytter egen og andres evne til indflydelse 0 4,50 3,00 3,50 3,67 Fremlægger forslag på en positiv og overbevisende måde Er vedholdende når en sag skal igennem Får andre til at se formålet/ det store billede Udnytter egen og andres evne til indflydelse Demo rapport - 13 / 42

9 Kompetencer Konflikthåndtering A: B: C: D: G: Svarskala:: 0: Helt uenig 1: Meget uenig 2: Delvis uenig 3: Både/og 4: Delvis enig 5: Meget enig 6: Helt enig Lytter åbent til alle parter i sagen ,75 6 Bringer konflikter frem i lyset 0 0 3,00 4,57 4,19 Anerkender alles følelser og synspunkter 0 0 3,33 4,13 3,82 Har fokus på en fælles løsning ,43 Lytter åbent til alle parter i sagen Bringer konflikter frem i lyset Anerkender alles følelser og synspunkter Har fokus på en fælles løsning Demo rapport - 15 / 42

10 Kompetencer Motiverende A: B: C: D: G: Svarskala:: 0: Helt uenig 1: Meget uenig 2: Delvis uenig 3: Både/og 4: Delvis enig 5: Meget enig 6: Helt enig Har øje for hvad der motiverer andre 0 0-4,17 8 Får andre til at se, hvordan de kan bidrage til et projekt 0 4,50-3,67 8 Roser og opmuntrer 0 4,50 3,00 4,50 0 Er inspirerende at arbejde med ,75 6 Har øje for hvad der motiverer andre Får andre til at se, hvordan de kan bidrage til et projekt Roser og opmuntrer Er inspirerende at arbejde med Demo rapport - 16 / 42

11 Feedbackvindue Feedback vinduet er en grafisk fremstilling af: Forholdet imellem din selvvurdering - og den feedback du har modtaget fra andre. Hvor der er overensstemmelse mellem andres feedback og din vurdering - vil punkterne falde i: - Bekræftede styrker - Øverste højre kvadrat - Erkendte udviklingsområder - Nederste venstre kvadrat Hvor der ikke er overenstemmelse mellem andres feedback og din vurdering - vil punkterne falde i: - Den Blinde Plet - Øverste venstre kvadrat - Mulige styrker - Nederste højre kvadrat Hvor der ikke er signifikant forskel mellem andres feedback og din egen vurdering - falder punkterne i midtzonerne. Det er resultater med en score på over 50% og under 80% - af mulig score. Midtzonerne kan læses som "Gul Zone" - hvis resultatet er på vej mod "Rød Zone". 1: Delegerende 3: Gennemslagskraft 5: Konflikthåndtering 7: Problemløsende 9: Strategisk 11: Tillidsfuld 2: Forandringskatalysator 4: Kommunikerende 6: Motiverende 8: erkendelse 10: Teamarbejde 12: Udviklende Demo rapport - 23 / 42

12 Top og Bund - Spørgsmål Listen viser de ti spørgsmål, hvor dine respondenter har givet dig højest feedback. Listen er sorteret efter den samlede feedback fra alle respondenter. Listen viser altså ikke gaps! Svarskala:: 0: Helt uenig 1: Meget uenig 2: Delvis uenig 3: Både/og 4: Delvis enig 5: Meget enig 6: Helt enig 1 Misbruger ikke følsomme/personlige oplysninger 5,7 5,7 2 Er til at stole på 5,4 3 Gør beslutning til handling 4,7 5,1 4 Uddelegerer opgaven til den der kan klare opgaven - 5 Har visioner for fremtiden 4,9 5,2 6 Fremlægger forslag på en positiv og overbevisende måde 4,7 5,2 7 Udnytter egne stærke sider 4,7 5,2 8 Udvikler sig, hvor egne kompetencer ikke rækker - 5,2 9 Træffer de nødvendige beslutninger 5,1 5,2 10 Modtager gerne konstruktiv kritik og tilbagemeldinger 4,7 5,1 Demo rapport - 25 / 42

13 Gap analyse Gap analysen sammenholder din egen vurdering med respondenternes - på spørgsmålsniveau. Rapporten viser alle Gap, hvor blot en af respondentgrupperne udviser et signifikant Gap. Spørgsmål hvor der ikke er signifikant forskel (Gap mindre end 0,5) - vises ikke. Gap-analysen består af to lister - det `Postive Gap` og det `Negative Gap`. Forholdet mellem de to Gap-lister - Er der få eller mange punkter i de to Gap-lister - hvorfor? - Er der væsentlig forskel mellem antal Positive Gap og antal Negative Gap - hvorfor? Positive Gap Listen herunder viser en rangordnet liste over de største Positive Gap. - Et positivt Gap indikerer - at andre har vurderet dig højere end du selv - De største Positive Gap - svarer til dine styrkeområder - Er der Positive Gap der overrasker? - Hvordan kan styrkeområderne udnyttes bedre fremover? Samarbejdspartner Følger op på og justerer strategiske beslutninger/planer 3,0 +2,5 +1,7 +1,7 Ser andres potentialer og udviklingsmuligheder 3,0 +1,5 +1,3 Fremlægger forslag på en positiv og overbevisende måde +1,5 +1,3 +0,7 +1,2 Opmuntrer og støtter samhørighed i teamet 3,0 +1,5 +0,3 +1,3 Giver plads til andres udviklingsønsker 3,0 +0,8 +0,9 Er inspirerende at arbejde med +1,5 +0,3 +0,8 +0,9 Træffer beslutninger, der rækker ud i fremtiden +0,7 +0,8 +0,8 Argumenterer overbevisende for forandringer +1,5 +0,3 +0,4 +0,8 Træffer kortsigtede beslutninger i overensstemmelse med strategien Opstiller forskellige løsningsmodeller +0,4 Er til at stole på +0,4 Ser muligheder i at gøre noget andet end vi plejer +0,7 +0,4 Beder om input fra andre +1,5-0,7 +0,3 +0,4 Uddelegerer opgaven til den der kan klare opgaven +0,3 Har visioner for fremtiden +0,3-0,1 +0,2 Anerkender andres behov og følelser -0,3 +0,2 Bringer konflikter frem i lyset -1,0 +0,6 +0,2 Udnytter egne stærke sider -0,3-0,2 +0,2 Udvikler sig, hvor egne kompetencer ikke rækker -0,2 +0,2 Tager initiativ og skubber på andres udvikling -0,8 +0,1 Roser og opmuntrer -1,0 Får andre til at se formålet/ det store billede -0,7 +0,1 Går selv i spidsen for forandringer -0,3-0,7 Er vedholdende når en sag skal igennem -1,0-0,1 Udnytter egen og andres evne til indflydelse -1,0-0,5-0,3 Demo rapport - 27 / 42

14 Afsluttende kommentarer Dette afsnit viser de afsluttende kommentarer dine respondenter har givet dig. Teksten er gengivet nøjagtig som dine respondenter har skrevet den. Denne del af din feedbackrapport giver dig måske en mere direkte tilbagemelding end du før har modtaget. Erfaringsmæssigt går denne del af feedbackrapporten `til hjertet` - mens tal og grafer taler til `hjernen`. Feedback er ikke objektiv At modtage feedback i form af det andre har formuleret med deres egne ord - er for mange en stærk følelsesmæssig oplevelse. Læs derfor kommentarerne med `distance` - og vurder dem nøgtern og velovervejet. Feedback er ikke objektiv, og man kan derfor - måske med rette - være uenig i feedbacken. Men husk også - at det ændrer ikke ved at det er sådan andre oplever dig. Sammenhold kvalitative og kvantitative feedback Sammenhold de skriftlige kommentarer med den `kvantitative` feedback i grafer. Er der overensstemmelse mellem de kommentarer som er afgivet af enkeltpersoner, og det som alle har `sagt` i graferne. Hvor er der overensstemmelse - og hvor ikke? Husk at feedback er en gave, som du selv beslutter om du vil modtage... NN bør begynde på at... bør træde lidt mere i karakter overfor sin nærmeste chef, selvom det er svært - for han er ikke nem at omgås hvis man siger ham imod. Differentiere sin ledelse yderligere i forhold til hver enkelt medarbejder. Definere mål tydeligere, f.eks. er det vigtigst opgaverne bliver løst til tiden eller med færrest mulige fejl? Opprioritere ledelsesområder som ikke lige er rent faglige, f.eks. styrke det sociale liv. Undersøge og forbedre trivslen i afdelingen. kigge på den enkeltes fremtidsmuligheder. I hvilken retning skal vi udvikle os, hvilke kurser og efteruddannelse er der behov for? Samarbejdspartner Se tingene i et større sammenhæng og ikke kun inden for egen afdeling/område. NN bør holde op med at... underkaste sig, når hans nærmeste chef lægger urealistiske - eller for pressede planer. At sige "Det er kun en lille opgave" eller " det tager ikke ret lang tid" hvis han ikke er 100% sikker på at medarbejderen har samme opfattelse. at løse de fagligt spændende områder i en opgave før den videregives, men istedet give plads til andres kreativitet og løsningsforslag. Forvente at alle medarbejdere har mulighed for at arbejde lige så intenst og brændende som han selv. Lade sit menneskesyn påvirke for meget af topledelsen. svært at finde noget til dette punkt og det er jo positivt. Demo rapport - 39 / 42

15 Analyse - Mønstre & Spor Tolkning - Er der mønstre i din feedback? (= bestemte karakteristika som går igen) - Er der respondentgrupper der har givet signifikant højere eller lavere feedback end de øvrige? - Er din selvvurdering væsentlig forskellig fra andres? Positive overraskelser - Hvad overrasker dig mest i positiv retning? - Hvilke er dine 2-3 væsentligste styrker? Uventede udviklingsbehov - Er der områder hvor du har opnået væsentlig lavere score end forventet? - Kan du genkende denne del af din feedback - har du selv eksempler? Behov for mere feedback? - Har du behov for mere feedback på de områder hvor der antydes udviklingsbehov? - Bed dine respondenterne om konkrete eksempler på de områder, hvor de har givet dig lavere feedback end du havde forventet Demo rapport - 41 / 42

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Christina Sullivan 2015-06-12

Christina Sullivan 2015-06-12 Christina Sullivan 2015-06-12 Indholdsfortegnelse Overblik Velkommen Deklaration Struktur Indexering Motivationskompetence Intern motivation Strategisk forankring Spørgsmål med højest og lavest score Behov

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING Fundamentet for teamet. Procesark til teamudvikling Fælles i teamet 1. Hvert enkelt teammedlem forholder sig til spørgsmålene (A-D). Det kan være en god idé, at man har forberedt sig enkeltvis til processen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

- det personlige KOMPETENCE KOREKORT

- det personlige KOMPETENCE KOREKORT - det personlige KOMPETENCE KOREKORT Det personlige kompetencekørekort Det personlige kompetencekørekort er udviklet i et tæt samarbejde mellem 6 uddannelseskonsulenter. Det Personlige Kompetencekørekort

Læs mere

Den sundeste ledelse. Hvad kendetegner ledelsen på arbejdspladser i Region Syddanmark med høj trivsel og mange medarbejdere uden sygefravær?

Den sundeste ledelse. Hvad kendetegner ledelsen på arbejdspladser i Region Syddanmark med høj trivsel og mange medarbejdere uden sygefravær? Den sundeste ledelse Hvad kendetegner ledelsen på arbejdspladser i Region Syddanmark med høj trivsel og mange medarbejdere uden sygefravær? Region Syddanmarks indsats for at nedbringe sygefraværet hedder

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til Vejviser til Kvalitet og trivsel Guide til PROjektgruen Vejviser til kvalitet og trivsel, 2011 Læs mere på www.personaleweb.dk/kvalitetogtrivsel Projektledelse Susanne Gerner Nielsen, KTO/BUPL Per Brøgger

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere