Det betyder service- og visionsprojektet for dig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det betyder service- og visionsprojektet for dig"

Transkript

1 Det betyder service- og visionsprojektet for dig gang i den interne kommunikation og videndeling 3

2 * MILJØSTYRELSENS OPGAVER Portrætfotos: Poul Rasmussen Andre fotos: Scanpix

3 Ekstern service Vi sætter os i modtagerens sted Vi måler tilfredsheden med vores service Vi fortæller hvilken service, vi yder Virksomheder åbenhed og dialog Vi præsenterer love og bekendtgørelser i kort og overskuelig form (faktaark) Vi klarlægger, om ny lovgivning medfører administrative byrder for erhvervslivet Vi inviterer til dialog Intern information og videndeling Vi indtænker intern kommunikation og videndeling i sagerne Vi deler relevant viden om vores opgaver Vi kommunikerer målrettet Arbejdsglæde håndtering af det grænseløse arbejde Vi har fokus på arbejdstilrettelæggelse og prioritering Vi har en kultur med åbenhed omkring arbejdsvilkår og arbejdspres Vi har fokus på vores trivsel og håndtering af det grænseløse arbejde Kompetenceudvikling Vi arbejder systematisk med at kortlægge, hvilke kompetencer vi skal udvikle for at møde fremtidens udfordringer Vi bruger MUS til at fastlægge den enkeltes kompetence udvikling Vi bruger kompetenceprofiler til at få retning i vores karriere præsentation af service- og visionsprojektet 3

4 gang i den interne kommunikation og videndeling Forord Igennem mere end to år har vi arbejdet målrettet på at forbedre vores service og åbenhed i Miljøstyrelsen. Vi har debatteret, holdt temadage, spillet teater, lavet strategier, gennemført målinger og knoklet. Alt sammen med det overordnede mål, at Miljøstyrelsen opleves indadtil og udadtil som en organisation, der er imødekommende, dialogorienteret og professionel. Drivkraften har været Service- og Visionsprojektet, som er gennemført med engageret indsats fra en lang række medarbejdere og chefer, og som på forskellig vis har involveret alle i huset. Formålet med denne folder er at fastholde resultaterne og sikre, at vi løbende følger op på de mange beslutninger og aktiviteter. Bestræbelserne på at yde god service og være åbne er langt fra slut. De er faktisk først begyndt for alvor. Det er nu, at målsætningerne skal realiseres, og nye idéer skal afprøves hver dag, året rundt. Vores Service- og Visionsregnskab i 2005 viste, at vi allerede opfattes som en organisation, der har en god service. Miljøstyrelsen fik som helhed karakteren 3 ud af 4. 3 står for tilfredsstillende. På spørgsmålet om, hvorvidt vores interessenter opfatter os som en fremsynet og nytænkende miljømyndighed, fik vi ikke helt et 3-tal. Det har vi sat os for, at vi skal have i næste regnskab i Vi skal forbedre vores score på dette spørgsmål med 10 procent. Det er det overordnede mål for hele Service- og Visionsprojektet. 4 FORORD

5 Vores service skal udvikles, hvis vi fortsat skal opfattes som en serviceorienteret offentlig virksomhed, der er forrest, når det handler om at øge kvaliteten i det offentlige. Det kan kun ske med konkrete tiltag i den direkte relation til vores interessenter. Service- og Visionsprojektet skal gøre en synlig forskel for vores interessenter og samarbejdspartnere. Jeg er derfor glad for, at projekterne giver meget konkrete retningslinier. Det giver klarhed, og det er en god fornemmelse at vide, hvad der præcist forventes, når vi taler service. Men det allervigtigste er, at vi alle i styrelsen gennem de mange processer har fået skærpet vore holdninger åbenhed og service er en uadskillelig del af vort virke. Vi følger op med målinger i 2008 og vi sørger for, at kursen fastholdes gennem vores Kvalitets- og Miljøledelsessystem, EMAS. Rigtig god fornøjelse med det fortsatte arbejde med delprojekterne og tak for indsatsen hidtil. Hvem deltog i arbejdet? Øverste række Ole Christiansen Lisbet Seedorff Brian Kristensen Eva Jensen Ida Amtoft Regitze Prahl Lea Frimann Hansen Mia Farré Jensen Signe Malberg Ovesen Helge Andreasen Tove Jensen Anton Beck Per Meilstrup Torben Wallach Per Nylykke Peter Beiter Brasholt Mette Wolstrup Pedersen Henrik Hagen Olesen Pia Juul Nielsen Nederste række Bo Møller Gottlieb Heidi Hilbert Søren Bukh Svenningsen Claus Torp Berit Hallam Palle Boeck Malene Risberg Olsen Astrid Jacobsen Pia Berring Pernille Sørensen Karen Jørgensen Karen Aarøe Annette Buchwald Christiansen Marianne Moth Bente Sørensen Inger Bergman Lise Fogh Pedersen Karsten Skov Helle Pryds Bruun Ole Christiansen, direktør August 2007 FORORD 5

6 * MILJØSTYRELSENS OPGAVER service det kræver så lidt, men betyder så meget Service- og Visionsprojektet har medført, at vi har øget vores fokus på service, og at vi har sat mål og standarder for vores service, så vores omverden ved, hvad de kan forvente af os. Delprojektet om ekstern service havde som mål at få vores omverden til at opleve os som en serviceorienteret samarbejdspartner og myndighed, hvor der er åbenhed omkring, hvad man kan forvente af os og at vi gør det, vi siger. Der er blevet arbejdet med to spor et eksternt, hvor det skulle synliggøres over for kunder og samarbejdspartnere, at Miljøstyrelsen løbende arbejder med at give den bedst mulige service og et internt, hvor fokus på service hos den enkelte medarbejder i Miljøstyrelsen skulle øges. De to spor har resulteret i to menukort et eksternt og et internt. Det eksterne menukort er tilgængeligt på vores nye hjemmeside. Her opstilles en række mål for, hvad man kan forvente af Miljøstyrelsen mht. service, dvs. svartider, sagsbehandlingstider mv. i For at vi kan leve op til det, vi lover i det eksterne menukort, er der lavet et internt menukort med retningslinier for, hvad man som minimum kan forvente af en serviceminded medarbejder i Miljøstyrelsen. For at sikre at både retningslinjerne i det interne menukort og målene i det eksterne menukort efterleves, er der udarbejdet en handlingsplan med fokus på adfærd. Det er dig som medarbejder, der leverer servicen i Miljøstyrelsen. Service er måden vi arbejder på. At tage telefonen og venligt besvare henvendelser fra virksomheder og borgere. At kvittere for modtagelse af en , så afsender ved, at der er nogen i den anden ende. At skrive 6 service det kræver så lidt, men betyder så meget

7 Service i hverdagen God service er, når vi er på forkant med vores interessenters behov. De skal opleve, at de får noget ud over det sædvanlige. Det handler om at stille ind på sin omverden og lige gå de ekstra skridt, der efterlader folk med en følelse af at være blevet godt behandlet. Bo Møller Gottlieb, Jord & Affald forståeligt og modtagerorienteret. At være åbne og imødekommende over for nye input. Det kræver ikke alverden men gør alverden til forskel. Hvad gør vi anderledes nu? Det interne menukort er lavet i en pixi-udgave til opslagstavlen og beskriver i stikord, hvad vi som medarbejdere i Miljøstyrelsen skal have tjek på. Ved at følge pixi en og jævnligt huske os selv og hinanden på, at vi skal yde den bedst mulige service, er vi godt på vej mod at nå de mål, vi har sat for læs mere På intranettet kan du finde Internt menukort, det skal du leve op til som medarbejder Eksternt menukort, det kan du forvente af Miljøstyrelsen Handlingsplan Hvad er det vigtigste, jeg skal huske? Hvis du efterlever punkterne i pixien, Det tager kun 5 min, så er du godt klædt på til at give den bedst mulige service. Hvem deltog i arbejdet? Projektgruppen bestod af Inger Bergmann Mette Wolstrup Pedersen Ida Amtoft Per Meilstrup Henrik Hagen Olesen Bo Møller Gottlieb Palle Boeck Annette Buchwald Christiansen Pia Berring Lisa Sonesson service det kræver så lidt, men betyder så meget 7

8 * MILJØSTYRELSENS OPGAVER gang i den interne kommunikation og videndeling Service- og Visionsprojektet har medført, at vi for første gang nogensinde har fået retningslinier for, hvordan vi deler viden og kommunikerer internt i styrelsen Delprojektet om intern kommunikation og videndeling havde som mål at skabe en aktiv og engageret kommunikations- og videndelingsadfærd i Miljøstyrelsen, hvor alle både bidrager og tager et ansvar. Resultatet af arbejdet blev Miljøstyrelsens første strategiog handlingsplan for intern kommunikation og videndeling nogensinde. Den blev til på baggrund af en række analyser af, hvordan videndeling og intern kommunikation foregår i dag i Miljøstyrelsen, herunder i enhederne. Helt overordnet er det nu vedtaget, at der er to primære kanaler: Intranettet til generel intern kommunikation Mødefora (enhedsmøder, gruppemøder og netværk) til videndeling Strategien har fokus på adfærd. Altså, at vi alle i det daglige aktivt deltager i og aktivt bidrager til videndeling og intern kommunikation. At deltage betyder bl.a., at man sørger selv for at holde sig orienteret. At bidrage betyder, at man selv deltager i dialog og debat i styrelsen og viderebringer relevant information til sine kolleger på intranet, hjemmesiden, ved enhedsmøder, faggruppemøder osv. At kommunikere internt og dele viden med sine kolleger skal være en integreret del af alles adfærd i det daglige, ligesom det i dag er en del af vores adfærd at tænke i ekstern kommunikation (Hvad skal på hjemmesiden? Skal der laves pressepinde?). Målet er ikke, at alle skal informere alle om alt. Der skal fokus på målrettethed og relevans (need to know og nice to know). Derfor lægges der op til differentieret formidling (forskellige kanaler/fora afhængig af målgruppen). Rettesnoren er, at der kun skal formidles, hvis det a) hjælper kollegerne i deres arbejde eller b) er vigtig generel viden for alle. Der skelnes mellem, hvad der skal formidles til hele styrelsen, og hvad der kun skal formidles til udvalgte grupper, og der skelnes mellem mundtlig og skriftlig formidling. Hvad gør vi anderledes nu? Handlingsplanen er oversat til nogle kortfattede hjælpeværktøjer til opslagstavlen, som i korte træk fortæller, hvad medarbejdere og chefer fremover skal gøre anderledes. 8 gang i den interne kommunikation og videndeling

9 Mere og bedre videndeling Retningslinerne er et nyttigt værktøj i det daglige arbejde - de er konkrete og nu ved jeg, hvad der forventes af mig - og ikke mindst hvad jeg kan forvente af andre. Det giver forhåbentlig mærkbare forbedringer i vores videndeling og større tilfredshed med den interne kommunikation. Viden er jo vores vigtigste aktiv, og derfor er systematisk opbygning og fastholdelse af viden helt afgørende for, at vi på lang sigt kan agere professionelt som styrelse. Pia Juul Nielsen, Kemikalier Som chef eller direktør skal du bl.a. sikre at der er prioriteret tid og ressourcer til intern kommunikation og videndeling udpege tovholdere, der sikrer fokus på intern kommunikation og videndeling og videreformidle ledelsesinformation i enheden som fast punkt på enhedsmøder Som medarbejder skal du bl.a. kommunikere eller dele viden ved større milepæle i projekter når du træffer principielle afgørelser når du forelægger en større ministersag når du begynder og afslutter et miljøprojekt når du begynder og afslutter et kommunikations - projekt når du har talt med pressen når du begynder og afslutter arbejdet med lovstof, f.eks. en bekendtgørelse når du har/der er fastlagt administrative procedurer af betydning for andre læs mere På intranettet kan du finde Sådan gør vi for medarbejdere Sådan gør vi for chefer Kanaler Strategi og handlingsplan Analyse af den interne kommuni kation Hvad er det vigtigste, jeg skal huske? Inden du afslutter en sag, skal du overveje, om der er behov for intern kommunikation og/eller videndeling og gøre det! Hvem deltog i arbejdet? Projektgruppen bestod af Anton Beck Heidi Hilbert Helle Pryds Bruun Inger Bergmann Lise Fogh Pedersen Mia Farré Jensen Ole Christiansen Per Meilstrup Per Nylykke Pia Juul Nielsen gang i den interne kommunikation og videndeling 9

10 * MILJØSTYRELSENS OPGAVER Mere og bedre dialog med virksomheder Service- og Visionsprojektet har medført, at vi nu har værktøjerne til at opnå en god dialog med virksom hederne. Delprojektet om åbenhed og dialog med virksomheder havde som mål at give grundlag for bedre samarbejdsrelationer med virksomheder og organisationer ved hjælp af forbedret dialog, kommunikation og service. Resultatet af arbejdet blev fire letlæste og overskuelige værktøjer: En skabelon for en særlig indgang for virksomheder på Miljøstyrelsens hjemmeside, som på sigt skal implementeres i alle enheder En skabelon for faktaark, der kortfattet og i overskuelig form gør det nemt for virksomheder at orientere sig i gældende og nye regler og bekendtgørelser Gode råd og metoder til, hvordan virksomheder kan inddrages i opgaveløsningen En tjekliste til at identificere administrative byrder og omkostninger for erhvervslivet som følge af nye eller ændrede love Hvad gør vi anderledes nu? Alle enheder skal etablere en virksomhedsindgang på deres del af hjemmesiden. Indgangen struktureres sådan, at den tilgodeser virksomhedernes specifikke informationsbehov mht. gældende og kommende regler, indberetninger, tilskudsordninger mv. Kemikalier har implementeret en virksomhedsindgang ( virksomhedsguide ) og Industri følger efter. 10 mere og bedre dialog med virksomheder

11 Dialog optimerer opgaveløsningen Set med mine øjne er dét at være åben og lydhør overfor andres synspunkter en sympatisk tilgang, der anerkender, at vi ikke nødvendigvis sidder inde med alle svarene. Ved at inddrage virksomhederne nuanceres - og optimeres - opgaveløsningen. Desuden kan potentielle misforståelser tages i opløbet, så de ikke efterfølgende udvikler sig til reelle tidskrævende tvister. Berit Hallam, Organisation & Jura Alle love og bekendtgørelser skal ledsages af et faktaark, der i kort form præsenterer essensen af reglerne og besvarer nøglespørgsmålene: Hvem retter reglerne sig mod? Hvad går reglerne ud på? Hvorfor har vi lavet reglerne? Vi arbejder målrettet og systematisk med øget og tidligere inddragelse af virksomheder og deres organisationer. Vi betragter dialogen som et positivt bidrag til en god opgaveløsning. Vi arbejder systematisk med tidligt i processen at identificere, hvilke administrative konsekvenser nye love eller bekendtgørelser medfører for erhvervslivet. læs mere På intranettet kan du finde Skabelon for virksomhedsindgang på Vejledning til brug ved orientering om gældende regler love og bekendtgørelser (faktaark) Gode råd til virksomhedsinddragelse Tjekliste for administrative byrder og omkostninger Hvad er det vigtigste, jeg skal huske? Tænk og skriv modtagerorienteret! Sæt dig i virksomhedens sted. Invitér til dialog. Jo tidligere inddragelse desto bedre. Hvem deltog i arbejdet? Projektgruppen bestod af Helle Pryds Bruun Berit Hallam Maria Kops Lauesen Lea Frimann Hansen Kare Aarøe Heidi Hilbert Lisbet Seedorff Claus Torp Brian Kristensen mere og bedre dialog med virksomheder 11

12 * MILJØSTYRELSENS OPGAVER Permanent fokus på arbejdsglæde og håndtering af det grænseløse arbejde Service- og Visionsprojektet har medført, at der sættes permanent fokus på vores håndtering af udfordringerne i det moderne arbejdsliv. Vi skal sikre, at vi kan arbejde, samarbejde og dele viden på et højt niveau uden at brænde ud. Delprojektet om det grænseløse arbejde har som mål at sikre arbejdsglæde, gode arbejdsvilkår og effektiv opgavevaretagelse, samtidig med at vi udvikler vores kompetencer til at håndtere arbejdssituationen og forebygge stress. Resultatet af arbejdet er en strategi for, hvordan vi kan opretholde arbejdsglæden og håndtere det grænseløse arbejde. Ved det grænseløse arbejde forstår vi en arbejdssituation, der kan være tids- og stedsmæssigt ubestemt, og hvor der er hyppige omstillinger og et løbende behov for at prioritere og fastlægge niveau og omfang for opgaveløsningen. Strategien har to fokusområder: At arbejdet tilrettelægges effektivt, at der prioriteres løbende og at forventningerne til opgaveløsningen afstemmes, så arbejdstiden anvendes bedst muligt At vi har en kultur, hvor der er åbenhed om at tale om udfordringerne i arbejdet, og hvor der er viden og konkrete værktøjer til håndtering af det grænseløse arbejde. Hvad gør vi anderledes nu? Enhedscheferne skal sikre, at enhedernes drøftelser af det grænseløse arbejde samles op, og at aftaler fastlægges og vedligeholdes. Cheferne skal vurdere enhedens løbende situation i forhold til det grænseløse arbejde. De faglige teams i enhederne skal sikre, at deres konkrete aftaler om håndtering af det grænseløse arbejde følges op. Chefens opgave er at: Holde fokus på, at en af lederens hovedopgaver er at planlægge og prioritere opgavevaretagelsen Sikre at formål, ambitionsniveau og andre forventninger er aftalt i alle større opgaver Følge op med omprioriteringer, når der pålægges nye større opgaver Være åben for at drøfte arbejdsbelastning og opgaveprioritering konkret med medarbejderne Være med til at skabe en kultur, hvor der kan tales åbent om arbejdsbelastning og stresshåndtering, når det er nødvendigt 12 permanent fokus på arbejdsglæde

13 Det grænseløse arbejde Det er positivt, at vi nu har en nedskreven stresspolitik. Udfordringen for os alle bliver at få den til at virke i praksis. Det kræver et permanent fokus, så vi alle oplever, at det grænseløse arbejde håndteres sådan, at det forebygger stress. Karen Jørgensen, Jord & Affald Være opmærksom på, at opbakning, feed back og anerkendelse har væsentlig positiv betydning for, om stress udvikles Holde øje med medarbejdernes stressadfærd og tage spørgsmålet op hvis nødvendigt Være opmærksom på sin egen adfærd og gå foran med at udvikle sine håndteringsstrategier Være opmærksom på de følgevirkninger chefers stressadfærd kan have for medarbejderne Medarbejdernes opgave er at: Holde overblik over sine opgaver og prioritere dem Efterspørge prioritering og forventningsafstemning, hvis nødvendigt Kommunikere i tide, hvis der er problemer med at nå deadlines Være med til at skabe en kultur, hvor der tales åbent om arbejdsbelastning og stresshåndtering, når det er nødvendigt Være opmærksom på, at opbakning, feed back og anerkendelse har væsentlig positiv betydning for om stress udvikles Holde øje med chefers og kollegers stressadfærd og tage spørgsmålet op hvis nødvendigt Være opmærksom på sin egen adfærd, og udvikle sine håndteringsstrategier hvis nødvendigt læs mere På intranettet kan du finde Strategi for arbejdsglæde og håndtering af det grænseløse arbejde Miljøstyrelsens prioriteringspakke Spørgeguide til brug for drøftelse af det grænseløse arbejde Råd og retningslinier om håndtering af arbejdsrelateret stress Hvad er det vigtigste, jeg skal huske? Hold overblik over dine opgaver. Efterspørg prioritering, hvis nødvendigt. Tal med din chef/dine kolleger om arbejdssituationen og sørg for at udvikle jeres og dine strategier for håndtering af det grænseløse arbejde. Hvem deltog i arbejdet? Projektgruppen bestod af * Astrid Jacobsen Jens la Cour Karen Jørgensen Ena Thede Eva Jensen Marianne Moth Tove Jensen *Kemikalier, Pesticider, Jord & Affald og Organisation & Jura deltog i et forprojekt i foråret permanent fokus på arbejdsglæde 13

14 * MILJØSTYRELSENS OPGAVER Kompetenceudvikling i Miljøstyrelsen Service- og visionsprojektet har medført, at vi har fået en kompetencestrategi og nye værktøjer til medarbejder- og ledelsesudvikling. Delprojektet om kompetenceudvikling havde som mål at sikre kompetencevækst i Miljøstyrelsen samt sikre en strategisk tilgang til kompetenceudvikling, så vi råder over de rette kompetencer til at løse vores opgaver nu og i fremtiden, og så medarbejdernes kompetenceudvikling understøttes. Resultatet af arbejdet er: En kompetencestrategi En revideret tilgang til medarbejderudviklingssamtalerne (MUS) Et ledelsesudviklingsforløb Kompetencestrategien giver bud på, hvordan vi tackler de kompetencemæssige udfordringer, der ligger i globaliseringen af miljøindsatsen, nødvendigheden af at skabe miljøløsninger på tværs af sektorerne i samfundet og behovet for at håndtere komplekse politiske og økonomiske problemstillinger. Samtidig er vi i en situation, hvor arbejdsmarkedet ændrer sig: Mange ældre går ud af arbejdsmarkedet, og vi skal kunne tiltrække unge med ændrede forventninger til arbejdslivet. Det kræver en faglighed, der udvikler sig, flair for tværfaglighed, strategiske kompetencer og politisk forståelse. Det kræver evne til at prioritere og arbejde i komplicerede procesforløb, samarbejdsevner og evner for kommunikation og service. Disse kompetencer erhverves i høj grad i arbejdsforløbet. For at tydeliggøre forventningerne til kompetenceudviklingen og klargøre, hvilke karriereveje der tilbydes i Miljøstyrelsen, opstilles der i strategien en række profiler for de forskellige jobfunktioner. Profilerne benyttes bl.a. ved MUS samtalerne. Det nye MUS koncept har til formål at sikre, at samtalen om medarbejderens kompetenceudvikling bliver konkret og at der følges op både i forhold til den enkelte medarbejder og i forhold til styrelsen som helhed. Som redskab til afklaring og dialog om medarbejderens udvikling, inddrages profilerne fra kompetencestrategien. Ledelsesudviklingsforløbet bygger på Stephen Coveys 7 gode vaner. De 7 gode vaner relateres i hele forløbet tæt til dagligdagen i Miljøstyrelsen og de udfordringer, som 14 kompetenceudvikling i miljstyrelsen

15 Retning i karrieren For mig betyder kompetencestrategien, at de krav, der stilles til mig som medarbejder de kommende år, bliver tydeligere. Jeg synes også, at det er mere klart, hvilke udviklingsmuligheder jeg har indenfor Miljøstyrelsen. I forhold til min egen kompetenceudvikling er jeg blevet mere bevidst om, hvilken retning jeg vil have i min karriere. Signe Malberg Ovesen, Organisation & Jura vi står overfor f.eks. prioritering, kompetenceudvikling, videndeling og ressourcefordeling. Hvad gør vi anderledes nu? Vi arbejder mere målrettet med kompetenceudvikling, dels ved at arbejde med konkrete indsatsområder, der fremover fastlægges i forbindelse med de årlige MUS runder, og dels ved at knytte vurderinger af det kort- og langsigtede kompetencebehov sammen med arbejdsprogramplanlægning. Profilerne i kompetencestrategien inddrages f.eks.: I den daglige dialog mellem medarbejder og personaleleder om opgaver og det udviklende arbejde Ved rekruttering og ansættelser Ved introduktion af nye medarbejdere I forbindelse med MUS samtalens kompetencevurdering og dialog om udvikling I den personlige karriereplanlægning I forbindelse med organisationsudvikling Som et led i arbejdsprogrammet gennem de årlige vurderinger af styrelsens langsigtede og kortsigtede kompetencebehov læs mere På intranettet kan du finde Kompetencestrategien MUS skemaet Vejledning til medarbejderen om MUS samtalen Hvad er det vigtigste, jeg skal huske? At få en retning i din kompetence udvikling og at dine individuelle ønsker til enhver tid må sammenholdes med styrelsens behov. Hvem deltog i arbejdet? Projektgruppen bestod af Brigitta Pürschel Christensen Astrid Jacobsen Tove Jensen Signe Malberg Ovesen Regitze Prahl Karsten Skov Søren Bukh Svenningsen Bente Sørensen Pernille Sørensen kompetenceudvikling i miljøstyrelsen 15

16 Miljøstyrelsen søsatte Service- og Visionsprojektet i Målet var at skabe større åbenhed, dialog og service i forhold til styrelsens samarbejdspartnere. Projektet bestod af fem delprojekter, der fokuserede på henholdsvis ekstern service, intern kommunikation og videndeling, kompetenceudvikling, det grænseløse arbejde og service overfor virksomheder. Udgangspunktet var bl.a Service- og Visionsregnskabet 2005, som målte vores samarbejdspartneres tilfredshed. En tilsvarende måling bliver gennemført i Denne folder giver et overblik over de vigtigste resultater af Serviceog Visionsprojektet. Design: ESSENSEN.COM Oplag: oplag ISBN: ISBE: gang i den interne kommunikation Strandgade og videndeling København K. Tlf

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Kompetencepolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Indhold Side Forord...3 1. Kompetencepolitik...4 2. Kompetencestrategi...4 Grundlæggende kompetencer...5 Strategiske indsatsområder...6 3.

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Inspiration til samtalen

Inspiration til samtalen Inspiration til samtalen MUS 2015 Dette materiale er inspiration til MUS-samtalen mellem medarbejder og chef. Følgende indgår i materialet: Samtalen Inspirationsspørgsmål Kompetencehjulet KL's otte kompetencer

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014.

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Selvledelse og trivsel Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Formålet med workshoppen Vi bliver klogere på hvad selvledelse er: Vi ser på hvilke dimensioner, der er med til at gøre det moderne arbejdsliv

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdigrundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Præstationsanalysen 2009

Præstationsanalysen 2009 Præstationsanalysen 2009 Analyse af præstationsfaktorer i danske virksomheder er gennemført i marts/april måned 2009. Undersøgelsens formål var at afdække i hvor høj grad det lykkes for virksomheder i

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere