Værktøj 5 personalemøder Evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøj 5 personalemøder Evaluering"

Transkript

1 Værktøj 5 personalemøder Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal December 2012

2 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj Programteori... 3 Evalueringsspørgsmål... 4 Kilder som opbygger programteorien... 4 Skematisk fremstilling af programteorien Programteori Værktøj 5 personalemøder Metodevalg... 8 Tilbagemelding fra styregruppen... 8

3 Indledning Formålet med værktøj 5 Det gode personalemøde er, at afstemme forventninger til, hvad det gode personalemøde indeholder og hvordan det skal forløbe, med udgangspunkt i det som allerede fungerer godt i dag. Ultimo oktober blev der afholdt et indledende planlægningsmøde mellem Gitte Bøgedal fra P&B og styregruppemedlemmerne for Lejre. D. 21. november blev der afholdt personalemøde på 2 timer for hele personalegruppen. Her bidrog alle medarbejdere til at pege på ønsker, og komme med ideer til, det gode personalemøde. Medarbejdernes input blev afleveret til MED udvalget som påtog sig opgaven at konkretiserer ønskerne til det gode personalemøde. Konklusion Alle grupper bidrog med ønsker og forslag til mødeindkaldelse, mødedeltagelse, form på mødet, mødedeltagerne, referat og det samlede input af mødet. MEDudvalget ville efterfølgende tage aktion på de indkomne forslag. Ved styregruppemødets opsamlingsmøde medio december 2012 blev værktøj 5 evalueret. Styregruppen fra Lejre fandt, at der fremkom mange brugbare ønsker til det gode personale møde. Der var allerede taget aktion på nogle af ønskerne idet, at det var indført at de enkelte teams på skift udpegede en mødeleder for personalemødet. Der var mange flere ønsker, som MED udvalget ville arbejde videre med. Processen for dagen med den stiltiende beslutningsproces var sjov og kan bruges i mange andre sammenhænge. Forslag til tilpasninger af værktøj 5 Styregruppen havde ingen forslag til tilpasninger af værktøj, men fandt at de 2 timer for mødet var passende. Ligeledes mente styregruppen at det var godt, at der i forbindelse med værktøjet ikke var en efterfølgende proces, idet der var en generel afmatning i forhold til at arbejde med flere stressværktøjer. Programteori Programteorien for værktøj 5 personalemøder er udarbejdet ud fra evalueringsspørgsmålene, og skal afdække om værktøj 5 bidrager til at skabe trivsel og arbejdsglæde på Jobcentret, samt nedsætter sygefraværet. Til udarbejdelse af programteorien er opstillet følgende evalueringsspørgsmål: 3

4 Evalueringsspørgsmål Fremkom der ønsker til, hvordan det gode personalemøde skulle forløbe både med hensyn til form og indhold? Medvirker værktøjet personalemøder til en model/køreplan for det gode personalemøde som kan anvendes i praksis? Kilder som opbygger programteorien Programteorien forudsætter, at anvendelse af værktøj 5 medvirker til at skabe trivsel og arbejdsglæde og nedsætter sygefraværet. Værktøj 5 personalemøder som er en del af værktøjet Vi finder os ikke i stress er udviklet og afprøvet med god effekt i Social- og Sundhedssektoren. Det har vist sig at være en effektiv metode til at forebygge stress (http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/stress/stressvaerktojer.aspx). Metoden bidrager til nye handlingsstrategier i hverdagen for såvel den enkelte som for arbejdspladsen. Metoder og værktøjer der bygger på medarbejdernes aktive deltagelse og peger på løsninger der ligger både på arbejdspladsen og hos den enkelte kan medvirke til at skabe nye handlingsstrategier i hverdagen. 4

5 Skematisk fremstilling af programteorien Programteori Værktøj 5 personalemøder Målgruppe Aktiviteter Virksomme mekanismer Moderatorer Delmål Fælles slutmål Samtlige medarbejder e i Jobcenter Lejre Personalem øde At værktøjet gennemføres efter planen At den praktiske planlægning er foretaget som aftalt At alle har bidraget med forslag til det gode personalemøde. At grupperne afleverer et udfyldt skema til MED udvalget med input til de enkelte elementer på personalemødet. At der er skabt trivsel og arbejdsglæde på de to jobcentre og at sygefraværet er nedsat. MED udvalget At MED udvalget tager stilling til personalets ønsker i forhold til personalemøder MED påtager sig opgaven med tilpasning af personalemød er At MED udvalget i samarbejde med ledelsen tilpasser indhold og form på personalemøderne med udgangspunkt i medarbejdernes ønsker.

6 Aktiviteter Virksomme mekanismer Moderatorer Delmål Fælles slutmål Personalemøde At mødet gennemføres efter planen At den praktiske planlægning er foretaget som aftalt At alle har bidraget med forslag til det gode personalemøde. At grupperne afleverer et udfyldt skema til MED udvalget med input til de enkelte elementer på personalemødet. At der er skabt trivsel og arbejdsglæde på de to jobcentre og at sygefraværet er nedsat. Mødet afholdes Konsulenterne følger den aftalte plan som har baggrund i ønsker fra Jobcenter Lejre At alle er kommet med forslag til, hvad de mener bidrager til et godt personalemøde

7 Aktiviteter Virksomme mekanismer Moderatorer Delmål Fælles slutmål MED udvalget drøfter forslag fra personalet til personalemøder At MED udvalget arbejder med (evt. ved møde) form for fremtidige personalemøder med udgangspunkt i medarbejdernes ønsker. MED udvalget påtager sig opgaven med tilpasning af personalemøder. At MED udvalget i samarbejde med ledelsen tilpasser indhold og form på personalemøderne med udgangspunkt i medarbejdernes ønsker. At der er skabt trivsel og arbejdsglæde på de to jobcentre og at sygefraværet er nedsat. MED udvalget påtager sig opgaven At der er en person, der er ansvarlig for at fremlægge personalets ønsker for MED udvalget At hele MED udvalget går for sagen og indarbejder ønsker til personalemøder i de fremtidige personalemøder At alle MED udvalgs medlemmer deltager aktivt Virksomme mekanismer: Hvad tror vi virker, og hvad forbinder indsats med resultat Moderatorer: Hvilke betingelser skal være til stede for at indsatsen fører til de forventede resultater : Et tegn på at en forandring er indtrådt

8 Metodevalg Med henblik på at besvare evalueringsspørgsmålene i programteorien er følgende evalueringsmetode valgt: Tilbagemelding fra styregruppen ved det efterfølgende styregruppemøde i december Fremkom der ønsker til, hvordan det gode personalemøde skulle forløbe både med hensyn til form og indhold? Der fremkom mange brugbare ønsker på dagen og der MED udvalget havde allerede taget aktion på ét af ønsker idet det var indført, at de enkelte teams på skift skulle udpege en teamleder. Medvirker værktøjet personalemøder til en model/køreplan for det gode personalemøde som kan anvendes i praksis? MED udvalget arbejder med at konkretiserer de indkomne forslag således at det vil føre til konkrete tiltag i praksis. Tilbagemelding fra styregruppen På styregruppemødet d. 10. december udtalte styregruppen at, der fremkom mange brugbare ønsker til det gode personale møde. Der var allerede taget aktion på nogle af ønskerne idet, at det var indført at de enkelte teams på skift udpegede en mødeleder for personalemødet. Der var mange flere ønsker, som MED udvalget ville arbejde videre med. Processen for dagen med den stiltiende beslutningsproces var sjov og kan bruges i mange andre sammenhænge. Styregruppen havde ingen forslag til tilpasninger af værktøj, men fandt at de 2 timer for mødet var passende. Ligeledes mente styregruppen at det var godt, at der i forbindelse med værktøjet ikke var en efterfølgende proces, idet der var en generel afmatning i forhold til at arbejde med flere stressværktøjer. 8

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Projekt Træning der Trækker Afsluttende rapport

Projekt Træning der Trækker Afsluttende rapport Projekt Træning der Trækker Afsluttende rapport Udarbejdet af Plambech & Bøgedal Juni 2012 Indhold Indhold... 1 Indledning... 2 Sammenfatning... 3 Konklusion... 5 Kommentarer fra konsulenterne... 6 Sammendrag

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

EVALUERING AF DUÅ-DAGTILBUD

EVALUERING AF DUÅ-DAGTILBUD EVALUERING AF DUÅ-DAGTILBUD Pilotprojekt i Holstebro, Herning og Ikast-Brande kommuner Projektgruppe: Projektleder Inge Hauch, Holstebro Aase Espersen, Holstebro Inge Hansen, Holstebro Laila Lundtofte,

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG

Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Trivsel og ArbejdslivsGlæde på det kommunale dagtilbudsområde projekt TAG Svendborg Kommune, august 2012 marts 2015 Evalueringsrapport Afrapportering til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere