FKF-NYT. Temanummer. Styrk læreren - Styrk skolen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKF-NYT. Temanummer. Styrk læreren - Styrk skolen!"

Transkript

1 FKF-NYT Temanummer Styrk læreren - Styrk skolen!

2 Styrk læreren styrk skolen! Side 2 At styrke lærerne er at styrke skolen! Vi ved, at hvis vi styrker læreren, styrker vi også skolen. Vi ved, at hvis lærerne trives, trives skolen og alt, hvad den rummer. VI er skolens vigtigste råstof. Med julepostkort og klejner skød Frederiksberg Kommunelærerforening i december sin kampagne Styrk læreren styrk skolen! i gang. Af Ane Søegaard Formand for FKF arolen er ikke tilfældigt valgt. En P OECD-rapport har konkluderet, at læreren er den vigtigste faktor for elevernes læring. Læreren er, siger rapporten fra 2008, den absolut væsentligste part og har den største andel i elevernes læringsudbytte. Det kunne vi nu godt have fortalt de dyre konsulent-drenge. Rapporten gør opmærksom på, at en lærer som er motiveret, engageret, energisk, fagligt funderet, humoristisk osv. har langt større chance for at udnytte elevernes potentiale optimalt, end en lærer uden disse egenskaber. Jeg er da helt enig. Det er da prototypen på en lærer, jeg gerne ville være kollega med, gerne så mine egne børn have i skolen og gerne ville undervises af. Det er prototypen på en lærer som trives og har arbejdsglæde. Men hvad skal der til for at sikre, at vi kan leve op til at være skolens vigtigste råstof? Jo det er ret enkelt. Det forudsætter, at vi har de nødvendige rammer for undervisningen. Og hvornår har vi det? Det har vi, når ressourcerne til at sikre alle børn den rette undervisning er til stede. Hvornår inspirerer og motiverer vi mest? Hvornår udvikler vi som lærere de bedste ideer og metoder, hvornår har vi overskud til at få eleverne til at grine, forundres, glæde sig? Hvornår kan vi leve op til OECDrapportens fordringer til læreren? Det kan vi, når vi hænger sammen professionelt og personligt. Og det kan vi, når vi har tiden og ressourcerne til at sikre fagenes udvikling og indhold, være inkluderende overfor den enkelte elev og udvikle nye metoder og ideer i undervisningen. Så har vi arbejdsglæde og trivsel. Og det er derfor ikke tilfældigt, at bestyrelsen har valgt at tage udgangspunkt i styrkelsen af læreren i kampagnen for trivsel og arbejdsglæde. Vi ved, at hvis vi styrker læreren, styrker vi også skolen. Vi ved, at hvis lærerne trives, trives skolen og alt, hvad den rummer. VI er skolens vigtigste råstof. Arbejdsglæde og trivsel handler om samvær med elever og kolleger En undersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening i foråret 2009 viser, at 64 % af lærerne i meget høj grad eller i høj grad oplever arbejdsglæde i deres job som lærer. Langt størstedelen af lærerne giver i undersøgelsen udtryk for, at samværet med eleverne, selve det at undervise samt frihed og selvstændighed i arbejdet i høj grad er dét, der giver dem arbejdsglæde. Samarbejdet med kollegaerne er også en vigtig faktor for lærernes arbejdsglæde.

3 Temanummer Side 3 Temadag om trivsel Af: Helle Lüth Tillidsrepræsentant på Søndermarksskolen T irsdag d. 7. december 2010 var tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra de kommunale og private skoler samlet i FKF s lokaler på Frydendalsvej til fælles temadag med fokus på trivsel på arbejdspladsen. Dagen skulle samtidig være startskuddet for FKF s trivselskampagne Styrk læreren styrk skolen!. Skoleleder fra Ny Hollænderskolen Svend Arne Vang fortalte om, hvordan sygefravær bliver håndteret på hans skole. Svend Arne pointerede, at det af både økonomiske, personalemæssige og individuelle hensyn i høj grad kan betale sig, at have fokus på trivsel på arbejdspladsen. Per Sand, formand for DLF s Organisations- og Arbejdsmiljøudvalg, orienterede om DLF s tiltag på området, som bl.a. omfatter udvidet rådgivning for stressramte kolleger, styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanternes uddannelse samt at få arbejdsmiljø på dagsordnen til OK 11. Tiltag, der er absolut påkrævede, fordi antallet af langtidssyge er stærkt stigende. Der blev arbejdet i en række forskellige workshops, som alle havde til formål at give indspark til trivselskampagnen, som blev sat i gang inden juleferien med julekortene til kommunalbestyrelsen. I vil i løbet af foråret møde flere kampagnetiltag, som vi håber, I vil bakke op om. Som altid, når vi mødes i FKF-regi, var det en udbytterig og produktiv dag, som lover godt for det videre arbejde med trivselskampagnen. Skoleleder Svand Arne Vang. Formand Ane Søegaard holder oplæg om besparelser og trivsel. Per Sand fra DLF holder oplæg.

4 Styrk læreren styrk skolen! Side 4 Hvad er trivsel på arbejdspladsen? Cristian Borch, arbejdsmiljørepræsentant på Det frie Gymnasiums Grundskole, har snakket med en række lærere fra forskellige skoler på Frederiksberg. De blev alle bedt om, at færdiggøre sætningen: For mig er trivsel på arbejdspladsen Får du løn i vinterferien? For Cristian selv er svaret: at jeg har indflydelse på, hvordan rammerne for mit arbejde er udformet. Det giver mig et overskud til at tage mig af de sure pligter, der følger med arbejdet, fordi de i højere grad giver mening og indgår i en sammenhæng. Hvad er trivsel på arbejdspladsen for dig? Læs hvad de øvrige lærere mener på de følgende sider Alle, der ikke har været ansat i Frederiksberg Kommune i hele kalenderåret 2009, vil blive trukket i løn i vinterferien Danmarks Lærerforening holder kongres d September. Følg med i kongressen på (uge 7). Kontakt din TR for mere info. For mig er trivsel på arbejdspladsen ro, orden og overskuelighed. Jens Unna, Søndermarkskolen For mig er trivsel på arbejdspladsen medindflydelse og tydelig ledelse. Tine Friis, Skolen ved Søerne Jens, Tine og Mette arbejder koncentreret.

5 Temanummer Side 5 Dialog og medbestemmelse skaber trivsel Af Shân Mari Nissen Tillidsrepræsentant på Det frie Gymnasium S pørger jeg mine kolleger i grundskolen på Det frie Gymnasium, hvad der er vigtigst for at de trives, ligger svaret medbestemmelse og medindflydelse i top tre over vigtige elementer i deres arbejdsliv. Fælles beslutninger skaber fælles engagement En kollega siger: Jeg oplever at den vigtigste sammenhæng mellem medindflydelse og trivsel er, at fælles beslutninger skaber fælles engagement og flytter grænserne for, hvor vilde ambitioner vi kan have og det er livsbekræftende at se, hvor meget det hæver kvaliteten af alles arbejde, både elevers og ansattes. For mig som TR indikerer det, at vores værdisæt med teksten alle elever og ansatte på DfG skal have mest mulig indflydelse på deres dagligdag er grundstenen for god trivsel. At vi som skole skaber mulighed for medejerskab, en god dialog og mulighed for forandring for den enkelte og organisationen, er alfa omega for god trivsel. Demokratiet i sin struktur giver den enkelte lærer muligheden for at præge sin dagligdag, at forandre og udvikle og være med til at drive en skole, der værdsætter og understøtter engagement og aktiv deltagelse. Dette gælder i alle henseender. Åbenhed er vigtigt for arbejdsglæden Ét af de steder hvor jeg dog synes at mærke at trivslen fungerer godt, er under fagfordelingen. Et område som mange venter spændt på, er nervøse for og ikke altid ligefrem ser frem til. Vi sørger for, som lærergruppe, at strukturere et forløb vi alle kan leve med et forløb der sørger for at vi har fuld medbestemmelse og indflydelse på egne aktivitetsplaner. Men vigtigst er dog at nævne, at det er en proces, som vi skal løse sammen først ser vi på helheden, og så løser vi de enkelte aktivitetsplaner ud fra en pædagogisk og værdimæssig debat. Heri trives mine kolleger, også af den grund at der er tid og ingen lukkede døre eller hemmeligheder. Med åbenhed trives vi, i dialog trives vi og med respekt for de enkeltes forskelligheder trives vi. Dette er en øvelse og en on-going process, som vi arbejder med at gøre bedre løbende. Vi skal dog også huske, at frasige sig medbestemmelse, også er medbestemmelse. Som filosoffen Mogens Pahuus engang har sagt: Person er man, når man er bestemmende med i sine handlinger og derved kan være sig et ansvar bevidst. Det handler altså i det store hele om at blive set, hørt, forstået og respekteret. Om identitet, ansvar, tillid. Valg, etik og menneskerettigheder. Disse vigtige elementer skaber i deres daglige virke ved at omsætte dem i praksis, tilsammen god trivsel! Rasmus Borup Christansen, Skolen på Nyelandsvej For mig er trivsel på arbejdspladsen at man har det godt med sine kolleger.

6 Styrk læreren styrk skolen! Side 6 FKF nedsætter et lærerpanel Vidste du at sygefraværet i Frederiksberg Kommune generelt er faldet 1 procentpoint fra 2006 til 2009, men at lærernes sygefravær i samme periode er steget 1 procentpoint? Vores fravær er dog stadig lavere end i fx København og Århus Kommune. Lærerpanelet er et netop etableret panel, bestående af ca. 10 % af lærerne på Frederiksberg. Meningen er at FKFs bestyrelse får en mulighed for meget hurtigt at foretage undersøgelser blandt Frederiksberg-lærerne om konkrete temaer, som relaterer sig til lærernes arbejdsforhold. Materialet skal kvalificere bestyrelsens dialog med forvaltning og politikere. FKFs første lærerpanelundersøgelse skal afdække hvilke forhold, der skaber trivsel og arbejdsglæde blandt lærerne. Bestyrelsen vil ud fra besvarelserne stille politikere og forvaltning konkrete forslag til trivselsfremmende og sygefraværsreducerende initiativer på skolerne. Paneldeltagerne repræsenterer et bredt udvalg af lærerne i forhold til alder, arbejdssted og erfaring, køn, arbejdsfunktioner og fagkombinationer. Det kræver overskud og engagerede kollegaer at skabe god trivsel Et stort engagement, medarbejdere der prioriterer det sociale fællesskab og en aktiv ledelse, er med til at sikre udviklingen af et godt arbejdsmiljø. Det er muligt at søge midler fra en fælles trivselspulje, hvis der iværksættes tiltag, der styrker fællesskabet og er til gavn for hele lærerkollegiet; en klar honorering af det frivillige engagement og forståelse for dets betydning for medarbejdernes trivsel. Danmarks Lærerforening holder kongres d September. Følg med i kongressen på Af Mads Kyrsting Tillidsrepræsentant på Ny Hollænderskolen Støtte til trivselsinitiativer På Ny Hollænderskolen har vi valgt at støtte initiativer, der bidrager til medarbejdernes trivsel. De forskellige årgangsteams kan søge midler til at flytte arbejdet til rammer, der skaber nye oplevelser, bedre relationer eller blot medvirker til at fremme den fælles forståelse. Større initiativer, der tilgodeser hele lærergruppen, kan også realiseres. Tid til forkælelse På Ny Hollænderskolen forkæler kollegaerne hinanden med teammøder i privaten, lækker mad på lærerværelset, musikalske udfordringer i lærerkoret, gaver og opmærksomhed ved mærkedage, fysisk udfoldelse i idrætssalen og pædagogiske diskussioner i fredagsbaren. At skabe rum, tid og grobund for kollegaernes egne initiativer er altafgørende for styrkelsen af fællesskabet på arbejdspladsen. Alle skal tage ansvar for den fælles trivsel, alle skal bidrage det skaber en bred forankring og sikrer et stort engagement.

7 Temanummer Side 7 For mig er trivsel på arbejdspladsen anerkendelse fra kolleger og ledelse, faglig og kollegial tryghed samt personlig og faglig udvikling. Mette Bache, Skolen ved Søerne Læs mere om trivsel på V il du vide, hvad der rører sig i FKF, følge med i trivselskampagnen og læse de seneste numre af FKF Nyt? Så er vores nye hjemmeside stedet for dig. Her kan du også blive klogere på reglerne om omsorgsdage, læse referater fra TR-møder og meget mere. Siden opdateres og udbygges løbende, så du altid vil kunne finde de nyeste og mest relevante informationer. Adressen er stadig klik forbi, vi glæder os til at se dig! Sådan ser den ud men den er endnu pænere i virkeligheden! Vil du være opdateret på FKFs trivselskampagne? Så find os på facebook skriv Frederiksberg Kommunelærerforening i søgefeltet og tryk på synes godt om. Så bliver du løbende orienteret om, hvad der sker og hvilke nye tiltag, vi sætter i søen.

8 Styrk læreren styrk skolen! Side 8 Arbejdsglæde og trivsel på en fredag Hvem tager initiativet til trivselsfremmende aktiviteter? Tanker fra hverdagen Danmarks Lærerforening holder kongres d September. Følg med i kongressen på Af Kaspar Kristiansen Arbejdsmiljørepræsentant på N. Zahles Gymnasieskole P uha, så sidder jeg her igen med ansvaret for en fredagscafé. Egentlig mangler overskuddet denne gang, men hende den nye kollega har jo tilbudt at hjælpe hmm og vores faste ølleverandør er altid frisk. Man kan jo nøjes med at rykke et par borde og sofaer frem og tilbage.. og droppe temaet.. Men hvem står for musikken? Ja, okay den transportable forstærker står på pædagogisk værksted, så det burde være let nok at få det til at spille. Øl? Ja, den er vist klaret Chips kan jeg bede hende den hjælpsomme om at hente.. hun har sikkert også lettere ved at låne penge ovre hos administrationen Nå, ja en pengekasse skal vi også bruge. Mon det kommer til at løbe rundt denne gang? Det gør det nok, jeg beder bare vores TR om at lægge lidt ekstra Hov, hvornår skulle vi have givet besked til rengøringen, var det i går? Jeg har da meddelt vores leder, at vi holder café? Men hvad med vores ølmand? Nå, der kommer han jo, bare vores TR om at lægge lidt ekstra Hov, hvornår skulle vi have givet besked til rengøringen, var det i går? Jeg har da meddelt vores leder, at vi holder café? Men hvad med vores ølmand? Nå, der kommer han jo, med to rammer i hver arm så skal det nok blive en hyggelig fredag eftermiddag... der er lige et par timers undervisning endnu, men 6.B er jo så søde. Jeg tror faktisk ikke, at jeg vil give dem lektier for i dag - det er jo fredag. Og vi skal holde fredagscafé. Det kan man også mærke på mine kolleger. Der er en let, humoristisk stemning på lærerværelset, folk smiler og glæder sig til eftermiddagens fyraftensøl. Det gør jeg faktisk også det var egentlig godt, jeg meldte mig til at stå for fredagscaféen. Det gør jeg gerne igen. Jeg mærker smilet på mine læber brede sig hele vejen ned i maven, idet jeg b e v æ g e r mig ned af g a n g e n mod 6.B s klasselokale.

9 Temanummer Side 9 Sådan gik det med vores trivsels-julekort I december måned var FKF på besøg til frokostmøder på de kommunale skoler for at fortælle om første del af trivselskampagnen, nemlig vores julekortaktion. 69 % af medlemmerne på Frederiksbergs folkeskoler skrev under og bidrog dermed til at kommunalbestyrelsen fik ekstra mange julekort i år tak for det!

10 Styrk læreren styrk skolen! Side 10 En gruppe på temadagen. Hvad er trivsel for dig? Mads Kyrsting, Ny Hollænderskolen For mig er trivsel på arbejdspladsen at man får anerkendelse og gør en forskel. Peter Lund Nielsen, Skolen ved Bülowsvej For mig er trivsel på arbejdspladsen lærere med overskud overfor elever og forældre; lærere der yder den ekstra indsats, der tit gør den store forskel. Danmarks Lærerforening holder kongres d Der September. arbejdes med de Følg tekniske med fines-ser til den nye kongressen på hjemmeside Afskaffelse af efterlønnen: Har det betydning for arbejdsglæden? Regeringen vil afskaffe efterlønnen. Hvad betyder det for vores arbejdsglæde og trivsel, at vi skal arbejde til vi bliver 70? FKF har inviteret statsminister Lars Løkke Rasmussen ud på en folkeskole på Frederiksberg, så han for en dag kan prøve at arbejde som lærer. Så kan statsministeren selv vurdere, om det er et job, han mener at kunne holde til, til han bliver 70. Læs formand Ane Søegaards invitation til statsministeren på eller på vores facebook-side.

11 Temanummer Side 11 TANKER FRA EN LÆRERS HVERDAG AF ANNE MARTINY, BESTYRELSESMEDLEM OG TILLIDSREPRÆSENTANT PÅ DUEVEJ Hallo! Er der nogen, der har set mig? eg ved ikke hvor vigtigt det er med ros og anerkendelse på arbejdspladsen, men jeg tror, det har stor betydning for den enkelte lærers J trivsel. Tag nu mig som eksempel. Jeg møder velforberedt på mit arbejde kl. 8 om morgenen. Jeg ved godt, at min forberedelse kunne være bedre det kan den altid og jeg ved, jeg kunne have forberedt noget helt særligt og fantastisk, men det når jeg ikke så tit. Under alle omstændigheder er den ok, tror jeg. Det kan da godt være, at min undervisning ikke er revolutionerende, men i hvert fald i orden. I går tog jeg en test for at se, om eleverne havde nået de mål, jeg have opstillet. Det have de faktisk, og da jeg fortalte eleverne om det gode resultat næste dag, blev de vildt glade og begyndte spontant at klappe. Det var en rar fornemmelse, men hvem kender til de gode resultater ud over eleverne og jeg? I frikvarteret skal jeg nå at kopiere, give beskeder, måske drikke kaffe og sludre lidt, inden jeg går til time igen. Alt sammen meget hyggeligt og også lidt stressende, men hvor mange af kollegerne eller lederne har egentlig set mig? Alle går vel ud fra, at jeg passer mit arbejde, og at jeg har styr på mine fag, og så er der vel heller ingen grund til at tale om det, vel! Alle skal nå så meget andet. Lederne har travlt med det administrative, og selv om de er velmenende nok, haster de forbi mig. Ikke af ond vilje, bestemt ikke, men kan vi forlange, at de skal forholde sig til så mange lærere, og kan jeg forlange, at de forholder sig til netop min undervisning og til mig som lærer? Ha, hoppede I virkelig på den? Sådan er det jo slet ikke mere. Når jeg møder på jobbet, siger alle pænt godmorgen til hinanden. Eleverne er glade og tilfredse, og timerne går godt. Skolelederne er ofte på lærerværelset i frikvartererne og ved, hvad der rører sig. De holder møde med mit team mindst to gange om året og kommer også ned og ser min undervisning. Alt sammen et udtryk for interesse. På den ene side lader skolelederen mit team være i fred og tak for det men han er der også til at gribe mig, hvis jeg er ved at falde. Vi har alle vores egen computer og IT-afdelingen kører fint og servicerer skolerne efter behov. Der er virkelig sket noget. Væk er rædselsscenariet, hvor man aldrig vidste, om noget overhovedet virkede, og man var nødt til at forberede sig dobbelt. Og så er der teamsamarbejdet. Det er virkelig en arbejdsform, der styrker den enkelte. Man har støtte, faglig sparring, kan dele gode og dårlige oplevelser og få den fornødne hjælp. Og bedst af alt, vi styrer det hele selv. Alt sammen noget, der bidrager til bedre trivsel og større arbejdsglæde! Så når jeg lægger mig til at sove om aftenen, gør jeg det i forvisningen om, at der venter en god dag forude. Sådan er det bare nu.

12 FKF-Kalenderen: Side 12 Dato Tid Indhold Hvor 28. januar Personalepolitisk Dag for alle repræsentanter for MED-udvalgene Lollandsvej februar februar Hele dagen 25. februar Kursus for tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentant-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter Udsendes senere 28. februar Møde om specialklasserækkerne Tre Falke Skolen 8. marts Generalforsamling Ny Hollænderskolen 15. marts Pensionisternes årsmøde FKFs lokaler 19. marts Jubilarfest Frederiksberg Rådhus Deadline for næste nummer af FKF-Nyt er den 4/2 Indlæg (artikler, billeder osv.) sendes til En gruppe på temadagen. Der arbejdes engageret på at forbedre trivslen. Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej Frederiksberg C. Telefon: Ansvarshavende redaktør: Ane Søegaard Telefontid Mandag - torsdag: 09:00-15:00 Fredag: 09:00-13:00 Layout: Nicolaj Fessel

FKF-NYT. Folkestingsvalg 15. september: Stem på et parti, der styrker folkeskolen! Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Folkestingsvalg 15. september: Stem på et parti, der styrker folkeskolen! Frederiksberg Kommunelærerforening September 2011 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org FKF-NYT Én lærer til to klasser det bliver dyrt! Økonomiaftale: Færre penge = øget

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Juni 2012 FKF-NYT Vi vil have den bedste folkeskole * Dimittendforslaget * Go e ting *

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening November 2011 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefond FKF-NYT Er DU arbejdsgiver, kollega? Lærerne blev hørt i budget 2012 Lærerne

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Bilagsliste. Side 68 af 126

Bilagsliste. Side 68 af 126 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gentofte Kommunelærerforening

Gentofte Kommunelærerforening GKL Gentofte Kommunelærerforening DLF KREDS 19 Nr. 1 Marts 2012 Samarbejdets svære, men nødvendige kunst Skriftlig beretning 2012 Seksuelle overgreb sker det i Gentofte kommune INDHOLD LEDER Leder....

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros 2006 1 Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015 Indhold Bilag 1... 2 Observation 1 2-3 Skole 1... 2 Bilag 2... 5 Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole 1... 5 Bilag 3... 9 Observation 1-2-3 Skole 2... 9 Bilag 4... 13 Det kvalitative Semistrukturerede

Læs mere