FKF-NYT. Temanummer. Styrk læreren - Styrk skolen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKF-NYT. Temanummer. Styrk læreren - Styrk skolen!"

Transkript

1 FKF-NYT Temanummer Styrk læreren - Styrk skolen!

2 Styrk læreren styrk skolen! Side 2 At styrke lærerne er at styrke skolen! Vi ved, at hvis vi styrker læreren, styrker vi også skolen. Vi ved, at hvis lærerne trives, trives skolen og alt, hvad den rummer. VI er skolens vigtigste råstof. Med julepostkort og klejner skød Frederiksberg Kommunelærerforening i december sin kampagne Styrk læreren styrk skolen! i gang. Af Ane Søegaard Formand for FKF arolen er ikke tilfældigt valgt. En P OECD-rapport har konkluderet, at læreren er den vigtigste faktor for elevernes læring. Læreren er, siger rapporten fra 2008, den absolut væsentligste part og har den største andel i elevernes læringsudbytte. Det kunne vi nu godt have fortalt de dyre konsulent-drenge. Rapporten gør opmærksom på, at en lærer som er motiveret, engageret, energisk, fagligt funderet, humoristisk osv. har langt større chance for at udnytte elevernes potentiale optimalt, end en lærer uden disse egenskaber. Jeg er da helt enig. Det er da prototypen på en lærer, jeg gerne ville være kollega med, gerne så mine egne børn have i skolen og gerne ville undervises af. Det er prototypen på en lærer som trives og har arbejdsglæde. Men hvad skal der til for at sikre, at vi kan leve op til at være skolens vigtigste råstof? Jo det er ret enkelt. Det forudsætter, at vi har de nødvendige rammer for undervisningen. Og hvornår har vi det? Det har vi, når ressourcerne til at sikre alle børn den rette undervisning er til stede. Hvornår inspirerer og motiverer vi mest? Hvornår udvikler vi som lærere de bedste ideer og metoder, hvornår har vi overskud til at få eleverne til at grine, forundres, glæde sig? Hvornår kan vi leve op til OECDrapportens fordringer til læreren? Det kan vi, når vi hænger sammen professionelt og personligt. Og det kan vi, når vi har tiden og ressourcerne til at sikre fagenes udvikling og indhold, være inkluderende overfor den enkelte elev og udvikle nye metoder og ideer i undervisningen. Så har vi arbejdsglæde og trivsel. Og det er derfor ikke tilfældigt, at bestyrelsen har valgt at tage udgangspunkt i styrkelsen af læreren i kampagnen for trivsel og arbejdsglæde. Vi ved, at hvis vi styrker læreren, styrker vi også skolen. Vi ved, at hvis lærerne trives, trives skolen og alt, hvad den rummer. VI er skolens vigtigste råstof. Arbejdsglæde og trivsel handler om samvær med elever og kolleger En undersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening i foråret 2009 viser, at 64 % af lærerne i meget høj grad eller i høj grad oplever arbejdsglæde i deres job som lærer. Langt størstedelen af lærerne giver i undersøgelsen udtryk for, at samværet med eleverne, selve det at undervise samt frihed og selvstændighed i arbejdet i høj grad er dét, der giver dem arbejdsglæde. Samarbejdet med kollegaerne er også en vigtig faktor for lærernes arbejdsglæde.

3 Temanummer Side 3 Temadag om trivsel Af: Helle Lüth Tillidsrepræsentant på Søndermarksskolen T irsdag d. 7. december 2010 var tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra de kommunale og private skoler samlet i FKF s lokaler på Frydendalsvej til fælles temadag med fokus på trivsel på arbejdspladsen. Dagen skulle samtidig være startskuddet for FKF s trivselskampagne Styrk læreren styrk skolen!. Skoleleder fra Ny Hollænderskolen Svend Arne Vang fortalte om, hvordan sygefravær bliver håndteret på hans skole. Svend Arne pointerede, at det af både økonomiske, personalemæssige og individuelle hensyn i høj grad kan betale sig, at have fokus på trivsel på arbejdspladsen. Per Sand, formand for DLF s Organisations- og Arbejdsmiljøudvalg, orienterede om DLF s tiltag på området, som bl.a. omfatter udvidet rådgivning for stressramte kolleger, styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanternes uddannelse samt at få arbejdsmiljø på dagsordnen til OK 11. Tiltag, der er absolut påkrævede, fordi antallet af langtidssyge er stærkt stigende. Der blev arbejdet i en række forskellige workshops, som alle havde til formål at give indspark til trivselskampagnen, som blev sat i gang inden juleferien med julekortene til kommunalbestyrelsen. I vil i løbet af foråret møde flere kampagnetiltag, som vi håber, I vil bakke op om. Som altid, når vi mødes i FKF-regi, var det en udbytterig og produktiv dag, som lover godt for det videre arbejde med trivselskampagnen. Skoleleder Svand Arne Vang. Formand Ane Søegaard holder oplæg om besparelser og trivsel. Per Sand fra DLF holder oplæg.

4 Styrk læreren styrk skolen! Side 4 Hvad er trivsel på arbejdspladsen? Cristian Borch, arbejdsmiljørepræsentant på Det frie Gymnasiums Grundskole, har snakket med en række lærere fra forskellige skoler på Frederiksberg. De blev alle bedt om, at færdiggøre sætningen: For mig er trivsel på arbejdspladsen Får du løn i vinterferien? For Cristian selv er svaret: at jeg har indflydelse på, hvordan rammerne for mit arbejde er udformet. Det giver mig et overskud til at tage mig af de sure pligter, der følger med arbejdet, fordi de i højere grad giver mening og indgår i en sammenhæng. Hvad er trivsel på arbejdspladsen for dig? Læs hvad de øvrige lærere mener på de følgende sider Alle, der ikke har været ansat i Frederiksberg Kommune i hele kalenderåret 2009, vil blive trukket i løn i vinterferien Danmarks Lærerforening holder kongres d September. Følg med i kongressen på (uge 7). Kontakt din TR for mere info. For mig er trivsel på arbejdspladsen ro, orden og overskuelighed. Jens Unna, Søndermarkskolen For mig er trivsel på arbejdspladsen medindflydelse og tydelig ledelse. Tine Friis, Skolen ved Søerne Jens, Tine og Mette arbejder koncentreret.

5 Temanummer Side 5 Dialog og medbestemmelse skaber trivsel Af Shân Mari Nissen Tillidsrepræsentant på Det frie Gymnasium S pørger jeg mine kolleger i grundskolen på Det frie Gymnasium, hvad der er vigtigst for at de trives, ligger svaret medbestemmelse og medindflydelse i top tre over vigtige elementer i deres arbejdsliv. Fælles beslutninger skaber fælles engagement En kollega siger: Jeg oplever at den vigtigste sammenhæng mellem medindflydelse og trivsel er, at fælles beslutninger skaber fælles engagement og flytter grænserne for, hvor vilde ambitioner vi kan have og det er livsbekræftende at se, hvor meget det hæver kvaliteten af alles arbejde, både elevers og ansattes. For mig som TR indikerer det, at vores værdisæt med teksten alle elever og ansatte på DfG skal have mest mulig indflydelse på deres dagligdag er grundstenen for god trivsel. At vi som skole skaber mulighed for medejerskab, en god dialog og mulighed for forandring for den enkelte og organisationen, er alfa omega for god trivsel. Demokratiet i sin struktur giver den enkelte lærer muligheden for at præge sin dagligdag, at forandre og udvikle og være med til at drive en skole, der værdsætter og understøtter engagement og aktiv deltagelse. Dette gælder i alle henseender. Åbenhed er vigtigt for arbejdsglæden Ét af de steder hvor jeg dog synes at mærke at trivslen fungerer godt, er under fagfordelingen. Et område som mange venter spændt på, er nervøse for og ikke altid ligefrem ser frem til. Vi sørger for, som lærergruppe, at strukturere et forløb vi alle kan leve med et forløb der sørger for at vi har fuld medbestemmelse og indflydelse på egne aktivitetsplaner. Men vigtigst er dog at nævne, at det er en proces, som vi skal løse sammen først ser vi på helheden, og så løser vi de enkelte aktivitetsplaner ud fra en pædagogisk og værdimæssig debat. Heri trives mine kolleger, også af den grund at der er tid og ingen lukkede døre eller hemmeligheder. Med åbenhed trives vi, i dialog trives vi og med respekt for de enkeltes forskelligheder trives vi. Dette er en øvelse og en on-going process, som vi arbejder med at gøre bedre løbende. Vi skal dog også huske, at frasige sig medbestemmelse, også er medbestemmelse. Som filosoffen Mogens Pahuus engang har sagt: Person er man, når man er bestemmende med i sine handlinger og derved kan være sig et ansvar bevidst. Det handler altså i det store hele om at blive set, hørt, forstået og respekteret. Om identitet, ansvar, tillid. Valg, etik og menneskerettigheder. Disse vigtige elementer skaber i deres daglige virke ved at omsætte dem i praksis, tilsammen god trivsel! Rasmus Borup Christansen, Skolen på Nyelandsvej For mig er trivsel på arbejdspladsen at man har det godt med sine kolleger.

6 Styrk læreren styrk skolen! Side 6 FKF nedsætter et lærerpanel Vidste du at sygefraværet i Frederiksberg Kommune generelt er faldet 1 procentpoint fra 2006 til 2009, men at lærernes sygefravær i samme periode er steget 1 procentpoint? Vores fravær er dog stadig lavere end i fx København og Århus Kommune. Lærerpanelet er et netop etableret panel, bestående af ca. 10 % af lærerne på Frederiksberg. Meningen er at FKFs bestyrelse får en mulighed for meget hurtigt at foretage undersøgelser blandt Frederiksberg-lærerne om konkrete temaer, som relaterer sig til lærernes arbejdsforhold. Materialet skal kvalificere bestyrelsens dialog med forvaltning og politikere. FKFs første lærerpanelundersøgelse skal afdække hvilke forhold, der skaber trivsel og arbejdsglæde blandt lærerne. Bestyrelsen vil ud fra besvarelserne stille politikere og forvaltning konkrete forslag til trivselsfremmende og sygefraværsreducerende initiativer på skolerne. Paneldeltagerne repræsenterer et bredt udvalg af lærerne i forhold til alder, arbejdssted og erfaring, køn, arbejdsfunktioner og fagkombinationer. Det kræver overskud og engagerede kollegaer at skabe god trivsel Et stort engagement, medarbejdere der prioriterer det sociale fællesskab og en aktiv ledelse, er med til at sikre udviklingen af et godt arbejdsmiljø. Det er muligt at søge midler fra en fælles trivselspulje, hvis der iværksættes tiltag, der styrker fællesskabet og er til gavn for hele lærerkollegiet; en klar honorering af det frivillige engagement og forståelse for dets betydning for medarbejdernes trivsel. Danmarks Lærerforening holder kongres d September. Følg med i kongressen på Af Mads Kyrsting Tillidsrepræsentant på Ny Hollænderskolen Støtte til trivselsinitiativer På Ny Hollænderskolen har vi valgt at støtte initiativer, der bidrager til medarbejdernes trivsel. De forskellige årgangsteams kan søge midler til at flytte arbejdet til rammer, der skaber nye oplevelser, bedre relationer eller blot medvirker til at fremme den fælles forståelse. Større initiativer, der tilgodeser hele lærergruppen, kan også realiseres. Tid til forkælelse På Ny Hollænderskolen forkæler kollegaerne hinanden med teammøder i privaten, lækker mad på lærerværelset, musikalske udfordringer i lærerkoret, gaver og opmærksomhed ved mærkedage, fysisk udfoldelse i idrætssalen og pædagogiske diskussioner i fredagsbaren. At skabe rum, tid og grobund for kollegaernes egne initiativer er altafgørende for styrkelsen af fællesskabet på arbejdspladsen. Alle skal tage ansvar for den fælles trivsel, alle skal bidrage det skaber en bred forankring og sikrer et stort engagement.

7 Temanummer Side 7 For mig er trivsel på arbejdspladsen anerkendelse fra kolleger og ledelse, faglig og kollegial tryghed samt personlig og faglig udvikling. Mette Bache, Skolen ved Søerne Læs mere om trivsel på V il du vide, hvad der rører sig i FKF, følge med i trivselskampagnen og læse de seneste numre af FKF Nyt? Så er vores nye hjemmeside stedet for dig. Her kan du også blive klogere på reglerne om omsorgsdage, læse referater fra TR-møder og meget mere. Siden opdateres og udbygges løbende, så du altid vil kunne finde de nyeste og mest relevante informationer. Adressen er stadig klik forbi, vi glæder os til at se dig! Sådan ser den ud men den er endnu pænere i virkeligheden! Vil du være opdateret på FKFs trivselskampagne? Så find os på facebook skriv Frederiksberg Kommunelærerforening i søgefeltet og tryk på synes godt om. Så bliver du løbende orienteret om, hvad der sker og hvilke nye tiltag, vi sætter i søen.

8 Styrk læreren styrk skolen! Side 8 Arbejdsglæde og trivsel på en fredag Hvem tager initiativet til trivselsfremmende aktiviteter? Tanker fra hverdagen Danmarks Lærerforening holder kongres d September. Følg med i kongressen på Af Kaspar Kristiansen Arbejdsmiljørepræsentant på N. Zahles Gymnasieskole P uha, så sidder jeg her igen med ansvaret for en fredagscafé. Egentlig mangler overskuddet denne gang, men hende den nye kollega har jo tilbudt at hjælpe hmm og vores faste ølleverandør er altid frisk. Man kan jo nøjes med at rykke et par borde og sofaer frem og tilbage.. og droppe temaet.. Men hvem står for musikken? Ja, okay den transportable forstærker står på pædagogisk værksted, så det burde være let nok at få det til at spille. Øl? Ja, den er vist klaret Chips kan jeg bede hende den hjælpsomme om at hente.. hun har sikkert også lettere ved at låne penge ovre hos administrationen Nå, ja en pengekasse skal vi også bruge. Mon det kommer til at løbe rundt denne gang? Det gør det nok, jeg beder bare vores TR om at lægge lidt ekstra Hov, hvornår skulle vi have givet besked til rengøringen, var det i går? Jeg har da meddelt vores leder, at vi holder café? Men hvad med vores ølmand? Nå, der kommer han jo, bare vores TR om at lægge lidt ekstra Hov, hvornår skulle vi have givet besked til rengøringen, var det i går? Jeg har da meddelt vores leder, at vi holder café? Men hvad med vores ølmand? Nå, der kommer han jo, med to rammer i hver arm så skal det nok blive en hyggelig fredag eftermiddag... der er lige et par timers undervisning endnu, men 6.B er jo så søde. Jeg tror faktisk ikke, at jeg vil give dem lektier for i dag - det er jo fredag. Og vi skal holde fredagscafé. Det kan man også mærke på mine kolleger. Der er en let, humoristisk stemning på lærerværelset, folk smiler og glæder sig til eftermiddagens fyraftensøl. Det gør jeg faktisk også det var egentlig godt, jeg meldte mig til at stå for fredagscaféen. Det gør jeg gerne igen. Jeg mærker smilet på mine læber brede sig hele vejen ned i maven, idet jeg b e v æ g e r mig ned af g a n g e n mod 6.B s klasselokale.

9 Temanummer Side 9 Sådan gik det med vores trivsels-julekort I december måned var FKF på besøg til frokostmøder på de kommunale skoler for at fortælle om første del af trivselskampagnen, nemlig vores julekortaktion. 69 % af medlemmerne på Frederiksbergs folkeskoler skrev under og bidrog dermed til at kommunalbestyrelsen fik ekstra mange julekort i år tak for det!

10 Styrk læreren styrk skolen! Side 10 En gruppe på temadagen. Hvad er trivsel for dig? Mads Kyrsting, Ny Hollænderskolen For mig er trivsel på arbejdspladsen at man får anerkendelse og gør en forskel. Peter Lund Nielsen, Skolen ved Bülowsvej For mig er trivsel på arbejdspladsen lærere med overskud overfor elever og forældre; lærere der yder den ekstra indsats, der tit gør den store forskel. Danmarks Lærerforening holder kongres d Der September. arbejdes med de Følg tekniske med fines-ser til den nye kongressen på hjemmeside Afskaffelse af efterlønnen: Har det betydning for arbejdsglæden? Regeringen vil afskaffe efterlønnen. Hvad betyder det for vores arbejdsglæde og trivsel, at vi skal arbejde til vi bliver 70? FKF har inviteret statsminister Lars Løkke Rasmussen ud på en folkeskole på Frederiksberg, så han for en dag kan prøve at arbejde som lærer. Så kan statsministeren selv vurdere, om det er et job, han mener at kunne holde til, til han bliver 70. Læs formand Ane Søegaards invitation til statsministeren på eller på vores facebook-side.

11 Temanummer Side 11 TANKER FRA EN LÆRERS HVERDAG AF ANNE MARTINY, BESTYRELSESMEDLEM OG TILLIDSREPRÆSENTANT PÅ DUEVEJ Hallo! Er der nogen, der har set mig? eg ved ikke hvor vigtigt det er med ros og anerkendelse på arbejdspladsen, men jeg tror, det har stor betydning for den enkelte lærers J trivsel. Tag nu mig som eksempel. Jeg møder velforberedt på mit arbejde kl. 8 om morgenen. Jeg ved godt, at min forberedelse kunne være bedre det kan den altid og jeg ved, jeg kunne have forberedt noget helt særligt og fantastisk, men det når jeg ikke så tit. Under alle omstændigheder er den ok, tror jeg. Det kan da godt være, at min undervisning ikke er revolutionerende, men i hvert fald i orden. I går tog jeg en test for at se, om eleverne havde nået de mål, jeg have opstillet. Det have de faktisk, og da jeg fortalte eleverne om det gode resultat næste dag, blev de vildt glade og begyndte spontant at klappe. Det var en rar fornemmelse, men hvem kender til de gode resultater ud over eleverne og jeg? I frikvarteret skal jeg nå at kopiere, give beskeder, måske drikke kaffe og sludre lidt, inden jeg går til time igen. Alt sammen meget hyggeligt og også lidt stressende, men hvor mange af kollegerne eller lederne har egentlig set mig? Alle går vel ud fra, at jeg passer mit arbejde, og at jeg har styr på mine fag, og så er der vel heller ingen grund til at tale om det, vel! Alle skal nå så meget andet. Lederne har travlt med det administrative, og selv om de er velmenende nok, haster de forbi mig. Ikke af ond vilje, bestemt ikke, men kan vi forlange, at de skal forholde sig til så mange lærere, og kan jeg forlange, at de forholder sig til netop min undervisning og til mig som lærer? Ha, hoppede I virkelig på den? Sådan er det jo slet ikke mere. Når jeg møder på jobbet, siger alle pænt godmorgen til hinanden. Eleverne er glade og tilfredse, og timerne går godt. Skolelederne er ofte på lærerværelset i frikvartererne og ved, hvad der rører sig. De holder møde med mit team mindst to gange om året og kommer også ned og ser min undervisning. Alt sammen et udtryk for interesse. På den ene side lader skolelederen mit team være i fred og tak for det men han er der også til at gribe mig, hvis jeg er ved at falde. Vi har alle vores egen computer og IT-afdelingen kører fint og servicerer skolerne efter behov. Der er virkelig sket noget. Væk er rædselsscenariet, hvor man aldrig vidste, om noget overhovedet virkede, og man var nødt til at forberede sig dobbelt. Og så er der teamsamarbejdet. Det er virkelig en arbejdsform, der styrker den enkelte. Man har støtte, faglig sparring, kan dele gode og dårlige oplevelser og få den fornødne hjælp. Og bedst af alt, vi styrer det hele selv. Alt sammen noget, der bidrager til bedre trivsel og større arbejdsglæde! Så når jeg lægger mig til at sove om aftenen, gør jeg det i forvisningen om, at der venter en god dag forude. Sådan er det bare nu.

12 FKF-Kalenderen: Side 12 Dato Tid Indhold Hvor 28. januar Personalepolitisk Dag for alle repræsentanter for MED-udvalgene Lollandsvej februar februar Hele dagen 25. februar Kursus for tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentant-suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter Udsendes senere 28. februar Møde om specialklasserækkerne Tre Falke Skolen 8. marts Generalforsamling Ny Hollænderskolen 15. marts Pensionisternes årsmøde FKFs lokaler 19. marts Jubilarfest Frederiksberg Rådhus Deadline for næste nummer af FKF-Nyt er den 4/2 Indlæg (artikler, billeder osv.) sendes til En gruppe på temadagen. Der arbejdes engageret på at forbedre trivslen. Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej Frederiksberg C. Telefon: Ansvarshavende redaktør: Ane Søegaard Telefontid Mandag - torsdag: 09:00-15:00 Fredag: 09:00-13:00 Layout: Nicolaj Fessel

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid Marts 2011 Frederiksberg Kommunelærerforening FKF-NYT Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Mandag - torsdag: 09:00-15:00 Fredag: 9:00-13:00 www.fkf.dk Ane Søegaard:

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Juni 2012 FKF-NYT Vi vil have den bedste folkeskole * Dimittendforslaget * Go e ting *

Læs mere

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega?

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad gjorde den bedste læremester eller underviser, du har haft? Hvordan skiller du

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

FKF-NYT. Medlemskursus- og fest fredag d. 23. november - du kan na det endnu! Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Medlemskursus- og fest fredag d. 23. november - du kan na det endnu! Frederiksberg Kommunelærerforening November 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Mandag - torsdag: 10:00-15:00 Fredag: 10:00-13:00 www.fkf.dk Ane Søegaard:

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Referat af TR-møde d.25/8-09.

Referat af TR-møde d.25/8-09. Referat af TR-møde d.25/8-09. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen: medlemskursus d. 11. september v. Annette Paneldebat med politikerne kl. 16-18 om rummelighed, middag 18.30. Afholdes

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Juni 2011 Frederiksberg Kommunelærerforening FKF-NYT Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C. Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefon d i sommerferien (aku e henvendelser) Mandag - fredag: 10:00-12:00 www.fkf.dk

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær?

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær? Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Bente Fjordside Administrativt Center Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 5014 e-mail: abfj@ringamt.dk Referencer: Værdigrundlaget for Ringkjøbing Amt: www.ringamt.dk publikationer

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

Afbureaukratiseringsundersøgelsen

Afbureaukratiseringsundersøgelsen Afbureaukratiseringsundersøgelsen - Resultater for Danmarks Lærerforening Om undersøgelsen MEGAFON har i samarbejde med Danmarks Lærerforening i januar gennemført en undersøgelse om lærernes holdning til

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Det skal vi tale om i dag I dag skal vi tale om vores engagement og om, hvordan vi styrker det i hverdagen. Der er tre punkter

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave! at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Referat af TR-møde d.13/

Referat af TR-møde d.13/ Referat af TR-møde d.13/4 2010. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om:. AMR får lagt 20 timer oveni i år. De a) AMR-akkord v. Ane får 70 timer næste år. b) Timer til suppleanten

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Arbejdsglæde. Afdelingen for uddannelse og studerende DTU Cat Hindberg

Arbejdsglæde. Afdelingen for uddannelse og studerende DTU Cat Hindberg Arbejdsglæde Afdelingen for uddannelse og studerende DTU Cat Hindberg Hvad er arbejdsglæde? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan gør vi? (Masser af konkrete tips!) Praktiske bemærkninger Evidens Psykologi Management

Læs mere

VI SKABER GODE RELATIONER

VI SKABER GODE RELATIONER VI SKABER GODE RELATIONER FØRSTE SKRIDT MOD FORANDRING ER BEVIDSTHED, DET ANDET ER ACCEPT OG MOD... TRIVSELSPYRAMIDE HIGH PERFORMANCE TRIVSEL BASALE BEHOV UDVIKLING PÅSKØNNELSE SAMHØRIGHED OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Inklusion og Eksklusion

Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion via billeder! Vælg et billede der får dig til at tænke inklusion og et der får dig til at tænke eksklusion. Fortæl dit hold hvorfor! Giver god debat. Billederne

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere