ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive"

Transkript

1 Bisco 0459 ALL-BOND 2 Universal Dental Adhesive Instructions for Use DK IN-0005R8 Rev. 2/16 BISCO, Inc W. Irving Park Road Schaumburg, IL U.S.A

2 ALL-BOND 2 * Universal dental adhæsiv GENERELLE INFORMATIONER ALL-BOND 2, det originale 4. generations adhæsiv, har en fremragende evne til at binde til dentin, emalje, ny og gammel komposit, ædle, halvædle og uædle metalstøbelegeringer, silanbehandlet porcelæn samt ny og gammel amalgam. ALL-BOND 2 har en dualhærdende primer for at sikre en højere omsætningsgrad og indeholder BISCO s egen hydrofile monomer (BPDM). Indikationer: 1. Kompositfyldninger, med ætsning af dentin og emalje 2. Kompositfyldninger, med styret kontraktion 3. Reparation af porcelæn og akryl 4. af porcelænsrestaureringer (indlæg, onlays, kroner) 5. af kompositrestaureringer (indlæg, onlays, kroner) 6. af porcelænsfacader 7. Binding til gammel/eksisterende komposit 8. Binding til metal/amalgam 9. Adhæsive amalgamfyldninger 10. Binding af ny amalgam til gammel/eksisterende amalgam 11. Desensibilisering af tand/rodoverflader 12. Overfladiske klasse V fyldninger 13. af rodstifter med ALL-BOND Kompositopbygninger på rodstifter 15. af metalkroner og ætsbroer 16. af metal på metal (implantater) Advarsler: PRIMER A&B er yderst brandfarlige. Undgå kontakt med øjnene. Hvis ALL-BOND 2 kommer i kontakt med øjnene, skylles straks grundigt med rigelige mængder vand. Søg læge. Fosforsyren i ætsmidlet er et voldsomt irritationsmiddel for øjne og hud. Kan forårsage skade, hvis ætsmidlet forbliver på huden eller slimhinderne i længere tid. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med rigelige mængder vand. Søg straks læge. I tilfælde af kontakt med andet væv, skylles/vaskes straks med rigelige mængder vand i flere minutter. Ved brug af dentale adhæsiver vil en eventuel kontaminering kompromittere bindingen til dentin, hvilket kan medføre nedsat levetid for restaureringen. Det anbefales at anvende kofferdam ved alle direkte fremstillede restaureringer og andre indikationer, hvor der kan være risiko for kontaminering. Forsigtighedsregler: Krydskontaminering: Produktet kan indeholde tilbehørsdele, der er beregnet til engangsbrug. Brugt eller kontamineret tilbehør skal bortskaffes. Må ikke rengøres, desinficeres eller genanvendes. Forholdsregler: ALL-BOND 2 indeholder lyshærdende og dualhærdende komponenter. Anvend ALL-BOND 2 straks efter dosering i blandeskålen. Længerevarende eksponering for luft og lys kan medføre, at opløsningsmidlet fordamper, og adhæsivet bliver tykkere. For at undgå fordampning af ALL-BOND 2 skal beholderen holdes tæt lukket. Undgå kontakt med huden. Uhærdede plastkomponenter kan forårsage hudsensitivitet hos disponerede personer. Ved kontakt med huden, vaskes straks med sæbe og vand. Opbevar syregelen væk fra sollys. Hvis produktet udsættes for sollys i længere tid, kan syregelen blive misfarvet; dette vil ikke ødelægge produktets funktion. Test applicering af syregelen på en blandeblok eller en glasplade FØR brug på patienten for at blive fortrolig med det tryk, der kræves for at dispensere syregelen fra kanylen. Anvend aldrig produktet intraoralt, før du har tjekket flowet fra kanylespidsen. Anvend aldrig kraft på stemplet for at presse materialet ud intraoralt, da dette vil kunne bevirke, at materialet flyder ukontrolleret. FORTSÆT IKKE med at presse materialet ud, hvis der føles modstand. Sæt en ny kanylespids på og kontroller flowet før brug på patienten. Profylaksepastaer, der indeholder olie eller fluorid må ikke anvendes, da disse stoffer kan påvirke ætsningen. Se specifikke udløbsdatoer på etiketterne for de individuelle komponenter. Sikkerhedsdatablad kan påanmodning rekvireres. Sikkerhedsdatablad findes på 1. Kompositfyldninger, med ætsning af dentin og emalje 1. Præparer kaviteten og rengør overfladen med pimpsten. 2. Æts emalje og dentin i 15 sekunder med UNI-ETCH * (32% fosforsyre). Skyl grundigt. Fjern overskud af vand med et kort 3. Bland PRIMER A & B. Applicer 5 lag efter hinanden på emalje og dentin. TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE! Efter applicering af primeren, tørlægges alle overflader i 5-6 sekunder med luftsprøjten for helt at fjerne rester af opløsningsmiddel og vand. En overflade, der er korrekt behandlet med primer, vil have et skinnende udseende. 4. Børst et tyndt lag DENTIN/ENAMEL (D/E) RESIN* på emalje og dentin. Lyshærd i 20 sekunder. 5. Fortsæt med lagvis opbygning af kompositmaterialet, pudsning og polering. Det er en fordel at applicere flere lag. Anvend hele mængden af blandet primer.

3 2. Kompositrestaureringer, med styret kontraktion Også nødvendigt: BISFIL * 2B eller BISFIL * II 1. Præparer kaviteten og rengør overfladen med pimpsten. 4. Bland lige mængder D/E RESIN og PRE-BOND* RESIN på en blandeblok og børst det på hele kavitetsoverfladen. Blæs forsigtigt laget tyndt for at undgå, at materialet samler sig. 5. Bland lige mængder BISFIL 2B eller BISFIL II base og katalysator. Sprøjt BISFIL 2B eller kondenser BISFIL II i kaviteten op til emalje-dentingrænsen. 6. Før den initiale afbinding af BISFIL II kompositmaterialet, placeres et tyndt lag præformet lyshærdende komposit, lidt bredere end kavitetspræparationen, kondenser laget let. 7. Efter afbindingen af kompositmaterialet med den styrede kontraktion, kondenseres det lyshærdende materiale med et fast tryk, fjern overskud og lyshærd i 40 sekunder. 8. Fortsæt med konventionel pudsning og polering. BEMÆRK: Anvend lyshærdende komposit til at etablere kontakten til nabotænderne. 3. Reparation af porcelæn og akryl Også nødvendigt: Et sandblæsningsapparat BEMÆRK: Der kan forekomme lidt bundfald i BISCO s DUAL-CURE (D/C) OPAQUER*. Ryst godt før dispensering. 1. Placer kofferdam. 2. Præparer en bevel med et diamantbor. 3. Sandblæs metal og porcelæn. For at opnår en optimal binding, ætses porcelænet med Porcelain Etchant (flussyre). Hvis et sandblæsningsapparat ikke er tilgængeligt, gøres overfladen ru med et diamantbor med medium kornstørrelse, og overfladen rengøres med pimpsten. Skyl og blæs tørt. 4. Applicer PORCELAIN PRIMER* (silan) på porcelænsoverfladen i 1-2 minutter. Blæs tørt. Bland PRIMER A & B og applicer 2 lag på metal og porcelæn. Blæs tørt i 5-6 sekunder med luftsprøjten. 5. Hvis der er eksponeret metal, blandes D/C OPAQUER base og katalysator. Applicer et tyndt lag på metallet. Lyshærd i 30 sekunder for at undgå, at materialet løber sammen. 6. Applicer et tyndt lag D/E RESIN på porcelænet og den opake metaloverflade. Lyshærd i 20 sekunder. 7. Fortsæt med lagvis opbygning med komposit, pudsning og polering. Det anbefales at anvende mikrofill komposit. BEMÆRK: Akryl behandles på samme måde som porcelæn. Undlad brug af PORCELAIN PRIMER (silan)/porcelain ETCHANT (flussyre). 4. af porcelænsrestaureringer (indlæg, onlays, kroner) Forbehandling af tanden 4. Applicer et tyndt lag PRE-BOND RESIN lige før cementering. Blæs laget tyndt. LYSHÆRD IKKE! Forbehandling af porcelænsoverflader 1. Sandblæs i 1-2 sekunder og rengør med UNI-ETCH (32% fosforsyre) eller æts i 3-4 minutter med PORCELAIN ETCHANT* (4% flussyre). Skyl og blæs tørt. 2. Applicer PORCELAIN PRIMER (silan) i 30 sekunder og blæs tørt. 3. Applicer et tyndt lag D/E RESIN. LYSHÆRD IKKE! 1. Placer den ønskede mængde cement på indersiden af restaureringen og sæt den på plads med et forsigtigt, passivt tryk. 2. Lyshærd i 40 sekunder. 5. af kompositrestaureringer (indlæg, onlays og kroner) Forbehandling af tanden af primeren, tørlægges alle overflader i 5-6 sekunder med luftsprøjten for helt at fjerne opløsningsmiddel og vand. En overflade, der er korrekt behandlet med primer, vil have et skinnende udseende. Lyshærd i 20 sekunder. 4. Applicer et tyndt lag PRE-BOND RESIN lige før cementering. Blæs laget tyndt. LYSHÆRD IKKE!

4 Forbehandling af kompositoverflader 1. Sandblæs i 1-2 sekunder. Skyl og blæs tørt. 2. Applicer 2 lag PRIMER A & B på kompositoverfladen, blæs tørt med en luftsprøjte. 3. Applicer et tyndt lag D/E RESIN. LYSHÆRD IKKE! 1. Placer den ønskede mængde cement i restaureringen og sæt den på plads med et forsigtigt, passivt tryk. 2. Lyshærd i 40 sekunder. 6. af porcelænsfacader 2. Æts emalje og dentin i 15 sekunder med UNI-ETCH * (32% fosforsyre). Skyl grundigt. Fjern overskud af vand med et kort 4. Børst et tyndt lag D/E RESIN på emalje og dentin. LYSHÆRD IKKE! Forbehandling af facaden 1. Æts i 3-4 minutter med PORCELAIN ETCHANT (4% flussyre). Skyl og blæs tørt. 2. Applicer PORCELAIN PRIMER (silan) på den flussyreætsede overflade på facaden i 30 sekunder. Blæs tørt. 3. Applicer et lag D/E RESIN på facaden. LYSHÆRD IKKE! 1. Vælg den ønskede farve lyshærdende cement og applicer cementen på indersiden af facaden. 2. Sæt facaden på plads med et forsigtigt tryk. Fjern overskud med en ren børste. 3. Lyshærd i 40 sekunder pr. flade, begynd med oralfladen. 7. Binding til gammel/eksisterende komposit Også nødvendigt: Et sandblæsningsapparat 1. Rengør tanden med pimpsten. 2. Fjern det yderste lag gammel komposit og præparer en bevel i kanten af frakturstedet. 3. Sandblæs kompositoverfladen. 4. Applicer syregel (H 3PO 4) på komposit og emalje (hvis til stede) i 15 sekunder. Skyl grundigt. Tørlæg i 5-6 sekunder. 5. Bland PRIMER A & B. Applicer to lag efter hinanden. TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE! 6. Applicer et tyndt lag D/E RESIN. LYSHÆRD I 20 SEKUNDER. 7. Fortsæt med lagvis opbygning med komposit, pudsning og polering. 8. Binding til metal/amalgam Også nødvendigt: Et sandblæsningsapparat. BEMÆRK: Der kan forekomme lidt bundfald i BISCO s DUAL-CURE (D/C) OPAQUER. Ryst godt før dispensering. 1. Sandblæs metaloverfladen. Skyl grundigt. Tørlæg i 5-6 sekunder. 2. Æts emalje, hvis til stede, i 15 sekunder med UNI-ETCH (32% fosforsyregel). Skyl grundigt. Fjern overskud af vand med et kort luftpust. 3. Bland PRIMER A & B. Applicer to lag efter hinanden på hele præparationen. Tørlæg i 5-6 sekunder med en luftsprøjte for at sikre, at opløsningsmidlet er helt fjernet. 4. Bland D/C OPAQUER og applicer et tyndt lag til den primerbehandlede metal/amalgamoverflade. Lyshærd i 30 sekunder for at undgå, at materialet løber sammen. 5. Børst et tyndt lag D/E RESIN på emalje og dentin. LYSHÆRD IKKE! 6. Fortsæt med lagvis opbygning af kompositmaterialet, pudsning og polering. 9. Adhæsive amalgamfyldninger Valgfrie materialer: RESINOMER *, BISCO s plastforstærkede glasionomer til flere indikationer. 1. Præparer kaviteten og rengør overfladen med pimpsten. af primeren, tørlægges alle overflader i 5-6 sekunder med luftsprøjten for helt at fjerne opløsningsmiddel og vand. En overflade, der er korrekt behandlet med primer, vil have et skinnende udseende. Lyshærd i 20 sekunder. 4. Bland lige mængder D/E RESIN og PRE-BOND RESIN på en blandeblok og børst et tyndt lag på hele kavitetsoverfladen. Blæs laget tyndt for at undgå, at materialet løber sammen. (Bemærk: D/E RESIN og PRE-BOND RESIN kan erstattes af en blanding af RESINOMER base og katalysator). 5. Kondenser amalgamen. Karv, puds og poler som vanligt. BEMÆRK: Matricebåndet skal sættes på efter applicering af den blandede primer og båndet skal desuden smøres let ved at gnide voks på indersiden. 10. Binding af ny amalgam til gammel/eksisterende amalgam Også nødvendigt: Et sandblæsningsapparat og, til en alternativ teknik, RESINOMER (BISCO s plastforstærkede glasionomer til flere indikationer).

5 1. Sandblæs overfladen på den eksisterende amalgam. Skyl og blæs tørt. 2. Bland PRIMER A & B. Applicer to lag. Blæs tørt i 5-6 sekunder med luftsprøjten for at sikre, at opløsningsmidlet er helt fjernet. 3. Bland lige mængder D/E RESIN og PRE-BOND RESIN (eller RESINOMER) på en blandeblok og børst et tyndt lag på hele kavitetsoverfladen. Blæs laget tyndt for at undgå, at materialet løber sammen. 4. Kondenser amalgamen. Karv, puds og poler som vanligt. 11. Desensibilisering af tand/rodoverflader Også nødvendigt: BISCO s CAVITY CLEANSER * og pimpsten. 1. Rengør dentinoverfladen ved at skrubbe med CAVITY CLEANSER og pimpsten. (Dyp en vatpellet vædet med CAVITY CLEANSER i pimpstenspulveret). 2. Skyl grundigt med varmt vand. 3. Tørlæg forsigtigt med en vatpellet. Undgå at blæse med luft af hensyn til patientens komfort. 4. Bland PRIMER A & B. Applicer 5 lag efter hinanden på emalje og dentin. TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE! Efter det 5. lag, tørlægges i 5-6 sekunder med luftsprøjten for helt at fjerne rester af opløsningsmiddel og vand. 5. GENTAG STEP Lyshærd i 10 sekunder. BEMÆRK: Der kan observeres en hvid streg på gingiva. Dette er en film af hærdet primer. Gnub med en vatpellet og træk filmen af. BEMÆRK: Desensibilisering er mest effektiv på nyscalede rodoverflader. 12. Overfladiske klasse V fyldninger 1. Æts emalje og dentin i 15 sekunder med UNI-ETCH (32% fosforsyre). Skyl grundigt. Fjern overskud af vand med et kort 2. Bland PRIMER A & B. Applicer 5 lag efter hinanden på emalje og dentin. TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE! Efter applicering overflade, der er korrekt behandlet med primer, vil have et skinnende udseende. 3. Erstat den mistede tandsubstans med lavviskøs, flydende komposit (flowmateriale), anvend en lagvis teknik. Hvis der anvendes et højviskøst, stift kompositmateriale, er det nødvendigt med et lag D/E RESIN. Hvis der er sklerotisk dentin, gøres dentinen ru med et diamantbor eller æts i mindst 45 sekunder med fosforsyregel. 4. Puds og poler. 13. af rodstifter med ALL-BOND 2 1. Præparer rodkanalen i henhold til brugsanvisningen fra producenten af rodstiften. 2. Æts kanalen med UNI-ETCH I 15 sekunder. Skl grundigt og fjern overskud af vand med et kort luftpust og paperpoint(s) for at fjerne overskud af vand fra kanalen. 3. Bland PRIMER A & B. Applicer to lag efter hinanden i rodkanalen. Blæs i 5-6 sekunder med en luftsprøjte for helt at fjerne rester af opløsningsmiddel og vand. Det kan også være nødvendigt at anvende en paperpoint til tørlægningen. 4 Applicer et tyndt lag PRE-BOND RESIN med en paper point. LYSHÆRD IKKE! 5. Applicer to lag PRIMER B kun på den sandblæste og ru metalstift. Blæs tørt med en luftsprøjte. 6. Bland kemisk- eller dualhærdende cement og applicer den på rodstiften. APPLICER IKKE CEMENTEN MED EN RODSPIRAL I KANALEN! Anbring stiften i kanalen. 7. Fjern straks overskud af cement rundt om stiften. Applicering af cement direkte i kanalen med en rodspiral kan medføre, at cementen afbinder for hurtigt ALTERNATIV TEKNIK: Følg ovenstående vejledning undtagen step 3. Undlad PRIMER A og brug kun PRIMER B i kanalen. Denne teknik vil gøre det muligt at slynge cementen op i kanalen med en rodspiral uden at risikere for tidlig afbinding af cementen. Denne alternative teknik kan kun anvendes til denne procedure. 14. Kompositopbygninger på rodstifter 1. Bland PRIMER A & B. Applicer 5 lag efter hinanden på emalje og dentin. TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE! Tørlæg i 5-6 sekunder med luftsprøjten for helt at fjerne rester af opløsningsmiddel og vand. Lyshærd i 20 sekunder. 2. Applicer et tyndt lag blandet D/E RESIN og PRE-BOND RESIN på rodoverfladen og stiften. 3. Applicer kompositopbygningsmateriale rundt om stiften og færdiggør opbygningen i henhold til producentens anvisninger. 15. af metalkroner og ætsbroer Forbehandling af tanden 3. Bland PRIMER A & B. Applicer 5 lag efter hinanden på emalje og dentin.tørlæg IKKE MELLEM LAGENE! Efter applicering 4. Applicer et tyndt lag PRE-BOND RESIN lige før cementering. Blæs laget tyndt. LYSHÆRD IKKE! Forbehandling af metallet (Kroner - alle typer metal) 1. Sandblæs indersiden af kronen. Skyl og blæs tørt. 2. Applicer 2 lag PRIMER B kun på metaloverfladen. Blæs tørt med luftsprøjten.

6 Forbehandling af metallet (ætsbroer) 1. Sandblæs. Skyl og blæs tørt. 2. Applicer to lag blandet PRIMER A & B. Blæs tørt. 3. Applicer et lag PRE-BOND RESIN. Blæs laget tyndt. LYSHÆRD IKKE! BEMÆRK: En opak farve cement er bedst til cementering af ætsbroer. 1. Fortsæt med den valgte cement i henhold til producentens anvisninger. 2. Sæt restaureringen på plads med et forsigtigt, passivt tryk. 3. Fjern straks overskud af cement langs præparationsgrænsen. Sandblæsning af ætsbroer anbefales kraftigt. 16. af metal til metal (implantater) 1. Sandblæs de metaloverflader der skal cementeres. Skyl og blæs tørt. 2. Applicer to lag PRIMER B kun på metaloverfladen. Blæs tørt med en luftsprøjte. 3. Bland cementen og applicer den på metallet. 4. Sæt restaureringen på plads med et forsigtigt, passivt tryk. Fjern straks overskud af cement langs præparationsgrænsen. DESINFEKTION: blandeskålen Læg skålen i et desinfektionsmiddel som er et kompatibelt med polypropylen i henhold til producentens anvisninger. BORTSKAFFELSE: Følg lokale forholdsregler om bortskaffelse. Hvis sådanne ikke forefindes, følges regionale eller nationale regler om bortskaffelse. OPBEVARING: Opbevares ved stuetemperatur (20 C/68 F - 25 C/77 F). Se udløbsdato på etiketten på de enkelte komponenter. Primere er udsat for fordampning, hold flaskerne tæt lukket. Opbevar UNI-ETCH væk fra direkte sollys. GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed. * ALL-BOND 2 og UNI-ETCH er registrerede varemærker, tilhørende BISCO, Inc. PRE-BOND, BISFIL, CAVITY CLEANSER og RESINOMER er varemærker, tilhørende BISCO, Inc. D/E RESIN, PORCELAIN PRIMER, OPAQUER og PORCELAIN ETCHANT er fremstillet af BISCO, Inc. BISCO, INC W. Irving Park Rd. Schaumburg, IL U.S.A BISICO France 120, allée de la Coudoulette Lançon De Provence France Tél. :

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

Bisco UNIVERSAL PRIMER

Bisco UNIVERSAL PRIMER Bisco UNIVERSAL PRIMER Dual-Cured Adhesive 0459* Instructions for Use DK IN-219R2 Rev. 10/16 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Rd. Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368 UNIVERSAL PRIMER

Læs mere

Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Dual-Cured Adhesive

Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Dual-Cured Adhesive Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER Dual-Cured Adhesive Instructions for Use DK IN-219R1 Rev. 3/15 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT UNIVERSAL PRIMER

Læs mere

DUO-LINK UNIVERSAL KIT

DUO-LINK UNIVERSAL KIT Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL KIT Adhesive Cementation System Instructions for Use DK IN-198R2 Rev. 12/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368

Læs mere

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix Selvadhærerende resincement Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix resincement - kombinerer enkelhed med fremragende egenskaber og styrker RelyX Unicem 2

Læs mere

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement Du vælger vejen Vi har løsningen TM Selvadhærerende Universal Resincement Indikationer Indlæg, Onlays, Kroner og Broer fremstillet af Metal/Metalkeramik Porcelæn/Keramik Komposit Stifter og støbte opbygninger

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer Cementeringsløsninger Den ideelle cement til alle indikationer RelyX Ultimate Adhæsiv Resincement Særdeles høj bindingsstyrke Hurtig og let procedure med kun få komponenter og nemmere arbejdsgang Selektiv

Læs mere

G-Premio BOND. Ingen kompromiser. fra GC. En-komponent lyshærdende universal adhæsiv

G-Premio BOND. Ingen kompromiser. fra GC. En-komponent lyshærdende universal adhæsiv G-Premio BOND fra GC En-komponent lyshærdende universal adhæsiv Ingen kompromiser G-Premio BOND fra GC En-komponent lyshærdende universal adhæsiv Det er ikke altid let, at vælge den passende bonding til

Læs mere

< 1% kontraktion! * Ny standard for kindtandsplast: volumen- Det første posteriore fyldningsmateriale med mindre end 1 % kontraktion

< 1% kontraktion! * Ny standard for kindtandsplast: volumen- Det første posteriore fyldningsmateriale med mindre end 1 % kontraktion Filtek Silorane Posteriort fyldningsmateriale med lav kontraktion Ny standard for kindtandsplast: volumen- < 1% kontraktion! * *

Læs mere

Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber. Express 2. A-silikone aftryksmaterialer

Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber. Express 2. A-silikone aftryksmaterialer Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber TM Express 2 A-silikone aftryksmaterialer Avanceret A-silikone kemi: UCS (Unsaturated Carbosilane Crosslinkers) Indikationer: Aftryk til kroner og broer

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Express 2. Optimal balance. mellem klinisk relevante egenskaber. A-silikone aftryksmaterialer til pistol og håndblanding

Express 2. Optimal balance. mellem klinisk relevante egenskaber. A-silikone aftryksmaterialer til pistol og håndblanding Express 2 A-silikone aftryksmaterialer til pistol og håndblanding Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber Indikationer: Aftryk til kroner og broer Aftryk til indlæg og onlays Quick versioner

Læs mere

Dias 1 22/10/12 Dentaladhæsiver Sebastian Schlafer. Dentaladhæsiver

Dias 1 22/10/12 Dentaladhæsiver Sebastian Schlafer. Dentaladhæsiver Dias 1 22/10/12 Dentaladhæsiver Sebastian Schlafer Dentaladhæsiver I II III IV V VI Retention ad sølvamalgam og plast Ætsning af emalje Ætsning af dentin Emaljebonding Dentinbonding Dentinpriming Dias

Læs mere

RESTAURERINGER I PLAST

RESTAURERINGER I PLAST Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 8 RESTAURERINGER I PLAST INDIKATIONSOMRÅDE Plastmateriale kan finde anvendelse

Læs mere

Pola Office Brugsanvisning

Pola Office Brugsanvisning Pola Office Brugsanvisning BEMÆRK: 1. Kun til dentalbrug. 2. Patienter bør anvende beskyttelsesbriller. 3. Behandler bør anvende handsker, mundbind og handsker. 4. Brug ikke på gravide og ammende kvinder.

Læs mere

Nemmere og bedre. Hæv overliggeren for posteriore fyldninger. Filtek Bulk Fill Posteriort fyldningsmateriale. 50 års. erfaring. Restorative Solutions

Nemmere og bedre. Hæv overliggeren for posteriore fyldninger. Filtek Bulk Fill Posteriort fyldningsmateriale. 50 års. erfaring. Restorative Solutions Restorative Solutions Filtek Bulk Fill Posteriort fyldningsmateriale Nemmere og bedre Hæv overliggeren for posteriore fyldninger 50 års erfaring med kompositmaterialer Siden 1964 Filtek Bulk Fill Posteriort

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 5 MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Isolationsmaterialer

Læs mere

æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det?

æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det? æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det? tandlægeforeningens konference 2008 tandlæge Jan Frydensberg Thomsen Colosseumklinikken København Program hvorfor plast? kindtænder : præparation

Læs mere

Impregum. Polyæteraftryksmaterialer til Pentamix systemet. Vejen til et bedre aftryk

Impregum. Polyæteraftryksmaterialer til Pentamix systemet. Vejen til et bedre aftryk Polyæteraftryksmaterialer til Pentamix systemet Vejen til et bedre aftryk Impregum polyæteraftryksmateriale til Pentamix systemet. Præcise aftryk er resultatet af perfekte doserings- og aftryksteknikker,

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet FISSURFORSEGLING OG SEAL-BEHANDLING PÅ VOKSNE

Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet FISSURFORSEGLING OG SEAL-BEHANDLING PÅ VOKSNE Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet Præklinisk kursus i plastiske restaureringer, 4. sem. B Plastiske restaureringer 1, 5. sem. B Vejledning nr. 9 FISSURFORSEGLING

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

Brugsanvisning til Depend GelLack

Brugsanvisning til Depend GelLack Depend GelLack En ny generation af neglelak, der hærder i LED-lampe og giver et lakresultat, som holder i 2-3 uger. Depend GelLack er et nyt revolutionerende produkt, der er lettere at påføre end almindelig

Læs mere

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

ASPIJECT. ASPIJECT Safe. ASPIJECT Active PAROJECT INJEKTION

ASPIJECT. ASPIJECT Safe. ASPIJECT Active PAROJECT INJEKTION DENTAL INNOVATIONS INJEKTION ASPIJECT ASPIJECT Safe ASPIJECT Active PAROJECT Selvaspirerende tubulesprøjte til infiltrations- og ledningsanalgesi. Selvaspirerende tubulesprøjte med beskyttelse mod stikskader.

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Tandlægeskolen er under renovering De seneste 5 år har vi totalrenoveret klinikker og tekniske anlæg

Læs mere

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Rodstifter alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Holdbarheden af tænder restaureret med indirekte restaureringer afhænger bl.a. af restaureringernes retention og stabilitet. Undersøgelser har

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

H5i desinfektionsguide

H5i desinfektionsguide H5i desinfektionsguide Dansk Denne desinfektionsguide er beregnet for H5i-fugteren til flerpatientsbrug i søvnlaboratorium, klinik, hospital eller hos en behandler. Hvis du bruger H5i-fugteren som enkeltbruger

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

MATERIALE Den skærende del af alle rodkanalfile er fremstillet af en nikkeltitaniumlegering.

MATERIALE Den skærende del af alle rodkanalfile er fremstillet af en nikkeltitaniumlegering. WaveOne Gold system DA KUN TIL ODONTOLOGISK ANVENDELSE BRUGSANVISNING STERIL RECIPROKERENDE ENDODONTISK RODKANALFIL, REF. B ST W1GG OG STERILE RECIPROKERENDE ENDODONTISKE PRÆPARERINGSFILE REF. A 0751,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER BRUGSVEJLEDNING INTRODUKTION For at få størst mulig succes med dette produkt bør du læse følgende OVC trin-for-trin vejledning omhyggeligt. Både OVC brugsvejledning og OVC Quick Guide kan leveres fra Rhondium

Læs mere

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: INSTRUMENTER 137181-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueret

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik Lava 3M ESPE Ceram Hver enkelt farve er et mesterværk Zirkoniumoxid keramik med naturlig æstetik Gendan den naturlige elegance Tanden et af naturens mirakler! Rekonstruktion af dens perfekte skønhed til

Læs mere

DIN CEMENTGUIDE. Variolink Esthetics. Multilink Automix

DIN CEMENTGUIDE. Variolink Esthetics. Multilink Automix DIN CEMENTGUIDE Variolink Esthetics Multilink Automix CEMENTVALG Hvad cementeres oftest? Når du som tandlæge skal vælge cement, kan udbuddet af forskellige cementer være forvirrende hvad skal jeg vælge?

Læs mere

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK EXTRACORONALE ATTACHMENTS KRITERIER FOR VALG 3 VINKLER AF MATRICE DELEN Det extracoronale CEKA REVAX attachment leveres med tre forskelligt vinklede udbrændbare

Læs mere

Brugervejledning til Vivo 50 patientslangesæt, enkeltslange med udåndingsventil, genanvendelig

Brugervejledning til Vivo 50 patientslangesæt, enkeltslange med udåndingsventil, genanvendelig side 2 side 6 Brugervejledning til Vivo 50 patientslangesæt, enkeltslange med udåndingsventil, genanvendelig page 7 page 8 page 9 page 10 page 11 page 12 page 13 page 14 page 15 page 16 page 17 page 18

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale Alsidigt farvevalg giver flotte, æstetiske resultater Restaureringer, der matcher den naturlige tand Æstetik via farvevalg Farvesystemet

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

28/10/13 Dentaladhæsiver Sebastian Schlafer. Dentaladhæsiver

28/10/13 Dentaladhæsiver Sebastian Schlafer. Dentaladhæsiver Dias 1 Dentaladhæsiver I II III IV V VI VII Retention ad sølvamalgam og plast Ætsning af emalje Ætsning af dentin Emaljebonding Dentinbonding Dentinpriming Klorhexidin og dentinbonding Dias 2 I Retention

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta.

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta. 1/6 OZ 2062-321FM5-42-10 Loddepasta. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

SYNERGY KOMPOSITMATERIALE. 6 SELV-MATCHENDE FARVER ER DET ENESTE, DU HAR BRUG FOR Selv-matchende farver Naturlig opaliserende farver Ideel håndtering

SYNERGY KOMPOSITMATERIALE. 6 SELV-MATCHENDE FARVER ER DET ENESTE, DU HAR BRUG FOR Selv-matchende farver Naturlig opaliserende farver Ideel håndtering SYNERGY KOMPOSITMATERIALE 6 SELV-MATCHENDE FARVER ER DET ENESTE, DU HAR BRUG FOR Selv-matchende farver Naturlig opaliserende farver Ideel håndtering SYNERGY SYNERGY D6 FORMLEN TILBYDER DEN HØJESTE ÆSTETIK

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/5 ECOSOLDER RMA02 P3 M705 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Fill-Up! Dyb. Hurtig. Perfekt.

Fill-Up! Dyb. Hurtig. Perfekt. DOBBELTHÆRDENDE BULKKOMPOSIT Fill-Up! Dyb. Hurtig. Perfekt. www.coltene.com Dyb Ubegrænset lagtykkelse for fyldningen, da Fill-Up! er dualhærdende. Garanteret hærdning, selv ved meget dybe kaviteter Hurtig

Læs mere

Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder

Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder Det nye direkte komposit facaderystem. Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænderne COMPONEER

Læs mere

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Vedligeholdelses Manual dk www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Tillykke med valget af dit KOMPAN INDOOR produkt Du har valgt et produkt af høj kvalitet, som vil modstå års problemfri brug ved korrekt

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Plastrekonstruktion 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm rgsmål 4. semester Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Forbehandling af tanden Forbehandling

Læs mere

Leder. Indhold 3M ESPE MAGAZINE

Leder. Indhold 3M ESPE MAGAZINE Februar 24 Nr. 3 Årgang 2 3M ESPE MAGAZINE Leder Kære læsere, Kender du det spørgsmål som en tandlæge hyppigst stiller, når en sælger kommer ind på klinikken? Hvilke nyheder er der?. År efter år introducerer

Læs mere

Hensigten med dette afsnit er at diskutere nogle af de

Hensigten med dette afsnit er at diskutere nogle af de Spaltereducerende fyldnings- og cementeringsteknikker Preben Hørsted Bindslev, Erik Asmussen og Erik Keith Hansen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Isotrex 0,05 % gel Isotretinoin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Mantenga las instrucciones. Bedieningshandleiding. Инструкция по эксплуатации Гастрономические дозаторы с насосом

Mantenga las instrucciones. Bedieningshandleiding. Инструкция по эксплуатации Гастрономические дозаторы с насосом Bedienungsanleitung Pumpstationen Instruction manual Pump sauce dispenser Mode d emploi Pompe à sauces Manuale di utilizzo Dosatori per alimenti Mantenga las instrucciones Dispensador gastronómico Manual

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Adhæsiver og Adhæsiv teknikker.

Adhæsiver og Adhæsiv teknikker. Referat v. Joan Michelsen DTF- kursus. Charlottehaven, fredag d. 7.maj 2010 Adhæsiver og Adhæsiv teknikker. Kursusgivere: Claus-Peter Ernst - Mains, Germany (Universitet + privat praksis) Neil Jessup -

Læs mere

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale Alsidigt farvevalg giver flotte, æstetiske resultater Æstetiske resultater er blevet nemmere at opnå Dig Formlen på succes Selv med anvendelse

Læs mere

Æstetik i højsædet. Filtek Supreme XT. Universalt fyldningsmateriale

Æstetik i højsædet. Filtek Supreme XT. Universalt fyldningsmateriale Æstetik i højsædet Filtek Supreme XT Universalt fyldningsmateriale Filtek Supreme XT universalt fyldningsmateriale The Dental Advisor bedømte Filtek Supreme Best of 2003 preferred products i kategorien

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Tjek på klinikkens materialer

Tjek på klinikkens materialer Årskursus 2011 Tjek på materialerne hvorfor? Tjek på klinikkens materialer Gitte Gadegård, tandlæge, Nordenta Helle Hornhaver, tandlæge, SKT Aarhus Klinikken - Sikring af kvaliteten - Bedre økonomi - Rationel

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Farlige egenskaber, generelt Håndtering af materialer med farlige egenskaber: Undgå at komme i direkte

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

RelyX Unicem. Selvadhærerende Resincement. RelyX Fiber Post. Glasfiberstift. Overbevisende. resultater

RelyX Unicem. Selvadhærerende Resincement. RelyX Fiber Post. Glasfiberstift. Overbevisende. resultater RelyX Unicem Selvadhærerende Resincement RelyX Fiber Post Glasfiberstift Overbevisende resultater Best of 2003 Preferred Product Best of 2004 Preferred Product RelyX Unicem Høj styrke - nem at anvende:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Cobi lejringspuder Til særlige lejringsbehov

Cobi lejringspuder Til særlige lejringsbehov Cobi lejringspuder Til særlige lejringsbehov 20-100 KG Kan med fordel anvendes til: - Personer med pareser. - Sclerose. - Hjerneskadede. - Neurologiske patienter. - Smertepatienter. - Alvorligt syge patienter.

Læs mere

System information. PercoTop. Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 2.

System information. PercoTop. Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 2. System information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 2. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-System-datablad nr. DK / SYS_PT950.9 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NR UL-247-GB DANSK

SIKKERHEDSDATABLAD NR UL-247-GB DANSK NR UL-247-GB DANSK 1 IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Leverandør: HD SURFACE WIPES HELVEMED SA CH - 1227 Geneve Helvemed: + 41 22 718 7500 2 - KOMPOSITION Præparat: Kemisk natur:

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler SPT, Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/ kemiske artikler Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler I forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. UV-Klebstoff B 690-0. Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. UV-Klebstoff B 690-0. Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5 Trykt dato : 04.11.2008 Side 1 af 5 1. Identifikation af stoff/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet klæbestof Identifikation

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

2. FAREIDENTIFIKATION Ikke klassificeret som farligt ifølge EF- direktiver Direktiv om farlige stoffer og farlige produkter.

2. FAREIDENTIFIKATION Ikke klassificeret som farligt ifølge EF- direktiver Direktiv om farlige stoffer og farlige produkter. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Natriumklorid (NaCl) Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767

Læs mere

Brugsanvisning. USB oplader

Brugsanvisning. USB oplader Brugsanvisning USB oplader 1 Indhold Hvad USB oplader er beregnet til...3 Sikkerhedsinstrukser...4 Konformitet...5 Beskrivelse af de enkelte dele og leveringsomfanget...6 Tilslutning af USB oplader...8

Læs mere

ECO-ANTI-TEK ANTISPATTER SPRAY, SILIKONE-FRI til svejsning

ECO-ANTI-TEK ANTISPATTER SPRAY, SILIKONE-FRI til svejsning Pag.1 di 1 SIKKERHEDSDATABLAD ECO-ANTI-TEK ANTISPATTER SPRAY, SILIKONE-FRI til svejsning KEMISKE BASE Base: Syntetisk olie ikke silikone. Drivmiddel: Hydrocarbure denaturere, ikke-giftige, økologisk. VIGTIGSTE

Læs mere

Zenith Leverandørbrugsanvisning Agerskov d

Zenith Leverandørbrugsanvisning Agerskov d Zenith Leverandørbrugsanvisning Agerskov d. 22.02.05. 1. Produktidentificering: : 1.1 Produktnavn: Super Etch, Super Etch LV, Acid Etch Gel/ Liquid 1.2 Leverandør: Zenith Dental ApS Byggebjerg 8, 6534

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD iht. direktiv (EU) 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD iht. direktiv (EU) 1907/2006 Ausgabe: 05.07.2010 Side 1/6 1. STOF-/TILBEREDELSES- OG FIRMABETEGNELSE 1.1. Handelsnavn: GREEN&CLEAN BR, Brugsfærdig blanding til fjernelse af biofilm i slangesystemet på den dentale enhed, 1 flaske med

Læs mere