UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 30. oktober 2012 V Linatex A/S (Advokat Birgitte Stenbjerre) mod Linatech A/S (Advokat Søren Wolder Knudsen) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Linatech A/S (herefter Linatech) benyttelse af navnet Linatech som selskabsbetegnelse og som varemærke krænker Linatex A/S (herefter Linatex) ret til selskabsnavnet Linatex. Påstande Linatex har nedlagt påstand om, at Linatech skal ophøre med at benytte navnet Linatech og skal foranledige navnet slettet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Linatech har nedlagt påstand om frifindelse.

2 - 2 - Sagen blev anlagt ved retten i Holstebro den 12. april 2011 og i medfør af retsplejelovens 225, stk.3 henvist til Sø- og Handelsretten. Oplysningerne i sagen Linatex blev stiftet den 12. november 1951 og blev registreret i Erhvervs- og Selskabsregistreret den 22. januar 1952 med navnet Linatex A/S. Linatex har gennem alle årene leveret teknisk plast og gummi i halvfabrikata og som færdigt produkt til industrien. Af en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremgår, at branchen for Linatex er fremstilling af andre plastprodukter. Den 23. januar 2006 tilbagekaldte Linatex deres ansøgning om registrering af varemærket Linatex fra Patent- og Varemærkestyrelsen, idet det ikke havde været muligt at få accept hos Linatex Limited til at registrere det. Af Linatex vision fremgår, at de vil være kundernes foretrukne samarbejdspartner på teknisk plast og gummi, fra idé til løsning og implementering. De vil teknologisk være i front og vil erstatte metal med plast for et bedre miljø. Af undervisningsmateriale om plast som substitution til metal fremgår, at man ved at substituere metal med plast kan reducere vægten med op til 50 %, ligesom man kan opnå en prisreduktion på 7-42 %. Virksomheden Linatech blev startet i 1956 af Villy Jensen som en smedevirksomhed. I 1978 blev der stiftet et anpartsselskab med navnet Smedemester Villy Jensen Vium ApS, der fortsatte driften af den hidtil drevne smedevirksomhed. I 1989 blev navnet ændret til Vium Smede- og Maskinværksted A/S og den 6. december 2010 Linatech A/S. Af en pressemeddelelse fremgår, at navneskiftet var et signal om, at Linatech ikke længere var en traditionel smedevirksomhed, men en moderne, innovativ virksomhed med udvikling og fremstilling af proces- og maskinteknologi som en kernekompetence. Linatechs leverandør-kompetencer er beskrevet som bl.a. boring, bukning, CNC fræsning, maskiner, pladebearbejdning, spånløs bearbejdning, specialmaskiner, svejsning og underleverandør. Af en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremgår, at branchen for Linatech er fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi. Den 16. december 2010 gjorde Linatex indsigelse mod Linatechs navneændring og anførte, at det var i strid med selskabsloven og markedsføringsloven.

3 - 3 - Af en udskrift fra websiden ses, at både Linatech og Linatex fremkommer som resultat på en søgning. Begge virksomheder henvender sig til industrien i bred almindelighed. Af kundelister for Linatex og Linatech fremgår, at der er 3 kundesammenfald, Siemens Windpower A/S, Postdanmark og Has Meincke A/S/2 Ellgard Equipment A/S. Ved mails af 28. marts 2011, 4. april 2011, 8. april 2011 og 24. maj 2011 skrev Siemens til Linatex, selvom disse rettelig skulle have været sendt til Linatech. Den 4. januar 2012 modtog Linatex en faktura fra Scandiloc A/S, som skulle have været sendt til Linatech. Linatex modtog brev af 27. marts 2012 fra Duroc Machine Tool A/S, som rettelig skulle have været sendt til Linatech. Linatechs kunde Pamutec foretog en indbetaling af ,66 kr. til Linatex, selvom pengene skulle have været overført til Linatech. Forklaringer Ole Klauman har forklaret, at han har været i plastbranchen i 17 år og har været administrerende direktør i Linatex de sidste 3 år. Linatex leverer produkter i teknisk plast og gummi, som de producerer ved drejning, fræsning m.v. og bruger CNC styrede maskiner. Produktionen af plast oversteg produktionen af stål i 1989, og denne udvikling er fortsat lige siden. Plast kan endvidere erstatte metaller, træ og glas. Linatech definerer sig selv som underleverandør til industrien, og de kan i princippet lave de samme ting som Linatex. er en web portal, hvor man kan tegne abonnement og bruge den til bl.a. opslag af stillinger. Dernæst kan kunder søge på et bestemt produkt, og ved en sådan søgning kan både Linatex og Linatech fremkomme som mulig producent. Visionen for Linatex er lavet 2005 af hans forgænger. Linatex brochure er dækkende for deres virksomhed, men den ville se anderledes ud i dag. Linatex modtog en række mails fra deres fælles kunde Siemens, som skulle have været sendt til Linatech. Der blev heller ikke rettet på det efter Linatechs henvendelse til Siemens.

4 - 4 - De har derudover modtaget forskellige fakturaer, som skulle være sendt til Linatech, og en enkelt gang har de modtaget en elektronisk indbetaling, som skulle have været indbetalt til Linatech. Flemming Søeborg Sørensen har forklaret, at han er bestyrelsesformand i Linatex. Han købte selskabet i 2001 af et svensk firma. Da han overtog virksomheden, arbejdede de både i plast og metal - særligt bløde metaller, som kobber og messing. Han har været i plastbranchen i 50 år, og branchen har udviklet sig markant. Efter krigen regnede man med, at plast ville udgøre max. 5 % i forhold til metallerne, men i dag har plast overgået metallerne. Linatex bevægede sig gradvist fra metal til plast, og de tog en beslutning om, at plast var fremtiden. De havde en medarbejder, som havde en unik viden om plastbranchen, og i dag arbejder Linatex ikke længere med metaller, men er dog stadig i samme branche. Der har været en konstant udvikling af deres produkter, som er tekniske produkter. Alle produkter er specialdesignet, på nær et produkt. Navnet Linatex stammer fra starten af 1900 tallet, hvor et engelsk selskab, Linatex Limited, der havde nogle plantager i Malaysia, lavede gummi med en stor slidstyrke. I 1952 blev det danske aktieselskab Linatex A/S stiftet, og de fik tilladelse til at bruge firmanavnet Linatex, som bruges i resten af verden. Navnet, som også i Danmark udtales på engelsk, er således blevet brugt i 60 år i Danmark. Linatex repræsenterer Linatex Limited på det danske marked. De forsøgte at få registreret navnet som varemærke hos Patent-og Varemærkestyrelsen, men kunne ikke få accept fra Linatex Limited, som har en international registrering. Linatex er en del af en industrigruppe, der ejes af ham. Gruppen har kunder, hvoraf kunder er gruppe A-kunder. Linatex har ca. 700 kunder om året, hvoraf 300 er væsentlige kunder. Linatex har på et tidspunkt haft over 100 ansatte. De har brugt år på at markedsføre navnet, og det er meget kendt inden for den tekniske branche. Han er blevet spurgt af flere, hvad han har startet op i Jylland, og nogle af deres kunder er nervøse.

5 - 5 - Henrik B. Jeppesen har forklaret, at han har været administrerende direktør i Linatech siden den 1. juli Linatech er en kompetencevirksomhed omkring produktionsoptimering. De lægger vægt på at definere kundernes behov, herunder hvilke maskiner der skal bruges. De laver hele layoutet til en specialmaskine, og de producerer både maskinen, transportbåndet og selve elstyringen af maskinen. De arbejder udelukkende i metaller, særligt i stål. De køber plastkomponenter. Selvom de kan arbejde med plast, ønsker de det ikke. De producerer ikke komponenter, men udelukkende maskiner. Deres målgruppe er industrien generelt, idet de leverer produktionsenheder, procesoptimering m.v. De har 50 medarbejdere. Da han tiltrådte, var det allerede besluttet, at virksomheden skulle have nyt navn. Det tidligere navn var en hæmsko henset til deres udvikling af virksomheden. Han ved ikke, hvilke undersøgelser der blev foretaget i forbindelse med navneskiftet, men han spurgte Dahl Advokatfirma, som efter en undersøgelse fandt, at Linatex og Linatex Limited var registrerede. Han kendte ikke Linatex, før han begyndte hos Linatech. Han kontaktede Siemens efter de fejlleverede mails til Linatex og forklarede, at de skulle rette mailadressen. Derudover modtog han en forespørgsel fra en kunde, som ikke lå indenfor Linatechs kompetenceområde. Henvendelse var ikke adresseret til hverken Linatex eller Linatech, og han sendte den derfor ikke videre til Linatex. Hanne L. Espersen har forklaret, at hun er medejer af Linatech. Hun har siddet i bestyrelsen siden 1999, men hun arbejder ikke i virksomheden. Hun deltog i ansættelsen af Henrik B. Jeppesen. Den tidligere direktør havde været syg siden 2008, og han døde i Der var finanskrise i Danmark, og der skulle lægges en ny strategi. De var nødt til at have en kompetent direktør, da de gerne ville ekspandere og have en bedre virksomhed. Tanken om et navneskift opstod på et møde i februar 2009, som en del af strategiændringen. På mødet stillede direktøren og hendes bror spørgsmålstegn ved navnet, da det ikke passede til virksomheden. Da de gerne ville ind på det tyske marked, kunne det ikke begynde med bogstavet V. Hun kom til at tænke på børnebørnenes navne og nåede frem til,

6 - 6 - at de kunne benytte forbogstaverne i alle børnebørnenes navne. Dernæst skulle det indeholde Tech, da det skulle signalere teknik. De var blevet en teknisk virksomhed og dermed en helt anden virksomhed end den, hendes far startede. Hun ved ikke, hvilke undersøgelser der blev foretaget om evt. navnekollision. Parternes synspunkter Linatex har gjort gældende, at Linatechs anvendelse af navnet Linatech er i strid med selskabslovens 2, idet navnet ikke tydeligt adskiller sig fra navnet Linatex. Det påhviler anmelderen før registrering eller anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at foretage omhyggelige undersøgelser af, om navnet tydeligt adskiller sig fra bestående navne, mærker m.v. Det må efter Hanne Espersens forklaring lægges til grund, at der ikke er foretaget undersøgelser, da der ikke foreligger oplysninger herom. Dernæst er det i strid med varemærkelovens 4, idet varemærket Linatex er beskyttet som varemærke efter 60 års brug, og idet Linatech er forveksleligt med Linatex. Ved vurderingen af forvekslelighed skal der foretages en helhedsbedømmelse. De første 6 bogstaver i navnene er identiske, og der foreligger lyd- og synsmæssig lighed mellem de to navne. Der kan ikke alene ses på endelserne Tex og Tech. Dernæst er der de facto sket forveksling mellem de to virksomheder, herunder bl.a. ved, at Siemens flere gange har sendt mails til Linatex, som skulle have været sendt til Linatech. Der er branchesammenfald mellem Linatex og Linatech, idet begge parter arbejder med CNC fræsning, spånløs bearbejdning, svejsning m.v. Dernæst har Linatech selv angivet sin branche som fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi og maskinindustri. Da der er en væsentlig substituerbarhed mellem parternes produkter, har Linatech en meget væsentlig interesse i at lægge sig tæt op af Linatex. Anvendelsen af navnet Linatech er som følge heraf også i strid med markedsføringslovens 18, jf. 1. Linatech har gjort gældende, at Linatechs benyttelse af navnet Linatech ikke er i strid med selskabslovens 2, varemærkelovens 4 og markedsføringslovens 18.

7 - 7 - Selskabsloven opstiller et krav om, at selskabers navne skal adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved forvekslelighedsvurderingen efter selskabsloven og varemærkeloven skal der foretages en helhedsvurdering, som også inkluderer særprægsgraden af navnene og branchesammenfald. Selskabsnavnene er såvel begrebsmæssigt som udtalemæssigt forskellige, idet det særligt bemærkes, at Linatex udtales på engelsk. Forstavelsen Lina har ringe særpræg og findes i mange selskabsnavne. Der må derfor ved forvekslelighedsbedømmelsen lægges vægt på endelserne tech og tex. Der foreligger ikke forvekslelighed mellem disse, hverken fonetisk, visuelt eller ud fra en helhedsvurdering. Ordene er anerkendte forkortelser, som har hver sin betydning, idet Tech kommer fra Technology og Tex kommer fra Textile. Hertil kommer, at Linatex ikke har en varemærkebeskyttelse, idet navnet ikke er registreret, og der ikke er dokumenteret en brug. Linatex har endvidere ikke kunnet opnå tilladelse fra Linatex Limited til at lade navnet registrere. Der er alene konstateret ganske få tilfælde af forveksling fra samme virksomhed, modsat afgørelserne U H og Sø- og Handelsrettens afgørelse af 25. september 2002 (Aston), hvor der var tale om betydelige tilfælde af forveksling. Der er endvidere ikke konstateret en forveksling mellem parternes produkter. Der er ikke branchesammenfald, og parterne er ikke i direkte konkurrence med hinanden, uanset der måtte være et vist sammenfald i parternes kundesegment og kredse. Linatex arbejder alene i plast og fremstiller primært komponenter, hvorimod Linatech fremstiller hele maskiner og beskæftiger sig med procesoptimering. Parternes forretningsområde ligger derfor meget langt fra hinanden. Det må herefter lægges til grund, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem de to navne. Markedsføringslovens 18 er ikke relevant for sagen, idet spørgsmålet er reguleret af selskabslovens 2. Sø- og Handelsrettens afgørelse

8 - 8 - Begge virksomheder henvender sig til industrien generelt. Linatex producerer og leverer enkeltelementer i teknisk plast og gummi, hvorimod Linatech laver processtyring og maskiner til industrien. Der foreligger dermed ikke branchesammenfald eller varesammenfald. Linatex har været brugt i 60 år i Danmark, men der er ikke ført bevis for, at det som varemærke er velkendt her i landet. Herefter er anvendelsen af navnet Linatech ikke i strid med varemærkelovens 4. Ved forvekslelighedsvurderingen efter selskabslovens 2 lægger retten til grund, at navnet Linatech synsmæssigt ligger meget tæt op af navnet Linatex, idet de første 6 bogstaver er ens. Navnene har imidlertid forskellig udtale på den første del, idet Linatex, efter det oplyste udtales på engelsk. Hertil kommer, at Lina er en meget svag bestanddel af navnet, hvorfor det må antages, at gennemsnitsforbrugeren vil hæfte sig mest ved den sidste stavelse, henholdsvis Tex og Tech, som signalerer henholdsvis tekstil og teknologi. Herefter, og da der alene har foreligget ganske få tilfælde af faktisk forveksling, finder retten, at der ikke foreligger risiko for forveksling af virksomhederne. Linatechs anvendelse af selskabsnavnet Linatech er derfor ikke i strid med selskabslovens 2. Endvidere findes det heller ikke i strid med markedsføringslovens 18, hvorfor Linatech frifindes for Linatex påstande. Linatech A/S frifindes. Thi kendes for ret: Linatex A/S skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til Linatech A/S med kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8a. Torben Svanberg Mette Christensen Jørgen Andersen (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 30. oktober 2012

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. oktober 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Torben Svanberg

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 5. marts 2015. U-3-10 e-takeaway ApS (advokat Lars Cort Hansen) mod Just-Eat.dk ApS (advokat Morten Stadil) og U-6-10 Pizza.dk (advokat Lars Cort

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. april 2013 V-79-11 Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark (Divisionsforeningen) (Advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 16. februar 2011. V-42-09 1) Lyngholm Kloak Service I/S 2) Lyngholm Kloak-Renovering A/S 3) Lyngholm TV-Inspektion ApS (Advokat Hanne Weywardt)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. september 2013 V-40-12 1) Danske Familierestauranter A/S 2) Jensen s Bøfhus A/S (begge advokat Dan Bjerg Geary) mod 1) Sæby Fiskehal ApS 2) Jacob

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2010 V-101-08 Billedbutikken Odense ApS (advokat Claus Barrett Christiansen v/advokatfuldmægtig Louise Mühlbach) mod Pixelpartner

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2009 V 113 08 Indledning 1) Peter Opsvik 2) Stokke AS (Advokat Per Håkon Schmidt) mod Basson Baby ApS (Advokat Mads Marstrand Jørgensen)

Læs mere

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0085000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 25. januar 2006 blev af retten i sagen V-85-03 Bonnier Publications A/S (Advokat Nicolai Lindgreen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM -CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1033003 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. august 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1033-14:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) samt medlemmerne direktør Kai Wöldike Bested og

Læs mere

DOM. Sagens spørgsmål er, om sagsøgeren, TIVOLI A/S registrerede rettigheder til mærket TI-

DOM. Sagens spørgsmål er, om sagsøgeren, TIVOLI A/S registrerede rettigheder til mærket TI- - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. maj 2010 V-23-09 TIVOLI A/S (Advokat Jens Jakob Bugge) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat Charlotte Kunckel) Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

DOM. 1) Silverbullit. v/christopher Hvitved Mclaughlin, Daniel Rosenthal Plon, Kristoffer Sjelberg og. Mads Michelsen

DOM. 1) Silverbullit. v/christopher Hvitved Mclaughlin, Daniel Rosenthal Plon, Kristoffer Sjelberg og. Mads Michelsen - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. august 2014 V-35-13 1) Silverbullit v/christopher Hvitved Mclaughlin, Daniel Rosenthal Plon, Kristoffer Sjelberg og Mads Michelsen (Alle

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere