I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I

Transkript

1 KØBENHAVN. AARHUS. LONDON BRUXELLES I<ROMANN ADVOKATFIRMA FREMSENDT MED ANBEFALET BREV www. m a rti nus-webcenter.d k v/søren Ingemann Larsen Vesterled 35, st København Ø. SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL FAX DIR ANSVARLIG PARTNER: MARTIN DAHL PEDERSEN 11. marts 2013 J.nr DOV/DOV DOK. NR MARTINUS IDEALFOND - OPHAVSRETSKRÆNKELSE Jeg skriver til dig på vegne af min klient, Martinus Idealfond. Baggrunden for min henvendelse er, v/søren Ingemann Larsen ("www.martinus-webcenter.dk") på ulovlig vis har eksemplarfremstillet, udgivet og tilgængeliggjort en række faksimiliudgaver af Martinus Thomsens originale værker, som min klient har ophavsrettighederne til. Min klient har ad flere omgange indskærpet over for krænkelserne skal ophøre. Indskærpelserne er imidlertid ikke blevet taget til efterretning. Min klient ønsker forts en mindelig løsning af nærværende krænkelsessag, men har efterhånden mistet troen på, den mulighed er til stede. Min klient har imidlertid besluttet sig for give en sidste chance for anerkende og ophøre med sin lovstridige adfærd. Min klient har derfor bedt mig fremsende vedlagte udkast til stævning, som vil blive indleveret til retten efter udløbet af den nedenfor angivne frist, med mindre forinden har indgået forlig med min klient på nedenstående vilkår. En forligsmæssig løsning vil således indebære, 1. straks standser alle former for tilgængeliggøreise for almenheden ved offentlig fremførelse af værkerne; Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (bog 1-3), Logik, Bisættelse, 28 Småbøger, Martinus' foredrag, Martinus' svar på diverse spørgsmål samt en samling af Martinus' symboler og artikler ("Værkerne"), 2. straks standser alle former for medvirken til salg af værkerne; Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (bog 1-3), Logik, Bisættelse og 28 Småbøger og i den forbindelse fjerner henvisningen på til CVR-NR. DK REG ADR. SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø WWW. KROMAN N REU M ER T. C OM

2 Kosmologisk Informion v/ruth Olsens salg af fysiske eksemplarer af taksimiliudgaver af Livets Bog, Det Evige Verdensbillede, Logik, Bisættelse og Sm~bøgerne. 3. straks standser alle former for medvirken til offentlig fremførelse af 77 lydfiler indeholdende Martinus' foredrag uploadet p~ Fonden Det Tredie Testamentes hjemmeside, og i den forbindelse fjerner følgende link til Fonden Det Tredie Testamentes hjemmeside: http ://www. martinus-webcenter.d k/martinus-foredrag. html, 4. fremover afst~r fra anvendelse af min klients ophavsretsbeskyttede værker foruden forudg~ende indhentelse af min klients tilladelse, 5. betaler et/en skønsmæssigt fasts vederlag, erstning og godtgørelse p~ samlet DKK til min klient, jf. ophavsretslovens 83, 6. betaler en andel af de til sagen knyttede advokomkostninger p~ DKK , og 7. offentliggør en af min klient p~ forh~nd godkendt notits i tidsskrifterne Den Ny Verdensimpuls og Kosmos, hvoraf fremg~r, agerer i overensstemmelse med ovenst~ende vilk~r. De angivne beløb er eksklusive moms. S~fremt er indstillet p~ indg~ et forlig i overensstemmelse med de ovenfor angivne krav, vil min klient acceptere afslutte sagen p~ det foreliggende grundlag. Som nævnt vil min klient i mods fald iværksætte retslige skridt med henblik p~ standse krænkelsen af sin ophavsret. I forbindelse med den potentielle iværksættelse af retslige skridt m~ p~regne blive p~lagt betale et anseeligt højere beløb til min klient end de ovenfor fremste økonomiske krav. Herudover vil der p~løbe sagen yderligere sagsomkostninger, som det tillige p~hviler betale. Tilsagn om, er indstillet p~ indg~ et forlig i overensstemmelse med de ovenfor angivne krav, kan ske ved, senest 10 dage fra dags do returnerer en af underskrevet kopi af dette brev til mig. Dette kan gøres ved almindeligt brev, fax eller . Jeg vil herefter sørge for udarbejdelsen af en egentlig forligsaftale. I forbindelse med, returnerer en underskrevet kopi af dette brev, skal tillige fremsende dokumention for antallet af eksemplarfremstillinger henholdsvis udgivelser og solgte enheder af hvert af Værkerne. Ligeledes skal 2

3 oplyse, om forlaget har eksemplarfremstillet, udgivet eller tilgængeliggjort andre kopier af Martinus Thomsens værker, og i s~ fald oplyse antallet heraf. Jeg tager forbehold for opkræve renter af de anførte beløb i henhold til renteloven 3, stk. 2. Jeg ser frem til høre fra forinden udløbet af den angivne frist. 3

4 KØBENHAVN AARHUS LONDON BRUXELLES I<ROMANN ADVOKATFIRMA UDKAST STÆVNING SAG Københavns Byret Domhuset Nytarv København K SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL FAX ANSVARLIG PARTNER: MARTIN DAHL PEDERSEN 11. marts 2013 J.nr Martinus Idealfond CVR Mariendalsvej Frederiksberg (advok Martin Dahl Pedersen) MOD Åndsvidenskabsforlaget v/kurt Christiansen Limfjordsvej Vanløse Kosmologisk Informion CVR Klintvej 104, Klint 4500 Nykøbing Sjælland Kosmologisk Informion v/ruth Olsen CVR Klintvej 104, Klint 4500 Nykøbing Sjælland v/søren Ingemann Larsen Vesterled 35, st København Ø DOV/IGJ/ / l 11. MARTS 2013 CVR-NR DK '1 REG ADR. SUNDKROGSGADE 5 DK-21 GO KØBENYAVN Ø WWW. KROMAN N REU MERT. COM

5 .. I<ROMAN N Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Faundion CVR Vestre Gade 6A 2605 Brøndby og Livets skole i Andsvidenskab v/jan Langekær Vestre Gade 6A 2605 Brøndby Som advok for Martinus Idealfond ("sagsøger") indstævner jeg herved Andsvidenskabsforlaget v/kurt Christiansen ("Andsvidenskabsforlaget"), Kosmologisk Informion (fonden) og Kosmologisk Informion v/ruth Olsen (benævnes samlet som "Kosmologisk Informion"), martinuswebcenter.dk v/søren Ingemann Larsen ("martinus-webcenter.dk"), Fonden Det Tredie Testamente/The Third Testament Faundion ("DTT") og Livets skole i Andsvidenskab v/jan Langekær ("Livets Skole") (herefter benævnes indstævnte samlet som "sagsøgte") for Københavns Byret under henvisning til retsplejelovens 250, stk. l, vedrørende subjektiv kumulion. Forkortelser defineret under afsnit 2 benyttes tillige i afsnit l. For Københavns Byret nedlægger jeg følgende p~stande: l. PASTANDE 1.1 Andsvidenskabsforlaget Andsvidenskabsforlaget skal anerkende have været uberettiget til udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værker, Livets Bog (bind I-VII), Bisættelse, Det Evige DOV/IGJ/ /

6 l< ROMAN N Verdensbillede (Bog 1-3), Logik samt 25 Småbøger ved eksemplarfremstilling, udgivelse og tilgængeliggøreise for almenheden via spredning af kopier af værkerne Åndsvidenskabsforlaget skal anerkende have været uberettiget til udnytte Martinus' oprindelige manuskript til introduktionsbogen til Værket, der er sagsøgers ophavsretligt beskyttede værk, ved eksemplarfremstilling, udgivelse og tilgængeliggøreise for almenheden af værket via spredning i ændret skikkelse under titlen Martinus ufuldendte manuskript til bogen "Det Tredie Testamente". Subsidiært skal Åndsvidenskabsforlaget anerkende have været uberettiget til udnytte Martinus' oprindelige manuskript til introduktionsbogen til Værket, der er sagsøgers ophavsretligt beskyttede værk, ved eksemplarfremstilling, udgivelse og tilgængeliggøreise for almenheden via spredning af værket Martinus ufuldendte manuskript til bogen "Det Tredie Testamente" Åndsvidenskabsforlaget skal ophøre med eksemplarfremstille og tilgængeliggøre værkerne nævnt under påstand og til almenheden via spredning, herunder skal Åndsvidenskabsforlaget ophøre med udbyde værkerne til salg Åndsvidenskabsforlaget skal til sagsøger betale vederlag, erstning og godtgørelse med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker Åndsvidenskabsforlaget skal udlevere til sagsøger og endeligt fjerne fra handelen samtlige eksemplarer af værkerne nævnt under påstand og 1.1.2, som Åndsvidenskabsforlaget er ansvarlig for Åndsvidenskabsforlaget skal for egen regning offentliggøre den endelige dom. 1.2 Kosmologisk Informion Kosmologisk Informion skal anerkende have været uberettiget til udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værker; Livets Bog (bind I-VII), Bisættelse, Det Evige Verdensbillede (Bog 1-3), Logik, 25 Småbøger og Martinus' oprindelige manuskript til introduktionsbogen til Værket ved tilgængeliggøreise af ulovlige kopier af værkerne for almenheden via spredning Kosmologisk Informion skal ophøre med tilgængeliggøre værkerne nævnt under påstand for almenheden via spredning, herunder skal Kosmologisk Informion ophøre med udbyde værkerne til salg Kosmologisk Informion skal til sagsøger betale vederlag, erstning og godtgørelse med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. DOV/IGJ/ /

7 1.2.4 Kosmologisk Informion skal endeligt fjerne fra handelen og udlevere til sagsøger samtlige eksemplarer af værkerne nævnt under p3stand 1.2.1, som Kosmologisk Informion er ansvarlig for Kosmologisk Informion skal for egen regning offentliggøre den endelige dom skal anerkende have været uberettiget til udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værker; Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (bog 1-3), Logik, Bisættelse, 28 Sm3bøger, Martinus' foredrag, Martinus' svar p3 diverse spørgsm31 samt en samling af Martinus' symboler og artikler, jf. bilag l, ved tilgængeliggøreise for almenheden via offentlig fremførelse af kopier af værkerne skal anerkende uberettiget have medvirket til udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værker; Livets Bog, Det Evige Verdensbillede, Logik, Bisættelse og 5m3bøgerne ved for almenheden tilgængeliggøre de nævnte værker via spredning skal anerkende uberettiget have medvirket til udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede lydfiler med Martinus' foredrag ved for almenheden tilgængeliggøre via offentlig fremførelse 77 lydfiler indeholdende Martinus' foredrag skal ophøre med for almenheden tilgængeliggøre værkerne nævnt under p3stand via offentlig fremførelse, og i den forbindelse skal fjerne de nævnte værker uploadet p3 internettet via dette link: http ://martinus-webcenter.dk/martinus-boger. html skal ophøre med sin medvirken til tilgængeliggøreise for almenheden via spredning af værkerne nævnt under p3stand 1.3.2, og i den forbindelse skal fjerne henvisningen p3 til Kosmologisk Informions salg af fysiske eksemplarer af taksimiliudgaver af Livets Bog, Det Evige Verdensbillede, Logik, Bisættelse og 5m3 bøgerne. DOV/IGJ/ /

8 I<ROMAN N skal ophøre med sin medvirken til tilgængeliggøreise for almenheden via offentlig fremførelse af værkerne nævnt under p3stand 1.3.3, og i den forbindelse skal fjerne linket til DTT's hjemmeside (http://www.martinus-webcenter.dk/martinus-foredrag.html), hvor DTT tilbyder gris download af 77 lydfiler med Martinus' foredrag skal til sagsøger betale vederlag, erstning og godtgørelse med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker skal for egen regning offentliggøre den endelige dom. 1.4 DTT og Livets Skole DTT og Livets Skole skal anerkende have været uberettiget til udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værker; Livets Bog (bind I-VII), Bisættelse, Det Evige Verdensbillede (Bog 1-3), Logik, 28 Småbøger, Martinus' symboler samt SO af Martinus' foredrag i mp3-form (bilag 13) ved tilgængeliggøreise for almenheden via spredning af kopier af værkerne DTT og Livets Skole skal anerkende have været uberettiget til udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værker; 13 5m3bøger oplistet under afsnit 2.1.S, jf. bilag 2, ved eksemplarfremstilling, udgivelse og tilgængeliggøreise for almenheden via spredning af kopier af værkerne DTT skal anerkende uberettiget have medvirket til udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værker; Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (bog 1-3), Logik, Bisættelse, 28 Småbøger, Martinus' foredrag, Martinus' svar på diverse spørgsm31 samt en samling af Martinus' symboler og artikler, jf. bilag 1, ved for almenheden tilgængeliggøre de nævnte værker via offentlig fremførelse DTT skal anerkende uberettiget have udnyttet sagsøgers ophavsretligt beskyttede lydfiler med Martinus' foredrag ved for almenheden tilgængeliggøre 77 lydfiler indeholdende Martinus' foredrag via offentlig fremførelse DTT og Livets Skole skal ophøre med eksemplarfremstilling. udgivelse eller tilgængeliggøreise for almenheden via spredning af værkerne nævnt under p3stand og DTT skal ophøre med sin medvirken til tilgængeliggøreise for almenheden via offentlig fremførelse af værkerne nævnt under p3stand 1.4.3, og i den forbindelse skal DTT fjerne henvisningen til /martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html p3 forsiden af DOV/!GJ/ / s

9 l< ROMAN N DTT skal ophøre med for almenheden tilgængeliggøre værkerne nævnt under påstand via offentlig fremførelse, og i den forbindelse skal DTT fjerne de nævnte værker uploadet via dette link: DTT og Livets Skole skal til sagsøger betale vederlag, erstning og godtgørelse med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker DTT og Livets Skole skal endeligt fjerne fra handelen og udlevere til sagsøger samtlige eksemplarer af værkerne nævnt under påstand og 1.4.2, som DTT og Livets Skole er ansvarlig for DTT og Livets Skole skal for egen regning offentliggøre den endelige dom. *** Der tages forbehold for ændringer af eksisterende påstande samt tilføjelse af yderligere påstande. 2. SAGSFREMSTILLING 2.1 Sagens parter Sagsøger Martinus Åndsvidenskabelige Institut (også kaldet "Martinus Institut") er en selvejende, almennyttig institution, som er stiftet af Martinus Thomsen ( ) ("Martinus") med det formål formidle Martinus' åndsvidenskabelige forfterskab til omverdenen. Som følge af en lovændring blev Martinus Institut i 1996 ændret til en fond, der fik navnet "Martinus Idealfond". Det fremgår af l, stk. l, i vedtægterne for Martinus Idealfond, fonden tillige benytter og kendes under navnet "Martinus Åndsvidenskabelige Institut", jf. bilag 3. Martinus Institut/Martinus Idealfond vil herefter blive benævnt som "sagsøger". Sagsøgers såkaldte "råd" har det overordnede ansvar for sagsøgers arbejde og udgør sagsøgers bestyrelse. Rådets formand er Willem Johannes Kuijper, mens de øvrige fire medlemmer er Per Jan Neergaard, Jacob Kølle Christensen, Trine Møller og Liesel Lind. Martinus' samlede værk har titlen Det Tredje Testamente ("Værket"). Værket består først og fremmest af hovedværket Livets Bog (bind I-VII). Hovedværket suppleres af DOV/IGJ/ /

10 I<ROMAN N Det Evige Verdensbillede (bog 1-5) samt bøgerne Logik, Bisættelse og Den Intellektualiserede Kristendom. Herudover omfter Værket 28 mindre bøger ("Sm~bøger") samt et stort antal artikler og b~nd-/videooptagede foredrag. Dele af Værket er overs til 23 sprog, mens dele af Værket sælges af sagsøger p~ 19 sprog. Sagsøgers hjemmeside (www.martinus.dk) findes p~ 17 sprog foruden dansk. Det er muligt læse og søge i Værket p~ dansk og enkelte andre sprog. Originalmanuskriptet og førsteudgaven af Livets Bog (bind I-VII) er tilgængelig p~ sagsøgers hjemmeside til online læsning, men ikke til download. Martinus har ved gavebrev af 18. juni 1980 overdraget ansvaret og rettighederne til samtlige sine værker, herunder Værket, til sagsøger, jf. bilag 4. Sagsøger udgiver tidsskriftet Kosmos 10 gange om ~ret bl.a. med henblik p~ oplyse interesserede om Martinus' analyser og derved øge forst~elsen af hans verdensbillede Åndsvidenskabsforlaget Åndsvidenskabsforlaget er et forlag, der udgiver Martinus' værker samt litterære værker forftet af Kurt Christiansen med relion til Martinus og hans verdensbillede. S~ledes har Kurt Christiansen i 2010 via Åndsvidenskabsforlaget i følge eget udsagn udgivet Livets Bog (Bind I-VII) i 500 eksemplarer. Livets Bog er af Kurt Christiansen udgivet i en s~kaldt faksimiliudgave, som er en scannet kopi af l. udgaven af Livets Bog, der blev udgivet af Martinus i ~rene 1932 til 1960, jf. bilag 5. Kurt Christiansen har endvidere via Åndsvidenskabsforlaget udgivet taksimiliudgaver af bl.a. Bisættelse (genudgivelse af Martinus' værk fra 1951), jf. bilag 6, Logik (genudgivelse af Martinus' værk fra 1938), jf. bilag 7, Det Evige Verdensbillede (Bog 1-3) (genudgivelse af Martinus' værk fra 1963 til 1968), jf. bilag 8, samt 25 Sm~bøger, jf. bilag ~. Listen over Kurt Christiansens udgivne Sm~bøger, der blev offentliggjort p~ side 61 i tidsskriftet Den Ny Verdensimpuls nr. 2/2012, fremlægges som bilag 10. Tidsskriftet Den Ny Verdensimpuls er beskrevet nedenfor under afsnit Kosmologisk Informion Kosmologisk Informion er et forlag, der formidler udgivelse og salg af litterur, der relerer sig til Martinus og hans ~ndsvidenskab. Kosmologisk Informion er endvidere redaktør af kvartalstidsskriftet Den Ny Verdensimpuls. DOV/IGJ/ /

11 Kosmologisk Informion fungerer også som en boghandel under navnet Bogbiksen, der sælger bøger af og om Martinus og hans verdensbillede. Som bilag 11 fremlægges udskrift fra hjemmesiden hvoraf fremgår hvilke bøger, der bl.a. sælges i Bogbiksen. Ruth Olsen sælger i Bogbiksen følgende kopier af Martinus' originale værker udgivet af Kurt Christiansen på Åndsvidenskabsforlaget: Livets Bog (bind I-VII) Bisættelse Det Evige Verdensbillede (Bog 1-3) Logik 25 Småbøger I Bogbiksen sælger Ruth Olsen endvidere Martinus ufuldendte manuskript til bogen "Det Tredie Testamente" udgivet af Åndsvidenskabsforlaget Søren Ingemann Larsen er ansvarshavende for og registrant af hjemmesiden martinuswebcenter.dk. Ifølge Søren Ingemann Larsen er formålet med webstedet oplyse om Værket og tilgængeliggøre Værket i dets originale form. Således har Søren Ingemann Larsen via martinus-webcenter.dk gjort det muligt for enhver vederlagsfrit downloade kopier af trykte førsteudgaver af Livets Bog (bind I VII), Det Evige Verdensbillede (bog 1-4), Bisættelse, 28 Småbøger, Martinus' bånd- og videooptagede foredrag, Martinus' svar på diverse spørgsmål samt en samling af symboler og artikler, jf. bilag DTT og Livets Skole DTT har sammen med Stiftelsen Tredie Testamente den selverklærede opgave informere om Værket, gøre informionen globalt tilgængelig og stille informionsmeriale til rådighed. DTT's hjemmeside er tilgængelig via dette link: Med henblik på efterleve ovennævnte opgaver har DTT bl.a. stiftet Livets Skole, der tilbyder undervisning i og om Værket. DOV/!GJ/ /

12 Jan Langekær er den ansvarlige bag Livets Skole. Foruden undervisning p~ kurserne st~r Jan Langekær s~ledes for de administrive opgaver. Livets Skoles hjemmeside kan findes via dette link: Martinus' værker udgivet som pirkopier p~ Åndsvidenskabsforlaget sælges i forbindelse med kursusaktiviteterne, hvilket bl.a. fremg~r af side 33 (højre spalte) i Jan Langekærs artikel i Den Ny Verdensimpuls nr. 2/2012 (bilag 12), og side i Den Ny Verdensimpuls 1/2013 (bilag 13). S~ledes sælger Jan Langekær via sine kursusaktiviteter følgende kopier af Martinus' værker: Livets Bog (bind I-VII), Bisættelse, Det Evige Verdensbillede (Bog 1-4), Logik og 28 Sm~bøger. Af bilag 13 fremg~r endvidere, DTT og Livets Skole omdeler en oversigtsfolder over Martinus' ophavsretsbeskyttede symboler. Det fremg~r endvidere p~ side 48 i Den Ny Verdensimpuls nr. 4/2010 (bilag 2), Jan Langekær har f~et trykt et oplag af Sm~bøger i Tjekkiet med henblik p~ salg dels via Jan Langekærs udadvendte aktiviteter, herunder kursusaktiviteter, dels via Bogbiksen, jf. bilag 11 og 2. Det drejer sig om følgende Sm~bøger (numrene i parentes er sagsøgers officielle nummerering): Menneskehedens skæbne (1) P~ske (2) Hvad er sandhed (3) Omkring min missions fødsel (4) Den ideelle føde (S) Blade af Guds billedbog (6) Den længst levende afgud (7) Menneskeheden og verdensbilledet (8) Mellem to verdensepoker (9) Kosmisk bevidsthed (10) Bønnens mysterium (11) Vejen til indvielse (12) Juleevangeliet (13) DOV/IGJ/ /

13 Endelig har DTT på følgende web-adresse, uploadet 77 af Martinus' foredrag. Udskrift fra DTT's hjemmeside med angivelse af de enkelte foredrag fremlægges som bilag Sagens forløb Andsvidenskabsforlaget og Kosmologisk Informion Livets Bog (bind I-VII) Den 10. februar 2010 afleverede Jan Langekær til sagsøger tre sæt af Martinus' hovedværk, Livets Bog (bind I-VII), udgivet på Andsvidenskabsforlaget. I pakken var vedlagt et håndskrevet brev fra Ruth Olsen (bilag 15) samt kopi af to artikler af henholdsvis Ruth Olsen og Kurt Christiansen, der blev bragt i Den Ny Verdensimpuls nr. 1/2010, og som omhandlede Andsvidenskabsforlagets udgivelse af Livets Bog, jf. bilag 16. Sagsøger konsterede, der var tale om en scannet kopi af l. udgaven af Livets Bog, som Martinus udgav i 1932, hvilket også eksplicit fremgår af vedlagte note og artikler, jf. bilag 15. Med henvisning til, sagsøger via gavebrev af 18. juni 1980 (bilag 4) har ophavsretten til samtlige Martinus' værker, skrev sagsøger den 12. februar 2010 et brev til Kurt Christiansen med kopi til blandt andre Ruth Olsen, der var tale om en ophavsretlig krænkelse, og sagsøger ikke kunne acceptere udgivelsen og salget af Andsvidenskabsforlagets ulovlige kopi af Livets Bog. Det blev over for Kurt Christiansen indskærpet, han straks skulle ophøre med udgivelsen af det krænkende værk samt sørge for, salg og anden distribution af værket blev stoppet. Brevet fremlægges som bilag 17. Kurt Christiansen besvarede skriftligt sagsøgers henvendelse ved brev af 13. februar 2010, jf. bilag 18. Af brevet fremgår bl.a. følgende: "Da omtalte faksimileudgave er en nøjagtig kopi af førsteudgaverne af bøgerne, giver det ikke anledning til betænkeligheder, copyrighten vedrørende. De rettede, og dermed ændrede udgaver af Livets Bog som r det udgiver, er derimod i klar modstrid med opfyldelse af kravene for copyright. Denne udgivelse bør derfor standses omg ende." Kurt Christiansen henviser endvidere til sin artikel fremlagt som bilag 16, hvor han på side 9-10 citerer og fortolker et afsnit skrevet af sagsøger i et informionsbrev fra februar Sagsøgers informionsbrev fremlægges som bilag 19. DOV/!Gl/ /

14 I<ROMAN N Sagsøger tilkendegiver p~ side 2 i brevet (bilag 19), sagsøger ingen forventninger foreløbig har til de økonomiske forhold knyttet til sagsøgers ophavsret, men bestemmelsen i ophavsretslovens ("OHL") 3 vedrørende droit moral for nuværende er den væsentligste beskyttelse af sagsøgers ophavsret til Martinus' værker. Kurt Christiansen fortolker henvisningen til OHL 3, stk. 2, og sagsøgers bemærkninger i denne sammenhæng derhen, Åndsvidenskabsforlaget og dermed Kurt Christiansen ikke har krænket sagsøgers ophavsret. Kurt Christiansen begrunder dette udsagn med, Åndsvidenskabsforlaget har udgivet en eksakt kopi af originaludgaven af Livets Bog fra 1932, hvorimod sagsøger ved udgive rettede versioner af Livets Bog "selv overtræder den copyright, som de skulle h~ndhæve", jf. Den Ny Verdensimpuls 1/2010, side 10, venstre spalte øverst (bilag 16). Trods sagsøgers klare opftelse af, der var tale om en ophavsretskrænkelse b~de i forbindelse med Åndsvidenskabsforlagets udgivelse og distribution af faksimiliudgaven af Livets Bog og Bogbiksens salg heraf, valgte sagsøger i første omgang ikke g~ videre med sagen. Sagsøger traf dette valg af hensyn til bevare/genoprette den fred og forsonlighed, der trods alt eksisterede i miljøet. Dette tilkendegav sagsøger ved lægge et not herom p~ sin hjemmeside (www.martinus.dk/da/forside) i marts 2010 med overskriften "Kort informion fra r~det om pirudgivelse af Livets Bog". Notet suppleredes med yderligere informion i en artikel bragt i Kosmos nr. 4/2010. Sagsøgers not af marts 2010 og artikel i Kosmos nr. 4/2010 fremlægges som sagens bilag 20. Kurt Christiansen offentliggjorde sine bemærkninger til dette not ved skrive et ~bent brev af 6. marts 2010, hvor han gennemg~r, fortolker og kommenterer sagsøgers not afsnit for afsnit, jf. bilag 21. Kurt Christiansen tilkendegiver her øverst p~ den tredje side, Åndsvidenskabsforlagets udgivelse og distribution af Livets Bog er en grov overtrædelse af ophavsretten, "hvis man betragter ophavsretten i den normale fortolkningsform." Videre anfører Kurt Christiansen: "Den gælder imidlertid ikke i denne sag" med efterfølgende henvisning til Kurt Christiansens artikel i Den Ny Verdensimpuls nr. 1/2010 (bilag 16) samt svarskrivelsen til sagsøger af 13. februar 2010 (bilag 18). Kopien af Livets Bog (bind I-VII) udgivet p~ Åndsvidenskabsforlaget sælges sætvis af Ruth Olsen i Bogbiksen for kr DOV/IGJ/ /

15 Småbøger Sagsøger konsterede i december 2010, Åndsvidenskabsforlaget havde udgivet kopier af første udgaverne af 13 af Martinus' Småbøger. Ved brev af 15. december 2010 til Kurt Christiansen med kopi til blandt andre Ruth Olsen (bilag 22) gjorde sagsøger Kurt Christiansen opmærksom på, sagsøger har ophavsretten til samtlige Martinus' værker, og udgivelse og salg af Martinus' værker kræver forudgående indhentelse af sagsøgers tilladelse. Idet et sådant samtykke ikke var indhentet, bad sagsøger Kurt Christiansen ophøre med sin virksomhed i denne henseende. Kurt Christiansen besvarede sagsøgers indskærpelse ved brev af 6. januar 2011, jf. bilag 23, hvor han på side 5ff tilkendegiver, han ikke er af den opftelse, Åndsvidenskabsforlaget ved disse udgivelser krænker sagsøgers ophavsret. Kurt Christiansen henviser til den samme argumention, som han fremførte i relion til udgivelsen af Livets Bog, jf. afsnit ovenfor. Således er Kurt Christiansen af den holdning, på baggrund af den særlige definition af ophavsretten, som sagsøger - i følge Kurt Christiansen - tilkendegav i sit informionsbrev fra februar 2009 (bilag 19), forbryder Åndsvidenskabsforlaget sig ikke mod sagsøgers ophavsret, idet forlagets udgivne Småbøger er eksakte kopier (faksimiliudgaver) af Martinus' originale tekster. Det fremgår af bilag 10, Andsvidenskabsforlaget nu har udgivet kopier af 25 af Martinus' Småbøger. Ruth Olsen sælger Småbøgerne i Bogbiksen til kr. 20 pr. stk "Martinus ufuldendte manuskript til bogen Det Tredie Testamente" Ved sin død efterlod Martinus sig en samling uafsluttede manuskripter, herunder det såkaldte "Thorell-manuskript" fra sidste halvdel af 1970'erne, der var tænkt som en introduktionsbog til Værket. Den nu afdøde forfter Per Thoreli hjalp Martinus med korrekturlæse og kommentere det foreløbige manuskriptmeriale. I forbindelse med Per Thorelis gennemgangen af introduktionsbogen fik han imidlertid lavet så mange ændringsforslag til teksten, Per Thoreli til sidst skrev en kraftigt redigeret udgave af Martinus' tekst, hvori hans egne ændringsforslag var indarbejdet. Per Thorelis utællelige ændringer var af omftende karakter og angik såvel sproget som værkets substantielle indhold. Herved fremkom et helt nyt manuskript. I foråret 2009 konsterede sagsøger, Kurt Christiansen på Andsvidenskabsforlaget udgav en bog under titlen Martinus ufuldendte manuskript til bogen "Det Tredie Testa- DOV/IGJ/ /

16 mente" ("Martinus ufuldendte manuskript"), jf. bilag 24, som blev anmeldt af Ruth Olsen i Den Ny Verdensimpuls 3/2009 (side 26-27), jf. bilag 25. P~ baggrund af en sammenligning mellem (i) Martinus' oprindelige manuskript p~tegnet Per Thorelis tanker og bemærkninger, jf. bilag 26, (i i) Per Thorelis omskrevne version af manuskriptet, jf. bilag 27, samt (iii) Martinus' egen seneste udgave af det efterladte manuskript, jf. bilag 28, blev sagsøger opmærksom p~, Kurt Christiansens Martinus ufuldendte manuskript stort set svarer til Per Thorelis omskrevne udgave af Martinus' oprindelige manuskriptmeriale, jf. version (ii), som Martinus aldrig gjorde brug af. Der er s~ledes tale om et s~kaldt "uægte" manuskript, der fejlagtigt er udlagt og offentliggjort som om, det var Martinus' eget manuskript og dermed eget værk. Sagsøger gjorde Kurt Christiansen opmærksom p~ sagsøgers syn p~ sagen ved den 8. juni 2009 fremsende sagsøgers nyhedsbrev af juni 2009 med henvisning til side 3 (bilag 29) sammen med en supplerende redegørelse af juni 2009 vedrørende Per Thorelis omskrevne version af Martinus' manuskript (bilag 30). Kurt Christiansen responderede p~ denne henvendelse ved brev af 27. juni 2009 (bilag 31), hvori han p~ side 5 tilkendegiver, Martinus ufuldendte manuskript er et værk indeholdende Martinus' egen renskrift af den tekst, som Martinus selv oprindeligt har skrevet med Per Thorelis mange p~tegninger. Sagsøger fastholder imidlertid i brev af 16. september 2009, jf. bilag 32, indholdet af Martinus ufuldendte manuskript ikke er et manuskript skrevet af Martinus. Sagsøger gentager, værkets indhold svarer til Per Thorelis omskrevne og gennemredigerede udgave af Martinus' oprindelige manuskriptmeriale og dermed fejlagtigt og ulovligt er udgivet som værende Martinus' eget manuskript. Sagsøger gør i brevets indledning endvidere opmærksom p~, manuskripterne med Per Thorelis rettelser fik følgende p~tegning den 21. juni 1982: "Rettelser af Per Thoreli m iflg. Martinus ikke anvendes til udgivelse", jf. bilag 33. Som det fremg~r af bilag 1 kan Martinus ufuldendte manuskript bl.a. købes i Bogbiksen i Klint. Bogens pris er kr Andre bøger Sagsøger blev opmærksom p~ Åndsvidenskabsforlagets udgivelse af Bisættelse primo oktober 2011 og gør ved brev af 11. oktober 2011 Ruth Olsen opmærksom p~, s~vel DOV/IGJ/ /

17 udgivelsen som salget af værket er en krænkelse af sagsøgers ophavsret, og Ruth Olsen straks bedes ophøre med distributionen af det ophavsretskrænkende værk, jf. bilag 34. Ruth Olsen har imidlertid ikke reageret i overensstemmelse med sagsøgers anmodning. Sagsøger er endvidere for nylig blevet opmærksom p~, Kurt Christiansen via Åndsvidenskabsforlaget har udgivet (i) Det Evige Verdensbillede (Bog 1-3), der er en eksakt kopi af Martinus' originale værk fra 1963 til 1968, (ii) Logik, som er en eksakt kopi af Martinus' værk fra 1938, samt (iii) Bisættelse, der er en eksakt kopi af Martinus' originale værk fra Som med Martinus' øvrige værker har sagsøgeren tillige ophavsretten til værkerne Bisættelse, Det Evige Verdensbillede og Logik, jf. bilag 4. De ophavsretskrænkende værker sælges alle af Ruth Olsen i Bogbiksen, jf. bilag Sagsøger konsterer i marts 2009, der p~ hjemmesiden der i dag henviser til er uploadet kopier af bl.a. Martinus' trykte førsteugaver af Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (bog 1-4), Logik, Bisættelse, 28 Sm~bøger, symboler og et stort antal artikler. Kopierne af de uploadede værker kan dawnloades enkeltvis eller som en samlet fil. Enhver har adgang til vederlagsfrit downloade værkerne. Sagsøger har endvidere noteret sig, p~ sin hjemmeside (http ://martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html, jf. bilag 1) henviser til Kosmologisk Informions ulovlige salg af fysiske eksemplarer af scannede kopier (faksimiliudgaver) af Livets Bog, Det Evige Verdensbillede, Logik, Bisættelse og Sm~bøgerne. Hertil kommer, p~ sin hjemmeside (http://www.martinuswebcenter.dk/martinus-foredrag.html) har inds et link til DTT's ulovligt uploadede lydfiler med 77 af Martinus' foredrag, jf. bilag 1 (sidste side) og bilag 14. Søren Ingemann Larsen st~r i dag anført som ansvarshavende for og registrant af s~vel og jf. bilag 35. Kurt Christiansen og Torsten Dreijer havde imidlertid i henhold til den oprindelige version af et medansvar for hjemmesidens indhold. Derfor skrev sagsøger et brev af 27. marts 2009 til Søren Ingemann Larsen med kopi til Kurt Christiansen og Torsten Dreijer, hvori sagsøger gør opmærksom p~, Søren Ingemann Larsen ved DOV/IGJ/ /

18 gøre disse dokumenter offentligt tilgængelige, krænker sagsøgers ophavsret, jf. bilag 36. Sagsøger gør samtidig Søren Ingemann Larsen opmærksom p3, han ikke har iagttaget sin medarbejderforpligtelse til beskytte det betroede og ophavsretsbeskyttede meriale, som han havde adgang til i forbindelse med Søren Ingemann Larsens frivillige arbejde hos sagsøger. Kurt Christiansen besvarede sagsøgers henvendelse ved brev af 13. april 2009, hvor han tilkendegiver, de ikke vil forholde sig til sagsøgers synspunkter og p3stande, jf. bilag 37. I forlængelse heraf inviterer Kurt Christiansen sagsøger til møde den 26. april Sagsøger besvarer invitionen ved brev af 20. april 2009, hvor sagsøger tilkendegiver, et møde næppe vil bære frugt henset til, begge parter tydeligvis st3r stejlt p3 deres holdning til sagen, jf. bilag 38. Eftersom Søren Ingemann Larsen ikke imødekom sagsøgers anmodning om bringe ophavsretskrænkelserne til ophør, skrev sagsøger p3 ny til Søren Ingemann Larsen den 28. april I brevet gør sagsøger igen opmærksom p3, den offentlige tilgængeliggøreise af Martinus' værker uden indhentelse af sagsøgers tilladelse er i strid med ophavsretsloven. I forlængelse heraf beder sagsøger Søren Ingemann Larsen om bringe krænkelserne til ophør ved fjerne det ophavsretsbeskyttede meriale fra hjemmesiden. Sagsøgers fremlægges som bilag 39. Søren Ingemann Larsen besvarer sagsøgers henvendelse ved brev af 3. maj 2010, jf. bilag 40, hvor han gør klart, han ikke ønsker fjerne de af Martinus' værker, der er gjort tilgængelige p3 Søren Ingemann Larsen er af den opftelse, tilstedeværelsen af de "elektroniske kopier p~ hjemmesiden repræsenterer opfyldelsen af det form~/, Martinus har formuleret som grundlag for Sagens udbredelse", jf. bilag 40 (side l, 3. afsnit). Søren Ingemann Larsen gør ingen indvendinger mod, ophavsretten tilhører sagsøger. S31edes fremg3r det eksplicit p3 forsiden af : "Ophavsretten til Martinus' originale værk - som kort før Martinus' bortgang fik titlen "Det Tredie Testamente" - indehaves af Martinus' Institut, og dawnloadede tekster og symboler m~ nurligvis ikke ændres eller viderebringes i ændret form." Kopi af hjemmesidens forside fremlægges som bilag 41. DOV/IGJ/ /

19 l< ROMAN N DTT og Livets Skole I forbindelse med sagsøgers læsning af Den Ny Verdensimpuls nr. 4/2010 (bilag 2) blev sagsøger opmærksom på, Jan Langekær havde fået trykt et oplag af 13 Småbøger i Tjekkiet med henblik på salg dels via Jan Langekærs udadvendte aktiviteter, herunder kursusaktiviteter i regi af DTT og Livets Skole, dels via Bogbiksen, jf. bilag 11 og 2. Sagsøger reagerede på denne oplysning ved sende et brev til Jan Langekær af 15. december 2010, jf. bilag 42, hvor sagsøger indskærper, de trykte Småbøger er ulovlige kopier af Martinus' originale værker, og Jan Langekær i forbindelse med foranstaltningen af trykningen af oplaget af Småbøger har gjort sig skyldig i krænkelse af sagsøgers ophavsret, som blev tildelt sagsøger ved gavebrev af 18. juni 1980 (bilag 4). Sagsøger anmoder Jan Langekær om fremadrettet respektere sagsøgers ophavsret. Jan Langekær responderede ikke på denne henvendelse. I relion til Jan Langekær kunne sagsøger endvidere ved læsning af Den Ny Verdensimpuls nr. 2/2012 (bilag 12), konstere, Martinus' værker - Livets Bog (bind I-VII), Bisættelse, Det Evige Verdensbillede (Bog 1-4), Logik og 25 Småbøger-udgivet som 1: 1 kopier på Åndsvidenskabsforlaget, sælges i forbindelse med kursusaktiviteter hos Livets Skole. At det forholder sig sådan, erkender Jan Langekær uden forbehold i af 23. februar 2013, idet han her tilkendegiver, han sælger kopier af uændrede udgaver af Martinus' ophavsretsbeskyttede originale værker, jf. korrespondance mellem sagsøger og Jan Langekær fremlagt som bilag 43. Hertil kommer, sagsøger i en artikel skrevet af Chris Falke Daimo i Den Ny Verdensimpuls nr. 1/2013 (side 41-42), jf. bilag 13, kunne konstere, DTT og Livets Skole også i forbindelse med deres nylige udstilling på Daninfo Messernes messe i Falconer Centret fra den 1. til 3. februar 2013 solgte de ulovlige kopier af Livets Bog (bind I VII), Bisættelse, Det Evige Verdensbillede (Bog 1-4), Logik og alle Småbøger udgivet på Andsvidenskabsforlaget. Af artiklen følger, "ikke mindre end 153 stk." af de medbragte og fremlagte bøger blev solgt på messen, jf. bilag 13, side 41, 2. spalte. Ved læsningen af artiklen fremlagt som bilag 13 er sagsøger også blevet opmærksom på, DTT og Livets Skole på messen solgte nyudgivne CD'er med 50 af Martinus' foredrag i mp3-form, og DTT og Livets Skole i deres udstilling på messen uddelte oversigtsfoldere indeholdende et register over 44 af Martinus' ophavsretsbeskyttede symboler. Senest har sagsøger konsteret, DTT på sin hjemmeside (http://www.dettredie-testamente.dk/forfteren/foredrag) har uploadet 77 lydfiler med Martinus' foredrag til gris download for brugerne, jf. bilag 14. DOV/IGJ/ /

20 Ydermere henviser DTT p~ sin hjemmeside (www.det-tredie-testamente.dk) til uploadede faksimiliudgaver af Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (Bog 1-3), Logik, Bisættelse, 25 Sm~bøger samt en samling af symboler og artikler (http://martinus-webcenter.dk/martinus-boger.html), jf. bilag l. Henvisningen til uploadede ulovlige kopier fremg~r af bjælken øverst p~ forsiden af DTT's hjemmeside, jf. "Læs værket Online". Kopi af forsiden p~ DTT's hjemmeside fremlægges som bilag 44. I forlængelse af sagsøgers læsning af artiklerne i Den Ny Verdensimpuls (bilag 12 og 13) og Jan Langekærs af 23. februar 2013 (bilag 43), fremsender sagsøger et brev af 3. marts 2013 til DTT og livets Skole, hvor det af sagsøger fastsl~s, DTT og livets Skoles salg af ulovlige kopier af Livets Bog (bind I-VII), Bisættelse, Det Evige Verdensbillede (Bog 1-3) samt alle Sm~bøger ("Værkerne (4)") i enhver sammenhæng, herunder i forbindelse med kursusaktiviteter p~ livets Skole og p~ messer, er en krænkelse af sagsøgers ophavsret. Det er p~ den baggrund over for Jan Langekær som repræsentant for DTT og livets Skole ved brev af 3. marts 2013 indskærpet, salget og omdelingen af de krænkende værker straks skal ophøre. Brevet fremlægges som bilag 45. Jan Langekær svarede p~ sagsøgers henvendelse ved af 7. marts 2013, jf. bilag 46. Jan Langekær stiller sig uforst~ende over for, han kan blive gjort ansvarlig for krænkelse af sagsøgers ophavsret ved sælge og p~ anden m~de tilgængeliggøre de ulovlige kopier til almenheden, idet det er Andsvidenskabsforlaget og hverken DTT eller livets Skole, der har udgivet de ulovlige kopier. Jan Langekær fastholder derfor, han vil fortsætte med sælge og anvende Andsvidenskabsforlagets ulovligt udgivne kopier som hidtil. I en tilkendegiver Jan Langekær endvidere, de ulovlige kopier udgivet af Andsvidenskabsforlaget er solgt gennem flere ~r i langt over 1000 eksemplarer overalt i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. *** Idet det desværre ikke er lykkedes sagsøger og sagsøgte løse sagen udenretligt, har sagsøger fundet det nødvendigt indlevere denne stævning. DOV/IGJ/ /

21 3. ANBRINGENDER Det er ikke muligt for sagsøger opgøre sit vederlags-, erstnings- og godtgørelseskrav, førend sagsøgte har iagttaget det af sagsøger anførte informionspålæg, jf. retsplejelovens 306, jf. punkt 4. Sagsøger afventer derfor fastsættelsen af sit samlede krav i forhold til den enkelte sagsøgte, indtil sagsøger modtager svar fra hver af de sagsøgte på de under punkt 4 anførte spørgsmål. 3.1 Samtlige sagsøgte Til støtte for de under punkt 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4 nedlagte påstande gøres det gældende: Livets Bog (bind I-VII), Bisættelse, Det Evige Verdensbillede (Bog 1-3), Logik, 28 Småbøger, Martinus' oprindelige manuskript til Værket, Martinus' lyd- og videooptagede foredrag (bilag 1 og bilag 13), Martinus' samling af symboler og artikler (bilag 1), Martinus' skriftlige svar på diverse spørgsmål (bilag 1) og er beskyttet af ophavsretsloven, jf. OHL 1, sagsøger ved gavebrev af 18. juni 1980 (bilag 4) har fået overdraget ophavsretten til samtlige Martinus' beskyttede værker, samt sagsøger og sagsøgte ikke har indgået aftaler om, sagsøgte har ret til udnytte sagsøgers ophavsret. 3.2 Andsvidenskabsforlaget Til støtte for de under punkt 1.1 nedlagte påstande gøres det særligt gældende: Åndsvidenskabsforlagets fortolkning af sagsøgers tilkendegivelse - angående de økonomiske forhold knyttet til ophavsretten - i informionsbrev fra februar 2009 (bilag 19), er forkert og misforstået, Åndsvidenskabsforlagets tilkendegivne forståelse af dansk ophavsret (bilag 16 og 18) er fejlagtig, Åndsvidenskabsforlaget har eksemplarfremstillet og tilgængeliggjort for almenheden via spredning taksimiliudgaver af sagsøgers ophavsretsbeskyttede værker Livets Bog (bind I-VII), Bisættelse, Det Evige Verdensbillede (Bog 1-3), Logik samt 25 Småbøger ("Værkerne (1)"), Åndsvidenskabsforlaget derved i strid med OHL 2 har udnyttet sagsøgers ophavsretsbeskyttede Værker ( 1), Åndsvidenskabsforlaget skal ophøre med uberettiget udnytte Værkerne (1), DOV/IGJ/ /

22 l I<ROMANN sagsøger i overensstemmelse med OHL 83 er berettiget til et rimeligt vederlag, erstning og godtgørelse for Andsvidenskabsforlagets retsstridige udnyttelse af Værkerne (l), vederlag, erstning og godtgørelse opgøres til et samlet beløb p~ baggrund af Andsvidenskabsforlagets iagttagelse af informionsp~læg angivet under punkt 4, jf. punkt 4.1, jf. retsplejelovens 306, stk. l, og Andsvidenskabsforlaget i overensstemmelse med OHL 84 skal udlevere til sagsøger og endeligt fjerne fra handelen samtlige eksemplarer af Værkerne (l), som Andsvidenskabsforlaget er ansvarlig for. Til støtte for de under punkt 1.1 nedlagte p~stande gøres det endvidere særligt gældende: værket Martinus ufuldendte manuskript til bogen "Det Tredie Testamente" udgivet af Andsvidenskabsforlaget stort set svarer til Per Thorelis omskrevne udgave af Martinus' oprindelige manuskript til introduktionsbogen til Værket, jf. punkt , Andsvidenskabsforlaget fejlagtigt har udlagt Martinus ufuldendte manuskript til bogen "Det Tredie Testamente" som værende Martinus' eget manuskript og eget værk, Andsvidenskabsforlaget dermed i strid med OHL 2 og 3, stk. 2, har udnyttet Martinus' oprindelige manuskript til introduktionsbogen til Værket ved udgive og tilgængeliggøre Martinus' oprindelige manuskrupt via spredning i en omarbejdet udgave (svarende til Per Thorelis omskrevne udgave af Martinus' oprindelige manuskriptmeriale) under titlen Martinus ufuldendte manuskript til bogen "Det Tredie Testamente", Andsvidenskabsforlaget skal ophøre med uberettiget udnytte Martinus' oprindelige manuskript til introduktionsbogen til Værket, sagsøger i henhold til OHL 83 er berettiget til et rimeligt vederlag, erstning og godtgørelse for Andsvidenskabsforlagets retsstridige udnyttelse af Martinus' oprindelige manuskript til introduktionsbogen til Værket, vederlag, erstning og godtgørelse opgøres til et samlet beløb p~ baggrund af Andsvidenskabsforlagets iagttagelse af informionsp~læg angivet under punkt 4, jf. punkt 4.1, jf. retsplejelovens 306, stk. l, og Andsvidenskabsforlaget i overensstemmelse med OHL 84 skal udlevere til sagsøger og endeligt fjerne fra handelen samtlige eksemplarer af Martinus ufuldendte manuskript til bogen "Det Tredie Testamente", som Andsvidenskabsforlaget er ansvarlig for. DOV/lGJ/ /

23 .. I<ROMANN Såfremt retten måtte finde, Åndsvidenskabsforlaget ikke i strid med OHL 2 og 3, stk. 2, har udgivet og tilgængeliggjort Martinus' oprindelige manuskript til introduktionsbogen til Værket i en omarbejdet udgave ved værket Martinus ufuldendte manuskript til bogen "Det Tredie Testamente", gøres det gældende, Åndsvidenskabsforlaget i strid med OHL 2 har udnyttet Martinus' oprindelige manuskript til introduktionsbogen til Værket ved eksemplarfremstille og tilgængeliggøre værket Martinus ufuldendte manuskript til bogen "Det Tredie Testamente" via spredning, Åndsvidenskabsforlaget skal ophøre med uberettiget udnytte Martinus' oprindelige manuskript til introduktionsbogen til Værket, sagsøger i henhold til OHL 83 er berettiget til et rimeligt vederlag, erstning og godtgørelse for Åndsvidenskabsforlagets retsstridige udnyttelse af Martinus' oprindelige manuskript til introduktionsbogen til Værket, vederlag, erstning og godtgørelse opgøres til et samlet beløb på baggrund af Åndsvidenskabsforlagets iagttagelse af informionspålæg angivet under punkt 4,jf. punkt 4.1, jf. retsplejelovens 306, stk. l, og Åndsvidenskabsforlaget i overensstemmelse med OHL 84 skal udlevere til sagsøger og endeligt fjerne fra handelen samtlige eksemplarer af Martinus ufuldendte manuskript til bogen "Det Tredie Testamente", som Åndsvidenskabsforlaget er ansvarlig for. 3.3 Kosmologisk Informion Til støtte for de under punkt 1.2 nedlagte påstande gøres det særligt gældende: Kosmologisk Informion via salg i Bogbiksen af ulovlige kopier af Livets Bog (bind I-VII), Bisættelse, Det Evige Verdensbillede (Bog 1-3), Logik, 25 Småbøger og Martinus' oprindelige manuskript til Det Tredje Testamente (Martinus ufuldendte manuskript til bogen "Det Tredie Testamente" af Kurt Christiansen) ("Værkerne (2)") handler i strid med OHL 2, Kosmologisk Informion skal ophøre med uberettiget udnytte Værkerne (2)", sagsøger i henhold til OHL 83 er berettiget til et rimeligt vederlag, erstning og godtgørelse for Kosmologisk Informions retsstridige udnyttelse af Værkerne (2)", DOV/IGJ/ l

24 11 vederlag, erstning og godtgørelse opgøres til et samlet beløb p~ baggrund af Kosmologisk Informions iagttagelse af informionsp~læg angivet under punkt 4, jf. punkt 4.2, jf. retsplejelovens 306, stk. 1, og Kosmologisk Informion i overensstemmelse med OHL 84 skal udlevere til sagsøger og endeligt fjerne fra handelen samtlige eksemplarer af Værkerne (2), som Kosmologisk Informion er ansvarlig for Til støtte for de under punkt 1.3 nedlagte p~stande gøres det særligt gældende: ved uploade Andsvidenskabsforlagets ulovlige kopier af Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (bog 1-3), Logik, Bisættelse, 28 Sm~bøger, b~ndede optagelser af Martinus' foredrag, Martinus' besvarelser af diverse spørgsm~l samt en samling af Martinus' symboler og artikler, jf. bilag 1 ("Værkerne (3)"), til brugernes vederlagsfrie download, handler i strid med OHL 2, herunder OHL 2, stk. 4, i relion til offentlig fremførelse, ved p~ sin hjemmeside (http://martinuswebcenter.dk/martinus-boger.html), jf. bilag 1, henvise til Kosmologisk Informions salg af fysiske eksemplarer af scannede kopier (faksimiliudgaver) af Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (bog 1-3), Logik, Bisættelse og Sm~bøgerne medvirker til udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værker i strid med OHL 2, jf. straffelovens 23, ved p~ sin hjemmeside (http://www.martinuswebcenter.dk/martinus-foredrag.html), jf. bilag 14, indsætte et link til DTT's ulovligt uploadede lydfiler med 77 af Martinus' foredrag har medvirket til udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værker i strid med OHL 2, jf. OHL 2, stk. 4, jf. straffelovens 23, skal ophøre med uberettiget udnytte Værkerne (3) i strid med OHL 2, jf. OHL 2, stk. 4, og i den forbindelse fjerne de nævnte værker uploadet p~ internettet via dette link: dk/martinus-beger. html, skal ophøre med uberettiget medvirke til udnytte Livets Bog, Det Evige Verdensbillede, Logik, Bisættelse og Sm~bøgerne i strid med OHL 2, jf. straffelovens 23, og i den forbindelse fjerne henvisningen til Kosmologisk Informions salg af fysiske eksemplarer af faksimiliudgaver af ovennævnte værker, skal ophøre med uberettiget medvirke til udnytte de 77 lydfiler med Martinus' foredrag, jf. bilag 14, i strid med OHL 2, jf. DOV/IGJ/ /

25 OHL 2, stk. 4, jf. straffelovens 23, og i den forbindelse fjerne linket til DTT's hjemmeside, hvorfra DTT tilbyder gris download af 77 lydfiler med Martinus' foredrag. sagsøger i henhold til OHL 83 er berettiget til et rimeligt vederlag, erstning og godtgørelse for retsstridige udnyttelse af Værkerne (3) og Martinus' 77 lydoptagede foredrag, og vederlag, erstning og godtgørelse opgøres til et samlet beløb p~ baggrund af iagttagelse af informionsp~læg angivet under punkt 4, jf. punkt 4.3, jf. retsplejelovens 306, stk DTT og Livets Skole Til støtte for de under punkt 1.4 nedlagte p~stande gøres det særligt gældende: DTT og Livets Skoles opftelse af, det alene er Åndsvidenskabsforlaget som eksemplarfremstiller og udgiver af de ulovlige kopier af Livets Bog (bind I-VII), Bisættelse, Det Evige Verdensbillede (Bog 1-3) samt 25 Sm~bøger ("Værkerne (4)"), der kan gøres ansvarlig for krænkelse af sagsøgers ophavsret i henhold til OHL 2, er fejlagtig, DTT og Livets Skoles salg af Værkerne (4) samt Martinus' foredrag i mp3- form udgivet p~ CD (bilag 13) i forbindelse med fx kursusaktiviteter p~ Livets Skole og udstillinger p~ messer er i strid med OHL 2, DTT ved uploade 77 lydfiler med Martinus' foredrag, jf. bilag 14, til brugernes vederlagsfrie download, handler i strid med OHL 2, herunder OHL 2, stk. 4, i relion til offentlig fremførelse, DTT og Livets Skole ved eksemplarfremstille og udgive de 13 Sm~bøger oplistetunder afsnit 2.1.5, handler i strid med OHL 2, DTT ved p~ sin hjemmeside (www.det-tredie-testamente.dk) henvise til ulovlige kopier af Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (bog 1-3), Logik, Bisættelse, 28 Sm~bøger, Martinus' foredrag, Martinus' svar p~ diverse spørgsm~l samt en samling af Martinus' symboler og artikler uploadet p~ internettet via følgende link: (bilag 1) medvirker til uberettiget udnytte sagsøgers ophavsretligt beskyttede værker i strid med OHL 2, herunder OHL 2, stk. 4, vedrørende offentlig fremførelse, jf. straffelovens 23. DTT og Livets Skole skal ophøre med udnytte Værkerne ( 4 ), herunder de 13 Sm~bøger oplistetunder afsnit 2.1.5, i strid med OHL 2, DTT skal ophøre med uberettiget medvirke til udnytte Livets Bog (bind I-VII), Det Evige Verdensbillede (Bog 1-3), Logik, Bisættelse, 25 Sm~bøger DOV/IGJ/ /

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DELDOM. Afsagt den 11. december 2014 i sag nr. BS 31C-2382/2013:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DELDOM. Afsagt den 11. december 2014 i sag nr. BS 31C-2382/2013: Københavns Byret Udskrift af dombogen DELDOM Afsagt den 11. december 2014 i sag nr. BS 31C-2382/2013: Martinus Idealfond CVR.nr. 2003 3878 Mariendalsvej 94-96 2000 Frederiksberg mod Åndsvidenskabsforlaget

Læs mere

Martinus Idealfond CVR-nr Mariendalsvej Frederiksberg (advokat Martin Dahl Pedersen)

Martinus Idealfond CVR-nr Mariendalsvej Frederiksberg (advokat Martin Dahl Pedersen) København ~ 8. december 2016 Peer B. Petersen Partner T +45 72 27 34 45 pbp@bechbruun.com Sagsnr.062569-0001 pbp/pbp/ Processkrift F Københavns Byret BS 31 C-2382/2013 Martinus Idealfond CVR-nr. 20033878

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

Til Rådet for Martinus Institut v/formanden Willy Kuijper Klint 27/6 2009

Til Rådet for Martinus Institut v/formanden Willy Kuijper Klint 27/6 2009 Kurt Christiansen Limfjordsvej 29 2720 Vanløse Til Rådet for Martinus Institut v/formanden Willy Kuijper Klint 27/6 2009 Foranlediget af den mail, Willy Kuijper sendte mig den 8/6 2009 indeholdende Instituttets

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

STÆVNING. Sam Zinglersen, Ternevej 5, st., 2 000 Frederiksberg. Revisor Finn Bentzen Københavnsvej 37 Postboks 123. 3400 Hillerød

STÆVNING. Sam Zinglersen, Ternevej 5, st., 2 000 Frederiksberg. Revisor Finn Bentzen Københavnsvej 37 Postboks 123. 3400 Hillerød ADVOKAT ANNE'M'E FABRICIUS-BJERRE ADvohTERRE HOVEDVAGTSGADE 8 1103 KØBENHAVN K J.nr. 655372 AFB/ims 232 STÆVNING Som advokat for Sam Zinglersen, Ternevej 5, st., 2 000 Frederiksberg indstævner jeg hermed

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) AMALIEGADE 10 1256 KØBENHAVN K. J.nr. 41054 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S 1. Indledning Den

Læs mere

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet.

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet. RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 28. oktober 2014 i sag nr. BS 11-637/2014: Advok Mogens Olesen Gabels Torv 5 9000 Aalborg mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Martinus Idealfond CVR-nr. 20033878 Mariendalsvej 94-96 2000 Frederiksberg (advokat Martin Dahl Pedersen)

Martinus Idealfond CVR-nr. 20033878 Mariendalsvej 94-96 2000 Frederiksberg (advokat Martin Dahl Pedersen) København 22. januar 2016 Peer B. Petersen Partner T +45 72 27 34 45 pbp@bechbruun.com Sagsnr. 062569-0001 pbp/pbp/anhe BilagQ-U Processkrift C Københavns Byret BS 31 C-2382/2013 Martinus Idealfond CVR-nr.

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME Marienlyst Seminar 2015 4. september 2015 Advokat Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 LINKING C-466/12 Svensson

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

6100 Haderslev. S T Æ V N I N G

6100 Haderslev.  S T Æ V N I N G Ret & Råd Advokaterne Gram&Witt I/S Advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 www.ret-raad.dk Tlf. (+45) 73 20 20 00 fax: (+45) 74 53 37 01 Journalnummer 305-16415-SHA S T Æ V N I N G Som advokat for Provas-Haderslev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 385 Klager: Søren Holger Ørum Kopp Herluf Trolles Gade 45, 1. sal 8200 Århus N Indklagede: Ruben Kopp Pedersen Svanholmsvej 9 1905 Frederiksberg C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

STÆVNING 2. august 2017 Adv.fm. Bünyamin Kocer J.nr

STÆVNING 2. august 2017 Adv.fm. Bünyamin Kocer J.nr Retten i Næstved STÆVNING 2. august 2017 Adv.fm. Bünyamin Kocer bko@ntadvokater.dk J.nr. 38823 Som advokat for E/F Fjordhusene c/o LEA Ejendomspartner A/S CVR nr. 31 81 13 41 Axeltorv 4 4700 Næstved (advokat

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 25. februar 2015 i sag nr. BS 9-719/2014:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 25. februar 2015 i sag nr. BS 9-719/2014: Udskrift af domben DOM Afsagt den 25. februar 2015 i sag nr. BS 9-719/2014: Jammerbugt Kommune s.m.f. Mens Gade Jammerbugt Kommune s.m.f. Nina Christensen Jammerbugt Kommune s.m.f. Pia Urban Jammerbugt

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger.

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger. NOTAT III Til: Tekst til orientering af yngre læger skat af lægeboliger Dato: 30. august 2016 Udarbejdet af: Advokat Jacob Goldschmidt Til yngre læger omfattet af sagen vedrørende skat af tjenesteboliger

Læs mere

Svarskrift ..JOHAN SCHLUTER. Bilag A-D J.nr. 06686-0001 jos/maj. I sag nr. BS 31C-2382/2013 Københavns Byret

Svarskrift ..JOHAN SCHLUTER. Bilag A-D J.nr. 06686-0001 jos/maj. I sag nr. BS 31C-2382/2013 Københavns Byret Bilag A-D J.nr. 06686-0001 jos/maj.. Svarskrift I sag nr. BS 31C-2382/2013 Københavns Byret Martinus Idealfond Mariendalsvej 94-96 2000 Frederiksberg CVR: 20033878 mod Åndsvidenskabsforlaget v/ Kurt Christiansen

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr.

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr. ADVOKAT (H) HANNE MAGNUSSEN HM@MAZANTI.DK TEL +45 3319 3701 J.nr. 41054 Dokument id: 1228 København d. 23. september 2015 PROCESSKRIFT IV Københavns Byret 21C-1275/2012 Foreningen Fonden Live c/o Jens

Læs mere

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren]

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren] Kendelse afsagt den 10. august 2017 Sag nr. 17-70-01170 Ekstra Bladet mod [Moren] og [Stedsøsteren] Ekstra Bladet har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01059, [Moren] og [Stedsøsteren]

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

STÆVNING. af 20. juni 2014. indstævner undertegnede herved Gl. Kolding Landevej 60 Højen 7100 Vejle (Advokat Lars Brinkmann)

STÆVNING. af 20. juni 2014. indstævner undertegnede herved Gl. Kolding Landevej 60 Højen 7100 Vejle (Advokat Lars Brinkmann) Retsafgift kr. 3020,00 STÆVNING af 20. juni 2014 Som advok for Henrik Bianchy Jensen Bøgebakken 8 4300 Holbæk (Advokfuldmægtig Louise Ekstrand v. advok Jan Schøtt-Petersen) indstævner undertegnede herved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

ABm ~ SAM ZINGLERSE;:NS FOND. FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT AIS F U N D A T S. REVISORLINIEN l/s Samarbejdende statsautoriserede revisorer

ABm ~ SAM ZINGLERSE;:NS FOND. FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT AIS F U N D A T S. REVISORLINIEN l/s Samarbejdende statsautoriserede revisorer FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT AIS REVISORLINIEN l/s Samarbejdende statsautoriserede revisorer Håndværkervænget 9 3400 Hillerød Telefon *02 26 53 25 ABm ~ STATSAUTORISERET..,REVISOR F U N D A T S SAM

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

STÆVNING. Som advokat for. Jan Larsen Søskrænten Stavtrup v/advokat Lene Hansen. indstævner jeg herved

STÆVNING. Som advokat for. Jan Larsen Søskrænten Stavtrup v/advokat Lene Hansen. indstævner jeg herved Deichmann Advoker Rosensgade 22 8000 Aarhus C +45 8731 1100 td@deichmann-adv.dk deichmann-adv.dk 11. januar 2017 J.nr. 55-1081/HHP STÆVNING Som advok for Jan Larsen Søskrænten 57 8260 Stavtrup v/advok

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

STÆVNING. Alex Stubbe Lille Slemmingevej Sakskøbing. Retten i Nykøbing Falster TLF.: Parkvej Nykøbing Falster

STÆVNING. Alex Stubbe Lille Slemmingevej Sakskøbing. Retten i Nykøbing Falster TLF.: Parkvej Nykøbing Falster UDKAST: 5. OKTOBER 2016 STÆVNING ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 Sag KØBENHAVN Retten i Nykøbing Falster TLF.: +45 70 12 12 11 Sagsøger Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 19. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere