REFERAT. Forbundsstyremøte Dato 11. juni 2015 Sted Reykjavik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18.6.2015 REFERAT. Forbundsstyremøte 1-15. Dato 11. juni 2015 Sted Reykjavik"

Transkript

1 REFERAT Forbundsstyremøte 1-15 Dato 11. juni 2015 Sted Reykjavik Til stede Forfall Per Jacobsen, Danmark Ib Enevoldsen, Danmark Marianne Worm, Danmark Mirja Noukka, Finland Mikko Leppänen, Finland Anne Ranta-aho, Finland Ewald Kjølbro, Færøyene Levi Hentze, Færøyene Hreinn Haraldsson, Island Torsteinn R. Hermannsson, Island Thorir Ingason, Island G.Pétur Mathíasson, Island Ólafur Bjarnason, Island Kjell Bjørvig, Norge Kjetil Tonning, Norge Marit Due Langaas, Norge Torbjørn Suneson, Sverige Jonas Bjelfvenstam, Sverige Annelie Nylander, Sverige Jakup Jacobsen, Færøyene 1. Åpning av møtet Kjell Bjørvig ledet møtet og ønsket velkommen. 2. Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent uten merknader. 3. Godkjenning av referat fra møte 2-14 Referat ble godkjent uten merknader. 4. Saker til behandling Nytt NVF Kjell Bjørvig oppsummerte prosessen så langt. Forbundstyremøtet 2-14 fattet vedtak om å styrke det nordiske samarbeidet gjennom ny organisasjonsstruktur som består av faste nordiske utvalg og ad-hoc 1

2 prosjekter bestilt av forbundsstyret. I ny struktur vil hvert land stå fritt til å opprette egne nasjonale grupper/utvalg, parallelt eller ikke parallelt med nye nordiske utvalg. Sekretærgruppa utarbeidet deretter en skisse til ny struktur som har vært på nasjonal høring blant utvalg og behandlet i de enkelte avdelingsstyrer. På møtet fikk hvert land anledning til å presentere tilbakemeldinger i sin avdeling og fremme sitt syn på ny struktur. Høringen viser en del skepsis blant sittende utvalg som synes å være begrunnet i følgende forhold: tilfredshet med dagens ordning, grasrotarbeidet gjennom nasjonale utvalg forsvinner, en oppfatning av at NVF kun skal fungere på nordisk nivå, mens de mener det fortsatt er behov for nasjonale utvalg, en oppfatning av at bare et fåtall personer fra hvert land skal få være med i nordiske utvalg og at mange medlemmer dermed blir ekskludert fra deltakelse, og frafall i medlemsmassen. En del tilbakemeldinger kan tyde på at ny struktur ikke har vært godt nok kommunisert eller presisert. Med unntak av Finland var alle land innstilt på å opprettholde vedtaket fra møtet 2-14 om ny struktur. Den påfølgende diskusjonen kunne derfor fokusere på: Arbeidsområder til nye nordiske utvalg som er av felles nordisk interesse Hvorvidt forbundsstyret skal konkretisere arbeidet til utvalgene og arbeidsformen Størrelse på utvalg (hvordan sikre at medlemsmassen opprettholdes) Ledelse av utvalg (fordeling av ansvar, hvordan velge leder og sekretær) Hvert land fikk i oppgave å skissere arbeidsområder til nordiske utvalg som de mener er mest sentrale. Det var bred enighet om å danne færre utvalg enn dagens 16 utvalg og se på muligheter for å slå sammen arbeidsområder. Arbeidsområder med lite oppslutning blant landene kan eventuelt fanges opp gjennom nasjonale grupper/utvalg. Når det gjelder konkretisering av arbeidet til utvalgene, var det generell enighet om å skissere stikkord for arbeidet slik det ble gjort i forrige periode. Nærmere konkretisering av arbeidet kan gjøres i dialog med utvalgene når de er opprettet. Angående størrelse på utvalg, ble det ikke diskutert minimum og maksimun antall deltakere. Utvalg må ha et visst antall deltakere fra både offentlig og privat sektor, og det skal heller ikke være altfor mange deltakere. Både forbundsstyret og avdelingsstyrer må være fleksible for å sikre medlemsmassen opprettholdes. Av hensyn til god koordinering var det bred enighet om at utvalgsleder- og sekretær bør komme fra samme land. Ansvaret for utvalgsledelse bør fortsatt fordeles blant landene. Oppfølging: Sekretærgruppa legger opp en plan for videre arbeid basert på diskusjonen. Det må gjennomføres nye høringer i de enkelte land fram til endelig vedtak på forbundstyremøte 2-15, se punkt 5.1 nedenfor. 5. Saker til orientering 5.1 Arbeid med ny strategisk plan Annelie Nylander orienterte om at sekretærgruppa vil lage en ny strategisk plan for neste periode , slik det har blitt gjort for foregående perioder. Planen vil bli lagt fram for beslutning på forbundsstyremøte 2-15 i november. Samtidig vil NVFs vedtekter og arbeidsordning for utvalg bli revidert og lagt fram for beslutning. 2

3 5.2 Revisjon av NVFs kommunikasjonspolicy Marianne Worm presenterte et pågående arbeid i kommunikasjonsgruppa med å revidere NVFs kommunikasjonspolicy for neste syklus. Hun framhevet noen sentrale punkter som diskuteres: fast webmaster for hjemmesiden; fortsatt helt åpen hjemmeside; fortsatt nordisk som hovedspråk; skifte navn på Via Nordica-kongressen for å framheve at den holdes i NVF-regi. Revidert kommunikasjonspolicy vil bli lagt fram for beslutning på forbundsstyremøte Avtale mellom PIARC og NVF Marit Due Langaas minnet forbundstyret om avtalen mellom NVF og PIARC som hjelmer utlån av i alt tre personer fra henholdsvis Norge, Sverige og Finland. Under nåværende avtale gjenstår siste utlån fra Finland som etter planen skal overta når Sverige sin representant avslutter sitt engasjement i november Trafikverket i Finland har meddelt at de ikke har ressurser til å sende en medarbeider, og de ser nå på muligheten for å sende en person fra privat sektor. Finland vil varsle om utfallet av søket om kort tid. Dersom Finland ikke finner noen, er hverken Sverige eller Norge innstilt på å sende en erstatter. Deltakende land (Finland, Norge og Sverige) må ta stilling til om de fortsatt vil være med på utlånsordningen til PIARC og, i så fall, i hvilken form. Ettersom bare tre av seks NVF-land deltar, kan det være et alternativ at hvert enkelt veg-trafikkverk inngår avtale med PIARC. På forbundstyremøte 2-15 må det besluttes om og eventuelt hvordan videre personalutlån til PIARC skal fortsette. 6. Aktuelle saker fra hvert land Presentasjoner av aktuelle saker ved leder og nestleder fra hvert land er vedlagt referatet. 7. Eventuelt Marit Due Langaas ga en kort oppdatering om forberedelsene til Via Nordica Programmet er fortsatt under utarbeidelse og planlegges ferdig tidlig høst Så straks programmet er ferdig, vil det åpnes for registrering via kongressens hjemmeside, se Via Nordica 2016 Det vil bli arrangert middag for forbundsstyret med inviterte gjester onsdag 8. juni. Æresmedlemmer av NVF, baltiske land (BRA), og generalsekretær og president i CEDR og PIARC vil bli invitert. 8. Neste møte november 2015 i Stockholm. Juni 2015 Marit Due Langaas forbundssekretær 3

4 Orientering fra Danmark, offentlig vejsektor Per Jakobsen Udviklingen i kørte km efter vejtype År 2004 = 140 indeks Motorveje Alle veje Ikke - motorveje To måneder i 2015 med det laveste antal dræbte i statistikkens historie Trend for gennemsnitlige hastighedsudvikling (sort kurve, venstre akse). Trend for dræbte pr måned, (rød kurve, højre akse) Femern Bælt Forbindelsen 86,5 86,0 85,5 85,0 Faktiske tal april 2015: 8 dræbte 83,2 km/t i gennemsnit Februar 2015: Bud på tunneldelen næsten 9 mia. højere end forventet. 84,5 84,0 83, , , ,0 5 81,5 0 jan-2002 jul-2002 jan-2003 jul-2003 jan-2004 jul-2004 jan-2005 jul-2005 jan-2006 jul-2006 jan-2007 jul-2007 jan-2008 jul-2008 jan-2009 jul-2009 jan-2010 jul-2010 jan-2011 jul-2011 jan-2012 jul-2012 jan-2013 jul-2013 jan-2014 jul-2014 jan-2015 Hastighed km/t Dræbte Nye priser forventes i sept

5 Projekter mellem København og Femern Bælt på jernbanen Ny bane København- Ringsted Nyt 55 km dobbeltspor 250 km/t Ringsted Station Flyover Den nye Storstrømsbro Ca. 4 km lang og derved Danmarks 3. længste Dobbeltsporet jernbane til tog 2 sporet vej Fælles gang- og cykelsti Ny Storstrømsbro Elektrificering Køge Nord-Næstved: Ringsted Holeby Opgradering til 200 km/t Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Teknisk komplekst vej- og broprojekt, kompleks organisering FAKTA 8 km 4-sporet motortrafikvej, heraf Ca. 1,4 km højbro over Roskilde Fjord (Natura 2000) Ca. 0,9 km nedgravet vej gennem Tørslev Hage Anlægsbudget: Totaludgift: ca. 2 mia. kr. Åbning i 2019 Betales via brugerbetaling og et statsligt bidrag 2

6 Organiseringen af Fjordforbindelsen Frederikssund SOV-FFs konstruktion Fjordforbindelsen Frederiksund bliver en Selvstændig Offentlig Virksomhed, SOV-FF, med det formål at: 1. Optage lån til etablering fast forbindelse ved Frederikssund (ca. 1,4 mia. kr.) 2. Etablere og drive betalingsanlæg til lånet er tilbagebetalt Ekstern bestyrelse udpeget af transportministeren og Frederikssund kommune. Forretningsfører der er den praktiske organisator og driver af SOV-FFs formål Bestyrelse Forretningsfører (Vejdirektoratet) SOV-FF stiftes med basis i Lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund Transportministeren kan nedlægge SOV-FF når lånet er tilbagebetalt. Leverandører af services der opfylder SOV-FFs formål Leverandører Evaluering af ITS på Motorring 3 Fra politisk side ønsker man at vide mere om effekten af de systemer, man investerer i. Derfor slukkes informationstavlerne i en periode. Analyser skal vise, om trafikken glider dårligere, end da tavlerne var tændte. Hvad oplever trafikanterne? Ingen ændring i uheldsbilledet! 3

7 Langaas Marit Due Emne: Ib Enevoldsen Island rapportage fra DK - den private branche. Flere indgange: Politisk/investeringsmæssigt: Gode år - først med invisteringer i vedligehold og derefter fra midt nullerne og til nu med vejinvisteringerne. Ny regering for 4 år siden førte til kollektiv drejning. Mere tog, letbane, metro og cykelstier. Mindre vej. Dog medfører tog mere vej omkring banen. Nu er det spændende hvilken regering vi får. Troede man havde forstået at infrastruturinvisteringer føre r til vækst (stockholm godt eksempel). Tale af vores statsminister der kun talte om infrastruktur som arbejdspladser - det var gammeldags og skuffende. Privat branche: Globalisering og konsolidering: Hård konkurrence og udskillelsesløb blandt rådgivere. Lave priser med et globaliserende marked. Vi arbejder mere for vejdirektoratet pr. Tradition - overrasket over der kommer nye til. Senest har sweco jo købt Gruntmij, der er den 4. Største rådgiver i danmark og rent ud sagt de sidste år har været en tam konkurrent. Blandt entreprenørerne er udviklingen fundamental. Pihls krak har betydet at aarsleff har konsolideret sig som den største anlægsentreprenør, fulgt af arkil og nogle mindre. En række udlændinge kommer ind hollandske tbi, zublin etc. Ncc satser slet ikke på anlæg, men er stærke på vejsiden. Den gamle i dk, mthøjgaard forlader grundlæggende anlægsbranchen. I anlæg kan man tjene 2-3% med relativ lav risiko. I byggeri kan man tjene over 10%, hvis man kan håndtere den højere risiko. Derudover har vi jord og asfaltentreprenører arkil, mj ericsson, ncc roads, colas, lemikainen, munch, og pankas, der grunlæggende klarer sig godt, men kommer under pres grundet den omtalte politiske drejning. Mængderne er for nedadgående. Senest har ci set pq på den nye storstrømsbro set en lang række newcommers and wanabees blive pqet. Udviklingsmæssigt er branchen presset på produktivitetsudvikling, hvor implementeringen af nye teknologier som bim og vdc. Grænseflade er her nøgleordet. Vi skal mellem samarbejdsparter og projektfaser være bedre til at overdrage og arbejde i de samme it-modeller. Det halter og vi mangler den samlende kraft. Pt. Udvikles det for meget individuelt i firmaer, hvilket ikke giver den samlede resultat. Uddannelsesmæssigt uddannes der stort set ingen vejingeniører og for få anlægsinginører. De største uddannelsinstitutioner er uden sammenligning rådgiverne fulgt af entreprenørerne. Vd, BD og kommuner er storaftager af vores folk i hård konkurrence med forsyningsselskaber, der er lønførende. Vi kommer til at mangle ingeniører i i DK i løbet af 10 år, hvilket er en stor udfordring. Grundlæggende går det godt. Hele beskrivelsen ej jo udtryk for udvikling. Jeg ansatte netto 80 nye ingeniører i Rambøll i 2014, så vi kom op på 700 i transport i Rambøll i DK. Det må betegnes som flot. 1

8 Smarta leder och intelligent trafik - för dig Aktuellt från Trafikverket Aktuellt från Trafikverket Trafikverkets organisation fr.o.m Smarta leder och intelligent trafik - för dig Verksamhetsstyrning Raimo Tapio Ekonomi och resultatstyrning Juridik och upphandling Personal och administration Generaldirektör Antti Vehviläinen Strategi Kommunikation och samhällsansvar Sinikka Hartonen Helena Marjaranta Planering och Trafikledshåll Trafik och projekt ning information Rami Metsäpelto Mirja Noukka Tiina Tuurnala NTM-styrning Projekthantering Information Drift och Trafiktjänster Trafik och underhåll markanvändning Infrastruktur Trafikcentralen Projektplanering och miljö Vision Smarta leder och intelligent trafik - för dig Strategiska mål Fungerande transportrutter främjar konkurrenskraften. Det är tryggt och lätt att färdas. Vi verkar ansvarsfullt, effektivt och innovativt. Trafikverket är en utmärkt arbetsplats för kunniga människor. Verksamhetsidé Vi möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. Värden Djärvt sakkunnig Samarbete ger resultat För samhällets bästa Projektgenomförande Trafikverket Trafikverket 4 1

9 Destia Oy 48 kpl Lemminkäinen Infra Oy 5 kpl NCC Roads Oy 5 kpl Savon Kuljetus Oy 3 kpl Pahkakangas Oy 1 kpl YIT Rakennus Oy 18 kpl 2015 kilpailutetut urakat Kristiinankaupunki Pori Raisio Vaasa Kauhajoki Pietarsaari Seinäjoki Parkano Merikarvia Kankaanpää Harjavalta Sastamala Huittinen Loimaa Lieto Paimio Salo Kokkola Lapua Alavus Virrat Tampere Forssa Veteli Pello Kittilä Kemi Raahe-Ylivieska Orivesi Keuruu Hämeenlinna Karstula Jämsä Lahti Rovaniemi Ii Pyhäjärvi Pihtipudas Oulu Siikalatva Äänekoski Jyväskylä Heinola Hyvinkää Nummi Porvoo Vantaa Espoo Raasepori Kangasala Mäntsälä Ranua Ivalo Sodankylä Kemijärvi-Posio Pudasjärvi-Taivalkoski Kiuruvesi Pielavesi Suonenjoki Pieksämäki Kouvola Mikkeli Iisalmi Kotka Puolanka Kajaani Nilsiä Kuopio Juva Lappeenranta Kuusamo Suomussalmi Viinijärvi Imatra Kuhmo Nurmes Joensuu Savonlinna Kitee Ilomantsi Budget 2015, M (förändring i % jämfört med 2014) Daglig drift och underhåll/ vägar Hoidon ja ylläpidon alueurakoitsijat Entreprenör Bastrafikledshållning ( 6 %) Priser /km Urakoitsija Utvecklingsprojekt och statsbidrag för Västmetron (+1 %) Sjötrafikens konkurrenskraft (+1 %) Urakoita yhteensä 80 kpl Köp av kollektivtrafik* (+2 %) Isbrytarupphandling (+20 %) Markförvärv (0 %) Förbindelsefartygstjänster i skärgården (+9 %) Bidrag till enskilda vägar ( 38 %) Trafikverkets verksamhetsutgifter ( 6 %) Marknadsandel Budgetanslag som föreslås för Trafikverket och NTM centralerna * Av statens kollektivtrafikfinansiering kommer ca 48 M från KM:s budget Anne Leppänen Trafikverket Ny regering Ny regering

10 Ny regering Transport och kommunikation i den digitala Finland 2020 Strukturella förändringar (e.g. social- och hälsovårdsreformen) Avvecling av normer Allt skall digitaliseras! På transportsektorn: Bastrafikledshållning lyftas fram. Omfördelning av finansieringen av nya projekt till bastrafikledshållning och grundling reparation av privata vägar, samt. 464 miljoner euro (Den nuvarande nivån ca. 950 milj. eur per år) Engångssatsning på 1,6 miljarder euro på spetsprojekt och på minskningen av det eftersatta underhållet av vilket 600 miljoner euro för minskande av det eftersatta underhållet av vägnätet (och annat transportinfrastruktur) Kommunikationsministeriet Oktober 2014 Kunder Trafik och kommunikation som service/ Mobility as a Service Information som källa för välfärd och tillväxt Infrastruktur former en basis för tillväxt Den offentliga sektorn Den privata sektorn lvm.fi 10 Vägar i behov av reparation MaaS Mobility as a Service km km km Digitalisering +95 % +145 % Infrastruktur Trafikverket 12 3

11 Eftersatta underhållet av vägar och järnvägar (2014) 4000 Eftersatta uhderhållet, totalt, M korjausvelka M Nuvarande finansiering nykyrahoitus +100M/vuosi +150M/vuosi / år Tack! 13 4

12 Innehåll Allmänt, möjligheter och utmaningar Nya regeringsprogrammet BIM Finland, teknikkonsulterna NVF Förbundsstyrelse, 11 juni 2015 Mikko Leppänen, Ramboll Finland Allmänt möjligheter Allmänt - utmaningar Kommunsektorn, i synnerhet de större städerna, investerar och bygger underlättar det svåra marknadsläget för teknikkonsulter Förväntningarna större inom andra sektorer: energi (bio), industri infrastruktur krävs Nya upphandlings/kontraktsmodeller såsom Alliansmodellen, har slagit igenom. Medför fördelar då alla parter i projektet lyder under samma kontrakt viktigaste fasen är den sk. Utvecklingsfasen där man frihet att utveckla kostnadseffektivare lösningar alla parter tillsammans utan risk för juridiska motsättningar Internationella marknader igen attraktiva inte minst inom det övriga Norden med Sverige och Norge i spetsen, men även Mellan-Östern. En klar brist på kontinuitet och projekt överlag branschens attraktivitet minskar vi tappar nya förmågor till andra branscher. Bristen på projekt medför även ytterligare ökad priskonkurrens på bekostnad av kvalitet och kunnande Prisnivån på ramavtal ligger rejält under 2006 års nivå Teknikkonsulterna har redan nu tvingats till nedskärningar av personal Nedskärningarna i statens budget inverkar även på kommunernas stora projekt där staten är medfinansierare Beställarsidans resurser minskar dels via pensionering, dels via nedskärningskrav Inverkar på konsulmarknaden då beslut om beställningar dröjer och förskjuts Kunnandet minskar inom alla beställarorganisationer Beställare har allt färre resurser för myndighetsutövning, att delta i dialoger/öppet hus, od. 1

13 Allmänt - övrigt Nya regeringsprogrammet Inom branschutbildningen har vi fortfarande en utmaning i attraktiviteten; klara behov finns inom flera områden, tex. broingenjörer, geotekniker. FoU har minskat och ser ut att minska även framöver Svårare att få jobb i branschen generellt beställarsidan anställer knappt längre Samarbetet mellan konsulter och entreprenörer har utvecklats och är idag bra Ökad satsning på drift o underhåll av vägar och järnvägar positivt! Men: pengarna tas från nyinvesteringar minskad byggvolym (ca -700 MEUR under regeringsperioden) Kan ha direkt inverkan på flera planerade projekt: bl.a. Centrumslingan, Spår-Jokern (snabbspårväg Esbo-H:fors), Tammerfors spårväg Inga nya större vägprojekt i sikte Direkt inverkan på teknikkonsulter: minskad projekteringsvolym både inom väg och järnväg Nyinvesteringar fokus på förbindelser till industrins storsatsningar (bl.a. cellulosafabriker) Nedskärningar även inom utbildning samt FoU BIM BIM har fått rejält lyft de senaste åren i Finland Infrastruktursektorn har tagit in husbyggnadssektorns försprång En stor inverkan har det nationella InfraFinBIM-projektet där hela infrastrukturbranschen deltog konsulter, entreprenörer, beställare Allt fler beställarer kräver BIM inom projektering och bygg Trafikverket, större städer Många konsulter har övergått självmant till BIM pga dess fördelar 2

14 Indhold Aktuelt på Færøerne Nye vej- og tunnelsprojekter - STATUS De to nye undersøiske tunneler - Undersøisk tunnel mellem Streymoy og Eysturoy - Undersøisk tunnel mellem Streymoy og Sandoy Den nye vejforbindelse til Viðareiði To omfattende undersøgelser af Landsverk - En undersøgelse af Landsverk - politiskt bestillingsarbejde - En Gallup brugerundersøgelse Ewald Kjølbro, adm. direktør Landsverk juni 2015 Eysturoyartunnelen - STATUS Turbulent proces mange løsningsforslag Geologiske undersøgelser afsluttes til sommer/efteråret Kontrakt om projektering Myndighedstilladelser og arealanskaffelse Myndighedsbehandling Rådgivning fra Norge vedr. myndighedsbehandling, linieføring, brandsimulering, beredskab, krav til udformning og udstyr Sandoyartunnelen - STATUS Også mange løsningsforslag skitseret Skitseprojekt til en 10,5 km lang tunnel Refraktionsseismik indsamlet i foråret Geologiske undersøgelser færdige i år Projektering samtidig med Eysturoyartunnelen For begge projekter er trafikmodelberegninger foretaget i foråret 1

15 Ny vejforbindelse til Viðareiði - STATUS Landsverk under lup Ny tunnel til Viðareiði Aftalen underskrevet 19. febr Færøske Articon i samarbejde med norske LNS (Entreprenørselskabet Leonhard Nilsen & Sønner AS) 30. maj 2015: 1.456m af 1.895m Sidste salve medio juli 2015 Omfattende undersøgelse af Landsverk Et politiskt bestillingsarbejde En saglig undersøgelse udført af embedsfolk, repræsentanter fra erhvervslivet i perioden jan-maj 2015 Gennemsigtighed, udliciteringsmuligheder og sammenlægninger i den offentlige sektor undersøges Resultatet offentliggjort i maj 2015 Omfattende undersøgelse af Landsverk Et politiskt bestillingsarbejde Hovedkonklusioner: - Landsverk er en velfungerende offentlig instutution, både mht til økonomisk styring og gennemsigtighed - Vedligehold og snerydning mm. bør udliciteres som pilotprojekt i et begrænset område/tidsrum - Undersøge fordelene ved at lægge offentlige instutioner sammen, som alle har med infrastruktur og trafik at gøre - Vi har set lignende udvikling i andre nordiske lande - hvilke erfaringer har I med det? 2

16 Gallup brugerundersøgelse Små forbedringer gør en STOR forskel Mange små sikkerhedsprojekter på vejene og i tunnelerne Sikkerheden på vejnettet scorer høje points i undersøgelsen Gallup brugerundersøgelse for Landsverk Snerydningen ligeledes mange positive tilbagemeldinger - megen sne i denne vinter Mht nyasfaltering kan respondenterne ikke mærke forbedringer de sidste 5 år. Bevillingen til asfaltering har været nedadgående de sidste mange år Men generelt er de 600 deltagere i undersøgelsen tilfredse med Landsverk og den service, vi yder 3

17 NVFs forbundsstyremøde i Island 11 juni Number of killed jun.15 Hreinn Haraldsson, General Direktør Number of seriously injured Traffic in Iceland million driven km

18 IRCA sources of income January 2015 prices ISK, 2015 finance law (and with addition million krona) Sne i vinter: Stengt over alt Nyhed i Island at kunne fysiskt lukke fjellvejene Tålmodighed må man have. Og måske bedre hvis det er stengt at man kan holde sig inde og nyde kaffe. 2

19 Stengt omkring Reykjavík pga. vejret Stengt omkring Reykjavík pga. vejret Hellisheiði Mosfellsheiði Kjalarnes Hafnarfjall Reykjanesbraut I alt 0 3

20 11. juni 2015 ireykjavik FRV The Icelandic Association of Consulting Engineers Trade and employers organization for consulting engineering firms in Iceland. A branch organization within the Federation of Icelandic and the Confederation of Employers in Iceland. Member of FIDIC International Federation of Consulting Engineers. Þorsteinn R. Hermannsson, NVF Island Founded in Member firms are 22 with a total of around 1,100 employees (85% of available resources in the sector). FRV The Icelandic Association of Consulting Engineers Tough domestic market since early Fewer public projects procured via tendering procedures. Increasing public insourcing. Investment and Gross Domestic Product 40 Investment proportion of GDP year average % Greater focus on entry into new markets. Several companies now have approx % of turnover from projects in Norway

21 Investment and Gross Domestic Product New apartments 2

22 S Stortingsmelding «Reformer innenfor veisektoren» Statsråd Solvik Olsen (FRP): «Vi foreslår å organisere veisektoren bedre for å realisere flere veiprosjekter bedre, raskere og billigere.» Stortingsmelding «På rett vei» Reformer i veisektoren Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, med oppgaver, portefølje, finansiering og selskapsform. Meldingen gir også et rammeverk for offentlig-privatsamarbeid (OPS) i transportsektoren, Meldingen omtaler en bompengereform som omfatter omorganisering av bompengeselskapene og utstederrollen, rentekompensasjonsordning for bompengelån, endringer i Statens vegvesens oppgaver og gjennomgang av takst- og rabattsystemet Statsråd Solvik Olsen (FRP): «Ulike prosjekter har ulike utfordringer. Dette ligger til grunn når vi har vurdert hvilke prosjekter som passer i veiselskapet og hvilke som passer i Statens vegvesen. Statens vegvesen vil fortsatt være den klart største og tyngste aktøren i veisektoren.» Utbyggingsselskap for vegprosjekter Statsråd Solvik Olsen (FRP): «Utbyggingsselskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde noen lange veistrekninger, på en helhetlig og sammenhengende måte. I første omgang skal selskapet få ansvar for sju strekninger.»

23 Vegselskapets interesseområde er TEN T Network Det nye selskapet skal være et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Samferdselsdepartementet skal forvalte statens eierinteresser, og samferdselsministeren vil være selskapets generalforsamling. 10, Veiselskapets styre er oppnevnt Et statlig utbyggingsvegselskap «Nye veger» Det nye selskapet får en "oppstartsportefølje" på syv vegprosjekter som de skal bygge ut. Dette skal skje innen 20 år med en samlet kostnad på 130 milliarder kroner. Finansieringen fordeler seg med 100 milliarder kroner over statsbudsjettet og 30 milliarder kroner i bompengeprosjekter. Finansiering over statsbudsjettet skal bokføres fra tre ulike kilder: 1. En del av bilavgiftene skal øremerkes til det nye veiselskapet. 2. Avkastning fra det nye statlige infrastrukturfondet på 70 milliarder kan bokføres som bevilgning til veiselskapet. 3. Ordinære bevilgninger på statsbudsjettet som ikke er knyttet til bestemte inntekter eller fond

24 Selskapets oppstarts-portefølje: E39 i Vest-Agder og Rogaland (210 km) E18 i Telemark og Aust-Agder (130km) E6 i Hedmark og Oppland (85 km) E6 i Sør- og Nord-Trøndelag (105km)

25 6/11/2015 ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET NVF FORBUNDSSTYREMØTE Reykjavik, 11. juni 2015 Regjeringens strategi mot arbeidslivkriminalitet Fra arbeidsmarkedskriminalitet til arbeidslivskriminalitet Fokus dreier mot økonomisk kriminalitet Svart arbeid ROT-fradrag? Kjetil Tonning, Veidekke TVISTESAKER Omtvistede beløp i milliardstørrelse for flere av de store entreprenørene Det brukes store ressurser på tvistebehandling Bransjen får et dårlig rykte Nøkkelpersonell slutter Rekruttering vanskeligggjøres

26 What is Horizon 2020 Commission proposal for a 80 billion euro research and innovation funding programme ( ) NVF, Förbundsstyrelsen 11 juni A core part of Europe 2020, Innovation Union & European Research Area: - Responding to the economic crisis to invest in future jobs and growth - Addressing people s concerns about their livelihoods, safety and environment - Strengthening the EU s global position in research, innovation and technology Policy Research and Innovation What s new A single programme bringing together three separate programmes/initiatives* Coupling research to innovation from research to retail, all forms of innovation Focus on societal challenges facing EU society, e.g. health, clean energy and transport Simplified access, for all companies, universities, institutes in all EU countries and beyond. Three priorities: 1. Excellent science 2. Industrial leadership 3. Societal challenges *The 7th Research Framework Programme (FP7), innovation aspects of Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), EU contribution to the European Institute of Innovation and Technology (EIT) Policy Research and Innovation Research and Innovation 1

27 2

28 Modell för nationell medfinansiering av EUprojekt Norge: STIM-EU *CEDR Transnational Road Research Programme: Call 2014 *Infravation Forskningsinstituten får ett tillägg till basfinansieringen motsvarande 30 % av den finansiering för EU-projekt som respektive institut har kontrakt för. Bonus för koordinering respektive samarbete med norska företag och organisationer. Ingen nationell utvärdering eller ansökan behövs. 3

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016 NORDISK VEJFORUM (NVF) DANMARK

ÅRSRAPPORT 2016 NORDISK VEJFORUM (NVF) DANMARK ÅRSRAPPORT 2016 NORDISK VEJFORUM (NVF) DANMARK Der er sket meget i 2016. Og der er sket meget i - og med - NVF. Efter en vellykket Via-Nordica-kongres overtog Sverige den 1. juli 2016 formandsskabet fra,

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion Ordförande og sekreterare gruppen Land DK FI NO SE IS Rolf Johansen Vegvesen Peter Ekdahl Rambøll Ordförande Mads Jegsen Nynas Matti Vehviläinen Vägförvaltningen Haraldur Sigursteinsson Vegagerðin Sekretærere

Læs mere

NVFs Kommunikationsgruppe

NVFs Kommunikationsgruppe NVFs Kommunikationsgruppe Vegagerðin i Borgartún 7, 105 Reykjavík 6. oktober 2010, 9:00 15:30 Deltagere: Krista, Eva, Henriette, Pétur, Mikkel (referent). Dagsorden 1. Velkommen. 2. Referat fra møde 2.

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

NVF Udformning af veje og gader

NVF Udformning af veje og gader NVF Udformning af veje og gader Formand- og sekretærmøde i Trondheim 1.-2. oktober 2012 Guðmundur Heiðreksson / Valtýr Þórisson Program Mandag 1. oktober: Ankomst Rica Nidelven 20:00 Middag på Solsiden

Læs mere

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari WC 2015 in Herning Denmark 2013-11-01 Timo Rajasaari a Nordic cooperation www.vm2015.com NIF Nordisk Islandshestforbund Even Hedland, Chairman, Norge Haraldur Þórarinsson, Island Magnus Tiderman, Finland

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for energi, EK-E Mødetid 12. maj 2009 Mødested Nordisk Ministerråds Sekretariat, Store Strandstræde 18, København, møderum 408 Store Strandstræde

Læs mere

NVF Udformning af veje og gader

NVF Udformning af veje og gader NVF Udformning af veje og gader Formand- og sekretærmøde i Snæfellsnes, Island 3.-4. september 2015 Guðmundur Heiðreksson / Valtýr Þórisson Program for møde 3.-4. september 2015 Torsdag 3. september: kl.

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Marinus Roth Ljungberg Mathias Skøtt Christensen Nicholas Hedelund Andenmatten

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Marinus Roth Ljungberg Mathias Skøtt Christensen Nicholas Hedelund Andenmatten FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Assens10 Vi kommer fra Assens Snittalderen på våre deltakere er 16 år Laget består av 0 jenter og 12 gutter. Vi representerer Assens 10. klassecenter Type

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Team All Stars! Vi kommer fra Dianalund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 5 jenter og 4 gutter. Vi representerer Holbergskolen Type

Læs mere

1. Der var ingen specielle kommentarer til referatet fra sidste møde den 24. oktober 2012.

1. Der var ingen specielle kommentarer til referatet fra sidste møde den 24. oktober 2012. Formand og sekretærmøde referat 4. april 2013 Til stede: Danmark: Jens Adamsen Finn Thøgersen Tid: 10:30-14:30 Sted: Vejdirektoratet København Finland: Matti Vehviläinen Mikko Leppänen Norge: Per Otto

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget SP'erne Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type lag:

Læs mere

Storstrømsbroen. Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen

Storstrømsbroen. Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen Storstrømsbroen Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen Indhold Baggrund Udfordringer med balancen mellem æstetik og teknik samt placering af trafikken Forslag til design Fastlæggelse

Læs mere

Harpa, concert and conference centre

Harpa, concert and conference centre Harpa, concert and conference centre Via Nordica 2012 Författare: Titel: Thorir Ingason, Island Via Nordica 2012 Serie: Upplaga (evt.): Ikke udgivet i papir Utgivningsort: Tryck: ISSN: Indgang Den 21.

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Senior Power, en pensionist er vores gnist Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 2 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

13.12.2013 REFERAT. Forbundsstyremøte 2-13. Dato 28. november 2013 Sted Helsinki

13.12.2013 REFERAT. Forbundsstyremøte 2-13. Dato 28. november 2013 Sted Helsinki 13.12.2013 REFERAT Forbundsstyremøte 2-13 Dato 28. november 2013 Sted Helsinki Til stede Forfall Terje Moe Gustavsen, Norge Marit Due Langaas, Norge Liv Bulling, Norge Agneta Wärgsjö, Sverige Annelie Nylander,

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Poody Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type lag:

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget 6.årgang Hammerum skole Klodserne Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 30. september 2008 Mødested Hotel Scandic Plaza, Umeå Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

by Vianova Systems Anders Lisspers Adm. Direktør Vianova Systems Denmark A/S

by Vianova Systems Anders Lisspers Adm. Direktør Vianova Systems Denmark A/S by Vianova Systems Anders Lisspers Adm. Direktør Vianova Systems Denmark A/S Vianova Systems Netværket 1988 1990 2000 1995 2005 2010 Vianova Norge (HQ) Vianova Sverige Vianova Danmark Vianova UK Vianova

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

KIC Project on Raw Materials

KIC Project on Raw Materials KIC Workshop, Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, Greenland, May 1, 2013 KIC Project on Raw Materials Life expectancy HDI Education and training Sustainable Exploitation of Raw Materials in the Arctic

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi REFERAT Nordisk Ministerråd Till MR-NER Från Nordisk Ministerråds sekretariat Ämne Godkänt referat Bodö 2006 Telm+45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 Godkänt referat fra MR-NERs møde den 7.-8. september 2006

Læs mere

Hvordan ser Europa-Kommissionen fremtidens europæiske infrastruktur?

Hvordan ser Europa-Kommissionen fremtidens europæiske infrastruktur? Hvordan ser Europa-Kommissionen fremtidens europæiske infrastruktur? Nye muligheder for investering i transportinfrastruktur, herunder havne, og koblingen til Den Europæiske Investeringsplan. Michael Vedsø,

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

Horizon 2020 og COSME

Horizon 2020 og COSME Horizon 2020 og COSME - Muligheder for virksomhederne v. Søren Bjerregaard Pedersen Norddanmarks EU-Kontor Agenda 1. Overblik over Horizon 2020, SMV Instrumentet og COSME 2. Ansøgningsskrivning Hvad er

Læs mere

3 Protokollering av generalsekretærbeslutninger vedrørende utnevnelse av medlemmer i komitéer og styringsgrupper 2006:

3 Protokollering av generalsekretærbeslutninger vedrørende utnevnelse av medlemmer i komitéer og styringsgrupper 2006: NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 5/2006 den 9.9.2006 på Svalbard Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org Jnr:

Læs mere

Schenker A/S i Danmark

Schenker A/S i Danmark Schenker A/S i Danmark Lars Sandholdt Head of Intermodal and RLF 14. maj 2014 2 Hvem er vi? 3 Hvem er vi? Source: Deutsche Bahn DB Mobility Logistics Daten& Fakten 4 DB s organizational structure consists

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team operators Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

DAGSORDEN SOMMERMØDE 2012

DAGSORDEN SOMMERMØDE 2012 DAGSORDEN SOMMERMØDE 2012 REYKJAVIK 11-06-2011 1. Velkomst 2. Formandens beretning for kongresperioden 2008-2012. (Hans Jørgen) 3. Afslutning af udvalgets arbejde (alle) 4. Introduktion til forstående

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

FoU prosjekter innenfor vinterdrift

FoU prosjekter innenfor vinterdrift 1 FoU prosjekter innenfor vinterdrift Innhold Kompetanseutvikling, drift og vedlikehold v/øystein Larsen (Norge) Upplyst vinterväghållning v/patrik Lidström (Sverige) Modellering av restsaltmengde v/freddy

Læs mere

Opfølgning på - Kontrak3ormer som opfordrer 8l innova8on og udvikling og 8lhørende gruppearbejde på årsmødet

Opfølgning på - Kontrak3ormer som opfordrer 8l innova8on og udvikling og 8lhørende gruppearbejde på årsmødet Del-hovedemne 2014-2015 Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke Opfølgning på - Kontrak3ormer som opfordrer 8l innova8on og udvikling og 8lhørende gruppearbejde på årsmødet 2014 - Baggrund

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Leverandør til Banebranchen. Tivoli Hotel d. 21 Maj 2013

Leverandør til Banebranchen. Tivoli Hotel d. 21 Maj 2013 Leverandør til Banebranchen Tivoli Hotel d. 21 Maj 2013 Danmark Adm. Direktør Per Bredesgaard Samt formand i Interessegruppe for Jernbaneentreprenører under Dansk Byggeri 2 Interessegruppe for Jernbaneentreprenører

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADM. HJÆLPE MED? EUROPEAN FUNDING - HORIZON 2020 Shared Objectives and Principles 3 Societal Challenges Health,

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Team Hardcore!!! Hammerum skole. Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten VESTBY SENTRUM Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten Placering i regionen OSLO TOG 33 min E6 42 min VESTBY Afstand fra Oslo Fremtidig placering i regionen Holmenkollen 39 min med T-banen

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming. Torsdag den 31. oktober 2013, Glostrup

Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming. Torsdag den 31. oktober 2013, Glostrup Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Torsdag den 31. oktober 2013, Glostrup Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (byggeri & anlæg), Danmarks Ambassade i Oslo Tidligere arbejdet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 29. oktober 2012 12/14887-5 Anna Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 29. oktober 2012 12/14887-5 Anna Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. oktober 2012 12/14887-5 Anna Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632 REFERAT EMNE Formand-sekretær møde i NVF udvalget Transport i byer TIDSPUNKT D. 27.-28.

Læs mere

ARTIKLER T&V NR. 8. Opfriskningskurser for erfarne bilister (TEMA 1) Trafikspring (TEMA 1) Gå for livet (TEMA 2)

ARTIKLER T&V NR. 8. Opfriskningskurser for erfarne bilister (TEMA 1) Trafikspring (TEMA 1) Gå for livet (TEMA 2) ARTIKLER T&V NR. 8 Opfriskningskurser for erfarne bilister (TEMA 1) Af forsker Annette Meng, DTU Transport anm@transport.dtu.dk De fleste ældre bilister er gode og sikre bilister. Alligevel er der er del,

Læs mere

1. Der var ingen bemærkninger til dagsorden. Ved start af ny periode var det ikke relevant at kigge på referat fra det senest afholdte møde.

1. Der var ingen bemærkninger til dagsorden. Ved start af ny periode var det ikke relevant at kigge på referat fra det senest afholdte møde. Formænd og sekretærmøde referat 24. oktober 2012 Til stede: Danmark: Jens Adamsen Finn Thøgersen Tid: 10:30-15:30 Sted: Vejdirektoratet København Finland: Matti Vehviläinen Mikko Leppänen Island: Haraldur

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012

FIRST LEGO League. Gentofte 2012 FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Senior Helpers Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Næringslivets lånefinansiering

Næringslivets lånefinansiering DI 8. april 2014 Næringslivets lånefinansiering USA Banklån 1/3 Eurosone Tillitsmann = Repræsentant Banklån 2/3 Obligasjoner 2/3 Obligasjoner 1/3 Kommende EU-reguleringer om kapitaldekning for finansinstitusjoner

Læs mere

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 What do we do to promote more international cooperation in Europe? Public R&D Actors needs to support Industry and in particular SMEs in this Challenge, but 89% of the

Læs mere

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013 Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark August 2013 Om Innovationsbarometeret I alt 100 FoU-chefer i Sverige og Danmark, 50 i hvert land, blev bedt om at svare på en række spørgsmål vedr.

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab?

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Et eksempel på samarbejde i den danske vandbranche. Kenth Hvid Nielsen Group Vice President Global

Læs mere

Navn Titel Medlemsstatus

Navn Titel Medlemsstatus REFERAT EMNE NVF udvalgsmøde Gader og vejes udformning TIDSPUNKT 19. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Vejdirektoratet, Skanderborg Helle Petersen Stig Jeppesen Rikke Smed Anders Malmby Svend Erik

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

NVF i 75 år. Ideen til et nordisk samarbejde på vejområdet opstod dog meget tidligere end 1935. Det var ved de internationale vejkongresser,

NVF i 75 år. Ideen til et nordisk samarbejde på vejområdet opstod dog meget tidligere end 1935. Det var ved de internationale vejkongresser, NVF i 75 år Nordisk Vejforum tidligere Nordisk Vejteknisk Forbund kunne den 19. juni 2010 fejre 75 årsdagen for sin oprettelse. Det skete i forbindelse med den første nordiske vejkongres i Stockholm i

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

NVF 22-23 maj, Lunds tekniska högskola, LTH, Sverige Tema Forskning indenfor tilgængelighed

NVF 22-23 maj, Lunds tekniska högskola, LTH, Sverige Tema Forskning indenfor tilgængelighed Mødereferat 1 (6) 22-23 maj 2013 NVF 22-23 maj, Lunds tekniska högskola, LTH, Sverige Tema Forskning indenfor tilgængelighed DELTAGERE Anna Laurentzius, DK Lisa Salmi, SE Nina Prytz, NO Christina Merwald,

Læs mere

Hvad vil du forandre?

Hvad vil du forandre? Hvad vil du forandre? Kick-off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 www.interreg-oks.eu #interregoks Kick Off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 VARMT VÄLKOMNA! Eriksbergshallen i Göteborg

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om mer resursvennlig fiskeri og forbud mod dumping av fisk

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om mer resursvennlig fiskeri og forbud mod dumping av fisk BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betenkning over Medlemsforslag om mer resursvennlig fiskeri og forbud mod dumping av fisk 1. Utvalgets forslag foreslår, at rekommanderer de nordiske landes regeringer,

Læs mere