Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 36 ( 31. august 4. september 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel G 94 - ny ansøgning.xlsx Fordeling af timer i haller og gymnastiksale DONG Energy Thermal Power A/S, Skærbækværket Blok 3_Fejl og Samlesag for inspektionsrapporter mangler udbedret.pdf Fredericia Teater_Fejl og mangler udbedret.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Familieafdelingen, Socialrådgiver til myndighedsstilling - INTERN, Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juli.docx Bibliotek, litteraturformidler, august.docx Stillingsannoncer, offentliggjorte, Voldly, pædagog, august Stillingsannoncer, offentliggjorte, Dagsorden - Seniorrådet Seniorrådet Beslutningsreferat - Seniorrådet.pdf Seniorrådet VS: Borgmestermail - opfølgning på dagens borgmestermøde KL borgmesterbreve Måleusikkerhed Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Bekræfter modtagelse af brev af kommunens Egon Andersen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia beslutning af påklages Kommentar til svar på klage Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Turbiditet og spildevand Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Turbiditet og spildevandsmængde Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Turbiditet og spildevandsmængde Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Udledning af spildevand, DONG Oil Pipe A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia SV: Turbiditet og spildevandsmængde Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Turbiditet og spildevandsmængde Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Turbiditet Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Pjedstedvej 70, 7000 Fredericia Sct. Knuds skole, opgørelse over P-pladser Gothersgade 30, 7000 Fredericia Mail med endelig udgave - Udsendelse af redegørelse for den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i kortlæg-ningsområde Indsatsplanlægning. Grundvandskortlægning Skærbæk. Redegørelse Skærbæk Accept til gennemførelse af oprensning af CAT II B Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Analyseresultater fra raffinaderiets Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia spildevandsbassin 03. til 04. september Total- N på CAT II B udløb, døgnprøve d Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell-Raffinaderiet, Fredericia. Måling af slamniveauer i CAT II d Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Shell-Raffinaderiet, Fredericia. Analyseresultater fra raffinaderiets spildevandsbassin 02. til 03. september 2015 Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

2 58675 Forslag til delvis oprensning af CAT2B som opfølgning på test Egeskovvej 265, 7000 Fredericia oprensning Orientering om start af beluftere efter måling af slamniveauer i A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT II. RAFFINADERIET Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Ønske om møde til drøftelse Egeskovvej 265, 7000 Fredericia af udvidelse af udledningskapacitet Shell-Raffinaderiet, Fredericia. Analyseresultater fra raffinaderiets Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia spildevandsbassin 01. til 02. september Shell-Raffinaderiet, Fredericia. Analyseresultater fra raffinaderiets Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia spildevandsbassin 31. august til 01. september Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Forslag til delvis oprensning af Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia CAT2B som opfølgning på test oprensning Analyseresultater fra raffinaderiets spildevandsbassin 31. august til A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia 01. september 2015 RAFFINADERIET Shell-Raffinaderiet, Fredericia. Analyseresultater fra raffinaderiets Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia spildevandsbassin 28. til 31. august Vedr. Shell- Raffinaderiet. Udledte spildevandsmængder til Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Fredericia Spildevand og Energi A/S for august RE: Fortsat oprensning af CAT2A Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RE: Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Analyseresultater fra Egeskovvej 265, 7000 Fredericia raffinaderiets spildevandsbassin 28. til 31. august Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Måling af slamniveauer Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia mandag d. 03. september RE: Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Måling af slamniveauer Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia mandag d. 03. september Shell-Raffinaderiet, Fredericia. Analyseresultater fra raffinaderiets Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia spildevandsbassin 28. til 31. august Rapportering af CAT 2 analyseresultater 27.aug aug A/S DANSK SHELL SHELL Egeskovvej 265, 7000 Fredericia RAFFINADERIET Rapport AR-15-CA udtaget EUROFINS MILJØ A/S Dronningensgade 97, 7000 Fredericia vedr. Fredericia Sygehus Terapibassin SV: Månedsprøver Røde Banke 16, 7000 Fredericia Diverse anlægsarbejder hos Fredericia Spildevand og Energi AS Røde Banke 16, 7000 Fredericia SV: Månedsprøver Røde Banke 16, 7000 Fredericia Tilladelse til ophængning af plakater på/langs kommunale veje i Tilladelse til ophængning af plakater 2015 Fredericia Kommune Anmeldelse af rotter efter servicebesøg. Anticemex A/S Herslev Kirkevej 67 - anmeldelse af rotter Dagsorden mv. til Styregruppemøde Kommuneplan Referat fra Trekantområdets styrgruppemøde den 25. august Kommuneplan VS: Færdigmelding af byggesag 13/800, dato 12. marts 2013 Elin Broe Madsen Thulesvej 47, 7000 Fredericia ADP Prinsessens kvarter, Taulov - vedr dispensation Forhåndsdialog vedr. lagerhaller Prinsessens Kvarter SV: Plan for skovrejsning i Kongsted - Fredericia Kommune Offentlig skovrejsning 2012/2013, tilskud. Randal og Kongsted SV: Kongsted II syd forslag Offentlig skovrejsning 2012/2013, tilskud. Randal og Kongsted Re: VS: Tilsagn om tilskud til off. skovrejsning: Kongsted Skov på Offentlig skovrejsning 2012/2013, tilskud. Randal og Kongsted

3 16,32 ha NST Re: SV: VS: Tilsagn om tilskud til off. skovrejsning: Kongsted Skov Offentlig skovrejsning 2012/2013, tilskud. Randal og Kongsted på 16,32 ha NST Brev fra GjF vedr modpart Skade, Brand, , DF91403, 10, Kraneftersyn, 1 års. Stiholt Hydraulic A/S Kraneftersyn, reg.nr. C møde hos jer på onsdag Tilsyn 2013, 2014, 2015, Fredericia Kommunes Deponi, Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia VS: Ændring af positivliste - tilføjelse af EAK , Fredericia Kommunes Deponi, Vejlbjergvej 40, 7000 Fredericia Tilsyn 2013, 2014, 2015, Fredericia Kommunes Deponi, Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia SV: vedr. Bøgeskovvej Cykelfaciliteter Egeskov/Bøgeskovvej VS: Cykelløb i Fredericia Kommune den 12. september Elite cykelløb i og omkring Fredericia og Vejle Kommuner, Nordre Kobbelvej, VS: Cykelløb i Fredericia Kommune den 12. september Elite cykelløb i og omkring Fredericia og Vejle Kommuner, Nordre Kobbelvej, Underskrevet kontrak Glarmesterydelser - underhåndsbud SV: Underhåndsbud på glarmesterydelser til Fredericia Kommune Glarmesterydelser - underhåndsbud 2015 Del C Tilbud på glarmesterydelser fra Tarpgaard A/S Glarmesterydelser - underhåndsbud Ordre Nr : Børup Vandværk af AGROLAB Kolding Landevej 81, 7000 Fredericia Bilag 4_Sammenfattende redegørelse.pdf Udarbejdelse af forslag til lokalplan for erhverv i den NV-lige del af Kongens Kvarter - lokalplan grund taulov lokalplan Bygherres kommentarer til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport for erhverv ved Kongens Udarbejdelse af forslag til lokalplan for erhverv i den NV-lige del af Kongens Kvarter - lokalplan 335 Kvarte grund taulov lokalplan Udarbejdelse af forslag til lokalplan for erhverv i den NV-lige del af Kongens Kvarter - lokalplan SV: Vandboring Korsvej mejeri Højrupvej 116, 7000 Fredericia Kort redegørelse fra Arla Højrupvej 116, 7000 Fredericia Annonceringsmateriale Scantech.pdf Koncessionsaftale på biometrisk system (Scantech) SV: Databehandleraftale - Databehandleraftale_sign.pdf Koncessionsaftale på biometrisk system (Scantech) SV: Databehandleraftale Koncessionsaftale på biometrisk system (Scantech) FRSE - oprensning Røde Banke 16, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Rambøll Blonds Allé 1, 7000 Fredericia SV: Tilsyn - Teknikervej Teknikervej opretning af ujævnt fortov ved indkørsel Status på udbuddet Udbud - ortoser - KomUdbud Analyse udtaget , Fredericia, /15 - Erritsøhus, ALS DENMARK A/S BADEVANDsDATA badevandsanalyser Erstatningsprøve REVIDERET PROJEKT - vejforløb er godkendt af RK Udstykning af matr.nr. 316i Fredericia Stadsjorder - udstykning til Aktivitetshus i Sønderparken Masterfil fra nordenta Tandbehandling - kontrakt med Nordenta - KomUdbud Anmeldelse om fuldført byggearbejde Børnehaven Røde Banke 73, 7000 Fredericia Erritsø/Agerkrogen Fotos af autoværn og vandløb fra Hededanmark Tilløb til Gammelby Mølleå Yderligere information om den kommunale opgave vedr. KL Indberetning af spildevandsoplysninger - DIADEM-projekt

4 registrering af spildevandsop-lysninger i BBR inden udgangen af Udsendelse af redegørelse for den afgiftsfinansierede Naturstyrelsen, Aalborg Indsatsplanlægning. Grundvandskortlægning Skærbæk grundvandskortlægning i kortlæg-ningsområde Skærbæk RE: Miljøstyrelsens svar på supplerende indberetning i henhold til Kongensgade 113, 7000 Fredericia vilkår I SV: [Sagsnr.:15/7262] - Damsbovej 69 og Damsbovej Damsbovej 69 og Damsbovej 71 aktindsigtssag Re: Damsbovej 69 og Damsbovej 69 og Damsbovej Konklusion på møde d. 1. September 2015 [Sagsnr.:15/7262] Damsbovej 69 og Damsbovej Byggeregnskabsblanket med bilag. Ole Frølund Thomsen Bjergegade 82, 7000 Fredericia Kommentarer til partshøring Jan Bjærre Kildebakken 9, 7000 Fredericia Re: Terrasse på solbakken Solbakken 16, 7000 Fredericia Mangler to planer Solbakken 16, 7000 Fredericia Aftale om indsendelse af rev. projekt Solbakken 16, 7000 Fredericia BvB afventer nyt tilsagn Danmarksgade 54, 7000 Fredericia BvB - om opdeling i to etaper Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia Mail fra BvB -Byfornyelse af Vejlby Kirkevej 30 - BvB sag nr Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia overskydende 172 adgangskort skal destrureres Julegaver Ydnyttelsesgrad info fra FIC Julegaver Orientering om 5-års eftersyn - nye boliger N1191-K1 (607-S105) BYGGESKADEFONDEN Errtisø Bygade 85A, Øster Elkjær, 5 års eftersyn Orientering om 5-års eftersyn - nye boliger N1191-K1 (607-S105) BYGGESKADEFONDEN Errtisø Bygade 85A, Øster Elkjær, 5 års eftersyn Kompromis på omlægning af sti Omlægning af stien mellem Engelundsvej 27, 25 og SV: Byggeriet Carsten Andersen Prangervej 7, 7000 Fredericia Arkitekt Thomas Thomsen Byggeriet Jes Damgaard Andersen Prangervej 7, 7000 Fredericia Skovbakken 1-16, Fredericia Lejens størrelse Huslejenævnssag. Lejens str. Skovbakken 1A, 7000 Fredericia Skovbakken 1-16, Fredericia Lejens størrelse Huslejenævnssag. Lejens str. Skovbakken 1C, 7000 Fredericia Skovbakken 1-16, Fredericia Lejens størrelse Huslejenævnssag. Lejens str. Skovbakken 5B, 7000 Fredericia Skovbakken 1-16, Fredericia Lejens størrelse Huslejenævnssag. Lejens str. Skovbakken 10D, 7000 Fredericia Skovbakken 1-16, Fredericia Lejens størrelse Huslejenævnssag, lejens størrelse, Skovbakken 16D Skovbakken 1-16, Fredericia Lejens størrelse Huslejenævnssag, lejens størrelse, Skovbakken 12D Skovbakken 1-16, Fredericia Lejens størrelse Huslejenævnssag, lejens størrelse, Skovbakken 7 D Skovbakken 1-16, Fredericia Lejens størrelse Huslejenævnssag, lejens størrelse, Skovbakken 5 D Anmodning om fremsendelse af supplerende materiale igennem Lars Aabling Sjællandsgade 51B, 7000 Fredericia byg og miljø - Sjællandsgade 51B Spejderhuset på Erritsø Bygade - ønske om referat KFUM Peder Griib Gruppe og fremtidig brug af Rytterskolen på Erritsø Bygade Genfremsendelse til underskrift - servitutpåtegning til 42 påtegning og underskrift som ejer - Fredericia Teater matr.nr. 654b og 656b Fredericia Bygrunde Genfremsendelse til underskrift - servitutpåtegning til 42 påtegning og underskrift som ejer - Fredericia Teater matr.nr Arealoverførsel matr.nr. 654b og 656b Fredericia Bygrunde samt servitut om ændring af færdselsretten LIFA A/S Arealoverførsel matr.nr. 654b og 656b Fredericia Bygrunde samt servitut om ændring af færdselsretten

5 654b og 656b Fredericia Bygrunde Oplysning vedr. gebyropkrævning Stig Kjær Egumvej 55A, 7000 Fredericia Ændring af virksomhedsadresse pr Fotograf Tina Liv Fotograf Tina Liv Opkrævning af generelt administrationsgebyr 2015 for erhvervsaffald Der er foretaget en ny indberetning Bjørneklo indberetninger Bjørneklo - en haster Bjørneklo indberetninger VS: Bjørneklo Bjørneklo indberetninger VS: Lejeaftaler og etableringsudgifter Sammenlægning af beredskaber - økonomi SV: Skabelon lejekontrakt 1 (Ejendomsafdelingen) Sammenlægning af beredskaber - økonomi VS: Beredskab: skabeloner driftsmateriel + brandstationer. Plus Sammenlægning af beredskaber - økonomi beskrivelse af sideaktiviteter VS: I må gerne sende denne mail videre til de relevante skolesekretærer Aftale med Globus Data om etablering og drift af lokalebookingsystem SV: Rettesler vedr. Hovedskoler, ønsker mm Aftale med Globus Data om etablering og drift af lokalebookingsystem Status på EIC og implementering af Globus Data - Halbooking.dk Aftale med Globus Data om etablering og drift af lokalebookingsystem SV: Udbuddet af tandregulering Tandregulering - KomUdbud - genudbud Fra Århus - SV: Udbuddet af tandregulering Tandregulering - KomUdbud - genudbud Vedr.: Vareprøvning for Ortodontiske materialer Tandregulering - KomUdbud - genudbud SV: Ny faglig repræsentant fra Odense Tandregulering - KomUdbud - genudbud SV: Ny faglig repræsentant fra Odense Tandregulering - KomUdbud - genudbud Ny faglig repræsentant fra Odense Tandregulering - KomUdbud - genudbud Sv: Status på genudbuddet af tandregulering Tandregulering - KomUdbud - genudbud Lokalplan 4 ændring Udarbejdelse af lokalplan for et boligområde ved Randal Skov SV: Tilbud toilet skiltning Skjoldborgsvej 25, 7000 Fredericia Skjoldborgsvej 25 - Murerarbejde Skjoldborgsvej 25, 7000 Fredericia Fk er med på delaftale Bleer til bevilling - KomUdbud Sagsnr.: Boligkontoret Fredericia - Årsregnskab Indsigelse mod godkendelse af årsregnskaber 2014 ved Boligkontoret Fredericia Udfyldt oplysningsskema vedlagt bilag. Lis Kollerup Jørgensen Sdr. Vilstrupvej 40, 7000 Fredericia Spørgsmål om status fra Danmarksgade 18, Gothersgade 14, 7000 Fredericia Spørgsmål om status fra Danmarksgade 18, Gothersgade 14, 7000 Fredericia Ændring af positivliste - tilføjelse af EAK Miljøstyrelsen Vejlbyvej 40. Varsel om påbud og påbud af 28/ om ændring af positivliste - PCB holdigt byggeaffald på Fredericia Kommunes Deponi SV: Købmagergade Skole - supplerende materiale til Købmagergade 65A, 7000 Fredericia byggeansøgning Købmagergade Skole - supplerende materiale til byggeansøgning Købmagergade 65A, 7000 Fredericia DUBU Integration - opstartsmail Formpipe - Integration til Dubu Adgangsforhold m.v. - Gothersgade Hegnsynsag: Danmarksgade 13 og Gothersgade Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Udstykningssag, matr.nr. 5bu Erritsø By, Erritsø Anmeldelse om sløjfning af tank med fotodokumentation m.v Bredager 7, 7000 Fredericia

6 57994 Varmeopgørelse 2014/15 revideret Varmeregnskab 2014/2015 Prinsessegade 29 A-B sikkerhedsdatablad på UFF urea Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia VS: Dan Gødning Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia SV: dagsordenspunkt skiltning Strevelinsvej 13 (McDonlads) er Strevelinsvej 2A, 7000 Fredericia færdig Besøgsrapport Arbejdstilsynet Arbejdstilsynsbesøg den , Ejendomscentret, Vendersgade 30D VS: Tilbud på glas udskiftning til I.P. Schmidts gård Henning Niss Vendersgade 4, 7000 Fredericia VS: referat_fredericia.docx Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Rapport AR-15-CA udtaget , Follerup EUROFINS MILJØ A/S Follerup Møllevej 3, 7000 Fredericia Møllevej Klage over udhus, tagnedløb og afstand til skel. Hans Lebech Sørensen Jacob Hansens Vej 4, 7000 Fredericia mail vedrørende gulvkonstruktion Henrik Ebdrup Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Dispensation til opsætning af pylon, Strevelinsvej Strevelinsvej 13, 7000 Fredericia Redegørelse for skur som overskrider byggelinjen byggetilladelse.nu Skovvej 6, 7000 Fredericia v/simon Gade Jensen Fagligt Nyt for august ny udgave Nyhedsbreve fra Udbetaling Dannmark Til Social- og Omsorgsudvalget / Henning Due Lorentzen -rykker for godkendelse af vedtæfter Aksel Krogsgaard Iversen Vedtægter Pårørenderådet for Kobbelgården/Ullerupdalvej/Hippocampus ansøgning, Byggefelt 6, Oplæg til 3 supplerende Oldenborggade 40, 7000 Fredericia poreluftmålinger Møder i Skydebaneforeningen Danmark TGI skydning ventilationsanlæg SV: Projektforslag Vejlevej i Fredericia Vejlevej, lokalplan SV: Cannonløb Motionsløb, Cannonball Bemærkninger. Tex Tofte Gefionsvej 21, 7000 Fredericia Shell ikke har yderligere bemærkninger til varsling om påbud, midlertidig vilkårsændring af tilladelse til udledning af spildevand (grænseværdi for suspenderet stof), A/S, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia, CVR nr Shell Raffinaderiet - A/S Egeskovvej 265, 7000 Fredericia SV: Tilladelse til nabohjælsskiltning på Asser Jensens Vej Nabo hjælp skiltning Asser Jensens Vej Re: asser jensens vej nabohjælp Nabo hjælp skiltning Asser Jensens Vej Venstre%20side%20af%20vej2[2].jpg SV: (Proj 3242) VS: Fredericia C - vejregler vedr rampebredde Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Aabenraa Kommune anmoder om revisorerklæring. Aabenraa kommune Revisorerklæring for 109 og 110 institutioner for Vedr. svar på forespørgsel om dokumentationsniveau efter Gl. Ribevej 37, 7000 Fredericia oprensning asbestholdige eternitplader Supplerende oplysninger (på mail) SunLux Gruppen I/S Skærbæk Havnegade 53, 7000 Fredericia Forlængelse af ansøgningsrunden på vandløbsrestaurering. NaturErhvervstyrelsen Vandløbsrestaurering - ny ansøgnngsperiode SV: Aktindsigt i parkeringsfonden Aktindsigt i parkeringsfonden Afgørelse - Udbedre manglerne i byggepladsens plan for sikkerhed Arbejdstilsynet Havepladsvej 175, 7000 Fredericia Tilsynscenter Syd Kolding Orientering vedr. strakspåbud Arbejdstilsynet Havepladsvej 175, 7000 Fredericia Tilsynscenter Syd Kolding Orientering vedr. Strakspåbud Arbejdstilsynet Havepladsvej 175, 7000 Fredericia

7 Tilsynscenter Syd Kolding Afgørelse Arbejdstilsynet Havepladsvej 175, 7000 Fredericia Tilsynscenter Syd Kolding Svar f ra spildevand Udstykningssag - matr.nr. 739a og 740a Fredericia Bygrunde - Kongens Port 2B Anmodning om svar vedr. energipanel på tag ved skel Herredsvej 15, 7000 Fredericia Orienteringsskrivelse af 1. september 2015 vedr. ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Social- og Indenrigsministeriet Ændringer i budget- og regnskabssystem for regioner - ændrede frister for udarbejdelsen af regionernes budget for Orienteringsskrivelse af 28. august 2015 vedr. ændringer i Budgetog regnskabssystem for kommuner Social- og Indenrigsministeriet Ændringer i budget- og regnskabssystem for regioner - ændrede frister for udarbejdelsen af regionernes budget for Børkopvej 27 Bettina Madsen Børkopvej 27 - kildevæld - stoppet vejunderføring J.nr Bridge Walking, Bemærkninger Dahl Advokatfirma Bridge Walking - Forlængelse af tilladelse Kvittering Udskiftning af BaneDanmarks signalanlæg på fjernbanens hoved- og sekundærstrækninger Svar: Miljøtilsyn hols Leman, Nordensvej 17, 7000 Fredericia Nordensvej 17, 7000 Fredericia Svar: Miljøtilsyn hols Leman, Nordensvej 17, 7000 Fredericia Nordensvej 17, 7000 Fredericia Vedr. afsalg på lånedispensation for 2016 på det ordinære Social- og Ansøgning om lånedispensationer og særtilskud - budget 2016 aflægsområde. Indenrigsministeriet Vedr. lånedispensation for Social- og Ansøgning om lånedispensationer og særtilskud - budget 2016 Indenrigsministeriet Vedr. afslag på lånesispensation 2016 Social- og Ansøgning om lånedispensationer og særtilskud - budget 2016 Indenrigsministeriet Brand og Redning - Nye vagtfaciliteter, Prangervej 7 Thomas Thomsen Prangervej 7, 7000 Fredericia SV: 15/ Miniudbud af 12. august Elkørestole Miniudbud af 12. august Elkørestole (jf. sag 13/3687) Ny aftale på skolemøbler pr. 1. september Kontrakt med Scan Office vedr. skolemøbler Ansøgning, Solstrålens Idrætsklub Værestedet Solstrålen Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende ansøgning 18 - FBU Forældrelandsforeningen.pdf Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende Ansøgning, Børns Vilkår Børns Vilkår Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende Ansøgning, Seniorhuset IP Schmidt Seniorhuset I.P. Schmidt Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende Returpost Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende Ansøgning om 18, Værestedet Hyggen Værestedet Hyggen Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende ansøgning Værestedet Hyggen.pdf Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende ansøgning 18 - FM- selvhjælp.pdf Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende ansøgning 18 - Dansk Flygtningehjælp.pdf Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende ansøgning 18 - Seniorhuset IP Schmidt - AV-udstyr.pdf Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende ansøgning 18 - Seniorhuset IP Schmidt - infotavler.pdf Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende Ansøgning Astma - Allergi foreningen Astma-Allergi Foreningen Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende ansøgning anmodning om ansøgningsskema Værestedet Hyggen Støtte efter Servicelovens uddeling vedrørende SV: Vedr. Trelde Næsvej Trelde Næsvej 161, 7000 Fredericia Trelde Næsvej 161, Fredericia Trelde Næsvej 161, 7000 Fredericia Fw: Rep. a vejen til Fredericia Roklub Grusvej og kystsikring, Fredericia Roklub SV: Anmodning om udarbejdelse af lokalplan, Sønderskovvej 11,7000 Fredericia Forslag til lokalplan for åben-lav boligbebyggelse Sønderskovvej 11, matr.nr. 36c Erritsø By, Erritsø

8 57823 Returpost Invitation - Fredericia hylder udsendte i dansk tjeneste Returpost Invitation - Fredericia hylder udsendte i dansk tjeneste SV: Ergopartner Egonomisk tilbehør - kontrakt med Ergopartner SV: Ergopartner Egonomisk tilbehør - kontrakt med Ergopartner VS: POB-sag: er løst. - Manglende billede Egonomisk tilbehør - kontrakt med Ergopartner :12: Opmåling - Kolding Landevej Argentinervej - Byggemodning af 38 parceller syd for Kolding Landevej SV: Pris på opmåling Argentinervej - Byggemodning af 38 parceller syd for Kolding Landevej SV: Pris på opmåling Argentinervej - Byggemodning af 38 parceller syd for Kolding Landevej Referat af koordinationsmøde for kommuner og NST-enheder Lavbundsprojekt, Rands Enge vedr. lavbundsordningen, august Indflytningsrapport Vendersgade , 7000 Fredericia Underskrevet lejekontrakt modtaget Vendersgade , 7000 Fredericia NY SKEMATISK REDEGØRELSE, NYT MÅLEBLAD, 8 FOTOS af lagerhal med afstande Arealoverførsel mellem matr. nr. 14g og 12am Trelde, Fredericia Jorder SV: Vagter kursus Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) Powercare VS: Vagter Kursus Kontrakt Vikarydelser 2014 frem (KomUdbud Aftale) Powercare SV: vedr. Samhandelsaftale _001.pdf V. Guldmann - samlet frivillige aftaler kørestol, scooter SV: vedr. Samhandelsaftale V. Guldmann - samlet frivillige aftaler kørestol, scooter SV: vedr. Samhandelsaftale V. Guldmann - samlet frivillige aftaler kørestol, scooter Alarmens kontaktperson LOGSTOR A/S Alarmens kontaktpersoner, Logstor A/S, Nordre Kobbelvej Accept fra GjF Skade, Brand, , KF22409, 12, Isap Returpost Kolonihave Solvænget Om spørgeskema om egenbetaling i anbringelsessager - midlertidigt lukket for adgang til spørgeskemaet Ankestyrelsen Spørgeskemaundesøgelse - Belysning af kommunernes forvaltning af betalingsbekendgørelsen Hotelreservation Karin Niemann-Christensen Nordic City Network - Aarhus konference august - 1. september Hotelreservation Martin Sørensen Nordic City Network - Aarhus konference august - 1. september Hotelreservation Mogens Bak Hansen Nordic City Network - Aarhus konference august - 1. september Hotelreservation Turan Savas Nordic City Network - Aarhus konference august - 1. september Brandstrategi, brandplan m.v. A/S AJCON Dronningens Kvarter 14, 7000 Fredericia ENTREPRENØR- OG INGENIØRFIRMA SV: Ansøgning om screening af modulvogntogsstrækning til Dronningens Kvarter 14, 7000 Fredericia Modulvogntog - ansøgning om optagelse af Bluewater Shipping, Dronningens Kvarter 14, som enkelt virksomhed Re: Ansøgning om screening af modulvogntogsstrækning til Dronningens Kvarter 14, 7000 Fredericia Modulvogntog - ansøgning om optagelse af Bluewater Shipping, Dronningens Kvarter 14, som enkelt virksomhed Re: SV: Bluewater Shipping - modulvogntog Modulvogntog - ansøgning om optagelse af Bluewater Shipping,

9 Dronningens Kvarter 14, som enkelt virksomhed Re: SV: Bluewater Shipping - modulvogntog Modulvogntog - ansøgning om optagelse af Bluewater Shipping, Dronningens Kvarter 14, som enkelt virksomhed FC byggefelt 6 - dispensationsansøgning vedr. frihøjder under Oldenborggade 40, 7000 Fredericia altaner FC byggefelt 6 - dispensationsansøgning vedr. frihøjder under Oldenborggade 40, 7000 Fredericia altaner VS: Politi Særtransport - Give sværgods - j.nr.: Re: SV: Kontaktoplysninger Henvendelse om kraftig støjgene fra Martine Christoffersens Vej i fm. byggeri Re: Kontaktoplysninger Henvendelse om kraftig støjgene fra Martine Christoffersens Vej i fm. byggeri Vedr. Argentinervej Sønderskovvej 10, 7000 Fredericia Udbetalingsbilag og fakturaer Skade, Kløverløkken, Søndermarksvej 130, , branchenr., skadenr Udbetalingsbilag Skade, Kløverløkken, , Faktura Thorkil Schrøder Skade, Kløverløkken, , Mål med afstand fra teknikskab til skel TELCON A/S Gl. Ribevej 72, 7000 Fredericia Hastesag - Ansøgning om tilladelse til opsætning af "Nabohjælpskilte" Ansøgning om nabohjælpsskilt, Kalvehavegårdsvej Fwd: Vedr.: Arrangement sept Krogsagervej, Ovarnatning, Camp SWL Vejen hen til stadion Henvendelse vedr. omkørsel til Stadion Ændring i BBR skema Niels Ganer Jespersen Elboskrænten 5, 7000 Fredericia Udgifter afholdt til borgmesterkontor og byrådsmedlemmers it mv Aktindsigt. Udgifter afholdt til borgmesterkontor og byrådsmedlemmers it mv BONU15, Anmeldelse om midlertidig aktivitet (sags nr. 14/2966) Rambøll Danmark A/S Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Blonds Allé 2-43, Deleuransvej 22-34, Davantiersvej og Lefevrevej Sikker mail: Brev fra politiet 749, stk. 2. Klageberettiget Sydøstjyllands Politi Skade,Trelde næs skov, Trelde Næsvej, skadedato , branchenr., skadenr image.jpeg Jens Fredericia Afvanding - Golfsvinget - vand på vejen image.jpeg Jens Fredericia Afvanding - Golfsvinget - vand på vejen Re: SV: Rendesten kontakt Jens Fredericia Afvanding - Golfsvinget - vand på vejen Re: SV: Rendesten kontakt Jens Fredericia Afvanding - Golfsvinget - vand på vejen Rendesten kontakt Jens Fredericia Afvanding - Golfsvinget - vand på vejen Re: SV: Rendesten kontakt Jens Fredericia Afvanding - Golfsvinget - vand på vejen Ansøgning om nabohjælpsskilt på Violvej Malou Høeg Skelskov Violvej - Nabohjælpskilt Rapportering fra ZapMap Spang Å Rettelse til tidl. fremsendte vedr kampagne. Sundhedsstyrelsen Hjælp til rygestop - Kampagneperiode - Oktober Att. Chefer for sundhed samt ansvarlig for kommunale rygestop Sundhedsstyrelsen Hjælp til rygestop - Kampagneperiode - Oktober 2015 aktiviteter Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Sdr. Vilstrupvej - Manglende grenklipning Henvendelse med forslag til borgmesteren. Tyge Esben Christian Salvig Forslag til borgmesteren om udnyttelse af bybilledet, kulturelt og visuelt Svar på spørgsmål om lavbundsarealer Kildevænget 12, 7000 Fredericia

10 57844 VS: Kildevænget 12, Erritsø Kildevænget 12, 7000 Fredericia Anmodning om brug af illustrationer til Kastellets Venner & Historiske Samling Anmodning om brug af illustrationer fra "Fredericia belejring og befrielse 1849" SV: Henvendelse fra borger Kastel - kajen ved Fredericia C Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Kastel - kajen ved Fredericia C Kvittering for modtagelse Aktindsigt regler m.v. om arealer til mobilmaster og antenner Anmodning om aktindsigt - Arealer til mobilmaster og antenner. John Strand Aktindsigt regler m.v. om arealer til mobilmaster og antenner Hotel til jobcamp jobcamp SV: Dæksel til fiberbrønd ved Hotel Fredericia Jens Junker Fiberbrønddæksel - Vestre Ringvej 96 - HCS Transport Endelig 3-rapport - Fredericia Kommune Naturstyrelsen Registrering af 3-natur på Naturstyrelsens ejendomme Opdatering af den vejledende 3 registrering på Naturstyrelsens Naturstyrelsen, Registrering af 3-natur på Naturstyrelsens ejendomme ejendomme Himmerland SV: Høring_etablering af vandhul på matr.nr. 14a Trelde Fredericia Gl. Ribevej 37, 7000 Fredericia Jorder (må være matr. nr. 13 Kongsted By, Bredstrup) (vores: P ) Supplerende oplysninger til dispensationsansøgning Røde Banke 16, 7000 Fredericia Dispensationsansøgning for å- og skovbeskyttelseslinjen Røde Banke 16, 7000 Fredericia Underskrevet lejekontrakt modtaget Lejekontrakt - parkeringsplads G - Vester Voldgade 5B Anmeldelse af rotter John Mathiesen-Larsen Carl Lindams Vej 7 - anmeldelse af rotter Orientering vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i 2014 Region Syddanmark Revisionspåtegning af redegørelse vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Ansøgning og salg af fyrværkeri (Fa.Kommune) Fyrværkeri, EGIF, Snaremosevej Anmeldelse af rotter Leif Dyhrberg Andersen Ballesvej 31 - anmeldelse af rotter Underretning om ansattes boligforhold. Arbejdstilsynet Tilsynscenter Syd Kolding Bøgeskovvej 39 - Underretning om ansættes boligforhold, gartneri med skurby i baghaven TED-publication ( ) IPS-baseret udviklingsforløb - kontrakt mellem Jobcenter Fredericia og JobInPlace Formular til offentliggørelse af europæiske offentlige indkøb intern enotices-reference : DK-Fredericia: Uddannelsestilbud til IPS-baseret udviklingsforløb - kontrakt mellem Jobcenter Fredericia og JobInPlace personlig udvikling _v1_Returnering af underskrevet kontrakt med Jobinplace.pdf IPS-baseret udviklingsforløb - kontrakt mellem Jobcenter Fredericia og JobInPlace Salg af bolig til Fredericia Kommune Henvendelse om Fredericia Kommune opkøber boliger til flygtninge Returpost Alarmens kontaktpersoner, Pumpestation nr. 832, Vejlbyvej Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FUGLSANGCENTRET A/S Alarmens kontaktpersoner, Fuglsangcentret, Søndermarksvej Rene Larsen (Esbjerg Kommune) oprettede tjekliste Tovholder Madrasser og puder - KomUdbud Esbjerg Kommune Anmodning om aktindsigt Sydøstjyllands Politi Aktindsigt vedr. ulykke hos Nordgroup OW den Anmodning om udvidelse af vores børnenormering. Skansevejens Børnehave Skansevejens Børnehave, udvidelse af børnenormering Konklusion på møde d. 1. September 2015 [Sagsnr.:15/7262] Damsbovej 69, 7000 Fredericia Sikkehedsdatablad på kemiprodukt ECOLAB ApS Sikkerhedsblad vedr. kemiprodukt - Ecobrite Emulsion Clean SV: Pæle på Strandstien ved Fælledvej Østerstran Bådlaug.

11 58136 Oktoberfest Oktoberfest, Tyrolerfest, Axeltorv SV: Høring_etablering af vandhul på matr.nr. 27d Pjedsted by, Fiskebækvej 42, 7000 Fredericia Pjedsted VS: Høring_etablering af vandhul på matr.nr. 27d Pjedsted by, Fiskebækvej 42, 7000 Fredericia Pjedsted Dagrenovation Nymarksvej 67 Klaus Trøigård Hansen Nymarksvej 67, 7000 Fredericia Underretning tilsynsbesøg den vedr. boligforhold.pdf Bøgeskovvej 39, 7000 Fredericia Underretning om ansattes boligforhold. Arbejdstilsynet Bøgeskovvej 39, 7000 Fredericia LIVA Referater august Liva life Taulov Kirkevej ved kirken Knud Bjorholm Johansen Taulov Kirkevej - vejenes tilstand - ukrudt på fortovene Taulov Kirkevej omkring 37 Knud Bjorholm Johansen Taulov Kirkevej - vejenes tilstand - ukrudt på fortovene VS: Områdevedligeholdelse Lasse Hasle Nørgaard Taulov Kirkevej - vejenes tilstand - ukrudt på fortovene SV: Drænning af boldbaner Dræn af boldbaner på skoler FW: Dræning af boldbaner - Projektgennemgangsmøde m.m Dræn af boldbaner på skoler Dræning af boldbaner - Projektgennemgangsmøde m.m Dræn af boldbaner på skoler RE: Fredericia Kommune - Dræning af boldbaner Dræn af boldbaner på skoler SV: Underhåndsbud Dræning af Boldbaner Dræn af boldbaner på skoler RE: Drænning af boldbaner Dræn af boldbaner på skoler Re: VS: SV: Opgaver i forbindelse med legepladspuljen Dræn af boldbaner på skoler Re: VS: Vedr. dræn af boldbaner/legeplads Dræn af boldbaner på skoler Dræning af boldbaner, Skjoldborgsvej og Egumvej Dræn af boldbaner på skoler RE: Dræning af boldbaner, Skjoldborgsvej og Egumvej Dræn af boldbaner på skoler Dræning af boldbaner - Anlægsoverslag og skitseforslag Dræn af boldbaner på skoler Dræning af blodbaner - Udbudsmateriale til gennemsyn Dræn af boldbaner på skoler Automatisk svar: Dræning af blodbaner - Udbudsmateriale til Dræn af boldbaner på skoler gennemsyn RE: Dræning af blodbaner - Udbudsmateriale til gennemsyn Dræn af boldbaner på skoler RE: Tv-inspektion Holbergsvej Dræn af boldbaner på skoler SV: Tv-inspektion Holbergsvej Dræn af boldbaner på skoler Fredericia Kommune, Dræning af boldbaner - Udbudsmateriale Dræn af boldbaner på skoler Dræning af boldbaner - Dokumnetation modtagere Dræn af boldbaner på skoler Dræning af boldbaner - Overskudsjord Dræn af boldbaner på skoler FW: Vedr. stik til boldbanen ved Skjoldborgvejens skole Dræn af boldbaner på skoler Tilbud "Fredericia Kommune - Dræning af boldbaner" Dræn af boldbaner på skoler Dræning af boldbaner - alternativ udførsel Dræn af boldbaner på skoler Underhåndsbud Dræning af Boldbaner Dræn af boldbaner på skoler Dræning af boldbaner - Referat fra projektmøde Dræn af boldbaner på skoler Dræning af boldbaner - Kontraktudkast Dræn af boldbaner på skoler Boligkontoret Fredericia, forhøjelse af minimumsbeløb dispositionsfond - Jnr.: 260 LANDSBYGGEFONDEN Boligkontoret Fredericia, afd. 214, 217, 306, 311 og dispositionsfondsmidler til medfinansiering af tab ved lejeledighed og ved fraflytning Anvendelse af XP i forbindelse med pas Rigspolitiet Anvendelse af Windows XP i forbindelse med pas Opgørelse til skolen Skade, Frederiksodde Skole, Afd. Ullerupdalvej, , 31,

12 ISAB Bilag fra skolen Skade, Frederiksodde Skole, Afd. Ullerupdalvej, , 31, ISAB Mangler info om skaden Skade, Frederiksodde Skole, Afd. Ullerupdalvej, , 31, ISAB Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Frederiksodde Skole, Afd. Ullerupdalvej, , 31, ISAB Mail til skolen Skade, Frederiksøje Skole afd. Ullerupdalvej, , Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Frederiksøje Skole afd. Ullerupdalvej, , BBR: Henvendelse stillet på BBR.dk Vesthavnsvej 30, 7000 Fredericia Forspørgsel Brian Michael Rohde Henvendelse om køb af brøndringe Anmeldelseskvittering Sydøstjyllands Politi Skade, Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre, , Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner Dong Energy, Skærbækværket Alarmens kontaktpersoner, Dong Energy Skærbækværket, Klippehagevej Brugerundersøgelse Ankestyrelsen - indhentning af kontaktoplysninger OXFORD RESEARCH A/S Brugerundersøgelse - sagsbehandlere/fagchefer der sidder med sager/klagesager i Ankestyrelsen indenf for beskæftigelse, familie og socialområdet Miljøstyrelsen invitation til deltagelse i brugergruppe - brændeovnsbekendtsgørelse Invitation: Ny vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen og webportal Henvendelse vedr. projekt Østerstrand Henvendelse vedr. Østerstrand, projekt Re: Svar vedr. opløsning af Taulov Rideklub Taulov Rideklub Re: Svar vedr. opløsning af Taulov Rideklub Taulov Rideklub Anmodning om aktindsigt Taulov Rideklub Generalforsamling i Taulov Rideklub Taulov Rideklub Fw: Studieture skal klæde bestyrelser på. Borgerretsbevægelsen Studietur for bestyrelsen i Fredericia spildevand- og energi, TVIS og Trefor Ansøgning om etablering af hundepension Allan Pedersen Tornsagervej 38, 7000 Fredericia Re[2]: Vedr. træer på Langesøvej Drift og hugst i skovene Vedr. træer på Langesøvej Drift og hugst i skovene Henvendelse - Taxa - dårlig servicering af banegården Klage over servicering af banegården (TAXI) BBR: Henvendelse stillet på BBR.dk Torben Fogtmann Nielsen Fridtjof Nansens Vej 13, 7000 Fredericia Fwd: Fortov, Hestehaven v/nr Gadelys Markvænget samt erstatning for ødelagt fortov Gadelys Markvænget 2 til 4 samt erindring om indsendt Søren Holdt Gadelys Markvænget samt erstatning for ødelagt fortov skadesanmeldelse på ødelagt fortov Anmeldelse af arbejdstilsynsbesøg, medarbejdersamtaler. Arbejdstilsynet Tilsynscenter Syd Kolding Arbejdstilsynsbesøg den og , Børenhuset Østervold, Øster Voldagde Bulows Kaserne Lis Engelund Bülows Kaserne - beboerne overholder ikke færdselsreglerne ved kørsel på cykel Anmodning om afholdelse af hegnssyn Carl Robert Friishøj Hegnsynsag: Møllebovænget 15 og Møllebovænget 17 Nielsen Partshøring.xlsx Ændring af vejnavn Taulov Skovvej pdf Ændring af vejnavn Taulov Skovvej Godkendelse af arealoverførselssag. LIFA A/S Arealoverførselssag, matr.nr. 176k og 176m Fredericia Kobbeljorder - udvidelse af Hotel Fredericia A/S

13 58638 VS: dybt hul Gitte Sejr Hansen Bjergegade 42 - hul midt i vejen Forespørgsel om ændret anvendelse, evt. opdeling Anders Billes Vej 11, 7000 Fredericia Forespørgsel om etablering af bolig Ægirsvej 27, 7000 Fredericia VS: Dispensationsansøgning Røde Banke 16, 7000 Fredericia VS: Dispensationsansøgning Røde Banke 16, 7000 Fredericia Nymarksvej 37 Fredericia Godkendelse af vejanlæg - Nymarksvej 37 og Nymarksvej 37 Fredericia Godkendelse af vejanlæg - Nymarksvej 37 og Til borgmester m.fl. - Børnerådets guidelines til en sammenhængende børnepolitik Børnerådet Børnerådets guidelines til en sammenhængende børnepolitik Resultat af undersøgelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Undersøgelse af kommunernes anvendelse af sanktioner i de tilfælde, hvor borgere uden rimelig grund udebliver fra et tilbud samt kommunens vejledningspligt i forbindelse med afgivelse af tilbuddet vedr service på videoanlæg Domus Axel Morten Zinther Købmagergade 60, 7000 Fredericia Svineri - Til rette vedkommende ERIKSENS VINHANDEL ApS Klage over henkastning af cigaretskodder ud for blandt andet Eriksens Vinhandel, Jyllandsgade mail fra journalist til AMA Anmodning om aktindsigt ang. førtidspension og ressourceforløb tilføjelse fra journalist vedr. Aktindsigt angående førtidspension Anmodning om aktindsigt ang. førtidspension og ressourceforløb og ressourceforløb Aktindsigt angående førtidspension og ressourceforløb Anmodning om aktindsigt ang. førtidspension og ressourceforløb Orientering om ødelagt hegn på FredericiaC Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Ophørsbrev på Madstedet Fødevarestyrelsen Madstedet, Købmagergade 69 - registrering af ophør pr Re: Farligt gods oplag Stakkesvang 35, 7000 Fredericia Farligt gods oplag Stakkesvang 35, 7000 Fredericia RE: Oplag af CO Stakkesvang 35, 7000 Fredericia Orientering om indberetning af elevdata Indberetning af elevdata til Undervisningsministeriet - Elever i grundskoler pr Beskæring af beplantning/klipning af græs langs Strandvejen og Vestre Ringvej Bent Lindholm Jensen Beskæring af beplantning/klipning af græs langs Strandvejen og Vestre Ringvej SV: salg af bro? Salg af badebro, - Trelde Næs Opdatering af oplysninger omkring alarmens kontaktpersoner FREDERICIA BIBLIOTEK Alarmens kontaktpersoner, Fredericia Bibliotek, Prinsessegade Returpost Alarmens kontaktpersoner, Sparekassen Vensyssel, Fuglsang Alle Anmdoning om aktindsigt Advokatfirmaet Verner Jørgensen Aktindsigt vedr. indsigelsessag, sammenlægning af afdelinger, Skolevej Ansøgning om tilladelse til offentligt arrangement Karsten Arnfeldt Olsen Råden over vejareal - Fredericia C.C. MTB Løb den Henvendelse om evt. køb af gl. glasfiberbusskur Henvendelse om evt. køb af gl. glasfiberbusskure Sammenlægning af afdelinger under Boligkontoret Fredericia Sammenlægning af afdelinger under Boligkontoret Fredericia Brev og vejledning om kommunalt bidrag 2016 for elever på efterskoler, frie fagskoler og ungdomshøjskoler (elever pr. 5/9-2015) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Kommunalt bidrag 2016 for elever på efterskole, frie fagskoler og ungdomshøjskoler

14 58313 Indkaldelse til periodisk syn, senest d Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. KF10027, Fredericia Brandvæsen Fw: beregning Sdr. Vilstrupvej 4, 7000 Fredericia Bemærkninger ang. støj, Netto (Treldevej) Treldevej 34, 7000 Fredericia Re: dokumnetation for nyt tilbud FDF Vejlby - mulighed for økonomisk støtte til nyt klublokale Re: SV: FDF Fredericia Vejlby Pavillon FDF Vejlby - mulighed for økonomisk støtte til nyt klublokale Re: nu er ansøgning om byggetilladelse sendt FDF Vejlby - mulighed for økonomisk støtte til nyt klublokale Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Sigurd Ravnholdt Knudsen Oldenborggade 16, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Sigurd Ravnholdt Knudsen Oldenborggade 16, 7000 Fredericia Indkaldelse til periodisk syn, senest d Trafikstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. AG93813 Brand & Redning Re: Henvindelse vedr. opfølgning på rygestopkurser ( sag. nr /18) Kvit det skidt - en tværgående rygestopindsats målrettet storrygere Orientering om tømning af hustank i perioden til FKSSLAMSON A/S Brandsøvej 31B, 7000 Fredericia Dokumentation vedr. skur Niels Jensen Eskildsen Snoghøjvej 37, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndelse af sanitetsarbejde LILLE VELLING SMEDE OG Glentevej 10, 7000 Fredericia VVS ApS SV: _v1_Miljøtilsyn hos DSB Vedligehold, Egumvej 55, Egumvej 55, 7000 Fredericia 7000 Fredericia Opdateret oversigt afkast fra værksteder Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia SV: Miljøtilsyn hos Byens Bilpleje Autolakering ApS, Gl. Landevej Gl. Landevej 57, 7000 Fredericia 57, CVR-nr.: , P-nr.: SV: Vurdering af vaskekemikalier Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia Boligkontoret Fredericia, 311 Hasselhøj, korrigeret tilsagn (manko) LANDSBYGGEFONDEN Støttesag, boligkontoret, afd. 311, Hasselhøj driftslån, jnr.: Orientering om ændret bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Social- og Indenrigsministeriet Orientering om ny bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område SV: Digegennembrud. Cykelsti langs Bredstrupvej Cykelsti Bredstrupvej - anlægsprojekt Cykelsti langs Bredstrupvej (vores: P ) Cykelsti Bredstrupvej - anlægsprojekt RE: Cykelsti langs Brestrupvej - Anlægsoverslag Cykelsti Bredstrupvej - anlægsprojekt SV: Cykelsti langs Bredstrupvej (vores: P ) Cykelsti Bredstrupvej - anlægsprojekt Cykelsti langs Bredstrupvej Cykelsti Bredstrupvej - anlægsprojekt Cykelsti langs Brestrupvej - Anlægsoverslag Cykelsti Bredstrupvej - anlægsprojekt FW: Rapport AR-14-CA Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia RE: Varmeforsyningsprojekt i høring og afgørelse om ikke-vvmpligt Orientering om vejledende udtalelse vedr. udnyttelse af overskudsvarme for Shell SV: Baglamel Swingo by udbud på levering af rengøringsmaskiner 2011 Diversey Re: SV: SV: SV: Statistik Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen) Re: SV: SV: SV: Statistik Kontrakt på beklædning til køkkenpersonalet (Berendsen) Nyhed om videomøder samt liste over kontaktpersoner i Kriminalforsorgen DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN Samarbejde med Kriminalforsorgen om God Løsladelse.

Shell Raffinaderiet - A/S Dansk 11-08-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia A/S DANSK SHELL SHELL-

Shell Raffinaderiet - A/S Dansk 11-08-2015 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia A/S DANSK SHELL SHELL- Indgående post uge 33 ( 10. 14. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 52874 VS EIC: Kontrakt for 2015-2016 11-08-2015 Halkontrakter 2015-2016 for de selvejende haller

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2 ( 5. 9. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 736 Klage vedr. deltagere ved tilsynsbesøg 06-01-2015 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet i

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 33 ( 11. 15. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 56174 michael steenholdt - Torvegade - 13-31 aug 2014 12-08-2014 Diverse parkeringstilladelser 2014

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 25 ( 15. 19. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 40438 SV FOF: Skema varmtvandsbassin 2 halvår 2015.xlsx 17-06-2015 Fordeling af timer i vådområder

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 36 ( 1. 5. september 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60469 Rykker for svar på ansøgning, Halfordeling, EGIF Tennis Gunnar Ravn 01-09-2014 Fordeling af

Læs mere

Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 )

Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 ) Indgående post uge 17 ( 20. 24. april 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 24981 Ny dato for dialog- og timefordelingsmøde 20-04-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 25. 29. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 81046 Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf 28-11-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 81045 Domus

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 10. 14. Februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 12037 Spørgsmål fra BPI Badminton 14-02-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-11882

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 15. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30240 Zederkof_ABA-rapport.pdf 11-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter 30124 Elbo Logistik-Partner

Læs mere

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt Indgående post uge 3, 2013 ( 14. 18. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 4801 B-Egumvejens Skole_Fejl og mangler udbedret.pdf 16-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 4947

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 21 ( 18. 22. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 31381 SV: Møde om Aktiv Tirsdag og skolernes brug af EIC 18-05-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur Indgående post uge 36 ( 2. 6. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59754 VS: Borgmesterbrev som opfølgning på møde den 2. september 03-09-2013 KL breve 2013 2013 59275

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere