VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd"

Transkript

1 VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd Svar til indsigere Egnsplanvej, Nyt tilslutningsanlæg til E45 samt Ny Dallvej eller Motorvejsindføring til City Syd 15. december 2009

2 Aalborg Byråd har den 14. december 2009 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg H.012 med tilhørende miljørapport for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Kommuneplantillægget udgør det planlægningsmæssige grundlag for realiseringen af Egnsplanvej, nyt tilslutningsanlæg til motorvej E45, Ny Dallvej samt motorvejsindføring til City Syd. De miljømæssige konsekvenser af anlægsprojektet er endvidere blevet belyst gennem en VVM-redegørelse, og miljørapporten indgår som en integreret del heraf. I perioden 1. juli september 2009 har forslaget været offentliggjort. I offentlighedsperioden indkom der i alt 90 indsigelser og ændringsforslag. I dette hæfte er indsigelserne kort refereret og alle svar på indsigelser og ændringsforslag samlet med tilhørende illustrationer. snummer henviser til indsigerne i indholdsfortegnelsen. Den fulde ordlyd af alle indsigelser og ændringsforslag er samlet i en pdf-fil, som kan ses på: Kontaktadresse: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf

3 Indsigere 01 Gistrup Beboerforening v/birgitte Gregersen 02 Mikkel Hassing Povlsen mfl., Sdr. Tranders 03 Gug Boldklub v/thomas Bruun 04 Søren Enggaard mfl., Aalborg SØ 05 Advokat Erling Hansen, Vejgaard Torv 5, 9000 Aalborg 06 Den Overordnede Grundejerforening Gug-Øst Syd v/formand Kurt Christiansen 07 Gug Borgerforening v/formand Bruno Schnoor 08 Ejerlauget Bofællesskabet i Gug v/torben Fogde Larsen, Aalborg SØ 09 Poul Erik Jørgensen, Aalborg SØ 10 Tove Nørgaard, Aalborg SØ 11 Claus Pugholm, Aalborg SØ 12 Hans Jakobsen, Aalborg SØ 13 Hans Jakobsen, Aalborg SØ 14 Hans Jakobsen, Aalborg SØ 15 Heik S. Jørgensen, Aalborg SV 16 Heik S. Jørgensen, Aalborg SV 17 Heik S. Jørgensen, Aalborg SV 18 Heik S. Jørgensen, Aalborg SV 19 Peter Sperling, Gug 20 Kristian Riishøj Jensen, Aalborg SØ 21 Lars Olesen, Aalborg SØ 22 Kristina Djernis & Klaus Jensen, Aalborg SØ 23 Klaus S. Nielsen & Annika Blohm Nielsen, Aalborg SØ 24 Inge & Finn Maul, Aalborg SØ 25 Lise-Lotte Nielsen, Aalborg SØ

4 26 Peter Melgaard Kristensen mfl., Aalborg SØ 27 Peter Melgaard Kristensen, Aalborg SØ 28 Ann Winter & Jan Rasmussen, Aalborg SØ 29 Niels & Ulla Nielsen og Tage & Grethe Udengaard, Aalborg SØ 30 Visse Samråd v/formand Gert Ingolf Johansen 31 Hugo Elmer, Visse 32 Jesper & Katrine Lindbaum Dam, Aalborg SØ 33 Poul Edgar, Aalborg SØ 34 Mogens Nielsen, Aalborg SØ 35 Borgergruppen for bedre infrastruktur i Skalborg v/christina Frederiksen 36 Anne Giversen, Aalborg SV 37 Dahl Advokatfirma, Viborg 38 Advokatfirmaet Børge Nielsen, Aalborg SV 39 Aalborg Jagt, Aalborg SV 40 Sportsrideklubben Aalborg v/jesper Holst Hansen 41 Annemarie & John Davidsen, Svenstrup 42 John Holst, Svenstrup 43 John Holst, Svenstrup 44 Ole Nielsen & Annette Holck, Svenstrup 45 Tom Boas Larsen, Svenstrup 46 Samråd Syd v/formand Hans Jørn Husum, Tinsoldaten 13, 9230 Svenstrup 47 Beboere i Dall Villaby og Lille Dall v/bent Flyvholm mfl. 48 Camilla Møller Krogshave mfl., Dall Villaby 49 Dall Villaby Grundejerforening og Vandværk v/formand Flemming Hansen 50 Anna Kathrine Nielsen & Herløv Holm Nielsen, Dall Villaby 51 Bente & Tommy Larsen, Svenstrup 52 Dall Borgerforening v/hans Wadskjær

5 53 Marianne Laursen & Ole Nielsen, Dall 54 Tommy & Jane Flamigni Kristensen, Dall Villaby 55 Ulla & Torben Nedergaard, Dall 56 Vivi & Flemming Bast, Dall Villaby 57 Christina & Morten Rysgaard Beltoft Mortensen, Dall Villaby 58 Claus & Diana Hougaard, Dall Villaby 59 Elly & Mogens Karlsmose, Dall Villaby 60 Else & Ove Ax, Dall Villaby 61 Gitte & Kurt Poulsen, Klokkevej 27, 9320 Svenstrup 62 Hugo Borup, Dallvej 100, 9320 Svenstrup 63 Jonna & Otto Bothager, Klokkevej 29, 9320 Svenstrup 64 AB Troldeskoven v/jette Pedersen, Dall Villaby 65 Kim Dalgas, Dall Villaby 66 Lars Stahr, Dalby Allé 3, 9230 Svenstrup 67 Sofie Hertz mfl., Svenstrup 68 Rene Krogshave, Dall Villaby 69 Mette & Peter Mørkbak, Dall Villaby 70 Marianne & Michael Berg, Svenstrup 71 Else & Søren Poulsen, Dall Villaby 72 Leif Pedersen, Dall Villaby 73 Leif Pedersen, Dall Villaby 74 Leif Pedersen, Dall Villaby 75 Leif Pedersen, Dall Villaby 76 Grundejerforeningen Vejrmøllen v/leif Pedersen 77 Anker Lohmann-Hansen mfl. 78 Danmarks Naturfredningsforening DN Aalborg v/formand Søren Chr. Jensen 79 Dansk Cyklist Forbund Aalborg v/michael Levisen Nielsen

6 80 Finn Jelstrup, Ådalsvej 20, 9210 Aalborg SØ 81 Poul O. Jørgensen, Svenstrup 82 Rasmus Valbjørn, Aalborg 83 Aalborg Stift 84 Aalborg Vestre Provst, Nibe 85 Dall Menighedsråd v/claus Dalager mfl. 86 Miljøcenter Århus 87 Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland 88 Sundhed og Bæredygtig Udvikling 89 Forsyningsvirksomhederne 90 Aalborg Havn v/jørgen Frandsen

7 Alternativ 1 Alternativ 2 Nye vejanlæg i Aalborg Syd Gug Sønder Tranders Gistrup Egnsplanvej Øst

8 Skalborg Gug Vedbæk Visse Ny Dallvej Vejløsning ved Vedbæk Dall Villaby Dall Kirke Dall Svenstrup Motorvejsindføringen

9 Indretning af området ved Gug Boldklub

10 Stiforbindelser på tværs af nye vejanlæg Egnsplanvej Øst Ny Dallvej Egnsplanvej Vest Motorvejsindføringen

11 Egnsplanvej hæves og stampspor sænkes ved skæring

12 1 Tilfredshed med stitunnel ved Hadsundvej Tages til efterretning 1 Ønske om støjdæmpning fra Egnsplanvej mod Gistrup n imødekommes delvist. Ved de boliger og udendørs opholdsområder langs Egnsplanvej, som uden afskærmning vil være belastet med støjniveauer Lden over 58 db(a), vil der blive etableret støjafskærmning. Langs størstedelen af Egnsplanvej er afstanden til boliger og opholdsområder dog så stor, at dette ikke vil blive nødvendigt. Muligheden for anvendelse af mindre støjende vejbelægning langs hele vejforløbet vil blive vurderet i forbindelse med detailprojekteringen. 2 Sønder Tranders Vej ønskes lukket ved Sønder Tranders mhp. at undgå gennemkørende biltrafik i byområdet. n imødekommes ikke. Lukningen af Sønder Tranders Vej øst for Zeusvej og etableringen af Karlfelts Alle samt Egnsplanvej forventes at medføre, at trafikken gennem Sønder Tranders by reduceres til alene at være lokal trafik. 3 Indretning af baneareal ved Gug Boldklub n imødekommes. Der er afholdt møde med Gug Planteskole, Gug Boldklub og øvrige interessenter i området. I mødet var der enighed om en løsning, hvor vejforbindelsen mellem Egnsplanvej og Indkildevej får en østligere linieføring, således at Gug Planteskole kan bevares og at der kan indplaceres 4 boldbaner nord for Egnsplanvej og 4-5 baner syd for Egnsplanvej. I overensstemmelse med klubbens ønsker samles banearealerne nord og syd for Egnsplanvej i tilknytning til klubbens nuværende område. Klubbens ønske om fastholdelse af opvisningsbane ved klubhuset tilgodeses. Spørgsmålene om baneanlæggets samlede kapacitet og etablering af lysanlæg mm. afklares mellem Skole- og Kulturforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og klubben. Klubbens ønske om, at der ikke etableres parkering til boldbanerne syd for Egnsplanvej efterkommes, dog fastholdes nødvendig parkering til Vissegård. 4 med forslag om sydligere placering af Egnsplanvej samt ønske om at den i VVM redegørelsen skitserede forbindelse mellem Engsplanvej og Indkildevej opretholdes af hensyn til tilgængeligheden til virksomhederne. n imødekommes ikke. Det i indsigelsen skitserede forløb af Egnsplanvej vil indebære en dårlig vejgeometri, som følge af de geometriske bindinger i enderne af vejforløbet (de erhvervede arealer ved Vedbæk og den eksisterende Mariendals Mølle indføring). Der er afholdt møde med Gug Planteskole, Gug Boldklub og øvrige interessenter i området. I mødet var der enighed om en løsning, hvor vejforbindelsen mellem Egnsplanvej og Indkildevej får en østligere linieføring, således at Gug Planteskole kan bevares. En sådan løsning vil kunne tilgodese virksomhedernes ønsker til tilgængeligheden. 4 Ønske om at friholde manøvreareal og nyetableret hal ved Gug Planteskole 4 mod at afskære erhvervsområde ved løsning med Vissevej. 4 Sikring af kørsel med motorredskaber via Mariendalsmølle indføringen af hensyn til erhverv. 4 Ønske om kollektiv trafikbetjening af erhvervsområde ved Indkildevej 4 med forslag om udformning af rampekryds som rundkørsel n imødekommes. Der er i samarbejde med Gug Boldklub fundet en løsning, der kan tilgodese dette hensyn. n imødekommes. Der er afholdt møde med Gug Planteskole, Gug Boldklub og øvrige interessenter i området. I mødet var der enighed om en løsning, hvor vejforbindelsen mellem Egnsplanvej og Indkildevej får en østligere linieføring, således at erhvervsområdet betjenes. n imødekommes. Ønsket efterkommes ved ændring af strækningens motorvejsstatus. Vejen vil fremover være en almindelig 4 sporet indfaldsvej. n imødekommes ikke. Der henvises til indsigelse fra Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling - Kollektiv trafk afdelingen - hvor det vurderes, at kollektiv trafikbetjening af erhvervsområdet ikke bliver aktuel som følge af den meromkostning, dette vil afstedkomme. n imødekommes ikke. Beregninger har vist, at rundkørslen ikke vil have tilstrækkelig kapacitet. Farvemarkering angiver at der er tale flere indsigelser fra samme person. Side 1 af 19

13 5 mod vejføring gennem nyopført hal ved Gug Planteskole 5 Støjafskærmning ved Gug Planteskole (beboelse) n imødekommes. Der er afholdt møde med Gug Planteskole, Gug Boldklub og øvrige interessenter i området. I mødet var der enighed om en løsning, hvor vejforbindelsen mellem Egnsplanvej og Indkildevej får en østligere linieføring, således at Gug Planteskole kan bevares. n imødekommes delvist. Afskærmning vil indebære at planteskolen ikke længere er synlig fra E45. Dette er baggrunden for, at der ikke er foreslået afskærmning. Der foreslås en nærmere drøftelse heraf med planteskolen i forbindelse med detailprojekteringen. 5 Forslag om underføring af Vissevej n imødekommes ikke. Løsningen er fravalgt, da den vurderes at medføre unødige gener for naboejendommene i Vedbæk 5 Sikring af kørsel med motorredskaber via Mariendalsmølle indføringen af hensyn til erhverv. n imødekommes. Ønsket efterkommes ved ændring af strækningens motorvejsstatus. Vejen vil fremover være en almindelig 4 sporet indfaldsvej. 5 Bemærkning om afvandingsproblemer og bevarelse af dræn 6 Ønske om at fastholde Egnsplanvej i åbent terræn 6 Ønske om mindre støjende vejbelægning på Egnsplanvej n imødekommes. Ved detailprojekteringen skal der findes en sammenhængende løsning for afvandingen i området. n medtages som et input hertil. n imødekommes. Der forudsættes ikke beplantning eller bebyggelse i dalstrøget. n imødekommes delvist. Ved de boliger og udendørs opholdsområder langs Egnsplanvej, som uden afskærmning vil være belastet med støjniveauer Lden over 58 db(a), vil der blive etableret støjafskærmning. Langs størstedelen af Egnsplanvej er afstanden til boliger og opholdsområder dog så stor, at dette ikke vil blive nødvendigt. Muligheden for anvendelse af mindre støjende vejbelægning langs hele vejforløbet vil blive vurderet i forbindelse med detailprojekteringen. 6 Zeusvej. Ønske om sti mod Lundegårde. n imødekommes. Det er planlagt at skabe en rekreativ stiforbindelse mod Lundby Bakker ved Lundegårde. 6 med forslag om mere direkte kobling mellem Gugvej/Vissevej og Egnsplanvej n imødekommes ikke. Et signalreguleret F-kryds i knækket vurderes sikkerhedsmæssigt ikke at være en acceptabel løsning. Endvidere skabes en uklar struktur med to forbindelser mellem Egnsplanvej og Indkildevej (den ene via Vissevej N). 6 Motorvejsindføring foretrækkes frem for Ny Dallvej Tages til efterretning. 7 Egnsplanvejs skæring med jernbanen ønskes i niveau eller via underføring af vej eller jernbane. n imødekommes delvist. Det er besluttet at udføre krydsningen mellem stamsporet til havnen og Egnsplanvej niveaufrit. Imidlertid er det fastlagt, at fremfor alene at løfte Egnsplanvej over banen udføres en løsning, hvor stamsporet sænkes på en strækning frem mod krydsningen. Herved kan højden af vejdæmninger og broanlæg over terræn begrænses. 7 med forslag om forbedring af strækningen på Gugvej fra Sønder Tranders Vej til Indkildevej - herunder etablering af sti. 8 Underføring af Egnsplanvej under jernbanen 8 Zeusvejs forlængelse til Byplanvej ønskes ikke realiseret. 9 Underføring af Egnsplanvej under jernbanen n imødekommes. I forbindelse med detailprojektering udarbejdes en løsning, der realiseres i sammenhæng med den samlede løsning for tilslutningen af Gug området til Egnsplanvej. n imødekommes ikke. Det vurderes at en underføring af jernbanen under Egnsplanvej som følge af anlægsudgiften i givet fald vil være mere hensigtsmæssig end en underføring af Egnsplanvej. n imødekommes ikke. Projektet er i overensstemmelse med den planlagte vejstruktur i Aalborg Øst. Zeusvejs forlængelse til Byplanvej er ikke indeholdt i det afktuelle projekt. n imødekommes ikke. Det vurderes at en underføring af jernbanen under Egnsplanvej som følge af anlægsudgiften i givet fald vil være mere hensigtsmæssig end en underføring af Egnsplanvej. Farvemarkering angiver at der er tale flere indsigelser fra samme person. Side 2 af 19

14 10 Sydligere tværforbindelse mellem City Syd og Hadsund Landevej 11 Åbning af Karlfeldts Allé og Zeusvej mod Byplanvej forud for etableringen af Egnsplanvej. 12 med forslag vedrørende ændret vejføring for forbindelsen mellem Egnsplanvej og Gugvej. med forslaget svarer til den i debatfasen udarbejdede skitse, hvor Vissevej N tilsluttes Egnsplanvej. 12 med forslag om at opretholde Indkildevej. 12 Kommentar om at krydset mellem aflagt del af Indkildevej og Indkildevejs forbindelse til Egnsplanvej ikke er afklaret n imødekommes ikke. Ved en sydligere linieføring af Egnsplanvej vil vejen miste sin funktion i forhold til aflastning af eksisterende veje ved udbygningen i Aalborg Øst. n imødekommes ikke. Realiseringen af Karlfelt Allé og Zeusvejs forlængelse vil følge takten i byudviklingen i området. Anlægsarbejderne ved Egnsplanvej forventes ikke at have betydning for trafikken ad Solhøjvej eller Landlystvej. n imødekommes ikke. Løsningsforslaget fra VVM redegørelsen er i stedet bearbejdet, således at dette såvidt det er muligt tilgodeser både Gug Planteskole og Gug Boldklub. Vissevej N tilsluttes ikke Egnsplanvej ud fra hensynet til boligerne langs Vissevej og hensynet til fremkommelighed langs Egnsplanvej, hvor denne løsning vil indebære yderligere et signalreguleret kryds. n imødekommes ikke. Nedlæggelsen af Indkildevej skal ses i sammenhæng med, at der ønskes skabt en entydig overordnet vejstruktur, hvor Egnsplanvej-Mariendalsmølle indføringen bliver den sydlige øst-vest forbindelse i Aalborg. Samtidig åbner nedlæggelsen mulighed for en videreudvikling af det fredede område i Østerådalen. Tages til efterretning. Det er korrekt, at der ikke er vist en udformning af krydset. Det forventes, at der kan etableres et vigepligtsreguleret T-kryds med gode oversigtsforhold i krydset. Dette afklares i detailprojekteringen. 13 med forslag om forlægning af Egnsplanvej mod syd vest for Vissevej. 14 med forslag om ændret linjeføring af motorvejsindføringen. I indsigelse med forslaget placeres vejen mellem Dall Villaby og Dall under henvising til vejens funktion for trafik til og fra nord. 15 med forslag om bevarelse af Mariendalsmølle indføringen som motorvej, Egnsplanvej som motortrafikvej og kløverblad ved E45 16 med forslag om bibeholdelse af eksisterende broanlæg mv. samt nyt tilslutningsanlæg ved Dall Rasteplads 17 med forslag om sammenbinding af Egnsplanvej og Ny Dallvej 18 med forslag om ikke at vælge Ny Dallvej da indsiger forventer dette vil påvirke Vejdirektoratets beslutninger om en eventuel vestlig motorvej. n imødekommes ikke. Det i indsigelsen skitserede forløb af Egnsplanvej vil indebære en dårlig vejgeometri, som følge af de geometriske bindinger i enderne af vejforløbet (de erhvervede arealer ved Vedbæk og den eksisterende Mariendals Mølle indføring). n imødekommes ikke. Aalborg Kommune har valgt at belyse et projekt for motorvejsindføringen, som er i overensstemmelse med de hidtidige aftaler mellem vejbestyrelserne om placeringen af en mulig motorvejsforbindelse. Aalborg Kommune har vurderet, at denne løsning også tilgodeser formålet som forbindelse mellem E45N og City Syd tilfredsstillende. Samtidig tyder de gennemførte undersøgelser på, at en nordligere placering vil forværre støjgenerne i Dall Villaby. n imødekommes ikke. Mariendalsmølle indføringen nedklassificeres af hensyn til erhvervskørsel med motorredskaber. Kløverbladsanlægget vil reducere afstanden mellem indfletning fra Egnsplanvej og frafart til Sønderbro indføringen, hvilket kapacitets- og sikkerhedsmæssigt ikke er hensigtsmæssigt. n imødekommes ikke.ved en sydligere linieføring af Egnsplanvej vil vejen miste sin funktion i forhold til aflastning af eksisterende veje ved udbygningen i Aalborg Øst. Broanlæg skal udskiftes for at tilvejebringe plads til ekstra kørespor langs motorvejen. Endvidere indebærer forslaget nedlæggelse af Rasteplads Dall, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til afstanden til de nærmestliggende rastepladser. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at bevare anlæggene. n imødekommes ikke. Ved en sydligere linieføring af Egnsplanvej vil vejen miste sin funktion i forhold til aflastning af eksisterende veje ved udbygningen i Aalborg Øst. Envidere indebærer forslaget i indsigelsen et større indgreb i Kongshøjskoven samt de nærliggende vandværker. n imødekommes ikke. I henhold til Aalborg Kommunes Vejudbygningsplan kan det videre arbejde med Ny Dallvej tidsmæssigt afvente den afklaring mht. den 3. Limfjordsforbindelse, som vil være resultatet af den VVM proces Vejdirektoratet igangsætter. Derfor vurderes problemstillingen ikke at være aktuel. Farvemarkering angiver at der er tale flere indsigelser fra samme person. Side 3 af 19

15 19 mod overføring af Egnsplanvej n imødekommes ikke. Det er besluttet at udføre krydsningen mellem stamsporet til havnen og Egnsplanvej niveaufrit. Imidlertid er det dog fastlagt, at fremfor alene at løfte Egnsplanvej over banen udføres en løsning, hvor stamsporet sænkes på en strækning frem mod krydsningen. Herved kan højden af vejdæmninger og broanlæg over terræn begrænses. 19 med forslag om støjdæmpning langs Egnsplanvej 19 med forslag om afskærmende beplantning langs Egnsplanvej 20 med forslag om cykelsti langs Egnsplanvej 21 mod linjeføring for Egnsplanvej generelt. Blandt løsninger foretrækkes model med Vissevej N tilsluttet i T-kryds. n imødekommes delvist. Ved de boliger og udendørs opholdsområder langs Egnsplanvej, som uden afskærmning vil være belastet med støjniveauer Lden over 58 db(a), vil der blive etableret støjafskærmning. Langs størstedelen af Egnsplanvej er afstanden til boliger og opholdsområder dog så stor, at dette ikke vil blive nødvendigt. Muligheden for anvendelse af mindre støjende vejbelægning langs hele vejforløbet vil blive vurderet i forbindelse med detailprojekteringen. n imødekommes delvist. Gennem den åbne del af dalstrøget ønskes den åbne karakter fastholdt, og her vil der ikke blive beplantning omkring vejanlægget. Der påregnes beplantning langs dele af den bynære strækning mellem Visse og Gug. n imødekommes ikke. Der vil ikke blive etableret cykelstier langs Egnsplanvej. Med lukningen af Sønder Trandersvej for gennemkørende biltrafik øst for Zeusvej er det hensigten at denne skal fungere som stirute. n imødekommes ikke. Linjeføringen for Egnsplanvej er fastlagt ud fra hensyn til vejens trafikale funktion og anlægstekniske forhold og er sikret gennem byggelinier og ekspropriationer. Ønsket om at Vissevej N tilsluttes Egnsplanvej imødekommes ikke, ud fra hensynet til boligerne langs Vissevej og hensynet til fremkommelighed langs Egnsplanvej, hvor denne løsning vil indebære yderligere et signalreguleret kryds. 21a med forslag om anden linjeføring for den vestlige del af Egnsplanvej 22 mod at åbne Vissevej N ved Egnsplanvej. Løsning med tilslutning til Indkildevej foretrækkes. 23 mod tunnelløsning samt løsning med åbning af Vissevej N. n imødekommes ikke. Beregninger har vist, at rundkørsler i rampekrydsene ikke har tilstrækkelig kapacitet. Dette betyder, at det er nødvendigt med et "lige vejforløb" mellem Mariendalsmølle Indføringen og Egnsplanvej. Endvidere medfører forslaget et betydeligt indgreb i Kongshøjskoven. n imødekommes. Vissevej N tilsluttes ikke Egnsplanvej ud fra hensynet til boligerne langs Vissevej og hensynet til fremkommelighed langs Egnsplanvej, hvor denne løsning vil indebære yderligere et signalreguleret kryds. n imødekommes. Tunnelløsningen er fravalgt, da den vurderes at medføre unødige gener for naboejendommene i Vedbæk. Vissevej N tilsluttes ikke Egnsplanvej ud fra hensynet til boligerne langs Vissevej og hensynet til fremkommelighed langs Egnsplanvej, hvor denne løsning vil indebære yderligere et signalreguleret kryds. 24 Foretrækker løsning ved Gug Planteskole. Sekundært Vissevej N åben i T-kryds Tages til efterretning 24a mod at holde Vissevej åben for gennemkørsel. Foretrækker løsning ved Gug Planteskole. Sekundært Vissevej N åben i T-kryds n imødekommes. Tunnelløsningen er fravalgt, da den vurderes at medføre unødige gener for naboejendommene i Vedbæk. Vissevej N tilsluttes ikke Egnsplanvej ud fra hensynet til boligerne langs Vissevej og hensynet til fremkommelighed langs Egnsplanvej, hvor denne løsning vil indebære yderligere et signalreguleret kryds. 25 Foretrækker løsning ved Gug Planteskole. Tages til efterretning 26 mod tunnelløsning ved Vissevej n imødekommes. Løsningen er fravalgt, da den vurderes at medføre unødige gener for naboejendommene i Vedbæk. Farvemarkering angiver at der er tale flere indsigelser fra samme person. Side 4 af 19

16 26 mod T-kryds løsning ved Vissevej N n imødekommes. Vissevej N tilsluttes ikke Egnsplanvej ud fra hensynet til boligerne langs Vissevej og hensynet til fremkommelighed langs Egnsplanvej, hvor denne løsning vil indebære yderligere et signalreguleret kryds. 27 mod tunnelløsning ved Vissevej n imødekommes. Løsningen er fravalgt, da den vurderes at medføre unødige gener for naboejendommene i Vedbæk 27 mod T-kryds løsning ved Vissevej N n imødekommes. Vissevej N tilsluttes ikke Egnsplanvej ud fra hensynet til boligerne langs Vissevej og hensynet til fremkommelighed langs Egnsplanvej, hvor denne løsning vil indebære yderligere et signalreguleret kryds. 28 mod at Vissevej S holdes åben n imødekommes. Løsningen er fravalgt, da den vurderes at medføre unødige gener for naboejendommene i Vedbæk. 29 mod at Vissevej S holdes åben n imødekommes. Løsningen er fravalgt, da den vurderes at medføre unødige gener for naboejendommene i Vedbæk. 30 med forslag om F-kryds i knæk ved Vissevej 31 med forslag om forlægning af Vissevej over engen 31 med spørgsmål om vejforbindelse mellem Gug og Skalborg n imødekommes ikke. Et signalreguleret F-kryds i knækket vurderes sikkerhedsmæssigt ikke at være en acceptabel løsning. Endvidere skabes en uklar struktur med to forbindelser mellem Egnsplanvej og Indkildevej (den ene via Vissevej N). n imødekommes ikke. Løsningen vurderes ikke at være hensigtsmæssig i forhold til den igangværende byudvikling omkring Indkilde Allé. Der planlægges dog en busvej langs Kærholtstien fra Vissevej S til Sønder Trandersvej. Til efterretning. Det kan oplyses, at vejforbindelsen mellem Gug og Skalborg i fremtiden vil forløbe ad Mariendalsmølle Indføringen, som via Indkildevej vil give forbindelse til Ny Nibevej. 32 mod at Vissevej S holdes åben n imødekommes. Løsningen er fravalgt, da den vurderes at medføre unødige gener for naboejendommene i Vedbæk. 33 med ønske om tunnelløsning ved Vissevej n imødekommes ikke. Løsningen er fravalgt, da den vurderes at medføre unødige gener for naboejendommene i Vedbæk. 34 med forslag om forlægning af Vissevej over engen 35 med opbakning til begge løsninger for forbindelsen mellem E45 og Skalborg samt ønske om igangsætning straks 35 Bemærkning om krydset Hjortevej- Hobrovej 36 vedrørende støj ved Digtervejen n imødekommes ikke. Løsningen vurderes ikke at være hensigtsmæssig i forhold til den igangværende byudvikling omkring Indkilde Allé. Der planlægges dog en busvej langs Kærholtstien fra Vissevej S til Sønder Trandersvej. n imødekommes delvist. Tidspunktet for realisering af vejanlægget fastlægges politisk. Realiseringen af vejprojektet forventes som udgangspunkt tidsmæssigt i overensstemmelse med Vejudbygningsplanen. n imødekommes. Afmærkning i krydset ændres efteråret n imødekommes ikke. En ny forbindelse mellem Hobrovej og E45 vil bidrage til en aflastning af trafikken i området, og derved reducere trafikstøjen langs vejene. Aalborg Kommune vil i 2012 udarbejde en støjkortlægning og en støjhandlingsplan. Denne kortlægning og planlægning vil muliggøre en prioritering af indsaten mod støjproblemer. 37 vedrørende Hobrovej 575 n imødekommes ikke. Vejanlægget er indenfor den planlægningskorridor, der i region- og kommuneplan er udlagt til en motorvejsforbindelse. Som udgangspunkt er det forudsat, at beboelse og virksomhed kan videreføres. Der vil, som følge af at motorvejsindføringen føres på en bro over jernbanen være mulighed for, at der fra ejendommen fortsat er direkte adgang til landbrugsarealerne syd for motorvejsforbindelsen. 38 mod svingforbud ved Nibevej n imødekommes. Det skal dog understreges, at trafiksikkerhedsmæssige ulemper på et senere tidspunkt kan selvfølgelig medføre ændringer i krydsene, ligesom det er tilfældet med alle andre kryds i Aalborg Kommune. Farvemarkering angiver at der er tale flere indsigelser fra samme person. Side 5 af 19

17 39 mod ændring af adgangsforhold ved Hobrovej 418 og 420 (Aalborg Jagt) 40 mod Ny Dallvej som følge af afviklingsforhold ved Dallvej/Ny Dallvej Imødekommes delvist. Den overordnede vejstruktur i området fastholdes. Det skal bemærkes, at Aalborg Kommune løbende vurderer muligheden for at forbere trafiksikkerheden ved at nedlægge antallet af overkørsler til veje - herunder ved ændringer i arealanvendelsen. n imødekommes ikke. Krydset signalreguleres og der beregnes gode afvklingsforhold i dette kryds. 40 Ønske om sikring af cyklister ved Dallvej/Ny Dallvej n imødekommes. Hensynet til krydsende cyklister er en væsentlig årsag til at krydset Dallvej - Ny Dallvej planlægges signalreguleret. Fra det signalregulerede kryds vil der endvidere være adgang til en ny rekreativ sti mod nord langs Østerå. 40 Stier nord for Finstrupgård ødelægges n imødekommes ikke. Der vil fortsat være en ridesti rundt om Finstrupgård bakken. Forbindelsen ind mod Aalborg får et nyt forløb langs Østerå. 40 Trafikafvikling i krydset Ny Dallvej/Hobrovej n imødekommes ikke. Trafiksimuleringer viser, at trafikken kan afvikles tilfredsstillende. 41 mod placering af motorvejsindføring til City Syd 41 mod lyskryds på Hobrovej og forslag om i stedet at etablere 4 ben ved Krebsen. 42 med forslag om at motorvejsindføring realiseres straks. n imødekommes ikke. Aalborg Kommune har valgt at belyse et projekt for motorvejsindføringen, som er i overensstemmelse med de hidtidige aftaler mellem vejbestyrelserne om placeringen af en mulig motorvejsforbindelse. Aalborg Kommune har vurderet, at denne løsning også tilgodeser formålet som forbindelse mellem E45N og City Syd tilfredsstillende. n imødekommes ikke. Da motorvejsforbindelsen eventuelt skal indgå i en vestforbindelse omkring Aalborg vil et 4 benet kryds ved Krebsen medføre en unødig lang rampe langs motorvejen, som vil betyde yderligere indgreb i ejendommen Hobrovej 575. Tages til efterretning. Der er tale om et politisk valg mellem 2 alternativer. Det skal bemærkes, at beslutning om en motorvejsindføring må påregnes at afvente den VVM redegørelse for den 3. Limfjordsforbindelse, som Vejdirektoratet igangsætter i Underbygning af indsigelse 42. Svar ovenfor. 44 mod placering af n imødekommes ikke. Aalborg Kommune har valgt at belyse et motorvejsindføring og forslag om sydligere projekt for motorvejsindføringen, som er i overensstemmelse med de placering over Svenstrupholm. hidtidige aftaler mellem vejbestyrelserne om placeringen af en mulig motorvejsforbindelse. Aalborg Kommune har vurderet, at denne løsning også tilgodeser formålet som forbindelse mellem E45N og City Syd tilfredsstillende. En sydligere forbindelse vil være ringere for denne trafik. Det beregnes således, at trafikken ad motorvejsindføringen vil blive køretøjer pr døgn lavere med denne løsning, sammenholdt med det i VVM redegørelsen viste forslag. Det er især aflastningen af Skalborg Bakke, som vil blive markant lavere, men der vil også blive tale om en mindre aflastning af trafikken gennem Svenstrup. 44 mod øgede støjgener ved Dall Kirke og Dall Villaby 45 med anbefaling af at motorvejsløsning realiseres n imødekommes delvist. Det fastlægges i kommuneplantillægget, at der skal gennemføres en terrænbearbejdning mellem E45 og Dall Kirke. n imødekommes ikke. Der er tale om et politisk valg mellem 2 alternativer. Det skal bemærkes, at beslutning om en motorvejsindføring må påregnes at afvente den VVM redegørelse for den 3. Limfjordsforbindelse, som Vejdirektoratet igangsætter i Farvemarkering angiver at der er tale flere indsigelser fra samme person. Side 6 af 19

18 46 mod motorvejsindføring under henvisning til støjgener og naturødelæggelse. 47 mod motorvejsindføring under henvisning til støjgener og anbefaling af Ny Dallvej løsning. 48 mod Ny Dallvej idet der henvises til at der ikke er set på trafikgener i Dall Villaby og Dall. 48 mod Ny Dallvej med henvisning til trafikafvikling samt angivelse af motorvejsindføring som foretrukken løsning 48 mod Ny Dallvej med henvisning til naturen ved Finstrupgård 48 mod Ny Dallvej under henvisning til trafiksikkerhed 48 Opfording til at afvente VVM for den 3. Limfjordsforbindelse 49 med forslag om støjberegning for Dall Villaby og Dall 49 Forslag om ændring af krydset Ny Dallvej/Dalvej til rundkørsel n imødekommes ikke. Der er tale om et politisk valg mellem 2 alternativer. Der vil som led i den videre bearbejdning af projekterne, hvis motorvejsindføringen besluttes, blive indarbejdet tiltag til afhjælpning af støjgener (f.eks. mindre støjende asfalt, skærme eller lignende). Dette kommer til at fremgå af VVM tilladelsen. Motorvejen udgør et indgreb i ådalen, men planlægges med en broforbindelse for at fastholde sammenhængen i den økologiske spredningskorridor. n imødekommes ikke. Der er tale om et politisk valg mellem 2 alternativer. Der vil som led i den videre bearbejdning af projekterne, hvis motorvejsindføringen besluttes, blive indarbejdet tiltag til afhjælpning af støjgener (f.eks. tæt mindre støjende asfalt, skærme eller lignende). Dette kommer til at fremgå af VVM tilladelsen. n imødekommes ikke. Modelberegninger viser, at Dall Villaby og Dall aflastes for gennemkørende trafik både med Ny Dallvej og med motorvejsindføringen, men da ændringerne er på de mindre veje indenfor beregningsusikkerheden, skal man skal være forsigtig med at tillægge disse beregninger en for stor vægt. n imødekommes ikke. Trafiksimuleringer for E45 og for Hobrovej viser, at den beregnede trafik kan afvikles tilfredsstillende. Der beregnes ikke kødannelser ved Hobrovej. Citatet henviser til flettezonerne på E45. Det er korrekt at motorvejsindføringen i modsætning til Ny Dallvej også har en væsentlig positiv virkning i forhold til Svenstrup. n imødekommes ikke. Ny Dallvej vil medføre et indgreb i naturen. Stiforbindelserne genoprettes med en ny forbindelse mod nord langs Østerå. n imødekommes ikke. Uheldsberegningerne er gennemført for hele det vejnet, som er indeholdt i modellen. Alt andet lige vil uheldsantallet på Ny Dallvej stige som følge af mertrafikken, men for vejnettet som helhed sparer løsningen uheld. Tages til efterretning. Det skal bemærkes, at beslutning om en motorvejsindføring må påregnes at afvente den VVM redegørelse for den 3. Limfjordsforbindelse, som Vejdirektoratet igangsætter i n imødekommes. Der er gennemført supplerende n imødekommes ikke. Det vurderes at et trafikstyret signalreguleret kryds vil give den bedste trafikafvikling og samtidig forbedre muligheden for at cyklister og fodgængere kan krydse Ny Dallvej sikkert. Farvemarkering angiver at der er tale flere indsigelser fra samme person. Side 7 af 19

19 49 Forslag om sydligere linjeføring for motorvejsindføring n imødekommes ikke. Aalborg Kommune har valgt at belyse et projekt for motorvejsindføringen, som er i overensstemmelse med de hidtidige aftaler mellem vejbestyrelserne om placeringen af en mulig motorvejsforbindelse. Aalborg Kommune har vurderet, at denne løsning også tilgodeser formålet som forbindelse mellem E45N og City Syd tilfredsstillende. En sydligere forbindelse vil være ringere for denne trafik. Det beregnes således, at trafikken ad motorvejsindføringen vil blive køretøjer pr døgn lavere med denne løsning, sammenholdt med det i VVM redegørelsen viste forslag. Det er især aflastningen af Skalborg Bakke, som vil blive markant lavere, men der vil også blive tale om en mindre aflastning af trafikken gennem Svenstrup. 50 med forslag om en sydligere linjeføring for en motorvejsindføring n imødekommes ikke. Aalborg Kommune har valgt at belyse et projekt for motorvejsindføringen, som er i overensstemmelse med de hidtidige aftaler mellem vejbestyrelserne om placeringen af en mulig motorvejsforbindelse. Aalborg Kommune har vurderet, at denne løsning også tilgodeser formålet som forbindelse mellem E45N og City Syd tilfredsstillende. En sydligere forbindelse vil være ringere for denne trafik. Det beregnes således, at trafikken ad motorvejsindføringen vil blive køretøjer pr døgn lavere med denne løsning, sammenholdt med det i VVM redegørelsen viste forslag. Det er især aflastningen af Skalborg Bakke, som vil blive markant lavere, men der vil også blive tale om en mindre aflastning af trafikken gennem Svenstrup. 50 med forslag om støjberegning for Dall Villaby 51 mod motorvejsindføring som følge af støjgener n imødekommes. Der er gennemført supplerende Imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende modelberegninger, hvor den eksisterende motorvej øst for Dall Villaby og den nye motorvejsindføring er medtaget. Der vil som led i den videre bearbejdning af projekterne, hvis motorvejsindføringen besluttes, blive indarbejdet tiltag til afhjælpning af støjgener. Der vil således både på motorvejsindføringen og på den ombyggede del af E45 blive udlagt støjdæmpende asfalt. Dette kommer til at fremgå af VVM tilladelsen. 52 mod støjgener ved Dall Imødekommes delvist. Det fastlægges i kommuneplantillægget, at der skal gennemføres en terrænbearbejdning mellem E45 og Dall Kirke. Underføringen under E45 bidrager endvidere til at mindske støjgenerne. 53 mod støjgener ved Dall Imødekommes delvist. Det fastlægges i kommuneplantillægget, at der skal gennemføres en terrænbearbejdning mellem E45 og Dall Kirke. Underføringen under E45 bidrager endvidere til at mindske støjgenerne. 53 mod nedlæggelse af stibro n imødekommes ikke. Der vil fortsat være adgang til stiforbindelsen mod Svenstrup via Dall Villaby. 53 med forslag om ændring af Ny n imødekommes ikke. Forslaget vil indebære nedlæggelse af Dallvej således forbindelsen etableres ved Rasteplads Dall, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til afstanden til de Rasteplads Dall nærmeste alternative rastepladser. Farvemarkering angiver at der er tale flere indsigelser fra samme person. Side 8 af 19

20 54 med forslag om en sydligere linjeføring for en motorvejsindføring n imødekommes ikke. Aalborg Kommune har valgt at belyse et projekt for motorvejsindføringen, som er i overensstemmelse med de hidtidige aftaler mellem vejbestyrelserne om placeringen af en mulig motorvejsforbindelse. Aalborg Kommune har vurderet, at denne løsning også tilgodeser formålet som forbindelse mellem E45N og City Syd tilfredsstillende. En sydligere forbindelse vil være ringere for denne trafik. Det beregnes således, at trafikken ad motorvejsindføringen vil blive køretøjer pr døgn lavere med denne løsning, sammenholdt med det i VVM redegørelsen viste forslag. Det er især aflastningen af Skalborg Bakke, som vil blive markant lavere, men der vil også blive tale om en mindre aflastning af trafikken gennem Svenstrup. 54 med forslag om støjbekæmpelse ved Dall Villaby 54 med forslag om tunnelløsning fra E45 til Hobrovej under Østerådalen 55 med forslag om en sydligere linjeføring for en motorvejsindføring n imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende n imødekommes ikke. Tunnelløsningen er vurderet. Gevinsten herved vil være muligheden for at genskabe et intakt naturområde og færre støjgener. Gennemførelsen af dette alternativ anslås at indebære godt 75% højere anlægsudgifter, og vil medføre vanskeligheder i forhold til etablering af tilslutningsanlæg ved Hobrovej og derfor vurderes det ikke at være realistisk. n imødekommes ikke. Aalborg Kommune har valgt at belyse et projekt for motorvejsindføringen, som er i overensstemmelse med de hidtidige aftaler mellem vejbestyrelserne om placeringen af en mulig motorvejsforbindelse. Aalborg Kommune har vurderet, at denne løsning også tilgodeser formålet som forbindelse mellem E45N og City Syd tilfredsstillende. En sydligere forbindelse vil være ringere for denne trafik. Det beregnes således, at trafikken ad motorvejsindføringen vil blive køretøjer pr døgn lavere med denne løsning, sammenholdt med det i VVM redegørelsen viste forslag. Det er især aflastningen af Skalborg Bakke, som vil blive markant lavere, men der vil også blive tale om en mindre aflastning af trafikken gennem Svenstrup. 55 med forslag om støjbekæmpelse ved Dall Villaby n imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende Farvemarkering angiver at der er tale flere indsigelser fra samme person. Side 9 af 19

21 56 med forslag om en sydligere linjeføring for en motorvejsindføring n imødekommes ikke. Aalborg Kommune har valgt at belyse et projekt for motorvejsindføringen, som er i overensstemmelse med de hidtidige aftaler mellem vejbestyrelserne om placeringen af en mulig motorvejsforbindelse. Aalborg Kommune har vurderet, at denne løsning også tilgodeser formålet som forbindelse mellem E45N og City Syd tilfredsstillende. En sydligere forbindelse vil være ringere for denne trafik. Det beregnes således, at trafikken ad motorvejsindføringen vil blive køretøjer pr døgn lavere med denne løsning, sammenholdt med det i VVM redegørelsen viste forslag. Det er især aflastningen af Skalborg Bakke, som vil blive markant lavere, men der vil også blive tale om en mindre aflastning af trafikken gennem Svenstrup. 56 Tilslutning til Ny Dallvej løsning Tages til efterretning 56 med forslag om tunnelløsning fra E45 til Hobrovej under Østerådalen n imødekommes ikke. Tunnelløsningen er vurderet. Gevinsten herved vil være muligheden for at genskabe et intakt naturområde og færre støjgener. Gennemførelsen af dette alternativ anslås at indebære godt 75% højere anlægsudgifter, og vil medføre vanskeligheder i forhold til etablering af tilslutningsanlæg ved Hobrovej og derfor vurderes det ikke at være realistisk. 56 med forslag om støjbekæmpelse ved Dall Villaby n imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende 57 med forslag om støjbekæmpelse ved Dall Villaby 58 med spørgsmål om støjberegninger 58 med krav om løsning af nuværende støjgener 58 med forslag om støjbekæmpelse ved Dall Villaby n imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende I støjberegningen indgår de faktiske terrænforhold - herunder også vejanlæggenes gradient (stigning eller fald). Afgrænsningen blev i første omgang defineret til den ikke skærmede del af motorvejen ved Dall Villaby. Beregningerne gennemføres for en modtagerhøjde 1,5m over terræn idet det er denne højde, som grænseværdierne for udendørs opholdsområder gælder. Støjkilderne (bilerne på vejene) er placeret i deres korrekte højde i forhold til terræn. n imødekommes delvist. Tiltag mod støj fra E45 ved Dall Villaby indgår i Vejdirektoratets generelle prioritering af støjbekæmpelsen langs statens veje. n imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende 58 Tilslutning til Ny Dallvej løsning Tages til efterretning. 58 Ønske om rundkørsel ved Ny Dallvej/Dallvej n imødekommes ikke. Krydset signalreguleres og der beregnes gode afvklingsforhold i dette kryds. Signalløsningen vil bedre tilgodese bløde trafikanter, som skal krydse Ny Dallvej. Farvemarkering angiver at der er tale flere indsigelser fra samme person. Side 10 af 19

22 59 Tilslutning til Egnsplanvej, tilslutningsanlæg og Ny Dallvej 59 på baggrund af støjgener ved Dall Villaby Tages til efterretning. n imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende 59 mod ødelæggelse af natur i Østerådalen n imødekommes ikke. Motorvejen udgør et indgreb i ådalen, men planlægges med en broforbindelse for at fastholde sammenhængen i den økologiske spredningskorridor. 60 mod motorvej pga. støjgener n imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende 60 mod ødelæggelse af natur i Østerådalen n imødekommes ikke. Motorvejen udgør et indgreb i ådalen, men planlægges med en broforbindelse for at fastholde sammenhængen i den økologiske spredningskorridor. 60 Tilslutning til Ny Dallvej løsning Tages til efterretning. 61 med forslag om en sydligere linjeføring for en motorvejsindføring n imødekommes ikke. Aalborg Kommune har valgt at belyse et projekt for motorvejsindføringen, som er i overensstemmelse med de hidtidige aftaler mellem vejbestyrelserne om placeringen af en mulig motorvejsforbindelse. Aalborg Kommune har vurderet, at denne løsning også tilgodeser formålet som forbindelse mellem E45N og City Syd tilfredsstillende. En sydligere forbindelse vil være ringere for denne trafik. Det beregnes således, at trafikken ad motorvejsindføringen vil blive køretøjer pr døgn lavere med denne løsning, sammenholdt med det i VVM redegørelsen viste forslag. Det er især aflastningen af Skalborg Bakke, som vil blive markant lavere, men der vil også blive tale om en mindre aflastning af trafikken gennem Svenstrup. 61 Tilslutning til Ny Dallvej løsning Tages til efterretning. 61 med forslag om ændret kryds ved Hobrovej Tages til efterretning. Forslaget om forlægning af Ny Dallvejs tilslutning til Hobrovej og etablering af et 4 ben i krydset med adgang til City Syd området må ses i sammenhæng med vejstrukturen internt i City Syd området og trafikstrømmene heri. Om forslaget vil være en hensigtsmæssig løsning kan derfor ikke vurderes på det foreliggende grundlag. Forslaget noteres som en mulighed til afklaring i forbindelse med detailprojekteringen. 62 mod støj fra motorvej og ny rampe ved Dall n imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende Farvemarkering angiver at der er tale flere indsigelser fra samme person. Side 11 af 19

23 63 mod motorvej pga. støjgener n imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende 63 Tilslutning til Ny Dallvej løsning Tages til efterretning 64 Ønske om rundkørsel ved Ny Dallvej/Dallvej n imødekommes ikke. Krydset signalreguleres og der beregnes gode afvklingsforhold i dette kryds. 65 mod motorvej pga. støjgener n imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende 65 med spørgsmål om, hvorfor motorvejsindføringen ikke var en del af fordebatten. 65 med forslag om en sydligere linjeføring for en motorvejsindføring til City Syd Formålet med fordebatten er at indkalde forslag og idéer. Som det fremgår af VVM redegørelsen fremkom der forslag om en linjeføring syd om Dall Villaby, og da trafikberegninger for dette viste, at løsningen trafikalt kunne være attraktiv blev det besluttet at medtage denne som alternativ i overensstemmelse med fordebattens formål. n imødekommes ikke. Aalborg Kommune har valgt at belyse et projekt for motorvejsindføringen, som er i overensstemmelse med de hidtidige aftaler mellem vejbestyrelserne om placeringen af en mulig motorvejsforbindelse. Aalborg Kommune har vurderet, at denne løsning også tilgodeser formålet som forbindelse mellem E45N og City Syd tilfredsstillende. En sydligere forbindelse vil være ringere for denne trafik. Det beregnes således, at trafikken ad motorvejsindføringen vil blive køretøjer pr døgn lavere med denne løsning, sammenholdt med det i VVM redegørelsen viste forslag. Det er især aflastningen af Skalborg Bakke, som vil blive markant lavere, men der vil også blive tale om en mindre aflastning af trafikken gennem Svenstrup. 65 med forslag om tunnelløsning fra E45 til Hobrovej under Østerådalen 66 mod Ny Dallvej som følge af øget trafik gennem Dall Villaby n imødekommes ikke. Tunnelløsningen er vurderet. Gevinsten herved vil være muligheden for at genskabe et intakt naturområde og færre støjgener. Genneførelsen af dette alternativ anslås at indebære godt 75% højere anlægsudgifter, og vil medføre vanskeligheder i forhold til etablering af tilslutningsanlæg ved Hobrovej og derfor vurderes det ikke at være realistisk. n imødekommes ikke. De gennemførte modelberegninger viser en aflastning af Dallvej både ved etablering af Ny Dallvej og ved etablering af en motorvejsindføring. Aflastningen er dog i begge tilfælde beskeden og indenfor usikkerheden på modelberegningerne. Støj- og sikkerhedsmæssigt forventes situationen i Dall Villaby som følge af gennemkørende biltrafik i byen derfor ikke at blive ændret. 66 Opbakning til motorvejsindføring Tages til efterretning 66 Forventning om trafikstigning gennem Svenstrup som følge af afviklingsforhold ved Ny Dallvej-Hobrovej n imødekommes ikke. Trafiksimuleringer har vist, at trafikken kan afvikles tilfredsstillende ved Hobrovej. Når Ny Dallvej ikke aflaster Svenstrup skyldes det, at trafik fra syd vil have en længere køretid og -længde ad denne rute. Farvemarkering angiver at der er tale flere indsigelser fra samme person. Side 12 af 19

24 67 med forslag om en sydligere linjeføring for en motorvejsindføring til City Syd n imødekommes ikke. Aalborg Kommune har valgt at belyse et projekt for motorvejsindføringen, som er i overensstemmelse med de hidtidige aftaler mellem vejbestyrelserne om placeringen af en mulig motorvejsforbindelse. Aalborg Kommune har vurderet, at denne løsning også tilgodeser formålet som forbindelse mellem E45N og City Syd tilfredsstillende. En sydligere forbindelse vil være ringere for denne trafik. Det beregnes således, at trafikken ad motorvejsindføringen vil blive køretøjer pr døgn lavere med denne løsning, sammenholdt med det i VVM redegørelsen viste forslag. Det er især aflastningen af Skalborg Bakke, som vil blive markant lavere, men der vil også blive tale om en mindre aflastning af trafikken gennem Svenstrup. 67 mod motorvej pga. støjgener n imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende 67 Ønske om fastholdelse af stiforbindelse mod Svenstrup n imødekommes. Hvis motorvejsløsningen realiseres, forlægges stien mellem Dall Villaby og Svenstrup således, at den kommer til at gå under dalbroen. 68 Opbakning til motorvejsindføring Tages til efterretning 68 mod svingforbud ved Nibevej n imødekommes. Det skal dog understreges, at trafiksikkerhedsmæssige ulemper på et senere tidspunkt kan selvfølgelig medføre ændringer i krydsene, ligesom det er tilfældet med alle andre kryds i Aalborg Kommune. 68 med bemærkning om at kødannelser vil være størst ved Ny Dallvej løsning (under henvisning til VVM side 39) 68 Kommentar om at eksisterende støj fra motorvejen ikke opleves som et problem 68 mod Ny Dallvej med henvisning til trafikafvikling ved Hobrovej n imødekommes ikke. Der tales ikke om kødannelser i forbindelse med Ny Dallvej. Bemærkningen i VVM redegørelsen går på, at tilslutningsanlægget til E45 vil være mest robust, hvis ind- og udfletninger sker på et lokalvejssystem. Tages til efterretning n imødekommes ikke. Trafiksimuleringer for Hobrovejskrydset viser, at den beregnede trafik kan afvikles tilfredsstillende. Der beregnes ikke kødannelser ved Hobrovej. 69 mod motorvej pga. støjgener n imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende 69 mod ødelæggelse af natur n imødekommes ikke. Motorvejen udgør et indgreb i ådalen, men planlægges med en broforbindelse for at fastholde sammenhængen i den økologiske spredningskorridor. 70 mod motorvej pga. støjgener n imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende Farvemarkering angiver at der er tale flere indsigelser fra samme person. Side 13 af 19

25 70 vedrørende ønske om gadelys fra Hobrovej til Dall Villaby 71 med forslag om en sydligere linjeføring for en motorvejsindføring n imødekommes delvist. Der forventes etableret vejbelysning langs Ny Dallvej fra E45 frem til Hobrovej. n imødekommes ikke. Aalborg Kommune har valgt at belyse et projekt for motorvejsindføringen, som er i overensstemmelse med de hidtidige aftaler mellem vejbestyrelserne om placeringen af en mulig motorvejsforbindelse. Aalborg Kommune har vurderet, at denne løsning også tilgodeser formålet som forbindelse mellem E45N og City Syd tilfredsstillende. En sydligere forbindelse vil være ringere for denne trafik. Det beregnes således, at trafikken ad motorvejsindføringen vil blive køretøjer pr døgn lavere med denne løsning, sammenholdt med det i VVM redegørelsen viste forslag. Det er især aflastningen af Skalborg Bakke, som vil blive markant lavere, men der vil også blive tale om en mindre aflastning af trafikken gennem Svenstrup. 71 med forslag om tunnelløsning fra E45 til Hobrovej under Østerådalen n imødekommes ikke. Tunnelløsningen er vurderet. Gevinsten herved vil være muligheden for at genskabe et intakt naturområde og færre støjgener. Genneførelsen af dette alternativ anslås at indebære godt 75% højere anlægsudgifter, og vil medføre vanskeligheder i forhold til etablering af tilslutningsanlæg ved Hobrovej og derfor vurderes det ikke at være realistisk. 71 mod motorvej pga. støjgener n imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende 71 mod overføring af motorvejsrampe 71 med krav om løsning af nuværende støjgener n imødekommes. Motorvejsrampen ved Dall Kirke er ført under E45. n imødekommes delvist. Vejdirektoratet støjbekæmpelsesindsats langs eksisterende statsveje prioriteres efter at reducere støjen for flest mulige boliger langs de mest støjbelastede strækninger. Løsning af støjproblemer ved Dall Villaby skal ses i sammenhæng med denne prioritering. 72 mod motorvej pga. støjgener n imødekommes delvist. Der er gennemført supplerende 73 med forslag om tunnelløsning fra E45 til Hobrovej under Østerådalen n imødekommes ikke. Tunnelløsningen er vurderet. Gevinsten herved vil være muligheden for at genskabe et intakt naturområde og færre støjgener. Gennemførelsen af dette alternativ anslås at indebære godt 75% højere anlægsudgifter, og vil medføre vanskeligheder i forhold til etablering af tilslutningsanlæg ved Hobrovej og derfor vurderes det ikke at være realistisk. Farvemarkering angiver at der er tale flere indsigelser fra samme person. Side 14 af 19

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

Det forventes, at planforslagene kan vedtages endeligt af Aalborg Byråd i slutningen af november 2009.

Det forventes, at planforslagene kan vedtages endeligt af Aalborg Byråd i slutningen af november 2009. Indsigere Nye vejanlæg i Aalborg Syd Udvalget for Teknik og Miljø har den 18. december 2008 behandlet de kommentarer, ideer og forslag, som vi har modtaget i forbindelse med fordebatten om Nye Vejanlæg

Læs mere

Nye vejanlæg i Aalborg Syd

Nye vejanlæg i Aalborg Syd Kommuneplantillæg m. bilag: VVM redegørelse Projektplaner Mindretalsudtalelse fra SF Supplerende materiale: Arbejdsnotater BORGERMØDE 25. august 2009 Kl. 19.00 Velkomst v/ rådmand Mariann Nørgaard De nye

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Notat. Anlægsteknisk beskrivelse for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Anlægsteknisk beskrivelse for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 9000 Aalborg Fra Til Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Telefon 9935 7500 Direkte

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd

VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd Egnsplanvej, Nyt tilslutninganlæg til E45 samt Ny Dallvej eller Motorvejsindføring til City Syd Juni 2009 2 Nye vejanlæg i Aalborg Syd, VVM-redegørelse

Læs mere

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 195 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Bilag 195 Offentligt - - - in«aalborg KOMMUNE Folketinget Trafikudvalgets Sekretariat Christiansborg 1240 København K 22-01-2010 Hermed fremsendes ifølge aftale med trafikudvalgets

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Fordebat VVM & MV. Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Kommentarer, ideer og forslag

Fordebat VVM & MV. Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Kommentarer, ideer og forslag Fordebat VVM & MV Nye vejanlæg i Aalborg Syd Kommentarer, ideer og forslag 4. november 2008 INDSIGERE SIDE Poul Guldbæk, Lindekrogen 7c, 9260 Gistrup, poul.guldbaek@gmail.com... Henrik S Jørgensen, lhsj@home4.gvdnet.dk...

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009 Til Kopi til Fra Trafik og Veje, att. Malene Kofoed Nielsen Sagen Pia Mathiasen 22-04-2009 Sagsnr.: 2008-10049 Dok.nr.: 2009-123969 Init.: pim Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Planspørgsmål Debatindlæg Forvaltningens bemærkninger Forslag til konklusion Privat service. Aalborg Kommune, december 2005, side 1

Planspørgsmål Debatindlæg Forvaltningens bemærkninger Forslag til konklusion Privat service. Aalborg Kommune, december 2005, side 1 Privat service Ved Tornhøjcentret er det muligt at opføre en basar. Sammen med Aalborg Øst Trekanten og biblioteket kan der skabes et stærkt center i Aalborg Øst. Tornhøjcentret bør være identitetsskabende

Læs mere

Indsigelse i hovedtræk

Indsigelse i hovedtræk Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det fremgår, at Aalborg Kommune fortsat (vil) arbejde for etablering af den 3.

Læs mere

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe.

Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. Punkt 10. Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe. 2012-9609. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 21. marts 2014 Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Opgivelse af forslag til Lokalplan nr. 882 Forlægning af del af Sletvej 1. Resume

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Borgmesteren Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Mail: vd@vd.dk Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. november

Læs mere

Notat. Anlægsoverslag for Egnsplanvej, Tilslutningsanlæg ved E45 og Ny Dallvej, samt udvidelse af Motorvejen til 6 spor. 1. Baggrund. 2.

Notat. Anlægsoverslag for Egnsplanvej, Tilslutningsanlæg ved E45 og Ny Dallvej, samt udvidelse af Motorvejen til 6 spor. 1. Baggrund. 2. Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Rambøll Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935 7500 Direkte

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord Aalborg Kommune Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej VVM undersøgelse - forurenet jord COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Supplerende høring vedr. Lokalplan 27-005 Indsigelser/ bemærkninger Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen

Supplerende høring vedr. Lokalplan 27-005 Indsigelser/ bemærkninger Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen Supplerende høring vedr. Lokalplan 27-005 Indsigelser/ bemærkninger Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen 1 Kenneth Klausen, Multebærvej 2, 9440 Niels Jørgen Nielsen, Multebærvej 6, 9440 (ændringer

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Tunnel under Marselis Boulevard

Tunnel under Marselis Boulevard Tunnel under Marselis Boulevard Anlæg af forbedret vejforbindelse Åhavevej Marselis Boulevard Århus Havn Information fra Århus Kommune til beboere og virksomheder Århus kommune Teknik og Miljø Trafik og

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup

Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup Bilag 2 Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup Indsigelsernes hovedpunkter og Forvaltningens kommentarer til dem er beskrevet i nedenstående

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

NOTAT. Tabel 1. Land, By og Kultur Planlægning Telefon E-post Dato 10. juni 2016 Sagsnummer

NOTAT. Tabel 1. Land, By og Kultur Planlægning Telefon E-post Dato 10. juni 2016 Sagsnummer Land, By og Kultur Planlægning Telefon 9974 1343 E-post anne.mette.kjaer@rksk.dk Dato 10. juni 2016 Sagsnummer NOTAT Ringkøbing-Skjern Kommune har igangsat planlægningen for et område til oplevelsescenter

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling.

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Punkt 18. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Etape 1. 2014-7290. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Vejinfrastruktur i Aalborg

Vejinfrastruktur i Aalborg Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 121 Offentligt Vejinfrastruktur i Aalborg Modeller for indretning af vejnettet December 2011 2 Vejinfrastruktur i Aalborg Rapport: Vejinfrastruktur i Aalborg

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Trekroner Allé. Marbjergvej til Hedelandsvej. Lokalplan nr. 313

Trekroner Allé. Marbjergvej til Hedelandsvej. Lokalplan nr. 313 Trekroner Allé Marbjergvej til Hedelandsvej Lokalplan nr. 313 J.nr. 01.02.05 P16 Sagsid. 9701266 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Byg- og Planafdelingen Sagsbehandler

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 951, Ny vej i Lisbjerg - Endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Lokalplan 951, Ny vej i Lisbjerg - Endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 24. september 2013 Aarhus Kommune Lokalplan 951, Ny vej i Lisbjerg - Endelig Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

Dagsorden: Trafikudvalget: - Opgradering af jernbanen Hobro - Aalborg - Den 3. Limfjordsforbindelse - Jernbane til Aalborg Lufthavn.

Dagsorden: Trafikudvalget: - Opgradering af jernbanen Hobro - Aalborg - Den 3. Limfjordsforbindelse - Jernbane til Aalborg Lufthavn. Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 80 Offentligt Møde Folketingets Trafikudvalg Tid Fredag den 05.11.2010, kl. 12.00 Sted Mødelokale 157 Deltagere Folketingets Trafikudvalg: Flemming Damgaard Larsen

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus

Læs mere

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse)

Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan (2. forelæggelse) Punkt 8. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (2. forelæggelse) 2014-18977 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt. Ændringer

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere