Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet."

Transkript

1 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. 3. Orientering siden sidst Tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet UNI-C har efterspurgt en ny indsamlingsperiode for aktivitetsoplysninger på produktionsskoleområdet. Nuværende indsamlingsperiode går fra januar til december. Der foreslås at denne periode fremrykkes til december til november. PSF ser ikke noget til hindring for dette så længe det ikke får indflydelse på øvrig indberetning til ministeriet. PSF vil dog i denne forbindelse foreslå at man i samme forbindelse kigger på de udslusningskoder skolerne indberetter til UNI-C. PSF har udarbejdet nye koder og vil forsøgsvis bede alle skoler om at fremsende deres udslusning til PSF i disse nye koder for PSF foreslår derfor at disse koder skal anvendes fremover, når der indføres en ny indsamlingsperiode. Ungekartellet Indtil videre fortsætter PSF med at deltage i det løst koblede netværk omkring unge og uddannelse, hvor følgende organisationer deltager: Efterskoleforeningen, Ungdomsskoleforeningen, Frie Fagskoler, EUD-Lederne, VUC, Frie Gymnasier, SSP, Forældre og skole Netværket arbejder stadigvæk med at definere arbejdsgrundlaget, og i den forbindelse blev der på sidste møde nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til et fælles initiativ på Bornholm. Videnpilot PSF har fået afslag på ansøgningen om at ansætte en videnpilot til det internationale arbejde. Der vil i stedet blive undersøgt om vi kan ansætte en konsulent med løntilskud. 1

2 Udslusningsprojektet Materialet med de nye udslusningskoder er nu færdigt og sendes ud til skolerne i uge 7. vi beder skolerne om at indberette deres 2013 tal i de nye koder og returnere dem til PSF. Der udarbejdes en rapport til den enkelte skole. Samtidig samles det landsdækkende materiale i en folder, hvor der også indgår en række elevhistorier. Dette materiale præsenteres på Folkemødet. Vi arbejder desuden på at de nye udslusningskoder bliver de koder produktionsskolerne fremadrettet bruger, når de indberetter til UNI-C. Kompetencebevisprojektet Som afslutning på kompetencebevisprojektet afholdes der to temadage, hvor der sættes fokus på en række anbefalinger fra PSF om ensartede kompetencebeviser på produktionsskoleområdet. Den første temadag blev afholdt i Greve med deltagelse af 12 skoler. I løbet af foråret foretages en lovrevision af lov om kompetencebeviser på produktionsskoler. Revisionen tager udgangspunkt i en evalueringsrapport fra Rambøll. Med udgangspunkt i det forholdsvise lave antal skoler, som deltog i arrangementet besluttede bestyrelsen om man skulle igangsætte et initiativ med fokus på hvilke produktionsskoler, som deltager i PSF s arrangementer (kurser, årsmøde, konferencer etc.), og om der ud fra resultatet af en sådan undersøgelse bør iværksættes mere målrettede initiativer. Årsmøde Orientering om det planlagte årsmøde Tællemetode Med udgangspunkt i de reaktioner PSF har modtaget fra produktionsskolerne om ny tællemetode på produktionsskoleområdet, besluttede bestyrelsen at meddele ministeriet, at der ikke arbejdes videre med at indføre en sådan ny tællemetode. 4. EUD reform og fleksuddannelse PSF har ingen eksakt kendskab til hvor lang man er i forhandlingerne om EUD reform og Fleksuddannelse. Vi ved at følgende er i spil: Forslag om en 20/20 model på grundforløbet fremfor det fremlagte forslag om en 30/10 model Længden på HG-forløbet Længden på fleksuddannelsen og antal elever 2

3 Når udspillet/forliget meldes ud vil PSF straks indkalde skolerne til stormøde herom, for at planlægge det videre forløb. Der skal også være mulighed for at bruge en del af årsmødet til dette alt efter behov. 5. Økonomi PSF kommer i år ud med et underskud omkring ½ mio. kr. Underskuddet er hovedsageligt opstået med udgangspunkt i følgende forhold. For det første blev foreningens årsmøde ramt af lockout, hvilket betød at det ordinære årsmøde måtte aflyses. Et alternativt årsmøde senere på året kunne ikke tiltrække samme interesse, så derfor genereredes et underskud på ca ,- alene omkring årsmøde og generalforsamling. For det andet var der i 2013 en vigende tilslutning til PSF s kursusaktivitet som derfor gav et underskud på ,- kr. For det tredje blev også projektaktiviteten mindre end budgetteret, både i form af afslag på ansøgte projekter samt sene bevillinger. Da vi forventede at komme ud af 2013 med ca ,- kr. i overskud bliver det samlede underskud altså ca ,- kr. Bestyrelsen har taget underskuddet til efterretning, men har pålagt sekretariatet at der i 2014 skal fokuseres på følgende: Strammere kontraktstyring Økonomiske opfølgninger på især kursus- og projektaktivitet Fokus på områder, hvor der kan spares o Eksterne konsulenter o Ikke indtægtsgivende aktiviteter o Sekretariatets opgaveportefølje Fremadrettede initiativer der kan generere mere projekt- og kursusaktivitet 6. Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i PSF s politiske arrangementer Der skal altid være mulighed for at bestyrelsesmedlemmer kan deltage i foreningens politiske arrangementer, når det er relevant i forhold til at løse opgaver i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Men i alle tilfælde skal det bero på en forudgående stillingtagen til arrangementets relevans og i særlige omkostningstunge arrangementer også på hvor mange, der skal deltage fra bestyrelsen. 3

4 7. IPSO Formanden for internationalt udvalg orienterede om aktiviteter i foreningen. Der skal holdes to møder i IPSO i Det første møde afholdes i Finland i maj måned, og i efteråret holdes der et møde i Danmark. Med det program der ligger for PSF s årsmøde er det besluttet, at der ikke skal inviteres gæster fra IPSO til årsmødet I 2015 vil man derimod arrangere et IPSO møde i forbindelse med PSF s årsmøde. Udvalget har ligeledes fokus på ansøgninger til nye projekter, både nye Mobility projekter, men og mere strategiske projekter, som kan være med til at udbrede produktionsskoleformen til flere lande i Europa. 8. Forslag til kampagne på produktionsskoleområdet Der blev orienteret om journalist Lene Byriels forslag til kampagne på produktionsskoleområdet (Min sejr). Bestyrelsen tog beslutningen om at bruge Min sejr som nyt koncept til efterretning. Der blev ligeledes besluttet, at der i forbindelse med udviklingen af konceptet også blev sat fokus på at udvikle en egentlig kommunikationsstrategi. 9. Produktionsskolerne på EMU Haderslev og Favrskov produktionsskoler har i forbindelse med projektet Bedre faglig læsning og skrivning stillet forslag om at produktionsskolerne for deres egen forside/platform på EMU. De ønsker derfor at PSF går ind i arbejdet eventuelt som redaktør af Produktionsskolesiden på EMU. Med udgangspunkt i det fremlagte materiale vil bestyrelsen ikke træffe endelig afgørelse om det er en god idé, at produktionsskolerne har deres egen platform på EMU. Der skal som udgangspunkt være klarhed over, hvad der er i fokus i forhold til de beskrivelser, der lægges ud som undervisningsforløb. De medsendte eksempler lever ikke op til forløb som PSF vil stå inde for. 4

5 10. medlemskab af DFS og lignende fora Udsat til næste møde. 11. PSP Efter en kort orientering blev det pålagt sekretariatet at udarbejde et notat, der skitserer snitflader mellem projektets initiativer og resultater til produktionsskoleforeningens interesser. I første omgang skal notatet til behandling i pædagogisk udvalg. 12. Målgruppevurdering Udsat til næste møde. 13. Evt. Vejle februar 2014/ah 5

6 Lennart Damsbo-Andersen Gert Møller André Gremaud Ole Sværke Anne Knudsen Martin Taarup Claus Bentsen John Rundstrøm. Tina Jul Hollen 6

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at sætte et punkt omkring PSF s henvendelse til FK regionerne på under orientering. 2. Godkendelse af referat fra mødet

Læs mere

Møde i Pædagogisk Udvalg. Referat: Torsdag d. 17.11.2011 kl. 9.30 10.00 i Vejle

Møde i Pædagogisk Udvalg. Referat: Torsdag d. 17.11.2011 kl. 9.30 10.00 i Vejle Møde i Pædagogisk Udvalg Torsdag d. 17.11.2011 kl. 9.30 10.00 i Vejle Tilstede: André Gremaud, Lis Holm, Ole Sværke, Lars Graubæk, Hanne Nielsen, Lisbeth Svanborg, Tupaarnaq Lennert, Axel Hoppe, Marianne

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

HSU HR OG ORGANISATION

HSU HR OG ORGANISATION K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 15. JANUAR 2014 Forum HSU HR OG ORGANISATION Møde afholdt: 4. december 2013 Sted: Udvalgsværelse 1 HR-ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Opsamling fra sidste møde 4. Godkendelse af referater 5. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

Region Nordjylland Beretning

Region Nordjylland Beretning Region Nordjylland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland 3 4 6 8 10 12 14 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse Nye muligheder på sygehusene

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. juni 2015 kl. 15.00 17.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. juni 2015 kl. 15.00 17.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Peter Petersen Christian Jørgensen Anette Byriel Andersen Marianne Dietz Pedersen Afbud: Anne-Mette Holm Sørensen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Min Start Stop Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Formalia del 1 Nationalt

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

24. maj 2007 Nr. 2 2007 Nyhedsbrev fra FS og HFI

24. maj 2007 Nr. 2 2007 Nyhedsbrev fra FS og HFI 24. maj 2007 Nr. 2 2007 Nyhedsbrev fra FS og HFI Læs om Nyt fra bestyrelserne Økonomiområdet Administrative edb-systemer HR-området Erhvervsuddannelserne Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsakademiuddannelserne

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere