Generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Nyhedsbrev April 2013 Generalforsamling 2013 Vi afholder i år vores generalforsamling torsdag den 2. maj på Østergaards Hotel i Herning. Vi arbejder fortsat på programmet, som du i lighed med tidligere modtager med posten sammen med indkaldelse m.v. Men vi er glade for allerede nu at kunne annoncere deltagelse af medlem af europaparlamentet Ole Christensen, som vil give os et indblik i akvakulturen med EU briller. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Ole Christensen, som har hjulpet os med diverse komplicerede sager, herunder ikke mindst den kommende revision af EU s bevaringsplan for ål og den subsidierede import af ørreder fra Tyrkiet. Den kyndige læser vil vide, at begge sager må kategoriseres som den tunge del af akvakultur pensum. Vi glæder os også til at byde velkommen til advokat cand. jur. Håkon Djurhuus fra advokatfirmaet Bech-Bruun. Håkon Djurhuus er højt specialiseret indenfor bl.a. miljøret og offentlig ret, og han er Landbrug og Fødevarers advokat i retssagerne om vandplanerne. Håkon Djurhuus vil give en orientering om forløbet med retssagerne og en status på arbejdet. Vi har også inviteret Danmarks Statistik til at give en orientering om regnskabsstatistikken for akvakultur, som er blevet et værktøj, vi gør stedse mere brug af. Den er under fortsat udvikling, og du får et indblik i, hvad der skal ske fremover. Vi glæder os til at byde dig velkommen til en spændende generalforsamling. Så sæt kryds ved den 2. maj. D e t t e n u m m e r i n d e h o l d e r b l. a. : Side 2 Tilskud til etablering og modernisering Side 2 Fisk er hjernemad Side 2 Jørgen Kiærskou går på pension Side 4 DK stadig fri for VHS Side 4 Pilot dambrug udvalgt til test af ASC certificering Side 5 Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Side 6 Miljøgodkendelse Side 6 Pressemeddelelse fra Aller Aqua Side 8 Trænningskursus i saltvandsrecirkulerings teknologi Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Info: Lorem est del monte virt del monte est Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Er de 7 knaster på vej ud? Vi har fået at vide fra Miljøstyrelsen, at miljøministeren har godkendt, at dambrugsbekendtgørelsen skal genforhandles med henblik på at få ændret de syv knaster. Og Miljøstyrelsen har allerede arrangeret et møde om sagen med akvakulturudvalgets parter. Det er en god nyhed, og vi er meget glade for den konstruktive indstilling fra Miljøstyrelsens side. Vi er jo enige med DSF og DN om de 6 af knasterne og mener derfor, at de hurtigt kan falde på plads. Vi fastholder endvidere, at den syvende knast om pumpning ikke har nogen mening, og at det i øvrigt er fagligt og juridisk uholdbart at forlange pumpeløsning for at sikre reel fri faunapassage og god økologisk kvalitet i vandløbet. Løsningen skal afhænge af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. I praksis er der i mange tilfælde bl.a. ved konstruktivt arbejde fra kommuner og vore medlemmer fundet rigtig gode og forskellige løsninger på denne problemstilling. Vi har meddelt myndighederne tydeligt og med styrke, at den eksisterende dambrugsbekendtgørelse er ubrugelig som grundlag for at sikre vækst og udvikling og modernisering af vores udmærkede erhverv. Og i praksis er der da også kun givet få tilladelser med denne som grundlag. Det er en nødvendig betingelse for dambrugenes produktions- og miljømæssige fremtid, at de syv knaster inklusive pumpekravet fjernes. Men det er ikke tilstrækkeligt. Det skal ligeledes sikres, at bekendtgørelsens tildeling af kvælstof til dambrugene indbygges tydeligt i vandplanerne, så det er indiskutabelt for alle: kommuner, så vel som natur- & miljøklagenævn, hvilken N-udledning, der skal indgå i hvert enkelt dambrugs tilladelse. Hvis disse betingelser bliver opfyldt, vil erhvervet lægge alle kræfter i, at der så hurtigt som muligt gennemføres ordnede forhold med gode, klare og enkle miljøtilladelser til alle eksisterende dambrug i Danmark. Men hvad så længere ude i fremtiden? Det skal være muligt at lave nye dambrug i Danmark. F.eks. ved store robuste hedevandløb, på Lolland med sine markante vandressourcer, sættefisk anlæg tæt ved de nye havbrug og ved nordjyske havne. Det kræver den zoneplanlægning for dambrug, som er aftalt i akvakulturudvalget, og som vi nu er i dialog med flere kommuner om. Det kræver tildeling af mere kvælstof, enten ved allokering fra andre mindre miljøeffektive produktionsformer eller ved accept af, at der godt må udledes mere kvælstof til åbne farvande f.eks. Nordsøen. Og det kræver en ændring af planloven, så dambrug bliver husdyrproduktion og ikke industri. Karl Iver Dahl-Madsen Tilskud til etablering og modernisering Du kan nu ansøge om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg. NaturErhvervstyrelsen skal have din ansøgning senest den 1. maj Budgettet for 2012 lød på 31,9 mio. kr., og der blev i alt søgt om tilskud for 66,2 mio. kr. For 2013 lyder budgettet på 27,6 mio. kr. Ordningen har til formål at støtte miljømæssige og økonomisk bæredygtige projekter, og tilskuddene vil blive givet til projekter som bl.a. medfører: Forøgelse af den producerede mængde Forbedring af produkternes kvalitet Højere værditilvækst Produktion af nye arter og anden innovativ produktion Forbedring af arbejds- og sikkerhedsforhold for personer beskæftiget med akvakultur Du kan finde skemaer og ansøgningsvejledning på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Fisk er hjernemad Det er overskriften på en pressemeddelelse fra fiskebranchen, som blev udsendt under den årlige hjerneuge. Pointen er, at fisk styrker hjernens indlæringsevne og dermed vores hukommelse og koncentration. Det skyldes omega-3 fedtsyrerne, der har stor betydning for hjernens ydeevne og udvikling. Mere end en femtedel af hjernen består af omega-3 fedtsyrer, der kan styrke og reparere cellemembranerne i hjernen. Fødevarestyrelsen anbefaler fisk 2 gange om ugen som hovedmåltid, eller én gang om ugen som hovedmåltid og næsten hver dag som pålæg. I løbet af en uge bør voksne og store børn spise gram fisk. Vi har modtaget følgende pressemeddelelse Jørgen Kiærskou går på pension efter 17 år hos Aller Aqua, og sammenlagt 35 år i branchen Jørgen Kiærskou, Area Manager for Skandinavien hos Aller Aqua, har besluttet at gå på pension. Aller Aqua, der udvikler, producerer og sælger foder til opdræt af fisk i dambrug og havbrug, blev selvstændig virksomhed 1. januar Det skete ved opdeling af den familieejede grovvarevirksomhed Aller Mølle A/S. Før dette, i 1996, opkøbte Aller Mølle A/S det svenskejede Ewos A/S, hvor Jørgen Kiærskou på dette tidspunkt arbejdede. Jørgen valgte efterfølgende at

3 arbejde for Aller Mølle A/S, og endte hos Aller Aqua A/S, da firmaet deltes i Efter endt agronom uddannelse arbejdede Jørgen hos Ewos som udgangspunkt med tilskudsprodukter til landbruget, og senere med tørfoder til mink og ræv. Jørgen var i flere år aktiv i foderstofudvalget. Allerede hos Ewos arbejdede Jørgen med fiskefoder, og begyndte sidst i halvfjerdserne at arbejde med produktudvikling af fiskefoder, et område der siden har præget Jørgens liv. Som Area Manager i Skandinavien har Jørgen Kiærskou spillet en stor rolle i udviklingen af de forskellige markeder, og der er nok ikke mange der kender de danske dambrugere bedre end Jørgen. Jørgen besøger dambrugere i hovedsageligt Danmark, og tilbyder råd og vejledning ud fra hans store erfaring med fiskeopdræt, foder og dambrug. Udover arbejdet hos Aller Aqua har Jørgen også i flere år været ordstyrer for Dansk Akvakulturs generalforsamlinger. Jørgen har således igennem sine talrige år i branchen sat sit præg på både kolleger, konkurrenter og kunder, og på dagsordenen indenfor dansk dambrug. Privat har Jørgen et fritidslandbrug på 50 HA, som han driver sammen med sin kone. Jørgen har desuden to døtre, og sammenlagt fire børnebørn, som han jævnligt bruger weekender eller ferier med. Jørgen har længe været aktiv i Sct. Georgs Gilderne, og har også 25 år som reserveofficer ved Jydske Dragonregiment på bagen. Jørgens sidste aktive dag hos Aller Aqua er d. 30/ Aller Aqua tager afsked med Jørgen ved en reception for samarbejdspartnere og venner af huset fredag d. 19. april kl på Aller Aqua s kontor, Allervej 130 i Aller ved Christiansfeld. Succes skaber man sammen med andre... Hjaltesvej 16, 7500 Holstebro T: , E: Revision. Skat. Rådgivning. TenCate Geotube Fordele ved GeoTube: Lave investerings- og driftsomkostninger Kræver ikke større permanente anlæg eller faste installationer Geotube anvendes til afvanding samt opbevaring af slam og det hele sker i én og samme proces på et udvalgt areal. Processen er enkel: Slam tilsat polymer pumpes ind i Geotuben. Polymeren sikrer en god Så enkelt er det! Kontakt: Jan K. Pedersen på Tlf: Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Sommervej th. DK-8210 aarhus V Tlf.: John F. Kennedys Plads 1K, 2. sal DK-9000 Aalborg Tlf.: Fuglebækvej 1A DK-2770 Kastrup Tlf.: Bæredygtige helhedsløsninger for et godt miljø

4 Eksport for 2012 Der blev i 2012 eksporteret ørreder, ål og rogn til en samlet værdi på mio. kr. Det svarer til en fremgang på 19 %. Væksten er primært drevet af en højere afsætning, der steg med 33 %. Den gennemsnitlige pris faldt med 10 %. Eksporten af ørreder steg med 21 % til 836 mio. kr. Der var fremgang i alle kategorier undtaget fileter og røgede fileter, der faldt med hhv. 7 og 3 %. Eksporten af rogn steg med 20 %. Det skyldes især stigende priser, i det afsætningen i tons var stort set uændret. For ål bød året på en vækst på 9 %. Afsætningen faldt med 8 %,men priserne steg til gengæld i gennemsnit med ca. 18 %. DK stadig fri for VHS Det officielle VHS-udryddelsesprogram har kørt siden 1. april Og lykkeligvis er det nu mere end 4 år siden, at det sidste kendte VHS-inficerede dambrug blev tørlagt og desinficeret. Udryddelsesprogrammet (som er støttet gennem Fødevareministeriet og EU) må altså indtil nu betegnes som værende en stor succes. Programmet løber officielt indtil udgangen af Foreningen arbejder i øjeblikket på at finde en løsning på, hvordan evt. nye VHS-udbrud fra 2014 skal håndteres. Spørgsmålet er, om kravene om tvungen nedslagning kan/skal fortsætte og på hvilke betingelser herunder spørgsmålet om mulig erstatning. Siden opstarten af programmet har en lang række dambrug (49 i alt) været kategoriseret i Kategori II også kaldet Overvågningsprogram-kategorien. Det drejer sig om dambrug, der er beliggende ved å-systemer/fjorde, der var inficeret i årene optil Efter nu 4 års overvågning uden VHS giver EU-reglerne mulighed for, at ferskvands-dambrugene kan opgraderes til Kategori I også kaldet Sygdomsfri-kategorien. Opgraderingen kræver godkendelse hos EU-Kommissionen, og Fødevarestyrelsen har derfor udarbejdet ansøgning som, forudsat at der ikke er konstateret nye udbrud, sendes til Brussel i løbet af april. Godkendelsen i EU-systemet forventes at vare ca. 4-6 måneder. Hvis alt går godt, vil alle danske ferskvandsdambrug altså fra efteråret 2013 være i Kategori I (Sygdomsfri) for VHS. Herefter vil dambrug frit kunne flytte fisk til alle andre dambrug og til alle danske slagterier, forudsat at reglerne omkring IPN og BKD overholdes. Grundet risikoen for overførsel af VHS fra marine fisk vil anlæg, der modtager saltvand, eksempelvis havbrug og indpumpningsanlæg, være kategoriseret som Kategori III (udefineret). Hermed opretholdes forbuddet mod flytning af fisk fra saltvandsanlæg til ferskvandsanlæg. Bemærk, at det i bedste fald først er fra efteråret, at de nuværende Kategori II anlæg/områder bliver opgraderet. Flytning af fisk fra Kategori II anlæg til Kategori I anlæg/ områder er forbudt. Der har i løbet af vinteren været 2 tilfælde, hvor dette på trods af forbuddet alligevel har fundet sted. I begge tilfælde har Fødevarestyrelsen indgivet politianmeldelse. Pilot dambrug udvalgt til test af ASC certificering Nørå Dambrug og Høghøj Dambrug er udvalgt som test anlæg for ASC Certificering. Test auditmanualen skal i løbet af april og starten af maj testes på de to dambrug i tæt samarbejde med Bureau Verita og Dansk Akvakultur. Erfaringen fra test af auditmanualen er, at det er en både besværlig og kompliceret proces. Herefter skal der indsendes bemærkninger til ASC, der vil blive inddraget i udarbejdelsen af den endelige manual, der forventes at blive offentliggjort i begyndelsen af efteråret Såfremt alt går som planlagt, vil der kunne være ASC certificerede ørreder på marked til nytår. De øvrige interesserede dambrug vil følge processen tæt, og der vil ligeledes på disse dambrug blive gennemført en opbygning af systemet og en test certificering i løbet af forår og sommer. Mere info om ASC kan ses på deres hjemmeise Såfremt du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Chefkonsulent Lisbeth Jess Plesner på PENSION R E C E P T I O N Da Area Manager for Skandinavien, Jørgen Kiærskou går på pension, vil det glæde os at se samarbejdspartnere og venner af huset, til reception d. 19. april 2013, kl på kontoret, Allervej 130, i Christiansfeld Klage fra Sportsfiskerne medførte mere vand til Filskov Dambrug Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) stadfæstede 18. marts 2013 Billund Kommunens afgørelse om vand-indvinding af overfladevand til Filskov Dambrug med den ændring, at tilladt vandmængde blev hævet fra 505,5 l/sek. til 600 l/sek. fra Omme å.

5 Billund kommune meddelte 31. januar 2012 Filskov Dambrug tilladelse til indvinding af 505,5 l/sek. fra Omme å mm. (½Qmm i vandløbet 465 l/sek.) Afgørelsen blev påklaget af Danmarks Sportsfiskerforbund, der klagede over, at der var givet tilladelse til indvinding af mere end halvdelen af Qmm, samt at der var givet tilladelse til, at indvindingen kunne ske ved eksisterende stemmeværk. Filskov Dambrug havde ansøgt om en vandindvindingstilladelse fra Omme å på 600 l/sek. pga. indretnings- og produktionsforhold på dambruget. På trods af dette gav Billund Kommune kun tilladelse til indvinding af 505,5 l/sek. fra Omme å med henvisning til Faunapassageudvalgets gennemsnitslige vandbehov. NMKN har hævet den tilladte vandmængde til dambruget til 600 l/sek. pga., at dambruget har gjort opmærksom på, at Billund kommunes reduktion i vandforbruget ville medføre forøgede udgifter til drift og etablering af pumper, øget overvågning, og øget forurening pga. forøget energiforbrug. I afgørelsen bemærkede NMKN, at der ikke er grundlag for at lægge generelle antagelser om vandbehov (faunapassageudvalget) til grund for den konkrete behandling. Desuden slår NMKN endnu en gang fast, at ændring eller nedlæggelse af opstemningsanlæg forudsætter, at der rejses en sag efter vandløbslovens regler, og at der ikke i en tilladelse efter vandforsyningslovens 20 kan sættes vilkår om nedlæggelse af stemmeværk. Nye medlemmer Vi byder velkommen til følgende nye medlemmer VÓNIN Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Disclaimer Råvareprisindex Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser og vil derfor altid kun være vejledende. 50 år med fiskefoder Jubilæum 2013 ALLER VITAMAX - NU ER DET FORÅR DET ER NU DER SKAL FODRES FOREBYGGENDE MED ALLER VITAMAX ALLER VITAMAX er lige nu højaktuelt. Foderet er et funktionelt foder med fokus på ørredens ernæringsbehov i perioder med øget stress eller nedsat immunforsvar. Dette kan blandt andet være i forbindelse med de temperaturændringer der hører foråret til. ALLER VITAMAX er beriget med en høj dosis C-vitamin, E-vitamin, glukaner og nukleotider. Disse funktionelle ingredienser stimulerer fiskens naturlige immunsystem, og gør dine fisk mere modstandsdygtige. Resultaterne taler for sig selv, og vi fortæller dig gerne mere om dem. Aller Aqua A/S Allervej 130 DK-6070 Christiansfeld Tel.:

6 Der anvendes kun NON-GMO råvarer til råvareprisindexet. Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele også kan spille en rolle i indexet. Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal bemærkes at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk valuta. Man skal være opmærksom på at det fysiske marked på råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og omvendt Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor forskellige råvarer til fiskefoder industrien. Med venlig hilsen Fiskefoderproducenterne i Danmark MSD Animal Health tidligere Intervet/Schering-Plough leverer produkter og viden til den danske akvakultur Lautrupbjerg Ballerup Tlf Fax Vi har modtaget følgende Ja hvorfor ikke...give mig en mulighed for at lærer om dambrug. Jeg skal gerne have noget erfaring med fisk inden påbegyndelse af uddannelse. Jeg har et ønske om et dambrug, der har produktion fra start til slut således jeg kan følge hele processen. Lærer om opdrættet, vandkvalitet, fodring, miljø, økologi osv. Tidligere har jeg arbejdet 12 år med kvægbrug og er bestemt ikke bange for at tage fat. Går til nye udfordringer med åbent sind og optimisme. Ser mig selv som selvstændig, ansvarsbevidst og god til at samarbejde. Har godt humør og er udadvendt. Er 32 år og bosat ved Ringkøbing. Til september skal jeg starte på uddannelsen til fiskeriteknolog og søger derfor en plads på et dambrug fra ca. 1./4. til 31./8. Maiken Øster Amby PRESSEMEDDELELSE Af Henrik Halken, Aller Aqua Group x 136 med vand og fisk.indd :00 ALLER AQUA GROUP bygger ny fabrik i Egypten! Aller Aqua Group A/S ved Christiansfeld der én af Europas største producenter af miljøvenligt fiskefoder tager nu endnu et skridt til udvidelse af kapaciteten. Denne gang i Egypten! Miljøgodkendelse Herning kommune meddelte i februar 2013 miljøgodkendelse efter foderforbrug (Ftill) og vandindvindingstilladelse til Nybro Mølle Dambrug. Dambruget er godkendt med et maksimalt vandforbrug på 2,5 l/sek. pr. tons i sommerhalvåret og 3,5 l/sek. pr. tons i vinterhalvåret. Vandindvindingen foregår ved eksisterende stemmeværk. Vi ønsker tillykke med afgørelserne. Fra venstre mod højre: Anders Paludan-Müller fra IFU (best medlem), Henrik Halken, Aller Aqua Group (Best. formand), Hussien Mansour fra Aller Aqua Egypt (CEO og best. medlem), Carsten Jørgensen fra Aller Aqua Group (best. medlem)

7 Aller Aqua Egypt går efter at blive Egyptens største fiskefoder producent. Aller Aqua Group, der sammen med IFU (Industrialiseringsfonden for udviklingslandende) i 2011 købte majoriteten i et egyptisk ejet familiefirma, investere nu et 2 cifret million beløb (DKK) i at 3-doble den eksisterende kapacitet, hvilket gør Aller Aqua Egypt, som det egyptiske selskab hedder, til den største producent af moderne ekstruderet fiskefoder i Egypten. som bekendt sket rigtigt meget politisk i Egypten. Vi oplever daglige udfordringer, som for os i Danmark er helt uforståelige. Det kan fx tage 3 dage inden man kan få brændstof til de lastbiler der skal transportere råvarer til fabrikken hvilket kræver god planlægning! Fabrikken skal i løbet af 2013 opføres ved siden af den eksisterende fabrik, på en 6000 m 2 stor grund, der blev erhvervet for en del år siden. I løbet af 2012 har vi optimeret den eksisterende fabrik, så meget vi kunne. Og vi er blevet rigtig godt modtaget af de egyptiske opdrættere, som vi med vores produkter og viden kan hjælpe og støtte til at blive mere produktive og samtidig forbedre miljøet. Det momentum vi har skabt i Egypten danner nu grundlag for udvidelsen, udtaler Henrik Halken, der er formand for det egyptiske selskab Egypten et marked med udfordringer Vi er godt på plads i Egypten, har en god daglig ledelse med stor erfaring og et godt drive, som også er medaktionær og dermed har en stor interesse i at skabe succes. Siden 2009 hvor vi rejste til Egypten første gang er der CEO i Aller Aqua Egypt, Hussien Mansour til højre, samt produktionsmedarbejder ved produktionslinjen, på nuværende fabrik i Egypten. Det er de økonomiske udfordringer som landet står i der i øjeblikket giver os en masse udfordringer og naturligvis ikke mindst den egyptiske befolkningen. At drive virksomhed i Egypten kræver, at vi er der tit, at vi er tætte på kunderne og at vi afsætter den nødvendige tid til uddannelse og træning af både kunder og medarbejdere. VI PRODUCERER DE LAVESTE EL-REGNINGER TIL DANSkE DAmBRUG Forbedret vandkvalitet og øget fisketrivsel hos Vester Hvoldal Er du også på udkig efter Den laveste el-regning? De laveste vedligeholdelsesomkostninger? Pumper med meget lang levetid? Den direkte linje Svend Christensen: Lars Bjerregaard: Vester Hvoldal valgte HEX filteret med integreret Lykkegaard pumpe. Den første enhed, hvor der renses 300 l/sek. gennem 40µ filter, er netop sat i drift. De første tests viser markant forbedret vandkvalitet og en øget trivsel for fiskene. Fordelen ved den integrerede løsning er, at den kan anvendes i såvel nybygning som i eksisterende anlæg. Besøg vores nye website: Driftsudgifter til Lykkegaard pumpen er kun 3,5 kwh/t ved 300 l/sek.

8 Og så er det er altafgørende med en dygtig lokal ledelse! Men vi tror på markedet og på at vi har en god fremtid hernede. Vi oplever også stor interesse for vort projekt fra politisk hold, således kunne vi sidste år i november vise den danske udviklingsminister rundt på fabrikken og orientere ham om vore planer. Men også de lokale politikere og myndigheder har vist meget stor interesse, slutter Henrik Halken. Aller Aqua i vækst. Aller Aqua har siden man startede med at producere fiskefoder for 50 år siden, været i konstant vækst. Udover fabrikken i Christiansfeld er der i 2001 bygget fabrik i Polen og i 2007 i Tyskland sidstnævnte består udover koncernens mest moderne fiskefoder fabrik også af en fabrik til produktion af protein og stivelses produkter. Hans Erik Bylling, hovedaktionær og adm. Direktør i Aller Aqua Group, fortæller at virksomheden i dag sælger fiskefoder til over 50 lande på verdensplan! Vi har en klar og konkret strategi i Aller Aqua, der skal bringe os yderligere vækst i de kommende år og her er investeringer som den vi nu foretager i Egypten et af værktøjerne, samtidig med at vi ønsker at fortsætte væksten på vore eksisterende markeder. I disse år er vi dog udfordret af de stadigt stigende råvarer priser og til tider mangel på disse. Derfor afsætter vi også fremover endnu større ressourcer til forskning i brugen nye råvarer, der kan være med til at sikre væksten i akvakultur. Akvakultur er i dag verdens hurtigst voksende fødevaresektor over halvdelen af de fisk der spises globalt i dag er opdrætsfisk og derfor har vi naturligvis fokus på at udbygge vores aktiviteter rundt om på verdens vækstmarkeder, slutter Hans Erik Bylling. Facts: Aller Aqua Group er en danskejet koncern med hovedkontor i Christiansfeld. Virksomheden producere på fabrikker i Danmark, Polen, Tyskland og nu Egypten fiskefoder til over 50 lande på verdensplan. På fabrikken i Tyskland laves endvidere protein af vegetabilske råvarer, såsom markærter og hestebønner Virksomheden beskæftiger i alle tilknyttede selskaber inklusiv det nye i Egypten lidt over 200 medarbejdere. Trænningskursus i saltvandsrecirkulerings teknologi Den Oktober 2013 holder DTU Aqua kursus i saltvandsrecirkulerings teknologi i Hirshals. Kurset holdes i regi af projektet AquaBest og vil foregå på engelsk. Kurset henvender sig primært til deltagere fra de baltiske lande, men der er også mulighed for øvrige deltagere, hvis der er plads. Yderligere information om kurses kan ses på www. aquabestproject.eu Kompetencer Selskabsret Skatteret Virksomhedstransaktioner Insolvens og rekonstruktion Ansættelsesret Offentlig ret Fast ejendom Proces og voldgiftsret Erstatnings og forsikringsret Familie og arveret Landbrugsret Miljøret Strafferet Mølbak Dambrug Holstebro leoni advokater Generalkommandoen Sct. Mathias Gade 96 B 8800 Viborg Tlf Fax Kontakt advokat Per Steffensen Til nybygget dambrug, type 3, søges engageret medarbejder med interesse for produktion af yngel og sættefisk. Dambruget består af klækkeri og yngelafdeling isoleret hal samt et indendørs sættefiskanlæg. Anlæggets primære formål er produktion af sættefisk til selskabets øvrige dam- og havbrug. Mølbak Dambrug har egne bestand af avlsfisk, hvor avlsplanlægningen sker i samarbejde med avlsnetværket under Århus Universitet. Dine opgaver er, i samarbejde med god kollegaer, at sikre fiskens optimale trivsel samt en effektiv og økonomisk drift af anlægget. Du forventes: - at være levende interesseret i arbejet med dyr - at have flair for drift og vedlighold af tekniske anlæg og udstyr - at være omhyggelig - at have øje for muligheder for optimeringer - at vide at driften af et moderne miljøgodkendt dambrug kræver styring og registering Desuden skal du deltage i en vagtordning og må derfor være indstillet på at bo i nærheden af anlægget. Branchekendskab er en fordel, men ikke en betingelse. Ansøgning med CV og anbefalinger bedes sendt til: Peter Jessen mobil eller - hvortil spørgsmål også kan rettes

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Nyhedsbrev April 2014 Generalforsamling 2014 Dette nummer indeholder bl.a.: Vi afholder i år vores generalforsamling mandag den 28. april på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen er dedikeret til årsmøder

Læs mere

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld?

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld? NYHEDSBREV Juli 2014 Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug Dette nummer indeholder bl.a.: Christiansminde Dambrug i Holstebro er verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dermed

Læs mere

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer.

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer. NYHEDSBREV Juli 2015 Sammen for fremtiden Sådan lyder regeringsgrundlaget for den nye Venstre regering. Der er en række spændende initiativer i grundlaget, som bl.a. opstiller følgende pejlemærker for

Læs mere

Vækstscenarier for dansk landbrug

Vækstscenarier for dansk landbrug Nyhedsbrev November 2013 Vækstscenarier for dansk landbrug En dugfrisk rapport fra Landbrug & Fødevarer viser, at det er muligt at øge produktionen af råvarer fra primærerhvervene med 58 % i 2030. Det

Læs mere

Handelssag mod Tyrkiet

Handelssag mod Tyrkiet Nyhedsbrev Februar 2014 Handelssag mod Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: Kort før jul sendte vi to klager til EU Kommissionen over import af portionsørreder fra Tyrkiet. De er begge i kategorien handelssager,

Læs mere

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer

Læs mere

Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer

Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer Nyhedsbrev Januar 2014 Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer I december måned præsenterede Regeringen vækstplanen for fødevarer. Planen indeholder 34 konkrete initiativer, som skal bidrage

Læs mere

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland NYHEDSBREV August 2014 Migros først med ASC certificeret ørred Dette nummer indeholder bl.a.: Migros er verdens første detailkæde, der kan tilbyde ASC certificerede ørreder. Migros er den største detailkæde

Læs mere

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover NYHEDSBREV Juni 2014 Ja tak til fiskeopdræt Dette nummer indeholder bl.a.: Så klart er budskabet fra miljøminister Kirtsen Brosbøl i et debatindlæg i dagbladet Jyllands-Posten. Baggrunden er, at miljøstyrelsen

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer.

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer. NYHEDSBREV Februar 2015 Tilskud til investeringer i akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet den nye tilskudsordning for investeringer i akvakultur. Formålet med ordningen

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen

NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen NYHEDSBREV Maj 2014 Ny formand til Dansk Akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: Dansk Akvakulturs bestyrelse har den 28. april konstitueret sig med cand. oecon Ivan Bundgård Sørensen som ny formand.

Læs mere

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca. 10.000 personer pladsen,

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 udarbejdet af: NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet

Læs mere

UDKAST. til STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING AF AKVAKULTURSEKTOREN I DANMARK 2014-2020

UDKAST. til STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING AF AKVAKULTURSEKTOREN I DANMARK 2014-2020 Fødevareministeriet Miljøministeriet 20. februar 2014 UDKAST til STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING AF AKVAKULTURSEKTOREN I DANMARK 2014-2020 1 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 Afsæt for strategien... 2 1.2

Læs mere

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Projekter er støttet af EU (EFF) og Fødevareministeriet, September 2010 Udarbejdet af Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur;

Læs mere

Projekt finansiering af biomasse

Projekt finansiering af biomasse Projekt finansiering af biomasse Rapport til Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet Projektansvarlig Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51,

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VINDERUP TRÆINDUSTRI - MARKEDSLEDER MED UDSYN... SIDE 16-17. Vækstfora skal være konkret, regional erhvervspolitik...

DE SELVSTÆNDIGE VINDERUP TRÆINDUSTRI - MARKEDSLEDER MED UDSYN... SIDE 16-17. Vækstfora skal være konkret, regional erhvervspolitik... DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3 - september 2005 VINDERUP TRÆINDUSTRI - MARKEDSLEDER MED UDSYN... SIDE 16-17 Vækstfora skal være konkret, regional erhvervspolitik...

Læs mere

Nr. 4 3. årgang December 2013. Skibsfarten

Nr. 4 3. årgang December 2013. Skibsfarten Nr. 4 3. årgang December 2013 Skibsfarten Indhold Redaktørens klumme.............3 Medlemsportrættet: Sirius Shipping har indtaget Danmark. 4 Temamøde: EU-tilskud............7 Interview: Glem ikke den

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. og røgede sild. Folkemødet på Bornholm:

Dansk Pelsdyravl. og røgede sild. Folkemødet på Bornholm: Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 juni 2014 Rekordsalg af avlsdyr til udlandet / Ungt par vil i gang med minkavl trods nyt marked / Status på toldfrit lager i Kina / Skridtet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART.

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. Jeg blev valgt som formand for Danmarks Fiskeriforening på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Udviklingsperspektiver for akvakultursektoren i Region Nordjylland

Udviklingsperspektiver for akvakultursektoren i Region Nordjylland Udviklingsperspektiver for akvakultursektoren i Region Nordjylland Hovedrapport: Lisbeth Jess Plesner og Per Bovbjerg Pedersen Teknologisk Institut Specifikke input fra: Brian Thomsen, Dansk Akvakultur;

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Unik mulighed for at etablere tankstation

Unik mulighed for at etablere tankstation Brancheblad for benzin- og kiosksektoren nr. 5 oktober 2010 INDHOLD Bliv en del af succesen! Leder: Alle forhandlere er nu samlet 2 Her skal alle OK-forhandlere kunne mødes 4 Go on forening konstitueret

Læs mere