Generalforsamling 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Nyhedsbrev April 2013 Generalforsamling 2013 Vi afholder i år vores generalforsamling torsdag den 2. maj på Østergaards Hotel i Herning. Vi arbejder fortsat på programmet, som du i lighed med tidligere modtager med posten sammen med indkaldelse m.v. Men vi er glade for allerede nu at kunne annoncere deltagelse af medlem af europaparlamentet Ole Christensen, som vil give os et indblik i akvakulturen med EU briller. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Ole Christensen, som har hjulpet os med diverse komplicerede sager, herunder ikke mindst den kommende revision af EU s bevaringsplan for ål og den subsidierede import af ørreder fra Tyrkiet. Den kyndige læser vil vide, at begge sager må kategoriseres som den tunge del af akvakultur pensum. Vi glæder os også til at byde velkommen til advokat cand. jur. Håkon Djurhuus fra advokatfirmaet Bech-Bruun. Håkon Djurhuus er højt specialiseret indenfor bl.a. miljøret og offentlig ret, og han er Landbrug og Fødevarers advokat i retssagerne om vandplanerne. Håkon Djurhuus vil give en orientering om forløbet med retssagerne og en status på arbejdet. Vi har også inviteret Danmarks Statistik til at give en orientering om regnskabsstatistikken for akvakultur, som er blevet et værktøj, vi gør stedse mere brug af. Den er under fortsat udvikling, og du får et indblik i, hvad der skal ske fremover. Vi glæder os til at byde dig velkommen til en spændende generalforsamling. Så sæt kryds ved den 2. maj. D e t t e n u m m e r i n d e h o l d e r b l. a. : Side 2 Tilskud til etablering og modernisering Side 2 Fisk er hjernemad Side 2 Jørgen Kiærskou går på pension Side 4 DK stadig fri for VHS Side 4 Pilot dambrug udvalgt til test af ASC certificering Side 5 Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Side 6 Miljøgodkendelse Side 6 Pressemeddelelse fra Aller Aqua Side 8 Trænningskursus i saltvandsrecirkulerings teknologi Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Info: Lorem est del monte virt del monte est Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Er de 7 knaster på vej ud? Vi har fået at vide fra Miljøstyrelsen, at miljøministeren har godkendt, at dambrugsbekendtgørelsen skal genforhandles med henblik på at få ændret de syv knaster. Og Miljøstyrelsen har allerede arrangeret et møde om sagen med akvakulturudvalgets parter. Det er en god nyhed, og vi er meget glade for den konstruktive indstilling fra Miljøstyrelsens side. Vi er jo enige med DSF og DN om de 6 af knasterne og mener derfor, at de hurtigt kan falde på plads. Vi fastholder endvidere, at den syvende knast om pumpning ikke har nogen mening, og at det i øvrigt er fagligt og juridisk uholdbart at forlange pumpeløsning for at sikre reel fri faunapassage og god økologisk kvalitet i vandløbet. Løsningen skal afhænge af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. I praksis er der i mange tilfælde bl.a. ved konstruktivt arbejde fra kommuner og vore medlemmer fundet rigtig gode og forskellige løsninger på denne problemstilling. Vi har meddelt myndighederne tydeligt og med styrke, at den eksisterende dambrugsbekendtgørelse er ubrugelig som grundlag for at sikre vækst og udvikling og modernisering af vores udmærkede erhverv. Og i praksis er der da også kun givet få tilladelser med denne som grundlag. Det er en nødvendig betingelse for dambrugenes produktions- og miljømæssige fremtid, at de syv knaster inklusive pumpekravet fjernes. Men det er ikke tilstrækkeligt. Det skal ligeledes sikres, at bekendtgørelsens tildeling af kvælstof til dambrugene indbygges tydeligt i vandplanerne, så det er indiskutabelt for alle: kommuner, så vel som natur- & miljøklagenævn, hvilken N-udledning, der skal indgå i hvert enkelt dambrugs tilladelse. Hvis disse betingelser bliver opfyldt, vil erhvervet lægge alle kræfter i, at der så hurtigt som muligt gennemføres ordnede forhold med gode, klare og enkle miljøtilladelser til alle eksisterende dambrug i Danmark. Men hvad så længere ude i fremtiden? Det skal være muligt at lave nye dambrug i Danmark. F.eks. ved store robuste hedevandløb, på Lolland med sine markante vandressourcer, sættefisk anlæg tæt ved de nye havbrug og ved nordjyske havne. Det kræver den zoneplanlægning for dambrug, som er aftalt i akvakulturudvalget, og som vi nu er i dialog med flere kommuner om. Det kræver tildeling af mere kvælstof, enten ved allokering fra andre mindre miljøeffektive produktionsformer eller ved accept af, at der godt må udledes mere kvælstof til åbne farvande f.eks. Nordsøen. Og det kræver en ændring af planloven, så dambrug bliver husdyrproduktion og ikke industri. Karl Iver Dahl-Madsen Tilskud til etablering og modernisering Du kan nu ansøge om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg. NaturErhvervstyrelsen skal have din ansøgning senest den 1. maj Budgettet for 2012 lød på 31,9 mio. kr., og der blev i alt søgt om tilskud for 66,2 mio. kr. For 2013 lyder budgettet på 27,6 mio. kr. Ordningen har til formål at støtte miljømæssige og økonomisk bæredygtige projekter, og tilskuddene vil blive givet til projekter som bl.a. medfører: Forøgelse af den producerede mængde Forbedring af produkternes kvalitet Højere værditilvækst Produktion af nye arter og anden innovativ produktion Forbedring af arbejds- og sikkerhedsforhold for personer beskæftiget med akvakultur Du kan finde skemaer og ansøgningsvejledning på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Fisk er hjernemad Det er overskriften på en pressemeddelelse fra fiskebranchen, som blev udsendt under den årlige hjerneuge. Pointen er, at fisk styrker hjernens indlæringsevne og dermed vores hukommelse og koncentration. Det skyldes omega-3 fedtsyrerne, der har stor betydning for hjernens ydeevne og udvikling. Mere end en femtedel af hjernen består af omega-3 fedtsyrer, der kan styrke og reparere cellemembranerne i hjernen. Fødevarestyrelsen anbefaler fisk 2 gange om ugen som hovedmåltid, eller én gang om ugen som hovedmåltid og næsten hver dag som pålæg. I løbet af en uge bør voksne og store børn spise gram fisk. Vi har modtaget følgende pressemeddelelse Jørgen Kiærskou går på pension efter 17 år hos Aller Aqua, og sammenlagt 35 år i branchen Jørgen Kiærskou, Area Manager for Skandinavien hos Aller Aqua, har besluttet at gå på pension. Aller Aqua, der udvikler, producerer og sælger foder til opdræt af fisk i dambrug og havbrug, blev selvstændig virksomhed 1. januar Det skete ved opdeling af den familieejede grovvarevirksomhed Aller Mølle A/S. Før dette, i 1996, opkøbte Aller Mølle A/S det svenskejede Ewos A/S, hvor Jørgen Kiærskou på dette tidspunkt arbejdede. Jørgen valgte efterfølgende at

3 arbejde for Aller Mølle A/S, og endte hos Aller Aqua A/S, da firmaet deltes i Efter endt agronom uddannelse arbejdede Jørgen hos Ewos som udgangspunkt med tilskudsprodukter til landbruget, og senere med tørfoder til mink og ræv. Jørgen var i flere år aktiv i foderstofudvalget. Allerede hos Ewos arbejdede Jørgen med fiskefoder, og begyndte sidst i halvfjerdserne at arbejde med produktudvikling af fiskefoder, et område der siden har præget Jørgens liv. Som Area Manager i Skandinavien har Jørgen Kiærskou spillet en stor rolle i udviklingen af de forskellige markeder, og der er nok ikke mange der kender de danske dambrugere bedre end Jørgen. Jørgen besøger dambrugere i hovedsageligt Danmark, og tilbyder råd og vejledning ud fra hans store erfaring med fiskeopdræt, foder og dambrug. Udover arbejdet hos Aller Aqua har Jørgen også i flere år været ordstyrer for Dansk Akvakulturs generalforsamlinger. Jørgen har således igennem sine talrige år i branchen sat sit præg på både kolleger, konkurrenter og kunder, og på dagsordenen indenfor dansk dambrug. Privat har Jørgen et fritidslandbrug på 50 HA, som han driver sammen med sin kone. Jørgen har desuden to døtre, og sammenlagt fire børnebørn, som han jævnligt bruger weekender eller ferier med. Jørgen har længe været aktiv i Sct. Georgs Gilderne, og har også 25 år som reserveofficer ved Jydske Dragonregiment på bagen. Jørgens sidste aktive dag hos Aller Aqua er d. 30/ Aller Aqua tager afsked med Jørgen ved en reception for samarbejdspartnere og venner af huset fredag d. 19. april kl på Aller Aqua s kontor, Allervej 130 i Aller ved Christiansfeld. Succes skaber man sammen med andre... Hjaltesvej 16, 7500 Holstebro T: , E: Revision. Skat. Rådgivning. TenCate Geotube Fordele ved GeoTube: Lave investerings- og driftsomkostninger Kræver ikke større permanente anlæg eller faste installationer Geotube anvendes til afvanding samt opbevaring af slam og det hele sker i én og samme proces på et udvalgt areal. Processen er enkel: Slam tilsat polymer pumpes ind i Geotuben. Polymeren sikrer en god Så enkelt er det! Kontakt: Jan K. Pedersen på Tlf: Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Sommervej th. DK-8210 aarhus V Tlf.: John F. Kennedys Plads 1K, 2. sal DK-9000 Aalborg Tlf.: Fuglebækvej 1A DK-2770 Kastrup Tlf.: Bæredygtige helhedsløsninger for et godt miljø

4 Eksport for 2012 Der blev i 2012 eksporteret ørreder, ål og rogn til en samlet værdi på mio. kr. Det svarer til en fremgang på 19 %. Væksten er primært drevet af en højere afsætning, der steg med 33 %. Den gennemsnitlige pris faldt med 10 %. Eksporten af ørreder steg med 21 % til 836 mio. kr. Der var fremgang i alle kategorier undtaget fileter og røgede fileter, der faldt med hhv. 7 og 3 %. Eksporten af rogn steg med 20 %. Det skyldes især stigende priser, i det afsætningen i tons var stort set uændret. For ål bød året på en vækst på 9 %. Afsætningen faldt med 8 %,men priserne steg til gengæld i gennemsnit med ca. 18 %. DK stadig fri for VHS Det officielle VHS-udryddelsesprogram har kørt siden 1. april Og lykkeligvis er det nu mere end 4 år siden, at det sidste kendte VHS-inficerede dambrug blev tørlagt og desinficeret. Udryddelsesprogrammet (som er støttet gennem Fødevareministeriet og EU) må altså indtil nu betegnes som værende en stor succes. Programmet løber officielt indtil udgangen af Foreningen arbejder i øjeblikket på at finde en løsning på, hvordan evt. nye VHS-udbrud fra 2014 skal håndteres. Spørgsmålet er, om kravene om tvungen nedslagning kan/skal fortsætte og på hvilke betingelser herunder spørgsmålet om mulig erstatning. Siden opstarten af programmet har en lang række dambrug (49 i alt) været kategoriseret i Kategori II også kaldet Overvågningsprogram-kategorien. Det drejer sig om dambrug, der er beliggende ved å-systemer/fjorde, der var inficeret i årene optil Efter nu 4 års overvågning uden VHS giver EU-reglerne mulighed for, at ferskvands-dambrugene kan opgraderes til Kategori I også kaldet Sygdomsfri-kategorien. Opgraderingen kræver godkendelse hos EU-Kommissionen, og Fødevarestyrelsen har derfor udarbejdet ansøgning som, forudsat at der ikke er konstateret nye udbrud, sendes til Brussel i løbet af april. Godkendelsen i EU-systemet forventes at vare ca. 4-6 måneder. Hvis alt går godt, vil alle danske ferskvandsdambrug altså fra efteråret 2013 være i Kategori I (Sygdomsfri) for VHS. Herefter vil dambrug frit kunne flytte fisk til alle andre dambrug og til alle danske slagterier, forudsat at reglerne omkring IPN og BKD overholdes. Grundet risikoen for overførsel af VHS fra marine fisk vil anlæg, der modtager saltvand, eksempelvis havbrug og indpumpningsanlæg, være kategoriseret som Kategori III (udefineret). Hermed opretholdes forbuddet mod flytning af fisk fra saltvandsanlæg til ferskvandsanlæg. Bemærk, at det i bedste fald først er fra efteråret, at de nuværende Kategori II anlæg/områder bliver opgraderet. Flytning af fisk fra Kategori II anlæg til Kategori I anlæg/ områder er forbudt. Der har i løbet af vinteren været 2 tilfælde, hvor dette på trods af forbuddet alligevel har fundet sted. I begge tilfælde har Fødevarestyrelsen indgivet politianmeldelse. Pilot dambrug udvalgt til test af ASC certificering Nørå Dambrug og Høghøj Dambrug er udvalgt som test anlæg for ASC Certificering. Test auditmanualen skal i løbet af april og starten af maj testes på de to dambrug i tæt samarbejde med Bureau Verita og Dansk Akvakultur. Erfaringen fra test af auditmanualen er, at det er en både besværlig og kompliceret proces. Herefter skal der indsendes bemærkninger til ASC, der vil blive inddraget i udarbejdelsen af den endelige manual, der forventes at blive offentliggjort i begyndelsen af efteråret Såfremt alt går som planlagt, vil der kunne være ASC certificerede ørreder på marked til nytår. De øvrige interesserede dambrug vil følge processen tæt, og der vil ligeledes på disse dambrug blive gennemført en opbygning af systemet og en test certificering i løbet af forår og sommer. Mere info om ASC kan ses på deres hjemmeise Såfremt du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Chefkonsulent Lisbeth Jess Plesner på PENSION R E C E P T I O N Da Area Manager for Skandinavien, Jørgen Kiærskou går på pension, vil det glæde os at se samarbejdspartnere og venner af huset, til reception d. 19. april 2013, kl på kontoret, Allervej 130, i Christiansfeld Klage fra Sportsfiskerne medførte mere vand til Filskov Dambrug Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) stadfæstede 18. marts 2013 Billund Kommunens afgørelse om vand-indvinding af overfladevand til Filskov Dambrug med den ændring, at tilladt vandmængde blev hævet fra 505,5 l/sek. til 600 l/sek. fra Omme å.

5 Billund kommune meddelte 31. januar 2012 Filskov Dambrug tilladelse til indvinding af 505,5 l/sek. fra Omme å mm. (½Qmm i vandløbet 465 l/sek.) Afgørelsen blev påklaget af Danmarks Sportsfiskerforbund, der klagede over, at der var givet tilladelse til indvinding af mere end halvdelen af Qmm, samt at der var givet tilladelse til, at indvindingen kunne ske ved eksisterende stemmeværk. Filskov Dambrug havde ansøgt om en vandindvindingstilladelse fra Omme å på 600 l/sek. pga. indretnings- og produktionsforhold på dambruget. På trods af dette gav Billund Kommune kun tilladelse til indvinding af 505,5 l/sek. fra Omme å med henvisning til Faunapassageudvalgets gennemsnitslige vandbehov. NMKN har hævet den tilladte vandmængde til dambruget til 600 l/sek. pga., at dambruget har gjort opmærksom på, at Billund kommunes reduktion i vandforbruget ville medføre forøgede udgifter til drift og etablering af pumper, øget overvågning, og øget forurening pga. forøget energiforbrug. I afgørelsen bemærkede NMKN, at der ikke er grundlag for at lægge generelle antagelser om vandbehov (faunapassageudvalget) til grund for den konkrete behandling. Desuden slår NMKN endnu en gang fast, at ændring eller nedlæggelse af opstemningsanlæg forudsætter, at der rejses en sag efter vandløbslovens regler, og at der ikke i en tilladelse efter vandforsyningslovens 20 kan sættes vilkår om nedlæggelse af stemmeværk. Nye medlemmer Vi byder velkommen til følgende nye medlemmer VÓNIN Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Disclaimer Råvareprisindex Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser og vil derfor altid kun være vejledende. 50 år med fiskefoder Jubilæum 2013 ALLER VITAMAX - NU ER DET FORÅR DET ER NU DER SKAL FODRES FOREBYGGENDE MED ALLER VITAMAX ALLER VITAMAX er lige nu højaktuelt. Foderet er et funktionelt foder med fokus på ørredens ernæringsbehov i perioder med øget stress eller nedsat immunforsvar. Dette kan blandt andet være i forbindelse med de temperaturændringer der hører foråret til. ALLER VITAMAX er beriget med en høj dosis C-vitamin, E-vitamin, glukaner og nukleotider. Disse funktionelle ingredienser stimulerer fiskens naturlige immunsystem, og gør dine fisk mere modstandsdygtige. Resultaterne taler for sig selv, og vi fortæller dig gerne mere om dem. Aller Aqua A/S Allervej 130 DK-6070 Christiansfeld Tel.:

6 Der anvendes kun NON-GMO råvarer til råvareprisindexet. Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele også kan spille en rolle i indexet. Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal bemærkes at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk valuta. Man skal være opmærksom på at det fysiske marked på råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og omvendt Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor forskellige råvarer til fiskefoder industrien. Med venlig hilsen Fiskefoderproducenterne i Danmark MSD Animal Health tidligere Intervet/Schering-Plough leverer produkter og viden til den danske akvakultur Lautrupbjerg Ballerup Tlf Fax Vi har modtaget følgende Ja hvorfor ikke...give mig en mulighed for at lærer om dambrug. Jeg skal gerne have noget erfaring med fisk inden påbegyndelse af uddannelse. Jeg har et ønske om et dambrug, der har produktion fra start til slut således jeg kan følge hele processen. Lærer om opdrættet, vandkvalitet, fodring, miljø, økologi osv. Tidligere har jeg arbejdet 12 år med kvægbrug og er bestemt ikke bange for at tage fat. Går til nye udfordringer med åbent sind og optimisme. Ser mig selv som selvstændig, ansvarsbevidst og god til at samarbejde. Har godt humør og er udadvendt. Er 32 år og bosat ved Ringkøbing. Til september skal jeg starte på uddannelsen til fiskeriteknolog og søger derfor en plads på et dambrug fra ca. 1./4. til 31./8. Maiken Øster Amby PRESSEMEDDELELSE Af Henrik Halken, Aller Aqua Group x 136 med vand og fisk.indd :00 ALLER AQUA GROUP bygger ny fabrik i Egypten! Aller Aqua Group A/S ved Christiansfeld der én af Europas største producenter af miljøvenligt fiskefoder tager nu endnu et skridt til udvidelse af kapaciteten. Denne gang i Egypten! Miljøgodkendelse Herning kommune meddelte i februar 2013 miljøgodkendelse efter foderforbrug (Ftill) og vandindvindingstilladelse til Nybro Mølle Dambrug. Dambruget er godkendt med et maksimalt vandforbrug på 2,5 l/sek. pr. tons i sommerhalvåret og 3,5 l/sek. pr. tons i vinterhalvåret. Vandindvindingen foregår ved eksisterende stemmeværk. Vi ønsker tillykke med afgørelserne. Fra venstre mod højre: Anders Paludan-Müller fra IFU (best medlem), Henrik Halken, Aller Aqua Group (Best. formand), Hussien Mansour fra Aller Aqua Egypt (CEO og best. medlem), Carsten Jørgensen fra Aller Aqua Group (best. medlem)

7 Aller Aqua Egypt går efter at blive Egyptens største fiskefoder producent. Aller Aqua Group, der sammen med IFU (Industrialiseringsfonden for udviklingslandende) i 2011 købte majoriteten i et egyptisk ejet familiefirma, investere nu et 2 cifret million beløb (DKK) i at 3-doble den eksisterende kapacitet, hvilket gør Aller Aqua Egypt, som det egyptiske selskab hedder, til den største producent af moderne ekstruderet fiskefoder i Egypten. som bekendt sket rigtigt meget politisk i Egypten. Vi oplever daglige udfordringer, som for os i Danmark er helt uforståelige. Det kan fx tage 3 dage inden man kan få brændstof til de lastbiler der skal transportere råvarer til fabrikken hvilket kræver god planlægning! Fabrikken skal i løbet af 2013 opføres ved siden af den eksisterende fabrik, på en 6000 m 2 stor grund, der blev erhvervet for en del år siden. I løbet af 2012 har vi optimeret den eksisterende fabrik, så meget vi kunne. Og vi er blevet rigtig godt modtaget af de egyptiske opdrættere, som vi med vores produkter og viden kan hjælpe og støtte til at blive mere produktive og samtidig forbedre miljøet. Det momentum vi har skabt i Egypten danner nu grundlag for udvidelsen, udtaler Henrik Halken, der er formand for det egyptiske selskab Egypten et marked med udfordringer Vi er godt på plads i Egypten, har en god daglig ledelse med stor erfaring og et godt drive, som også er medaktionær og dermed har en stor interesse i at skabe succes. Siden 2009 hvor vi rejste til Egypten første gang er der CEO i Aller Aqua Egypt, Hussien Mansour til højre, samt produktionsmedarbejder ved produktionslinjen, på nuværende fabrik i Egypten. Det er de økonomiske udfordringer som landet står i der i øjeblikket giver os en masse udfordringer og naturligvis ikke mindst den egyptiske befolkningen. At drive virksomhed i Egypten kræver, at vi er der tit, at vi er tætte på kunderne og at vi afsætter den nødvendige tid til uddannelse og træning af både kunder og medarbejdere. VI PRODUCERER DE LAVESTE EL-REGNINGER TIL DANSkE DAmBRUG Forbedret vandkvalitet og øget fisketrivsel hos Vester Hvoldal Er du også på udkig efter Den laveste el-regning? De laveste vedligeholdelsesomkostninger? Pumper med meget lang levetid? Den direkte linje Svend Christensen: Lars Bjerregaard: Vester Hvoldal valgte HEX filteret med integreret Lykkegaard pumpe. Den første enhed, hvor der renses 300 l/sek. gennem 40µ filter, er netop sat i drift. De første tests viser markant forbedret vandkvalitet og en øget trivsel for fiskene. Fordelen ved den integrerede løsning er, at den kan anvendes i såvel nybygning som i eksisterende anlæg. Besøg vores nye website: Driftsudgifter til Lykkegaard pumpen er kun 3,5 kwh/t ved 300 l/sek.

8 Og så er det er altafgørende med en dygtig lokal ledelse! Men vi tror på markedet og på at vi har en god fremtid hernede. Vi oplever også stor interesse for vort projekt fra politisk hold, således kunne vi sidste år i november vise den danske udviklingsminister rundt på fabrikken og orientere ham om vore planer. Men også de lokale politikere og myndigheder har vist meget stor interesse, slutter Henrik Halken. Aller Aqua i vækst. Aller Aqua har siden man startede med at producere fiskefoder for 50 år siden, været i konstant vækst. Udover fabrikken i Christiansfeld er der i 2001 bygget fabrik i Polen og i 2007 i Tyskland sidstnævnte består udover koncernens mest moderne fiskefoder fabrik også af en fabrik til produktion af protein og stivelses produkter. Hans Erik Bylling, hovedaktionær og adm. Direktør i Aller Aqua Group, fortæller at virksomheden i dag sælger fiskefoder til over 50 lande på verdensplan! Vi har en klar og konkret strategi i Aller Aqua, der skal bringe os yderligere vækst i de kommende år og her er investeringer som den vi nu foretager i Egypten et af værktøjerne, samtidig med at vi ønsker at fortsætte væksten på vore eksisterende markeder. I disse år er vi dog udfordret af de stadigt stigende råvarer priser og til tider mangel på disse. Derfor afsætter vi også fremover endnu større ressourcer til forskning i brugen nye råvarer, der kan være med til at sikre væksten i akvakultur. Akvakultur er i dag verdens hurtigst voksende fødevaresektor over halvdelen af de fisk der spises globalt i dag er opdrætsfisk og derfor har vi naturligvis fokus på at udbygge vores aktiviteter rundt om på verdens vækstmarkeder, slutter Hans Erik Bylling. Facts: Aller Aqua Group er en danskejet koncern med hovedkontor i Christiansfeld. Virksomheden producere på fabrikker i Danmark, Polen, Tyskland og nu Egypten fiskefoder til over 50 lande på verdensplan. På fabrikken i Tyskland laves endvidere protein af vegetabilske råvarer, såsom markærter og hestebønner Virksomheden beskæftiger i alle tilknyttede selskaber inklusiv det nye i Egypten lidt over 200 medarbejdere. Trænningskursus i saltvandsrecirkulerings teknologi Den Oktober 2013 holder DTU Aqua kursus i saltvandsrecirkulerings teknologi i Hirshals. Kurset holdes i regi af projektet AquaBest og vil foregå på engelsk. Kurset henvender sig primært til deltagere fra de baltiske lande, men der er også mulighed for øvrige deltagere, hvis der er plads. Yderligere information om kurses kan ses på www. aquabestproject.eu Kompetencer Selskabsret Skatteret Virksomhedstransaktioner Insolvens og rekonstruktion Ansættelsesret Offentlig ret Fast ejendom Proces og voldgiftsret Erstatnings og forsikringsret Familie og arveret Landbrugsret Miljøret Strafferet Mølbak Dambrug Holstebro leoni advokater Generalkommandoen Sct. Mathias Gade 96 B 8800 Viborg Tlf Fax Kontakt advokat Per Steffensen Til nybygget dambrug, type 3, søges engageret medarbejder med interesse for produktion af yngel og sættefisk. Dambruget består af klækkeri og yngelafdeling isoleret hal samt et indendørs sættefiskanlæg. Anlæggets primære formål er produktion af sættefisk til selskabets øvrige dam- og havbrug. Mølbak Dambrug har egne bestand af avlsfisk, hvor avlsplanlægningen sker i samarbejde med avlsnetværket under Århus Universitet. Dine opgaver er, i samarbejde med god kollegaer, at sikre fiskens optimale trivsel samt en effektiv og økonomisk drift af anlægget. Du forventes: - at være levende interesseret i arbejet med dyr - at have flair for drift og vedlighold af tekniske anlæg og udstyr - at være omhyggelig - at have øje for muligheder for optimeringer - at vide at driften af et moderne miljøgodkendt dambrug kræver styring og registering Desuden skal du deltage i en vagtordning og må derfor være indstillet på at bo i nærheden af anlægget. Branchekendskab er en fordel, men ikke en betingelse. Ansøgning med CV og anbefalinger bedes sendt til: Peter Jessen mobil eller - hvortil spørgsmål også kan rettes

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst NYHEDSBREV Juni 2015 Generalforsamling og årsmøder Vi afholdte vores generalforsamling tirsdag den 19. maj. Der var indlæg fra kontorchef Peter Kaarup fra Naturstyrelsen om udkast til vandområdeplaner,

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke NYHEDSBREV December 2014 Told på tyrkiske ørreder EU Kommissionen har med virkning fra den 6. november indført midlertidig udligningstold på import af regnbueørred fra Tyrkiet. Baggrunden er den klage

Læs mere

Ankenævnet finder i afgørelsen, at AES skal forrente de tilbagebetalte beløb med rentelovens rentesats fra de respektive indbetalingstidspunkter.

Ankenævnet finder i afgørelsen, at AES skal forrente de tilbagebetalte beløb med rentelovens rentesats fra de respektive indbetalingstidspunkter. Nyhedsbrev Juni 2013 AES Dette nummer indeholder bl.a.: Den 21. maj traf Ankenævnet for ATP afgørelse i vor klage af 31. maj 2012 over, at AES afslog at forrente de beløb, som AES har tilbagebetalt til

Læs mere

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est Nyhedsbrev Oktober 2012 Samtidighed og vandindvinding Vi har gjort miljøstyrelsen opmærksom på visse problemer i forhold til samtidighedsprincippet og vandindvindingstilladelser. Vi bringer her miljøstyrelsens

Læs mere

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dato: Torsdag den 15. august 2013 kl. 15 Sted: Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, Vejle. Tilstede: Karl Iver Dahl-Madsen, Peter Holm, Jørgen Jøker Trachel,

Læs mere

Ørreder fra danske økologiske havbrug på vej mod eksporteventyr

Ørreder fra danske økologiske havbrug på vej mod eksporteventyr Nyhedsbrev Oktober 2013 Ørreder fra danske økologiske havbrug på vej mod eksporteventyr Dette nummer indeholder bl.a.: En ny dansk eksportvare bliver i starten af oktober præsenteret på Anuga fødevaremessen

Læs mere

Den 24. september havde vi et møde med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Den 24. september havde vi et møde med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. NYHEDSBREV Oktober 2015 Møde med Miljø- og Fødevareministeren Den 24. september havde vi et møde med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. Den kyndige læser vil vide, at Regeringen arbejder

Læs mere

Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013

Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013 Nyhedsbrev Februar 2013 Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013 Den nuværende fiskerifond udløber i år, og NaturErhvervsstyrelsen åbner nu den sidste ansøgningsrunde under den Europæiske

Læs mere

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Nyhedsbrev April 2014 Generalforsamling 2014 Dette nummer indeholder bl.a.: Vi afholder i år vores generalforsamling mandag den 28. april på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen er dedikeret til årsmøder

Læs mere

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Nyhedsbrev Marts 2014 EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: EU Kommissionen har den 15. februar besluttet at igangsætte både

Læs mere

NYHEDSBREV. 100 mio. kr. til nye fødevareprojekter. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Hel økoørred i handlen fra i dag. Side 2 Import fra Tyrkiet

NYHEDSBREV. 100 mio. kr. til nye fødevareprojekter. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Hel økoørred i handlen fra i dag. Side 2 Import fra Tyrkiet NYHEDSBREV August 2015 100 mio. kr. til nye fødevareprojekter Miljø- og Fødevareministeriet har i juli måned uddelt 100 mio. kr. til 16 fødevareprojekter, der skal bidrage til at skabe grøn vækst. Pengene

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd:

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd: Nyhedsbrev Maj 2012 Generalforsamling 2012 Vor generalforsamling blev i år afholdt tirsdag den 8. maj på Golf Hotel i Viborg. Du kan læse formandens skriftlige beretning på de næste sider, og på vor hjemmeside

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

Danmark fri for VHS. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny naturfond på vej. Side 3 Kantiner kan vække danskernes appetit på blåmuslinger

Danmark fri for VHS. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny naturfond på vej. Side 3 Kantiner kan vække danskernes appetit på blåmuslinger Nyhedsbrev December 2013 Danmark fri for VHS Dette nummer indeholder bl.a.: Efter næsten 60 års kamp kan vi nu erklære Danmark fri for VHS. Der er over tid gennemført utallige tiltag på at tøjle eller

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Nyhedsbrev Maj 2013 Generalforsamling 2013 Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. maj afholdte vi den årlige generalforsamling på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen blev anvendt til årsmøder i fire

Læs mere

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk NYHEDSBREV Februar 2016 Investeringstilskud 2014 og 2015 Dette nummer indeholder bl.a.: Ansøgningsperioden for tilskud til investeringer i akvakultur er i år fra den 4. februar til den 1. april 2016. Til

Læs mere

Tyrkisk statsstøtte til akvakultur

Tyrkisk statsstøtte til akvakultur Nyhedsbrev Juli 2012 Tyrkisk statsstøtte til akvakultur Den tyrkiske regering fortsætter med at yde direkte statsstøtte til akvakultur, og det betyder faldende afsætning og faldende priser for de danske

Læs mere

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer.

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer. NYHEDSBREV Februar 2015 Tilskud til investeringer i akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet den nye tilskudsordning for investeringer i akvakultur. Formålet med ordningen

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld?

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld? NYHEDSBREV Juli 2014 Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug Dette nummer indeholder bl.a.: Christiansminde Dambrug i Holstebro er verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dermed

Læs mere

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur 1 Om medier & miljø & eksperter & lobbyisme FEM er har et lige så hårdt liv som alle andre I bruger de forkerte eksperter: pindsvin i

Læs mere

NYHEDSBREV. Midtvejsundersøgelse af tolden på ørreder fratyrkiet. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Nyt RAS anlæg på vej i Norge

NYHEDSBREV. Midtvejsundersøgelse af tolden på ørreder fratyrkiet. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Nyt RAS anlæg på vej i Norge NYHEDSBREV August 2017 Midtvejsundersøgelse af tolden på ørreder fratyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: EU Kommissionen har indledt en midtvejsundersøgelse af tolden på import af portionsørreder fra

Læs mere

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Dansk selskab for marinbiologi Et realistisk fremtidsscenarie for dansk akvakultur et bæredygtigt erhverv i det marine miljø? 18. marts

Læs mere

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland NYHEDSBREV August 2014 Migros først med ASC certificeret ørred Dette nummer indeholder bl.a.: Migros er verdens første detailkæde, der kan tilbyde ASC certificerede ørreder. Migros er den største detailkæde

Læs mere

I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning.

I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning. NYHEDSBREV April 2016 Generalforsamling 2016 I år afholder vi vores generalforsamling tirsdag den 24. maj på Østergårds Hotel i Herning. Årets gæstetaler er René Christensen fra Dansk Folkeparti, der vil

Læs mere

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Endelave, den 11. januar 2014 Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Kort før jul fik bestyrelsen i Endelave Beboerforening en henvendelse fra Anders Pedersen som ejer Hjarnø Havbrug, som

Læs mere

Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande

Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande Nyhedsbrev September 2013 Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande Ny rapport påpeger, at fine bestande af vildfisk problemfrit kan sameksistere med dambrugsdrift og opstemninger, hvor der

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

NYHEDSBREV. Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Australien viser vejen med zoner til akvakultur

NYHEDSBREV. Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Australien viser vejen med zoner til akvakultur NYHEDSBREV September 2014 Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion Fødevarestyrelsen har gennem mange år krævet at dambrug, der afstryger rogn til konsum, skulle indhente speciel autorisation

Læs mere

Akvakulturstatistik for 2011

Akvakulturstatistik for 2011 Nyhedsbrev November 2012 Akvakulturstatistik for 2011 NaturErhvervstyrelsen har offentliggjort akvakulturstatistikken for 2011. Vi har opgjort udviklingen for perioden 2005 til 2011 i nedenstående tabel:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur Lovtidende A Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur I medfør af 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af

Læs mere

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer

Læs mere

Vi har samlet de vigtigste milepæle i hovedsagen. Disse kan du finde på vores hjemmeside www.danskakvakultur.dk

Vi har samlet de vigtigste milepæle i hovedsagen. Disse kan du finde på vores hjemmeside www.danskakvakultur.dk Nyhedsbrev Oktober 2010 AES Østre Landsret i København har nu berammet sagen om AES til hovedforhandling den 26. januar 2011 kl. 9.30 15.00. Som det kanske fortsat erindres, så drejer sagen sig om vores

Læs mere

Ny AES sag under opsejling

Ny AES sag under opsejling Nyhedsbrev Juni 2012 Ny AES sag under opsejling Den 3. april rettede Kromann Reumert på vegne af os henvendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. I brevet anføres, at vi tiltræder opgørelsesmetoden

Læs mere

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer.

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer. NYHEDSBREV Juli 2015 Sammen for fremtiden Sådan lyder regeringsgrundlaget for den nye Venstre regering. Der er en række spændende initiativer i grundlaget, som bl.a. opstiller følgende pejlemærker for

Læs mere

EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet

EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet NYHEDSBREV Marts 2015 EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet Den 26. februar indførte EU en endelig udligningstold på mellem 6,7 og 9,5 % på import af portionsørreder fra Tyrkiet.

Læs mere

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Fisk og Det økologiske spisemærke Øko-opdræt tælles med som økologisk Konventionel opdræt tæller

Læs mere

Handelssag mod Tyrkiet

Handelssag mod Tyrkiet Nyhedsbrev Februar 2014 Handelssag mod Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: Kort før jul sendte vi to klager til EU Kommissionen over import af portionsørreder fra Tyrkiet. De er begge i kategorien handelssager,

Læs mere

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover NYHEDSBREV Juni 2014 Ja tak til fiskeopdræt Dette nummer indeholder bl.a.: Så klart er budskabet fra miljøminister Kirtsen Brosbøl i et debatindlæg i dagbladet Jyllands-Posten. Baggrunden er, at miljøstyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen

NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen NYHEDSBREV Maj 2014 Ny formand til Dansk Akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: Dansk Akvakulturs bestyrelse har den 28. april konstitueret sig med cand. oecon Ivan Bundgård Sørensen som ny formand.

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Anke Stubsgaard 6. oktober 2014 Kompetenceudvikling til Økologisk Bæredygtighed 66% reduktion af klimaaftryk Aug 2014: Aug 2014: Fyens Stiftstidene

Læs mere

Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014

Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Hjarnø Havbrug Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Hjarnø Havbrug Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Rekvirent Anders Pedersen, Hjarnø Havbrug Rådgiver Orbicon Jens Juuls Vej 16 8260 Viby

Læs mere

Massive investeringer i fiskeri og akvakultur

Massive investeringer i fiskeri og akvakultur Nyhedsbrev April 2012 Massive investeringer i fiskeri og akvakultur Alle folketingets partier står bag den aftale om fiskeriudvikling, som fødevareminister Mette Gjerskov offentliggjorde den 23. maj. Den

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mønsted Å til dambrugsformål.

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mønsted Å til dambrugsformål. Mønsted 2 Dambrug Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mønsted Å til dambrugsformål. Mønsted 2 Dambrug har søgt om tilladelse til at indtage overfladevand fra mønsted Å ved pumpeløsning. Dambruget

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed NYHEDSBREV November 2015 Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. november åbnede NaturErhvervstyrelsen to nye støtteordninger under Den Europæiske

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Den 1. august åbnede tilskudsordningen Fælles indsatser akvakultur under den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Ansøgningsfristen er 3. oktober 2016.

Den 1. august åbnede tilskudsordningen Fælles indsatser akvakultur under den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Ansøgningsfristen er 3. oktober 2016. NYHEDSBREV August 2016 Der kan nu søges om tilskud til innovative projekter inden for akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: Den 1. august åbnede tilskudsordningen Fælles indsatser akvakultur under

Læs mere

Dambrugsbekendtgørelse

Dambrugsbekendtgørelse Nyhedsbrev December 2012 Dambrugsbekendtgørelse Vi har efter aftale med Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen rettet henvendelse til miljøstyrelsens

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt, syd for Grenaa - Justeret placering.

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt, syd for Grenaa - Justeret placering. From: Stig Prüssing (NaturErhvervstyrelsen) Sent: 10 Nov 2016 12:38:38 +0100 To: 'sfs@dma.dk';'kdi@kyst.dk';'mail@dkfisk.dk';'svana@svana.dk';'mst@mst.dk';'dn@dn.dk';'lbt@sportsfisker forbundet.dk';''mynd@aqua.dtu.dk'

Læs mere

Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik

Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik university of copenhagen Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik Published in: Dansk Akvakultur. Nyhedsbrev Publication

Læs mere

og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug Thomas Voldby Tyrstingvej 36, Klovborg 26. juni 2014

og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug Thomas Voldby Tyrstingvej 36, Klovborg 26. juni 2014 Thomas Voldby Tyrstingvej 36 8765 Klovborg 26. juni 2014 Tilladelse til indvinding af grundvand til Skade Dambrug Skade Dambrug har december 2012 søgt om miljøgodkendelse efter dambrugsbekendtgørelsens

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Brogård Bæk til Brogård Dambrug. Indvinding: 45 l/s, 162 m3/time, m3/år.

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Brogård Bæk til Brogård Dambrug. Indvinding: 45 l/s, 162 m3/time, m3/år. Brogård Dambrug v/kærhede Dambrug Aps Skjernvej 119 6933 Kibæk Bygge og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Den 3. august 2015 Sags.ID 2014/00701

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Vækstpakke fra Dansk Akvakultur

Vækstpakke fra Dansk Akvakultur Nyhedsbrev Marts 2013 Vækstpakke fra Dansk Akvakultur Vi har fremsendt en effektiv, hurtig og billig vækstpakke til de relevante ministerier samt en række borgmestre. I pakken foreslås det, at vi udnytter

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Dansk Akvakultur 28. april 2014

Referat fra generalforsamling for Dansk Akvakultur 28. april 2014 Referat fra generalforsamling for Dansk Akvakultur 28. april 2014 Formand Karl Iver Dahl Madsen bød velkommen. 1. Valg af ordstyrer Jørgen Kiærskou blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Vækstscenarier for dansk landbrug

Vækstscenarier for dansk landbrug Nyhedsbrev November 2013 Vækstscenarier for dansk landbrug En dugfrisk rapport fra Landbrug & Fødevarer viser, at det er muligt at øge produktionen af råvarer fra primærerhvervene med 58 % i 2030. Det

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Post. Oprettet den 12-01-2012 14:02 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 12-01-2012 14:02 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer 07.00I00 Bjarne Thorup-Jensen Dokumenttitel Affald - papirindsamling - info til nyt skriv Sagsnr. 2011/13513 Dokumentnr. 2011/13513 059 Journalnummer Landbrug hbw@srvest.dk

Læs mere

Miljøteknologi og certificering. Henrik Bang Jensen, Landbrug og Fødevarer

Miljøteknologi og certificering. Henrik Bang Jensen, Landbrug og Fødevarer Miljøteknologi og certificering Henrik Bang Jensen, Landbrug og Fødevarer 1 Vi arbejder med Sikre de bedste rammebetingelser for erhvervet EU-lovgivning Dansk lovgivning Koordinering af den politiske indsats

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt pr. til:

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt pr.  til: Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt pr. email til: info@snaptunfiskeexport.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 06-06-2016 Sagsbehandler Johannes Lomborg E-mail jolom@esbjergkommune.dk

Læs mere

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP AKKURAT DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP ÅLEN en sand verdensborger Ålen er i den grad et barn af verdenshavene. Den

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Udfordringer i foderforsyningen

Udfordringer i foderforsyningen Udfordringer i foderforsyningen Ole Christensen BioMar A/S 2013 1 Akvakultur værdikæden Råvarer - fangst og høst Råvare - fremstilling Fiskefoderproduktion Fiske-opdræt Produktion af fiskeprodukter Salg

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Offentligt debatmøde 20.02.2008

Offentligt debatmøde 20.02.2008 Offentligt debatmøde 20.02.2008 Foto Bioethanolanlæg 11/2007 i Tyrkiet I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 1 Dagsorden 20. 02. 2008 1. Velkomst 2. Danish Biofuels vision v/ Svend

Læs mere

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20.

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Center for Fiskeri (e post: fiskeri@naturerhverv.dk) Den 24. marts 2014 J. nr. 12 7133 000001 Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Vi kvitterer

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 5-2008

ØkonomiNyt nr. 5-2008 ØkonomiNyt nr. 5-2008 Kontrakter Futures Det finansielle marked Kontrakter, -salg og køb. Handelsaftaler vedr. varer i relation til en landbrugsbedrift får større og større betydning, dels fordi prisudsvingene

Læs mere

Langsand Laks A/S miljøgodkendes

Langsand Laks A/S miljøgodkendes Nyhedsbrev Juli 2013 Langsand Laks A/S miljøgodkendes Dette nummer indeholder bl.a.: Ringkøbing-Skjern Kommune har den 28. juni meddelt miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til Langsand Laks

Læs mere

Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion

Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion 0.1 Navn Akvakultur, struktur og produktion 0.2 Emnegruppe Landbrug 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. NaturErhvervstyrelsen Center

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

PILOT CERTIFICERING PILOT CERTIFICERING AF DAMBRUG OG HAVBRUG (AQUACULTURE STE- WARDSHIP COUNCIL - ASC)

PILOT CERTIFICERING PILOT CERTIFICERING AF DAMBRUG OG HAVBRUG (AQUACULTURE STE- WARDSHIP COUNCIL - ASC) PILOT CERTIFICERING PILOT CERTIFICERING AF DAMBRUG OG HAVBRUG (AQUACULTURE STE- WARDSHIP COUNCIL - ASC) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014 4 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Aqua-Dam v/jens Kristian Nielsen Toftvej 14 6950 Ringkøbing Den 17. november 2006 J.nr. MKN-200-00008 I

Læs mere

Kvælstof, iltsvind og havmiljø

Kvælstof, iltsvind og havmiljø Skanderborg, Februar 2014 Kvælstof, iltsvind og havmiljø Hvilken betydning har kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og havet omkring Danmark?, Indhold 1) Danmarks udledninger af kvælstof

Læs mere