SALGSOPSTI LLI NG TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSOPSTI LLI NG TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN"

Transkript

1 Advokatfirma SALGSOPSTI LLI NG TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN Brogaardsvej 9B, 6950 Ringkøbing Fredag, den 22. maj 2015 kl Ny auktion fredag, d. 19. juni 2015, kl J.nr Egon Bjørn Andersen 28/05/ /131

2 Side Advokat J.nr. Dok. ID 2 af 2 Egon Bjørn Andersen EBA GVE 18 Indholdsfortegnelse DOKUMENT Salgsopstilling SIDE 1-3 Beregning af størstebeløb og sikkerhedsstillelse Beskrivelse af ejendommen, bilagt oversigtskort Billeder af ejendommen Tingbogsoplysning Vurderingsattest BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet Ejendomsdatarapport med bilag Forureningsattest Lejekontrakt Lokalplan nr Lokalplan Auktionsopgørelser Nykredit Realkredit A/S Særlige vilkår for Nykredit Realkredit A/S lån Særlige vilkår - tvangsauktioner Købervejledning - optrykt på ~'!'L,-cl_gmstol.dk Vejledning i brug af salgsopstilling og Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår DAHL Herning Advokataktieselskab I Tlf I 28/05/ /131

3 A dvo ka (til' TTl a Højeste bud på 1. auktion kr J.NR EBA-GYE - AS 40/2015 Ejendommens matr.nr.: beliggende: tilhørende: boende: 32 ds Nørby, Ringkøbing Jorder Brogaardsvej 9B, 6950 Ringkøbing Harald Andresen Brogaardsvej 5, 6950 Ringkøbing Auktionstidspunkt: Fredag, den 22. maj 2015 kl Auktionssted: Rekvirent, hæftelse nr.: 1-5 Ny auktion fredag, d. 19. juni 2015, kl Retten i Herning, Haraldsgade 28, 7400 Herning Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening Ved advokat: Advokat Egon Bjørn Andersen, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, tlf.nr Ejendomsoplysninger Ejendomskategori : Erhvervsejendom Ejendomsværdi pr.: , kr ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: heraf grundværdi: kr ,00 Ikke foretaget. Areal ifølge: Tingbogen 3022 m2 heraf vej: O m2 Forsikringsforhold: Tryg Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: kr ,30 Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11. Nej Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): Se vedhæftede - bilag 5 Lejemål: 1. sal er udlejet, jf. vedhæftede lejekontrakt - bilag 13 Byrder og servitutter (Evt. henvisning til vedh. tingbogsattest): Se vedhæftede tingbogsattest. Evt. ikke tinglyste lokalplaner og byplanvedtægter kan findes på www_,plansystem.dk. 28/05/ /131

4 Prioritetsopgørelse 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser PANT- OG UDLÆGSHAVERE opgjort pr. på hæftelser, der og evt. der kræves I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, auktionsdato kan forventes ejerskifteafdrag indfriet. nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. overtaget med på hæftelser, der tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m. V. tillæg af kan forventes uforfaldne renter overtaget. Transport Hæftelse nr. 1: , , ,72 0,00 Pantebrev til Nykredit AIS stort apr. euro ,00. Restgæld euro ,60. Obligationsrestgæld euro ,30. Tilpasningslån. Særlige infrielsesvilkår. Omregnet til danske kroner (kurs 7,45) Der tages forbehold for kursreguleringi difference) Bilag 16 i alt ved budsum , , ,72 0,00 kr. Hæftelse nr. 2: , , ,77 0,00 Pantebrev til Nykredit AIS stort apr. kr ,00. Restgæld kr ,37. Obligationslån. Bilag 16 i alt ved budsum , , ,49 0,00 kr. Hæftelse nr. 3: , , ,47 0,00 Pantebrev til Nykredit AIS stort apr. kr ,00. Restgæld kr ,79. Var. Obi. Lån. Særlige indfrielsesvilkår. Bilag 16 i alt ved budsum , , ,96 0,00 kr. Hæftelse nr. 4: , , ,24 0,00 Pantebrev til Nykredit AIS, stort apr. kr ,00. Restgæld kr ,24. Obligationsrestgæld kr ,74. Tilpasningslån. Særlige indfrielsesvilkår. Bilag 16 Hæftelse nr.: i alt ved budsum , , ,20 0,00 kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Transport i alt ved budsum kr. 28/05/ /131

5 Afslutningsside 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser PANT- OG UDLÆGSHAVERE opgjort pr. på hæftelser, der og evt. der kræves I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, auktionsdagen kan forventes ejerskifteafdrag indfriet. nr. Iseriel afd., indestående til samt evt. yderligere bem. overtaget med på hæftelser, der f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m. v. tillæg af kan forventes uforfaldne renter overtaget. Transport , , ,20 0,00 Hæftelse nr. 5: , , ,48 0,00 Pantebrev til Nykredit AIS stort opr. kr ,00. Restgæld kr ,81. Obligationsrestgæld kr ,44. Tilpasningslån. Særlige indfrielseslån Bilag i alt ved , , ,68 0,00 budsum A. Total kr , , ,68 0,00 B. Størstebeløbet, der skal betales/ overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: ,25 Beløbet indeholder depositumforpligtelse Heraf kontant at betale inden 4 uger: ,25 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): ,00 om art og afvikling oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger ( salærer og gebyrer m. v.) kr. b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. kr. 4. andre offentlige bidrag, ,25 herunder renovation kr. 0,00 0,00 5. vandafgifter kr. 0,00 De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: 1. ejendomsskatter kr. 2. vejbidrag m.v. kr. 3. kloakbidrag m.v. kr. 0,00 0,00 6. brandforsikringsbidrag kr. 0,00 7. krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivningen kr. 0,00 8. andet, jfr. specifikation kr. Depositum Kr ,00 C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7, kr ,00. 28/05/ /131

6 Side Advokat J.nr. Dok. ID 2 af 2 Egon Bjørn Andersen no-eba-gve 18 Indholdsfortegnelse DOKUMENT Salgsopstilling 1-3 Beregning af størstebeløb og sikkerhedsstillelse Beskrivelse af ejendommen, bilagt oversigtskort Billeder af ejendommen Tingbogsoplysning Vurderingsattest BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet Ejendomsdatarapport med bilag Forureningsattest Lejekontrakt Lokalplan nr Lokalplan Auktionsopgørelser Nykredit Realkredit A/S Særlige vilkår for Nykredit Realkredit A/S lån Købervejledning - optrykt på ~ww.domst91.dk Vejledning i brug af salgsopstilling og Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår DAHL Herning Advokataktieselskab I Tlf I 28/05/ /131

7 Advokatfirma /gve OPGØRELSE over rekvirentomkostninger ved tvangsauktion BEREGNINGSGRUNDLAG Ejendomsværdi pr kr , % heraf kr ,00 I alt kr ,00 REKVIRENTOMKOSTNINGER Inkassosalær incl. moms kr ,50 Fogedgebyr kr ,00 Tilkendt mødesalær ved udlæg incl. moms kr. 500,00 Gebyr auktionsbegæring kr. 800,00 Ejendomsdatarapport kr. 325,00 Befordring besigtigelse inkl. moms kr. 350,00 Annonce-udgifter - anslået kr ,00 Kopiering af salgsopstilling anslået kr ,00 Kr ,50 kr ,50 rekvirentsalær Grundtakst kr ,00 0,6 % af beregningsgrundlaget kr ,00 kr ,00 + Moms, heraf 25 % kr ,75 Kr ,75 kr I alt Kr. SIKKERHEDSSTILLELSE ved bud på kr ,00 Restancer kr ,68 1f4 hæftelser kr. 0,00 Størstebeløb kr ,25 I alt kr ,93 Oprundet til kr ,00 J.nr Egon Bjørn Andersen 28/05/ /131

8 Advokatfinna Dato J.nr. 15. april PRÆSENTABEL ERHVERVSEJENDOM I RINGKØBING MIDT Anvendelse: kontor, handel og lager. Ejendommen er opdelt i flere kontorer, depotrum, mødelokaler, toiletfaciliteter og teknikrum. på 1. sal er der stort disponibelt rum. Der er flere indgange til ejendommen. I ejendommen er der derudover en bolig, indeholdende entre, gangareal, stue, køkken, soveværelse og badværelse. Bebygget areal ifølge BBR-ejermeddelelse 746 m2, og tagetage 366 rrr'. Lejlighed på 1. sal udlejet. Lejen andrager kr ,00 + forbrugsafgift kr ,00. Der er erlagt depositum kr ,00 Vedlagt oversigtsplan. For fotos se: nosnoc.com/brogaardsvej9/ Foranstående oplysninger er meddelt bl.a. på grundlag af besigtigelse af ejendommen foretaget af ikke byggesagkyndig samt BBR-ejermeddelelsen, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Der er ikke i forbindelse med tvangsauktionen foretaget opmåling af arealerne. Visse oplysninger i BBR-ejermeddelelsen kan afvige fra de faktiske forhold på ejendommen. DAHL Herning Advokataktieselskab Kaj Munks Vej 4 I DK 7400 Herning I Tlf I Fax I i cvs /05/ /131

9 Dato 4. maj 2015 J.nr TILLÆG TIL SALGSOPSTILING /BESKRIVELSE BILAG 5 BROGAARDS- VEJ 9 B, RINGKØBING BERAMMET TIL 22. MAJ 2015 KL Kontor, nærmere bestemt rum nr. 21 og 22, 60 og 61 er udlejet til Conpa A/S. Der betales ikke husleje, idet selskabet holder opsyn og vedligeholder hele ejendommen. Har for hele 9 B tidligere betalt depositum på kr ,00. Ejendommen er 3-længet, og har adressen Brogaardsvej 9 A-F. 9 A - udlejet 9-B-C-D-E står tom. 9 F - udlejet DAHL Herning Advokataktieselskab Kaj Munks Vej 4 DK-7400 Herning Tlf Fax CVR /05/ /131

10 @ U l lo.. lo < j RUM NR. STUEPLAN CA. AREAL rrf 02 3 rr rrf! rr1 D4A 11 rrf2. wo D5A 3.5 rrf " n'" 30.5 rrf 06 7 rrf ~ 09 4 rrf 10 2 rrf rrf rrf rrf <, "c: rrf 1'+ 4.<.) 15 6 rrf 16 8., rrf rrf 19 9 rrf rrf rrf rrf rrf rrf rrf AREAL IALT: /05/ /131

11 28/05/ /131

12 28/05/ /131

13 28/05/ /131

14 28/05/ /131

15 28/05/ /131

16 28/05/ /131

17 NR, A.REAl IALT: STUEPL.\N CA.. AREAL? rrr: 02,3!Tf ITf 04 7i rrf 04A. 11 rtf- ') 05 3D.5 (Tf" 05A 3.5 rtf- ') 06 7 rfr 07 4 rr; 08 6 ITl 09 4 rtf rtf- 4 l 1 16 rrf 12 a~ ~b rif ") rrr rtf it';' 16 8 ;T!- ry 17 8 itf rtf rtf- ') <rr- 2'1 20 rtf rtf rtf rrf rtf- 6j6 ~.i I I L 'i ~l II I' ~ r=s= ~ II il II t 11,-:;ti\ il \9 ) / // 28/05/ /131

18 L D RUM CA.. 50 O d 51 1 I itt d 9 d d d 15 rrf rrf rrf rrf O ~ AREAL IALT: 2;:1r3 rrf o BEBYGGET AREAL: 718 rrf 28/05/ /131

19 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :06:09 Adresse: Samlet areal: Heraf vej: Appr.dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: Brogaardsvej 9B 6950 Ringkøbing 3022 m2 O m Nørby, Ringkøbing Jorder 0032ds 3022 m2 O m ADKOMSTER M Dokument type: Dato/løbenummer: Skøde Overført fra gammelt system: Ja Navn: CPR: Ejerandel: Harald Andresen **** 1 / 1 M: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK Tillægstekst Adkomsten vedr matr.nr. 32DS, 32A HÆFTELSER :09 Side 1 af 4 28/05/ /131

20 Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Realkreditpantebrev EUR ktl Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev med rentetilpasning Navn: CVR: Nykredit Realkredit A/S M Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Realkreditpantebrev DKK 4 Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev Navn: CVR: Nykredit Realkredit A/S Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Realkreditpantebrev DKK var :06 09 Side 2 af 4 28/05/ /131

21 Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev Navn: CVR: Nykredit Realkredit AIS Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Realkreditpantebrev DKK ktl Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev med rentetilpasning Navn: CVR: Nykredit Realkredit AIS Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Realkreditpantebrev DKK ktl Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev med rentetilpasning Navn: Nykredit Realkredit AIS Side 3 af 4 28/05/ /131

22 CVR: SERVITUTTER Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 58_Q_332 Tillægstekst Lokalplan nr ØVRIGE OPLYSNINGER Ejendomsværd i: Grundværdi: Vurderingsdato: Kommunekode: Ejendomsnummer (BBR-nr.): DKK DKK Filnavn: 58 F :09 Side 4 af 4 28/05/ /131

23 Ejendomsvurdering Adresse: BROGAAROSVEJ 9B, 6950 RINGKØBING Vurderingsår: 2014 Kommune: RINGKØBING-SKJERN Ejendomsnr.: Vurderingskreds: RINGKØBING Benyttelse: Fabrik og lager Lejligheds antal: O Matrikel: 32 OS, NØRBY,RINGK.JORO Grundareal: Ejendomsværdi: Grundværdi: Vis "Grundværdispecifikationer" Vis tid vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 01 Kvadratmeterpris kr kr. I alt: kr. Vis tid vurde 28/05/ /131

24 Ringkøbing-Skjern Land, Byog Kultur Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Toften 6880 Tarm Modtager: Kommune nr.: I Ejendommens bellggen~ed: Brogaardsvej 9B (vejkode: 235), 695 Ejendoms nr.: Udskrift dato: ft~lj/\(; -23. :03:2'. BBR:rvieddei8tse rekvireret-~ia-öis _ _ _-_ _ _ !,_ejl eller mal1_~_i_ljdsk_riften bedes it1-,,-ddell til kommunen via h~"-~icl.<'."-"":_"i'i tele_f_o_n_r:>"-9~7_±.~:l.?4_....._. _ Oplysninger om grunde Adresse: Brogaardsvej 9B (vejkode: 235), Rindum, 6950 Ringkøbing Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab Vand & afløb Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Matrikelnr, 32ds Oplysninger om bygninger Ejerlav N0RBY, RINGK0BING JORDER Bygningsnr.: 1 Adresse: Brogaardsvej 9B, Rindum (vejkode: 235), 6950 Ringkøbing Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration (anvendelseskode: 320) Matrikelnr.: 32ds Ejerlav: N0RBY, RINGK0BING JORDER Opførelsesiw 1912 Om-/tilbygningsår: 1990 Antal boliger med køkken: Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 746 Samlet bygningsareal 746 Samlet boligareal 174 heraf affaldsrum i terræn O heraf udvendig efterisolering O heraf lovlig beboelse i kælder O heraf indbygget garage O Kælder O Samlet erhvervsareal 938 heraf indbygget carport O heraf kælder mil oft < 1,25 O Adgangsareal O heraf indbygget udhus O Tagetage 366 Andet areal O heraf indbygget udestue O heraf udnyttet 366 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkede arealer O Lukkede overdækninger O Abne overdækninger O Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Oplysninger om bolig- I erhvervsenhed Adresse Etage/side Andel fælles areal Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Lukket overdækning/ udestue. Aben overdækning Antal WC/Bad Køkken værelser Bolig/Erhverv Brogaardsvej 9B (vejkode: 235), 6950 Ringkøbing Etage:, Side/Dør: O O 0/938/0 O/O 0/5 1/(D*) NEJ(H*) Kontor og liberale erhverv bortset fra offentlig administration (kontorer for advokater, rådgivende ingeniører, klinikker o.lign.) (anvendelseskode: 350) Brogaardsvej 9F (vejkode: 235), 6950 Ringkøbing BBR Ejendommens beliggenhed: Brogaardsvej 9B (vejkode: 235), 6950 Ringkøbing Kommune nr.: 760 Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: 1/2 28/05/ /131

25 Etage:, Side/Dør: o o 174/0/0 Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). (anvendelseskode: 130) A: Vandskyllende toilet udenfor enheden "'B: Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet j forbindelse med enheden 'C: Adgang til badeværelse "D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil 'E: Eget køkken (m. afløb og kogeinstallation) 'F: Adgang til fælles køkken 'G: Fast kogeinstallation pa værelse eller gang. ~H: Ingen fast kogeinstallation % 3/0 1/1 JA(E*) BBR Ejendommens beliggenhed: Brogaardsvej 9B (vejkode: 235), 6950 Ringkøbing Kommune nr.: 760 Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: 2/2 28/05/ /131

26 Telefon Telefon- og Mandag Tirsdag-Fredag Mailadresse: Modtager Ejendommens beliggenhed: Brogaardsvej 9B Matrikelbetegneise: NØRBY, RINGKØBING JORDER Ejendomsværdi Fradrag i grundværdi for forbedringer 32ds Grundværdi B Fritagelse for grundskyld til kommunen Udskrevet den: Morns-ru.. 23/ Vurderet areal: Debitornummer: XXX XX XXXXXX 3022 Stuehusgrundværdi XX XX Vurderinqsår: 2013 (01/ ) Grundskatteloftværdi Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Skatter og afgifter m.m. affast ejendom Specifikation KOMMUNE Grundskyld ROTTEBEKÆMPELSE promille af grundlag 31, /01-31/12 Beløb 10155,60 216,70 Side 01 af 01 Heraf moms '" o '" co ci> -g <O o (9 Ü (9 o o :;; '" MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. Rate Forfaldsdato 01/ / Sidste rettidige indb.dag 20/ / Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg, Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet. Ratebeløb 5186, ,15 falt Fakturadato 01/ / ,30 0,00 Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT, Moms beløb 0,00 0,00 28/05/ /131

27 EJENDOMS DATA RAPPORT Happort kobl 23/ Happort fær'di9 24/3 20 I ti For ejendommen Brogaardsvej 9B, 6950 Ringkøbing [jendommens adresse:... Matr.nr.. Grundareal.... Brogaardsvej 9B Rinskøbins. 32ds Nørby, Rinskøbins Jorder m' Ejendomsnummer: Kommune:... Ringkøbing,Skjern Kommune Eiertorhold.. Antal enheder;... Privatpersoner eller interesseiltskab 2 Detaljeret information om ejendommen r-tatr.nr, 32ds Nørby, Ringkøbing Jorder Rapport,ID: 8?cda85e-48e ca-68a97cOOdf84 28/05/ /131

28 EJENDOMS DATA RAPPORT 8rogaardsvej Ringkøbing Rapport kobl 23/ Rapport færdig 24/ Indhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Resume... 3 Uddybning af enkelte svar Økonomi.. Ejendomsskat (grundskyld).. Ejendoms- og grundværdi.. Forfalden gæld til kommunen Planer.. Zonestatus. Lokalplaner... varmetorsvninq. Kommunale anlægsprojekter.. Vand Aktuelle afløbsforhold. Aktuel vandtorsyninq... Grundvand - Drikkevandsinteresser IO IO Om ejendomsdatarapporten. Generelt om ejendomsdatarapporten. Ordforklaring - ejendornsoplysninger Følgende bilag kan hentes: BBR-meddelelsen Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Vejforsyning Jordforureningsattest Side 2 al 15 28/05/ /131

29 EJENDOMS DATA RAPPORT 8rogaardsvej Ringkøbing Rapport køb! 23/ Rapport færdig 24/ Resume Bygninger BBR-meddelelsen Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?. Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Energimærkning Hvad er ejendommens energimærke?. Oplysninger er indhentet d. 23. marts Ja. se biiag. Ejendommen har ikke noget energimærke Tllstandsrapport Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? Oplysninger ør indhentot d. 23. marts Nej Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?. Oplysninger er indhentet d. 23. marts Nej Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommøn?. Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Nej Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadøforsikring?. Oplysninqer ør indhenlet d. 23. marts Nej Olietanke Fr der røqistrerøt oplysninger om olietanke Oplysninger er indhentet d. 23. marts 201 Økonomi ejendornrnen?... Nej Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? Oplysninger ør indhentet d. 23. rnarts 2015 Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendornrnen?.. Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?. Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ojondommen?.. Oplysninger er indhentet d. 23. marts kr.... Ja. se bilag kr... Ja. se bilag Forfalden gæld til kommunen Fr der utinglyste gældsposter/garantier/røstancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen?. Se bemærkninger under punktet "Fctalden gæ'd til kommunen" Oplysninger er indhentet d. 24. marts 2015 Huslejenævnssager Fr der reqistreret en eller flere huslejenævnsager eller ankønævnsager for ejendommen? Oplysninqer er indhentet d. 23. marts 2015 I\lej Arbejderbolig Er øjendommøn betegnet som arbøjderbolig?. Oplysningør ør indhentet d. 23. marts 2015 Jordrente Er eiondommen pålagt jordrenteforpligtølse?. Oplysningør ør indhentet d. 23. marts 2015 Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud tiloprydning eller gentilplantning af skovefter stormfald?. Oplysningør ør inohentet d. 23. marts 2015 Planer... \lej... Nej Nej Side3al15 28/05/ /131

30 EJENDOMS DATA RAPPORT Brogaardsvej 9B 6950 Ringkøbing Rappad købt 23i3 20'15 Rapport færdig 24/ Zonestatus Ilvilken zonestatus er registreret for ojondornmon?.. Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Lokalplaner Foreliqqer der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendorrmen?.. Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Varmeforsyning Er der rnuliqhed for kollektiv varmeforsyning eller er der Iorsyninqstorbud?. Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?. Oplysninger er indhentet d. 23. marts byzone.ja. ja. Se bilae. Kommunale anlægsprojekter.... Nej. men se bemærkninger Hovedstadsområdets transportkorridorer Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer?.... Nej Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der Oplysninger er indhentet d.. Afløb til spiidevandsforsynincens renseanlæg Aktuel vandforsyning Ilvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?... Privat. alment vandforsyningsanlæe Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Påbud/dispensationer vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udsteclt påbud? Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Nej Spildevandsplan Er der på eienoomrnen registreret oplysninger vedr. spldevandstorhold?. Nej Oplysninger er indhentet d, 24. marts 2015 Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevands.ntoresser?. Oplysningor er indhentet d. 23. marts 2015 Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggencle i et nitratfølsomt indvinclingsområde? Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Jordforurening Jordfonureningsattest Findes der jordforureningsattest for ejendornrnen?'. Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Lettere jordfonurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?. Oplysninger er indhentet d. 24. marts 2015 Natur, skov og landbrug Fredskov Er ejendommen pålagt lredskovspliqt?.. Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Majoratsskov Er der noteret majoratsskov på ejondornmen?.. Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Beskyttet natur E.:r der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?. Oplysninger er indhentet d. 23. marts 20 I 5.. Nej ja. se bilae. Nej.... Nej.... Nej Nej Side 4 al 1 S 28/05/ /131

31 EJENDOMS DATA RAPPORT De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for yderligere information. Internationale naturbeskyttelsesornråder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ciondornmon?.. Oplysninger er indhentet d. 23. marts Nej Brogaardsvej 9B 6950 Ringkøbing Happort køb; 23/ Rapport færdig 24/ Landbrugspligt Er ejendommen pålagt landbrugspligt'i.. Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Naturperler Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen?. Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Bygge- og beskyttelseslinjer Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovbvqqolin]e?. Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015.Nej. Nej Nej Sø- og åbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en S0- eller åbeskyttelseslinie? Oplysninger er indhentet d. 23. marts INej Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? Oplysninger er indhentet d. 23. marts Nej Kiitfredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?. Oplysninger er indhentet d. 23. marts Nej Strandbeskyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?. Oplysninger er indhentet d. 23. rnarts Nej Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?. Oplysninger er indhentet d. 23. marts 2015 Miljøsag Miljøsag Er der igangværende miljøsag på ejendommen?. Oplysninger er indhentet d. 24. marts Nej. Nej Side 5 al15 28/05/ /131

32 EJENDOMS DATA RAPPORT Brogaardsvej Ringkøbing Rapport kobl 23/ Rapport færdig 24/3 20t 5 Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i for eiendornrneni' kr. Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promiiiesats af den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 23. marts 2015 Skatteär Kommune.. Grundskyld.. Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug. Grundskyld af værdi af stuehus. Dækningsafgift, erhvervsejendomme. Dækningsafgift af forskelsværdi.. Dækningsafgift af grundværdi.. Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme).. Skat ialt... Ringkøbing-Skjern Kommune IO 155,60 kr O kr O kr.. O kr. O kr.. O kr.. O kr ,60 kl. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.. Økonomi Kommunen Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens væreli den Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og øvt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværcliskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober hvert andet år. Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 2~j. marts kr. Vurderingsär. Dato for seneste vurdering eller ændring.. Ejendomsværdi. Grundværdt.. Fradrag... Stuehus grundværdi.. Stuehusværdi kr kr.. O kr..... O kr... O kr. Kontaktoplysninger Adrninistrativ myndighed.. Kontaktoplysningm - forklaring.. www aeresse.. Økonomi Det lokale skattecenter for det lokale skattecenter på "k"ic"m,crlrlolobm Side6af 15 28/05/ /131

33 EJENDOMS DATA RAPPORT Brogaardsvej 9B 6950 Ringkøbing Rapport købt 23/3 20'15 Rapport færdig 24/ Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste ejenelammen og elermed gæld til kommunen" til kommunen, der hæfter.. Se bemierkninger under punktet "Forfalden Her angiver kommunen, 01Tl der til kommunen er utinglyste gældsposter/garantier/restancer, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af en eventuel kober. Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen er indhentet d, 24, marts 2015 Dato for tvangsauktion..,..., Bemærkninger Ingen restance. Såfremt der begæres 2. auktion rages forbehold for 2. rate ejendomsskat og 2. rate renovation Kontakt os inden auktionen. Kontaktoplysninger Aorninistrativ myndighed., Kommunen Planer Zonestatus Hvilken ZOllestatus er for byzone Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sormnerhusornråder. Der gælder forskellige regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er bv- eller landzone og sommerhusområder fremgår af planlavens 34. Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d, 23, marts 2015 Zonestatus: Byzone Matr.nr, 320S Nørby, Ringkøbing Jorder Andel af matrikel dækket af zerren..,1,00 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.. Planet Kommunen Lokaipianer der eller lokalplantorslag to:.ja Bernærk, at oplysningen er opdelt i hhv. t.okalplaner og eventuelle Lokalplaner for delområder. Lokalplaner Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt, afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres, Oplysninger vedr. Lokalplaner er indhentet d, 23, marts 2015 Lokalplan: Område tiloffentlige formål samt privat service og administration nordøst for Byskellet i Ringkøbing Plannummer.... (557)Lokalplan Kommune.., Ringkøbing- Skjern Kommune Kommune (før 2007),. Plantype...., Ringkøbing ",,,.,,,.. Lokalplaner Side (a115 28/05/ /131

34 EJENDOMS DATA RAPPORT Brogaardsvej 9B 6950 Ringkøbing Rapport købt 23/ Haoport færdig 24/ Planstatus.. Beskrivelse af plansiatus.. Dato for planens oprettelse i PIansystemDK.. Dato for seneste ændring af planen.. Dato for offentliggørelse af planforslag. Dato for vedtagelse af plan... Generel anvendelse.... vedtaget... Vedtaget tilstand I Område til ofielltlig8 formål Beskrivelse af generel anvendelse.. administrative, samt sociale formål Specifik anvendelse... Planzone.. Omfatter arealer udiagt til uddannelses-, sulldheds-, kulturelle.. Område til offentlige formål Byzone Maksimal bebyggelsesprocent for området. Højeste andel af grundarealet, der må bebygges. Bygningernes maksimale rumfang itt. grundarealet.. Maksimalt antal etager.. Maksimal bygningshøjde.. Mindst tilladte miljøklasse.. Maksimalt tilladte miljøklasse.. Maksimal bebyggelsesprocent for en ejendom... Minimum grundstørrelse.. Link til plan....0% 0% O O Om O O. 0%..... Om'.... Link Matr.nr. 32DS Nørby, Ringkøbing Jorder Andel af matrikel dækket af plan Kontaktoplysninger Adrninistrativ myndigi1od.. Korrummøn Lokalplaner for delområde En lokalplan for delområde er en underopdeling af en lokalplan. Der kan fx være overordnede rammer i lokalplanen, mens lokalplanen for delområdet udlægger mere detaljerede rammer. Se iøvrigt "Lokalplaner". Oplysninger vedr. Lokalplaner for delornråde er indhentet d. 23. marts 20'15 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.. Planer Kommunen Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der torsyningsforbud? Bemærk, at oplysningen er opdelt I hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen. Ja Forsyningsområde El forsyningsområde er et område, som af kornrnunalbestymlsen er godkendt til kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller indlviduel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. SideSal15 28/05/ /131

35 EJENDOMS DATA RAPPORT Brogaardsvej 9B 6950 Ringkøbing Rapport køb; 23/ Rapport færdig 24/ Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe, Oplysninger vedr. Forsyningsområde er indhentet d. 23. marts 2015 Matr.nr, 32ds Nørby, Ringkøbing jorder i. Er matrikelnummeret beliggende el forsyningsområde? Område Unk til plan.. Navn på forsyningsområde Ja.... Link Forsyningsforrn.. Forsyningsselskab.. Fjernvarme RINGKØBING FJERNVARMEVÆRK A M B A Kontaktoplysninger Administrativ mynoiqheo.. Kommunen Område med forsyningsforbud... _~ _~ _ Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke rna etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sadanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer fremgår ikke af denne registrering. Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud er indhentet d. 23. marts 2015 Matr,nr, 32ds Nørby, Ringkøbing jorder Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud?..... Nej Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.. Kommunen Område med tilslutningspligt Kommunalbestyrelsen kan enten via el tilslutningsprojekt. som er reguleret i varrneforsyningsloven, eller en lokalplan. som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forbliveisespligt til den kollektive varmeforsyning i området. Oplysninger vodr. Område med tilslutningspligt er indhentet d. 23. marts 2015 Matr,nr, 32ds Nørby, Ringkøbing jorder Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forbliveisespligt?... Ja Område Link til plan.. Navn på område med tilslutningspligt.. Tilslutningspligt i henhold til.. Type af tilslutningspligt... Dato for beslutning... Link Lokalplan nr Lokalplan. Tilslutninespligt ny bebyggelse Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.. Planer Kommunen Side g al 15 28/05/ /131

36 EJENDOMS DATA RAPPORT 8rogaardsvej Ringkøbing Rapport købt 23/3 20t5 Rapport færdig 24/ Kommunale anlægsprojekter Har kommunalbestyrelsen fysisk eller medfører en udgift? bevilling til Her oplyser kommunen om der tor ejendommen er anlægsarbejder, hvortil kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling, eller hvorom der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk. fx ved ekspropriation, eller medforer en udgift for ejeren. Oplysninger vedr. Kommunale anlægsprojekter er indhentet d. 24. marts 2015 der Nej Matr.nr. 32ds Nørby, Ringkøbing jorder Har kommunalbestyrelsen givet bevilling til anlægsarbejder, der påvirker matriklen fysisk eller medfører en udgift?. Nej Bemærkning fra kommunen..... Adgang til privat fællesvel Kontaktoplysninger Aoministraüv myndinhed.. Kommunen Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold renseanlæg er der for. Afløb til spildevandsforsyningens For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses. hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mollem om 8jendommen er beliggende I ellor udenfor et kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område. hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i et og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 23. marts 2015 Matr.nr. 32ds Nørby, Ringkøbing jorder Afløbsforhold.. F.lløb til spildevandsforsyningens rerlseanlæg Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.. Vand Kommunen Aktuel vandforsyning Hvilken vandtorsyning el der for Privat. alment vandforsyningsanlæg Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg, brond, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 23. marts 2015 Matr.nr. 32ds Nørby, Ringkøbing jorder Vandforsyning.. Privat. alment vandforsyningsanlæe Side IO al15 28/05/ /131

37 EJENDOMS DATA RAPPORT Brogaardsvej 9B 6950 Ringkøbing Rapport købt 23/ Rapport færdig 24/ Kontaktoplysninger Administrativ myndighed. Vand Grundvand Er ejendommen - Drikkevandsinteresser Kommunen i et område med drikkevandsinteresser? Oplysningen viser. om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendornrnen. Oplysninger vedr. Grundvand - Drikkevandsinteresser er indhentet d. 23. marts Ja Matr.nr. 32ds Nørby, Ringkøbing Jorder Er rnatriklen beliggende i et område rned drikkevandsinteresser?. Se kort for rnatriklen på Danmarks Miljøportal Ja... Link Områder på matriklen: Type af område.. Områder med drikkevandsinteresser Kontaktoplysninger Administrativ myndighed.. Kommunen Side al15 28/05/ /131

38 EJENDOMS DATA RAPPORT Brogaardsvej 9B 6950 Ringkøbing Rapport købt 23/ Rapport færdig 24/ Om ejendomsdatarapporten Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et spørgsmålog evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningeme, der indgår I ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /sms, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke fremgår af ejendomsdatarapporten. Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen findes i Appendiks. BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Energimærke Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Ordforklaring - ejendomsoplysninger BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret orn en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen. Energimærkning Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. Tilstandsrapport En til stands rapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Byggesag En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis). Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke i BBR. Side 12 af 28/05/ /131

39 i EJENDOMS DATA RAPPORT Brogaardsvej 9B 6950 Ringkøbing Rappari købt 23/3 20 I 5 Rapport færdig 24/ Byggeskadeforsikring Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring forbindelse med nybyggeri af private helårsooliqer. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Ilvis ejendommen er omfattet af byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. l-års og 5-års eftersyn, Olietanke Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Byqninqs- og boligregisteret (BBR), Oplysningerne stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tarikattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selver en garanti for at tanken er lovlig, Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen, Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat opkræves af kommunen, Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdi ansættelser, Promillesatsen varierer afhængig af kommunen, den samlede ejendomsskat Derudover kan der i indgå grundskyld veclr. stuehuse og landbrug saint lorskellige dækningsbidrag, Ejendomsskattebillet En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld rnv.), som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen, Ejendomsskattebilletten kan også incjeholde andre afgifter, der opkræves af kommunen, opkræves via ejenoornsskattebilletten. Det er dog lorskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der Ejendoms- og grundværdi Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer, Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat), SKAT vurderer alle ejendomme I, oktober hvert andet år. Vurderingsmeddelelse Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer, Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat), SKAT vurderer alle ejendomme 1, oktober hvert andet år i ulige år, Forfalden gæld til kommunen Forfalden gæld til kommunen er gæld (herunder lån), restance eller garanti, hvor det er kommunen, der er kreoltor. eller hvor garantien er afgivet af kommunen, Der oplyses typisk om følgende former for gæld, restance eller lån: vand, vej, kloak, rensningsanlæg, el og varme, Huslejenævnssager I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udl8jere i private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdataoasen. Inclberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 1, september 2012 og senere, Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om huslejens størrelse, Arbejderbolig Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til kob af parcellen og opforsel af beboelsen, Lånet forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle) ansøge om gældsovertagelse, Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen, Jordrente Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens kontante grundværdi til staten,.iordrenlercrpliqtelsen Jordrenteforpligtelsen Statstilskud kan overtages af en køber af ejendornmen. kan endvidere afloses ved indbetaling af en afløsningssurn. efter stormfald Staten kan efter ansøgning yde tilskud tiloprydning eller gentilplantning som følge af storme, Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring af private fredskove, der er væltet mod stormfald, Zonestatus Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde, Afhængig af zonestatus kan der være forskellige bestemmelser for anvendelse al ejendommen, I lanezone skal der fx søges om landzonetilladelse ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer, Side 13al 28/05/ /131

40 EJENDOMS DATA RAPPORT Brogaardsvej 9B 6950 Ringkøbing Rapport købt 23/ Rapport færclig 24/ Lokalplaner En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse at arealer inden for planens område. Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - otter naoorørinq - dispensere fra en lokalplan, hvis disponsationen ikke er i strid mod principperne i planen. Varmeforsyning Oplysningen angiver, hvilken forsyningsfol'lll, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller fjenwarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligtlforblivelsespligt til en forsyningsform samt om eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). Vejforsyning Der leveres kort for området omkrinq ejendommon. vejmyndigheden Status for veje uden farvemarkering Kortet viser med farvernarkerinq de veje, som har reqistreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. Kommunale anlægsprojekter Her oplyser kommunen, om der for ejendommen er anlægsarbejder. hvortil kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling, eller hvor der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved ekspropriation, eller medfører en udgift før ejeren. Hovedstadsområdets transportkorridorer Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m.m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har njemmel i planloven. Det betyder, at de respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sarnrnenhænq. Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Koge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Aktuelle afløbsforhold Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. besvarelse", skal svaret ses i den ejendomsdatarapport, som kan ses online. Hvis svaret er "Se detaljeret Aktuel vandforsyning Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg. som kan ses online. Hvis svaret er "Se detaljeret besvarelse", skal svaret ses i den ejendomsdatarapport. Påbud/dispensationer vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydninq for ejendomshandler med henblik på offentliggørelse og videregiveise af visse oplysninger på vandforsyningslovens offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. område til den fælles Grundvand - Drikkevandsinteresser Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevanclsområde. Afhængig af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Grundvand - Nitratfølsomme lndvlndlngsornråder Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet mod nitratforurening. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et nitrattølsornt indvindinqsområoe, kan der være begrænsninger for anvendelse ar arealerne på ejendommen. Jordforureningsattest Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne dannes ud tra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. Kortlagt jordforurening Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 (V2) i henhold tillov orn forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten. Lettere jordforurening Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering. Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er omfattet af lettere torurenmq, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Side ILal15 28/05/ /131

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 7hh Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 342 m² Ejendomsnummer:...073996 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...7hr Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 219 m² Ejendomsnummer:...074623 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...70l Sørup, Svendborg Jorder Grundareal... 671 m² Ejendomsnummer:...035822 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...006841 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 63m Nr. Uttrup By, Hvorup Grundareal...1275 m² Ejendomsnummer:...614371 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 198 Vojens Ejerlav, Vojens Grundareal...4664 m² Ejendomsnummer:...017746 Følgende oplysninger mangler fortsat at blive leveret til din rapport: Spildevandsplan

Læs mere

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 39u Lindholm By, Lindholm Grundareal... 579 m² Ejendomsnummer:...299890 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV For ejendommen, 2450 København SV Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 18au Valby, København Grundareal...3099 m² Ejendomsnummer:...039897 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel

Læs mere

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 9 Slagstrup, Slagelse Jorder Grundareal... 12112 m² Ejendomsnummer:...024110 Kommune:...SLAGELSE KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V For ejendommen, 1654 København V Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 630 Udenbys Vester Kvarter, København Grundareal...1204 m² Ejendomsnummer:...009408 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den

Læs mere

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 34f Rakkeby By, Rakkeby Grundareal...9644 m² Ejendomsnummer:...028887 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...25a Fårvang By, Tvilum Grundareal...2551 m² Ejendomsnummer:...003206 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013 Læsevejledning Toldbodgade 17 Læsevejledning Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. Oplysningerne indhentes fra offentlige registre, og ved at

Læs mere

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2a Sønderup By, Sønderup Grundareal...1816 m² Ejendomsnummer:...007439 Kommune:...Rebild Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 41c Vestermarken, Odense Jorder Grundareal...3480 m² Ejendomsnummer:...171532 Kommune:... Odense Kommune Ejerforhold:... Forening, legat eller selvejende

Læs mere

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1nk Bjellerup Ladegård, Dronningborg Grundareal...5061 m² Ejendomsnummer:...025155 Kommune:... RANDERS KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 110 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg For ejendommen, 3480 Fredensborg Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3bn Nødebo By, Nødebo Grundareal...1200 m² Ejendomsnummer:...073585 Kommune:... HILLERØD KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...279 Mjels, Oksbøl Grundareal...6860 m² Ejendomsnummer:...013461 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...1b Grene By, Grene Grundareal... 29760 m² Ejendomsnummer:...000509 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 40ax Stenløse By, Stenløse Grundareal... 16783 m² Ejendomsnummer:...015321 Kommune:... EGEDAL KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 8b Vindum By, Vindum Grundareal...3034 m² Ejendomsnummer:...203329 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser,

Læs mere

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1t Kallerup Gde., Hedehusene Grundareal...3758 m² Ejendomsnummer:...091706 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privat andelsboligforening

Læs mere

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...45b Ølsted By, Ølsted Grundareal...2788 m² Ejendomsnummer:...006024 Kommune:... HEDENSTED KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:... 167

Læs mere

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17i Kragnæs, Marstal Grundareal...1246 m² Ejendomsnummer:...001488 Kommune:... ÆRØ KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...045685 Kommune:... VEJEN KOMMUNE Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4g Over Viskum By, Viskum Grundareal... 11666 m² Ejendomsnummer:...218091 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed J.NR. 19708 Ejendommens matr.nr.: 1478 og 1479 Sundbyøster, København lejl. 40. Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1 Ny auktion: Mandag, den 7. september 2015 kl. 11.00. Budsummen på 1. auktion var kr. 250.000,00. Fogedrettens AS nr.: AUKT-130/2015 J.nr.: 576-97033 MK/BS Ejendommens matr.nr.: 29-as Ålbæk, Råbjerg Salgsopstilling

Læs mere

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 49 Sundby Overdrev, København Grundareal... 22334 m² Ejendomsnummer:...477983 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3 J.NR. 19716 Ejendommens matr.nr.: 2ft Kastrup By, Kastrup lejl. 34. beliggende: Tilhørende: boende: Auktionstidspunkt: Kastruplundgade 68, 1. th, 2770 Kastrup Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion

Læs mere

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2b Hornslet By, Hornslet Grundareal... 13067 m² Ejendomsnummer:...021319 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed Salgsopstilling J.NR. 19860 Ejendommens matr.nr.: 83h Hvidovre By, Hvidovre lejl. 6 (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening beliggende:

Læs mere

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13gz Seest By, Seest Grundareal...6200 m² Ejendomsnummer:...076132 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Ejendommens adresse:...!"#$%&%" Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...!

Ejendommens adresse:...!#$%&% Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...! Ejendommens adresse:...!"#$%&%" DEFGHIGHJKLMNEIOFPIIQRSTFSGUVEGFSGWUXYSIZEVI 789:;?@A=B:9>A?AB8

Læs mere

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand For ejendommen, 2665 Vallensbæk Strand Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 23b Vallensbæk By, Vallensbæk Grundareal...4000 m² Ejendomsnummer:...013860 Kommune:... Vallensbæk Kommune Ejerforhold:...Staten

Læs mere

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...021470 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Detaljeret information

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 20er Sørup, Svendborg Jorder Grundareal...1711 m² Ejendomsnummer:...102147 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...352 Ullerup Ejerlav, Ullerup Grundareal...2471 m² Ejendomsnummer:...014540 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Oldenborggade 7, 7000 Fredericia

For ejendommen Oldenborggade 7, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...082235 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 3 Antal enheder:...

Læs mere

For ejendommen Østergade 18, 9760 Vrå

For ejendommen Østergade 18, 9760 Vrå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1kø Nr. Vrå By, Vrå Grundareal... 901 m² Ejendomsnummer:...030709 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Storegade 11 6261 Bredebro

Storegade 11 6261 Bredebro Rapport-ID: 60ac3f28-8090-4dde-9eb4-8ae5785ad8f2 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Skolevej 17, 8654 Bryrup

For ejendommen Skolevej 17, 8654 Bryrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...3cy Velling By, Bryrup Grundareal... 557 m² Ejendomsnummer:...024346 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...004025 Kommune:... Mariagerfjord Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

Søndergade 4B 6280 Højer

Søndergade 4B 6280 Højer Rapport-ID: d441fbfa-f702-4fe9-a784-c2464601c898 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K J.NR. 20099 Ejendommens matr.nr.: 29e Ll. Heddinge By, Ll Heddinge beliggende: Tilhørende: boende: Korsnæbsvej 54, 4673 Rødvig Stevns F. J. Ejendomsinvest ApS under konkurs Salgsopstilling (købsnøgle)

Læs mere

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4al Fitting By, Vorbasse Grundareal...9105 m² Ejendomsnummer:...000378 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab

Læs mere

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ed Seest By, Seest Grundareal... 22719 m² Ejendomsnummer:...218565 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet grund) Ejerforhold:...

Læs mere

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 14d Laurbjerg By, Laurbjerg Grundareal... 930 m² Ejendomsnummer:...018114 Kommune:... FAVRSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

Borupvej 11 9510 Arden

Borupvej 11 9510 Arden Rapport-ID: 9026dd3c-8a45-4f05-986c-6a73f46472e1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 12em Boeslum By, Dråby Grundareal... 1200 m² Ejendomsnummer:... 012169 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup Rapport-ID: fca63ba9-f7f1-472b-9617-8247d60cb3ff Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Stationsvej 82, 7000 Fredericia

For ejendommen Stationsvej 82, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13q Pjedsted By, Pjedsted Grundareal... 11705 m² Ejendomsnummer:...100683 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:...Staten Antal bygninger:... 6

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...21e Vonsild By, Vonsild Grundareal... 45050 m² Ejendomsnummer:...202046 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Detaljeret information om ejendommen

Læs mere

For ejendommen Jessens Mole 9A, 5700 Svendborg

For ejendommen Jessens Mole 9A, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...262a Svendborg Bygrunde Grundareal...2847 m² Ejendomsnummer:...044600 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Midstrupvej 20, 8620 Kjellerup

For ejendommen Midstrupvej 20, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...2b Hindbjerg By, Levring Grundareal... 70422 m² Ejendomsnummer:...027600 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

For ejendommen Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

For ejendommen Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 28c Povlsker Grundareal...9694 m² Ejendomsnummer:...132046 Kommune:...BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund

Læs mere

For ejendommen Kullinggade 31E, ST, 5700 Svendborg

For ejendommen Kullinggade 31E, ST, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...543e Svendborg Bygrunde Grundareal...4728 m² Ejendomsnummer:...190209 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 1 Ejendomstype:... Ejerlejlighed

Læs mere

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom J.NR. 588-147774/PMA Ejendommens matr.nr.: 24-ai Frederikshavn Markjorder, ejerl.nr. 1 beliggende: Elmevej 9, kælderen, 9900 Frederikshavn tilhørende: Poul Fabricius boende: Adressebeskyttelse Salgsopstilling

Læs mere

Krudtløbsvej 2A 1439 København K

Krudtløbsvej 2A 1439 København K Rapport-ID: cf684530-32b8-4995-ab94-2d16a927e2b1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Smørum Bygade 17 2765 Smørum

Smørum Bygade 17 2765 Smørum Rapport-ID: 221cf0b1-9c2d-4390-a960-eac78152fd42 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 15 Øster Kvarter, København Grundareal... 379 m² Ejendomsnummer:...824985 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 6 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...5eæ Brande By, Brande Grundareal...9274 m² Ejendomsnummer:...004435 Kommune:... Ikast-Brande Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

Vinkelvej 36A 8800 Viborg

Vinkelvej 36A 8800 Viborg Rapport-ID: 94ee6011-6e15-4ea4-a695-ad9cf0610025 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen Værftsvej 2, 4600 Køge

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen Værftsvej 2, 4600 Køge For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...138264 Kommune:... KØGE KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal:... 907 m² Følgende oplysninger mangler

Læs mere

For ejendommen Sandvigsvej 2, 2670 Greve

For ejendommen Sandvigsvej 2, 2670 Greve For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 14i Greve By, Greve Grundareal... 875 m² Ejendomsnummer:... 092564 Kommune:... GREVE KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

Vesterkøb 1 2640 Hedehusene

Vesterkøb 1 2640 Hedehusene Rapport-ID: 5dcb4c69-8f1f-4368-9aff-3367146cff0b Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Elkjærhøjevej 3, 7190 Billund

For ejendommen Elkjærhøjevej 3, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...001276 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

AdvokatfirlTla. Ny auktion d. 22. maj 2015, kl. 13.00. Højeste bud på 1. auktion kr. 550.000 SALGSOPSTI LLI NG TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN

AdvokatfirlTla. Ny auktion d. 22. maj 2015, kl. 13.00. Højeste bud på 1. auktion kr. 550.000 SALGSOPSTI LLI NG TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN DAt1L AdvokatfirlTla Ny auktion d. 22. maj 2015, kl. 13.00 Højeste bud på 1. auktion kr. 550.000 SALGSOPSTI LLI NG TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN Østrealle 10, 7330 Brande Fredag, den 17. april 2015 kl.

Læs mere

For ejendommen Rovsingsgade 63, 2200 København N

For ejendommen Rovsingsgade 63, 2200 København N For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København Grundareal...4718 m² Ejendomsnummer:...009791 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori

Læs mere

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:... 125383 Kommune:... Ringsted kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Antal matrikelnumre:... 2

Læs mere

For ejendommen Store Kongensgade 75, 1264 København K

For ejendommen Store Kongensgade 75, 1264 København K For ejendommen, 1264 København K Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 63 Sankt Annæ Vester Kvarter, København Grundareal... 790 m² Ejendomsnummer:...530221 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:...

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain 588-177771 EMO/bda 15.12.2014 1-ii(lhilanciKaptain SALGSOPSTILLING LISBORG VEJ 29, 9900 FREDERIKSHAVN 0 ri IN I I I 11,/,11K Advokatfirma

Læs mere

Helårsgrund HENRYJAKOBSENSVÆNGE7,4581RØRVIG BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER

Helårsgrund HENRYJAKOBSENSVÆNGE7,4581RØRVIG BYGDITDRØMMEHUSIATTRAKTIVTKVARTER Helårsgrund Kontant: 160.000 Ejerudgiftpr.md.: 664 Udbetaling: 25.000 Brt./Nt.ekskl.ejerudg.: 950/710 Grundm 2 : 1.176 Sag: 014-J03604 Ansvarligejendomsmægler: HenrikLarsen Ejendomsmægler&valuar,MDE HENRYJAKOBSENSVÆNGE7,4581RØRVG

Læs mere

For ejendommen Langøgade 1, 4 TV, 2100 København Ø

For ejendommen Langøgade 1, 4 TV, 2100 København Ø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4417 Udenbys Klædebo Kvarter, København Grundareal... 632 m² Ejendomsnummer:...858359 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 20 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Havnebyvej 148, 6792 Rømø

For ejendommen Havnebyvej 148, 6792 Rømø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...011190 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund ud Ejerforhold:...Staten Antal matrikelnumre:... 129

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgorelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

For ejendommen Lundevej 2, 5935 Bagenkop

For ejendommen Lundevej 2, 5935 Bagenkop For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2c Søndenbro By, Magleby Grundareal...1551 m² Ejendomsnummer:...010958 Kommune:... Langeland kommune Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n tk;

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n tk; Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Ka pt a i n tk; Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Skolevej 53 6430 Nordborg

Skolevej 53 6430 Nordborg Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre

Læs mere

For ejendommen Dyrehegnet 7, 2740 Skovlunde

For ejendommen Dyrehegnet 7, 2740 Skovlunde For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17as Skovlunde By, Skovlunde Grundareal... 761 m² Ejendomsnummer:... 149974 Kommune:... Ballerup Kommune Ejerforhold: Detaljeret information om ejendommen

Læs mere

Skolevej Lunderskov

Skolevej Lunderskov Rapport-ID: a08a6119-9ddf-476d-b01e-87409432a566 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Ewalds Alle 23,1. tv., 6700 Esbjerg. 2016 Se vedhæftede ejendomsskattebillet 7-885,45

Ewalds Alle 23,1. tv., 6700 Esbjerg. 2016 Se vedhæftede ejendomsskattebillet 7-885,45 - h ADVOKATHUSET FUNCH & NIELSEN Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 96 15 40 38 J.NR. 02-36110487/AK Ejendommens matr.nr.: 1 d Hannerup by, Faster beliggende: Tilhørende: boende: Slumstrupvej 1, 6900 Skjern

Læs mere

Bjørnskovvej Agerskov

Bjørnskovvej Agerskov Rapport-ID: 1c993ae2-b994-4009-bc83-21370dbe5df1 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Ka pt a i n Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening mane Kaptain 588-173885 EMO/bda 25.08.2014 K a plain SALGSOPSTILLING NIELS BOHRS VEJ 26, 9990 SKAGEN fifl "' J 1 1 ir^s\ 1 '< >M/M I1J- ** Advokatfirma

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. ta,,j 'Kaptain

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. ta,,j 'Kaptain Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening ta,,j 'Kaptain Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 at 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørels

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Glarmestervej 9, 6800 Varde Tvangsauktion: Torsdag 18-06-2015 kl. 09:00 Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal,

Læs mere

Ny auktion fredag, d. 17. juni 2016, kl. 10.00

Ny auktion fredag, d. 17. juni 2016, kl. 10.00 ADVOKATHUSET^ # # H SEN Salgsopstilling Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 96 15 40 38 Højeste bud på 1. auktion kr. 135.000 J.NR. 02-36110489/AK Ejendommens matr.nr.: 24 i Sdr. Bork by, Sdr. Bork beliggende:

Læs mere