Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, August 2011. Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner!"

Transkript

1 Indhold Ny forskning: Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner! - Af Troels Michael Lilja Publikationer: Bøger og artikler Nyt fra Juridisk Institut: Konference Selskabsret anno 2011, Respektprisen, Dimittendafslutning Efteruddannelse: Valgfag på kandidatordningen (tompladsordningen), skræddersyet efteruddannelse Kalender: Strafferetslæreseminar, Konference på Nyborg Strand, Konference: Selskabsret anno 2011 Ny forskning Fagre nye verden snart bliver det lettere at kende sin partner! Af Troels Michael Lilja, Adjunkt, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Den 16. juli 2010 blev EU s elektroniske satsning, e-justice-portalen, lanceret. Portalen indeholder oplysninger om de forskellige medlemsstaters retssystemer og links til relevante hjemmesider på nationalt plan såvel som på EUplan. Hjemmesiden e-justice.europa.eu er tilgængelig på 22 sprog, og skal fremme anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi på det retlige område i EU/EØS. Medlemsstaterne er på nuværende tidspunkt ikke forpligtede til at yde bidrag til portalen, som indtil videre baserer sig på frivillighed og på fremme af best practice. Sådan bliver det næppe i fremtiden. Nyt forslag giver gennemsigtighed Den 24. februar 2011 foreslog Kommissionen en ændring af tre af de væsentligste selskabsretlige direktiver: Offentlighedsdirektivet, filialdirektivet og direktivet om grænseoverskridende fusion. Essensen af ændringsforslagene er, at det i fremtiden skal være lettere at gennemskue sammenhængen i de finansielle markeder, herunder selskabsledelse og selskabsaktiviteter. Det vil understøtte, at et økonomisk opsving tilvejebringes og fastholdes, og at de europæiske virksomheders konkurrenceevne forbedres. Bag disse fine ord er der i bund og grund et ønske om at gøre informationerne om de europæiske erhvervsvirksomheder lettere tilgængelige på tværs af landegrænserne, så man hurtigt og nemt kan få fingre i oplysninger om en potentiel samarbejdspartner, debitor eller lignende, uanset i hvilket EU-land den pågældende driver virksomhed. Selskaber skal let kunne identificeres Tanken er, at ethvert selskab i EU skal have sin egen unikke selskabsidentifikator, som på en gang adskiller det pågældende selskab fra alle andre selskaber i EU og samtidig sammenkobler selskabet med de filialer, som selskabet måtte have i andre EU-lande. En klar identitetsfastlæggelse af et selskab er med til at øge tilliden til markedet, da man som potentiel samhandelspartner kan få adgang til selskabets vedtægter, regnskaber og andre offentliggjorte dokumenter ved hjælp af identifikatoren. På den måde kan man danne sig et ret præcist indtryk af et udenlandsk selskab, før man eksempelvis yder selskabet kredit. På nuværende tidspunkt kan det være vanskeligt og dyrt at få fat i disse oplysninger, og en del mulige erhvervssamarbejder lægges derfor i graven, før de er blevet født.

2 I dag har danske selskaber relativt let ved at skaffe oplysninger om andre danske selskaber. Ved et hurtigt besøg på CVR.dk kan man med ganske få oplysninger om et selskab skaffe sig information om resten. Har man selskabets CVR-nummer, går det ekstra stærkt. CVR-nummeret er den nationale unikke identifikator, og alle offentligt tilgængelige oplysninger om danske selskaber kan derfor nås, hvis blot man kender deres CVR-nummer. Samarbejde styrkes gennem fælles platform Hvis Kommissionens forslag går igennem, vil det betyde, at hvert eneste selskab i EU/EØS vil få en tilsvarende unik identifikator, og at eksempelvis den danske virksomhed, der vil søge informationer om sine tyske, franske og græske potentielle samhandelspartnere, vil kunne gøre det på ét og samme sted e-justice-portalen. Samtidig pålægges det EU/EØS-landene at gennemføre lovgivning, der sikrer, at de tilgængelige informationer er opdaterede og pålidelige, samt at oplysninger om ændringer og nye dokumenter skal videregives til de landes selskabsregistre, hvor et givet selskab har filialer det sidste gennem den unikke filialidentifikator. Sproglige udfordringer Spørgsmålet er, om det er problemfrit at gennemføre et sådant projekt? Hvis det er, kan det undre, at det ikke er sket noget før, for»det indre marked«har jo eksisteret i mange år. Svaret er da også, at det ikke er problemfrit. De respektive selskabers vedtægter og regnskaber vil (som udgangspunkt) kun være tilgængelige på det sprog, der anvendes i selskabets hjemland. Da det nok er de færreste danske erhvervsfolk, der mestrer græsk eller bulgarsk, vil der fortsat være en del sten på vejen, når et erhvervssamarbejde skal igangsættes med selskaber fra lande, hvor sprogforskellene er store. Selv om man må være særdeles påpasselig, kan det imidlertid ikke nægtes, at man i dag kan nå langt med diverse oversættelsesprogrammer, og der er derfor ingen tvivl om, at en vedtagelse af det forslag, som Kommissionen har fremsat, vil gøre det lettere at kende sin (fremtidige) (handels)partner. Publikationer Bøger Bugge Thorbjørn Daniel, Michael Steinicke, Peter Starup og Thomas Elholm har sammen udgivet bogen: Grundlæggende EU-ret, 2. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets forlag, 2011, 820 sider Hans Viggo Godsk Pedersen har udgivet bogen: Kaution, 9. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets forlag, 2011, 151 sider Nis Jul Clausen har sammen med Troels Michael Lilja bidraget med den danske del i: A Key to Nordic Takeovers, Linklaters, Stockholm, Ed. 4, 2011 Ole Hammerslev har sammen med Henrik Palmer Olsen udgivet bogen: Retsfilosofi: Centrale tekster og temaer, Hans Reitzels Forlag, 2011, 831 sider Thomas Elholm har udgivet bogen: Forbrydelserne, 3. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets forlag, 2011, 103 sider Tobias Indén har udgivet bogen: EU s statsstödsrätt en introduktion, Iustus forlaget, 2011, 136 sider

3 Tobias Indén har sammen med Mats Bergman, Sofia Lundberg og Tom Madell, udgivet bogen: offentlig upphandling på rätt sätt och till rätt pris, studentlitteratur, 2011, 228 sider Troels Michael Lilja har sammen med Per Servais udgivet forskningsrapporten Nordic Offshore fra lokal til global, 1 udg. Odense, 2011, 73 sider Artikler Adam Goldschmidt har udgivet artiklen: Søfart og pengevæsen: Sikring af befragterens uforstyrrede rådighed over skibet i henhold til befragtningsaftalen, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2011, nr. 2, s Bent Ole Gram Mortensen har udgivet artiklen: Legal framework for Danish Offshore Wind Power, ON/OFF NEWS, nr. 26, 2011, s Camilla Hørby Jensen har udgivet artiklen: Ændrede regler for investorgarantiordninger, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, nr. 1, 2011, s Camilla Hørby Jensen har sammen med Nis Jul Clausen og Nikoline Voetmann udgivet artiklen: Kunders retsstilling ved investering i værdipapirer, Finans/Invest, vol. 298, nr. 2, 2011, s Inge Langhave har udgivet artiklen: Noget om praksis og praksisændringer, Festskrift til Jan Pedersen af Malene Kerzel, Jurist- og Økonomiforbundet 2011, s Jane Bolander har udgivet artiklen: Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, S R Skat, 2011, s Jane Bolander har udgivet artiklen: EU-domstolen og dens fortolkningsvirksomhed, festskrift til Jan Pedersen af Malene Kerzel, Jurist- og Økonomiforbundet 2011, s Karsten Naundrup Olesen har udgivet artiklen: Formål af almen interesse som element i EU-retten, Den nordiska välfärden och marknaden nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext af Madell, Bekkedal og Neergaard (red.), Iustus Förlag, 2011, s Kent Kristensen har sammen med Ole Nørskov udgivet artiklen: Ansvar mellem pædagogisk-psykologisk rådgivning og almen praksis, Ugeskrift for Læger, vol. 173, nr. 6, 2011, s. 403 Kent Kristensen har sammen med Ole Nørskov udgivet artiklen: Hvornår kan det forlanges, at en læge orienterer sig om forældremyndigheden til et barn, Ugeskrift for Læger, vol. 173, nr. 11, 2011, s Kent Kristensen har udgivet artiklen: Offentlighed i klage- og tilsynssager, Ugeskrift for Retsvæsen, 2011 Kristina Siig har udgivet artiklen: Meta-legal considerations in regulating agreements on forum and choice of law: An EU-perspective, Journal of international Maritime Law, 2011 Kristina Siig har udgivet artiklen: The Danica White incident: Cause and causation: The application of occupational injury principles to PTSD-injuries to hijacked sailors?, Marius, 2011 Nina Dietz Legind har sammen med Tanja Jørgensen udgivet artiklen: Mærkningsordninger for finansielle produkter og forholdet til EU-retten, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, nr. 2, 2011, s Nis Jul Clausen har udgivet artiklen: Regulating Listed Companies: Between Company Law and Financial Market Law in Danish Law, European Business Law Review, vol. 22, nr. 2, 2011, s

4 Nis Jul Clausen har udgivet artiklen: Finanstilsynets afgørelser 2010, 2. halvår børsområdet, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2011:1, s. 1-9 Nis Jul Clausen har udgivet artiklen: NASDAQ OMX, Copenhagen Afgørelser og udtalelser 2010, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2011:1, s Søren Friis Hansen har udgivet artiklen: Bunden egenkapital i aktie- og anpartsselskaber, Revision og Regnskabsvæsen, vol. 80, nr. 1, 2011, s Thomas Elholm har udgivet artiklen: Markedskræfter på dybt vand, Advokaten, nr. 2, 2011, s Thomas Elholm har udgivet artiklen: Vi, den polske stat, forlanger skinketyven udleveret, Advokaten, nr. 4, 2011, s Tobias Indén har sammen med Sofia Lundberg udgivet artiklen: Expropriantionsersättning och EU s stasstødsregler: eknomiska begrepp i en juridisk kontext, Foervaltningsraettslig Tidskrift, nr. 1, 2011, s Troels Michael Lilja har udgivet artiklen: det elektroniske netværk : unik selskabsidentifikator og filialindentifikator på vej, Nordisk Tidsskrift for Selskaber, nr. 1, 2011, s Troels Michael Lilja har udgivet artiklen: Stiftelse af kapitalselskab med udskudt retsvirkning En gave til kapitalejernes kreditorer?, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2010, nr. 3-4, s Nina Dietz Legind har udgivet en anmeldelse af: Forbrugerkredit retlig retspolitik af Tanja Jørgensen i Erhvervsjuridisk Tidsskrift, nr. 1, 2011, s Nyt fra Juridisk Institut Konference: Selskabsret anno 2011 Syddansk Universitet afholder onsdag d. 2. november 2011 en konference, som giver advokater, revisorer og andre med interesse for selskabsret en mulighed for at blive opdateret på de nyeste tendenser i selskabsretten anno Der vil være fokus på følgende emner: EU-rettens betydning for national selskabsret publicitetsdirektivet Ejeraftaler i et EU-retligt perspektiv EU-rettens betydning for national børsret Norske erfaringer med kravet om 40% kvinder i bestyrelser Paneldebat om EU-retlige problemstillinger og afsluttende debat om dagens temaer og perspektiver Konferencen finder sted i konferenceafdelingen, Syddansk Universitet, Campusvej 55 Odense M Pris: kr. (ex moms) ved tilmelding før 15. september kr. (ex moms) ved tilmeldning efter 15. september 2011.

5 Tilmelding kan ske på: Respekt prisen Cand. jur. stud. Dorthe Koch-Jensen har modtaget Respektprisen 2011 af SKAT Korsør sagscenter person 9. Respektprisen er en pris, der uddeles hvert år til en medarbejder, som har gjort en god indsats. Nis Jul Clausen har modtaget kroner fra NASDAQ OMX Nordic Foundation til forskningsprojektet New Trading Pattern for listed Securities on the Nordic Market Challenges, Consequences and Response, som gennemføres i perioden 2011 til Dimittendafslutning Onsdag den 30. juni 2011 afholdt Juridisk Institut dimittendafslutning for det forgangne års erhvervsjuridiske og juridiske dimittender på bachelor- og kandidatniveau. Der var mere end 450 dimittender samt deres familie og venner. Der var taler af højesteretspræsident Børge Dahl, dekan Jesper Strandskov og cand.merc.(jur.) Helene Falck Larsen fra LM Wind Power. Dimittendtalen blev holdt af cand.jur. Jacob Andersen. Det musikalske indslag blev leveret af Hans Henriksen og Therese Andreasen. Juridisk Institut havde fået en række legater fra diverse samarbejdspartnere til uddeling til dimittenderne. De blev uddelt således: Focus Advokater kr. til den bedste kandidatafhandling. Legatet blev givet til Lars Kristian Kjær Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt kr. til det højeste gennemsnit på cand.jur. Legatet blev givet til Charlotte Brønserud Madsen Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt kr. til det højeste gennemsnit på cand.merc.(jur.). Legatet blev givet til Magne Teglhus Ebbesen Kielberg Advokater kr. til den studerende der har bidraget bedst til studiemiljøet på kandidatniveau. Legatet blev givet til Kent Raun Moritzen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Boglegat på kr. til det højeste gennemsnit på BA jura. Legatet blev givet til Maria Hauge

6 Jurist- og Økonomforbundets Forlag Boglegat på kr. til det højeste gennemsnit på HA(jur.). Legatet blev givet til Gitte Skou Studenterboghandlen, Syddansk Universitet Gavekort på 2*500 kr. til to studerende der har bidraget bedst til studiemiljøet på bachelorniveau. Legatet blev givet til Gitte Skou og Claus C. Christensen Nyt medlem af Retfærd Nordic Journal: Annette Olesen, Ph.d.-studerende ved Juridisk Institut, er blevet nyt medlem af redaktionen af Retfærd Nordic Journal of law and justice. Se mere på retfaerd.org/content/nordic-editorial-council Efteruddannelse Valgfag (tompladsordning) Juridisk Institut udbyder et stort antal valgfag på kandidatniveau. Der er mulighed for at følge et eller flere af disse fag på den såkaldte tompladsordning. For 4100 kr. kan man følge og gå til eksamen i et fag. De udbudte fag fremgår af denne side: Se valgfagsoversigt over alle kandidatfag på: Man bør være opmærksom på, at der vil være forskellig undervisningsform afhængig af antal tilmeldte til faget. Bemærk at et fag typisk vil udgøre 30 lektioner. Udtalelser om tompladsordningen Advokat Claus H. Schultz og advokat Nils-Erik Kallmayer fra Advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere (www. skj-advokat.dk) har erfaring med tompladsordningen og udtaler: Vi har fulgt faget International Transport Law, og kurset har givet et godt overblik over retsområdet. Faget har været relevant i forhold til de efteruddannelseskrav, der stilles til advokater. Se også valgfagsoversigten herover. Yderligere information på Studiesekretariatet for Jura ved Karina Dolmer Hansen,

7 Skræddersyet efteruddannelse Skulle du have forslag til et efteruddannelseskursus, der kan indgå som en del af den obligatoriske efteruddannelse for advokater eller revisorer, hører vi gerne fra dig. Send en mail til institutleder Nina Dietz Legind, Kalender 26. august: Reception for de nye studerende + fagmesse august: Juridisk Institut er vært for årets Strafferetslærerseminar. I seminaret deltager både interne og eksterne undervisere fra landets juridiske uddannelser. Seminaret foregår hovedsageligt i Svendborg, men fredag formiddag holdes seminaret på SDU. Evt. interesserede kan henvende sig til Birgit Feldtmann for yderligere oplysninger august: Seminar på Nyborg Strand 28. september: Akkrediteringspanelets besøg 2. november: Konference: Selskabsret anno maj 2012: SDU s direktion kommer på besøg på instituttet Disclaimer: Indholdet af dette nyhedsbrev er en service og offentliggøres i informationsøjemed. Vi tilstræber, at indholdet er korrekt og udtryk for gældende ret, men eventuelle fejl kan ikke medføre ansvar for Juridisk Institut eller Syddansk Universitet.

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2010 Ny forskning Først den ene vej... Om registrering, afregistrering og genregistrering af filialer Af Troels Michael Lilja, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Når man giver sig i kast med at reformere

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Oktober 2014

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Oktober 2014 Indhold Ny forskning: As good as it gets Af Professor, Dr. Jur., Frederik Harhoff Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2013, Procedurekonkurrence

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet Indhold Ny forskning: Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet af lektor Peter Starup Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Frederik Harhoff er genindtrådt i stilling

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2015

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Juli 2015 Indhold Ny forskning: Om juridisk metode - af professor Sten Schaumburg-Müller Nyt fra Juridisk Institut: Formand for studenterboghandlen, EU Financial Market Regulation anno 2015, Informationsfrihed og

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2008

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, September 2008 Ny forskning Gik EF-domstolen for vidt i Metock-sagen? Af Peter Starup, lektor, ph.d., Juridisk Institut, Syddansk Universitet Er EU i færd med at sætte vores nationale regler om familiesammenføring ud

Læs mere

Juridisk Institut. Syddansk Universitet, Årsberetning 2004

Juridisk Institut. Syddansk Universitet, Årsberetning 2004 Juridisk Institut Professor, lic.jur. Nis Jul Clausen, LL.M. (institutleder) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen Professor Bent Ole Gram Mortensen, Ph.D. (lektor til 1. august) Professor, lic.jur. Hans

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.(jur.). Kandidatuddannelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 giver dig en række nye artikler, og analyser og data er opdateret. Bogen indeholder ajourført og relevant inspiration til effektivt bestyrelsesarbejde. God læselyst. Overblik

Læs mere

Betænkning om insiderhandel

Betænkning om insiderhandel , Betænkning om insiderhandel Betænkning nr. 1521 Juli 2010 Betænkning om insiderhandel Publikationen kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside: www.finanstilsynet.dk ISBN elektronisk udgave: 978-87-7862-138-2

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura,

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura,

Læs mere

Jan Schans Christensen. Fællesnordisk aktieselskabslovgivning?

Jan Schans Christensen. Fællesnordisk aktieselskabslovgivning? Jan Schans Christensen Fællesnordisk aktieselskabslovgivning? Fællesnordisk aktieselskabslovgivning? Professor, dr. jur. Jan Schans Christensen, Danmark Oplægget behandler spørgsmålet, om det er formålstjenligt

Læs mere

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr

Kursusprogram. efterår 2015. advokaternes-hr Kursusprogram Obligatorisk EFTERUDDANNELSE for advokater efterår 2015 advokaternes-hr DK indhold Ansættelsesret Det kollektive overenskomstsystem... 6 Handicap - i lyset af forskelsbehandlingsloven...

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 10 DECEMBER 2014 OVERVÅGNING Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NY CHEF FOR ADVOKAT - NÆVNETS SEKRETARIAT EUROPÆISK EFTERFORSK- ÆNDRING

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet 4,5 millioner kr. til at fastholde udenlandsk arbejdskraft Side 6-7 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 9 18.-20. marts 2009 www.danskerhverv.dk Handels- og transportvirksomheder

Læs mere

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet.

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 1 JANUAR 2014 ADVOKATENS STEMME Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. RETSSIKKERHEDEN

Læs mere

RISIKOLEDELSE #4, 2006. Brohoveder Der er de, som vil over på den anden side, der bliver brobyggere.

RISIKOLEDELSE #4, 2006. Brohoveder Der er de, som vil over på den anden side, der bliver brobyggere. ONLINEMAGASINET FOR OFFENTLIGE LEDERE #4, 2006 RISIKOLEDELSE LEDER side 2 Brohoveder Der er de, som vil over på den anden side, der bliver brobyggere. PERSPEKTIV side 4 Hvad enhver leder bør vide om risk

Læs mere

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Fra 1. oktober i år skal rådgiverne vise nøgletal, hvis de byder på opgaver for statslige og almene bygherrer. Byggeriets Evaluerings Center har derfor modtaget mange

Læs mere

avis for copenhagen business school handelshøjskolen juni 2008

avis for copenhagen business school handelshøjskolen juni 2008 avis for copenhagen business school handelshøjskolen juni 2008 kræmmerhuset 5 Ønskes: højtuddannede (danske!) iværksættere Haves: Tag din danske uddannelse i innovation og forretningsudvikling fra CBS,

Læs mere

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital JURIDISK NyhedsbreV Nr. 03/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Erstatningsansvar for

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak.

NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 02 marts 2013 Forsigtighed er kodeordet Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak. Indhold LEDER KORT NYT TEMA: ADVOKATUNDERSØGELSER

Læs mere