MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 December 2012 SØFORKLARING Glædelig Jul MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Formand: Marianne Pedersen Tlf Vor Frue Hovedg Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf Spjeldager Tåstrup Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf Engrøjel Greve Best.mdl.: Svend Röttig Tlf Ahornvej Karlslunde Best.mdl.: John Flarup Tlf Knuds Alle Lyngby Suppleant: Bente Henriksen Tlf Suppleant: Yvonne Lundgreen Tlf Revisor: Jørgen Løvendahl Tlf Revisor: Inger Lind Tlf Suppleant: Hans Otto Thøgersen Tlf Havnekontoret: Havnefogeden har kontortid: mandag til fredag kl , samt onsdag kl i perioden 1/4 til 30/9. Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.: Henvendelse til Tlf / havnekontoret i kontortiden Klubhuset: Hundige Havnevej 2, 2670 Greve. Køkkenet: Lis Villadsen Tlf S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist Tlf SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand. Trykt i 150 eksemplarer. Fila Offset Aps.

3 Formanden har ordet Klubben fik afholdt den årlige afriggerfest, hvor 28 nye som gamle medlemmer af klubben hyggede sig med dejligt samvær, skøn mad, sang og musik i flere timer. Tak for en hyggelig aften! Vi går nu vinteren i møde, hvor der for nuværende er fire klubarrangementer; den til ønsket om godt nytår, den 3. februar til fællesfrokost, den 13. februar til nyt om søkort og den 6.marts om en sejltur til Caribien. Disse arrangementer kan du læse om andet sted i bladet også. Så blev det igen efterår. Bådene kom på land, de blev tømt, vasket, dækket til og ordnet efter alle kunstens regler, så de kan klare hvad som helst, der måtte komme af dårligt, som godt vejr de næste 6 7 måneder. Med håbet om at se rigtig mange til vinterens arrangementer vil jeg ønske alle medlemmer af SHS, samt jeres familier en rigtig dejlig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. De bedste hilsner Marianne Velkommen til nye medlemmer Et stort velkommen i klubben SHS skal lyde til Jacob Rasmussen, Erik Lykkeberg og Jørgen Vestergaard. Vi håber at se jer på klubmøder, på havnen, på båden og håber, I må få meget glæde af at være med i SHS. Vel mødt! På klubbens vegne Marianne Deadline for stof til næste blad 4. februar

4 Registrering på hjemmesiden Vi har tidligere opfordret vore medlemmer til at registrere sig på vores hjemmeside. Fordelen er, at man får adgang til et privat SHS forum med mulighed for bl.a. at skrive indlæg og lægge billeder ind. Det giver også mulighed for, at man automatisk kan modtage en nyhedsmail, når hjemmesiden opdateres. For det første skal man være klar over, at selv om man har været registreret på den gamle hjemmeside, er det nødvendigt at registrere sig igen på den ny (den blev åbnet i foråret 2012) Og hvordan gør man så. De enkelte punkter svarer til pilene på de 2 figurer. 1. Tryk på Registrer, fig I det nye vindue, der åbnes, udfyldes de stjernemarkerede felter, vælg selv brugernavn og adgangskode, fig I boksen Captcha føres den lille firkant fra venstre til højre med musen. Så er Unlocked markeret. 4. Til sidst trykkes på Registrer 5. Når man efterfølgende vil logge ind på hjemmesiden skrives brugernavn her, fig Adgangskoden skrives her 7. Tryk på knappen Log på 4 Fig Fig. 2 4

5 Klubhuset bliver (måske) lidt grønnere Trivsel er i færd med at undersøge, om der kan spares på el- regningen til klubhuset. Det er som bekendt sådan, at al opvarmning af klubhuset foregår ved hjælp af el, og det er bare hunde dyrt. Vi skal regne med et årligt el- forbrug på kr, selvfølgelig afhængig af, hvor hård vinteren bliver. I det nævnte beløb indgår ikke opvarmning af køkken og det lille lokale (Slyngelstuen). Her er det Lis, vores madmor, der står for regningen. del at spare. Der er blevet opsat en bimåler på el-tavlen således, at vi direkte kan aflæse forbruget i de to rum. Når vinteren er gået, vil Trivsel så afgøre, om det kan svare sig at investere. Svend. Trivsel har nu modtaget tre tilbud på installation af varmepumper til de to toiletog baderum. En Luft til luft varmepumpe yder populært sagt 3 til 4 gange så meget energi, som den selv forbruger. (Keine Hexerei!) Vi skal regne med, at hele herligheden kommer til at koste i omegnen af kr Vi har en mistanke om, at især disse to rum sluger en masse strøm og, at der er en Eksempel på montage af en varmepumpe Fælles-fiskefrokost Traditionen tro holder vi fælles fiskefrokost i januar. Har du selv fanget fisk, du synes vi skal smage, eller har supermarkedet et eller andet, du vil dele med andre, så er chancen her nu. Tidligere var denne frokost tilegnet drengenes fisketur til Hven i oktober, men dette efterår var der kraftigt mandefald, så vi kan vist ikke forlange så meget fra dem i år. Men frokost skal vi da have alligevel. 5 Mød derfor op i klubhuset søndag den 3. februar klokken med en ret, fisk eller andet, til to til den fælles buffet. Husk også selv at medbringe service, drikkevarer, kaffe,.... PPV Marianne

6 Forslag til ændret organisation på Mågen Det har længe rumlet med ideer om at få de organisatoriske forhold på Havneø Mågen forenklet. Som det er nu, har vi både et Ø-udvalg og ved siden af det, har vi også I/S Trivsel. Ø-udvalget er den del af Hundige Havns bestyrelse, der har hjemme på Havneø Mågen. Der findes tilsvarende et Ø-udvalg på Havneø Hejren. Disse to Ø-udvalg danner tilsammen Hundige Havns bestyrelse. Og så er der altså også Trivsel. I/S Trivsel er et fifty-fifty partnerskab mellem SHS og HBK, der i fællesskab ejer og driver klubhuset, herunder også kantinen. Klubhuset er beliggende på en selvstændig udmatrikuleret grund på havneøen. Der eksisterer en samarbejds-aftale mellem SHS og HBK, der detaljeret beskriver, hvorledes forvaltningen af klubhuset skal finde sted. Der er nu fremlagt et forslag om, at et selvstændigt Trivsel nedlægges, og dets opgaver overgår til Ø-udvalget. Begrundelsen kan du finde i næste udgave af Søforklaring. Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra begge klubber, og det har været forelagt begge klubbestyrelser og Trivsel på et fællesmøde, den 9. oktober. Her blev forslaget gennemgået og godkendt. Den videre procedure er den, at forslaget skal fremlægges og godkendes på de to klubbers kommende generalforsamlinger i foråret Da der højst sandsynligt ikke kan opnås de fornødne antal stemmer til at træffe kvalificerede beslutninger, må der efterfølgende indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger i klubberne. Hvis der så her er tilslutning til forslaget, kan nyordningen træde i kraft. I praksis kan det vel ske efter sommerferien Svend 6

7 Klubaftener Onsdag den 13. februar vil John Flarup komme og fortælle os om søkort og ipad om de fortræffeligheder, der kan komme ud af denne kombination. Vi starter klokken og slutter ved 21-tiden. Onsdag den 6. marts vil Kenn komme og fortælle om sin fantastiske tur med Anakonda til Caribien. Kom og hør og se, hvad du går glip af, når du ikke begiver dig ud på sådan en tur. Denne aften starter vi også klokken og slutter ved 21- tiden, eller når fortælling og spørgelyst er udtømt. Café Mågen har sikkert ikke åbent disse to aftener, så medbring selv lidt at varme jer på. Vel mødt begge aftener Puv. Marianne 7

8 Mødereferater I/S Trivsel Udvalgsmøde nr september 2012 Mødedeltagere: John Bo Christensen, formand, HBK Gunhild Hansen, HBK Torben Simonsen, HBK Hans Kofoed, kasserer, SHS Svend Röttig, SHS referent Forrige referat Godkendt. Varmepumper i klubhuset Toiletterne Svend fremlagde skriftligt tilbud fra Mølbak VVS & Varmeteknik A/S, på levering, installation, herunder el-installation og montage af luft-til luft varmepumper til opvarmning af de to toiletrum: 2 stk. Mitsubishi Varmepumper, kapacitet pr. pumpe 3,2 kw (10 Amp.). Pris i alt, kr incl. moms Fællesrummene Supplerende tilbud på opvarmning af de to store fællesrum 2. stk. Mitsubishi varmepumper. Kapacitet pr. pumpe 6.0 kw (16 Amp.) Pris i alt kr incl. moms Samlet tilbud Pris i alt kr incl. moms Svend indhenter supplerende tilbud Regnskab Hans fremlagde regnskab pr. 30. september: Resultat af drift, kr , hvilket er ca. Kr bedre end budgettet. Regnskabet balancerer på ca. kr Regnskabet blev enstemmigt godkendt Forpagtningsaftale vedrørende køkkenet På forrige møde behandlede Trivsel indholdet af forpagtningsaftalen, og foreslog mindre 8

9 ændringer i denne. Disse forelægges til behandling på det kommende fællesmøde mellem klubbestyrelserne og Trivsel, 9. oktober, samtidig med at Trivsel foreslår, at kontrakten forlænges. Øvrige emner John Bo foranlediger, af urinalerne på herretoilettet renses og rengøres John Bo foranlediger, at alle rengøringsmidler for fremtiden oplagres aflåst på det gamle havnekontor. Der har til dato være et reelt forbrug af rengøringsmidler på ca. kr , hvilket Trivsel finder er stort. Endvidere indhentes der tilbud på elektriske hånd-tørrere til de to toiletter Torben foranlediger, at vinduet til herretoilettet skrues fast i lukket tilstand Næste møde Fællesmøde i klubhuset, tirsdag, den 9. oktober, kl Svend Röttig, referent. 9

10 SHS Infomøde 27. november 2012 (hos Ib) Deltagere: Ib, Svend, John og Jørgen Referent: Jørgen 1. Evaluering af sidste nummer. Ingen kritiske kommentarer 2. Stof til næste nr. Billede til forsiden. Jørgen har kreeret et juleskib, godkendt Marianne har sendt Formanden har ordet og Nye medlemmer, m.m. Svend har sendt 3 artikler Ib har skrevet om afriggerfest Jørgen skriver om Hyggekap med samlet resultatliste HP har beretning fra sejlturen til St. Petersborg flere billeder efterlyses Referat fra Trivsel efterlyses - Svend 3. Kalender Der er planlagt flere klubaftener i vinterens løb, se kalender. Der mangler dato for Fiske/fællesfrokost Ib Dato for et muligt foredrag af HP om St. Petersborg turen - Ib Det foreslås at genoptage IT kurset fra sidste år. Første gang 15. januar 2013 Hans Kofoed kontaktes om muligt besøg på Diesel House - Svend 4. Diverse På hjemmesiden er der lagt et link ind til en video fra klubbens 25 års jubilæum Der skal fortsat arbejdes med hjemmesidens forside, som skal gøres mere brugerforståelig. 5. Næste møde: Næste møde er den 11. februar 2013, kl hos Svend. Nye datoer for bladudgivelse i 2013 blev aftalt.. Blad Deadline Info møde Blad udsendes

11 Bådpladser på Mågen På Mågen findes der 10 bådebroer med 330 bådpladser i forskellige størrelser. Bådpladser måles i længde og bredde betegnet som max bådmål, hvilket betyder at de angivne mål er bådens maksimum mål, på den måde er der mindst 50 cm for og agter samt mindst 10 cm i hver side, således at båden kan ligge frit i forhold til bro og andre både. Vanddybden varierer på de forskellige pladser, hvilket har stor betydning, når man skal finde plads til en sejlbåd eller til en motorbåd. Bådpladser kan købes eller lejes, i begge tilfælde skal man være medlem af en af de to klubber på havneøen. Når man køber eller er helårslejer er det det inkl. landplads Ved køb skal man betale havneafgift, i øjeblikket er havneafgiften 3500,00 kr. om året. Ved køb på havnekontoret er priserne som anført nedenfor, bådpladser kan også handles privat. Ved privat handel aftales prisen mellem sælger og køber, overdragelsen af kontrakten skal ske på havnekontoret, ved udfærdigelse af kontrakt betales et mindre administrationsgebyr til havnekontoret. Bådpladsen kan sælges privat eller opsiges til udløbet af et kalenderår, når man har opsagt sin bådplads, betaler man ikke havneafgift, til gengæld kan havneøen udleje pladsen. Ved leje skal man, ved indgåelse af lejekontrakt betale et depositum svarende til 3 måneders leje. Udfærdigelse af lejekontrakt finder sted på havnekontoret I øjeblikket er der enkelte ledige pladser af typerne A, B, C, E og K Kjeld Ø-udvalget Max bådmål Type Købspris Lejepris pr. år 6 x 2,55 A kr kr. 7 x 2,75 B kr kr. 8 x 2,80 C+D kr kr. 9 x 2,80 E kr kr. 11 x 3,40 K+L kr kr. 9 x 3,80 Y kr kr. 11 x 5,30 Z kr kr. 11 x 4,00 ZL kr. xx.xxxx 11 x 3,80 Æ kr kr. 13 x 3,80 Ø kr kr. 15 x 4,30 Å kr kr. 10 x 3,50 ÅÅ , kr. xx.xxxx 11

12 12

13 13

14 Hyggekap Afslutningen på årets Hyggekap blev omtalt i oktober nummeret af Søforklaring. Den samlede resultatliste forelå ikke på daværende tidspunkt og bringes her. En lettere læsbar udgave samt de enkelte sejlads resultater kan ses på hjemmesiden: index.php/aktiveter/kapsejlads Set i mågeperspektiv Så er det atter jul 14 Herfra kan jeg se julemanden

15 Afriggerfest 2012 Så blev der nok engang fest, den 33. afriggerfest, ja en rigtig flot en. Der var både mange deltagere og en god stemning. Marianne strøg standeren, mens solen forsvandt i en tågedis. Efter at have sunget nedhalersangen skyndte vi os ind i varmen i klubhuset, hvor vi fik os et glas hvidvin. Lis, fra Café Mågen, havde dækket bord og kreeret en 3 retters menu. Forretten bestod af en tallerken med 2 lakseruller, lidt fersk røget laks, tunmousse pyntet med kaviar arrangeret på et grønt salatblad dertil flute. Hovedretten var oksesteg med flødekartofler, broccoli salat samt blandet grøn salat. Desserten bestod af ost og dertil frisk frugtsalat. Lis fik fortjent en stående applaus og tak for den lækre menu. Så skulle stemmebåndene røres, og vi fik musikalsk støtte fra Michael med sin harmonika, hvilket fik stemningen et ekstra step opad. Det store lotteri med gavekort til Tempo Både og vognmanden Kenneth er altid spændende. Det hele var suppleret med slikposer og chokolade, som altid gør lykke. Det blev en rigtig god aften, hvor vi havde fornøjelse af også at hilse på nye medlemmer, som fik en særlig velkomst af formanden. Alt i alt en rigtig fin fest. Ib 15

16 HP i stormvejr I kuling fra Haapasaari til Sankt Petersborg. Trine ankom til sidste stop før Rusland, den finske ø Haapasaari ved daggry den 14. juli, efter en fin sejlads på ca. 96 sømil fra Tallinn. Vi var 10 både, som udgjorde bagtroppen af turen, da vi var blevet et par ekstra dage i Tallinn. Vi havde sejlet med små sejl om natten for at afpasse indsejlingen i den finske skærgård til Haapasaari til det var blevet lyst. Ved ankomsten så vi en del både forlade Haapasaari med kurs mod øst mod Sankt Petersborg, sikkert nogle af de andre danske turdeltagere. Da vi var kommet igennem den meget smalle passage ind til det beskyttede bassin mødte vi Bianca fra Svanemøllen, som netop lagde fra mod Sankt Petersborg, vi overtog pladsen, og lagde os til at sove. Det var planen at sejle videre mod Sankt Petersborg søndag den 15. juli om eftermiddagen. Afsejlingen skal afpasses således, at vi ankommer til indklareringskajen i Sankt Petersborg om morgenen, så det er en natsejlads på ca. 100 sømil. Det er ikke tilladt at gå i land i Finland eller i Rusland på vejen ind til Sankt Petersborg. Om søndagen sagde vejrudsigten vind fra SØ 10 m/sek. Dvs. lige imod, så vi besluttede at blive til næste dag, hvor der var varslet vinddrejning til vest, godt nok lidt tiltagende. Mandag den 16. var vinden rigtig nok gået 16 i vest, der var lovet op til 15 m/sek. i den sydlige del af finske bugt, lidt mindre nordpå hvor vi var, men aftagende. Dette blev også bekræftet på toldstationen, så vi besluttede at sejle. Vi var nu 13 både, idet 3 både som var sejlet til Kotka på fastlandet havde meldt deres ankomst, da det ikke er muligt at udklarere der. Vi startede omkring middag, med at de første både sejlede over til toldstationen for pas- og toldkontrol og stempling af crewlister. Der kan kun ligge 3-4 både ved kajen ad gangen. Allerede da vi stak stævnen ud fra den lune lagune, mærkede vi, at det blæste kraftigt. Da vi kom over til toldkajen var der ikke plads til os, så vi måtte cirkle rundt indtil Frigg lagde fra. Vi fik hurtigt klaret formaliteterne på toldkontoret, og kom afsted. Vi gav besked over radioen til de 2 sidste både-morniz og Incognity om, at der var fri bane ved toldkajen. Vi lænsede af sted mod SØ ud mellem øerne kun med en smule forsejl. Da vi kom fri af øerne og lagde kursen mere østlig ned mod den russiske grænse, blæste det op til 20 m/sek på en plat læns, og bølgerne voksede faretruende til nogle meget høje og korte bølger, som var ubehagelige at sejle i. Vi sejlede ved siden af Jackpot, en Najad 34 fra Skovshoved. Vi tog en del billeder af Jackpot, og et af dem, som viste Jackpot i de høje bølger i fuld kontrol med rebede sejl, blev indleveret til turens fotokonkurrence og vandt en præmie.

17 Den Russiske grænse skal passeres mellem bøje 15 og 16, og samtidig skal Russian costguard kaldes over VHF på kanal 16. Det lykkedes at få kontakt, og vi blev bedt om at skifte til kanal 68, hvor vi blev udspurgt om vores position, antal personer ombord, samt bestemmelsesstedet. Vi gav de ønskede oplysninger og fik tilladelse til at fortsætte. lade slæbebåden passere. Dette lykkedes langsomt, men vi fik nogle ture, hvor alle 7 tons landede mellem bølgerne med et brag, som bestemt ikke behagede det kvindelige besætningsmedlem. Vi havde aftalt, at Trine kl skulle kalde de øvrige både for at få position og situation ombord. Nu gik det ned mod storskibsruten og Ostrov Sommers øen, som skal passeres sydom. På AISen kunne vi se, at der kom en slæbebåd med langt slæb på tværs af vores kurs. Vi prøvede at gå parallelt med slæbebåden for at få den forbi. Dette lykkedes ikke, vi blev ved med at følges østpå, og snart havde vi problemer med at komme forbi Sommer øen. Vi satte derfor maskinen og stævnede op mod søerne med blafrende forsejl, for at Det lykkedes at få fat i 11 både, som meldte alt vel ombord. Vi kunne ikke få fat i de 2 sidste både. Da vi nærmede os land og fik telefonforbindelse, tikkede en SMS ind, som meddelte at Morniz og Incognito ikke havde forladt Hapaasaari, da det blæste 19 m/ sek. ved toldstationen. De ville afvente at vinden tog af, og fortsætte næste dag. Vi fortsatte langs sejlruten mod Sankt Petersborg natten igennem, og kiggede på 17

18 vindmåleren for at se om vinden aftog som lovet, det gjorde den ikke. På reden ud for Kronstadt lå ca. 30 store skibe for anker, så her havde vi også megen glæde af AISen. Vi nærmede os hastigt Kronstads lyshav, mens det endnu var mørkt. Der er et lille hul man skal igennem for at komme ind i yderhavnen til Sankt Petersborg. Vi kunne ikke skelne det ene lys fra det andet, og surfede i de store bølger kun efter kortplotteren ind mod lyshavet, heldigvis ramte vi rigtigt og kom gennem indsejlingen i Kronstadt. Inde bag Kronstadt er det et hav på størrelse med Køge bugt, som skal passeres (15 sømil) inden man når indklarerings kajen i Sankt Petersborg. Det var aftalen at vi skulle ringe til vores russiske agent Vladimir, når vi passerede Kronstadt, således at han kunne modtage os ved emigrationen. Men da klokken var 3 om natten, da vi passerede Kronstad, ventede vi med at ringe, til vi lå ved kajen. Turen havde varet ca. 16 timer. Ved kajen lå allerede 2 danske både Mahogni og Bente P, som var i gang med indklarering. Vi blev hentet af en russisk pige fra emigrationen og bragt til et lokale med skoleborde, Kun skibets kaptajn måtte komme med. Her blev udleveret nogle papirer på russisk, som skulle udfyldes. Mens vi sad og kæmpede med papirerne, kom Vladimir og hans datter Marina til emigrationen, og så gik det nemt gennem emigration og toldbehandling. Emigration og toldbehandling tog ca. 2 timer, inden vi kunne fortsætte det sidste stykke på ca. 1 time til River Yacht Club, hvor vi blev modtaget af vore medsejlere, som havde været lidt bekymrede for os på grund af vejret. Morniz og Incognito nåede også frem næste dag i god behold. Hans Peter S/Y Trine af Hundige Rasmus 35 Vil du høre mere om Trines rejse, så mød op til klubaften d. 30. januar, hvor HP fortæller. Nytårskur 18 Vi fortsætter den dejlige tradition, og inviterer alle til et glas champagne og et stykke kransekage i klubhuset nytårsaftens dag klokken 12.00, så vi kan ønske alle vores sejlervenner et rigtig godt nytår. Vel mødt i klubhuset mandag den klokken Aktivitetsudvalget

19 Vestas verdensrekord Ud for Afrikas vestkyst i Namibia ved Walvis-bugten, har den danske vindmølleproducent Vestas i flere år jagtet en verdensrekord. Det drejer sig om, at blive det hurtigste vinddrevne fartøj til søs. Nu er det lykkedes. Her i slutningen af november måned nåede Vestas Sailrocket 2, en gennemsnitshastighed, over en 500 meter lang bane, på intet mindre end 59,23 knob, hvilket svarer til næsten 110 kilometer i timen. Topfarten blev målt til 62,53 knob! Kampen om at blive verdensmester har stået mellem en fransk trimaran, en kitesurfer og så Vestas. Lige nu er det altså Vestas, der står med sejrens palmer. Sailrocket er et mærkeligt monstrum, en lang torpedo-formet krop og en enkelt udrigger, hvorpå der er placeret en skråstillet mast og sejlrig. Der er anbragt tre foils på Sailrocket, en for hver ende af skroget, og en for enden af udriggeren. Disse foils løfter hele herligheden op over vandover-fladen under fart. Til at holde fartøjet på kursen, er der placeret et stiksværd på skroget. Et af de store problemer har været, at der på sugesiden af sværdet opstår et så stort undertryk, at vandet bogstaveligt talt kommer i kog. Det er det fænomen, der benævnes kavitation. Ved at ændre på sværdets udformning, fik man bugt med problemet. Resultatet blev en ny verdensrekord. Svend. 19

20 Stabilitet Maersk Line er i gang med at opbygge en flåde af gigantiske containerskibe, Triple E skibe. De første skibe, af en større serie, leveres i Skibet kan lastes med tyve fods containere. Størrelsen og kapaciteten er enorm, skroget har en længde på 400 meter og en bredde på 59 meter. Hvis alle disse containere skulle fragtes med jernbane, ville vognstammerne fylde 110 kilometer i længden, og hvis man stablede containerne oven på hinanden, ville stablen rage 47 kilometer op i stratosfæren. Men hvordan går det til, at en sådan kæmpe overhovedet kan flyde? Vi skal spørge salig Archimedes, men også Newton har en finger med i spillet. Sagt lidt firkantet er opdriften lig med vægten af den fortrængte væskemængde, ifølge Archimedes Lov. Hvis skibet skal kunne flyde, må opdriften, eller den opadrettede kraft, være lige præcis så stor som den nedadrettede kraft. Den nedadrettede kraft svarer til skibets samlede vægt. Newtons 3. lov siger kort og godt, at hvis aktion er lig med reaktion, så er der balance i tingene. Skibet vil altså få en dybdegang, netop så stor, at den fortrængte væskemængde vejer lige så meget som skibet med sin last. Resultanten af alle nedadrettede kræfter kan samles i en stor nedadrettet kraft, der angriber i skibets og lastens samlede tyngdepunkt, benævnt G (Gravity) på figuren. På samme måde samles alle opadrettede kræfter i tyngdepunktet for den fortrængte væskemængde, benævnt B (Buoyancy) på figuren. Hvordan går det så, når skibet er ude i høj sø, og bølgerne tårner sig op? Vil sådant 20

21 et megalæs ikke bare vælte over og kæntre? Det er jo oven i købet således, at tyngdepunktet er beliggende ovenover opdriftscentret, hvilket betyder, at hele foretagendet faktisk befinder sig i ustabil ligevægt. skroget tilbage i lodret position. Et moment er defineret som to parallelle, lige store, og modsatrettede kræfter. Størrelsen på momentet er lig med kraft multipliceret med momentarm. Svaret på spørgsmålet er nej, og hvorfor nu det? Skroget vil rulle omkring længdeaksen og således foretage en vinkelændring. (At selv et stort skib ruller fra side til side i høj sø, kender vi vist alle sammen til.) Idet den ene side af skroget dykker ned i dybet, sker der samtidigt det, at opdriftscentret flytter sig. På figuren flytter opdriftscentret sig fra punkt B udad til en ny position i punkt B1. Det betyder, at B og G ikke længere er placeret i det samme lodrette plan. Der er nu en afstand - en momentarm - mellem opdriftskraften og tyngdekraften. På figuren er afstanden lig med længden af liniestykket mellem G og Z. Der er nu opstået et oprettende moment, der søger at bringe Jo dybere skroget hælder over, desto længere flytter opdriftscentret sig ud mod skrogsiden, hvorved moment-armen bliver længere. Det oprettende moment vil således forøges, og skroget vil rette sig op. Der er altså tale om det fænomen, der benævnes skrogstabilitet. På et stort fragtskib har skroget et næsten rektangulært tværsnit, der kun snævres ind for og agter. Denne skrogform giver den største stabilitet og lasteevne. Altså, vi kan konstatere, megalæsset er virkeligt stabilt. Svend. 21

22 Aktivitetskalender december Klokken 12 ønsker vi hinanden godt nytår med et glas i klubhuset januar Gåturen langs stranden fortsætter. Man mødes på parkeringspladsen kl januar IT kursus i skolestuen kl januar Hans Peter fortæller om Trines tur til St. Petersborg. Kl i klubhuset 3. februar Fiske/fælles frokost. Kl februar John Flarup fortæller om søkort og I-pad Kl i klubhuset, se side 7 6. marts Kenn fortæller om Anakondas tur til Caribien. Kl i klubhuset, se side 7 22.marts SHS generalforsamling. Vi ønsker vore læsere og annoncører en Glædelig Jul og et Godt Nytår Redaktionen 22

23 Infoudvalg: (ansv. red.) Ib Leif Christiansen Tlf (webmaster) Jørgen Lind Tlf Louis Svane Tlf Svend Röttig Tlf John Flarup Tlf Sejladsudvalg: Jørgen Lind Tlf Steen Jørgensen Tlf Klubhusudvalg Svend Röttig Tlf Trivsel: Hans Kofoed Tlf John Flarup Tlf Idrætsunion: Marianne Pedersen Tlf Standerudvalg: Yvonne Lundgreen Tlf Aktivitetsudvalg: (Formand) Marianne Pedersen Tlf med flere (ad hoc) Havnebestyrelse: Kjeld Pico Larsen (for SHS) Tlf (Suppleant) John Flarup (SHS) Tlf SHS s hjemmeside: Søforklaring s mail: SHS s meninger udtrykkes i lederne. De individuelle artikler og kommentarer er ikke nødvendigvis udtryk for SHS s synspunkter. Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse

24

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Skudehavnsnyt. Marts 2013 Nr. 131. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Marts 2013 Nr. 131. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Marts 2013 Nr. 131 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Broerne repereres. Foto Karin Meulengrath Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

360 Grader 1. januar 2015 Blad nr. 120. Vi ønsker alle et rigtig god nytår.

360 Grader 1. januar 2015 Blad nr. 120. Vi ønsker alle et rigtig god nytår. 360 Grader 1. januar 2015 Blad nr. 120 Vi ønsker alle et rigtig god nytår. 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Se det er en havn, der vil nytår Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4 Formanden fortsat

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 8 Januar 2004 Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 7 December 2002 rigtig mange kom sejlende til. Vi FORMANDEN HAR havde vejret med os, hvilket gav os en pragtfuld grillaften ned

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2016 42. ÅRGANG. Godt Nytår. Svømning den 24. januar og den 28. februar er aflyst. Husk foredrag torsdag den 28. januar kl.

NR. 1 FEBRUAR 2016 42. ÅRGANG. Godt Nytår. Svømning den 24. januar og den 28. februar er aflyst. Husk foredrag torsdag den 28. januar kl. NR. 1 FEBRUAR 2016 42. ÅRGANG Godt Nytår Svømning den 24. januar og den 28. februar er aflyst. Husk foredrag torsdag den 28. januar kl. 19 med Bent Damsbo. Se side 6. Formand (G 17) Materialeudvalget (E

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2016 i SPANIEN. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.19/3-26/3 2016.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 Lørdag 7. Lørdag 18. Lørdag 25. KLUBKALENDER JANUAR 2017 Nytårskur. kl. 14-16 i klubhuset. FEBRUAR 2017 Bestyrelsesmøde. MARTS 2017

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere