MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 December 2012 SØFORKLARING Glædelig Jul MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Formand: Marianne Pedersen Tlf Vor Frue Hovedg Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf Spjeldager Tåstrup Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf Engrøjel Greve Best.mdl.: Svend Röttig Tlf Ahornvej Karlslunde Best.mdl.: John Flarup Tlf Knuds Alle Lyngby Suppleant: Bente Henriksen Tlf Suppleant: Yvonne Lundgreen Tlf Revisor: Jørgen Løvendahl Tlf Revisor: Inger Lind Tlf Suppleant: Hans Otto Thøgersen Tlf Havnekontoret: Havnefogeden har kontortid: mandag til fredag kl , samt onsdag kl i perioden 1/4 til 30/9. Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.: Henvendelse til Tlf / havnekontoret i kontortiden Klubhuset: Hundige Havnevej 2, 2670 Greve. Køkkenet: Lis Villadsen Tlf S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist Tlf SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand. Trykt i 150 eksemplarer. Fila Offset Aps.

3 Formanden har ordet Klubben fik afholdt den årlige afriggerfest, hvor 28 nye som gamle medlemmer af klubben hyggede sig med dejligt samvær, skøn mad, sang og musik i flere timer. Tak for en hyggelig aften! Vi går nu vinteren i møde, hvor der for nuværende er fire klubarrangementer; den til ønsket om godt nytår, den 3. februar til fællesfrokost, den 13. februar til nyt om søkort og den 6.marts om en sejltur til Caribien. Disse arrangementer kan du læse om andet sted i bladet også. Så blev det igen efterår. Bådene kom på land, de blev tømt, vasket, dækket til og ordnet efter alle kunstens regler, så de kan klare hvad som helst, der måtte komme af dårligt, som godt vejr de næste 6 7 måneder. Med håbet om at se rigtig mange til vinterens arrangementer vil jeg ønske alle medlemmer af SHS, samt jeres familier en rigtig dejlig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. De bedste hilsner Marianne Velkommen til nye medlemmer Et stort velkommen i klubben SHS skal lyde til Jacob Rasmussen, Erik Lykkeberg og Jørgen Vestergaard. Vi håber at se jer på klubmøder, på havnen, på båden og håber, I må få meget glæde af at være med i SHS. Vel mødt! På klubbens vegne Marianne Deadline for stof til næste blad 4. februar

4 Registrering på hjemmesiden Vi har tidligere opfordret vore medlemmer til at registrere sig på vores hjemmeside. Fordelen er, at man får adgang til et privat SHS forum med mulighed for bl.a. at skrive indlæg og lægge billeder ind. Det giver også mulighed for, at man automatisk kan modtage en nyhedsmail, når hjemmesiden opdateres. For det første skal man være klar over, at selv om man har været registreret på den gamle hjemmeside, er det nødvendigt at registrere sig igen på den ny (den blev åbnet i foråret 2012) Og hvordan gør man så. De enkelte punkter svarer til pilene på de 2 figurer. 1. Tryk på Registrer, fig I det nye vindue, der åbnes, udfyldes de stjernemarkerede felter, vælg selv brugernavn og adgangskode, fig I boksen Captcha føres den lille firkant fra venstre til højre med musen. Så er Unlocked markeret. 4. Til sidst trykkes på Registrer 5. Når man efterfølgende vil logge ind på hjemmesiden skrives brugernavn her, fig Adgangskoden skrives her 7. Tryk på knappen Log på 4 Fig Fig. 2 4

5 Klubhuset bliver (måske) lidt grønnere Trivsel er i færd med at undersøge, om der kan spares på el- regningen til klubhuset. Det er som bekendt sådan, at al opvarmning af klubhuset foregår ved hjælp af el, og det er bare hunde dyrt. Vi skal regne med et årligt el- forbrug på kr, selvfølgelig afhængig af, hvor hård vinteren bliver. I det nævnte beløb indgår ikke opvarmning af køkken og det lille lokale (Slyngelstuen). Her er det Lis, vores madmor, der står for regningen. del at spare. Der er blevet opsat en bimåler på el-tavlen således, at vi direkte kan aflæse forbruget i de to rum. Når vinteren er gået, vil Trivsel så afgøre, om det kan svare sig at investere. Svend. Trivsel har nu modtaget tre tilbud på installation af varmepumper til de to toiletog baderum. En Luft til luft varmepumpe yder populært sagt 3 til 4 gange så meget energi, som den selv forbruger. (Keine Hexerei!) Vi skal regne med, at hele herligheden kommer til at koste i omegnen af kr Vi har en mistanke om, at især disse to rum sluger en masse strøm og, at der er en Eksempel på montage af en varmepumpe Fælles-fiskefrokost Traditionen tro holder vi fælles fiskefrokost i januar. Har du selv fanget fisk, du synes vi skal smage, eller har supermarkedet et eller andet, du vil dele med andre, så er chancen her nu. Tidligere var denne frokost tilegnet drengenes fisketur til Hven i oktober, men dette efterår var der kraftigt mandefald, så vi kan vist ikke forlange så meget fra dem i år. Men frokost skal vi da have alligevel. 5 Mød derfor op i klubhuset søndag den 3. februar klokken med en ret, fisk eller andet, til to til den fælles buffet. Husk også selv at medbringe service, drikkevarer, kaffe,.... PPV Marianne

6 Forslag til ændret organisation på Mågen Det har længe rumlet med ideer om at få de organisatoriske forhold på Havneø Mågen forenklet. Som det er nu, har vi både et Ø-udvalg og ved siden af det, har vi også I/S Trivsel. Ø-udvalget er den del af Hundige Havns bestyrelse, der har hjemme på Havneø Mågen. Der findes tilsvarende et Ø-udvalg på Havneø Hejren. Disse to Ø-udvalg danner tilsammen Hundige Havns bestyrelse. Og så er der altså også Trivsel. I/S Trivsel er et fifty-fifty partnerskab mellem SHS og HBK, der i fællesskab ejer og driver klubhuset, herunder også kantinen. Klubhuset er beliggende på en selvstændig udmatrikuleret grund på havneøen. Der eksisterer en samarbejds-aftale mellem SHS og HBK, der detaljeret beskriver, hvorledes forvaltningen af klubhuset skal finde sted. Der er nu fremlagt et forslag om, at et selvstændigt Trivsel nedlægges, og dets opgaver overgår til Ø-udvalget. Begrundelsen kan du finde i næste udgave af Søforklaring. Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra begge klubber, og det har været forelagt begge klubbestyrelser og Trivsel på et fællesmøde, den 9. oktober. Her blev forslaget gennemgået og godkendt. Den videre procedure er den, at forslaget skal fremlægges og godkendes på de to klubbers kommende generalforsamlinger i foråret Da der højst sandsynligt ikke kan opnås de fornødne antal stemmer til at træffe kvalificerede beslutninger, må der efterfølgende indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger i klubberne. Hvis der så her er tilslutning til forslaget, kan nyordningen træde i kraft. I praksis kan det vel ske efter sommerferien Svend 6

7 Klubaftener Onsdag den 13. februar vil John Flarup komme og fortælle os om søkort og ipad om de fortræffeligheder, der kan komme ud af denne kombination. Vi starter klokken og slutter ved 21-tiden. Onsdag den 6. marts vil Kenn komme og fortælle om sin fantastiske tur med Anakonda til Caribien. Kom og hør og se, hvad du går glip af, når du ikke begiver dig ud på sådan en tur. Denne aften starter vi også klokken og slutter ved 21- tiden, eller når fortælling og spørgelyst er udtømt. Café Mågen har sikkert ikke åbent disse to aftener, så medbring selv lidt at varme jer på. Vel mødt begge aftener Puv. Marianne 7

8 Mødereferater I/S Trivsel Udvalgsmøde nr september 2012 Mødedeltagere: John Bo Christensen, formand, HBK Gunhild Hansen, HBK Torben Simonsen, HBK Hans Kofoed, kasserer, SHS Svend Röttig, SHS referent Forrige referat Godkendt. Varmepumper i klubhuset Toiletterne Svend fremlagde skriftligt tilbud fra Mølbak VVS & Varmeteknik A/S, på levering, installation, herunder el-installation og montage af luft-til luft varmepumper til opvarmning af de to toiletrum: 2 stk. Mitsubishi Varmepumper, kapacitet pr. pumpe 3,2 kw (10 Amp.). Pris i alt, kr incl. moms Fællesrummene Supplerende tilbud på opvarmning af de to store fællesrum 2. stk. Mitsubishi varmepumper. Kapacitet pr. pumpe 6.0 kw (16 Amp.) Pris i alt kr incl. moms Samlet tilbud Pris i alt kr incl. moms Svend indhenter supplerende tilbud Regnskab Hans fremlagde regnskab pr. 30. september: Resultat af drift, kr , hvilket er ca. Kr bedre end budgettet. Regnskabet balancerer på ca. kr Regnskabet blev enstemmigt godkendt Forpagtningsaftale vedrørende køkkenet På forrige møde behandlede Trivsel indholdet af forpagtningsaftalen, og foreslog mindre 8

9 ændringer i denne. Disse forelægges til behandling på det kommende fællesmøde mellem klubbestyrelserne og Trivsel, 9. oktober, samtidig med at Trivsel foreslår, at kontrakten forlænges. Øvrige emner John Bo foranlediger, af urinalerne på herretoilettet renses og rengøres John Bo foranlediger, at alle rengøringsmidler for fremtiden oplagres aflåst på det gamle havnekontor. Der har til dato være et reelt forbrug af rengøringsmidler på ca. kr , hvilket Trivsel finder er stort. Endvidere indhentes der tilbud på elektriske hånd-tørrere til de to toiletter Torben foranlediger, at vinduet til herretoilettet skrues fast i lukket tilstand Næste møde Fællesmøde i klubhuset, tirsdag, den 9. oktober, kl Svend Röttig, referent. 9

10 SHS Infomøde 27. november 2012 (hos Ib) Deltagere: Ib, Svend, John og Jørgen Referent: Jørgen 1. Evaluering af sidste nummer. Ingen kritiske kommentarer 2. Stof til næste nr. Billede til forsiden. Jørgen har kreeret et juleskib, godkendt Marianne har sendt Formanden har ordet og Nye medlemmer, m.m. Svend har sendt 3 artikler Ib har skrevet om afriggerfest Jørgen skriver om Hyggekap med samlet resultatliste HP har beretning fra sejlturen til St. Petersborg flere billeder efterlyses Referat fra Trivsel efterlyses - Svend 3. Kalender Der er planlagt flere klubaftener i vinterens løb, se kalender. Der mangler dato for Fiske/fællesfrokost Ib Dato for et muligt foredrag af HP om St. Petersborg turen - Ib Det foreslås at genoptage IT kurset fra sidste år. Første gang 15. januar 2013 Hans Kofoed kontaktes om muligt besøg på Diesel House - Svend 4. Diverse På hjemmesiden er der lagt et link ind til en video fra klubbens 25 års jubilæum Der skal fortsat arbejdes med hjemmesidens forside, som skal gøres mere brugerforståelig. 5. Næste møde: Næste møde er den 11. februar 2013, kl hos Svend. Nye datoer for bladudgivelse i 2013 blev aftalt.. Blad Deadline Info møde Blad udsendes

11 Bådpladser på Mågen På Mågen findes der 10 bådebroer med 330 bådpladser i forskellige størrelser. Bådpladser måles i længde og bredde betegnet som max bådmål, hvilket betyder at de angivne mål er bådens maksimum mål, på den måde er der mindst 50 cm for og agter samt mindst 10 cm i hver side, således at båden kan ligge frit i forhold til bro og andre både. Vanddybden varierer på de forskellige pladser, hvilket har stor betydning, når man skal finde plads til en sejlbåd eller til en motorbåd. Bådpladser kan købes eller lejes, i begge tilfælde skal man være medlem af en af de to klubber på havneøen. Når man køber eller er helårslejer er det det inkl. landplads Ved køb skal man betale havneafgift, i øjeblikket er havneafgiften 3500,00 kr. om året. Ved køb på havnekontoret er priserne som anført nedenfor, bådpladser kan også handles privat. Ved privat handel aftales prisen mellem sælger og køber, overdragelsen af kontrakten skal ske på havnekontoret, ved udfærdigelse af kontrakt betales et mindre administrationsgebyr til havnekontoret. Bådpladsen kan sælges privat eller opsiges til udløbet af et kalenderår, når man har opsagt sin bådplads, betaler man ikke havneafgift, til gengæld kan havneøen udleje pladsen. Ved leje skal man, ved indgåelse af lejekontrakt betale et depositum svarende til 3 måneders leje. Udfærdigelse af lejekontrakt finder sted på havnekontoret I øjeblikket er der enkelte ledige pladser af typerne A, B, C, E og K Kjeld Ø-udvalget Max bådmål Type Købspris Lejepris pr. år 6 x 2,55 A kr kr. 7 x 2,75 B kr kr. 8 x 2,80 C+D kr kr. 9 x 2,80 E kr kr. 11 x 3,40 K+L kr kr. 9 x 3,80 Y kr kr. 11 x 5,30 Z kr kr. 11 x 4,00 ZL kr. xx.xxxx 11 x 3,80 Æ kr kr. 13 x 3,80 Ø kr kr. 15 x 4,30 Å kr kr. 10 x 3,50 ÅÅ , kr. xx.xxxx 11

12 12

13 13

14 Hyggekap Afslutningen på årets Hyggekap blev omtalt i oktober nummeret af Søforklaring. Den samlede resultatliste forelå ikke på daværende tidspunkt og bringes her. En lettere læsbar udgave samt de enkelte sejlads resultater kan ses på hjemmesiden: index.php/aktiveter/kapsejlads Set i mågeperspektiv Så er det atter jul 14 Herfra kan jeg se julemanden

15 Afriggerfest 2012 Så blev der nok engang fest, den 33. afriggerfest, ja en rigtig flot en. Der var både mange deltagere og en god stemning. Marianne strøg standeren, mens solen forsvandt i en tågedis. Efter at have sunget nedhalersangen skyndte vi os ind i varmen i klubhuset, hvor vi fik os et glas hvidvin. Lis, fra Café Mågen, havde dækket bord og kreeret en 3 retters menu. Forretten bestod af en tallerken med 2 lakseruller, lidt fersk røget laks, tunmousse pyntet med kaviar arrangeret på et grønt salatblad dertil flute. Hovedretten var oksesteg med flødekartofler, broccoli salat samt blandet grøn salat. Desserten bestod af ost og dertil frisk frugtsalat. Lis fik fortjent en stående applaus og tak for den lækre menu. Så skulle stemmebåndene røres, og vi fik musikalsk støtte fra Michael med sin harmonika, hvilket fik stemningen et ekstra step opad. Det store lotteri med gavekort til Tempo Både og vognmanden Kenneth er altid spændende. Det hele var suppleret med slikposer og chokolade, som altid gør lykke. Det blev en rigtig god aften, hvor vi havde fornøjelse af også at hilse på nye medlemmer, som fik en særlig velkomst af formanden. Alt i alt en rigtig fin fest. Ib 15

16 HP i stormvejr I kuling fra Haapasaari til Sankt Petersborg. Trine ankom til sidste stop før Rusland, den finske ø Haapasaari ved daggry den 14. juli, efter en fin sejlads på ca. 96 sømil fra Tallinn. Vi var 10 både, som udgjorde bagtroppen af turen, da vi var blevet et par ekstra dage i Tallinn. Vi havde sejlet med små sejl om natten for at afpasse indsejlingen i den finske skærgård til Haapasaari til det var blevet lyst. Ved ankomsten så vi en del både forlade Haapasaari med kurs mod øst mod Sankt Petersborg, sikkert nogle af de andre danske turdeltagere. Da vi var kommet igennem den meget smalle passage ind til det beskyttede bassin mødte vi Bianca fra Svanemøllen, som netop lagde fra mod Sankt Petersborg, vi overtog pladsen, og lagde os til at sove. Det var planen at sejle videre mod Sankt Petersborg søndag den 15. juli om eftermiddagen. Afsejlingen skal afpasses således, at vi ankommer til indklareringskajen i Sankt Petersborg om morgenen, så det er en natsejlads på ca. 100 sømil. Det er ikke tilladt at gå i land i Finland eller i Rusland på vejen ind til Sankt Petersborg. Om søndagen sagde vejrudsigten vind fra SØ 10 m/sek. Dvs. lige imod, så vi besluttede at blive til næste dag, hvor der var varslet vinddrejning til vest, godt nok lidt tiltagende. Mandag den 16. var vinden rigtig nok gået 16 i vest, der var lovet op til 15 m/sek. i den sydlige del af finske bugt, lidt mindre nordpå hvor vi var, men aftagende. Dette blev også bekræftet på toldstationen, så vi besluttede at sejle. Vi var nu 13 både, idet 3 både som var sejlet til Kotka på fastlandet havde meldt deres ankomst, da det ikke er muligt at udklarere der. Vi startede omkring middag, med at de første både sejlede over til toldstationen for pas- og toldkontrol og stempling af crewlister. Der kan kun ligge 3-4 både ved kajen ad gangen. Allerede da vi stak stævnen ud fra den lune lagune, mærkede vi, at det blæste kraftigt. Da vi kom over til toldkajen var der ikke plads til os, så vi måtte cirkle rundt indtil Frigg lagde fra. Vi fik hurtigt klaret formaliteterne på toldkontoret, og kom afsted. Vi gav besked over radioen til de 2 sidste både-morniz og Incognity om, at der var fri bane ved toldkajen. Vi lænsede af sted mod SØ ud mellem øerne kun med en smule forsejl. Da vi kom fri af øerne og lagde kursen mere østlig ned mod den russiske grænse, blæste det op til 20 m/sek på en plat læns, og bølgerne voksede faretruende til nogle meget høje og korte bølger, som var ubehagelige at sejle i. Vi sejlede ved siden af Jackpot, en Najad 34 fra Skovshoved. Vi tog en del billeder af Jackpot, og et af dem, som viste Jackpot i de høje bølger i fuld kontrol med rebede sejl, blev indleveret til turens fotokonkurrence og vandt en præmie.

17 Den Russiske grænse skal passeres mellem bøje 15 og 16, og samtidig skal Russian costguard kaldes over VHF på kanal 16. Det lykkedes at få kontakt, og vi blev bedt om at skifte til kanal 68, hvor vi blev udspurgt om vores position, antal personer ombord, samt bestemmelsesstedet. Vi gav de ønskede oplysninger og fik tilladelse til at fortsætte. lade slæbebåden passere. Dette lykkedes langsomt, men vi fik nogle ture, hvor alle 7 tons landede mellem bølgerne med et brag, som bestemt ikke behagede det kvindelige besætningsmedlem. Vi havde aftalt, at Trine kl skulle kalde de øvrige både for at få position og situation ombord. Nu gik det ned mod storskibsruten og Ostrov Sommers øen, som skal passeres sydom. På AISen kunne vi se, at der kom en slæbebåd med langt slæb på tværs af vores kurs. Vi prøvede at gå parallelt med slæbebåden for at få den forbi. Dette lykkedes ikke, vi blev ved med at følges østpå, og snart havde vi problemer med at komme forbi Sommer øen. Vi satte derfor maskinen og stævnede op mod søerne med blafrende forsejl, for at Det lykkedes at få fat i 11 både, som meldte alt vel ombord. Vi kunne ikke få fat i de 2 sidste både. Da vi nærmede os land og fik telefonforbindelse, tikkede en SMS ind, som meddelte at Morniz og Incognito ikke havde forladt Hapaasaari, da det blæste 19 m/ sek. ved toldstationen. De ville afvente at vinden tog af, og fortsætte næste dag. Vi fortsatte langs sejlruten mod Sankt Petersborg natten igennem, og kiggede på 17

18 vindmåleren for at se om vinden aftog som lovet, det gjorde den ikke. På reden ud for Kronstadt lå ca. 30 store skibe for anker, så her havde vi også megen glæde af AISen. Vi nærmede os hastigt Kronstads lyshav, mens det endnu var mørkt. Der er et lille hul man skal igennem for at komme ind i yderhavnen til Sankt Petersborg. Vi kunne ikke skelne det ene lys fra det andet, og surfede i de store bølger kun efter kortplotteren ind mod lyshavet, heldigvis ramte vi rigtigt og kom gennem indsejlingen i Kronstadt. Inde bag Kronstadt er det et hav på størrelse med Køge bugt, som skal passeres (15 sømil) inden man når indklarerings kajen i Sankt Petersborg. Det var aftalen at vi skulle ringe til vores russiske agent Vladimir, når vi passerede Kronstadt, således at han kunne modtage os ved emigrationen. Men da klokken var 3 om natten, da vi passerede Kronstad, ventede vi med at ringe, til vi lå ved kajen. Turen havde varet ca. 16 timer. Ved kajen lå allerede 2 danske både Mahogni og Bente P, som var i gang med indklarering. Vi blev hentet af en russisk pige fra emigrationen og bragt til et lokale med skoleborde, Kun skibets kaptajn måtte komme med. Her blev udleveret nogle papirer på russisk, som skulle udfyldes. Mens vi sad og kæmpede med papirerne, kom Vladimir og hans datter Marina til emigrationen, og så gik det nemt gennem emigration og toldbehandling. Emigration og toldbehandling tog ca. 2 timer, inden vi kunne fortsætte det sidste stykke på ca. 1 time til River Yacht Club, hvor vi blev modtaget af vore medsejlere, som havde været lidt bekymrede for os på grund af vejret. Morniz og Incognito nåede også frem næste dag i god behold. Hans Peter S/Y Trine af Hundige Rasmus 35 Vil du høre mere om Trines rejse, så mød op til klubaften d. 30. januar, hvor HP fortæller. Nytårskur 18 Vi fortsætter den dejlige tradition, og inviterer alle til et glas champagne og et stykke kransekage i klubhuset nytårsaftens dag klokken 12.00, så vi kan ønske alle vores sejlervenner et rigtig godt nytår. Vel mødt i klubhuset mandag den klokken Aktivitetsudvalget

19 Vestas verdensrekord Ud for Afrikas vestkyst i Namibia ved Walvis-bugten, har den danske vindmølleproducent Vestas i flere år jagtet en verdensrekord. Det drejer sig om, at blive det hurtigste vinddrevne fartøj til søs. Nu er det lykkedes. Her i slutningen af november måned nåede Vestas Sailrocket 2, en gennemsnitshastighed, over en 500 meter lang bane, på intet mindre end 59,23 knob, hvilket svarer til næsten 110 kilometer i timen. Topfarten blev målt til 62,53 knob! Kampen om at blive verdensmester har stået mellem en fransk trimaran, en kitesurfer og så Vestas. Lige nu er det altså Vestas, der står med sejrens palmer. Sailrocket er et mærkeligt monstrum, en lang torpedo-formet krop og en enkelt udrigger, hvorpå der er placeret en skråstillet mast og sejlrig. Der er anbragt tre foils på Sailrocket, en for hver ende af skroget, og en for enden af udriggeren. Disse foils løfter hele herligheden op over vandover-fladen under fart. Til at holde fartøjet på kursen, er der placeret et stiksværd på skroget. Et af de store problemer har været, at der på sugesiden af sværdet opstår et så stort undertryk, at vandet bogstaveligt talt kommer i kog. Det er det fænomen, der benævnes kavitation. Ved at ændre på sværdets udformning, fik man bugt med problemet. Resultatet blev en ny verdensrekord. Svend. 19

20 Stabilitet Maersk Line er i gang med at opbygge en flåde af gigantiske containerskibe, Triple E skibe. De første skibe, af en større serie, leveres i Skibet kan lastes med tyve fods containere. Størrelsen og kapaciteten er enorm, skroget har en længde på 400 meter og en bredde på 59 meter. Hvis alle disse containere skulle fragtes med jernbane, ville vognstammerne fylde 110 kilometer i længden, og hvis man stablede containerne oven på hinanden, ville stablen rage 47 kilometer op i stratosfæren. Men hvordan går det til, at en sådan kæmpe overhovedet kan flyde? Vi skal spørge salig Archimedes, men også Newton har en finger med i spillet. Sagt lidt firkantet er opdriften lig med vægten af den fortrængte væskemængde, ifølge Archimedes Lov. Hvis skibet skal kunne flyde, må opdriften, eller den opadrettede kraft, være lige præcis så stor som den nedadrettede kraft. Den nedadrettede kraft svarer til skibets samlede vægt. Newtons 3. lov siger kort og godt, at hvis aktion er lig med reaktion, så er der balance i tingene. Skibet vil altså få en dybdegang, netop så stor, at den fortrængte væskemængde vejer lige så meget som skibet med sin last. Resultanten af alle nedadrettede kræfter kan samles i en stor nedadrettet kraft, der angriber i skibets og lastens samlede tyngdepunkt, benævnt G (Gravity) på figuren. På samme måde samles alle opadrettede kræfter i tyngdepunktet for den fortrængte væskemængde, benævnt B (Buoyancy) på figuren. Hvordan går det så, når skibet er ude i høj sø, og bølgerne tårner sig op? Vil sådant 20

21 et megalæs ikke bare vælte over og kæntre? Det er jo oven i købet således, at tyngdepunktet er beliggende ovenover opdriftscentret, hvilket betyder, at hele foretagendet faktisk befinder sig i ustabil ligevægt. skroget tilbage i lodret position. Et moment er defineret som to parallelle, lige store, og modsatrettede kræfter. Størrelsen på momentet er lig med kraft multipliceret med momentarm. Svaret på spørgsmålet er nej, og hvorfor nu det? Skroget vil rulle omkring længdeaksen og således foretage en vinkelændring. (At selv et stort skib ruller fra side til side i høj sø, kender vi vist alle sammen til.) Idet den ene side af skroget dykker ned i dybet, sker der samtidigt det, at opdriftscentret flytter sig. På figuren flytter opdriftscentret sig fra punkt B udad til en ny position i punkt B1. Det betyder, at B og G ikke længere er placeret i det samme lodrette plan. Der er nu en afstand - en momentarm - mellem opdriftskraften og tyngdekraften. På figuren er afstanden lig med længden af liniestykket mellem G og Z. Der er nu opstået et oprettende moment, der søger at bringe Jo dybere skroget hælder over, desto længere flytter opdriftscentret sig ud mod skrogsiden, hvorved moment-armen bliver længere. Det oprettende moment vil således forøges, og skroget vil rette sig op. Der er altså tale om det fænomen, der benævnes skrogstabilitet. På et stort fragtskib har skroget et næsten rektangulært tværsnit, der kun snævres ind for og agter. Denne skrogform giver den største stabilitet og lasteevne. Altså, vi kan konstatere, megalæsset er virkeligt stabilt. Svend. 21

22 Aktivitetskalender december Klokken 12 ønsker vi hinanden godt nytår med et glas i klubhuset januar Gåturen langs stranden fortsætter. Man mødes på parkeringspladsen kl januar IT kursus i skolestuen kl januar Hans Peter fortæller om Trines tur til St. Petersborg. Kl i klubhuset 3. februar Fiske/fælles frokost. Kl februar John Flarup fortæller om søkort og I-pad Kl i klubhuset, se side 7 6. marts Kenn fortæller om Anakondas tur til Caribien. Kl i klubhuset, se side 7 22.marts SHS generalforsamling. Vi ønsker vore læsere og annoncører en Glædelig Jul og et Godt Nytår Redaktionen 22

23 Infoudvalg: (ansv. red.) Ib Leif Christiansen Tlf (webmaster) Jørgen Lind Tlf Louis Svane Tlf Svend Röttig Tlf John Flarup Tlf Sejladsudvalg: Jørgen Lind Tlf Steen Jørgensen Tlf Klubhusudvalg Svend Röttig Tlf Trivsel: Hans Kofoed Tlf John Flarup Tlf Idrætsunion: Marianne Pedersen Tlf Standerudvalg: Yvonne Lundgreen Tlf Aktivitetsudvalg: (Formand) Marianne Pedersen Tlf med flere (ad hoc) Havnebestyrelse: Kjeld Pico Larsen (for SHS) Tlf (Suppleant) John Flarup (SHS) Tlf SHS s hjemmeside: Søforklaring s mail: SHS s meninger udtrykkes i lederne. De individuelle artikler og kommentarer er ikke nødvendigvis udtryk for SHS s synspunkter. Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse

24

Oktober 2012 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Oktober 2012 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Oktober 2012 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2013 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

December 2010 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

December 2010 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND December 2010 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Steen Jørgensen Tlf. 43 71 06 60 Spjeldager

Læs mere

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Maj 2008 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf. 43 62 78 57 Kratager 8 2620

Læs mere

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2010 SØFORKLARING SHS SHS Generalforsamling MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2008 SØFORKLARING Generalforsamling!! MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Formand: Marianne Pedersen Tlf. 46 37 18 62 Vor Frue Hovedg. 54 4000 Roskilde Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf. 43

Læs mere

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Februar 2015 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Sejlklubben Hundige Strand (SHS) Hundige Strandvej 2, 2670 Greve www.sejlklubbenhundigestrand.dk Havnekontor Havnefogeden 43 90 67 59

Læs mere

Bådoptagning efteråret 2006

Bådoptagning efteråret 2006 F O R M A N D E N Bådoptagning efteråret 2006 Havnekontoret meddeler, at der bliver bådoptagning på følgende datoer: 6., 13., 18., 20., 25., 27., og 28. oktober, samt 3., 10., 17., 18. og 24. november.

Læs mere

Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander

Den kommende sommer/sejlsæson bliver helt sikkert bedre end sidste år, er jeg sikker på. Peter B. Klubstander Formanden har ordet: Kære sejlerpiger-og drenge. Tiden er inde til, at vi snart skal ses til vores kommende generalforsamling. Jeg håber på stort fremmøde også af de i tidens løb indmeldte nye SHS-medlemmer.

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Kære medlemmer D er er nu gået 9 måneder siden den sidste generalforsamling, og i dette nummer af Vind & Vejr er der en indkaldelse til generalforsamlingen i

Læs mere

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg.

Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 4, december 2009, 29. årg. Fra formandens beretning på generalforsamlingen 22. november 2009: Den 23. september 2009 fik klubben et flot tilbud fra de nye ejere Kim

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Januar 1-2008

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Januar 1-2008 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Januar 1-2008 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 36 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

Bådoptagning 2005. FORMANDEN HAR ORDET: Kære sejlerpiger- og drenge.

Bådoptagning 2005. FORMANDEN HAR ORDET: Kære sejlerpiger- og drenge. FORMANDEN HAR ORDET: Kære sejlerpiger- og drenge. Så er SHS 25 års jubilæum godt overstået.. Herefter var det Strandparkens tur til at fejre 25 år. Der har været et godt samarbejde mellem SHS og HBK i

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Kapsejladser 2009. Pinseturen 2009. Billede konkurrence Læs mere side 18. Selvoppustelige redningsveste..., Virker de?...

Kapsejladser 2009. Pinseturen 2009. Billede konkurrence Læs mere side 18. Selvoppustelige redningsveste..., Virker de?... NR 3 MAJ 2009 WWW.SEJLKLUBBENKBH.DK Kapsejladser 2009 Læs mere side 29 Billede konkurrence Læs mere side 18 Pinseturen 2009 Læs mere side 11 Selvoppustelige redningsveste..., Virker de?... Læs mere side

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling den 26. februar. Januar 1-2013

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling den 26. februar. Januar 1-2013 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Januar 1-2013 Husk generalforsamling den 26. februar Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

Dæmningen Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 3, oktober 2015-35. årgang

Dæmningen Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 3, oktober 2015-35. årgang Dæmningen Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 3, oktober 2015-35. årgang Jim Hansens Westerly GK 34 under genopbygning: 12-15 Foto: Palle Tørnqvist Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby L 4800 Nykøbing F.

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR MEDLEMSBLAD FOR FAABORG SEJLKLUB 3 32. Årg. December 2009 - Marts 2010 Så kom bådene på land. Halv-vinds fotograf Bent Kruse vil gerne fra stuevinduet kunne holde øje med det kære skiv i den mørke vinter.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Juli 2010 60. årgang SØSPORT

Juli 2010 60. årgang SØSPORT 5 Juli 2010 60. årgang SØSPORT Næstved Kajak- og Canoklub Næstved Roklub Næstved Sejlklub Tlf. 5537 0413 Bil 2145 6358 DiBa er Danmarks ældste bank! Vi skal nok passe godt på dine penge... bank bolig forsikring

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere