Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012"

Transkript

1 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 212 Maj 212 Svarprocent: % (38 besvarelser ud af 51 mulige) Skolerapport

2 Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan skaber du bedre Trivsel? af overordnede områder (indsatsparametre), Effekten på Trivsel, Overordnet prioriteringskort Specifikke spørgsmål under hvert område Lærere & Pædagoger, Undervisning, Fysiske rammer & Materialer, Socialt miljø Tema/ Baggrundsresultater Resultater fordelt på køn, alder, skole og uddannelse 18 Tabeller og Appendiks Resultater for uddannelserne på skolen i tabelform og metodesider 21 Forord Formål Et dialogværktøj Resultater i rapporten Denne rapport belyser trivsel på og de skoler, som medvirker i Specialundervisningsnetværket og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet. De overordnede formål med denne rapport er at støtte skolerne i Specialundervisningsnetværket i: at sikre, at ressourcer anvendes effektivt på skolerne at sikre, at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende at skabe dialog og læring på tværs af områder decentralt i organisationen omkring det løbende forbedringsarbejde. Analyserne indeholdt i rapporterne hjælper skolerne i dialogen omkring: early warning dvs. har vi et problem? at identificere ændringer i elevers og studerendes opfattelser dvs. gør vi det rigtige? at identificere de faktorer, der BETYDER noget for elevers trivsel dvs. hvordan kommer vi videre? I rapporten finder man følgende resultater: Årets samlede resultat. Hvad er status? Har skolen rykket sig? Sammenligning med det samlede resultat for Specialundervisningsnetværket Analyse og rapporter er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal fra European Employee Index og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Hvor høj er den overordnede Trivsel? I figuren ser du hovedresultatet af Specialundervisningsnetvær ket Elevtilfredshedsundersøgels e 212 på. [ ] = udvikling i forhold til sidste måling. Bemærk, at det samlede resultat for er dannet af andre skoler end sidste måling. Så udviklingen er blot vejledende [-4] Højeste resultat blandt skolerne Tolkning af resultatet - 1 Point Meget høj Trivsel 7 - Point Høj Trivsel 6-69 Point Middel Trivsel 5-59 Point Lav Trivsel Under 5 Point Meget lav Trivsel Trivsel Sådan kan Trivsel vedligeholdes og styrkes i. Analysen af svar i viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre for at trivslen bliver god som mulig. PRIORITER jeres indsatsområder Områder bør prioriteres, når de vurderes lavt samtidigt med at de har stor betydning for Trivsel. Den største forbedring af Trivsel i fås ved at øge vurderingen af: Undervisning Fysiske rammer & Materialer VEDLIGEHOLD jeres styrker Områder bør vedligeholdes, når de vurderes højt af eleverne/kursisterne samtidigt med at de har stor betydning for Trivsel. Følgende områder er vigtige at vedligeholde for at fastholde Trivsel på : [Ingen punkter] Få uddybende viden i rapporten Samtlige områder fra Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 212 behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om vurderingen af de enkelte spørgsmål. [3]

4 Konklusion Overordnet vurdering Trivsel på Resultaterne fra Elevtilfredshedsundersøgelsen 212 viser forsat en høj grad af trivsel blandt eleverne/kursisterne på. Et samlet resultat på indeks point (på en skala fra -1) er et højt resultat. Siden målingen i 21 er dette dog en tilbagegang på 4 indekspoint. I forhold til gennemsnittet for Specialundervisningsnetværket ligger Center Lyngå på samme niveau. Tages resultatet i betragtning til dette, klarer sig godt, trods et fald i Trivsel. Dog skal det bemærkes at der i 28 var et samlet resultat på indeks, hvor det i 21 faldt med 6 indeks point til. Selv om ligger på et højt niveau er det vigtigt at denne tendens ikke forsætter. Trivsel er dannet af fire spørgsmål, som giver detaljeret information om, hvad eleverne/kursisterne vurderer højst/lavest i forhold til deres trivsel. Årets fald stammer primært fra at eleverne/kursisterne i mindre grad fortæller at det er godt at gå på Center Lyngå og at de i mindre grad ville vælge hvis de fik muligheden. Deres tilfredshed med ligger på et højt niveau, trods et fald på 4 indeks point. Den eneste stigning ses ved at skolen i højere grad lever på til forventningerne (, +3). Variation i resultaterne for forskellige uddannelser/kurser Vejen til elevernes- /kursisternes Trivsel - Fokusområder Der er variation i resultatet for Trivsel på tværs af områder på. Ofte er der meget værdi i at diskutere, hvorfor der er forskelle mellem de højest og de lavest scorende skoler: På Ungdom/generelle indlæringsvanskeligheder trives eleverne/kursisterne bedst (indeks 88, +8) mens udfordringerne er størst på Øvrige hadikaps hvor der ses et meget lavt resultat på indeks 53. Rapporten fortæller ikke kun noget om trivsel, men også hvilke faktorer, der har størst effekt på trivslen. Analysen viser, at 35% af oplevede Trivsel skabes af fysiske rammer og materialer, 33% skabes af undervisningen 19% af lærere og pædagoger, mens det sociale miljø med 13%, har den mindste betydning for deres Trivsel. Det er således nu de fysiske rammer og materialer der har den største betydning for trivslen, hvor det tidligere har været lærere og pædagoger der har vejet tungest for eleverne/kursisterne. Elevernes vurdering af de fire faktorer er generelt meget høje. Deres vurdering af det sociale miljø er med indeks den faktor der ligger i top, tæt efterfulgt af lærere og pædagoger med indeks point. Det høje niveau forklarer sandsynligvis også, hvorfor det nu ikke længere er lærere og pædagoger, der betyder mest for trivslen. Det er meget vigtigt at bemærke at selvom niveauet ligger meget højt, er der siden 21 er sket meget store fald over alle faktorer. Det videre arbejde Anbefalinger til det videre arbejde I det kommende forbedringsarbejde er det vigtigt at tage hensyn til, at der er fokusområder som eleverne/kursisterne tillægger større betydning end andre og dermed vil give dem en højere Trivsel, hvis området forbedres. Et fokusområde som tillægges høj betydning og som samtidig vurderes lavt (eller højt), er de områder som bør prioriteres (eller vedligeholdes). Undersøgelsens resultater for leder til følgende anbefalinger: Prioriter opfattelse af skolens Undervisning ved primært at fokusere på Jeg lærer nyt hver dag De ting, jeg laver i undervisningen er spændende Der er ro, når vi bliver undervist Jeg kan være med til at bestemme, hvad vi skal lave i undervisningen Jeg kan være med til at bestemme, hvordan vi skal løse opgaverne Vedligehold opfattelse af Fysiske rammer & Materialer, ved at fokusere på Mine borde, stole og klasseværelser er gode s lokaler er rene [4]

5 Overordnet resultat: Trivsel Trivsel Trivsel er dannet på baggrund af de fire spørgsmål til højre for stregen. 1 Højeste resultat blandt skolerne 6 4 [-4] [-4] 71 [-11] 73 [+4] 2 Trivsel 1. Jeg er glad for at gå på? 2. Jeg fortæller andre, at det er godt at gå på 3. Hvis jeg kunne vælge skole igen, ville jeg vælge 4. Er som du havde forventet? Trivsel I figuren kan du se niveauet af Trivsel for uddannelserne på. 1 [-4] 88 [+8] Trivsel : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Ungdom/generelle indlæringsvanskeligheder [5]

6 Hvordan skaber du bedre Trivsel? Prioriteringskortene viser vejen Rapporten har indtil nu vist, hvor godt eleverne på trives. Det overordnede prioriteringskort viser elevernes vurdering af de overordnede områder i kombination med den effekt, en forbedring vil have for elevernes Trivsel. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Lav VURDERING Høj TILPAS OBSERVER VEDLIGEHOLD PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj Sådan tolker du Prioriteringskortene PRIORITER Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivslen, bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed større trivslen. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for de studerendes Trivsel, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivsel. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingerne relativt høj, men området er ikke af særlig høj betydning for de studerendes trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering til de studerende, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelse af trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for de studerendes Trivsel. Følg udviklingen på området. [6]

7 Hvor skal der sættes ind for at forbedre Trivsel? af overordnede områder (Indsatsparametre) Figuren viser vurdering af de fire overordnede områder, som påvirker Trivsel. 1 [-1] 88 [+2] Højeste resultat blandt skolerne [-6] Lærere & Pædagoger Undervisning Fysiske rammer & Materialer Socialt miljø Effekt på Trivsel I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der har størst betydning for eleverne/kursisterne på. 19% Lærere & Pædagoger 33% Undervisning 35% Fysiske rammer & Materialer 13% Socialt miljø Overordnet prioriteringskort Det Overordnede Prioriteringskort viser vurdering af de overordnede områder i kombination med den effekt, en forbedring vil have for Trivsel. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD Socialt miljø Lærere & Pædagoger Fysiske rammer & Materialer PRIORITER Undervisning Fysiske rammer & Materialer VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS Lærere & Pædagoger Socialt miljø Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. OBSERVER Lav Undervisning PRIORITER EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj OBSERVER [Ingen punkter] [7]

8 Lærere & Pædagoger Gennemgang af de fire indsatsområder De fire indsatsområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringsskemaet på de følgende sider er kun gældende for det enkelte forhold. For at du kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Lærere & Pædagoger Her ser du vurdering af de specifikke spørgsmål under Lærere & Pædagoger i. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Lærere & Pædagoger [-1] 88 [-1] 88 Højeste resultat blandt skolerne [-9] [-14] 91 2 Lærere & Pædagoger 7. Mine lærere og pædagoger er dygtige til det, vi arbejder med 8. Mine lærere og pædagoger er gode til at forklare mig, hvad jeg skal lave 1. Mine lærere og pædagoger er gode til at tage hensyn til mine ønsker 11. Mine lærere og pædagoger er gode til at hjælpe mig, når jeg har brug for det 14. Mine lærere og pædagoger er gode til at hjælpe mig, med at lære noget nyt 18. Mine lærere og pædagoger er gode til at fortælle mig, hvad jeg er god til De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Lærere & Pædagoger i Center Lyngå [+8] 68 [-9] [-1] Højeste resultat blandt skolerne Mine lærere og pædagoger er gode til at lytte til mig 12. Mine lærere og pædagoger ved altid, hvad vi skal lave 13. Mine lærere og pædagoger kommer altid til tiden 15. Mine lærere og pædagoger hjælper os, når nogen bliver uvenner 16. Mine lærere og pædagoger er gode at snakke med 17. Mine lærere og pædagoger er altid glade og i godt humør [8]

9 Lærere & Pædagoger Prioriteringskort for Lærere & Pædagoger Prioriteringskortet viser vurdering af de specifikke forhold under Lærere & Pædagoger, og den effekt en forbedring vil have på samlede vurdering af Center Lyngås Lærere & Pædagoger. VURDERING 9 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav 12 EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 14. Mine lærere og pædagoger er gode til at hjælpe mig, med at lære noget nyt 18. Mine lærere og pædagoger er gode til at fortælle mig, hvad jeg er god til VEDLIGEHOLD 7. Mine lærere og pædagoger er dygtige til det, vi arbejder med 8. Mine lærere og pædagoger er gode til at forklare mig, hvad jeg skal lave 9. Mine lærere og pædagoger er gode til at lytte til mig 11. Mine lærere og pædagoger er gode til at hjælpe mig, når jeg har brug for det 16. Mine lærere og pædagoger er gode at snakke med 17. Mine lærere og pædagoger er altid glade og i godt humør TILPAS 1. Mine lærere og pædagoger er gode til at tage hensyn til mine ønsker OBSERVER 12. Mine lærere og pædagoger ved altid, hvad vi skal lave 13. Mine lærere og pædagoger kommer altid til tiden 15. Mine lærere og pædagoger hjælper os, når nogen bliver uvenner [9]

10 Undervisning Undervisning Her ser du vurdering af de specifikke spørgsmål under Undervisning i Center Lyngå. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning [+2] 73 [-11] [+4] Højeste resultat blandt skolerne 2 Undervisning 2. De ting, jeg laver i undervisningen er spændende 21. Jeg lærer nyt hver dag 22. Det er godt, at arbejde sammen med de andre elever i undervisningen 23. Jeg lærer meget, jeg ikke kunne, før jeg startede på Center Lyngå De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning i Center Lyngå [+4] [+2] Højeste resultat blandt skolerne Jeg har gode muligheder for at få noget at vide om min uddannelse, praktik og hvad jeg skal bagefter 6. er god til at fortælle mig om aflysninger og ændringer af undervisning 19. Vi arbejder både med bøger, computere og andet 24. Der er ro, når vi bliver undervist 25. Jeg kan være med til at bestemme, hvad vi skal lave i undervisningen 26. Jeg kan være med til at bestemme, hvordan vi skal løse opgaverne F. Jeg arbejder bedst Er ligeglad 37% [25%] Alene 26% [25%] I små grupper 18% [25%] I store grupper 18% [25%] [1]

11 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning Prioriteringskortet viser vurdering af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på samlede vurdering af Center Lyngås Undervisning. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 2. De ting, jeg laver i undervisningen er spændende 21. Jeg lærer nyt hver dag 24. Der er ro, når vi bliver undervist 25. Jeg kan være med til at bestemme, hvad vi skal lave i undervisningen 26. Jeg kan være med til at bestemme, hvordan vi skal løse opgaverne VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 23. Jeg lærer meget, jeg ikke kunne, før jeg startede på 5. Jeg har gode muligheder for at få noget at vide om min uddannelse, praktik og hvad jeg skal bagefter 6. er god til at fortælle mig om aflysninger og ændringer af undervisning 19. Vi arbejder både med bøger, computere og andet OBSERVER 22. Det er godt, at arbejde sammen med de andre elever i undervisningen [11]

12 Fysiske rammer & Materialer Fysiske rammer & Materialer Her ser du vurdering af de specifikke spørgsmål under Fysiske rammer & Materialer i. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Fysiske rammer & Materialer [-6] [+2] 93 Højeste resultat blandt skolerne [-1] Fysiske rammer & Materialer 28. Computere og andet udstyr, f. eks. (udstyret i faglokaler) fungerer godt 29. Det er nemt at finde en computer og bruge Internettet på 37. s lokaler er gode 39. Lokalerne er behagelige at være i (plads, lys og varme) De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Fysiske rammer & Materialer i [-11] 7 Højeste resultat blandt skolerne 2 3. Mine borde, stole og klasseværelser er gode 38. s lokaler er rene 4. Man kan komme rundt i kørestole på [12]

13 Fysiske rammer & Materialer Prioriteringskort for Fysiske rammer & Materialer Prioriteringskortet viser vurdering af de specifikke forhold under Fysiske rammer & Materialer, og den effekt en forbedring vil have på samlede vurdering af Center Lyngås Fysiske rammer & Materialer. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 3. Mine borde, stole og klasseværelser er gode 38. s lokaler er rene VEDLIGEHOLD 37. s lokaler er gode 39. Lokalerne er behagelige at være i (plads, lys og varme) TILPAS 29. Det er nemt at finde en computer og bruge Internettet på 4. Man kan komme rundt i kørestole på OBSERVER 28. Computere og andet udstyr, f. eks. (udstyret i faglokaler) fungerer godt [13]

14 Socialt miljø Socialt miljø Her ser du vurdering af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø i. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Socialt miljø [-6] Højeste resultat blandt skolerne 2 Socialt miljø 31. Vi har det godt på holdet/i klassen 32. Alle på er for det meste glade og i godt humør 34. Jeg er glad for de venner, jeg har på Center Lyngå 35. Det er nemt at få nye venner på Center Lyngå De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø i. 1 [+4] Højeste resultat blandt skolerne er gode til at holde arrangementer, fx fester, sport og caféer 36. Jeg har nogen at snakke med, når jeg har det svært [14]

15 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurdering af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring 32 vil have på samlede vurdering af Center Lyngås Socialt miljø. 36 VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 35. Det er nemt at få nye venner på 36. Jeg har nogen at snakke med, når jeg har det svært VEDLIGEHOLD 33. er gode til at holde arrangementer, fx fester, sport og caféer 34. Jeg er glad for de venner, jeg har på TILPAS 31. Vi har det godt på holdet/i klassen OBSERVER 32. Alle på er for det meste glade og i godt humør [15]

16 Undervisningsmiljøvurdering Æstetisk miljø Her ser du vurdering af Æstetisk miljø i [-11] [-1] 65 [-15] 63 [-1] Højeste resultat blandt skolerne Fællesarealerne er rare at opholde sig i 46. er flot udsmykket 47. s udemiljø er spændende 48. er pæn(t) Socialt miljø Her ser du vurdering af Socialt miljø i [-6] Højeste resultat blandt skolerne 2 Socialt miljø 31. Vi har det godt på holdet/i klassen 32. Alle på er for det meste glade og i godt humør 34. Jeg er glad for de venner, jeg har på Center Lyngå 35. Det er nemt at få nye venner på Center Lyngå Fysisk miljø Her ser du vurdering af Fysisk miljø i [-6] [+2] 93 Højeste resultat blandt skolerne [-1] 2 Fysiske rammer & Materialer 28. Computere og andet udstyr, f. eks. (udstyret i faglokaler) fungerer godt 29. Det er nemt at finde en computer og bruge Internettet på 37. s lokaler er gode 39. Lokalerne er behagelige at være i (plads, lys og varme) [16]

17 Undervisningsplan K1. Er der lavet en individuel undervisningsplan for dig? Figuren længst til højre, viser resultatet for dem der har fået lavet undervisningsplan og dem der ikke har på spørgsmålet "Jeg har gode muligheder for at få noget at vide om min uddannelse, praktik og hvad jeg skal bagefter". Nej 5% [33%] Ved ikke 18% [33%] Ja % [33%] Jeg har gode muligheder for at få noget at vide om min uddannelse, praktik og hvad jeg skal bagefter 88 Ja Nej K2. Har du selv været med til at lave den individuelle undervisningsplan? Nej 14% [5%] Ovenstående spørgsmål er stillet til de %, der har fået lavet undervisningsplan. Ja % [5%] K3. Kender du dine mål i den individuelle undervisningsplan? Ovenstående spørgsmål er stillet til de 14%, som har svaret 'Nej' til spørgsmål K2. Nej 5% [5%] Ja 5% [5%] K4. Ved du, når du når dine mål i den individuelle undervisningsplan? Ovenstående spørgsmål er stillet til de %, der har fået lavet undervisningsplan. Nej 24% [5%] Ja % [5%] [17]

18 Baggrundsresultater - Køn Fordeling af elever/kursister 66% Mand 34% Kvinde fordelt på Køn 1 Mand Kvinde Lærere & Pædagoger Undervisning Fysiske rammer & Materialer Socialt miljø 1 Mand Kvinde Trivsel [18]

19 Baggrundsresultater - Alder Fordeling af elever/kursister 13% Under 18 år % 18-2 år 5% år 3% 26 år eller over fordelt på Alder 1 Under 18 år 18-2 år år 26 år eller over For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser Lærere & Pædagoger Undervisning Fysiske rammer & Materialer Socialt miljø For få besvarelser 1 Under 18 år 18-2 år år 26 år eller over Trivsel For få besvarelser [19]

20 Baggrundsresultater - Skoletype Fordeling af elever/kursister 97% Dagskole 3% Døgnskole fordelt på Skoletype 1 Dagskole Døgnskole For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser Lærere & Pædagoger Undervisning Fysiske rammer & Materialer Socialt miljø 1 Dagskole Døgnskole Trivsel For få besvarelser [2]

21 Tabel over resultaterne i rapporten [1] >7: meget god vurdering 6-69: middel til god vurdering 5-69: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering Højeste resultat blandt skolerne 212 Udvikling 212 Udvikling 212 Svarprocent % % % Svar Inviteret RESULTATPARAMETRE Trivsel [-4] 1. Jeg er glad for at gå på? [-4] 2. Jeg fortæller andre, at det er godt at gå på 71 [-11] 3. Hvis jeg kunne vælge skole igen, ville jeg vælge Er som du havde forventet? [+4] INDSATSPARAMETRE Lærere & Pædagoger [-1] Mine lærere og pædagoger er dygtige til det, vi arbejder med [-1] Mine lærere og pædagoger er gode til at forklare mig, hvad jeg skal lave 1. Mine lærere og pædagoger er gode til at tage hensyn til mine ønsker 11. Mine lærere og pædagoger er gode til at hjælpe mig, når jeg har brug for det 14. Mine lærere og pædagoger er gode til at hjælpe mig, med at lære noget nyt [-9] 18. Mine lærere og pædagoger er gode til at fortælle mig, hvad jeg er god til [-14] Mine lærere og pædagoger er gode til at lytte til mig 12. Mine lærere og pædagoger ved altid, hvad vi skal lave 13. Mine lærere og pædagoger kommer altid til tiden [+8] Mine lærere og pædagoger hjælper os, når nogen bliver uvenner [-9] 16. Mine lærere og pædagoger er gode at snakke med [-1] Mine lærere og pædagoger er altid glade og i godt humør Undervisning [+2] 2. De ting, jeg laver i undervisningen er spændende 73 [-11] 21. Jeg lærer nyt hver dag [+4] 22. Det er godt, at arbejde sammen med de andre elever i undervisningen 23. Jeg lærer meget, jeg ikke kunne, før jeg startede på 5. Jeg har gode muligheder for at få noget at vide om min uddannelse, praktik og hvad jeg skal bagefter [+4] 6. er god til at fortælle mig om aflysninger og ændringer af undervisning 19. Vi arbejder både med bøger, computere og andet [+2] Der er ro, når vi bliver undervist Jeg kan være med til at bestemme, hvad vi skal lave i undervisningen Jeg kan være med til at bestemme, hvordan vi skal løse opgaverne Fysiske rammer & Materialer 28. Computere og andet udstyr, f. eks. (udstyret i faglokaler) fungerer godt [-6] 29. Det er nemt at finde en computer og bruge Internettet på [+2] s lokaler er gode 39. Lokalerne er behagelige at være i (plads, lys og varme) [-1] 3. Mine borde, stole og klasseværelser er gode [-11] 38. s lokaler er rene 7 4. Man kan komme rundt i kørestole på Socialt miljø [-6] 31. Vi har det godt på holdet/i klassen 32. Alle på er for det meste glade og i godt humør 34. Jeg er glad for de venner, jeg har på 35. Det er nemt at få nye venner på 33. er gode til at holde arrangementer, fx fester, sport og caféer [+4] 36. Jeg har nogen at snakke med, når jeg har det svært 9 [21]

22 Tabel over resultaterne i rapporten [2] >7: meget god vurdering 6-69: middel til god vurdering 5-69: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering Højeste resultat blandt skolerne 212 Udvikling 212 Udvikling 212 Æstetisk miljø 45. Fællesarealerne er rare at opholde sig i [-11] 46. er flot udsmykket 65 [-15] s udemiljø er spændende 63 [-1] er pæn(t) 7 [-1] [22]

23 Tabel over uddannelserne på [3] >7: meget god vurdering 6-69: middel til god vurdering 5-69: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering Center Lyngå Center Lyngå: Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Asper gers, ADHD Ungdom/g enerelle indlæringsv anskeligheder 212 Udviklin g Udviklin g Svarprocent % 54% 93% Svar Inviteret RESULTATPARAMETRE Trivsel [-4] [+8] 1. Jeg er glad for at gå på? [-4] 67 9 [+2] 2. Jeg fortæller andre, at det er godt at gå på 71 [-11] 38 [+8] 3. Hvis jeg kunne vælge skole igen, ville jeg vælge [+12] 4. Er som du havde forventet? 65 [+11] INDSATSPARAMETRE Lærere & Pædagoger [-1] 7. Mine lærere og pædagoger er dygtige til det, vi arbejder med [-1] 8. Mine lærere og pædagoger er gode til at forklare mig, hvad jeg skal lave 1. Mine lærere og pædagoger er gode til at tage hensyn til mine ønsker Mine lærere og pædagoger er gode til at hjælpe mig, når jeg har brug for det 14. Mine lærere og pædagoger er gode til at hjælpe mig, med at lære noget nyt [-9] Mine lærere og pædagoger er gode til at fortælle mig, hvad jeg er god til [-14] [-14] 9. Mine lærere og pædagoger er gode til at lytte til mig 9 [+2] 12. Mine lærere og pædagoger ved altid, hvad vi skal lave Mine lærere og pædagoger kommer altid til tiden [+8] [+17] 15. Mine lærere og pædagoger hjælper os, når nogen bliver uvenner [-9] 42 [+5] 16. Mine lærere og pædagoger er gode at snakke med [-1] [-9] 17. Mine lærere og pædagoger er altid glade og i godt humør 93 Undervisning De ting, jeg laver i undervisningen er spændende 73 [-11] 55 [-4] 21. Jeg lærer nyt hver dag Det er godt, at arbejde sammen med de andre elever i undervisningen 23. Jeg lærer meget, jeg ikke kunne, før jeg startede på 65 [+5] 5. Jeg har gode muligheder for at få noget at vide om min uddannelse, praktik og hvad jeg skal bagefter [+4] 6. er god til at fortælle mig om aflysninger og ændringer af undervisning 71 [+6] 19. Vi arbejder både med bøger, computere og andet 24. Der er ro, når vi bliver undervist 64 [+6] 25. Jeg kan være med til at bestemme, hvad vi skal lave i undervisningen 64 [+2] 26. Jeg kan være med til at bestemme, hvordan vi skal løse opgaverne [-4] Fysiske rammer & Materialer 67 [-4] 28. Computere og andet udstyr, f. eks. (udstyret i faglokaler) fungerer godt [-6] Det er nemt at finde en computer og bruge Internettet på s lokaler er gode Lokalerne er behagelige at være i (plads, lys og varme) [-1] Mine borde, stole og klasseværelser er gode [-11] [-15] 38. s lokaler er rene [-19] 4. Man kan komme rundt i kørestole på 91 [+5] Socialt miljø [-6] Vi har det godt på holdet/i klassen 32. Alle på er for det meste glade og i godt humør Jeg er glad for de venner, jeg har på Det er nemt at få nye venner på er gode til at holde arrangementer, fx fester, sport og caféer Jeg har nogen at snakke med, når jeg har det svært 62 [23]

24 Tabel over uddannelserne på [4] >7: meget god vurdering 6-69: middel til god vurdering 5-69: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering Center Lyngå Center Lyngå: Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Asper gers, ADHD Ungdom/g enerelle indlæringsv anskeligheder 212 Udviklin g Udviklin g Æstetisk miljø 45. Fællesarealerne er rare at opholde sig i [-11] 69 [-9] 46. er flot udsmykket 65 [-15] 29 [-4] 47. s udemiljø er spændende 63 [-1] 46 7 [-9] 48. er pæn(t) 7 [-1] 51 [24]

25 Appendiks - Hvordan skabes trivsel? Undersøgelsesmodellen Tolkning af modellen Ennova har udviklet en undersøgelsesmodel specielt til Specialundervisningsnetværket, hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af trivselsskabelse på de mange danske specialundervisningscentre. Modellen giver svar på to centrale spørgsmål: Hvor godt trives eleverne/kursisterne? Hvilke faktorer har størst betydning for trivsel Modellen viser, at de 4 faktorer i modellen påvirker, hvordan eleverne trives på skolen. Det betyder, at når man arbejder med at forbedre de 4 faktorer i modellen, vil man forbedre elvernes trivsel. Indsatsparametre Resultatparametre Lærere & Pædagoger Trivsel Undervisning Fysiske rammer & Materialer Socialt miljø [25]

26 Appendiks Undersøgelsens spørgsmål Trivsel (Faktor indgår i modellen) Lærere & Pædagoger (Faktor indgår i modellen) Undervisning (Faktor indgår i modellen) Fysiske rammer & materialer (Faktor indgår i modellen) Socialt miljø (Faktor indgår i modellen) Æstetisk miljø (Indgår i undervisningsmiljøvurderingen) Jeg er glad for at gå på skolen? Jeg fortæller andre, at det er godt at gå på skolen Hvis jeg kunne vælge skole igen, ville jeg vælge skolen Er skolen som du havde forventet? Mine lærere/pædagoger er dygtige til det, vi arbejder med Mine lærere/pædagoger er gode til at forklare mig, hvad jeg skal lave Mine lærere/pædagoger er gode til at tage hensyn til mine ønsker Mine lærere/pædagoger er gode til at hjælpe mig, når jeg har brug for det Mine lærere/pædagoger er gode til at hjælpe mig, med at lære noget nyt Mine lærere/pædagoger er gode til at fortælle mig, hvad jeg er god til Mine lærere/pædagoger er gode til at lytte til mig Mine lærere/pædagoger ved altid, hvad vi skal lave Mine lærere/pædagoger kommer altid til tiden Mine lærere/pædagoger hjælper os, når nogen bliver uvenner Mine lærere/pædagoger er gode at snakke med Mine lærere/pædagoger er altid glade og i godt humør Skolen er god til at fortælle mig om aflysninger og ændringer af undervisning Jeg har gode muligheder for at få noget at vide om min uddannelse, praktik og hvad jeg skal bagefter De ting, jeg laver i undervisningen er spændende Jeg lærer nyt hver dag Det er godt, at arbejde sammen med de andre elever i undervisningen Jeg kan være med til at bestemme, hvordan vi skal løse opgaverne Jeg lærer meget, jeg ikke kunne, før jeg startede på skolen Vi arbejder både med bøger, computere og andet Der er ro, når vi bliver undervist Jeg kan være med til at bestemme, hvad vi skal lave i undervisningen Computere og andet udstyr, f. eks. (udstyret i faglokaler) fungerer godt Skolens lokaler er gode Skolens lokaler er rene Lokalerne er behagelige at være i (plads, lys og varme) Det er nemt at finde en computer og bruge Internettet på skolen Mine borde, stole og klasseværelser er gode Man kan komme rundt i kørestole på skolen Vi har det godt på holdet/i klassen Alle på skolen er for det meste glade og i godt humør Jeg er glad for de venner, jeg har på skolen Det er nemt at få nye venner på skolen Skolen er gode til at holde arrangementer, fx fester, sport og caféer Jeg har nogen at snakke med, når jeg har det svært Fællesarealerne er rare at opholde sig i Skolen er flot udsmykket Skolens udemiljø er spændende Skolen er pæn(t) Undervisningsplan K1. Er der lavet en individuel undervisningsplan for dig? K2. Har du selv været med til at lave den individuelle undervisningsplan? K3. Kender du dine mål i den individuelle undervisningsplan? K4. Ved du, når du når dine mål i den individuelle undervisningsplan? Kollegium/botilbud Jeg er tilfreds med at bo på kollegiet Jeg er med til at bestemme, hvad vi laver på kollegiet Det jeg laver i min fritid på kollegiet er spændende Personalet i kollegiet er god til at lytte til mig Personalet på kollegiet hjælper mig, når jeg har brug for det Jeg er tilfreds med mit værelse Det er vigtigt at jeg lærer, hvordan jeg laver mad, vasker tøj og gør rent på mit værelse Jeg kan lide at være på kollegiet i weekenderne Jeg har lært hvordan man er sammen med kammerater og venner Jeg kan bruge det jeg lærer på kollegiet, når jeg flytter fra kollegiet Baggrund/Demografi Angiv venligst dit køn? Angiv venligst din alder? Hvilken skole (Dagskole, Døgnskole) går du på? Hvilket uddannelsesforløb går du på? [26]

27 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning er I spørgeskemaet har eleverne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering, eller på den nye smiley skala fra 1 til 5. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til 1. Hvis eleverne har svaret 1 på et spørgsmål på 1 punkt skalaen, er svaret omregnet til scoren. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. Har en elev svaret 1 på et spørgsmål på smileyskalaen, er svaret ligeledes omregnet til, mens hvis svaret er 2, er det omregnet til 25, 3 til 5 og så fremdeles. Lav Høj Indeks Betydning: Hvor skal vi starte? Undersøgelsen måler ikke blot trivslen, men også hvor vigtige de enkelte områder er for eleverne/kursisterne. Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og den overordnede trivsel. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og trivslen, kan man udlede, at området er af stor betydning for eleven/kursisten. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre elevernes trivsel: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og trivsel, vil højere vurdering af området også medføre øget trivsel. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for elevernes trivsel. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for eleverne/kursisterne, og som har størst betydning for deres trivsel. LÆRERE & PÆDAGOGER Hvor skal vi starte? UNDERVISNING FYSISKE RAMMER & MATERIALER SOCIALT MILJØ [27]

28 Appendiks overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de fire områder: Lærere & Pædagoger, Undervisning, Fysiske rammer & Materialer og Socialt Miljø. Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre den overordnede trivsel. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af området. Specifikke prioriteringskort De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område 2, da det ligger i feltet for indsatsområder, mens område 1 ligger i feltet for muligheder. Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet for indsatsområder (markeret med en rød firkant). Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort TILPAS VEDLIGEHOLD OMRÅDE 1 OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 2 OBSERVER PRIORITER [28]

29 Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK- Århus C T W

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2016

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2016 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 16 Maj 16 Svarprocent: 45% (38 besvarelser ud af mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: % (25 besvarelser ud af 27 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: 92% (24 besvarelser ud af 26 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 74% (42 besvarelser ud af 57 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: % (256 besvarelser ud af 321 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Elevtilfredshedsundersøgelse 2008

Elevtilfredshedsundersøgelse 2008 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 8 Specialundervisningsnetværket Svarprocent: 72% (29 besvarelser ud af 3 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisnisnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 SpecialUndervisnisNetværket Svarprocent: 88% (426 besvarelser ud af 486 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 Svarprocent: 71% (1 besvarelser ud af 14 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 45% (28/62) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (28/43) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 38% (19/5) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 5% (29/58) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere Netværksmåling - Samarbejdspartnere Juni 211 Svarprocent: 45% (133 svar ud af 294 mulige) Netværksrapport Indhold Indhold Overordnet vurdering Vurdering af den overordnede tilfredshed 4 Specifikke spørgsmål

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Esbjerg () Svarprocent: 81% (744/913) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (46/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: % (695/87) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (224/4) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (38/) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (142/238) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: 43% (18 besvarelser ud af 252 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Netværksmåling - Pårørende

Netværksmåling - Pårørende Netværksmåling - Pårørende Juni 211 Svarprocent: 38% (168 svar ud af 439 mulige) Netværksrapport Indhold Indhold Overordnet vurdering af den overordnede tilfredshed 4 Specifikke spørgsmål under hvert område

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (1/285) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (37 besvarelser ud af 13 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Svarprocent: 62% (158 besvarelser ud af 254 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion og

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (1031 besvarelser ud af 1172 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (1031 besvarelser ud af 1172 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2019 Svarprocent: 88% (1031 besvarelser ud af 1172 mulige) ESB - Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3385 besvarelser ud af 3861 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB - Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3385 besvarelser ud af 3861 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2019 Svarprocent: 88% (3385 besvarelser ud af 3861 mulige) ESB - Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 6% (234/387) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Svarprocent: 53% (1 besvarelser ud af 225 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 25% (7/28) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 43% (13/3) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 37% (44/1) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 32% (61/188) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 21% (79 besvarelser ud af 3 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 32% (/211) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: % (45 besvarelser ud af mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 - Svarprocent: 28% (334/1191) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (64/179) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 33% (94/283) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 UCC Svarprocent: 48% (98/4) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 47% (118/252) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 48% (91/19) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 46% (126/2) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (122/274) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 48% (928/1934) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 77% (46/) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 3% (2249 besvarelser ud af af 1 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 86% (171/) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 32% (775/243) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 39% (254/4) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 83% (286/343) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 66% (127/191) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, VVS Svarprocent: 26% (14 besvarelser ud af 53 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse. Sygeplejerske - VIA, Campus Holstebro. Svarprocent: 66% (148/224)

Studiemiljøundersøgelse. Sygeplejerske - VIA, Campus Holstebro. Svarprocent: 66% (148/224) Studiemiljøundersøgelse - VIA, Campus Holstebro Svarprocent: % (148/224) Indhold Indhold Introduktion 4 Udbytte og Studieengagement 5 Hvordan skaber du større Studieengagement? 6 Specifikke spørgsmål under

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 13 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (1868 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere