Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet"

Transkript

1 Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

2 MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser og rådgivning målrettet medlemsbaserede organisationer. I dag er vi derfor blandt de foretrukne samarbejdspartnere for medlemsbaserede organisationer. Læs mere om, hvilke løsninger vi tilbyder medlemsorganisationer på. 2

3 Gør forandringen konkret Foran dig har du rapporten for Dansk Journalistforbunds medlemstilfredshedsundersøgelse I rapporten præsenterer vi de vigtigste resultater fra årets undersøgelse, og mit håb er, at den vil fungere som et pejlemærke for en værdiskabende udvikling hos Dansk Journalistforbund. Et stærkt værktøj Som medlemsorganisation er det essentielt at sikre tilfredse og loyale medlemmer. Men det kan være svært at vide hvilke indsatser, der virker. Skal rådgivningen forbedres? Eller skal der indføres nye, attraktive medlemsrabatter? Det er forskelligt fra organisation til organisation, og medlemmernes behov ændrer sig med tiden. Hos MSI Research tror vi på, at de bedste svar fås ved at spørge dem, det handler om: medlemmerne. Med dette som udgangspunkt har vi udviklet MSImodellen (side 17), der bruges til at svare på, hvad der skal til for at forbedre lige netop jeres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Opsæt mål for udviklingen Når man arbejder med udvikling og forandring, er det nemt at forfalde til hensigtserklæringer som vores image skal blive bedre eller vi skal udvikle vores medlemstilbud. Mens disse hensigter kan være velbegrundede, gælder det for dem begge, at det er svært at estimere, hvor mange ressourcer udviklingen kræver, og det er svært senere at evaluere, om jeres image eller medlemstilbuddene nu også blev bedre. For at kunne ressourcefordele og evaluere på en meningsfuld måde, er der brug for mere konkrete, målbare mål. Og det er netop konkretiseringen og målbarheden af målene, der gør denne undersøgelse til et nyttigt værktøj. Med undersøgelsen får I tal på jeres medlemmers tilfredshed, loyalitet og vurderinger af en række indsatsområder heriblandt jeres image og medlemstilbuddene. Med tallene er det lettere for jer at sætte klare, konkrete mål; for eksempel at forbedre jeres image med to indekspoint inden for to år og at følge op på, om målet nås. Mål Dansk Journalistforbunds fremskridt Vi anbefaler, at I lægger en handleplan for, hvordan Dansk Journalistforbund når de opsatte mål, og at både handlingsplan og strategiske mål tager udgangspunkt i rapportens resultater. Med handlingsplanen og konkrete mål kan I nemt evaluere jeres indsats, når I næste gang måler medlemstilfredsheden og loyaliteten. Hvis I har spørgsmål til rapporten, ønsker yderligere analyser eller anden sparring, er I altid velkomne til at kontakte os. God læselyst! Adm. direktør MSI Research 3

4 Overblik Strategiske resultater Side 11 Operationelt fokus Side 21 Analyse af segmenter Side 51 Her får I status på medlemmernes tilfredshed og loyalitet, samt overordnede strategiske anbefalinger til, hvor I bør sætte ind. Her kan I orientere jer om årets resultater brudt ned på de enkelte spørgsmål fra spørgeskemaet. I forlængelse af de strategiske anbefalinger får I her anbefalinger til, hvilke konkrete spørgsmål I med fordel kan arbejde med. Her findes årets resultater opdelt på forskellige medlemssegmenter. I dette afsnit får I indblik i, om nogle medlemsgrupper er mere tilfredse og loyale end andre. Kapitlet svarer f.eks. på: Hvor tilfredse og loyale jeres medlemmer er. Hvordan de syv indsatsområder påvirker medlemstilfredsheden. Hvor meget jeres image og rådgivning påvirker medlemsloyaliteten. Kapitlet svarer f.eks. på: Hvordan medlemmerne vurderer de enkelte spørgsmål. Hvilke spørgsmål I bør fokusere på. Om I opfylder medlemmernes forventninger. Kapitlet svarer f.eks. på: Hvilke medlemsgrupper, der vurderer Dansk Journalistforbund højest. 4

5 Overblik Indhold 9 Metode og anvendelse 51 Segmentanalyser 71 Temaanalyser 93 Homogenitetsmål 5

6 Overordnede resultater Bag om rapporten MSI-modellen er udviklet af forskere ved Aarhus Universitet og testet på medlemsorganisationer mere end 100 gange. Scorerne er sammenlignelige med tilfredshedsmålinger på tværs af brancher og over hele kloden. Prioriteringskort viser jer, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind. Medlemmernes vurderinger af de enkelte spørgsmål i spørgeskemaet findes i afsnittet Operationelle resultater. Forstå resultaterne Læsere, som ikke er bekendt med MSI Researchs prioriteringskort og sammenhængen mellem de syv indsatsområder og to resultatområder, anbefales at læse guiden på side 17. 6

7 Medlemstilfredshed Centrale resultater Samlet Tilfredshed og Loyalitet Dansk Journalistforbunds medlemstilfredshed ligger i målingen på 65 indekspoint. Dette er 3 indekspoint højere end det gennemsnitlige niveau for de ACorganisationer, som måles af MSI Research. Medlemsloyaliteten ligger på 71 indekspoint, hvilket netop svarer til det gennemsnitlige niveau. Image og Interessevaretagelse i fokus Ud af modellens syv indsatsområder har Image størst betydning for både medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Image står for 32% af tilfredshedsskabelsen og 27% af loyalitetsskabelsen. Image ligger på indeks 67, hvilket svarer til gennemsnittet blandt de ACorganisationer, MSI Research måler, imens den højest opnåede score for Image blandt disse organisationer, ligger på indeks 78. Der kan altså ligge et stort forbedringspotentiale i Image, og hvis dette udnyttes, vil det effektivt forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet. For at højne medlemmernes vurderinger af indsatsområdet Image anbefales Dansk Journalistforbund særligt at arbejde med at fremstå som: En fagforening, der bidrager positivt til udvikling af og kvalitet i medie- og kommunikationsfagene. En fagforening, hvor man får noget for sit kontingent. En fagforening, der er nytænkende. Indsatsområdet Interessevaretagelse har også stor effekt på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Området står for henholdsvis 24% og 16% af medlemmernes samlede vurdering af tilfredshed og loyalitet. Scoren for Interessevaretagelse ligger på 61 indekspoint. For Dansk Journalistforbund scorer Interessevaretagelse dermed lavest ud af de seks indsatsområder, der har betydning for medlemstilfredsheden. Den anseelige betydning for tilfredshed og loyalitet kombineret med en lav score relativt til de andre indsatsområder gør Interessevaretagelse til et oplagt mål for en fokuseret indsats. For at højne medlemmernes vurdering af indsatsområdet Interessevaretagelse anbefales Dansk Journalistforbund særligt at arbejde med at: Sikre udvikling af og kvalitet i medie- og kommunikationsfagene. Have en god prioritering af politiske mærkesager. Udbytte Udbytte er vurderet næstlavest ud af de indsatsområder, der har indflydelse på medlemmernes tilfredshed, imens områdets påvirker tilfredsheden med 18%. Det særlige ved Udbytte er, at dette område påvirkes af de resterende indsatsområder. Derfor kan en forbedret medlemsvurdering af eksempelvis Image og Interessevaretagelse medføre en højere vurdering af Udbytte som sidegevinst. For Dansk Journalistforbund betyder det, at en forbedring af vurderingen af Image med ét indekspoint vil forbedre scoren for Udbytte med 0,21 indekspoint, hvis de øvrige forhold forbliver uændrede. Tilsvarende vil indvirkningen på Udbytte af en forbedring af Interessevaretagelse være 0,2 indekspoint, mens den for Medlemstilbud vil være 0,43 indekspoint (se MSI-modellen på side 17). Fællesskab Indsatsområdet Fællesskab opnår den laveste score af de i alt syv indsatsområder på 56 indekspoint. I modellen har Fællesskab udelukkende betydning for medlemsloyaliteten, hvorfor indsatsområdet ikke fremgår i det strategiske prioriteringskort. Indsatsområdet Fællesskab står til gengæld for 19% af den samlede vurdering af Loyalitet. Dette gør Fællesskab til en vigtig faktor for medlemsloyaliteten, og en forbedring af medlemmernes vurderinger af Fællesskab vil effektivt forbedre medlemmernes vurderinger af Loyalitet. Tema om rådgivning I målingen har Rådgivning den højeste vurdering. Med 78 indekspoint er vurderingen blot et enkelt point lavere end MSI Best Practice. Rapportens temaanalyse om rådgivning viser dog, at kendskabet til Dansk Journalistforbunds rådgivning er relativt begrænset. Størstedelen af de adspurgte medlemmer har angivet at have Intet kendskab eller Mindre kendskab til de forskellige typer af rådgivning. Rådgivning står for henholdsvis 11% og 15% af den samlede effekt på Tilfredshed og Loyalitet. Såfremt betydningen af Rådgivning for resultatområderne øges, vil den højtvurderede Rådgivning i større grad være i stand til at løfte medlemstilfredsheden og -loyaliteten. Varetage medlemmernes interesser på områder, der betyder noget for deres arbejdsliv. 7

8 Bag om undersøgelsen Fakta om undersøgelsen % ±0,7 medlemmer fra Dansk Journalistforbund er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. medlemmer har afgivet en brugbar besvarelse. af de inviterede medlemmer indgår i undersøgelsen er den statistiske usikkerhed, der er forbundet med resultaterne i årets måling. De overordnede resultater kan altså variere med 0,7 indekspoint. 8

9 Bag om undersøgelsen Metode Medlemstilfredshedsundersøgelsen bygger på et spørgeskema udsendt i september/oktober 2016 til Dansk Journalistforbunds medlemmer. Resultaterne i denne rapport er baseret på vurderinger fra de medlemmer, der valgte at deltage i undersøgelsen. Besvarelserne er blevet vægtet, så de repræsenterer den demografiske sammensætning af Dansk Journalistforbunds medlemmer. Bemærk, at rapporten ikke inkluderer pensionister og efterlønnere. I spørgeskemaet vurderer medlemmerne organisationen på en skala fra 1 til 10, hvor vurderingen 10 er højest. For at lette resultatfortolkningen er vurderingerne i denne rapport indekseret og afrapporteret på en skala fra 0 til 100. Besvarelsen 1 giver således indeks 0, og besvarelsen 10 giver indeks 100. Bemærk også, at tallene i rapporten er afrundet til nærmeste hele tal. Medlemmerne bliver bedt om at evaluere Dansk Journalistforbund ud fra blandt andet deres forventninger, erfaringer og samlede tilfredshed. Bedømmelserne i medlemstilfredshedsundersøgelsen giver derfor et øjebliksbillede af medlemmernes faktiske vurdering af Dansk Journalistforbund. Spørgsmålene i spørgeskemaet refererer til ét af de to resultatområder eller syv indsatsområder i MSI-modellen (side 17). De syv indsatsområder i rapporten er: Organisationens Image, Forventninger, Medlemstilbud, Interessevaretagelse, Rådgivning, Fællesskab og Udbytte. Tilsammen påvirker indsatsområderne resultaterne for Tilfredshed og Loyalitet. Du kan læse mere om de syv indsatsområder på side 15. Undersøgelsen er funderet på de årsagssammenhænge, der estimeres mellem indsats- og resultatområderne. I får både svar på, hvad der har størst indflydelse på medlemstilfredsheden, og hvordan medlemmerne vurderer jeres ydelser. Ved at kombinere denne viden dannes rapportens prioriteringskort, der giver jer svar på, hvad I bør forbedre for at øge medlemstilfredsheden. For at sikre respondenternes anonymitet bliver der ikke udleveret besvarelser fra enkeltpersoner, og det vil heller ikke være muligt at identificere enkeltpersoner med afsæt i denne rapport. Anvendelse Denne rapport er udviklet til at give indsigt i, hvordan Dansk Journalistforbund kan prioritere sine medlemsrettede tiltag for effektivt at gøre medlemmerne tilfredse og loyale. Fokus i læsningen bør specielt rettes mod de indsatsområder, som MSI Research anbefaler, at Dansk Journalistforbund opprioriterer. Bemærk, at rapportens anbefalinger ikke tager højde for Dansk Journalistforbunds kompetencer, ressourcer eller strategi. Læsevejledning: 1. Bliv bekendt med de vigtigste resultater fra undersøgelsen (side 7). 2. Identificér de strategiske indsatsområder, der har stor effekt på medlemstilfredsheden (side 16). 3. Find frem til de specifikke spørgsmål, I bør forbedre vurderingen af, under de anbefalede indsatsområder (side 22-46). 4. Bemærk, at de orange sider i rapporten opsummerer de vigtigste pointer. 9

10 Strategiske resultater 10

11 Strategiske resultater Strategiske resultater I dette afsnit kan I orientere jer om, hvilke af de syv indsatsområder, Dansk Journalistforbund bør tillægge størst opmærksomhed for at øge medlemstilfredsheden. Afsnittet indeholder: s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 Medlemmernes overordnede tilfredshed og loyalitet Overordnede vurderinger af indsatsområderne Indsatsområdernes betydning Det strategiske prioriteringskort

12 Strategiske resultater Medlemmernes overordnede tilfredshed og loyalitet Årets scorer Den samlede score for medlemmers tilfredshed med Dansk Journalistforbund ligger på indeks 65. Scoren betragtes som middel. Loyalitetsscoren ligger i år på indeks 71. MSI Best Practice og MSI Low er den højest og lavest opnåede score blandt de AC-organisationer, der måles af MSI Research. MSI Average er et udtryk for gennemsnittet blandt AC-organisationerne point point point point Meget højt niveau Højt niveau Middelt niveau Lavt niveau Under 50 point Meget lavt niveau 100 Scoren for resultatområdet Loyalitet er udtryk for, hvor loyale medlemmerne af Dansk Journalistforbund er DJ 2016 MSI Best Practice MSI Average MSI Low Vurdering Jeg vil anbefale DJ til kolleger eller andre, hvis det er relevant. MSI Best Practice MSI Average MSI Low Jeg kan se flere gode grunde til fortsat at være medlem af DJ. MSI Best Practice MSI Average MSI Low

13 Strategiske resultater Scoren for resultatområdet Tilfredshed er udtryk for, hvor tilfredse medlemmerne af Dansk Journalistforbund er DJ 2016 MSI Best Practice MSI Average MSI Low Vurdering 60 Hvor langt fra eller hvor tæt på idealet om den perfekte fagforening er DJ? MSI Best Practice MSI Average MSI Low I hvor høj grad synes du, at DJ lever op til dine samlede forventninger? MSI Best Practice MSI Average MSI Low 54 På baggrund af dine samlede erfaringer med DJ, hvor tilfreds er du så alt i alt? MSI Best Practice MSI Average MSI Low 53 Vidste du? Resultatområderne Loyalitet og Tilfredshed er både påvirket af spørgsmålene angivet ovenfor og af de syv indsatsområder, der er afrapporteret på side 14 og 15. Indsatsområdernes og spørgsmålenes indflydelse på tilfredsheds- og loyalitetsscoren er estimeret ud fra MSI-modellen. Læs mere på side 16 og 17. Det er altså forskelligt fra organisation til organisation, hvor stor en effekt spørgsmålene og indsatsområderne har på Tilfredshed og Loyalitet. 13

14 Strategiske resultater Overordnede vurderinger af indsatsområderne Årets scorer Medlemmernes vurderinger af Dansk Journalistforbund er overordnet lidt højere end MSI Average. Dansk Journalistforbunds rådgivning afviger dog markant fra MSI Average og vurderes syv indekspoint højere end dette gennemsnit. Dermed er medlemmernes vurderinger af indsatsområdet Rådgivning blot ét indekspoint lavere end den højest målte score for Rådgivning blandt de AC-organisation, MSI Research måler point point point point Under 50 point Meget højt niveau Højt niveau Middelt niveau Lavt niveau Meget lavt niveau DJ 2016 MSI Best Practice MSI Average MSI Low

15 Strategiske resultater Definition af indsatsområder Image Medlemstilbud Forventninger Dækker over, hvordan medlemmerne opfatter Dansk Journalistforbund, dvs. hvordan I fremstår. Rådgivning Dækker over den personlige rådgivning, medlemmerne har modtaget fra Dansk Journalistforbund. Dette gælder både telefonisk og ved personligt fremmøde. Interessevaretagelse Dækker over, om medlemmerne mener, at I arbejde for at fremme deres interesser. Dækker over de medlemsydelser og -tilbud, Dansk Journalistforbund tilbyder. Herunder både kollektive og individuelle ydelser. Udbytte Er udtryk for, om medlemmerne oplever, de får værdi for deres medlemskab i forhold til prisen på kontingentet. Fællesskab Dækker over, om medlemmerne oplever, at I styrker fællesskabet blandt medlemmerne. Dækker over, hvilke forventninger medlemmerne har til blandt andet medlemsydelser og rådgivning. Det særlige ved Forventninger er, at det som det eneste indsatsområde kan have en negativ effekt på medlemmernes tilfredshed. Det ses, hvis I ikke indfrier medlemmernes forventninger. Vidste du? Indsatsområdernes scorer er udregnet på baggrund af medlemmernes besvarelser af spørgeskemaet. Scorerne er vægtede gennemsnit af de bagvedliggende spørgsmål. Spørgsmålene bag indsatsområderne er udviklet af MSI Research i samarbejde med Dansk Journalistforbund. Hvert indsatsområde bidrager til de overordnede scorer for resultatområderne Tilfredshed og Loyalitet. Indsatsområdernes indflydelse på resultatområderne kan aflæses af de statistisk udregnede effekter på de næste to sider. De udregnede effekter er forskellige fra organisation til organisation og varierer også fra år til år. Effekterne er udregnet på baggrund af MSI-modellen, som gennemgås mere detaljeret på side

16 Strategiske resultater Indsatsområdernes betydning Årets effekter Indsatsområdet Image har i år størst betydning for både tilfredshed og loyalitet og står for 32 og 27 procent af henholdsvis tilfredsheds- og loyalitetsskabelsen. Indsatsområdet Interessevaretagelse har den næststørste betydning for medlemmernes tilfredshed (24 procent) og den tredjestørste betydning for medlemmernes loyalitet (16 procent). Udbytte står for 18% af medlemmernes tilfredshedsskabelse, og er dermed indsatsområdet med den tredjestørste betydning for medlemmernes tilfredshed, men har en relativt lille betydning for medlemmernes loyalitet. Indsatsområde Fællesskab er omvendt ikke definerende for medlemmernes tilfredshed, men har den næststørste betydning for medlemmernes loyalitet. MSI-modellen på næste side viser de årsagssammenhænge, der findes mellem resultat- og indsatsområderne. Sammenhængene er udregnet specifikt til Dansk Journalistforbund og illustrerer derfor, hvor vigtige de forskellige indsatsområder er for netop jeres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Bemærk, at medlemmernes loyalitet forbedres med 0,64 indekspoint, hvis den samlede tilfredshed forbedres med ét point. I tolkningen af indsatsområdernes effekt på resultatområderne Tilfredshed og Loyalitet skal I være opmærksomme på, at Udbytte, som det eneste indsatsområde, udover at kunne påvirkes direkte også påvirkes af de øvrige indsatsområder. Indsatsområdet Udbytte er udtryk for, om medlemmerne føler, de får værdi for deres kontingent. Denne værdi kan påvirkes via en ændring i kontingentet eller ved at forbedre de øvrige indsatsområder (fx de ydelser og rådgivningstilbud, som er en del af medlemskabet). De øvrige områders effekt på Udbytte kan aflæses af MSI-modellen. Image Forventninger Medlemstilbud Interessevaretagelse Rådgivning Fællesskab Udbytte Relative effekter på Tilfredshed 32% 2% 13% 24% 11% 18% Relative effekter på Loyalitet 27% 2% 8% 16% 15% 19% 12% 16

17 Strategiske resultater MSI-modellen 0,21 0,38 0,11 0,00 0,07 0,43 0,06 0,09 0,24 0,12 0,10 0,64 0,20 0,27 0,24 Bag om MSI-modellen MSI-modellen (MSI: Membership Satisfaction Index) er den bagvedliggende model, der giver jer årsagssammenhængene mellem indsatsområderne og resultatområderne. MSI-modellen er udviklet af forskere ved Aarhus Universitet og gør jeres resultater sammenlignelige med tilfredshedsmålinger over hele kloden og på tværs af forskellige brancher. Resultatområderne Tilfredshed og Loyalitet bliver påvirket af indsatsområderne som illustreret i modellen. Størrelsen af påvirkningen afrapporteres som decimaltal på pilene. Tallene viser udfaldet på resultatområdet, hvis indsatsområdet forbedres med ét indekspoint (ud af 100). Bemærk, at indsatsområdet Udbytte er specielt, fordi det også påvirkes af de fire øvrige indsatsområder. En for- bedring af Medlemstilbud med ét indekspoint vil forbedre scoren for Udbytte med 0,43 indekspoint, forudsat at vurderingen af de andre indsatsområder er uændret. Effekterne er statistisk estimerede ud fra jeres egne medlemmers besvarelser og er derfor unikke for jeres organisation og for denne måling. Effekterne fra MSI-modellen giver mulighed for at bestemme vigtigheden af indsatsområderne set fra medlemmernes synspunkt. De kan holdes op imod, hvordan medlemmerne vurderer områderne (se side 14). Sammenligningen giver indsigt i, hvor Dansk Journalistforbund får mest ud af at placere sine ressourcer, og den danner derfor udgangspunktet for hovedkonklusionerne i denne rapport. 17

18 Vurdering Strategiske resultater Det strategiske prioriteringskort prioritet: Image Dansk Journalistforbunds Image vurderes i dette års måling relativt lavt sammenlignet med den store indflydelse Image har på medlemmernes tilfredshed. Indsatsområdet Image befinder sig derfor i kvadranten Prioritér. MSI Research anbefaler derfor, at Dansk Journalistforbund forbedrer indsatsområdet Image og således effektivt øger medlemstilfredsheden. varetagelse med ét point medfører en forbedring af Udbytte med henholdsvis 0,21 og 0,2 point, hvis de øvrige forhold forbliver uændrede. Ved at øge medlemmernes vurderinger af Image og Interessevaretagelse vil medlemmernes vurderinger af Udbytte altså også forbedres. Derfor anbefaler MSI Research, at I først og fremmest arbejder med at forbedre Image og Interessevaretagelse. 2. prioritet: Interessevaretagelse Indsatsområdet Interessevaretagelse befinder sig også i kvadranten Prioritér. Interessevaretagelse har altså også stor indflydelse på medlemmernes tilfredshed og vurderes lavest af medlemmerne Tilpas Rådgivning Vedligehold Hvis Dansk Journalistforbund forbedrer Interessevaretagelse, vil det altså også have en anseelig effekt på, hvor tilfredse medlemmerne er. Indsatsområdet Udbytte placerer sig også i kvadranten Prioritér, men har ikke lige så stor betydning for medlemstilfredsheden som Image og Interessevaretagelse. Det særlige ved Udbytte er imidlertid, at området er påvirket af de øvrige indsatsområder (se side 18). Både Image og Interessevaretagelse har en anseelig betydning for medlemmernes vurderinger af Udbytte. En forbedring af henholdsvis Image og Interesse Forventninger Medlemstilbud Observér Udbytte Interessevaretagelse Image Prioritér Effekt på tilfredsheden 18

19 Strategiske resultater Læs prioriteringskortet rigtigt Prioriteringskortets opbygning Prioriteringskortet er bygget op om medlemmernes gennemsnitlige vurderinger af de syv indsatsområder (side 14) og den statistisk estimerede effekt (indflydelse), områderne har på medlemmernes tilfredshed (side 16). Høj Tilpas Vedligehold Ved at sammenholde effekterne med vurderingerne har I mulighed for at se, hvilke indsatsområder der bør forbedres for at øge medlemstilfredsheden. Fokus bør rettes mod de områder, der har stor indflydelse på medlemmernes tilfredshed, og som samtidig vurderes lavt. Ergo, områder der placerer sig i kvadranten Prioritér. Medlemmernes vurderinger Observér Prioritér Kvadranterne er adskilt af en vandret og lodret gennemsnitslinje, der angiver indsatsområdernes gennemsnitlige vurdering og effekt. Lav Høj Områdernes effekt på tilfredsheden Forstå de fire kvadranter Tilpas Vedligehold Brug succeserne aktivt! I bliver vurderet højt på disse indsatsområder, og det kan udnyttes. Indsatsområder, som ligger i denne kvadrant, har mindre betydning for medlemmerne, men I kan udnytte de gode vurderinger til at skabe positiv omtale. I nogle tilfælde kan I også omfordele ressourcer fra disse områder til områderne, der ligger i kvadranten Prioritér. Bevar fokus! I opnår høje vurderinger på indsatsområderne, samtidig med at områderne i denne kvadrant betyder meget for medlemmernes tilfredshed. Som minimum skal I derfor fastholde områdernes vurdering. Enhver yderligere forbedring vil have stor indflydelse på, hvor tilfredse medlemmerne samlet set er med Dansk Journalistforbund. Observér Prioritér Hold øje med indsatsområderne i denne kvadrant! Områderne her vurderes lavt, og selvom de ikke betyder så meget for medlemmerne, kan vurderingen alligevel blive for lav. Som hovedregel kan områder, der vurderes under 50, betragtes som meget lave. I kan med fordel også udnytte muligheden for hurtige sejre altså arbejde med områder, som nemt kan forbedres. I bør forbedre disse områder! Områdernes lave vurdering modsvarer ikke den høje betydning, medlemmerne tillægger dem. Det vil altså have en stor effekt på medlemmernes samlede tilfredshed, hvis indsatsområder i denne kvadrant forbedres. I kan med fordel også arbejde med områder, der ligger i umiddelbar nærhed til kvadranten Prioritér. 19

20 Operationelle resultater 20

21 Operationelle resultater Operationelle resultater Her præsenteres medlemmernes vurderinger af de enkelte spørgsmål fra spørgeskemaet. Spørgsmålene er opstillet i operationelle prioriteringskort under hvert indsatsområde, så I får handlingsorienterede svar på, hvad I præcist skal arbejde med for at forbedre indsatsområdernes scorer. Vær opmærksom på, at prioriteringen af jeres indsatser stadig bør tage udgangspunkt i det strategiske prioriteringskort. I eksemplet nedenfor bør fokus altså rettes mod spørgsmålene i nederste højre kvadrant under indsatsområde 2. Afsnittet indeholder: s.22 s.26 s.30 s.34 s.38 s.42 s.46 Prioriteringskort og vurderinger for Image Prioriteringskort og vurderinger for Forventninger Prioriteringskort og vurderinger for Medlemstilbud Prioriteringskort og vurderinger for Interessevaretagelse Prioriteringskort og vurderinger for Rådgivning Prioriteringskort og vurderinger for Fællesskab Prioriteringskort og vurderinger for Udbytte 21

22 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Image Det vigtigste at holde øje med under Image er punkter, der placerer sig i kvadranten Prioritér i det operationelle prioriteringskort på næste side. Det drejer sig om: 1.2. Fremstår som en fagforening, der bidrager positivt til udvikling af og kvalitet i medie- og kommunikationsfagene Fremstår som en fagforening, hvor man får noget for sit kontingent Fremstår som en fagforening, der er nytænkende. 22

23 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Image Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Image fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Image. På næste side finder du en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål Tilpas Vedligehold 1.7 Bemærk særligt punkter, der befinder sig i kvadranten Prioritér Observér Prioritér 1.1. Fremstår som en fagforening, der forhandler gode løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne? 1.6. Fremstår som en fagforening med mange relevante kurser og arrangementer? 1.4. Fremstår som en fagforening, der yder professionel rådgivning og vejledning? 1.5. Fremstår som en fagforening, der hjælper medlemmerne, når de har et problem? 1.8. Fremstår som en fagforening, hvor man er en del af et fagligt fællesskab? 1.3. Fremstår som en fagforening, der markerer sig tydeligt i den offentlige debat? 1.2. Fremstår som en fagforening, der bidrager positivt til udvikling af og kvalitet i medie- og kommunikationsfagene? 1.7. Fremstår som en fagforening, hvor man får noget for sit kontingent? 1.9. Fremstår som en fagforening, der er nytænkende? 23

24 Operationelle resultater Vurdering Vurdering 1.1. Fremstår som en fagforening, der forhandler gode løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne? Fremstår som en fagforening, der bidrager positivt til udvikling af og kvalitet i medie- og kommunikationsfagene? Fremstår som en fagforening, der markerer sig tydeligt i den offentlige debat? Fremstår som en fagforening, der yder professionel rådgivning og vejledning? Fremstår som en fagforening, der hjælper medlemmerne, når de har et problem? Fremstår som en fagforening med mange relevante kurser og arrangementer? Fremstår som en fagforening, hvor man får noget for sit kontingent? 65 24

25 Operationelle resultater Vurdering 1.8. Fremstår som en fagforening, hvor man er en del af et fagligt fællesskab? Fremstår som en fagforening, der er nytænkende? Fremstår som en fagforening, der samlet set har et godt image? 71 25

26 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Forventninger Det vigtigste at holde øje med under Forventninger er punkter, der placerer sig i kvadranten Prioritér i det operationelle prioriteringskort på næste side. Det drejer sig om: 2.2. Medlemmernes forventninger til, at DJ påvirker den politiske dagsorden. 26

27 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Forventninger Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Forventninger fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Forventninger. På næste side finder du en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål Tilpas 2.5 Vedligehold 2.3 Bemærk særligt punkter, der befinder sig i kvadranten Prioritér Observér Prioritér Ingen spørgsmål i denne kvadrant 2.3. Dine forventninger til kvaliteten af den individuelle rådgivning og vejledning? 2.5. Dine forventninger til, at DJ tilbyder relevante kurser og arrangementer? 2.1. Dine forventninger til, at DJ forhandler gode lønog ansættelsesvilkår for dig? 2.4. Dine forventninger til, at DJ tilbyder attraktive kontante medlemsfordele (forsikringer, rabatordninger mv.)? 2.2. Dine forventninger til, at DJ påvirker den politiske dagsorden? 27

28 Operationelle resultater Vurdering Vurdering 2.1. Dine forventninger til, at DJ forhandler gode løn- og ansættelsesvilkår for dig? Dine forventninger til, at DJ påvirker den politiske dagsorden? Dine forventninger til kvaliteten af den individuelle rådgivning og vejledning? Dine forventninger til, at DJ tilbyder attraktive kontante medlemsfordele (forsikringer, rabatordninger mv.)? Dine forventninger til, at DJ tilbyder relevante kurser og arrangementer? Dine samlede forventninger til DJ? 75 28

29 Operationelle resultater 29

30 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Medlemstilbud Det vigtigste at holde øje med under Medlemstilbud er punkter, der placerer sig i kvadranten Prioritér i det operationelle prioriteringskort på næste side. Det drejer sig om: 3.2. Kvaliteten af DJ s digitale kommunikation (Fx nyhedsbreve, Facebook, Twitter og LinkedIn). 30

31 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Medlemstilbud Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Medlemstilbud fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Medlemstilbud. På næste side finder du en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål Tilpas Vedligehold Bemærk særligt punkter, der befinder sig i kvadranten Prioritér Observér Prioritér 3.3. Kvaliteten af fagbladet Journalisten og Journalisten.dk? 3.6. Kvaliteten af DJ s lønstatistik? 3.4. Kvaliteten af DJ s kurser? 3.5. Kvaliteten af DJ s faglige arrangementer (gå-hjemmøder, Fagfestival mv.)? 3.1. Indhold og brugervenlighed på Journalistforbundet.dk? 3.2. Kvaliteten af DJ s digitale kommunikation (Fx nyhedsbreve, Facebook, Twitter og LinkedIn)? 31

32 Operationelle resultater Vurdering Vurdering 3.1. Indhold og brugervenlighed på Journalistforbundet.dk? Kvaliteten af DJ s digitale kommunikation (Fx nyhedsbreve, Facebook, Twitter og LinkedIn)? Kvaliteten af fagbladet Journalisten og Journalisten.dk? Kvaliteten af DJ s kurser? Kvaliteten af DJ s faglige arrangementer (gåhjem-møder, Fagfestival mv.)? Kvaliteten af DJ s lønstatistik? Den samlede kvalitet af DJ s kommunikation og medlemstilbud? 68 32

33 Operationelle resultater 33

34 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Interessevaretagelse Det vigtigste at holde øje med under Interessevaretagelse er punkter, der placerer sig i kvadranten Prioritér i det operationelle prioriteringskort på næste side. Det drejer sig om: 4.3. DJ sikrer udvikling af og kvalitet i medie- og kommunikationsfagene DJ har en god prioritering af politiske mærkesager DJ varetager medlemmernes interesser på områder, der betyder noget for deres arbejdsliv. 34

35 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Interessevaretagelse Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Interessevaretagelse fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Interessevaretagelse. På næste side finder du en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål Tilpas Vedligehold Bemærk særligt punkter, der befinder sig i kvadranten Prioritér Observér Prioritér 4.1. DJ forhandler gode løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne DJ sikrer medlemmernes ophavsrettigheder til deres arbejde DJ forstår de udfordringer, medlemmerne står over for i arbejdslivet DJ påvirker den politiske dagsorden DJ sikrer udvikling af og kvalitet i medie- og kommunikationsfagene DJ har en god prioritering af politiske mærkesager DJ varetager mine interesser på områder, der betyder noget for mit arbejdsliv. 35

36 Operationelle resultater Vurdering Vurdering 4.1. DJ forhandler gode løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne DJ sikrer medlemmernes ophavsrettigheder til deres arbejde DJ sikrer udvikling af og kvalitet i medie- og kommunikationsfagene DJ påvirker den politiske dagsorden DJ har en god prioritering af politiske mærkesager DJ varetager mine interesser på områder, der betyder noget for mit arbejdsliv DJ forstår de udfordringer, medlemmerne står over for i arbejdslivet Alt i alt varetager DJ effektivt mine interesser i medie- og kommunikationsbranchen

37 Operationelle resultater 37

38 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Rådgivning Det vigtigste at holde øje med under Rådgivning er punkter, der placerer sig i kvadranten Prioritér i det operationelle prioriteringskort på næste side. Det drejer sig om: 5.4. Rådgivningen fra DJ er generelt faglig kompetent. 38

39 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Rådgivning Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Rådgivning fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Rådgivning. På næste side finder du en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål Tilpas 5.5 Vedligehold Bemærk særligt punkter, der befinder sig i kvadranten Prioritér Observér Prioritér Ingen spørgsmål i denne kvadrant 5.5. Rådgiverne fra DJ er generelt venlige og imødekommende Muligheden for at komme i telefonisk kontakt med DJ? 5.3. Muligheden for at komme i kontakt via og hjemmeside? 5.4. Rådgivningen fra DJ er generelt faglig kompetent. 39

40 Operationelle resultater Vurdering Vurdering 5.1. Muligheden for at komme i kontakt med DJ ved personligt fremmøde?* Muligheden for at komme i telefonisk kontakt med DJ? Muligheden for at komme i kontakt via og hjemmeside? Rådgivningen fra DJ er generelt faglig kompetent Rådgiverne fra DJ er generelt venlige og imødekommende Rådgivningen fra DJ er overordnet set god. 77 *Spørgsmålet er fjernet fra prioriteringskortet af statistiske årsager 40

41 Operationelle resultater 41

42 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Fællesskab Det vigtigste at holde øje med under Fællesskab er punkter, der placerer sig i kvadranten Prioritér i det operationelle prioriteringskort på næste side. Det drejer sig om: 6.2. Jeg føler en stærk tilknytning til DJ og andre medlemmer i DJ. 42

43 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Fællesskab Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Fællesskab fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Fællesskab. På næste side finder du en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål Tilpas 6.1 Vedligehold Bemærk særligt punkter, der befinder sig i kvadranten Prioritér Observér Prioritér 6.1. Der er et stærkt fagligt fællesskab i DJ. Ingen spørgsmål i denne kvadrant Ingen spørgsmål i denne kvadrant 6.2. Jeg føler en stærk tilknytning til DJ og andre medlemmer i DJ. 43

44 Operationelle resultater Vurdering Vurdering 6.1. Der er et stærkt fagligt fællesskab i DJ Jeg føler en stærk tilknytning til DJ og andre medlemmer i DJ Alt i alt styrker DJ fællesskabet blandt mine fagfæller

45 Operationelle resultater 45

46 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Udbytte Det vigtigste at holde øje med under Udbytte er punkter, der placerer sig i kvadranten Prioritér i det operationelle prioriteringskort på næste side. Det drejer sig om: 7.1. Værdien af DJ s varetagelse af dine faglige interesser (herunder forhandling af overenskomster og aftaler)? 7.4. Værdien af Journalistforbundet.dk og DJ s digitale kommunikation? (hjemmeside, nyhedsbreve mv.) 46

47 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Udbytte Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Udbytte fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Udbytte. På næste side finder du en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål Tilpas 7.5 Vedligehold Bemærk særligt punkter, der befinder sig i kvadranten Prioritér Observér Prioritér Ingen spørgsmål i denne kvadrant 7.2. Værdien af DJ s individuelle rådgivning og vejledning? 7.5. Værdien af fagbladet Journalisten og Journalisten.dk? 7.6. Værdien af DJ s kurser og arrangementer? 7.3. Værdien af at kunne få et pressekort gennem DJ? 7.7. Værdien af DJ's kontante medlemsfordele (forsikringer, rabatordninger mv.)? 7.1. Værdien af DJ s varetagelse af dine faglige interesser (herunder forhandling af overenskomster og aftaler)? 7.4. Værdien af Journalistforbundet.dk og DJ s digitale kommunikation? (hjemmeside, nyhedsbreve mv.) 47

48 Operationelle resultater Vurdering Vurdering 7.1. Værdien af DJ s varetagelse af dine faglige interesser (herunder forhandling af overenskomster og aftaler)? Værdien af DJ s individuelle rådgivning og vejledning? Værdien af at kunne få et pressekort gennem DJ? Værdien af Journalistforbundet.dk og DJ s digitale kommunikation? (hjemmeside, nyhedsbreve mv.) Værdien af fagbladet Journalisten og Journalisten.dk? Værdien af DJ s kurser og arrangementer? Værdien af DJ's kontante medlemsfordele (forsikringer, rabatordninger mv.)? Den samlede værdi af dit medlemskab hos DJ? 67 48

49 Operationelle resultater 49

50 Demografi 50

51 Demografi Segmentanalyser Segmentanalyserne giver jer årets resultater opdelt på forskellige baggrundsinformationer om medlemmerne. Opdelingen kan bidrage til jeres viden om, hvilke medlemsgrupper I bør have særligt fokus på. Afsnittet indeholder: s.52 s.54 s.56 s.58 s. 61 s. 63 s. 66 s. 68 Centrale resultater opdelt på Køn Centrale resultater opdelt på Alder Centrale resultater opdelt på Region Centrale resultater opdelt på Kreds Centrale resultater opdelt på Specialgruppe Centrale resultater opdelt på Faggruppe Centrale resultater opdelt på Ansættelsestype Centrale resultater opdelt på Tillidshverv 51

52 Demografi Køn Mand Kvinde Tilfredshed Loyalitet 52

53 Demografi Køn Vurdering Mand 65 Kvinde 68 Mand 69 Kvinde 74 Mand 67 Kvinde 70 Mand 59 Kvinde 62 Mand 77 Kvinde 79 Mand 55 Kvinde 57 Mand 63 Kvinde 67 53

54 Demografi Alder Under 30 år år år år 60 år eller derover Tilfredshed Loyalitet 54

55 Demografi Alder Vurdering Under 30 år år år år 60 år eller derover Under 30 år år år år 60 år eller derover Under 30 år år år år 60 år eller derover Under 30 år år år år 60 år eller derover Under 30 år år år år 60 år eller derover Under 30 år år år år 60 år eller derover Under 30 år år år år 60 år eller derover

56 Demografi Region Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Tilfredshed Loyalitet 56

57 Demografi Region Vurdering Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark

58 Demografi Kreds DMS K1 K2 K4 K5 K6 K7 K9 JR KSR KAJ KAJO DJKU DMS, EK7 ANDREA Tilfredshed Loyalitet 58

59 Demografi Kreds Vurdering DMS 66 K1 69 K2 64 K4 66 K5 64 K6 65 K7 65 K9 79 JR 72 KSR 73 KAJ 69 KAJO 77 DJKU 67 DMS, EK7 70 ANDREA 75 DMS 70 K1 73 K2 70 K4 72 K5 69 K6 73 K7 70 K9 83 JR 74 KSR 75 KAJ 73 KAJO 79 DJKU 79 DMS, EK7 75 ANDREA 70 DMS 68 K1 71 K2 66 K4 68 K5 68 K6 66 K7 67 K9 77 JR 69 KSR 74 KAJ 70 KAJO 77 DJKU 76 DMS, EK7 70 ANDREA 64 DMS 59 K1 64 K2 58 K4 59 K5 61 K6 63 K7 60 K9 75 JR 62 KSR 68 KAJ 65 KAJO 75 DJKU 71 DMS, EK7 66 ANDREA 59

60 Demografi Kreds Vurdering DMS 78 K1 80 K2 76 K4 78 K5 76 K6 71 K7 77 K9 85 JR 76 KSR 78 KAJ 79 KAJO 83 DJKU 80 DMS, EK7 76 ANDREA 51 DMS 55 K1 60 K2 54 K4 58 K5 60 K6 62 K7 58 K9 64 JR 61 KSR 56 KAJ 62 KAJO 72 DJKU 44 DMS, EK7 57 ANDREA 70 DMS 64 K1 68 K2 61 K4 64 K5 64 K6 65 K7 64 K9 80 JR 72 KSR 74 KAJ 67 KAJO 78 DJKU 71 DMS, EK7 73 ANDREA 60

61 Demografi Specialgruppe DISTR.GR FBO FL-GR FOTO K-GR O-GR TV-GRP VIF Uden for specialgruppe Tilfredshed Loyalitet 61

62 Demografi Specialgruppe Vurdering DISTR.GR FBO FL-GR FOTO K-GR O-GR TV-GRP VIF Uden for specialgruppe DISTR.GR FBO FL-GR FOTO K-GR O-GR TV-GRP VIF Uden for specialgruppe DISTR.GR FBO FL-GR FOTO K-GR O-GR TV-GRP VIF Uden for specialgruppe DISTR.GR FBO FL-GR FOTO K-GR O-GR TV-GRP VIF Uden for specialgruppe

63 Demografi Faggruppe Journalistik, redaktion mv. Kommunikation/PR TV- eller radioproduktion Pressefotograf eller fotograf Grafik/illustration/layout Billedmedieoversættelse Bladtegning Studerende journalistik Studerende andet Andet Tilfredshed Loyalitet 63

64 Demografi Faggruppe Vurdering Journalistik, redaktion mv. Kommunikation/PR TV- eller radioproduktion Pressefotograf eller fotograf Grafik/illustration/layout Billedmedieoversættelse Bladtegning Studerende journalistik Studerende andet Andet Journalistik, redaktion mv. Kommunikation/PR TV- eller radioproduktion Pressefotograf eller fotograf Grafik/illustration/layout Billedmedieoversættelse Bladtegning Studerende journalistik Studerende andet Andet Journalistik, redaktion mv. Kommunikation/PR TV- eller radioproduktion Pressefotograf eller fotograf Grafik/illustration/layout Billedmedieoversættelse Bladtegning Studerende journalistik Studerende andet Andet Journalistik, redaktion mv. Kommunikation/PR TV- eller radioproduktion Pressefotograf eller fotograf Grafik/illustration/layout Billedmedieoversættelse Bladtegning Studerende journalistik Studerende andet Andet

65 Demografi Faggruppe Vurdering Journalistik, redaktion mv. Kommunikation/PR TV- eller radioproduktion Pressefotograf eller fotograf Grafik/illustration/layout Billedmedieoversættelse Bladtegning Studerende journalistik Studerende andet Andet Journalistik, redaktion mv. Kommunikation/PR TV- eller radioproduktion Pressefotograf eller fotograf Grafik/illustration/layout Billedmedieoversættelse Bladtegning Studerende journalistik Studerende andet Andet Journalistik, redaktion mv. Kommunikation/PR TV- eller radioproduktion Pressefotograf eller fotograf Grafik/illustration/layout Billedmedieoversættelse Bladtegning Studerende journalistik Studerende andet Andet

66 Demografi Ansættelsestype Ansat på en overenskomst Freelancer eller selvstændig Ansæt på individuel kontrakt Studerende Andet Tilfredshed Loyalitet 66

67 Demografi Ansættelsestype Vurdering Ansat på en overenskomst Freelancer eller selvstændig Ansæt på individuel kontrakt Studerende Andet Ansat på en overenskomst Freelancer eller selvstændig Ansæt på individuel kontrakt Studerende Andet Ansat på en overenskomst Freelancer eller selvstændig Ansæt på individuel kontrakt Studerende Andet Ansat på en overenskomst Freelancer eller selvstændig Ansæt på individuel kontrakt Studerende Andet Ansat på en overenskomst Freelancer eller selvstændig Ansæt på individuel kontrakt Studerende Andet Ansat på en overenskomst Freelancer eller selvstændig Ansæt på individuel kontrakt Studerende Andet Ansat på en overenskomst Freelancer eller selvstændig Ansæt på individuel kontrakt Studerende Andet

68 Demografi Tillidshverv Tillidshverv Ordinær Tilfredshed Loyalitet 68

69 Demografi Tillidshverv Vurdering Tillidshverv 71 Ordinær 67 Tillidshverv 75 Ordinær 71 Tillidshverv 71 Ordinær 69 Tillidshverv 66 Ordinær 61 Tillidshverv 83 Ordinær 78 Tillidshverv 71 Ordinær 56 Tillidshverv 68 Ordinær 65 69

70 Temaanalyser 70

71 Temaanalyser Temaanalyser Temaanalyserne belyser aspekter af Dansk Journalistforbund, som ikke er inkluderet i MSI-modellen. Temaanalyserne er udvalgt af Dansk Journalistforbund i samarbejde med MSI Research. Afsnittet indeholder: s.73 Temaanalyse: Ind- og Udmeldelse s Temaanalyse: Kommunikation s.82 Temaanalyse: Rådgivning 71

72 Temaanalyser Temaanalyse Ind- og Udmeldelse Bemærk, at de følgende analyser ikke indgår i MSI-modellen, og de indgår derfor heller ikke i MSI Researchs strategiske anbefalinger til Dansk Journalistforbund. 72

73 Temaanalyser Ind- og Udmeldelse Primær årsag til medlemskab. Medlemmer, der har tilkendegivet, at de ikke er enige i udsagnet: "Jeg kan se flere gode grunde til fortsat at være medlem af DJ", er blevet bedt om at uddybe dette. Dette gælder 8% af de adspurgte medlemmer. For at støtte op om forhandlingen af kollektive overenskomster og aftaler Muligheden for at få rådgivning Muligheden for at søge Copydanmidler For at modtage fagbladet Journalisten For at kunne deltage i faglige og netværksskabende arrangementer De kontante fordele (forsikringer mv.) Det er man bare, når man er i mit fag Andet Jeg overvejer at skifte til en anden faglig organisation. Jeg overvejer helt at undlade at være medlem af en fagforening. Primær årsag til, at medlemmer overvejer at melde sig ud af Dansk Journalistforbund. Bemærk, at det kun er de 8% af medlemmerne, der er enige i udsagnet: "Jeg kan se flere gode grunde til fortsat at være medlem af DJ", der er blevet adspurgt. Har skiftet branche Har afbrudt min uddannelse Er blevet leder Er blevet selvstændig Økonomiske årsager Flyttet til udlandet Har oplevet dårlig service Bruger ikke mit medlemskab Går på pension Andet 73

74 Temaanalyser Temaanalyse Kommunikation Bemærk, at de følgende analyser ikke indgår i MSI-modellen, og de indgår derfor heller ikke i MSI Researchs strategiske anbefalinger til Dansk Journalistforbund. 74

75 Temaanalyser Kommunikation Medlemmernes mening om hyppigheden af nyhedsbrevets udsendelse. 100% 80% For sjældent Tilpas For ofte Ved ikke 60% 40% 20% 0% Synes du, at du modtager nyhedsbreve fra fra DJ for sjældent, med tilpas frekvens eller for ofte? 75

76 Temaanalyser Kommunikation Medlemmernes mening om hyppigheden af fagbladet journalistens udgivelse. 100% 80% For sjældent Tilpas For ofte Ved ikke 60% 40% 20% 0% Synes du, at du modtager fagblade journalisten for sjældent, med tilpas frekvens eller for ofte? 76

77 Temaanalyser Kommunikation Hvordan foretrækker medlemmerne at modtage information og nyheder fra Dansk Journalistforbund? Bemærk, at medlemmerne har prioriteret tre muligheder. 100% 80% 60% 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 40% 20% 0% Journalistforbundet.dk Fagbladet Journalisten eller Journalisten.dk DJ s nyhedsbreve 100% 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 80% 60% 40% 20% 0% På Facebook På Twitter På LinkedIn 77

78 Temaanalyser Kommunikation Hvordan foretrækker medlemmerne at være i kontakt med Dansk Journalistforbund? Bemærk, at medlemmerne har prioriteret tre muligheder. 100% 80% 60% 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 40% 20% 0% Telefon Personligt fremmøde 100% 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 80% 60% 40% 20% 0% Online chat Brev SMS 78

79 Temaanalyser Temaanalyse Rådgivning Bemærk, at de følgende analyser ikke indgår i MSI-modellen, og de indgår derfor heller ikke i MSI Researchs strategiske anbefalinger til Dansk Journalistforbund. 79

80 Temaanalyser Rådgivning Medlemmernes kendskab til Dansk Journalistforbunds rådgivning. 100% 80% Intet kendskab Mindre kendskab Noget kendskab Stort kendskab 60% 40% 20% 0% Rådgivning om karriereudvikling (jobsøgning, ledighed, karriererådgivning mv.) Rådgivning om løn og ansættelsesvilkår Rådgivning om ophavsret 100% Intet kendskab Mindre kendskab Noget kendskab Stort kendskab 80% 60% 40% 20% 0% Rådgivning om arbejdsmiljø (stress, trivsel, arbejdsskade, konflikthåndtering) Rådgivning om efter- og videreuddannelse Rådgivning om mediejura og presseetik 80

81 Temaanalyser Rådgivning Medlemmernes kendskab til Dansk Journalistforbunds rådgivning. 100% 80% Intet kendskab Mindre kendskab Noget kendskab Stort kendskab 60% 40% 20% 0% Rådgivning som freelance / selvstændig (salg, prissætning, skat & moms, mv.) 81

82 Temaanalyser Rådgivning Andelen af medlemmer, der har modtaget rådgivning fra Dansk Journalistforbund om følgende emner indenfor de seneste 12 måneder. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Rådgivning om karriereudvikling (jobsøgning, ledighed, karriererådgivning mv.) Rådgivning om løn og ansættelsesvilkår Rådgivning om ophavsret 100% 80% 60% 40% 20% 0% Rådgivning om arbejdsmiljø (stress, trivsel, arbejdsskade, konflikthåndtering) Rådgivning om efter- og videreuddannelse Rådgivning om mediejura og presseetik 82

83 Temaanalyser Rådgivning Andelen af medlemmer, der har modtaget rådgivning fra Dansk Journalistforbund om følgende emner indenfor de seneste 12 måneder. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Rådgivning som freelance / selvstændig (salg, prissætning, skat & moms, mv.) 83

84 Temaanalyser Rådgivning Primær kontakt hos Dansk Journalistforbund i forbindelse med karriererådgivning. Af fortrolighedsmæssige årsager vises grupper på under fem personer ikke i søjlerne nedenfor. En medarbejder hos DJ En anden Min tillidsrepræsentant En formand for en kreds eller Min arbejdsmiljørepræsentant Kvaliteten af karriererådgivningen fordelt på primær kontakt Rådgiveren fra DJ hjalp mig med mit problem. Rådgiveren fra DJ var god til at sætte sig ind i min situation. Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos DJ. Rådgiveren fra DJ udviste branchekendskab for mit område. Samlet set modtog jeg en tilfredsstillende rådgivning. 84

85 Temaanalyser Rådgivning Primær kontakt hos Dansk Journalistforbund i forbindelse med rådgivning om løn og ansættelsesvilkår. Af fortrolighedsmæssige årsager vises grupper på under fem personer ikke i søjlerne nedenfor. En medarbejder hos DJ Min tillidsrepræsentant En anden En formand for en kreds eller Min arbejdsmiljørepræsentant Kvaliteten af rådgivningen om løn og ansættelsesvilkår fordelt på primær kontakt Rådgiveren fra DJ hjalp mig med mit problem. Rådgiveren fra DJ var god til at sætte sig ind i min situation. Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos DJ. Rådgiveren fra DJ udviste branchekend skab for mit område. Samlet set modtog jeg en tilfredsstillen de rådgivning. 85

86 Temaanalyser Rådgivning Primær kontakt hos Dansk Journalistforbund i forbindelse med rådgivning om ophavsret Af fortrolighedsmæssige årsager vises grupper på under fem personer ikke i søjlerne nedenfor. En medarbejder hos DJ En formand for en kreds eller En anden Min tillidsrepræsentant Min arbejdsmiljørepræsentant Kvaliteten af rådgivningen om ophavsret fordelt på primær kontakt Rådgiveren fra DJ hjalp mig med mit problem. Rådgiveren fra DJ var god til at sætte sig ind i min situation. Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos DJ. Rådgiveren fra DJ udviste branchekend skab for mit område. Samlet set modtog jeg en tilfredsstillen de rådgivning. 86

87 Temaanalyser Rådgivning Primær kontakt hos Dansk Journalistforbund i forbindelse med rådgivning om arbejdsmiljø. En medarbejder hos DJ Min tillidsrepræsentant Min arbejdsmiljørepræsentant En anden En formand for en kreds eller Kvaliteten af rådgivningen om arbejdsmiljø fordelt på primær kontakt Rådgiveren fra DJ hjalp mig med mit problem. Rådgiveren fra DJ var god til at sætte sig ind i min situation. Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos DJ. Rådgiveren fra DJ udviste branchekend skab for mit område. Samlet set modtog jeg en tilfredsstillen de rådgivning. 87

88 Temaanalyser Rådgivning Rådgivning om efter- og videreuddannelse. Af fortrolighedsmæssige årsager vises grupper på under fem personer ikke i søjlerne nedenfor. En medarbejder hos DJ Min tillidsrepræsentant En formand for en kreds eller En anden Min arbejdsmiljørepræsentant Kvaliteten af rådgivningen om efter- og videreuddannelse fordelt på primær kontakt Rådgiveren fra DJ hjalp mig med mit problem. Rådgiveren fra DJ var god til at sætte sig ind i min situation. Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos DJ. Rådgiveren fra DJ udviste branchekend skab for mit område. Samlet set modtog jeg en tilfredsstillen de rådgivning. 88

89 Temaanalyser Rådgivning Primær kontakt hos Dansk Journalistforbund i forbindelse med mediejura og presseetik. Af fortrolighedsmæssige årsager vises grupper på under fem personer ikke i søjlerne nedenfor. En medarbejder hos DJ En anden En formand for en kreds eller Min tillidsrepræsentant Min arbejdsmiljørepræsentant Kvaliteten af rådgivningen om mediejura og presseetik fordelt på primær kontakt Rådgiveren fra DJ hjalp mig med mit problem. Rådgiveren fra DJ var god til at sætte sig ind i min situation. Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos DJ. Rådgiveren fra DJ udviste branchekend skab for mit område. Samlet set modtog jeg en tilfredsstillen de rådgivning. 89

90 Temaanalyser Rådgivning Primær kontakt hos Dansk Journalistforbund i forbindelse med rådgivning om freelance/selvstændig. Af fortrolighedsmæssige årsager vises grupper på under fem personer ikke i søjlerne nedenfor. En medarbejder hos DJ En anden En formand for en kreds eller Min tillidsrepræsentant Min arbejdsmiljørepræsentant Kvaliteten af rådgivningen om freelance/selvstændig fordelt på primær kontakt Rådgiveren fra DJ hjalp mig med mit problem. Rådgiveren fra DJ var god til at sætte sig ind i min situation. Det var nemt at komme i kontakt med den relevante rådgiver hos DJ. Rådgiveren fra DJ udviste branchekend skab for mit område. Samlet set modtog jeg en tilfredsstillen de rådgivning. 90

91 Temaanalyser 91

92 Homogenitet 92

93 Homogenitet Homogenitetsmål Vurderinger af de enkelte spørgsmål under hvert indsatsområde bygger på gennemsnit af medlemmernes besvarelser. Da gennemsnitsvurderinger kan dække over forskellige spredninger i de afgivne svar, kan det derfor også være relevant at inddrage homogenitetsmålet. De tre nedenstående figurer illustrerer tre situationer, hvor gennemsnittet er ens (60), men fordelingen af besvarelser forskellig. 100% 50% 50% 30% 20% 20% 10% 10% 5% 5% Til trods for samme gennemsnit er det altså ikke ensbetydende med, at der er enighed blandt medlemmerne. Homogenitetsmålet kan tage en værdi fra 0 til 100 og giver indblik i, hvor stor spredningen i svarene er. Hvis homogenitetsmålet er 0, har medlemmerne besvaret spørgsmålet så forskelligt som overhovedet muligt, hvorimod spørgsmål, som alle medlemmer har besvaret helt ens, vil have et homogenitetsmål på 100. Ergo, jo tættere tallet er på 100, desto større enighed er der omkring den gennemsnitlige vurdering af spørgsmålet (indeksværdien). Hvis der ses en stor spredning i vurderingerne af et spørgsmål (lav homogenitet), kan I med fordel undersøge årsagerne til dette. Hvorfor giver nogle medlemmer en lav vurdering, og hvem er de? Hvorfor giver andre medlemmer en høj vurdering, og kan I udnytte denne viden til at forbedre forholdene for alle medlemmer? Under 40 Meget høj homogenitet Høj homogenitet Middel homogenitet Lav homogenitet Meget lav homogenitet 93

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Bibliotekarforbundet Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Frie Skolers Lærerforening Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for

Læs mere

Teknisk Landsforbund. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Teknisk Landsforbund. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Teknisk Landsforbund Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2016 har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Medlemsundersøgelse 212 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Lægeforeningen Hovedrapport Juni 2012 Indhold og

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Foreningen af Speciallæger Hovedrapport

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke indsatsområder Danske Fysioterapeuter bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Danske Fysioterapeuter Hovedrapport August

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder dbio bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for dbio Hovedrapport Januar 12 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA

Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA Medlemsundersøgelsen 213 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for JA Januar 214 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede resultater

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Medlemsundersøgelsen Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet. Rapport for JA

Medlemsundersøgelsen Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet. Rapport for JA Medlemsundersøgelsen 213 Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet Rapport for JA Januar 214 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke indsatsområder Finansforbundet bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Finansforbundet Hovedrapport November 12 Indhold

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2011

Medlemsundersøgelsen 2011 Bilag 4.b Medlemsundersøgelsen 11 Fokus på hvilke indsatsområder Bibliotekarforbundet bør prioritere for at forbedre medlemstilfredsheden og -loyaliteten Rapport for Bibliotekarforbundet Hovedrapport Oktober

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR SLs medlemsundersøgelse Gennemført i juni 2013 Bygger på 4833 medlemmers svar Medlemmer med status som studerende eller pensionister indgik ikke i undersøgelsen

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Undersøgelse af frivillige

Undersøgelse af frivillige Undersøgelse af frivillige MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området. I dag er vi derfor blandt de foretrukne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer. Undersøgelsen er

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse 13 1 Agenda Resultater Hvad er status, og hvilke resultater er der fundet Kl. 17. 18.1 Workshop Hvad gør vi ved det? Kl. 18. 19.1 (debat i grupper og fremlæggelse)

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Djøf

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Djøf 2014 Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Djøf Hvem er MSI Research? Mere end 50 fagforeninger og a-kasser harr gennem tiden samarbejdet med os om at øgee deres medlemmers tilfredshed

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 25 Skolerapport Rapporten er baseret på besvarelser ud af 97 mulige. Svarprocenten er 87%. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller en væsentlig

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Landbrug & Fødevarer. Stå stærkt lokalt. Hvordan styrker jeres lokal forening medlemstilfredsheden?

Landbrug & Fødevarer. Stå stærkt lokalt. Hvordan styrker jeres lokal forening medlemstilfredsheden? Landbrug & Fødevarer 2015 Stå stærkt lokalt Hvordan styrker jeres lokal forening medlemstilfredsheden? LOKAL- RAPPORT Jeres egne resultater Som et led i Landbrug & Fødevarers medlemstilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af samtaleforløbet Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser. Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen

Undersøgelse af samtaleforløbet Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser. Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af samtaleforløbet 13 Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen Oktober 13 Indhold og forord Forord I denne rapport gengives

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

2014 PERFORMANCE ANALYSE 0

2014 PERFORMANCE ANALYSE 0 2014 PERFORMANCE ANALYSE 0 Indhold Indledning... 2 Læsevejledning... 3 Business Center Performance Modellen (BCP)... 4 Handlingsskort... 5 Hovedkonklusioner... 6 Sådan er medlemmernes loyalitet, tilfredshed

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 84 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83%

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83% ESB MTU 2007 Juni 2007 ESB-netværket Benchmarkrapport Svarprocent: 83% Indhold og forord Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, Medarbejdertyper,

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere