Brugervejledning udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning udgave"

Transkript

1 Brugervejledning udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-2NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Xpress-on, Bantumi, Space Impact, Bumper og Link5 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

3 Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, fraskriver Nokia sig ethvert ansvar, det være sig udtrykkeligt eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, ansvar for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, for nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler /3. udgave

4 Indhold SIKKERHED...10 Generelle oplysninger...13 Pakkens mærkater...13 Adgangskoder...13 Anvendt typografi i denne brugervejledning Kom godt i gang...15 Taster...15 Display og standby-tilstand...16 Andre vigtige indikatorer...16 Isætning af SIM-kortet og batteriet...17 Opladning af batteriet...19 Sådan tænder eller slukker du telefonen...20 Udskiftning af covers Grundlæggende funktioner...23 Foretagelse og besvarelse af opkald...23 Opkald...23 Opkald til et telefonnummer i telefonbogen...23 Opkald til et nummer, som du for nyligt har ringet til...24 Opkald til telefonsvareren...24 Taleopkald...24 Hurtigkald...24 Konferenceopkald...24 Besvarelse eller afvisning af et opkald

5 Banke på...25 Tilgængelige funktioner under et opkald...26 Sådan låser du tastaturet...26 Skrivning af tekst...28 Ved at trykke én gang på en tast for hvert tegn (forprogrammeret tekstinput)...28 Valg af ordbog til forprogrammeret tekstinput...28 Deaktivering af forprogrammeret tekstinput...28 Brug af forprogrammeret tekstinput...28 Skrivning af sammensatte ord...30 Ved at trykke på en tast én eller flere gange for hvert tegn (traditionelt tekstinput) Telefonbog (Navne)...32 Brug af telefonbogens funktioner...32 Valg af indstillinger for telefonbogen...32 Søgning efter navne og telefonnumre...33 Opkald til tjenestenumre...33 Lagring af navne og telefonnumre...34 Sletning af navne og telefonnumre...34 Kopiering af navne og telefonnumre...34 Tildeling af en ringetone til et navn og et telefonnummer...35 Tildeling af et telefonnummer til en hurtigkaldstast...35 Taleopkald...35 Optagelse af stemmekoder...36 Opkald ved brug af en stemmekode...36 Andre indstillinger for stemmekoder...37 Afsendelse af et navn og et telefonnummer...37 Redigering af et navn og et telefonnummer...37 Afsendelse af en besked fra telefonbogen

6 4. Menufunktioner...38 Adgang til en menufunktion...38 Ved hjælp af piletasterne...38 Ved hjælp af et genvejsnummer...39 Afslutning af en menufunktion...39 Liste over menufunktioner...40 Beskeder (Menu 1)...45 Skrivning og afsendelse af en tekstbesked (Skriv besked)...45 Læsning af en tekstbesked (Indbakke)...46 Visning af beskeder, som du har gemt (Udbakke)...47 Chat...47 Billedbeskeder...48 Modtagelse af en billedbesked...49 Afsendelse af en billedbesked...49 Hentning af billedbeskeder...49 Skabeloner...50 Smileys...50 Sletning af tekstbeskeder...51 Beskedindstillinger...51 Profil...51 Fælles...52 Infotjeneste...53 Nummer til telefonsvarer...53 Rediger kommandoer...53 Opkaldsinfo (Menu 2)...54 Profiler (Menu 3)...56 Aktivering af en profil

7 Ændring af profilindstillinger...57 Indstillinger (Menu 4)...58 Toneindstillinger...58 Tidsindstillinger...59 Opkaldsindstillinger...59 Telefonindstillinger...61 Indstillinger for tilbehør...62 Tastaturlåsindstillinger...62 Sikkerhedsindstillinger...63 Gendan fabriksindstillinger...64 Overførsler (Menu 5)...65 Påmindelser (Menu 6)...65 Spil (Menu 7)...66 Programmer (Menu 8)...68 Start af et program...69 Hentning af et program...70 Visning af systemoplysninger...70 Tilbehør (Menu 9)...70 Alarm...70 Indstilling af en alarm...71 Når alarmtidspunktet nås...71 Regnemaskine...71 Beregning...72 Valutaomregning...72 Stopur...73 Registrering af mellem- eller omgangstider...73 Håndtering af tidligere gemte tider...74 Nedtællingsur

8 Angivelse af det normale ur...74 Indstilling af intervalurene...75 Når tiden eller tidsperioden udløber...75 Komponist...75 Billedredigering...76 Tegning eller redigering af et billede...77 Pauseskærm...79 Valg af pauseskærm...79 Indstilling af timeout for pauseskærmen...79 Hentning af en pauseskærm...80 WAP-tjenester (Tjenester Menu 10)...80 Grundlæggende trin til at anvende en WAP-tjeneste...81 Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste...81 Lagring af de indstillinger, der modtages som en tekstbesked...81 Indtastning af forbindelsesindstillingerne...82 Afsendelse af WAP-indstillinger...83 Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste...84 Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste...85 Generelle retningslinier for brug af tasterne...85 Afslutning af en WAP-forbindelse...86 Indstillinger for udseende af WAP-sider...87 Lagring og håndtering af bogmærker...87 Tjen.indbakke...88 Indstilling af telefonen til at modtage tjenestebeskeder...88 Sådan viser du en modtaget tjenestebesked...88 Tømning af cache-hukommelsen...89 Nøglecentercertifikater...89 SIM-tjenester (Menu 11)

9 5. Batterioplysninger...92 Opladning og afladning...92 VEDLIGEHOLDELSE...94 VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

10 SIKKERHED Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder yderligere oplysninger. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørslen. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLY Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler. 10

11 BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen. SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Mobiltelefonudstyr skal installeres og vedligeholdes af fagfolk. TILBEHØR OG BATTERIER Anvend kun tilbehør og batterier, der er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Telefonen er IKKE vandtæt. Sørg for, at udstyret altid holdes tørt. SIKKERHEDSKOPIER Husk altid at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. OPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på. Tryk på for at afslutte et opkald. Tryk på for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at slette displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen siger til. 11

12 Netværkstjenester Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900- og GSM 1800-netværket. Dualband er en netværksafhængig funktion. Forhør dig hos den lokale tjenesteudbyder, om du kan abonnere på og anvende denne funktion. En del af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangerer via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen. Bemærk! Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke karakterer og/eller tjenester. Tilbehør Kontroller modelnummeret på en oplader, inden den bruges med denne enhed. Dette apparat skal have strøm fra ACP-7, ACP-8, LCH-9 og DCV-10. Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af producenten er godkendt til brug med denne specielle telefonmodel. Det kan være farligt at bruge andre typer, og godkendelse og garanti, der er gældende for telefonen, ugyldiggøres. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. 12

13 Generelle oplysninger Pakkens mærkater Mærkaterne indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport. Opbevar disse mærkater på et sikkert sted. Sæt mærkaten på Club Nokia-invitationskortet, hvis det følger med i pakken. Sæt mærkaten på dit garantibevis. Adgangskoder Ved hjælp af følgende adgangskoder kan du forhindre uautoriseret brug af telefonen og SIM-kortet. Sikkerhedskode: Denne kode følger med telefonen. Sikkerhedskoden beskytter telefonen imod uautoriseret brug og kan også anvendes til at låse telefonens tastatur, se side 26. Den forudindstillede kode er Du skal ændre koden og indstille telefonen til at anmode om denne ved hjælp af funktionerne Skift adgangskoder og Sikkerhedsniveau i menuen Sikkerhedsindstillinger (se side 63). Opbevar den nye kode et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen. PIN-kode: Denne kode, der følger med SIM-kortet, beskytter kortet imod uautoriseret brug. Hvis du aktiverer funktionen PIN-kodeanmodning i menuen Sikkerhedsindstillinger (se side 63), bliver du bedt om at indtaste koden, hver gang du tænder telefonen. 13

14 Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. Indtast PUK-koden, og tryk på OK. Indtast en ny PIN-kode, og tryk på OK. Indtast den nye kode igen, og tryk på OK. PIN2-kode: Denne kode følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. omkostningstællere. Hvis du indtaster en forkert PIN2-kode tre gange i træk, bliver du bedt om at angive PUK2-koden. PUK- og PUK2-kode: Disse koder følger muligvis med SIM-kortet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Spærringsadgangskode: Spærringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender Opkaldsspærring i menuen Sikkerhedsindstillinger (se side 63). Denne kode fås hos tjenesteudbyderen. Anvendt typografi i denne brugervejledning Den displaytekst, der er relateret til valgtasterne og er angivet med fed og blå skriftfarve, f.eks. Menu. 14

15 1. Kom godt i gang Taster Telefontasternes grundlæggende funktioner beskrives nedenfor. Yderligere oplysninger gives løbende i denne brugervejledning. Tænd/sluk-tasten (øverst på telefonen): Tryk på og hold denne tast nede, når du vil tænde og slukke telefonen. Hvis du kortvarigt trykker på denne tast i standby-tilstand eller under et opkald, vises der en profilliste. Piletasterne og : Når telefonen er i standby-tilstand, kan du anvende disse taster til at rulle gennem de navne og telefonnumre, der er gemt i telefonbogen. I menufunktionerne kan du anvende tasterne til at rulle gennem menuerne og indstillingerne. Valgtasterne ( og ): Den enkelte tast anvendes til at aktivere den funktion, der vises over tasten. Hvis du f.eks. trykker på Menu, åbnes der en liste over menufunktioner. : Besvarer et opkald og ringer op til det viste telefonnummer. Hvis du trykker på denne tast i standby-tilstand, vises der en liste over de senest kaldte numre. : Afslutter eller afviser et opkald og afslutter en funktion. - : Disse taster anvendes til at indtaste tal og bogstaver. Hvis du trykker på og holder nede, ringer telefonen til telefonsvareren. og : Disse taster anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner. 15

16 Display og standby-tilstand De indikatorer, der beskrives nedenfor, vises, når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn. Når dette display vises, er telefonen i "standbytilstand". 1. Angiver det trådløse netværk, hvori telefonen aktuelt anvendes. 2. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. 3. Viser batteriopladningsniveauet. 4. Viser funktionen for den venstre valgtast (Menu). 5. Viser funktionen for den højre valgtast (Navne). Andre vigtige indikatorer Du har modtaget en tekst- eller billedbesked. Du har modtaget en talebesked (netværkstjeneste). Telefonen ringer eller bipper ikke, når du modtager et opkald, fordi alle telefontonerne er deaktiveret. Telefonens tastatur er låst. Alarmen er aktiveret. Alarmtonen lyder, selvom alle telefontonerne er deaktiveret. Alle opkaldene omstilles. 16

17 Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe (netværkstjeneste). Der er sluttet et headset til telefonen. Nedtællingsuret er i gang. Stopuret er i gang. Isætning af SIM-kortet og batteriet Alle SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet. Inden du isætter SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket, og derefter fjerne batteriet. 1. Tryk på udløserknappen (1), skub coveret fremad (2), og løft det af telefonen (3). 17

18 2. Skub de to låse i hver sin retning (4), og tag batteriet ud af telefonen (5). 3. Skub forsigtigt SIM-kortet ind i kortåbningen (6). Sørg for, at kortets guldbelagte kontakter vender nedad, og at det afskårne hjørne er placeret til venstre. 4. Ret batteriets gyldne kontakter ind efter de tilsvarende kontakter på telefonen, og pres på batteriets modsatte ende, indtil batteriet klikker på plads (7). 18

19 5. Anbring bagcoverets to låse i de tilsvarende fordybninger i telefonen (8). Skub coveret mod enden af telefonen, indtil det klikker på plads (9). Opladning af batteriet Oplad ikke batteriet, hvis et af telefonens covere er fjernet. Se også Batterioplysninger på side Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen. 19

20 2. Tilslut opladeren til en stikkontakt. Batteriindikatoren begynder at bevæge sig. Opladning af det batteri, der følger med telefonen, kan tage op til seks timer, når du anvender ACP-7-opladeren. Hvis Oplader ikke vises, skal du vente et øjeblik, frakoble opladeren, tilslutte den og prøve igen. Kontakt forhandleren, hvis det stadig ikke er muligt at oplade. 3. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger indikatoren sig ikke mere. Tag opladerstikket ud af stikkontakten og telefonen. Sådan tænder eller slukker du telefonen Tryk på og hold tasten nede. Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode eller en sikkerhedskode, skal du gøre følgende: Indtast koden, og tryk på OK. Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. 20

21 GODE RÅD: Telefonen er udstyret med en indbygget antenne (det grå område på billedet). Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid. Udskiftning af covers Strømmen skal altid slås fra, og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden coveret udskiftes. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på. 1. Tryk på udløserknappen (1), skub coveret fremad (2), og løft det af telefonen (3). 2. Træk forsigtigt frontcoveret af telefonen, idet du begynder nederst på telefonen (4). 21

22 3. Sæt tastaturet i front-coveret (5). 4. Ret den øverste del af telefonen ind efter den øverste del af frontcoveret (6), og pres telefonen mod coveret, indtil det klikker på plads (7). 5. Anbring bagcoverets to låse i de tilsvarende fordybninger i telefonen (8). Pres på coveret, indtil det klikker på plads (9). 22

23 2. Grundlæggende funktioner Foretagelse og besvarelse af opkald Opkald 1. Indtast område- og telefonnummeret. Hvis du vil redigere et nummer, skal du trykke på eller for at flytte markøren, eller du skal trykke på Slet for at slette tegnet til venstre for markøren. Opkald til udlandet: Tryk to gange på for at indsætte tegnet + (erstatter det internationale præfiks), og indtast landekoden, områdenummeret (udelad det første 0, om nødvendigt) og telefonnummeret. 2. Tryk på. Justering af lydstyrken: Tryk på for at øge lydstyrken, og tryk på for at mindske lydstyrken. 3. Tryk på for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget. Opkald til et telefonnummer i telefonbogen Tryk på eller i standby-tilstand. Indtast det første bogstav i det navn, der er blevet gemt sammen med telefonnummeret. Rul til navnet med eller. Tryk på Detaljer, eller tryk på og hold nede, hvis du vil se telefonnummeret. Tryk på for at foretage opkaldet. Se også Søgning efter navne og telefonnumre på side

24 Opkald til et nummer, som du for nyligt har ringet til Hvis du vil foretage et opkald til et af de 20 telefonnumre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til, skal du gøre følgende: Tryk på standby-tilstand, rul til det ønskede telefonnummer eller navn, og tryk på. Opkald til telefonsvareren Tryk på og hold nede i standby-tilstand. Nummeret på telefonsvareren fås hos tjenesteudbyderen. Se også Nummer til telefonsvarer på side 53. Taleopkald Du kan ringe op til et telefonnummer ved at sige et eller flere ord, der er tilknyttet nummeret. Se Taleopkald på side 35. Hurtigkald Hvis du har tildelt en af hurtigkaldstasterne ( til ) et telefonnummer, kan du foretage opkald til det pågældende nummer på en af følgende måder: Tryk på hurtigkaldstasten i standby-tilstand, og tryk derefter på. ELLER Hvis funktionen Hurtigkald i menuen Opkaldsindstillinger (se side 59) er aktiveret, skal du trykke på og holde hurtigkaldstasten nede i standby-tilstand, indtil opkaldet påbegyndes. Se også Tildeling af et telefonnummer til en hurtigkaldstast på side 35. Konferenceopkald Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at deltage i det samme opkald. 1. Tryk på Valg, og vælg Nyt opkald under opkaldet. i 24

25 2. Indtast telefonnummeret, eller find det i telefonbogen, og tryk på Ring op. Det første opkald sættes i venteposition. 3. Føj den første deltager til konferenceopkaldet, når det nye opkald besvares, ved at trykke på Valg og vælge Konference. 4. Hvis du vil føje en ny deltager til opkaldet, skal du gentage trin 1, 2 og Hvis du ønsker en privat samtale med én af deltagerne, skal du: Tryk på Valg, og vælg Privat. Vælg den ønskede deltager, og tryk på OK. Når du har afsluttet samtalen, kan du vende tilbage til konferenceopkaldet som beskrevet i trin Tryk på, hvis du vil afslutte konferenceopkaldet. Besvarelse eller afvisning af et opkald Tryk på for at besvare opkaldet. Tryk på Lydløs, hvis du vil ignorere opkaldet. Tryk på, hvis du vil afvise opkaldet. Det afviste opkald omstilles f.eks. til telefonsvareren, hvis du har aktiveret en indstilling for opkaldsomstilling, f.eks. Omstil ved optaget. Banke på Det er muligt at besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald, hvis funktionen Banke påtjeneste i menuen Opkaldsindstillinger (se side 59) er aktiveret. Tryk på Besvar eller under opkaldet. Eller Tryk på Valg, og vælg Besvar. Det første opkald sættes i venteposition. 25

26 Du kan skifte mellem de to opkald ved at trykke på Skift eller. Du kan afvise det ventende opkald ved at trykke på Valg og derefter vælge Afvis. Tryk på, hvis du vil afslutte det aktive opkald. Tilgængelige funktioner under et opkald De funktioner, der beskrives nedenfor, kan anvendes under et opkald. Nogle af disse funktioner er netværkstjenester. Det er ikke alle funktionerne, der er tilgængelige på samme tid. Tryk på Valg under et opkald, og vælg en af følgende funktioner: U/mikrofon eller M/mikrofon, Standby eller Tilbage, Send DTMF, Nyt opkald, Besvar, Afvis, Skift, Afslut opkald, Afslut alle, Telefonbog, Menu, Konference, Privat. Vælg Send DTMF, hvis du vil sende DTMF-tonestrenge. Sådan låser du tastaturet Du kan låse tastaturet for at forhindre, at du ved en fejl kommer til at trykke på en tast, f.eks. når telefonen ligger i din taske, eller for at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Sådan undgår du at komme til at trykke på en tast ved en fejl: Tryk på Menu, og tryk derefter hurtigt på i standby-tilstand. ELLER Du kan også indstille telefonen til automatisk låsning af tastaturet, hvis telefonen ikke er blevet anvendt i et bestemt stykke tid: Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Indstillinger, Tastaturlåsindstillinger, Automatisk tastaturlås og Til. Indtast det ønskede tidsrum i minutter og sekunder, og tryk på OK. Tastaturlåsen aktiveres, når telefonen er i standby-tilstand. 26

27 Sådan låser du tastaturet op: Tryk på Lås op, og tryk derefter hurtigt på i standby-tilstand. Sådan forhindrer du uautoriseret brug af telefonen: Aktiver først tastaturlåskoden: Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Indstillinger, Tastaturlåsindstillinger og Tastaturlåskode. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på OK. Vælg Til. Lås derefter tastaturet: Tryk på Menu, og tryk derefter hurtigt på i standby-tilstand. Sådan låser du tastaturet op: Tryk på Lås op i standby-tilstand. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på OK. Når tastaturet er låst: Indikatoren vises. Tryk på, hvis du vil besvare et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk. HDC-5-headset'et kan anvendes normalt. Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på. Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet. 27

28 Skrivning af tekst Du kan indtaste tegn ved at trykke én gang på en bogstavtast for hvert tegn (forprogrammeret tekstinput) eller ved at trykke en eller flere gange på en bogstavtast for hvert tegn (traditionelt tekstinput). Ved at trykke én gang på en tast for hvert tegn (forprogrammeret tekstinput) Forprogrammeret tekstinput er en hurtig metode til skrivning af f.eks. tekstbeskeder (se side 45) og påmindelser (se side 65). Denne inputmetode gør brug af en ordbog, der er indbygget i telefonen. Valg af ordbog til forprogrammeret tekstinput Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Beskeder og Skriv besked. Tryk på Valg, og vælg Ordbog og det ønskede sprog. Deaktivering af forprogrammeret tekstinput Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Beskeder og Skriv besked. Tryk på Valg, og vælg Ordbog og Ordbog fra. Brug af forprogrammeret tekstinput Hvis du vil benytte denne inputmetode, skal du kontrollere, at vises øverst i displayet. Bemærk, at forprogrammeret tekstinput kan benytte Unicode-tegn. Se Skrivning og afsendelse af en tekstbesked (Skriv besked) på side 45, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 28

29 1. Skriv det ønskede ord ved at trykke én gang på den relevante tast for hvert bogstav. Skriv f.eks. "Nokia" ved at trykke på. Eftersom ordet ændres, hver gang du trykker på en tast, skal du ikke tage dig af det, der sker i displayet, før du har indtastet hele ordet. Hvis du vil flytte markøren til henholdsvis venstre eller højre, skal du trykke på eller. Hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren, skal du trykke på Slet. Tryk på og hold Slet nede for at slette alle tegn. Hvis du vil skifte mellem brug af store og små bogstaver, skal du trykke flere gange på og kontrollere indikatoren, f.eks. ABC, øverst i displayet. Hvis du vil indsætte et tegnsætningstegn, skal du trykke på og derefter, indtil det ønskede tegnsætningstegn vises. Hvis du vil indsætte specialtegn, skal du trykke på og holde nede, rulle til det ønskede tegn og trykke på Anvend. Hvis du vil indsætte et tal, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede. Hvis du vil indsætte flere tal, skal du trykke på og holde nede og derefter indtaste de ønskede numre. Hvis du vil fortsætte med at skrive tekst, skal du trykke på og holde nede. Hvis du vil anvende traditionelt tekstinput, skal du trykke to gange på. Hvis du vil vende tilbage til forprogrammeret tekstinput, skal du trykke to gange på. 29

30 2. Hvis det viste ord er det ønskede ord, skal du trykke på (der indsættes et mellemrum) eller og skrive det næste ord. Hvis du vil ændre ordet, skal du trykke på, indtil det ønskede ord vises. Hvis tegnet? vises efter ordet, betyder det, at der ikke er noget ord i ordbogen, der svarer til dine tastetryk. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på Stav, indtaste ordet ved hjælp af traditionelt tekstinput og trykke på OK. Hvis du vil redigere det forrige ord, skal du trykke på for at markere og ændre ordet. 3. Hvis teksten Valg vises over, kan du trykke på denne tast for at få adgang til følgende indstillinger, der er relateret til forprogrammeret tekstinput: Matcher: Viser en liste over ord, der svarer til dine tastetryk. Rul til det ønskede ord, og tryk på Anvend. Indsæt ord: Du kan indtaste et ord ved hjælp af traditionelt tekstinput og føje det til ordbogen. Indsæt nummer: Du kan indtaste tal ved at trykke én gang på hver nummertast. Indsæt symbol: Du kan vælge et specialtegn på listen. Rul til et tegn, f.eks. %, og tryk på Anvend. Skrivning af sammensatte ord Skriv den første halvdel af ordet, tryk på, og skriv den anden halvdel. 30

31 Ved at trykke på en tast én eller flere gange for hvert tegn (traditionelt tekstinput) Hvis du vil benytte denne inputmetode, skal du kontrollere, at vises øverst i displayet. Tryk én eller flere gange på en tast ( til ), indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, der er angivet på tasterne. De tilgængelige tegn afhænger af indstillingen Sprog, der vælges i menuen Telefonindstillinger, se side 61. Tryk på for at indsætte et mellemrum. Hvis du vil indtaste et bogstav, der aktiveres ved hjælp af samme tast som det forrige bogstav, skal du trykke på eller (eller vente et øjeblik) og derefter indtaste bogstavet. Hvis du vil tilføje et tegnsætningstegn eller et specialtegn, skal du trykke flere gange på. Du kan også gøre følgende: Tryk på, rul til det ønskede tegn, og tryk på Indsæt. Hvis du vil flytte markøren til henholdsvis venstre eller højre, skal du trykke på eller. Hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren, skal du trykke på Slet. Tryk på og hold Slet nede for at slette alle tegn. Hvis du vil indsætte et tal, skal du trykke på og holde den ønskede tast nede. Hvis du vil indsætte flere tal, skal du trykke på og holde nede og derefter indtaste de ønskede numre. Hvis du vil fortsætte med at skrive tekst, skal du trykke på og holde nede. Hvis du vil skifte mellem brug af store og små bogstaver, skal du trykke på og kontrollere indikatoren øverst i displayet. 31

32 3. Telefonbog (Navne) Det er muligt at gemme navne og telefonnumre i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Telefonen er udstyret med forskellige funktioner til håndtering af gemte navne og telefonnumre. Brug af telefonbogens funktioner Hvis du vil have adgang til telefonbogens funktioner, skal du trykke på Navne i standby-tilstand og vælge den ønskede funktion. Det er muligt at få adgang til nogle af telefonbogens funktioner på følgende måde: Tryk på eller i standby-tilstand, rul til det ønskede navn, tryk på Detaljer, rul til navnet eller telefonnummeret, tryk på Valg, og vælg den ønskede funktion. Hvis du vil have adgang til telefonbogens funktioner under et opkald, skal du trykke på Valg og vælge Telefonbog. Valg af indstillinger for telefonbogen Tryk på Navne i standby-tilstand, og vælg Indstillinger samt en af følgende funktioner: Hukommelse i brug for at vælge den telefonbog, som du vil gemme navne og telefonnumre i: SIM-kort eller Telefon. 32

33 Telefonbogsvisning for at vælge, hvordan indholdet af telefonbogen skal vises: Navneliste (tre navne ad gangen), Navn og nr. (ét navn og nummer ad gangen) eller Stor skrift (ét navn ad gangen). Hukommelsesstatus for at kontrollere, hvor mange navne og telefonnumre der er gemt, og hvor mange der endnu kan gemmes i hver telefonbog. Søgning efter navne og telefonnumre Tryk på Navne i standby-tilstand, og vælg Søg. Indtast det første bogstav i navnet, og tryk på Find. Tryk på eller for at rulle til navnet. Hvis du vil se det telefonnummer, der er blevet gemt sammen med navnet, skal du trykke på Detaljer eller trykke på og holde nede. Hvis navnet og telefonnummeret er gemt på SIM-kortet, vises øverst til højre i displayet. Hvis navnet og telefonnummeret er gemt i telefonens hukommelse, vises. Hvis du vil søge efter navne og telefonnumre i standby-tilstand, skal du trykke på eller, indtaste det første bogstav i navnet og derefter rulle til navnet. Se også Opkald til et telefonnummer i telefonbogen på side 23. Opkald til tjenestenumre Du kan foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis disse numre er tilgængelige på SIM-kortet. Tryk på Navne i standby-tilstand, og vælg Tjenestenumre. Vælg det tjenestenummer, du vil ringe til, og tryk på Ring op eller. 33

34 Lagring af navne og telefonnumre Tryk på Navne i standby-tilstand, og vælg Tilføj navn. Indtast navnet (se Skrivning af tekst på side 28), og tryk på OK. Indtast områdenummeret og telefonnummeret, og tryk på OK. Hvis du vil bruge telefonnummeret, når du opholder dig i udlandet, skal du trykke to gange på (for at indsætte tegnet +) og derefter indtaste landekoden, områdenummeret (udelad det første 0, om nødvendigt) og telefonnummeret. Hurtig lagring: Indtast telefonnummeret i standby-tilstand, tryk på Valg, og vælg Gem. Indtast navnet, og tryk på OK. Sletning af navne og telefonnumre Tryk på Navne i standby-tilstand, og vælg Slet. Vælg Enkeltvis, hvis du vil slette navnene og numrene enkeltvis, eller vælg Slet alle, hvis du vil slette alle navne og numre i telefonbogen. Kopiering af navne og telefonnumre Tryk på Navne i standby-tilstand, og vælg Kopiér. Tryk på eller for at vælge kopieringsretning. Vælg Enkeltvis for at kopiere navnene og telefonnumrene enkeltvis, eller vælg Kopiér alt for at kopiere alle navne og numre på en gang. Vælg, om du vil beholde de originale navne og numre (Behold original), eller om du vil slette disse (Slet original). Hvis du vælger Enkeltvis, skal du rulle til det navn, du vil kopiere, og trykke på Kopiér. 34

35 Hvis du vælger Kopiér alt, skal du starte kopieringen ved at trykke på OK, når Start kopiering? vises. Tildeling af en ringetone til et navn og et telefonnummer Du kan indstille telefonen til at afspille en bestemt ringetone, når du modtager et opkald fra et bestemt telefonnummer. Tryk på Navne i standby-tilstand, og vælg Tildel tone. Rul til det ønskede navn eller telefonnummer, og tryk på Tildel. Rul til den ønskede ringetone, og tryk på OK. Standard er den ringetone, der er valgt for den aktive profil i Profiler (Menu 3). Tildeling af et telefonnummer til en hurtigkaldstast Du kan indstille tasterne til til at fungere som hurtigkaldstaster. Tryk på Navne i standby-tilstand, og vælg Hurtigkald. Rul til den ønskede tast, tryk på Tildel, og vælg et navn eller et telefonnummer. Hvis en tast allerede har fået tildelt et telefonnummer, kan du se eller ændre nummeret eller slette tildelingen ved først at trykke på Valg. Se Hurtigkald på side 24, hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne. Taleopkald Du kan ringe op til et telefonnummer ved at sige et eller flere ord ("stemmekoder"), der er tilknyttet nummeret. Stemmekoden kan f.eks. være et navn. Op til otte telefonnumre i telefonbogen kan have tilknyttet stemmekoder på samme tid. 35

36 Inden du foretager et taleopkald, skal du bemærke følgende: Stemmekoder er sproguafhængige. De afhænger af den talendes stemme. Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj, så de skal optages i stille omgivelser. Når du optager stemmekoder eller foretager opkald ved hjælp af stemmekoder, skal du holde telefonen i den normale position tæt på øret. Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå enslydende navne for forskellige numre. Bemærk! Du skal sige navnet på nøjagtigt samme måde, som da du optog det. Dette kan være svært, f.eks. i omgivelser med meget larm eller under et nødopkald. Derfor kan taleopkald aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i alle situationer. Optagelse af stemmekoder Rul til det ønskede navn eller telefonnummer i standby-tilstand, og tryk på Detaljer og Valg. Vælg Tilf. stem.kode. Tryk på Start, og sig tydeligt det (eller de) ord, du vil optage som stemmekode. Stemmekoder gemmes i telefonen og fjernes, når du isætter et andet SIM-kort i telefonen. Opkald ved brug af en stemmekode Tryk på og hold Navne nede i standby-tilstand. Udtal stemmekoden tydeligt, mens du holder telefonen i normal position tæt på øret. Telefonen afspiller stemmekoden og ringer op til det tilknyttede telefonnummer. Hvis det telefonnummer, der er tilknyttet stemmekoden, ikke bliver fundet eller genkendt, skal du trykke på Ja og gentage stemmekoden eller trykke på Afslut eller for at vende tilbage til standby-tilstand. 36

37 Hvis du anvender HDC-5-headset'et, skal du trykke på og holde headset-knappen nede, indtil du hører en kort tone. Sig derefter stemmekoden tydeligt. Andre indstillinger for stemmekoder Tryk på Navne i standby-tilstand, og vælg Stemmekoder, det ønskede navn eller telefonnummer og Afspil, Skift eller Slet. Afsendelse af et navn og et telefonnummer Du kan sende et navn og et telefonnummer ("visitkort") som en tekstbesked til en kompatibel telefon. Tryk på eller i standby-tilstand, rul til det navn eller telefonnummer, du vil sende, tryk på Detaljer og Valg, og vælg Send visitkort. Indtast modtagerens telefonnummer, eller find det i telefonbogen, og tryk på OK. Redigering af et navn og et telefonnummer Tryk på eller i standby-tilstand, rul til det navn eller telefonnummer, du vil redigere, tryk på Detaljer, rul til navnet eller telefonnummeret, tryk på Valg, og vælg Rediger. Rediger navnet eller telefonnummeret, og tryk på OK. Afsendelse af en besked fra telefonbogen Du kan sende en tekstbesked til en person, hvis navn eller telefonnummer er gemt i telefonbogen. Tryk på eller i standby-tilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på Detaljer. Rul til det ønskede nummer, og tryk på Valg, og vælg Send besked. Se Skrivning og afsendelse af en tekstbesked (Skriv besked) på side 45, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 37

38 4. Menufunktioner Telefonen er udstyret med en række funktioner, der giver dig mulighed for at tilpasse den til dine behov. Disse funktioner er grupperet i menuer og undermenuer. Adgang til en menufunktion Ved hjælp af piletasterne 1. Tryk på Menu i standby-tilstand. 2. Tryk på eller for at rulle til en hovedmenu, f.eks. Indstillinger, og tryk på Vælg for at vælge menuen. 3. Rul til en undermenu, f.eks. Opkaldsindstillinger, og tryk på Vælg for at vælge undermenuen. 4. Rul til en funktion, f.eks. Hurtigkald, og tryk på Vælg for at vælge funktionen. 5. Rul til en indstilling, f.eks. Fra, og tryk på OK for at bekræfte det valgte. Tryk på Tilbage, hvis du ikke vil ændre indstillingen. 38

39 Ved hjælp af et genvejsnummer Du kan få adgang til de fleste hovedmenuer, undermenuer, funktioner og indstillinger ved at indtaste et genvejsnummer. Dette nummer vises øverst til højre i displayet. Tryk på Menu i standby-tilstand. Indtast inden for tre sekunder genvejsnummeret på den hovedmenu, som du vil have adgang til. Gentag dette i forbindelse med undermenuer, funktioner og indstillinger. Afslutning af en menufunktion Hvis du vil vende tilbage til det forrige menuniveau, skal du trykke på Tilbage. Tryk på for at afslutte menuen og vende tilbage til standby-tilstand. 39

40 Liste over menufunktioner 1. Beskeder 1. Skriv besked 2. Indbakke 3. Udbakke 4. Chat 5. Billedbeskeder 6. Hent billedbesked 7. Skabeloner 8. Smileys 9. Slet beskeder 10.Beskedindstillinger 1. Profil Nummer på beskedcentral 2. Beskeder sendes som 3. Beskeden afventer i 4. Omdøb sendeprofil 2. Fælles 2 1. Leveringsrapporter 2. Svar via samme central 3. Tegn- understøttelse 11.Infotjeneste 1. Sendeprofilernes antal og navne kan variere. Hver profil vises i en separat undermenu. 2. Genvejsnummeret afhænger af antallet af tilgængelige sendeprofiler. 40

41 12.Nummer til telefonsvarer 1 13.Rediger kommandoer 2. Opkaldsinfo 1. Ubesvarede opkald 2. Indgående opkald 3. Udgående opkald 4. Slet seneste opkaldslister 5. Opkaldsvarighed 1. Varighed af seneste opkald 2. Varighed af alle opkald 3. Varighed af indgående opk. 4. Varighed af udgående opk. 5. Nulstil tidstællere 6. Opkaldspriser 1. Seneste opkaldspris 2. Pris totalt 3. Nulstil tællere 7. Opkaldsprisindstillinger 1. Maks. opkaldspris 2. Vis priser i 8. Forudbetalt kredit 3. Profiler 1. Vises muligvis ikke, hvis netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen har gemt telefonsvarerens nummer på SIM-kortet. 41

42 4. Indstillinger 1. Toneindstillinger 1. Ringetone 2. Hent tone 3. Ringestyrke 4. Ringesignal 5. Signal ved SMS-besked 6. Tastaturtoner 7. Advarselstoner 8. Vibrationssignal 9. Rytmisk baggrundslys 10.Pauseskærm 2. Tidsindstillinger 1. Ur 2. Datoindstilling 3. Autoopdatering af dato/tid 3. Opkaldsindstillinger 1. Omstilling 1 2. Automatisk genopkald 3. Hurtigkald 4. Banke påtjeneste 5. Send eget opkalds-id 6. Linie til udgående opkald 1. Omstillingsindstillinger, der ikke understøttes af netværksoperatøren, vises muligvis ikke. 42

43 4. Telefonindstillinger 1. Sprog 2. Celleinformation 3. Opstartstekst 4. Valg af netværk 5. Bekræft SIMtjenestehandl. 5. Indstillinger for tilbehør 1 1. Headset Standardprofil Automatisk svar 2. Håndfri Standardprofil Automatisk svar Lys 6. Tastaturlåsindstillinger 1. Automatisk tastaturlås 2. Tastaturlåskode 7. Sikkerhedsindstillinger 1. PIN-kodeanmodning 2. Opkaldsspærring 3. Begrænsede numre 4. Lukket brugergruppe 5. Sikkerhedsniveau 6. Skift adgangskoder 8. Gendan fabriksindstillinger 1. Vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet kompatibelt tilbehør. 43

44 5. Overførsler 6. Påmindelser 7. Spil 8. Programmer 9. Tilbehør 1. Alarm 2. Regnemaskine 3. Stopur 4. Nedtællingsur 5. Komponist 6. Billedredigering 7. Pauseskærm 10.Tjenester 11.SIM-tjenester 1 1. Tilgængelighed, navn og indhold afhænger af det anvendte SIM-kort. 44

45 Beskeder (Menu 1) I denne menu kan du skrive, læse og håndtere tekst- og billedbeskeder. Du kan også aflytte talebeskeder og ændre beskedindstillinger. Adgang til denne menu: Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Beskeder. Inden du kan sende tekst- eller billedbeskeder, skal du gemme beskedcentralens nummer i telefonens hukommelse, se side 51. Bemærk! Når du sender SMS-meddelelser, vises beskeden Beskeden er sendt. Dette angiver, at beskeden er sendt fra din telefon til det centralnummer for beskeder, der er programmeret i telefonen. Det er ikke en angivelse af, at beskeden ankommer til den påtænkte destination. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om SMS-tjenester, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Skrivning og afsendelse af en tekstbesked (Skriv besked) Du kan sende og modtage beskeder, der består af flere almindelige tekstbeskeder (netværkstjeneste). Dette kan påvirke faktureringen af en besked. 1. Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Beskeder og Skriv besked. 2. Skriv beskeden, se Skrivning af tekst på side 28. Hvis du bruger specialtegn (Unicode) som ñ, i beskeden, kan der være behov for flere dele til beskeden end ellers. Bemærk, at forprogrammeret tekstinput kan benytte Unicode-tegn. Tallene øverst til højre i displayet angiver, hvor mange tegn du stadig kan skrive i en besked, der består af flere dele (tallet til venstre for tegnet / ), og hvor mange almindelige beskeder der bliver sendt (tallet til højre for tegnet / ). 45

46 Ved at trykke på Valg kan du få adgang til følgende funktioner, der kan anvendes som en hjælp til at skrive beskeden: Brug skabelon (se side 50), Indsæt smiley, Indsæt ord, Indsæt nummer, Indsæt symbol, Ordbog (se side 28). 3. Når du er færdig med at skrive beskeden, skal du trykke på Valg for følgende funktioner, der kan anvendes til at sende beskeden: Send, Send til flere eller Sendeprofil. Vælg Send for at sende beskeden til den ønskede modtager. Indtast modtagerens telefonnummer, og tryk på OK. Vælg Send til flere for at sende beskeden til flere personer. Rul til den første modtager, og tryk på OK. Gentag dette for hver modtager. Vælg Sendeprofil for at sende beskeden ved hjælp af et foruddefineret sæt indstillinger. Se Beskedindstillinger på side 51. Ud over de funktioner, der er beskrevet ovenfor, kan du ved at trykke på Valg få adgang til funktionerne Gem og Slet. Vælg Gem for at gemme beskeden i menuen Udbakke. Vælg Slet for at slette alle tegn i displayet. Læsning af en tekstbesked (Indbakke) Når du modtager en tekstbesked, udsender telefonen et beskedsignal, og antallet af nye beskeder samt vises i standby-tilstand. 1. Tryk på Læs for straks at se beskeden. Hvis du vil læse beskeden på et senere tidspunkt, skal du trykke på Afslut eller. Hvis du vil læse beskeden på et senere tidspunkt, skal du trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Beskeder og Indbakke. 46

47 2. Rul til den besked, du vil læse, og tryk på Læs. 3. Anvend eller til at gennemse beskeden. 4. Mens du læser beskeden, kan du trykke på Valg for at aktivere følgende funktioner: Slet, Besvar, Chat (se side 47), Rediger, Hent nummer, Brug URLadr., Som påmindelse, Videresend, Detaljer. Vælg Hent nummer for at kopiere et telefonnummer fra beskeden til standby-tilstand for opkald eller lagring. Vælg Brug URL-adr. for at kopiere en URL-adresse (Unique Resource Locator) fra beskeden til bogmærkelisten i menuen Tjenester, se side 80. Vælg Som påmindelse for at føje beskeden til menuen Påmindelser som en ny påmindelse. Visning af beskeder, som du har gemt (Udbakke) I menuen Udbakke kan du se de beskeder, du har gemt i menuen Skriv besked. Hvis du trykker på Valg, kan du anvende de samme funktioner som i menuen Indbakke, bortset fra Besvar, Chat og Detaljer. Chat Chat er en hurtig måde, hvorpå du kan kommunikere med andre ved hjælp af tekstbeskeder. Bemærk, at de beskeder, du modtager og sender under en chat, ikke gemmes til senere brug. 1. Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Beskeder og Chat. Eller Tryk på Valg, mens du læser en tekstbesked, og vælg Chat. 47

48 2. Hvis du har startet chatten fra standby-tilstand, skal du indtaste den anden persons telefonnummer eller søge efter det i telefonbogen og derefter trykke på OK. 3. Indtast det kaldenavn, du vil anvende til chatten (se Skrivning af tekst på side 28), og tryk på OK. 4. Skriv beskeden, og send den ved at trykke på Valg og vælge Send. 5. Svarbeskeden fra den anden person vises over den besked, du har sendt. Du kan besvare beskeden ved at trykke på Tilbage, skrive beskeden og sende den ved at trykke på Valg og vælge Send. Når du skriver en besked, kan du trykke på Valg og vælge Chatnavn for at redigere dit kaldenavn Chatoversigt for at vise tidligere beskeder. De beskeder, som du har sendt, angives med "<" og dit kaldenavn. De beskeder, som du har modtaget, angives med ">" og afsenderens kaldenavn. Billedbeskeder Du kan sende og modtage tekstbeskeder, der indeholder billeder (netværkstjeneste). Se Vis billede i Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste på side 85, hvis du vil hente billeder fra WAP-sider. Bemærk! Denne funktion kan kun bruges, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med funktionen Billedbesked kan modtage og få vist billedbeskeder. 48

49 Hver billedbesked består af flere tekstbeskeder. Det kan derfor koste mere at sende en billedbesked end en tekstbesked. Eftersom billedbeskeder gemmes i telefonen, kan du ikke vise dem, hvis du anvender SIM-kortet i en anden telefon. Modtagelse af en billedbesked Tryk på Vis for at få vist beskeden med det samme. Du kan gemme beskeden i menuen Billedbeskeder ved at trykke på Gem eller slette den ved at trykke på Tilbage og Afslut. Afsendelse af en billedbesked Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Beskeder og Billedbeskeder. Hvis du vil se en billedbesked, skal du rulle til den ønskede besked og trykke på Vis. Hvis du vil ændre den viste tekst eller det viste billede, skal du trykke på Valg og vælge Rediger tekst eller Rediger billede (se også Billedredigering på side 76). Hvis du vil se hele beskeden, skal du trykke på Valg og vælge Vis. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på Valg og vælge Send. Hentning af billedbeskeder Du kan hente nye forudindstillede billedbeskeder fra Club Nokias WAP-tjeneste. Du kan kun gøre brug af denne funktion, hvis denne WAP-tjeneste er tilgængelig i det land, du bor i. Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Beskeder og Hent billedbesked. 49

50 Hvis det ikke lykkes at etablere WAP-forbindelsen, og der vises en fejlmeddelelse, f.eks. Kontrollér indstillinger, skal du ændre det aktive sæt forbindelsesindstillinger i menuen Tjenester og åbne denne menu for at forsøge at etablere forbindelse igen. Se også Overførsler (Menu 5) på side 65 og WAPtjenester (Tjenester Menu 10) på side 80. Skabeloner Du kan se, redigere eller slette de forudindstillede beskeder ("skabeloner"), som du kan anvende til at skrive beskeder. Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Beskeder og Skabeloner. Rul til den ønskede skabelon, og tryk på Læs. Hvis du vil redigere eller slette skabelonen, skal du trykke på Valg og vælge den ønskede funktion. Når du redigerer en skabelon, kan du få adgang til flere funktioner, bl.a. Send og Gem, hvis du trykker på Valg. Smileys Du kan oprette smiley-tegn, f.eks. :-), som du kan anvende, når du skriver eller besvarer en besked. Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Beskeder og Smileys. Rul til den ønskede smiley, og tryk på Læs. Tryk på Valg, og vælg Rediger. Rediger smiley-tegnet på den ønskede måde (tryk på og hold nede, hvis du vil tilføje specialtegn). Hvis du trykker på Valg, får du adgang til yderligere funktioner, bl.a. Gem. 50

51 Sletning af tekstbeskeder Du kan slette de tekstbeskeder, der er blevet læst i menuen Indbakke, alle tekstbeskeder i menuen Udbakke eller begge slags beskeder (Alle læste). Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Beskeder og Slet beskeder. Rul til den ønskede indstilling, og tryk på OK. Beskedindstillinger Telefonen har to typer beskedindstillinger: indstillinger, der er særlige for den enkelte indstillingsgruppe ("sendeprofil"), og indstillinger, der er fælles for alle tekstbeskeder. Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Beskeder og Beskedindstillinger. Vælg en sendeprofil eller Fælles. Profil 1 En sendeprofil er en samling indstillinger, der er påkrævet, for at du kan sende tekst- og billedbeskeder. Hver profil har følgende indstillinger: Nummer på beskedcentral, hvis du vil gemme det telefonnummer, der kræves, for at du kan sende tekst- og billedbeskeder. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen. Beskeder sendes som til at vælge beskedformat (netværkstjeneste). 1. Sendeprofilernes antal og navne kan variere. Hver profil vises i en separat undermenu. 51

52 Beskeden afventer i til at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere beskeden til modtageren. Omdøb sendeprofil, hvis du vil omdøbe sendeprofilen. Fælles Indstillingerne i denne undermenu gælder for alle de tekstbeskeder, du sender, uanset hvilken sendeprofil der er valgt. Vælg Leveringsrapporter for at anmode netværket om at sende transmissionsrapporter om de beskeder, du sender (netværkstjeneste). Vælg Svar via samme central for at gøre det muligt for modtageren af din besked at sende dig en svarbesked via beskedcentralen (netværkstjeneste). Vælg Tegn- understøttelse til at definere, hvordan telefonen håndterer Unicode-tegn i tekstbeskeder. 1 Hvis du vælger indstillingen Fuld, sender telefonen alle de Unicode-tegn, f.eks. 'á' og kyrilliske tegn, der findes i tekstbeskeden, som de er, til en kompatibel telefon, hvis det understøttes af netværket. Hvis du vælger indstillingen Reduceret, prøver telefonen at konvertere Unicode-tegnene til tilsvarende ikke-unicode-tegn, f.eks. 'á' til 'a', og konverterer græske tegn med små bogstaver til store bogstaver. Hvis der ikke findes en ikke-unicode modpart, sendes tegnene som Unicode-tegn. Se også Skrivning og afsendelse af en tekstbesked (Skriv besked) på side Menuens tilgængelighed kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen. 52

53 Infotjeneste Denne netværkstjeneste giver dig mulighed for at modtage beskeder om forskellige emner (f.eks. trafikforhold) fra netværket. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Beskeder og Infotjeneste. Vælg Til, hvis du ønsker at modtage beskeder om aktive emner. Vælg Emneindeks, hvis du vil indstille telefonen til at modtage en liste over tilgængelige emner fra netværket. Vælg Emner, hvis du vil markere emnerne som aktive eller inaktive, føje et nyt emne til listen, eller redigere eller slette de eksisterende emner. Vælg Sprog, hvis du vil vælge sprog for beskeden. Det er kun beskeder på det valgte sprog, der vises. Nummer til telefonsvarer Du kan gemme telefonnummeret på telefonsvareren (netværkstjeneste). Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Beskeder og Nummer til telefonsvarer. Indtast nummeret, og tryk på OK. Rediger kommandoer Du kan sende tjenesteanmodninger til tjenesteudbyderen. Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Beskeder og Rediger kommandoer. Indtast de ønskede tegn. Tryk på og hold nede for at skifte mellem bogstaver og tal. Tryk på Send for at sende anmodningen. 53

54 Opkaldsinfo (Menu 2) I denne menu kan du se de telefonnumre, som telefonen har registreret, samt den omtrentlige samtaletid og -pris for dine opkald. Du kan også se og ændre indstillingerne for et forudbetalt SIM-kort. Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Opkaldsinfo. Telefonen registrerer ubesvarede og indgående opkald, hvis den er tændt og inden for netværkets tjenesteområde, og hvis netværket understøtter disse funktioner. Hvis du trykker på Valg i menuen Ubesvarede opkald, Indgående opkald eller Udgående opkald, kan du se tidspunktet for opkaldet og redigere eller vise det registrerede telefonnummer, gemme det i telefonbogen eller slette det fra listen over registrerede telefonnumre. Du kan også sende en tekstbesked til den person, der ringer op (Send SMS). Ubesvarede opkald: Denne netværkstjeneste viser de seneste ti telefonnumre, som den eller de personer, der forgæves har forsøgt at ringe til dig, har ringet fra. Indgående opkald: Denne netværkstjeneste viser telefonnumrene for de seneste ti opkald, som du har besvaret. Udgående opkald: Viser de 20 telefonnumre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Slet seneste opkaldslister: Du kan slette alle telefonnumre og navne fra Menu 2-1 til 2-3. Telefonnumrene slettes også, hvis du 54

55 tænder telefonen med et isat SIM-kort, der ikke er et af de fem SIM-kort, der senest er blevet brugt sammen med telefonen. ændrer indstillingen Sikkerhedsniveau, se Sikkerhedsindstillinger på side 63. Opkaldsvarighed: Viser den omtrentlige varighed af ud- og indgående opkald. Du kan nulstille disse opkaldstællere ved at vælge Nulstil tidstællere. Bemærk!Registrering af samtaletid og fakturering heraf kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, skatter og moms, og hvordan der afrundes ved afregning osv. Opkaldspriser: Denne netværkstjeneste viser den omtrentlige pris på det seneste opkald eller alle opkald i form af de enheder, der er angivet ved hjælp af funktionen Vis priser i i menuen Opkaldsprisindstillinger. Du kan nulstille disse tællere ved at vælge Nulstil tællere. Bemærk! Registrering af samtaletid og brug af netværkstjenester samt fakturering heraf kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, skatter og moms, og hvordan der afrundes ved afregning osv. Opkaldsprisindstillinger: Ved hjælp af funktionen Maks. opkaldspris kan du begrænse samtaleprisen til en bestemt mængde takst- eller valutaenheder (netværkstjeneste). Ved hjælp af funktionen Vis priser i kan du vælge de enheder, som telefonen viser den resterende taletid i. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst prisen på takstenheder. Bemærk! Når der ikke er flere taletidsenheder eller valutaenheder tilbage, er det kun muligt at foretage nødopkald til alarmnummeret, der er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). 55

56 Forudbetalt kredit: Hvis du anvender et forudbetalt SIM-kort, kan du kun foretage opkald, når der er nok kreditenheder tilbage på SIM-kortet (netværkstjeneste). Indstillinger: Vis kreditoplysn. (viser eller skjuler resterende enheder i standby-tilstand), Resterende kredit (viser resterende enheder), Seneste opkaldspris, Status for opfyldning. Profiler (Menu 3) Du kan indstille alle telefonens toner til at fungere på en bestemt måde ved at vælge den ønskede indstillingsgruppe ("profil"). Du kan nemt ændre indstillingerne for den aktive profil i menuen Toneindstillinger (se side 58). Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Profiler. Aktivering af en profil 1. Vælg den profil, du vil anvende. Du kan f.eks. vælge profilen Lydløs, hvis du vil deaktivere alle telefontoner. Nogle af profilerne kan erstattes med profiler, som du f.eks. modtager fra tjenesteudbyderen. Kontakt tjenesteudbyderen eller en anden profiludbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og kompatibilitet. 2. Vælg Aktivér. Hurtig aktivering af en profil i standby-tilstand eller under et opkald: Tryk hurtigt på, rul til den ønskede profil, og tryk på OK. 56

57 Ændring af profilindstillinger 1. Vælg den profil, hvis indstillinger du vil ændre. 2. Vælg Tilpas. 3. Vælg en af følgende indstillinger, og foretag den ønskede ændring. Ringetone: Du kan vælge den tone, som telefonen udsender, når du modtager et opkald. Hent tone: Du kan hente nye ringetoner fra Club Nokias WAP-tjeneste. Denne funktion vises kun, hvis WAP-tjenesten er tilgængelig i det land, du bor i. Hvis det ikke lykkes at etablere WAP-forbindelsen, og der vises en fejlmeddelelse, f.eks. Kontrollér indstillinger, skal du ændre det aktive sæt forbindelsesindstillinger i menuen Tjenester og åbne denne menu for at forsøge at etablere forbindelse igen. Se også Overførsler (Menu 5) på side 65 og WAP-tjenester (Tjenester Menu 10) på side 80. Ringestyrke: Du kan indstille lydstyrken for ringetoner og det signal, som telefonen udsender, når du modtager en besked. Ringesignal: Du kan vælge den måde, hvorpå telefonen giver dig besked om indgående opkald. Hvis du f.eks. vælger Fra, ringer telefonen ikke, når du modtager et opkald. Signal ved SMS-besked: Du kan vælge den tone, som telefonen udsender, når du modtager en besked. Hvis du vil vælge tonen på listen over ringetoner, skal du vælge Personlig og den ønskede tone. Tastaturtoner: Du kan indstille lydstyrken for tastaturtonerne. Advarselstoner: Du kan indstille telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet. 57

58 Vibrationssignal: Du kan indstille telefonen til at vibrere, når du modtager et opkald eller en besked. Hvis du vælger Rytme, vibrerer telefonen i den rytme, der passer til den valgte ringetone eller til det signal, der udsendes, når du modtager en besked. Vibratoren fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader eller en bordholder. Rytmisk baggrundslys: Du kan indstille telefonens baggrundslys til at blinke rytmisk til den valgte ringetone eller det signal, der udsendes, når du modtager et opkald eller en besked. Pauseskærm: Du kan vælge et billede eller en animation, der vises i standby-tilstand efter et bestemt tidsrum. Se Pauseskærm på side 79, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Brug af en animation som pauseskærm tærer på batteriet, hvorved telefonens driftstid reduceres. Omdøb: Du kan redigere navnet på profilen. Profilen Normal kan ikke omdøbes. Indstillinger (Menu 4) I denne menu kan du ændre flere af telefonens indstillinger. Du kan også nulstille nogle af menuindstillingerne til deres standardindstillinger. Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Indstillinger. Toneindstillinger Du kan ændre toneindstillingerne for den aktuelt valgte profil. 58

59 Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Indstillinger og Toneindstillinger. Indstillingerne i denne menu er de samme som indstillingerne i menuen Profiler, bortset fra Omdøb. Tidsindstillinger Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Indstillinger og Tidsindstillinger. Ur: Du kan indstille tiden, vælge et 12- eller 24-timers tidsformat eller indstille telefonen til at vise det aktuelle klokkeslæt i standby-tilstand. Hvis batteriet fjernes fra telefonen, skal du muligvis indstille klokkeslættet igen. Urets indstillinger har indvirkning på funktionerne Alarm og Påmindelser. Datoindstilling: Du kan indstille datoen. Autoopdatering af dato/tid: Du kan indstille telefonen til automatisk at opdatere klokkeslættet og datoen i overensstemmelse med den aktuelle tidszone (netværkstjeneste). Opkaldsindstillinger Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Indstillinger og Opkaldsindstillinger. Omstilling: Du kan omstille indgående opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer (netværkstjeneste). Vælg den ønskede omstillingsindstilling. Du kan aktivere omstillingsindstillingen (Aktivér), deaktivere indstillingen (Annuller), 59

60 kontrollere, om indstillingen er aktiveret (Status), eller vælge et tidsrum for indstillingen (ikke tilgængeligt for alle omstillingsindstillinger). Hvis du vælger Aktivér, skal du angive, hvortil opkaldene skal omstilles. Hvis du vælger Status, skal du trykke på Nummer for at se det telefonnummer, som opkaldene omstilles til. Det er muligt at lade forskellige omstillingsindstillinger være aktiveret på samme tid. Når alle opkald omstilles, vises i standby-tilstand. Automatisk genopkald: Du kan indstille telefonen til at forsøge at få forbindelse til et telefonnummer op til ti gange efter et opkald, der ikke blev besvaret. Hurtigkald: Når denne funktion er aktiveret, kan du foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne til ved at trykke på og holde den aktuelle tast nede. Banke påtjeneste: Når denne netværkstjeneste er aktiveret, giver netværket dig besked om eventuelle nye indgående opkald, mens du er i gang med et opkald. Send eget opkalds-id: Du kan indstille telefonen til henholdsvis at vise (Til) eller skjule (Fra) dit telefonnummer for den person, som du ringer til (netværkstjeneste). Hvis du vælger Netværksafh., anvender telefonen den indstilling, du har aftalt med tjenesteudbyderen. Linie til udgående opkald: Ved hjælp af denne netværkstjeneste kan du vælge telefonlinie (dvs. abonnementsnummer) 1 eller 2 til opkald eller til at forhindre valg af linie, hvis dette understøttes af SIM-kortet. Opkald på begge linier kan besvares, uanset hvilken linie der er valgt. 60

61 Hvis du vælger linie 2 og ikke har abonnement på denne netværkstjeneste, kan du ikke foretage opkald. Hvis linie 2 er valgt, vises 2 i standby-tilstand. Tip! I standby-tilstand kan du skifte mellem linierne ved at trykke på og holde nede. Telefonindstillinger Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Indstillinger og Telefonindstillinger. Sprog: Du kan indstille sproget for displayteksten. Celleinformation: Du kan indstille telefonen til at angive, om den anvendes i et netværk, der er baseret på MCN-teknologien (Micro Cellular Network) (netværkstjeneste). I et sådant netværk er lokale opkald muligvis billigere end ellers. Opstartstekst: Du kan indtaste en tekst, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes. Valg af netværk: Du kan indstille telefonen til automatisk at vælge et trådløst netværk, der er tilgængeligt i dit område, eller du kan vælge det ønskede netværk på en liste (Manuelt). Det valgte netværk skal have en roaming-aftale med den lokale netværksoperatør. Hvis der ikke eksisterer en sådan aftale, vises Ingen adgang, hvorefter du skal vælge et andet netværk. Telefonen forbliver i manuel tilstand, indtil den automatiske tilstand vælges, eller et andet SIM-kort indsættes i telefonen. 61

62 Bekræft SIMtjenestehandl.: Du kan indstille telefonen til at vise bekræftelsesmeddelelser (Ja), når du benytter SIM-korttjenester. Se også side 91. Indstillinger for tilbehør Du kan angive de standardindstillinger, som telefonen anvender, når den er tilsluttet kompatibelt tilbehør. Denne menu vises kun, hvis telefonen anvender eller er blevet anvendt sammen med sådant tilbehør. Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Indstillinger og Indstillinger for tilbehør. Vælg tilbehøret Headset eller Håndfri. Vælg derefter Standardprofil for at vælge den profil, telefonen anvender, når tilbehøret er tilsluttet. Vælg Automatisk svar for at indstille telefonen til automatisk besvarelse af et indgående opkald efter én ringetone. Vælg Lys for at aktivere eller deaktivere display- og tastaturlyset. Denne indstilling er kun tilgængelig for tilbehøret Håndfri. Tastaturlåsindstillinger Du kan indstille telefonen til automatisk låsning af tastaturet, hvis telefonen ikke anvendes i et bestemt stykke tid (Automatisk tastaturlås), eller du kan låse tastaturet manuelt ved hjælp af telefonens sikkerhedskode (Tastaturlåskode). Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Indstillinger og Tastaturlåsindstillinger. 62

63 Hvis du vælger Tastaturlåskode, skal du indtaste sikkerhedskoden og trykke på OK. Vælg Til for at aktivere tastaturlåskoden. Hvis du fjerner batteriet fra telefonen, skal du aktivere tastaturlåskoden igen. Se Sådan låser du tastaturet på side 26, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på. Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet. Sikkerhedsindstillinger Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Indstillinger og Sikkerhedsindstillinger. Bemærk! Selvom du har aktiveret forskellige former for opkaldsbegrænsning (opkaldsspærring, lukket gruppe og begrænsede numre), er det i nogle netværk muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). PIN-kodeanmodning: Du kan indstille telefonen til at anmode om SIM-kortets PIN-kode, når telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at denne funktion deaktiveres. Opkaldsspærring: Ved hjælp af denne netværkstjeneste kan du begrænse opkald til og fra telefonen. Vælg den ønskede spærringsindstilling, og aktiver (Aktivér) eller deaktiver (Annuller) indstillingen, eller kontroller, om spærringsindstillingen er aktiveret (Status). 63

64 Begrænsede numre: Du kan begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis SIM-kortet understøtter dette. Vælg Numre for at se telefonnumrene (Søg), føj nye numre til listen over begrænsede numre (Tilføj navn), eller slet listen (Slet alle). Lukket brugergruppe: Denne netværkstjeneste angiver en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig. Vælg Standard for at indstille telefonen til at anvende den gruppe, du har aftalt med tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Sikkerhedsniveau: Du kan indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der isættes et nyt SIM-kort i telefonen (Telefon), eller når du vælger den interne telefonbog (Hukommelse). Når du ændrer denne indstilling, slettes numrene i Menu 2-1 til 2-3. Skift adgangskoder: Du kan ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spærringsadgangskoden. Disse koder må kun indeholde numrene 0 til 9. Bemærk, at du skal undlade at bruge adgangskoder, der minder om alarmnumre, f.eks. 112, så du ved et uheld kommer til at foretage opkald til et alarmnummer. Gendan fabriksindstillinger Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier. Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Indstillinger og Gendan fabriksindstillinger. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på OK. 64

65 Overførsler (Menu 5) Du kan hente nye ringetoner, spil og billeder fra den WAPtjeneste, hvis adresse muligvis er foruddefineret i telefonen. WAP-tjenesten tilbydes af Club Nokia eller af en anden tjenesteudbyder. Denne menu vises kun, hvis WAP-tjenesten er tilgængelig i det land, du bor i. Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Overførsler. 1. Vælg de elementer, du vil hente. Telefonen forsøger at etablere forbindelse til WAP-tjenesten ved hjælp af det aktive sæt forbindelsesindstillinger. Hvis det ikke lykkes at etablere WAP-forbindelsen, og der vises en fejlmeddelelse, f.eks. Kontrollér indstillinger, skal du ændre det aktive sæt forbindelsesindstillinger i menuen Tjenester og åbne denne menu for at forsøge at etablere forbindelse igen. 2. Når forbindelsen er etableret, skal du følge WAP-tjenestens vejledning i, hvordan du henter den ønskede tone, det ønskede spil eller billede. Det hentede element føjes til den relevante menu. Et spil føjes f.eks. til menuen Spil. Kontakt netværksoperatøren og/eller WAP-tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om de forskellige WAP-tjenester og -priser. Påmindelser (Menu 6) Du kan gemme korte påmindelser med en alarm. Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Påmindelser. 65

66 Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Rul til en af følgende funktioner, og tryk på Vælg: Tilføj ny: Skriv en påmindelse (se Skrivning af tekst på side 28), og tryk på OK. Du kan føje en alarm til påmindelsen. Vis alle: Viser alle påmindelser. Du kan gennemse disse ved hjælp af eller. Alarmdatoen og -klokkeslættet vises øverst i displayet. Tryk på Valg for at vælge mellem følgende muligheder: Slet, Rediger eller Send. Vælg Send for at sende den valgte påmindelse som en tekstbesked til en kompatibel telefon. Slet: Du kan slette påmindelserne enkeltvis eller alle på en gang. Når påmindelsestidspunktet nås, kan du afbryde alarmen ved at trykke på Afslut. Hvis du trykker på Udsæt, afbrydes alarmen i et par minutter, hvorefter den går i gang igen. Spil (Menu 7) Du kan spille følgende spil på telefonen: Snake II, Space Impact, Bumper, Bantumi, Link5. Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Spil. Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. 66

67 Justering af de indstillinger, der er fælles for alle spil I menuen Spil skal du vælge Indstillinger og derefter den indstilling, du vil ændre. Du kan indstille lyde, lys og vibrationer (Vibrationer). Hvis funktionen Vibrationssignal i menuen Toneindstillinger (Menu 4-1) er deaktiveret, vibrerer telefonen ikke, heller ikke selvom du aktiverer Vibrationer. Du kan også gemme dit Club Nokia-medlemsnummer, som du skal bruge, når du vil benytte Club Nokia-tjenester, f.eks. hvis du vil sende en topscore til Club Nokia. Besøg Club Nokias websted på hvis du ønsker yderligere oplysninger. Start af et spil og justering af indstillinger, som kun gælder for det enkelte spil I menuen Spil skal du vælge Vælg spil og derefter det spil, du vil spille. Vælg Nyt spil for at starte spillet. Vælg om muligt Valg for at ændre indstillingerne for spillet. Vælg Instruktioner for at se en vejledende tekst til spillet. Vælg om muligt Højeste scorer for at se de hidtidige topscorer. Hvis du vil sende din score til Club Nokia via WAP-forbindelsen, skal du rulle til scoren og trykke på den venstre valgtast, hvis du har gemt Club Nokia-medlemsnummeret i de fælles spilindstillinger. Hvis du vil genoptage et spil, som du har afbrudt midlertidigt (ved at trykke på en valgtast, eller ), skal du vælge Fortsæt og trykke på en vilkårlig tast, bortset fra eller. Oprettelse af en WAP-forbindelse til Club Nokia Vælg Hent spil i menuen Spil. Telefonen forsøger at etablere forbindelse til Club Nokias WAP-sted ved hjælp af de aktive forbindelsesindstillinger. 67

68 Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelsen, og der vises en fejlmeddelelse, f.eks. Kontrollér indstillinger, skal du ændre det aktive sæt forbindelsesindstillinger i menuen Tjenester og vende tilbage til menuen Hent spil for at etablere forbindelse til Club Nokia igen. Kontakt netværksoperatøren og/eller WAP-tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om de forskellige WAP-tjenester og -priser. Sådan spiller du et hentet spil Hvis du har hentet et Java TM -spil i menuen Overførsler eller Programmer, kan du starte spillet på følgende måde: I menuen Spil skal du vælge Flere spil og derefter det spil, du vil spille. Programmer (Menu 8) I denne menu kan du anvende og håndtere de Javaprogrammer, du har installeret i telefonen. Programmerne skal være specielt udviklet til denne Nokia-telefon. Forskellige tjenesteudbydere, bl.a. Club Nokia, tilbyder Java-programmer via WAP-tjenester. Inden du kan anvende et Java-program, skal du hente det til telefonen. Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. 68

69 Start af et program 1. Tryk på Menu i standby-tilstand, og vælg Programmer og Vælg program. 2. Rul til det program eller det programsæt, du vil anvende. 3. Tryk på Valg, og vælg Åbn, eller tryk på, for at starte programmet eller åbne programsættet. Hvis du åbner et programsæt, skal du rulle til det ønskede program og starte det ved at trykke på Valg og vælge Åbn. Du kan også trykke på. Hvis programmet fylder hele displayet, skal du trykke på eller for at se navnene på valgtasterne. Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt Internetadgang: Du kan indstille programmet til at anmode om din tilladelse til at etablere forbindelse til en WAP-tjeneste: Bekræft først, Tilladt (der bedes ikke om tilladelse), Ikke tilladt (etablering af forbindelse er ikke tilladt). Kontrollér ver.: Du kan kontrollere, om det er muligt at hente en ny version af programmet fra en WAP-tjeneste. Slet, hvis du vil slette programmet eller programsættet fra telefonen. Detaljer, hvis du f.eks. vil vise programmets versionsnummer. Webside, hvis du vil etablere forbindelse til en WAP-tjeneste, der er relateret til programmet. Denne indstilling vises kun, hvis programmet indeholder en adresse til en WAP-tjeneste. 69

70 Hentning af et program Sådan henter du et Java-program: Tryk på Menu, vælg Programmer og Åbn browser for at hente et program, f.eks. fra Club Nokias WAP-sted. Telefonen forsøger at etablere forbindelsen ved hjælp af de aktive forbindelsesindstillinger. Se også Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste på side 85. Hvis du vælger at hente et program fra et sted, der ikke er Nokias, skal du træffe de samme forholdsregler, hvad angår sikkerhed og indhold, som du ville i forbindelse med ethvert andet sted. Bemærk! Installer kun softwaren fra kilder, der giver tilstrækkelig beskyttelse mod virus og anden skadelig software. Visning af systemoplysninger Hvis du vil se den mængde hukommelse, der er ledig til Java-programmer, skal du gøre følgende: Tryk på Menu, og vælg Programmer og Hukommelse. Tilbehør (Menu 9) Denne menu indeholder en alarm, en lommeregner, et stopur, et nedtællingsur, en "komponist" til ringetoner, en billededitor og pauseskærme. Alarm Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Tilbehør og Alarm. 70

71 Indstilling af en alarm Indtast alarmtidspunktet, og tryk på OK. Vælg, om du vil have telefonens alarm til kun at gå i gang én gang (En alarm) eller til at gå i gang flere gange på bestemte ugedage (Gentaget alarm). Hvis du vælger Gentaget alarm, skal du rulle til den ønskede ugedag og derefter trykke på Markér. Når du har valgt alle de ønskede ugedage, skal du trykke på Tilbage og Ja for at aktivere alarmen. Hvis du vil ændre alarmtidspunktet eller deaktivere alarmen, skal du åbne menuen Alarm og vælge Juster eller Fra. Når alarmtidspunktet nås Når alarmtidspunktet nås, udsender telefonen et alarmsignal, og teksten Alarm! vises. Afbryd alarmen ved at trykke på Stop. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut, eller hvis du trykker på Udsæt, afbrydes alarmen i et par minutter, hvorefter den går i gang igen. Hvis alarmtidspunktet nås, mens telefonen er slukket, tændes den automatisk og begynder at udsende alarmsignalet. Når du trykker på Stop, bliver du spurgt, om du vil tænde for telefonen. Tryk på Nej for at slukke for telefonen eller på Ja for at tænde for den. Bemærk! Tryk ikke på Ja, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Regnemaskine Telefonen er udstyret med en lommeregner, der også kan anvendes til omtrentlig valutaomregning. 71

72 Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Tilbehør og Regnemaskine. Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Lommeregnerens nøjagtighed er begrænset, og der kan opstå afrundingsfejl, især i forbindelse med kompliceret division. Beregning Tryk på en tast, til, for at indsætte et ciffer. Tryk på for at indsætte et komma. Tryk på Slet for at slette cifret til venstre. Hvis du vil skifte fortegn, skal du trykke på Valg og vælge Skift fortegn. Tryk på én gang for at addere (+), to gange for at subtrahere (-), tre gange for at multiplicere (*) og fire gange for at dividere (/). Tryk på Valg, og vælg Resultat for at få vist resultatet. Tryk på og hold Slet nede, hvis du vil slette displayet, så du kan foretage en ny beregning. Valutaomregning Angivelse af vekselkursen: Tryk på Valg, vælg Vekselkurs, vælg den ønskede indstilling, indtast vekselkursen (tryk på for at indsætte et komma), og tryk på OK. Omregning: Indtast det valutabeløb, du vil omregne, tryk på Valg, og vælg Lokal eller Udenlandsk. 72

73 Valutaomregning i standby-tilstand Indtast det beløb, du vil omregne (tryk på for at indsætte et komma, vises som en stjerne), i standby-tilstand. Tryk på Valg, og vælg Konverter. Det er den vekselkurs, der er valgt i menuen Regnemaskine, der anvendes. Stopur Du kan tage tid og registrere mellem- eller omgangstider, f.eks. i forbindelse med forskellige sportsgrene. Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Tilbehør og Stopur. Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Brug af stopuret tærer på batteriet, hvilket betyder, at telefonens driftstid reduceres. Sørg for, at uret ikke kører i baggrunden, når du udfører andre funktioner med telefonen. Registrering af mellem- eller omgangstider Vælg Mellemtid eller Omgangstid, og tryk på Start. Tryk på Mell.tid for at registrere en mellemtid, Omgang for at registrere en omgangstid eller Stop for at afslutte tidtagningen. Du kan rulle gennem de registrerede tider, der vises under den samlede tid. Når tidtagningen er stoppet, kan du trykke på Valg for Start (kun mellemtider), Gem eller Nulstil. Hvis du vælger Start, fortsætter tidtagningen fra den tidligere tidsregistrerede begivenhed. Hvis du vælger Nulstil, nulstilles mellem- eller omgangstiderne. 73

74 Indstilling af tidtagningen til at fortsætte i baggrunden Tryk på, når tidtagningen er i gang. Når stopuret er i gang, vises i standby-tilstand. Hvis du vil se tidtagningen, skal du åbne menuen Stopur og vælge Fortsæt. Håndtering af tidligere gemte tider Åbn menuen Stopur, og vælg Vis tider eller Slet tider. Nedtællingsur Du kan indstille telefonen til at udsende et alarmsignal efter et bestemt tidsrum (Norm. nedtæ.ur), f.eks. i forbindelse med daglige opgaver, eller efter bestemte intervaller (Intervaltimer), f.eks. i forbindelse med sport. Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Tilbehør og Nedtællingsur. Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Angivelse af det normale ur Vælg Norm. nedtæ.ur. Indtast klokkeslættet i timer og minutter, og tryk på OK. Skriv en tekst, der vises, når tiden udløber, og tryk på OK. Hvis du vil stoppe nedtællingsuret eller ændre tiden, skal du åbne menuen Nedtællingsur og vælge Norm. nedtæ.ur og derefter Stop ur for at deaktivere uret eller Skift tid for at indstille tiden. 74

75 Indstilling af intervalurene Vælg Intervaltimer og Tilføj ny timer. Indtast navnet for uret, og tryk på OK. Indtast tidsrummet i timer og minutter, og tryk på OK. Skriv en tekst, der vises, når perioden udløber, og tryk på OK. Tryk på Valg, og vælg Start timer, Tilføj interval eller Rediger interv.. Vælg Start timer for at starte uret. Vælg Tilføj interval for at tilføje en ny periode efter den valgte periode. Vælg Rediger interv. for at ændre tiden og teksten for den valgte periode. Håndtering af tidligere gemte intervalure Vælg Intervaltimer og et tidligere valgt intervalur. Tryk på Valg, og vælg den ønskede funktion for at slette, redigere, se eller starte uret eller for at tilføje et nyt ur. Hvis du vil slette en enkelt tidsperiode, skal du vælge Vis timer, vælge den ønskede periode, trykke på Valg og vælge Slet interval. Når tiden eller tidsperioden udløber Når nedtællingsuret er i gang, vises i standby-tilstand. Når tiden eller tidsperioden udløber, udsender telefonen et alarmsignal, mens den tilhørende tekst vises. Tryk på Genstart for at genstarte uret, eller tryk på Afslut for at afbryde alarmen. Komponist Du kan oprette en ny ringetone og føje den til listen over ringetoner i menuerne Profiler og Toneindstillinger. 75

76 Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Tilbehør og Komponist. Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. 1. Vælg den tone, du vil redigere. 2. Indtast noderne. Tryk f.eks. på for noden f. 3. forkorter (-), og forlænger (+) noden eller pausen til venstre for markøren. indsætter en pause. angiver oktaven. gør noden skarp (ikke tilgængelig for noderne e og b). og flytter markøren til højre eller venstre. Tryk på Slet for at slette en node eller en pause til venstre. 4. Når du er færdig med tonen, skal du trykke på Valg og vælge Afspil, Gem (for at føje tonen til listen over ringetoner), Tempo, Send (for at sende tonen til en kompatibel telefon), Ryd skærmen eller Afslut. Billedredigering Du kan tegne nye billeder eller redigere de forudindstillede billeder, der er tilgængelige i telefonen. Billederne kan anvendes i billedbeskeder og de pauseskærme, hvor der anvendes stillbilleder. Du kan også redigere billeder i menuen Billedbeskeder, se side 48. Adgang til denne menu: trykke på Menu i standby-tilstand og vælge Tilbehør og Billedredigering. 76

Din brugermanual NOKIA 3410

Din brugermanual NOKIA 3410 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3410 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brugervejledning Udgave 2

Brugervejledning Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353142 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353948 1.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2600 9233695 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH 59 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning 9354287 Udgave 3

Brugervejledning 9354287 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354287 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9237989 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-19 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 7210 9354637 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning udgave DA

Brugervejledning udgave DA Brugervejledning 9355129 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPM-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning Issue 2

Brugervejledning Issue 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9351842 Issue

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6220 9356349 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet RH-20 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 1101 9238193 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-75 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355175 1.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave Udvidet brugervejledning 9356065 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA Udvidet brugervejledning 9356090 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NEM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6030 9239441 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave Brugervejledning til Nokia 2652-telefon 9243412 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-53 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352604 2.

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning. 9355743 1. udgave

Brugervejledning. 9355743 1. udgave Brugervejledning 9355743 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet NMM-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8890

Din brugermanual NOKIA 8890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8890 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6810 9311575 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen 9230890 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-37 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9310207 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-12 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere