B A S S E T. Alle ønskes en rigtig glædelig jul. og et godt nytår. Vinter 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B A S S E T. Alle ønskes en rigtig glædelig jul. og et godt nytår. Vinter 2012"

Transkript

1 B A S S E T Vinter 2012 Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår På gensyn i 2013

2 B A S S E T bladet Vinter 2012 REDAKTØR BASSET BLADET : Torben Mochau Præstevej 10, Langskov 7160 Tørring Tlf Annoncer Medlemmer Kommercielle 1/1 side: 400,- kr. 1/1 side: 800,- kr. 1/2 side: 200,- kr. 1/2 side: 400,- kr. Bagside: 500,- kr. Bagside: 1.000,- kr. Ved 4 hel-sider (180 x 265 mm) ydes der 10% rabat. Annoncepriserne er incl. billeder. Bladpriser Ekstra eksemplarer af Bassetbladet kan bestilles hos medlemsadministrationen, og koster 35.- kr. pr. stk. + porto. Hvalpe- og vinderbilleder 50 kr. pr. stk. Billeder af Dansk cert., bedste baby og bedste hvalp på en dansk udstilling er GRATIS. HUSK: Billeder skal være på min. 300 dpi altså høj opløsning Deadline Bassetbladet udkommer 4 gange årligt: 15. marts, 15. juni, 15. september og 15. december. Deadline er 31. januar, 30. april, 31. juli og 31. oktober. Hjemmesiden: Forside: JULEUDSMYKNING SET PÅ FATTIGGAARDEN Foto: Torben Mochau BESTYRELSEN FORMAND / ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Jens E. Sørensen, Svendborgvej 479, 5792 Årslev Tlf / NÆSTFORMAND / SUNDSHEDSUDVALGET: Birgitte Winter Arildsen Fabriksvej 1, 4990 Sakskøbing Tlf KASSERER / UDSTILLINGSUDVALGET: Grethe Jørgensen Krumstrupvej Kværndrup Tlf SEKRETÆR: Mette Aunsberg, Lunden 53 Bullerup, 5320 Agedrup Tlf / BESTYRELSESMEDLEM / UDSTILLINGSLEDER / DOMMERKONTAKT / FORMAND FOR UDSTILLINGS-UDVALGET: Margareta Granqvist Langforte 9, Stepping 6070 Christiansfeld Tlf / BESTYRELSESMEDLEM / MEDLEMSADMINISTRATION: Johnny Eriksen Bækkevej 21, Lindknud 6650 Brørup Tlf / BESTYRELSESMEDLEM / REGIONSFORMAND: Arne Finsen Danmarksgade Sindal Tlf / SUPPLEANT: Mathias Bredahl Knudsborg Høstvej 6,Rakkeby 9800 Hjørring Tlf / SUPPLEANT: Anne Torkelund Sct. Jørgensbjerg Kalundborg Tlf HJEMMESIDE: Brian Fiedler Larsen Tlf HVALPEANVISNINGEN: Birgit Ammitzbøll Fuglsvej Holbæk Tlf DIVERSE UDVALG UDSTILLINGSUDVALG: Margareta Granqvist, tlf Mathias Bredahl Knudsborg, Birgitte Winter Arildsen, Arne Finsen og Inga Birna Steinarsdóttir DRESSURUDVALG: Er pt. inaktivt henvendelse kan ske til Basset Klubbens bestyrelse. SCHWEISS-& DREVUDVALG: Kurt Holck Arne Finsen STANDARDUDVALG: Birgitte Winter Per C. Knudsen Uffe Jørgensen Jette Ramvad SUNDHEDS- & VELFÆRDSUDV.: Birgitte Winter Hanne Christensen Karin Carlsen Gunnar Nymann Jette Ramvad INTERNETUDVALG: Brian Fiedler Larsen Jens E. Sørensen Tlf / REGIONERNE NORDJYLLAND: Gitte Mathiasen Mejsevej Dronninglund Mobil: MIDTJYLLAND: Fie Værge Langesgårdsvej Roslev Mobil: SYDJYLLAND: Margareta Granqvist Langforte 9, Stepping 6070 Christiansfeld Tlf / FYN: Tina Vindbjerg Damm Møllevej 5 E 5492 Vissenbjerg Tlf Zøss Maalue Vang Middelfartvej 28, Blanke 5466 Asperup Mobil SJÆLLAND: Annemette Løgsted Svanekjær Enighedsvej Værløse Tlf /

3 Leder Indhold Indhold Ekstraordinær generalforsamling Referat fra bestyrelsesmødet den 18. november Stafetten Nyt pointsystem Nyt fra formanden Kære medlem Denne leder omhandler desværre både positive og negative sider af klubbens sager, derfor bedes du læse hele lederen. Dem der læser dette har alle interesse i Basset Racerne, og interesse i at vore hunde er sunde, raske og trives i hverdagen. Sundhed er jo meget oppe i tiden, og det er det også i vores klub. Basset Klubben afholdt i oktober et medlemsmøde, hvor en del af vore medlemmer dukkede op. Der blev vendt mange sten og emner, såsom om der fremadrettet skal være en påtegning på stamtavlen men også som helhed vore hundes sundhed. På mødet blev der nedsat 4 grupper, som ud fra et oplæg skulle komme med et bud på fremtiden. Disse oplæg er afleveret til formanden for sundhedsudvalget, som sammen med gruppen vil lave et oplæg til bestyrelsen, og udvalget vil fremadrettet arbejde videre med disse indspark og på at afholde et nyt medlemsmøde i oktober Klubben har et stabilt medlemstal, men det halter med økonomien, hvilket bl.a. skyldes udgifterne til bladet, som er en stor post, og dette er vi nødt til at gøre noget konstruktiv ved og overvejelser går på om det f.eks. er nødvendigt med 4 medlemsblade om året eller om vi kan nøjes med 3 om året. På udstillingssiden er vi også nødt til at tænke os om, og især på hvor vi afholder klubbens udstillinger, da vi desværre må erkende, at der ikke er nok tilmeldinger, når udstillingerne afholdes i Nordjylland og på Sjælland, som når de holdes central i landet. Ballonen der bristede Bestyrelsen afholdte den 18. november bestyrelsesmøde. Under punktet hvem der er på valg og hvem genopstiller, udbrød der mange frustrationer. Mette Aunsberg meddelte, at hun ikke genopstiller, hvilket hun meddelte, allerede da hun blev valgt for 2 år siden, at det var den sidste periode. Arne Finsen meddelte, at det ville han ikke oplyse, og at han ikke var forpligtet til dette, hvilket ikke er korrekt iflg. klubbens love 12 stk. 1. Grethe Jørgensen meddelte, at hun kun ville sidde i bestyrelsen resten af dette år, da hun herefter ikke ville tage ansvar for klubben, pga. samarbejdsvanskeligheder med udstillingsformanden. Dette udmundede i en heftig diskussion/debat mellem bestyrelsens medlemmer. Efter en pause valgte jeg som formand at meddele, at jeg gennem længere tid havde overvejet at stoppe som formand ved den ordinære generalforsamling, men ville gerne fortsætte formandsposten indtil den ordinære generalforsamling i Dette medførte endnu en debat og et ønske om en omkonstituering af bestyrelsen, så udstillingsformanden kunne blive afsat dette var der dog ikke flertal for. Jeg tilbød herefter at lade alt kommunikation gå gennem mig, ind til ordinær generalforsamling. Da det måske kunne løse problemet midlertidig. Dette medførte, at nogle ønskede endnu en pause. En rygepause som af enkelte bestyrelsesmedlemmer blev brugt til at planlægge, hvem der kunne overtage formandsposten ved en omkonstituering. Helvedet der brød løs Efterfølgende ønskede nogle, at der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, og eftersom det ganske enkelt ikke var muligt at genskabe samarbejdsviljen samt et arbejdsklima til gavn for Basset Klubben, blev jeg nødt til at meddele, at mødet

4 blev afsluttet og der ville blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Følgende har meddelt at de trækker sig ved den ekstraordinære generalforsamling: Kasserer Grethe Jørgensen, regionsformand Arne Finsen, medlemsansvarlig Johnny Eriksen, sekretær Mette Aunsberg, formand Jens E. Sørensen samt begge suppleanter Mathias Knudsborg og Anne Torkelund. Følgende har meddelt at de fortsætter i bestyrelsen efter den ekstraordinære generalforsamling: Næstformand Birgitte Winter Arildsen og udstillingsformand Margareta Granqvist. Som formand for klubben har jeg valgt også at trække mig nu, eftersom jeg havde meddelt, at jeg stopper på den ordinære generalforsamling. Jeg skal over for jer medlemmer også gøre jer klart, at vi er nogle, der gerne havde set, at vi havde forsat frem til den ordinære generalforsamling og gjort vores arbejde færdig til gavn for klubben. Det er med beklagelse, at jeg vælger at trække mig nu, men nogle gange skal man stoppe op og lytte til ens krop. Tænke sig om, spørge sig selv om man kan gøre en forskel og føle at det er givende, det som man gør. Der vil altid være sager af personlig art, men jeg har aldrig tænkt på, at det er mig personligt men mig som formand skytset rettes imod, og så er det til at leve med. Men når det bliver rettet mod det personlige, og når man bliver beskyldt for at være illoyal overfor klubben og for ikke at varetage klubbens interesser, så er det tiden at tænke sig om. Dette har ganske enkelt ikke været behagelig, og jeg har været brugt meget energi på at få samarbejdet til at fungere. Men har desværre ikke været muligt. Jeg vil gerne citere DKK s formand Jørgen Hindse, der skiver i sin leder om at være fucking flink. Og i dag er det sådan, at man er hurtig til at skrive og sende mails og sms er. Og mange tænker ikke så meget over, hvad der bliver skrevet eller sagt. På facebook er der en gruppe, der hedder fucking flink, den bør man melde sig ind i og læse bogen fucking flink, inden man beskylder andre for alverdens ting. Det er ingen hemmelighed, at det er med vemod, at jeg tager afsked med jer medlemmer. Tak for de mange snakke og tak til jer, som jeg har fået lov at samarbejde med. I har givet med og modspil til klubbens bedste. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 6. januar 2013 tid og sted finder I nedenfor denne artikel. I ønskes alle en god jul samt et godt nytår, og tak til alle der ydede en indsats for Basset Klubben i årets løb. Jens E. Sørensen Formand EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BASSET KLUBBEN Søndag 6. januar 2013 kl i Årslev Forsamlingshus, Bystævnet 13, 5792 Årslev Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Kort orientering fra den afgående formand 5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter l Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer frem til GF i 2014 l Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer frem til GF den 23. marts 2013 l Der skal vælges 2 suppleanter frem til GF den 23. marts 2013 Valgproceduren vil være, at der skal opstilles mindst 7 personer, og valgene afgøres således: l De 3, som får flest stemmer, vælges til l De 2, som får 4 og 5 flest stemmer, vælges frem til den 23. marts l De 2, som får 6 og 7 flest stemmer, vælges som suppleanter frem til den 23. marts Følgende har besluttet at stoppe ved den ekstraordinære generalforsamling: Bestyrelsesmedlemmer: Jens E. Sørensen, Grethe Jørgensen, Mette Aunsberg, Johnny Eriksen og Arne Finsen Suppleanter: Mathias Bredahl Knudsborg, Anne Torkelund Følgende fortsætter i bestyrelsen: Birgitte Winter Arildsen og Margareta Granqvist. Begge er på valg i P.b.v. Jens E. Sørensen

5 Basset Klubben indkalder hermed til ORDINÆR GENERALFORSAMLING lørdag d. 23. marts 2013 kl NORDHALLEN, Nørrevangtorvet 8, 4200 Slagelse Dagsorden ifølge lovene 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af 2 stemmetællere. 4. Formandens beretning. 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. (decharge.) 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Bestyrelsen forelægger budget for det kommende år, herunder fastsættelse af næste års kontingent. 8. Offentliggørelse af valgets resultat. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 10. Eventuelt. På valg er:???????? (Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.) Forslag til kandidater til bestyrelsen, skal - med henvisning til klubbens love - være sekretæren i hænde senest d. 1. februar De kandidater der IKKE opnår valg til bestyrelsen, vil, i forhold til stemmetal, være valgt til suppleanter i 1 år. Opstilling af kandidater, skal indeholde følgende: Kandidatens navn og adresse. Navn, adresse og underskrift på opstiller(e) Det er en forudsætning at godkendelse, at hverken kandidat eller opstiller(e) er i kontingentrestance pr. 1. februar Kandidaternes præsentation - til støtte for deres valg - skal ligeledes være formand eller sekretær i hænde senest 1. februar PS: I lighed med tidligere år, vil der blive arrangeret spisning kl i forbindelse med generalforsamlingen. Mere herom i næste nr. af Basset Bladet og på hjemmesiden. P.b.v. Jens E. Sørensen

6 Referat fra bestyrelsesmødet 22. september 2012 Til stede: Jens E. Sørensen(JES),Grethe Jørgensen (GJ),Margareta Granqvist (MG),Mette Aunsberg(MA),Johnny Eriksen (JE), Arne Finsen (AF), Mathias Bredahl Knudsborg (MBK) Anne Torkelund (ATL) Afbud fra: Birgitte Winter Arildsen (BWA) Da mødet trak længere ud end forventet, var JE nødsaget til at forlade mødet efter pkt. 9. GJ var fraværende under behandling af pkt Godkendelse og opfølgning af referat fra bestyrelsesmødet den 9. juni 2012 Godkendt og underskrevet uden bemærkninger. 2. Indkommen post/mail Fra DKK: Information om at den Irsk kennelklub s dommerguide kan findes på DKK s hjemmeside: Blev taget til efterretning. Information om ændringer vedr. klubsystemet til specialklubber og kredse: Blev taget til efterretning. Opdateret udgave af Regelsæt for afvikling af DKK s mentalbeskrivelse: Blev taget til efterretning. Skrivelse fra DKK Kreds 3 vedr. national udstilling 2013: BK har tilmeldt sig Information om nye regler for uddannelse af eksteriørdommere 2012: Blev taget til efterretning. Orientering om nye regler vedr. overførsel af hunde fra andre stambogsførende organisationer. De nye regler træder i kraft pr. omgående og erstatter alle tidligere: Blev taget til efterretning. Orientering vedr. billigere sundhedsregistrering for udenlandske hunde: Blev taget til efterretning. Orientering om at kørekort til hund kan nu registreres på hundens stamkort i hundeweb: Blev taget til efterretning. DKK s godkendelse af Annette Bystrup som autoriseret eksteriørdommer for : Blev taget til efterretning. Info. vedr. Store Hestedag og Hundens dag i Tivoli: Er behandlet. Reminder vedrørende evaluering af klubbens avlsrestriktioner:blev drøftet Information vedr. ændring ved stævnekataloger ifm. agility: Blev taget til efterretning. Anden post/mail: Invitation fra Finsk Basset Klub vedr. 40 års jubilæum/udstiling i august: Er behandlet. Orientering fra DSS vedr. landskonkurrence lørdag d. 29. september i Haarlev: Blev taget til efterretning. 3. Sager til behandling Oplæg fra Arne Finsen vedr. bestyrelsesmedlemmer der ikke fremmer klubbens interesser: AF fremlagde at bestyrelsesmedlemmer,der deltager på klubbens vegne ved afstemninger også skal man stemme ud fra bestyrelsens holdning. Dette blev drøftet. AF redegjorde herefter for misforståelsen vedr. hvem der repræsenterede BK ved DKK s repræsentantskabsmøde og afstemning heraf. Ændring af kriterier for hvalpelisten blev drøftet, idet AF var af den holdning, at forrige bestyrelse havde modarbejdet klubbens interesser ved at foretage ændringen. Det blev drøftet og det konkluderes, at dette er en bestyrelsesbeslutning. Dette tages med på næste møde som et pkt. til videre drøftelse. PR for Basset Klubben (evt. PR-udvalg): Da det p.t. ikke har været muligt at finde frivillige til at løse opgaven,er udvalget indstillet indtil videre. Opdrættermøde/medlemsmøde: Indbydelsen og mødet blev drøftet. Bestyrelsen bør/skal fremover være opmærksom på,at udvalget skal fungere og inddrages i arbejdet. ATL tager kontakt til BWA vedr. den fremtidige kommunikation. Medlemsmødet og dato for 2013 planlægges på næste møde. Oplæg/materiale til udarbejdelse af RAS på medlemsmødet: Blev drøftet ATL tager kontakt til BWA, at udover RAS skal Basset Klubbens etiske anbefalinger også drøftes, således at BK kan indsende Basset Klubbens etiske anbefalinger til DKK. Ændring til oplægget/indbydelsen udsendes til de tilmeldte og sættes på hjemmesiden. De anbefalinger der evt. bliver resultatet af debatten skal munde ud i en indstilling til bestyrelsen,som så vil arbejde videre med arbejdsoplægget. Fremlæggelse af arbejdsbeskrivelser: Arbejdsbeskrivelser blev udleveret og tilbagemeldinger sker til MA inden næste møde,som herefter færdiggør en mappe som godkendes på næste møde. Arbejdsbeskrivelserne skal fremover udleveres til nye bestyrelsesmedlemmer. Kriterier for udnævnelse af æresmedlemmer: 5,stk. 4 i klubbens love blev drøftet kriterierne forbliver uændret. Revision af Årskonkurrencereglerne for Årets hund mv.: Blev drøftet JE og AF evaluerer reglerne i løbet af 2013,således at evt. ændringer kan træde i kraft pr Hitlisten (fra hvornår tæller en hund med på hitlisten): Blev drøftet JE og AF laver et forslag som gælder pr. 1/ og som godkendes på næste møde. Klubbens Facebookgruppe: Blev drøftet Det blev besluttet, at facebook-gruppen linkes på klubbens hjemmeside. AF kontakter regionerne for at tilbyde et link til klubbens hjemmeside. JE undersøger og udarbejder etiske regler for benyttelse af klubbens facebook-grupper. AF opretter en gruppe for Nordjylland. Lukkede sager: Blev drøftet.

7 4. Medlemsstatus v/medlemsadministrator JE udleverede en statistik over ind- og udmeldelser i BK og orienterede omkring dette. Løbende kontingent blev drøftet,hvilket kræver en lovændring. JE arbejder videre med dette og laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde. 5. Økonomi/afregning Orientering fra klubbens kasserer: GJ orienterede om klubbens regnskab. Gennemgang af udstillingsregnskab med bilag: GJ orienterede herom. Regelsæt for invitation af dommere (rejsemåde, kørsel, bespisning, hotel mv.): Blev drøftet. Fremadrettet skal dommerkontrakterne være mere specificeret. JES og ATL udarbejder et forslag,som fremadrettet skal udsendes til dommere. Ny kasserer: Evt. ny kasserer efter generalforsamlingen skal overvejes efter ønske fra nuværende kasserer. 6. Udstillinger Orientering v/udstillingsudvalget: Evaluering af VSS 2012 blev drøftet. Arrangementet har fået positive tilkendegivelser. 7. Udstillinger Orientering v/udstillingsudvalget: MG arbejder videre på Status fremsendes til bestyrelsen inden næste møde. 8. Udstillinger Orientering v/udstillingsudvalget: MG arbejder videre på Status fremsendes til bestyrelsen inden næste møde. 9. Nyt fra udvalgene: Dressurudvalget v/jens E. Sørensen: Se indkommen post. Sundhedsudvalget v/birgitte W. Arildsen: Der er worldcongress i England i november 2012, og der udarbejdes p.t. en rapport vedr. sundheden hos PBGV i Danmark. Schweiss- & Drevudvalget v/arne Finsen: Intet nyt Standardudvalget v/birgitte Winther Arildsen:Intet nyt Internetudvalget v/jens E. Sørensen: JES orienterede om evt. sponsorside med sponsorlink. Det blev vedtaget,at klubben kun har en hovedsponsor til foder. Der arbejdes videre med dette på næste møde. Regionerne:orientering v/arne Finsen: Sjælland: Intet nyt Fyn:Intet nyt Nordjylland: Intet nyt mangler stadig en regionsleder Midtjylland: Intet nyt Sydjylland: Intet nyt 10. Basset Bladet Trykkeri og bladets form: Der er indhentet flere priser fra forskellige trykkerier, som blev gennemgået. Fremlæggelse af forslag (jf. forrige referat) til at gøre bladet bedre: Det blev vedtaget at nedsætte et idé-udvalg. JES sammensætter udvalget. 11. Evt. Næste møde afholdes søndag den 18. november 2012, kl i Middelfart. Referat ved Mette Aunsberg

8 Referat fra bestyrelsesmødet 18. november 2012 Til stede: Jens E. Sørensen (JES), Grethe Jørgensen (GJ), Margareta Granqvist (MG), Mette Aunsberg (MA), Johnny Eriksen (JE), Arne Finsen (AF), Mathias Bredahl Knudsborg (MBK), Anne Torkelund (ATL) Afbud fra: Birgitte Winter Arildsen (BWA) 1. Godkendelse og opfølgning af referat fra bestyrelsesmødet den 22. september 2012 Godkendt og underskrevet uden bemærkninger. 2. Indkommen post/mail Fra DKK: Info. vedr. dobbeltudstilling på Bornholm den august 2013: Blev taget til efterretning. Opdateret udstillingsprogram 2013: Blev taget til efterretning. Tilbud fra Dansk Digital Distribution vedr. medlemsblad: Blev drøftet. DKK s udstillingsprogram for 2013: Blev taget til efterretning. DKK s lydighedsreglement 2013: Blev taget til efterretning. DKK s gebyrer for udstilling og prøver 2013: Blev taget til efterretning. Invitation til formandsrådsmøde den 5. januar 2013: Bestyrelsen indstiller, at JES deltager Der afholdes repræsentskabsmøde den 16. marts 2013: Bestyrelsen indstiller, at JES deltager. Orientering om ikke-fci anerkendte racer: Blev taget til efterretning. 3. Sager til behandling a. Opfølgning fra sidste møde pkt. 3 a: Ændring af optagelseskravet for at komme på hvalpeanvisning blev drøftet og blev efter en afstemning, hvor GJ, JE og AF stemte for og MG, MA og JES stemte imod blev ændringen frafaldet og optagelseskravet ikke ført tilbage til tidligere, men forbliver uændret. Optagelseskravet er følgende: Både han og tæve skal som minimum have opnået præmieringen very good på en certifikatudstilling (vedtaget på bestyrelsesmødet den 4/ pkt. 3.3.c). b. Opfølgning fra sidste møde pkt. 3 h: Forslag fra JE og AF vedr. hitlisten blev gennemgået og drøftet. Forslaget blev godkendt af en enig bestyrelse og er gældende pr. 1/ Pointsystemet bringes i kommende Basset Blad og på hjemmesiden. c. Opfølgning fra sidste møde pkt. 3 e: Arbejdsbeskrivelserne er under udarbejdelse og færdig til næste møde. d. Opfølgning fra medlemsmødet i. Påtegning på stamtavle: ATL kontakter BWA for det det afsluttende oplæg ii. RAS-oplægget: ATL kontakter BWA for det fremadrettede arbejde. iii. Evaluering: Et veltilrettelagt, givende og konstruktivt møde men der må arbejdes på at få samlet flere medlemmer til det næste møde i iv. Medlemsmøde 2013: Næste møde planlægges til søndag den 27. oktober e. Ændring af regler for årets schweisshund: Blev drøftet. MA udarbejder oplæg til bestyrelsen til endelig godkendelse. f. Ændring/opdatering af Basset Klubbens årskonkurrenceregler: AF udarbejder et oplæg gældende for g. Lukkede sager: Blev gennemgået og drøftet. 4. Årsafslutning a. Uddelegering af praktiske opgaver: i. Lokalebestilling: Er på plads JE er kontaktperson ii. Spisning og pris: JE aftaler nærmere og giver besked til redaktøren for Basset Bladet iii. Gaver og diplomer/rosetter: MA laver diplomer, GJ bestiller rosetter/gaver iv. Annonce Basset Bladet og hjemmesiden: JE laver annonce b. Årets Freddie blev drøftet 5. Generalforsamling 2013 På valg er: Mette Aunsberg, 2 år - Ønsker ikke genvalg Arne Finsen, 2 år - Ønsker ikke at oplyse GJ er ikke på valg men ønsker kun at fortsætte i bestyrelsen året ud. JES er ikke på valg men meddelte, at han p.g.a. tidspres træder ud af bestyrelsen ved den kommende ordinære generalforsamling i marts Herefter en heftig debat, hvor der var krav om omkonstituering fra AF, med det formål at få afsat udstillingsformanden. Dette var der var ikke flertal for. For en omkonstituering stemte AF, GJ og imod stemte MA, JE, MG og JES. JES tilbød herefter at al post/mail vedr. de stridende partner kunne gå igennem ham indtil den ordinære generalforsamling og spurgte hver enkelt i bestyrelsen, om dette kunne være en løsning. AF forlangte en rygepause, og da pausen trak ud, blev JE sendt ud efter dem. Da mødet atter blev genoptaget, meddelte JE, at han ikke ønskede at være en del af en bestyrelse, som prøvede at overtale ham til at være proforma formand, på trods af, at det netop var aftalt at al korrespondance skulle gå gennem JES. JE ønskede derfor at trække sig fra bestyrelsen omgående virkning. GJ meddelte, at hun stoppede ved udgangen af dette år, og suppleanterne oplyste, at de ikke ønskede at overtage kassererposten. Herefter måtte JES konstatere at samarbejdsklimaet og uroen i bestyrelsen ikke førte til noget og beklagede, at man valgte at sætte klubben på standby i stedet for at vælge samarbejdsvejen i 4 måneder frem til den ordinære generalforsamling i marts måned JES meddelte, at der ville blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. JES sørger for de nødvendige formalia sammen med MA. Bestyrelsesmedlemmerne forsætter deres arbejde indtil den ekstraordinære generalforsamling med reference til formanden. Mødet blev herefter afsluttet. Referat ved Mette Aunsberg Det bemærkes efterfølgende, at Grethe Jørgensen (GJ) ikke er enig i referatets pkt. 5 ang. afstemning om omkonstituering, da hun mener, at der var stemmelighed. Øvrige har godkendt referatet: Jens E. Sørensen (JES), Margareta Granqvist (MG), Mette Aunsberg (MA), Johnny Eriksen (JE). Afbud fra Birgitte Winter Arildsen (BWA) som derfor ikke skal godkende referatet. Arne Finsen (AF) har meddelt, at han udtrådte den 18. november 2012, derfor skal han ikke godkende referatet. 1. suppleant og 2. suppleant skulle have været indkaldt til næste bestyrelsesmøde, men da de har valgt at trække sig fra den ekstra ordinære generalforsamling, vil dette ikke ske, og de er ikke stemmeberettiget med tilbagevirkning.

9 Medlemsmødet 7. oktober 2012 i Middelfart På trods af at mange ikke kunne komme til mødet var der alligevel mødt ca. 20 medlemmer op. Vi havde en del vi skulle diskutere, så vi var meget tilfredse med at der var så mange der støttede arrangementet. Mødet startede med at formanden for Bassetklubben, Jens Sørensen, bød velkommen. Derefter blev de fremmødte orienteret om hvad mødet skulle dreje sig om af sundhedsudvalgformand Birgitte Winter Arildsen. Vi skulle først og fremmest tage stilling til om vi ville være med på den nye ordning fra DKK vedr. A og B opdrættere. Dernæst skulle der formuleres nogle forslag til hvad kriterierne for at blive A opdrætter skulle være. De opmødte deltagere blev delt op i 4 hold. 2 med, 1 med petit Basset Griffon Vendeen og 1 med Basset Fauve De Bretagne. Alle 4 hold diskuterede i deres grupper hvilke regler der kunne gælde for en A-opdrætter. Efter en kort frokostpause fremlage de 4 grupper det de var kommet frem til. Disse forslag skulle så tages med til bestyrelsen der vil beslutte hvordan det endelige resultat skal se ud. Ved fremlæggelsen kom der rigtigt mange fine forslag frem. Vi fik en konstruktiv dialog i gang, og alle var meget interesserede og engagerede i emnet. Efter fremlæggelsen informerede Birgitte Winter Arildsen om en undersøgelse foretaget af AGRIA i Sverige. Undersøgelsen omfattede et stort antal s. Den viste at sygeligheden for stort set alle kategorier lå over gennemsnittet for alle racer. Især når det gælder bevægeapparatet og hudsygdomme. Der blev opfordret til at tage denne undersøgelse meget alvorligt, og arbejde hen imod at prøve på at finde nogle løsninger på disse problemer. Da der desværre var gået meget lang tid med de meget vigtige diskussioner kunne vi ikke nå så langt med RAS (Race specifik avls strategi). Men det blev aftalt på mødet, at der ville blive nedsat en gruppe for hver race der skulle komme med et forslag til RAS. Vi takker alle for den fine stemning og den professionelle tilgang til emnerne. Dejligt at så mange var mødt op for at deltage i mødet for at give os deres mening. Det er en stor hjælp for bestyrelsen når medlemmerne deltager aktivt. MVH Birgitte Winter Arildsen, formand for Sundhedsudvalget Indkaldelse af pokaler m.m. til Årsafslutningen 2012 Så er det igen tid til at aflevere vandrepokaler og Fiskefadet, der blev uddelt i forbindelse med årsafslutningen for De bedes sendt til pokalforvalteren (se adressen herunder), hvis de IKKE sendes, skal man selv medbringe dem (i nypudset stand) til Årsafslutningen 2012, lørdag d. 9. februar 2013 i Lindknud. Der skal gives besked om hvordan man afleverer vandrepokalerne SENEST d. 31. december Pokaler og svar sendes til: MARGARETA GRANQVIST LANGFORTE 9, STEPPING 6070 CHRISTIANSFELD SE HER: RØMØ LOPPEMARKED 29. og 30. juni 2013 på VERY SPECIAL SHOW 2013 Har I eller Jeres venner brugte TING og SAGER I ønsker komme af med? Forårs oprydning? Meget gerne hundeting såsom hundebure, hundesnore, hundebøger, billeder, gamle præmier, pynteting, smykker m.m. Alting andet er også velkomment f.eks. tøj, køkkenting alt som I ikke bruger, men måske en anden kan være interesseret i? ALT er velkommet - stort som småt. To frivillige voksne damer har lovet at stå for salget. Alle indtægter går ubeskåret til Basset Klubben. Udstillingsformand Margareta Granqvist

10 STAFETTEN Tak Hr. Arne for stafetten, jeg Otto Petit Basset Griffon Vendéen har hugget stafetten fra Jette! Mit hundeliv synes jeg er helt OK, jeg er blevet født her i huset og lever sammen med min hundemor Rosa, som er en kedelig ældre fornem dame på snart 6 år. Så er der madmor Jette og den lidt strenge menneskefar Chr.. Heldigvis kommer der meget ofte drenge på besøg i alle aldre og så har vi det sjovt! Jeg er snart 1½ år og de siger, jeg er forfærdeligt uopdragen men også utroligt glad og nysgerrig og ekstremt pigeglad og ofte krop umulig i al almindelighed og hele familien elsker mig højt - selvom jeg går på bordene, hopper i sengene og skubber alt sengetøjet på gulvet, kravler under tæpper og dyner og gør, graver i sofaen, graver i muldvarpe skud, driller mor Rosa, hugger fra spisebordet, når ingen ser det, og gør ad alt, der rør sig. Men jeg bliver sjældent skældt ud, for det mener Jette ikke min race bryder sig om. Derimod har vi god kvalitetstid, vi går ture 3 gange om dagen i den dejlige natur, det er det bedste jeg ved, og jeg trækker altid meget i snoren selvom jeg vist ikke må og jeg gør ad fugle og spor uden, at jeg kan gøre for det, det kommer bare ud af mig! Alle i min familie er mest hjemme og jeg og mor Rosa opholder os mest ude foran huset, hvor der kommer ca. 1-2 biler forbi om dagen! øv jeg synes det er for kedeligt, og derfor løber jeg ved siden af og gør af alt der rør sig, også svaler og andre småfugle, de skulle jo nødigt tro, at de har lov til at flyve lige der! Mine hverdage er oftest ens, men tirsdag er speciel. Da slutter dagen med, at jeg går i skole - ringtræning hos Ghita i Svendborg på en ældre forladt byskole (tegnet af Chr.s arkitekt-bedstefar under 2. verdenskrig). Nu er den smukke klassiske bygning noget forfalden, men den fine lille gymnastiksal har Ghita lånt til ringtræning hver tirsdag kl Tirsdag prøver Ghita så at sætte lidt skik på mig, så jeg kan være bekendt at komme på udstilling, hvor det egentlig går rigtig godt - med præmieringen altså. Når Ghita tager min snor er jeg vældig velopdragen, og Jette synes hun skulle nedsætte sig som professionel handler. De kalder hende kommandusen efter en person i en kendt børnebog, men hun er meget mere. Hun viser med tydeligt kropssprog, hvad hun synes om handlernes optræden i ringen, så alle kan forstå det, og råber ord som alle kan forstå og alle kan høre (bare ikke lige mig). Det er en helt fantastisk forestilling og jeg er altid dødtræt, når vi kører hjem (også af at gø af alle de andre, når de løber)! Vi ville gerne have flere PBGV i huset siger Jette, men de skal jo alle som mig og mor Rosa have tid og opmærksomhed, og nu lever vi helt uden stress for os og vores mennesker, og vi kan let være med på ferier og ture. Men en dag når jeg ikke er en uopdragen lømmel længere men er blevet lige så kedelig som mor Rosa kan vi måske få en hvalp igen, men den tid den glæde, siger Jette og min far Chr. siger vist den tid det besvær. Hermed giver jeg stafetten videre til Karin Carlsen, slik snap snude fra Otto alias Petit Heroes Canned Heat! 10

11 Hvalpeliste : Kuld født: Antal: 9 hvalpe (5,4) Han: DK19815/2007 Longbody s Four Legs Tæve: DK21743/2007 DKCH Longbody s Madhouse Mistress Ejer: Margareta Granqvist, Langforte 9, Stepping, 6070 Christiansfeld Tlf.: / Petit Basset Griffon Vendeen: Kuld født: Antal: 6 hvalpe (3,3) Han: DK01620/2009 DKCH Chouan Quantum of Solace Tæve: DK08310/2010 Stubbelands Princesse Afrodite Ejer: Lone Juel, Smidstrupvej 48,3230 Græsted Tlf.: Kuld født: Antal: 7 hvalpe (4,3) Han: DK06389/2010 DKCH Afterglow Earle Grey Tæve: 04105/2005 Fodnote Andrea Ejer: Birgitte Winter Arildsen, Fabriksvej 1, 4990 Sakskøbing Tlf.: Basset Artesien normand: Kuld født: Antal: 10 hvalpe (5,5) Han: S34675/2008 NUCH NJCH Star Ban Zimon Tæve: DK06913/2009 Maison de Bernadette Enya Ejer: Morten Halvorsen, Skjelbredveien 21, 3739 Skien, Norge Tlf.: Kuld født: Antal: 6 hvalpe (5,1) Han: NHSB Camelot de Bérénice Tæve: DK03364/2007 DKCH DKKV07 DKV09 DKKV09 WW10 Bessie de Bérénice Ejer: Bjørg Espelund, Lourupvej 12, 6690 Gørding Tlf.: Et hvalpekuld anvises af Basset Klubbens hvalpeanvisning i 2 måneder. Hvis opdrætteren ønsker sine hvalpe anvist ud over 2 måneder, skal dette meddeles hvalpeanvisningen. Listen over hvalpekuld revideres månedsvis. Husk: at reglerne for brug af Hvalpeanvisningen/ældrehundeformidlingen kan læses på klubbens hjemmeside. at hvalpekuldet/ældrehunden kan tilmeldes on-line via klubbens hjemmeside. at afmelde hvalpekuldet, når det er solgt. Afmelding skal ske til Hvalpeanvisningen via mail eller telefon. at meddele hvalpeanvisningen, hvis hvalpene fortsat skal anvises, efter de er 2 måneder gamle. Både han og tæve skal som minimum have opnået følgende præmiering på en certifikatudstilling: very good at indmeldelse af hvalpekøbere kan tilmeldes on-line via klubbens hjemmeside. Venlig hilsen Birgit Ammitzbøll, , 11

12 12

13 Nyt fra regionerne Nordjylland NY REGIONSLEDER..! Gitte Mathiasen Mejsevej Dronninglund Mobil: Mail: Se også regionens facebook-side: Basset Klubben Region Nordjylland Sydjylland NYTÅRSKUR i Region Sydjylland fredag d. 4. januar kl i Stepping Gl. Præstegaard Langforte 9, Stepping, 6070 Christiansfeld. Vi spiser lidt og hygger os, medbring selv drikkevare. Tilmelding ønskes senest 2. januar på tlf eller Margareta Granqvist Fyn Basset Klubben Fyn på Facebook: https://www.facebook.com/#!/groups/ / Program for Basset Klubben Fyns fælles ture i 2013: 10. marts går turen til Hindsgaul, vi mødes på parkeringspladsen kl. 14, og går en tur rundt i området, efterfølgende hyggeligt samvær med medbragt kaffe og div. 9. juni går turen til Svanninge Bakker ved Fåborg, vi mødes kl. 14 og går en tur i bakkerne, efterfølgende socialt samvær med medbragt kaffe og div. 8. september går turen til Valdemar slot, vi mødes på Tåsinge, ved slottet og går en tur sammen i området, efterfølgende socialt samvær med medbragt kaffe og div. 1. december / Juleturen - Vi mødes på parkeringspladsen ved Langesø slot, og traditionen tro går vi Langesø skovsø rundt, efterfølgende er der socialt samvær i Smedien med gløgg og æbleskiver. Vi opdaterer jævnligt alt omkring vore aktiviteter på vores facebookgruppe, hvor vi også indbyder til erfaringsudveksling meld dig ind på Basset Klubben Region Fyn. Vel mødt i 2013 Med basset hilsen bestyrelsen i Region Fyn, Zøss og Tina Velkommen til nye medlemmer Indmeldt via hjemmeside Tina Hansen Thygesensvej Otterup Helle Hamrum og Steen Jespersen Evasminde Randers sø Marianne Sommer og Frede Jensen Vejlagervej Vemmelev Lone Juel Smidstrupvej Græsted Petit Basset Griffon Vendeen Morten Halvorsen Skjelbredveien 211 N-3739 Skien Norge Basset Artesien Normand Janne Lind Jensen og Claus Jensen Porsholtparken Bramming Berit Hune Jørgensen Ring Bakke Brædstrup Heidi Thorsen Orebjergvej Jægerspris Karin Holdorff Nielsen og Keld Erik Nielsen Vorgodvej Videbæk Louise Lentz og Klaus Hoff Østermarkvej Jerslev Erling Verner Pedersen og Kirsten Nielsen Teglværksvej Give Indmeldt af Kennel Brumbasse Laila Dahlman pl.2674 Matteröd Tyringe Sverige Philip Thøgersen & Karinette Bay Jensen Metheasvej Hvide Sande Naja & Peter Kilden Kanehaven Risskov Indmeldt af Kennel Longbody s Martin Zilstorff De Conincksvej Holte Dennis Emilsson Bjällermåla Ryd, Sverige Elina Kauppila Valmarintie Keminmaa Finland Indmeldt af Kennel Ben-Ell Krister Magnusson Kristinelundsvej Løvestad, Sverige Lau M Larsen Chr. Wintersvej Nykøbing Falster Indmeldt af Kennel Stubbelands Michael Iversen Klokkekildevej 59b 3550 Slangerup Petit Basset Griffon Vendeen Helene og Christian Salling kløckersvej 21 st 2820 Gentofte Petit Basset Griffon Vendeen Dorte Overgaard Lauggårds Vænge Søborg Petit Basset Griffon Vendeen Susanne Hyldelund Moseskrænten Søborg Petit Basset Griffon Vendeen Mette Høyer Dam Clarasvej 8d 2920 Charlottenlund Petit Basset Griffon Vendeen Indmeldt af Christina Hammer Andrea og Kurt Kristensen Geflevej Hvide Sande Hanne og Lars Ole Godskesen Skadevej Klovborg Marie og Jens Sommer Højvænget Herning Astrid og Niels Henrik Laursen Brahmsvej Herning Malene Dyhring og Peter Boye Gl. Kongevej 31,5 th 1610 København V Lotte Nielsen og Anders Pedersen Stensborgvej 2a 8620 Kjellerup 13

14

15 hvalpe sælges! Palle Stjernholm tlf

16 Certifikatudstillinger Lørdag d. 9. februar 2013 afholder Basset Klubben certifikat-udstilling i: Lindknud-Hallen, Bækkevej 30, Lindknud, 6650 Brørup Dommer: Iva Cernohubova, Tjekkiet Tilmelding og SENEST d Tilmelding online: / Udstillinger Evt. spørgsmål til Udstillingsformand Margareta Granqvist, Langforte 9, Stepping, 6070 Christiansfeld. Tlf / Mail: VIGTIGT: Hvis du tilmelder online, vil du inden 8 dage modtage en bekræftelse på at din tilmelding er modtaget. Hvis det ikke sker, så kontakt ovenstående. HUSK tilmelding til spisning ved årsafslutningen. Menuen er: Dyrekølle med waldorfsalat, ½ æble med gelé, solbær, asier, vildtsauce, brunede og hvide kartofler. Der kan købes drikkevarer. Efter middagen er klubben vært ved den efterfølgende kaffe. PRIS: 150,- kr. pr. person. Børn u. 14 år ½ pris Hvis du vil med, SKAL du tilmelde spisningen på hjemmesiden. Husk samtidig at indbetale beløbet på klubbens konto: PS: Husk at oplyse navn på indbetalingen. Tilmelding til spisning SENEST d. 1. februar. CERTIFIKAT PS: Cafeteriet er åbnet hele dagen. Lørdag d. 23. marts 2013 afholder Basset Klubben certifikat-udstilling i: NORDHALLEN, Nørrevangtorvet 8, 4200 Slagelse Dommer: Jeanette Balkan, DK, Per C. Knudsen, DK (Basset Bleu de Gascogne) Tilmelding og SENEST d Tilmelding online: / Udstillinger Evt. spørgsmål til Udstillingsformand Margareta Granqvist, Langforte 9, Stepping, 6070 Christiansfeld. Tlf / Mail: VIGTIGT: Hvis du tilmelder online, vil du inden 8 dage modtage en bekræftelse på at din tilmelding er modtaget. Hvis det ikke sker, så kontakt ovenstående. SPISNING EFTER GENERALFORSAMLINGEN Der er arrangeret spisning i Nordhallens cafeteria efter udstillingen. Menuen er: Kyllingefilet m. flødekartofler og salat. Klubben er efterfølgende vært med kaffe. PRIS PR. KUVERT: 100,- pr. person Tilmelding til: Tlf: Indbetales senest på konto: Husk at anføre hvad betalingen vedrører. 16

17 Nyt pointsystem gældende fra 1/ Hundens point udlæses direkte ud fra præmiering Suff...0 point Good...3 point Very Good...5 point Excellent point Bedst i klasse CK Kræver Excellent Ikke placerede hunde med Excellent, som får CK: 14 point Ved placering på pladserne 1-4 fjernes tidligere givende point og der tildeles i stedet som følgende: 4. Vinder m. VG 6 point / m. Excellent. 11 point - ved CK 15 point 3. Vinder m. VG 7 point / m. Excellent. 12 point - ved CK 16 point 2. Vinder m. VG 8 point / m. Excellent. 13 point - ved CK 17 point 1. Vinder m. VG 9 point / m. Excellent. 14 point - ved CK 18 point BIK - Kræver CK Ved placering på pladserne 1-4 fjernes tidligere givende point og der tildeles i stedet: 4. Vinder point 3. Vinder point 2. Vinder point 1. Vinder gives ikke point, da de afløses af BIR/BIM BIM point BIR point Eksempel: Junior klasse JK S JK G JK VG JK VG + 4. vinder JK VG + 3. vinder JK VG + 2. vinder JK VG + 1. vinder Mellem klasse MK S MK G MK VG Mk VG + 4. vinder Mk VG + 3. vinder MK Exc+ck + 2. vinder MK Exc+ck + 1. vinder Åben klasse ÅK S ÅK G ÅK VG ÅK Exc ÅK Exc + 4. vinder ÅK Exc+ck + 3. vinder ÅK Exc+ck + 2. vinder ÅK Exc+ck + 1. vinder = 0 point = 3 point = 5 point = 6 point = 7 point = 8 point = 9 point = 0 point = 3 point = 5 point = 6 point = 7 point = 17 point = 18 point = 0 point = 3 point = 5 point = 10 point = 11 point = 16 point = 17 point = 18 point Champion klasse Chk Exc Chk Exc+ck Chk Exc+ck + 4. vinder Chk Exc+ck + 3. vinder Chk Exc+ck + 2. vinder Chk Exc+ck + 1. vinder = 10 point = 14 point = 15 point = 16 point = 17 point = 18 point BIK Chk 1 (4. vinder) = 19 point Åk 2 (3. vinder) = 20 point Åk 1 (2. vinder) = 21 point Mk 1 (1. vinder) Gives ikke point da de afløses af BIR/BIM BIM = 22 point BIR = 24 point Dette pointsystem vil bevirke at der IKKE skal regnes på resultatet, da man kan aflæse hundens resultat. SE HER: Nye regler gældende fra 1. januar 2013 Da der i det gamle pointsystem, var nogle små spidsfindigheder, er der arbejdet målrettet på at løse disse problemer. Det mener vi nu er sket med dette nye og forenklede pointsystem. Med dette system kan man, efter endt bedømmelse, tage sin kritik og direkte udlæse hvad hund har fået af point. Ligeledes har det ikke været muligt, for nye medlemmer der købte hund i løbet af året, at komme på hitlisten, dette er også ændret. Vi håber herved at have opfyldt kravene, om et forenklet pointsystem og ændring at hitlistereglerne og håber at det må kunne fungere til alles tilfredshed i mange år. HITLISTEN: Hunde, der har opnået 10 point i gennemsnit pr. afholdt udstilling, har kvalificeret sig til HITLISTEN, hvor summen for en hunds 5 bedste udstillinger er afgørende for placeringen på listen. Point opnået i BISkonkurrencen tæller ikke til årets hitliste. Man skal være medlem af Basset Klubben for at få resultaterne på Hitlisten, hvilket betyder, at det årlige medlemskontingent skal være indbetalt, før der kan optjenes point. Optjente points følger hunden. Den til enhver tid gældende ejer skal være medlem af klubben for at kunne optjene points. Importerede hunde, der er dokumenteret under omregistrering, kan ligeledes optjene point. Det kræver ligeledes medlemskab af klubben. Hvis medlemskabet betales efter hovedforfaldsdatoen (31/1), er det medlemmets eget ansvar at informere hitlisteadministratoren herom. Det kan ske pr. mail: 17

18 Dommerudtalelse Bassett utställningen i Roskilde augusti Det var en stor ära att få komma till Er specialutställning för bassets i Roskilde. Jag har aldrig dömt raserna tidigare I Danmark, så det gjorde uppdraget ännu mera spännande visste egentligen inte vad som mig väntade där. Utställningsplatsen var enormt fin och omgivningen den bästa för dessa jagande jaktraser- omgivna av en hästmönstring. Beklagligen hann aldrig bekanta med händelserna där- vilket var ett minus i helgens program! Vädret gynnade också oss och först in i ringen kom; Basset hounds De unga hundarna var mycket lovande och allt igenom var typen ganska enhetlig- inte så stora variationer i kroppsproportioner som man någonstans kan se; både mycket låga som högställda. Välkroppade var samtliga hundar - rätt mängd av volym för sin klass och hundarna hade bra överlinjer. Ett stort kredit till de ägare som visade sina hundar i flott muskelkondition- hoppas jag nämnde det kritikerna - det e viktigt för en ras som denna att de bär sin tyngd med spänst o bra muskler. Vanligt fel I bassets är fronterna och det fanns här också, en väl tillbakalagd skuldra med väl ansatt skuldra är viktigt, bästa hannen hade mycket vacker hals o skuldra. Några smala nospartier kunde skådas, men däremot var ögonen bra ej av de lösa ögonkanterna man ofta ser- väl avlat! Samtliga hundar hade trevliga temperament o det var mycket lätt att gå igenom hundarna, som alla vet kan bassets vara emellan något mindre samarbetsamma!! Samtliga vinnare högklassiga - kan vinna var som helst! Bretagne bassets Tyvärr väldigt få- men desto finare!! Mycket charmig ung tik blev Bir och Bis- hon rörde sig så fint runt ringen. Alla hundar hade mycket vackra huvuden med vackra ögon o uttryck. Goda proportioner o fina rörelser hos mången. Rasstandarden är mycket knapp om pälsen- men tror nog att trimmningen är nu i det yttersta laget!! Härliga temperament visades här också. Denna ras överraskade mig totalt. Pbgv Av denna ras hade jag väntat att få se flera exemplar - danska pbgv har ju varit en stark ras I flera evenemang tidigare år. I denna ras kunde man också se en större variation i typ än i de tidigare raserna. Olika kroppsproportioner - olik höjd på ben olik längd på ryggen. Inflytandet av närbesläktade rasers inflytelse fanns att skåda, må petit vara en liten bassett! Bir o Bim var unga hundar av otroligt fin kvalitet - de må ha en fin framtid! Det var rent av lyx att få döma långsamt - då det fanns gott om tid o jag vill tacka danska bassettmänniskor för fin sportsmanship o en trevlig dag som jag gärna minns! Tusen tack till mina duktiga ringsekreterare också. Mvh Rune Fagerström 18

19 Udstillingskalender 2013 (Som der er kendt pr. 20. november 2012) Arrangør Tid: /Time Sted: /Place Dommer: /Judge Tilmelding BK Lindknud/Brørup Iva Cernohubova, Tjekkiet (ÅRSAFSLUTNING) Første: Sidste: DKK Fredericia Jette Ramvad,DK kl 08:00 BK/fælles Slagelse DKK Roskilde DKK Roskilde Jeanette Balkan,DK P.C.Knudsen (Bleu) (Generalforsamling) Erling Kjær Pedersen DK (GBGV) (PBGV) Tamás Jakkel,HU (Øvrige) Per Iversen,NO (Udtagelse til Cruft) Første: Sidste: kl 08: kl 08:00 BK Svendborg Gunnar Nymann,DK Første: Sidste: DKK Kreds Svendborg Javier Sanchez Fernandez/ ESP kl 08:00 DKK Vejen BK VSS Rømø BK VSS Rømø Birte Scheel,DK (GBGV) (PBGV) Liliane De Ridder-Onghena,BE (Øvrige) Marko & Siiret Lepasaar/ Estland Marko & Siiret Lepasaar/ Estland kl 08:00 Første: Sidste: Første: Sidste:

20 Basset Bladet Bækkevej Brørup KENNEL LONGBODY S Longbody s Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår Longbody s milkpudding 1 CERT CH Longbody s moonboots Margareta Granqvist Stepping Gl. Præstegård - Langforte 9, Stepping Christiansfeld tlf /

Swede Sun s Polly Ejet af Torben Mochau Fra travetur på Vejle egnen

Swede Sun s Polly Ejet af Torben Mochau Fra travetur på Vejle egnen NR. 104 - forår 2008 Swede Sun s Polly Ejet af Torben Mochau Fra travetur på Vejle egnen B e s t y r e l s e o g u d v a l g BESTYRELSEN FORMAND Torben Mochau Præstevej 10, Langskov, 7160 Tørring. bestyrelsen@bassetklubben.dk

Læs mere

BOXEREN 6. ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 BOXEREN 1

BOXEREN 6. ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 BOXEREN 1 BOXEREN 6 Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter BOXEREN 1 Boxer-klubben indbyder til foredrag om: Reproduktion og ernæring Søndag den 27. januar

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

ISSN: 1904-2833. Medlemsblad for Papillon og Phaléne Klubben. Specialklub under Dansk Kennel Klub. Nr. 1 februar 2013 36. årgang

ISSN: 1904-2833. Medlemsblad for Papillon og Phaléne Klubben. Specialklub under Dansk Kennel Klub. Nr. 1 februar 2013 36. årgang ISSN: 1904-2833 Papillon-Phaléne Bladet Medlemsblad for Papillon og Phaléne Klubben Specialklub under Dansk Kennel Klub Nr. 1 februar 2013 36. årgang 1 Indhold: Side Formanden har ordet... 3 Resultat af

Læs mere

Indkaldelse Generalforsamling. TEMA: Hvalpe INFO: DCM

Indkaldelse Generalforsamling. TEMA: Hvalpe INFO: DCM Indkaldelse Generalforsamling TEMA: Hvalpe INFO: DCM ADRESSELISTE Bestyrelse: Formand: Allan Berling Christensen, Ølbyvej 164, Ølby, 4600 Køge. Tlf. & Fax: 56 16 80 02 Mobil: 20 42 70 11 E-mail: dictator.dobermann@webspeed.dk

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET DMK afholdt forårsmarkprøve ved Ringsted den 24/25 marts. Forsidebilledet i dette nummer

Læs mere

Strandrensning 22. april Læs mere inde i bladet.

Strandrensning 22. april Læs mere inde i bladet. Foto: Bolette Strandrensning 22. april Læs mere inde i bladet. Maj 2015 2 Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf. 64712674, mobil: 21442498 Mail: bolette.eggers@mail.dk

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum 17.marts 2015 Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum Kære medlem! Bestyrelsen udsender hermed i henhold til klubbens

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Den 28. januar holdt DMK landsudstilling i Grenå. Som sædvanlig var det en udstilling

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANSK FÅREHUNDEKLUB Masser af tilbud fra regionerne Årets Hunde Nyt HD-Indeks Præsentation af det nye bladudvalg

islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANSK FÅREHUNDEKLUB Masser af tilbud fra regionerne Årets Hunde Nyt HD-Indeks Præsentation af det nye bladudvalg islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANSK FÅREHUNDEKLUB 1 ISSN 1601-278X 14. ÅRGANG NR. 1 2010 Masser af tilbud fra regionerne Årets Hunde Nyt HD-Indeks Præsentation af det nye bladudvalg islandshunden MEDLEMSBLAD

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 49. ÅRGANG

NR. 1 FEBRUAR 2015 49. ÅRGANG PUDELKLUBBEN NR. 1 FEBRUAR 2015 49. ÅRGANG S p e c i a l k PK l u b u n d e r D K K 2 Indhold Fra formanden... 5 Redaktøren har ordet... 6 Ordinær generalforsamling... 7 Forslag til lovændringer... 8 Årsberetning...

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 David Levy byder velkommen og orienterer om, at Helle Rosenlund og Jan Rosenlund er syge og er derfor ikke tilstede. Årsnåle uddeles, hvorefter

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 133 / Marts 2014 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Så er starten gået til et nyt og forhåbentlig spændende og aktivitetsfyldt år for Danske Kinesiologer. Der har været afholdt generalforsamling

Læs mere