Munkebo Gymnastikforening år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Munkebo Gymnastikforening 1888-2013. 125 år"

Transkript

1 Munkebo Gymnastikforening år

2 1888 Foreningen stiftes med navnet Munkebo Skytteog Gymnastikforening. Stiftelsesdatoen fortaber sig i det uvisse Foreningen får sin første fane. Fanen har siden været opbevaret på Kerteminde Museum. 1927/28 Skyttedelen og gymnastikdelen skilles i to foreninger. I højskolekredse mener man ikke at gymnasterne behøver at stå med våben i hånd Generalforsamling afholdes den 8. marts. Herluf Nielsen vælges som formand, og nye love vedtages. Forårsopvisning med 1 karlehold, 1 pigehold og 1 hold for mænd. Entré: voksne kr. 0,75 og børn kr. 0,35 Ringridning, cykeltur til Hindsholm, høstfest og andespil 1942 Der afholdes fastelavnsfest ud over de samme arrangementer som året før Under festen efter forårsopvisningen udnævnes 5 æresmedlemmer: Marius Poulsen, Marius Kruse, Th. Pedersen, Rasmus Larsen og Laurits Nielsen. I november vælges Hans J. Jørgensen som formand I forårsopvisningen 2. påskedag deltager 5 hold. Ud over de traditionelle arrangementer afholdes i november 2 oplæsningsaftener Herluf Nielsen vælges som formand Ved opvisningen sidst i april indvies foreningens fane. Det besluttes at ansætte en rengøringsdame til at gøre gymnastiksalen ren Viggo Andersen vælges den 18/1 til formand, men afløses i december af Poul Madsen Ved opvisningen uddeles flidspræmie til gymnaster. Den 29/5 vedtages at Tove Balle skal starte et pigehold, evt. håndbold. I november vælges N. Dam Mortensen til formand. Der sendes en klage til forsamlingshuset over de dårlige hygiejniske forhold i huset I opvisningen deltager 6 hold. Desuden opvisning af skjold-dans I marts måned spilles dilletantkommedien Du spørger, min dreng, en fin forestilling som foreningen har stor ære af. Den 6/8 afholdes idrætsstævne med konkurrencedeltagere fra Rynkeby. I november vælges Erling Post som formand Der afholdes filmaften for aktive medlemmer. Efterfølgende kaffebord og dans. Den 17/6 deltager et pigehold fra foreningen i et stævne i Kerteminde. I november vælges Niels E. Thomsen til formand. Han er muligvis formand indtil 1961.

3 1952 I begyndelsen af maj starter træningen til idrætsmærket. Fra juni indsamles gammelt jern, som sælges for kr. 550,-. Pengene går til indkøb af en vatmåtte Der afholdes håndboldstævne 23/8 med efterfølgende bal Den 17/12 afholdes for første gang julefest med oplæsning, kaffebord og dans. De efterfølgende år afholdes mange jule- eller adventsfester, formentlig forbeholdt voksne Dilletantforestillingen Bolettes brudefærd opføres to gange med stor succes. Man overvejer at anskaffe et klaver Opvisningen afholdes i Agedrup forsamlingshus. På generalforsamlingen vælges Svend Mortensen muligvis som formand. Fastelavnsoptog afholdes 28/2 hvor der indsamles penge til et klaver Forårsopvisning afholdes på den nyindviede Munkebo Centralskole, nu Mølkærskolen Niels Pedersen vælges som formand Opvisning i Mesinge forsamlingshus. Den 17/1 nedsættes et håndboldudvalg. Herman Rasmussen vælges som formand Pens. postbud Niels Erik Thomsen udnævnes til æresmedlem. Han har fra 1926 ledet et hold piger og karle. Fra ca til 1960 ledede han motionsmændene Foreningen har yderligere et æresmedlem, fru Ingeborg Juel. Yderligere et medlem fra foreningens start lever stadig: Peder Pedersen, Møllelauget, også kaldet PP. Efter opvisningen er der fællesspisning på Munkebo Kro med medbragt madkurv. Ledere og pianister får en gavecheck på kr. 75,- som tak for indsatsen. Den 4/12 vælges Werner Jensen som kasserer. Han fortsætter på posten indtil Da det kniber med at få delingsførere, beslutter man at betale lederne en timeløn på kr. 7,-. Den 17/11 vælges Rigmor Jensen som formand Der trænes fremover i Troelskærskolens gymnastiksal (nu Sundhedens center) Den 14/11 arrangeres en opvisning af herreholdet fra Ollerup Gymnastikhøjskole. Holdet har været på opvisningsturné i USA Der deltager 9 hold i gymnastikopvisningen. Den 25/11 vælges N. Kjærgaard Svenstorp som formand. Han afløses i 1968 af Svend Arne Jensen Munkebohallen indvies den 1/11. Fra nu af kan der også trænes håndbold om vinteren. Den 9/12 vælges Arne Skogemann som formand. Han fortsætter indtil 1978.

4 1970 Der afholdes en stor afslutningsfest den 1/5 hvor Grethe og Volmer Sørensen underholder Det vedtages at anskaffe en telefon til formanden. Den 25/2 arrangeres håndboldlandskamp i hallen mellem Danmark og Finland. Stor succes med 800 tilskuere. På en ekstraordinær generalforsamling 25/4 bliver nye love vedtaget. Der dannes en gymnastikbestyrelse og en håndboldbestyrelse. Hovedbestyrelsen har Arne Skogemann som formand og Werner Jensen som kasserer. Sæsonen bliver foreningens bedste med 10 håndboldhold og 13 gymnastikhold. Den 8/10 afholdes koncert i hallen med Brdr. Olsen, desværre med manglende publikums opbakning. I efteråret afholdes hver fredag aften bankospil, som giver pænt overskud. Bankospillene fortsætter de næste mange år Medlemstallet er fortsat stigende. Eksempelvis har Lykke Nielsen et stort hold med 60 piger, og Anne-Lise Sparre har store jazz-damehold. Mini-småpigerne bliver A-Fynsmestre Fællestræning den 11/1 i hallen, hvor kommunalbestyrelsen inviteres til at deltage. Den 30/12 afholdes stort internationalt håndboldstævne i Munkebohallen, og foreningen får ros af DHF og FHF Fynsmesterskab for herrer i redskabsgymnastik afvikles den 7/2 til alles tilfredshed. Den 10/4 er elitehold fra hele Danmark mødt op i Munkebo-hallen for at give opvisning og samtidig stof til en ca. 50 min. TV-udsendelse. Lykke Hansen starter et sommer-gymnastikhold. Foreningen har nu 308 voksne og 208 børn der går til gymnastik, samt 84 voksne og 147 børn som spiller håndbold Der arrangeres teatertur for foreningens medlemmer med partner. Desværre alt for ringe tilslutning. Leif Knudsen starter et volleyball-hold. Lykke Hansen fortsætter i vintersæsonen med at hold junior-piger, jazz-damer og et elite-hold. Småpiger A bliver Fynsmestre Den 18/3 afholdes 90 års jubilæumsfest med underholdning af Bjørn Tidmand, Grethe Mogensen, Jack Villadsen og Lise Gram s Disco ballet. Desværre får festen et stort underskud på grund af manglende opbakning fra medlemmerne. Herman Rasmussen vælges som formand for gymnastikbestyrelsen Der deltager 3 hold i sommergymnastikken. Ved generalforsamlingen i november konstateres at man har 431 børnemedlemmer og 247 voksenmedlemmer I løbet af sommeren arrangeres et kondiløb. Tormod Tønnesen vælges som formand for gymnastikbestyrelsen.

5 1981 Ved opvisningen er der for første gang fælles opvarmning under ledelse af Hanne Frederiksen. Den 4/5 afholdes ekstraordinær generalforsamling. Hovedbestyrelsen nedlægges og der dannes to selvstændige foreninger, Munkebo Gymnastikforening og Munkebo Håndboldklub. Foreningens protokoller overdrages til Lokalhistorisk Forening. Jette Osbahr vælges som formand for Munkebo Gymnastikforening Kirsten Larsen bliver ny leder for juniorholdet, som deltager i flere opvisninger. Susanne Hansen bliver leder af ungpigeholdet. Medlemstallet er nede på Der afholdes Aerobic-fællestræning den 18/1 på Troelskærskolen. I oktober oprettes et parhold under ledelse af Hanne Frederiksen. Jette Osbahr ønsker ikke at fortsætte som formand, og på en ekstraordinær generalforsamling dannes en kollektiv bestyrelse, hvor de 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanten deler arbejdet mellem sig Der laves et mærke med MGF-logo. Mange gymnaster deltager i Landsstævne 85 som afholdes i Odense På generalforsamlingen den 13/10 vælges Grethe Nielsen som formand. Der oprettes et hold for nybagte mødre med Linda Boel som leder. Kommunen dækker underskuddet Ved opvisningen gøres opmærksom på 100 års jubilæet i 1988 ved at gymnasterne danner ordet jubilæum under den fælles udmarch. Irma Madsen udnævnes til kasserer (bestyrelsesmedlem fra 1986). Hun varetager kassererjobbet i 25 år, til Foreningen fejrer sit 100 års jubilæum med 215 medlemmer i alderen 2½ til 76½ år, desværre kun 9 mænd. Der arrangeres tur til Ollerup Gymnastikhøjskole for de store børn, og Krop og Kultur arrangement for de voksne. Kontingent for en hel sæson: børn: kr. 150,- junior: kr. 250,- voksne: kr. 230, En far deltager for første gang på Familieholdet Lørdagsmotion for juniorer og voksne. Ungdomsklubben syr overtræksdragter til nogle af trænerne. Årets gymnast hædres for første gang. Sommergymnastik indtil sommerferien Hanne Andersen vælges som formand. Klippekort indføres. Efter-barsels-hold inkl. baby-pasning Betina Jørgensen og Dorte Andersen hædres af Munkebo Kommune som årets idrætsledere. Begge træner mange hold, også i håndbold Aerobic kommer på programmet.

6 1994 Springholdet på tur til Bøvlingbjerg. 22 børn og 9 voksne deltager. Store legedag i hallen. I samarbejde med mange andre foreninger vises muligheder for fysisk udfoldelse. Weekend-træf for børn 9-13 år på Sdr. Nærå Friog Efterskole Helle Nielsen vælges i april som formand Ud i det fri. Trave- og cykelture i sommersæsonen. Mini-sport i samarbejde med SFO og andre foreninger Krop og kultur: Stunt, dramatik, stagefight. Der bliver gået til den. Foreningen styres af en kollektiv ledelse / Ingrid Munk Andersen er ordførende. Rytme/spring weekend for børn 1998 Idrætsforeningerne arrangerer Fangerne på Fortet i hallen. Natsvømning og diskotek. Mere end 120 børn deltager. Hop og Spring weekend på Troelskærskolen. 50 børn deltager Mega-mix laver lys-show til opvisningen. Lyset slukkes i hallen og oplyses kun af cykellygter. Stjernetræf i hallen i samarbejde med andre foreninger. Fra kl deltagere, 76 frivillige 2002 Den første AirTrack indkøbes som brugt for midler indsamlet ved adskillige arrangementer (opvisninger / weekendsamlinger) og tilskud fra BG Bank 2003 AirTracken viser sin berettigelse: 35 nye medlemmer og 500 tilskuere til opvisningen. Medvirker til Galgefesten 2004 Lena Pedersen (senere Liedecke) vælges som formand. Hop og Spring weekend med 105 deltagere og 25 frivillige. Kirsten Pedersen udnævnes af Kerteminde kommune til Årets Foreningsleder. Linedance kommer på programmet. Gymnastikforeningen deltager i årets Galgefest Munkebo Gymnastikforening udnævnes til Årets Forening 2004 af DGI-Odense. Årets Gymnastikskole har 55 deltagere Der oprettes et hold for overvægtige Danmarkssamfundet tildeler foreningen en børnefane, som overrækkes ved en festlighed i Den Fynske Landsby, og indvies ved opvisningen i marts Ved opvisningen afholdes amerikansk lotteri med sponserede præmier Hop og Spring-weekend. Afsluttes med opvisning og indsamling til AirTrack.

7 2007 Gymnastiksalen på Troelskærskolen omdannes til Sundhedens Center, og foreningens trænere skal først flytte motionscykler m.v. før træningen kan starte. Kasserer Irma Madsen vælges af Kerteminde Kommune til Årets Foreningsleder Jørgen Skov Rasmussen vælges som formand 2009 Til Springsøndag kommer der 75 børn i alderen 3 til 13 år Et Parkour-hold oprettes. Og Zumba-bølgen ruller løs. Red Barnet og Kerteminde kommune starter Projekt Plads til Alle, som hjælper børn der har det svært med at komme ind i foreningslivet Pernille Swain vælges som formand Fælles juniorhold, Nordøstfyns Juniorhold, i samarbejde med gymnastikforeningerne i Drigstrup, Mesinge, Kerteminde og Kølstrup/Rynkeby. Holdet træner på Kerteminde Efterskole i Drigstrup Tilskud fra Fionia Fonden på kr til indkøb af ny AirTrack. Den gamle AirTrack sælges til et par forældre på gymnastikskolen. Tilskud fra Nordea-fonden på kr ,- til indkøb af skumredskaber. Kerteminde Kommune yder tilskud til saltoplint og trænerkurser samt til gymnastikskolen. Gymnastikskole afholdes 3 dage i august med ca. 60 deltagere og ca. 15 hjælpere. Irma Madsen stopper som kasserer efter 25 år på posten. DanmarksSamfundet tildeler foreningen en ny, stor fane Munkebo Gymnastikforening fejrer 125 års jubilæum. Den nye fane indvies ved jubilæums-receptionen den 3. marts. Foreningen har ca. 370 medlemmer, heraf 235 under 18 år. Og ca. 40 ledere, hjælpetrænere og bestyrelsesmedlemmer.

8 Munkebo Gymnastikforening 125 år For 125 år siden var det utænkeligt, at drenge og piger, mænd og kvinder, og børn og voksne dyrkede motion og idræt sammen i dag er det en selvfølge. Den gamle Munkebo Skytte- og Gymnastikforening hedder i dag Munkebo Gymnastikforening og har ca. 400 medlemmer. Et stort springhold med 70 drenge og piger parkour med drenge og en enkelt pige moderne dans, der appellerer til pigerne børnehold Zumba herreholdet og familiehold for de mindste med mor, far eller bedsteforældre der leger med. Den første far deltog aktivt på familiehold i 1989, hvor det nu en generation senere bestemt ikke er noget særsyn. I 1888 var foreningen en del af den folkelige rejsning til åndelig og militær kamp ganske fjernt fra 2013, hvor fysisk aktivitet, leg og de sociale relationer spiller den væsentligste rolle. Halvdelen af medlemmerne er børn under 13 år. Børnene betyder mere og mere for lokalforeningerne. Vi mærker, at forældrene prioriterer børnenes aktiviteter i foreningen og lægger vægt på fællesskabet og de fysiske udfordringer. For de voksne bliver foreningslivet i nogen grad afløst af de individuelle tilbud med mindre fokus på sociale, ugentlige holdaktiviteter og mere vægt på friheden til at vælge fleksible tilbud nærmest fra time til time. I begyndelsen holdt foreningen til i Munkebo Øvelses- og Forsamlingshus på Fjordvej 111. Nu gør vi flittigt brug af hallen i Munkebo Idrætscenter og gymnastiksalene i byen. Vi vil her beskrive nogle højdepunkter i foreningens historie.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

V.I. talitet. Vigerslev Idrætsforening. Indvielse af det nye. Friluftsbad. Lørdag den 1. juni. 33. årgang maj / 2002 nr.3

V.I. talitet. Vigerslev Idrætsforening. Indvielse af det nye. Friluftsbad. Lørdag den 1. juni. 33. årgang maj / 2002 nr.3 V.I. talitet 33. årgang maj / 2002 nr.3 Vigerslev Idrætsforening Indvielse af det nye Friluftsbad Lørdag den 1. juni 2 Minisport. Minisportssæsonen sluttede udendørs med orienteringsløb og ridning. Vi

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 1. Valg af dirigent. Poul Møller valgt 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed Dagsorden godkendt og generalforsamling lovlig indvarslet

Læs mere

Bremdal Idrætsklub er stiftet den 16. marts 1960 og havde således 50 års jubilæum den 16. marts 2010, som blev fejret den 20. marts 2010.

Bremdal Idrætsklub er stiftet den 16. marts 1960 og havde således 50 års jubilæum den 16. marts 2010, som blev fejret den 20. marts 2010. Bremdal Idrætsklub Indhold Starten på Bremdal Idrætsklub... 1 Anden del af Bremdal Idrætsklubs historie 1960 erne.... 3 Tredje del af Bremdal Idrætsklubs historie 1970 erne.... 6 Fjerde del af Bremdal

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Darum IF Februar 2014. Darums regionsmestre i U17 Drenge A/inde. Februar 2014. Hovedsponsor for Darum Idrætsforening

Darum IF Februar 2014. Darums regionsmestre i U17 Drenge A/inde. Februar 2014. Hovedsponsor for Darum Idrætsforening Darum IF Februar 2014 Darums regionsmestre i U17 Drenge A/inde Februar 2014 Hovedsponsor for Darum Idrætsforening Hovedbestyrelse Formand: Ivan Nielsen 22 79 94 37 Darum.formand@gmail.com Lene Ebsen 29

Læs mere

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015.

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Denne beretning består af et kort resume af hvad der er sket omkring VIF i 2014, og en sammenfatning af hvad de

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG FEBRUAR 2011 LÆS OM: Dilettant, ZumbAtomic, Tømmermandsturnering, Pistolskydning, Tilbageblik, Indendørsstævner, Lokalopgør, Fastelavn, Generalforsamlinger, MAMMA MIA, Udvikling af

Læs mere

LIF-Nyt. Lystrupløbet SOLGT. lystrup-if.dk. www. Hos os får du. Konkurrence: Vind en flot værtindegave fra værtindeshoppen.

LIF-Nyt. Lystrupløbet SOLGT. lystrup-if.dk. www. Hos os får du. Konkurrence: Vind en flot værtindegave fra værtindeshoppen. Specialsektion til Aarhus Nord 24. april 2012 - uge 17 NaNo Basket for børn mellem 4 6 år lørdag den 12. maj kl. 12-13 Nice N Sport Nice N Sport for alle i 3.-7. klasse. Kom og få en sjov dag med masser

Læs mere

ORIENT s HISTORIE. nogle net, blev der indkøbt et sæt for kr. 35,-, for net skulle der være på en Den 1. maj 1932 stiftedes Boldklubben

ORIENT s HISTORIE. nogle net, blev der indkøbt et sæt for kr. 35,-, for net skulle der være på en Den 1. maj 1932 stiftedes Boldklubben GYMNASTIK-OG IDRÆTSFORENINGEN ORIENT ORIENT s HISTORIE. BOLDKLUBBEN "ORIENT". nogle net, blev der indkøbt et sæt for kr. 35,-, for net skulle der være på en Den 1. maj 1932 stiftedes Boldklubben rigtig

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG HÅNDBOLD GYMNASTIK DGI Håndboldskole... Se side 4 BADMINTON Fremgang i medlemstallet... Se side 10 FODBOLD Fodbold firmastævne... Se side 12-15 KIRKERNE Zumba

Læs mere

Vitalitet - maj 2009-40. årgang

Vitalitet - maj 2009-40. årgang Vitalitet - maj 2009-40. årgang Stiftet 10. december 1958 En af Morud Idrætsforenings største ildsjæle, Mette Mathiesen, formand for gymnastikafdelingen, er blevet fejret. Hun har været formand i 25 år.

Læs mere

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING 33. årgang nr. 1 April 2014 Svaleholdet klar til gymnastikopvisningen Aktiviteter i Lintrup 2014 Bestyrelsen 2014 Formand: Lene N. Hansen Vimtrupvej 4 6660 Lintrup

Læs mere

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

Jubilæumsskrift. December 2006. Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie

Jubilæumsskrift. December 2006. Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie Jubilæumsskrift December 2006 Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie Kære Ejby IF Tillykke med de 100 år - og velkommen til Køge kommune Vi glæder os til samarbejdet. Læs Køges idrætspolitiske

Læs mere

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING 31. årgang nr. 1 marts 2013 Det meste af flokken til aktivitetsdag på Wellings Landsbymuseum Bestyrelsen I skrivende stund, kendes den nye bestyrelse og dens sammensætning

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang Januar 2014 Nr. 5. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang Januar 2014 Nr. 5. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang Januar 2014 Nr. 5 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette

Læs mere

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Stiftet 10. december 1958 Pigerne havde en super oplevelse ved gymnastikopvisningen søndag den 25. marts i Langesøhallen. Se mere om den flotte opvisning inde i bladet. Foto:

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen Ny hjemmeside Fastelavn ODK opvisning og fest ODK til konkurrence Generalforsamling UBI profiler. Nr.

Indhold: Nyt fra bestyrelsen Ny hjemmeside Fastelavn ODK opvisning og fest ODK til konkurrence Generalforsamling UBI profiler. Nr. Indhold: Nyt fra bestyrelsen Ny hjemmeside Fastelavn ODK opvisning og fest ODK til konkurrence Generalforsamling UBI profiler Nr. 2 2014 Maj-August RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup

Læs mere

38. årgang nr. 3 Øster Starup Sogn og Vester Nebel Sogn. En ny Sæson Starter

38. årgang nr. 3 Øster Starup Sogn og Vester Nebel Sogn. En ny Sæson Starter 38. årgang nr. 3 Øster Starup Sogn og Vester Nebel Sogn En ny Sæson Starter 1 Foreningsnyt Indhold... 38. årgang nr. 3 August 2015 Oplag: 1650 Husstandsomdeling i uge 33 i Øster Starup Sogn og Vester Nebel

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere