S 108 Interiørets sande beboer:? Den private samler Pernille Heiberg. S 109 Operaens anatomi? - et forsøg på at begribe opera Lene Juul Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S 108 Interiørets sande beboer:? Den private samler Pernille Heiberg. S 109 Operaens anatomi? - et forsøg på at begribe opera Lene Juul Sørensen"

Transkript

1 SPECIALER UDLÅN S 108 Interiørets sande beboer:? Den private samler Pernille Heiberg S 109 Operaens anatomi? - et forsøg på at begribe opera Lene Juul Sørensen S 110 Trumpe-l'æil og labyrint ja Gitte Pedersem S 111 Maleriets som emotionelt funderet? non-verbal kommunikation Mette Lise Illeman S 112 Kloden hedder Gaia? - om den moderne mundtlige fortælling Pernille Jakobsen og Mette Marie B. Karlberg S 113 The novel: More than just a pretty face? Simon Frost S 114 Musikkens betydning I Walt Disneys tegnefilm? - med fokus på tegnefilm i spillefilmslængde Anna Lindskrog S 115 Dramaturgisk konsekvens i narrative cd-romspil ja Mette Kruse og Johan Galster S 116 På sporet af skriftens stemme ja - et eksperiment angående musikalsk gestik i poesi og prosa Birgitte Stougaard Pedersen S 117 Musikanmeldelsen mellem æstetik og kultur ja -musikalske værdikriterier med særligt henblik på aktuel dansk dagbladskritik (+ selvstændigt appendix) René Sørensen S 118 Hvad bliver det til? ja Internationel kunst og kulturarbejde i lyset af globaliseringen Anne Nygård, Stine Blegvad og Trine Spliid Bech 1

2 S 119 Statsanerkendelse af Arkens museum for nej Moderne kunst Mette Marie Lindberg S 120 Verdensborgere i Danmark? - En kvalitativ analyse af en gruppe danske unges forhold til dansk identitet Marlene Borgkvist Andersen S 121 Venedig Biennalen? - Begrebernes opkomst, udvikling og radikalisering Caroline Marott Clausen S 122 SAMLING/MUSEUM/SAMLING? Forholdet mellem det præmoderne kunstkammer og modernitetens museum og den postmoderne installation Anna Noe Bovin S 123 Kulturens konstruktioner ja Trine Vendelboe Juul S 124 Kærlighed og Kummevand? - en æstetisk og kulturel analyse af tv-serien Ally McBeal Lærke Gade Petersen S 125 Besindelse ja - De virkelighedsforskydende konsekvenser af Dantos afskrivning af kunstæraens endeligt Charlotte Helt Nørgaard S 126 Må vi så få en mening?? - om DR2s funktion i det offentlige rum Nina Møller Nyman S 127 Repræsentationen af den anden? - exemplificeret hos Drane Arbus Lone Petersen S 128 Vækstens vilkår? Rakel Yde Olsen og Trine Dueholm S 129 Det vibrerende væv ja Lene Ethelberg Jensen S 130 Fart og tempo efter aftale Morten Kolstrup 2

3 S 131 Den kulturelle sektor og de fysisk handicappede? Lise Telling Nielsen S 132 Pædagogiske processers potentialer og politiske ja vilkår i det moderne samfund Helga Hjerrild Nielsen S 133 Organisatorisk Læring? Mia Søiberg S 134 Øjnene der ser ja - om dokumentarens subjektive sandhed Mette Bekkevold S 135 Den Kulturelle sektor og de fysisk handicappede? Lise Telling Nielsen S 136 Rock og Lyrik ja Ole Rosenstand Svidt S 137 Nutidige aspekter af kunstens uddifferentiering ja Jens Nørgaard S 138 Kunst i virkeligheden ja - analyse af Cudi som eksponent for en socialt engageret samtidskunst Lone Bønlykke Hansen S 139 Byens forsvinden ja Cigdem Diken Özüen S 140 Kulturliv og erhvervsliv ja Anna Bak S 141 Stumfilm biograf ja Annemarie Wendel S 142 Rationalitet og Æstetik ja Uni Vous Ortmann S 143 Samspil mellem videoinstallation og individ ja i Bill Violas projektive værker Stinna Boje Toft S 144 Patos ja Margit Beuschau 3

4 S 145 Butoh - en kunst i forvandling ja Jenny Thaysen S 146 Storytelling ja - mellem virkelighed og myte Lise Thomsen S 147 Det virkeliges nærvær ja Mette Kristine Fentz S 148 Netværkslogikken ja Jakob Simonsen S 149 Blændende Iscenesættelser ja Kirsten Dalsgaard S 150 Anmeldelsen ja Mette S. Schultz S 151 Reklamens udvikling ja - en kulturanalytisk undersøgelse af reklamens forhold til samfundet og dens æstetiske kvalitet Lene Klitgaard S 152 Det skal handle om kærlighed og død ja - en tematisk indkredsning af synet på mellemværendet mellem kærlighed og død som den kommer til udtryk indenfor den vesteuropæiske kunst fra oldtiden og frem til i dag - samt en analyse af to nutidige børnekulturelle tilbud og disses behandling af og tilgang til samme Anne Fauslet Kongsted S 153 Kvindeidentitet i det moderne Italien ja - en analyse af kulturelle og identitetsmæssige årsager til Italiens aktuelt lave fødselstal Iben Albinus Pedersen S. 154 En kulturpolitisk analyse af Sildajazz ja Hangesund Internationale jazzfestival set i lyset af festivalens økonomiske, kulturelle og sociale betydning for regionen 4

5 S. 155 Håndverk på Museum det levende håndverk satt ja I et bevarings- og formidlingsperspektiv Ingrid Vatne S. 156 Nyfeminisme analyseret i et modernitetsperspektiv ja Eva Bühler Frederiksen S. 157 Når kunstnere og erhvervsfolk mødes en ja Kulturpolitisk perspektiveret analyse af to danske Samarbejdsprojekter mellem kunstnere og erhversliv Anne-Mie Dollerup S. 158 Mediebåren madkultur og æstetik ja - en analyse af Nigelle Lawson og Gary Rhodes madprogrammer med henblik på den medie formidlede madkulturs brug af æstetiske strategier i relation til nutidens performerende individ Ole Dahl og Celeste Arnold S. 159 Legitimitet og kulturpolitik ja En analyse af det europæiske fællesskabs Kulturpolitik som indsatsområde i forhold til Fællesskabets problemer med manglende legitimitet I perioden fra midten af 70 erne til i dag Pernille Andersen S. 160 Gotiske møder ja En museologisk udforskning af en udstilling med Religiøse figurer fra middelalderen og nutidskunst på Et kunstmuseum i Vestjylland. Dagmar Nyboe Warming S. 161 Portrættets potentiale. ja Fotografi og identitetsdannelse i senmoderniteten Astrid La Cour Jensen s. 162 Kroppen i samtidskulturen en teoretisk og analytisk ja status udfra Bordieus begreber om Habitus og Praksis. Pernille Andersen S. 163 Må vi be om kammertonen en undersøgelse af ja Anti-oficielle elementer i Wu-Tang Clan s musik Ole Jakobsen 5

6 S. 164 Kvindeidealer på tåspids nej - en undersøgelse af kvindebilleder og kunstsyn I romantikken set gennem August Bournonvilles Ballet Napoli Helene Toksværd S. 165 Samspillet mellem kunst og erhvervsliv ja - En kritisk analyse af samarbejds- og udstillingsprojektet Visionsteori Charlotte Vigsnæs S. 166 Udsigelse som musikvidenskabelig analysekategori ja Anette Vandsø Andersen S. 167 Den audiovisuelle narration ja - en komparativ undersøgelse af narrativitet i film og musikvideo Line Fog Mikkelsen S. 168 Kreative eller kunstneriske alliancer? ja Fra den historiske avantgardetil en historisk avantgarde Jan Løhmann Stephensen S. 169 Kampen om betydning i musikkens arena ja med særligt fokus på betydningsdannelsen i forbindelse med underlægningsmusik i tv. Iben Have S. 170 Dramaturgisk konsekvens i narrative cd-rom spil ja - Interaktivitet mellem den lukkede fortælling og det åbne medie Mette Kruse og Johan Galster S. 171 Så langt øjet rækker nej Med afsæt i manuskriptet til Dogville og inspireret heraf fremlæses de visuelle greb i Lars von Triers filmværker fra Riget og frem. Organiseringen af rum, kameravinkler og teknik diskuteres i lyset af såvel udvalgte tematiske spor i filmene som mere bredt i relation til nyere teorier om panoramatet, det virtuelle rum og tiden. Line Arlien-Søborg 6

7 S. 172 Kunst og teknologi et mellemværende ja Kunstneriske konstruktioner og kritikker af forholdet mellem kunst og teknologi Thomas Petersen S. 173 Brobygning som miralkelmiddel i børnekulturen? ja Gunnild Bak Sørensen S. 174 En anden verden er mulig ja En analyse af det politisk-kulturelle samspil mellem det etablerede politiske system og de to bevægelser ATTAC-Danmark og Globale Rødder i perioden Susanne Lykkegaard (2003) S. 175 En kyborg bliver til om mennesket i transit ja Louise C. Seiding og Lene Lebech (2003) S. 176 Perspektiver på højredrejningen i dansk udlændingepolitik ja Anne Schmidt (2003) S. 177 Ord som lyd og lyd som betydning ja En undersøgelse af musikkens og lyrikkens krydsfelter og deres betydningspotentiale gennem en analyse af to nutidige værker Katrine Gregersen Dal (2003) S. 178 Den danske kulturmodel under pres? Ja En undersøgelse af den danske kulturmodels idealer og fremtidsperspektiver Peter Kromann-Andersen (2004) S. 179 Frivilligt kulturarbejde Ja En interviewundersøgelse omkring frivilliges kulturelle værdibegreber med Kulturhuset Skanderborg som case Hanne Kingo Christensen (2003) S. 180 Musik i skiver Ja - om musik, medier og medieret musik Erik Barkman Petersen S. 181 Teaterpolitik på dansk og hollandsk Ja - En sammenlignende analyse med fokus på kunstnerisk kvalitet Louise Ejgod Hansen (2004) 7

8 S. 182 Martin Parrs Common Sense Ja En analyse med et fotografiteoretisk og kulturteoretisk blik Gitte Møller Sørensen (2004) S. 183 Holistisk magtudøvelse eller kulturel diversitet Nej - En diskursanalyse af Human Ressource Management i teori og praksis Hanne Have (2004) S. 184 Det æstetiske perspektiv og dets særlige overskud Ja Iben Mosbæk Hofstede (2004) S. 185 Woven Voices Ja On how the voice is attached to the body in cinema David Skytte (2004) S. 186 Demokratisering eller disciplinering? Ja - om kvalitetsevaluering af kunstneriske aktiviteter i kulturpolitisk kontekst Morten Hejlesen (2004) S. 187 Legens æstetik som kunstnerisk poetik Ja En legeteoretisk indfaldsvinkel til kunst, eksemplificeret gennem Lars von Triers film Epidemic, Idioterne og Dogville Elise Waage Petersen (2004) S. 188 Instrumentalisering og magtforskydning Ja En undersøgelse af aktuelle vilkår og perspektiver for dansk kulturpolitik Lene Skipper Hansen (2004) S.189 Bevægelser Ja Robbe-Grillets opgør med de narrative konventioner Kristina Tvenstrup Sørensen (august 2004) S. 190 Fra oplysning til oplevelse? Ja Tendenser i dansk museal kunstformidlingspolitik, som de kommer til udtryk i den aktuelle kunstformidlingspraksis på Statens Museum for Kunst, Esbjerg Kunstmuseum og Museet for Samtidskunst. Karen Lisbeth Kristoffersen (oktober 2004) S. 191 Kulturformidlingen og dennes receptionsbetingelser i samtidens Ja Danmark Med kulturfestivalen Images of Asia som eksempel Helle Hyldahl Madsen (oktober 2004) 8

9 S. 192 Den monterede mening Ja Helle Witt (oktober 2004) S. 193 Frigørende potentialer i daghøjskolen som moderne Ja voksenundervisningsinstitution Birgit Breüner (oktober 2004) S. 194 Marilyn Manson og Robbie Williams som trickster og Ja herofigurer. Den rockmusikalske diskursorden i den religiøse diskursordens optik Miriam Dimsits Fibecker (efterår 2004) S. 195 Erhvervskunst? Ja Socle du Monde et samarbejde mellem kunst og erhverv i et diskursanalytisk perspektiv Hanne Moeslund Madsen (februar 2005) S. 196 Et feltstudium i arkitektur som værktøj i æstetisk ledelse Ja Stine Arensbach Szlavik (februar 2005) S. 197 På sporet af den Anden Ja I rejselitteratur og science fiction Med særligt fokus på Bruce Chatwins The Songlines og Ridley Scotts Blade Runner. Mia Maychrzak (marts 2005) S. 198 Ej blot til belæring Ja Holberg og Bornedal i modernintetsteoretisk belysning Johan Laurits Borberg (april 2005) S. 199 Populærmusikkens Janushoved Ja Thorkild Andreasen (april 2005) S. 200 Det rituelle rum Ja En undersøgelse af operakultur og ritual Elisabeth Hammer (april 2005) S 201 Udviklingen af begrebet om europæisk identitet Ja Rasmus Kolby Kristiansen (april 2005) S. 202 H. C. Ørsteds æstetiske skrifter Ja David Hein Hede Bach (maj 2005) S. 203 Authenticity Uncut Ja Torsten Breuerbach Larsen (maj 2005) 9

10 S. 204 Når rocken organiserer sig Ja Michala Mellson Hansen (juni 2005) S. 205 Feminismens udfordring og potentiale i det postmoderne Ja En kulturteoretisk diskussion med eksemplificerende læsning af alternative kønskonstellationer i rock Trine Færge Haurits Nielsen (juni 2005) S. 206 Modernitet, køn og karrieremuligheder Ja - Med empirisk udgangspunkt i GoProces:Trampolin, et projekt om køn og ledelse Jane Bang Nørgaard (juli 2005) S. 207 Kunst og erhvervsliv fremtidens duet? Ja Cecilie Styrmoe Stærnes & Lone Føgh Westphall (juli 2005) S. 208 Menneskets geninddrivelse i kunsten? Ja implikationer af den aktuelle politiske interventionskunst Lene Øster Larsen (juli 2005) S. 209 Å dikte er å se Ja På sporet af det fotografiske i Ibsens nutidsdramaer Kari Falk Sirnes (juni 2005) S. 210 Den danske ballets romantiske traditioner og fornyelser Ja eksemplificeret i Bournonvilles Napoli og Tim Rushtons Napoli Den ny By Tanja Marcher Jensen (august 2005) S. 211 Almentgjort subjektivitet Ja Om æstetisk erfaringsdannelse belyst gennem Matthew Barneys: The Cremaster Cycle Kis Rauff (august 2005) S. 212 Netkunstens værkbegreb: åbenhed og interaktion Ja En teoretisk undersøgelse af netkunstens værkbegreb i lyset af avantgarden og postmoderne teoridannelse Lise Siig Nørskov (august 2005) S. 213 We participate in the shit Ja En æstetisk kontekstualisering af Robert Pollards sangproduktion Martin Nielsen (september 2005) S. 214 The Scandinavian House et iværksætterprojekt Ja Bodil Hovaldt Bøjer (sommer 2005) 10

11 S. 215 Kommunikation og konflikter i organisationer Ja set i et læringsperspektiv Anne Mette Olesen (sommer 2005) S. 216 Stilfærdige eksistenser Ja Læsninger af realisme og minimalisme i Helle Helles forfatterskab Lone Katrine Thaysen (efterår 2005) S. 217 Kunstneriske Interventioner i det offentlige rum Ja - en analyse af Street art som fænomen Julie Broch-Mikkelsen (Oktober 2005) S. 218 Filmens bliven-filosofi Ja et studie i Gilles Deleuzes filmfilosofiske tanker om tiden som denne gestaltes i Lukas Moodyssons metafysiske detektivhistorie Ett hål i mitt hjärta Betina Louise Jensen (September 2005) S. 219 Bruddet med en genre Ja en analyse af Paul Austers City of Glass og dennes nedbrydning og parodiering af detektivfortællingen Keld Jørgensen (efterår 2005) S. 220 Kultur- og erhvervspolitiske alliancer i den kreative tidsalder Ja en kritisk analyse af de statslige bestræbelser på at skabe sammenhæng mellem kultur- og erhvervsliv Trine Holm Bjerre (Oktober 2005) S. 221 Kunsten at forbinde og adskille særinteresser Ja implementering af et samspil mellem kultur- og erhvervslivet i Kulturministeriets regi Tanja Rosenberg Rasmussen (Juli 2005) S. 222 Fotografiets virkelighed virkelighedens fotografi Ja Trine Dejgaard (September 2005) S 223 Organiseret Støj Ja - avantgardistiske strategier og studieteknologiens betydning for en æstetik for rock Björn Lydén (Efterår 2005) S. 224 Komediefilmens strategier? - en undersøgelse af repræsentationsstrategier og komikformer i den tidlige films komedie, i den klassiske stumfilmskomedie og i schrewball-komedien Kim Lee Bøjden (September 2005) 11

12 S. 225 Poesiens musikalske parametre Nej Lone Bæk Neimann (September 2005) S. 226 Bottled Lightning Nej - En begrebsanalytisk problematisering af den Musikalske platonisme med henblik på en mulig (re)formulering af et materielt-ontologisk populærmusikalsk værkbegreb Michael Mose Biskjær (November 2005) S. 227 Moderne kropspraksis Nej - en undersøgelse af kroppens udtryk, vilkår og status i senmoderniteten Kristina Øhlenschläger Larsen (Sommer 2005) S. 228 Visioner uden gods - en kulturanalyse baseret på et Nej Feltstudium i Fritids- og Kulturforvaltningens visions- Proces for etableringen af et produktionscenter for Scene- og billedkunst i den tidligere Godsbanegård i Århus Julie Maria Christoffersen (december 2005) S. 229 Det kommunale kulturhus Ja - en undersøgelse af kulturhusets funktion i forhold til individets identitesmæssige behov og kulturpolitiske målsætninger i samtidens Danmark Peter Brøgger Klausen (december 2005) S. 230 Native Speaker Ja - og asiatisk-amerikansk litteratur Forskydning og kiasme som subversiv strategi i Chang-rae Lees værk Malene Lee Andersen (januar 2006) S. 231 Historier i organisationer Ja - en undersøgelse af storytelling som redskab i organisationers kommunikationsprocesser Lene Holt (marts 2006) S. 232 Fonde i fokus Ja - en undersøgelse af fondes rolle i kulturlivet Med udgangspunkt i H.C. Andersen 2005 Fonden Tina Hou Christensen og Pernille Holmskov (maj 2006) 12

13 S. 233 Selvidentitet og selvfremstilling Ja - Vibeke Tandbergs fotokunst Anne Christine Kusk (maj 2006) S. 234 Strategisk historiefortælling Nej - om værdibaseret ledelses brug af storytelling til medarbejderbranding Anne-Kristine Mortensen (maj 2006) S. 235 Den samplede ungdom Nej ungdomskulturen i sen halvfemserne analyseret gennem identitetsdannelse, ungdomsdiskurser og modernitetstilstanden Annemette Korsbek Juul (maj 2006) S. 236 Man skal jo ikke være flov over, hvem man er Ja - det private individs iscenesættelse i samtidskulturen Tina Kristensen (august 2006) S. 237 Invitation til samtidskunst Ja Postavantgardistiske receptionsæstetikkeres bidrag til diskussionen af samtidskunstens status og rolle Dorthe Godsk Hansen (juni 2006) S. 238 Dannelse på det senmoderne folkebibliotek Ja Merete Katja Jensen (juni 2006) S. 239 Den grænseløse kunst Ja Mikael Jensen (juni 2006) S. 240 Mellem operativ og traumatisk realisme Ja - En undersøgelse af kunstnersubjektets genkomst i samtidskunsten Mette Jensen (august 2006) S. 241 Filmnarrationenes visuelle retorik Ja - En narratologisk analyse af tre film. Memento, Orkidétyven og Dogville, med udgangspunkt i en undersøgelse af filmens generiske repræsentationelle effekter Søren Petersen (august 2006) S. 242 Det ambivalente civilsamfund Ja - En analyse af begrebet om det civils samfund og dets demokratiske potentiale set i lyset af Benjamin R. Barber og Jürgen Habermas Sandhya Maria Madsen (august 2006) S. 243 In Chinglish Please Ja Signe Ulrich (september 2006) 13

14 S. 244 Performativitet, sethed og agens Ja - Senmoderne identitet: Performative og æstetiske processer mellem selvfremstilling og subjektivering Rikke Skovbjerg Knudsen (november 2006) S. 245 Globale vindere Ja - En kritisk diskursanalytisk undersøgelse af den aktuelle debat om hvad Danmark skal leve af i en globaliseret fremtid. Eva Fisker Mikkelsen (december 2006) S. 246 Condito Humana Ja - Konvergenspunkter mellem Heidegger og Viola Henrik Gadegaard (april 2007) S. 247 Tvetydighedens Kunst Ja - En undersøgelse af forholdet mellem virkelighed og fiktion i Claus Beck Nielsens projekter The Return of the democracy og Claus Nielsen (hjemløsprojekt) Tanya Majlund McGregor (august 2007) S. 248 Danmark i den globale tidsalder Ja - En analyse af aktuel dansk kulturpolitik Anne Katrine Eriksen (juni 2007) S. 249 Kulturformidling Ja - Sondering i kulturformidlingens teori og praksis Irene Meret Søgaard Jensen (maj 2007) S. 250 Livsfortællinger på tv Annemette B. Dalgaard (maj 2007) S. 251 Kunsten at kommunikere i det urbane Ja - En diskussion af samtidskunstens rolle i den kreative storby Camilla Hasseriis Dietz (september 2007) S.252 Filmens lydunivers Ja - Musikkens og lydens betydning i dogmefilm Rakel Holder Nåvik (oktober 2007) S. 253 Hankatten og sangskatten Nej - Om Kim Larsen og danskhed Lotte Højfeldt (september 2007) S. 254 Den psykologiske Kontrakt mellem brud og fornyelse Ja - En Giddens inspireret perspektivanalyse af den udvidede byttehandel mellem medarbejder og arbejdsgiver Frederik Kjeldberg (september 2007) 14

15 S. 255 Filmnarrationens Visuelle Retorik? - En narratologisk analyse af tre film, Memento, Orkidétyven og Dogville, med udgangspunkt i en undersøgelse af filmens generiske repræsentationelle effekter Søren Petersen (august 2006) S. 256 Integration mellem politik og Kultur? - Et forslag til differentiering af integrationsbegrebet ud fra analyser af æstetiske projekter Signe Sindberg Nielsen (december 2006) S. 257 Rytmisk Ironi Nej - Gentagelsesformer i Jon Fosses og Normand Chaurettes dramatik Dorthe Vangsgaard Nielsen (april 2007) S. 258 Sammen og hver for sig Nej Et casebaseret speciale om CVU Nordjylland fusionen med udgangspunkt i Aalborg seminarium Anne Louise S.B. Petersen og Simon C. Bang (april 2007) S 259 Læring, demokrati og dannelse i det senmoderne samfund. Nej En teoretisk diskussion af socialkonstruktionismens kritiske potentiale i forhold til den moderne læringsdiskurs. Loke Emil Petersen (November 2007) S 260 Danmarks Internationale Kulturformidling Ja En undersøgelse af det kulturpolitiske rationale for Danmarks internatrionale kulturformidling og den praktiske udførsel af kulturformidling med Det Danske Kulturinstitut som case. Helene Horndrup Thomsen (December 2007) S 261 Hør oplevelsen! Ja En undersøgelse af lydens funktion i oplevelsen og profileringen af tre caféer. Nina Gram (Januar 2008) S 262 Flanørens fortællelyst Ja Herman Bangs journalistik set i moderne optik Andreas Jonathan Bahnson Brøndsted (Januar 2008) S 263 Bybranding, fortælling og oplevelse Ja En undersøgelse af brandingens potentialer for den moderne provinsby eksemplificeret med Horsens. Johanne Løkke (December 2007) S 264 Børnekulturelle diskurser og den danske folkeskole Ja Rikke Kvist (Februar 2008) 15

16 S 265 Potentialet i branding. Ja En undersøgelse af potentialet i branding med hensyn til rekruttering af studerende til Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet Marie Overgaard Olesen (Maj 2008) S 266 Leg og fantasi som virkelighed Ja En analyse og diskussion af Gruppe 38s Den lille pige med svovlstikkerne og Corona La Balances Vejen til min far Katrine Sidenius (Maj 2008) S 267 Æstetisk Kirurgi et teknologisk redskab til identitets- Ja konstruktion eller en senmoderne jernjomfru? Ditte Maria Bangsund-Pedersen (Maj 2008) S 268 Vanishing Lake Nej Synsvinkler på Elizabeth Magills maleri Lise Johanne Sinnbeck (Juni 2008) S 269 Eksponering af intimitet i senmoderniteten med udgangspunkt Ja i reality-tv og dokumentarfilm Karin Kassell Mikkelsen (Juni 2008) S 270 Modtagerens rolle og position i forhold til product placement i Ja filmmediet. Karin Lund (Juni 2008) S 271 Mainstream Mesterværk Ja En analyse af Harry Potter-bøgernes potentiale til dannelse af æstetisk erfaring hos den senmoderne læser Lisette Agerbo Henriksen (Juli 2008) S 272 Døden i fokus Nej En receptionsæstetisk analyse af fotoudstillingerne Eventuelle pårørende og The Morgue Sisse Haals Strunk (Juli 2008) S 273 Dansk folkemusikkultur Ja Diskurser mellem tradition og fornyelse Eigil Hansen (Oktober 2008) S 274 Democracy and Culture Ja Late-modern tendencies in Reykjavik s cultural policy Erla Björg Gunnarsdottir (September 2008) S 275 Fuck virkeligheden! Ja Vi skal nok få lavet den om Marie Norman Nyeng (Juli 2008) 16

17 S 276 Det autentiske Nej En undersøgelse af begrebet autenticitet og det betydninger og diskurser belyst gennem musikanalyse, og endvidere diskuteret i forhold til individets identitetsarbejde og i et kulturkritisk perspektiv Stefan Steenholdt (August 2008) S 277 Udfordringer og potentialer for markedsføring i det senmoderne Ja Thilde Vesterby og Ditte Marie Størner (December 2008) S 278 designworks05. Med udgangspunkt i et udstillingsprojekt med Ja særligt fokus på vækstlaget inden for møbeldesign i Østjylland, foretages en teoretisk og empirisk undersøgelse af vilkårene for at etablere samarbejde mellem erhvervsliv og kulturliv. Jesper Kokkendoff Jørgensen (December 2008) S 279 Glasburet. Nyrealistiske kvindebilleder Ja Annette Bess Nielsen (Januar 2009) 17

Kulturmødet Mors 20.-22. august 2015. #kmdk www.kulturmoedet.dk

Kulturmødet Mors 20.-22. august 2015. #kmdk www.kulturmoedet.dk 1 Kulturmødet Mors 20.-22. august 2015 #kmdk www.kulturmoedet.dk 2 Kulturmødet Mors 2015 Program Kulturmødet Programredaktion Niels Otto Degn Claus Svenstrup Evanthore Vestergaard (manuskript) Redaktionen

Læs mere

Folkeuniversitetet. HERNING, aarhus og ebeltoft

Folkeuniversitetet. HERNING, aarhus og ebeltoft Folkeuniversitetet HERNING, aarhus og ebeltoft Efterår og vinter 2011-12 Medarbejdertilbud fra Region Midtjylland i efteråret 2011 www.fuau.dk Telefon 8619 0566 Kære medarbejder, Region Midtjylland tilbyder

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Beskrivelse af ansøgninger om tilskud til kulturelle

Læs mere

Willie Doherty: Secretion

Willie Doherty: Secretion SMK forskningsplan 2013-2016 Igangværende forskningsprojekter Samlings- og forskningsafdelingen Samlings- og Forskningschef, ph.d. Peter Nørgaard Larsen L.A. Ring Forår Med afsæt i tidligere forskning,

Læs mere

Universitetsspecialer i historie 2004

Universitetsspecialer i historie 2004 VED ERIK JØRGENSEN Københavns Universitet Christian Hede: Museer var moderne. De første nationalmuseer i Kina. Hanne Brandt Djupdræt: Formidling i den kulturhistoriske udstilling. En faglig og didaktisk

Læs mere

Et gruk om kunsten at få en idé

Et gruk om kunsten at få en idé Danmarks Helte Formlen for kreativitet - Eureka momentet E = IQ2 Eureka-løsninger (E) får vi, når vi indsamler fakta (I), der fører til relevante spørgsmål (Q), som ophøjes til underbevidstheden (2). Børre

Læs mere

Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange

Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange Årsberetning 2013 Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange direktørens forord Christine Buhl Andersen Museumsdirektør publikum takket være Søren Dahlgaards innovative

Læs mere

Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 ÅRSBERETNING 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012

Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 ÅRSBERETNING 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012 Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 STATENS KUNSTFONDS 2012 ÅRSBERETNING 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012 01 1 Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 INDHOLDS FORTEGNELSE

Læs mere

9788741255064 INNOVATION Catharina Juul Kristensen, Gyldendal Søren Voxted Akademisk epub

9788741255064 INNOVATION Catharina Juul Kristensen, Gyldendal Søren Voxted Akademisk epub Liste oprettet: 30-04-2013 16:44:23 Identifier Titel Forfattere Forlag FilType 9788771182149 Lynspeciale Mette Bjørn Bogforlaget Frydenlund epub A/S 9788778878939 Den inkluderende skole Rasmus Alenkær

Læs mere

Universitetsspecialer i historie 2006

Universitetsspecialer i historie 2006 VED MARGIT HURUP GROVE Københavns Universitet Christian Vollmond: Historiedidaktik og almen studieforberedelse teori og praksis. En diskussion og vurdering af hvordan undervisningsmateriale inden for historieformidling

Læs mere

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Årsberetning 2014 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix forord

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2007

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2007 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2007 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois

Læs mere

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G SKOLETJENESTEN ÅRSBERETN I NG 2007-08 Foto: Cecilie Østergren 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2009: Bo Asmus Kjeldgaard (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns

Læs mere

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Indhold 2 Medlemmer af bestyrelsen, udvalgene og repræsentantskabet Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1998

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1998 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1998 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 7 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg 8 Udsmykningsudvalget

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 (Omtryk - 17/08/2012 - Nye bilag vedlagt) KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 (Omtryk - 17/08/2012 - Nye bilag vedlagt) KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 (Omtryk - 17/08/2012 - Nye bilag vedlagt) KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 251 Offentligt STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLIV 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

kulturformidling EksprEssiv i teori og praksis? Mikkel Nohr Jensen

kulturformidling EksprEssiv i teori og praksis? Mikkel Nohr Jensen EksprEssiv kulturformidling i teori og praksis? Anne-Marie Fiala Carlsen. Mikkel Nohr Jensen. Michael Andersen. Christina Olsen. Sebastian Johnsen. Henrik Dybdahl Jakob Meerwald Jensen. Bonnie Ranvild.

Læs mere

Om dette nummer... God læselyst!

Om dette nummer... God læselyst! Om dette nummer... Jorden gik ikke under i år 2000, den vaklede blot videre i sin egen skæve gangart. Og siden har den lagt jord til ikke så lidt: To gange er Boy-George Bush blevet præsident; euroen er

Læs mere

Semesterbeskrivelse, Humanistisk Informatik, 6. semester Kommunikation

Semesterbeskrivelse, Humanistisk Informatik, 6. semester Kommunikation Semesterbeskrivelse, Humanistisk Informatik, 6. semester Kommunikation Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studieordning: Semesterkode & studieordningskode: CAT Studienævnet for Humanistisk Informatik.

Læs mere

Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål.

Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål. Bog (K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761615671 Forfatter(e) Inge Marie Bærentsen, Stefanie Claudia Rasmussen, Helga Nielsen En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med

Læs mere

Universitetsspecialer i historie 2010

Universitetsspecialer i historie 2010 Universitetsspecialer i historie 2010 VED MARGIT HURUP GROVE Københavns Universitet Tematiske emner, teori og formidling Marie Berg: Platons Staten udlægning af en sjælelære. Ryam Poatan: Order of Eros:

Læs mere

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste religion? 376 Bach-Nielsen, Carsten Lisbeth Smedegaard

Læs mere

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30. juni 2007 Indhold Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30.

Læs mere

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 PRAKTISKE OPLYSNINGER For at tilmelde sig et kursus skal man logge på med brugernavn og password.

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Mellem pædagogik, kunst og medier. Af Karin Esmann Knudsen. Problemstillingen et historisk rids

Mellem pædagogik, kunst og medier. Af Karin Esmann Knudsen. Problemstillingen et historisk rids Mellem pædagogik, kunst og medier Af Karin Esmann Knudsen Problemstillingen et historisk rids En Børnebog kan som saadan være en udmærket Bog, selv om det skorter på kunstnerisk Udførelse, men vil altid

Læs mere

Peripeti. Interaktivitet. tidsskrift for dramaturgiske studier 11-2009. Peripeti

Peripeti. Interaktivitet. tidsskrift for dramaturgiske studier 11-2009. Peripeti Peripeti Peripeti tidsskrift for dramaturgiske studier 11-2009 tidsskrift for dramaturgiske studier Bidrag af blandt andre: Karen Johanne Kortbek, Ole Ertløv Hansen, Michael Eigtved, Mads Thygesen, Thomas

Læs mere

Debatpulje. FO-Aarhus.dk. - at gøre væsentlige emner til samtalestof. Om FO-Aarhus. Hjemløs. Grønne Guider. Opgang2

Debatpulje. FO-Aarhus.dk. - at gøre væsentlige emner til samtalestof. Om FO-Aarhus. Hjemløs. Grønne Guider. Opgang2 Debatpulje Om FO-Aarhus 2012 Grønne Guider Opgang2 Hjemløs By i By Care about you Seniorer uden grænser Aarhus Revyen Vild Med Ord Varmestuestrikkerne Verdensbilleder Musikcontainere til Afrika Århus Håndbold

Læs mere