S 108 Interiørets sande beboer:? Den private samler Pernille Heiberg. S 109 Operaens anatomi? - et forsøg på at begribe opera Lene Juul Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S 108 Interiørets sande beboer:? Den private samler Pernille Heiberg. S 109 Operaens anatomi? - et forsøg på at begribe opera Lene Juul Sørensen"

Transkript

1 SPECIALER UDLÅN S 108 Interiørets sande beboer:? Den private samler Pernille Heiberg S 109 Operaens anatomi? - et forsøg på at begribe opera Lene Juul Sørensen S 110 Trumpe-l'æil og labyrint ja Gitte Pedersem S 111 Maleriets som emotionelt funderet? non-verbal kommunikation Mette Lise Illeman S 112 Kloden hedder Gaia? - om den moderne mundtlige fortælling Pernille Jakobsen og Mette Marie B. Karlberg S 113 The novel: More than just a pretty face? Simon Frost S 114 Musikkens betydning I Walt Disneys tegnefilm? - med fokus på tegnefilm i spillefilmslængde Anna Lindskrog S 115 Dramaturgisk konsekvens i narrative cd-romspil ja Mette Kruse og Johan Galster S 116 På sporet af skriftens stemme ja - et eksperiment angående musikalsk gestik i poesi og prosa Birgitte Stougaard Pedersen S 117 Musikanmeldelsen mellem æstetik og kultur ja -musikalske værdikriterier med særligt henblik på aktuel dansk dagbladskritik (+ selvstændigt appendix) René Sørensen S 118 Hvad bliver det til? ja Internationel kunst og kulturarbejde i lyset af globaliseringen Anne Nygård, Stine Blegvad og Trine Spliid Bech 1

2 S 119 Statsanerkendelse af Arkens museum for nej Moderne kunst Mette Marie Lindberg S 120 Verdensborgere i Danmark? - En kvalitativ analyse af en gruppe danske unges forhold til dansk identitet Marlene Borgkvist Andersen S 121 Venedig Biennalen? - Begrebernes opkomst, udvikling og radikalisering Caroline Marott Clausen S 122 SAMLING/MUSEUM/SAMLING? Forholdet mellem det præmoderne kunstkammer og modernitetens museum og den postmoderne installation Anna Noe Bovin S 123 Kulturens konstruktioner ja Trine Vendelboe Juul S 124 Kærlighed og Kummevand? - en æstetisk og kulturel analyse af tv-serien Ally McBeal Lærke Gade Petersen S 125 Besindelse ja - De virkelighedsforskydende konsekvenser af Dantos afskrivning af kunstæraens endeligt Charlotte Helt Nørgaard S 126 Må vi så få en mening?? - om DR2s funktion i det offentlige rum Nina Møller Nyman S 127 Repræsentationen af den anden? - exemplificeret hos Drane Arbus Lone Petersen S 128 Vækstens vilkår? Rakel Yde Olsen og Trine Dueholm S 129 Det vibrerende væv ja Lene Ethelberg Jensen S 130 Fart og tempo efter aftale Morten Kolstrup 2

3 S 131 Den kulturelle sektor og de fysisk handicappede? Lise Telling Nielsen S 132 Pædagogiske processers potentialer og politiske ja vilkår i det moderne samfund Helga Hjerrild Nielsen S 133 Organisatorisk Læring? Mia Søiberg S 134 Øjnene der ser ja - om dokumentarens subjektive sandhed Mette Bekkevold S 135 Den Kulturelle sektor og de fysisk handicappede? Lise Telling Nielsen S 136 Rock og Lyrik ja Ole Rosenstand Svidt S 137 Nutidige aspekter af kunstens uddifferentiering ja Jens Nørgaard S 138 Kunst i virkeligheden ja - analyse af Cudi som eksponent for en socialt engageret samtidskunst Lone Bønlykke Hansen S 139 Byens forsvinden ja Cigdem Diken Özüen S 140 Kulturliv og erhvervsliv ja Anna Bak S 141 Stumfilm biograf ja Annemarie Wendel S 142 Rationalitet og Æstetik ja Uni Vous Ortmann S 143 Samspil mellem videoinstallation og individ ja i Bill Violas projektive værker Stinna Boje Toft S 144 Patos ja Margit Beuschau 3

4 S 145 Butoh - en kunst i forvandling ja Jenny Thaysen S 146 Storytelling ja - mellem virkelighed og myte Lise Thomsen S 147 Det virkeliges nærvær ja Mette Kristine Fentz S 148 Netværkslogikken ja Jakob Simonsen S 149 Blændende Iscenesættelser ja Kirsten Dalsgaard S 150 Anmeldelsen ja Mette S. Schultz S 151 Reklamens udvikling ja - en kulturanalytisk undersøgelse af reklamens forhold til samfundet og dens æstetiske kvalitet Lene Klitgaard S 152 Det skal handle om kærlighed og død ja - en tematisk indkredsning af synet på mellemværendet mellem kærlighed og død som den kommer til udtryk indenfor den vesteuropæiske kunst fra oldtiden og frem til i dag - samt en analyse af to nutidige børnekulturelle tilbud og disses behandling af og tilgang til samme Anne Fauslet Kongsted S 153 Kvindeidentitet i det moderne Italien ja - en analyse af kulturelle og identitetsmæssige årsager til Italiens aktuelt lave fødselstal Iben Albinus Pedersen S. 154 En kulturpolitisk analyse af Sildajazz ja Hangesund Internationale jazzfestival set i lyset af festivalens økonomiske, kulturelle og sociale betydning for regionen 4

5 S. 155 Håndverk på Museum det levende håndverk satt ja I et bevarings- og formidlingsperspektiv Ingrid Vatne S. 156 Nyfeminisme analyseret i et modernitetsperspektiv ja Eva Bühler Frederiksen S. 157 Når kunstnere og erhvervsfolk mødes en ja Kulturpolitisk perspektiveret analyse af to danske Samarbejdsprojekter mellem kunstnere og erhversliv Anne-Mie Dollerup S. 158 Mediebåren madkultur og æstetik ja - en analyse af Nigelle Lawson og Gary Rhodes madprogrammer med henblik på den medie formidlede madkulturs brug af æstetiske strategier i relation til nutidens performerende individ Ole Dahl og Celeste Arnold S. 159 Legitimitet og kulturpolitik ja En analyse af det europæiske fællesskabs Kulturpolitik som indsatsområde i forhold til Fællesskabets problemer med manglende legitimitet I perioden fra midten af 70 erne til i dag Pernille Andersen S. 160 Gotiske møder ja En museologisk udforskning af en udstilling med Religiøse figurer fra middelalderen og nutidskunst på Et kunstmuseum i Vestjylland. Dagmar Nyboe Warming S. 161 Portrættets potentiale. ja Fotografi og identitetsdannelse i senmoderniteten Astrid La Cour Jensen s. 162 Kroppen i samtidskulturen en teoretisk og analytisk ja status udfra Bordieus begreber om Habitus og Praksis. Pernille Andersen S. 163 Må vi be om kammertonen en undersøgelse af ja Anti-oficielle elementer i Wu-Tang Clan s musik Ole Jakobsen 5

6 S. 164 Kvindeidealer på tåspids nej - en undersøgelse af kvindebilleder og kunstsyn I romantikken set gennem August Bournonvilles Ballet Napoli Helene Toksværd S. 165 Samspillet mellem kunst og erhvervsliv ja - En kritisk analyse af samarbejds- og udstillingsprojektet Visionsteori Charlotte Vigsnæs S. 166 Udsigelse som musikvidenskabelig analysekategori ja Anette Vandsø Andersen S. 167 Den audiovisuelle narration ja - en komparativ undersøgelse af narrativitet i film og musikvideo Line Fog Mikkelsen S. 168 Kreative eller kunstneriske alliancer? ja Fra den historiske avantgardetil en historisk avantgarde Jan Løhmann Stephensen S. 169 Kampen om betydning i musikkens arena ja med særligt fokus på betydningsdannelsen i forbindelse med underlægningsmusik i tv. Iben Have S. 170 Dramaturgisk konsekvens i narrative cd-rom spil ja - Interaktivitet mellem den lukkede fortælling og det åbne medie Mette Kruse og Johan Galster S. 171 Så langt øjet rækker nej Med afsæt i manuskriptet til Dogville og inspireret heraf fremlæses de visuelle greb i Lars von Triers filmværker fra Riget og frem. Organiseringen af rum, kameravinkler og teknik diskuteres i lyset af såvel udvalgte tematiske spor i filmene som mere bredt i relation til nyere teorier om panoramatet, det virtuelle rum og tiden. Line Arlien-Søborg 6

7 S. 172 Kunst og teknologi et mellemværende ja Kunstneriske konstruktioner og kritikker af forholdet mellem kunst og teknologi Thomas Petersen S. 173 Brobygning som miralkelmiddel i børnekulturen? ja Gunnild Bak Sørensen S. 174 En anden verden er mulig ja En analyse af det politisk-kulturelle samspil mellem det etablerede politiske system og de to bevægelser ATTAC-Danmark og Globale Rødder i perioden Susanne Lykkegaard (2003) S. 175 En kyborg bliver til om mennesket i transit ja Louise C. Seiding og Lene Lebech (2003) S. 176 Perspektiver på højredrejningen i dansk udlændingepolitik ja Anne Schmidt (2003) S. 177 Ord som lyd og lyd som betydning ja En undersøgelse af musikkens og lyrikkens krydsfelter og deres betydningspotentiale gennem en analyse af to nutidige værker Katrine Gregersen Dal (2003) S. 178 Den danske kulturmodel under pres? Ja En undersøgelse af den danske kulturmodels idealer og fremtidsperspektiver Peter Kromann-Andersen (2004) S. 179 Frivilligt kulturarbejde Ja En interviewundersøgelse omkring frivilliges kulturelle værdibegreber med Kulturhuset Skanderborg som case Hanne Kingo Christensen (2003) S. 180 Musik i skiver Ja - om musik, medier og medieret musik Erik Barkman Petersen S. 181 Teaterpolitik på dansk og hollandsk Ja - En sammenlignende analyse med fokus på kunstnerisk kvalitet Louise Ejgod Hansen (2004) 7

8 S. 182 Martin Parrs Common Sense Ja En analyse med et fotografiteoretisk og kulturteoretisk blik Gitte Møller Sørensen (2004) S. 183 Holistisk magtudøvelse eller kulturel diversitet Nej - En diskursanalyse af Human Ressource Management i teori og praksis Hanne Have (2004) S. 184 Det æstetiske perspektiv og dets særlige overskud Ja Iben Mosbæk Hofstede (2004) S. 185 Woven Voices Ja On how the voice is attached to the body in cinema David Skytte (2004) S. 186 Demokratisering eller disciplinering? Ja - om kvalitetsevaluering af kunstneriske aktiviteter i kulturpolitisk kontekst Morten Hejlesen (2004) S. 187 Legens æstetik som kunstnerisk poetik Ja En legeteoretisk indfaldsvinkel til kunst, eksemplificeret gennem Lars von Triers film Epidemic, Idioterne og Dogville Elise Waage Petersen (2004) S. 188 Instrumentalisering og magtforskydning Ja En undersøgelse af aktuelle vilkår og perspektiver for dansk kulturpolitik Lene Skipper Hansen (2004) S.189 Bevægelser Ja Robbe-Grillets opgør med de narrative konventioner Kristina Tvenstrup Sørensen (august 2004) S. 190 Fra oplysning til oplevelse? Ja Tendenser i dansk museal kunstformidlingspolitik, som de kommer til udtryk i den aktuelle kunstformidlingspraksis på Statens Museum for Kunst, Esbjerg Kunstmuseum og Museet for Samtidskunst. Karen Lisbeth Kristoffersen (oktober 2004) S. 191 Kulturformidlingen og dennes receptionsbetingelser i samtidens Ja Danmark Med kulturfestivalen Images of Asia som eksempel Helle Hyldahl Madsen (oktober 2004) 8

9 S. 192 Den monterede mening Ja Helle Witt (oktober 2004) S. 193 Frigørende potentialer i daghøjskolen som moderne Ja voksenundervisningsinstitution Birgit Breüner (oktober 2004) S. 194 Marilyn Manson og Robbie Williams som trickster og Ja herofigurer. Den rockmusikalske diskursorden i den religiøse diskursordens optik Miriam Dimsits Fibecker (efterår 2004) S. 195 Erhvervskunst? Ja Socle du Monde et samarbejde mellem kunst og erhverv i et diskursanalytisk perspektiv Hanne Moeslund Madsen (februar 2005) S. 196 Et feltstudium i arkitektur som værktøj i æstetisk ledelse Ja Stine Arensbach Szlavik (februar 2005) S. 197 På sporet af den Anden Ja I rejselitteratur og science fiction Med særligt fokus på Bruce Chatwins The Songlines og Ridley Scotts Blade Runner. Mia Maychrzak (marts 2005) S. 198 Ej blot til belæring Ja Holberg og Bornedal i modernintetsteoretisk belysning Johan Laurits Borberg (april 2005) S. 199 Populærmusikkens Janushoved Ja Thorkild Andreasen (april 2005) S. 200 Det rituelle rum Ja En undersøgelse af operakultur og ritual Elisabeth Hammer (april 2005) S 201 Udviklingen af begrebet om europæisk identitet Ja Rasmus Kolby Kristiansen (april 2005) S. 202 H. C. Ørsteds æstetiske skrifter Ja David Hein Hede Bach (maj 2005) S. 203 Authenticity Uncut Ja Torsten Breuerbach Larsen (maj 2005) 9

10 S. 204 Når rocken organiserer sig Ja Michala Mellson Hansen (juni 2005) S. 205 Feminismens udfordring og potentiale i det postmoderne Ja En kulturteoretisk diskussion med eksemplificerende læsning af alternative kønskonstellationer i rock Trine Færge Haurits Nielsen (juni 2005) S. 206 Modernitet, køn og karrieremuligheder Ja - Med empirisk udgangspunkt i GoProces:Trampolin, et projekt om køn og ledelse Jane Bang Nørgaard (juli 2005) S. 207 Kunst og erhvervsliv fremtidens duet? Ja Cecilie Styrmoe Stærnes & Lone Føgh Westphall (juli 2005) S. 208 Menneskets geninddrivelse i kunsten? Ja implikationer af den aktuelle politiske interventionskunst Lene Øster Larsen (juli 2005) S. 209 Å dikte er å se Ja På sporet af det fotografiske i Ibsens nutidsdramaer Kari Falk Sirnes (juni 2005) S. 210 Den danske ballets romantiske traditioner og fornyelser Ja eksemplificeret i Bournonvilles Napoli og Tim Rushtons Napoli Den ny By Tanja Marcher Jensen (august 2005) S. 211 Almentgjort subjektivitet Ja Om æstetisk erfaringsdannelse belyst gennem Matthew Barneys: The Cremaster Cycle Kis Rauff (august 2005) S. 212 Netkunstens værkbegreb: åbenhed og interaktion Ja En teoretisk undersøgelse af netkunstens værkbegreb i lyset af avantgarden og postmoderne teoridannelse Lise Siig Nørskov (august 2005) S. 213 We participate in the shit Ja En æstetisk kontekstualisering af Robert Pollards sangproduktion Martin Nielsen (september 2005) S. 214 The Scandinavian House et iværksætterprojekt Ja Bodil Hovaldt Bøjer (sommer 2005) 10

11 S. 215 Kommunikation og konflikter i organisationer Ja set i et læringsperspektiv Anne Mette Olesen (sommer 2005) S. 216 Stilfærdige eksistenser Ja Læsninger af realisme og minimalisme i Helle Helles forfatterskab Lone Katrine Thaysen (efterår 2005) S. 217 Kunstneriske Interventioner i det offentlige rum Ja - en analyse af Street art som fænomen Julie Broch-Mikkelsen (Oktober 2005) S. 218 Filmens bliven-filosofi Ja et studie i Gilles Deleuzes filmfilosofiske tanker om tiden som denne gestaltes i Lukas Moodyssons metafysiske detektivhistorie Ett hål i mitt hjärta Betina Louise Jensen (September 2005) S. 219 Bruddet med en genre Ja en analyse af Paul Austers City of Glass og dennes nedbrydning og parodiering af detektivfortællingen Keld Jørgensen (efterår 2005) S. 220 Kultur- og erhvervspolitiske alliancer i den kreative tidsalder Ja en kritisk analyse af de statslige bestræbelser på at skabe sammenhæng mellem kultur- og erhvervsliv Trine Holm Bjerre (Oktober 2005) S. 221 Kunsten at forbinde og adskille særinteresser Ja implementering af et samspil mellem kultur- og erhvervslivet i Kulturministeriets regi Tanja Rosenberg Rasmussen (Juli 2005) S. 222 Fotografiets virkelighed virkelighedens fotografi Ja Trine Dejgaard (September 2005) S 223 Organiseret Støj Ja - avantgardistiske strategier og studieteknologiens betydning for en æstetik for rock Björn Lydén (Efterår 2005) S. 224 Komediefilmens strategier? - en undersøgelse af repræsentationsstrategier og komikformer i den tidlige films komedie, i den klassiske stumfilmskomedie og i schrewball-komedien Kim Lee Bøjden (September 2005) 11

12 S. 225 Poesiens musikalske parametre Nej Lone Bæk Neimann (September 2005) S. 226 Bottled Lightning Nej - En begrebsanalytisk problematisering af den Musikalske platonisme med henblik på en mulig (re)formulering af et materielt-ontologisk populærmusikalsk værkbegreb Michael Mose Biskjær (November 2005) S. 227 Moderne kropspraksis Nej - en undersøgelse af kroppens udtryk, vilkår og status i senmoderniteten Kristina Øhlenschläger Larsen (Sommer 2005) S. 228 Visioner uden gods - en kulturanalyse baseret på et Nej Feltstudium i Fritids- og Kulturforvaltningens visions- Proces for etableringen af et produktionscenter for Scene- og billedkunst i den tidligere Godsbanegård i Århus Julie Maria Christoffersen (december 2005) S. 229 Det kommunale kulturhus Ja - en undersøgelse af kulturhusets funktion i forhold til individets identitesmæssige behov og kulturpolitiske målsætninger i samtidens Danmark Peter Brøgger Klausen (december 2005) S. 230 Native Speaker Ja - og asiatisk-amerikansk litteratur Forskydning og kiasme som subversiv strategi i Chang-rae Lees værk Malene Lee Andersen (januar 2006) S. 231 Historier i organisationer Ja - en undersøgelse af storytelling som redskab i organisationers kommunikationsprocesser Lene Holt (marts 2006) S. 232 Fonde i fokus Ja - en undersøgelse af fondes rolle i kulturlivet Med udgangspunkt i H.C. Andersen 2005 Fonden Tina Hou Christensen og Pernille Holmskov (maj 2006) 12

13 S. 233 Selvidentitet og selvfremstilling Ja - Vibeke Tandbergs fotokunst Anne Christine Kusk (maj 2006) S. 234 Strategisk historiefortælling Nej - om værdibaseret ledelses brug af storytelling til medarbejderbranding Anne-Kristine Mortensen (maj 2006) S. 235 Den samplede ungdom Nej ungdomskulturen i sen halvfemserne analyseret gennem identitetsdannelse, ungdomsdiskurser og modernitetstilstanden Annemette Korsbek Juul (maj 2006) S. 236 Man skal jo ikke være flov over, hvem man er Ja - det private individs iscenesættelse i samtidskulturen Tina Kristensen (august 2006) S. 237 Invitation til samtidskunst Ja Postavantgardistiske receptionsæstetikkeres bidrag til diskussionen af samtidskunstens status og rolle Dorthe Godsk Hansen (juni 2006) S. 238 Dannelse på det senmoderne folkebibliotek Ja Merete Katja Jensen (juni 2006) S. 239 Den grænseløse kunst Ja Mikael Jensen (juni 2006) S. 240 Mellem operativ og traumatisk realisme Ja - En undersøgelse af kunstnersubjektets genkomst i samtidskunsten Mette Jensen (august 2006) S. 241 Filmnarrationenes visuelle retorik Ja - En narratologisk analyse af tre film. Memento, Orkidétyven og Dogville, med udgangspunkt i en undersøgelse af filmens generiske repræsentationelle effekter Søren Petersen (august 2006) S. 242 Det ambivalente civilsamfund Ja - En analyse af begrebet om det civils samfund og dets demokratiske potentiale set i lyset af Benjamin R. Barber og Jürgen Habermas Sandhya Maria Madsen (august 2006) S. 243 In Chinglish Please Ja Signe Ulrich (september 2006) 13

14 S. 244 Performativitet, sethed og agens Ja - Senmoderne identitet: Performative og æstetiske processer mellem selvfremstilling og subjektivering Rikke Skovbjerg Knudsen (november 2006) S. 245 Globale vindere Ja - En kritisk diskursanalytisk undersøgelse af den aktuelle debat om hvad Danmark skal leve af i en globaliseret fremtid. Eva Fisker Mikkelsen (december 2006) S. 246 Condito Humana Ja - Konvergenspunkter mellem Heidegger og Viola Henrik Gadegaard (april 2007) S. 247 Tvetydighedens Kunst Ja - En undersøgelse af forholdet mellem virkelighed og fiktion i Claus Beck Nielsens projekter The Return of the democracy og Claus Nielsen (hjemløsprojekt) Tanya Majlund McGregor (august 2007) S. 248 Danmark i den globale tidsalder Ja - En analyse af aktuel dansk kulturpolitik Anne Katrine Eriksen (juni 2007) S. 249 Kulturformidling Ja - Sondering i kulturformidlingens teori og praksis Irene Meret Søgaard Jensen (maj 2007) S. 250 Livsfortællinger på tv Annemette B. Dalgaard (maj 2007) S. 251 Kunsten at kommunikere i det urbane Ja - En diskussion af samtidskunstens rolle i den kreative storby Camilla Hasseriis Dietz (september 2007) S.252 Filmens lydunivers Ja - Musikkens og lydens betydning i dogmefilm Rakel Holder Nåvik (oktober 2007) S. 253 Hankatten og sangskatten Nej - Om Kim Larsen og danskhed Lotte Højfeldt (september 2007) S. 254 Den psykologiske Kontrakt mellem brud og fornyelse Ja - En Giddens inspireret perspektivanalyse af den udvidede byttehandel mellem medarbejder og arbejdsgiver Frederik Kjeldberg (september 2007) 14

15 S. 255 Filmnarrationens Visuelle Retorik? - En narratologisk analyse af tre film, Memento, Orkidétyven og Dogville, med udgangspunkt i en undersøgelse af filmens generiske repræsentationelle effekter Søren Petersen (august 2006) S. 256 Integration mellem politik og Kultur? - Et forslag til differentiering af integrationsbegrebet ud fra analyser af æstetiske projekter Signe Sindberg Nielsen (december 2006) S. 257 Rytmisk Ironi Nej - Gentagelsesformer i Jon Fosses og Normand Chaurettes dramatik Dorthe Vangsgaard Nielsen (april 2007) S. 258 Sammen og hver for sig Nej Et casebaseret speciale om CVU Nordjylland fusionen med udgangspunkt i Aalborg seminarium Anne Louise S.B. Petersen og Simon C. Bang (april 2007) S 259 Læring, demokrati og dannelse i det senmoderne samfund. Nej En teoretisk diskussion af socialkonstruktionismens kritiske potentiale i forhold til den moderne læringsdiskurs. Loke Emil Petersen (November 2007) S 260 Danmarks Internationale Kulturformidling Ja En undersøgelse af det kulturpolitiske rationale for Danmarks internatrionale kulturformidling og den praktiske udførsel af kulturformidling med Det Danske Kulturinstitut som case. Helene Horndrup Thomsen (December 2007) S 261 Hør oplevelsen! Ja En undersøgelse af lydens funktion i oplevelsen og profileringen af tre caféer. Nina Gram (Januar 2008) S 262 Flanørens fortællelyst Ja Herman Bangs journalistik set i moderne optik Andreas Jonathan Bahnson Brøndsted (Januar 2008) S 263 Bybranding, fortælling og oplevelse Ja En undersøgelse af brandingens potentialer for den moderne provinsby eksemplificeret med Horsens. Johanne Løkke (December 2007) S 264 Børnekulturelle diskurser og den danske folkeskole Ja Rikke Kvist (Februar 2008) 15

16 S 265 Potentialet i branding. Ja En undersøgelse af potentialet i branding med hensyn til rekruttering af studerende til Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet Marie Overgaard Olesen (Maj 2008) S 266 Leg og fantasi som virkelighed Ja En analyse og diskussion af Gruppe 38s Den lille pige med svovlstikkerne og Corona La Balances Vejen til min far Katrine Sidenius (Maj 2008) S 267 Æstetisk Kirurgi et teknologisk redskab til identitets- Ja konstruktion eller en senmoderne jernjomfru? Ditte Maria Bangsund-Pedersen (Maj 2008) S 268 Vanishing Lake Nej Synsvinkler på Elizabeth Magills maleri Lise Johanne Sinnbeck (Juni 2008) S 269 Eksponering af intimitet i senmoderniteten med udgangspunkt Ja i reality-tv og dokumentarfilm Karin Kassell Mikkelsen (Juni 2008) S 270 Modtagerens rolle og position i forhold til product placement i Ja filmmediet. Karin Lund (Juni 2008) S 271 Mainstream Mesterværk Ja En analyse af Harry Potter-bøgernes potentiale til dannelse af æstetisk erfaring hos den senmoderne læser Lisette Agerbo Henriksen (Juli 2008) S 272 Døden i fokus Nej En receptionsæstetisk analyse af fotoudstillingerne Eventuelle pårørende og The Morgue Sisse Haals Strunk (Juli 2008) S 273 Dansk folkemusikkultur Ja Diskurser mellem tradition og fornyelse Eigil Hansen (Oktober 2008) S 274 Democracy and Culture Ja Late-modern tendencies in Reykjavik s cultural policy Erla Björg Gunnarsdottir (September 2008) S 275 Fuck virkeligheden! Ja Vi skal nok få lavet den om Marie Norman Nyeng (Juli 2008) 16

17 S 276 Det autentiske Nej En undersøgelse af begrebet autenticitet og det betydninger og diskurser belyst gennem musikanalyse, og endvidere diskuteret i forhold til individets identitetsarbejde og i et kulturkritisk perspektiv Stefan Steenholdt (August 2008) S 277 Udfordringer og potentialer for markedsføring i det senmoderne Ja Thilde Vesterby og Ditte Marie Størner (December 2008) S 278 designworks05. Med udgangspunkt i et udstillingsprojekt med Ja særligt fokus på vækstlaget inden for møbeldesign i Østjylland, foretages en teoretisk og empirisk undersøgelse af vilkårene for at etablere samarbejde mellem erhvervsliv og kulturliv. Jesper Kokkendoff Jørgensen (December 2008) S 279 Glasburet. Nyrealistiske kvindebilleder Ja Annette Bess Nielsen (Januar 2009) 17

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Barkholt 1968 Anni Johnstad-Møller 1968 Jens Randbøll Rasmussen

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 10. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Armin Weiss Speakere Calle Buhl Hørsholm EL - tidtagning Karsten Elm Heintz Tore Stamp Kirkeby 2,6 AGF Annette Hørlykke 2 Gentofte

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

Resultatliste - Karup gevær -og luftgeværstævne 2016

Resultatliste - Karup gevær -og luftgeværstævne 2016 Side 1 af 8 16:06:31 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Karup gevær -og luftgeværstævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 113022 Andreas Tanderup 06-020 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening 200/17

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989. D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.------ 1989 Katrine Nielsen 1990 Tanja Boen Knudsen 1990 Kamilla

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23: :40:00. Idrætshøjskole F 00:24: :49:00. Idrætshøjskole F 00:24: :55:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23: :40:00. Idrætshøjskole F 00:24: :49:00. Idrætshøjskole F 00:24: :55:00 5km Alle Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 18 63 Valdimarsdöttir

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Tid: Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Speaker Lyd/Musik Skriver for vet 10:00-13:00 Kristina Brødbæk Louise Ø Larsen Lene Burgaard 13:00-16:00

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 16 november 2014 Tid: 16:26:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aabybro IF Svømning Overdommer:

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Beg 1 Andreas Skovgaard Nielsen Kaski Ok 19:54 01:36= 03:13= 04:04= 05:34= 07:01= 07:52= 09:43= 10:29= 12:46= 14:49= 16:17=

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Oprettet af WinGrodan 1.22.07, Licens til Side: 1 Dato: 06 april 2014 Tid: 16:35:34 Resultat Total - Med point uden mellemtider Stævne navn: SVØMMESKOLEMESTERSKABERNE 2014 Stævne by: Brønderslev Arrangør:

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen Kommunemesterskab Mariager Fjord Badmintonsamarbejde afholder i samarbejde med DGI Nordjylland Åbent stævne, den 5.-6. Februar 2011 Spillerne skal være spilleklar senest 20 minutter før det i programmet

Læs mere

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011 Oversigt over træningshold og aktiviteter Randers Tennisklub indendørs 2011 Træning indendørs i følgende perioder: 23/9 2011 20/4 2012 Ferie i følgende uger: Uge 42, 52, 7 og 14 (der er INGEN træning i

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

S V T sæt point Martin, Søndervangsskolen - 2 Paul Fox, Wavin

S V T sæt point Martin, Søndervangsskolen - 2 Paul Fox, Wavin Herredouble Firmaturnering gruppe I - Meget øvede Pulje 1 1 Martin Claus Rasmussen 2 Paul Fox Michael Stenbæk Wavin 3 Jeppe Lund Sundhedscenter Hadsten Emil James-Olsen 1 Martin, - 2 Paul Fox, Wavin Kamp

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund 5-6 15/13 15/4 (6) 5-7 15/2 15/6 (7) 6-7 15/6 15/3 (6) 11-12 15/4 15/8 (12) 11-13 15/5 15/13 (13) 12-13 15/6 15/9 (12)

Danmarks Badminton Forbund 5-6 15/13 15/4 (6) 5-7 15/2 15/6 (7) 6-7 15/6 15/3 (6) 11-12 15/4 15/8 (12) 11-13 15/5 15/13 (13) 12-13 15/6 15/9 (12) Herresingle U13 B Herresingle U13 B Pulje 1 1 Mads Termansen Varde 1961 2 Nicklas Elmelund Brøndby BK 4. 3 Andreas Høgh 4 Niklas Jakobsen Herresingle U13 B Pulje 2 5 Mathias Henriksen Glyngøre 6 Martin

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen

HD(R) 2. DEL AFGANGSPROJEKTER FORÅR OVERSIGT OVER MUNDTLIG PRØVE ( ) Morten Lynge Andersen. Morten Lynge Andersen Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, Roskilde (bygning 1). 1/6 9.00 Mie Kjeldsholm Hansen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Judy Iris Olsen Morten Lynge Andersen Preben Bang Mikkelsen Brian

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 00:20:51 K 4,5 Stephanie Sørensen Grenaa 3 163 00:22:05 K 4,5 Sanne Brix Grenaa Grenaa Motionsløbeklub 4 151 00:22:27 K 4,5 Lotte Rasmussen Grenaa

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Vindere af ambassadørkonkurrencen

Vindere af ambassadørkonkurrencen Vindere af ambassadørkonkurrencen Se vinderne af vores ambassadørkonkurrence nedenfor. 2016 December måneds ambassadør Michael Gade, der er kunde i Frederikshavn afdeling. November måneds ambassadør Pia

Læs mere

Udskriftsdato 04 november 2012 Stævne by Aalborg Udskriftstidspunkt 16:34 Arrangør. Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Udskriftsdato 04 november 2012 Stævne by Aalborg Udskriftstidspunkt 16:34 Arrangør. Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Page 1 of 8 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn Nybolig Aalborg Cup Udskriftsdato 04 november 2012 Stævne by Aalborg Udskriftstidspunkt 16:34 Arrangør Aalborg Svømmeklub.dk

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

DDS Østjylland Vinterturnering 15 m 2008/2009 Standardpistol

DDS Østjylland Vinterturnering 15 m 2008/2009 Standardpistol DDS Østjylland Vinterturnering 15 m 2008/2009 Standardpistol Kl 1 1.rd. 2.rd. 3.rd. 4.rd. 5 rd. De 3 bedste Total 1 24801 Lars Gregersen 901 0 286 278 0 0 286 278 0 564 Kl. 2 1.rd. 2.rd. 3.rd. 4.rd. 5

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Opdaterede undervisningshold og studiegrupper

Opdaterede undervisningshold og studiegrupper Opdaterede undervisningshold og studiegrupper Græsk 1 Hold 1: mandag 12-13 (1453-125), tirsdag 11-12 (1453-125), onsdag 8-10 (1453-125), torsdag 8-9 (1453-125) og fredag 12-13 (1453-131) Studiegruppe 1

Læs mere

Viby stævne 2013. Senior A og M

Viby stævne 2013. Senior A og M Viby stævne 2013 Senior A og M abc Aalborg Amalie Uggerly (DS+DD+MD) Frederik Selvejer Larsen (MD) Nikolaj Ovesen (MD) Brønderslev Astrid Jensen (DS+DD) Camilla Bach Sørensen (DS+MD) Pernille Bundgaard

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET 26. maj 2010 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET STUDIESEKRETARIAT FOR STATSKUNDSKAB

SYDDANSK UNIVERSITET 26. maj 2010 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET STUDIESEKRETARIAT FOR STATSKUNDSKAB SKRIFTLIG EKSAMEN I FOR CENTRAL FAG/SCIENT.POL./ 1. juni 2010 KL. 8-13 i lokale T3 010888- Michael Nielsen 021090- Camilla Cristine Søndergaard Green 040185- Karoline Schjerning Friis 040189- Tina Juul

Læs mere

Finaleprogram lørdag den 30. april 2016. samt resultater fra Lørdag/søndag 16-17. april 2016

Finaleprogram lørdag den 30. april 2016. samt resultater fra Lørdag/søndag 16-17. april 2016 Finaleprogram lørdag den 30. april 2016. samt resultater fra Lørdag/søndag 16-17. april 2016 Alle kampe markeret med "L" foran spilles lørdag den 16. april. Alle kampe markeret med "S" foran spilles søndag

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 DDS SP v.3.12.2.8 Holdkonkurrence: Gevær, 15m, Åben klasse hold 1 Ulsted Skf. 15364 Arne Jensen Klasse: MÅ1 200/10 200/13 400/23 15437 Kristine Rasmussen Klasse:

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere