Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU"

Transkript

1 Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder: udlån, vejledning, kursus og informationssamlingen. Under alle 4 områder, er vi overordnet interesseret i, hvordan CFU bedst kan kommunikere med lærerne. Interviewsituationen: Interviewet blev afviklet i marts To pædagogiske konsulenter gennemførte interviewet: Lotte Svane S. Petersen interviewede, og Sara Sejrskild Rejsenhus tog referat. Der var fire lærere til stede, alle kvinder. Deltagerne kom fra følgende skoler: - Niels Ebbesen Skolen, Skanderborg folkeskole med 800 elever/41 klasser - Den fri Hestehaveskole friskole med 190 elever/10 klasser - Skovbyskolen, Galten folkeskole med 544 elever/28 klasser - Randers HF og VUC 440 unge kursister på den to-årige HF og små 1200 voksne i på enkeltfagsholdene på VUC Tematiseret opsamling Introduktion Kontekst: - Præsentation af os selv og baggrunden for undersøgelsen - Rundvisning på CFU - Tidsramme, anonymitet, interviewform, forventninger og rollefordeling - Deltagerne præsenterer sig selv Deltagernes korte fortælling om deres brug af : De tre af brugerne var klassisk solide CFU-brugere, der har brugt både materialerne, kurserne og vejledningsmulighederne i mange år. Deltageren fra VUC & HF kendte stort set ikke til mulighederne på CFU. Drøftelse/fremtidsønsker ift. CFU s udlånsvirksomhed Vedr. materialemodtagelse/returnering: Ønske om anden procedure, hvor det ikke er op til den enkelte lærer at tælle og tjekke materialerne. Det opleves bøvlet, og der er bekymring for bødestørrelserne. Mail-remindere er i den forbindelse vigtige. Ønske om at, der ligger en liste med numrene på bøgerne i kasserne, så læreren let kan tilføje elevens navn ved hver bog. Vedr. film og tv: Ingen af deltagerne har prøvet at streame, og de kender ikke til de pædagogiske vejledninger i forbindelse med 1

2 film og tv. Usikker netforbindelse samt manglende kendskab er begrundelserne. De var positivt overraskede over muligheden. Vedr. nyeste materialer: Stort ønske blandt deltagerne om at få en nyhedsmail og blive opmærksomme på de nyeste materialer, der er indkøbt på CFU ad den vej. Alle vil gerne på den eksisterende mailliste, men ønsker et fagligt nyhedsbrev målrettet deres egne fag. Ønske om at få besøg af de pædagogiske konsulenter på skolerne gerne tematisk med fokus på et bestemt emne for en given faggruppe. Det vil blive oplevet som en lettelse både økonomisk, fagligt og tidsmæssigt, at konsulenterne kommer ud på skolerne. Ønske om mere materiale til de voksne ordblinde/ læsesvage på VUC og efterskoler og om en mere opsøgende indsats i forhold til dette felt. Vedr. digitale læremidler: Ønske om besøg af fagkonsulenter, der kan vise de digitale muligheder frem samt vise kombinationsmulighederne til de fysiske materialer. Ønske om besøg af fagkonsulenter, der kan gennemgå de digitale fagportaler og vise, hvad den enkelte skole har adgang til. Drøftelse/ fremtidsønsker ift. CFU s vejledningsvirksomhed? Vedr. konsulenternes rolle: Stort ønske om at kunne bruge konsulenterne til konkrete pædagogiske problemstillinger ude på skolerne. Det kunne være omkring en bestemt børnegruppe, til arbejdet med klasseledelse, som katalysator for den rigtige, pædagogiske snak i et team, som den, der kan stille de kritiske spørgsmål eller i forbindelse med pædagogisk udvikling i fx indskolingen. Deltagerne vægter alle vigtigheden af, at mange kolleger får samme inputs, og at den samme CFUperson kan følge et projekt på skolen igennem en periode. Alle påpeger, at det er meget ønskeligt, at besøget/arbejdet foregår hjemme på skolen i deres egen hverdag. Ønske om, at CFU- konsulenterne er bedre til at fortælle om/gøre reklame for reflex og for kurser. Vedr. vejledningsmødernes form: En enkelt af de tilstedeværende kunne godt forestille sig at mødes med en faglig konsulent på chatten eller over videomøde, mens de øvrige foretrækker et livemøde. Alle mener, at de yngre kolleger nok kunne være interesseret i onlinemøder. Drøftelse/ fremtidsønsker ift. CFU s kursusvirksomhed? Vedr. kursernes indhold, placering og pris: Stort ønske om, at kurserne i højere grad afvikles på den enkelte skole. Så er chancen for, at en hel faggruppe/team kan være med større både ift. tid og penge Ønske om flere eftermiddagskurser nemmere at få lov at deltage i. Ønske om at holde prisen på kurserne nede. Prisen er afgørende for, om man får lov at tage af sted. Ønske om fagfaglige kurser mere interessant end det generelt pædagogiske. Ønske om en mere opsøgende indsats i forhold til mulighederne for VUC og HF. Kurser i 2

3 eksamenstilrettelæggelse nævnes som eksempel. Forslag om kurser for pædagoger og lærere sammen - også i forbindelse med den nye skolereform. Forslag om kurser om samarbejdet mellem faggrupper (lærere og pædagoger). Forslag om kurser om lærerrollen i en heldagsskole. Forslag om også at have fokus på 3-6-års området den røde tråd Vedr. formidling af kurserne: Forslag om, at CFU kontakter og orienterer ledelsen og de pædagogiske udvalg direkte om muligheden for rekvirerede kurser. Forslag om at knytte en kontaktperson til CFU ikke nødvendigvis skolebibliotekaren. Stort ønske om at bevare reflex som papirmagasin. Forslag om, at lægge et link til reflex på Skoleintra. Drøftelse/ fremtidsønsker ift. CFU s informationssamling? Alle deltagere er enige om, at det er vigtigt at bevare en fysisk samling, samtidig med, at onlineadgangen er nem og tilgængelig. Andet, der opstod undervejs Der blev ytret ønsker om: - Hjælp fra CFU til at indrette et læringscenter - Hjælp fra CFU til at indrette lærearbejdspladser - Hjælp fra CFU til at forbedre prøvesituationerne videndeling om dette felt - Hjælp fra CFU i forbindelse med en ny skolereform, herunder kurser for både lærere og pædagoger - Sparring fra CFU til konflikthåndtering/konfliktløsning Top 4 til os selv De fire tydeligste ønsker/forslag fra deltagerne, som fyldte allermest i snakken og var vigtigst for deltagerne, var uden sammenligning følgende: Bedre formidling af CFU s ydelser via information direkte til ledelsen og til pædagogiske udvalg samt mails til brugerne og indlæg på intra Et fagligt nyhedsbrev (i egen mailbox) Kurser og inputs tilrettelagt ude på skolerne med hele faggrupper/team Levende inspiration på skolerne konsulenter som igangsættere og tovholdere 3

4 Rådata - noter fra interviewet NB: Alt skrevet med kursiv er (uddrag fra) udsagn fra deltagerne Introduktion Kontekst: - Præsentation af os selv og baggrunden for undersøgelsen - Tidsramme, anonymitet, interviewform, forventninger og rollefordeling - Deltagerne præsenterer sig selv Deltagernes korte fortælling om deres brug af : Jeg har taget læsevejlederuddannelsen på CFU Jeg bruger CFU s kursustilbud Jeg kommer til de gratis inspirationsdage Jeg bestiller ofte bøger For mig er det en inspirationskilde at komme fysisk i huset i stedet for at søge alt på nettet Vi på VUC bruger ikke CFU, men vil rigtig gerne bruge det. Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s udlånsvirksomhed? (Materialemodtagelse/returnering:) - Problemet er, at man som lærer selv skal tælle og tjekke bøgerne, inden man sender materialerne tilbage. Det kan blive dyrt for skolen (bøder). - Ansvaret er ikke længere ved en person. - Godt med reminder på mail. - Kan der ikke ligge en liste med numrene på bøgerne i bogkassen, så kan læreren skrive elevens navn ved hver bog? (Film og tv:) Ingen har prøvet at streame. Kender ikke til PV i forbindelse med film og tv! - Film bliver ofte købt til historie og samfundsfag. Det er godt at have dvd en på skolen. - Filmstriben bliver flittigt brugt. - Vores net er for usikkert til at streame. (Nyeste materialer:) Det er et ønske blandt deltagerne at få nyhedsmails og blive opmærksomme på nyeste materialer der er indkøbt på CFU den vej. - Det vil være godt med besøg på skolerne med fokus på et specifikt emne; det ville være lettere at gøre brug af konsulenterne, hvis de kommer til os. Det vil spare økonomisk og tid. - God ide at abonnere på nyheder for et fag. Diskussion om, hvorvidt man selv skal være opsøgende eller om CFU skal være den opsøgende part (Kursusmagasinet reflex:) Ønske om, at vi som konsulenterne er bedre til at fortælle og gøre reklame for bladet og for kurserne. Det vil være relevant med et link på Skoleintra til reflex. - Reflex-bladet har gode artikler og gode kurser. - Vi glæder os til, at reflex kommer! - Det er godt, at bladet ikke er elektronisk! - De yngre lærere hos os tager ikke bladet - Kan man sende en nyhedsmail med link til reflex? (Digitale læremidler:) 4

5 Enighed om værdien af besøg af fagkonsulenter, der kan vise en kombination af de fysiske og det digitale. - Teknikken virker sjældent, derfor tænker man det ikke ind i undervisningen, når ressourcer mangler, og derfor opsøger man ikke kompetencehjælp på dette område. - Skolerne har programmerne og bruger dem efter bedste beskub. - Det ville være dejligt med en gennemgang af de digitale fagportaler. - Vi skal have hjælp til at overskue fagportalerne. Der er næsten for meget! Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s vejledningsvirksomhed? - Dejligt, hvis man kunne få sparring ift. arbejdet med en bestemt børnegruppe - Klasseledelse katalysator for den rigtige snak konsulenterne ud på skolerne. - God ide at bruge CFU som pædagogiske vejledere ude på skolen som tovholdere i forbindelse med udvikling af for eksempel rullende indskoling. I kunne være de uvildige eksperter til at stille de kritiske spørgsmål. Evt. til pædagogiske dage. Den samme der følger i en periode. - Det er vigtigt, at alle skal høre det samme. Derfor bedst, hvis I kommer til os. Der er et ønske om mere materiale til de voksne ordblinde/ læsesvage (VUC og efterskoler) - CFU skal være mere tydelig og meget mere opsøgende i forhold til os. Noget med eksamenstilrettelæggelse fx på VUC Kurser i eksamensgennemførsel Kunne en chat med en konsulent være en mulighed? - De unge vil måske synes, at det kunne være en god måde at møde en konsulent på? - Ja, det kunne være en god mellemting mellem mail og telefonsamtale. Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s kursusvirksomhed? - Vi får nemmest lov at komme på eftermiddagskurserne. - Jo billigere jo bedre. Man betaler selv af sin forberedelse. Alle er presset økonomisk og på tiden, så prisen er vigtig. - Det vil være nemmere, hvis kurserne lå på skolerne, så vil de også være til gavn for flere. - Der er mest fokus på at få kurser inden for ens eget fag. Det generelle kan være svære at trække folk til. Ellers skal det være noget der er pålagt. - God ide at rette de rekvirerede kurser mod et pædagogisk udvalg og skolens ledelse. - Hvad med børnehaverne? Gør I noget for dem? Vi kunne bruge noget om overgange den røde tråd materialer? - Forslag: Knyt en kontaktperson til CFU- ikke nødvendigvis skolebibliotekaren. Vedkommende ska ha en pulje timer. - God ide at lave kurser for pædagoger og lærere sammen - også i forbindelse med den nye skolereform. At være på kursus sammen vil give et stort udbytte i den undervisning, hvor begge parter er til stede. Drøftelse: Hvad kunne I ønske jer af CFU s informationssamling? Det skal ikke være enten eller, men både og. Både en konkret samling og en online adgang. - Jeg nyder at komme i samlingen og gå og se på bøgerne. Det er nemmere at få overblik over en bog i forhold til de digitale. Jeg bruger informationssamlingen som samlingssted for en planlægning. Men afstand gør en stor forskel. Efter Skanderborg afdeling er lukket, kommer jeg ikke af sted så ofte. Andet, der opstod undervejs - Kunne man få hjælp fra CFU til at indrette et læringscenter? Bud på, hvordan man indretter lærearbejdspladser? - Jeg kunne godt bruge nogle bud på, hvordan gør man en eksamenssituation bedre mere videndeling - Konflikthåndtering er vigtig - CFU har en stor rolle i forbindelse med en ny skolereform: Samarbejde mellem lærer og pædagog og lærerens rolle i heldagsskolen ville være oplagt at høre noget om. - Jeg kunne tænke mig noget vejledning fra jer om samarbejdsstrukturer i den nye skolereform/struktur. 5

6 6

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelse, forår 2013 Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeinterviews, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i

Læs mere

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelser, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i Danmark to x fem fokusgruppeundersøgelser med henholdsvis lærere og

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

RESULTATER AF KENDSKABS- OG TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN FOR HELE LANDET

RESULTATER AF KENDSKABS- OG TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN FOR HELE LANDET RESULTATER AF KENDSKABS- OG TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN FOR HELE LANDET Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes numre svarer

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam Davidsen, Jacob

Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam Davidsen, Jacob Aalborg Universitet Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam Davidsen, Jacob Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Indhold Indledning... 3 Formål for vejledning på Ågård Efterskole... 3 Fokus... 3 Metode... 3 Perspektiv... 3 Vejledning i samspil... 3 Undersøgelsens

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 Prototype: www.guesswhat.dk/nextgen/ 1 INDLEDNING Køge Bibliotek

Læs mere