Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter"

Transkript

1 småling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter småling 2009

2 Indhold Side 3 Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8-14 Side Læsevejledning Bag om målingen Hovedresultater Temaer - overordnet Tema 1-7 samt kommentarer Tabeller småling 2009 side 2

3 Læsevejledning Generelle bemærkninger Svarkategorierne går fra 'Meget tilfreds' til 'Meget utilfreds' og med 'Middel' som den midterste score. Spørgsmålet: Hvor tilfreds er du samlet set med samarbejdet med stiftsadministrationen Procentangivelser for et givent spørgsmål i figurerne summer ikke altid til 100% på grund af afrundinger. Dette betyder også, at der ved sammenlægning af procentandele, kan være en forskel på 1 procentpoint mellem procentandele i tekst og figurer. Ved små værdier kan tallene være svære at se i figurerne. Brug her dataarkene sidst i rapporten, hvor de eksakte værdier også præsenteres. Spørgsmålet er det første i spørgeskemaet, og obligatorisk at svare på. Det er det eneste spørgsmål, hvor det ikke er muligt at svare 'Ved ikke/ikke relevant'. Nedenfor forklares de figurer, der er anvendt i gennemgangen af temaerne. Matrice på vigtighed og tilfredshed Figuren viser respondentbesvarelsernes spredning på vigtighed og tilfredshed inden for temaet. Scoren baseres på et gennemsnit af tilfredshed med alle opgaver inden for temaet. De respondenter der placerer sig i øverste højre hjørne, vurderer temaet med høj vigtighed og høj tilfredshed. De respondenter, der placerer sig øverst i venstre hjørne vurderer temaet med en høj vigtighed, men modsat vurderer tilfredshed lavere. Gennemsnitsscore på vigtighed og tilfredshed Grafen sammenstiller vigtighed og tilfredshed og angiver gennemsnitsscoren for den enkelte opgavekategori. Beregningen af scoren er et vægtet gennemsnit af svarmuligheden på en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til 'Meget tilfreds', og 1 svarer til 'Meget utilfreds'. Besvarelsen 'Ved ikke/ikke relevant' indgår ikke i resultatberegningen. Svarfordeling på tilfredshed Figuren præsenterer i procentpoint tilfredsheden med de adspurgte opgaver inden for temaet. Figuren viser svarfordelingen på hvert spørgsmål. 'Ved ikke/ikke relevant' indgår. småling 2009 side 3

4 Bag om målingen Baggrund for målingen Valg af temaer og opgaver Sammenligning mellem enheder på tværs og over tid Fra måling til handling Det er stiftsadministrationernes ønske, at få input til deres fortsatte udvikling og bestræbelser om at levere endnu bedre service og kvalitet. Der er derfor foretaget en landsdækkende undersøgelse af menighedsråds og provstiudvalgs tilfredshed med stiftsadministrationernes udførelse af deres opgaver. Der er besvaret ét spørgeskema pr. menighedsråd eller provstiudvalg. Deltagerne er opfordret til at drøfte spørgeskemaet på et fælles møde, og formanden har haft til opgave at besvare endeligt på spørgeskemaet. Det har ikke været muligt at besvare spørgeskemaet anonymt. Det er valgt at fokusere tilfredshedsundersøgelsen om følgende temaer og opgaver: Opgaver: Byggesagsrådgivning, præsteansættelser, Generel personalerådgivning, Rådgivning om myndighedsopgaver, Behandling af klager, Lønadministration, Gravstedsaftaler. Temaer: Hjælpsomhed, Kommunikation, Samarbejde, Viden/Indsigt, Tilgængelighed, Svartider, Synlighed. Stiftsadministrationerne har mulighed for at fastholde undersøgelsens opbygning ved fremtidige undersøgelser, således at der udover sammenligning på tværs bliver mulighed for at undersøge udvikling i tilfredshed over tid. Formålet er at belyse, hvilke temaer og opgaver der anses for at være vigtige for menighedsråd og provstiudvalg, samt deres tilfredshed med disse. Undersøgelsen skal skabe synlighed om, hvor menighedsråd og provstiudvalg oplever værdi i samarbejdet med stiftsadministrationerne, og på hvilke områder der er mulighed for forbedringer. småling 2009 side 4

5 Bag om målingen Svarprocent for alle stifter Lolland-Falsters Stift Haderslev Stift Ribe Stift Viborg Stift Helsingør Stift Fyens Stift Roskilde Stift Århus Stift Aalborg Stift Københavns Stift Alle 58% 57% 54% 53% 46% 46% 45% 42% 41% 38% 48% 48% har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen, hvilket svarer til 962 menighedsråd og provstiudvalg. Lolland-Falsters Stift har den højeste svarprocent, men Københavns Stift har den laveste. Af de modtagne besvarelser har omkring ca. 10% valgt at understøtte tilfredshedsvurdringenerne med konkrete forslag, eksempler eller kommentarer til besvarelsen. Projektgruppen har været i løbende dialog med repræsentanter fra menighedsråd og provstiudvalg, der har valgt ikke at deltage i undersøgelsen. Forklaringerne er blandt andet en begrænset kontakt til stiftsadministrationerne, nyvalgt udvalg, manglende anonymitet eller andet. småling 2009 side 5

6 Hovedresultater samlet set 50% 23% 18% 4% 5% Meget tilfreds Tilfreds Middel Utilfreds Meget utilfreds Ud af i alt 962 modtagne besvarelser er 73% af menighedsrådene og provstiudvalgene 'Tilfredse' eller 'Meget tilfredse' med det overordnede samarbejde med stiftsadministrationerne. Det svarer til 706 respondenter. 83 af de deltagende menighedsråd og provstiudvalg er 'Utilfredse' eller 'Meget utilfredse' med det overordnede samarbejde med stiftsadministrationerne, hvilket svarer til 9%. samlet set sammenlignet med gennemsnitlig tilfredshed på opgaver og temaer Haderslev Stift Aalborg Stift Århus Stift Fyens Stift Københavns Stift Ribe Stift Viborg Stift Lolland-Falsters Stift Roskilde Stift Helsingør Stift Alle 4,1 3,9 3,8 4,1 3,8 3,6 3,8 3,7 3,9 4,1 4,1 3,7 3,3 3,6 3,8 4,1 samlet set Gennemsnitlig tilfredshed på opgaver og temaer Figuren viser en forskel i tilfredshed mellem respondenternes overordnede tilfredshed med samarbejdet med stiftsadministrationen, og tilfredsheden med de specifikke temaer og opgaver. en er højere, når menighedsråd og provstiudvalg forholder sig til opgaver og temaer (4,1) i forhold til den overordnede tifredshed (3,8). småling 2009 side 6

7 Temaer og tilfredshed I nedenstående figur præsenteres respondenternes vurdering af temaernes vigtighed og tilfredshed. Synlighed Svartider Samarbejde Hjælpsomhed Kommunikation Tilgængelighed Viden/indsigt Der er en ensartet vurdering af temaerne, der er dog en større spredning på tilfredshedsskalaen i forhold til vigtighedsskalaen. Temaet 'Synlighed' anses for at have lavest vigtighed og tilfredshed, mens temaet 'Viden/indsigt' har højeste vigtighed og tilfredshed. opdelt på stifter Ovenstående tabel viser menighedsrådenes og provstiudvalgenes tilfredshed i forhold til de enkelte temaer i undersøgelsen. Den højeste tilfredshedsscore er på temaet 'Viden/indsigt' i Viborg og Haderslev Stift (4,5). Andelen af utilfredse eller meget utilfredse udgør 5% i forhold til alle respondenter (ekskl. ved ikke/ikke relevant). Det skal bemærkes, at når man frasorterer respondenter der har svaret ved ikke/ikke relevant falder andelen af utilfredse eller meget utilfredse fra 9% (jf. øverst side 6) til 5%. småling 2009 side 7

8 Tema: Hjælpsomhed Stiftsopdelt vurdering af "Hjælpsomhed" tilfredshed, høj vigtighed: Viborg stift tilfredshed, høj vigtighed: Helsingør stift Gennemsnitsscore - og vigtighed fordelt på opgaver Der er en ensartet høj vurdering af vigtigheden ved temaet 'Hjælpsomhed' fra stiftsadministrationerne på tværs af landet. Den største spredning er på tilfredsskalaen. Byggesagsrådgivning præsteansættelser Generel personalerådgivning Rådgivning om myndighedsopgaver Behandling af klager Lønadministration Gravstedsaftaler 3,9 4,1 4,1 4,5 4,5 4,5 4,6 Tema målt på tilfredshed Byggesagsrådgivning Menighedsråd og provstiudvalg er mest tilfredse med 'Personalerådgivning vedr. præsteansættelser', 'Lønadministration' og 'Gravstedsaftaler' (), mens der er mindst tilfredshed med 'Byggesagsrådgivning' (3,9). Respondenterne anser alle områder for vigtige. Meget utilfreds Utilfreds Middel Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke 2% 4% 11% 38% 20% 25% præsteansættelser 1% 5% Generel personalerådgivning 2% 3% 13% 22% 35% 27% 32% 43% 15% Rådgivning om myndighedsopgaver 1% 2% 10% 39% 23% 25% Behandling af klager 1% 2% 5% 13% 12% 68% Lønadministration 1% 3% 8% 37% 42% 9% Gravstedsaftaler 1% 6% 36% 33% 24% Der er flest 'Tilfredse' eller 'Meget tilfredse' med opgaven 'Lønadministration' (79%), hvilket svarer til 755 menighedsråd og provstiudvalg. Opgavekategorien med færrest 'Tilfredse' og 'Meget tilfredse' er 'Behandling af klager' (25%), hvilket svarer til 238 respondenter. Heraf har 68% svaret 'Ved ikke/ikke relevant", idet de formodes ikke at have erfaringer med opgavekategorien. Af de øvrige 32% vurderer 3% at være 'Utilfredse' eller 'Meget utilfredse'. småling 2009 side 8

9 Tema: Kommunikation Stiftsopdelt vurdering af "Kommunikation" tilfredshed, høj vigtighed: Lolland-Falsters stift tilfredshed, høj vigtighed: Helsingør stift Alle stifter vurderer høj vigtighed ved temaet 'Kommunikation'. smålingen mellem stifterne varierer mellem en score på 3,7 og. Gennemsnitsscore - og vigtighed fordelt på opgaver Byggesagsrådgivning præsteansættelser Generel personalerådgivning 3,9 4,2 4,5 Rådgivning om myndighedsopgaver Behandling af klager Lønadministration Gravstedsaftaler 4,2 4,2 4,5 Figuren viser, at respondenterne er mest tilfredse med ' præsteansættelser', 'Lønadministration' og 'Gravstedsaftaler' (4,2). Der er mindst tilfredshed med 'Byggesagsrådgivning' (3,9). Respondenterne anser 'Generel personalerådgivning' og 'Lønadministration' for at være de vigtigste områder (4,5). Tema målt på tilfredshed Byggesagsrådgivning Meget utilfreds Utilfreds Middel Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke 1% 3% 12% 42% 15% 26% præsteansættelser 0% 1% 5% 27% 21% 45% Generel personalerådgivning 1% 3% 11% 41% 24% 19% Rådgivning om myndighedsopgaver 0% 1% 11% 45% 19% 23% Behandling af klager 1% 1% 5% 19% 10% 64% Lønadministration 1% 2% 8% 43% 35% 11% Gravstedsaftaler 0% 1% 6% 41% 27% 24% Der er flest 'Tilfredse' eller 'Meget tilfredse' med opgaven 'Lønadministration' (78%), hvilket svarer til 752 menighedsråd og provstiudvalg. Opgavekategorien med færrest 'Tilfredse' og 'Meget tilfredse' er 'Behandling af klager' (29%), hvilket svarer til 285 respondenter. Heraf har 64% svaret 'Ved ikke/ikke relevant". småling 2009 side 9

10 Tema: Samarbejde Stiftsopdelt vurdering af "Samarbejde" tilfredshed, høj vigtighed: Viborg stift tilfredshed, høj vigtighed: Helsingør stift Alle stifter vurderer høj vigtighed ved temaet 'Samarbejde'. smålingen mellem stifterne varierer mellem en score på 3,6 og. Gennemsnitsscore - og vigtighed fordelt på opgaver Byggesagsrådgivning præsteansættelser 4,5 Generel personalerådgivning 4,1 4,5 Rådgivning om myndighedsopgaver 4,1 Behandling af klager 4,5 Lønadministration Gravstedsaftaler 4,6 Figuren viser, at respondenterne er mest tilfredse med ' præsteansættelser', 'Lønadministration' og 'Gravstedsaftaler' (), mens 'Byggesagsrådgivning' og 'Behandling af klager' har den laveste tilfredshed (). Respondenterne anser alle områder for vigtige, dog især 'Lønadministration' (4,6). Tema målt på tilfredshed Byggesagsrådgivning Meget utilfreds Utilfreds Middel Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke 1% 3% 11% 36% 23% 26% præsteansættelser Generel personalerådgivning 1% 5% 1% 3% 9% 25% 39% 25% 29% 43% 19% Rådgivning om myndighedsopgaver 1% 10% 42% 23% 24% Behandling af klager 1% 2% 5% 18% 12% 63% Lønadministration Gravstedsaftaler 1% 2% 7% 0% 1% 6% 38% 78% er 'Tilfredse' eller 'Meget tilfredse' med 'Lønadministration', hvilket svarer til 749 menighedsråd og provstiudvalg. Der er færrest 'Tilfredse' og 'Meget tilfredse' med 'Behandling af klager' (30%), hvilket svarer til 289 respondenter. Heraf har 63% svaret 'Ved ikke/ikke relevant", hvilket svarer til 606 respondenter. 37% 40% 30% 12% 26% småling 2009 side 10

11 Tema: Viden/indsigt Stiftsopdelt vurdering af "Viden/indsigt" tilfredshed, høj vigtighed: Viborg stift tilfredshed, høj vigtighed: Helsingør stift Viden/indsigt' er temaet med den højeste vurdering af vigtighed og tilfredshed. smålingen mellem stifterne varierer mellem en score på 3,8 og 4,5. Gennemsnitsscore - og vigtighed fordelt på opgaver Byggesagsrådgivning præsteansættelser Generel personalerådgivning 4,1 4,2 4,5 4,6 4,5 Rådgivning om myndighedsopgaver 4,2 Tilfredhed Behandling af klager 4,2 4,5 Lønadministration Gravstedsaftaler 4,5 4,6 Figuren viser, at respondenterne er mest tilfredse med ' præsteansættelser' (), mens der er mindst tilfredshed med 'Byggesagsrådgivning' (4,1). Respondenterne anser 'Lønadministration' og ' præsteansættelser' for de vigtigste områder (4,6). Tema målt på tilfredshed Byggesagsrådgivning Meget utilfreds Utilfreds Middel Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke 27% 1% 2% 8% 37% 24% præsteansættelser 0% 3% 27% 27% 42% Generel personalerådgivning 1% 2% 9% 40% 30% 18% Rådgivning om myndighedsopgaver 0% 1% 8% 41% 26% 24% Behandling af klager 1% 1% 4% 18% 15% 60% Lønadministration 1% 8% 40% 39% 12% Gravstedsaftaler 0% 5% 38% 31% 26% Der er flest 'Tilfredse' eller 'Meget tilfredse' med opgaven 'Lønadministration' (79%), hvilket svarer til 755 respondenter. Opgavekategorien med den laveste antal 'Tilfredse' og 'Meget tilfredse' er 'Behandling af klager' (33%), hvilket svarer til 324 respondenter. Heraf svarer 60% 'Ved ikke/ikke relevant'. småling 2009 side 11

12 Tema: Tilgængelighed Stiftsopdelt vurdering af "Tilgængelighed" tilfredshed, høj vigtighed: Haderslev stift tilfredshed, høj vigtighed: Helsingør stift Flertallet af stifter vurderer temaet med høj vigtighed og høj tilfredshed. smålingen mellem stifterne varierer mellem en score på 3,5 og. Gennemsnitsscore - og vigtighed fordelt på opgaver Byggesagsrådgivning præsteansættelser Generel personalerådgivning 4,1 Rådgivning om myndighedsopgaver Behandling af klager Lønadministration 4,1 Gravstedsaftaler 4,1 Tema målt på tilfredshed Byggesagsrådgivning Figuren viser, at respondenterne er mest tilfredse med ' præsteansættelser', 'Gravstedsaftaler' og 'Lønadministration (4,1), mens de resterende alle ligger med en gennemsnitsscore på. Respondenterne anser alle områder for vigtige. Meget utilfreds Utilfreds Middel Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke 1% 3% 14% 37% 20% 25% præsteansættelser 0% 2% 9% 30% 19% 39% Generel personalerådgivning 1% 4% 14% 42% 24% 16% Rådgivning om myndighedsopgaver 1% 2% 13% 40% 22% 22% Behandling af klager 0% 2% 8% 22% 15% 53% Lønadministration 1% 3% 13% 42% 30% 12% Gravstedsaftaler 0% 2% 8% 41% 24% 25% Der er flest 'Tilfredse' eller 'Meget tilfredse' med 'Lønadministration' (72%), hvilket svarer til 688 menighedsråd og provstiudvalg. Opgavekategorien med den laveste andel af 'Tilfredse' og 'Meget tilfredse' er 'Behandling af klager' (37%), hvilket svarer til 355 respondenter. Heraf svarer 53% 'Ved ikke/ikke relevant'. småling 2009 side 12

13 Stiftsopdelt vurdering af "Svartider" Tema: Svartider tilfredshed, høj vigtighed: Viborg stift tilfredshed, høj vigtighed: Helsingør stift Gennemsnitsscore - og vigtighed fordelt på opgaver Der er en ensartet høj vurdering af temaet i forhold til vigtighed, men en større spredning på tilfredshedsskalaen end de andre temaer. smålingen mellem stifterne varierer mellem en score på 3,2 og. Byggesagsrådgivning præsteansættelser Generel personalerådgivning Rådgivning om myndighedsopgaver Behandling af klager 3,6 3,9 3,9 Lønadministration 4,1 4,5 Tema målt på tilfredshed Byggesagsrådgivning Gravstedsaftaler 4,2 Menighedsråds- og provstiudvalg vurderer den laveste tilfredshed med 'Byggesagsrådgivning' (3,6), mens de vægter opgaven med en høj vigtighedsscore (). Det stemmer overens med undersøgelsens kvalitative interview, der identificerede utilfredshed med lange svartider i forhold til rådgivning og afgørelser i byggesager. Temaet 'Svartider' har en høj tilfredshedsscore ved opgaverne 'Lønadministration' og 'Gravstedsaftaler' (4,1). 'Lønadministration' har den højeste vigtighedsscore (4,5). Meget utilfreds Utilfreds Middel Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke 2% 9% 16% 33% 13% 27% præsteansættelser 1% 3% Generel personalerådgivning 2% 5% 7% 14% 27% 38% 17% 22% 46% 20% Rådgivning om myndighedsopgaver Behandling af klager Lønadministration 1% 3% 1% 3% 1% 3% 13% 11% 7% Gravstedsaftaler 0% 2% 8% 38% 23% 28% Der er flest 'Tilfredse' eller 'Meget tilfredse' med opgaven 'Lønadministration' (70%), hvilket svarer til 680 menighedsråd og provstiudvalg. Opgavekategorien med den laveste andel af 'Tilfredse' og 'Meget tilfredse' er 'Behandling af klager' (30%), hvilket er 285 respondenter. 40% 40% 20% 30% 18% 10% 25% 60% 14% småling 2009 side 13

14 Tema: Synlighed Stiftsopdelt vurdering af "Synlighed" tilfredshed, høj vigtighed: Lolland-Falsters stift tilfredshed, høj vigtighed: Helsingør stift Synlighed' er temaet med den laveste vurdering af vigtighed og tilfredshed. Flertallet af stifterne er imidlertid placeret i højre hjørne af figuren. smålingen mellem stifterne varierer mellem en score på 3,3 og 4,2. Gennemsnitsscore - og vigtighed fordelt på opgaver Byggesagsrådgivning præsteansættelser Generel personalerådgivning 3,8 3,8 4,2 Rådgivning om myndighedsopgaver 3,9 4,2 Behandling af klager 3,8 Lønadministration Gravstedsaftaler 4,2 Figuren viser, at respondenterne er mest tilfredse med ' præsteansættelser', 'Gravstedsaftaler' og 'Lønadministration' (). Respondenterne anser alle områder for vigtige. Tema målt på tilfredshed Byggesagsrådgivning Meget utilfreds Utilfreds Middel Tilfreds Meget tilfreds 1% 4% 17% 37% 13% Ved ikke 27% præsteansættelser 0% 2% 10% 30% 17% 41% Generel personalerådgivning 1% 5% 18% 39% 19% 18% Rådgivning om myndighedsopgaver 0% 4% 18% 40% 16% 23% Behandling af klager 1% 2% 12% 21% 10% 55% Lønadministration 0% 3% 14% 43% 25% 14% Gravstedsaftaler 0% 2% 12% 40% 18% 27% 68% er 'Tilfredse' eller 'Meget tilfredse' med 'Lønadministration', hvilket svarer til 654 menighedsråd og provstiudvalg. Opgavekategorierne med den laveste andel af 'Tilfredse' og 'Meget tilfredse' er 'Behandling af klager' (31%), hvilket er 294 respondenter. Heraf har 55% svaret 'Ved ikke/ikke relevant'. småling 2009 side 14

15 Tabeller (1) småling 2009 side 15

16 Tabeller (2) Tema: Hjælpsomhed Meget utilfreds Utilfreds Middel Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke/ ikke relevant Procent Antal Byggesagsrådgivning: Rådgivning om istandsættelse/ombygning af folkekirkens bygninger fx kirker, kirkegårde, præstegårde, kapeller, kirkekontorer m.m. Rådgivning om salg, leje og forpagtning af fx tidligere præstegårde/graverboliger/arealer. præsteansættelser: Rådgivning om ansættelser af præster. Generel personalerådgivning: Rådgivning om ansættelser, fortolkning af overenskomster, konfliktløsning, stillingsopslag, ansættelsesbeviser, orlov, opsigelser, afskedigelser og stillingsændringer. Mægling mellem fagorganisation og menighedsråd. Rådgivning om myndighedsopgaver: Rådgivning om forståelse/fortolkning af lovgivning (menighedsrådsloven, valgloven, økonomiloven m.v.) Regulativer og vedtægter for kirkegårde. Behandling af klager (sager i perioden ): Stiftsadministrationens behandling af klager over præster, menighedsråd og menighedsrådets afgørelser, samt klager over afgørelser af byggesager. 2% 18 4% 35 11% % % % % 962 1% 5 1% 11 5% 52 22% % % % 962 2% 17 3% 33 13% % % % % 962 1% 7 2% 16 10% 94 39% % % % 962 1% 8 2% 20 5% 46 13% % % % 962 Total Lønadministration: Løn-indplaceringer, lønudbetalinger og efterreguleringer samt oprettelser i Folkekirkens Lønsystem (FLØS). Gravstedsaftaler: Sagsbehandling og rådgivning vedr. legataftaler og takstblade. 1% 14 3% 28 8% 74 37% % 401 9% % 962 1% 6 1% 10 6% 58 36% % % % 962 Total 1% 75 2% 153 8% % % % % 6734 småling 2009 side 16

17 Tema: Hjælpsomhed Ikke vigtigt Lidt vigtigt Middel vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke/ ikke relevant Procent Antal Byggesagsrådgivning: Rådgivning om istandsættelse/ombygning af folkekirkens bygninger fx kirker, kirkegårde, præstegårde, kapeller, kirkekontorer m.m. Rådgivning om salg, leje og forpagtning af fx tidligere præstegårde/graverboliger/arealer. præsteansættelser: Rådgivning om ansættelser af præster. Generel personalerådgivning: Rådgivning om ansættelser, fortolkning af overenskomster, konfliktløsning, stillingsopslag, ansættelsesbeviser, orlov, opsigelser, afskedigelser og stillingsændringer. Mægling mellem fagorganisation og menighedsråd. Rådgivning om myndighedsopgaver: Rådgivning om forståelse/fortolkning af lovgivning (menighedsrådsloven, valgloven, økonomiloven m.v.) Regulativer og vedtægter for kirkegårde. Behandling af klager (sager i perioden ): Stiftsadministrationens behandling af klager over præster, menighedsråd og menighedsrådets afgørelser, samt klager over afgørelser af byggesager. 1% 7 1% 8 6% 56 37% % % % 962 0% 1 1% 8 3% 31 28% % % % 962 0% 1 2% 16 4% 43 31% % 532 7% % 962 0% 2 2% 19 7% 72 35% % % % 962 0% 0 1% 9 3% 31 25% % % % 962 Total Lønadministration: Løn-indplaceringer, lønudbetalinger og efterreguleringer samt oprettelser i Folkekirkens Lønsystem (FLØS). Gravstedsaftaler: Sagsbehandling og rådgivning vedr. legataftaler og takstblade. 0% 2 0% 3 3% 33 31% % 566 6% % 962 0% 4 1% 7 5% 52 35% % % % 962 Total 0% 17 1% 70 5% % % % % 6734 småling 2009 side 17

18 Tema: Kommunikation Meget utilfreds Utilfreds Middel Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke/ ikke relevant Procent Antal Byggesagsrådgivning: Rådgivning om istandsættelse/ombygning af folkekirkens bygninger fx kirker, kirkegårde, præstegårde, kapeller, kirkekontorer m.m. Rådgivning om salg, leje og forpagtning af fx tidligere præstegårde/graverboliger/arealer. præsteansættelser: Rådgivning om ansættelser af præster. Generel personalerådgivning: Rådgivning om ansættelser, fortolkning af overenskomster, konfliktløsning, stillingsopslag, ansættelsesbeviser, orlov, opsigelser, afskedigelser og stillingsændringer. Mægling mellem fagorganisation og menighedsråd. Rådgivning om myndighedsopgaver: Rådgivning om forståelse/fortolkning af lovgivning (menighedsrådsloven, valgloven, økonomiloven m.v.) Regulativer og vedtægter for kirkegårde. Behandling af klager (sager i perioden ): Stiftsadministrationens behandling af klager over præster, menighedsråd og menighedsrådets afgørelser, samt klager over afgørelser af byggesager. 1% 9 3% 32 12% % % % % 962 0% 4 1% 11 5% 45 27% % % % 962 1% 11 3% 33 11% % % % % 962 0% 4 1% 14 11% % % % % 962 1% 7 1% 12 5% 47 19% % 99 64% % 962 Total Lønadministration: Løn-indplaceringer, lønudbetalinger og efterreguleringer samt oprettelser i Folkekirkens Lønsystem (FLØS). Gravstedsaftaler: Sagsbehandling og rådgivning vedr. legataftaler og takstblade. 1% 10 2% 23 8% 74 43% % % % 962 0% 4 1% 13 6% 59 41% % % % 962 Total 1% 49 2% 138 8% % % % % 6734 småling 2009 side 18

19 Tema: Kommunikation Ikke vigtigt Lidt vigtigt Middel vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke/ ikke relevant Procent Antal Byggesagsrådgivning: Rådgivning om istandsættelse/ombygning af folkekirkens bygninger fx kirker, kirkegårde, præstegårde, kapeller, kirkekontorer m.m. Rådgivning om salg, leje og forpagtning af fx tidligere præstegårde/graverboliger/arealer. præsteansættelser: Rådgivning om ansættelser af præster. Generel personalerådgivning: Rådgivning om ansættelser, fortolkning af overenskomster, konfliktløsning, stillingsopslag, ansættelsesbeviser, orlov, opsigelser, afskedigelser og stillingsændringer. Mægling mellem fagorganisation og menighedsråd. Rådgivning om myndighedsopgaver: Rådgivning om forståelse/fortolkning af lovgivning (menighedsrådsloven, valgloven, økonomiloven m.v.) Regulativer og vedtægter for kirkegårde. Behandling af klager (sager i perioden ): Stiftsadministrationens behandling af klager over præster, menighedsråd og menighedsrådets afgørelser, samt klager over afgørelser af byggesager. 0% 3 1% 9 7% 67 41% % % % 962 0% 1 1% 11 4% 37 31% % % % 962 0% 1 1% 8 5% 47 37% % 459 9% % 962 0% 0 2% 17 7% 67 40% % % % 962 0% 0 1% 6 4% 42 28% % % % 962 Total Lønadministration: Løn-indplaceringer, lønudbetalinger og efterreguleringer samt oprettelser i Folkekirkens Lønsystem (FLØS). Gravstedsaftaler: Sagsbehandling og rådgivning vedr. legataftaler og takstblade. 0% 0 1% 5 4% 39 35% % 522 6% % 962 0% 3 1% 14 5% 49 38% % % % 962 Total 0% 8 1% 70 5% % % % % 6734 småling 2009 side 19

20 Tema: Samarbejde Meget utilfreds Utilfreds Middel Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke/ ikke relevant Procent Antal Byggesagsrådgivning: Rådgivning om istandsættelse/ombygning af folkekirkens bygninger fx kirker, kirkegårde, præstegårde, kapeller, kirkekontorer m.m. Rådgivning om salg, leje og forpagtning af fx tidligere præstegårde/graverboliger/arealer. præsteansættelser: Rådgivning om ansættelser af præster. Generel personalerådgivning: Rådgivning om ansættelser, fortolkning af overenskomster, konfliktløsning, stillingsopslag, ansættelsesbeviser, orlov, opsigelser, afskedigelser og stillingsændringer. Mægling mellem fagorganisation og menighedsråd. Rådgivning om myndighedsopgaver: Rådgivning om forståelse/fortolkning af lovgivning (menighedsrådsloven, valgloven, økonomiloven m.v.) Regulativer og vedtægter for kirkegårde. Behandling af klager (sager i perioden ): Stiftsadministrationens behandling af klager over præster, menighedsråd og menighedsrådets afgørelser, samt klager over afgørelser af byggesager. 1% 10 3% 33 11% % % % % 962 1% 7 1% 9 5% 45 25% % % % 962 1% 11 3% 27 9% 87 39% % % % 962 1% 5 1% 7 10% 92 42% % % % 962 1% 7 2% 16 5% 44 18% % % % 962 Total Lønadministration: Løn-indplaceringer, lønudbetalinger og efterreguleringer samt oprettelser i Folkekirkens Lønsystem (FLØS). Gravstedsaftaler: Sagsbehandling og rådgivning vedr. legataftaler og takstblade. 1% 10 2% 17 7% 71 38% % % % 962 0% 2 1% 7 6% 58 37% % % % 962 Total 1% 52 2% 116 7% % % % % 6734 småling 2009 side 20

21 Tema: Samarbejde Ikke vigtigt Lidt vigtigt Middel vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke/ ikke relevant Procent Antal Byggesagsrådgivning: Rådgivning om istandsættelse/ombygning af folkekirkens bygninger fx kirker, kirkegårde, præstegårde, kapeller, kirkekontorer m.m. Rådgivning om salg, leje og forpagtning af fx tidligere præstegårde/graverboliger/arealer. præsteansættelser: Rådgivning om ansættelser af præster. Generel personalerådgivning: Rådgivning om ansættelser, fortolkning af overenskomster, konfliktløsning, stillingsopslag, ansættelsesbeviser, orlov, opsigelser, afskedigelser og stillingsændringer. Mægling mellem fagorganisation og menighedsråd. Rådgivning om myndighedsopgaver: Rådgivning om forståelse/fortolkning af lovgivning (menighedsrådsloven, valgloven, økonomiloven m.v.) Regulativer og vedtægter for kirkegårde. Behandling af klager (sager i perioden ): Stiftsadministrationens behandling af klager over præster, menighedsråd og menighedsrådets afgørelser, samt klager over afgørelser af byggesager. 0% 1 1% 5 6% 57 38% % % % 962 0% 0 1% 5 4% 36 30% % % % 962 0% 2 1% 8 5% 44 35% % 487 9% % 962 0% 0 1% 12 7% 64 40% % % % 962 0% 0 0% 3 4% 39 28% % % % 962 Total Lønadministration: Løn-indplaceringer, lønudbetalinger og efterreguleringer samt oprettelser i Folkekirkens Lønsystem (FLØS). Gravstedsaftaler: Sagsbehandling og rådgivning vedr. legataftaler og takstblade. 0% 0 0% 3 4% 36 33% % 545 6% % 962 1% 5 1% 6 6% 55 35% % % % 962 Total 0% 8 1% 42 5% % % % % 6734 småling 2009 side 21

22 Tema: Viden/indsigt Meget utilfreds Utilfreds Middel Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke/ ikke relevant Procent Antal Byggesagsrådgivning: Rådgivning om istandsættelse/ombygning af folkekirkens bygninger fx kirker, kirkegårde, præstegårde, kapeller, kirkekontorer m.m. Rådgivning om salg, leje og forpagtning af fx tidligere præstegårde/graverboliger/arealer. præsteansættelser: Rådgivning om ansættelser af præster. Generel personalerådgivning: Rådgivning om ansættelser, fortolkning af overenskomster, konfliktløsning, stillingsopslag, ansættelsesbeviser, orlov, opsigelser, afskedigelser og stillingsændringer. Mægling mellem fagorganisation og menighedsråd. Rådgivning om myndighedsopgaver: Rådgivning om forståelse/fortolkning af lovgivning (menighedsrådsloven, valgloven, økonomiloven m.v.) Regulativer og vedtægter for kirkegårde. Behandling af klager (sager i perioden ): Stiftsadministrationens behandling af klager over præster, menighedsråd og menighedsrådets afgørelser, samt klager over afgørelser af byggesager. 1% 9 2% 17 8% 81 37% % % % 962 0% 2 0% 2 3% 33 27% % % % 962 1% 11 2% 19 9% 86 40% % % % 962 0% 4 1% 9 8% 78 41% % % % 962 1% 5 1% 12 4% 40 18% % % % 962 Total Lønadministration: Løn-indplaceringer, lønudbetalinger og efterreguleringer samt oprettelser i Folkekirkens Lønsystem (FLØS). Gravstedsaftaler: Sagsbehandling og rådgivning vedr. legataftaler og takstblade. 1% 5 1% 14 8% 76 40% % % % 962 0% 1 0% 4 5% 44 38% % % % 962 Total 1% 37 1% 77 7% % % % % 6734 småling 2009 side 22

23 Tema: Viden/indsigt Ikke vigtigt Lidt vigtigt Middel vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke/ ikke relevant Procent Antal Byggesagsrådgivning: Rådgivning om istandsættelse/ombygning af folkekirkens bygninger fx kirker, kirkegårde, præstegårde, kapeller, kirkekontorer m.m. Rådgivning om salg, leje og forpagtning af fx tidligere præstegårde/graverboliger/arealer. præsteansættelser: Rådgivning om ansættelser af præster. Generel personalerådgivning: Rådgivning om ansættelser, fortolkning af overenskomster, konfliktløsning, stillingsopslag, ansættelsesbeviser, orlov, opsigelser, afskedigelser og stillingsændringer. Mægling mellem fagorganisation og menighedsråd. Rådgivning om myndighedsopgaver: Rådgivning om forståelse/fortolkning af lovgivning (menighedsrådsloven, valgloven, økonomiloven m.v.) Regulativer og vedtægter for kirkegårde. Behandling af klager (sager i perioden ): Stiftsadministrationens behandling af klager over præster, menighedsråd og menighedsrådets afgørelser, samt klager over afgørelser af byggesager. 0% 0 1% 5 4% 39 36% % % % 962 0% 0 0% 4 3% 33 28% % % % 962 0% 1 1% 7 4% 43 33% % 519 8% % 962 0% 0 1% 12 6% 54 36% % % % 962 0% 0 0% 3 4% 39 26% % % % 962 Total Lønadministration: Løn-indplaceringer, lønudbetalinger og efterreguleringer samt oprettelser i Folkekirkens Lønsystem (FLØS). Gravstedsaftaler: Sagsbehandling og rådgivning vedr. legataftaler og takstblade. 0% 0 0% 1 4% 37 30% % 566 7% % 962 0% 3 1% 5 4% 42 34% % % % 962 Total 0% 4 1% 37 4% % % % % 6734 småling 2009 side 23

24 Tema: Tilgængelighed Meget utilfreds Utilfreds Middel Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke/ ikke relevant Procent Antal Byggesagsrådgivning: Rådgivning om istandsættelse/ombygning af folkekirkens bygninger fx kirker, kirkegårde, præstegårde, kapeller, kirkekontorer m.m. Rådgivning om salg, leje og forpagtning af fx tidligere præstegårde/graverboliger/arealer. præsteansættelser: Rådgivning om ansættelser af præster. Generel personalerådgivning: Rådgivning om ansættelser, fortolkning af overenskomster, konfliktløsning, stillingsopslag, ansættelsesbeviser, orlov, opsigelser, afskedigelser og stillingsændringer. Mægling mellem fagorganisation og menighedsråd. Rådgivning om myndighedsopgaver: Rådgivning om forståelse/fortolkning af lovgivning (menighedsrådsloven, valgloven, økonomiloven m.v.) Regulativer og vedtægter for kirkegårde. Behandling af klager (sager i perioden ): Stiftsadministrationens behandling af klager over præster, menighedsråd og menighedsrådets afgørelser, samt klager over afgørelser af byggesager. 1% 7 3% 29 14% % % % % 962 0% 4 2% 20 9% 84 30% % % % 962 1% 8 4% 36 14% % % % % 962 1% 5 2% 22 13% % % % % 962 0% 4 2% 19 8% 73 22% % % % 962 Total Lønadministration: Løn-indplaceringer, lønudbetalinger og efterreguleringer samt oprettelser i Folkekirkens Lønsystem (FLØS). Gravstedsaftaler: Sagsbehandling og rådgivning vedr. legataftaler og takstblade. 1% 7 3% 29 13% % % % % 962 0% 3 2% 17 8% 80 41% % % % 962 Total 1% 38 3% % % % % % 6734 småling 2009 side 24

25 Tema: Tilgængelighed Ikke vigtigt Lidt vigtigt Middel vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke/ ikke relevant Procent Antal Byggesagsrådgivning: Rådgivning om istandsættelse/ombygning af folkekirkens bygninger fx kirker, kirkegårde, præstegårde, kapeller, kirkekontorer m.m. Rådgivning om salg, leje og forpagtning af fx tidligere præstegårde/graverboliger/arealer. præsteansættelser: Rådgivning om ansættelser af præster. Generel personalerådgivning: Rådgivning om ansættelser, fortolkning af overenskomster, konfliktløsning, stillingsopslag, ansættelsesbeviser, orlov, opsigelser, afskedigelser og stillingsændringer. Mægling mellem fagorganisation og menighedsråd. Rådgivning om myndighedsopgaver: Rådgivning om forståelse/fortolkning af lovgivning (menighedsrådsloven, valgloven, økonomiloven m.v.) Regulativer og vedtægter for kirkegårde. Behandling af klager (sager i perioden ): Stiftsadministrationens behandling af klager over præster, menighedsråd og menighedsrådets afgørelser, samt klager over afgørelser af byggesager. 0% 3 1% 6 8% 78 43% % % % 962 0% 3 1% 5 6% 55 37% % % % 962 0% 2 1% 7 6% 62 42% % 407 8% % 962 0% 3 2% 16 7% 66 44% % % % 962 0% 3 1% 9 5% 50 34% % % % 962 Total Lønadministration: Løn-indplaceringer, lønudbetalinger og efterreguleringer samt oprettelser i Folkekirkens Lønsystem (FLØS). Gravstedsaftaler: Sagsbehandling og rådgivning vedr. legataftaler og takstblade. 0% 1 0% 2 5% 47 40% % 452 7% % 962 0% 4 1% 7 6% 61 41% % % % 962 Total 0% 19 1% 52 6% % % % % 6734 småling 2009 side 25

26 Tema: Svartider Meget utilfreds Utilfreds Middel Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke/ ikke relevant Procent Antal Byggesagsrådgivning: Rådgivning om istandsættelse/ombygning af folkekirkens bygninger fx kirker, kirkegårde, præstegårde, kapeller, kirkekontorer m.m. Rådgivning om salg, leje og forpagtning af fx tidligere præstegårde/graverboliger/arealer. præsteansættelser: Rådgivning om ansættelser af præster. Generel personalerådgivning: Rådgivning om ansættelser, fortolkning af overenskomster, konfliktløsning, stillingsopslag, ansættelsesbeviser, orlov, opsigelser, afskedigelser og stillingsændringer. Mægling mellem fagorganisation og menighedsråd. Rådgivning om myndighedsopgaver: Rådgivning om forståelse/fortolkning af lovgivning (menighedsrådsloven, valgloven, økonomiloven m.v.) Regulativer og vedtægter for kirkegårde. Behandling af klager (sager i perioden ): Stiftsadministrationens behandling af klager over præster, menighedsråd og menighedsrådets afgørelser, samt klager over afgørelser af byggesager. 2% 21 9% 85 16% % % % % 962 1% 5 3% 25 7% 71 27% % % % 962 2% 15 5% 45 14% % % % % 962 1% 5 3% 31 13% % % % % 962 1% 7 3% 30 7% 66 20% % 95 60% % 962 Total Lønadministration: Løn-indplaceringer, lønudbetalinger og efterreguleringer samt oprettelser i Folkekirkens Lønsystem (FLØS). Gravstedsaftaler: Sagsbehandling og rådgivning vedr. legataftaler og takstblade. 1% 8 3% 29 11% % % % % 962 0% 2 2% 16 8% 80 38% % % % 962 Total 1% 63 4% % % % % % 6734 småling 2009 side 26

27 Tema: Svartider Ikke vigtigt Lidt vigtigt Middel vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke/ ikke relevant Procent Antal Byggesagsrådgivning: Rådgivning om istandsættelse/ombygning af folkekirkens bygninger fx kirker, kirkegårde, præstegårde, kapeller, kirkekontorer m.m. Rådgivning om salg, leje og forpagtning af fx tidligere præstegårde/graverboliger/arealer. præsteansættelser: Rådgivning om ansættelser af præster. Generel personalerådgivning: Rådgivning om ansættelser, fortolkning af overenskomster, konfliktløsning, stillingsopslag, ansættelsesbeviser, orlov, opsigelser, afskedigelser og stillingsændringer. Mægling mellem fagorganisation og menighedsråd. Rådgivning om myndighedsopgaver: Rådgivning om forståelse/fortolkning af lovgivning (menighedsrådsloven, valgloven, økonomiloven m.v.) Regulativer og vedtægter for kirkegårde. Behandling af klager (sager i perioden ): Stiftsadministrationens behandling af klager over præster, menighedsråd og menighedsrådets afgørelser, samt klager over afgørelser af byggesager. 0% 0 1% 7 6% 59 41% % % % 962 0% 0 0% 4 5% 48 33% % % % 962 0% 0 1% 9 5% 46 38% % % % 962 0% 1 1% 14 7% 67 40% % % % 962 0% 0 0% 4 5% 49 30% % % % 962 Total Lønadministration: Løn-indplaceringer, lønudbetalinger og efterreguleringer samt oprettelser i Folkekirkens Lønsystem (FLØS). Gravstedsaftaler: Sagsbehandling og rådgivning vedr. legataftaler og takstblade. 0% 0 0% 3 4% 41 36% % 492 9% % 962 0% 3 1% 6 7% 65 37% % % % 962 Total 0% 4 1% 47 6% % % % % 6734 småling 2009 side 27

28 Tema: Synlighed Meget utilfreds Utilfreds Middel Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke/ ikke relevant Procent Antal Byggesagsrådgivning: Rådgivning om istandsættelse/ombygning af folkekirkens bygninger fx kirker, kirkegårde, præstegårde, kapeller, kirkekontorer m.m. Rådgivning om salg, leje og forpagtning af fx tidligere præstegårde/graverboliger/arealer. præsteansættelser: Rådgivning om ansættelser af præster. Generel personalerådgivning: Rådgivning om ansættelser, fortolkning af overenskomster, konfliktløsning, stillingsopslag, ansættelsesbeviser, orlov, opsigelser, afskedigelser og stillingsændringer. Mægling mellem fagorganisation og menighedsråd. Rådgivning om myndighedsopgaver: Rådgivning om forståelse/fortolkning af lovgivning (menighedsrådsloven, valgloven, økonomiloven m.v.) Regulativer og vedtægter for kirkegårde. Behandling af klager (sager i perioden ): Stiftsadministrationens behandling af klager over præster, menighedsråd og menighedsrådets afgørelser, samt klager over afgørelser af byggesager. 1% 13 4% 42 17% % % % % 962 0% 3 2% 22 10% 94 30% % % % 962 1% 12 5% 48 18% % % % % 962 0% 4 4% 34 18% % % % % 962 1% 5 2% 22 12% % % 95 55% % 962 Total Lønadministration: Løn-indplaceringer, lønudbetalinger og efterreguleringer samt oprettelser i Folkekirkens Lønsystem (FLØS). Gravstedsaftaler: Sagsbehandling og rådgivning vedr. legataftaler og takstblade. 0% 4 3% 30 14% % % % % 962 0% 2 2% 22 12% % % % % 962 Total 1% 43 3% % % % % % 6734 småling 2009 side 28

29 Tema: Synlighed Ikke vigtigt Lidt vigtigt Middel vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke/ ikke relevant Procent Antal Byggesagsrådgivning: Rådgivning om istandsættelse/ombygning af folkekirkens bygninger fx kirker, kirkegårde, præstegårde, kapeller, kirkekontorer m.m. Rådgivning om salg, leje og forpagtning af fx tidligere præstegårde/graverboliger/arealer. præsteansættelser: Rådgivning om ansættelser af præster. Generel personalerådgivning: Rådgivning om ansættelser, fortolkning af overenskomster, konfliktløsning, stillingsopslag, ansættelsesbeviser, orlov, opsigelser, afskedigelser og stillingsændringer. Mægling mellem fagorganisation og menighedsråd. Rådgivning om myndighedsopgaver: Rådgivning om forståelse/fortolkning af lovgivning (menighedsrådsloven, valgloven, økonomiloven m.v.) Regulativer og vedtægter for kirkegårde. Behandling af klager (sager i perioden ): Stiftsadministrationens behandling af klager over præster, menighedsråd og menighedsrådets afgørelser, samt klager over afgørelser af byggesager. 0% 3 2% 15 9% 86 42% % % % 962 0% 3 1% 11 7% 68 34% % % % 962 0% 3 2% 15 8% 79 40% % % % 962 0% 4 2% 21 10% 93 41% % % % 962 0% 4 1% 8 7% 66 32% % % % 962 Total Lønadministration: Løn-indplaceringer, lønudbetalinger og efterreguleringer samt oprettelser i Folkekirkens Lønsystem (FLØS). Gravstedsaftaler: Sagsbehandling og rådgivning vedr. legataftaler og takstblade. 0% 4 1% 11 7% 72 39% % 410 9% % 962 1% 6 1% 14 9% 87 39% % % % 962 Total 0% 27 1% 95 8% % % % % 6734 småling 2009 side 29

Brugertilfredshed 2007

Brugertilfredshed 2007 Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 57 Om rapporten Århus Kommune har i november og december 2007 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole og/eller

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Brugertilfredshed 2008

Brugertilfredshed 2008 Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 67 Om rapporten Rapportens opbygning Randers Kommune har i september 2008 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i pasningstilbud og skole. Forside:

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 163 Svarprocent: 71 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 83 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 121 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 99 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT Spørgsmål stillet til alle pilotkommuner indenfor det givne område. Kommunen og dens gennemsnit for det givne spørgsmål. Det vægtede (således

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% Aarhus Kommune Antal besvarelser: 33.630 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% Aarhus Kommune beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent:,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Elever i 6.- 9. klasser Baselinemåling beelser: 1.675 Svarprocent: 41,88% Side 1 ud af 12 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 16 Svarprocent: 70 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 491 Svarprocent: 75 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere