Delårsrapport 1:1999 januar-marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1:1999 januar-marts"

Transkript

1 Delårsrapport 1:1999 januar-marts SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB

2

3 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Hovedpunkter i regnskabet pr. 31. marts 1999 SAS Gruppens resultat før skat blev 22 (613) MSEK. SAS Gruppens omsætning steg 1,6% til MSEK. Passagertrafikken (RPK) steg 1,8%. Trafikken i Business Class faldt 7,6%, mens Economy Class steg 6,8%. Antallet af passagerer steg 3,2%. Cash flow fra virksomheden var 3 (772) MSEK. Realisationsgevinster ved salg af aktier og øvrige anlægsaktiver udgjorde 387 (297) MSEK. Resultat pr. aktie blev for SAS Danmark A/S 0,02 (2,51) SEK, SAS Norge ASA 0,22 (2,85) SEK samt SAS Sverige AB 0,10 (2,72) SEK. Resultaterne efter skat i SAS moderselskaber udgjorde: SAS Danmark A/S 1 (102) MDKK SAS Norge ASA 10 (126) MNOK SAS Sverige AB 7 (192) MSEK Omkostningsudviklingen i første kvartal var utilfredsstillende, men for hele 1999 forventes en udvikling, hvor enhedsomkostningen ikke bliver højere end den var i Bestyrelsens vurdering af resultatet for 1999, der blev givet i forbindelse med årsregnskabet for 1998, fastholdes, at resultatet før skat for 1999 bliver betydeligt lavere end foregående år. I denne vurdering er der nu taget hensyn til ændringen af afskrivningsprincipperne på fly fra den 1. januar Delårsregnskabet er ikke revideret. 1

4 Vigtige begivenheder i første kvartal Januar SAS oplever fortsat forstyrrelser som følge af Luftrum 98 samt indkøringsproblemer på Gardermoen i begyndelsen af Februar SAS sælger 30% af sin andel i datanetværksvirksomheden Equant N.V. Marts SAS International Hotels sælger hotelejendommen i Amsterdam. SAS, Lufthansa og Singapore Airlines underskriver en hensigtserklæring (Memorandum of Understanding) der medfører, at de tre selskaber i det kommende år skal undersøge mulighederne for et tættere samarbejde på det internationale flyfragtmarked. SAS EuroBonus vinder Freddie Award for tredje gang. SAS kåres som vinder i 1998 af Mercury Award i konkurrence med 250 deltagere inden for fly- og cateringbranchen. Vigtige begivenheder efter 31. marts 1999 April I stærk konkurrence med andre internationale flyfragtselskaber blev SAS Cargo udnævnet til Cargo Airline of The Year to Europe and Scandinavia. Maj SAS og Singapore Airlines starter en strategisk alliance. Ændringsprogrammet SAS præsenteres for SAS kunder. 2

5 Ejerforhold SAS Danmark A/S Den danske stat, 50% Private interesser, 50% SAS Norge ASA Den norske stat, 50% Private interesser, 50% SAS Sverige AB Den svenske stat, 50% Private interesser, 50% 2/7 2/7 3/7 SAS Konsortiet Konsortiet SAS Commuter Datterselskaber SAS International Hotels (SIH) Scandinavian Airlines Data SMART SAS Flight Academy Andre Associerede selskaber British Midland PLC (40%) Spanair (49%) Grønlandsfly (37,5%) Polygon Insurance (30,8%) Widerøe s Flyveselskap (63,2%) airbaltic (38,2%) Cimber Air A/S (26%) Skyways Holding (25%) Air Botnia (100%) Andre SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB er moderselskaber, hvis aktier er noterede på børserne i København, Oslo respektive Stockholm. SAS Konsortiet omfatter passagertransporter, SAS Cargo (fragt) og SAS Trading (handel med varer ombord og i lufthavne). Konsortiet SAS Commuter er et produktionsselskab, der udfører flyvninger for SAS i Skandinavien og Nordeuropa. Virksomhedsområder SAS Gruppen SAS SAS International Hotels SAS Gruppen omfatter SAS Konsortiet inklusive hel- eller delejede datterselskaber samt associerede selskaber. SAS Gruppen og begge dens virksomhedsområder er opstillet i overensstemmelse med IASC s rekommandationer. Datterselskaber der er ejet med mere end 50% konsolideres i SAS Gruppen. Associerede selskaber der er ejet med mellem 20 50% bogføres efter kapitalandelsmetoden. SAS omfatter SAS Konsortiet med datter- og associerede selskaber, eksklusive SAS International Hotels, samt Konsortiet SAS Commuter. SAS International Hotels omfatter dets hel- og delejede datterselskaber samt associerede selskaber. 3

6 SAS Gruppen Ændrede afskrivningsprincipper for fly En omfattende analyse af den historiske markedsværdireduktion har vist, at den gennemsnitlige årlige værdireduktion er ca. 4%. SAS har siden 1994 foretaget afskrivninger på fly med 6% årligt, d.v.s. lineært over 15 år med en restværdi på 10%. Baseret på ovennævnte analyse har SAS besluttet, fra og med 1. januar 1999, at ændre afskrivningerne til 4,5% årligt. Dette medfører en afskrivning over 20 år med en restværdi på 10%. I relation til markedsværdiudviklingen vurderes også denne plan at være konservativ. De nye afskrivningsprincipper er mere på linje, end de tidligere, med hvad de fleste europæiske og amerikanske flyselskaber har indført. Ved at tilpasse afskrivningsprincipperne til værdiudviklingen vil opbygningen af den akkumulerede overværdi i flyflåden såvel som fluktuationer i resultatet på grund af realisationsgevinster ved flytransaktioner reduceres. Den positive resultateffekt for første kvartal, ved ændrede afskrivningsprincipper, udgør 105 MSEK. På helårsbasis vurderes effekten at udgøre ca. 450 MSEK. Overværdien i SAS flyflåde udgjorde pr. 31. marts 1999 ca MSEK. Marked og konkurrence Den trend der viste sig i den sidste del af 1998 med vigende efterspørgsel i forretningssegmentet er fortsat og har udviklet sig i første kvartal. Første kvartal er generelt det svageste på grund af sæsonvariationer. Årets første kvartal er påvirket af effekterne af svagere konjunkturer og et ændret rejsemønster. Tilsvarende periode sidste år var imidlertid meget stærk, et af de bedste første kvartaler nogensinde. Konkurrencen er steget på trafikken fra/til Skandinavien samt specielt på det norske marked. Økonomisk udvikling Valutaeffekter Resultatet for første kvartal er påvirket af en begrænset negativ valutaeffekt 6 MSEK. SAS indtægter er positivt påvirkede og omkostningerne er negativt påvirkede mest p.g.a. en svagere svensk krone i første kvartal af 1999 sammenlignet med foregående år. Januar-marts SAS Gruppens omsætning steg med 152 MSEK eller 1,6%. SAS passagertrafik målt i RPK, betalte passagerkilometer, steg 1,8% sammenlignet med Antallet af passagerer var 3,2 % højere end i første kvartal i Enheds-indtægten, yielden, faldt 1,8%. Justeret for valutaeffekter var faldet 2,5%. Driftsomkostningerne steg med 915 MSEK eller 10,6%. Justeret for valutaeffekter var stigningen 9,0%. Driftsresultatet før afskrivninger faldt 763 MSEK. Bruttodækningsgraden faldt fra 9,0% til 1,0%. Afskrivningerne faldt med 81 MSEK til 455 MSEK. Resultat før skat [MSEK] Cash Flow og investeringer [MSEK] mar jun sep dec mar jun sep dec mar jun sep dec mar jun sep dec mar jan-mar 1998 jan-mar 1999 Resultat pr. kvartal Rullende 12 måneders resultat Genereret Cash Flow inkl. salg af anlægsaktiver Investeringer 4

7 Denne forandring er et nettoresultat af reducerede afskrivninger på grund af ændrede afskrivningsprincipper for fly samt øgede investeringer. Resultatandele i associerede selskaber udgjorde 3 (10) MSEK. Den største årsag til den negative resultatudvikling er opstartsomkostninger i Air Botnia. Afskrivning af goodwill indgår med i alt 10 (13) MSEK. Aktierne i SAS Hotels N.V. blev solgt i marts 1999 med en realisationsgevinst på 150 MSEK. I SAS Hotels N.V. indgår hotelejendom og drift af Radisson SAS Hotel, Amsterdam. I perioden er en Fokker F-28 blevet solgt. Realisationsgevinsten var 16 MSEK. Foregående år var realisationsgevinsten fra salg af fly 297 MSEK. SAS har andele i SITA Foundation, der ejer aktier i datanetværksvirksomheden Equant N.V. Efter beslutning i SITA Foundation om salg af aktier i Equant N.V. til børsen solgte SAS 30% af sin andel, hvilket gav en realisationsgevinst på 221 MSEK. SAS Gruppens finansnetto udgjorde 51 ( 15) MSEK. Rentenettoet var 47 ( 13) MSEK især p.g.a. en højere nettogæld, (1 371) MSEK. Første kvartal startede med et stort fokus omkring introduktionen af Euroen, som fik en positiv modtagelse på de finansielle markeder. Dette bidrog til en tydeligere og mere positiv svensk holdning til den svenske krones indtræden i EMU, hvilket i januar måned bidrog til en kraftig forstærkning af den svenske krone mod Euroen. I februar og marts er den svenske krone dog igen blevet noget svagere. I marts måned har den stigende oliepris samt det relativt høje renteniveau i Norge bidraget til en væsentlig forstærkning af den norske krone både mod Euroen samt den svenske krone. SAS Gruppens akkumulerede valutaeffekt på finansnettoet pr. 31. marts udgør 4 (5) MSEK. Resultatet før skat blev 22 (613) MSEK. Investeringer SAS Gruppens investeringer inklusive forskudsbetalinger udgjorde (1 078) MSEK i kvartalet. Af investeringerne svarede flyvirksomheden for (1 001) MSEK og SAS International Hotels for 70 (77) MSEK. Investeringer i fly og andet flymateriel var (680) MSEK. Heri indgår investering i seks Boeing 737. Ved udgangen af marts 1999 udgjorde værdien af faste ordrer MUSD. Seks dehavilland Q400 forventes leveret i 1999 og elleve i år For hele 1999 udgør faste ordre på fly 490 MUSD. Øvrige investeringer udgør normalt MSEK på årsbasis. Planlagte investeringer i år og næste år 1999 april-december 2000 MUSD Antal fly Finansiel stilling SAS Gruppens likvide midler pr. 31. marts 1999 udgjorde (9 055) MSEK. Likvide midler er planmæssigt reduceret til et niveau på MSEK. Denne likviditet anses for tilstrækkelig og er på linje med de rekommandationer, der er givet på dette område i EU s-direktiv. Cash flow fra virksomheden udgjorde i perioden 3 (772) MSEK. Investeringer samt salg af anlægsaktiver udgjorde netto 896 ( 311) MSEK. For første kvartal af 1999 var finansieringsunderskuddet MSEK, ( 25 MSEK). Soliditeten pr. 31. marts var 41% (39%) og gældsætningsgraden 0,3 (0,1). Nettogælden udgjorde MSEK, hvilket er MSEK højere end ved årets begyndelse. Udvikling af Cash Flow Return on Investments, CFROI [%] Udvikling af marknadsbaserad Return of Capital Employed, ROCE [%] Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Laveste krav på forrentning Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Laveste krav på forrentning 5

8 Trafik, produktion og yield januar-marts januar-marts ændring SAS Total Antal passagerer (000) ,2% Passagerkilometer (RPK) (mill) ,8% Sædekilometer (ASK) (mill) ,9% Kabinefaktor 58,5% 59,6% 1,2 p.e. Yield, valutajusteret 2,5% Interkontinentale ruter Antal passagerer (000) ,1% Passagerkilometer (RPK) (mill) ,2% Sædekilometer (ASK) (mill) ,7% Kabinefaktor 68,1% 72,9% 4,7 p.e. Yield, valutajusteret 10,6% Europæiske ruter Antal passagerer (000) ,5% Passagerkilometer (RPK) (mill) ,6% Sædekilometer (ASK) (mill) ,2% Kabinefaktor 53,8% 52,3% +1,5 p.e. Yield, valutajusteret 3,7% Intraskandinaviske ruter Antal passagerer (000) ,4% Passagerkilometer (RPK) (mill) ,2% Sædekilometer (ASK) (mill) ,1% Kabinefaktor 53,5% 55,0% 1,5 p.e. Yield, valutajusteret 1,2% Dansk indenrigs Antal passagerer (000) ,0% Passagerkilometer (RPK) (mill) ,9% Sædekilometer (ASK) (mill) ,9% Kabinefaktor 56,2% 55,0% +1,2 p.e. Yield, valutajusteret 3,4% Norsk indenrigs Antal passagerer (000) ,4% Passagerkilometer (RPK) (mill) ,8% Sædekilometer (ASK) (mill) ,3% Kabinefaktor 47,9% 57,6% 9,7 p.e. Yield, valutajusteret 6,4% Svensk indenrigs Antal passagerer (000) ,5% Passagerkilometer (RPK) (mill) ,4% Sædekilometer (ASK) (mill) ,7% Kabinefaktor 61,7% 55,1% +6,6 p.e. Yield, valutajusteret 7,6% 6

9 Personale Det gennemsnitlige antal ansatte i SAS Gruppen i første kvartal af 1999 var (24 722) heraf (21 919) i SAS og (2 768) i SAS International Hotels. SAS Flyvirksomheden Markeds- og konkurrenceforhold Begyndelsen af 1999 var fortsat præget af hårdere konkurrence med forskellige lavprissatsninger og prisudspil. SAS markedsandele i udenrigstrafik eksklusive Skandinavien er bibeholdt i Norge og Sverige, mens andelen er steget noget i Danmark. Der blev i perioden foretaget en omfattende reduktion af produktionen gennem indstillede flyvninger ud fra Norge og Sverige. Specielt i Norge har især konkurrencen fra Amsterdam som hub været mærkbar. På det svenske indenrigsmarked har SAS i perioden øget sin markedsandel med 3 procentenheder. SAS passagertrafik steg 1,8% sammenlignet med foregående år. Udviklingen er hæmmet af omlægning af luftvejene i Frankrig, flylederstrejke i Finland samt fortsatte trafikforstyrrelser på grund af indkøringsproblemer og brist på flylederkapacitet på Gardermoen. Trafikken i Business Class har udviklet sig negativt i perioden og var 7,6% lavere end i første kvartal i Den negative udvikling gælder for samtlige ruteområder bortset fra svensk indenrigs som har haft en stærk udvikling både i forretnings- og privatrejsesegmentet. Den generelle nedgang er en effekt af mindre efterspørgsel på grund af svagere konjunkturer, besparingstiltag i erhvervslivet, især inden for den olierelaterede industri, ændret rejsemønster samt SAS reducerede produktion i Europa på grund af omlægningen af luftruterne over Frankrig. Business Class-andelen faldt 3 procentenheder til knapt 32% af det totale antal passagerer. Trafikken i Economy Class er steget 6,8 %. Samtlige ruteområder, bortset fra dansk indenrigs, viste tilvækst i dette segment. Den ovenfor beskrevne mixforskydning er, kombineret med pristryk i lavprissegmentet, årsagen til, at enhedsindtægten er forringet med 2,5%. Den interkontinentale trafik faldt 0,2% sammenlignet med foregående år. Business Class trafikken faldt 13%, mens Economy Class steg 3%. Belægningen falder på USA-ruterne generelt. Den nyintroducerede rute Stockholm Chicago svarer dog til forventningerne. Trafikken til Asien og specielt Tokyo har en mindsket andel Business Class passagerer. Ruten til Hongkong blev nedlagt pr. 1. marts. Kabinefaktoren på de interkontinentale ruter er fortsat den højeste i SAS, 68,1% (72,9%). I første kvartal af 1999 steg flytrafikken inden for Association of European Airlines, AEA, i Europa 6,8%. SAS trafik i Europa steg 0,9%. Economy Class steg 7% og Business Class trafikken faldt 10%. Kabinefaktoren var 1,5 procentenheder højere end i samme periode foregående år. Trafikken til Tyskland og Finland udvikledes mest positivt. I perioden er ruterne til Venedig, Arkhangelsk og Zagreb blevet nedlagt. Joint venture-aftalen mellem SAS og Lufthansa dækker al trafik mellem Skandinavien og Tyskland. SAS opererer 35 daglige frekvenser og Lufthansa 27 frekvenser. Trafikken steg i første kvartal 14% og produktionen 11%. Tilvæksten giver udtryk for at SAS og Star Alliance har fremgang i markedet. Den intraskandinaviske trafik steg 2,2%. Ruten København Stockholm har tilvækst i begge prissegmenter. Ruten Stockholm Oslo havde en svagere udvikling specielt i forretningssegmentet. SAS markedsandel på ruten er imidlertid bibeholdt på et uforandret højt niveau. For ruteområdet totalt faldt Business Class 6%, mens Economy Class steg 10%. Belægningen faldt 1,5 procentenheder sammenlignet med foregående år. På svensk indenrigs har SAS inklusive partnere i perioden øget sin markedsandel til 67%. Det samlede marked steg 6% og SAS trafik steg 18% mod foregående år. Det norske indenrigsmarked er steget 4%. SAS trafik faldt 1% og markedsandelen inklusive partner er faldet 1,7%. Dansk indenrigs faldt 8%. Antallet af passagerer var i første kvartal 5,0 (4,9) millioner. Antallet af medlemmer i SAS Eurobonus steg i perioden med 4,4% til 1,6 millioner. Partnere I slutningen af marts blev Ansett Australia og Air New Zealand medlemmer i Star Alliance. I oktober 1999 tilkommer også All Nippon Airways. Spanair øgede sin beflyvning til Skandinavien ved at starte operation på strækningen Madrid Stockholm. I slutningen af marts startede samarbejdet med Maersk Air, hvilket forstærker SAS trafiksystem ud fra Billund samt med Estonian Air med trafik Tallin København. I Sverige har den regionale partner Skyways åbnet ruten Gøteborg Helsingfors og i Norge er der sammen med Widerøe foretaget satsninger på Sandefjord/Torp blandt andet med en ny rute Torp Stockholm. Fragtvirksomheden Fragtindtægterne for første kvartal udgjorde 542 (555) MSEK, et fald på 2,4%. SAS Cargo er, af det ansete tidsskrift Air Cargo News, udnævnt til Cargo Airline of the Year to/from Europe/ Scandinavia. SAS Cargo har startet et forstudie sammen med Lufthansas og Singapore Airlines fragtvirksomheder der skal udrede om de tre selskaber kan skabe et fælles fragtselskab der dækker hele verden. Selskabet bliver verdens største flyfragtselskab, hvis planerne realiseres. Virksomheden blev i første kvartal ramt af indkørings- 7

10 problemer i de nye fragtterminaler i Oslo og København, men efter 3 måneder er kvalitetsniveauet oppe på samme niveau som i de gamle terminaler. Fra og med 1. april 1999 ophører leasingaftalen af en Boeing 747F med Atlas. SAS Cargo leaser nu 1/3 af en Boeing 747F fra Lufthansa til/fra Osaka og en MD11F til/fra Hongkong. Den samlede kapacitet på disse destinationer er i princippet uforandret. Resultadudvikling Driftsresultatet før afskrivninger for perioden januarmarts udgjorde 48 (788) MSEK. Kapacitetsudnyttelsen i trafiksystemet er, sammenlignet med første kvartal i 1998, faldet 1,2 procentenheder. Produktionen steg i første kvartal 3,9%. Produktionen blev, på grund af luftruteomlægningen i Frankrig, flylederstrejken i Finland samt operative brister reduceret. For hele 1999 er der planlagt en kapacitetsstigning på ca. 6%. Enhedsomkostningen er sammenlignet med første kvartal i 1998 steget, justeret for valutaeffekter, med 4,4%. De samlede driftsomkostninger steg i januar-marts med 843 MSEK eller 10,4%. Efter at der er taget hensyn til valutaeffekter var stigningen 8,7%. Personaleomkostningerne steg 13,5% sammenlignet med foregående år. Det gennemsnitlige antal ansatte er steget 9,7%. Oliepriserne var fortsat fordelagtige i første kvartal. SAS brændstofomkostning er 8,5% lavere end i samme periode foregående år. Den igangværende omstrukturering inden for distributionsområdet medfører også reducerede salgsomkostninger i form af lavere agentkommissioner sammenlignet med første kvartal i Omkostninger til leasing af fly stiger på grund af sale and lease back transaktioner der er gennemført i Tidligere blev disse kapacitetsomkostninger bogført som afskrivninger og renter og har således ingen effekt på nettoresultatet. SAS har underskrevet en aftale om udfasning af syv Fokker F-28, hvoraf et blev solgt i marts. I første kvartal blev der leveret seks Boeing fly. Resultatet før skat blev 161 (598) MSEK. SAS International Hotels (SIH) Markedssituationen er fortsat positiv for hotelkæden Radisson SAS Hotels (RSH), med undtagelse af England og Norge, hvor der er konstateret en væsentlig forringelse i efterspørgslen. Indtægterne for første kvartal udgør 675 (611) MSEK. Stigningen, sammenlignet med foregående år, kan henføres til flere hoteller og især de nye lufthavnshoteller ved Gardermoen og Manchester. Otte hoteller er overtaget i perioden og indgår nu i RSH-kæden. Desuden er der indgået fem nye kontrakter. I marts blev hotellet i Amsterdam solgt, hvilket udløste en realisationsgevinst på 150 MSEK. RSH skal fortsat stå for driften af hotellet gennem en managementaftale. Resultatet før skat udgør 139 (16) MSEK. Udsigter for hele 1999 Der er fortsat stor usikkerhed om forudsætningerne for trafik- og indtægtsudviklingen i Omkostningsudviklingen i første kvartal var utilfredsstillende, men for hele 1999 forventes en udvikling, hvor enhedsomkostningen ikke bliver højere end den var i Bestyrelsens vurdering af resultatet for 1999, der blev givet i forbindelse med årsregnskabet for 1998, fastholdes, at resultatet før skat for 1999 bliver betydeligt lavere end foregående år. I denne vurdering er der nu taget hensyn til ændringen af afskrivningsprincipperne på fly fra den 1. januar Stockholm, den 6. maj 1999 Scandianvian Airlines System Jan Stenberg Administrerende direktør og Koncernchef 8

11 SAS Gruppen Resultat i sammendrag januar-marts januar-marts (MSEK) Omsætning Personaleomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsresultat før afskrivninger Afskrivninger Resultatandele i associerede selskaber 3 10 Resultat ved salg af aktier i datter- og associerede selskaber 150 Resultat ved salg af fly og bygninger Driftsresultat Resultat fra øvrige aktier og andele 221 Finansnetto Resultat før skat Datterselskabers skat 9 13 Minoritetsandele 2 1 Resultat efter datterselskabernes skatter Balance i sammendrag 31. marts 31. december (MSEK) Fly og reservedele Øvrige ikke rentebærende aktiver Rentebærende aktiver (ekskl. likvide midler) Likvide midler Aktiver Egenkapital Minoritetsinteresser Driftslån Rentebærende gæld Driftsgæld Egenkapital og gæld

12 Finansieringsanalyse januar-marts januar-marts (MSEK) Resultat før skat Afskrivninger Resultat ved salg af anlægsaktiver Justering for poster der ikke indgår i cash flow m.m Cash flow fra virksomheden Ændring i driftskapital Nettofinansiering fra virksomheden Investeringer inklusive forskud til flyleverandører Salg af anlægsaktiver m.m Udbytte til moderselskaber 957 Finansieringsunderskud Ekstern finansiering, netto Forandring af likvide midler ifølge balancen Nøgletal 31. marts 31. december 31. marts Forrentning af investeret kapital (12 mdr. rullende) 11% 13% 15% Forrentning af egenkapital *) (12 mdr. rullende) 10% 13% 16% Soliditet 41% 40% 39% Nettogæld, MSEK Gældsætningsgrad 0,3 0,1 0,1 Rentedækningsgrad (12 mdr. rullende) 3,8 4,7 5,2 *) Efter beregnet skat. Markedsmæssige nøgletal CFROI (12 mdr. rullende) 20% 22% 27% ROCE, markedsbaseret (12 mdr. rullende) 15% 18% 21% 10

13 Resultat pr. virksomhedsområde januar-marts januar-marts (MSEK) SAS Passagerindtægter Fragtindtægter Øvrige trafikindtægter Øvrige indtægter Driftsindtægter Personaleomkostninger Leasingomkostninger Salgsomkostninger Flybrændstof Luftfartsafgifter Cateringomkostninger Håndteringsomkostninger Teknisk flyvedligehold Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultatandele i associerede selskaber 3 6 Resultat ved salg af fly og bygninger Resultat fra øvrige aktier og andele 221 Finansielle poster (netto) 37 9 SAS Resultat før skat SAS International Hotels Øvrig virksomhed / koncernelimineringer 0 1 Resultat før skat Omsætning pr. virksomhedsområde januar-marts januar-marts (MSEK) SAS SAS International Hotels Øvrig virksomhed/koncernelimineringer Total omsætning

14 Regnskabsprincipper SAS Konsortiet og SAS Commuter Konsortiet er overgået til at aflægge regnskab efter IAS, hvilket medfører, at datter- og associerede selskaber bogføres efter indre værdis metode, hvorefter resultat og egenkapital i SAS Gruppen på den ene side og SAS Konsortiet og SAS Commuter Konsortiet på den anden side stemmer overens med hinanden. I sidste regnskabsår blev regnskabsprincipperne for moderselskaberne ændret således, at disse nu inkluderer deres respektive andele af resultat og egenkapital i SAS Gruppen i deres regnskaber. Sammenligningstal i såvel resultatopgørelser som balancer er korrigeret i overensstemmelse hermed. Skatter vedrører både beregnet betalbar skat og stigning i udskudt skat, medens negativ skat medfører en modpost til tidligere bogført skattegæld alternativt et skattetilgodehavende at modregne i skat på kommende overskud. Nøgletal SAS SAS SAS Danmark A/S Norge ASA Sverige AB Resultat pr. aktie, lokal valuta 0,02 0,21 0,10 Resultat pr. aktie, SEK 0,02 0,22 0,10 Egenkapital pr. aktie, lokal valuta 75,17 82,11 89,30 Egenkapital pr. aktie, SEK 90,39 87,86 89,30 12

15 SAS Danmark A/S SAS Danmark A/S resultatandel for perioden udgør 8 (151) MDKK. SAS Danmark A/S øvrige virksomhed udgør 6 (4) MDKK. Resultatet før skat udgør herefter 2 (155) MDKK. Virksomheden i SAS Danmark A/S inkluderer 2/7 af resultatet i SAS Gruppen. Valutakursen pr. 31. marts 1999 var: 100 SEK = 83,64 DKK (1998: 88,40). Gennemsnitskurs for januar-marts 1999 var: 100 SEK = 82,83 DKK (1998: 86,45). Fra regnskabsåret 1998 gælder ændrede regnskabsprincipper for SAS Danmark A/S. Andelen af værdien i SAS Gruppen (2/7) er medtaget i selskabet efter indre værdis metode. Sammenligningstal for 1998 er justeret i overensstemmelse hermed. Udsigter for hele 1999 Vedrørende udsigter for hele 1999 henvises til de oplysninger, der er givet af SAS. København, den 6. maj 1999 Hugo Schrøder Bestyrelsens formand Jan Stenberg Administrerende direktør Resultatopgørelse jan-marts jan-marts (MDKK) Resultatandel i SAS Gruppen *) Øvrige driftsomkostninger 1 1 Driftsresultat Finansielle poster, netto 7 5 Resultat før skat Skat 1 53 Resultat efter skat *) Andel i SAS Gruppen efter datterselskabers skatter. Egenkapital 31. marts 31. dec (MDKK) Aktiekapital Overkursfond Øvrige reserver Kursomregning af andele i SAS Gruppen 216 Overført fra årets resultat 1 Egenkapital i alt Balance 31. marts 31. dec (MDKK) Anlægsaktiver Andel i SAS Gruppen Omsætningsaktiver Kortfristede tilgodehavender AKTIVER I ALT Aktiekapital Overkursfond Andre reserver Egenkapital i alt Udskudt skat Kortfristet gæld EGENKAPITAL OG GÆLD I ALT

16 SAS Norge ASA Resultatet før skat udgjorde 9 MNOK sammenlignet med 160 MNOK for samme periode foregående år. Virksomheden i SAS Norge ASA omfatter administration samt forvaltning af selskabets 2/7 af resultatet i SAS Gruppen. Ved omregning af resultatopgørelse og balance anvendes gennemsnitskurs for perioden januar - marts 1999: 95,79 NOK for 100 SEK (1998: 94,04) respektive balancedagskurs pr. 31. marts 1999: 93,46 NOK for 100 SEK (1998: 95,42). Fra regnskabsåret 1998 gælder ændrede regnskabsprincipper for SAS Norge ASA. Andelen af værdien i SAS Gruppen (2/7) er optaget i selskabet efter den indre værdis metode. Sammenligningstallene for 1998 er justeret i overensstemmelse hermed. Udsigter for hele 1999 Vedrørende udsigter for hele 1999 henvises til den information, der er givet af SAS. Bærum, den 6. maj 1999 Bestyrelsen Resultatopgørelse jan marts jan dec (MNOK) Resultatandele i SAS Gruppen *) Øvrige driftsomkostninger Driftsresultat Finansielle indtægter 1 3 Resultat efter finansielle poster Skat Resultat efter skat *) Andel i SAS Gruppen efter datterselskabernes skatter. Balance 31. marts 31. marts 31. dec (MNOK) Anlægsaktiver Maskiner og inventar Andel i SAS Gruppen Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Kortfristede tilgodehavender Kasse og bank Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Egenkapital Udskudt skat Kortfristet gæld GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT

17 SAS Sverige AB Rapporten omfatter en redegørelse for virksomheden i SAS Sverige AB med 3/7 af SAS Gruppen. Selskabets likviditet inklusive kortfristede tilgodehavender for SAS Sverige AB udgjorde pr. 31. marts MSEK sammenlignet med 970 MSEK ved årets begyndelse. SAS Sverige AB inklusive 3/7 af SAS Gruppen viser et resultat efter finansielle poster på 10 (266) MSEK. Fra virksomhedsåret 1998 er der, for at øge sammenligneligheden mellem SAS Sverige AB og de to andre moderselskaber, opstillet resultatopgørelse og balance baseret på 3/7 af resultat og egenkapital i SAS Gruppen. Sammenligningstal for 1998 er justeret i overensstemmelse hermed. Udsigter for hele 1999 Vedrørende udsigter for hele 1999 henvises til information, der er givet af SAS. Stockholm, den 6. maj 1999 Jan Stenberg Administrerende direktør Resultatopgørelse jan-marts jan-marts (MSEK) Resultatandele i SAS Gruppen *) Øvrige driftsomkostninger 3 2 Driftsresultat Finansielle poster, netto 7 11 Resultat efter finansielle poster Skat 3 74 Resultat efter skat *) Andel i SAS Gruppen efter datterselskabernes skatter. Balance 31. marts 31. dec (MSEK) Anlægsaktiver Maskiner og inventar 0 0 Andel i SAS Gruppen Udskudt skattetilgodehavende Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Kortfristede tilgodehavender Kasse og bank 9 3 Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Egenkapital Udskudt skat Anden langfristet gæld Kortfristet gæld EGENKAPITAL OG GÆLD I ALT

18 Definitioner ASK, Udbudte sædekilometer Antallet af tilgængelige passagersæder multipliceret med den strækning, der flyves. AV Aktivernes bogførte værdi plus overværdien i fly, nuværdien af omkostningen for operationel flyleasing NPV minus den ikke rentebærende gæld. Betalte passagerkilometer (RPK) Se RPK. Bruttodækningsgrad Driftsresultat før afskrivninger i forhold til omsætningen. Cash flow fra virksomheden Internt tilførte midler inklusive driftskapitalforandringer. CFROI EBITDAR i relation til AV. EBITDAR Resultat før finansnetto, skatter, afskrivninger, realisationsgevinster fra salg af fly og omkostning for operationel flyleasing. Enhedsindtægt (yield) Gennemsnitlig trafikindtægt pr. RPK. Enhedsomkostning Flyvirksomhedens samlede driftsomkostninger reduceret med ikke trafikrelaterede indtægter pr. vægtet ASK/RPK. Forrentning af egenkapitalen Resultat efter skat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital. Skat af SAS Konsortiets og Konsortiet SAS Commuters resultat beregnes med en skabelonskattesats på 29,7% (vejet gennemsnitlig skattesats for Danmark, Norge og Sverige). Forrentning af den investerede kapital (ROCE) Resultatet efter afskrivninger m.m. med tillæg af finansielle indtægter i forhold til den gennemsnitligt investerede kapital. Med investeret kapital menes den samlede kapital ifølge balancen, fratrukket den rentefri gæld. Forrentning af den investerede kapital (ROCE) markedsbaseret EBITR minus afskrivningsdelen af omkostningen for operationel flyleasing plus ændring i overværdien (fly) i relation til AV. Kabinefaktor passagerer Forholdet mellem RPK og ASK i %. Beskriver udnyttelsesgraden af de tilgængelige sæder. Kaldes også belægning. Kapitalandelsmetoden Andele i associerede selskaber bogføres med SAS andel af egenkapitalen under hensyn til over- respektive underværdier. Nettogæld Rentebærende gæld reduceret med rentebærende aktiver. Gældsætningsgrad Rentebærende gæld fratrukket rentebærende aktiver i forhold til egenkapitalen og minoritetsinteresser. Resultat pr. aktie Resultat efter skat divideret med antal aktier. Soliditet Egenkapital plus latent skat og minoritetsinteresser i forhold til balancen. Rentedækningsgrad Driftsresultat tillagt finansielle indtægter i forhold til finansielle omkostninger. RPK, Betalte passagerkilometer Antallet af betalende passagerer multipliceret med den strækning i km som disse flyves. Yield Se Enhedsindtægt. 16 Delårsrapport, januari mars 1999

19 Informationer Delårsrapport 2, januar-juni august 1999 Delårsrapport 3, januar-september november 1999 Regnskabskommuniké februar 2000 Årsregnskab marts 2000 Miljøregnskab marts 2000 SAS månedlige trafik- og produktionsstatistik udkommer den 6. arbejdsdag i hver måned. Alle rapporter findes på engelsk, dansk, norsk, svensk og kan rekvireres fra SAS, SE Stockholm, telefon , fax De findes også tilgængelige og kan bestilles på Internet: SAS Investor Relations på Internet e mail: Produktion: SAS og Wildeco. Tryk: Arne Löfgren Offset Papir: Lessebo Linné naturvit.

20 SAS Gruppen SE Stockholm Telefon SAS Danmark A/S DK-2300 København S Telefon SAS Norge ASA NO-0080 Oslo Telefon SAS Sverige AB SE Stockholm Telefon D

SAS GRUPPEN. SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31.

SAS GRUPPEN.  SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31. Regnskabskommuniké SAS GRUPPEN www.scandinavian.net SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31. DECEMBER 1999: SAS Gruppens resultat før skat var

Læs mere

Delårsrapport 2:1999 januar-juni

Delårsrapport 2:1999 januar-juni Delårsrapport 2:1999 januar-juni SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Hovedpunkter i regnskabet pr. 30. juni 1999: SAS Gruppens

Læs mere

Delårsrapport 2:2000 januar-juni

Delårsrapport 2:2000 januar-juni Delårsrapport 2:2000 januar-juni SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Ejerforhold SAS Danmark A/S Den danske stat, 50% Private interesser, 50% SAS Norge ASA Den norske stat, 50% Private

Læs mere

Delårsrapport 1:2000 januar-marts

Delårsrapport 1:2000 januar-marts Delårsrapport 1:2000 januar-marts SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Ejerforhold SAS Danmark A/S Den danske stat, 50% Private interesser, 50% SAS Norge ASA Den norske stat, 50% Private

Læs mere

SAS GRUPPEN. SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar September 2000

SAS GRUPPEN.  SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar September 2000 Delårsrapport SAS GRUPPEN www.scandinavian.net SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar September 2000 SAS Gruppens resultat før skat var 1 060 (601) MSEK. Resultatet for tredje kvartal blev

Læs mere

Delårsrapport 3:1999 januar-september

Delårsrapport 3:1999 januar-september Delårsrapport 3:1999 januar-september SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Ejerforhold SAS Danmark A/S Den danske stat, 50% Private interesser, 50% SAS Norge ASA Den norske stat, 50%

Læs mere

Delårsrapport 2:2001 januar-juni. SAS AB koncernen

Delårsrapport 2:2001 januar-juni. SAS AB koncernen Delårsrapport 2:2001 januar-juni SAS AB koncernen www.sas.dk Ny koncernstruktur Bestyrelserne i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA samt SAS Sverige AB indledte i 1999 gennem deres respektive bestyrelsesformænd

Læs mere

Delårsrapport 3:2000 januar-september

Delårsrapport 3:2000 januar-september Delårsrapport 3:2000 januar-september SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Ejerforhold SAS Danmark A/S Den danske stat, 50% Private interesser, 50% SAS Norge ASA Den norske stat, 50%

Læs mere

SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB

SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Delårsrapport 1:2001 januar-marts SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Ejerstruktur Den danske stat Private interesser SAS Danmark A/S Den norske stat Private interesser Den svenske

Læs mere

Regnskabskommuniké 1999

Regnskabskommuniké 1999 Regnskabskommuniké 1999 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Eierstruktur SAS Danmark A/S Den danske stat, 50% Private interesser, 50% SAS Norge ASA Den norske stat, 50% Private interesser,

Læs mere

SAS GRUPPEN. SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar December 2000

SAS GRUPPEN.  SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar December 2000 Regnskabskommuniké SAS GRUPPEN www.sas.dk SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar December 2000 SAS Gruppens resultat før skat var 2 773 (1 846) MSEK. Fjerde kvartals resultat blev 1 705 (1

Læs mere

SAS KONCERNEN. Januar Marts 2002

SAS KONCERNEN.  Januar Marts 2002 1(50) Delårsrapport SAS KONCERNEN www.sas.dk Januar Marts 2002 Omsætningen for første kvartal udgjorde 13 775 (12 137) MSEK, en stigning på 13,5%. For sammenlignelige enheder faldt omsætningen med 7.5%.

Læs mere

SAS koncernen Delårsrapport 1:2002 januar-marts.

SAS koncernen Delårsrapport 1:2002 januar-marts. SAS koncernen Delårsrapport 1:2002 januar-marts www.sas.dk SAS koncernen Organisation Fra og med fjerde kvartal 2001 aflægger SAS koncernen regnskab for fire forretningsområder: SAS Airline omfatter passagertransport

Læs mere

SAS koncernen Delårsrapport 2:2002 januar-juni.

SAS koncernen Delårsrapport 2:2002 januar-juni. SAS koncernen Delårsrapport 2:2002 januar-juni www.sas.dk SAS koncernen Organisation SAS koncernen har fire forretningsområder: Scandinavian Airlines omfatter passagertransport inklusive SAS Commuter.

Læs mere

SAS koncernen Delårsrapport

SAS koncernen Delårsrapport 1 SAS koncernen Delårsrapport Januar-Marts 2003 Første kvartal i korthed Første kvartals omsætning udgjorde 13 710 (13 775) MSEK, en nedgang på 0,5%. For sammenlignelige enheder og justeret for valutaeffekt

Læs mere

SAS koncernen Regnskabskommuniké

SAS koncernen Regnskabskommuniké 1 SAS koncernen Regnskabskommuniké 2002 Året i korthed Årets omsætning udgjorde 64 944 (51 433) MSEK, en stigning på 26,3%. For sammenlignelige enheder og justeret for valutaeffekter faldt omsætningen

Læs mere

Delårsrapport 3:2001 januar-september. SAS AB koncernen

Delårsrapport 3:2001 januar-september. SAS AB koncernen Delårsrapport 3:2001 januar-september SAS AB koncernen www.sas.dk SAS AB koncernen Ny koncernstruktur SAS AB, et nydannet svensk aktieselskab, afgav den 8. maj tilbud til aktionærerne i SAS Danmark A/S,

Læs mere

Resultat før realisationsgevinster udgjorde for årets ni første måneder 118 ( 202) MSEK. Resultatet for tredje kvartal var 15 ( 421) MSEK.

Resultat før realisationsgevinster udgjorde for årets ni første måneder 118 ( 202) MSEK. Resultatet for tredje kvartal var 15 ( 421) MSEK. 1 Delårsrapport Januar-September 2002 Tredje kvartal i korthed Omsætningen i nimånedersperioden udgjorde 48 235 (38 623) MSEK, en stigning på 24,9%. For sammenlignelige enheder faldt omsætningen i perioden

Læs mere

Regnskabskommuniké SAS koncernen.

Regnskabskommuniké SAS koncernen. Regnskabskommuniké 2001 SAS koncernen www.sas.dk Den største flykatastrofe i SAS historie Den 8. oktober 2001 var en sorgens dag for SAS. Den største katastrofe i virksomhedens historie blev et faktum,

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB

Årsregnskab 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Årsregnskab 1998 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Et stærkt trafiksystem SAS tilbyder sine kunder et globalt trafiksystem, et netværk gennem hvilket kunden kan rejse enkelt og smidigt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab 1999. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.scandinavian.net

Årsregnskab 1999. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.scandinavian.net Årsregnskab 1999 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.scandinavian.net Indhold Dette er SAS 1999 i korthed 1 Begivenheder i 1999 2 Den administrerende direktør har ordet 4 Forretningsidé

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Omsætningen steg med 11 procent til MSEK i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultatet forbedredes i Sverige og Finland.

Omsætningen steg med 11 procent til MSEK i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultatet forbedredes i Sverige og Finland. DAHL INTERNATIONAL AB (PUBL) R E G N S K A B S M E D D E L E L S E 1 9 9 8 Omsætningen steg med 11 procent til 10.431 i forhold til samme periode sidste år. Resultat efter finansnetto blev 262 (192). Omstruktureringsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2003

Delårsrapport 3. kvartal 2003 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2003 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere