Bestyrelse og afdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse og afdelinger"

Transkript

1 NR

2 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby Bestyrelsen: Ole Pedersen, formand Michael Madsen, næs ormand Jørn Sørensen, kasserer Leif Olesen, sekretær Mikkel Bording adresser Kassereren : Fællesafdeling: Formand ( Skippper ): Ole Pedersen Sørger for fælles ak viteter i klubhuset og fælles informa oner. Ak vitetsgruppen Gennemfører fælles klubak viteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informa onsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informa oner. Bladet forsøges udsendt i : Februar, maj, august og december måneder. Ole Pedersen (Ansv.) Web-master: Leif Olesen Nøgle l klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum). Klubstander Kontakt et bestyrelsesmedlem. Klubstander : 80 kr. Seniorafdeling: Formand ( Skipper ): Leif Olesen Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med rela on her l. Lennart G. Pedersen Niels-Ove Rolighed Klubmåler: Kontakt bestyrelsen. Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Junior- og Ungdomsafdeling: Formand ( Skipper ): Mikkel Bording Sejlads og sikkerhed i joller. Vedligeholder afdelingens materiel. Ejendomsafdeling: Formand ( Skipper ): Michael Madsen Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Hus og materialegruppen Har lsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar l brug og at klubbens mastekran er i orden. Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Forsiden Solnedgang på Atlanterhavet Foto: Leo Schmidt

3 Formanden har ordet! En sæson går på hæld, vi fik standeren halet ned og vores både er vinterklargjort. Vejret har denne sommer været fantas sk. I følge DMI den erde solrigste siden 1920 og o ende varmeste siden Flere Landsdækkende varmebølger og tropenæ er flere dage i træk. Vi er også flere der i forbindelse med denne varmebølge har oplevet kra ige regnbyger og skybrud men samlet set en dejlig sæson. Også en hyggelig kom-sammen om a enen ved standerstrygningen. Rig g mange var mødt op l en a en i sejlervennernes lag. 3 E erårets havnerådsmøde blev aflyst da der ikke var indkommet punkter. Havnerådet er et rig g godt forum hvor alle havnens foreninger er repræsenteret og kan fremføre forslag og ønsker. Alle de ønsker vi har ha de 3 år rådet har eksisteret er, så vidt jeg ved gennemført. For eksempel kan jeg nævne etablering af grillpladser langs bølgeskærm og ved bro 1, opgradering af lys og kontakter på broerne, udski ning af sorte fendere ved optagningskajen. Hvis der er medlemmer der har forslag l forbedringer som vi kan fremføre i havnerådet så kom med dem. Kanalbyen er ikke helt død men kun på standby. Det kunne vi læse i Nordjyske. Planen om massivt byggeri i op l fem etager på havnen er ikke død men kun på standby ind l der blæser andre poli ske vinde. Da disse planer blev fremlagt på borgermøde lige før sidste kommunevalg var både poli kkere og borgere klart imod sådan et dominerende byggeri, der intet har med mari- mt miljø at gøre. Men nu kan vi som sagt læse at projektet bare venter på andre poli ske vinde. Man kunne få den tanke at borgeres indsigelser ikke helt tages alvorligt, men man var jo a ængig af vores stemme. Når projektet afventer posi ve poli ske holdninger siger man sam dig at det afventer en situa on, hvor poli kkerne ikke nødvendigvis behøver at ly e l borgernes mening. Stadigvæk mener jeg det er borgerne og havnenes brugere der skal udforme visioner og planer for havnen, så vi fastholder et mari mt miljø l gavn for hele byen og dens turister og ikke boligforeningen. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår Ole Pedersen

4 Michael Derry Ny sprayhood? Eller bare et e ersyn/repara on? Henv. Peder Munks Vej 59, 9300 Sæby Tlf: Dødsfald En kendt skikkelse i sejlklubben, Mogens Termansen, er afgået ved døden. Mogens var i en periode formand for klubben og kom al d med forslag og ideer l gavn for klubben. Blandt andet tog han ini a v l kasserolleholdet, som stadig er en af klubbens vinterak viteter. Han var en dyg g foredragsholder, der fortalte om alt, lige fra sejlads i Skotland l whiskysmagning. Æret være hans minde

5 Galadriel på oceanet Vente d I 12 dage ligger Galadriel på Algarvekysten i det sydlige Portugal, imens vi venter på, at vinden skal dreje fra sydvest l nordlige retninger. Det gælder om at udny e den bedst muligt. Vi pudser og polerer og giver Galadriel et grundigt sikkerhedstjek. Vejrprognoserne er stadig ikke på vores side, men da noget af det vig gste ved at sejle ud, for os er at opleve de lande og områder, vi kommer l, beslu er vi at tage en togrejse l Lisabon. Det bliver tre dage fyldt med gode oplevelser. Så kom den endelig den vejrudsigt vi går og sukker e er. Vejrprognosen lover vinde fra omkring nord med en styrke fra 2 l 8 meter pr. sekund. Det er d l de allersidste forberedelser. Myrna og jeg provianterer, og rsdag den 23. september om formiddagen sejler vi ud af havnen i Albufeira med kurs mod De Canariske Øer. Helt præcis på kurs 213 og en distance på 540 sømil ud i Atlanterhavet. Øen La Graciosa, der er beliggende ved nordspidsen af Lanzarote er målet. Vi er velforberedte, spændte, og mærker lidt sommerfugle i maven. 5 En ny grænse overskrides Vores første sejlads ud over et ocean er begyndt. Det er den længste distance, vi hid l har sejlet. Jeg kommer pludselig l at tænke på den dag for mange år siden, da jeg i den lille 24 fods, stod ud af Grenå havn med kurs ud i Ka egat mod Anholt. Det er præcis den samme følelse jeg har nu. I begyndelsen har vi bidevind, der langsomt rummer, så vi den første nat sejler med vinden ind foran for tværs. Først da vi er kommet længere vest på, går vinden om i nord. Vi har fanget Portugisernorden nordenvinden, der er begyndelsen l Nordøst passaten. Dag 2 ruller meter høje bølger / dønninger ind agten for tværs. Afstanden l nærmeste kyst er 150 sømil. Vi er l havs. På drømmepladsen Tiden går. Viserne på uret drejer med konstant has ghed, men sådan oplever vi det ikke, for den er et rela vt begreb. Somme der, fx når man keder sig, føles det som om den snegler sig af sted. Andre gange har vi det, som om den på det nærmeste har fået vinger. På min drømmeplads på et sæde på agterpulpi en har jeg imidler d o e følelsen af, at den går i stå. Læs videre på side 10

6 Nyt fra 57 o N - 10 o Ø Sæby Havn, e erår 2014 Sejlersæsonen bød på rig g godt vejr. Havnen havde godt overnatninger. I de e tal er indregnet ca. 475 autocampere. Alle tal for de senere år har været inklusiv autocampere. 6 Da sæsonen startede var der på et dspunkt ved at være godt gang i rygtegryden med det budskab at Sæby havn var blevet for dyr og gæstesejlerne vendte os ryggen. Sæsonen lignede på daværende dspunkt sig selv. Det samme må man sige om det endelige resultat på I 2013 var der samlet og i 2012 var tallet også I øjeblikket er der udlejet 220 pladser i havnen og 33 i åen. E erhånden er de fleste både taget på land. I den forbindelse må det være d l at re e opmærksomheden mod sta vpladsen. Der står stadig gamle og ubeny ede sta ver. Havnen har udlejet 10 sta ver i år. En del af de både der står i dem, har også gamle sta ver stående. Jeg vil gerne opfordre l, hvis I er ejer af et sådant udtjent sta v, at få det skro et. Vi vil som dligere gå pladsen igennem og sta ver som ikke kan iden ficeres via telefonnummer eller andet vil blive skro et. I e eråret har vi også lanceret en sms-service som skulle give en reminder om at lse bådene hvis der er storm eller stormvarsel. Selv om der kun var tre der ønskede at beny e denne service, sendte vi alligevel melding ud l alle dem vi havde mobilnummer på, da der var storm i vente. Det var tydeligt at der var flere som kom l havnen for at lse bådene. Jeg har i år bedt de større bå-

7 de der ligger vinteren over i havnen om at fly e ind l kajerne. Dels er det nemmere at lse og gøre noget når vejret er ekstremt og dels er det også nemmere at fortøje når det ikke er de korte bådpladser ved broerne hvor fortøjningerne ikke giver mulighed for at slække ud. Med hensyn l placering af bådene på havnearealet, kunne jeg godt ønske mig at op l 10 både yderligere blev placeret på nordre side. Det er helt naturligt at det er dem der har hjul under sta verne som skal beny e denne mulighed. 7 Ellers er det ikke andet lbage end at ønske jer en glædelig jul og et godt nytår. Håber ikke vinteren byder på for meget dårligt vejr. Ødelæggelserne e er en storm som Bodil gør ondt langt ind i havne- og kommunekasserne. Birger Isaksen Havnefoged, Sæby

8 Sportsgalla 2014 Sportsgalla 2014 hvem vil med? Som forening under Danmarks Idrætsforbund har vi deltaget i lodtrækningen om 2 bille er l Sport 2014 og vi vandt. 8 I selskab med stjerner og repræsentanter fra dansk idræt ser man lbage på årets mange (store) begivenheder. Landets fornemste idrætspriser bliver uddelt l de mest markante præsta oner i 2014, og undervejs er der musikalsk topunderholdning. Showet finder sted den 10. januar kl i Boxen i Herning. Bille erne uddeles e er først l mølle princippet ved henvendelse l formanden.

9 Ungdomsafdeling Sæby Sejlklubs ungdomsafdeling Som ny skipper for ungdomsafdelingen, har jeg været ved at undersøge grundlaget for at starte ungdomsafdelingen op i Sæby Sejlklub igen. I sidste udgave af klubbladet havde vi en føler i, for at høre om der eventuelt var nogle i klubben der havde kendskab l nogle poten elt nye sejlere l ungdomsafdelingen. Der kom en enkelt lbagemelding fra et medlem. Et ikke medlem havde selv taget kontakt l klubben, om at hans søn var interesseret i at prøve at sejle. Sammen med ham begyndte jeg at se på hvad udstyr klubben havde, og hvilken stand det var i. Sønnen skulle sejle europajolle, så vi fandt sådan en frem, men må e konstatere at udstyret på europajollerne ikke var i fantas sk stand. Vi a alte at mødes en dag e er arbejde, i ugen e er, og så prøve at rigge en op mistjolle l, som vi kunne se var i bedre stand end europajollerne. Sønnen fik en fin sejltur inde i havnen. E erfølgende har jeg prøvet at finde en god grund l at starte ungdomsafdelingen op igen, men er kommet frem l at der ikke er det bedste grundlag for at starte afdelingen op P.T. Årsagen er at vi ikke kan lbyde et klubliv der kan matche den juniorafdeling Frederikshavn søsportsklub har. Frederikshavn har en velfungerende juniorafdeling med stor ak vitet, de har by et deres op mistjoller ud med tera- og fevajoller, og sejler stort set ikke i op mistjoller mere. Afstanden l Frederikshavn søsportsklub er ikke særlig stor, så jeg mener at det er smartere at stø e op om en velfungerende juniorafdeling som kan lbyde ungerne sejlerkammerater i alle aldre, og som har noget moderne og velfungerende udstyr. 9 Mikkel Bording.

10 10 Fra side 5 Jeg sidder på drømmepladsen og betragter havet. En af de smukke, høje og afrundede bølger ruller ind mod Galadriel, og jeg bliver med ét hevet lbage l virkeligheden. Lige før en bølge når skibet, kommer 2 delfiner flyvende som misiler ud af bølgen. De når ned l havoverfladen lige ds nok l dykke ned under os. De prag ulde, legesyge og intelligente dyr lhører en mindre flok, der svømmer rundt og holder os ved selskab de næste par minu er. Det skal senere vise sig ikke at blive den sidste oplevelse, disse fantas ske dyr har beslu et at berige os med. Livet om bord finder ind i sin egen rytme Vi taler om, at nogle af de sejlbåde, der skal deltage i de e års Atlan c Rally Cruise fra Gran Canaria l Caribien også må være på vej, nu da vinden er guns g. Vi ser imidler d ingen andre både oceanets udstrækning er enorm. Med satellit telefonen får vi en ny vejrudsigt. Den prognose, vi sejlede ud på, er blevet ændret. Vi får svagere vind. Vindretning, vindstyrke og dønninger gør, at storsejlet ikke er oppe. Forsejlet og motoren på rela vt lave omdrejninger og medstrøm fremkaldt af passat vinden sørger for fremdri en. Vi har fundet ind i en bestemt døgnrytme. Det er lige omkring måneski e, så i mere end 10 mer er det mørk nat herude. Na evagten er fordelt, således, at Myrna har vagten fra klokken Klokken er der vagtski e. Vagten under stjernemylderet med enkelte stjerneskud kan føles lange, især hvis man er i søvnunderskud. God mad er en vig g ingrediens på en langturssejlads. Dønningerne ruller ind agten fra, og det er ikke l at vide, hvornår den næste kommer, der vil sende alle skåle og tallerkner ud på en rutsjetur. Myrna den erfarne skibskok har fået nye udfordringer. Men nye metoder bliver taget i anvendelse, og vi spiser nu som al d god mad om bord. På tredjedagen får vi en ubuden, men meget velkommen gæst. En lille fugl lander på agterdækket. Den ser forståelig nok meget forpjusket og forkommen ud. Vi ser på hinanden. Hvor kommer den fra? Afstanden l den afrikanske kyst er 130 sømil. I størrelse og form ligner fuglen en gærdesmu e, men farven er grønlig. Fuglen er ikke spor sky. Den hopper lidt rundt i cockpi et og ind og ud af handskerummene, inden den sæ er sig l at sove i et hjørne. E er en mes d kommer der mere liv i vores lille gæst, og det viser sig, at det er en tam fugl, vi har fået besøg af. Vi navngiver den Smut. Heldig i mere end en forstand er den, for små fluer lander på båden - fuglefoder sendt fra himlen. Smut hopper rundt. Sæ er sig på vores fødder. Den føler sig i den grad hjemme om bord og insisterer vedholdende på at komme ned i kahy en. Til sidst overgiver vi os, for vi kan ikke holde den ude i cockpi et. Da mørket sænker sig har Smut sat sig på en hylde bag bøger og computer. Der sidder den stadig, da morgenlyset bryder frem.

11

12 Desværre får denne historie ikke en happy end. En halv me senere ligger den lille fugl på siden den er død. Måske er den kommet i klemme mellem bøger og skibsside fremkaldt af bådens bevægelser. Som dligere nævnt får vi af og l besøg af delfiner. Vi oplever flere gange af have de legesyge dyr som ledsagere. Et af besøgene skiller sig ud fra de andre. Delfinerne er denne gang mange, rig g rig g mange. Tæt på 100 siger Myrna, men hun er nu også næsten i ekstase. De mange delfiner er foran, bagved, under og på siderne af Galadriel i ca. et kvarter. Vi er vidne l opvisninger med spring ud af vandet, hvor delfinerne vender bugen opad. De har øjenkontakt med os under deres opvisning. Stående på dækket med beundrende blikke betragter vi de e fantas ske sceneri, der udspiller sig omkring båden. Aldrig dligere har vi oplevet delfinerne som nu og så så mange. Vi er helt høje, da opvisningen slu er. Lige så pludselig, som de dukker op, forsvinder delfinerne igen. 12 Øerne i sigte - en ubeskrivelig dejlig følelse På erdedagen er vi ved at være tæt på målet. Det er sidst på na en. Jeg sidder i cockpi et og kan se nogle af De Canariske Øer i silhuet tegne sig tydeligere og tydeligere forude i det første spæde morgenlys. En ubeskrivelig, men dejlig følelse gennemstrømmer mig. Sejlende i egen sejlbåd er vi nået l øerne i Atlanterhavet en drøm er blevet opfyldt. I havnen på øen La Graciosa bliver vi modtaget af en betjent fra det lokale poli-. Han er meget venlig, men meddeler os, at der desværre ikke er nogen ledige pladser i havnen. Vi ser os omkring og peger på alle de tomme pladser, der er omkring os. De er desværre ikke ledige, får vi at vide. Så er det, at Myrna skruer op for charmen og i den grad appellerer l betjenten om at fremtrylle en plads. Vi har sejlet her l helt fra Portugal. Jeg vil gerne skrive under på, at Myrna ind imellem synes at have magiske overtalelsesevner. Måske nu også betjenten vil, for han finder en plads l os. Nu er det d l at hvile ud, og dere er skal vi på opdagelse. La Graciosa - en perle blandt De Canariske øer Bådsignaturen på naviga onsinstrumenternes elektroniske søkort viser, at Galadriel befinder sig i det smalle stræde imellem nordspidsen af Lanzarote og den lille ø La Graciosa på 27 kvadratkilometer. Andre kortsignaturer oplyser, at vi sejler igennem et naturreservat, der dækker et havområde med øerne La Graciosa, Aleganza, Montana og klippen Roque. De tre sidstnævnte er ubeboede. Dog på Aleganza, der er privatejet, bor en enkelt person. Fyrtårnet er hans bolig! En sejler fortæller os senere, at der på sydkysten af Aleganza er en smuk ankerbugt, som kan anvendes i godt vejr. Her helt inde under kysten kan man af

13 og l få den fantas ske oplevelse at se tun jage makreller i det krystalklare vand. På opdagelse Heldigvis er det er stadig muligt at finde mere eller mindre isolerede og dermed unikke samfund, som det er spændende og interessant at opleve. Munkerepublikken Det Hellige Bjerg, Athos, som jeg besøgte for 2 år siden, er et helt særligt eksempel herpå. La Graciosa kommer også ind under kategorien unikke samfund - uden sammenligning i øvrigt med Athos. La Graciosa er en ø. Ikke uvæsentligt for en sejler med lidt eventyrblod i årerne. Godt fortøjet ved en af broerne i havnen på La Graciosa ser vi os omkring. Bag os ikke langt herfra på den anden side af strædet skyder en nøgen, rå og mørk klippevæg af lava drama sk højt op af havet. Det er kysten af Lanzarote. På den modsa e side har vi billedet af byen og øen La Graciosa. Lave kridhvide huse danner forgrund i billedet af et ørkenlignende landskab med 4 vulkankegler. Meget smukt i al sin enkelthed og nøgenhed. Vi taler om, at vi ikke dligere er kommet l et sted som de e. 13 Standernedhal

14 På opdagelse Drevet af nysgerrighed går vi ind ad broen og molen imod land. Der, hvor molen ender, er der strand på begge sider. Her støder vi på de første hvide huse. Omme bagved ligger byens gader. Vi går stadig på sand. Vejbelægningen i gaderne, omkring og helt ind l husene er gult sand. Måske er det fordi Sahara Ørkenen ikke ligger så langt herfra, at min fantasi skaber billeder af, at vi lige så godt kunne gå der. Intet affald ligger og flyder i gaderne. Byen har et næsten klinisk udseende. De få biler vi ser, er alle firehjulstrukne terrængående køretøjer. Ikke langt fra havnekontoret, hvor turbåde med dagturister fra Lanzarote lægger l, finder vi øens lille turistkontor. Her tager en smilende og venlig kvinde imod. Hun giver os brochurer og kort over øen og supplerer med informa on om de regler, der skal overholdes, når man færdes rundt på øen. Gode ideer l vandreture får vi også. 14 Idealisme contra økonomisk vækst Kvinden på turistkontoret viser sig at være et naturelskende menneske. Hun får en bekymret mine på, da hun også fortæller, at der er fundet olie i området flere tusind meter nede i undergrunden. Den spanske regering har planer, der går ud på at hente olien op l overfladen. Lokalregeringen på De Canariske Øer kæmper imod. Øregeringen bliver stø et af Green Peace og andre miljøorganisa oner. De Canariske Øer har udstrakt grad af selvstyre, og øerne er ikke medlem af EU. Men når det omhandler undergrunden, er det regeringen i Madrid, der bestemmer. Engagerede og idealis ske mennesker som kvinden på turistkontoret er det al d berigende og posi vt at møde. Mennesker, der kæmper for en sag de tror på. I de e lfælde er de imidler d oppe imod en mæg g modstander. Vi ønsker kvinden held og lykke i bestræbelserne på at bevare stedets unikke miljø. Det får befolkningen på De Canariske Øer ganske givet brug for. Vi ved jo alle, at penge styrer verden. Sådan er det, når al udvikling er baseret på teorien om fortsat og evig økonomisk vækst. Havet som eksistensgrundlag På La Graciosa har der levet mennesker siden slutningen af 1800-tallet. Fiskeri har været eksistensgrundlaget. Beviset på havets og fiskeriets dligere så fatale betydning for øbefolkningens liv og overlevelse får vi, da vi går ind i kirken. Her ser vi livet på havet kny et tæt l Vorherre på en måde, som vi aldrig dligere har set. Prædikestolen er et skibsrat, alterbordet hviler på et anker, altertavlen er et skib med lys i lanternerne, døbefonden har form som en muslingeskal osv., osv.

15 I dag har turismen overhalet fiskeriet som indtægtskilde. Posi vt? Ja måske, for det kan ende med at blive en trussel mod øens miljø. Det stod helt klart med det meget store antal besøgende, der kom her l i august. - August var skrækkelig, ganske skrækkelig (i betydningen ødelæggende), fortalte kvinden på turistkontoret. Måske La Graciosa i de kommende år vil miste sin unikke egenart enten på grund af et nyt olieeventyr eller på grund af overdreven turisme. Under alle omstændigheder vil noget meget værdifuldt i så fald være gået tabt. La Graciosa er Verden Et ønske om at vide mere får mig l igen at opsøge kvinden på turistkontoret. Vi præsenterer os denne gang for hinanden, og det bliver en mere personlig samtale. Kris na har sin bolig i Arrecife på naboøen Lanzarote. Hun har taget jobbet her af den simple grund, at hun har brug for lønnen. På spørgsmålet om, hvordan folkene på La Graciosa har modtaget hende, svarer hun: - De accepterer, at jeg er her. Med andre ord. Kris na er her på en slags tålt ophold. Øboerne har brug for hendes kompetencer, fordi stort set ingen af dem taler et fremmedsprog. En del af øens ældre beboere har med stor sandsynlighed aldrig sat deres ben andre steder end her. Kun ganske få er gi med udlændinge, og langt de fleste har fundet sin ægtefælde her på øen. For beboerne er La Graciosa Verden! Øens børn går i skole her, ind l de er 15 år. Dere er skal de på kostskole på Lanzarote. Det er nemt at fores lle sig, hvilken type unge, der vil vende lbage l øen, og hvilke der ser verden i et større perspek v. Påvirkninger ude fra vil dog med al sandsynlighed gradvist ændre det lille samfund i de kommende år. Vores ophold på La Graciosa varer i 5 dage. Vi nyder naturen på vandreture, inden sejladsen fortsæ er l Lanzarote. På næste års sejlads rundt l de forskellige Canariske Øer, vender vi helt bestemt lbage l denne perle af en ø. 15 Leo Schmidt Ørkenlandskab på La Graciosa

16

17 17

18

19 Vinteropbevaring i hal Under klargøring af vores både i foråret 2014 ude hos Jens Peter Gadensgård, blev vi uden forudgående varsel sagt op. Forsøgte, uden held, at tale l hans samvi ghed om ihver ald at udsæ e opsigelsen l foråret 2015, idet vi med så kort varsel havde svært ved at finde et nyt sted/hal. Han var, som forventet, hverken l at hugge eller s kke i, så det må e vi så forholde os l. Heldigvis havde hans formand hørt vi var blevet sagt op og han oplyste, at han kender een ude på Grønhede (ca. 3 km. længere ude) som har 3 store haller og muligvis var interesseret i at vinteropbevare både. Han formidlede telefonisk kontakt og vi Knud Kurtsmann, Knud Erik Kanstrup og undertegnede fik a alt et møde med Jens Pedersen et par dage senere. Vi havde et behageligt møde og ja, han var posi vt interesseret. Hallen vi kunne stå i har ikke noget gulvbelægning, men jorden er dog meget fast og stabilt at holde på og såfremt der kunne komme et fornu igt samarbejde i gang ville han få indkøbt og lagt noget knust beton/affræset asfalt l overkommelig pris, et nyt betonggulv ville blive alt for dyrt. Vi står i skrivende stund 10 både i hallen og der er måske plads l et par stykker mere. Såfremt endnu flere melder sig, har han tanker om at klargøre en anden og større hal. 19 Ps. Under den megen regn her i oktober var jeg ude at kontrollere fug gheden i hallen og oplevede ingen problemer. Adressen er : Jens Laurits Pedersen Lille Grønhedevej Sæby Bent SCOOP

20 Frederikshavn Kommune GP 20 Lørdag d. 27. september afvikledes den sidste sejlads i forbindelse med Frederikshavn Kommune Grand Prix 2014 (FKGP). FKGP har i år været afviklet over 3 stævner Fyrbåkesejladsen, FSK s Hirsholmene Rundt og sidst Strandby Sejlklubs Hirsholmene Rundt. Der sejles om en præmie, kr. 2500,- sponseret af MOTOR OG BÅDCENTRET FREDERIKSHAVN A/S og de 3 deltagende klubber. FKGP har udviklet sig l at blive en serie sejladser i e ersommeren afviklet med 14 dages mellemrum. Før sommerferien ligger div. DM er og store sejladser som Sjælland og Fyn Rundt i vejen for, at vi kan samles i vort område. FSK s Hirsholmene rundt blev skudt i gang i frisk vind fra nordøst ms. Det gav et godt kryds ud mod Hirsholmene og rig mulighed for at få lu et spileren fra anduvningsbøjen ved Strandby og næsten hele vejen lbage l Frederikshavn. Vinden flovede noget mod slutningen af sejladsen, men et tæt felt nåede sikkert i mål l det obligatoriske stjerneskud i klubhuset. Hirsholmene Rundt fra Strandby var den eneste vi deltog i pga. ca. 10 ugers sommersejltur. Var det en kapsejlads eller var det ren overlevelse? det kan vi hver især fundere over, sjovt var det under alle omstændigheder, selv om der var flere i

21 klubhuset e er sejladsen, der godt kunne have brug for sponsorpræmien l diverse udbedringer. Vi kendte alle vejrmeldingen: Ka egat op l kuling m/s, a agende hen på e ermiddagen 8-13 m/s. På østsiden af Hirsholmene måltes op l 17 m/s under sejladsen. Igen - er vi skruptossede? - men sjovt var det! Vi startede agten for tværs. Nogle forsøgte sig med spiler med spektakulær spilerkæntring/opskæring l følge en anden fik spileren blæst ud. Loggen viste i korte perioder 9 kn. Overvejelser om hvordan vi effek vt og hur gt kunne komme igennem læen af en foran sejlende båd blev effek vt løst ved, at denne båd skar op (det er jo lidt ondt, men i kapsejlads gælder den enes død er den andens brød ), jubel ombord! Bomning ved Deget-kardinalen og derpå med slæk på skøderne på BB-halse de ca. 3 sømil ud l Hirsholmene NØ. Så blev det barskt - ren overlevelse for nogle af os. Flere både fik rebet storsejlet og enkelte både lod fokken gøre arbejdet. Vi kunne knap nok holde Hirsholmene NV op. De mest kvikke havde set den dejlige medstrøm, så vi fik pludselig en båd lige foran os, som ellers lå godt bag os. E er NV kardinalen gik det ind mod land på bidevind alt hvad bådene kunne tage. De læ både fik glæde af en dejlig rummer nede ved sejlklubbens udlagte rundingsmærke, hvor de luv både må e acceptere lidt slæk på skøderne. Det er jo også en af de dejlige ng ved kapsejlads, at man ud over besætningens samlede erfaring og styrke også har vejret med som joker. Alle var i mål kl med første både startende kl Så der er nok dsmæssig rekord for de e årlige stævne. Omkostningerne var så også mig bekendt 4 både med skader. En båd må e udgå pga. skader. Ingen besætningsmedlemmer kom l skade. E erfølgende samledes vi l frokost i klubhuset ca. 55 deltagere fra 16 deltagende både. De mange glade deltagere skabte en rig g god stemning ved såvel præmieoverrækkelse som FKGP s sponsorpræmieudlodning. 21 Stor tak l MOTOR OG BÅDCENTRET FREDERIKSHAVN A/S og ikke mindst l alle sejlere. Strandby Sejlklub Jørgen Lindberg Brian Lund Hald, Frederikshavn Sejlklub, modtager kuverten af Peter Lorenzen assisteret af Pernille Abildgaard Glyb.

22 Diverse Tilmeld dig Gedebjergturen 11. januar Søndag den 18. januar skal vi have lidt mo on e er julens madorgie. Vi mødes kl i klubhuset og begiver os af sted l Gedebjerget*. Når vi kommer lbage serverer kasserolleholdet en let juleanretning. HUSK lmelding på listen i klubhuset senest den 11. januar *Gedebjerget er ifølge legenden opkaldt e er vikingehøvdingen Gjede, som brugte "bjerget" som udkigspost l at spejde e er skibe - mulige ofre for hans sørøveri. Gedebjerget ligger højt hævet over Sæbygård Skov med udsigt over havet, byen, skoven og Sæbygård Slot Kon ngent 2015 Husk! 22 kon ngentet skal være betalt senest 1. februar 2015 Billederne på side 17 er fra Leo Schmidts tur på Atlanten. Øverst - første dag på Atlanterhavet Midten tv - Havnen på La Graciosa Midten th - Delfinbesøg Nederst - Skipper med træt gæst

23 Biltlf

24

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 2-2014 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Ole Pedersen, formand 51781403 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 3-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 1-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 98464237 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Temahæ e om Sæby Havn

Temahæ e om Sæby Havn Temahæfte, april 2012 Temahæ e om Sæby Havn Udarbejdet af Sæby Sejlklub www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 2486 6656

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle 2015 1 Glostrup Kommune arbejder på, at alle børn og unge er en del af fællesskaber fra de starter i dag lbud l de slu er deres skolegang. Det

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2011 Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 2486 6656 Michael Madsen, næstformand 9846 4237 Jørn Sørensen, kasserer 9846

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

NR. 3-2005. Riv katten

NR. 3-2005. Riv katten NR. 3-2005 Riv katten Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Michael Madsen, formand 9846 4237 Poul Svenningsen, næstformand 9895 4129 Jørn Sørensen,

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 I år gik sommerturen til Stockholm. En frisk nogle gange hård vind fra sydvest sendte os to dage efter Sct.Hans ud af Limfjorden over Grenå og Helsingør til Svanemøllen

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Redan Beretning marts Velkommen l Redans Generalforsamling 2016

Redan Beretning marts Velkommen l Redans Generalforsamling 2016 Redan Beretning marts 2016. Velkommen l Redans Generalforsamling 2016 Danmarks ska 壺 eminister hedder nu Karsten Lauritzen, og han har mange opgaver, blandt andet skal han finde ud af, hvorfor der er blevet

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken Elevhåndbog Sejlerskolen Sejlklubben Snekken 1 Velkommen til Sejlerskolen - Sejlklubben Snekken Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Snekken Sejlerskole undervisning i praktisk sejlads. Sejlerskolens

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Hvaler på Det gule Rev

Hvaler på Det gule Rev Hvaler på Det gule Rev Spækhuggerflokken, der blev set af Team Thyfsisker på Det gule Rev, er ikke den eneste hvalart, der ofte ses på denne position. Udover marsvin er der også i de seneste år set hvidnæse,

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 11.948,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

Under Overfladen. Husk. Du kan altid finde os på. www.annabang.dk

Under Overfladen. Husk. Du kan altid finde os på. www.annabang.dk Under Overfladen Husk Du kan altid finde os på w www.annabang.dk Så er Under Overfladen på ude igen. Denne gang med ny redaktør og i nyt design. Og hvorfor så det? John Andersen har takket af som redaktør

Læs mere

Bolgebetvingere Udfordringen

Bolgebetvingere Udfordringen Årstid: Forår og sommer Lokation: En stor sø Forløbets varighed: 4-5 trin + en formiddag og eftermiddag Bolgebetvingere Udfordringen Formål Dette mærke har som formål, at pigerne skal få et praktisk kendskab

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

JOLLESEJLERE PÅ GULDBORGSUND 1960-1970

JOLLESEJLERE PÅ GULDBORGSUND 1960-1970 JOLLESEJLERE PÅ GULDBORGSUND 1960-1970 FOTOGRAFERET AF TORBEN CLASEN Sejlforeningen Vikingens ungdomsafdeling TEKST: TORBEN CLASEN OG NIELS THAL JENSEN. GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: GERT WIIK FOTOS: TORBEN

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jag orening

Brændekilde Bellinge Jag orening Brændekilde Bellinge Jag orening Program 2012 Generalforsamling 2016 A oldes i Knaldhy en rsdag den 23. februar 2016 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

fra Serie 6 til Serie 2 siden 2006

fra Serie 6 til Serie 2 siden 2006 Thomas Jakobsen (yderst tv): - Vi får brug for en tænke-samle-kræfter-pause. Ung klub oplever sin første krise fra Serie 6 til Serie 2 siden 2006 Holtbjerg Boldklub ved Herning blev stiftet i 2006, og

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise.

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. Bali 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. 4. I går skulle jeg bestige en kæmpe vulkan. 5. Jeg var så sulten, så

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige

Og ud af den tankegang og symbolik er der også kommet rigtig mange prædikener, også gode prædikener, med det trøsterige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 29. januar 2017 Kirkedag: 4.s.e.H3K/A Tekst: Job 38,1-18+31-33; Rom 13,8-10; Matt 8,23-27 Salmer: SK: 36 * 18 * 150 * 52,1 * 33,1-3 LL: 36 * 18 * 696 *

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10 adresse afsender adressen afsendere adresser afsenderen adresserne afsenderne afstand aften afstande aftenen afstanden aftner afstandene aftnerne alder ballon alderen ballonen aske balloner asken ballonerne

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia 6. maj 2009 Selv om jeg nu har haft catamaran i Midelfart Sejlklub og i Middelfart Marina i snart 30

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

Classic Fyn Rundt. Matematik trin 2. avu

Classic Fyn Rundt. Matematik trin 2. avu Classic Fyn Rundt Matematik trin 2 avu Almen voksenuddannelse 23. maj 2008 Classic Fyn Rundt Matematik trin 2 Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte Svarark Hæftet indeholder følgende

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere