HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet"

Transkript

1 HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

2 Indhold 1 OM INSTITUTIONEN Fakta om institutionen Institutionens værdigrundlag Institutionens pædagogiske principper Institutionens læringsforståelse 4 2 ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Prioritering af arbejdet med læreplanstemaer Fokus i den kommende læreplansperiode Værktøjer anvendt til dokumentation af arbejdet med læreplaner Metoder anvendt til evaluering af arbejdet med læreplaner Dagtilbuddets vurdering af arbejdet med de enkelte læreplaner 10 3 RESULTATER Børnenes kompetencer Børnenes trivsel Børnenes sundhed Børnenes sprog 16 4 INSTITUTIONENS RAMMER 18 5 MEDARBEJDERTAL 20 2

3 1 OM INSTITUTIONEN Dette kapitel indeholder en række korte afsnit om Vinding Børnehave. Disse omhandler bl.a. fakta om institutionen, institutionens værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse. 1.1 Fakta om institutionen 2 børn født i børn født i børn født i børn født i børn født i 2011 Vi er beliggende i et område med få familier af anden etnisk herkomst. Vi har 14 ansatte. Vi har p.t. tre mandlige ansatte. Vi har 8 pædagoger og 6 medhjælpere. Vi har en aldersspredning mellem 20 år og 59 år. 1.2 Institutionens værdigrundlag TRIVSEL er fundamentalt for at være i vækst, have engagement, kunne involvere sig og være en aktiv deltager i livet. Vores fokus er rettet mod, at Vinding Børnehave er certificeret som idrætsbørnehave, altså med pædagogisk idræt som metode til at være medskabende på trivsel, inkluderende fællesskaber og differentierede læringsmiljøer. Vi vil med anerkendelse og nærvær møde det enkelte barn og familie, så de føler sig set, hørt, forstået, accepteret og respekteret. Trivsel forudsætter også: at børn fysisk får tilfredsstillet deres grundlæggende behov for søvn, sund kost og relevant påklædning. at børn får tilfredsstillet deres behov for fysisk udfoldelse og et godt sprogligt miljø. at børn får tilfredsstillet deres behov for at etablere venskaber / være del af et socialt fællesskab, samt lære at håndtere de sociale spilleregler. at børn får tilfredsstillet deres behov for udfordringer og læring. Derfor vægter vi også følgende med blik for barnets psykiske, sociale, fysiske og kognitive udvikling: Motorik / sansemotorik At stimulere de grundlæggende sanser, da det giver børnene nogle gode kropslige erfaringer og muligheder for at udvikle en god motorik. At tilrettelægge og tilbyde aktiviteter såvel inde som ude, der udfordrer både den grovmotoriske og den finmotoriske udvikling. Udeliv At bruge udeliv, fordi det er med til at udvikle børns kreativitet, fantasi og nysgerrighed og fordi, det giver mange oplevelser, hvor sanserne udvikles. Udeliv giver børnene mulighed for at studere, forundre og fordybe sig i naturen og dens kredsløb, hvorved de får respekt for naturen og lærer at passe på den. 3

4 Venskaber At være opmærksom på, at børnene inddrages i omsorgen for hinanden, behandler hinanden ordentlig og giver udtryk for deres følelser på en hensigtsmæssig måde. At være opmærksom på, at venner giver fællesskabsfølelse og tryghed. Sprog. At fremme et godt og udfordrende sprogligt miljø, hvor barnet har mulighed for at udvikle et nuanceret sprog gennem hverdagens aktiviteter. Sproget er en forudsætning for at udtrykke sig, forstå og blive forstået samt kommunikere med andre. Sundhed og kost. At tilberede og servere mad uden sukker, farve og tilsætningsstoffer. At indkøbe mest muligt økologisk og bruge årstidens råvarer. At skabe gode rammer for måltiderne og give børnene mulighed for at udvikle gode kostvaner. At lære børnene om sund kost og kostens betydning for kroppen. At have en god hygiejne, for derved at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og voksne. At sikre et godt indeklima ved at sørge for god ventilation, et acceptabelt støjniveau, indkøbe miljøvenlige materialer og sørge for at få vedligeholdt inventar og bygninger. 1.3 Institutionens pædagogiske principper Princip 1: At fremme et anerkendende og nærværende miljø Princip 2: At inkludere børn med særlige behov på lige fod med de øvrige børn Princip 3: At udfordre børnenes læring og udvikling ved at gå foran, ved siden af og bagved Princip 4: At fremme børnenes trivsel gennem sociale fællesskaber Princip 5: At fremme et godt og udfordrende sprogligt miljø Princip 6: At sætte fokus på bevægelse, sundhed og kost Princip 7: Igangsætte særligt tilrettelagte læringsforløb for børn med særlige behov 1.4 Institutionens læringsforståelse Med begrebet læring mener vi en proces, hvor børn tilegner sig viden, kunnen og færdigheder gennem de erfaringer, de gør ved at deltage - efterligne og bidrage i samspil med andre. Læring handler om, at vi får øje på vores måde at være på og handle på over for børnene. At de voksne videndeler de gode historier. At de voksne er imødekommende og skaber ro og tid til for-skellige læringsmiljøer. At de voksne er bevidste om, at der er flere læringsrum i spil samtidig. Trivsel er fundamentalt for, om børnene kan lære og deltage i fælleskabet. Vi vil tilrettelægge et miljø, der skaber trivsel og dermed læring for alle børnene. Vi vil have fokus på differentierede læringsmiljøer, således at alle børn får mulighed for at lære på en 4

5 måde, som er optimal for dem. Vi skal have didaktiske overvejelser om målet og vejen til at nå læring pædagogisk idræt. Børn lærer af engagerede voksne og i legen med hinanden. 5

6 2 ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Dette afsnit beskriver Vinding Børnehaves arbejde med de pædagogiske læreplaner. Resultaterne er hentet fra de pædagogiske læreplaner og evalueringen af disse. 2.1 Prioritering af arbejdet med læreplanstemaer Grafen nedenfor viser Vinding Børnehaves prioritering af arbejdet med de enkelte læreplanstemaer. Prioriteringen er lavet med udgangspunkt i en procentangivelse, som i alt for de seks læreplanstemaer skal kunne summeres til 100 %. Procentangivelsen vises i grafen som "Prioritering i perioden". Derudover viser grafen, på hvilke læreplanstemaer Vinding Børnehave vurderer, at de har flyttet børnene mest i deres udvikling i den forløbne periode. Procentangivelsen for dette svar vises i grafen som "Værdi for børnene". Dagtilbuddenes prioritering af læreplanstemaer og vurdering af børnenes udvikling for 3-6- årige Prioritering i perioden 17% 17% 17% 17% 17% 17% Værdi for børnene 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0% 25% 50% 75% 100% Alsidig personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer 6

7 2.2 Fokus i den kommende læreplansperiode Dette afsnit viser Vinding Børnehaves vurdering af, hvilke læreplanstemaer de vil lægge fokus på i den kommende læreplansperiode. Vinding Børnehaves fokus på udvalgte læreplanstemaer i den kommende periode for 3-6- årige Alsidig personlig udvikling 16,7 Sociale kompetencer 16,7 Sproglig udvikling 16,7 Krop og bevægelse 16,7 Naturen og naturfænomener 16,7 Kulturelle udtryksformer og værdier 16,

8 2.3 Værktøjer anvendt til dokumentation af arbejdet med læreplaner Graferne nedenfor viser Vinding Børnehaves angivelser af, hvilke værktøjer de anvender til dokumentation af arbejdet med læreplanerne. Derudover viser graferne Vinding Børnehaves angivelse af i hvor høj grad værktøjerne benyttes. Værktøjer anvendt til dokumentation af læreplaner for 3-6-årige Læringshistorier 100% Foto 100% Barnets log-bog 100% Iagttaggelser/observationer 100% Børneinterview 100% 0% 25% 50% 75% 100% Anvendelse af værktøjerne Anvendelse af værktøjerne, 3-6-årige 100 0% 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad 8

9 2.4 Metoder anvendt til evaluering af arbejdet med læreplaner Dette afsnit viser Vinding Børnehaves angivelser af, hvilke metoder de anvender til evaluering af arbejdet med læreplanerne. Derudover vises angivelserne af, i hvor høj grad metoderne anvendes. Primært anvendte metoder til evaluering af læreplaner for 3-6-årige TRAS 100% SMTTE 100% Læringshistorier 100% 0% 25% 50% 75% 100% Anvendelse af metodernes resultater Anvendelse af metoderne, 3-6-årige 100 0% 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad 9

10 2.5 Dagtilbuddets vurdering af arbejdet med de enkelte læreplaner Dette afsnit viser Vinding Børnehaves evaluering af, i hvor høj grad målene for arbejdet med læreplanstemaerne er nået og i hvilken grad resultaterne af arbejdet med læreplanstemaet har stået mål med indsatsen. Mål for børnenes alsidige personlige udvikling Alsidig personlig udvikling, 3-6 år 4,0 4, Nået målene Stået mål med indsatsen Mål for børnenes sociale kompetencer Mål for børnenes sproglige udvikling Sproglig udvikling, 3-6 år 5,0 5, Nået målene Stået mål med indsatsen Mål for læreplanstemaet krop og bevægelse

11 Mål for læreplanstemaet natur og naturfænomener Mål for læreplanstemaet kulturelle udtryksformer og værdier

12 3 RESULTATER I dette kapitel vises udvalgte resultater fra det løbende arbejde med børnene i Vinding Børnehave. I kapitlet indgår resultater fra følgende vurderinger af børnene: Vurdering af børnenes kompetencer (fra dialogvurderingerne) Vurdering af børnenes generelle trivsel (fra dialogvurderingerne) Vurdering af børnenes generelle sundhed (fra dialogvurderingerne) Resultater fra gennemførelse af sprogvurderinger 3.1 Børnenes kompetencer I forbindelse med afholdelse af forældresamtaler i dagpleje og dagtilbud foretager forældre og pædagoger en vurdering af barnets kompetecer indenfor de seks læreplanstemer. De seks læreplanstemaer er: Sociale kompetencer Sproglig udvikling Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Forældre og pægagoger vurderer barnet med tre spørgsmål for hvert læreplanstema, udfra følgendende skala: Kan ikke endnu Kan med hjælp Kan næsten selv Kan betyder, at barnet hverken selv eller med aktiv støtte og hjælp fra en anden mestrer læringsmålet. Barnet viser en meget begrænset aktiv interesse og overlader initiativet til en anden eller opgiver, fordi det ikke kan. fra en anden betyder, at barnet er afgørende afhængigt af, at nogen hjælper det. Det kan være et andet barn eller en voksen som vejleder, holder, støtter, inspirerer eller hjælper aktivt til. betyder, at barnet i kraft af egen indsats er på vej til at nå læringsmålet. Barnet træner og øver sig og har i den forbindelse ikke brug for hjælp fra andre. betyder, at barnet mestrer læringsmålet sikkert. Nedenfor ses det samlede antal dialogvurderinger, som pædagogerne i Vinding Børnehave har foretaget. Dette antal er vigtigt at forholde sig til, når graferne i de følgende afsnit analyseres. Antal dialogvurderinger i Vinding Børnehave mdr., begynder i dagpleje/vuggestue Godt 2 år, på vej mod børnehave Godt 5 år, på vej mod skole Total Nedenstående figur viser et gennemsnit af alle de vurderinger af børn, som er foretaget af pædagogiske medarbejdere i Vinding Børnehave i 2014 for aldersgrupperne 9-14 måneder, godt 2 år og godt 5 år. 12

13 De pædagogiske medarbejderes vurdering af børnenes kompetencer i år 2014 Sociale kompetencer 2,8 Sproglig udvikling 2,4 Kulturelle udtryk og værdier 2,3 Alsidig personlig udvikling 2,4 Krop og bevægelse 2,8 Natur og naturfænomener 2,2 Godt fem år, på vej mod skole

14 3.2 Børnenes trivsel I forbindelse med dialogvurderingerne i dagplejen og daginstitutionerne vurderer de pædagogiske medarbejdere børnenes trivsel ved at svare på følgende spørgsmål: Oplever du, at barnet trives godt alt i alt? Har du indtryk af, at barnet er glad for at være i dagtilbuddet? Er der en god relation mellem børn og voksne? De pædagogiske medarbejdere besvarer spørgsmålene ud fra følgende skala: 1) Slet ikke 2) I ringe grad 3) I nogen grad 4) I høj grad Nedenstående figur viser de pædagogiske medarbejderes gennemsnitlige vurdering af børnenes trivsel for de angivne år. De pædagogiske medarbejderes vurdering af børnenes trivsel Generel trivsel 3,8 Generel trivsel i institutionen 3,8 Relation til de voksne på stuen 4,

15 3.3 Børnenes sundhed I forbindelse med dialogvurderingerne i dagplejen og daginstitutionerne vurderer de pædagogiske medarbejdere børnenes sundhed ved at svare på følgende spørgsmål: Vil du generelt betegne barnet som sundt og raskt? "Er barnet glad for fysisk aktivitet?" De pædagogiske medarbejdere besvarer spørgsmålene ud fra følgende skala: 1) Slet ikke 2) I ringe grad 3) I nogen grad 4) I høj grad Nedenstående figur viser de pædagogiske medarbejderes gennemsnitlige vurdering af børenens sundhed for de angivne år. De pædagogiske medarbejderes vurdering af børnenes sundhed Barnets generelle sundhed 3,9 Glæde ved fysisk aktivitet 3,

16 3.4 Børnenes sprog Lovgivningsmæssigt skal børn omkring 3 år sprogvurderes, hvis der er formodning om at barnet har behov for sprogstimulering. Alle børn som ikke er optaget i dagtilbud skal sprogvurderes ved 3 år. Herning Kommune benytter Rambøll Sprog som sprogvurderingsredskab. De følgende grafer og tabeller viser resultaterne af alle sprogvurderinger, som er foretaget i de pågældende år. Børn som sprogvurderes flere gange forekommer således flere gange og med flere resultater i de viste resultatopgørelser. Det nationale sprogvurderingsmateriale tester børnenes kompetencer inden for fire sproglige dimensioner: Talesproglige kompetencer Lydlig opmærksomhed Generelle sproglige kompetencer Kommunikative kompetencer På baggrund af sprogvurderingen beregnes en samlet score med en værdi mellem 0 og 100 for barnet samlede sprogformåen. På baggrund af den samlede scoreberegning indplaceres de sprogvurderede børn i følgende tre kategorier: Generel indsats - omfatter børn, som har en alderssvarende sproglig udvikling. Fælles for børnene er, at de bruger et varieret sprog, og har en god forståelse for sproget. Fokuseret indsats - omfatter børn, som vurderes at have behov for en indsats indenfor mindst ét sprogområde. Fælles for børnene er, at de bruger sproget og viser, at de forstår talt sprog, men begge dele kun i et vist omfang. Disse børn kan have sproglige vanskeligheder. Særlig indsats - omfatter børn, som vurderes at have behov for en særlig sprogstimulerende indsats. Denne særlige indsats medfører ofte en indstilling til PPR. Nedenstående tabel viser antal sprogvurderinger i Vinding Børnehave fordelt på aldersgrupper for de angivne år. Antal sprogvurderinger i Vinding Børnehave Antal sprogvurderinger årige 16 2 Inden skolestart 1 9 Total

17 Den følgende graf viser resultaterne for sprogvurderingerne af de 3-årige børn i Vinding Børnehave fordelt på indsatsgrupper. Sprogvurderingsscore opdelt på indsatsgrupper for 3-årige børn % 25% 50% 75% 100% Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret Den næste figur viser resultater for de fire sproglige dimensioner for 3-årige børn for året Sprogvurderingsscore opdelt på de fire sproglige dimensioner for 3-årige børn for året 2014 Produktivt talesprog Receptivt talesprog Lydlige kompetencer 6 94 Kommunikative kompetencer % 25% 50% 75% 100% Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret Den næste figur viser udviklingen i de 3-årige børns resultater for de fire dimensionsscorer for de pågældende år. Samlet sprogvurderingsscore opdelt på de fire sproglige dimensioner for 3-årige børn Samlet score 43,9 Produktivt talesprog 43,1 Receptivt talesprog 46,3 Lydlige kompetencer 61,2 Kommunikative kompetencer 73,

18 4 INSTITUTIONENS RAMMER I dette kapitel angives oplysninger om institutionens formelle rammer samt øvrige relevante nøgletal - f.eks. omkring børnetal og sygefravær. Åbningstid Gns. åbningstid i en normal uge Gns. antal lukkedage pr. år Vinding Børnehave 50 0 Kapacitet Indskrevne børn Belægningsprocent Pladser i alt Vinding Børnehave 93 74% 125 Herning Kommune % Børnetal Børn (0-2 år) Børn (3-6 år) Pæd. medarbejdere Børn pr. pæd. medarb Vinding Børnehave ,3 Med pædagogiske medarbejdere forstås ansatte hvis primære arbejdsopgaver er af pædagogisk karakter - uanset deres uddannelsesniveau. Børn med særlige behov Indskrevne børn Børn med støtte i alment dagtilbud Børn i specialgruppe Vinding Børnehave Fordeling af børn efter Børnelinealen Drenge Piger Antal Procent Antal Procent Kompetente børn med alderstypiske problemstillinger 4 44% 2 50% Kompetente børn med midlertidig risiko for trivselsproblemer 2 22% 1 25% Børn med specifikke behov for særlig støtte 3 33% 1 25% Børn med væsentligt behov for særlig støtte Børn med åbenbar risiko for at lide alvorlig skade Handikappede med let til svær nedsat funktionsevne 18

19 Regnskabstal Regnskab løn Regnskab drift Regnskab total Regnskab total opgjort pr. fuldtidsbarn Vinding Børnehave Økonomi Bruttoudgifter i alt Bruttoudgifter pr. barn Udgifter til fripladser Vinding Børnehave

20 5 MEDARBEJDERTAL I dette kapitel angives oplysninger om det pædagogiske personale, medarbejdernes uddannelsesniveau og efteruddannelse og sygefraværet Pædagogisk personale Timer pædagoger Udgift pædagoger Timer andet pæd. personale Udgift andet pædagogisk personale Timer total Vinding Børnehave Uddannelsesniveau - Pædagogisk personale Pædagoger Kort pæd. udd. Ingen relevant udd. Praktikanter Pæd. medarb. i alt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Vinding Børnehave 8 63% 0 0% 4 33% 1 4% 13 Herning Kommune % 8 1% % 51 5% 931 Efteruddannelse - Medarbejdere Relevant diplomudd. Påbegyndt diplom. Enkelt moduler diplom. Pæd. medarb. i alt Antal % Antal % Antal % Antal Vinding Børnehave 1 6% 13 Herning Kommune 31 3% 931 Sygefravær og personaleomsætning Sygefravær % Personaleomsætning % Vinding Børnehave 4,7% 26,7% Herning Kommune 4,6% 16,9% 20

21 Hjernen&Hjertet Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Systemet hedder Hjernen&Hjertet, fordi det forener den logisk-rationelle hjerneaktivitet det er at måle og dokumentere kvalitet, med den hjerteaktivitet, det er at levere kvalitet i samværet med vores fælles børn. Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn, Dialogprofiler til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet. Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: 21

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-01-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Dagplejen EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0- ÅR FRA 01-01-015 TIL 01-01-017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET 17-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 3-ÅRIGE 6 3.1 ALLE BØRN 6 3.2 TOSPROGEDE

Læs mere

OVERGANGSVURDERING INSTITUTIONSRAPPORT

OVERGANGSVURDERING INSTITUTIONSRAPPORT HERNING KOMMUNE BØRNELIV OVERGANGSVURDERING INSTITUTIONSRAPPORT RAPPORT DANNET 20-02-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 RESULTATER FOR INSTITUTIONEN SAMMENHOLDT

Læs mere

RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL

RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET 08-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 3-ÅRIGE 6 3.1 ALLE BØRN 6 3.2 TOSPROGEDE

Læs mere

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne.

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne. Pædagogiske læringsmål I XX kommune understøtter vi forældresamtalerne digitalt gennem Rambøll Dialogprofil, som er et dialogredskab til dagtilbud. Som pædagog for barn bedes du udfylde dette skema, som

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-11-2012 TIL 01-02-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier

Læs mere

HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 30-05-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE SPJALD BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE SPJALD BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE SPJALD BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

HERNING KOMMUNE GALAXEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE GALAXEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE GALAXEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-08-2012 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Indledning 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 4 1.3 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Herning Kommune. Børneoasen Lind PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Herning Kommune. Børneoasen Lind PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet Herning Kommune Børneoasen Lind PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2016 TIL 31-12-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Regnbuen Leder: Inge Kepp

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Regnbuen Leder: Inge Kepp Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Regnbuen 212 Leder: Inge Kepp Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 14 14 212 Børnenes

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

HERNING KOMMUNE GALAXEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE GALAXEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE GALAXEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-08-2014 TIL 31-12-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Bornholms Regionskommune TILSYNSRAPPORT. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Bornholms Regionskommune TILSYNSRAPPORT. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 OVERGANGE OG SAMMENHÆNG 6 4.1 Det

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013 Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 3 TIL 6 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 3 TIL 6 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 3 TIL 6 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-11-2012 TIL 01-02-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Over Vejen 212 Leder: Hanne Fallesen Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 121

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012. Leder: Susanne Holm

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012. Leder: Susanne Holm Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg 2012 Leder: Susanne Holm Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Viborg Kommune. Område 1 - Nord UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Område 1 - Nord UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Område 1 - Nord UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 07-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Bæredygtige instituionsenheder og balance mellem

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod fire år

Mål og indikatorer på vej mod fire år Mål og indikatorer på vej mod fire år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel 2013 Leder: Lone Andersen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Viborg Kommune. Dagplejen Område Øst PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Dagplejen Område Øst PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Dagplejen Område Øst PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse 6 2 GENERELLE

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

HERNING KOMMUNE EVENTYRHAVEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE EVENTYRHAVEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE EVENTYRHAVEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets

Læs mere

Viborg Kommune. Spurvehuset PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Spurvehuset PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Spurvehuset PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse 5 2 GENERELLE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Sprogindsats 4 3 TOPI 5 2 1 Barnet i centrum

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild Leder: Marianne Dupont

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild Leder: Marianne Dupont Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild 213 Leder: Marianne Dupont Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE BØRNEHAVE RABALDERSTRÆDE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

MARIAGERFJORD KOMMUNE BØRNEHAVE RABALDERSTRÆDE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet MARIAGERFJORD KOMMUNE BØRNEHAVE RABALDERSTRÆDE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-11-2012 TIL 31-10-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Som en del af indsatsen om styrket samarbejde mellem forældre og dagtilbud omkring barnets trivsel, læring og sundhed tager det samlede børneområde i

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Som en del af indsatsen om styrket samarbejde mellem forældre og dagtilbud omkring barnets trivsel, læring og sundhed tager det samlede børneområde i

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2016

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2016 Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2016 For at styrke indsatsen i forhold til et godt forældresamarbejde har Børneområdet i Rudersdal kommune besluttet at anvende dialogværktøjet

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Over Vejen 2015 Hanne Fallesen 2014 2015 Antal børn total 125 126 Antal børn i børnehave 125 126 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Vinding Børnehave Gyvelvej Sørvad Tlf

Vinding Børnehave Gyvelvej Sørvad Tlf Vinding Børnehave Gyvelvej 5 7550 Sørvad Tlf. 96286767 1 Kære forældre. Med disse informationer vil børnehavens personale gerne byde dig og dit barn velkommen i Vinding Børnehave som er en selvejende institution,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

HERNING KOMMUNE BARNETS HUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BARNETS HUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BARNETS HUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 03-02-2014 TIL 31-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Indledning 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 4 1.3 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat Faglige resultater De pædagogiske læreplaner Her beskrives dagtilbuddenes evalueringer i forhold til de pædagogiske læreplaner herunder også det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov: Metode til

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

HJERNEN&HJERTET INTRODUKTION TIL RAMBØLL DIALOG RUDERSDAL KOMMUNE 30. MAJ 2016

HJERNEN&HJERTET INTRODUKTION TIL RAMBØLL DIALOG RUDERSDAL KOMMUNE 30. MAJ 2016 HJERNEN&HJERTET INTRODUKTION TIL RAMBØLL DIALOG RUDERSDAL KOMMUNE 30. MAJ 2016 DAGSORDEN 01 02 03 04 05 Rambøll Dialog - metoden Rambøll Dialog - systemet Øvelser 1. del Opfølgning og handling via fokuspunkter

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten 2013 Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere