Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagpengesats, skattetræk og kontonr."

Transkript

1 AFSKEDIGET HVA SÅ?

2 Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din afdeling. Der står også noget, om de pligter og muligheder du har som ledig. Har du har spørgsmål, er det vigtigt, du kontakter din afdeling. Dagpenge fra a-kassen Når du bliver ledig, skal du starte med at melde dig ledig på hos det lokale jobcenter eller i din afdeling. For at få dagpenge skal du mindst have været medlem af a-kassen i 1 år. Derudover skal du have haft 1924 timers arbejde i medlemsperioden, hvis du er fuldtidsforsikret, og 1258 timers arbejde hvis du er deltidsforsikret. Der er særlige regler for ledige medlemmer under 25 år. Der er også særlige regler for medlemmer, der har selvstændig virksomhed og bibeskæftigelse. Kontakt a-kassen. Opgørelse af timer sker ud fra de oplysninger om løntimer, din arbejdsgiver skal indberette til Indkomstregistret. De indberettede løntimer bruges også til beregning af din dagpengesats. Dagpengesats, skattetræk og kontonr. Dagpengesatsen beregnes på baggrund af de seneste 12 ugers/3 måneders lønindtægt, som din arbejdsgiver har indberettet til Indkomstregistret. Dagpengene udgør 90 % af gennemsnitsindtægten for de sidste 12 uger/3 måneder, dog højst den gældende dagpengesats. 2

3 Den højeste dagpengesats udgør 801,00 kr. pr. dag ,00 kr. pr. uge for fuldtidsforsikrede i Den højeste dagpengesats udgør 534,00 kr. pr. dag ,00 kr. pr. uge for deltidsforsikrede i Dagpengene udbetales månedligt bagud - for henholdsvis 4 eller 5 uger. Datoerne/ugerne for den aktuelle udbetalingsperiode fremgår af dagpengekortet. Udbetalingsperioden slutter den 2. sidste søndag i hver måned. Udbetalingen sker, på baggrund af de oplysninger du har noteret på dagpengekortet. Dine dagpenge sættes ind på din Nemkonto efter skattetræk. Du kan taste dit dagpengekort elektronisk på og der vil du også modtage din udbetalingsspecifikation for udbetalte ydelser. Dine skatteoplysninger hentes elektronisk fra SKAT. Hvad må jeg som ledig? Som udgangspunkt skal de timer, du arbejder - både lønnet og ulønnet - trækkes i de ydelser du modtager fra a-kassen. I nogle situationer skal der ikke trækkes i ydelserne: Det gælder almindelige fritidsaktiviteter fx foreningsarbejde, men også frivillige og ulønnede aktiviteter i sociale og humanitære organisationer. HUSK Oplys altid til arbejdsløshedskassen, edskassen, hvis du udfører / begynder frivillige aktiviteter! 3

4 Kursus og uddannelse Du har mulighed for at deltage i kurser på fx AMU-centrene. Er du blevet ledig, kan du søge 6 ugers selvvalgt uddannelse med dagpenge, og det er gratis at deltage. Er du fortsat ansat, skal du aftale kurset med din arbejdsgiver, da der er et mindre kursusgebyr. Har du en videregående uddannelse, skal der betales den fulde kursuspris. Som ansat skal du søge VEU-godtgørelse. Du skal endvidere ikke have en uddannelse, der overstiger niveauet for erhvervsuddannelserne. Har du ikke brugt din højere uddannelse indenfor de sidste 5 år, kan du som udgangspunkt få VEU-godtgørelse. have tab af indtægt eller arbejdsmulighed, når du deltager i uddannelsen. Fra 15. august 2013 har du indenfor et kalenderår kun ret til VEU i 10 uger svarende til 370 timer, med mindre du deltager i en af følgende kurser: Særligt tilrettelagt forløb for flygtninge og indvandrere Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Erhvervsuddannelse + (EUD+) AMU-kontraktuddannelsen Særlige branche-aftalte kurser. VEU-godtgørelsen er 3205 kr. pr. uge i 2013 svarende til 80 % af den højeste dagpengesats. Er du ledig, dagpengeberettiget og fyldt 25 år, har du ret til 6 ugers (222 timer) selvvalgt uddannelse med dagpenge i perioden mellem 18 og 57 ugers ledighed. Er du under 25 år, har du ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse med dagpenge i perioden mellem 18 og 44 ugers ledighed. SVU 4 Er du over 25 år og fortsat ansat, kan du søge om SVU til en godkendt, offentlig uddannelse. SVU gives til bestemte uddannelser, og du skal aftale orlov med din arbejdsgiver. Er du ledig, dagpengeberettiget og fyldt 25 år, har du ret til 6 ugers (222 timer) selvvalgt uddannelse med dagpenge i perioden mellem 18 og 57 ugers ledighed.

5 SVU - almen niveau Du kan få SVU (almen niveau) i op til 40 uger, hvis du starter senest dagen før, du evt. bliver afskediget, til at deltage i: Forberedende voksenundervisning (FVU) Almen voksenuddannelse (8-10 kl.) Gymnasial uddannelse. Hvilke krav skal du opfylde? Være fyldt 25 år, men ikke 65 år (20-24-årige kan få SVU til deltagelse i FVU i op til 18 uger). Være kortuddannet Have mindst ½ års beskæftigelse på nuværende arbejdsplads i Danmark. SVU - videregående niveau Du kan endvidere få SVU (videregående niveau) i op til 40 uger, hvis du igen starter senest dagen før, du evt. bliver afskediget, på følgende heltidsuddannelser: Uddannelser på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på uddannelser, hvor der er fastsat adgangskrav, og som er udbudt efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Hvilke krav skal du opfylde? Være fyldt 25 år, men ikke 65 år. Have mindst 3 års beskæftigelse inden for de seneste 5 år som lønmodtager. For deltidsforsikrede dog svarende til 2 år. Er du fortsat i arbejde, skal du have aftalt orlov med din arbejdsgiver. SVU - satsen SVU-satsen i 2013 er 641,00 kr, pr. dag, hvilket svarer til 80 % af den højeste dagpengesats i Er du ledig, dagpengeberettiget og fyldt 25 år, har du ret til 6 ugers (222 timer) selvvalgt uddannelse med dagpenge i perioden mellem 18 og 57 ugers ledighed til videregående uddannelse. Ugeprisen må ikke overstige 3648,32 kr. 5

6 Indkaldelse til samtaler i afdelingen eller job-center Er du under 30 år, vil du få brev om at møde til den første samtale senest efter 1 måneds ledighed. Er du over 30 år, vil det være senest efter 3 måneders ledighed. Formålet med samtalen er at tilrettelægge og gennemføre et forløb, der kan sikre, at du hurtigst muligt får et ordinært arbejde. Du bliver indkaldt til møde i din afdeling eller på jobcentret mindst hver 3. måned. Jobplan Efterfølgende skal der udarbejdes en jobplan. Det sker i samarbejde med jobcentret. Når du har fået udarbejdet en jobplan, vil din afdeling tilbyde dig en personlig samtale. Ved denne samtale vil I tale om, hvilken betydning planen har for dine ydelser fra a-kassen. Jobplanen kan revideres, når der er behov for det. Ønsker du at ophøre i et tilbud, skal du altid kontakte din afdeling, inden du holder op. Jobplanen skal indeholde en ankevejledning. Tilbud De tilbud, du skal deltage i, kan være vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller arbejde med offentligt tilskud. Du vil som udgangspunkt modtage det samme beløb, du ville modtage i dagpenge. Er du under 25 år og har været ledig i over 26 uger, vil satsen for nogle være individuel alt efter tilknytning til arbejdsmarkedet. Er du under 25 år, kan du blive pålagt at tage en uddannelse på SU. 6

7 Kompetencevurdering jobtjek Du har mulighed for at få vurderet dine kompetencer. En periode med ledighed er et godt tidspunkt for dette. Det kan betyde, at du kan få papir på eksisterende kompetencer eller få nye kompetencer fx i form af kurser og efteruddannelse. Det er især vigtigt, hvis du overvejer at skifte branche. Vurderingen foretages på en erhvervsskole eller lignende og altid i samarbejde med din afdeling. Oplysningspligt i øvrigt Du har pligt til at give afdelingen alle de oplysninger, der er nødvendige for, at din dagpengeret kan vurderes. Sker der ændringer i løbet af ledighedsperioden, skal du oplyse a-kassen om disse ændringer. Arbejdsgivergodtgørelse (g-dage) Ved afskedigelse skal arbejdsgiveren under visse betingelser betale de første 3 ledige dage. Din arbejdsgiver skal betale det, der svarer til højeste dagpengesats. Beløbet er skattepligtigt, men ikke ferieberettiget. Arbejdsgiveren skal også betale g-dage, selvom du deltager i uddannelse med VEU-godtgørelse eller SVU. Husk at taste g på dagpengekortet for disse 3 dage. Du vil blive modregnet for 7,4 timer pr. g-dag. Overskydende timer (overarbejde) Har du haft overarbejde i de seneste 12 uger/3 måneder, før du blev ledig, skal disse timer afspadseres, inden du kan modtage ydelser fra a-kassen. 7

8 Hvordan står jeg til rådighed? Du skal oprette dit cv på senest 3 uger efter ledighedens start. Cv et skal godkendes af a-kassen. Cv et skal løbende ajourføres. Der skal også udarbejdes en plan for jobsøgningen - dette foregår sammen med a-kassen. Planen skal være udarbejdet, inden 4 uger efter du er blevet ledig. I planen skrives aftalen om dine fremtidige ønsker for job og formen for jobsøgningen. Du skal bekræfte, at du er aktivt jobsøgende ligeledes på under punktet Min Side mindst hver 7. dag. Det er også på Min Side, du skal afmelde dig, når du ikke længere skal have dagpenge fx ved start på arbejde, sygdom og ferie af længere varighed. Bopæl - jobsøgning Som hovedregel skal du have bopæl og opholde dig i Danmark. Det er vigtigt, at jobcentret har din korrekte bopælsadresse. For at være aktivt arbejdssøgende på det danske arbejdsmarked skal du søge alle relevante job. Det gælder også job, som ligger udenfor den branche, du tidligere har arbejdet indenfor. Det arbejde, du søger, skal stå i et fornuftigt forhold til dine kvalifikationer, uddannelse og kurser. Du må ikke lade være med at søge job, selv om du tror, du ikke kommer i betragtning på grund af din alder, køn, nationalitet eller lignende. Transporttid Husk, at du skal være parat til at overtage anden beskæftigelse på fuldtid fra dag til dag - det gælder alle job, du bliver henvist til. Du er forpligtet til at tjekke din post hver dag. Når du søger arbejde eller bliver tilbudt arbejde, skal du acceptere en daglig transporttid på op til 3 timer med offentlig transport. Møder Det er vigtigt, du deltager i alle de møder, du indkaldes til. Kommer du ikke til de indkaldte møder, kan det få betydning for din dagpengeret. Er du på arbejde, den dag du er indkaldt til møde, skal du kontakte jobcentret eller a-kassen inden mødet. 8

9 Supplerende dagpenge Får du arbejde, hvor den ugentlige arbejdstid er mindre end 29,6 timer, har du mulighed for at modtage supplerende dagpenge. For deltidsforsikrede er der særlige regler - kontakt a-kassen. Du kan højst modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Du skal være opmærksom på, at hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel, altid arbejdsgiveren udfylde en frigørelsesattest til a-kassen. Attesten skal være udfyldt og afleveret, inden 5 uger efter du startede på dette arbejde. I alle tilfælde skal a-kassen have kopi af dit ansættelsesbevis. HUSK Når du er ledig, skal du på første sygedag taste startdato på sygdommen på Min side eller ringe til jobcentret. Sygdom Når du er ledig, skal du på første sygedag taste startdato på sygdommen på Min side eller ringe til jobcentret. Når du registrerer på Min side på at du er syg, får afdelingen oplyst din 1. sygedag. Afdelingen indberetter til din kommune, at du skal have udbetalt sygedagpenge. Når du bliver sygemeldt, bliver du afmeldt som ledig hos jobcentret. Raskmelding - Når du ikke længere skal have udbetalt sygedagpenge, skal du følge den vejledning, du får på Min side på eller ringe til jobcentret. Når du raskmelder dig på Min side på jobnet.dk, bliver du samtidig tilmeldt som ledig. Er du ikke ledig, skal du afmelde dig på Min side på jobnet.dk. 9

10 Ferie Skal du holde ferie, mens du er ledig, skal du oplyse dine ferieperioder til jobcentret. Du skal give besked mindst 14 dage inden ferien holdes. Husk at oplyse om ferien på dit dagpengekort. For hver dag, du holder ferie, vil dagpengekortet blive belagt med 7,4 timer. HUSK Du skal give besked mindst 14 dage inden ferien holdes. Efterløn Er du over 60 år og overvejer at komme på efterløn, bør du henvende dig i din afdeling, hvor du kan få yderligere oplysninger. Er du under 25 år? Der er særlige regler for unge under 25 år. Der er forskel på dine rettigheder, i forhold til om du har gennemført en dimittenduddannelse, eller du har haft mindst 2 års arbejde inden for 3 år. Du vil modtage særskilt vejledning og information i a-kassen. Tillægsforsikring (privat lønsikring) Har du en tillægsforsikring, skal du oplyse det til a-kassen, da det kan have indflydelse på din udbetaling af dagpenge. 10

11 Ofte stillede spørgsmål Tilmelding som ledig Sker ved, at du tilmelder dig 1. ledige dag på hos det lokale jobcenter eller i din afdeling. Bekræfte jobsøgning på Min side Fra første ledige dag (tilmeldedatoen som ledig) har du 14 dage til at bekræfte din jobsøgning. Herefter skal du bekræfte senest hver 7. dag. Dato for ny frist fremgår af den kvittering, der vises på skærmen. Cv Fra 1. ledige dag har du højst 3 uger til at få lavet dit cv - lav det gerne hurtigst muligt. Alle pc er med internet kan bruges til at oprette og redigere cv et. Bank Dagpenge og andre ydelser vil altid gå ind på din Nemkonto. Henvend dig i banken, hvis det ikke er din lønkonto. Skat Vi rekvirerer dine skatteoplysninger. Husk i øvrigt at melde sygdom 1. sygedag på Min side på jobnet.dk og til din arbejdsgiver. melde ferie 14 dage før din ferie til jobcentret. de 3 første ledighedsdage skal betales af din arbejdsgiver. 11

12 Nyttige links Varenummer august revideret udgave - 3F-trykkeri - Layout/design: Pia Fransson - 3FA

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere