Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du bliver syg og uarbejdsdygtig"

Transkript

1 Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

2 Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Som udgangspunkt kan du få sygedagpenge i 22 uger. I den periode er det vigtigt, at du selv gør en indsats for at blive arbejdsdygtig igen. Blandt andet ved tage ansvar for dig selv og aktivt deltage i de tilbud og muligheder, som vi hjælper dig med at finde. Gør du ikke en indsats for at blive arbejdsdygtig, kan du miste retten til at få udbetalt sygedagpenge. Og din arbejdsgiver kan miste retten til refusion, hvis du modtager løn under sygdom. Derfor er det afgørende, at du hurtigt kommer i gang med at finde holdbare løsninger i samarbejde med os. Din arbejdsgiver har pligt til at afholde en personlig samtale med dig senest fire uger efter din første sygefraværsdag. Men det er vigtigt, at du også selv sørger for at holde kontakt til din arbejdsplads. Og til andre. Sygdom er ikke kun en privat sag. Jo mere du lader din nærmeste leder, tillidsmand, kolleger og venner tage del i dit sygdomsforløb, jo lettere kan de støtte dig i at finde en løsning, som du er tilfreds med. Og som dit helbred kan holde til på sigt. Al erfaring viser, at de alle spiller en væsentlig rolle for, at du hurtigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Pjecens indhold: At være aktiv sygemeldt Hvordan du og din arbejdsgiver kan bruge CEB Et sygedagpengeforløb Med venlig hilsen CEB 2

3 At være aktivt sygemeldt At være aktivt sygemeldt betyder, at du deltager aktivt i et forløb hos CEB med det mål at vende tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Forløbet tager udgangspunkt i en plan, som du udarbejder sammen med os. I planen kan indgå tilbud og aktiviteter, som fremmer dine muligheder for at fastholde dit job eller vende tilbage til i et andet job. CEB har en række muligheder for at støtte dig og din arbejdsplads, så du kan vende tilbage trods sygdom. Dem kan du læse mere om i det følgende. 3

4 Hvordan du og din arbejdsgiver kan bruge CEB Delvis raskmelding En delvis raskmelding erstatter en sygemelding på fuld tid. Den er relevant for dig, hvis du for eksempel har brug for behandling i en periode, eller du af helbredsmæssige årsager ikke kan starte på fuld tid. Med en delvis raskmelding kan du vende tilbage til din arbejdsplads på nedsat tid i en kortere periode. Der skal som hovedregel være tale om en daglig nedsættelse af din normale arbejdstid. Som kompensation for de timer, du er fraværende på grund af sygdom, modtager du eller din arbejdsgiver sygedagpenge afhængig af din overenskomst. Der skal dog være tale om mindst fire timer om ugen. 56-aftale En 56-aftale kan komme på tale, hvis du har en langvarig eller kronisk lidelse, der ud fra en lægelig vurdering giver en væsentlig risiko for øget fravær på mindst ti dage i løbet af 12 måneder. Aftalen betyder, at din arbejdsgiver kan få refusion fra din første fraværsdag. Du kan eventuelt få godkendt en 56-aftale, hvis du er fraværende mindst fire timer om ugen inklusiv transport til og fra fortsat behandling. Få mere at vide hos CEB om denne mulighed. 4

5 Hvis du ikke umiddelbart kan vende tilbage til din arbejdsfunktion, er der andre muligheder for at fastholde tilknytningen til din arbejdsplads. For eksempel kan det være en god idé med en rundbordssamtale. En rundbordssamtale er et møde, hvor du deltager sammen med din leder, din tillidsrepræsentant, din kontaktperson ved CEB, din læge, din fagforening eller andre relevante personer. I fællesskab finder vi ud af, hvad der skal til, for at du kan blive på din arbejdsplads. Måske kan du få en mindre belastende jobfunktion, eller du kan blive oplært til nye opgaver af en mentor. Det kan også være, at investeringer i redskaber eller anden indretning af arbejdspladsen er svaret. Eller måske en personlig assistent. Du kan selv tage initiativ til en rundbordssamtale. Det samme kan de øvrige deltagere. 5

6 6

7 Redskaber og indretning af arbejdspladsen Din arbejdsgiver kan få hjælp til at afklare, om der findes redskaber, eller om din arbejdsplads kan indrettes på en anden måde, så du fortsat kan passe dit job. Omplacering i virksomheden Du kan aftale med CEB, at du afprøver en anden arbejdsfunktion på din arbejdsplads, mens du stadig får sygedagpenge, eller din arbejdsgiver modtager refusion. Personlig assistance Hvis du får en kronisk lidelse eller et handicap, kan din arbejdsgiver få støtte til at ansætte en personlig assistent til dig i max. 20 timer om ugen. Det kan være en ekstern person eller en kollega, der frikøbes til at hjælpe dig, så du fortsat kan klare dit arbejde. Assistenten kompenserer for de arbejdsopgaver, som du ikke længere kan udføre alene. Mentor En mentor er en kollega eller en ekstern person, der i en periode introducerer og oplærer dig til en ny arbejdsfunktion. En mentor kan være relevant, hvis du af helbredsmæssige grunde ikke længere kan klare dit hidtidige arbejde. Kan du trods de ovennævnte støttemuligheder ikke bevare tilknytningen til din arbejdsplads, er der andre muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Du kan komme i virksomhedspraktik eller i en såkaldt revalidering. I en revalidering kan du for eksempel blive optrænet til andre erhverv, gennemføre opkvalificerende kurser eller tage en ny uddannelse. Er de ovennævnte muligheder helt udtømte, kan det komme på tale at afdække dine muligheder for at få et fleksjob eller eventuelt en førtidspension. Et fleksjob kræver, at du har en varig, væsentlig begrænsning i din arbejdsevne i ethvert erhverv. Den konklusion afhænger af lægelige oplysninger og en række arbejdsprøvninger. 7

8 Kort om sygedagpenge Sygedagpenge er en korttidsydelse til dig, der er blevet uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. For at være berettiget til ydelsen skal du opfylde mindst ét af kriterierne herunder: Du skal have været i uafbrudt beskæftigelse i 26 uger før første sygedag, og i de 26 uger skal du have arbejdet i mindst 240 timer. Du er medlem af en A-kasse og er dagpengeberettiget. Du har inden for den sidste måned afsluttet en uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Du er elev, og du modtager løn i praktikken. Du er ansat i fleksjob. Du har som udgangspunkt kun ret til sygedagpenge i op til 22 uger inden for de seneste 9 måneder. Og det er et krav, at du aktivt deltager i tilbud og aktiviteter, som du aftaler med CEB. Pensionister kan dog maksimalt få sygedagpenge i op til 26 uger inden for de seneste 12 måneder. Hvis du modtager løn under din sygdom, vil din arbejdsgiver få hel eller delvis refusion. 8

9 Et sygedagpengeforløb Oplysningsskema Kommunen sender dig et oplysningsskema, når den har modtaget indberetning om din sygemelding fra din arbejdsgiver. Oplysningsskemaet skal du udfylde og returnere inden otte dage. Gør du ikke det, kan du miste retten til sygedagpenge, eller din arbejdsgiver kan miste retten til sygedagpengerefusion. I skemaet skal du oplyse om din sygdom, kontakt med læge, din uddannelse og arbejdsplads og lignende. Opfølgningssamtaler Inden udgangen af din ottende uge som sygemeldt er kommunen forpligtet til at afholde en opfølgningssamtale med dig. Samtalen foregår hos CEB, og formålet er at informere dig om dine muligheder, rettigheder og pligter som sygedagpengemodtager. Samtidig får vi mulighed for at vurdere din situation, og hvor tæt du er på at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Sygedagpengeloven arbejder med tre kategorier af sygemeldte borgere: 1. Sygemeldte borgere, der vil kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet i fuldt omfang inden for tre måneder. 2. Sygemeldte borgere med risiko for længerevarende sygdom, og hvor behov for indsats eller delvis raskmelding er mulig. 3. Sygemeldte borgere med en forventelig længerevarende herunder livstruende sygdom. Afhængig af hvilken kategori, du hører ind under, afgør CEB, hvilke tiltag vi umiddelbart sætter i gang, og hvor ofte vi er i kontakt med dig og eventuelt din arbejdsplads. Kategorierne ændres pr. 1/ i forbindelse med ny lovgivning. 9

10 I forbindelse med de første samtaler udarbejder du sammen med os en opfølgningsplan. Vi vil løbende følge op på din situation ved at holde tæt kontakt til dig. Måske kommer du i den forbindelse til at møde flere sagsbehandlere især hvis dit sygefravær er af længere varighed. Rehabiliteringsplan Hvis CEB skal vurdere dig i forhold til revalidering, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, udarbejder vi det, der hedder en Rehabiliteringsplan. Planen er et led i reformen om fleksjob og førtidspension, som trådte i kraft den 1. januar Målet med Rehabiliteringsplanen er blandt andet at beskrive: - dit job- og uddannelsesmål - dit eget helbredsperspektiv - dine tidligere job og uddannelse - din hidtidige forsørgelse - hidtidig indsats for din beskæftigelse, dine sociale forhold og dit helbred - lægens vurdering af dit helbred og fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet Raskmelding Når du bliver rask, skal du raskmelde dig selv. Er du i en ansættelse, skal du raskmelde dig hos din arbejdsgiver og hos din rådgiver i CEB. Er du ledig, raskmelder du dig hos din A-kasse, din rådgiver og jobnet.dk. På CEB s hjemmeside under kontakt kan du finde kontaktoplysninger på din rådgiver. 10

11 CEB Sygedagpenge beregnes og udbetales af Sociale ydelser og integration Torvet, Borgerservice 7400 Herning Tlf CEB er en del af Herning Kommune og løser opgaver i tilknytning til Herning Kommunes Beskæftigelsesindsats. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte CEB Godsbanevej Herning Tlf Du kan også besøge vores hjemmeside: 11

12 12 tilbage på arbejdsmarkedet...

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der T il bud t il v ir ks omhe de r www.jobnet.dk T il bud t il v ir ks omhe der Tilbud til virksomheder - 2. udgave Indhold - Søg og annoncér efter medarbejdere Jobnet søgning Jobnet annoncering - Udvid dine

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere