UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte"

Transkript

1 Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1

2 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse. Materialet giver eleverne indsigt i, hvordan de kan søge oplysninger om uddannelser. Vi påtænker, at arbejdet med kørekortet påbegyndes i slutningen af 7. klasse. Hver elev skal minimum arbejde med de opgaver, der er til 10. skoleår, samt opgaverne til en selvvalgt ungdomsuddannelse, jævnfør trinmål for UEA. Vi anbefaler dog, at eleverne arbejder med flere af siderne i hæftet for at sikre bredest mulig viden om uddannelsessystemet. Eleverne løser opgaverne og læreren kvitterer for svarene. Materialet kan bruges over flere år. Søg eventuelt hjælp hos din lokale UU-vejleder. God arbejdslyst. Venlig hilsen UURS (UEA-gruppen). Annette Møller UU Nordvestsjælland Thomas Pedersen UU Vestsjælland Inger Damgård UU Sjælland Syd Lars Terkildsen UU- Lolland-Falster Birthe Black UU-Roskilde Anette Kjærager UUV Køge Bugt 2

3 Rettevejledning til efterskoler og 10. klassecentre Efterskoler: 1) Bisnapgaard, Galtrup Efterskole, Horne Efterskole. 2) Ca. 885,- kr. pr uge 10.kl. centre: Line vil gerne tage 10.kl. på et 10.kl. center i nærheden. Hun vil ikke bruge mere end 30 min. i transport hver vej. Hun tænker, at hun vil styrke sine sprogfag. Efter 10.kl. vil hun muligvis tage en stx. Find nogle muligheder. Brug lokaltelefonbogen og Google. Rettevejledning til erhvervsuddannelser 1. Der er 12 indgange på teknisk skole. 2. Man skal påbegynde indgangen Krop og stil. 3. Man skal påbegynde indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik. 4. Startlønnen er kroner. 5. Den merkantile procesuddannelse varer 3 år. 6. Landbrugsuddannelsen passer til at man eksempelvis kan blive maskinfører, landmand og fodermester. 7. Kundekontaktcenteruddannelsen passer til service- og informationstjenester. 8. Det kræver, at man har opfyldt de 9 års undervisningspligt. 9. At man bl.a. kan starte i et praktisk forløb lige efter opfyldelse af de 9 års undervisningspligt samt at mesteren lærer eleven de kundskaber, vedkommende ellers skulle have lært på grundforløbet. Rettevejledning til (stx) 1. Studentereksamen er en almendannende og studieforberedende uddannelse. 2. Studentereksamen (stx) er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år 3

4 3. et grundforløb, der varer 1/2 år, 4. Du beslutter først dit endelige valg af studieretning ved grundforløbets afslutning. 5. dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, historie, idræt, matematik og samfundsfag. 6. I værkstedsundervisningen bliver du trænet i studieteknik, metodisk arbejde og prøveaflæggelse. 7. For at have krav på optagelse på studentereksamen (stx) skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket for dig. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog og c) et kunstnerisk fag. Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. Opfylder du ikke de ovenstående krav, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve. 8. Det hedder Lectio. Rettevejledning til (hf) 1. Højere forberedelseseksamen (hf) er en almendannende og studieforberedende uddannelse 2. Den varer 2 år. 3. Hf-uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper og valgfag. 4. Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. 5. Undervisningen kan foregå som klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveskrivning og værkstedsundervisning 4

5 6. I værkstedsundervisningen bliver du trænet i studieteknik, metodisk arbejde og prøveaflæggelse. 7. For at have krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) skal du opfylde følgende betingelser: have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt have en udfyldt uddannelsesplan og ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen udfylde mindst et uddannelsesønske med en samlet angivelse af en uddannelse og en uddannelsesinstitution for hvert uddannelsesønske komme med et foreløbigt ønske om praktisk/musisk fag, valgfag i 1. hf (hvis det søgte kursus udbyder valgfag i 1. hf) samt valgfag i fagpakker (hvis det søgte kursus udbyder dette) Rettevejledning til hhx 1. Hhx-uddannelsen har en erhvervsrettet profil inden for de merkantile fag 2. Den er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. 3. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. 4. For at have krav på optagelse på højere handelseksamen (hhx) skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket for dig. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning og b) 2. fremmedsprog. 5

6 5. Opfylder du ikke kravene, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve 6. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning og b) 2. fremmedsprog. 7. en mulighed for at supplere din eksamen med manglende fag Rettevejledning til htx 1. Htx-uddannelsen har en erhvervsrettet profil inden for teknologi og naturvidenskab. 2. Den er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. 3. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. 4. Mellem uddannelsens teknologiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fagområder findes et tværfagligt samarbejde, som kaldes studieområdet. 5. Her vil du blandt andet få mulighed for at afprøve din teoretiske viden med forsøg i værksteder og laboratorier. 6. Med udgangspunkt i et af studieretningsfagene på A-niveau skal du skrive et studieretningsprojekt. 7. Særligt for undervisningen på htx er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier. 8. For at have krav på optagelse på højere teknisk eksamen (htx) skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket for dig. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med ønske om studieretning. Rettevejledning til andre uddannelser 6

7 Musicaluddannelse: 1. Det danske Musikakademi Fredericia eller Privat 3-årig uddannelse som koster ca kr. pr år. Optagelsesprøve (efter evner). Bachelor eller kandidat- uddannelse i alt 5 år. Egen virksomhed: 1. HHX Iværksætterlinien eller Designer på Danmarks designskole i København eller Kolding 2. Gastronom indenfor Mad til mennesker. Læs mere om økonomi etc. på Søfart: 1. En gymnasiel uddannelse eller HF-Søfart. Kan også tage en erhvervsuddannelse med div. suppleringsfag. Skal være år m/k. Maskinmester, skibsmekaniker eller -assistent, catering m.fl. Politiet: år m/k, dansk statsborger, godt helbred, kørekort, ren straffeattest. Tage en erhvervsuddannelse og gøre lidt ekstra ud af almen viden, sprog og it. Grønne uddannelser: Veterinærassistent: 1.Veterinær i København på universitetet og hos dyrlæger. Eller veterinærsygeplejerske, landmand, Dyrepasser/-assistent Greenkeeperassistent: 1. Greenkeeperassistent, anlægsgartner, groundsman via Dyr,planter, natur Et år i udlandet: 1. Ja, det kan man godt. 2. Nej, det gør det ikke Man kan få i tilskud fra staten samt evt. beløb fra legatforeninger m.m. 7

8 8

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelser: Søg info på www.ug.dk Velkommen til kørekort til ungdomsuddannelser. I skal nu møde

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

UU-Centrene i Region Nord

UU-Centrene i Region Nord UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2011 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009 Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009 Region Hovedstaden Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget på de fire gymnasiale

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

[UPV OG OBLIGATORISK OPTAGELSESPRØVE]

[UPV OG OBLIGATORISK OPTAGELSESPRØVE] Region Hovedstaden Optageområde Nordsjælland Rektorerne, februar 2015 [UPV OG OBLIGATORISK OPTAGELSESPRØVE] Udarbejdet af InnovationKom ved Jens Per Nielsen innovationkom@live.dk 1 Optagelsesprøve og vurdering

Læs mere

[UPV OG OBLIGATORISK OPTAGELSESPRØVE] Udarbejdet af InnovationKom ved Jens Per Nielsen innovationkom@live.dk

[UPV OG OBLIGATORISK OPTAGELSESPRØVE] Udarbejdet af InnovationKom ved Jens Per Nielsen innovationkom@live.dk Region Hovedstaden Optageområde Nordsjælland Rektorerne, februar 2013 [UPV OG OBLIGATORISK OPTAGELSESPRØVE] Udarbejdet af InnovationKom ved Jens Per Nielsen innovationkom@live.dk 1 Optagelsesprøve og vurdering

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden Genvej 09 G inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden www.genvej.nu Få check på de ungdomsuddannelser, som du kan vælge efter 9. og 10. klasse eller senere Uddannelse for alle Uddannelse for alle

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere