Forældrekredsmøde onsdag d kl. 18:00 Repræsentantskabsmøde onsdag d i fortsættelse af forældrekredsmødet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrekredsmøde onsdag d. 29.08.12 kl. 18:00 Repræsentantskabsmøde onsdag d. 29.08.12 i fortsættelse af forældrekredsmødet."

Transkript

1 Forældrekredsmøde onsdag d kl. 18:00 Repræsentantskabsmøde onsdag d i fortsættelse af forældrekredsmødet. Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Dels forældrekredsmødet, herunder valg til skolens bestyrelse og dels repræsentantskabsmødet, herunder valg til forretningsudvalget. Referat forældrekredsmødet den 29. august Valg af dirigent. Skolens ledelse foreslog Per Smidt som dirigent, og Per Smidt blev straks valgt med applaus. Per Smidt kunne konstatere at forældrekredsmødet var lovlig indvarslet og i øvrigt opfyldte skolens vedtægter 7 stk. 1 og 2. Ved håndsoprækning blev det konstateret, at der var 16 stemmeberettigede personer til stede. 2. Bestyrelsen blev kort præsenteret: Formand, Else Marie Thomsen. Skoleleder, Ove Nielsen Viseskoleleder, Jens Peter Mølgaard Næstformand, Lars Hindsgaul Stuckert Bestyrelsesmedlem, Sr. Hildegard Doods, udpeget af den katolske biskop af København Bestyrelsesmedlem, Charlotte Ameland Jensen Bestyrelsesmedlem, Hanne Matarese, udpeget af menighedsrådet ved Sankt Birgitta Kirke, Maribo. Under præsentationsrunden benyttede Lars Stuckert lejligheden til at invitere til, at alle altid gerne må komme til bestyrelsen med, hvad de måtte have på sinde. Skolelederens beretning v. Ove Nielsen: Endnu et år er gået, skolen har atter sendt to 9. klasser videre i uddannelsessystemet med, synes vi selv, et godt udgangspunkt. 45 elever gik ud, heraf er halvdelen startet på en gymnasial uddannelse med det samme, 18 har valgt efterskole og 5 elever har valgt en mere traditionel 10. klasse. Det vigtige i den sammenhæng er, at vi ikke har elever, der er ved at falde ud af uddannelsessystemet alle er aktive. Skolen havde i perioden 1. april 30. juni over 500 elever, så mange har der aldrig været før, og det var da også kun i en 3 måneders periode. Det var vores førskolebørn, der var der ekstra i denne periode. Før-skole SFOen startede d. 1. april, og de er startet op med succes. Vi har hele skoleåret været opmærksomme på, at den planlagte udvidelse af SFO-bygningen havde en stram deadline, lokalerne blev godkendt af kommunen 28. marts, så alt var i orden og på plads i god tid. Det var et projekt, der var imødeset med en blanding af frygt og forventning, for det var et område, hvor vi ikke havde nogen erfaringer af nogen art, men samtidig en klar ide om, hvad dette før-skoleforløb skulle indeholde. De tilbagemeldinger, jeg har fået fra personale og forældre, er alle positive, overgangen fra børnehave til skole gik næsten smertefrit. Personligt oplevede jeg en stor forskel på deres 1. skoledag i 0. klasse og tidligere 1. skoledage. I år var det elever, der kendte hinanden, og var trygge ved omgivelserne, tidligere har de været noget trykket af den nye situation.

2 Sidste år nævnte jeg den økonomiske udfordring, der kunne ligge gemt i førskole-sfoen, da kommunen ikke er forpligtiget til at give tilskud og skolen ikke må benytte egne midler til driften. Første gang vi søgte gav kommunen afslag. Med udgangspunkt i, at der ville være en økonomisk fordel for kommunen i, at vi startede ordningen op, selv om de skulle bruge penge på tilskud, søgte de frie skoler på Lolland igen i Her gjorde vi samtidig opmærksom på, at Guldborgsund Kommune havde givet tilskud altid. Kommunen besluttede, at der blev givet et tilskud på kr/barn/måned, hvilket vi selvfølgelig er glade for. Guldborgsund Kommune har i samme ombæring meddelt, at de ikke fremover vil give tilskud, så vi er da noget spændt på, om Lolland Kommune vil fortsætte med tilskuddet. De frie skoler i Lolland Kommune er gået sammen med de frie skoler i Guldborgsund Kommune og har inviteret begge kommuners skolepolitikere til et dialogmøde, hvor vi vil forsøge at skabe en større politisk indsigt i de frie skolers forhold og forsøge at forbedre samarbejdsrelationerne. Skolens grundlæggere, Sankt Joseph Søstrene, fejrer i år 200 året for deres stiftelse i Chambery i Frankrig. I den forbindelse var de på besøg på skolen, hvor fire søstre fortalte eleverne om deres historie og mission. Alle klasser havde som en del af arrangementet på søstrenes ønske lavet et fodspor/fodaftryk som symbol på de aftryk, de som næste generation ville sætte. Søstrene tog fodsporene med tilbage til København, hvor de vil indgå i deres jubilæumsarrangement i efteråret. Skolens bestyrelse har besluttet at sætte skolens værdier på dagsordenen i det kommende skoleår. Ikke at vi har en oplevelse af, at der er noget galt med skolens værdier. Vi taler alle om den gode ånd, der hersker på skolen, men det er en sund øvelse at italesætte værdigrundlaget med jævne mellemrum for at holde det rette fokus. Projektet vi startede for to år siden med fokus på tidlig læsestart fortsætter, eleverne er blevet bedre med den nye tilgang. I indeværende skoleår fortsætter vi med fokus på forbedring af læsekompetencerne, vi har startet Projekt læsehest. Vi har flyttet lidt rundt på resurserne, så der i perioder er 4 lærere tilknyttet henholdsvis 1. og 2. klasserne, så det er muligt at differentiere indsatsen så meget som muligt. Et andet område, hvor vi har besluttet at flytte lidt på resurserne, er skolens lejrskoler. I mange år var 8. klasse eneste klassetrin uden overnatningsture, det har vi besluttet at lave om på. 8. klasserne tager i år fire dage til Berlin, det er intentionen at opbygge en tradition på området. For at få frigivet de resurser er 6. og 9. klasses ture blevet afkortet med en dag. Hytteturene har en høj prioritering på skolen, udbyttet er tæt på uvurderligt. Det er de færreste, der er klar over, hvor mange resurser, der lægges i de hytteture. Timeforbruget svarer til mere end 1 lærerstilling, tager vi rejseudgifterne med, taler vi om udgifter for mere end kr. Vi er stadig opmærksomme på områder, hvor vi kan forbedre faciliteterne, det er ikke alt på skolen, vi er lige stolte af. Vi er også stadig nødt til at forholde os til de vilkår, vi som fri grundskole er underlagt hvor en af de helt store grundsten er, at hvis vi vil lave større ændringer, skal vi enten spare pengene op eller låne. Lånevilkårene er også blevet skærpet kraftigt. For få år siden kunne vi låne op til 80 % af den forventede salgsværdi, nu kan vi låne op til 60 % af en omregnet lejeværdi hvis ikke vi havde været færdige med udbygningen til tosporet skole, ville vi have haft svært ved at finansiere sidste etape. I runde tal har skolen ca kr. årligt til større anlægsudgifter eller opsparing til de helt store projekter. Man hører af og til, at en kommunal skole får bevilget millioner til renovering, det skal vi bruge år på, så tingene sker af og til langsommere end vi kunne ønske det. Den overordnede økonomi: Skolen havde i regnskabsåret 2011 en omsætning på , heraf bidrog forældrene med , svarende til knap 20 % af omsætningen.

3 Resultatet er et overskud på kr., svarende til 5,5 %, et tilfredsstillende resultat, der ligger i tråd med Danmarks Privatskoleforenings anbefalinger til resultatet. Her anbefales et overskud på ca. 5 %, for at man vil kalde driften for sund. Regnskabet udviser en likviditetstilvækst på , dette kan virke i modstrid med mine udtalelser sidste år, hvor jeg sagde, at vi på det likviditetsmæssige område tilstræbte en 0- vækst. Tilvæksten kommer fra en låneoptagelse til SFO-udbygningen, og hvor regningerne først kommer i De frie skoler har i de seneste år været ramt af nedskæringer på statstilskuddet, så væksten i statstilskuddet har været tæt på 0, i forhold til de generelle løn- og prisstigninger har der så reelt været tale om en forringelse. Dette har bestyrelsen så haft kompenseret for med ekstraordinære skolepengestigninger. I mandags blev finanslovsforslaget for 2013 offentliggjort, og her var der ikke tale om 0- vækst, her var tale om negativ vækst. Generelle driftstilskud Ændring I % Grundtilskud pr. skole, dog maks kr. pr. elev ,0 Undervisningstaxameter Takst 1 (for årselever under 13 år) ,8 Takst 2 (for årselever på eller over 13 år) ,8 Fællesudgiftstaxameter Takst 1 (for antal årselever, op til 220) ,0 Takst 2 (for antal årselever, der overstiger 220 årselever) ,0 Bygningstilskud ,2 Tilskud til SFO ,3 Udvalgte tal fra finansloven Forventet elevtal ,8 Gns. Driftstilskud/elev ,8 Kommunalt bidrag pr. elev ,1 I runde tal betyder det, at skolens statstilskud falder med ca kr. næste finansår, dertil skal lægges de almindelige løn- og prisstigninger. Bestyrelsen har ikke haft lejlighed til at drøfte finanslovsforslagets konsekvenser, og dermed heller ikke taget stilling til, om der skal arbejdes ud fra et mindre overskud, ske besparelser, eller hvordan der evt. kan genereres ekstra indtægter. Kurt Ernst, formand for Danmarks Privatskoleforening, har meldt ud, at man finder nedskæringerne urimelige. Man frygter samtidig, at det vil medføre skolelukninger rundt omkring i landet. I forvejen havde ca. 25 % af de frie skoler underskud i 2011, man frygter, at det tal stiger til ca. 50 % i løbet af 2012 og Forventningerne til regnskabet i indeværende år er et overskud på ca , svarende til ca. 5 % af omsætningen. Fremtiden:

4 Selv om finanslovstallene ikke giver anledning til den store begejstring, ser vi alligevel optimistisk på fremtiden, ventelisterne til de kommende 0. klasser ser stadig godt ud: Personalesiden: Skolen valgte midt i skoleåret at afbryde samarbejdet med Michael Sjøgren Jensen, Mike Jepsen opsagde sin lærerstilling for at tiltræde en stilling som viceskoleleder i Nakskov, og børnehaveklasseleder Kirsten Nielsen valgte at gå på efterløn. Per Smidt gik på efterløn - igen. Per trådte til som vikar, da Michael stoppede på skolen. Til erstatning har skolen ansat Casper Løje Pedersen og Lui Heinemann som lærere og Jeannette West som børnehaveklasseleder. Efterfølgende spørgsmål fra forældrekredsen: Er det korrekt forstået at lejrskolen på Bornholm i 6. klasse er forsvundet? o Som hidtil skal også 6. klasserne på lejrskole, men det er ikke sikkert at turen går til Bornholm pga. de store udgifter der er forbundet med ophold på øen. Lejrturen i 6. klasse og i 9 klasse er afkortet med en dag, for at gøre plads til en tur i 8. klasse, som går til Berlin. Samlet set er antallet af ture forøget. Herefter var der ikke flere spørgsmål, og Ove Nielsens orientering blev taget til efterretning. 3. og 4. Valg til bestyrelsen: På valg var Lars Stuckert og dennes personlige suppleant Steen Aarup. Begge var villige til genvalg og begge blev genvalgt. 5. Eventuelt: Ingen indkomne punkter. Således sluttede forældrekredsmødet og vi fortsatte med repræsentantskabsmødet. Referat repræsentantskabsmødet den 29. august Valg af dirigent. Formanden for repræsentantskabet Charlotte Høyer-Rasmussen foreslog Per Smidt som dirigent, og Per Smidt blev straks valgt med applaus. Per Smidt kunne konstatere at repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet og i øvrigt opfyldte repræsentantskabets vedtægter 8. Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse under punkt 3: Orientering v/lærerrådsformand Britta Matlok-Geisler.

5 2. Formandens beretning v. Charlotte Høyer-Rasmussen, herunder fremlæggelse af regnskab for Sankt Birgitta Skoles Venner: Mødet startede med navneopråb af alle klasserepræsentanter og det kunne fastslås, at der var 13 stemmeberettigede til stede. Dernæst fulgte Charlotte Høyer-Rasmussens beretning: Ja, så er endnu et år fløjet af sted og vi står i begyndelsen af et nyt skoleår og kan gøre status over det gamle. Ved mødet sidste år var vi så småt i gang med forberedelserne til julemarkedet, der afholdes i ulige år. Klasserne lagde som altid stor opfindsomhed i valg af aktiviteter og der blev bagt og forberedt i den helt store stil forud for julemarkedet. Endelig oprandt dagen og vejrguderne var endnu engang med os og fra tidlig morgen var der aktivitet i skolegården, hvor pattegrisen allerede var sat over grillen, for senere at ende som eftertragtede burgere. Omkring åbningstid var skolegården sort af mennesker, der skulle rundt og gøre en god handel. Men vi var jo midt i en økonomisk krise og flere klasser meldte tilbage, at køberne lige skulle rundt og kigge på udvalget i de forskellige klasser, før de vendte tilbage for at købe, så spændingen var stor, da vi sidst på eftermiddagen kunne tælle kasserne op. Heldigvis blev vores bekymringer gjort til skamme. Omsætningen lød på kr vi havde endnu engang slået rekorden trods økonomisk krise! En forældre spurgte undervejs om vi da ikke bare kunne indbetale kr. 150 pr. elev i stedet for alt dette arbejde og jo, resultatet ville måske være det samme rent økonomisk, og vi ville være sparet for en masse arbejde, men også snydt for det kick, det giver at se så mange glade og engagerede børn og voksne, der arbejder for samme sag og mærke den helt utrolige stemning, der er sådan en dag. Jeg er sikker på, at det julemarkedet giver rent socialt i de enkelte klasser og klasserne imellem slet ikke kan gøres op i penge. Som tak for indsatsen fik alle klasser efter julemarkedet en check på kr. til klassekassen. I foråret vendte dramaaftenen stærkt tilbage, efter et års pause. Det betød at vi kunne sælge kaffe og kage i pausen og dermed tjene lidt til kassen. Ved skolefesten ved maj havde skolen i år ikke brug for hjælp fra forældrene til bemanding af barer m.v., så alle forældre kunne i stedet nyde festen. Lige før sommerferien skulle skolen så tage afsked med de to 9. klasser, Viol og Koala, ved en festlig og stemningsfuld dimissionsfest. Selve den formelle del med bevisoverrækkelse og taler var igen i år af pladshensyn henlagt til gymnasiet, og derefter var der buffet i såvel aulabygningen som gymnastiksalen. Det er forældrerepræsentantskabet, der står for det praktiske omkring aftenen, så skolens lærere har mulighed for at få sagt farvel til såvel elever som forældre. Det er en festlig og stemningsfuld aften, men også vemodig, når 10 års skolegang pludselig er slut og man skal spredes for alle vinde. Udover disse aktiviteter har forretningsudvalget også haft et par møder med skolens ledelse i løbet af året, hvor vi er blevet orienteret om skolens drift, byggeriet af den nye bygning til førskole-børnene, samt lærersituationen. Her har vi også drøftet emner så som mobning, da vi fra forældre er blevet orienteret om problemer med dette i enkelte klasser. Så vidt vi er orienteret, arbejder elevrådet på en mobbepolitik og vi vil følge dette arbejde. Om lidt er der valg til forretningsudvalget og desværre ønsker Helle ikke at fortsætte. Vi vil gerne takke dig, Helle, for dit store engagement i arbejdet i de år, du har været med i forretningsudvalget, vi kommer helt sikkert til at savne dig. Jeg skal samtidig opfordre alle forældrerepræsentanter til at stille op til forretningsudvalget, da de herigennem har mulighed for at komme virkelig tæt på, hvad der sker på deres børns skole. Til slut vil jeg også takke pedellerne og skolesekretærerne for et godt samarbejde. Vi går aldrig forgæves til jer, når vi skal have hjælp til at stole op til et arrangement eller have sendt breve ud til samtlige forældre på skolen. Tusind tak for det. Charlotte Høyer-Rasmussens beretning blev taget til efterretning med applaus. Herefter blev regnskabet for Sankt Birgitta Skoles venner fremlagt. Formuen ved årets begyndelse var 9.019,20, der er modtaget 125,00 i kontingent*.

6 Der er udbetalt DKK ,00 til støtte til klassearrangementer, udbetaling fra julecafe mm. og formuen ved årets slutning er DKK ,00. Regnskabet, der er revideret af Tine Holst, blev godkendt. * Der er ikke opkrævet kontingent til Sankt Birgitta Skoles Venner i 2011, da der i 2011 blev afholdt julecafe. De 125,00 er restbetaling fra Desværre ses et markant fald i indbetalingerne til venneforeningen, efter indførelse af skoleintra. Det overvejes om der skal sendes girokort ud på gammeldags maner eller skoleintra nu er blevet implementeret så godt, at foreningen atter forsøger at gøre opmærksom på sig selv ad denne vej. I hvert fald skal kontingentindbetaling finde tilbage i lejet fra 2008/2009 hvis der skal blive ved med at være råd til støtte til klassearrangementer osv. 3. Tilsynsførende Kai S. Jørgensen var ikke til stede denne aften, men Ove Nielsen læste Kai S. Jørgensens tilsynsrapport op. Tilsynsrapporten er også at finde på skolens hjemmeside: Tilsynsrapport Sankt Birgitta skole 2011/12. Jeg har foretaget tilsyn på Sankt Birgitta skole i uge 10 /6/3 9/3) Jeg har overværet undervisningen i flg. klasser: Dansk: 1.y (zebra) 3.x (blæksprutte) 4.y (pelikan) 5.x (blåhval) 7.x (elefant) 8. x (bjørn) 9.y (viol). Matematik: 1.x (tukan) 2.x (isbjørn) 2.y (papegøje) 6.x (lemur). Engelsk: 3.y (søløve) 4.x (krokodille) 5.y (bogfinke) 6.y (tiger) 7.y (kænguru) 8.y (giraf) 9.x (koala). Jeg har i min planlægning koncentreret mig om de 3 hovedfag og har samtidig i størst mulig udstrækning forsøgt at tage højde for tidligere tilsynsbesøg med hensyn til fag, klasse og lærer. Alle klasser blev besøgt, men 4.x (krokodille) havde vikar den pågældende dag pga. af lærers fravær. Ud fra en helhedsbetragtning vil jeg konkludere, at elevernes standpunkt i fagene dansk, matematik og engelsk er tilfredsstillende. Der blev arbejdet godt og koncentreret, eleverne viste interesse og engagement for skolearbejdet og virkede forberedte til timerne. Undervisningen blev gennemført som både traditionel klasseundervisning samt som gruppeog enkeltmandsundervisning. Der blev i vid udstrækning brugt tekniske hjælpemidler samt andre former for undervisningsmateriale. Overhøring og gennemgang/kontrol af hjemmearbejde forløb upåklageligt. Under det selvstændige arbejde, der foregik enten i grupper eller som selvstændigt arbejde, var der arbejdsro og den almindelige uro, som naturligt finder sted. De krav, der almindeligvis stilles i Folkeskolen til undervisningstilbuddet, kan Sankt Birgitta skole efter min bedste overbevisning fint leve op til. Efter den enkelte lektion har jeg haft en uformel dialog med den pågældende lærer, hvor vi talte om timens indhold og forløb. Ved tilsynets afslutning har jeg haft en samtale med skolens ledelse, hvor ugens forløb er blevet gennemdrøftet. Min endelige konklusion er, at Sankt Birgitta skole fuldt ud opfylder de mål, der gælder for Folkeskolen. Der blev udvist en god omgangstone både blandt elever og lærere, og jeg oplevede en gensidig respekt for hinanden. Det var som tidligere en behagelig uge med mange positive indtryk. Holeby, den 9. april Kai S. Jørgensen Tilsynsførende Således sluttede Kai S. Jørgensen sin rapport.

7 Orientering v/lærerrådsformand Britta Matlok-Geisler: Kære repræsentantskabsmedlemmer, forældre, kollegaer og andre gæster. Tiden er noget mærkeligt noget og som Piet Hein siger i et af sine gruk: Vinter, sommer, høst og vår, hvad der kommer, husk det går. Således skriver vi nu skoleåret 2012 / 2013 og endnu engang skal jeg som lærerrådsformand fortælle jer om årets gang på Sankt Birgitta Skole. Skolen er, siden den blev oprettet i maj måned i 1916, blevet udvidet meget. Da skolen startede, var der kun 1 bygning, nemlig den, hvor kontoret, lærerværelset og håndarbejdslokalet er i dag. I dag ser skolen helt anderledes ud. Der er i tidens løb kommet flere bygninger til. Således vores seneste tilbygning til 00. klasserne i forlængelse af SFOen. Det er blevet til 2 store og lyse lokaler, nyindrettet på børnehøjde. Man må sige, at selvom det er en skole med forandring, så oser den stadig af historie og ånd. Også på elevsiden og på lærersiden er der sket meget siden Da skolen startede, var der ca. 70 elever, der blev undervist af 4 Søstre. I dag har skolen 465 elever og ca. 50 ansatte. Selv om skolen er blevet større i løbet af de næsten 100 år, er vi sikre på, at skolens ånd og traditioner forbliver og fortsat er i højsæde. På lærerværelset er der i løbet af det sidste år også sket nogle forandringer. Således tog vi igen i år afsked med Per Smidt. Han kunne ikke undvære os, efter at han sidste sommer var gået på efterløn så han tiltrådte igen ved juletid, da vi måtte sige farvel til Michael. Vi sagde også farvel til Kirsten Nielsen, som valgte at gå på efterløn samt til Mike Jepsen, som har valgt nye udfordringer som viceskoleinspektør på Privatskolen Nakskov. Til gengæld har vi fået tre nye kollegaer. Nemlig Jeanette West, som kommer fra Fjordskolens Madeskovsafdeling. Jeanette er ansat som børnehaveklasseleder. Casper Løje Pedersen som kommer fra et job på Nordvestskolens Ravnsborgafdeling og er bla klasselærer for 7. Lemur. Lui Heinemann kommer fra Næsgaard Efterskole og underviser især i matematik og fysik. Velkommen til Jeg er sikker på, at de er faldet godt til. De har i hvert fald overlevet deres første personalefest her på skolen Og bortset fra det har de fået verdens bedste kollegaer!!! Skolen er, udover at være en boglig skole, der lægger vægt på det faglige, også en skole med stor social vægtning. Vi sætter stor pris på, at alle elever føler sig trygge og veltilpasse i hverdagen her på skolen. Forældrerådene er blandt andet med til at styrke den sociale dimension blandt elever, lærere og forældre ved at planlægge arrangementer i den enkelte klasse. Klasselærere og andre lærere udfører ekskursioner, lejrskoler med mere for at få et mere socialt / menneskeligt forhold til eleverne end blot et klassisk lærer-elev-forhold, der drejer sig om fagligt indhold og disciplin. Ligeledes har skolen som helhed arrangementer, der styrker sammenholdet indenfor familien Sankt Birgitta. Vi har som privatskole en særlig forpligtigelse og interesse i, at skolen såvel indadtil som udadtil fremstår som én familie. Og jeg synes da selv, at det lykkes for os skolens forældre, lærere, bestyrelse og ledelse meget godt. Skolen er harmonisk og velfungerende indadtil og velanset og kendt udadtil hvilket ikke mindst de lange ventelister vidner om At Sankt Birgitta Skole rummer historie, traditioner, børn, forældre og lærere - ved vi alle, og også at der foregår en masse aktiviteter, som gør stedet særdeles levende. Dem vil jeg nu komme ind på Onsdag, den 15. august startede kl. i skolen igen. Dagen efter var det 1.klassernes tur og sidst, men ikke mindst indledte børnehaveklassebørnene fredag den 17. august forventningsfulde deres skolegang. Intet nyt skoleår uden en udendørsmesse. Vejret var med os og den 24.august kunne vi med vores katolske præst Gregers Mærsk Kristensen samt to af Sankt Birgitta Søstrene celebrere messen i vores park på den anden side af vejen. August og især september byder ikke kun på en del forældremøder, men også på en del hytteture.

8 Skole-hjem-samarbejdet prioriteres meget højt. Derfor holdes der ud over et indledende forældremøde i hver klasse også 2 konsultationer en om efteråret og en om foråret. Den 30.august til 1.september lægges der ud med en kanotur for elever fra 9. klasse. Den september tager 3. Isbjørn til Odense, mens 5. Pelikan fra den tager til København. 6. klasserne slutter måneden af med såvel et besøg på CELF i Nakskov samt med en cyklistprøve. Begge dele i samarbejde med kommunens øvrige 6.klasser Den oktober er det 4. Blæksprutte og 4. Søløve, der tager på tur til Solkrogen i Gedesby Gedser. I ugen før efterårsferien er der fælles temauge med fokus på trivsel. Ugen slutter med motionsdag. Den 23. og 24. oktober fejrer hele skolen sammen med 3. Isbjørn og Papegøje, at høsten er kommet godt i hus. 3. klasserne står for årets høstoptog og optræder som kor med 2 sange. Alle er velkomne fra kl begge dage. I november tager 8. Elefant og Kænguru som et nyt tiltag 4 dage til Berlin for bl.a. at styrke tyskfaget, mens 9. Bjørn og Giraf drager til Rom i 7 dage. Ugen efter denne fantastiske oplevelse i den evige stad tager de hul på første omgang terminsprøver. Den 3. december tager vi hul på julemåneden med dramaften, hvor skolens valgfagshold inviterer til en sjov aften i alt andet end julens tegn. Det rådes der bod på dagen efter, hvor hele skolen har klippe-klistre-dag. Her sørger alle klasserne for at få pyntet op til jul. Den 11. december er det så 4. Blæksprutte og den 13. december er det 4. Søløve, der viser krybbespil i Sankt Birgitta Kirke. Disse aftener afsluttes i skolens gymnastiksal, hvor 8. Elefant og Kænguru sælger gløgg og æbleskiver. Den 13. december, er det traditionen tro 5. klasses piger, der står for skolens luciaoptog, mens drengene deler pebernødder ud. Julemåneden afsluttes med julegudstjeneste i Maribo Domkirke den 21. december. Her vil koret stå for et musikalsk indslag, hvorefter lærere og elever ønsker hinanden glædelig jul og godt nytår. Den 2. januar 2013 tager vi så fat på anden halvleg. I januar og februar er der projektuger i kl., som gavner evnen for samarbejde samt evnen til at udvikle deres kompetencer foran en større forsamling. Før vinterferien har 9.klasse så en ny omgang terminsprøver. I februar markerer vi desuden såvel kyndelmisse samt fastelavn. I begyndelsen af marts er 8. klasserne på besøg på de forskellige ungdomsuddannelser. Vi selvfølgelig frem til påsken og glæder os allerede nu til en festlig gudstjeneste i domkirken den 3. april med endnu et musikalsk indslag fra vores kor. Men inden da ligger der 3 fordybelsesdage og venter. Den 19. og 21. marts er det op til de enkelte klasser, hvad de vil fordybe sig i. Det kan f.eks. være emner som kæledyr, vand, tyske verber eller andre sjove ting. 2. Tukan og Zebra har valgt at fordybe sig, mens de er på hyttetur i Solkrogen i Gedesby Sidst i april og frem til sommerferien er der atter sæson for hytteture. 6. Blåhval og Bogfinke tager således til Sønderjylland. 5. Krokodille tager til København, 3. Papegøje tager til Odense. 1. Puma og 1. Søhest tager til Solkrogen i Gedesby. O. klasserne tager i maj måned ligeledes til Solkrogen, mens 7. Lemur og Tiger tager på cykeltur til Sildestrup. Maj måned er ikke kun turenes, men også prøvernes tid. De skriftlige afgangsprøver ligger i uge Maj måned byder dog også på fest og farver. Den 3. er der således traditionen tro skolefest. Den 31. maj har 9. Bjørn og Giraf deres sidste skoledag på Sankt Birgitta Skole, hvorefter de mundtlige prøver venter forude. I juni måned tager 8. klasserne hul på årsprøverne. Såvel skriftlige som mundtlige. Det er rigtig godt for eleverne at have prøvet, hvad det vil sige at gå til prøve inden det så gælder i 9. klasse. Den 26. juni siger vi farvel til 9. klasserne ved en flot og traditionsrig dimissionsfest om aftenen.

9 Dagen efter - den 27. juni - afholdes der idrætsdag for eleverne fra klasse. Det er en festlig dag og en aktiv afslutning på endnu et spændende og afvekslingsrigt skoleår inden sommerferien starter. Den 28. juni, holdes der sommerafslutning og alle elever samles i skolegården. Der er præmieoverrækkelse efter idrætsdagen, der deles svømmebeviser ud til 4. klasserne, og der synges sommerferiesange. Og herefter er skolen klar til at byde sommerferien 2013 velkommen, dog med undtagelse af SFOen som traditionen tro holder lidt længere åbent for at passe på vores dejlige børn. SFOen er stadig en stor succes. Det faste og engagerede personale med Birgitte Lund i spidsen har også i år meget at se til. Både børn og forældre er meget tilfredse med vores SFO, hvilket også deres mange velbesøgte arrangementer, som eksempelvis Stjerne for en aften vidner om. Bliv ved med det. Ja, som jeg sagde indledningsvis, så går tiden hurtigt. På papiret er skoleåret 2012 / 2013 på verdens bedste skole veloverstået og dermed takker jeg for opmærksomheden. Således sluttede Britta sin orientering Spørgsmål/kommentarer fra repræsentantskabet: Det lyder rigtigt godt, at der er projektuger om samarbejde gælder det også fokus på mobning og hvordan man behandler hinanden? o Ja det drejer sig også om trivsel. Elevrådet er med ind over og er allerede startet arbejdet i sidste skoleår. 4. Indkomne forslag. Ingen indkomne punkter. 5. Valg til forretningsudvalget. Hvert 2. år(lige år), er der 2 på valg. I de ulige år er der 1 på valg. Her i 2012 var Helle Stryger Rasmussen og Charlotte Høyer-Rasmussen på valg. Helle ønskede at udtræde af forretningsudvalget og Charlotte var villig til genvalg. Til Helle: Mange tak for et godt samarbejde i forretningsudvalget. Charlotte Høyer-Rasmussen blev genvalgt. Mette-Marie Pontoppidan blev valgt ind i forretningsudvalget i første omgang for 1 år, da Mette-Marie pt. er forældrerepræsentant i 9. klasse. I år var vi i den situation, at en forælder til et af børnene i 1. klasse, gerne ville stille op til valg i forældrerådet og dernæst til forretningsudvalget, men idet forældremødet i 1. klasse lå senere end repræsentantskabsmødet, kunne det ikke lade sig gøre i indeværende år. Generelt ville det være ønskeligt, om der kunne afholdes forældremøder inden forældrerepræsentantskabsmødet på de klassetrin, hvor der skal være valg af forældrerepræsentanter. 6. Eventuelt til forældrerepræsentantskabsmødet. Ingen punkter. Per Smidt rundede nu begge møder af og takkede for god ro og orden. For mere information om Sankt Birgitta Skole: På forretningsudvalgets vegne Susanne Aarup

Referat forældrekredsmøde for Sankt Birgitta Skole mandag den 29. august 2011

Referat forældrekredsmøde for Sankt Birgitta Skole mandag den 29. august 2011 Referat forældrekredsmøde for Sankt Birgitta Skole mandag den 29. august 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Sankt Birgitta Skole den 27. august 2013 Forældrekredsmøde og Repræsentantskabsmøde

Sankt Birgitta Skole den 27. august 2013 Forældrekredsmøde og Repræsentantskabsmøde Sankt Birgitta Skole den 27. august 2013 Forældrekredsmøde og Repræsentantskabsmøde Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Dels forældrekredsmødet, herunder valg til skolens bestyrelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 7540 Haderup Skolekode 280654 Tilsynsperiode 1.8.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Kl. 19.30 På Friskolen i Lemming 1. Velkomst (Lisbeth Lausten Bang) 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5.

Læs mere

Fredagsbrev d.23/ uge 38

Fredagsbrev d.23/ uge 38 Fredagsbrev d.23/9 2016 uge 38 En uge, hvor det rigtige efterår lader vente på sig, og heldigvis for det. Børnene nyder udelivet rundt omkring skolen, og ser ud til at gå nye veje ved at finde andre lege.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2016-2017 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling ved den selvejende institution Skanderborg Realskole onsdag den 28. marts 2012. 1) Valg af dirigent Bestyrelsens formand Mads Nysted foreslog advokat Kristian Storgaard,

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Ledelsesberetning 2016

Ledelsesberetning 2016 1 Ledelsesberetning 2016 De sidste 8 år har vi haft et positivt resultat og 2016 er ingen undtagelse, det er det bedste resultat nogensinde. Elevtallet har været stadigt stigende og endnu et år kan jeg

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Velkommen til generalforsamlingen på Norddjurs Friskole 2016. Bestyrelsen sagde sidste år farvel til Morten Melin, der gennem en

Læs mere

Friskolens skriftlige beretning til Bøvling Fri- og Idrætsefterskoles generalforsamling 2017

Friskolens skriftlige beretning til Bøvling Fri- og Idrætsefterskoles generalforsamling 2017 Friskolens skriftlige beretning til Bøvling Fri- og Idrætsefterskoles generalforsamling 2017 Jeg er ofte blevet spurgt: Hvad er forskellen på en friskole og en folkeskole? Jeg er nok ikke den rigtige at

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Beretning repræsentantskabsmødet august 2014

Beretning repræsentantskabsmødet august 2014 Beretning repræsentantskabsmødet august 2014 Sidst vi var samlet til repræsentantskabsmøde var det umiddelbart efter at en lockout, og efter afslutningen af et skoleår, hvor eleverne ikke modtog undervisning

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 PEDER SYV SKOLEN - 1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2012 Skolebestyrelsens beretning for året 2012 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Synscenter Refsnæs. Skolebestyrelsens årsberetning 2013

Synscenter Refsnæs. Skolebestyrelsens årsberetning 2013 1 Synscenter Refsnæs Skolebestyrelsens årsberetning 2013 2 Skolebestyrelsens medlemmer: Tina Klarskov Olesen (formand) Gisselørevej 14 4400 Kalundborg Tlf. 5951 6069 Mail: tina.klarskov.olesengmail.com

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Information om skoleårets start i folkeskolereformens lys.

Information om skoleårets start i folkeskolereformens lys. Oktober 2014 Information om skoleårets start i folkeskolereformens lys. Indledning... 1 Ens og dog forskelligt... 1 Samarbejdet frem mod dette skoleår... 2 Lærerudskiftninger... 2 Nye skemaer... 2 Nyt

Læs mere

December Kære elever, forældre og øvrige med tilknytning til Solhverv Privatskole

December Kære elever, forældre og øvrige med tilknytning til Solhverv Privatskole Julehilsen fra Solh Julehilsen fra Solhverv Privatskole December 2016 Kære elever, forældre og øvrige med tilknytning til Solhverv Privatskole Mit kalenderlys fortæller mig, at vi nærmer os afslutningen

Læs mere

Orientering fra skoleledelsen nr. 2 Skoleåret 2011/2012

Orientering fra skoleledelsen nr. 2 Skoleåret 2011/2012 Orientering fra skoleledelsen nr. 2 Skoleåret 2011/2012 Kære forældre og elever. Charl., den 1. oktober 2011. Skolens logo er et træ, og i det nye indskolingshus hænger måske et af skolens smukkeste udtryk

Læs mere

Formandens Beretning 2009

Formandens Beretning 2009 Formandens Beretning 2009 Man kan hurtigt vænne sig til at have det godt, og det virker som om det altid har været sådan. Nej det er ikke finanskrisen jeg taler om men børnehaven. Den har lige holdt et

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2014 maj 2015 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2014 maj 2015 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2014 maj 2015 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit tredje år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Ugebrevet i næste uge indeholder (om alt går vel) skoleskema, ferieplan og rengøringsplan for det kommende skoleår.

Ugebrevet i næste uge indeholder (om alt går vel) skoleskema, ferieplan og rengøringsplan for det kommende skoleår. Uge 24 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Lige rundt om hjørnet venter

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Forældre på Billesborgskolen

Forældre på Billesborgskolen Forældre på Billesborgskolen Vi er glade for det gode samarbejde med jer forældre. I bakker lærere og skole op og lever med i skolens hverdag. Når skole og hjem står sammen om opgaven med at give barnet

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Tilstede: Sanne Hansen, Kirsten Knudsen, Helle Ertmann, Helle Nissen, Ruth Haltrup, Tina Nielsen, Rikke Rasmussen, Hanne Frisgaard og Lene

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] Vi ønsker alle elever & forældre en god sommerferie og håber at sommerferien vil være fyldt med oplevelser, som vil kunne give inspiration og kræfter til det kommende skoleår.

Læs mere

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD Som forældre er vi naturligvis interesserede i, at vores børn får så god en skolegang som overhovedet muligt. En af de vigtigste forudsætninger for at opnå dette er, at alle forældre,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl Lørdag d. 14.8. fredag d. fredag d. 27.8.2010 Mandag d. 16.8. 3. kl. forældremøde kl. 19.00 Torsdag d. 19.8. Forældremøde i OB kl. 19.00 Uge 34 Lejrskole (Bø. kl. + 6. kl. er hjemme) Velkommen tilbage

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere