REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE"

Transkript

1 Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne REFERAT AF MØDE DEN 12. MAJ 2011 I BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE Deltagere: Se bilag nedenfor. Referat i henhold til dagsorden: 1. Velkomst Frederik Cordes bød velkommen. 2. Præsentation af Kajakklubben Jan Wandy Pedersen, Maribo Kajakklub, fortalte om klubben, og vi fik en rundvisning. Læs om klubben her: 3. Godkendelse af referatet fra Brugerrådsmødet den GULDBORGSUND KOMMUNE NATUR, MILJØ & PLAN PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING F TLF FAX GULDBORGSUND.DK DOKNR /11 SAGSNR. 10/50537 SAGSBEHANDLER: DIR MAIL CVR NR TELEFONTIDER: MAN-ONS KL TORS KL FRE KL Uffe Nielsen orienterede om pkt. 3 i Referatet fra mødet den , hvor der var spurgt til, om hvorvidt vedligeholdelsesforpligtelsen af Skelsnæs Pavillonen var afgjort. Uffe oplyste, at han nu er i besiddelse af kontrakten mellem tidl. Storstrøms Amt og Engestofte-Søholt Gods. Kontrakten udløber i Uffe kontakter Engestofte-Søholt Gods og relevante medarbejdere i Lolland Kommune for at få igangsat arbejdet og for at drøfte finansieringen af det. Martin Jørgensen orienterer Frederik Lüttichau om sagen. Referatet blev godkendt. 4. Nye medlemmer orientering om kommissoriet Frederik bød 2 nye medlemmer af Brugerrådet velkommen. De to medlemmer er Annette Greenfort, Lollands Hestelaug, samt Jacob Rasmussen, Søholtvej 16, 4930 Maribo, kontaktperson for de mindre lodsejere omkring Maribosøerne. Maribo Sportsfiskeforening Spin-Ind v. konstitueret formand Kaj Jensen, er i brev af blevet spurgt, men foreningen har ikke reageret på henvendelsen.

2 SIDE 2/5 5. Naturparkdagen den 11. september 2011 Der blev udleveret et brev fra Borgmestrene i Lolland og Guldborgsund kommuner, der inviterer foreninger, organisationer, virksomheder og beboerforeninger til at deltage med aktiviteter/tilbud på Naturparkdagen, der afholdes omkring Naturpark Maribosøerne den 11. september Tilmeldingsfristen er den 1. juli Det blev aftalt at brevet fremsendes til alle i Brugerrådet pr. mail, (red. hvilket blev gjort i mandags den 16.5), så medlemmerne i Brugerrådet lettere kan distribuere brevet til deres baglande. Som oplyst i brevet arbejdes der på fælles PR. Frederik udtrykte håb om, at alle medlemmer vil bakke op om dagen ved at distribuere brevet samt iværksætte aktiviteter/tilbud eller melde eksisterende aktiviteter/tilbud ind. 6. Guide for Maribo og omegn Frederik orienterede om, at der i en ny kulørt guide for Maribo og omegn er købt ½ side, der bringer tekst og fotos om Naturpark Maribosøerne. Guiden udkommer til sommer og uddeles i 3 år. Det blev drøftet, hvorfor Naturpark Maribosøerne ikke har fået et stort skilt på motorvejen ligesom Nakskov Fjord, Knuthenborg Safaripark og Lalandia. Attraktionerne kan blive udpeget af bl.a. Vejdirektoratet, ØstDansk Turisme, Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen, hvis attraktionerne er en såkaldt Johannes Kors Lokalitet, hvilket Naturpark Maribosøerne ikke er. Kommunerne arbejder på at skiltning kan etableres fremgår af forslag til handleplanen aktivitet Status - hjemmesiden Uffe orienterede om, at Kommissorium for Brugerrådet, referater fra og dagordner for Brugerrådets møder er kommet på hjemmesiden om Naturpark Maribosøerne. Uffe gjorde opmærksom på, at man kan abonnere på hjemmesidens Nyhedsbrev. Aktiviteter omkring Maribosøerne, som sendes elektronisk til Uffe, bliver lagt på hjemmesiden. 8. Tælleapparater Catharina Oksen oplyste, at publikumstællinger er at krav fra projektet Parks & Benefits for at blive certificeret. Pris og type af tælleapparater undersøges pt. Catharina oplyste, at tælleapparaterne formentlig kommer op i næste måned. 9. Orientering om arbejdet med og tidsplan for Strategi og Handlingsplan samt opfølgning på workshop Frederik orienterede om, at hele rapporten er blevet revideret, så vision, mål og handleplan kommer først i rapporten, mens alt baggrundsmateriale er sat i bilag. Frederik gennemgik vision, mål og handleplan. Brugerrådet blev delt i 2 grupper, der drøftede visionen. Gruppe 1 havde følgende kommentarer: Visionen kan bidrage til øget bosætning Begrebet helhedsoplevelse er diffust

3 SIDE 3/5 Punktet udvikles i dialog med lodsejere mv. skal måske placeres højere oppe i visionen Måske et punkt ind om sundhed og motion i smuk natur Til handleplanen: Evt. skulle der udarbejdes en lokalplan for hele området omkring Maribosøerne Gruppe 2 havde følgende kommentarer: Måske et punkt ind om friluftslivet: Fortsat udvikle friluftslivets muligheder Begrebet bæredygtig turisme er et svært begreb, og en naturpark kan ikke udvikle bæredygtig turisme Ellers godt tilfreds med vision Frederik pointerede, at punkterne i visionen ikke står i prioriteret rækkefølge. Visionen blev herefter generelt drøftet. Måske skulle ordet udflugtsmål ændres til attraktion. Det blev aftalt, at rapporten + den korte form sendes i PDF format til alle i Brugerrådet. Brugerrådet får 14 dage til at kommentere på rapporten. (Red. rapport samt kort udgave er fremsendt til alle i Brugerrådet den 16.5 med frist for at komme med kommentarer den 31. maj Kommentarer sendes til, Dan Raahauge sørger for at Lolland Kommunes Grønne Råd orienteres om rapporten. Rapporten sendes også til Grønt Råd i Guldborgsund Kommune (red. hvilket er gjort den 16.5.). 10. Partnere definition af partnerbegrebet Frederik præsenterede forslag til partnerbegrebet som er indarbejdet i forslag til handleplan aktivitet 5.1. Oplægget blev efterfølgende diskuteret. 11. Friluftsguiden Hjemmesiden fungerer nu. Foreninger, organisationer mv. må selv lægge seværdigheder, ruter mv. ind i Friluftsguiden. Guldborgsund Kommune har 5-8 GPS er, der kan udlånes til ruteafmærkning. 12. Observationer omkring Maribosøerne Frederik orienterede om, at vi opererer med 2 begreber: Naturovervågning, der betegner Naturstyrelsens lovpligtige overvågning af planter og dyr mv. Lokale observationer, der betegner frivillige, der observerer forhold omkring Maribosøerne som fx affald, orkideer, øvrige planter, fugle og andre dyrearter mv. Dette punkt er på dagsordenen til hvert Brugerrådsmøde og Brugerrådets medlemmer kan forelægge observationer her. Martin Jørgensen bemærkede, at det er et problem med observatorer, der påtager sig en rolle som selvbestaltet politi.

4 SIDE 4/5 Der var enighed om, at observationer skal foregå i overensstemmelse med de almindeligt gældende adgangsregler og i respekt for den private ejendomsret, samt at det at være observatør ikke giver specielle rettigheder/pligter. 13. Siden sidst a. Søfronten Carsten Dreyer orienterede om, at Lolland Kommune har renoveret søfronten i år, hvilket betyder, at den er både blevet kønnere og sikrere. Bl.a. er beton fjernet, stabilt grus tilført mv. 14. Orientering fra medlemmerne (Information/Aktiviteter/Nye tiltag) Martin J. orienterede om et vellykket arrangement afholdt i samarbejde med Bindernæs Efterskole, hvor elever samlede affald ind på en lille strækning og (desværre) med meget affald som resultat. Næste år afholdes arrangementet i marts, så græsset stadig er lavt. Det er for sent at afholde arrangementet i april. Terkel Jakobsen orienterede om en ny publikation om stier - information til planlægning og forvaltning. Rekvireres fra Friluftsrådet. Jan Wandy Pedersen spurgte om status for Natura 2000-planerne. Det blev aftalt, at Lolland og Guldborgsund Kommuners indsigelser fremsendes sammen med referatet. Jan orienterede om et retsmøde om brugerretten til Nørresø. Kajakklubben arbejder på at få fuld brugerret til søen. Uffe orienterede om en ny pjece om Grønne Ture i Lolland Kommune. Frederik orienterede om, at der er en tilsvarende pjece Rundt i Guldborgsund for Guldborgsund Kommune. Annette Greenfort orienterede om et succesfuldt årskort til rideruter i Naturparken. Martin J. havde på vegne af Frederik Lüttichau bemærkninger om, at Engestofte-Søholt Gods ikke kan acceptere, at man færdes ulovligt på ejendommen. Der blev konkret henvist til billeder fremlagt på sidste brugerrådsmøde vedr. vandstandsforhold i Hejrede Sø. Brugerrådet udtrykte enighed om at respektere de private lodsejere, samt at færdsel selvfølgelig kun bør ske i overensstemmelse med de generelle adgangsregler i Naturbeskyttelsesloven. 15. Eventuelt Fiskeri, sejlads, afmærkning på Maribosøerne blev drøftet. Punktet er sat på dagsordenen på næste møde. 16. Næste møde Næste møde afholdes den 1. september 2011 kl på Naturskolen, Hestehavevej 8, Bursø, 4930 Maribo. Med venlig hilsen Miljøplanlægger

5 SIDE 5/5 BILAG Deltagere Engestofte-Søholt Gods - Skytte Kontaktperson for lodsejere ved NP Maribosøerne Danmarks Naturfredningsforening, Lolland Maribo Roklub Maribo Kajakklub Friluftsrådet Lollands Hestelaug Naturvejledning NP Maribosøerne Lolland Kommune Guldborgssund Kommune Guldborgsund kommune Guldborgsund kommune Martin Jørgensen Jacob Rasmussen Carsten Drejer Martin Nyvang Jan Wandy Pedersen Terkel Jakobsen Annette Greenfort Uffe Nielsen Dan Raahauge Frederik Cordes Catharina Oksen

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse Januar 2010 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Nanna Ilmer William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge

Læs mere

Naturpark Maribosøerne som turist- og oplevelsesprodukt Baggrundsanalyse og potentialekatalog til udvikling af det gode værtskab

Naturpark Maribosøerne som turist- og oplevelsesprodukt Baggrundsanalyse og potentialekatalog til udvikling af det gode værtskab Naturpark Maribosøerne som turist- og oplevelsesprodukt Baggrundsanalyse og potentialekatalog til udvikling af det gode værtskab Lene Rømer, Anja Bach-Jensen, Helene Willadsen og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl. 15.35 15.40)

6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl. 15.35 15.40) Referatet følger efter dagsordenen Dagsorden 1. Velkomst v./ Jørgen Jørgensen (kl. 15.00 15.05) 2. Orientering fra Gudenåkomitéen v./ Jørgen Jørgensen (kl. 15.05 15.10) Der orienteres om Gudenåkomitéens

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011.

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Grønt Dialogforums medlemmer E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 7. april 2011 Referat fra møde i

Læs mere

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 Dato: 24. juni 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: BSI s klubhus Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009

Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009 Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Storstrøm J.nr. SNS-217-00014 Ref. meska Den 9. november 2009 Referat af Brugerrådsmøde 22. oktober 2009. Mødedeltagere: Sven Jean Larsen

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune TEKNIK OG MILJØ Til Grønt Råd Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8140 ngoes@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 00.00.00-P19-560-06 Referat af Grønt Råds møde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012

Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012 NOTAT SHC - Team Myndighed 19-06-2012 Referat fra Handicaprådsmøde den 14/6-2012 Deltagere: Jørgen Jørgensen Thomas Andersen Erna Christensen Kenneth Bjerregaard Asger Høg Hans Juul Svend Winther Nielsen

Læs mere

Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH)

Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH) Mødereferat Sted: Rådhuset Dato: 29.10.2010 Deltagere: Grønt Råd: Bent Møllmann Jürgensen (BMJ) Peter Skat (PS) Anni Buhr Mejlsø-Schmidt (ABM) Kirsten Nykjær Kragh (KNK) Ernst Renstrup (ER) Harald K. Hansen

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm

Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm Kredsbestyrelsen Friluftsrådet Nordsjælland. Den 24. maj 2011. Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm Til stede: Poul Erik

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch 30. april 2014 kl. 15.00 17.00,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Jørgen Jørgensen 2. Brugerrådets vedtægter v./ Jørgen Jørgensen Orientering om status

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top

Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top Mødereferat d.: 10-12-2009 kl.: 16:30 til 22:00 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Gillelejehuset, Birkevang 214, Gilleleje - Den gl. Byrådssal og efterfølgende Kantinen Mødedeltagere Mødets deltagere Referat

Læs mere