FRIVILLIG. Afstivning i Randers. Maj Ren Ø-dag på Fanø. BALTIC SAREX ved Bornholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG. Afstivning i Randers. Maj 2013. Ren Ø-dag på Fanø. BALTIC SAREX ved Bornholm"

Transkript

1 FRIVILLIG Maj 2013 Afstivning i Randers Ren Ø-dag på Fanø BALTIC SAREX ved Bornholm

2 FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Frivillige bidrager til samfundets sammenhængskraft At være beredskabsfrivillig er i sandhed meningsfuld fritid eller fritid med fornuft, som Beredskabsforbundets slogan lød for mange år siden og vi får syn for sagen her i denne udgave af FRIVILLIG, hvor en bred vifte af den frivillige indsats præsenteres. Noget af det vigtigste i frivilligarbejdet er at blive brugt. Øvelser, uddannelse og træning er nødvendige og vigtige aktiviteter, men det er, når vi står ude i marken, at vi oplever den store glæde, det er at være med til at gøre en forskel. Og en forskel gør medlemmer af Beredskabsforbundet hver dag. Frivillige har for eksempel bidraget ved to store markante brandindsatser stearinlysfabrikken og Frihedsmuseet, som man bl.a. kan læse om i maj-nummeret af forbundets trykte blad BEREDSKAB. Og frivillige har stået samaritervagt ved store sportsarrangementer. I førstnævnte tilfælde var frivillige med til at redde værdier og begrænse skader og som samaritter bidrager vi til tryghed og gode rammer. Uden frivillige ville disse opgaver ikke kunne løses med den fornødne og veluddannede mandskabskraft. Beredskabsforbundets medlemmer stiller op med en slagkraftig ressource igen og igen og vi kan ikke sige tak nok for denne indsats. Det frivillige arbejde er et vigtigt bidrag til samfundets sammenhængskraft. Vores store viden og erfaring fra det operative, afhjælpende beredskab skal vi også bruge på at uddanne befolkningen til at blive mere selvhjulpne. Det er en stor og vigtig opgave som supplerer vores operative opgaver og øvelser godt. Og vi er de bedste til at stå for den opgave netop fordi vi har den store erfaring fra den afhjælpende indsats. Forebyggelse og afhjælpende indsats går flot hånd i hånd også i Beredskabsforbundets arbejde i praksis. Og i en kommende udgave af FRIVILLIG sætter vi fokus på netop forebyggelsesarbejdet. Her sker der nemlig også rigtig meget, for Beredskabsforbundets kredse og dygtige forebyggelsespiloter er ved at få godt fat i befolkningsuddannelsen. Per Junker Thiesgaard Landschef Afstivning i Randers Ren Ø-dag på Fanø BALTIC SAREX ved Bornholm 2

3 Totalforsvarets Dag 2013 Af Jesper Bachmann Marcussen I lighed med sidste år afholdes Totalforsvarets Dag i København. Arrangementet er lørdag den 24. august og flyttes i år til Nordre Toldbod, da Kastellet er under renovering. Samtidig bliver temaet vand. Da vores spidskompetencer liggere tættere på at pumpe vand og bekæmpe vandmasser end at redde og eftersøge på vandet, håber Beredskabsforbundet, Region Hovedstaden, at regionens kredse, i lighed med sidste år, vil komme og præsentere materiel, køretøjer og andet udstyr, ligesom vi opfordrer kredsene til at tage ungdoms-/juniorbrandkorps med. De øvrige aktører vil bruge havnebassinet til at vise deres kompetencer frem, og der skulle ligeledes være deltagelse med helikoptere. Vi håber sammen at kunne skabe en dejlig familiedag i København med masser af besøgende. Sidste år deltog mange af regionens kredse med materiel og køretøjer: Vi etablerede 100 meter førstehjælpsvagt og viste masser af materiel frem. Derudover var der kommandovogn, ATV, feltkomfur, mobile dæmninger, forebyggelsesuddannelse, frivillige fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene, Politiets Beredskabs Ordenskorps, redningshunde, skadessminkning, Beredskabsforbundets Musikkorps og meget mere. Kredsene i regionen vil snarest modtage informationsmateriale, og regionens hjemmeside BFRH.dk opdateres, når der er nyt. FAKTA Bag Totalforsvarets Dag står Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen, Københavns Brandvæsen, Københavns Politi, Region Hovedstaden, Falck, Forsvarets Sundhedstjeneste og hjemmeværnet. Totalforsvarets Dag blev afholdt første gang den 29. september 2012 på Kastellet med hjemmeværnet som hovedarrangør. Politiet skønnede, at der kom ca besøgende. 3

4 Spændende uge for de frivillige i Randers Redningsberedskab 86 indsatstimer for de frivillige på en uge er ikke normalen, men det var realiteten efter to indsatser i uge 15. Af Henrik Peder Pedersen, frivillig i Randers Klub Mandag eftermiddag blev vi fra Mariagerfjord Redningsberedskab forespurgt, om vi kunne assistere dem med vores ATV til en større plantagebrand. Indsatsleder ville gerne benytte ATV og vores frivillige til rekognoscering i det store plantageområde, så de havde mulighed for at komme hurtigt rundt de steder, hvor man ellers ikke havde mulighed for at komme rundt med et køretøj. I pakkefasen var ATV med trailer også yderst anvendelig til at komme rundt og samle slanger og andet materiel i plantagen. Vi havde tre frivillige af sted på opgaven, og de anvendte samlet 28:41 timer på indsatsen. Men ugen var jo kun lige startet, og allerede om torsdagen blev de frivillige alarmeret igen. Denne gang til afstivning af en bygning. En sættevogn læsset med æg var kommet ud i den bløde rabat, hvorefter den væltede og kurede ca. 10 hen ad vejen for til sidst at stoppe i en bygning. Lastbilens kollision med bygningen betød, at bygningen nu var yderst ustabil, og derfor skulle sikres, når lastbilen blev fjernet. Syv frivillige blev sendt af sted med vores afstivningscontainer, 4

5 som altid står pakket med afstivningsspindler, tømmer og diverse værktøj til afstivningsopgaver. På skadestedet blev bygningen vurderet af indsatsleder og holdleder, og de blev enige i omfanget af afstivninger i bygningen. Det blev vurderet, at det var for farligt at arbejde i og omkring bygningen, når lastbilen blev fjernet fra bygningen. Derfor blev den første tid anvendt til klargøring af vores materiel og opstilling af saveplads mv., så alt var helt klar til afstivningerne, når lastbilen var fjernet. Efter lastbilen blev fjernet, blev der opbygget flere dobbelte søjleafstivninger i tømmer til understøtning af loftet, som flere steder truede med at styrte sammen. Da bygningen var forsvarligt sikret, blev der retableret og returneret til Beredskabsgården Langvang til en afsluttende evaluering af indsatsen. Vi laver altid en afsluttende evaluering af vores indsatser, med det formål, at vi hele tiden skal udvikle og forbedre vores procedure omkring alarmering, afgang fra Langvang og vores materiel til løsning af opgaven. De frivillige har rimelig stor indflydelse på, hvilket materiel vi anskaffer til vores opgaver, og vi forsøger i størst muligt udstrækning at tilgodese deres ønsker om materiel til pakningerne, så de hele tiden har godt og funktionelt materiel. De syv frivillige anvendte 57:23 timer på indsatsen. 5

6 Frøslevlejren vi må aldrig glemme Den 4. maj var det 68 år siden, at BBC kom med meldingen om, at den tyske hær havde kapituleret. Dagen bliver stadig fejret i Danmark ved, at man sætter lys i vinduerne og minder hinanden om, at friheden ikke er noget, man skal tage for givet. FRIVILLIG besøgte Frøslevlejren og deltog i mindedagen. I Frøslevlejren ved Padborg holdes der hvert år på denne dag et særligt arrangement, hvor man samles omkring mindestenen, synger samler og mindes. Rundt om mindestenen var der opsat fakler, og der var fanevagt fra Frøslevlejren, beredskabet, hjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet, FN-veteranerne og den lokale FN-veteranforening, Det danske Spejderkorps og Frøslev Efterskole. Leif Nissen fra Frøslev Efterskole bød velkommen og præsenterede Frøslevlejrens formand, borgmester Tove Larsen (S), Aabenraa, som kunne fortælle om et begivenhedsrigt år for lejren. Hun kunne blandt andet berette om en ny bog om Fårhuslejren, som lejren hed umiddelbart efter krigen, hvor lejren blev brugt som interneringslejr for landssvigere. Herefter blev der ved mindestenen lagt kranse af Den selvejende institution Frøslevlejren, Frøslevlejrens Venner, Danske Kvinders Beredskab Hjemmeværnsmuseet, Hjemmeværnet Frøslev, Den Danske Brigade, FN-Museet, FN-veteranernes lokalafdeling Sønderjylland, beredskabet samt Foreningen for Nazitidens Forfulgte ved Ludwig Hecker og Arbejdsgruppen Harreslev Banegård ved Anke Spoorendonk. Klokken afspillede man frihedsbudskabet, hvorefter flaget blev hejst, ligesom det blev det i Pastor Maibritt Josephsen Knudsen holdt en lille mindehøjtidelighed, inden deltagerne blev inviteret på kaffe og kage hos Frøslevlejrens Efterskole. Frøslevlejrens historie Frøslevlejren blev bygget som tysk interneringslejr i 1944 under den tyske besættelse af Danmark og er i dag en af Europas bedst bevarede tyske fangelejre. I alt endte ca danskere i lejren som det tyske sikkerhedspolitis fanger fra august 1944 til maj Selv om Frøslevlejren blev bygget for at undgå deportationer af danskere til koncentrationslejre i Tyskland, blev ca Frøslevfanger, stik imod alle aftaler, sendt videre til tyske koncentrationslej-res rædsler. Efter besættelsen hed lejren Fårhuslejren, hvor landssvigere og medlemmer af det tyske mindretal i Sønderjylland, der havde samarbejdet med besæt- 6

7 telsesmagten, blev indsat. I 1949 blev den til Padborglejren, hvor militæret og senere Civilforsvaret havde kaserne. I 1984 dannede Sønderjyllands Amt og Bov Kommune Den Selvejende Institution Frøslevlejren med det formål at restaurere bygningerne i lejren og bevare lejren som et historisk mindesmærke fra 2. Verdenskrig. Staten, som via Statsskovvæsenet ejede lejrarealet, overdrog Den Selvejende Institution Frøslevlejren brugsretten til arealet og bygningerne bortset fra Frøslevlejrens Museum, som ejes af Nationalmuseet. I dag huser lejren således forskellige museer, herunder Beredskabsforbundets Informationsbarak, samt Frøslev Efterskole. Gendarmmuren med navnene på de danske grænsegendarmer, der døde i tyske fangelejre. På søjlen står der: Sønner af Danmark fribaarne mænd aldrig som trælle kan leve. Tyskerne opdagede aldrig, at fangerne havde en radio gemt under gulvbrædderne. Radioen sikrede, at der nåede informationer om krigen frem til fangerne. Beredskabsforbundets Informationsbarak H1 Blandt de forskellige museer er Barak H1, som er Beredskabsforbundets Informationsbarak. Her vises redningsberedskabets indsats og arbejde (CB, CBU, CF, Brandvæsen, Falck, Politi, Civilforsvars-Forbund, Danske Kvinders Beredskab og det nuværende redningsberedskab mv.) opdelt i perioden før 1929 og derefter i 10-års perioder frem til i dag. Endvidere vises glimt fra tyske flygtninge i Danmark Museet drives udelukkende af frivillige, og der er lagt et stort arbejde i at skabe en flot og spændende vandring gennem redningsberedskabets historie. 7

8 SØGES: Frivillige til Politiets Beredskabs-Ordenskorps i Nordsjælland Foto: Lars Peter Dyreborg Jensen Politiets Beredskabs-Ordenskorps i Nordsjællands politikreds har brug for nye frivillige! Vi har forrygende travlt og har derfor brug for flere frivillige. Da vi samtidig har fået et par henvendelser fra et par kredse, som gerne vil have uddannet frivillige i Politiets Beredskabs Ordenskorps, gennemfører vi derfor en ny grunduddannelse i efteråret Grunduddannelsen er for alle frivillige ved de kommunale beredskaber i Nordsjællands Politikreds. Der bliver ikke udleveret uniform da det forudsættes, at den kommunale udleverede uniform kan benyttes ved ordenskorpset. Der vil blandt andet blive undervist i: Trafikregulering Afspærring og bevogtning Eftersøgning Kommunikation Ordenskorpsets organisation Politiets organisation Skadested Kortlære Anholdelse og magtanvendelse Ambulanceveje Evakuering Mobile varslingssirener Det mere detaljerede program udleveres på første undervisningsaften. Undervisningen vil finde sted på følgende dage: Onsdag den 4. september 2013 kl Onsdag den 11. september 2013 kl Lørdag den 14. september 2013 kl Onsdag den 18. september 2013 kl Onsdag den 25. september 2013 kl. kl Søndag den 13. oktober 2013 kl Alle undervisningsdage mødes der på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør. Nogle dage vil undervisningen foregå i terræn, men det vil fremgå af den endelige uddannelsesplan, som udleveres på første undervisningsdag. Foreningen for Politiets Beredskabs-Ordenskorps finansierer uddannelsen så der ydes ikke fremmødegodtgørelse til grunduddannelsen. Der ydes naturligvis forplejning på de lange dage og en kop sodavand eller noget andet drikkeligt til aften undervisningen. Uddannelsen starter som nævnt onsdag den 4. september 2013 kl , hvor der vil blive givet en introduktion til uddannelsen, der vil være en rundvisning på Helsingør Politistation og ordenskorpsets materiel og depot vil blive gennemgået. Alle, som ønsker at gøre tjeneste ved Politiets Beredskabs- Ordenskorps er meget velkomne. Af hensyn til den praktiske planlægning vil jeg bede om en tilmelding fra de enkelte kredse eller kommuner. Såvel tilmelding som spørgsmål kan ske til undertegnede. Belært af erfaringen skal jeg meget gerne have navn, telefonnummer og evt. adresse på de interesserede. Med venlig hilsen FAKTA Politiets Beredskabs-Ordenskorps har til opgave at assistere politiet ved større ulykker og katastrofer med blandt andet afspærring, bevogtning, trafikregulering, evakuering, eftersøgning og meget andet. Politiets Beredskabs-Ordenskorps udgøres af frivillige, som i det daglige hjælper med at løse en række opgaver i forbindelse med byfester, cykelløb, kulturelle arrangementer mv. De frivillige modtager ikke løn for deres deltagelse. Formand: Søren Brandt Teglgårdsvej 375 D 3050 Humlebæk Telefon: Mobil:

9 Da den 3. maj var en fredag, valgte man at flytte fejringen til lørdag den 4. maj. Korpset startede dagen med en Matiné-koncert i Vor Frelser Kirke i Horsens, hvor de spillede flere klassiske værker krydret med nyere musik af bl.a. Erik Clapton (se nederste billede). Kl afholdt korpset en såkaldt Jukebox-koncert på strøget i Horsens, hvor publikum kunne ønske numre, som derefter blev spillet. Der var opsat en planche med titler som Boogie Wonderland, Rock Around The Clock, Crazy Little Thing Called Love, Viva La Vida og mange flere. Musikkorpset fylder 30 år Beredskabsforbundets Musikkorps kan i år fejre 30 års jubilæum. Ifølge formand Allan Hald er der sket meget siden den 3. maj Da man dannede korpset i 1983 var det tanken, at der alene skulle spilles på trommer og fløjter, men allerede efter 4-5 år starten kom der en signalhornsgruppe til. I takt med den stadig større efterspørgsel på vores underholdning opstod behovet for decideret underholdningsmusik. Pludselig bestod korpset både af et tambourkorps samt et orkester som bedst kunne betegnes som et Brass Band. I dag vil harmoniorkester være bedre dækkende, fortæller Allan Hald. Spillet i udlandet flere gange Derudover har arrangementerne ændret sig fra deltagelse i større udstillinger om Totalforsvaret til diverse koncerter rundt omkring i landet såvel som udlandet. Korpset har blandt andet repræsenteret Den danske delegation til Nijmegen-marchen 15 gange. Ligesom vi har spillet til Airbornemarch i Holland tre gange senest i Korpset har udover Holland også spillet i Tyskland, Norge, Skotland og Spanien. med i vores musikkorps, og det er vi utrolig glade og beærede over. Musikkorpset har aldrig haft ressourcer til at lære folk at spille, så det er et helt grundlæggende fundament, at vi stadig har dette netværk, så folk kan spille, når de starter ved os, siger Allan Hald. Jubilæumskoncert 25. maj Selve jubilæet bliver fejret over flere dage og bliver rundet af med en koncert på Horsens Ny Teater den 25. maj. Korpset har udover deres egen musik valgt at afholde en konkurrence, hvor forskellige filmhold har lavet et filmklip til et af deres numre. På dagen bliver der nedsat et dommerpanel, der sammen med publikum skal finde en vinder af konkurrencen. Man kan købe billetter ved indgangen. Læs hele historien om musikkorpset i BEREDSKAB Maj Medlemmer fra hele landet Fra den spæde start i 1983 har korpset gennem næsten år kunnet bevare et medlemstal på omkring 50. I starten kom medlemmerne hovedsageligt fra Horsens, men efterhånden er korpsets netværk blevet større: Selv om korpset gennem 30 år har været hjemmehørende i Horsens, kan vi derfor godt med en vis stolthed sige, at vi repræsenterer flere landsdele. Vores medlemmer kører gerne langt for at være 9

10 Ren Ø-dag på Fanø Søndag den 5. maj 2013 var der Ren ø-dag på Fanø. Ca. 300 borgere var mødt op for at være med til at gøre øen lidt renere og indsamle alt muligt affald, som lå flere steder. Af Ingrid Pedersen, kredsleder på Fanø Disse mange mennesker var skoleklasser, frivillige fra foreninger og så nogle, der bare var mødt op for at hjælpe og få en god dag ud af det. Der blev samlet op på vejene inde på øen, men sandelig også på stranden langs klitterne. Der var ikke så meget affald i år som tidligere. Det blev kun til ca. 3 ton affald. Dette skyldes, at der har været en meget lang periode med østenvind, og så kommer der ikke så meget skidt ind på stranden. Fanø Turist og Erhvervsforening har samlet ind til arrangementet, og Fanø Beredskab har stået for planlægning, koordination, førstehjælp og forplejning. Vi havde lavet vores egen lille lejr på stranden. Der var telt, kommandocentral (KC) i Radiocentralvognen, feltkomfur, kaffebrygger og borde/ bænke. I dette tilfælde var Radiocentralvognen vores kontor. Vognen er indrettet til at være kommunikationscenter og al trafik med radio og mobiltelefoner foregik derfra. Fanø Beredskab stod for hele kommunikationen mellem de frivillige indsamlere, beredskabets frivillige, kommunale vejfolk, skraldemænd og Turist- og Erhvervsforeningen m.fl. I KC sidder der en frivillig med rutebeskrivelser over de ruter, hvor der går indsamlere. Der indrapporteres til KC om, hvor mange personer, der går på ruterne. Dette er for at finde ud af, hvor mange personer, der er aktive og for at pakke det kaffe/kakao/juice og brød, der skal køres ud til hjælperne, som holder en pause på turen. Personen i KC har travlt med de op- 10

11 gaver, der er der. Ud over at holde styr på antal personer, bliver der også ringet ind, hvis nogle er kommet til skade. Der skal så sendes en bil ud for afhentning. Arbejdet går også ud på at være koordinerende, når indsamlerne skal hentes fra deres ruter og tilbage til startstedet. Så vi kan roligt sige, at den person, der er i KC, er den vigtigste, og han gør et godt stykke arbejde. KIMO (Kommunernes Internationale Miljøorganisation) deltog også i år. De havde deres eget telt og prøvede at vise, hvilken slags affald, der er til skade for miljøet, når vi bare smider tingene. Så var der underholdning med lokalt musik og sang. De frivillige i beredskabet kørte rundt med kaffe, kakao og brød på alle ruter, hvor der gik folk og samlede skidt. Da indsamlingen var overstået, var der uddeling af frokost. Samtlige 300 personer blev transporteret til et bestemt sted på stranden, hvor de fik pølser, frikadeller, kartoffelsalat, kage, is og drikkevarer så der manglede ikke noget. Vejret var ikke for godt, da der var havgus og meget koldt i al den tid, vi var på stranden. Men det var en god dag, og vi lærer noget nyt hvert år. Der var 15 frivillige i gang denne dag, og der blev brugt 180 timer i alt. 11

12 Frivillige samaritter til motocrossstævne i Ringsted Af Tabita Hansen, frivillig i Ringsted Lørdag den 13. april 2013 skulle Samaritertjenesten under Ringsted Brandvæsen ud til deres første Motocross-stævne. Stævnet blev afholdt i Haraldsted udenfor Ringsted. Forventningen var høj, da det jo var en spændende ny udfordring. Stævnet foregik som de utallige BMX-stævner, vi har deltaget i. Den eneste forskel var bare lyden, farten og det at ikke alle kørerne respekterede de gule flag de gule flag betyder, at kørerne skal sætte farten ned. Dette gav nogle udfordringer, når der skulle gives hjælp til en kører på banen. Her var det med at tænke på egen sikkerhed, inden den enkelte gik på banen. Dagen forløb uden de store skader, der var ellers en forestilling om flere skader pga. farten. Men den bedste vagt er jo, hvor der ikke er brug for os. Ikke fordi vi ikke gider lave noget, men fordi så er der ingen, der er kommet til skade. Der var syv skader i alt: 1 x ambulancekørsel grundet styr i maven. Ambulancen blev tilkaldt for en sikkerheds skyld. Køreren kom med på hospitalet, men der var ikke sket det store 1 x stop af blødning Hånden skulle syes Kør eren tog selv til skadestuen 1 x styrt med vejrtrækningsproblemer 1 x styrt på arm Køreren tog selv på skadestuen 3 x forbindinger Som på alle vores tidligere vagter, var der kun ros til alle samaritterne for den indsats og behandling, der var ved stævnet. Det er sikkert ikke sidste gang, at vi bliver bestilt til Motocross i Haraldsted. 12

13

14 PRÆHOSPITAL DAG I NÆSTVED Lørdag den 18. maj kunne alle interesserede få nærmere indblik i den præhospitale indsats. Ved Den Gamle Garderhusarkaserne i Næstved kunne børn og voksne nemlig se nærmere på politibiler, ambulancer, helikoptere, brandbiler, førstehjælpsudstyr og meget mere. Helikopterne og redningsliften, der gav mulighed for at se verden fra 32 meters højde, blev dagens store tilløbsstykker. Der deltog mange forskellige aktører: Roskilde Brandvæsen, Falck, Akutlægehelikopter, Redningshelikopter 727, Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, hjemmeværnet, Kommunale nødbehandlerenhed, Næstved Brandvæsen, Lolland Brandvæsen, Greve Ungdomsbrandvæsen, Beredskabsstyrelsen Næstved, Guldborgsund Redningsberedskab, Trygfonden Kystlivredning, DITO Bus, Movia Flextrafik, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Hjernesagen. Beredskabsforbundet deltog også med en lille stand med fokus på forebyggelse. Freddy Fangel fra Kreds Næstved svedte sig igennem en særdeles varm dag og kunne berette, at der var mange interesserede forbi standen. Region Sjælland skønner, at omkring kom forbi i de fem timer, arrangementet varede. 14

15 125 frivillige fra beredskabet deltog ved Lillebælt Halvmarathon Af Per Medon Olesen, medlem af styregruppen for Lillebælt Halvmarathon Lørdag den 4. maj 2013 havde de frivillige ved Fredericia Brandvæsen for 6. gang opgaven med det præhospitale set-up ved Lillebælt Halvmarathon. Det skete i samarbejde med frivillige fra hele Region Syddanmarks område, tilsat yderligere assistance fra Aarhus, Ringkøbing samt Glostrup. Den præhospitale styrke var i år på 125 topmotiverede frivillige fra beredskabet, som bestod af alle de præhospitale kompetencer i beredskabet herunder læger, sygeplejersker, paramedicinere, ambulancebehandlere/assistenter, KOOL-læge, lægeassistent, nødbehandlere, HAT-uddannede førstehjælpere m.v. Beredskabet havde etableret et fælles KST på brandstationen i Middelfart med repræsentanter fra Falck/AMK, politi, hjemmeværn og brandvæsenet i Middelfart samt Fredericia. Der var etableret to behandlingspladser med hver en kapacitet til 40 personer, samt faste og mobile førstehjælps- og nødbehandlerenheder rundt på ruten i form af to lægeambulancer, fire sygetransportbusser, tre ambulancer, tre nødbehandler-mc, fire mountainbike-fh samt FH i opsamlingsbus. Der blev behandlet ca. 200 løbere, heraf ca. 100 med IV (NaCl og glucose) samt en række andre skader relateret til løbet. Indsatsen betyder, at det kun var nødvendigt at indlægge fem patienter på sygehuset, hvorved der spares store ressourcer ved både sygehusene i lokalområdet og ambulanceberedskabet. Hele set-uppet har styregruppen, som består af seks frivillige samt en tovholder fra brandvæsenet, arbejdet med at planlægge siden starten af januar. Hvert af medlemmerne i styregruppen har deres eget ansvarsområde, som lederen af gruppen, så har det overordnede overblik over. Ansvarsområderne er: Dimensionering af behandlingspladser. Pakning af behandlings- og førstehjælpsudstyr. Bestilling og indkøb af nyt udstyr og forbrugsmateriel. Planlægning og fordeling til posterne osv. Logistik. Alt materiel og transport af dette til og fra Middelfart samt bestilling af køretøjer osv. Mandskab og kompetencer. Udsendelse af invitation til deltagelse. Sørge for det nødvendige antal hjælpere og kontakten til alle frivillige via mail, Facebook før, under og efter løbet osv. Transportstyring mandskab. Overblik og styring med hvor mange busser, der skal bruges til mandskab, poster og transport samt klargøring af disse. Ledelse. Det store overblik over, hvad der foregår i de forskellige grupper og deltagelse i diverse møder med myndigheder og løbsledelse. Kommunikation. SINE-radioer, mobiltelefoni samt ledelse og drift af KST. Planlægningsfasen og pakning af nødvendigt udstyr kræver ca. 600 mandtimer, og indsatsen på dagen beløber sig til ca mandtimer. Alle disse forberedelser samt indsatsen på dagen medførte en vellykket præshospital indsats, som også i år betød et godt og sikkert løb for alle deltagerne. Uden de frivillige i redningsberedskabets hjælp vil det ikke være muligt at afvikle et sådant set-up på sådan en dejlig maj-dag. 15

16 Modtagere af hæderstegn for god tjeneste i redningsberedskabet 2013 Navn Efternavn Stilling Myndighed For god tjeneste i Redningsberedskabet 2013 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie 25 år Flemming Klokager Underdirektør Beredskabsstyrelsen Charlotte Kammersgaard Kontorfuldmægtig Beredskabsstyrelsen Miriam Christiansen Assistent Beredskabsstyrelsen Peter Albek Noer Sektionsleder af reserven Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard Beredskabsmester af reserven Beredskabsstyrelsen Tonny Bjerrum Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen Nordjylland Nancy Holm Kristensen Køkkenmedhjælper Beredskabsstyrelsen Sydjylland Thorkild Nielsen Beredskabsmester Beredskabsstyrelsen Sydjylland Jørgen Kronvald Elfstrøm Beredskabsmester Beredskabsstyrelsen Bornholm Peter Hempel Servicemedarbejder Beredskabsstyrelsen Teknisk skole René Kømler Korpsmester Beredskabsstyrelsen Teknisk skole Ole Krogh Jørgensen Frivillig Beredskabsstyrelsen Hedehusene Jan Recke Viceberedskabschef Brand og Redning Djursland Bent Jørgen Kjeldsen Holdleder Brand og Redning Djursland John Larsen Sektionschef Beredskabsforbundet Erik Jensen Frivillig Favrskov Redningsberedskab Søren Langergaard Frivillig Lolland Brandvæsen Lars Peter Dyrborg Jensen Beredskabsmester Beredskabsforbundet Hovedstaden Victor-Immanuel Rasmussen Viceberedskabsmester Beredskabsforbundet Hovedstaden Christian Søderquist Hansen Frivillig Faxe Kommune Bent Gyldenløve Pedersen Frivillig Randers Brandvæsen Jørgen Steffensen Depotforvalter Randers Brandvæsen Claus Lind Rasmussen Beredskabsmester Furesø Kommune Beredskabet Kirsten Inge Olsen Beredskabsmester Furesø Kommune Beredskabet Elly Munkesø Frivillig Beredskab Svendborg Kirsten Härtel Hundefører Frederikssund-Halsnæs Brand & Red. Ole Hermansen Beredskabsinspektør Frederikssund-Halsnæs Brand & Red. Jane Agerholm Frivillig Frederikssund-Halsnæs Brand & Red. Ole Theilmann Aabel Frivillig Frederikssund-Halsnæs Brand & Red. Kristian Poulsen Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Nordjylland Elin Aasted Kredsleder Beredskabsforbundet Reg. Nordjylland Ole Nikolaj Sørensen Frivillig Lemvig Beredskab Bjarne Erik Noer Larsen Viceberedskabschef Guldborgsund Redningsberedskab Irene Rodian Krogh Frivillig Beredskabsforbundet KBH. Jean Bonfils Frivillig Frederiksberg brandvæsen Kim Riis Frivillig Beredskabsforbundet Bornholm Jan Vestentoft Frivillig Holstebro Kommune Knud Erik Nielsen Frivillig Holstebro Kommune Gert Vedel Jacobsen Frivillig Holstebro Kommune Pernille Mangor Frivillig Brand og Redning Skanderborg 40 år TILLYKKE! Jens-Peter Yde Sørensen Kredsleder Beredskabsstyrelsen Nordjylland Ejgil Boye Mortensen Sektionschef Beredskabsstyrelsen Nordjylland Finn Bardrum Frivillig Beredskabsstyrelsen Hedehusene Preben Gundorf Madsen Frivillig Beredskabsstyrelsen Hedehusene Henrik Sunekær Beredskabsinspektør Furesø Kommune Beredskabet Solvejg Bjerregaard Frivillig Beredskabsforbundet Alfred Østergaard Kredsleder Aabenraa Brand & Redning Agnes Berg Frivillig Lolland Brandvæsen Carl Frederik Heerfordt Frivillig Randers Brandvæsen Preben Larsen Frivillig Næstved Brand & Redning Benny Peter Jensen Frivillig Aarhus Bransvæsen Per Sørensen Frivillig Frederikssund-Halsnæs Brand & Red. Dan Eiby Beredskabsinspektør Beredskabsforbundet Vestegnen Ove Bech Andersen Frivillig Brand og Redning Skanderborg Hanne Okkerstrøm Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland Jette Dalby Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland Jenny Jørgensen Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland Villy Hedegaard Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland Ulla Hedegaard Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland Birte Elniff Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland Susanne Mortensen Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Nordjylland Tonny Østergaard Postborg Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Nordjylland Ejvin Bruno Mortensen Frivillig Lemvig Beredskab 16

17 Niels Kjærside Frivillig Lemvig Beredskab Øyvind Andreasen Frivillig Lemvig Beredskab Birger Maarupgaard Frivillig Lemvig Beredskab Irma Møller Frivillig Favrskov Kommune redningsberedskab Jørgen Møller Frivillig Favrskov Kommune redningsberedskab Niels Bonde Sørensen Frivillig Favrskov Kommune redningsberedskab Per Svangaard Frivillig Horsens Brand & Redning Bente Zichy Frivillig Beredskabsforbundet KBH. Per Kjærsgaard Nielsen Stationschef Frederiksberg Brandvæsen Kirsten Nielsen Frivillig Frederiksberg Brandvæsen Bodil Schou Frivillig Frederiksberg Brandvæsen Henning Pedersen Frivillig Holstebro Kommune Hugo Rasmussen Frivillig Holstebro Kommune 50 år Finn Carlo Colmorten Frivillig Beredskabsstyrelsen Hedehusene Carsten Lind Olsen Regionsleder Beredskabsforbundet Ludvig Holländer Beredskabsmester Beredskabsforbundet Jørgen Henriksen Frivillig Kalundborg Brand & Redning Flemming Helverskov Frivillig Beredskabsforbundet Vestegnen Jonna Margurithe Kristensen Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland Lene Norst Kredsleder Beredskabsforbundet Reg. Nordjylland Fredag den 3. maj og lørdag den 4. maj blev der uddelt en række hæderstegn for god tjeneste i redningsberedskabet til medarbejdere ved hhv. Beredskabsstyrelsen Nordjylland og Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Foto: Beredskabsstyrelsen Fra venstre ses Finn Bardrum (40 år), Finn Colmorten (50 år) og Preben Gundorf Madsen (40 år), som alle er frivillige hos Beredskabstyrelsen Hedehusene. Kredsleder Jens Peter Yde Sørensen og viceregionsleder Ejgil Boye Mortensen (t.h.) er begge frivillige i Nordjylland og fik 40 års tegnet. 17

18 Frivillige deltog i Europas største redningsøvelse Af Hanne Buchholdt, Det Frivillige Redningsberedskab Bornholm Foto: Jette Haarbæk BALTIC SAREX er Europas største redningsøvelse og afholdes i maj ud for Bornholm. Mandag den 13. maj ankom 32 skibe samt 10 redningshelikopter fra Sverige, Finland, Estland, Polen, Tyskland, Letland, Frankrig og Danmark. Der var også besøg fra Kina som observatør. De må have en kuffert fuld af kamerakort, for de tog godt nok mange billeder. Øvelsen foregik i farvandet umiddelbart vest for Bornholm omkring Hasle og Vang. De skibe, der skulle forestille at være kommet i nød, var vores store passagerskib Povl Anker, som havde ca. 70 figuranter. Det var værnepligtige fra Almegårds Kaserne, miljøskibe Sleipner og Gunnar Seidenfaden samt to af hjemmeværnets både. Der var 17 frivillige figuranter fra DFRB og ca. 20 værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen plus befalingsmænd med på disse to miljøskibe. Her må jeg sige, at alle gik op i deres roller og spillede fantastik. De var flot sminket, og der var et rigtigt godt samspil i mellem os frivillige og de værnepligtige, og vi fik prøvet mange ting. Nogen blev smidt i gummibåde og skulle evakueres til en anden båd, men alle fik prøvet at blive hoistet op på de mange forskellige helikoptere. Jeg prøvede selv at blive hoistet op i en svensk helikopter. Her skal man alene op i selen uden redningsmand. Jeg fik også prøvet den danske helikopter, hvor man kommer op med en redningsmand hver gang. Det er mere betryggende. Den tyske måde at hoiste på er, at der kommer flere personer op i en kurv, som svinger en hel del rundt det var lidt af en oplevelse. Vi var alle meget trætte, da vi kom hjem, efter vi havde været på havet i så mange timer. Det var fra kl. ca. 7 om morgen til ca. kl , og vi var rige på oplevelser. 18

19 Jette Haarbæk sminker brandsår på Jonathan Henriksen. Gruppebillede med frivillige, menige/ elever og en befalingsmand om bord på Sleipner. En lettisk redder kigger til Annalis Mogensen, som har brækket armen og fået røgforgiftning. Projekt Østbørn Gør noget godt for andre i din sommerferie! Har du nogle dage i starten af juli (uge 27-28), hvor du kunne stille op som legeonkel, køkkenhjælp eller andet, så kontakt din lokale lejrleder og hør om mulighederne. Du skal være forberedt på samtykke til en børneattest. Ishøj-lejren søger All round-hjælp, legeonkler samt fotograf: Er du vild med at tage billeder, så kunne vi godt bruge en fotograf til at tage med på ture eller bare indfange stemningen på lejren. Kontakt lejrleder Kirsten Nielsen Mobil: Kolding-lejren søger Vi kan godt bruge flere hænder, så hvis du kunne tænke dig at være med, så giv mig lige en melding, og om det er en dag eller mere, det kommer an på, hvad der passer ind i din kalender. Kontakt lejrleder Marianne Kjær Mobil:

20 Vil du være Tårnleder på Roskilde Festival 2013? Foto: Roskilde Brandvæsen Hvad er en tårnleder? Tårnlederen, som er særligt uddannet til opgaven, er lederen af det enkelte servicetårn, og denne skal i samråd med foreningsvagtleder og den af Roskilde Festival udpegede leder af det enkelte område, varetage styringen af det enkelte område. Det er tårnlederen, som har radiokommunikationen med festivalens Beredskabskontor og Campingkontoret. Tårnlederen skal under hele vagten befinde sig i toppen af tårnet og skal, såfremt det er strengt nødvendigt at forlade tårnet i en kortere periode, meddele dette til Campingkontoret eller Beredskabskontoret, så disse er orienteret om, at tårnlederen er væk fra tårnet i den givne periode. Tårnlederen skal i samarbejde med tårnvagten observere følgende på campingområdet: Ulovlig brug af åben ild Mistænkelige personer i relation til tyveri Større oplag af brandfarligt affald At de runderende vagter bevæger sig rundt i området I forbindelse med områder, hvor der kan tænkes gratister, der springer over hegnet, observere dette Varetage kommunikationen med Campingkontoret og Beredskabskontoret Krav og forventninger til tårnledere Du skal: Være minimum 18 år Deltage I undervisningen forud for festivallen (1 dag) Møde op til alle dine vagter under festivallen (4 x 12 timer) Være tilgængelig på mail eller telefon fra du melder dig til festivallen slutter Du bør: Have erfaring fra forsvaret, beredskabet eller lignende Have deltaget i festivallen før (evt. blot som gæst) Have et gældende førstehjælpsbevis eller lignende Fakta Du forventes at arbejde i 4 x 12 timers vagter i løbet af afviklingen fra lørdag 29/6 - mandag 8/ (begge inkl.) Du får udleveret en T-shirt samt madbilletter. Der er forplejning under vagt i form af kaffe/ the/vand samt en madpakke. Forud for festivallen afholdes en undervisningsdag (i Roskilde eller Aarhus), hvor det forventes, at du deltager i den ene. Der vil komme mere information om dette. Deltager du ikke, kan du ikke komme i betragtning som tårnleder. Kontakt Hvis du er interesseret i at være tårnleder på Roskilde Festival 2013, kan du kontakte Kristina Sahlholdt på mail: Send følgende: Navn, , postnummer og by, telefonnummer, alder og erfaring indenfor området samt eventuelle bemærkninger. Hvis du har spørgsmål til jobbet som tårnleder, kan du sende en mail til Andreas: eller ringe til Kim Kirkebye på telefon Venlig hilsen Tårnstaff Roskilde Festival

21 Frivillige som flygtninge til øvelse med Røde Kors Af Hanne Buchholdt, Det Frivillige Redningsberedskab Bornholm 18 frivillige deltog i en øvelse for internationale Røde Kors. Øvelsen var for deres nye aspiranter, som skal sendes ud til alverdens brandpunkter. De havde været på Bornholm ca. en uge, hvor det således skulle kulmineres med en øvelse til sidst, hvor også hjemmeværnet deltog og fungerede som Checkpoint Charlie, stod for kidnapning og minefelt. Beredeskabet skulle stå for en bilulykke og en flygtningelejr på ca personer. Det foregik i et land, der hed Eastland, hvor der var udbrudt en spændt situation med mange flygtninge især romaer og andre af anden etnisk herkomst. På billederne ses en camp på ca. 20 personer, som lå et stykke fra selve hovedlejren. Vi er flest kvinder, som er ude at samle brænde, og pludselig kommer der en Røde Kors-bil til syne, og vi omringer den, fordi vi vil have den til at hjælpe os med mad og medicin. Og vi har også en kvinde, der skal føde tvillinger, så vi vil gerne have dem til at komme til vores store lejr, men det er svært, når man ikke kan gøre sig forståelig på andet end på romani. Vi fik utrolig meget fin ros af Røde Kors for den virkeligheds tro oplevelse, vi gav dem, og vi blev hermed hyret til næste års øvelse. 21

22 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE april & maj Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange Er DIN indsats på landkortet? Hvis ikke, så sørg for, at den kommer det ved at bruge BF Reporter App og gør den frivillige indsats synlig det er nemt! Skanderborg Pumpeopgave Undervisningsaften med pumper og dæmninger, så turen gik til et vandløb, hvor der skulle laves en dæmning med sandsække og plastik for at dæmme vandet op, da der løb gylle i åen. Det opdæmmede vand skulle pumpes væk, så det ikke løb ud i en sø. 7 frivillige, i alt 14 frivilligtimer Intet billede Favrskov Uddeling af røgalarmer Uddeling af røgalarmer i Hadsten Centeret 4 frivillige, i alt 8 frivilligtimer 22

23 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE April & maj Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange København Værdiredning I forbindelse med branden i Frihedsmuseet blev Københavns Brandvæsens Frivillige Supplerende Beredskab alarmeret til at lave værdiredning af museets genstande. 10 frivillige, i alt 100 frivilligtimer Nordfyn Forplejning Forplejning til sultne brandfolk 8 frivillige, i alt 54 frivilligtimer Frederikssund Øvelse Der afholdtes en af årets årligt tilbagevendende vedligeholdelsesøvelser for Nødbehandlere i Region Hovedstadens præhospitale beredskab. Vedligeholdelsesuddannelsen blev, som vanligt, afholdt på Helsingør Brandskole og denne dag deltog frivillige fra Det Supplerende Frivillige Beredskab i Frederikssund og Allerød Brandvæsen og i øvrigt sammen med deltidsansatte brandmænd fra de nordsjællandske beredskaber 5 frivillige, i alt 40 frivilligtimer 23

24 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE april & maj Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange Randers Brandvagt Kræmmermarked Brandvagt til det årlige kræmmermarked med vores ATV er 11 frivillige, i alt 76 frivilligtimer Esbjerg Skybrud (øvelse) De frivillige blev sendt ud med pumpegrejet da DMI havde varslet skybrud. Det hele var nu en planlagt øvelse hvor også vejrguderne spillede med :-D 18 frivillige, i alt 54 frivilligtimer Herning Undervisning i frigørelse Vedligeholdelsesøvelse for brandtjenesten. 15 frivillige, i alt 45 frivilligtimer 24

25 Her finder du Beredskabsforbundet På landsplan Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Ingen aktiv webside Region Hovedstaden Brug Beredskabsforbundet Vi vil gerne have, at du som frivillig i det danske redningsberedskab aktivt bruger Beredskabsforbundet og de muligheder, som vi stiller til rådighed for dig vi er dit organisatoriske ståsted. Har du eksempler på Best Practice fra jeres kreds eller beredskab? Så del den med alle de tusinde andre frivillige i Beredskabsforbundet. Skriv en kort mail om emnret til -adressen nedenfor, så bringer vi omtale af de bedste forslag. Du kan også bruge BF Reporter App. Husk et foto med frivillige i gang med Best Practice-aktiviteten eller et link til jeres hjemmeside med jeres medlemsblad etc. Send en mail direkte til 2. viceregionsleder Flemming Elnif, Region Midtylland: Send dit bidrag FRIVILLIG udkommer månedligt for at støtte dialog og videndeling mellem Beredskabsforbundets ledelse og den enkelte frivillig og mellem frivillige. Line Nielsen er redaktør og vil hver måned udvælge beretninger fra de frivilliges virke landet over. Du kan selv bidrage enten direkte eller via din kreds. Brug BF Reporter App og/eller send en med tekst og foto direkte til: Videndeling og Best Practice Hjælp os med at videndele på tværs af landets mange kredse. Fortæl om jeres initiativer som frivillige og aktiviteter, som andre kan lære af. FRIVILLIG Redaktør og udgiver: Kommunikationsmedarbejder Line Nielsen Beredskabsforbundet Hedelykken 10, Hedehusene 25

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mark Langhave,

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 7. maj 2013 kl. 19.00 på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 24. maj 2012 kl. 19.00 hos Gitte S. Olesen, Strynøvej 1, 3140 Ålsgårde. Tilstede:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen, René Andersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 6. maj 2014 kl. 19.00 hos Søren Brandt, Piskesmældet 3, 3000 Helsingør. Tilstede:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 25. marts 2013 kl. 18.30 på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2 Afsnit 2 1. Vigtige telefonnumre og adresser a. 3F er b. Opmålerforeninger c. Opmålere Region Hovedstaden, Kampmannsgade 4, 2, 1790, København V, Tlf: 70 300 980 3F Bornholm 70 300 800 3F Bygge-, Jord-

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4.

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4. Side 1 - Opgavesæt til 6.-8. klasse A Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Selvom det var en

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011 2012 Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning 2 På lands- og regionsplan 2 På kredsplan 4

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Juni. Temadagen i Aarhus - her arbejder deltagerne med temaet: Hvordan omsætter vi Best Practice til virkelighed?

FRIVILLIG 2012. Juni. Temadagen i Aarhus - her arbejder deltagerne med temaet: Hvordan omsætter vi Best Practice til virkelighed? FRIVILLIG 2012 Juni Temadagen i Aarhus - her arbejder deltagerne med temaet: Hvordan omsætter vi Best Practice til virkelighed? PROJEKT ØSTBØRN FØLGER OP ROSKILDE BESØGER HEDEHUSENE BRANDBUSSEN KOMMER

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016 Nummer 88 Februar 2016 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 5. september 2013 kl. 19.00 hos Christina Refshauge Foged, Strandvejen 34,

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Borgermøde 24. Februar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Borgermøde 24. Februar 2014. Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab Borgermøde 24. Februar 2014 Redningsberedskabet i Danmark Det kommunale Redningsberedskab Kommunalbestyrelsen 241 brandstationer + 54 hjælpebrandstationer

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 14. oktober 2014 kl. 19.00 på Hillerød Politistation, Østergade 1, 3400 Hillerød.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016 Nyhedsbrev nummer 8 Ollerup, den 5. april 2016 Kære forældre Lige om lidt skal vi på turne, vi glæder os. Koret er i storform, vokalgruppen, det klassiske orkester og Big Bandet øver for sidste gang før

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Bladet. Redaktion. Ansvarlig: Karin Rasmussen kkj@bfregion1.dk

Bladet. Redaktion. Ansvarlig: Karin Rasmussen kkj@bfregion1.dk Bladet Beredskabets Venner udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål Beredskabets Venner har til formål at formidle information

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere