Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen"

Transkript

1 Landsbestyrelsesmøde d. 28. April 2013 Sted: Finderup, hos Lines forældre Tidspunkt: I forlængelse af LM-landsmødet Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen Referat 1. Mødeopstart a. Indledning: v. Magnus b. Siden sidst c. Fællesbøn d. Ordstyrer og referent Magnus er foreslået som ordstyrer og Reidar som referent. Begge blev valgt. e. Mødeplan Magnus foreslog en mødeplan som blev godkendt. 2. Referater Beskrivelse: LB s mulighed for kort at drøfte referater. LB-referater skal godkendes og underskrives af LB. Konklusion: LB underskrev referaterne fra de foregående møder. 3. Afdelingsrunde a. Sønderjylland Michael har været til AF-møde i Sønderjylland, og har fået et godt indtryk af afdelingen. b. Østjylland c. Nordsjælland d. København e. Vestjylland f. Bornholm g. Lolland/Falster 4. Fusion med LM-Kids a. Orientering fra fusionsudvalg Bilag: _Projektplan for fusionen Orientering fra Lars Larsen: Lars efterlyste input til to forhold: 1.Store hybrid-klubber eller flere små? Eks. I en stor by er der tre lokalforeninger. En for børn, en for juniorer en for unge. I andre byer laver man én klub med tre arbejdsgrene. Hvad skal vi anbefale? Svar: Det må afhænge af lokale forhold. Man skal passe på at LM-ledelsen ikke glemmer en af arbejdsgrenene, f.eks. ungdomsarbejdet, hvis det bliver en del af en fælles lokalforening. Der bliver en udfordring i forhold til kategoriseringen ved afstemninger ved LGF. Et økonomisk incitament er at vi får flere tipsmidler ved at have flere mindre lokalforeninger på minimum 10 medlemmer.

2 Økonomi incitamentet er lidt blandet. Mange syntes ikke vi skal fusionere bare for pengenes skyld, men virkeligheden er at penge = flere ansatte/mission. Fleksibilitet er godt, men gennemskuelighed er bedre. Er der ikke mulighed for at beskrive forskellige modeller. 2. Hvad mener I om at kredsbestyrelserner bidrager med resurser/arbejdskraft til oprettelsen af lokalforeninger? Svar: Rigtig godt, foreslå endelig det. Info: På onsdag skal Lars med til teammøde med Tro&Mission og snakke om hvordan fusionen skal beskrives i Tro&Mission. Spørgsmål: Hvordan kommunikerer vi om fusionen? Er den en realitet eller bliver den det evt. ved LGF. Svar: Fusionen er en realitet. LMU, LM-GF, LS, LM-Kids har udtalt sig positivt om fusionen. LB som LMU s valgte ledelse reagerer på det ved at lade fusionsbussen rulle. Ved LGF 2013 har LMU mulighed for at trække i håndbremsen og sige nej til udvidelsen af LMU. LMU skal ikke tage ansvar for LM-Kids beslutning om at de vil fusionere. Det har LM-Kids repræsentantskabet tage stilling til. Forslag: Kan man evt. lave en liste over ofte stillede spørgsmål til fusionen som publiceres på websiderne? b. Overveje mulige løsninger for samarbejdet på afdelingsniveau og kredsniveau Beskrivelse: I vedtægterne står der at LMBU er en sammenslutning af LM s samlede børneog ungdomsarbejde. Det betyder på den ene side at alle børneklubber osv. som ikke er organiseret som lokalforeninger er en del af LMBU, men de har ingen stemmeret i AF og på LGF. Hvordan sikrer vi at der ikke bliver et A og et B hold? Ved LGF pointerer vi at dem der ikke har stemmeret har taleret. Der vil være børneklubber som principielt ikke ønsker at organisere sig som lokalforening, men som fordi de har den holdning ikke har stemmeret ved LGF og AF. Man kunne muligvis give lokalforeninger/klubber stemmeret, selvom de ikke lever op til tipsreglernes lokalforeningsdefinition. Vi skal have beskrevet og præsenteret LMU s forretningsorden, som blandt andet beskriver forholdet til LM/LS. Vi skal også gennemtænke hvordan vi ved LGF kan vælge til udvalgene og samtidig skal udvalgene vælge til LB, før LGF kan vælge formand og næstformand i LB. Konklusion: Lars tager input videre til fusionsudvalget. 5. Finansministeriet a. Ansøgning fra Ung Uge Haderslev Næs Bilag: 2013_03_06AnsoegningFraUUHaderslevNaes.pdf Det er et godt projekt. Det har været i gang i nogle år, men der er ikke gjort nok ud af det indtil videre. Budgettet kunne godt have været mere detaljeret.

3 Konklusion: LB vil gerne bevillige 8000 kr. og beder om at der efter Ung Uge kommer en historie/artikel til lmu.dk hvor man hører om hvordan konceptet blev brugt. Vi vil også bede om at ideen og dermed også videoen bliver brugt også på Ung Uge på Virksund. Ansvar/Kommunikation: Reidar melder tilbage til Ung Uge Haderslev Næs. Reidar beder Jacob om, når artiklen/historien er kommet, også nævne at projektet blev støttet af LB s projektpulje. b. Opdatering af retningslinjer for støtte til LMU-projekter Bilag: Retningslinjer_Stoette_LMUprojekter.doc Beskrivelse: Retningslinjerne i bilaget var da de blev lavet tænkt som en hjælp for både ansøgere og FU/LB. Er de stadig dækkende for LB s politik? Konklusion: med nogle få opdateringer blev dokumentet godkendt. vi beder Jacob Knudsen om at få den på lmu.dk, og vi sender den rundt med næste directmail. Informationen om ansøgningsmuligheden skal med i kommunikationsplanen. Ansvar/Kommunikation: Reidar renskriver dokumentet. Line tager sagen videre til Jacob Knudsen. c. Regnskab fra revisoren i udkast Bilag: LMU regnskab mv i udkast RPPkommentarer.pdf Beskrivelse: Første udkast til regnskabet er kommet fra revisoren. Der skal rettes små fejl, men ingen fejl der ændrer på tallene eller på konklusionerne. LB bedes forholde sig til regnskabet. Det endelige regnskab skal underskrives ved LB-mødet i maj måned. Det endelige regnskab var blevet fremsendt med post fra revisor Konklusion: LB godkendte og underskrev regnskabet. Kommunikation: Reidar sørger for at regnskabets offentliggørelse. 6. LM-ministeriet a. Valg til div. Bestyrelser i. Rapport fra Stubbekøbing Efterskole Bilag: StubbeKoebingEfterskoleAfdelingsrapport2013.doc (i mødemappen på intranettet) Godt at læse rapporten. Konklusion: Rapporten blev taget til efterretning. Kommunikation: Reidar sender tak til Lars for rapporten. ii. LMH s bestyrelse Konklusion: Siden sidste LB-møde har Anton Vestergaard Bräuner sagt ja til at træde ind i LMH s bestyrelse som repræsentant valgt af LMU. iii. Sædding Efterskole LB drøftede nogle ideer til personer Ansvar: Line arbejder videre. b. Samtalen med LM s landsstyrelse d. 21. februar Bilag: Samtale med LS d 2 marts 2013.docx Orientering fra Andreas: Det var en god snak og meget positive reaktioner fra LS. De, og vi,

4 fik noget at tænke over. Andreas præsenterede blandt andet LS for tankerne om Mini-LM eller ungdomsmission. Det er at vigtigt emne, vi har sat på dagsordenen. Hvordan kan vi fastholde fokus på forholdet mellem lm ere og lmu ere i hele den store fusionsdrøftelse? Inception, vi må komme med gode ideer og tilbud om rammer, vedtægter, oplæg o.l. og så lade det gro frem lokalt. Det er også meget de ældre i LMU der kan opfordre. Konsulentteamet har taget sagen op, og indkaldt til møde med unge der kunne tænkes at arbejde med LMU som smågrupper i LM. Forskellige steder i landet er der glædeligvis udnævnt mentorer, sparringspartnere coacher o.l. blandt LM ere til støtte for ungdomslederne. Det er vigtigt at man får LM til at tænke over hvordan man kan Jeg håber at fusionen kan være med til at børne- junior- og ungdomslederne kommer tættere på LM-lederne. På LULK kan vi evt. have en paneldebat eller lignende, hvor vi kan drøfte det. Kan vi overordnet arbejde med to ting: 1. nye måder at organisere ungdomsarbejdet, f.eks. som smågrupper i LM. 2. Udbrede medvandring/mentorordninger o.l. i LM/LMU. Konklusioner: a. LB opfordrer Andreas Wind til at skrive en kronik til Tro&Mission om forholdet mellem LM og LMU. b. Reidar udfordrer Carsten til at komme med bud på hvilke initiativer der kan gøres fra LM c. LB opfordrer konsulentteamet til at arbejde videre. d. LB ønsker at det bliver drøftet/debateret på LULK og bliver en del af LULK programmet. Kommunikation: Reidar kommunikerer sagen videre til de rette vedkommende. c. Orientering fra LS-protokoller og LM-lærerråd v. formanden Beskrivelse: Er der sager fra LM s landsstyrelse og lærrerråd som formanden vil orientere resten af LB om? Hvordan ønsker LB at blive orienteret om beslutninger og drøftelser i LM s landsstyrelse og lærerråd fremover? Magnus har fremsendt referater fra LM s lærrerråd. Magnus kommenterede drøftelsen om diakoni og den kirkelige situation. Magnus er optaget af at vi ikke bare forholder os passivt til udglidningen i den folkekirkelige situation. Det er skuffende at LM-generalforsamlingens beslutning om en ekstraordinær generalforsamling er blevet degraderet til et rådsmøde 2-3 måneder før den næste ordinære generalforsamling. Der er stor fare for at vi bliver gennemsyret af folkekirkeudviklingen fordi vi tøver med at rense surdejen ud. Konklusion: Fremover modtager formanden og den anden LMgeneralforsamlingsrepræsentant LS-protokoller og lærerådsreferater og har ansvar for at tage relevante sager med til LB dagsordenen. 7. Forkyndelsesministeriet 8. Udenrigsministeriet

5 a. Evaluering af missionsprojektet 2012 Bilag: EvalueringsrapportMissionsprojekt2012.pdf Konklusion: LB takker for evalueringsrapporten. b. Missionsprojekt Orientering fra Lars: Rebekka og Louise er sat i gang med at lave et missionsprojekt i Cambodia og samarbejder så meget som muligt. Bent Olsen og missionærerne har foreslået. For LMU kunne det blive at oprette og drive et kollegie i nogle år. Kids-delen kan evt. være at uddanne og aflønne en børnekonsulent. Kommentar fra LB: Godt arbejde. 9. Personaleministeriet a. Bilag: _Personalekabale-ansættelser i LMBU_E2013 Lars præsenterede en personalekabale. Konklusion: LB kom med input til nogle dele af planen og bakker generelt op om planerne. Bilag: _Tidsplan for ansættelser i LMBU F Eventministeriet a. Øget samarbejde om EVENT, henvendelse fra IMU Bilag: Øget samarbejde om EVENT med LMU.pdf En fin henvendelse det skal vi støtte op om. Grundlæggende er det en god idé at vi støtter EVENT. Konklusion: LB vil gerne anbefale EVENT i LMU og på LM s efterskoler. 11. Medieministeriet 12. Teenministeriet 13. Musikministeriet 14. Parkeringspladsen Bilag: LBParkeringspladsen.docx 15. LB-arbejdet kommende møder a. Punkter til mødet i maj i. LGF og opstilling af kandidater ii. Plan for LB s forberedelse til LGF, inkl. forslag til datoer for et ekstra LB-møde. b. Forslag til ekstra LB-møde i. Torsdag d. 11. juli på Haderslev Næs eller Gammelbro Camping. Lars tjekker om det kan lade sig gøre. 16. Evt. c. Forslag til dato for møde for det nye LB+udvalg+Landsleder Konklusion: Lars kommer med et forslag til mødedag og indhold.

6 LMU Kalender: Link til LMU Kalender på Intranet

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: Sct. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, Odense Mandag 12. maj kl. 17:00 20:30 (fremrykket, fordi nøgle skal afleveres) Magnus Lars Lars

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: Mandag 8. september kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013 Ordstyrer: Magnus Haahr Nielsen. Referent: Lars Larsen. Til stede: Magnus Haahr Nielsen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Michael Andreas Nissen, Inge Noer Larsen, Sarah Engmark og Lars Larsen Fraværende:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde. Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense

2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde. Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense 2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense SIND Ungdoms bestyrelse: Formand Torben Hansen, Næstformand Daniella Damkjær Schmidt, Kasserer Camilla

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2014 3 BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere