KIRKENYT OSTED, ALLERSLEV, RORUP OG GLIM SOGNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKENYT OSTED, ALLERSLEV, RORUP OG GLIM SOGNE"

Transkript

1 KIRKENYT OSTED, ALLERSLEV, RORUP OG GLIM SOGNE Marts - April - Maj

2 INDHOLD: Side 2: Indhold. Om bladet. Forside og Ansigt til ansigt. Side 3-5: Anno Domino Side 6-7: Arrangementer i og. Side 8-9: Fælles kalender. Side 10-11: Arrangementer i og. Side 12-13: på tværs. Side 13: Pagt, omskærelse og dåb. Side 14: Vi købte en brud. Side 15: Navne og adresser. Side 16: Bagsiden. OM BLADET Kirkebladet for,, og sogne er planlagt til at udkomme tre gange om året i månederne februar, juni og oktober. Bladet udgives af de fire menig hedsråd og redigeres af sognepræsterne. Det trykkes i eksemplarer af Midtsjællands Bogtryk i Tølløse og distribueres som tillæg i Midtsjællands Folkeblad i de tre sogne til samtlige husstande. I sogn uddeles det på anden vis. Endvidere ligger kirkebladet fremme i de fire kirker. Forsiden: Skibssætningen i Gl. Lejre. Foto ved Torsten Dam-Jensen. ANSIGT til ANSIGT Denne gang er det lykkedes os at få et eksklusivt interview med biskop D. G. Monrad ( ) i anledning af 150-året for krigen i Deres højærværdighed! Hvilke tanker går igennem Dem, når vi i år markerer 150-året for nederlaget til Preussen? Mørke og plagsomme og ulykkelige tanker! Ja, jeg vil næsten ikke tænke på det. Krigen var en stor ulykke for vort gamle fædreland. Det hele efterlod mig i en tilstand af dyb fortvivlelse, og jeg valgte at flytte til New Zealand for at begynde et helt nyt livsafsnit. Der var stor bitterhed i folket over min rolle i krigen, og resten af livet måtte jeg kæmpe med skyldspørgsmålet. Men det gik ikke så godt i udlændigheden. Jeg udrettede ikke meget andet end at lære maori og få skrevet nogle aforismer om den livslede, som ofte beherskede mit sind. Grublerierne blev for voldsomme. Til sidst måtte jeg hjem for at have noget praktisk at rive i. De blev dog nogle år senere biskop over Lolland-Falsters stift igen. Hvad gik Deres grublerier nærmere ud på? Jeg er blevet bebrejdet både dengang og sidenhen at jeg traf nogle fatale beslutninger under hele forløbet. At jeg stirrede mig blind på helstatsløsningen, og at jeg med større smidighed kunne have nået et langt bedre forhandlingsresultat, da krigen så åbenlyst var tabt. Først ved Dybbøl og siden på Als. Hvad kunne have været vundet ved forhandlingsbordet? Vi kunne måske have beholdt Nordslesvig, så grænsen var kommet til at gå nogenlunde som ved genforeningen i Det var en løsning, englænderne som fredsmæglere blandt andre lagde på bordet, men dengang var jeg helt afvisende overfor den løsning. Måske skulle vi have grebet chancen. Men det er nemt nok at være bagklog. Det piner mig også, at den meste skyld for misæren blev lagt på mine skuldre. Jeg måtte jo også tænke på folkestemningen og Kongens indstilling. De fik dog et ganske smukt eftermæle, Deres højærværdighed? Mon ikke de fleste var gladere for mig som biskop end som politiker? Jeg brugte mine sidste år på at skrive værket Den femte Bøn og dens Liv i Kirken indtil Luther, som udkom i Den femte bøn i Fadervor lyder som bekendt: Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Tilgivelse er det vigtigste i livet. Og kærligheden, selvfølgelig. Jeg håber, at denne min bog stadigvæk kan være mennesker til hjælp og trøst. Livet igennem var det min overbevisning, at kærlighedsbåndet mennesker imellem ikke brydes ved døden at de døde beder for de levende og de levende for de døde. Alt er vundet i Kristus! Torsten Dam-Jensen 2

3 Anno Domino 2014 I det forgangne år markerede vi 200-året for Søren Kierkegaards fødsel. Vi forsøgte oven i købet at sætte os ind i vor store landsmands liv og tænkning. Det skete ved eftermiddage i Lørdags- Klubben i Stalden i og ved et foredrag i kirke. Måske blev vi lidt klogere på ham og på os selv. I år det Herrens år 2014 er der grund til at dvæle ved flere forskellige skelsættende begivenheder. I år markerer vi to 200-årsdage, en 150-årsdag og en 100-årsdag. Årstallene er 1814, 1864 og Hvert især står disse årstal for tildragelser, som har haft betydning for Danmarks- og verdenshistorien, og som den dag i dag påvirker vores kultur og tænkning. I 1814 befandt vi danskere os i trange kår. I året forinden gik staten bankerot den største økonomiske katastrofe i landets historie, som får alle senere kriser til at blegne. Vi havde holdt på den forkerte hest under Napoleons-krigene. Ved freden i Kiel i januar 1814 måtte Danmark afstå Norge til den svenske konge. Vores egen Frederik VI gav i et brev udtryk for sine følelser i den anledning: Gid Jeg aldrig havde oplevet denne sørgelige Dag, da Jeg maatte afgive den Tilstaaelse, at Norge, mit kjære Norge, maatte være det Offer, som maatte gives for ikke aldeles at opløse Alt. Riget blev reddet ved tabet af Norge. Danmark var nu reduceret til en småstat, en kastebold for de store nationer omkring os. En århundreder lang fælles historie med landet mod nord var brudt. Nordmændene ville ikke bare uden videre lade sig overdrage til Sverige som umælende kreaturer, men ønskede selvstændighed. Den kom først i I 1814 skete der dog også noget positivt. Længe havde skoleforholdene i Danmark været kummerlige. Vel var der for længe siden blevet oprettet både almue- og latin-skoler med skolepligt, undervisningskrav, pligt til oprettelse af skolebygninger og aflønning af lærere med en vis uddannelse. Der var sågar bøder for ikke at holde børn til skole. Men alle disse bestemmelser fandtes kun på papiret. Virkeligheden så ganske anderledes ud. Utilfredsheden med skoleforholdene havde længe ulmet og givet anledning til forskellige forbedringsforslag. Først i 1814 forelå der en skolelov, der omfattede hele landet indtil 1958 det danske skolevæsens egentlige grundlov. Undervisnings-pligten blev nu en kendsgerning. Enhver borger havde krav på at få sine børn undervist gratis, og udgifterne lignedes på hele befolkningen. For første gang gjorde man sig klart, at skolen har en dobbelt opgave: opdragelse og undervisning. Efterhånden hævedes lærerstanden som resultatet af lærerseminariernes indsats, men det gik langsomt. Endnu omkr sad der lærere uden seminarieuddannelse på landets skoler. Halvtreds år efter tabet af Norge og skoleloven af 1814 skulle vi igennem endnu en ulykkelig krig, som igen medførte en reduktion af Danmark. Endnu klinger navnet Dybbøl grumt i vore ører, selv om det er så mange år siden. Krigen i 1864, hvor regeringen spillede højt spil og tabte så eftertrykkeligt, er blevet skildret i litteraturen, bl.a. i Herman Bangs roman Tine - senere genopfrisket og levendegjort gennem Tom Buk-Swientys to bøger, Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als, som også er anbefalelsesværdig læsning. Ved 3

4 krigen, som både blev tabt militært og diplomatisk, mistede vi hertugdømmerne Slesvig-Holsten. I 1920 efter 1. verdenskrig kom Nordslesvig ved en folkeafstemning tilbage. I 1914 brød første verdenskrig ud. På det tidspunkt kaldte man den naturligvis ikke for første, for man havde ingen anelse om, at der skulle komme endnu en verdenskrig nogle år senere. I samtiden og op til 1939 kaldte man den slet og ret for Verdenskrigen eller Den store Krig. Spørgsmålet er, om ikke de to verdenskrige, som martrede det 20. århundrede, trods alle forskellige i grunden var én og samme krig med en våbenhvile på godt 20 år. Skulle man pege på ét eneste skelsættende årstal i det 20. århundrede, kunne man meget vel pege på Verdenskrigen ændrede nemlig verden på områder, som end ikke Den franske Revolution havde været i stand til. Ikke blot ændredes det europæiske landkort og den politiske situation markant. Krigen ændrede også den moderne stats væsen. En krig, som de fleste troede ville være overstået inden jul, men som varede i mindst fire år. Militært blev krigen allerede afgjort ved Marne-slaget en god månedstid efter krigsudbruddet. Men på grund af enorme værnepligtshære og industrisamfundenes næsten uanede mængder af materiel faldt den endelige afgørelse først efter fire års nedslagtninger. Ikke mindst i mental forstand står 1914 som en milepæl. Med ét slag blev troen på menneskehedens stadige fremskridt slået i stykker. Krigen blev den største katastrofe i det vestlige menneskes selvforståelse et vandskel, der opdelte bevidstheden i et markant før og efter. Verden mistede sin uskyld i en stemning af Guds og civilisationens død. Henrik Jensens Ofrets århundrede kan anbefales som belysning af krigens åndshistoriske virkning. Vort land undgik som bekendt at blive draget direkte ind i krigen. Alligevel afsatte den markante spor i den danske dagligdag. Ved krigens begyndelse blev der udlagt tusindvis af miner i de danske farvande, og landets ledelse indkaldte en sikringsstyrke, som kom til at bestå af over mand. Tune-stillingen, som skulle sikre hovedstaden imod fjendtligt artilleri, blev bygget. Den er der stadigvæk mange spor af i dag. Og så skal vi ikke glemme de ca dansksindede nordslesvigere, som kom til at kæmpe på tysk side for en sag, der ikke var deres. Mere end faldt i løbet af de godt fire års krig i skyttegravene og i masseslagtningerne ved bl.a. Verden, Somme og Arras. Besøger man en sønderjysk kirke, vil man ofte se mindetavler over de faldne fra sognet. Den sidste nordslesviger, som havde deltaget i krigen, døde så sent som i Hvis man alligevel er på de kanter, kan et besøg ved Sikringsstilling Nord anbefales. Det vældige anlæg, som strakte sig fra Lillebælt til Vesterhavet, og som blev bygget af tyskerne i krigens sidste år for at lægge hindringer i vejen for en eventuel britisk landgang ved Esbjerg, er der stadigvæk mange spor af. Teologisk og kirkeligt var 1914 et paradigmeskifte. Efter katastrofen fulgte et stort opgør med den liberale teologi, som havde været den fremherskende. Kulturoptimisme blev afløst af kulturradikalisme og ungdomsoprør, længe før 1968, som gravede dybe skel i befolkningen. Antikirkelighed og antiidealisme fik vind i sejlene, samtidigt med at totalitære ideologier som kommunisme og fascisme bredte sig i efterkrigsårene. Verden rystedes. Der var i høj grad tale om et ungdomsoprør. I et af afsnittene i romanen Tiden der fulgte efterfølgeren til den berømte Intet nyt fra Vestfronten af Erich Maria Remarque vender nogle unge studerende hjem fra krigen og bliver modtaget på deres gamle skole af rektor. Han holder tale for dem, der faldt på ærens mark, men hans tale af- 4

5 brydes af latter; man vil ikke høre hans fraser. En af de unge, som har lært den grufulde virkelighed om krigen ude i skyttegraven, råber, at han vil skide på alt det vrøvl. De hjemvendte soldater og deres generation anklagede de ældre for mangel på virkelighedssans. De påberåbte sig en rigdom, der består af høje idealer, personlighedens vækst og oplevelsens styrke. Men der var ikke dækning for alle de dyre ord. I teologien genkender man dette i den såkaldt dialektiske teologi, som med Karl Barth som hovedfigur fremstod efter Den store Krig. Herhjemme f.eks. afspejlet i brydningerne indenfor den kristelige studenterbevægelse, som bl.a. resulterede i bevægelsen Tidehverv. Her var der især tale om et opgør med en forløjet sexualmoral, anført af modepræsten og ungdomsføreren Olfert Ricard. En af de unge rebeller, N.I. Heje, skrev i 1928 en bog med titlen Ungdomsløgn eller Kristentro. Dermed var tonen slået an. Et af Tidehvervs angreb gik på, at kirken var blevet gjort til en religiøs beroligelsesanstalt et forsamlingslokale for pæne mennesker, til gensidig bestyrkelse i, at de er, som de skal være eller dog på vej dertil. Kirkeligheden forkyndte ikke længere budskabet om Kristus, men havde kastet sig ud i en massiv aktivisme, der skulle dække over, at Gud var død. Guds død er den mest vidtgående metafor for verdenskrigens indvirkning på den vestlige kultur. Talen om Guds død går nu længere tilbage, til Friederich Nietzsche nogle årtier tidligere. Men det var nok først nu, at metaforen: Gud døde i de flamske og nordfranske skyttegrave blev en udbredt opfattelse. Eller som det hed i en pamflet fra 1918: Fra skyttegraven, krigsfangelejren, hospitalet og hjemmet er spørgsmålet blevet stillet i dødskvalens krasse korthed: er der nu en Gud?. Civilisationssammenbruddet bevirkede en udhuling af autoriteten, et generationsopgør, en ændret magtbalance mellem kønnene. Midt i alt dette skortede det ikke på kirkegang som et led i den almindelige trang til at holde fast på livet, som det havde været før krigen. Men også kirkegangen gik en trang skæbne i møde. Dermed kan vi trække linjerne fra 1914 op til vor tid. Henrik Jensen skriver i sin bog Ofrets århundrede (1998): Ved årtusindskiftet befinder vi os stadig i kølvandet af katastrofen. Titanic er gået under, redningsbådene sejlet væk, og vi ligger i vandet. Efter den europæiske katastrofe lever vi i et posttraumatisk kulturelt rum, hele tiden frygtende det værste. I løbet af året forsøger vi at markere de forskellige jubilæumsårstal på forskellig vis i og sogne. Følg med i kirkebladet, på hjemmesiden og i dagspressen. Torsten Dam-Jensen 5

6 Arrangementer i og LørdagsKlubben holder en pause, men vender tilbage til efteråret. Forventelig lørdag den 4. oktober kl ca. 17. Højskoleaften Mandag den 31. marts kl på Fri- og Efterskole. Emnet for aftenens foredrag er: Kristendommens stemme i moderne litteratur. Med udgangspunkt i romaner af Marilyne Robinson og Per Petterson indkredses den åbenhed, hvormed tidens forfattere møder det teologiske univers. Foredrags-holderen hedder Michael Bach Henriksen, littetur-anmelder ved Kristeligt Dagblad et skæbneår for Danmark Som det fremgår andetsteds i bladet, markeres flere forskellige mærkeår og dage i Torsdag den 10. april kl vil Hans Jørgen Lych Larsen, Lejre, i et foredrag i Munkehuset fortælle om krigen i Krigen, der gjorde Danmark til den mindste stat i Europa. Krigen, der fik store konsekvenser for et dansk mindretal i Nordslesvig. Krigen, der fik folk til at tvivle på Danmarks overlevelse som stat. Krigen, der ikke kunne vindes, men som man gik ind i vel vidende, at det ikke var muligt at vinde den, med mindre en redningsmand dukkede op og klarede ærterne for os. Foredragsholderen er historiker og har undervist i historie i gymnasiet og på HF. Han bor nu i Lejre, hvortil han flyttede for mere end 3 år siden. Han er også medlem af bestyrelserne for Lejre Historiske Forening og for Lejre Museumsforening. Hans Jørgen Lych Larsen kommer igen til efteråret, hvor han vil fortælle om Den første Verdenskrig Krigens skønhed og gru. Mere herom i næste nummer af kirkebladet. Vi tillader os at kigge lidt ud over vores egen næsetip og henvise til Lejre Historiske Forenings arrangement i Felix den 27. marts, hvor Hans Ole Hansen vil give en personlig historierejse ind i slagmarken ved Dybbøl. Skærtorsdagsspisning Sædvanen tro afholder vi nadvergudstjeneste i kirke og efterfølgende spisning og hyggeligt samvær i Stalden skærtorsdag aften. n torsdag den 17. april begynder kl I skrivende stund er det nærmere program ikke fastlagt, så følg med i dagspressen og på hjemmesiden. Tilmelding skal ske til kirkekontoret senest tirsdag den 15. april. Ring til Helle på tlf eller send en mail til FredagsTræf i Stalden Fredag den 9. maj kl er aflyst p.g.a. sogne-præstens sygeorlov. Næste Fredagstræf er den 12. september, hvor Flemming Dam-Jensen vil fortælle om Carl Nielsen. Sangaften i Stalden den 20. maj Som tidligere afholder menighedsråd i 2014 to sangaftener under ledelse af kirkens organist Camilla Donovan. Det plejer at være festlige aftener, hvor alle får rørt stemmebåndende. I år er 200-året for tabet af Norge fra Danmark. Forårets sangaften vil i den anledning være en norsk-dansk aften med nye og gamle sange fra begge lande. Det er tirsdag d. 20. maj, man kan få lov til at synge med, og naturligvis også ønske sange selv. Menighedsråd håber, at mange vil have lyst til at synge i Stalden. Man behøver ikke kunne tale norsk eller have en god, stor sangstemme. Eneste forudsætning for at deltage er lyst og nysgerrighed til at synge kendte og ukendte sange sammen med andre. Aftenen begynder kl , og der er gratis adgang. Sognepræst Dam-Jensen har sygeorlov På grund af operation(er) i højre hånd er jeg sygemeldt indtil videre. Embedet varetages i denne periode af Lis-Ann Alexandra Rotem og af nabopræsterne. Lis-Ann Rotem har i nogen tid virket som 50 % sognepræst i Kirke Syv-Ørsted-Dåstrup pastorat og er nu også i en periode 50 % sognepræst i - pastorat under min sygeorlov. Hun vil varetage konfirmandundervisningen af begge hold samt en del af gudstjenesterne og de kirkelige handlinger, mens de øvrige betjenes under rådighedsordningen, dvs. af nabopræsterne. Lis-Ann er teologisk kandidat fra Københavns Universitet 2003 og bor i Hvidovre. Hun har haft forskellige præstevikariater i Roskilde og Helsingør stifter. I forlængelse 6

7 af sit teologiske fundament har hun begyndt en psykoterapeutuddannelse og begynder til september på en Master ved Søren Kierkegaard Forskningscenter, hvor hun skal studere den ægteskabelige relation i lyset af Sørens Kierkegaards tre hovedværker Enten Eller, Kærlighedens Gerninger og Begrebet Angst. Vikaren kan træffes på tlf og Henvendelser om bestilling af dåb m.v. kan ske til kirkekontoret, hvor præstesekretær Helle Möbius træffes tirsdage kl og torsdage kl på tlf , KM.DK eller ved personlig henvendelse i Præstegård (indgang i gavlen) i det nævnte tidsrum. Torsten Dam-Jensen Vinder af forside-gættekonkurrencen Der indkom kun én rigtig besvarelse af den lille gætteleg fra sidste nummer af kirkebladet. Det rigtige svar er: Kokholmvej, og den eneste, der havde det svar, var: Karen Reitz i Mannerup. Vinderen vil få overrakt en vingave. Orgelaften i kirke d. 4. juni Onsdag d. 4. juni kan man nyde kirkes orgel. Det vil denne aften blive trakteret af intet mindre end tre af Lejre Provstis dygtige organister. Hver især vil de spille noget af den orgelmusik, de holder særligt meget af. Det bliver uden tvivl en dejlig musikalsk aften, hvor kirkens orgels muligheder vil blive udnyttet på i hvert fald tre vidt forskellige måder. De medvirkende er Linda Baarsgaard fra Hvalsø og Særløse kirker, Morten Skjoldan fra Sonnerup og Rye kirker og Camilla Donovan fra og kirker. Koncerten starter kl , og der er gratis adgang. Ny præstesekretær præsenterer sig selv Jeg er 56 år gammel og har de sidste 12 år boet 3 forskellige steder i Lejre kommune - Herslev, Abbetved og Kirke Såby. Jeg er opvokset i Skovshoved nord for København sammen med mine forældre og 3 ældre brødre. Efter min studentereksamen på Gl. Hellerup Gymnasium flyttede jeg til København og senere Frederiksberg, hvor jeg uddannede mig til socialrådgiver. Efter tre år med socialt arbejde tog jeg et radikalt jobskifte ind i medieverdenen, hvor jeg gennem 20 år har beskæftigede mig med annoncesalg, medie-rådgivning og produktion det meste af paletten rundt i avisbranchen. En spændende tid med fuld fart, mange arbejdstimer og altid en deadline hængende forude. Min store kærlighed mødte jeg på jobbet. Min mand Finn var journalist, og vi dannede hurtigt et godt makkerpar ikke kun privat, men også med fælles interesser indenfor politik og erhverv. I 2006 valgte jeg derfor at blive selvstændig for at indgå et erhvervssamarbejde med Finns firma, hvor vores drøm om et tættere arbejdsfællesskab gik i opfyldelse. Vores samlede brede viden indenfor PR og markedsføring gav os gode og sjove jobs og oplevelser. Bl.a. rejste vi til udstillinger og messer indenfor elektronikbranchen i både Europa, USA og Japan. Også en sjov periode med åbning af Danmarks første tyske vincafé med tilhørende vinbutik blev det til, inden vi lukkede firmaerne i Dette var desværre også året, hvor jeg mistede Finn, og en ny tilværelse tog sin begyndelse. Et nyt job på Kristeligt Dagblad samt menighedsråds-arbejde i Kirke Såby-Kisserup Pastorat blev mit springbræt til et voksende ønske om at arbejde indenfor Folkekirken. Som barn var jeg med i skolens kor, som ofte sang i kirken søndag formiddag. Jeg er stadig glad for både sang og musik, selvom jeg i dag ikke er udøvende, men til gengæld nyder koncerter, opera og ballet. Af andre fritidsinteresser er have og natur en stor glæde for mig, og helt klart også årsagen til, at vi flyttede her til Midtsjælland tilbage i Og så er jeg noget af en læsehest. Bøger, som man kan hygge sig med i timevis både for sjov og til at blive klogere af. Jeg er rigtig glad for jobbet som præstesekretær her i,, og sogne. Jeg vil arbejde for hurtigt at komme ind i alle arbejdsopgaver, så jeg kan yde alle, der har brug for kirkekontorets hjælp, en god service. 7

8 Marts - April - Maj 2014 r og aktiviteter Dato Sted Kl. Beskrivelse Præst Noter 9. marts 1. søndag i fasten 13. marts Sognehuset 16. marts 2. søndag i fasten 23. marts 3. søndag i fasten 30. marts Midfaste søndag 31. marts Mandag 6. april Mariæ Bebudelsesdag 8.april. Tirsdag 10. april Torsdag 13. april Palmesøndag 17. april Skærtorsdag 18. april Langfredag 20. april Påskedag 21. april 2. påskedag Fri- og Efterskole Sognehuset Munkehuset i Stalden i Aftensang Foredrag: Birger Elmedal om Indfrielse af et livsmål. Fernisering i Sognehuset Foredrag: Michael Bach Henriksen, Kristeligt Dagblad Aftensang Foredrag: Steen Dilling om jødedom med udblik til påskeugen Sogneaften om 1864 Hans Jørgen Lych Larsen og kirkespisning Liturgisk gudstjeneste SD LLJ * * 8

9 Marts - April - Maj 2014 Dato Sted Kl. Beskrivelse Præst Noter 27. april 1. søndag e. påske 4. maj 2. søndag e. Påske 7. maj Onsdag 11. maj 3. søndag e. Påske 16. maj Store Bededag 18. maj 4. søndag e. Påske 20. maj Tirsdag 25. maj 5.søndag e. Påske 29. maj Kr. himmelfartsdag 1. juni 6. søndage. Påske 4. juni Onsdag Fællesgudstjeneste Kr. Hyllinge Lejre Kulturdage. Nye salmer, fortolkning og fællessang Konfirmationsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste Dåbsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste : Marianne N. Kristensen : Lis-Ann Rotem. SD: Steen Dilling LLJ: Laura Lundager Jensen. TDJ: Torsten Dam-Jensen Navn kendes endnu ikke. * Se omtale Kb: kirkebil (se sognet) Kirkekaffe Kirkebil: Taxa Selandia Kirkebilen kan bestilles til gudstjeneste og foredrag i eget sogn og til gudstjeneste og foredrag i de tre andre sogne. LLJ Stalden i Sangaften om Norge * med juniorkonfirmanderne Konfirmationsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste Kirke Orgelaften * Menighedsrådsmøder: Menighedsrådsmøde: 19/3, 21/5 i Sognehuset Menighedsrådsmøde: 12/3, 9/4, 7/5 i Sognehuset Menighedsrådsmøde: 12/3, 7/5 i Sognehuset Menighedsrådsmøde: 6/3, 3/4, 8/5 i Sognehuset. Se og Kirkers hjemmeside r og aktiviteter 9

10 Arrangementer i og Sogneindsamling. Folkekirkens Nødhjælp 9. marts kl i Munkehuset. Støt kampen mod sult og meld dig som indsamler (se bagsiden). 10 Indfrielse af et livsmål! Danmark rundt i kajak Foredrag den 13. marts kl i Sognehuset. Oplev en beretning ud over det sædvanlige. Vi hører om planlægningen og følger Birger Elmedal og hans kammerat Allan Køtter på deres tur rundt om Danmark i havkajak. 20. juni 2010 stævnede de ud i Vadehavet med det mål at være blandt de 10 første der nogen sinde i danmarkshistorien gennemførte denne yderst krævende tur. Turen var på ca km og varede 26 dage, hvor den eneste drivkraft var det kroppen kunne byde den ene dag efter den anden. Oplevelserne var mangeartede: Hård vind, de skønneste strande, det oprørte hav, smerter i krop og lemmer, fantastiske solnedgange og det at se sit land i en ny vinkel fra vandside. Alt dette og mere til fortæller Birger Elmedal om på en levende måde. Gennem hele foredraget bliver der vist billeder taget undervejs på turen. Hele tiden tænker man: Er dette virkelig Danmark? Aftensang kl i Kirke. Fernisering i Sognehuset 30. marts kl. efter gudstjenesten i Kirke Hanne Mortensen fra Lejre udstiller sine billeder. Det er efterhånden et par år siden jeg mødte Hanne Mortensen over en skøn middag i Tølløse, her fortalte hun om sit begyndende maleri, og siden har hun haft udstillinger mange steder i Lejre Kommune. Nu er turen nået til Sognehuset. For dem, som endnu ikke har set Hanne Mortensens billeder, så kan jeg kort referere, at hun maler med akrylfarver. Naturen og lyset er en stor inspirationskilde for hende til de silhuetter af menneskeskikkelser og figurer som maler sig frem i tilfældige farver. Hun blev engang interviewet

11 om sin malerkunst og sagde blandt andet: For mig er det at male at overvinde frygten for det hvide lærred, at nyde farvernes indbyrdes forhold, at få øje på det uventede, at fordybe sig i det billede, man er ved at frembringe, at skærpe sin kritiske sans, at glemme tid og sted, at opdage og at man aldrig bliver for gammel til at lege. Udstillingen varer frem til udgangen af maj. Om jødedom med udblik til påskeugen Foredrag den 8. april kl i Sognehuset Foredragsaften med lektor og præst Steen Dilling. I efteråret var Steen Dilling præst i og sogne og nu kommer han tilbage med et foredrag om jødedom. I sine mange år som lektor på Himmelev Gymnasium har han undervist i jødedom, men hvor meget kender vi egentlig til jødedommen? Jesus var jøde, og kristendommen og kirken etablerede sig i opposition til farisæernes lære og synagogens monopol på gudstjenesten. Det bliver en aften som også vil åbne op for en dybere forståelse af vores egen tradition. Kl er der aftensang. Steen Dilling er prædikant. Påskefrokost 2. påskedag 21. april kl i Sognehuset Vi spiser frokost sammen på bedste Emmaus maner. Emmaus-beretningen er evangeliet til 2. påskedag, beretningen slutter med, at et par disciplene spiser og taler sammen med hinanden og Jesus skal det vise sig om påskens begivenheder. Påskefrokosten 2. påskedag har efterhånden udviklet sig til en god tradition i. Kom og vær med. Den gode samtale kommer af at slå ind på samme vej. Tilmelding er nødvendig allersenest Langfredag til Marianne tlf eller sms Voksne 60 kr. børn gratis. Lejre Kulturdage. Sangaften med nye salmer Kr. Hyllinge Kirke onsdag den 7. maj kl Præsterne i Lejre præsenterer et udvalg af nye salmer. Kirkens organist Dan Hemmer Breckling og kirkesangere fra kirkerne medvirker. Konfirmation Husk det, hvis der skal sendes telegrammer, blomster m.m. Kirke St. Bededag den 16. maj og søndag den 18. maj. Kirke Kr. Himmelfartsdag den 29. maj. Se på konfirmandernes navne og 11

12 på tværs Kognition Kognition er en metode som tager afsæt i det nuværende forhold, den konkrete situation. Hvad kan jeg, i det jeg har med at gøre lige nu, ændre på min livstil m.m. Den er en metode, som bruges til at hjælpe erkendelsen på vej. Specifikt ved intellektuelt at gennemgå en situation som f.eks. gudstjenesten for ord, handling, kropssprog og hvad man i øvrigt kan sanse, kan man samle redskaber til at danne en erkendelse af, hvordan en situation forløber, og hvilken virkning den kaster af sig. Kaster den f.eks. lyst til at deltage af sig? Spørger vi sådan til ritualerne, medfører det, at relevans og virkningsfuldhed bliver nøglebegreber. Ritualet i nyt perspektiv Et ritual vokser frem i tilknytning til menneskers særlige og almindelige handlinger. Handlingen gentages måske med jævne mellemrum, på en mindedag eller oftere. Et ritual kan konkret holde mennesker fast i en betydning og relation. Det er en af kirkens spidskompetencer at levere ritualer. De kristne ritualer lever naturligvis af, at mennesker har et forhold til dem men først og fremmest lever de kristne ritualer af, at mennesker har et forhold til Gud i hans søn Jesus Kristus. Den nye tilgang til ritualer er på dansk grund blandt andet undersøgt af Kirstine Helboe Johansen. Hun mener, en kognitionsteoretisk undersøgelse af ritualet tilgodeser det ydre perspektiv og tilgodeser en måde at acceptere menneskers brug af kirkens ritualer uden at afkræve de deltagende den indre tro på Gud og hans åbenbaring i sin søn Jesus Kristus. Intellektuel opbyggelse eller personlig relevans I den dialektiske teologi har ritualets symbolske betydning været nøglebegrebet. Symbolikken må deltageren på forhånd kende til og vide noget om for at kunne begribe ritualet, når det sker. Men viden om gudstjenestens symbolske sprog er nedadgående i dag. Med den nye kognitionsteori kan gudstjenestedeltagerne nøjes med at lade sig påvirke af det, som sker og lade relevansen og den forandrende virkning været nok i sig selv til at gå i kirke. Efter den nye målestok kunne det hedde kirkemystik. Eller - man kunne kritisk hævde, at kirken med det nye perspektiv åbner en kattelem for gerningsretfærdigheden. Det kalder Luther frem på banen. Luther Luther forstår sakramentet både som tegn og ord. Sakramentet, som vi an- 12

13 skuer det i gudstjenesten er det udvortes; men tegnet i sakramentet balancerer mellem det udvortes og det indvortes, fordi tegnet bygger bro til troen på, at dette er Guds ord og vilje. Men det er vigtigt, mener Luther, at mennesket modtager Guds henvendelse i tro, ellers bygges der ikke bro mellem det ydre og indre og mødet kan ikke finde sted. Sakramentet virker ikke i kraft af den sakramentale handling alene, men sammen med troen, som er Gudsordets virkning i mennesket. Så snart ritualet er forbi ophører symbiosen, og mennesket står alene igen. I Luthers forståelse bliver tro derved aldrig menneskets egen tro, men dog alligevel virkelig vigtigt for den enkelte. Men tolker vi troens modtagelse på kognitionsteoriens vilkår, betyder det, at trosmodtagelsen inddrager den menneskelige tilegnelse som handling - på stedet, i og med ritualet sker. Uden det skal opfattes som gerningsretfærdiggørende bliver tro her menneskets egen tro. Det er nyt i forhold til Luther. Og det skete Det store fokus i denne tid er at få gudstjenesten i kirken til at finde sted, både så stedet netop generindres som vigtigt for den enkelte, og så deltagerne bliver motiveret til at komme igen, fordi gudstjenesten blev relevant. Med dette nye kognitionsteoretiske fokus er stedet også ritualet, og det kan varieres med enkle midler også ved legemets retorik, som for øvrigt er skuespiller Maibritt Saerens titel på et foredrag til Roskilde Stiftspræstestævne i juni. Teorien her er et udpluk af det jeg har læst om i min studieorlov i efteråret. Af Marianne N. Kristensen Pagt, omskærelse og dåb I skrivende stund var der i TV og radio debat om omskærelse af drenge. Det er vel de færreste som vil tages til indtægt for, at børn kan påføres ar på legeme og sjæl, så det giver mén og mindsker livsudfoldelsen og livsnydelsen hos dem. Men det er sådan, det er, fortalte en voksen jødisk mand, som efterspurgte en ændring og måske ligefrem et opgør med omskærelsen. Men omskærelsens tegn er et årtusind gammelt ritual, som jøderne har praktiseret, og derfor vil jeg her bringe et lille udpluk fra Erik A. Nielsens bog: Kristendommens Retorik. Han har beskrevet omskærelsens tegn sådan her: Omskærelsen, den smerte, der påføres slægtsbroen, som bringer livet videre fra generation til generation, må forstås som en helliggørelse af kønnet. Omskærelsen forvandler den jødiske religiøsitet fra en frugtbarhedsreligion til noget andet og mere, som ikke er ganske let at karakterisere. Gud sætter sit mærke på selve det mandlige lem, der under besøget i det kvindelige køns dyb afstedkommer den befrugtning, som gør israeliterne til Guds udvalgte folk. Alle uomskårne skal fordrives fra folket. Dermed kan Guds tegn overalt være til stede i selve undfangelsesøjeblikkets mysterium. Sæden sprøjter ind i kvinden (og i Guds verden) igennem lemmets ring af omskårethed. Og derved opstår der et betegnet, et udvalgt og helligt folk,.. Ved lovens givelse på Sinai, bliver det åbenbaret, at omskærelsespagten også skal være en pagt, der omkranser den hermed indstiftede guddommelige lov, og følgelig kan anskues som den dybtgående ordning og forklarelse af det hellige folk, der avles i omskærelens tegn. Den ændring, som den unge jødiske mand efterspørger, skal komme fra jøderne selv, for som Erik A. Nielsen forklarer det, er omskærelsen nærmeste en sakramental handling. Sidst, der kom et opgør, var i overgangen til kristendommen. De nye kristne menigheder blev dannet i opposition til den etablerede jødedom og synagogegudstjenesten. Dåbspagten er vores åndelige genfødsel, hvor vi sættes ind i arverækken efter Jesus, barn af Gud selv. Tilhørsforholdet til Gud er dermed det samme, men tegnet og pagtens indhold er nyt. Dåben har udviklet sig fra at være en neddykning til i dag at være tre håndfulde vand, der øses over issen på den, som døbes. Af Marianne N. Kristensen 13

14 Vi købte en brud Historien begynder for 50 år siden, da min bror Knud Larsen fra Margrethesminde i emigrede til USA. Knud blev amerikaner, giftede sig med Paula og de fik 2 børn, Steen og Ida. Hvor kommer så købet af bruden inde i billedet? Jo, i Hillsboro, en forstad til den større by Portland i staten Oregon, der skal Steen i 2003 giftes med sin udkårne, Denica Ly. Steen Larsen er nu blevet en flot ung mand på 34 år og arbejder for Microsoft i Portland, her forelsker han sig i Denica, der også arbejder samme sted. Denica er af kinesisk afstamning og kommer fra Vietnam. Hendes familie rejste efter Vietnamkrigen i 1970erne til USA. Derfor er familien Larsen fra den 23. august 2003 mødt op for at være med til brylluppet. Nu er det ikke sådan for en familie af dansk afstamning at blive gift ind i en kinesisk familie. Der var traditioner og skikke, der skulle tages hensyn til. Det første, der skulle ske på dagen, var, at familien Larsen skulle møde op udenfor familien Ly s hus og købe bruden, altså Denica Ly. KL. 11 på dagen stod alle i en lang række ved familien Thuy Quang Ly s hus og i vores stiveste puds. Hver person havde gaver indpakket i rødt cellofan. Jeg, for eksempel, bar på konserves pakket ind i rødt cellofan, og det begyndte at blive noget tungt at bære på. Vi var 16 personer og det var følgende: Steen (brudgommen), Erich (første forloveren) Samuel (anden forloveren), Knud, Paula, Lise, Inge Cecilie, mig (Hans), Amaretta, Marylin, Ida, Atzuo, Stefan, Melanie - Rikke og Heidi kom senere. Først bankede Paula på døren og bag døren blev der spurgt Hvad ønsker I? Steen sagde: Vi ønsker Denica. Bag døren lød det: Det kan I ikke, prøv længere henne ad gaden. Steen igen: Kan vi købe hende? Bag døren lød det igen: Nej. Steen prøver igen: Vi tilbyder $12, men igen var svaret nej. Under denne seance havde der samlet sig venner og naboer fra området, de vidste godt, hvad der skulle ske, de kom med askillige tilråb som: Kan vi se varen? eller Tager I kreditkort? Foran døren fortsatte handlen og prisen blev langsomt hævet. Steen måtte byde helt op til $2444 før døren blev lukket op. Mærkeligt nok lige det beløb Steen havde, pænt pakket ind i rødt cellofan og nu blev vi inviteret indenfor, handlen var færdig. Vi blev stillet op på række i stuen, Steens familie i venstre side og Ly-familien i højre side, nu ventede vi på bruden, og efter kort tid kom Denica i sin hvide brudekjole og ceremonien kunne begynde. Steen præsenterede sin familie og venner. Dan, Denicas ældste bror, præsenterede Ly- familien. Brylluppet forgik således, at de om formiddagen blev gift efter den buddhistiske tradition og om eftermiddagen efter den kristne tradition. Den buddhistiske vielse foregik i familien Ly`s hjem. Hver familiemedlem blev kaldt frem og brudeparret skænkede te op, og ved at familien accepterede og drak teen, godkendte familien også forbindelsen mellem de to unge. Under vielsen overrakte Steen de $2444 som aftalt til Denicas far, Thuy Quang Ly. Han gav de $2000 tilbage til brudeparret med en bemærkning om, at dem kunne de nok bedre bruge. Om eftermiddagen flyttede hele sceneriet til Steen og Denicas hus. Steens moster Amaretta, der er præst, forestod vielsen efter kristen skik og underskrev vielsesattesten. Af Hans Larsen 14

15 Navne og adresser og kirker: SOGNEPRÆST: Torsten Dam-Jensen, Byvejen 30 A,, 4320 Lejre Vikar (50 %): Lis-Ann Rotem, tlf Præstesekretær; Helle Möbius, Kirkekontoret, Byvejen 30 A Tlf Træffes tir og tor MENIGHEDSRÅD: menighedsråd: Formand: Hjarne Bjergager Jensen, tlf / Næstformand: Alan Bohn, tlf Kontaktperson: Alan Bohn Kirkeværge: Allan Baunehøj Jensen, tlf Menighedsråd: Formand: Kurt Bierbum, tlf Næstformand: Leif Arne Jensen, tlf Kontaktperson og kirkeværge: Finn Krog Christensen, tlf PERSONALE VED OSTED OG ALLERSLEV KIRKER: Graver ved Kirkegård: Paul Sander Hansen. Tlf / Mandag fri. Graveren træffes bedst på tlf tirsdag til fredag mellem Kontortid/træffetid: onsdag fra Gravermedhjælper: p.t. vakant. Graver ved Kirkegård: Bruce W. Kiely Tlf Gravermedhjælper: Marianne Riis Diener Organist: Camilla Donovan. Tlf Kirkesanger: Henrik Rasmussen. Tlf Hjemmeside: og kirker: SOGNEPRÆST: Marianne N. Kristensen vej Lejre. Tlf Træffes bedst kl Torsdag bedst kl Mandag fri. Præstesekretær: Vedr. sagsbehandling på kirkekontoret. Helle Möbius tlf Torsdage kl MENIGHEDSRÅD: Menighedsråd: Formand: Jens-Erik Mogenstrup. Tlf Kirkeværge: Leif Høgsvig. Tlf Kontaktperson: Stine Byager Tlf Menighedsråd: Formand: Wilhelm Thorst. Tlf Kirkeværge: Tom Ernst Sørensen. Tlf Kontaktperson: Ane Stallknecht. Tlf PERSONALE VED RORUP OG GLIM KIRKER: Graver ved Kirkegård: Rikke Stengade. Tlf Telefontid bedst tirsdag fredag kl Graver ved Kirkegård: Kirsten Jensen. Tlf Telefontid bedst mandag torsdag kl eller efter aftale. Organist: Jacob Friis. Tlf Kirkesanger: Nicholaj Siltan. Tlf Nyhedsbrev: Tilmelding på hjemmesiden HJEMMESIDER: 15

16 BAGSIDEN Støt kampen mod sult det giver en god fornemmelse i maven Søndag d. 9. marts sender og sogne og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at bekæmpe sult. 870 mio. mennesker af verdens befolkning på godt 7 mia. eller hvert 8. menneske på jorden kan ikke spise sig mæt hver dag. Årsagerne til at mennesker sulter er mange. En af dem er klimaforandringerne. De rammer især hårdt i fattige lande, der ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne. Etiopien er et af de lande, der er ramt af klimaforandringerne. Tørke og sult er ikke noget nyt i Etiopien, som for 30 år siden blev ramt af en voldsom sultkatastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. Men selv om det går bedre i Etiopien, især i byerne, har sulten bidt sig fast mange steder. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. Gå med i kampen mod sult! Meld dig som indsamler hos: I sogn: Jens Peter Brusen Rasmussen, Tel / , I sogn: Bruce Kiely, Tel / , I år foregår indsamlingen fra Munkehuset, Munkedammen 8, Lejre fra kl. 10:00 Bønder uden jord 25-årige Workie Tsgaw og hendes mand fik ingen marker, da de blev gift. Der er så stor rift om den tynde, udpinte jord i landsbyen, at selv jord på bjergskråninger med en hældning over 50 % allerede er givet til andre familier. Derfor må Workie og hendes mand leje jord. De er gode til sædskifte og til at spotte de afgrøder, der kan sælges for den bedste pris. Men deres udlejer presser hele tiden lejen op, også i månederne inden høsten, hvor Workies familie dårligt har mad eller penge til sig selv. Folkekirkens Nødhjælp støtter Workie og hendes familie med nye typer afgrøder, undervisning i bedre dyrknings- og vandingsmetoder og undervisning i iværksætteri. Nu drømmer Workie om at lave en lille butik eller et spisested, så familien kan blive uafhængig. Der var to edderkopper, der mødtes i midtergangen i en jysk landsbykirke. Alle otte ben rystede på den ene edderkop, og den kunne næsten ikke stå stille. Hvad er der galt med dig, spurgte den anden. Jeg har ikke sovet i flere døgn på grund af den larm! Hvor bor du da? Jeg bor oppe i kirketårnet, og der bliver ringet med klokkerne morgen, middag og aften, og tårnuret slå hver halve time. Jeg kan ikke mere. Kom ned til mig at bo, sagde den anden. Hvor bor du? Jeg bor i kirkebøssen, der er mørkt og uden vinduer og der er stille og tyst!

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421

19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 1 19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 9. september 2012 kl Salmer: 448/434/371/508//157/439/319/427 Uddelingssalme: se ovenfor: 319

14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 9. september 2012 kl Salmer: 448/434/371/508//157/439/319/427 Uddelingssalme: se ovenfor: 319 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 9. september 2012 kl. 10.00. Salmer: 448/434/371/508//157/439/319/427 Uddelingssalme: se ovenfor: 319 Åbningshilsen Denne 14. søndag efter trinitatis

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

30. nov. 2014 1.s. i advent. BK kl. 900. Strellev 1030. Der er dåb begge steder.

30. nov. 2014 1.s. i advent. BK kl. 900. Strellev 1030. Der er dåb begge steder. 30. nov. 2014 1.s. i advent. BK kl. 900. Strellev 1030. Der er dåb begge steder. Da Jesus drog ind i Jerusalem oplevede mange af byens indbyggere, hvad de længe havde længtes efter at opleve. Her var der

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

RAMMEN Februar - Marts 2014

RAMMEN Februar - Marts 2014 Årgang 51 RAMMEN Februar - Marts 2014 www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk Islev Gruppe Vigtige datoer for piger og forældre 2. marts Fastelavn i Islev Kirke kl. 14.00 - for hele familien 8. marts

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft 4.s.i adv.b. 2015 Johs 3,25-36 Salmer: 86-90-108 325-87-80 Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft tusinder af bekymringer, kun enkelte af dem er blevet

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Tak at du går i forvejen for os gennem mørket til opstandelsens lys. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Tak at du går i forvejen for os gennem mørket til opstandelsens lys. Amen Påskedag II 27. marts 2016 Sundkirken 10 Salmer: 224 Stat op, min sjæl 218 Krist stod op Det er påske 408 Nu ringer alle klokker 233 Jesus lever 236 Påskeblomst Bøn: Vor Gud og Far Tak at du går i forvejen

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere